Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009

4 Eviran ohje 18222/1 Käyttöönotto: Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö, ylitarkastaja Beata Meinander Ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen Jakelu: Julkaisu on saatavilla Eviran internetsivuilta osoitteesta Painettua julkaisua voi tiedustella Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä puh

5 Lukijalle Luonnonmukaisen tuotannon yhtenä tavoitteena on pyrkiä tuottamaan laaja valikoima elintarvikkeita, jotka vastaavat kuluttajien sellaisiin hyödykkeisiin kohdistuvaan kysyntää, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden valmistusta, valmistuttamista, varastointia ja tukkukauppaa harjoitti vuoden 2008 lopussa 401 toimijaa. Valvonta on olennainen osa luomutuotantoa. Valvonnan tarkoituksena on luoda ja lisätä kuluttajien luottamusta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Valvonta takaa myös reilun kilpailun edellytykset toimijoiden välille, kun kaikki noudattavat samoja sääntöjä. Luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvat toimijat tarkastetaan vuosittain. Tämä ohje sisältää yleiset luomuelintarvikkeiden tuotantoa ja käsittelyä koskevat säännöt, jonka lisäksi ohjeessa keskitytään erityisesti luomuelintarvikkeiden jalostusta, pakkausta, kuljetusta, varastointia ja merkintöjä koskeviin vaatimuksiin. Muiden luomuelintarvikkeiden (elintarvikkeiksi tarkoitetut elävät luomueläimet, jalostamattomat luomumaataloustuotteet ja -keruutuotanto) ja tuonnin osalta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut omat ohjeistuksensa Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto (Eviran ohje 18219/1) Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 Eläintuotanto (Eviran ohje 18217/1), Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto (Eviran ohje 18221/1) Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 6 Tuonti (Eviran ohje 18223/1) ja Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus (Eviran ohje 18225/1) Tämän ohjeen loppuosassa ovat liitteenä toimijan kannalta oleellisimmat luomuvalvonnan lomakkeet sekä luettelot jalostettujen luomuelintarvikkeiden tuotannossa sallituista aineista ja tavanomaisista tuotteista. Tuotanto-ohjeet päivitetään ja toimitetaan valvontajärjestelmään kuuluville tarvittaessa. Tähän ohjeeseen on päivitetty vuoden 2009 alussa voimaan tulleiden neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 aiheuttamat muutokset tuotanto-ohjeisiin. Toimijoita on ennen tämän ohjeen julkaisua informoitu asetusmuutoksista kirjeitse joulukuussa Luomuinfo 3/2008 sisältää pähkinänkuoressa keskeisimmät muutokset pakkausmateriaaleihin ja -merkintöihin liittyen ja se julkaistaan myös tämän ohjeen liitteenä. Tuotanto-ohjeissa mahdollisesti havaittavista epäselvyyksistä voi ilmoittaa Elintarviketurvallisuusviraston Tuonti- ja markkinavalvontayksikköön osoitteella Mustialankatu 3, HELSINKI. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

6 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 - Eläintuotanto Sisällys Lukijalle 3 1 Määritelmät Luomuelintarvikkeet Muut 6 2 Lainsäädäntö 8 3 Valvontajärjestelmään liittyminen ja valvonnasta eroaminen Toimijat, joiden on kuuluttava valvontaan Toimijat, jotka eivät kuulu valvontaan tai luomulainsäädännön soveltamisalaan Miten valvontaan haetaan? Luomusuunnitelma Alkutarkastus Valvontajärjestelmään hyväksymistä koskeva päätös Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan ja vastuu luomulainsäädännön noudattamisesta Muutosilmoitus Valvonnasta eroaminen 14 4 Luomuelintarvikkeiden erityisvaatimukset Tuotantoon liittyvät kiellot ja rajoitukset Gmo-kielto Säteilyttämiskielto Raaka-aineille ja valmistusmenetelmille asetetut rajoitukset ja ehdot Erilläänpito luonnonmukaisten ja tavanomaisten tuotteiden vaihtumisen ja sekoittumisen estämiseksi Valmistus Varastointi Tuotteiden keräily ja kuljetus Luomuelintarvikkeiden vastaanotto Sekoittumisen estäminen muuntogeenisiin raaka-aineisiin 19 5 Asiakirjaselvitys valvontaan kuulumisesta 20 6 Koostumus Yleiset vaatimukset luomuelintarvikkeille ja tavanomaisille, luomuainesosia sisältäville tuotteille Luomuelintarvikkeet Ainesosalupa Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet Luonnonvaraisesta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavat tuotteet Muut luomuainesosia sisältävät tavanomaiset tuotteet Esimerkki 24

7 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 - Eläintuotanto 7 Merkinnät Yleistä luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien ilmausten käytöstä Luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavan ilmaisun käyttö myyntinimityksessä (mainonta, kaupalliset asiakirjat ja pakkausmerkinnät) Sallittu käyttö Rajoitukset ja kiellot Siirtymävaiheen kasviperäiset tuotteet Muissa kuin maataloustuotteissa käytettävät luomuilmaisut Pakkausmerkinnät Myyntinimitys Ainesosaluettelo Pakollinen merkintä saakka: tarkastusviranomaisen tunnusnumero Valinnaiset merkinnät saakka Pakolliset pakkausmerkinnät lähtien Aurinkomerkki ja yksityiset tunnukset 30 8 Kirjanpito ja asiakirjat Vastaanotetut luomuelintarvikkeet Vastaanotetut tavanomaisesti tuotetut tuotteet, lisäaineet ja valmistuksen apuaineet Valmistus ja varastossa olevatluomuelintarvikkeet Luovutetut luomuelintarvikkeet Toimijat, jotka eivät varastoi tai käsittele fyysisesti luonnonmukaisia tuotteita Taselaskelmat 32 9 Luomuelintarvikkeiden ja -toimijoiden valvonta Tuotantotarkastus Ylimääräiset tarkastukset ja uusintatarkastukset Tarkastuksista tehtävät päätökset Markkinavalvonta Vähittäismyymälät ja -myyntipaikat Ateriapalvelutoiminta Maksut valvonnasta ja liiketaloudellisista suoritteista Seuraamukset sääntöjen-vastaisuuksista ja säännösten rikkomisesta Poikkeama ja korjauskehotus Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen poistaminen Epäilykset sääntöjenvastaisuudesta Sääntöjenvastaisuus Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttöoikeuden epääminen Vakava tai pitkään jatkunut rikkomus Valvontajärjestelmästä poistaminen Sakko Muutoksenhaku Markkinointikieltojen noudattamisen valvonta Pakkokeinot Muu luomutuotteiden valvonta Luomumaataloustuotteet Luomurehut Luomualkoholijuomat Tullilaitoksen tehtävät Valvonta Ahvenanmaalla 42 Liitteet

8 1 Määritelmät Tässä osiossa on lueteltu luomuelintarviketuotantoon liittyvät määritelmät. Luonnonmukaisen tuotannon yleiset määritelmät on lueteltu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (jatkossa Evira) ohjeessa Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto. 1.1 Luomuelintarvikkeet Luomuelintarvikkeita ovat luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeiksi tarkoitetut elävät eläimet ja luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin markkinoitavat luomuelintarvikkeet (jalostamattomat ja jalostetut luomumaataloustuotteet). Elävillä luomumaataloustuotteilla tarkoitetaan ihmisten ravinnoksi tarkoitettuja eläviä eläimiä, kuten luomunautaeläimiä, -sikoja, -lampaita ja -siipikarjaa. sokeri ja sokerisiirapit metsämarjat. Luonnonmukaisesti tuotettuja jalostettuja luomumaataloustuotteita ovat tuotteet, jotka on jalostettu edellä mainituista tuotteista esim. luonnonmukaisesti tuotetut lihajalosteet jalostetut maitotuotteet (esim. jogurtti ja jäätelö) vihannesjalosteet leipomo- ja konditoriatuotteet makeiset. Luomuelintarvikkeita eivät sen sijaan ole sellaiset tavanomaiset elintarvikkeet, joiden jalostuksessa on käytetty vähemmän kuin 95 % luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia. Jalostamattomilla luomumaataloustuotteilla tarkoitetaan maanpinnan kasvutuotteita ja kotieläintuotteita, sekä sellaisia ensimmäisen jalostusasteen tuotteita, jotka suoraan liittyvät näihin tuotteisiin esim. luonnonmukaisesti tuotetut liha ja syötävät eläimenosat meijerituotteet (maito, kerma, voi, maitojauhe) luonnonhunaja vihannekset ja kasvikset syötävät hedelmät ja pähkinät kahvi, tee ja mausteet vilja ja myllyteollisuustuotteet, tärkkelykset kasviöljyt ja eläinrasvat 1.2 Muut Luomutuotteet: luonnonmukaisesta tuotannosta saadut elävät ja jalostamattomat maataloustuotteet, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, rehut sekä kasvien lisäysaineistot ja siemenet. Luonnonmukainen: luonnonmukaisesta tuotannosta saatu tai siihen liittyvää. Tavanomainen: luomu- ja toimeenpanoasetuksen mukaisesta tuotannosta saamaton tai siihen liittymätön, muu kuin luonnonmukainen.

9 Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet: tuotteet, joiden jalostuksessa on käytetty vähemmän kuin 95 % luonnonmukaisia matalousperäisiä ainesosia. Tuotteet eivät ole luomuelintarvikkeita, mutta niihin sovelletaan luomulainsäädäntöä ja -valvontaa. Toimija: luonnollinen tai oikeushenkilö, joiden vastuulla on varmistaa, että luomuasetusten vaatimuksia noudatetaan niiden valvontaan kuuluvassa luonnonmukaisen tuotantoalan yritystoiminnassa. Tuoja: yhteisössä toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka esittää lähetyksen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä joko itse tai edustajansa välityksellä (kts. Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 6 Tuonti).

10 2 Lainsäädäntö Luomutoimintaa säätelevät erityisesti - neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (luomuasetus), - komission asetus (EY) N:o 889/2008 (toimeenpanoasetus) ja - komission asetus (EY) N:o 1235/2008 luomutuotteiden tuonnista EU:n ulkopuolelta (tuontiasetus), jotka määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Luomuelintarvikkeita koskevat lisäksi kaikki kansalliset ja yhteisötason yleiset elintarvikemääräykset. Näitä ovat mm. Elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut alempiasteiset säädökset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä ja Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004). Luomuasetukset ja muu yhteisön lainsäädäntö on sellaisenaan voimassaolevaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Euroopan yhteisön lainsäädäntö on luettavissa ja tulostettavissa Euroopan unionin EUR-Lex internetsivustolta osoitteesta EUR-Lex tarjoaa suoran ja ilmaisen yhteyden Euroopan unionin oikeuden teksteihin. Järjestelmässä voi lukea Euroopan unionin virallista lehteä ja se sisältää mm. perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat. Lähes kaikista asetuksista, direktiiveistä ja päätöksistä julkaistaan myös ns. konsolidoitua versiota, joka sisältää lainsäädäntöön tulleet muutokset. On hyvä huomioida, että konsolidoitu versio ei kuitenkaan aina ole välttämättä ajantasainen, vaan siitä saattaa puuttua esim. viimeisimmän muutosasetuksen tuomat päivitykset. Alkuperäiset säädökset ja konsolidoitut versiot löytyvät helposti sivuston yksinkertaisen haun avulla. Luomutuotteiden valvontaa säätelevät asetukset Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta annetun lain 1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008 luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä sisältää määräykset viranomaisten välisestä työnjaosta luomutuotannon valvonnassa. Valvontaasetus on saatavissa internetistä osoitteesta

11 Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lisäksi valvontaa säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta.

12 3 Valvontajärjestelmään liittyminen ja valvonnasta eroaminen 3.1 Toimijat, joiden on kuuluttava valvontaan Luomutoiminta edellyttää valvontajärjestelmään kuulumista. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvontajärjestelmään hakevat valmistajat, valmistuttajat, varastoijat ja tukkukaupat sekä tuojat ja viejät. Valvonnalla taataan rehellinen kilpailu toimijoiden kesken, yhteisön sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ennen kaikkea kuluttajien luottamus EU:ssa markkinoitaviin luomuelintarvikkeisiin. Toimijan, joka valmistaa (säilöö/jalostaa, pakkaa/uudelleen pakkaa, tekee luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät/muuttaa näitä merkintöjä) varastoi tuo EU:n ulkopuolelta vie EU:n ulkopuolelle ja/tai saattaa yhteisön markkinoille luomuelintarvikkeita, on ennen tuotteiden markkinoille saattamista liitettävä yrityksensä luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään. Valvontaan on liityttävä myös silloin, kun jokin edellä mainituista toiminnoista tehdään tai teetätetään alihankintana. Vähittäiskauppa Luomuelintarvikkeita lopullisille kuluttajille ja käyttäjille myyvä toimija, joka valmistaa ja varastoi luomuelintarvikkeita muualla kuin myyntipisteen yhteydessä tai tuo luomuelintarvikkeita EU:n ulkopuolelta on liitettävä yrityksensä luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmään on kuuluttava myös silloin, kun toimija on alihankintana antanut jonkin edellä mainituista toiminnoista kolmannen osapuolen tehtäväksi. Poikkeuksena on tietyn tyyppinen vähittäiskauppatoiminta, jossa luomuelintarvikkeiden valmistus ja varastointi tapahtuu myyntipisteen yhteydessä (kts. kohta 3.2). Tukkukauppa Myös tukkukauppojen on kuuluttava valvontaan, vaikka sillä ei olisi luomuelintarvikkeiden osalta valmistusta eikä muuta toimintaa kuin pakattujen tuotteiden varastointia ja välitystä. Keruutuotteiden ostotoiminta Keruutuotteiden osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontaan kuuluvilta alueilta kerättyjen luonnontuotteiden ostotoiminta on liitettävä luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään. (lisätietoja Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto). Maatiloilla tapahtuva valmistustoiminta Maatiloilla tapahtuva luomuelintarvikkeiden valmistustoiminta muista kuin pelkästään tilan omista raaka-aineista on liitettävä luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään. Poikkeuksena on tilan omien maataloustuotteiden ns. alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta, joka on liitettävä maataloustuotannon valvontajärjestelmään (kts. kohta 12.1, lisätietoja Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus). 10

13 3.2 Toimijat, jotka eivät kuulu valvontaan tai luomulainsäädännön soveltamisalaan Toimijoiden, jotka harjoittavat ainoastaan vähittäiskauppaa ja jotka pitävät luomuelintarvikkeita kaupan suoraan loppukuluttajalle tai -käyttäjälle ei tarvitse kuulua luomuelintarvikevalvontaan. Vähittäiskauppatoiminnassa riski luomuelintarvikkeiden vaihtumiselle tai sekoittumiselle tavanomaisten elintarvikkeiden kesken on pieni; luomuelintarvikkeet on toimitettava vähittäis- ja tukkumyyntiin valmiiksi pakattuina ja valmistus- ja varastointitoiminta on vaatimattomampaa ja pienimuotoisempaa. Mikäli toimintaan sisältyy myös muuta kuin vähittäiskauppaa tai tuotteiden valmistusta ja varastointia muualla kuin myyntipisteen yhteydessä, on toimijan kuuluttava luomuvalvontaan (kts. 3.1). Esimerkkejä toimijoista, joiden ei tarvitse kuulua luomuelintarvikevalvontaan, mutta joiden on toiminnassaan kuitenkin noudatettava luomulainsäädäntöä vähittäiskauppojen, jotka jauhavat, paloittelevat ja/tai pakkaavat uudelleen luomutuotteita ja/tai tekevät niihin luomumerkintöjä niin, että kuluttaja voi seurata ao. tapahtumaa, kaupan paistopisteiden, jotka paistavat raakapakasteista luomuleipomovalmisteita. Raakapakasteiden valmistajat kuuluvat luomuvalvontaan ja niillä on vastuu tuotteiden koostumuksesta, pakkausmerkinnöistä ja kirjanpidosta. Leipomot seuraavat paistopisteiden toimintaa luomusäädösten noudattamisen osalta. vähittäismyymälöiden, jotka pelkästään pitävät kaupan valmiiksi pakattuja ja/tai irtomyynnissä olevia luomutuotteita, toimijoiden, jotka pelkästään kääntävät pakkausmerkinnät suomen- ja ruotsin kielelle. Kuitenkin, jos alkuperäiset luomumerkinnät tässä yhteydessä peitetään eli merkintöjä muutetaan, kyseessä on valmistukseen liittyvä toimenpide ja toimijan on kuuluttava valvontajärjestelmään. Seuraavat toimijat eivät kuulu luomulainsäädännön soveltamisalaan, eivätkä näin ollen valvontaan toimijat, jotka tuottavat ja tarjoavat ateriapalvelutoimintoja (kts. kohta 9.4.2) 3.3 Miten valvontaan haetaan? Valvontaan haetaan lähettämällä Eviralle hakemus ja sen liitteenä luomusuunnitelma luomutoiminnan osalta. Seuraava kaavio kuvaa valvontajärjestelmään hakemista ja hakemuksen käsittelyyn liittyviä vaiheita: Hakemus on tehtävä Eviran lomakkeella (Liite Hakemus Eviralle Hakemuksen tarkastus ja mahdollisen lisäselvityksen pyytäminen Alkutarkastus sekä alkutarkastuskertomuksen laatiminen Päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä (Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan alkaa myönteisen päätöksen päivämäärästä) Toimijan merkitseminen luonnonmukaisen tuotannon elintarvikkeiden valvontajärjestelmän rekisteriin. Päätös ja alkutarkastuskertomuksen kopio toimijalle Toimija Evira Tarkastaja Evira Evira Evira 1). Lomaketta voi kopioida vapaasti. Lomake on saatavissa myös Eviran internet-sivuilta 11

14 3.3.1 Luomusuunnitelma Aiemmin julkaistussa luomuelintarvikkeita koskevassa ohjeessa Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, varastointi ja tukkukauppa sekä maahantuonti viitattiin luonnonmukaisen tuotannon omavalvontasuunnitelman laadintaan. Erotukseksi elintarvikelain nojalla edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta, tässä ohjeessa luonnonmukaisen tuotannon omavalvontasuunnitelman sijaan käytetään termiä luomusuunnitelma. Luomusuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi toimijan muuta laatukäsikirjaa tai omavalvontasuunnitelmaa. Luomusuunnitelmassa kuvataan ne luomutoiminnan kannalta kriittiset pisteet, joissa on riskinä, että luonnonmukaiset ja tavanomaiset tuotteet sekoittuvat tai vaihtuvat keskenään. Luomusuunnitelmassa ei paneuduta esim. hygieniakysymyksiin. Luomusuunnitelman laatiminen, päivitys ja noudattaminen kuuluvat kaikkien elintarvikkeiden valvontajärjestelmään hakevien ja siihen kuuluvien yritysten velvollisuuksiin. Myös niiden toimijoiden, joilta elintarvikelain nojalla ei edellytetä omavalvontasuunnitelmaa, on laadittava luomusuunnitelma luomutoiminnan osalta. Luomusuunnitelman on sisällettävä täydelliset kuvaukset yrityksen yksiköistä, tuotantopaikoista ja/tai toiminnasta, kaikki käytännön toimenpiteet, joilla yritys varmistaa, että luomusäädöksiä noudatetaan ja varotoimenpiteet, jotka yritys toteuttaa muiden kuin sallittujen tuotteiden tai aineiden aiheuttaman sekoittumisen tai vaihtumisen vähentämiseksi puhdistustoimenpiteet, jotka toteutetaan varastointipaikoissa ja koko tuotantoketjussa. Ohje luomuelintarvikkeiden luomusuunnitelmalle löytyy Eviran internet-sivuilta osoitteesta Ohjeessa on huomioitu asiat, joita luomusuunnitelmassa on oltava. Valmistusyksiköiden täydelliset kuvaukset Kun yritys harjoittaa valmistustoimintaa omaan lukuunsa tai alihankintana, on yksikön toiminnan täydellisestä kuvauksesta käytävä ilmi vastaanottoon, jalostukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen ja varastointiin käytettävät tilat ennen ja jälkeen maataloustuotteille suoritettuja toimenpiteitä. Täydellisestä kuvauksesta on käytävä ilmi myös tuotteiden kuljetusjärjestelyt. Käytettävien alihankintojen täydelliset kuvaukset Kun yritys antaa osittain tai kokonaan sopimuksella tuotanto-, valmistus- tai tuontitoiminnan kolmannen osapuolen tehtäväksi on yrityksen täydellisen kuvauksen sisällettävä luettelon alihankkijoista ja kuvauksen sopimuksella annetuista toiminnoista tiedot alihankkijoita valvovista tarkastuslaitoksista tai -viranomaisista alihankkijoiden kirjallinen sopimus siitä, että niihin sovelletaan luomulainsäädännön (asetuksen 834/2007 V osaston) mukaista valvontajärjestelmää ja kaikki käytännön toimenpiteet, ml. yksikkötasolla käytössä olevat asianmukaiset kirjanpitojärjestelmät sen varmistamiseksi, että markkinoille saatetut tuotteet voidaan jäljittää tapauksen mukaan tuotteiden toimittajiin, myyjiin, vastaanottajiin ja ostajiin. Varo- ja käytännön toimenpiteet Luomusuunnitelmasta on käytävä ilmi niiden varo- ja käytännön toimenpiteiden noudattaminen, joilla varmennetaan tuotteiden luonnonmukaisuus kaikissa tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheissa. Luomusuunnitelma pohjautuu koko luomutoiminnan kriittisten pisteiden kartoittamiseen ja niiden valvontaan. Tällaisia pisteitä ovat kaikki ne kohdat luomutuotteiden valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa, joissa on vaarana, että luomutuotteeseen sekoittuu tavanomaisesti tuotettua tuotetta tai tavanomaisesti tuotettu tuote merkitään luomutuotteeksi. 12

15 Luomusuunnitelmassa on oltava kuvaus toimenpiteistä, joihin toimija ryhtyy epäillessään, etteivät tuotetut/valmistetut luomutuotteet täytä luomuasetuksen vaatimuksia. Tuotteista tulee tällöin poistaa luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät tai ne saa saattaa markkinoille luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin vasta kun epäilys on osoittautunut aiheettomaksi. Puhdistustoimenpiteet Luomusuunnitelmassa on kuvattava kaikki ne puhdistustoimenpiteet, joilla varmennetaan että varastoissa ja tuotannossa olevat luonnonmukaiset ja tavanomaiset tuotteet eivät sekoitu tai vaihdu keskenään. Kuvauksessa selvitetään esimerkiksi, kuinka tuotantolinjojen putkistot tyhjennetään puhtaaksi tavanomaisista tuotteista ennen kuin tuotantolinjalla aloitetaan luonnonmukaisten tuotteiden valmistus ja kuinka puhdistus ja sen riittävyyden arviointi kirjataan ylös. Luomusuunnitelmassa ei puhdistustoimenpiteillä tarkoiteta kuinka hygieniavaatimuksia noudatetaan. 3.4 Alkutarkastus 3.5 Valvontajärjestelmään hyväksymistä koskeva päätös Evira päättää hakemuksen ja luomusuunnitelman sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Päätöksentekoa varten toimijalta voidaan pyytää vielä lisäselvityksiä. Evira hyväksyy toimijan valvontajärjestelmään, jos toimija täyttää luomusäädöksissä asetetut vaatimukset. Hyväksymispäätöksessä voidaan toiminnalle ja/tai omavalvonnalle asettaa tarvittaessa vielä lisävaatimuksia. Toimijalle lähetetään asiasta Eviran kirjallinen päätös, kopio alkutarkastuskertomuksesta ja asiakirjaselvitys valvontaan kuulumisesta (kts. kohta 5). Luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään hyväksytty toimija merkitään Eviran valvontaosaston tuonti- ja markkinavalvontayksikön ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Tiedot rekisteriin merkityistä toimijoista toimitetaan vuosittain EU:n komissiolle. Tieto luomuvalvontaan kuulumisesta luovutetaan tarvittaessa muille luomuvalvonnasta vastaaville viranomaisille, kuten TE-keskuksille, läänien ja kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille sekä tullille. Vastaanotettuaan toiminnanharjoittamista koskevan hakemuksen Evira tarkastaa hakemuksen ja sen liitteet (mm. luomusuunnitelman) sekä pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Tämän jälkeen tarkastaja tekee toimijan tiloissa alkutarkastuksen. Alkutarkastuksella varmistetaan, että hakemuksessa ja sen liitteissä annetut kuvaukset vastaavat toimintaa ja että luomusuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat riittäviä luomusäädösten noudattamisen varmistamiseksi. 3.6 Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan ja vastuu luomulainsäädännön noudattamisesta Toimija on oikeutettu käyttämään viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan siitä päivästä, kun Evira on tehnyt päätöksen toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin Evira tekee päätöksen toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä tai antaa toimijalle rikkomuksista tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta johtuvan kiellon tai määräyksen. Tarkastaja laatii tarkastuksesta alkutarkastuskertomuksen, johon merkitään tarkastuksen yhteydessä mahdollisesti havaitut puutteet. Toimija ja tarkastaja varmentavat alkutarkastuskertomuksen allekirjoituksillaan. Vaikka Evira on hyväksynyt toimijan valvontajärjestelmään, on vastuu luomusäädösten noudattamisesta aina toimijalla. Luomusuunnitelman hyväksyminen tai esim. vuosittainen tuotantotarkastus eivät siirrä vastuuta toiminnan säädöstenmukaisuudesta valvontaviranomaiselle. 13

16 3.7 Muutosilmoitus Luomutoiminnasta vastaavan toimijan on ilmoitettava Eviralle yksikköjen täydellisiin kuvauksiin, varo- ja käytännöntoimenpiteisiin tai puhdistustoimenpiteisiin tehdyistä muutoksista. Toimija on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan Eviraan mm., jos toimijan nimi ja/tai osoite muuttuu, omistaja tai yhtiömuoto muuttuu (liitteenä vaaditaan vakuutus, että uusi yhtiö vastaa annetuista sitoumuksista), tuotantotilojen, varastojen tai EU:n ulkopuolelta tuotujen tuotteiden yhteisöön saapumispaikkojen sijainti muuttuu, toiminnot muuttuvat olennaisesti, uuden luomutuoteryhmän valmistus ja/tai tuonti EU:n ulkopuolelta aloitetaan, luomutuoteryhmän valmistus ja/tai tuonti lopetetaan, toimija keskeyttää valvontajärjestelmään merkityt toiminnot, toimija aloittaa toiminnot keskeytyksen jälkeen. Toimintojen olennaisesta muutoksesta on kysymys esimerkiksi silloin, kun siirrytään pakkaamisesta jalostustoimintaan, kausiluonteisesta valmistustoiminnasta jatkuvaan valmistustoimintaan tai päinvastoin. Tuotteiden olennainen muutos on uuden tuoteryhmän valmistuksen aloittaminen uusista raaka-aineista (esim. aloitetaan ruokaleipien ohella konditoriatuotteiden valmistus) tai vastaavasti jonkin tuoteryhmän valmistuksen lopettaminen. Toimintoja tai tuotteita koskevien merkittävien muutosten johdosta tehdään tarvittaessa uusi tarkastus. Luomuelintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, tukkukauppa, varastointi, tuonti ja/tai vienti on mahdollista keskeyttää. Toimijan on tällöin ilmoitettava asiasta Eviralle, samoin kuin toiminnan aloittamisesta uudelleen keskeytyksen jälkeen. Vuosittainen tuotantotarkastus tehdään myös luomutoiminnan keskeyttäneen toimijan tiloissa, koska toimija kuuluu edelleen valvontajärjestelmään. Tarkastuksesta peritään myös valvontamaksu. Ilmoitukset edellä mainituista muutoksista/keskeytyksistä tehdään esimerkiksi liitteen 2 muutosilmoituslomakkeella. Lomake on saatavissa myös Eviran internet-sivuilta Valvonnasta eroaminen Halutessaan erota valvontajärjestelmästä toimijan on tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus Eviraan. Mikäli eroamisilmoitusta ei ole tehty, toimijalta edellytetään ao. säädösten noudattamista ja toimijan tiloissa tehdään vuosittainen tuotantotarkastus, josta peritään valvontamaksu. Vasta kirjallinen eroamisilmoitus vapauttaa toiminnanharjoittajan tuotantotarkastuksesta ja siitä perittävistä maksuista. Ilmoitus valvonnasta eroamisesta tehdään esimerkiksi liitteenä 3 olevalla eroilmoituslomakkeella. Lomake on saatavissa myös Eviran internet-sivuilta Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostitse osoitteeseen fi tehty ilmoitus. Ilmoitus on tällöin otsikoitava selkeästi ilmoitukseksi luomuvalvonnasta eroamiselle. Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan ja oikeus esittää asiakirjaselvitys (kts. kohta 5) valvontaan kuulumisesta jatkuvat, kunnes Evira on tehnyt päätöksen toimijan poistamisesta luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvontajärjestelmästä. Toimija voi halutessaan liittyä myöhemmin uudelleen valvontajärjestelmään. 14

17 4 Luomuelintarvikkeiden erityisvaatimukset Luomuelintarvikkeet poikkeavat tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista erityisesti seuraavien seikkojen suhteen - tuotantosäännöt - koostumus - tuotteiden kerääminen, pakkaaminen ja kuljettaminen - varastointi - merkinnät ja - kirjanpito. Kaikessa toiminnassa on varmistuttava, että luomu- ja tavanomaisesti tuotetut tuotteet pidetään erillään sekoittumisen ja vaihtumisen estämiseksi. Luomuelintarvikkeiden ja tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden erilläänpitovaatimukset koskevat vain niitä toimijoita, jotka valmistavat/käsittelevät/varastoivat samoissa tiloissa tai kuljettavat samalla kuljetuskalustolla sekä luonnonmukaisesti että tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Näiden toimijoiden on huolehdittava siitä, etteivät luomutuotteet ja tavanomaisesti tuotetut tuotteet pääse sekoittumaan eivätkä vaihtumaan keskenään missään valmistuksen, varastoinnin tai kuljetuksen vaiheessa. 4.1 Tuotantoon liittyvät kiellot ja rajoitukset Gmo-kielto Muuntogeenisiä aineksia ei saa käyttää luomussa. Muuntogeenisten organismien (jatkossa gmo) ja tuotteiden, jotka on tuotettu gmo:sta tai ovat niiden tuottamia, ei saa käyttää luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavien tuotteiden tuotannossa. Elintarviketuotannon osalta gmo-kielto koskee gmo:n ja/tai niistä johdettujen tuotteiden käyttöä elintarvikkeiden ainesosina ja valmistuksen apuaineina. Tavoitteena on, että luonnonmukaisesti tuotetuissa tuotteissa esiintyy mahdollisimman vähän gmo:ta. Luomuelintarvikkeissa sallitaan kuitenkin gmo:n vähäinen esiintyminen, jos sen sekoittuminen elintarvikkeeseen on ollut tahatonta tai teknisesti mahdotonta välttää. Luomutarkastusten yhteydessä gmo-kiellon noudattamista valvotaan asiakirjatarkastuksin. Valvontaa varten voidaan ottaa myös näytteitä Tavarantoimittajan todistus gmo-vapaasta tuotteesta Vastuu gmo-kiellon noudattamisesta on luomuelintarvikkeen valmistajalla. Luomuelintarvikkeiden valmistajan on tavarantoimituksista sopiessaan varmistettava, että gmo-kieltoa koskeva vaatimus on tavarantoimittajan tiedossa. Tavarantoimittajan on toiminnallaan varmistuttava, ettei erilaatuisten erien sekoittumista tai vaihtumista pääse tapahtumaan valmistuksen, kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Toimijat saavat olettaa ettei elintarvikkeessa ole gmo:ta tai tuotteita, jotka on tuotettu niistä, jos elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä tai sitä seuraavissa asiakirjoissa ei ole mainintaa gmo:sta. Tällaisia elintarvikkeita ovat esim. 15

18 hedelmät ja vihannekset, soijapavuista valmistetut jauhot, rypsistä tai soijapavuista valmistetut öljyt, soijasta valmistettu lesitiini, maissista valmistettu glukoosi tai glukoosisiirappi, sokerijuurikkaasta valmistettu sokeri tai maissista valmistetut ainesosat ja lisäaineet. Sellaisten tuotteiden osalta, joissa gmo-mainintaa ei merkinnoissä vaadita (kts. Taulukko 1), toimijan on pyydettävä myyjältä tuotekohtainen todistus (todistusmalli, kts. Liite 4) tuotteen gmo-vapaudesta. Todisteen on oltava tuotantoeräkohtainen ja yhdistettävissä toimitettuun tavaraerään. Täten yksi todiste gmovapaudesta voi kattaa useita saman tuotantoerän lähetyksiä. Mikäli tavaraerältä puuttuu todiste, erää ei saa käyttää luomuelintarvikkeiden valmistukseen ennen kuin epävarmuus on poistettu ja tavarantoimittajalta on saatu vakuutus erän gmo-vapaudesta. Todisteet on sisällytettävä kirjanpitoon. Todistetta ei vaadita luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista. Toiminnassa on erityisen tärkeää huomioida, että vaikka valmistuksen apuaineita ei luetella lopullisen tuotteen ainesosaluettelossa, ei käytetty apuaine saa kuitenkaan olla tuotettu gmo:sta tai niiden avulla. Taulukko 1. Esimerkkejä tuotteista, joiden gmo-vapaudesta on pyydettävä todistus Tuotteet - E 160b annatto - E 300 askorbiinihappo - sitruunahappo (käyttö mahdollista lisäaineena E 330 tai valmistuksen apuaineena) - E 415 ksantaanikumi - maitohappo (käyttö mahdollista lisäaineena E 270 tai valmistuksen apuaineena) - juustonvalmistuksessa käytettävä kymosiini - tärkkelyksiä pilkkovat amylaasit - makeisissa ja suklaissa sokereita pilkkovat invertaasit - tärkkelyspohjaisten glukoosisiirappien valmistuksessa käytettävät amylaasit ja muut entsyymit - mehunvalmistuksessa käytettävät pektinaasit. - etanoli - munanvalkuainen - kasviöljyt Tuoteryhmä; peruste todistuksen hankkimiselle Mikro-organismeilla tuotetut lisäaineet; fermentaatiossa käytettävät mikro-organismit voivat olla geneettisesti modifioituja Maitohappobakteerien avulla tuotettu tuote; maitohappobakteerin käyttämänä kasvu-alustana on saatettu käyttää esim. gm-maissitärkkelystä. Valmistuksen apuaineena käytettävät entsyymit; entsyymien tuotannossa käytetyt mikro-organismit voivat olla geneettisesti modifioituja. Liuottimena käytettävä valmistuksen apuaine; valmistuksessa tarvittavan tärkkelyksen lähteenä on saatettu käyttää gm-kasvia Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävä valmistuksen apuaine: - eläinten ruokinnassa on saatettu käyttää gmrehua tai eläintä on saatettu lääkitä gmlääkkeillä - tuotteen valmistuksessa käytettävät entsyymit voivat olla tuotettu geneettisesti modifioiduilla mikro-organismeilla. Kasviöljyjen käyttö valmistuksen apuaineena (rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaine); kasviöljy on voitu tuottaa gm-kasvista. 16

19 4.1.2 Säteilyttämiskielto Luonnonmukaisessa tuotannossa ei saa käyttää säteilytettyjä tuotteita. Luomutuotteita ja niihin käytettäviä ainesosia ei saa säteilyttää. Säteilytystä käytetään lähinnä mausteiden mikrobiologisen laadun varmistamiseen. Säteilyttämiskiellon valvonta perustuu asiakirjojen ja tuotteiden sekoittumisen estämisen valvontaan sekä tarvittaessa näytteiden tutkimiseen. Mikäli valmistuksessa käytetään tavanomaisia kuivattuja mausteyrttejä, mausteita ja maustekasveja, toimijan on varmistettava, että niitä ei ole käsitelty ionisoivalla säteilyllä Raaka-aineille ja valmistusmenetelmille asetetut rajoitukset ja ehdot Luomuelintarvikkeiden ja tavanomaisten, luomuainesosia sisältävien elintarvikkeiden jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, valmistuksen apuaineiden sekä muiden aineiden ja ainesosien sekä valmistusmenetelmien on oltava hyviä tuotantotapoja noudattavien periaatteiden mukaisia. Luomuelintarvikkeiden osalta on kiellettyä käyttää sellaisia aineita ja tekniikoita, joilla jalostuksessa ja varastoinnissa menetetyt ominaisuudet palautetaan tai tuotteiden huolimattoman käsittelyn tulokset korjataan. Luonnonmukainen tuotantotapa suosii luonnossa luontaisesti esiintyviä aineita. Tästä syystä lisäaineiden ja apuaineiden sekä kemiallisesti tuotettujen synteettisten raaka-aineiden käytölle on asetettu tiukat rajoitukset. Vain tiettyjä lisäaineita ja apuaineita voidaan käyttää erityisedellytyksin ja aromiaineiden ja -valmisteiden on oltava luontaisia. Esimerkiksi luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on sallittua käyttää lisäaineena kalsiumkarbonaattia (E 170), edellyttäen ettei sitä kuitenkaan käytetä väriaineena tai kalsiumlisänä. 4.2 Erilläänpito luonnonmukaisten ja tavanomaisten tuotteiden vaihtumisen ja sekoittumisen estämiseksi Luomutuotteiden ja tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden erilläänpitovaatimukset koskevat toimijoita, jotka käsittelevät ja/tai varastoivat samoissa tiloissa tai kuljettavat samalla kuljetuskalustolla sekä luonnonmukaisesti että tavanomaisesti tuotettuja tuotteita. Näiden toimijoiden on huolehdittava siitä, että luomutuotteet ja tavanomaisesti tuotetut tuotteet tai muut kuin sallitut aineet eivät pääse sekoittumaan, eivätkä vaihtumaan missään valmistuksen, varastoinnin tai kuljetuksen vaiheessa. Luomutuotteisiin ei saa joutua edes vähäisiä määriä tavanomaisesti tuotettuja aineita. Silloin, kun valmistusyksikössä valmistetaan tai varastoidaan muita kuin luonnonmukaisia tuotteita toimijan on ilmoitettava asiasta Eviralle. Tämän lisäksi toimijan on pidettävän ajan tasalla olevaa kirjaa kaikista valmistusyksikössä suoritettavista toiminnoista ja jalostetuista määristä Valmistus Jalostettujen luomuelintarvikkeiden valmistus on kaikissa vaiheissa pidettävä ajallisesti tai paikallisesti erillään tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista tuotteiden sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi. Silloin kun valmistusyksikössä valmistetaan myös tavanomaisia tuotteita, toiminnot on suoritettava yhtenäisenä jaksona, kokonaisina erinä, ajallisesti tai paikallisesti erillään luomutuotteille suoritettavista toiminnoista. Luomuelintarvikkeiden valmistusta varten on harvoin käytettävissä omia tuotantolinjoja (valmistus paikallisesti erillään). Käytännössä erilläänpito toteutetaan yleensä niin, että luomuelintarvikkeet valmistetaan tiettynä viikonpäivänä/tiettyinä viikonpäivinä tai aamulla ensimmäiseksi (valmistus ajallisesti erillään). Erilläänpitoa voidaan edelleen edistää va- 17

20 raamalla luomutuotteille eriväriset tai selvästi merkityt astiat ja säiliöt. Toimijan on erityisesti varmistuttava, että tuotannossa käytetään sellaisia varotoimenpiteitä, joilla ehkäistään kiellettyjen aineiden tai tuotteiden vaihtuminen tai sekoittuminen luonnonmukaisiin tuotteisiin asianmukaisia puhdistustoimenpiteitä. Jos sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden valmistukseen käytetään samoja laitteita ja astioita, luomutuotteita saa valmistaa ainoastaan laitteiden ja astioiden puhdistuksen jälkeen. Puhdistustoimenpiteiden tehokkuus on tarkastettava ja tarkastusten tulokset kirjattava. Luomuelintarvikkeisiin ei saa missään vaiheessa joutua jäämiä tavanomaisesti tuotetuista tuotteista tai niiden ainesosista. kaikissa valmistuksen vaiheissa sellaisia varotoimenpiteitä, joilla pystytään takaamaan, ettei tavanomaisia tuotteita saateta markkinoille luomuviittauksin Varastointi Varastointialueita on hoidettava niin, että erät voidaan jatkuvasti ja selvästi tunnistaa. On varmistettava, että luomuelintarvikkeet eivät sekoitu tai vaihdu tavanomaisesti tuotettuihin tuotteisiin eivätkä sellaisiin aineisiin, joiden käyttö ei ole sallittua luomutuotteissa. Luomuelintarvikkeisiin ei saa missään vaiheessa joutua jäämiä tavanomaisesti tuotetuista tuotteista tai niiden ainesosista. Silloin kun valmistusyksikössä valmistetaan myös tavanomaisia tuotteita, luomuelintarvikkeiden varastoimiseksi on oltava erilliset tilat tai selvästi merkityt omat varastoalueet. Vaihtoehtoisesti luomuelintarvikkeet ja tavanomaisesti tuotetut tuotteet on varastoitava ajallisesti erillään. Tilat on myös puhdistettava asianmukaisesti ja puhdistuksen tehokkuudesta on varmistuttava ennen luomuelintarvikkeiden varastointia. Varastotilojen puhdistamisesta on pidettävä kirjaa Tuotteiden keräily ja kuljetus Keräily ja kuljetus valmistusyksiköihin Luomutuotteita ja tavanomaisia tuotteita voidaan kerätä ja kuljettaa valmistusyksiköihin samanaikaisesti ainoastaan, jos keräilyn aikana huolehditaan siitä, että tuotteet eivät sekoitu tai vaihdu keskenään. Luomuelintarvikkeiden on oltava myös selkeästi tunnistettavissa. Jotta erilläänpito voidaan todentaa ja varmentaa, toimijan on pidettävä tuotteiden keräyspäiviin, -tunteihin, -reitteihin sekä vastaanottopäiviin ja -aikaan liittyviä tietoja tarkastusviranomaisten saatavilla Pakkaus ja kuljetus muihin yksiköihin Kun luomuelintarvikkeita kuljetetaan muihin yksiköihin (ml. tukku- ja vähittäiskauppoihin) muutoin kuin suoraan kahden valvonnassa olevan toimijan tilojen välillä, on tuotteiden oltava sellaisissa asianmukaisissa suljetuissa pakkauksissa, säiliöissä tai ajoneuvoissa, ettei niiden sisältöä voida korvata toisella tuotteella sinettiä vilpillisesti käsittelemättä tai rikkomatta. Toimijan, joka vastaa luomuelintarvikkeiden lähetyksestä, on varmennuttava, että edellä mainittu vaatimus asianmukaisesti suljetuista pakkauksista, säiliöistä tai ajoneuvoista toteutuu kuljetusten aikana. Luomuelintarvikkeet tulee varustaa kuljetusten aikana merkinnöillä (esim. etiketti), joista on käytävä ilmi seuraavat pakolliset tiedot: toimijan nimi ja osoite (lähettäjä) tuotteen omistaja tai myyjä ja osoite, mikäli eri kuin toimija tuotteen nimi toimijaa tarkastavan tarkastusviranomaisen nimi ja/tai tunnusnumero (esim. FI-EKO-B tai Elintarviketurvallisuusvirasto Evira FI-EKO-B) tarvittaessa erätunnus, joka on Eviran Pakkausmerkintäoppaan (Eviran ohje 17005/3) mukainen. Erätunnus tulee olla yhdistettävissä luomutuotteita koskevaan kirjapitoon. Hyväksyttäviä erätunnuksia 18

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet Komission asetus 889 / 2008

Lisätiedot

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Esittelijä Hanna-Riikka Pirttilahti Sivu/sivut 1 / 9 Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Evira antaa tämän ohjeen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa ohjaavana viranomaisena. Tämä ohje ei ole tyhjentävä

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Esittelijä Mari Järvenmäki Sivu/sivut 1 / 9 Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Eviran tehtävänä on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 846/2008 17 nojalla ohjata, suunnitella ja valvoa luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/4. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/4. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/4 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/4 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2016 Eviran ohje 18222/4 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti 2002 Elintarvikevirasto Lokakuu 2002 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Ohjetta

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6

Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Eviran ohje 18223/2 Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Tuonti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18223/2 Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Tuonti 2013 Eviran ohje 18223/2 Käyttöönotto: 1.5.2013

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6

Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Eviran ohje 18223/3 Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Tuonti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18223/3 Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Tuonti 2015 Eviran ohje 18223/3 Käyttöönotto: 15.6.2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Luomumerkinnät ja luomuviestintä

Luomumerkinnät ja luomuviestintä Luomumerkinnät ja luomuviestintä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE L U O M U M E R K I N N Ä T L U O M U T U O T T E E T K A U P A S S A L U O M U R U O K A L I S T A L L A J A T A R J O I L U L I N J A S

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 30.4.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE

Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE L U O M U A M M A T T I K E I T T I Ö S S Ä L U O M U E L I N T A R V I K K E I D E N H A N K I N T A, V A S T A A N O T T O

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella ETT Seminaari, Evira Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Ruokaosasto Formaldehydi 1/4

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö Lisäaineiden käyttöä koskevia sääntöjä Lastenruoissa sallitut lisäaineet

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi?

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Minna-Maija Väänänen, Evira WS1 Sinfos tuotetietopankin tuotetietofoorumi 1.11.2011 Elintarviketietojen merkitys Korkean kuluttajansuojan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014 Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/9 Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista,

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot