Hinnasto- ja asiointiopas 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hinnasto- ja asiointiopas 2015"

Transkriptio

1 Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Yritykset

2 Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen alueelle Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina ajoneuvovaa an kautta. Siirry vaa alle punnitukseen liikennevalojen ohjauksen mukaisesti. Turvallisuusnäkökohtia Turvallisuussyistä noudatetaan alueillamme nopeusrajoitusta 30 km/h. Kuorma on peitettävä tai sidottava asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi. Asiaton liikkuminen jätteidenkäsittelyalueillamme on kielletty. Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Emme luovuta tai myy vastaanottamiamme jätteitä muille kuin ammattimaisille sopimuskumppaneillemme. Jätteiden lajittelu Jätteet kuljetetaan niille osoitetuille alueille. Kullekin jätelajille on merkitty oma paikkansa sinivalkoisilla kylteillä. Sekalainen jäte viedään lajittelu- ja siirtokuormausasemalle, jossa vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja lajitellaan. Siirtoasiakirja on annettava kuorman tyhjennyspaikalla koneenkuljettajalle kuitattavaksi. Välipunnitus Välipunnituksessa kannattaa käydä silloin, kun kuorma sisältää sekä maksullisia että maksuttomia jätteitä tai useita eri hintaisia jätteitä. Välipunnituk- sessa erotetaan eri hintaluokkiin kuuluvat jätteet toisistaan ja näin voidaan säästää laskun loppusummassa. Lisätietoja välipunnituksen tarpeellisuudesta saa lajitteluaseman koneenkuljettajalta tai alueen valvojilta. Poistuminen alueelta Jätekuorman tyhjennyksen jälkeen ajetaan takaisin ajoneuvovaa alle punnitukseen. Kuitattu siirtoasiakirja jätetään vaa an henkilökunnalle. Alueelta poistutaan aina vaa an kautta, vaikka kuormassa olisi vain maksuttomia jätteitä. Kuorman purkamisen tulee tapahtua aukioloajan puitteissa. Ylimenevältä ajalta veloitetaan hinnaston mukainen lisätyökustannus. Maksaminen Maksuvälineinä jätteidenkäsittelyalueella käyvät käteinen, Visa Electron sekä yleisimmät luotto- tai pankkikortit. Ainoastaan tiliasiakkaita voidaan laskuttaa. Jätekuorman hinnoittelu Jätekuorman hinnoittelu perustuu jätteen laatuun ja painoon. Hinnastossa on ilmoitettu kaikille jätelajeille tonni-, kuorma- tai kappalehinta. Punnitusmaksu lisätään kaikkiin tonnihintoihin, ellei hinnastossa toisin mainita. Sekalainen jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätelajin perusteella. Lajittelulla ja välipunnituksilla voi siis säästää. 2

3 Siirtoasiakirja Yritysten on toimitettava jätekuorman mukana asianmukaisesti täytetty siirtoasiakirja yhtenä kappaleena vastaanottajalle. Siirtoasiakirja vaaditaan kaikista kuormista, jotka sisältävät vaarallista jätettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantunutta maa-ainesta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse täyttää pakkaavilla jäteautoilla tuotavista kuormista. Siirtoasiakirjassa pitää olla jätteen tuottajan allekirjoitus. Poikkeuksena ovat yksityisten henkilöiden tuottamat jätekuormat, joiden osalta siirtoasiakirjan täytöstä ja allekirjoituksesta vastaa kuljettaja. Siirtoasiakirja näytetään jätteidenkäsittelyalueelle tultaessa vaa alla. Kuorman purkamisen ja tarkastuksen jälkeen koneenkuljettaja kuittaa sen lajittelu- ja siirtokuormausasemalla. Siirtoasiakirja jätetään vaa alle poistuttaessa jätteidenkäsittelyalueelta. Tuottajan allekirjoituksen tai siirtoasiakirjan puuttuessa (kuormasta, josta siirtoasiakirja vaaditaan) jätekuormaa ei voida vastaanottaa. Sopimusasiakkaat Säännöllisesti suurempia jäte-eriä toimittavien yritysten kannattaa olla yhteydessä toimitussopimuksesta yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinioon: puh Tiliasiakkuus Tiliasiakkuus on edellytys jätteiden tuomiselle laskuun. Hakemus tulee toimittaa ennen jätteiden tuomista joko postitse tai sähköpostitse. Hakemuksen käsittelyaika on 1-2 työpäivää. Tiliasiakashakemus on tämän oppaan liitteenä (sivu 13). Se löytyy myös Kiertokapulan internetsivuilta. Tiliasiakkuusasioissa ota yhteyttä: puh Jätteen siirtoasiakirjat ovat tämän oppaan liitteenä (sivut 14 ja 15). Ne löytyvät myös Kiertokapulan internetsivuilta. 3

4 Kaatopaikkakelpoisuus Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta kaatopaikalle eli kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee kaikkia kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Kelpoisuuden arviointiin liittyvää testausta ei kuitenkaan edellytetä yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavista jätteistä, eikä tietyistä pysyvistä puhtaista jätteistä. Kiertokapula Oy:llä on käytössään yksi jätteiden loppusijoitusalue Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Se on ns. tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon sovelletaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja koskevia raja-arvoja, sekä ympäristöluvassa annettuja raja-arvoja. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisen vaiheita ovat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tarkastus kaatopaikalla. Perusmäärittely Todentaminen aloitetaan perusmäärittelyllä, jossa jätteestä tulee olla selvillä ainakin seuraavat asiat: 1. jätteen tuottajan tai haltijan nimi ja jätteen syntypaikka 2. kuvaus prosessista, jossa jäte on syntynyt 3. kuvaus suoritetusta esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä mahdollisena tai tarpeellisena 4. jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet 5. jätteen ominaisuudet: haju, väri, olomuoto 6. jäteluettelon mukainen jätenimike 7. vaarallisesta jätteestä pääasialliset vaaraominaisuudet 8. tiedot sen osoittamiseksi, että jäte ei kuulu niihin jätteisiin, joita kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan ei hyväksytä kaatopaikalle. 9. kaatopaikkaluokka, johon jäte voidaan hyväksyä 10. jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja siihen liittyvät mahdollisesti tarvittavat lisävarotoimet 11. jätteen kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuuksien arviointi Jos kelpoisuutta ei pystytä toteamaan perustietojen avulla, jätteen haltijaa pyydetään hankkimaan asiantuntijalausunto jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Lausunto sisältää laboratorioanalyysitulokset jätteen ominaisuuksista. Tulosten perusteella Kiertokapula joko hyväksyy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle. Viimekädessä Kiertokapulan toimintaa valvova lupaviranomainen päättää jätteen vastaanotosta. Jätteen tuottaja tai haltija vastaa sekä jätteen testauttamisesta hyväksytyssä laboratoriossa että testaus- ja asiantuntijalausunnon hankintakustannuksista. Kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä tekevät useat konsulttiyritykset, mm.: Ramboll Analytics Oy, Lahti Novalab Oy, Karkkila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere Eurofins Scientific Finland Oy, Tampere Vastaavuustestaus Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään jokaisesta jäteerästä erikseen. Mikäli kyse on säännöllisesti samassa prosessissa syntyvästä jätteestä, sen laatu varmistetaan vuosittain vastaavuustestauksella. Vastaavuustestauksella varmistetaan, että jäte vastaa perusmäärittelyn tuloksia ja täyttää edelleen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Vastaavuustestaus voi olla suppeampi kuin jätteen alkuperäinen perusmäärittely, koska vastaavuustestaus voidaan kohdistaa perusmäärittelyn laboratoriotulosten perusteella jätteen kaatopaikkasijoituksen kannalta merkittävimpiin jätteen sisältämiin haitta-aineisiin. Kuormantarkastus Kaatopaikalla vastaanottaja tarkastaa jätekuorman ja varmistaa, että jäte vastaa annettuja tietoja. Mikäli näin ei ole, voidaan kuorma käännyttää pois. Kiertokapula Oy:n yhteyshenkilö: yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinio puh

5 Jätteiden lajitteluohjeet ja vastaanottoehdot Yhdyskuntajäte (Sekalainen jäte) Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvää sekalaista jätettä, sekä teollisuudessa tai palvelutoiminnassa syntyvää, ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa jätettä. Rakennusjäte Rakennusjäte on rakentamisessa tai rakennusten purkamisessa syntyvää jätettä. Se lajitellaan koneellisesti jätteidenkäsittelyalueella ja se voi sisältää sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Hyödynnettävä jäte toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön, kun taas loppusijoitettava jäte sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Lajiteltavia, hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. energiajäte (sivu 6) puujäte (sivu 6) metalli (sivu 7) Loppusijoitettavia jätteitä ovat mm. keramiikka ja posliini (kylpyhuoneen kalusteet ja kaakelit) muovi-, korkki-, linoleum- ja kokolattiamatot peilit ikkunat pokineen sekalainen betoni-, tiili- ja laattajäte kipsi- ja tojalevyt lasi- ja mineraalivillat kattohuopa ja bitumikate PVC-muovi hiomapaperi. Rakennusjäte, lajiteltava Kuorma on pääosin (vähintään 90 % tilavuudesta) materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä. Rakennusjäte, lajiteltava / loppusijoitettava Kuormassa on selkeästi sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Rakennusjäte, loppusijoitettava Kuorma on pääosin (vähintään 90 % tilavuudesta) loppusijoitettavaa jätettä. Loppusijoitettava jäte Loppusijoitettavaa jätettä ei pystytä hyödyntämään, vaan se sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettava jäte on muusta kuin rakentamistai purkamistoiminnasta syntynyttä hyödyntämiskelvotonta jätettä, esim. teollisuudesta syntynyt tuotantojäte, kuten lasivillan tuotantohylky, tasolasi, ikkunalasi ja autonlasit. 5

6 Energiajäte Energiajäte hyödynnetään polttamalla. Energiajätteisiin voidaan lajitella mm. puu, joka ei ole vaarallista jätettä (ei sisällä kyllästysaineita, esim. CCA:ta tai kreosoottia) lastu- ja kovalevyt liimalevyt ja pinnoitetut levyt vanerit muovit, pois lukien PVC materiaalikierrätykseen sopimaton pakkausjäte (styrox, Finnfoam) materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton pahvi, kartonki ja paperi tekstiilit puukuitulevyt (tuulensuojalevyt, esim. haltex). Energiajäte ei saa sisältää seuraavia: PVC-muovi, jota ovat mm. kovapinnoitetut levyt, keittiön tasot, rakennusteollisuuden muovit, putket, kourut, kynnyslistat, tapetit, lattiamatot, eristeet ja päällysteet, pressut ja letkut kipsi- ja kuitusementtilevyt (Gyproc-, Luja- ja Mineritlevyt) kyllästetty puu lasi- ja mineraalivillat metallit kivi- ja mineraalijätteet biojäte. Puujäte Puhdas puu Puhdas puu saa sisältää vähäisiä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. laudat, lankut ja muu uudisrakentamisen puu kuormalavat vanerit ja lastulevyt MDF ja HDF levyt ja listat kaapelikelat puurakennusten käsittelemätön runkolauta, hirret sisäkäyttöön tarkoitettu, pintakäsitelty puutavara, esim. paneelit, lauteet, parketti lievästi mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puutavara, esim. betonilaudat lakattu puutavara rakennustyömailta lajiteltu puutähde, joka sisältää pohjamaalattua ja maalaamatonta puuta sammalta tai muuta orgaanista eristettä sisältävä puu. Purkupuu Purkupuu on käsiteltyä puuta. Se saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. kaikki käsitelty ulkolautatavara (myös punamullalla maalattu) muovia, metallia, lasia yms. mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä purkupuu ikkunankehykset ja ovet (ei lasia) maalattu puu keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut puupinnat puiset huonekalut puumuovikomposiitit pinnoitetut puulevyt, esim. PVC- ja kovapinnoitteet laminaatit puu, jossa on lasikuitua tai villaa palanut puu (palamisaste mikä tahansa) insuliitti. 6

7 Kyllästetty puu Kyllästetty puu on kyllästysaineilla käsiteltyä puuta. Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Puu saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Kyllästettyä puuta ovat muun muassa terassilaatat pihakalusteet laiturit sähköpylväät ratapölkyt. Kannot Kantoja vastaanotetaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla omaan kasaansa. Risut alle ranteen vahvuiset risut ja oksat pensaiden juurakot ilman maa-ainesta Paksummat lajitellaan puhtaan puun kasaan. Lajittele haravointijäte erikseen. Haravointijäte maatuva haravointi- ja puutarhajäte omenat poistettu nurmikko (ei kiviä) ruohonleikkuujäte Lajittele risut erikseen risukasaan. Vieraslajit, mm. jättiputki ja jättibalsami ovat sekajätettä. Muumiotautiset omenat kuuluvat pakattuna sekajätteeseen. Pakattu haravointijäte on purettava. Pakkaukset (mm. jätesäkit) laitetaan purkualueen roska-astiaan. Metalli Metalliromuun kuuluvat kaikki isot, suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat: metalliromu polkupyörät sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit polttomoottorit ilman nesteitä suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat kattopelti puulämmitteiset kiukaat tyhjät maalipurkit (sivellinkuiva, kansi irrallaan) ja aerosolitölkit (nuppia painettaessa ei tule enää mitään ulos, muoviosat pois) tyhjät hiilidioksidipatruunat tyhjät sammuttimet tyhjät retkikeittimien patruunat katalysaattorit avatut tyhjät ja puhtaat tynnyrit rakentamisen alumiinifolio. Betoni, tiili, asfaltti (vain Karanoja ja Kapula) Betoni, tiili ja asfaltti sijoitetaan omiin varastokasoihinsa. Niitä ei oteta vastaan Kiertokapulan Puolmatkan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja. Haitallisia aineita (pinnoitteet ja saumausaineet) sisältäviä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä ei oteta vastaan varastokasoihin. Betonia sisältävien erikoiskuormien sekä suurien määrien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: 7

8 Betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset. Sen painosta saa olla tiiltä maks. 10 % ja karkearakeisia maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei hienojakeista maata) maks. 20 %. Betonijäte ei saa sisältää louhetta tai suuria kivilohkareita. Betonielementeistä on poistettava kaikki saumamassat. Betoni, sivumitta alle 1 metri Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Keraamisia laattoja tai kaakeleita ei saa olla irrallisina, yksittäisiä saa olla kiinni betonissa. Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit. Betoni, sivumitta 1-5 metriä Ontelolaatat, pilarit, palkit. Mikäli betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5 m tai ne ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia, niitä ei oteta vastaan tässä luokassa, vaan luokassa Betonijäte, erikoiskappaleet. Betoni, erikoiskappaleet Betonielementit tai kappaleet, jotka ovat erittäin suuria, vaikeasti rikottavia tai varastoitavia ja sisältävät eristeitä, esimerkiksi ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja vastaavat. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Betoni, sisältää tiiltä Betoni, jossa tiiltä seassa maks. 20 paino- %. Kevytbetoni Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Lecaharkot. Isojen erien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Tiili Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet Tiilijäte saa sisältää muurauslaastin Kattotiilet, keraamiset kiuaskivet Asfaltti Sisältää vain puhdasta asfalttia kappaleina. Isoja kiviä tms. kappaleita ei saa olla mukana. Mukana saa olla yksittäisiä kiviä, joiden halkaisija on maks. 20 cm. Betoni, tiili ja asfaltti, joka sisältää epäpuhtauksia tai haitta-aineita Epäpuhtauksia, kuten eristeitä sisältävät betonituotteet ovat loppusijoitettavaa jätettä. Haitta-aineita (esim. öljy tai PAH-yhdisteet) sisältävät betonit pitää testata. Vastaanotosta päätetään tulosten perusteella. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromuun kuuluvat kaikki verkkovirralla, paristoilla tai akuilla toimivat laitteet. Jätteidenkäsittelyalueelle saa tuoda maksimissaan kolme samaa kotitalouskäyttöön tarkoitettua laitetta yhdellä tuontikerralla. SER:iä vastaanotamme mm. seuraavilta tahoilta: SE-laitteita myyvät kaupat (kodinkoneliikkeet, rautakaupat jne.) kierrätyskeskukset (ei käsiteltyjä laitteita) yritykset as Oy:n tai kunnallisen vuokratalon remontin yhteydessä syntynyt SER, mikäli yrityksellä on kuitti korvausostosta. Lisätietoja: Vaaralliset jätteet Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Vaarallisista jätteistä laskutetaan erillisen hinnaston mukaan (sivu 11). Vaarallisista jätteistä täytetään oma siirtoasiakirja (sivu 15). Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: Asbesti Suuret asbestikuormat voidaan ottaa vastaan ainoastaan Karanojalle Hämeenlinnaan. Muissa toimipisteissämme otetaan vastaan vain alle 2 m 3 kuormia jotka tuoja itse purkaa lavalle. Pölyävä asbestijäte on pakattava tiiviisti. Asbestijätettä sisältävät pakkaukset pitää aina merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: ASBESTIJÄTETTÄ / Pölyn hengittäminen vaarallista. Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: 8

9 9

10 Maa-ainekset Karanoja ja Kapula Puhtaiden ja pilaantuneiden maiden tuonnista jätteidenkäsittelyalueelle on aina sovittava etukäteen. Maita vastaanotetaan sekä Karanojan alueella Hämeenlinnassa (puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat) että Kapulan alueella Hyvinkäällä (voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneet maat). Sopimuksista ja tarjouksista sekä tarkemmista vastaanoton käytännöistä vastaa prosessi-insinööri Laura Tokeensuu: puh Puolmatka Puolmatkassa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Järvenpään kaupungin maankaatopaikalle ainoastaan Järvenpään alueelta. Lumikorpi Lumikorvessa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Valkeakosken kaupungin maapankkiin ilman aluerajoituksia. Puhtaat sadevesikaivohiekat (vain Karanojalle) Puhtaita sadevesikaivohiekkoja vastaanotetaan ainoastaan Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueella. Hiekan vesipitoisuus saa olla maksimissaan 20 %. Erityiskäsiteltävä jäte (vain Karanoja) Erityiskäsiteltävää jätettä otetaan vastaan ainoastaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Kuormat on tuotava arkisin ennen klo 16. heti käsiteltävä jäte välppäjäte eläinjäte ravintoloiden paistorasvat ja -öljyt (hyötykäyttäjiä: ja Erityiskäsiteltävä jäte kuljetetaan vastaanottopaikkaan muusta jätteestä erillään. Erityiskäsiteltävä jäte sijoitetaan suoraan Karanojan loppusijoitusalueelle. Purkamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyämistä. Vastaanotettava eläinjäte lemmikkieläimet, hevoset, riistaeläimet (esim. hirvet), porot, alpakat, kalat, ravut, turkiseläimet. Karanojalle ei vastaanoteta: naudat, siat, siipikarja, lampaat, vuohet eläimet, joissa tautiriski, esim. TSE-taudit, suu- ja sorkkatauti lanta (poikkeuksena hevosen lanta). Poikkeustapauksessa aluehallintovirasto voi myöntää luvan esimerkiksi tulipalossa kuolleiden eläinten toimittamiseen hyväksytylle kaatopaikalle. Sivutuotteet eli eläinperäiset elintarvikkeet Sivutuoteasetus (EY n:o 1069/2009) on astunut voimaan Asetus koskee pääosin raakoja ja kypsennettyjä entisiä liha- ja kalaelintarvikkeita ja sellaisia elintarvikkeita, jotka sisältävät näitä raakaaineita. Sivutuotteet luokitellaan kolmeen ryhmään terveysriskin perusteella. Luokkien 1 ja 2 tuotteita ei vastaanoteta Kiertokapulassa. Luokan 3 sivutuotteita otetaan vastaan Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle ST1:n Bionolix-laitokselle, joka on käsittelyyn hyväksytty laitos. Kaikista kg ylittävien lihan ja kalan hävikkierien vastaanotosta on sovittava etukäteen: Laura Tokeensuu, puh Muut palvelut jätteidenkäsittelyalueella Ajoneuvon punnituspalvelu Ajoneuvon tai kuorman voi käydä punnitsemassa jätteidenkäsittelyalueen vaa alla. Kuorman purkaminen Alueella avustetaan tarvittaessa kuorman purkamisessa kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Avustamisesta peritään hinnaston mukainen maksu (tapauskohtaisesti joko lavan raapiminen tai lisätyökustannus). Kuormantarkastusmaksu Kuormasta veloitetaan jätekuorman normaalin vastaanottomaksun lisäksi tarkastusmaksu, jos se sisältää jotakin sinne kuulumatonta jätettä. Tyypillisimpiä kuormantarkastusmaksun vaativia jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkaromut, ajoneuvojen renkaat sekä vaaralliset jätteet. Maksua ei peritä, jos asiakas vie itse virheelliset jätejakeet oikeille paikoilleen jätteidenkäsittelyalueella. 10

11 Hinnasto 11

12 12 Vaaralliset jätteet - hinnasto

13 13

14 Tulosta lomake JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA Kiertokapula Oy täyttää Punnitustosite nro VAARALLISET JÄTTEET JÄTTEEN TUOTTAJA/HALTIJA TÄYTTÄÄ Karanoja päivämäärä Puolmatka Kapula Lumikorpi SIIRTOASIAKIRJA ON SÄILYTETTÄVÄ 3 VUOTTA Jätteen tuottaja/haltija lähettää siirtoasiakirjalla jätteen laatu- ja kaatopaikkakelpoisuustiedot jätteenkäsittelyalueille jätekuorman mukana. Postinumero ja kunta Jätteen tuottaja Postiosoite Vastuuhenkilö Puhelin Sähköposti Faksi JÄTTEEN SYNTYPAIKAN OSOITE (jos eri kuin jätteen tuottajan osoite) JÄTEKUORMAN SISÄLTÖ VAARAOMINAISUUS H9 Tartuntavaarallinen Astia H2 Hapettaja H10 Lisääntymiselle vaarallinen Kanisteri H3-A Helposti syttyvä H11 Perimää vaurioittava Tynnyri H3-B Syttyvä H12 Vapautuu myrkyllisiä kaasuja H13 Herkistävä Säkki H5 Haitallinen H14 Ympäristölle vaarallinen Kuormalava H6 Myrkyllinen H15 aineen ja valmisteet, joista voi loppukäsittelyn jälkeen syntyä toista ainetta Myyntipakkaus H1 Räjähtävä Aerosoli Happo- ja emäsjäte Metallikuoriset akut ja muut suuret akut Jarru- ja jäähdytinneste Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet Kiinteä öljyinen jäte Vahvat pesu- ja puhdistusaineet Lyijyakut Voiteluöljy (eli jäteöljy) Lääkkeet Öljy-vesiseokset Maali-, lakka-, liima- ja kovetejäte PAKKAUSTAPA H8 Syövyttävä H4 Ärsyttävä H7 Syöpää aiheuttava Laatikko Muu, mikä? JÄTTEEN TUOTTAJAN/HALTIJAN ALLEKIRJOITUS JÄTTEEN KULJETTAJA TÄYTTÄÄ auton rekisterinumero Kuljetusyritys/kuljettaja Kuorma tarkastettu silmämääräisesti noudettaessa KULJETTAJAN ALLEKIRJOITUS JÄTTEEN VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ Jäte vastaanotettu Jätejakeen tuotekoodi/muutos: Jätettä ei vastaanoteta Kuorman sisältö ei vastannut siirtoasiakirjan merkintöjä JÄTTEEN VASTAANOTTAJAN ALLEKIRJOITUS Karanojan jätteidenkäsittelyalue Karanojantie Hämeenlinna puh Kapulan jätteidenkäsittelyalue Kapulasillantie Hyvinkää puh avoinna: avoinna: ma-pe 7-19, arkipyhien aatot 7-17 ma-pe 7-19, arkipyhien aatot Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue Hyötykuja Järvenpää puh Lumikorven jätteidenkäsittelyalue Meijerikuja Valkeakoski puh avoinna: ma-pe 7-19, arkipyhien aatot 7-17 avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16

15 15

16 Painovuosi 2015 Vastuullista huolenpitoa ympäristöstä Kiertokapula Oy vastaa toimialueensa yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Se huolehtii ympäristöystävällisesti ja asiantuntevasti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Kiertokapula tekee työtä ympäristön parhaaksi. Tervetuloa jätteidenkäsittelyalueillemme KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, Hämeenlinna KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, Hyvinkää PUOLMATKAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Hyötykuja 3, Järvenpää avoinna: ma-pe klo 7-19, arkipyhien aattoina klo 7-17 sekä ja klo 7-17 LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Meijerikuja, Valkeakoski avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 Kiertokapula Oy Vankanlähde Hämeenlinna Vaihde Puh avoinna ma-pe 8-15 (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min)

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi Rakentamisen jätteet www.kiertokapula.fi Johdanto Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia kaikessa toiminnassamme ensisijaisesti vähentämään syntyvän

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT 1.11.2007 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Pellon toimipiste Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus 1744004-5 Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL 53538 PL 8216 Betonitie 3 00021 LASKUTUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN - YRITYKSET - JULKISET TOIMINNOT: Julkisina toimintoina pidetään valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhtiön

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Rakennusjäteopas 2011 Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely remontoijalle uudisrakentajalle purkajalle viherrakentajalle Tämä opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Jätteen synnyn ehkäisy 8 Paljonko minun tarvitsee lajitella? 8 Tuottajanvastuu 9 Keräysvälineiden värit ja

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2012 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Ekopisteinfo2014. Hyötykäyttöasemilla otetaan vastaan monenlaisia jätteitä. Vuoden 2013 yhdyskuntajätemäärät. Tempauspäivät 2014

Ekopisteinfo2014. Hyötykäyttöasemilla otetaan vastaan monenlaisia jätteitä. Vuoden 2013 yhdyskuntajätemäärät. Tempauspäivät 2014 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo2014 Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti Hyötykäyttöasemilla otetaan vastaan monenlaisia jätteitä Vuoden 2013 yhdyskuntajätemäärät Tempauspäivät 2014

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Netistä löydät rutkasti jätetietoa!

Netistä löydät rutkasti jätetietoa! Netistä löydät rutkasti jätetietoa! Aukioloajat ja yhteystiedot www.ouka.fi/jatehuolto Henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ouka.fi Johtaja Markku Illikainen p. 044 703 3950 Ruskon jätekeskus

Lisätiedot