Aki Lindén Toimitusjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri NÄKEMYKSIÄ ALUESAIRAALOIDEN KEHITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.5.2010 Aki Lindén Toimitusjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri NÄKEMYKSIÄ ALUESAIRAALOIDEN KEHITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Aki Lindén Toimitusjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri NÄKEMYKSIÄ ALUESAIRAALOIDEN KEHITYKSESTÄ Aluesairaalatoiminnan historiaa ja taustaa Laki kunnallisista yleissairaaloista vuodelta 1965 määritteli aluesairaalat ja paikallissairaalat mainitun lain 4 :ssä seuraavasti: "Aluesairaalaksi katsotaan sairaala, jota pitkien matkojen, hankalien liikenneyhteyksien, asumistiheyden tai muun erityisen syyn vuoksi pysyvästi keskussairaalain ohella tarvitaan kahta tai useampaa kuntaa varten ja jossa on osastot vähintään kolmea yleisen sairaanhoidon lääketieteellistä erikoisalaa varten ja poliklinikka ja jossa kunkin osaston ylilääkärillä on erikoislääkärin oikeudet asianomaisella lääketieteellisellä erikoisalalla. Paikallissairaalana, jossa voi olla poliklinikka, pidetään paikallisen sairaanhoidon tarpeita varten tarkoitettua sairaalaa." Maassamme on ollut varsin tiheä alue- ja paikallissairaaloiden verkko ja monen sairaala historia ulottuu vuosikymmenien, jopa yli sadan vuoden, taakse. Aluesairaalat olivat lääkärikunnan keskuudessa arvostettuja työpaikkoja. Eräät niiden ylilääkäreistä olivat lääketieteellisten tiedekuntien dosentteja ja tunnustettuja erikoisalojensa edustajia. Aluesairaalatyö oli tyypillistä generalistin eli erikoisalansa laajan yleisosaajan työtä. Myös päivystysvelvollisuus oli raskas, koska lääkäreitä oli vähän. Viime vuosikymmeninä on alue- ja paikallissairaaloiden asemassa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Useat pienet paikallissairaalat muuttuivat jo kansanterveyslain säätämisen yhteydessä vuonna 1972 terveyskeskusten vuodeosastoiksi ja niiden leikkaustoiminta loppui. Lääketieteen laatuvaatimusten kasvaessa ja erikoistumisen edettyä yhä pidemmälle ei ollut edellytyksiä jatkaa leikkaustoimintaa ja muuta erikoistunutta toimintaa pienissä paikallisyksiköissä. Toisaalta eräät aikaisemmat paikallissairaalat nostivat statuksensa aluesairaalaksi lisäämällä erikoisalojen lukumäärän lain mainitsemaan vähintään kolmeen välttyäkseen terveyskeskukseen liittymiseltä.

2 2 Erikoissairaanhoitolain myötä vuoden 1991 alusta lukien kaikki silloiset aluesairaalat liitettiin oman maakuntansa sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Laissa myös luovuttiin itse käsitteestä aluesairaala. Siinä mainitaan vain, että sairaanhoitopiirillä on sairaaloita ja toimintayksiköitä. Monet sairaalat kuitenkin säilyttivät edelleen nimessään etuliitteen alue. Tässä selvityksessä tarkastellaan aluesairaaloina kaikkia niitä sairaaloita, jotka eivät ole maakuntansa keskussairaaloita tai yhden kunnan kaupunginsairaaloita. Erikoissairaanhoitolaki mahdollisti myös sen, että eräiden kaupunkien omaa erikoissairaanhoitoa jäi edelleen näiden kaupunkien omaksi toiminnaksi. Kaupunginsairaaloita oli vielä 1990-luvulla 12 paikkakunnalla. Laajinta oli toiminta Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Porissa. Muita kaupunginsairaalapaikkakuntia olivat mm. Nokia, Heinola ja Hamina luvulla on määrätietoisesti pyritty yhdistämään näillä paikkakunnilla paikallista ja maakunnallista erikoissairaanhoitoa. Tällaiset organisaatioratkaisut tehtiin 2000-luvun alussa Lahdessa ja HUS-lain säätämisen myötä Helsingissä. Turun kaupungin kirurginen sairaala liitettiin Turun yliopistolliseen keskussairaalaan vuonna Jo vuonna 2000 oli Turun kaupungin laboratorio- ja kuvantamisyksiköt fuusioitu TYKSiin. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa siirrettiin aluesairaaloita 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa paikallisten terveyskeskusten tai erillisen kuntayhtymän (Iisalmi) hallintaan. Näin tapahtui Imatralla, Raahessa, Kemijärvellä, Pieksämäellä, Jämsässä, Forssassa, Pietarsaaressa, Varkaudessa ja Iisalmella. Mäntän alueella yhdistettiin perusterveydenhuolto ja pieni aluesairaala ns. terveydenhuoltoalueeksi osana Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Fuusioiden taustalla oli usein sairaanhoitopiirin pyrkimys tehostaa toimintaansa 1990-luvun lamavuosina keskittämällä toimintaa maakunnan keskussairaalaan, jolloin aluesairaaloiden sijaintipaikkakunnat reagoivat palvelujen supistusuhkaan kunnallistamalla sairaalat. Yleensä tällaisen muutoksen hallinnolliset menettelyt kuitenkin pystyttiin sopimaan kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken. Fuusioituminen terveyskeskuksiin vai keskussairaaloihin? Vuosina STM:n ja Kuntaliiton toimesta toteutetussa laajassa terveydenhuollon selvityshankkeessa pohdittiin aluesairaaloiden asemaa erikoissairaanhoidon muuttuneessa kentässä. Selvien suositusten sijasta päädyttiin kuitenkin vain otsikon "Päällekkäisyyksien purkaminen" alla epämääräiseen tavoitteeseen: "erikoissairaanhoidon terävöittäminen, aluesairaaloiden roolin selvittäminen". Samalla selvitysmiehet suosittelivat kuitenkin kaupunkien erikoissairaanhoidon siirtämistä sairaanhoitopiireille ja kunkin erikoisalan tarkastelemista kussakin sairaanhoitopiirissä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, sairaalakohtaisten johtokuntien lakkauttamista ja

3 maakunnallista yhteistoimintaa laboratorio-, radiologia-, lääkehuoltoja tukipalveluissa luvulla toteutettu Kansallinen terveydenhuoltohanke käsitteli myös aluesairaaloiden asemaa. Valtioneuvoston päätökseen sisältyi seuraava kannanotto: "Aluesairaalat muodostavat terveydenhuoltoalueita alueidensa perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa tai toimivat osana alueensa keskussairaalaa." Ensin mainitun vaihtoehdon mukainen kehitys toteutui aiemmin mainituissa sairaaloissa. Terveyskeskuksiin fuusioitumisen ja integroitumisen vastakkaisena kehityssuuntana oli hallinnollinen ja toiminnallinen fuusioituminen keskussairaalan kanssa. Tämä malli toteutui mm. Rauman, Raision, Riihimäen ja Selkämeren (Kristiinankaupunki) aluesairaaloiden sekä Jorvin (Espoo) ja Peijaksen (Vantaa) sairaaloiden kohdalla. Jo aiemmin oli Ähtärin aluesairaala liitetty osaksi Etelä-Pohjanmaan keskussairaalaa. Sairaanhoitopiiriin kuuluvina itsenäisinä aluesairaaloina jatkoivat Oulaskankaan (Oulainen), Mäntän, Vammalan, Valkeakosken, Salon, Loimaan, Vakka-Suomen (Uusikaupunki), Turunmaan, Lohjan, Hyvinkään, Porvoon, Länsi-Uudenmaan (Raasepori) ja Kuusankosken aluesairaalat. Käytännön realismia oli se, että aluesairaaloilla tuli olla muitakin vaihtoehtoja kuin fuusioituminen terveyskeskukseen tai keskussairaalaan. Olosuhteet maan eri osissa ja jopa yhdessä maakunnassa eri sairaaloiden kesken vaihtelivat. Myös aluesairaaloiden koko ja palveluiden kirjo olivat erilaiset. Suurimmat aluesairaalat olivat pienen keskussairaalan kokoisia. Myös niiden potilaille tuottamien hoitojen case mix eli hoitokirjo oli verraten korkea ja vastasi monessa sairaalassa keskussairaaloiden tasoa. Tällaisten sairaaloiden resurssit olivat liian merkittävät irrotettavaksi muusta erikoissairaanhoidosta ja liian suuret fuusioitavaksi perusterveydenhuoltoon. Fuusioituminen terveyskeskuksiin olisi merkinnyt paluuta ennen sairaanhoitopiiriä vallinneeseen tilanteeseen sillä erotuksella, että aikaisemmin kutakin sairaalaa hallinnoi oma kuntainliitto. Tämä olisi tilanteesta riippuen sisältänyt riskin joko sairaalan erikoissairaanhoitoprofiilin heikentymisestä tai kilpailusta keskussairaalan kanssa. Myös päivystysaikaisen toiminnan järjestäminen laadukkaalla tasolla olisi ollut vaikeaa moneen erilliseen sairaalaan hajautuneessa erikoissairaanhoidossa. "Toinen vaihtoehto" eli keskussairaalaan fuusioituminen taas oli usein vaikea toteuttaa seudullisen vastustuksen vuoksi. Tällainen fuusio nähtiin uhkana - eikä syyttä - työpaikkojen ja sairaalapalveluiden säilymiselle paikkakunnalla. Näiden mallien sijaan jatkaminen sairaanhoitopiirin osana suhteellisen itsenäisenä sairaalana oli paras vaihtoehto. Kaksikielisten palveluiden turvaamisessa tämä oli erityisen varteenotettava vaihtoehto, koska kuntien mahdollisuudet ylläpitää monipuolista aluesairaalaa ja henkilöstön rekrytointi tällaisiin "kunnallistettuihin" sairaaloihin oli vaikeaa ja toisaalta fuusio suureen keskussairaalaan johti helposti kaksikielisen palvelun heikentymiseen.

4 4 Toiminnalliset haasteet Viime vuosina on useiden nykyisten ja aikaisempien aluesairaaloiden toiminnassa tapahtunut merkittäviä sisällöllisiä muutoksia, joiden taustalla ovat olleet mm. seuraavat tekijät: 1) terveydenhuollon kustannuspaineet, 2) lääketieteen kehitys, 3) erikoislääkärikoulutuksen muutos yhä erikoistuneempaan suuntaan, 4) päivystysvalmiuden ylläpitoon liittyvät vaikeudet ja 5) lääkärityövoiman saatavuus. Aluesairaaloiden osuus leikkaustoiminnasta ja synnytystoiminnasta on vähentynyt ja erityisen vähän niissä suoritetaan enää päivystysajan leikkauksia. Aluesairaalat ovat selkeästi painottaneet toimintaansa polikliiniseen toimintaan ja päiväkirurgiaan. Tosin suurimpien aluesairaaloiden toiminta, esimerkiksi Hyvinkään, Lohjan ja Salon aluesairaaloiden, ei eroa paljoa pienemmistä keskussairaaloista. Jo erikoissairaanhoitolain perusteluissa 1980-luvun lopulla tavoiteltiin sitä, että kalliita investointeja vaativaa ja raskasta toimintaa keskitetään ja toisaalta erilaisia polikliinisia palveluita ja muuta kevyempää toimintaa hajasijoitetaan. Lääketieteen teknologinen kehitys viime vuosina on suosinut juuri näitä molempia kehityssuuntia. Suurin riski, joka aluesairaaloiden palveluja uhkaa, on lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen 1990-luvulla tapahtunut muutos yhdistyneenä päivystystoiminnan laatuvaatimusten kasvuun. Kouluttautuminen etenkin kirurgiassa suoraan nykyiseen 11 spesialiteettiin, jotka aikaisemmin olivat kirurgian erikoisalan suppeita jatkoerikoisaloja (urologia, gastroenterologia, ortopedia jne.) johtaa pienessä sairaalassa mahdottomuuteen operatiivisen päivystysvalmiuden ylläpidossa. Niinpä operatiivinen päivystys tulee väistämättä edelleen keskittymään. Myös työsuojelulliset syyt ja ylipäätään lääkäreiden saanti kunnallisiin virkoihin raskaan päivystysvelvollisuuden omaavilla erikoisaloilla (kirurgia, sisätaudit, anestesiologia, gynekologia) johtavat päivystyspisteiden harvenemiseen. Monissa aluesairaaloissa on tapahtumassa lääkärikunnan sukupolvenvaihdos, jossa laajan yleiskokemuksen omaavat yli- ja erikoislääkärit siirtyvät eläkkeelle ja uusien rekrytoitavien lääkäreiden koulutus ja kokemus on kapeampi. Erikoissairaanhoidon viime vuosien merkittävin kehitys on tapahtunut vaativan erikoissairaanhoidon hoitomenetelmien ja -tulosten alu-

5 eella, jossa yhä vaikeammin sairaita potilaita hoidetaan yhä paremmin tuloksin. Vaikeahoitoisten potilaiden osuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Myös päivystystoiminnan osuus on kasvanut. Se muodostaa nykyisin yli 50 % keskussairaaloiden toiminnasta. Myös elektiivisessä toiminnassa pyritään maassamme turvaamaan toiminnan korkea laatu asettamalla toimenpiteille ja hoidoille sairaalakohtaisia lukumäärärajoja. Esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelleikkausten yhteenlaskettu alaraja on 200 leikkausta vuodessa. Useimmat aluesairaalat toimivat nykyisin alueensa terveyskeskusten laboratorio- ja kuvantamistutkimusten yksikköinä ja perusterveydenhuollon yöpäivystyspisteinä. Aluesairaaloiden "kulta-aikaan" (1950-,1960-, 1970-luvut) verrattuna ovat myös niiden toiminnan monet muut keskeiset edellytykset 2000-luvulle tultaessa muuttuneet merkittävästi. Aikaisemmin hoitoajat olivat sairaaloissa pitkät ja kulkuyhteydet ja liikennevälineet kehittymättömiä. Valtio maksoi sairaaloiden toiminnasta %. Sairaalan saaminen paikkakunnalle oli sen tärkeän palvelutehtävän ohella merkittävä statusasia ja piristys alueen elinkeinoelämälle ja kunnallistaloudelle. Nykyisin on valtion maksuosuus erikoissairaanhoidosta n. 20 %. Monet aluesairaalan lääkärit saattavat asua kaukana paikkakunnalta, jolloin päivystysaikana potilaan hoito lääkärin päivystäessä kotona ei toteudu aluesairaalassa yhtään nopeammin kuin kuljettamalla potilas suoraan päivystävään keskussairaalaan. Aluesairaaloissa myös ns. vuokralääkäreiden, ulkomaalaisten lääkäreiden ja muiden keikkalääkäreiden osuus on suurempi kuin keskussairaaloissa. Aluesairaaloiden oman vastuualueen väestömäärällä on suuri merkitys sairaalan toiminnan kannalta. Yli asukkaan väestöpohjan omaavalla sairaalalla on yleensä sellainen palvelukysyntä, jonka seurauksena sairaalalla on taloudelliset mahdollisuudet ylläpitää lääketieteen keskeisillä aloilla (sisätaudit, kirurgia, anestesiologia, synnytykset ja naistentaudit, lastentaudit) viiden - kuuden erikoislääkärin virkamäärää. Tämä määrä on samalla minimi ympärivuorokautisen päivystyksen turvaamiseksi 24/7 -periaatteella, koska lääkäreiden työjärjestelyissä päivystysajan työ ja valmius hoidetaan varsinaisen päiväaikaisen virkatyön lisäksi. Tätä pienempi väestöpohja (esimerkiksi asukasta) merkitsee yleensä, että sairaalalla ei ole päiväaikaista kysyntää kuin kahdelle kolmelle kunkin erikoisalan lääkärille, mikä ei ole riittävä resurssi päivystyksen hoitamiseksi. Luonnollisesti sairaalaa voi turvata päivystysvalmiuden tätä suuremmalla lääkärimäärällä, mutta siitä seuraa, että sairaalan palveluvolyymi ylittää väestön todellisen tarpeen ja sairaala on kunnille tämän vuoksi kallis. 5 Maamme erikoissairaanhoidon nykyinen rakenne

6 Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu sairaanhoitopiirien ylläpitämän somaattisen sairaalatoiminnan laajuutta sairaaloiden tuottamien hoitojaksojen avulla. Ne perustuvat valtakunnallisesti kattavaan hoitoilmoitusrekisteriin (HILMO). Suorittamalla tarkastelu kustannuksien perusteella painottuisivat yliopistolliset sairaalat vielä alla olevaa enemmän. 6 Terveyskeskuksiin fuusioituneiden aluesairaaloiden osuus maamme erikoissairaanhoidon koko palvelutuotannosta on nykyisin 3 % ja sairaanhoitopiireihin kuuluvien aluesairaaloiden osuus 9 %. Keskussairaaloiden osuus on 43 % ja viiden yliopistollisen keskussairaalan osuus 45 %. Sairaanhoitopiirien ja niiden sairaaloiden tuottamat hoitoepisodit vuonna 2008: (lähde: Suomen kuntaliiton tilastot/heikki Punnonen) (Yliopistolliset sairaalat tummennettuina, muiden kuin sairaanhoitopiirien ylläpitämät aluesairaalat kursivoituina.) Helsingin-Uudenmaan HYKS Hyvinkää Lohja Porvoo Länsi-Uusimaa Varsinais-Suomi TYKS Salo Loimaa Vakka-Suomi Turunmaa Pirkanmaa TaYS Valkeakoski Vammala Mänttä Pohjois-Pohjanmaa OYS Oulaskangas Raahe Pohjois-Savo KYS Iisalmi 4 539

7 7 - Varkaus Keski-Suomi K-SKS Jokilaakson Päijät-Häme Satakunta Vaasa Vaasan ks Pietarsaari Pohjois-Karjala Kanta-Häme Kanta-Hämeen ks Forssa Kymenlaakson Kymenlaakson ks Kuusankosken Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjalan Lapin Lapin ks Lapponia 948 Etelä-Savon Mikkelin ks Pieksänmäki Keski-Pohjanmaan Kainuun Länsi-Pohjan Itä-Savon Aluesairaaloiden osuus sairaanhoitopiirinsä somaattisista hoitoepisodeista Kymenlaakso: 29 % Varsinais-Suomi: 25 % Helsinki-Uusimaa 23 %

8 8 Vaasa: 19 % Kanta-Häme: 18 % Pirkanmaa: 18 % Pohjois-Pohjanmaa: 18 % Pohjois-Savo 14 % Y:Al/

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa

Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12-13.2.2014 Toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS Eur/as 1 000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 EUROA/ASUKAS

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 4. AINEISTO JA MENETELMÄT 13 Tilastoaineisto Ylilääkärikysely ja koulutusvastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 ERILAISET NÄKEMYKSET OVAT YMMÄRRETTÄVIÄ SOTE-palveluiden järjestäminen on niin laajakantoinen ja merkittävä asia, että on ymmärrettävää,

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle

Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle Terveyttä kaikille - keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle Kuva Kymenlaakson keskussairaala, Kotka Kuvan lähde Museovirasto Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle 1 Terhi Lehtimäki

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

MUUTOKSET JÄMSÄN JA KUHMOISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN MAHDOLLISEN SAIRAANHOITOPIIRIN VAIHTUMISEN TAKIA

MUUTOKSET JÄMSÄN JA KUHMOISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN MAHDOLLISEN SAIRAANHOITOPIIRIN VAIHTUMISEN TAKIA 1 (21) MUUTOKSET JÄMSÄN JA KUHMOISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN MAHDOLLISEN SAIRAANHOITOPIIRIN VAIHTUMISEN TAKIA 1. YLEISTÄ Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän perusarvo on julkisten palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Terveydenhuollon päivystys on muutoksessa. Myös lääkärien päivystystyön työaikamallien ja korvausjärjestelmien on muututtava.

Terveydenhuollon päivystys on muutoksessa. Myös lääkärien päivystystyön työaikamallien ja korvausjärjestelmien on muututtava. Heikki Pärnänen LL, johtaja Suomen Lääkäriliitto, politiikkatoimiala heikki.parnanen[a]laakariliitto.fi Muuttuva lääkäripäivystys uudet työaika- ja korvausmallit Terveydenhuollon päivystys on muutoksessa.

Lisätiedot

AVH:n sairastaneiden kuntoutukseen ohjautuminen ja kuntoutuksen toteutuminen 2006-2009 AVH-kuntoutusprojektin loppuraportti Teemu Takala aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n julkaisusarjan raportti numero:

Lisätiedot

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen Kuntayhtymä pelastaa? Toim. Antti Mykkänen P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kuntayhtymä pelastaa? Kuntayhtymä pelastaa Toim. Antti Mykkänen K U N N A L L I S A L

Lisätiedot

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Hallintokeskus Jorma Penttinen/tj/rt 23.9.2012 1(155) KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot