Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011"

Transkriptio

1 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

2

3 Sisältö 1. Soveltamisala Määritelmiä Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Lähetysten sisältö Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista Oikeus lähetykseen Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Kuljetusvastuu Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Lähetysten jättäminen Itella Postin kuljetettaviksi Jakelu Perusjakelu Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Muut kuitattavat lähetykset Valtakirjalla noutaminen Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Muut ehdot Perillesaamattomuus Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Itella Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Muut ehdot ja määräykset Sopimuksen päättyminen ja siirto Toimitusehtojen voimassaolo Palveluliitteet: Kirjepalvelut Tavarankuljetuspalvelut Jakelupalvelut

4 1. Soveltamisala Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Itella Posti Oy:n (jäljempänä Itella Posti) koti- ja ulkomaan posti- sekä muissa tavarankuljetuspalveluissa käteisasiakkaille, mikäli ei ole muuta sovittu. Nämä toimitusehdot koskevat sekä lähettäjän että vastaanottajan suhdetta Itella Postiin. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin muihin Itella Posti Oy:n palveluihin käteis- tai kuluttaja-asiakkaille. Näitä ehtoja ei sovelleta Ahvenanmaan itsehallintoalueella. Ehtoja sovelletaan lähettäjän kanssa, joka lähettää postilähetyksen Manner-Suomesta Ahvenanmaalle. Nämä toimitusehdot perustuvat postipalvelujen osalta Postilakiin (415/2011) ja muuhun siihen liittyvään sääntelyyn sekä ja Suomea sitoviin Maailman Postiliiton kansainvälisiin sopimuksiin. Ulkomaanliikenteessä toimitusehdot koskevat vain Suomesta muihin maihin lähteviä lähetyksiä. Itella Posti on kuitenkin velvollinen jakamaan maahan saapuvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lähetykset noudattaen soveltuvin osin näitä toimitusehtoja. Pakettipalvelujen osalta (pois lukien postipalveluun kuuluva yleispalvelupaketti) toimitusehdot perustuvat tiekuljetussopimuslakiin (345/1979). 2. Määritelmiä Käteisasiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka maksaa postilähetysten postimaksut tai muun palvelun hinnan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla tai postimaksumerkeillä. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii palvelun tai tuotteen pääasiassa yksityistä talouttaan varten. Perusjakelu tarkoittaa Postilain 17 :n edellyttämää säännönmukaista jokaisena työpäivänä toteutettavaa postinjakelua siten kuin näissä toimitusehdoissa sanotaan. Vakituisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan ensisijaista, toistaiseksi voimassaolevaa postiosoitetta, yleensä kotiosoite. Määräaikaisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan osoitetta, joka on voimassa vain ennalta määrätyn ajan. Rinnakkaisosoite on postinsaajan osoite, jossa vastaanottaa postia ensisijaisen osoitteen ohella (esim. mökki). Osoitteenmuutoksella tarkoitetaan ilmoitusta, jolla postinsaaja ilmoittaa Itella Postille osoitteensa lakkaamisesta ja tämän tilalle tulevasta osoitteesta. Osoiteilmoituksella tarkoitetaan postinsaajan Itella Postille ilmoittamaa osoitetta, johon postinsaaja vastaanottaa postia. Edelleenlähettämisellä tarkoitetaan postilähetyksen ohjaamista lähetykseen merkityn osoitteen sijasta toiseen osoitteeseen tai sijaintiin. Edelleenlähettäminen voi perustua vastaanottajan tai lähettäjän kanssa tehtyyn sopimukseen tai lakisääteiseen osoitteen selvittämiseen. Itella Postin osoitetietojärjestelmää voidaan käyttää Itella Postin tai muun postiyrityksen kuljetettavaksi jätettyjen, virheellisillä tai puutteellisilla osoitetiedoilla varustettujen, lähetysten perille toimittamiseen ja osoitepalveluihin. Itella Postin osoitetietojärjestelmää voidaan käyttää postilähetysten lähettäjien hallussa olevien vanhentuneiden tai virheellisten osoitetietojen päivittämiseen. Osoitetietojen luovuttamisen lähettäjien hallussa olevien osoitteiden päivitykseen voi kieltää Itella Postin verkkopalvelussa tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Postinsaajan luovutuskiellosta huolimatta tietoja voidaan luovuttaa, jos tiedonsaajalle (viranomaiset ja muut postiyritykset) on laissa säädetty oikeus kyseisten tietojen saantiin. 4

5 Postipalvelulla kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvan paketin välittämistä lähettäjältä vastaanottajalle. Kirjelähetyksellä tarkoitetaan osoitteellista, enintään kahden kilogramman painoista fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä. Yleispalvelupaketilla tarkoitetaan yleispalveluun kuuluvaa, käteisellä maksettua toimipaikasta lähetettävää ja noudatettavaa enintään 10 kg painoista osoitteellista pakettia (Postipaketti-tuote 10 kg saakka). Kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan Itella Postin hyväksymiä lähetysasiakirjoja (mm. osoitekortteja). 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Palvelut, lähetyslajit ja niiden toimitusajat sekä lähetyksiä koskevat tuoteominaisuudet on määritelty erillisissä kirje-, jakelu- ja tavarankuljetuspalvelujen liitteissä (jäljempänä palvelu-liitteet), jotka ovat näiden toimitusehtojen olennainen osa. Palvelujen hinnat ja hinnoitteluperusteet määräytyvät Itella Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Itella Postilla on oikeus muuttaa hinnastonsa mukaisia ja sovittuja maksuja postipalvelulaissa sanotulla tavalla. Maksujen muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Keskeiset hinnat pidetään esillä toimipaikoissa. Täydelliset hinnastot ovat toimipaikoissa pyynnöstä nähtävissä ja saatavissa. Kansainvälisessä liikenteessä vastaanottajalta peritään osoitemaan lainsäädännön mukaan määräytyviä tullimaksuja ja veroja sekä mahdollisia muita vastaavia maksuja. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat välilliset verot tai muut kustannusten lisäykset, kuten esimerkiksi polttoainevero, korottavat vastaavasti hintoja ilman eri ilmoitusta niiden voimaantulohetkestä lukien. Itella Postilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksamattomia tai vajaasti maksettuja postilähetyksiä tai periä niiden vastaanottajilta puuttuva maksu lisättynä lunastusmaksulla. Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä ei kuljeteta lunastettavaksi. Maksamattomat, vajaasti maksetut tai lunastamatta jääneet lähetykset toimitetaan takaisin lähettäjälle. Jos kirjelähetyksessä ei ole lähettäjän tietoja ja vastaanottaja kieltäytyy lunastamasta lähetystä, lähetys toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikköön. Viestintäviraston varmenneyksikkö pyrkii selvittämään kirjeen lähettäjän osoitetiedot ja voi tätä tarkoitusta varten avata kirjeen. Palveluista sovittuja tai perittyjä maksuja ei palauteta, mikäli lähetys palautuu lähettäjälle muusta kuin Itella Postin syystä. Itella Posti perii maksun paketin tai etämyyntisäännösten nojalla palautettavien kirjeiden uudelleen kuljettamisesta ja palauttamisesta lähettäjälle. Myyjäyritykset voivat tehdä sopimuksen Asiakaspalautuksesta, jolloin kuljetusmaksun maksaa suoraan yritys. Maksujen viivästyessä laskussa mainitusta eräpäivästä Itella Posti perii eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukaan määräytyvän viivästyskoron sekä perintäkustannukset. Hinnastossa ilmoitetuista, vähimmäismäärää pienemmistä laskutuseristä Itella Posti perii erikseen vahvistetun laskutuslisän. Mikäli maksuja ei määräaikana maksukehotuksen jälkeen suoriteta, Itella Postilla on oikeus keskeyttää palvelu, kunnes maksut on suoritettu. Itella Postilla on oikeus siirtää saataviensa perintä asiakkaan kustannuksella perintätoimiston hoidettavaksi. 4. Lähetysten sisältö Arvolähetykset Arvokas sisältö tulee lähettää kirjattuna tai Postivakuutettuna. 5

6 Seuraavia arvolähetyksiä ei saa lähettää, muuten kuin Postivakuutettuna lähetyksenä näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotulla tavalla 1) raha ja vapaasti vaihdettavat arvopaperit; haltijavelkakirjat, shekit, ostosetelit ja -kortit (lahjakortit) sekä muut vastaavat kenen tahansa haltijan käytettävissä olevat tai rahaksi muutettavat arvopaperit sekä arvoesineet (taideteokset, antiikki- ja keräilyesineet, jalokivet ja -metallit, korut sekä muut vastaavat arvoesineet), vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, joissa lähetyksen sisältö mahdollistaa vahvan sähköisen henkilön tunnistamisen. 2) nimetylle henkilölle osoitetut tavalliset velkakirjat ja määrännäisvelkakirjat, pankki- ja luottokortit sekä muut vastaavat kortit ja maksuvälineet, joiden käyttöön on oikeutettu vain nimetty henkilö sekä SIM- ja prepaid-kortit sekä henkilöllisyystodistukset ja vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, jotka yksin käytettynä eivät mahdollista henkilön tunnistamista (esim. käyttäjätunnus ja salasana erikseen lähetettynä). Kohdassa 2) mainitut lähetykset voidaan lähettää myös kirjattuna, mutta ne on lainsäädäntöön perustuvia enimmäiskorvauksia paremman korvausturvan saamiseksi lähetettävä Postivakuutettuina. Myös vakuutetun lähetyksen korvaaminen edellyttää, että aiheutuneen vahingon määrä voidaan todentaa. Kansainvälisessä liikenteessä vastaanottavan maan säännökset määrittelevät, millaista sisältöä on sallittua lähettää ja millaisin ehdoin. Useissa maissa ei ole sallittua lähettää rahaa tai vastaavaa arvokasta lainkaan. Vakuutettua lähetystä ei ole tarjolla kaikissa maissa. Tarkista aina sallitut lähetykset Itella Postin verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta. Jotta Itella Posti voi tarjota lähetyksille oikean palvelun ja käyttää Postilain 40 :n mukaista oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta ja kuljettamasta muuna kuin Postivakuutettuna lähetyksenä rahaa tai vastaavaa sisältävää arvolähetystä, on asiakkaan velvollisuus kertoa lähetyksen sisältö. Mikäli asiakas on näiden ehtojen vastaisesti lähettänyt arvolähetyksiä, Itella Posti ei vastaa vahingoista. Vaaralliset aineet ja esineet Itella Posti ei kuljeta lainvastaisia eikä ilmeistä vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. Vaarallisiksi aineiksi luetaan monet kotitaloustuotteetkin, kuten esimerkiksi aerosolipullot, tulitikut, kynsilakat, parfyymit. Kielletyistä lähetyksistä tarkempaa ohjeistusta saa internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. Ilman erillistä sopimusta voi lähettää vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annetun lainsäädännön mukaisesti vapautettuja näytteitä sekä näytteitä, jotka luokitellaan YK-numeroon UN Niiden pakkaamisessa ja merkinnässä on noudettava voimassa olevaa VAK-lainsäädäntöä sekä Itella Postin antamia erillisiä ohjeita (www.posti.fi). YK-numeroon UN 3373 luokittuvien näytteiden lentopostina kuljettaminen on ilmailulainsäädännöstä johtuen kielletty. Tämä voi vaikuttaa kuljetusaikaan pitkillä etäisyyksillä, eikä ulkomaan kuljetuksia voida tarjota laisinkaan. Nesteet ja muu lennoille kelpaamaton sisältö Postilähetyksille voidaan tehdä turvatarkastus, jossa ne läpivalaistaan. Mikäli lähetys sisältää nesteitä tai muuta sellaista sisältöä, jota ei lentoturvallisuussyistä oteta kuljetettavaksi lentoteitse, Itella ei vastaa tuote-ehtojen mukaisesta toimitusajasta. Lähetys pyritään toimittamaan vastaanottajalle maanteitse, jos se on kohtuudella mahdollista. Kotimaahan osoitetut lähetykset kuljetetaan aina vastaanottajalle tarvittaessa maanteitse. Tarvittaessa lähetys voidaan myös palauttaa lähettäjälle lähetysmerkintöjen täydentämiseksi. Helposti särkyvät lähetykset Särkyvät ja taittuvat esineet tai nestemäiset, nesteytyvät, valuvat tai tahraavat aineet on postitettava sisältönsä puolesta erilliskäsiteltävänä pakettina (helposti särkyvä) tai erityisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Helposti särkyvän lisämaksulla ei voida lisätä Itella Postin vastuuta lähetyksen vahingoittumisesta. Lähetyksen sisältö pitää lisäpalvelusta ja -maksusta huolimatta pakata sisällön vaatimalla tavalla niin, että sen sisältö ei liiku, tahraa eikä vuoda ja että se kestää postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Lähettäjä voi joutua vastuuseen myös muille postilähetyksille ja Itella Postille aiheutuvista vahingoista. 6

7 Eläimet, kasvit, elintarvikkeet sekä muu arat lähetykset Postilähetysten kuljetuksessa ei voida huomioida lähetysten vaatimaa erityistä lämpötilaa tai muuta vastaavaa erityistä olosuhdetta. Siten Itella Posti ei kuljeta erityistä säilytyslämpötilaa vaativia lähetyksiä, kuten eläviä tai kuolleita eläimiä, eläviä kasveja taikka pilaantuvia elintarvikkeita. Erityiskuljetuksia on tarjolla sopimusasiakkaille. Asiakas voi joutua vastuuseen ehtojen vastaisen lähetyksen aiheuttamista vahingoista. 5. Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista 5.1. Oikeus lähetykseen Lähettäjällä on oikeus määrätä lähetyksestä, kunnes se on luovutettu vastaanottajan hallintaan lähetyksen ehtojen ja vastaanottajan postinohjaussopimusten mukaisesti Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Lähettäjä säilyttää oikeutensa lähetykseen, kunnes se on luovutettu vastaanottajalle. Lähettäjän ja vastaanottajan vaatiessa yhtäaikaa lähetystä itselleen se luovutetaan lähettäjälle. Lähettäjä voi seurattavassa lähetyksessä lisämaksusta muuttaa lähetyksen vastaanottajatietoja, kun lähetys on vielä Itella Postin verkossa Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Asiakas vastaa lähetykseen ja kuljetusasiakirjaan merkityistä tiedoista ja siitä, että lähetyksessä on asianmukaisesti ja oikein täytetty Itella Postin hyväksymä kuljetusasiakirja. Kuljetusasiakirjaan on merkittävä palveluliitteissä mainitut tiedot ohjaavien tekstien mukaan. Kuljetusasiakirjassa/lähetyksessä pitää olla selvät ja riittävät vastaanottaja- ja osoitemerkinnät sekä haluttuja lisäpalveluja osoittavat merkinnät. Itella Postin internetsivuilla sekä Asiakaspalvelusta saa tarkempia ohjeita vastaanottajaja osoitemerkintöjen tekemisestä. 6. Kuljetusvastuu Itella Postin kuljetusvastuu alkaa siitä, kun lähetys on otettu kuljetettavaksi ja päättyy siihen, kun lähetys on toimitettu vastaanottajalle Postilain 49 :n ja/tai näissä toimitusehdoissa sanotulla tavalla tai lähetys on palautettu lähettäjälle tai luovutettu Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi tai hävitetty tai myyty jäljempänä kohdassa 11. sanotulla tavalla. Itella Postin noutopalvelun välityksellä postitettujen lähetysten lopullinen vastuu siirtyy Itella Postille vasta, kun lähetykset on tarkastettu Itella Postin toimipisteessä, ellei lähetystä ole noudettaessa kuitattu tai rekisteröity yksilöidysti vastaanotetuksi. Vastuu luvatusta toimitusajasta päättyy myös, kun toimipisteestä noudettavasta lähetyksestä ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelussa jaettavalla saapumisilmoituksella tai muulla tavalla. Mikäli vastaanottaja ja Itella Posti ovat tehneet sopimuksen lähetysten edelleenlähettämisestä, jakelun keskeyttämisestä tai muusta jakelua ohjaavasta sopimuspalvelusta tai vastaanottoajan osoitetiedot ovat väärät, puutteelliset tai vanhentuneet, Itella Postin vastuu lähettäjälle luvatusta toimitusajasta päättyy lähetysten saavuttua alkuperäisen osoitteen mukaan määräytyvään jakelutoimipaikkaan, noutopisteeseen tai mikäli lähetykset eivät sopimuksen mukaisesti ohjaudu lainkaan alkuperäisen osoitteen mukaiseen jakelu- tai noutotoimipaikkaan, muuhun vastaanottajan sopimuksessa yksilöityyn paikkaan. Itella Postilla on oikeus valita kuljetustapa. Mikäli lähetys ei sisältönsä vuoksi sovellu lentokuljetukseen, Itella Posti ei vastaa luvatusta toimitusajasta. 7

8 Kuljetusmaksuun sisältyy jäljempänä kohdassa 9. mainittujen lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelu luukkuun, lokerikkoon tai laatikkoon tai muuhun rakennelmaan siten, kuin näissä toimitusehdoissa todetaan. Saapumisilmoitus voidaan myös toimittaa sähköisesti. Lähetysten kotiinkuljetus sisältyy palveluihin siten kuin palveluliitteissä mainitaan. Muihin lähetyksiin kotiinkuljetuksen saa vain eri sopimuksesta (maksullinen lisäpalvelu). Itella Posti vastaa lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelusta lähetyksen päällykseen tai osoitekorttiin merkityn osoitteen mukaan sekä vastaanottajan ja Itella Postin tekemän, voimassaolevan edelleenlähettämissopimuksen perusteella tai Postilaissa säädetyllä tavalla. Itella Posti ei ole vastuussa lupaamastaan toimitusajasta, mikäli lähetyksessä on virheellinen tai puutteellinen osoite tai lähetystä ei voida toimittaa muusta Itella Postista riippumattomasta syystä 7. Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Asiakas vastaa lähetyksen riittävästä ja sisällön edellyttämästä pakkaamisesta. Lähetys on pakattava Itella Postin hyväksymällä tavalla niin, että se kestää koneellisen postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa. Kirjekuoret ja muu pakkausmateriaali on suljettava huolellisesti. Lisätietoja pakkaamistavoista saa Itella Postin verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta. Tavalliset kirjekuoret on tarkoitettu asiakirjojen lähettämiseen. Painavat asiakirjalähetykset ja kaikki esineet tulee pakata muutoin kuin tavalliseen kuoreen, sisällön edellyttämällä tavalla. Helposti särkyvä tavara sekä vaaralliset tai tartuntavaaralliset aineet ja diagnostiset näytteet on merkittävä Itella Postin edellyttämällä tavalla. Lähetys käsitellään helposti särkyvänä vain, jos lähetykseen on ostettu helposti särkyvän lähetyksen lisäpalvelu. Lisätietoja hyväksyttävistä pakkaustavoista saa Itella Postista. Itella Posti ei ota huomioon tehdaspakkauksien merkintöjä tai muita vastaavia lähetysmerkintöjä. Asiakas vastaa yllä mainittujen velvollisuuksiensa laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Itella Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu em. puutteiden korjaamisesta. 8. Lähetysten jättäminen Itella Postin kuljetettaviksi Lähetykset voidaan jättää Itella Postin kuljetettaviksi tuomalla ne Itella Postin toimipisteeseen tai Itella Posti voi noutaa lähetykset asiakkaan luota (maksullinen lisäpalvelu). Noutopalvelusta veloitetaan hinnaston mukaiset maksut, ellei lähetyksen nouto sisälly palvelun hintaan. Noutopalvelussa asiakas on vastuussa kuljetustilauksen tiedoista ja tilauksen oikeellisuudesta sekä virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Itella Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu sovitun noutoajan ja -paikan muutoksesta tai ylimääräisistä noudoista. Kirjelaatikot ovat valmiiksi maksettujen tavallisten kirjeiden pienten määrien ja vastauslähetysten postitusta varten. Maaseudulla erikseen määritellyillä alueilla (ei kuitenkaan kaupunkien taajamien ulkopuolisilla haja-asutusalueilla) valmiiksi maksetut tavalliset kirjeet voi jättää kuljetettaviksi postinjakajalle tai omaan postilaatikkoon noutomerkkiä käyttäen. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hän säilyttää saamansa yksilöidyn kuitin kuitattavista lähetyksistä sekä asiakaskappaleen lähetyksen kuljetusasiakirjasta. 9. Jakelu 9.1. Perusjakelu Kuljetusmaksuun sisältyvänä palveluna Itella Postin perusjakelussa jaetaan kaikki enintään 25 cm x 8

9 40 cm x 3 cm kokoiset ja enintään 2 kg painavat ilman kuittausta luovutettavat kirjelähetykset ja lehdet sekä palveluliitteissä erikseen mainitut lähetykset sekä kuitattavien ja kokonsa puolesta perusjakeluun soveltumattomien lähetysten sekä perusjakelussa perillesaamattomiksi jääneiden lähetysten saapumisilmoitukset arkipäivinä (ma pe) klo mennessä. Jakelutavat on tarkemmin määritelty jakelupalveluliitteessä. Perusjakelussa lähetykset jaetaan Itella Postin määrittelemässä paikassa sijaitsevaan vastaanottajan postilaatikkoon. Postinsaaja voi sopia Itella Postin kanssa maksullisella sopimuksella muista postinvastaanottojärjestelyistä kulloinkin tarjolla olevien palvelujen ehtojen mukaisesti. Itella Postin toimipaikasta tai muusta Itella Postin palveluja tarjoavasta paikasta noudettavan lähetyksen saapumisesta toimipisteeseen ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelun yhteydessä jaettavalla tai sähköisellä saapumisilmoituksella. Niillä alueilla, jossa jakelu Postilain 415/2011 :n perusteella suoritetaan harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa, Itella Posti ilmoittaa postipaketista sekä viranomaiselta saapuneesta lähetyksestä vastaanottajalle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä lähetyksen saapumisesta, mikäli vastaanottaja on puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tavoitettavissa. Lähetykset, joiden kotiinkuljetus ei sisälly lähettäjän valitsemaan palveluun tai joita ei voida jakaa perusjakelussa, vastaanottaja noutaa itse postitoimi- tai muusta noutopaikasta. Vaihtoehtoisesti vastaanottaja voi käyttää Itella Postin maksullista kuljetuspalvelua. Postivakuutettuja lähetyksiä toimitetaan perille maksullisessa palvelussa vain, mikäli palvelu hoidetaan autolla. Mikäli kotiinkuljetettavan kuitattavan lähetyksen vastaanottajaa ei tavoiteta tai lähetystä ei muuten voida luovuttaa, päättyy toimitusaika, kun vastaanottajan osoitteeseen tai osoitteen mukaan määräytyvään paikkaan on jätetty lähetystä koskeva saapumisilmoitus tai kun pikakirje on yritetty luovuttaa, mutta luovutus ei ole ollut mahdollinen Itella Postista riippumattomasta syystä, kuten lukitun oven tai puuttuvan postilaatikon tai postiluukun vuoksi. Lähetysten säilytysajat on määritelty palveluliitteissä. Vastaanottajan nimenomaisesti kieltäydyttyä vastaanottamasta lähetystä se palautetaan välittömästi ilman säilytysaikaa lähettäjälle. Ulkomailla lähetykset jaetaan osoitemaittain vaihtelevien jakelusäännösten ja -käytäntöjen mukaan. Lähetysten säilytysajat vaihtelevat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. 10. Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Ilman kuittausta luovutettavat lähetykset annetaan Itella Postista sille, joka niitä toimipaikassa pyytää, jollei ole syytä olettaa niiden joutuvan muulle kuin vastaanottajalle Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Kirjatut ja Postivakuutetut lähetykset sekä Saantitodistuskirjeet annetaan kuittausta vastaan vain vastaanottajalle tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen. Toimipaikasta em. lähetykset voidaan pääsääntöisesti luovuttaa vain saapumisilmoituksen tai yksilöivän lähetystunnuksen perusteella. Mikäli Kirjatun, Saantitodistus- tai Postivakuutetun lähetyksen lähettäjä on rajannut luovuttamisen siten, että vain vastaanottaja henkilökohtaisesti saa vastaanottaa lähetyksen, ei lähetystä luovuteta valtuutetulle. Mikäli vastaanottaja ei pääse noutamaan lähetystä, lähettäjä voi tehdä muutoksen jo lähetetyn lähetyksen tietoihin erillisellä maksullisella palvelulla. Itella Postilla on Postilain 43 :n perusteella oikeus merkitä edellä mainittujen lähetysten luovutusasiakirjoihin sen henkilön koko henkilötunnus, jolle lähetys luovutetaan ja asiakirja, josta henkilöllisyys on otettu tai tarkistettu. Em. tiedot voidaan merkitä vain Itella Postille jääviin asiakirjoihin eikä niitä luovuteta edelleen. 9

10 Jos lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty yritys tai yhteisö (nimi on osoitteessa ensimmäisellä rivillä), luovutetaan lähetys henkilölle, jolla on vastaanottajan nimenkirjoitusoikeus tai hänen valtuuttamalleen. Yritykset tai yhteisöt vastaavat itse siitä, ketkä ovat oikeutetut kuittaamaan lähetykset ja että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut henkilöt. Mikäli lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty henkilö ja osoitetiedoksi yritys tai yhteisö (henkilön nimi ensimmäisellä osoiterivillä, yrityksen/yhteisön toisella), lähetystä ei voida luovuttaa muulle henkilölle ilman vastaanottajaksi merkityn henkilön Itella Postille antamaa valtakirjaa Muut kuitattavat lähetykset Muun kuin em. kuitattavan lähetyksen voi kuitata myös saapumisilmoituksen esittäjä tai lähetystä yksilöivällä lähetystunnuksella toimipaikasta pyytävä tai lähetyksen toimitusosoitteesta tavattu henkilö, jollei ole syytä olettaa lähetyksen joutuvan muulle kuin vastaanottajalle tai ellei palvelun ehdoissa ole toisin sanottu. Itella Postilla on aina oikeus varmistaa lähetyksen noutajan henkilöllisyys Valtakirjalla noutaminen Yhteisö ja yritys vastaavat siitä, että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut. Tarvittaessa Itella Posti varmistaa, että lähetys luovutetaan yhteisön tai yrityksen palveluksessa olevalle tai sen tehtäviä toimeksi saaneena hoitavalle. Tarvittaessa kuittaajan tulee esittää valtakirja tai selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Määräaikainen valtakirja voidaan tallettaa Itella Postin sähköiseen järjestelmään. Itella Postin noutaminen edellyttää aina yksilöityä valtakirjaa. Ohjeet hyväksyttävään valtakirjaan saa Itella Postista Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Edunvalvojalla, mukaan lukien alaikäisen huoltaja, joka noutaa päämiehelleen osoitettua kirjattua tai Postivakuutettua lähetystä taikka saantitodistuskirjettä, tulee olla päämiehen antama valtuutus. Jos päämies ei osaa kirjoittaa, hänen tulee olla edunvalvojan mukana lähetystä noudettaessa Muut ehdot Kuittaamisessa ja valtakirjan antamisessa noudatetaan lisäksi muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä. Lähetysten luovuttamisesta erikoistapauksissa saa tarkempia tietoja Itella Postista. Vastaanottajan on päätettävä kuitattavan lähetyksen päällyksestä, ottaako hän lähetyksen vastaan. Lähetystä ei anneta asiakkaalle tarkastettavaksi ennen sen maksamista ja kuittaamista, jollei lähettäjä ole käyttänyt sisällön tarkistamisen mahdollistavaa palvelua (ks. Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen palveluliitteen kohta Postiennakko). Perittyä tai tilitettyä postiennakkosummaa ei palauteta. Ulkomailla kuitattavat lähetykset luovutetaan osoitemaiden vaihtelevien luovutussäännösten ja käytäntöjen mukaisesti pääsääntöisesti vastaanottajalle, mutta joissakin maissa myös sijaisvastaanottajalle (esimerkiksi samassa taloudessa asuvalle). Jos lähetyksen luovuttaminen viivästyy asiakkaasta tai vastaanottajasta johtuvasta syystä, on Itella Postilla oikeus lisämaksun perimiseen hinnastossa mainitun aikaveloituksen muodossa. Lisämaksua ei kuitenkaan peritä kuluttajan asemassa olevalta asiakkaalta. 11. Perillesaamattomuus Perillesaamattomia lähetyksiä ovat postilähetykset, joita ei ole voitu antaa vastaanottajalle puutteellisten osoitetietojen, vajaan maksun tai muun Itella Postista riippumattoman syyn takia, taikka jota vastaanottaja ei ole halunnut ottaa vastaan. 10 Perillesaamaton lähetys, jota ei Itella Postin selvityksistä huolimatta ole voitu toimittaa oikealle vastaanottajalle, palautetaan yleensä lähettäjälle.

11 Itella Postilla on kuitenkin oikeus hävittää l avonaiset lähetykset, joista eivät selviä lähettäjän tai vastaanottajan osoitetiedot l lähetykset, joiden hävittämiseen lähettäjä on antanut luvan l lähetykset, jotka on jaettu vastaanottajalle postilokerosopimuksen perusteella postilokeroon ja joita ei ole noudettu sopimuksen päättyessä l lähetykset, joiden sisältö on pilaantunut l suoramainontalähetykset ja muut vastaavat painotuotteet sekä lehdet jollei lähettäjän ja Itella Postin kesken ole muuta sovittu l lähetykset, jotka on lähetetty Suomen ulkopuolelta muuhun maahan kuin Suomeen ja joiden postimaksua ei ole maksettu tai se on vajaa. Itella Posti voi hävittää tai myydä perille saamattoman paketin, jonka palauttamisesta ei ole sovittu lähettäjän kanssa tai, jota lähettäjä ei halua lunastaa. Lähetys voidaan hävittää tai myydä aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun lähetyksen saapumisesta on ilmoitettu vastaanottajalle tai palauttamisesta lähettäjälle. Itella Posti voi myös hävittää sopimusasiakkaina olevien yritysten lähettämät perille saamattomat kirjelähetykset, jos lähettäjien kanssa on näin sovittu. Kirjeet, joita ei voida toimittaa vastaanottajalle tai palauttaa lähettäjälle, toimitetaan välittömästi Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäviksi. Lähetykset, joiden postimaksua ei ole maksettu osaksi tai kokonaan toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi vain, jos vastaanottaja on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä eikä lähetyksestä ilmene lähettäjän osoitetietoja tai lähettäjäkin on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä. 12. Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Korvausvastuun ja korvattavan vahingon yleisiä määräytymisperusteita Itella Postin korvausvastuu määräytyy Suomen sisäisissä postilähetyksissä (kirjeet ja yleispalvelupaketti) Postilain (415/2011), tavarankuljetuspalveluissa (muut pakettipalvelut) tiekuljetussopimuslain (345/1979) tai kansainvälissä postilähetyksissä Maailman Postiliiton sopimusten mukaisesti. Itella Posti vastaa vahingosta, joka aiheutuu postin lähettäjälle tai saajalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta tai muusta Itella Postin vastuulla olevasta virheestä sen mukaisesti kuin näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotaan. Jos korvausvaatimus perustuu postinkuljetukseen, postinjakeluun, postinkäsittelyyn tai muuhun palveluun liittyvän erillisen sopimuksen rikkomiseen, maksetaan korvaus näiden toimitusehtojen perusteella, ellei palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on määritelty kirje- ja tavarankuljetusliitteissä. Näitä ehtoja sovelletaan myös tuottamusperusteisiin vahinkoihin. Jos kuitenkin Itella Posti tai joku, jonka menettelystä Itella Posti vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ei vastuusta vapautumisen perusteeseen ja enimmäiskorvauksiin voida vedota postipalvelulain ja tiekuljetussopimuslain mukaan määräytyvän vastuun osalta. Kansainvälisessä postiliikenteessä vastuunrajoitukset ovat ehdottomia. Itella Posti vastaa Postivakuutetusta lähetyksestä enintään vakuutusarvoon saakka siinäkin tapauksessa, että Asiakas on alivakuuttanut lähetyksensä. Itella Postin vastuu ei kuitenkaan millään perusteella (esimerkiksi vakuutusyhtiön takautumisvaateen perusteella) voi ylittää Itella Postille ilmoitettua vakuutusarvoa. Ylivakuuttaminen ei koskaan oikeuta todellista ja toteennäytettyä vahinkoa suurempaan korvaukseen. Näiden toimitusehtojen nojalla määräytyvää vahingonkorvausta voidaan myös kohtuuden mukaan sovitella, jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä. Itella Postilla ja sillä, jonka toiminnasta Itella Posti vastaa, on oikeus vedota Postilain ja tiekuljetus- 11

12 sopimuslain sekä näiden toimitusehtojen säännöksiin vastuun rajoittamisesta ja vastuusta vapautumisesta silloinkin, kun korvausvaatimus ei perustu sanottuihin lakeihin, jos korvausta olisi voitu vaatia näiden lakien nojalla. Korvauksen perustana ovat aiheutuneet todelliset vahingot. Korvauksen hakijan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausta maksetaan esinevahingoista ja vahingosta aiheutuneista kuluista. Esinevahinkona korvataan välittömät, suorat ja aineelliset menetykset. Vahingosta aiheutuneilla kuluilla tarkoitetaan tarpeellisia ja välttämättömiä kuluja, jotka aiheutuvat vahingon ehkäisemisestä, rajoittamisesta, korjaamisesta tai muista vahinkoon välittömästi liittyvistä toimenpiteistä. Itella Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Edellä mainittujen korvattavien vahinkojen lisäksi palautetaan lähetyksen kuljettamisesta tai muusta palvelusta Itella Postille suoritetut maksut. Mikäli lähetykset ovat korvattavissa vain osittain, palautetaan kuljetusmaksuista vastaava osa. Itella Postin korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että Itella Postin edustajalla on ollut mahdollisuus todeta vahinko, sekä että lähetyksissä on havaittavia ulkoisia vaurioita tai muuten voidaan varmistua, että vahinko on aiheutunut silloin, kun lähetykset ovat olleet Itella Postin vastuulla. Tavallisten kirjeiden kulkua postiverkossa ei seurata, joten jälkikäteen ei yleensä voida todentaa lähetyksen vaiheita ja mahdollista vahingontapahtumaa. Paremman turvan saamiseksi tulee käyttää seurattavia lähetyslajeja (kirjattu- ja saantitodistuskirje, Postivakuutettulähetys, paketit). Itella Posti ei vastaa vahingosta, joka johtuu tavarassa olevasta piilevästä virheestä. Korvausta ei myöskään suoriteta tavaran keräily-, tunne- tai muusta vastaavasta erityisestä arvosta. Tällaisten arvojen turvaksi on tarjolla vakuutusyhtiöiden erikoisehtoisia kuljetusvakuutuksia. Itella Posti kuitenkin vapautuu vastuusta, jos se näyttää vahingon aiheutuneen seikasta, jota postiyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä. Erityisesti Itella Posti ei ole vahingonkorvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut a) asiakkaan, vastaanottajan tai näiden puolesta toimineen virheestä, laiminlyönnistä tai muusta tuottamuksesta, kuten näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä tai rikoksesta, b) lähetyksien käsittelystä, kuormaamisesta, lastauksesta, kuljettamisesta tai purkamisesta, josta asiakas, asiakkaan puolesta toiminut tai muu kolmas osapuoli on huolehtinut, c) tavaran omasta luontaisesta alttiudesta vahingoittumiselle, kuten tärinälle, murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle tai vastaavalle, d) lähettäjän vastuulla olevalle tavaralle kuten esim. arvotavaralle, e) puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta tai päällyksestä, f) siitä, että lähetys aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa, g) lähetyksiä koskevien tietojen epätäydellisyydestä tai h) ylivoimaisesta esteestä. Itella Posti ei vastaa lähetyksen viivästymisestä eikä muista mahdollisista vahingoista, mikäli se ei ole ehtojensa mukaan voinut luovuttaa lähetystä vastaanottajalle. Jos lähetyksen palauttaminen lähettäjälle viivästyy Itella Postin syystä yli 14 päivää säilytysajan päättymisestä, palautetaan perityt kuljetusmaksut. Itella Posti ei vastaa tullin toimenpiteiden lähetyksille aiheuttamista viivästymisistä tai muusta vahingosta. Postilain mukainen vastuu Jos postilähetyksen viivästyminen on aiheuttanut esinevahingon, oikeus korvaukseen on lähettäjällä tai vastaanottajalla, joka on kärsinyt vahingon. Kadonneesta lähetyksestä aiheutuneesta vahingosta korvaukseen on oikeutettu lähettäjä. Jos lähetys on vahingoittunut, oikeus korvaukseen on lähettäjällä, ellei lähetystä ole luovutettu vastaanottajalle. Oikeus korvaukseen siirtyy vastaanottajalle hänen vastaanotettuaan lähetyksen. 12

13 Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Maailman Postiliiton sopimusten mukainen vastuu kansainvälisessä postiliikenteessä Ulkomaanliikenteessä lähettäjälle maksetaan Maailman Postiliiton sopimusten mukaan määräytyvä enimmäiskorvaus. Vastaanottajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jos hän on vastaanottanut Suomeen saapuneen vahingoittuneen lähetyksen tai lähetyksen, jonka sisältö on kokonaan tai osittain anastettu. Maailman Postiliiton sopimusten mukaan tavallisista kirjeistä, pikakirjeistä, Maksikirjeistä ja lähetysten viivästymisestä ei makseta korvausta. Korvausta maksetaan maakohtaisin poikkeuksin Kirjattujen ja Postivakuutettujen kirjeiden sekä pakettien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta. Tiedot niistä maista, jotka ottavat Postivakuutettuja kirjeitä vastaan sekä niistä maista, jotka eivät lainkaan korvaa tavallisia paketteja eivätkä ota Postivakuutettuja kirjeitä vastaan, saa Itella Postin asiakaspalvelusta tai internet-osoitteesta Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Siitä huolimatta, että viivästys ei kuulu korvattaviin vahinkoihin, lähetysseurannan piirissä olevaan maahan lähetetyn Exprès-Pikakirjeen toteennäytetystä huomattavasta viivästymisestä (yleensä yli 14 päivää) voidaan tapauskohtaisesti korvata lähettäjälle lähetyksestä maksetut postimaksut. Maailman Postiliiton yleissopimuksen mukaisesti Itella Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kuljetuspalveluissa (paketit) Vahingon kärsineelle maksettavan korvauksen enimmäismäärä lähetyksen vahingoittumisesta, katoamisesta ja vähenemisestä määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaisen enimmäiskorvauksen mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä lähetyksen viivästymisestä on tiekuljetussopimuslain mukaisesti rajoitettu viivästynyttä lähetystä koskevaan kuljetusmaksun) määrään. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Itella Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myyntitai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. 13. Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Itella Postille on kanneoikeuden menettämisen uhalla tehtävä muistutus lähetyksen vahingoittumisesta, lähetyksen viivästymisestä/katoamisesta tai postiennakkosumman virheellisestä tilittämisestä tai tilittämättä jäämisestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun lähettäjä tai vastaanottaja on havainnut tai kun hänen olisi pitänyt se havaita vahingoittuminen, viivästyminen/katoaminen tai postiennakkosumman virheellinen tilittäminen/tilittämättä jääminen. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä 30 päivää lähettämisestä, ellei muuta osoiteta. Muistutus on kuitenkin tehtävä lähetystä vastaan otettaessa tuolloin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta, jos lähetys luovutetaan henkilökohtaisesti postinsaajalle tai hänen edustajalleen, joka ei ole kuluttaja. Asian selvittäminen saattaa vaikeutua, jos lähettämisen ja muistutuksen välillä on kulunut huomattavasti aikaa. Itella Postilla on oikeus veloittaa selvittelytyöstä, joka johtuu asiakkaan omasta laiminlyönnistä tai virheestä. Kotimaisten postilähetysten osalta oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Itella Postille vuoden kuluessa tai, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 13

14 1) Itella Postin vastuu on toimitusehtojen 6. kohdan nojalla päättynyt, jos vaatimus perustuu lähetyksen vahingoittumiseen tai sisällön osittaiseen katoamiseen taikka sen luovutuksen viivästymiseen, 2) Itella Posti on vastannut seurattavaa lähetystä koskevaan tiedusteluun, että lähetys on kadonnut tai siitä, kun ei seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata. Jollei muuta osoiteta, Itella Posti katsoo, että ei seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata, kun lähettämisestä oli kulunut 8 päivää. Ulkomaan postilähetysten osalta Maailman Postiliiton sopimusten mukaan lähettäjän on vahingon selvittämiseksi ja mahdollisen korvauksen saamiseksi tehtävä lähetyksestä tiedustelu puolen vuoden kuluessa lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi. Oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Itella Postille vuoden kuluessa tiedusteluun annetusta vastauksesta Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Tiekuljetussopimuslain mukaan vahingonkorvauskanne on pantava vireille viimeistään vuoden kuluessa, tai kolmen vuoden kuluessa, jos perusteena on tahallisuus tai törkeä tuottamus siitä, kun 1) kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt, tavaran luovutuspäivästä; 2) kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen päivän kuluttua sovitusta luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen; sekä 3) muussa tapauksessa kolmen kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen tekemisestä (lähettämisestä. 14. Itella Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Viestintävirasto valvoo Postilain noudattamista. Henkilö, jonka etua tai velvollisuutta asia koskee, taikka postiyritys voi saattaa asian Viestintäviraston ratkaistavaksi. Viestintäviraston on annettava ratkaisu neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Itella Postin osoittamaan postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi saattaa asian kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen ratkaistavaksi. Viestintäviraston ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksiin haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sanotaan Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Sopimussuhdetta tai korvausvastuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa. Kuluttajaasiakas voi saattaa vaatimuksensa myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 15. Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Itella Postilla on oikeus rekisteröidä lähettäjiä, vastaanottajia ja lähetyksiä sekä lähetysten kuittaajia koskevia tietoja kuljetusten seurannassa käytettävään tietojärjestelmään. Lähetyksen rekisteröintitiedot ovat tarkistettavissa lähetyksen yksilöivän lähetystunnuksen avulla Itella Postin puhelinpalveluista tai internet-osoitteesta 14

15 16. Muut ehdot ja määräykset Mikäli sopimuksessa, palveluliitteissä tai näissä ehdoissa ei ole toisin sovittu tai määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa postipalvelu- tai tiekuljetussopimuslainsäädäntöä tai Maailman Postiliiton sopimuksia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Itella Postin omistamia kuljetusyksiköitä (häkit, lavat, rullakot, laatikot ym.) voidaan luovuttaa asiakkaille Itella Postin kuljetuksia varten. Asiakas saa käyttöönsä sopimuksessa yksilöidyn määrän kuljetusyksiköitä enintään viikoksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa asiakkaan käyttöön vain, jos Asiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet Itella Postin kuljetusyksiköt. Itella Postilla on oikeus valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä ja noutaa palauttamatta jäänet yksiköt viikon kuluttua niiden luovuttamisesta asiakkaalle ja laskuttaa hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa käytössään olevista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Kuljetusyksikön vaurioitumisesta, katoamisesta tai väärinkäytöstä Itella Posti on oikeutettu perimään uushankintahinnan suuruisen korvauksen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Itella Postille hallussaan olevista kuljetusyksiköitä, joita ei tarvitse. 17. Sopimuksen päättyminen ja siirto Mikäli palvelua koskevassa sopimuksessa ei ole erikseen muuta mainittu, molemminpuolinen sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Itella Posti voi purkaa sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas maksukehotuksen saatuaankaan ei täytä velvollisuuttaan kuukauden kuluessa kehotuksesta. Itella Postilla on oikeus siirtää palveluita koskevat sopimuksensa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. 18. Toimitusehtojen voimassaolo Nämä yleiset toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näillä ehdoilla korvataan voimaantulleet yleiset toimitusehdot. Itella Postilla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja tai niihin olennaisesti liittyviä palveluliitteitä yhdessä tai erikseen. Uusista toimitusehdoista ja/tai palveluliitteistä annetaan tieto viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Toimitusehdot ja palveluliitteet ovat saatavilla Itella Postin internetsivuilta ja pyydettäessä asiakaspalvelusta. 15

16 Asiakaspalvelu Yksityisille (pvm/mpm) ma pe 8 20, la 9 14 Yrityksille (pvm/mpm) ma pe 8 18 Kuljetustilaukset (pvm/mpm) sopimusasiakkaille ma pe 8 18 Internet

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Arvolähetykset,

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelut

Tavarankuljetuspalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Tavarankuljetuspalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan tavarankuljetuspalvelut 1.1. Postipaketti Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen

Lisätiedot

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN.

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN. Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN Itella Posti Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9, ALV rek. Sisällysluettelo Viestinvälityksen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot