Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

4 Tässä julkaisussa ovat luonnonmukaisen lisäysaineiston pakkaustoimintaa koskevat ohjeet. Kaikkia luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia koskevat ohjeet ovat julkaisussa Eviran ohje 18219/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto. Yleisissä ohjeissa on kuvattu mm. vapaaehtoiset luomumerkinnät, seuraamukset ja muutoksenhaku, toimenpiteet toimijan olosuhteiden muuttuessa sekä toiminta, jos tuotteiden epäillään olevan luomulainsäädännön vastaisia. Eviran ohje 18216/2 Käyttöönotto: Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijät Jaostopäällikkö Beata Meinander Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen Tarkastaja Juha Rantamäki, siementarkastusyksikkö Jakelu: Julkaisu on saatavilla Eviran internetsivuilta osoitteesta

5 Sisällysluettelo 1 Määritelmät 4 2 Sovellettavat säädökset 5 3 Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus Keitä valvonta koskee? Keitä valvonta ei koske? Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Luomusuunnitelma Alkutarkastus Valvontajärjestelmään hyväksyminen 8 4 Tuotantotarkastukset Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan 9 5 Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset Erilläänpito Raakatavaran kuljetus Sertifioidun lisäysaineiston kuljettaminen Kuivaus, lajittelu ja varastointi luomutuotantoyksikön (pakkaamon) ulkopuolella Kirjanpito ja asiakirjat Yleistä Vastaanotetut luomuraakaerät Eräkohtainen tiedoston pito Luomutuotteiden jäljitettävyys Pakkausmerkinnät 11 6 Luomutuotteiden tukkukauppa ja varastointi 13 7 Luomutuotteiden maahantuonti 14

6 1 Määritelmät Lisäysaineisto: Lisäysaineistoa ovat siemenet ja siemenperunat, istukassipulit sekä kukkasipulit, pistokkaat, varteoksat, perusrungot, taimet, pikkutaimet yms. Sertifioitu kylvösiemen: Perussiemen tai sertifioitu kylvösiemen, joka on virallisesti varmennettua kauppaerää, jonka myyntipäällys on virallisesti suljettu ja varustettu vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenerä on oikein nimettyä ja lajikepuhdasta ja että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset. Siemenkauppalain mukainen pakkaamolupa: Siemenkauppalain (728/2000) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten mukaan kylvösiemenen pakkaamista harjoittavan liikkeen ja yksityisen viljelijän tai henkilön on haettava toiminnalleen lupa Elintarviketurvallisuusviraston siementarkastusyksiköltä. Vain luvan saaneet pakkaamot saavat valmistaa ja tarkastuttaa sertifioitavia ja hyväksyttyjä siemeneriä, ja vain sertifioituja ja hyväksyttäviä eriä saa markkinoida kylvösiemeneksi. Pakkausluvan myöntäminen edellyttää pakkaamokatselmuksen suorittamista. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

7 2 Sovellettavat säädökset Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission asetus (EY) 889/2008 (jatkossa toimeenpanoasetus) määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta annetun lain 1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta. Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymisestä toimija sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja säädöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia. Lisäksi on täytettävä siemenkauppalain edellyttämät vaatimukset siementen ja siemenperunan osalta sekä taimiaineistolain vaatimukset kasvullisen lisäysaineiston, sipulin ja koristekasvien siementen osalta.

8 3 Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus 3.1 Keitä valvonta koskee? Neuvoston asetuksen mukaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään on kuuluttava kaikkien niiden toimijoiden, jotka tuottavat, valmistavat, valmistuttavat, pakkaavat, varastoivat, harjoittavat tukkukauppaa tai tuovat kolmansista maista maataloustuotteita, elintarvikkeita, alkoholijuomia tai rehuja, joissa on viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Lisäysaineiston osalta valvonta koskee luomusiemeniä pakkaavia, etiketöiviä ja varastoivia toimijoita sekä toimijoita, jotka harjoittavat lisäysaineiston tukkukauppaa tai tuovat lisäysaineistoa kolmansista maista. 3.2 Keitä valvonta ei koske? Valvontaan liittyminen ei koske toimijoita, jotka myyvät itse tuottamaansa taimiaineistoa suoraan käyttäjille (tällöin taimiaineiston myynti tarkastetaan kasvintuotannon tarkastuksen yhteydessä). Valvontaan ei tarvitse myöskään liittyä vähittäismyyjien ja -myymälöiden, jotka pelkästään pitävät kaupan valmiiksi pakattua luomulisäysaineistoa (eivät harjoita tukkukauppaa). 3.3 Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Liittymistä valvontajärjestelmään haetaan ennen toiminnan aloittamista Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta (tuonti- ja markkinavalvontayksikkö, PL 111, Loimaa). Hakemus tehdään luomuvalvontalomakkeilla 1 (peruslomake) ja 1f (tuotantosuuntakohtainen lomake). Lomakkeet löytyvät Eviran internetsivuilta Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ovat saatavissa Eviran internetsivuilta osoitteesta Ennen valvontajärjestelmään hakeutumista toimijan on perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava hakemuksessa vaadittavat liitteet. Hakemus voidaan jättää mihin vuodenaikaan tahansa. Siemenen ja siemenperunan pakkaajan on liitettävä hakemukseen kopio voimassa olevasta pakkausluvasta. Jos pakkauslupahakemuksesta ei käy ilmi kaikki luomusuunnitelmasta edellytettävät asiat (kohta 3.4), on hakemusta täydennettävä erillisellä liitteellä. Taimiaineiston pakkaajan on liitettävä hakemukseen kohdan 3.4 mukainen luomusuunnitelma. Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymiseksi toimija sitoutuu: noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön vaatimuksia merkinnöistä ja tuotantosäännöistä; ilmoittamaan Eviraan välittömästi, jos hän epäilee, että hänen tuottamansa, valmistamansa tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomutuotannon vaatimuksia;

9 hyväksymään luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua; ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto, erottaminen valvontajärjestelmästä) asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisestä tuotteesta; päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen tuotantoyksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat; antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot sekä maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut. luettelo luomutuotteiden kunnostuksessa ja varastoinnissa käytettävistä koneista ja laitteista; sekä kuvaus erien välillä tehtävistä puhdistustoimenpiteistä. 2) Toiminnan luonne: onko toiminta pakkaamista, kunnostusta, tukkukauppaa, maahantuontia tai luomumerkintöjen tekemistä, toiminnan vastuuhenkilö; onko toiminta jatkuvaa vai kausiluontoista; luettelo luomutuotteista, joita yritys aikoo pakata, varastoida tai tuoda maahan; sekä luettelo tavanomaisesti tuotetuista tuotteista, joita yritys pakkaa, varastoi tai tuo maahan. 3.4 Luomusuunnitelma Luomusuunnitelma sisältää kuvauksen toiminnasta ja ne toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tuotanto-ohjeita noudatetaan. Jos pakkaamolupahakemuksessa on kuvattu kaikki luomusuunnitelman edellyttämät tiedot, ei erillistä luomusuunnitelmaa tarvita. Seuraavan luetteloon on merkitty kursiivilla ne kohdat, jotka yleensä eivät sisälly pakkaamolupahakemuksessa kuvattaviin asioihin. Niiltä osin tilanne on tarpeen kuvata erillisessä liitteessä. Luomusuunnitelman on sisällettävä ainakin seuraavat asiat: 1) Täydellinen kuvaus luomuvalvonnan piiriin haettavasta toiminnasta, josta käy ilmi mm: tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat (kuten viljan kuivaus ja lajittelutilat, mahdolliset tuotteiden jalostustilat, varastointi, jne.); luomutuotteiden vastaanottoon, kunnostukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen ja varastointiin käytettävien tilojen sijainti, (ovatko ne omassa luomu/tavanomaisessa yksikössä, toisessa luomuyksikössä, tavanomaisella tilalla jne.); 3) Kuvaus luomutuotteiden kuljetusmenettelyistä (yksikköön ja yksiköstä), Mikäli tuotteita kuljetetaan avonaisissa pakkauksissa (kohta 5.1.2), on viljelijää valvovalle TE-keskukselle ja pakkaajaa valvovalle Eviralle ilmoitettava tällaisista kuljetuksista, ja sen/niiden on annettava kuljetuksille suostumuksensa. Suostumus voidaan antaa yhdelle tai useammalle kuljetukselle. Helpoiten kuljetusmenettelyt voidaan kuvata luomusuunnitelmassa, jolloin muuta hyväksyntää ei tarvita. 4) Kuvaus toimenpiteistä, joihin ryhdytään epäiltäessä, etteivät itse tuotetut/käsitellyt tai toiselta toimijalta hankitut tuotteet täytä luomuvaatimuksia (ks. kappale 9.). Toimijalla on aina oltava ajantasainen luomusuunnitelma. Se on säilytettävä niin, että se on tarkastajan nähtävissä pyydettäessä. 3.5 Alkutarkastus Alkutarkastuksessa selvitetään toimijan ja tilan edellytykset noudattaa tuotanto-ohjeita sekä toiminnan kuvaus (siemenkauppalainmukainen pakkaamolupahakemus tai luomusuunnitelma) sisältö ja sen vastaavuus tarkastuksessa todettujen olosuhteiden kanssa.

10 Alkutarkastus tehdään kullekin tuotantosuunnalle vain kerran, ennen valvontajärjestelmään hyväksymistä. Alkutarkastuksen tekee Eviran tarkastaja tai Eviran valtuuttama tarkastaja. Tarkastaja laatii alkutarkastuskertomuksen, jonka toimija allekirjoituksellaan hyväksyy. Toimija saa alkutarkastuskertomuksesta kopion päätöksen liitteenä. Alkutarkastukset laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.. Hinnasto on saatavissa Eviran internetsivuilta www. evira.fi. 3.6 Valvontajärjestelmään hyväksyminen Evira päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään alkutarkastuskertomuksen perusteella. Evira voi edellyttää toimijalta lisäselvityksiä. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija merkitään Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Valvontajärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on siementen ja siemenperunan osalta myös siemenkauppalain mukaisen pakkausluvan voimassaolo sekä kasvullisen lisäysaineiston, sipulin ja koristekasvien siementen osalta taimiaineistolain vaatimusten täyttyminen. Toimija saa päätöksen valvontajärjestelmään hyväksymisestä. Valvontajärjestelmään hyväksymisen jälkeen toimijalla on oikeus myydä pakkaamaansa luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin (kohta 5.3).

11 4 Tuotantotarkastukset Eviran tarkastaja tai Eviran valtuuttama tarkastaja tekee valvontajärjestelmään kuuluvassa yksikössä tarkastuksen vähintään kerran kalenterivuodessa. Osa tarkastuskäynneistä tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastus pohjautuu kriittisten pisteiden kartoittamiseen ja niiden valvontaan. Tällaisia pisteitä ovat kaikki ne kohdat tavaroiden vastaanotossa, kunnostuksessa ja varastoinnissa sekä kuljetuksessa, joissa on vaarana luomuja tavanomaisen raaka-aineen sekoittuminen keskenään, väärän ainesosan joutuminen luomutuotteeseen tai väärän pakkausmerkinnän tekeminen. Tarkastaja laatii tarkastuksesta tuotantotarkastuskertomuksen, josta toimitetaan kopio toimijalle. Mikäli toimijalla on huomautettavaa tarkastuksen kulusta, tarkastuskertomukseen tai tarkastajan lausuntoon, voi toimija jättää oman selvityksensä erillisellä lomakkeella (luomuvalvontalomake 5). Selvityksen voi jättää joko tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimittaa välittömästi tarkastuksen jälkeen Eviraan. Evira tekee tuotantotarkastuskertomuksen perusteella päätöksen tarkastuksesta 60 vrk:n kuluessa kertomuksen saapumisesta Eviraan. Päätös toimitetaan toimijalle postitse. Tuotantotarkastukset laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavissa Eviran internetsivuilta Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan Toimija on valvontajärjestelmään liittyessään sitoutunut tuotanto-ohjeiden noudattamiseen. Toimija saa markkinoida pakkaamiaan luomutuotteita luonnonmukaiseen maataloustuotantoon viittaavin myyntiväittämin ja merkinnöin, vaikka kuluvan vuoden tarkastus olisi vielä tekemättä. Toimijan vastuulla on, että hänen luovuttamansa tuotteet täyttävät kaikissa tilanteissa niitä vastaavat luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset. Toimijalla on oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan siihen päivämäärään saakka, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty. Ennen valvontajärjestelmästä eroamista pakatut ja etiketöidyt (vakuuslipuke kiinnitetty) tuotteet voidaan markkinoida kuitenkin luomutuotettuina.

12 5 Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset 5.1 Erilläänpito Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun lisäysaineiston erilläänpitovaatimukset koskevat vain niitä toimijoita, jotka kunnostavat/varastoivat samoissa tiloissa tai kuljettavat samalla kuljetuskalustolla myös tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Luomutuotteita on käsiteltävä yhtenäisinä jaksoina ja kokonaisina erinä. Luomutuotteita saa käsitellä ainoastaan tuotantoon käytettävien laitteiden ja siilojen puhdistuksen jälkeen. viljelijää valvovan viranomaisen (TE-keskus) tunnusnumero; sekä tarvittaessa kuljetusliikkeen tiedot. 3) Kuljetusmenettelyt on kuvattu luomusuunnitelmassa. Raakaeriä vastaanotettaessa erää on seurattava saateasiakirja. Jos on epäselvää, kuuluuko tavaraerän toimittaja luomuvalvontaan, tuotetta ei saa pakata eikä markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna ennen kuin epäselvyys on poistettu. Luomutuotteet on varastoitava erillään tavanomaisista tuotteista tai merkittävä ne siten, että niiden erottaminen tavanomaisesti tuotetuista tuotteista on mahdollista Raakatavaran kuljetus Luomutuotteita saa pääsääntöisesti kuljettaa vain suljetuissa pakkauksissa. Kuljetuspakkausten/-ajoneuvon ei tarvitse olla suljettu, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti: 1) Kuljetus tapahtuu suoraan kahden toimijan välillä, jotka molemmat kuuluvat valvontajärjestelmään; 2) Erän mukana kulkee asiakirja (esimerkiksi vaatimuksenmukaisuusvakuutus, viljelystarkastuspäätös tai rahtikirja), josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: viljelijän nimi ja osoite; tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan; Sertifioidun lisäysaineiston kuljettaminen Kuljetuksen aikana erilläänpito on varmistettava seuraavin toimenpitein: 1) Sulkeminen Luomutuotteita saa kuljettaa toisiin yksiköihin (mukaan lukien tukku- ja vähittäiskaupat) ainoastaan sellaisissa pakkauksissa, jotka on suljettu niin, ettei niiden sisältöä voi korvata toisella tuotteella pakkausta rikkomatta tai sinettiä vilpillisesti käsittelemättä tai rikkomatta. 2) Merkinnät Luomutuotteiden pakkauksiin tai saateasiakirjaan (esim. rahtikirja) on merkittävä: pakkaajan nimi ja osoite sekä tuotteen omistajan tai myyjän nimi ja osoite (jos eri kuin pakkaaja); tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan; 10

13 Eviran tunnusnumero (FI-EKO-B, päättyvän siirtymäkauden ajan voidaan käyttää myös merkintää FI-B); erätunnus, joka mahdollistaa erän yhdistämisen luomutuotantoa koskevaan kirjanpitoon; sekä kuljetusliikettä koskevat tiedot (saateasiakirjan ollessa kyseessä). Saateasiakirjan on kuljettava erän mukana. 2) Luomuraakaerien vastaanottotarkastusten tulokset: toimitetut luomuraakaerät ja niiden määrät sekä toimitetun erän asianmukainen sulkeminen. Kohdassa kuvattujen vastaanottotarkastusten tulokset merkitään muistiinpanoihin Kuivaus, lajittelu ja varastointi luomutuotantoyksikön (pakkaamon) ulkopuolella Luomuraakaeriä voidaan kuivata, lajitella ja/tai varastoida luomuyksikön (pakkaamon) ulkopuolisessa varastossa vain, jos varaston haltija kuuluu luomuvalvontaan tai hänen kanssaan on kirjallinen vuokrasopimus. Vuokrasopimusmalli on saatavissa Eviran internetsivuilta Kirjanpito ja asiakirjat Yleistä Kirjanpidon tarkoituksena on varmistaa luomutuotteiden jäljitettävyys ja mahdollistaa yksikköön tulevien ja sieltä lähtevien luomutuotteiden määrien vastaavuuden seuranta ja valvonta Eräkohtainen tiedoston pito Kirjanpidosta on käytävä ilmi varastossa olevat luomuraakaerät ja valmiit luomutuotteet sekä niiden määrät. Kirjanpidosta on voitava jäljittää yksiköstä luovutetut luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, niiden määrät, erätunnus sekä vastaanottajat ja ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja). Keskusliikkeiden osalta ostajat kirjataan maatalouskaupoissa. Luomuvalvontaan kuuluvan toimijan on suunniteltava kirjanpitonsa siten, että toimija itse ja valvontaviranomainen voivat vaivatta saada siitä selville luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston vastaanotetut, varastossa olevat ja luovutetut määrät kauppaerittäin Luomutuotteiden jäljitettävyys Kirjanpitoaineistoa ja asiakirjoja on säilytettävä viisi (5) vuotta (siemenkauppalaki edellyttää asiakirjojen säilyttämistä 3 vuotta). Siemenkauppalain mukainen tiedostonpito riittää täyttämään luomutuotannon vaatimukset, kunhan eräkohtaisesti käy ilmi että kyseessä on luomuerä Vastaanotetut luomuraakaerät Kirjanpidosta on voitava jäljittää yksikköön toimitettut tiedot: 1) Luomuraakaerien toimittajat ja myyjät (jos eri kuin toimittaja); Valmiiksi pakatusta luomutuotteesta on voitava jäljittää siihen käytettyjen luomuraakaerien alkuperä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimijan pitämästä kirjanpidosta pystytään jäljittämään kaikki edeltävät kunnostusvaiheet raakaeriin ja niiden toimittajiin asti. 5.3 Pakkausmerkinnät Kaikkien Suomessa tuotettujen ja/tai valmistettujen luomutuotteiden pakkauksissa on oltava toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero. Pakkaukseen merkitään viimeistä toimijaa valvovan viranomaisen numero. Pakkaamojen osalta tunnusnumero on FI-EKO- B. Toimijat voivat käyttää päättyvän 11

14 siirtymäkauden ajan myös MMM:n asetuksen 240/2006 liitteen mukaista valvontaviranomaisen tunnusta FI-B. Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen. Siementen ja siemenperunan osalta tunnusnumero merkitään vakuuslipukkeeseen lipukkeita painettaessa (Eviran siementarkastusyksikössä). 12

15 6 Luomutuotteiden tukkukauppa ja varastointi Toimijoiden, jotka varastoivat luomutuotteita niiden myöhempää kaupanpitoa varten tai jotka pitävät luomutuotteita kaupan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontaan. Vähittäiskauppaportaan ei kuitenkaan tarvitse hakeutua luomuvalvontaan. Luomutuotteiden tukkukauppaa valvoo Evira. Tarkempia tietoja saa ohjeesta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 - Elintarvikkeet. 13

16 7 Luomutuotteiden maahantuonti Maahantuonnilla tarkoitetaan luomutuotteiden tuontia Suomeen EU:n ulkopuolelta eli nk. kolmansista maista. Luomutuotteiden tuonti EU-maista on sisämarkkinakauppaa, ei maahantuontia. Sisämarkkinakauppaa on myös se, jos kolmannesta maasta peräisin olevia luomutuotteita tuodaan Suomeen jonkin toisen jäsenmaan kautta (tulliselvitys tehty ao. jäsenmaassa). Luomutuotteiden tuonti Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvista maista eli Norjasta ja Islannista ei ole maahantuontia. Maahantuonnista ei ole kyse myöskään silloin, kun kolmansista maista tuotavia luomutuotteita ei ole tarkoitus laskea vapaaseen liikkeeseen EU:n alueella sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen (kauttakulkutavara). Maahantuontimääräyksiä ei sovelleta myöskään tiettyihin tullitta tuotaviin tuotteisiin (esim. arvoltaan vähäiset tavaranäytteet). Luomutuotteiden tuontia valvoo Evira. Tarkempia tietoja saa ohjeesta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 6 - Tuonti. 14

17

18

19

20 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3, Helsinki Puhelin Faksi Kannen kuva: Juha Kärkkäinen

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot