KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006"

Transkriptio

1 K U L J E T U S L I I K E 1 w w w. r o y a l e x p r e s s. f i KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 Nämä toimitusehdot koskevat Royal Expressin kuljetuspalveluja Suomessa. 1. KULJETUSSOPIMUS JA YLEISET SÄÄNNÖKSET KULJETUKSEN TILAAMINEN TAVARAN PAKKAAMINEN JA OSOITTAMINEN TAVARAN KULJETETTAVAKSI JÄTTÄMINEN JA KUORMAAMINEN KULJETUSAIKA TAVARAN PURKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN PALVELUTASO PALVELUMAKSUT LASKUTUS JA MAKSUEHDOT ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN VANHENTUMINEN VAKUUTUSEHDOT TIEKULJETUSSOPIMUSLAKI...6

2 2 1. KULJETUSSOPIMUS JA YLEISET SÄÄNNÖKSET Kuljetussopimus syntyy kun asiakas tilaa kuljetuksen Royal Expressiltä tai tuo lähetyksen Royal Expressin kuljetettavaksi. Kuljetussopimus vahvistetaan rahtikirjalla. Kuljetuksissa noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia, mm. Tiekuljetussopimuslakia. Kuljetussopimus katsotaan vahvistetuksi kun rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran, joka vastaa rahtikirjan merkintöjä tai on saanut kuljetukseen tarvittavat ohjeet ja on niiden mukaisesti vastaanottanut tavaran sekä vahvistanut sen allekirjoituksellaan tai sovitulla automaattisen tiedonsiirron välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella 2. KULJETUKSEN TILAAMINEN Halutessaan Royal Expressin noutavan lähetyksen, asiakas antaa kuljetustilauksen tai rahtikirjan. Lähettäjän on tehtävä jokaisesta tavaralähetyksestä kuljetustilaus tai rahtikirja, josta selvästi ilmenee: 1. - lähettäjän nimi ja osoite sekä mahdollinen asiakasnumero 2. - vastaanottajan nimi, nouto-osoite ja tavaran lopullinen määräpaikka postinumeroineen 3. - kolliluku, merkki/numero, kollilaji 4. - tavaralaatu (kauppanimike/viranomaisten erityismääräykset) 5. - tavaran bruttopaino ja tilavuus (sis. kuljetusapuvälineet esim. kuormalavat tms.) 6. - tullausta ja muita muodollisuuksia koskevat ohjeet 7. - toimituslauseke (myös kohta 6) 8. - mahdolliset erityisohjeet tavaran käsittelystä (päällelastauskielto tms.) 9. - mahdollinen luovutusehto luettelo rahtikirjan/kuljetustilauksen liitteenä olevista asiakirjoista toivottu jakelu- tai purkamisaika Tilaaja on vastuussa kuljetustilauksen tiedoista ja niiden oikeellisuudesta sekä on velvollinen korvaamaan virheelliset tiedot Royal Expressille aiheuttamat kustannukset ja vahingot. Jos viivästyneen peruutuksen vuoksi tai vastaavasta syystä syntyy hukka-ajoa, peritään siitä palveluhinnaston mukainen tuntimaksu. Muuten Royal Expressin kustannuksiksi katsotaan rahdin määrä. Virheellisten tietojen aiheuttamasta uudelleenlaskuttamisesta tai tähän verrattavasta toimenpiteestä peritään palveluhinnastossa mainittu maksu. 3. RAHTIKIRJA Lähettäjän on annettava jokaisesta tavaralähetyksestä rahtikirja vähintään neljänä kappaleena. Rahtikirjassa, tai tietoteknisesti välitettäessä paperitulosteessa, tulee olla seuraavat tiedot:: - rahtikirjan numero (myös viivakoodina) - lähettäjän mahdollinen asiakasnumero - lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero

3 3 - tavaran lähtöpaikka - vastaanottajan nimi, osoite ja mahdollinen asiakasnumero - toimitusosoite mikäli eri kuin vastaanottaja - rahdinmaksaja ja rahdinmaksajan mahdollinen asiakasnumero - kolliluku, -laji ja sisältö - tavaran todellinen bruttopaino kiloina ja mikäli tavaran tilavuuspaino on alle 333 kg/m3 ilmoitetaan tilavuus kuutiometreinä yhden desimaalin tarkkuudella - tavaran kuormatilasta varaama tila lavametreinä tai lavapaikkoina - pitkän tavaran pituus - laadultaan vaarallisen aineen YK-numero, virallinen nimi, kuljetusluokka ja pakkausryhmä - lämmin- tai kylmäkuljetustieto - mahdollinen jälkivaatimussumma Lähettäjä on vastuussa rahtikirjaan merkitsemistään tiedoista. Lähettäjä on vastuussa Royal Expressin rahdeista ja niihin liittyvistä lisämaksuista myös siinä tapauksessa, että hän on merkinnyt vastaanottajan tai kolmannen osapuolen rahdinmaksajaksi eikä tämä niitä Royal Expressin osoituksen mukaisesti suorita. Jos lähettäjä on jättänyt merkitsemättä rahdinmaksajan rahtikirjaan, katsotaan lähettäjä rahdinmaksajaksi. Rahtikirjan täyttöohje on toimitusehtojen liitteenä. 4. TAVARAN PAKKAAMINEN JA OSOITTAMINEN Lähettäjä vastaa tavaran riittävästä pakkauksesta, joka kestää kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen. Lähettäjä on vastuussa siitä, että lähetyksessä on asianmukaiset käsittelymerkinnät. Lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle vahingon ja kustannukset, jotka tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttaa henkilölle, ajoneuvolle, varusteille, muulle tavaralle tai ympäristölle. Rahdinkuljettaja voi myös kieltäytyä kuljettamasta puutteellisesti pakattua tavaraa. Lähettäjän on varustettava lähetys selvillä osoitemerkinnöillä. Tavaran käsittelyn kannalta on tärkeää, että erityisohjeet kuten kylmä- ja lämminkuljetus on selvästi merkitty sekä kuljetustilaukseen, rahtikirjaan että lähetykseen. Osoitemerkinnöissä tulee ilmoittaa myös lähetykseen sisältyvien kollien yhteismäärä. 5. TAVARAN KULJETETTAVAKSI JÄTTÄMINEN JA KUORMAAMINEN Royal Express noutaa tavaran lähettäjän luota paikasta, johon kuorma-autolla on esteetön pääsy. Tavara kuormataan laiturilta, lattialta, kentältä tai muusta lähettäjän osoittamasta paikasta auton välittömästä läheisyydestä. Kuljettaja kuormaa tavaran, joka on käsiteltävissä tavanomaisilla menetelmillä. Lähettäjä kuormaa tavaran, jonka käsittelyssä tarvitaan poikkeuksellisia menetelmiä. Kuljettaja osallistuu tällaisen tavaran kuormaamiseen avustaen kuormatilassa. Jos kuormausaika ylittää Royal Expressistä riippumattomista syistä hinnastoon merkityt ajat, peritään yliajalta hinnaston mukainen maksu. Maksu peritään viivästymisen aiheuttajalta. Noudetusta tavarasta peritään hinnaston mukainen noutomaksu. Noutomaksua ei peritä lähetyksistä,

4 4 jotka asiakas on tuonut Royal Expressin toimipisteeseen. 6. KULJETUSAIKA Royal Express kuljettaa lähetykset määräpaikkaan kuljetettavaksi jättämisestä seuraavan työpäivän aikana. Royal Express on ylittänyt kuljetusajan, ellei edellisen kappaleen mukainen kuljetusaika toteudu. Kuljetusajan mahdollisen ylittämisen takia aiheutuneen vahingon Royal Express korvaa enintään kuljetusmaksun suuruisena (TKSL 35 ). 7. TAVARAN PURKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN Royal Express kuljettaa tavaran vastaanottajan luokse paikkaan, johon kuoma-autolla on esteetön pääsy. Kuljettaja purkaa tavaran, joka on käsiteltävissä tavanomaisilla menetelmillä. Tavara puretaan laiturille, lattialle, kentälle tai muuhun vastaanottajan osoittamaan paikkaan auton välittömään läheisyyteen. Vastaanottaja purkaa tavaran, jonka käsittelyssä tarvitaan poikkeuksellisia menetelmiä. Kuljettaja osallistuu tällaisen tavaran purkamiseen avustaen kuormatilassa. Jos purkamisaika ylittää Royal Express riippumattomista syistä hinnastoon merkityt ajat, peritään yliajalta hinnaston mukainen maksu. Maksu peritään viivästymisen aiheuttajalta. Jakelukuljetuksesta peritään hinnaston mukainen jakelumaksu. Mikäli lähettäjä on kieltänyt kotiinkuljetuksen, on hänen osoitettava lähetys sopimuksessa määrättyyn pisteeseen. Lähetyksestä, jonka kotiinkuljetuksen lähettäjä on kieltänyt, ei peritä jakelumaksua. Lähettäjä ei voi osoittaa lähetystä palvelupisteeseen. Vastaanottaja voi kuitenkin noutaa lähetyksen palvelupisteestä. Tällöin vastaanottajan noutamasta lähetyksestä peritään hinnaston mukainen jakelumaksu. Erikseen tilatun jatkokuljetuksen rahdin maksaa sen tilaaja. Mikäli vastaanottajaa ei ole tavoitettu, lähetys jätetään Royal Expressin toimipisteeseen tai sopimuksen mukaan asiakkaan logistiikka toimipisteeseen. Royal Express ilmoittaa vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta. Lähetys on noudettava yhden arkivuorokauden kuluttua ilmoituksesta. Jollei vastaanottaja nouda lähetystä em. ajassa, peritään sen säilyttämisestä maksu. Tällaisesta lähetyksestä peritään myös jakelumaksu. Mikäli vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta lähetystä, Royal Express palauttaa lähetyksen lähettäjälle. 8. PALVELUTASO Royal Expressin henkilökunta noudattaa yrityksen yhteisesti sovittuja laatu- ja ympäristövaatimuksia jotka ovat tarkoin määritelty liikeideassa. Halutessa kuljetuksen tilaajan tulee kouluttaa tai antaa tietoa

5 5 Royal Expressille edellyttämästään asiakaspalvelusta ja laatuajattelusta tai muutoin tuoda selvästi esille edellyttämät vaatimukset kuljetusten laadun tai asiakaspalvelun suhteen. Royal Expressin omat vaatimukset palvelutasosta ovat korkeat, jotka mainitaan sopimusta tehdessä. Royal Expressin kuljettajan suorittajan tulee ilmoittaa tilaajalle kuljetusta kohdanneista esteistä. Sopijapuoli, jonka vaikutuspiiriin este kuuluu, on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin esteen poistamiseksi. Osapuolet ovat velvollisia antamaan palautetta toisilleen mahdollisista laiminlyönneistä ja virheistä. Korvaavista toimenpiteistä sovitaan osapuolten kesken. 9. PALVELUMAKSUT Kuljetuspalvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan Royal Expressin-palveluhinnaston mukaisesti. Palveluiden maksuista vastaa niiden tilaaja tai käyttäjä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Palvelumaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Mikäli ajoneuvon kuormaus- tai purkamisaika, pakettiautokuljetuksessa 15 minuuttia ylittyvät kuljetuksen suorittajasta riippumattomista syistä, lisälaskutus voidaan suorittaa voimassaolevan hinnaston mukaan. Mikäli palveluhinnaston tai tehdyn kuljetussopimuksen voimassaoloaikana kuljetuksiin ja palveluihin kohdistetaan veroja tai muita vastaavia maksuja tai jos kuljetuskustannuksissa tapahtuu Royal Expressistä riippumattomista syistä olennainen kohoaminen, pidättää Royal Express oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin. Hinnoitteluperusteet ovat osoitehinnoittelu, aikaveloitus tai kilometriveloitus. Osoitehinnoittelu toteutetaan reittiaikataulun mukaisesti, jossa otetaan huomioon paino, tilavuus, toimitusaika ja etäisyys. Aikaveloituksessa otetaan huomioon käytetty aika ja kaluston koko. Kilometriveloituksessa otetaan huomioon ajettu matka ja kaluston koko. 10. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Mikäli rahdinmaksajalla on voimassa oleva kuljetussopimus, laskutus tapahtuu sopimuksen mukaisin laskutus- ja maksuehdoin. Laskut erääntyvät maksettaviksi laskussa mainittuna eräpäivänä. Maksun voi suorittaa laskussa mainitulle Royal Expressin tilille. Kuljetusmaksu suoritetaan laskua vastaan. Ellei rahdin maksajalla ole voimassa olevaa kuljetussopimusta eikä hän ole maksanut rahtia tavaraa lähettäessään tai vastaanottaessaan, kuljetusmaksut laskutetaan välittömästi kuljetuksen jälkeen. Maksuaika on tällöin enintään 7 vuorokautta. Viivästyskorko on korkolain mukainen ja se ilmoitetaan laskussa jotka toimitetaan asiakkaalle. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Kuljettajan perimät kuljetusmaksut on maksettava käteisellä. Poikkeavasta maksumenettelystä sovitaan erikseen.

6 6 11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Jos asiakkaalla tai Royal Expressillä kuljetusperusteiden tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy erimielisyyttä, sopijapuolten on ensisijaisesti pyrittävä neuvotteluratkaisuun. Jos yksimielisyyttä ei kuitenkaan saada aikaiseksi, riita tullaan ratkaisemaan kuljetuksen suorittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 12. VANHENTUMINEN Kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille kahden kuukauden kuluessa. Tämä määräaika alkaa 1) kun lähetys on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt, lähetyksen luovutuspäivänä 2) kun lähetys on kadonnut 30 päivän kuluttua 18 :ssä mainitusta kuljetusmääräajasta lukien 13. VAKUUTUSEHDOT Royal Expressin on vakuuttanut IF-vakuutusyhtiö. Royal Expressillä on tiekuljetussopimuslain mukaiset vakuutukset, jotka ovat tiekuljetusvakuutus ja toiminnanvakuutus. 14. TIEKULJETUSSOPIMUSLAKI Rahdinkuljettajan vastuu määräytyy tiekuljetussopimuslain 345/79 ja sen muutosten (208/83 ja 1120/2000) mukaisesti

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014 1 Sovellusala Näitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan kaikissa kuljetus- ja terminaalitehtävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Toimeksiannot suoritetaan Fennowayn erikseen ilmoittaman

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (6) Painotuotekuljetusten tuote-ehdot 1.2.2009 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Painotuotekuljetukset... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Kuljetuskapasiteetti... 3 2.3.

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot 10.11.2014 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot on laadittu Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n toimesta. Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN

YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN Kuluttajat, yksityistaloudet Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:hyn järjestäytyneet muuttopalveluyritykset

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Qualproof Oy Toimitusehdot 1.1.2012 (1 / 7) TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelut

Tavarankuljetuspalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Tavarankuljetuspalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan tavarankuljetuspalvelut 1.1. Postipaketti Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö Toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tmi Entertomin asiakkaalle toimittamiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. 1.2 Määritelmiä

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Myynti- ja toimitusehdot tammikuu 2 0 0 5 Voimassaolo A. Yleistä Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkea Expedit a/s, DK-8370 Hadstenin (myöhemmin Expedit) ja Expeditin asiakkaan (myöhemmin asiakas)

Lisätiedot

Ryhmä 14-05. Rakennuskiinnikkeet

Ryhmä 14-05. Rakennuskiinnikkeet Ryhmä 14-05 0607 Rakennuskiinnikkeet Tuotteisiin löytyy materiaalitodistukset, sekä kulmaraudoista osalle löytyy VTT-lausunto kulmien käytöstä puurakenneliitoksissa. akemisto Ankkurinaulat...4 Asennusnauhat...7

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot