Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt Emoyhtiön liitetiedot Liite 1. Vakuutusmaksutulo Liite 2. Maksetut korvaukset Liite 3. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Liite 4. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuototosta Liite 5. Liikekuluerittelyt Liite 6. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Liite 7. Kiinteistösijoitusten muutokset Liite 8. Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Liite 9. Saamiset Liite 10. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Liite 11. Omistukset muissa yrityksissä Liite 12. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Liite 13. Oma pääoma Liite 14. Velat Liite 15. Vakuutusmaksuvastuu Liite 16. Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Liite 17. Vakuudet ja vastuusitoumukset Liite 18. Vakavaraisuustunnusluvut Liite 19. Konsernia koskevat liitetiedot Tunnusluvut Sijoitusjakauma käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Tunnuslukujen laskentakaavat Riskit sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinta Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilintarkastuskertomus Henki-Fennian hallinto Hallitus Tilintarkastajat Johtoryhmä Lääkärit

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Ennätykset velvoittavat Henki-Fennian kuudestoista toimintavuosi 2014 oli ennätysten vuosi. Maksutulo, myynti, toimintapääoma, vakavaraisuus, tase ja vakuutussäästöt nousivat uusiin ennätyksiin. Maksutulomme nousi vuoden aikana yli 60 % edelliseen vuoteen verrattuna ja vuodesta 2010 Henki-Fennian maksutulo on yli kaksinkertaistunut. Myynti kasvoi yli edellisen vuoden maksutulon. Kasvumme rakentui viime vuonna paljolti tehokkaaseen ja laajentuneeseen yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa. Oman organisaation parantuneet tulokset ovat pitkäjänteisen myynti- ja palvelukulttuurin kehittämisen tulosta. Myynti- ja palvelukanavien osalta Henki-Fennia on aidosti monikanavainen. Netti- ja puhelinpalvelun ohella henkilökohtainen palvelumme jakautuu kolmeen selkeästi erilaiseen kanavaan: Fennian alueorganisaatio huolehtii vahinkovakuutuksen perustehtävänsä lisäksi Henki-Fennian riskihenkivakuutuksien myynnistä ja hoidosta. Henki-Fennian myyntipäälliköt vastaavat ryhmäeläkkeen ja varainhoitovakuutuksien myynnin ja hoidon lisäksi Fennia Varainhoidon palveluiden myynnistä. Useat yhteistyökumppanimme käyttävät vakuutustuotteitamme omien palveluidensa rikastamiseen. Henkivakuutusalan yleisestä kehityksestä poiketen yritysten Henki-Fenniasta ottamien eläkevakuutuksien maksutulo ja myynti kasvoivat edellisestä vuodesta. Se on merkki Fennian yritysasiakkaiden menestymisestä ja siitä, että pidämme yritysten ja yrittäjien vapaaehtoisen eläketurvan rakentamista ja hoitamista yhä tärkeämpänä ja välttämättömänä osana asiakkaidemme tulevaisuuden turvan rakentamisessa. Myös ammattitaitomme on sillä alueella korkea ja siitä osoituksena voidaan pitää Henki-Fenniaan Nordea Henkivakuutuksesta helmikuun alussa siirtyneitä tuhatta ryhmäeläkevakuutussopimusta. Taloustutkimuksen tekemän henkivakuutusalan toimialakohtaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Henki-Fennia on alan suositelluin. Olemme olleet sitä neljänä vuonna peräkkäin.¹ Mitä ennätysten jälkeen? Arkinen työ varmasti jatkuu. Vaikka olemme viime vuoteen enemmän kuin tyytyväisiä, me kaikki henkifennialaiset tiedämme, että työmme asiakkaiden taloudellisen turvallisuuden rakentamiseksi jatkuu. Haluamme myös, että ratkaisumme ja palvelumme ovat helposti ja vaivattomasti asiakkaidemme ja kumppaneidemme käytettävissä. Nöyrä kiitokseni yhtiön hallintoon osallistuneille, henkilöstölle, kumppaneillemme ja erityisesti asiakkaillemme vuodesta Seppo Rinta toimitusjohtaja ¹ Taloustutkimus: Toimialakohtainen asiakastyytyväisyystutkimus Henkivakuutusyhtiöt 1

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vuosi 2014 oli monin tavoin positiivinen ja yhtiön tulos oli hyvä. Maksutulo ja myynti kasvoivat ennätyksellisesti. Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla kasvusta huolimatta. Henki-Fennia on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö 100 prosentin omistusosuudella. Vakuutustoiminta Henki-Fennian maksutulo kasvoi yli 60 prosenttia 152,5 miljoonaan euroon (94,5 milj. euroa). Finanssialan keskusliiton ennakkotietojen mukaan koko alan maksutulo oli 5,9 miljardia euroa (5,4 mrd. euroa). Kokonaismaksutulolla mitattuna Henki-Fennian markkina-asema vahvistui merkittävästi. Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 124,6 miljoonaa euroa (65,6 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 27,9 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa). Yritysten ottamien eläkevakuutuksien maksutulo kasvoi, vaikka yksilöllisten eläkevakuutuksien maksutulo on ollut laskussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo kasvoi 109,8 miljoonaan euroon (53,4 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta nousi 72 prosenttiin (57 %). Maksutulo jatkuvamaksuisista vakuutuksista oli 47,6 miljoonaa euroa (47,4 milj. euroa) ja sen osuus kokonaismaksutulosta oli 31 prosenttia (50 %). Maksetut korvaukset alenivat 77,5 miljoonaan euroon (84,2 milj. euroa). Takaisinostoja oli vertailuvuotta vähemmän ja niiden osuus maksetuista korvauksista oli 27,7 miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 7,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 32,2 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyys summia 5,4 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Liikekulut nousivat 11,9 miljoonaan euroon (10,6 milj. euroa). Liikekulujen noususta on lähes puolet aiheutunut liiketoiminnan volyymin kasvusta ja siihen panostamisesta ja muu kulujen nousu on syntynyt pääosin ennakoidusti kasvaneista tietojärjestelmiin liittyvistä menoista ja poistoista mukaan lukien Solvenssi II:een valmistautuminen. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteina olevien rahastojen palkkiotuotot huomioon ottaen yhtiön liikekulusuhde oli 108,8 prosenttia (105,6 %). Yhtiön tulokseen sidottujen vakuutussäästöjen kokonaistuottotaso vaihteli vuonna ,4-4,5 prosentin välillä riippuen vakuutuslajista ja vuosineljänneksestä. Myönnetyt asiakashyvitykset olivat 1,5 miljoonaa euroa, joista 0,4 miljoonaa euroa rahoitettiin aikaisemmin muodostunutta lisäetujen vastuuta käyttämällä. Yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista varautuen näin vakuutuksille tulevaisuudessa hyvitettävän laskuperustekoron kustannuksiin. Tuloksesta siirrettiin vastuuvelkaan korkotäydennystä 14,0 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa). Sijoitustoiminta Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 49,6 miljoonaa euroa (32,6 milj. euroa) eli 7,4 prosenttia (5,2 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 64,9 miljoonaa euroa (86,6 milj. e), josta sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 34,9 miljoonaa euroa (53,7 milj. euroa). Sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 721 miljoonaa euroa (693 milj. euroa). Joukkolainojen ja pitkän koron rahastosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 41 prosenttia sekä rahamarkkina-sijoitusten ja talletusten osuus 10 prosenttia. Osakkeiden, osakerahastosijoitusten ja pääomarahastojen osuus oli 26 prosenttia, kiinteistösijoitusten osuus 22 prosenttia sekä lainasaamisia ja muita sijoituksia 1 prosentin osuus. Lisäksi sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia varoja oli 511 miljoonaa euroa (398 milj. euroa). 2

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Henki-Fennia, emoyhtiö Sijoituskanta ,5 milj. euroa (693,1 milj. euroa) Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 7,4 % (5,2 %) 1,4 % 10,4 % 21,6 % 41,0 % 25,6 % Joukkovelkakirjalainat Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Muut rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Tulos ja vakavaraisuus Yhtiön kokonaistulos nousi 29,7 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Yhtiön toimintapääoma kasvoi 152,0 miljoonaan euroon (129,0 milj. euroa) ja vakavaraisuuspääoma 160,6 miljoonaan euroon (136,8 milj. euroa). Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuus on hyvällä tasolla, vakavaraisuusaste nousi 23,4 prosenttiin (21,0 %). Yritysjohto ja henkilöstö Kertomusvuonna Henki-Fennian hallitukseen kuuluivat jäseninä toimitusjohtaja Mikael Ahlbäck (puheenjohtaja), filosofian tohtori Matti Ruohonen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Kuljukka, johtaja Antti Neimala asti sekä varatoimitusjohtaja Eero Eriksson. Hallitus piti kertomusvuoden aikana yhteensä 11 kokousta. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 89. Fennian ja Henki-Fennian hallitukset ovat kokouksissaan päättäneet perustaa Fennian ja Henki-Fennian hallitusten yhteisen tarkastusvaliokunnan ja nimittäneet sen puheenjohtajaksi Eva Liljeblomin sekä jäseniksi Matti Ruohosen ja Paul Stuckin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Seppo Rinta. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 50 henkilöä (50). Palkitseminen Palkitsemisen lähtökohtana Fennia-konsernissa ja siten myös Henki-Fenniassa on kannustava, oikeudenmukainen, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen. Henki-Fennian palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määriteltyjen, yhtiön strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Fennia-konsernin palkkapolitiikassa määritellään palkan ja palkkioiden määräytymisen periaatteet. Fenniassa palkkapolitiikka on kokonaisuus, johon vaikuttavat mielenkiintoisen ja riittävän haastavan tehtäväkentän lisäksi hyvä johtaminen, henkilöstöedut ja rahallinen palkitseminen. Palkkapolitiikasta selviää myös se, miten jokainen fennialainen voi itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä vaikuttaa palkkakehitykseensä ja mitkä ovat palkka- ja palkkioasioihin liittyvät vastuut yhtiössä. 3

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitseminen on rakennettu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla. Palkitsemisjärjestelmissä on mm. ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien muuttamiseen, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut taikka olosuhteet ovat muutoin muuttuneet merkittävästi. Palkkioista päätettäessä noudatetaan "yhden yli" - periaatetta eli päätöksentekijänä palkitsemisasioissa on pääsääntöisesti palkittavan henkilön esimiehen esimies. Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Fennia Varainhoito Oy, jonka yhtiö omistaa 100 prosenttisesti. Lisäksi Henki- Fennian konserniin kuului tilikauden päättyessä neljätoista yhtiön täysin omistamaa kiinteistöyhtiötä. Varainhoito Fennia Varainhoidon kannattavuus parani vuoden 2014 aikana merkittävästi. Yhtiön tilikauden tulos oli tosin hieman tappiollinen, ollen ,19 euroa (-1,0 milj. e). Emoyhtiö vahvisti yhtiön pääomia tilikauden alussa 0,8 miljoonalla eurolla. Yhtiön oma pääoma oli tilikauden lopussa 1,1 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoidon vuosi 2014 oli edelleen liiketoiminnan kehittämisen aikaa. Yhtiön tuloksen paranemiseen vaikutti merkittävästi Asiakasvarainhoito-toiminnan rinnalle lanseeratun, toimitilakiinteistöihin sijoittavan Fennica Toimitilat I - rahaston hallinnoinnista saadut palkkiot. Fennia Varainhoidon hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä oli vuoden lopussa 193 miljoonaa euroa. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta Henki-Fennian riskienhallinnan perustana toimii Fennian konserniyhtiöiden hallituksissa vahvistetut riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet. Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu ns. kolmen puolustuslinjan malliin, jota on tarkemmin kuvattu riskienhallintaa koskevassa liitetiedossa. Riskien- ja vakavaraisuudenhallintaa koskevien tehtävien valmistelua, ohjaamista, koordinointia ja tiedon välittämistä varten on perustettu konsernin vakuutusyhtiöiden riskienhallintakomitea. Sijoitustoiminta perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään sijoitussuunnitelmaan, jossa määritellään muun muassa sijoitusallokaatio ja sijoitustoiminnan käytännön toimijoiden vastuut ja valtuudet. Sijoitusallokaatiota määrättäessä otetaan huomioon yhtiön riskinkantokyky. Riskeistä sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta on laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa on selvitetty Henki- Fennian merkittävimmät riskit sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan yleiset periaatteet. Näkymät alkaneella tilikaudella Vuoden alkupuoliskoa leimaa toiminnallisesti Henki-Fenniaan Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:stä siirtyneiden lähes tuhannen ryhmäeläkeasiakkuuden haltuunotto. Runsaan viiden tuhannen vakuutetun hoito on alkanut sujuvasti. Kannansiirto vahvistaa yhtiötä yritysten eläkevakuutuksien asiantuntijana ja hoitajana. Yhtiön jälleenvakuutuskumppani on vaihtunut toimintansa päättävästä Henkivakuutusosakeyhtiö Retrosta Tukholmasta käsin toimivaan Hannover Rück SE:hen. Yhtiön tulevaisuuden näkymiä varjostaa Euroopan ja maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden lisäksi suomalaisten yrittäjien ja Pk-yritysten näkymien heikkous. Vaikka yhtiön maksutulosta suurempi osa on varainhoitopohjaisia sijoitusvakuutuksia, on riskihenkivakuutuksen ja yritysten ottamien eläkevakuutuksien merkitys edelleen ja yhtiön strategian mukaisesti suuri. Pidämme todennäköisenä, että epävarmuus sijoitusmarkkinoilla kasvaa vuoden 2015 aikana. Osakkeet ja myös muut omaisuuslajit ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2009, joten arvopaperimarkkinoiden suhdanne on edennyt jo melko kypsään vaiheeseen. Markkinoiden heiluntaa lisää myös talouden suhdanteiden eritahtisuus Euroopan ja Pohjois- Amerikan talousalueiden välillä. Eurooppa taistelee deflaatiota ja matalaa talouskasvua vastaan valtiolainaostoilla, kun USA on toisaalla jo aloittamassa korkojen kiristystoimet merkittävästi vahvemman taloustilanteensa ansiosta. Epävarmuutta lisää myös Kreikan kohtalo Eurossa ja Ukrainan sodan mahdolliset vaikutukset muuhun Eurooppaan. Kasvaneesta volatiliteetista huolimatta osakkeiden ja yrityslainojen tuotto voi muodostua kohtuulliseksi vuoden 2015 aikana. Henki-Fennian sijoitustoiminnan tuottoon vaikuttaa vuoden 2015 aikana myös Solvenssi II -säätelykehikkoon siirtyminen. Nykyistä sijoitustoiminnan riskitasoa ei voitane säilyttää ja tämä laskee myös sijoitustoiminnan tuotto-odotusta. 4

7 Tuloslaskelma Konserni 2014 Konserni 2013 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013 Liite Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot , 4 Sijoitusten arvonkorotus , 4 Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun muutos Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut , 4 Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu , 4 Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut tuotot Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Muut Muut kulut Sijoituspalvelutoiminnan kulut Muut Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot Aikaisempien tilikausien verot Laskennalliset verot Voitto varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 8-5 Tilikauden voitto

8 Tase Konserni 2014 Konserni 2013 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013 Liite VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Tytäryhtiöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Talletukset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset

9 1 000 Konserni 2014 Konserni 2013 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013 Liite VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Hallituksen käyttövarat Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Jälleenvakuutustoiminnasta Laskennalliset verovelat Muut velat Siirtovelat

10 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys/lisäys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakien sekä vakuutusyhtiöitä valvovien viranomaisten päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Sijoitusten kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon tai sitä alemman käyvän arvon määräisinä. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankintamenon tai sitä alemman käyvän arvon määräisinä. Sijoitusomaisuusluonteiset osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankintamenon tai sitä alemman käyvän arvon määräisinä. Käyttöomaisuusluonteiset osakkeet ja osuudet kirjataan hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon, jos arvonalentumista pidetään pysyvänä. Hankintameno lasketaan keskihintaa käyttäen. Rahoitusmarkkinavälineet esitetään taseessa hankintamenon määräisinä. Niiden nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Hankintameno lasketaan keskihintaa käyttäen. Korkotason vaihtelusta aiheutuvia arvonmuutoksia ei ole kirjattu. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuteen liittyvät arvonalentumiset kirjataan tulokseen. Lainasaamiset ja talletukset esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan tulosvaikutteisesti enintään alkuperäiseen hankintamenoon saakka käyvän arvon noustessa. Johdannaissopimuksia käytetään ensisijaisesti sijoitussalkkujen suojaukseen. Kirjanpidollisesti johdannaisia kuitenkin käsitellään ei-suojaavina. Tilikauden aikana sopimusten sulkemisesta ja raukeamisesta syntyneet voitot ja tappiot on kirjattu tilikauden tuotoksi tai kuluksi. Ei-suojaavasti käsitellyn johdannaissopimuksen käyvän arvon ja sitä korkeamman kirjanpitoarvon/sopimuskurssin negatiivinen erotus kirjataan kuluksi. Realisoitumattomia tuottoja ei kirjata. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu huoneistojen perusparannusmenot sekä tietojärjestelmien suunnittelumenot. Ne ja kalusto esitetään taseessa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Vakuutusmaksusaamiset merkitään taseeseen todennäköiseen arvoon ja muut saamiset nimellisarvoon tai tätä pysyvästi alempaan todennäköiseen arvoon. Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaan tasapoistoin. Arvioidut poistoajat ovat keskimäärin seuraavat: Atk-ohjelmat Tietojärjestelmien suunnittelumenot Muut pitkävaikutteiset menot Toimisto-, liike- ja teollisuusrakennukset Rakennusten ainesosat Kuljetusvälineet ja atk-laitteet Konttorikoneet ja -kalusto 5 7 vuotta 5 10 vuotta 5 10 vuotta vuotta vuotta 3 5 vuotta 7 vuotta Sijoitusten arvonkorotukset Sijoitusomaisuusluonteisten sijoitusten ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten arvonkorotukset ja niiden oikaisut kirjataan tulosvaikutteisesti. 9

12 Sijoitusten käypä arvo Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden arvoina käytetään korkeintaan markkinaperusteisia käypiä arvoja. Kohteet arvioidaan kassavirtaan perustuvalla tuottoarvomenetelmällä. Arvonmääritykset tekee ulkopuolinen auktorisoitu kiinteistöarvioitsija. Noteerattujen arvopapereiden sekä sellaisten arvopapereiden, joille on olemassa markkinat, käypänä arvona käytetään vuoden viimeisintä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin kurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia. Noteeraamattomien arvopapereiden käypänä arvona käytetään todennäköistä luovutushintaa, jäljellä olevaa hankintamenoa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa. Pääomasijoitusrahastojen käypänä arvona on käytetty hankintamenoa tai hallinnointiyhtiön ilmoittamaa arvioita rahaston käyvästä arvosta. Johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Toimintapääomasta vähennetään ei-suojaavien johdannaissopimusten mahdollinen enimmäistappio. Saamisten käypänä arvona käytetään nimellisarvoa tai sitä alempaa todennäköistä arvoa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä sijoitusten käyvät arvot on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan ao. tulojen ja menojen oikaisueriksi tai sijoitustoiminnan tuotoiksi ja kuluiksi, mikäli kurssierot liittyvät rahoitustapahtumiin. Henkilökunnan eläkejärjestelyt Henkilöstön eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksilla Keskinäinen Työeläkevakuutus-yhtiö Elossa. Eläkevakuutusmaksut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. Yhtiön koko henkilöstö kuuluu lisäksi maksuperusteiseen lisäeläkevakuutukseen, joka on otettu Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fenniasta. Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallisen veron käsittely Lainsäädännön perusteella on mahdollista kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja ja vapaaehtoisia varauksia. Konserniyhtiöiden tilinpäätöksissä tilinpäätössiirtojen kertymästä, rahastoiduista arvonkorotuksista ja sijoitusten arvostuseroista ei vähennetä laskennallista verovelkaa. Tuloutetut arvonkorotukset ovat veronalaista tuloa. Kirjanpidon ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvia laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu konserniyhtiöiden tilinpäätöksissä. Vastaavia laskennallisia verovelkoja ei konserniyhtiöillä ole. Konsernitilinpäätöksessä on kirjattu yhdistelytoimenpiteistä aiheutuvat verovelat. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on jaettu laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen sekä laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan. Käytetty verokanta on 20,0 prosenttia. Vastuuvelka Vastuuvelkaa laskettaessa noudatetaan sekä vakuutusyhtiölain että sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Sijoituksien arvonkehitykseen sidottuihin vakuutuksiin (sijoitussidonnaiset vakuutukset) ei liity laskuperustekorkoa. Muiden vakuutusten osalta vastuuvelka lasketaan vakuutuskohtaisesti ja käytettävä laskuperustekorko vaihtelee seuraavasti: Yksilöllisissä henki- ja eläkevakuutuksissa käytettävä laskuperustekorko on välillä 1-4,5 prosenttia, koron määrä riippuu vakuutuksen alkamisajankohdasta. Uusissa vakuutussopimuksissa laskuperustekorko on 1 prosenttia. Kapitalisaatiosopimusten laskuperustekorko on välillä 0-3,5 prosenttia, koron määrä riippuu sopimuksen alkamisajankohdasta ja kohderyhmästä. Ryhmäeläkevakuutuksen laskuperustekorko on 1 prosentti, 2 prosenttia tai 3,5 prosenttia. Uusissa ryhmäeläkevakuutuksissa laskuperustekorko on 1 prosentti. Eläke- ja säästövakuutusten 4,5, 3,5 ja 2,5 prosentin korkovaatimuksen täyttämiseksi vastuuvelkaa on täydennetty sekä tilivuonna että aiemmissa tilinpäätöksissä. Korkotäydennysvastuu on noin 64,1 miljoonaa euroa. Korkotäydennyksen ansiosta vuotuinen sijoitustoiminnalle tuleva vähimmäistuottovaade tämän kannan osalta on 2,0 prosenttia noin 14 vuoden ajan. 10

13 Vakuutusmaksuvastuusta ei ole enää tilinpäätöksessä vähennetty aktivoitua hankintamenoa eli ns. zillmerointia. Kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 :n mukaan henkivakuutusyhtiön on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla on vakuutussopimuksen mukaan oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottamien ylijäämien mukaan jaettaviin lisäetuihin. Tämä periaate edellyttää, että kohtuullinen osa näiden vakuutusten tuottamasta ylijäämästä tulee palauttaa lisäetuina kyseisille vakuutuksille, mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät tätä estä. Henki-Fennian tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän koron mukainen bruttotuotto. Lisäetujen jakamisessa otetaan huomioon vakuutuksen kesto ja takaisinosto-oikeus. Annettava tuotto määräytyy yhtiön sijoitusten pitkäaikaisen nettotuoton perusteella. Vakuutuksen kokonaiskorolla tarkoitetaan vakuutussopimusten laskuperustekorkoa ja kyseiselle sopimukselle hyvitettävää lisäkorkoa. Vakuutukselle hyvitettävän lisäkoron määrässä otetaan huomioon sopimuksen laskuperustekoron taso. Kun yhtiön saama sijoitusten nettotuotto on matala, alennetaan lisäetujen tasoa. Alemman laskuperustekoron omaavien vakuutusten kokonaiskorko voi jäädä silloin alle korkeimman laskuperustekoron. Kun sijoitusten nettotuotto on korkea, alemman laskuperustekoron vakuutukset voivat saada suurempaa kokonaiskorkoa kuin korkeamman laskuperustekoron vakuutukset. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen, minkä johdosta sijoitustuotoista syntynyttä ylijäämää voidaan jaksottaa annettavaksi lisäetuina kyseiselle vakuutettujen ryhmälle tulevina vuosina. Yhtiö pyrkii kilpailukykyisiin lisäetuihin suhteessa muihin vakuutusyhtiöihin ja muihin vähäriskisiin sijoitusmuotoihin. Lisäetujen tasoa rajoittavat omistajan asettamat pääoman tuottovaatimukset sekä yhtiön vakavaraisuustavoite. Vakavaraisuustavoite asetetaan sellaiseksi, että kaikki lainsäätäjän edellyttämät vakavaraisuusrajat ylittyvät ja että yhtiön on mahdollista ottaa riskiä sijoitustoiminnassa siinä määrin kuin vakavaraisuuden ylläpito, vastuuvelan tuottovaade ja omistajien tuottovaade edellyttävät. Henki-Fennian hallitus vahvistaa lisäkoron määrän neljännesvuosittain etukäteen. Tulevien lisäetujen määrää voidaan kuitenkin muuttaa myös kesken vuosineljänneksen, mikäli vakavaraisuus tai yleinen markkinatilanne sitä edellyttävät. Riskihenkivakuutuksissa kohtuusperiaatetta sovelletaan kuolemantapausturvien osalta nimetyille vakuutusryhmille korotettujen korvaussummien muodossa. Lisäetutavoitteet eivät ole sitovia, eivätkä ne ole osa yhtiön ja vakuutuksenottajan välistä vakuutussopimusta. Lisäetutavoitteet ovat voimassa toistaiseksi, ja yhtiö pidättää itsellään oikeuden lisäetutavoitteiden muuttamiseen. Kohtuusperiaatteen toteutuminen vuonna 2014 Henki-Fennian antamat lisäedut vuonna 2014 vastaavat yhtiön kohtuusperiaatteessaan asettamia tavoitteita. Vakuutuksille annettava tuotto määräytyy yhtiön sijoitusten pitkäaikaisen nettotuoton perusteella. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen, minkä johdosta sijoitustuotoista syntynyttä ylijäämää voidaan jaksottaa annettavaksi lisäetuina kyseiselle vakuutettujen ryhmälle tulevina vuosina. Yhtiön saama sijoitustuotto oli hyvä vuonna Erittäin matalasta korkotasosta ja tulevista Solvenssi II - vakavaraisuusvaatimuksista johtuen sijoitustoiminnan tuloksesta siirrettiin tilinpäätöksessä 14 miljoonaa euroa korkotäydennysvastuuseen käytettäväksi tulevina vuosina yhtiön korkolupausten kustantamiseen. Lisäksi siirrettiin 4,5 % ja 3,5 % laskuperustekoron säästövakuutusten tulevien lisäetujen vastuu korkotäydennysvastuuseen. Tällä turvataan yhtiön kykyä selviytyä korkean laskuperustekoron kustantamisesta myös tulevaisuudessa. Osa vuoden 2014 lisäeduista kustannettiin aikaisempina vuosina varatusta lisäetujen vastuusta. Korkotäydennysvastuuta purettiin suunnitelman mukaisesti. Riskitön korko on pysynyt alhaalla sekä lyhyiden korkojen että pitkien valtion lainojen osalta vuodesta 2009 alkaen. Henki- Fennian hyvittämä kokonaiskorko on ylittänyt selvästi vastaavan sijoitusajan riskittömän koron vuosina Lisäetujen jakamisessa on otettu huomioon paitsi sopimuksen laskuperustekorko, myös vakuutuksen kesto ja takaisinosto-oikeus. Tästä johtuen eläkevakuutuksille hyvitettävä kokonaiskorko on ollut korkeampi kuin säästövakuutuksille hyvitettävä korko. Alla on taulukko Henki-Fennian hyvittämistä kokonaiskoroista vuonna 2014: 11

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2012 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

lähes 8 %, Positiivinen tulos, 8,9 % tavoitteet saavutettiin

lähes 8 %, Positiivinen tulos, 8,9 % tavoitteet saavutettiin Vanhimpien vakuutusten säästöille tuottoa jopa lähes 8 %, muillekin 4 5 % Positiivinen tulos, vaikka markkinakorkojen lasku kasvatti vastuuvelkaa Sijoitukset tuottivat 8,9 % tavoitteet saavutettiin VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot