Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014"

Transkriptio

1 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

2

3 Sisältö 1. Soveltamisala Määritelmiä Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Lähetysten sisältö Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista Oikeus lähetykseen Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Kuljetusvastuu Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Lähetysten jättäminen Postin kuljetettaviksi Jakelu Perusjakelu Poste restante Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Muut kuitattavat lähetykset Valtakirjalla noutaminen Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Muut ehdot Perillesaamattomuus Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Muut ehdot ja määräykset Sopimuksen päättyminen ja siirto Toimitusehtojen voimassaolo Palveluliitteet: Kirjepalvelut Tavarankuljetuspalvelut Jakelupalvelut

4 1. Soveltamisala Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Itella Posti Oy:n (jäljempänä Posti) koti- ja ulkomaan postisekä muissa pakettipalveluissa kuluttaja- ja käteisasiakkaille, mikäli ei ole muuta sovittu. Nämä toimitusehdot koskevat sekä lähettäjän että vastaanottajan suhdetta Postiin. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin muihin Postin palveluihin käteis- tai kuluttaja-asiakkaille. Näitä ehtoja ei sovelleta Ahvenanmaan itsehallintoalueella. Ehtoja sovelletaan lähettäjän kanssa, joka lähettää postilähetyksen Manner-Suomesta Ahvenanmaalle. Nämä toimitusehdot perustuvat postipalvelujen osalta Postilakiin (415/2011) ja muuhun siihen liittyvään sääntelyyn sekä Suomea sitoviin Maailman Postiliiton kansainvälisiin sopimuksiin. Ulkomaanliikenteessä toimitusehdot koskevat vain Suomesta muihin maihin lähteviä lähetyksiä. Posti on kuitenkin velvollinen jakamaan maahan saapuvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lähetykset noudattaen soveltuvin osin näitä toimitusehtoja. Pakettipalvelujen osalta (pois lukien postipalveluun kuuluva yleispalvelupaketti) toimitusehdot perustuvat tiekuljetussopimuslakiin (345/1979). 2. Määritelmiä Käteisasiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka maksaa postilähetysten postimaksut tai muun palvelun hinnan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla tai postimaksumerkeillä. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii palvelun tai tuotteen pääasiassa yksityistä talouttaan varten. Perusjakelu tarkoittaa Postilain 17 :n edellyttämää säännönmukaista jokaisena työpäivänä toteutettavaa postinjakelua siten kuin näissä toimitusehdoissa sanotaan. Vakituisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan ensisijaista, toistaiseksi voimassaolevaa postiosoitetta, yleensä kotiosoite. Määräaikaisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan osoitetta, joka on voimassa vain ennalta määrätyn ajan. Rinnakkaisosoite on postinsaajan osoite, jossa tämä vastaanottaa postia ensisijaisen osoitteen ohella (esim. mökki). Osoitteenmuutoksella tarkoitetaan ilmoitusta, jolla postinsaaja ilmoittaa Postille osoitteensa lakkaamisesta ja tämän tilalle tulevasta osoitteesta. Osoiteilmoituksella tarkoitetaan postinsaajan Postille ilmoittamaa osoitetta, johon postinsaaja vastaanottaa postia. Edelleenlähettämisellä tarkoitetaan postilähetyksen ohjaamista lähetykseen merkityn osoitteen sijasta toiseen osoitteeseen tai sijaintiin. Edelleenlähettäminen voi perustua vastaanottajan tai lähettäjän kanssa tehtyyn sopimukseen tai lakisääteiseen osoitteen selvittämiseen. Postin osoitetietojärjestelmä on postinsaajien osoitetietojen ylläpitoon tarkoitettu järjestelmä. Järjestelmää voidaan käyttää Postin tai muun postiyrityksen kulje tettavaksi jätettyjen, virheellisillä tai puutteellisilla osoitetiedoilla varustettujen, lähetysten perille toimittamiseen ja osoitepalveluihin. Postin osoitetietojärjestelmää voidaan käyttää postilähetysten lähettäjien hallussa olevien vanhentuneiden tai virheellisten osoitetietojen päivittämiseen. Osoitetietojen luovuttamisen lähettäjien hallussa olevien osoitteiden päivitykseen voi kieltää Postin verkkopalvelussa tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Postinsaajan luovutuskiellosta huolimatta tietoja voidaan luovuttaa, jos tiedonsaajalle (viranomaiset ja muut postiyritykset) on laissa säädetty oikeus kyseisten tietojen saantiin. Postipalvelulla tarkoitetaan kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvan paketin välittämistä lähettäjältä vastaanottajalle. Kirjelähetyksellä tarkoitetaan osoitteellista, enintään kahden kilogramman painoista fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä. 4

5 Yleispalvelupaketilla tarkoitetaan yleispalveluun kuuluvaa, käteisellä maksettua toimipaikasta lähetettävää ja noudettavaa enintään 10 kg painoista osoitteellista pakettia (Postipaketti-tuote ja Postin pakettiautomaatista lähetetty postipaketti 10 kg saakka). Kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan Postin hyväksymiä lähetysasiakirjoja (mm. osoitekortteja). 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Palvelut, lähetyslajit ja niiden toimitusajat sekä lähetyksiä koskevat tuoteominaisuudet on määritelty erillisissä kirje-, jakelu- ja tavarankuljetuspalvelujen liitteissä (jäljempänä palveluliitteet), jotka ovat näiden toimitusehtojen olennainen osa. Palvelujen hinnat ja hinnoitteluperusteet määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Postilla on oikeus muuttaa hinnastonsa mukaisia ja sovittuja maksuja Postilaissa sanotulla tavalla. Maksujen muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Keskeiset hinnat pidetään esillä toimipaikoissa. Täydelliset hinnastot ovat toimipaikoissa pyynnöstä nähtävissä ja saatavissa. Kansainvälisessä liikenteessä vastaanottajalta peritään osoitemaan lainsäädännön mukaan määräytyviä tullimaksuja ja veroja sekä mahdollisia muita vastaavia maksuja. Postilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksamattomia tai vajaasti maksettuja postilähetyksiä tai periä niiden vastaanottajilta puuttuva maksu lisättynä lunastusmaksulla. Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä ei kuljeteta lunastettavaksi. Maksamattomat, vajaasti maksetut tai lunastamatta jääneet lähetykset toimitetaan takaisin lähettäjälle. Jos kirjelähetyksessä ei ole lähettäjän tietoja ja vastaanottaja kieltäytyy lunastamasta lähetystä, lähetys toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikköön. Viestintäviraston varmennusyksikkö pyrkii selvittämään kirjeen lähettäjän osoitetiedot ja voi tätä tarkoitusta varten avata kirjeen. Palveluista sovittuja tai perittyjä maksuja ei palauteta, mikäli lähetys palautuu lähettäjälle muusta kuin Postin syystä. Posti perii maksun paketin tai etämyyntisäännösten nojalla palautettavien kirjeiden uudelleen kuljettamisesta ja palauttamisesta lähettäjälle. Myyjäyritykset voivat tehdä sopimuksen Asiakaspalautuksesta, jolloin kuljetusmaksun maksaa suoraan yritys. Maksujen viivästyessä laskussa mainitusta eräpäivästä Posti perii eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukaan määräytyvän viivästyskoron sekä perintäkustannukset. Hinnastossa ilmoitetuista, vähimmäismäärää pienemmistä laskutuseristä Posti perii erikseen vahvistetun laskutuslisän. Mikäli maksuja ei määräaikana maksukehotuksen jälkeen suoriteta, Postilla on oikeus keskeyttää palvelu, kunnes maksut on suoritettu. Postilla on oikeus siirtää saataviensa perintä asiakkaan kustannuksella perintätoimiston hoidettavaksi. 4. Lähetysten sisältö Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että lähetystapa soveltuu ja on sallittu lähetyksen sisällölle. Arvolähetykset Arvokas sisältö tulee lähettää Kirjattuna tai Postivakuutettuna. Seuraavia arvolähetyksiä ei saa lähettää, muuten kuin Postivakuutettuna lähetyksenä näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotulla tavalla 1) raha ja vapaasti vaihdettavat arvopaperit; haltijavelkakirjat, shekit, ostosetelit ja -kortit (lahjakortit) sekä muut vastaavat kenen tahansa haltijan käytettävissä olevat tai rahaksi muutettavat arvopaperit sekä arvoesineet (taideteokset, antiikki- ja keräilyesineet, jalokivet ja -metallit, korut sekä muut vastaavat arvoesineet), vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, joissa lähetyksen sisältö mahdollistaa vahvan sähköisen henkilön tunnistamisen. Seuraavia arvolähetyksiä saa lähettää myös Kirjattuna kirjeenä, mutta lähettäjän on otettava huomioon Kirjatun kirjeen enimmäiskorvaus. Paremman korvausturvan saamiseksi lähetykset voi lähettää postivakuutettuina. Vahingon korvaaminen edellyttää aina, että aiheutuneen vahingon määrä voidaan todentaa. 5

6 2) nimetylle henkilölle osoitetut tavalliset velkakirjat ja määrännäisvelkakirjat, pankki- ja luottokortit sekä muut vastaavat kortit ja maksuvälineet, joiden käyttöön on oikeutettu vain nimetty henkilö sekä SIM- ja prepaid-kortit sekä henkilöllisyystodistukset ja vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, jotka yksin käytettynä eivät mahdollista henkilön tunnistamista (esim. käyttäjätunnus ja salasana erikseen lähetettynä). Jotta Posti voi tarjota lähetyksille oikean palvelun ja käyttää Postilain 40 :n mukaista oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta ja kuljettamasta muuna kuin Postivakuutettuna lähetyksenä rahaa tai vastaavaa sisältävää arvolähetystä, on asiakkaan velvollisuus kertoa lähetyksen sisältö. Mikäli asiakas on näiden ehtojen vastaisesti lähettänyt arvolähetyksiä, Posti ei vastaa vahingoista. Vaaralliset aineet ja esineet Posti ei kuljeta lainvastaisia eikä ilmeistä vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lainsäädännön alaiset aineet ovat aina vaaraa aiheuttavia. Lisäksi Postin kuljetuksissa on kielletty muita ilmeisen vaarallisia sisältöjä. Kuljetuksissa vaarallisiksi aineiksi luetaan monet kotitaloustuotteetkin, kuten esimerkiksi aerosolipullot, tulitikut, kynsilakat, parfyymit ja monet elektroniikkatuotteet niiden sisältämien akkujen vuoksi. Kielletyistä esineistä ja aineista tarkempaa ohjeistusta saa internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. Posti kuljettaa poikkeuksellisesti vaarallisten aineiden kategoriaan 6.2 (tartuntavaaralliset aineet) kuuluvia näytteitä, jos ne ovat l YK-numeroon UN 3373 luokiteltavia kategoria B:n Biologisia aineita l VAK-säännösten mukaan vapautettuja ihmis- ja eläinperäisiä näytteitä, joissa on hyvin pienellä todennäköisyydellä taudinaiheuttajia. Kyseisten lähetysten pakkaamisessa ja merkinnässä on noudatettava voimassa olevaa VAK-lainsäädäntöä sekä Postin antamia erillisiä ohjeita (www.posti.fi). Lähettäjän tulee varmistaa kyseisen alan asiantuntijalta näytteen luokittelu ja Postilta pakkaamis- ja merkintäohjeet ennen lähetyksen postittamista. YK-numeroon UN 3373 luokittuvien näytteiden lentopostina kuljettaminen on yleensä kielletty lentoturvallisuusperustein. Tämä voi vaikuttaa kuljetusaikaan pitkillä etäisyyksillä, eikä ulkomaan kuljetuksia voida tarjota laisinkaan. Nesteet ja muu lennoille kelpaamaton sisältö Postilähetyksille voidaan tehdä turvatarkastus, jossa ne läpivalaistaan. Mikäli lähetys sisältää nesteitä tai muuta sellaista sisältöä, jota ei lentoturvallisuussyistä oteta kuljetettavaksi lentoteitse, Posti ei vastaa tuote-ehtojen mukaisesta toimitusajasta. Kotimaahan osoitetut lähetykset kuljetetaan aina vastaanottajalle tarvittaessa maanteitse. Ulkomaille postilähetykset kuljetetaan pääsääntöisesti lentoteitse. Tarvittaessa lähetys voidaan myös palauttaa lähettäjälle lähetysmerkintöjen täydentämiseksi. Helposti särkyvät lähetykset Särkyvät ja taittuvat esineet tai nestemäiset, nesteytyvät, valuvat tai tahraavat aineet on postitettava sisältönsä puolesta erilliskäsiteltävänä pakettina (helposti särkyvä) tai erityisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Helposti särkyvän lisämaksulla ei voida lisätä Postin vastuuta lähetyksen vahingoittumisesta. Lähetyksen sisältö pitää lisäpalvelusta ja -maksusta huolimatta pakata sisällön vaatimalla tavalla niin, että sen sisältö ei liiku, tahraa eikä vuoda ja että se kestää postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Lähettäjä voi joutua vastuuseen myös muille postilähetyksille ja Postille aiheutuvista vahingoista. Eläimet, kasvit, elintarvikkeet sekä muut arat lähetykset Postilähetysten kuljetuksessa ei voida huomioida lähetysten vaatimaa erityistä lämpötilaa tai muuta vastaavaa erityistä olosuhdetta. Siten Posti ei kuljeta erityistä säilytyslämpötilaa vaativia lähetyksiä, kuten eläviä tai kuolleita eläimiä, eläviä kasveja taikka pilaantuvia elintarvikkeita. Erityiskuljetuksia on tarjolla sopimusasiakkaille. Asiakas voi joutua vastuuseen ehtojen vastaisen lähetyksen aiheuttamista vahingoista. Ulkomaan postin erityiset rajoitukset Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä voi koskea paikallisen postioperaattorin maakohtaisia rajoituksia sekä mahdollisesti muita kyseisen maan lainsäädännöstä, viranomaiskäytännöstä tai vastaavasta aiheutuvia rajoituksia. Useissa maissa ei ole sallittua lähettää rahaa tai vastaavaa arvokasta lainkaan. Vakuutettua lähetystä ei ole tarjolla kaikissa maissa. Posti kertoo tiedossaan olevat osoitemaan pos- 6

7 tioperaattorin Postille ilmoittamat rajoitukset. Muut rajoitukset lähettäjän tulee tarkistaa osoitemaan kaupallisesta lähetystöstä. Posti ei vastaa lähetysten kuljetusajasta tai perille toimittamisesta, mikäli osoitemaa ei vastaanota lähetyksen sisältöä. 5. Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista 5.1. Oikeus lähetykseen Lähettäjällä on oikeus määrätä lähetyksestä, kunnes se on luovutettu vastaanottajan hallintaan lähetyksen ehtojen ja vastaanottajan postinohjaussopimusten mukaisesti Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Lähettäjä säilyttää oikeutensa lähetykseen, kunnes se on luovutettu vastaanottajalle. Lähettäjän ja vastaanottajan vaatiessa yhtä aikaa lähetystä itselleen se luovutetaan lähettäjälle. Lähettäjä voi seurattavassa lähetyksessä lisämaksusta muuttaa lähetyksen vastaanottajatietoja, kun lähetys on vielä Postin verkossa Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Asiakas vastaa lähetykseen ja kuljetusasiakirjaan merkityistä tiedoista ja siitä, että lähetyksessä on asianmukaisesti ja oikein täytetty Postin hyväksymä kuljetusasiakirja. Kuljetusasiakirjaan ja lähetykseen on merkittävä tiedot kuljetusasiakirjan ohjaavien tekstien tai muun Postin ohjeistuksen mukaan. Lähetykseen tai sen kuljetusasiakirjaan on merkittävä aina lähettäjän nimi- sekä Manner-Suomessa sijaitseva palautusosoite sekä vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot ja haluttuja palveluja osoittavat merkinnät. Lähettäjän- ja vastaanottajan osoitetiedot on merkittävä Postin ohjeistuksen mukaiseen paikkaan lähetykseen. Osoitemerkinnöistä saa ohjeita Postin internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. Posti ei vastaa lähetyksen väärin ohjautumisesta tai palvelulle luvatusta kuljetusajasta, mikäli osoitemerkinnät ovat virheelliset tai virheellisesti sijoitetut. Postilla on oikeus korjata lähetyksen ja kuljetusasiakirjan merkintöjä lähetystä vastaavaksi. Postin internetsivuilla sekä Asiakaspalvelusta saa tarkempia ohjeita vastaanottaja- ja osoitemerkintöjen tekemisestä. 6. Kuljetusvastuu Postin kuljetusvastuu alkaa siitä, kun lähetys on otettu kuljetettavaksi ja päättyy siihen, kun lähetys on toimitettu vastaanottajalle Postilain 49 :n ja/tai näissä toimitusehdoissa sanotulla tavalla tai lähetys on palautettu lähettäjälle tai luovutettu Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi tai hävitetty tai myyty jäljempänä kohdassa 11. sanotulla tavalla. Postin noutopalvelun välityksellä postitettujen lähetysten lopullinen vastuu siirtyy Postille vasta, kun lähetykset on tarkastettu Postin toimipisteessä, ellei lähetystä ole noudettaessa kuitattu tai rekisteröity yksilöidysti vastaanotetuksi. Vastuu luvatusta toimitusajasta päättyy myös, kun toimipisteestä noudettavasta lähetyksestä ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelussa jaettavalla saapumisilmoituksella tai muulla tavalla. Mikäli vastaanottaja ja Posti ovat tehneet sopimuksen lähetysten edelleenlähettämisestä, jakelun keskeyttämisestä tai muusta jakelua ohjaavasta sopimuspalvelusta tai vastaanottajan osoitetiedot ovat väärät, puutteelliset tai vanhentuneet, Postin vastuu lähettäjälle luvatusta toimitusajasta päättyy lähetysten saavuttua alkuperäisen osoitteen mukaan määräytyvään jakelutoimipaikkaan tai noutopisteeseen tai mikäli lähetykset eivät sopimuksen mukaisesti ohjaudu lainkaan alkuperäisen osoitteen mukaiseen jakelu- tai noutotoimipaikkaan tai muuhun vastaanottajan sopimuksessa yksilöityyn paikkaan. Postilla on oikeus valita kuljetustapa. Mikäli lähetystä ei voida kuljettaa Postista riippumattomasta syystä, kuten kielletyn sisällön vuoksi, tai lähetys ei sisältönsä vuoksi sovellu lentokuljetukseen, Posti ei vastaa luvatusta toimitusajasta. 7

8 Kuljetusmaksuun sisältyy jäljempänä kohdassa 9. mainittujen lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelu luukkuun, lokerikkoon tai laatikkoon tai muuhun rakennelmaan siten kuin näissä toimitusehdoissa todetaan. Saapumisilmoitus voidaan myös toimittaa sähköisesti. Lähetysten kotiinkuljetus sisältyy palveluihin siten kuin palveluliitteissä mainitaan. Muihin lähetyksiin kotiinkuljetuksen saa vain eri sopimuksesta (maksullinen lisäpalvelu). Posti vastaa lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelusta lähetyksen päällykseen tai osoitekorttiin merkityn osoitteen mukaan sekä vastaanottajan ja Postin tekemän, voimassaolevan edelleenlähettämissopimuksen perusteella tai Postilaissa säädetyllä tavalla. Posti ei ole vastuussa lupaamastaan toimitusajasta, mikäli lähetyksessä on virheellinen tai puutteellinen osoite tai lähetystä ei voida toimittaa muusta Postista riippumattomasta syystä. 7. Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Asiakas vastaa lähetyksen riittävästä ja sisällön edellyttämästä pakkaamisesta. Lähetys on pakattava Postin hyväksymällä tavalla niin, että se kestää koneellisen postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa. Kirjekuoret ja muu pakkausmateriaali on suljettava huolellisesti. Tavalliset kirjekuoret on tarkoitettu asiakirjojen lähettämiseen. Painavat asiakirjalähetykset ja kaikki esineet tulee pakata muutoin kuin tavalliseen kuoreen, sisällön edellyttämällä tavalla. Helposti särkyvä tavara sekä diagnostiset näytteet (YK numero UN 3373) on merkittävä Postin edellyttämällä tavalla. Lähetys käsitellään helposti särkyvänä vain, jos lähetykseen on ostettu helposti särkyvän lähetyksen lisäpalvelu tai jos palvelu sisältyy kuljetusmaksuun. Asiakas vastaa yllä mainittujen velvollisuuksiensa laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu em. puutteiden korjaamisesta. Ohjeita pakkaamisesta ja lähetystavoista saa Postin internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. 8. Lähetysten jättäminen Postin kuljetettaviksi Lähetykset voidaan jättää Postin kuljetettaviksi tuomalla ne Postin toimipisteeseen tai Posti voi noutaa lähetykset asiakkaan luota (maksullinen lisäpalvelu). Noutopalvelusta veloitetaan hinnaston mukaiset maksut, ellei lähetyksen nouto sisälly palvelun hintaan. Noutopalvelussa asiakas on vastuussa kuljetustilauksen tiedoista ja tilauksen oikeellisuudesta sekä virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu sovitun noutoajan ja -paikan muutoksesta tai ylimääräisistä noudoista. Kirjelaatikot ovat valmiiksi maksettujen tavallisten kirjeiden pienten määrien ja vastauslähetysten postitusta varten. Tietyillä alueilla haja-asutusalueilla kuluttajat voivat postittaa pieniä määriä valmiiksi maksettuja tavallisia kirjeitä jättämällä ne omaan postilaatikkoon noutomerkkiä käyttäen. Valmiiksi maksetut tavalliset kirjeet otetaan kuljetettavaksi silloin, kun postilaatikkoon jaetaan saapuvaa postia. Oikeuden palveluun voi tarkistaa Postin asiakaspalvelusta. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hän säilyttää saamansa yksilöidyn kuitin kuitattavista lähetyksistä sekä asiakaskappaleen lähetyksen kuljetusasiakirjasta. 9. Jakelu 9.1. Perusjakelu Kuljetusmaksuun sisältyvänä palveluna Postin perusjakelussa jaetaan kaikki enintään 25 cm x 40 cm x 3 cm kokoiset ja enintään 2 kg painavat ilman kuittausta luovutettavat kirjelähetykset ja lehdet sekä palveluliitteissä erikseen mainitut lähetykset sekä kuitattavien ja kokonsa puolesta perusjakeluun soveltumattomien lähetysten sekä perusjakelussa perillesaamattomiksi jääneiden lähetysten saapumisilmoitukset arkipäivinä (ma pe) klo mennessä. Jakelutavat on tarkemmin määritelty jakelupalveluliitteessä. 8

9 Perusjakelussa lähetykset jaetaan Postin määrittelemässä paikassa sijaitsevaan vastaanottajan postilaatikkoon. Postinsaaja voi sopia Postin kanssa maksullisella sopimuksella muista postinvastaanottojärjestelyistä kulloinkin tarjolla olevien palvelujen ehtojen mukaisesti. Postin toimipaikasta tai muusta Postin palveluja tarjoavasta paikasta noudettavan lähetyksen saapumisesta toimipisteeseen ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelun yhteydessä jaettavalla tai sähköisellä saapumisilmoituksella. Niillä alueilla, jossa jakelu Postilain 18 :n perusteella suoritetaan harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa, Posti ilmoittaa postipaketista sekä viranomaiselta saapuneesta lähetyksestä vastaanottajalle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä lähetyksen saapumisesta, mikäli vastaanottaja on puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tavoitettavissa. Lähetykset, joiden kotiinkuljetus ei sisälly lähettäjän valitsemaan palveluun tai joita ei voida jakaa perusjakelussa, vastaanottaja noutaa itse postitoimi- tai muusta noutopaikasta. Vaihtoehtoisesti vastaanottaja voi käyttää Postin maksullista kuljetuspalvelua. Postivakuutettuja lähetyksiä toimitetaan perille maksullisessa palvelussa vain, mikäli palvelu hoidetaan autolla. Mikäli kuitattavan lähetyksen vastaanottajaa ei tavoiteta tai lähetystä ei muuten voida luovuttaa, päättyy toimitusaika, kun vastaanottajan osoitteeseen tai osoitteen mukaan määräytyvään paikkaan on jätetty lähetystä koskeva saapumisilmoitus tai kun pikakirje on yritetty luovuttaa, mutta luovutus ei ole ollut mahdollinen Postista riippumattomasta syystä, kuten lukitun oven tai puuttuvan postilaatikon tai postiluukun vuoksi. Lähetysten säilytysajat on määritelty palveluliitteissä. Vastaanottajan nimenomaisesti kieltäydyttyä vastaanottamasta lähetystä se palautetaan välittömästi ilman säilytysaikaa lähettäjälle. Ulkomailla lähetykset jaetaan osoitemaittain vaihtelevien jakelusäännösten ja -käytäntöjen mukaan. Lähetysten säilytysajat vaihtelevat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen Poste restante Yksityiset henkilöt voivat käyttää tilapäiseen postin vastaanottamiseen Poste restante -osoitetta. Poste restante -palvelu on tarjolla Postin erikseen nimeämissä toimipisteissä. Poste restante -osoitteessa on ilmoitettava vastaanottajan etu- ja sukunimi, osoitteena POSTE RESTANTE ja postinumero sekä -toimipaikka. Lähetys toimitetaan noudettavaksi postiosoitteen mukaiseen postitoimipisteeseen. Lisäksi lähetykseen on merkittävä lähettäjän nimi- ja osoitetiedot. Poste restanteen osoitetun lähetyksen noutajan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella. Vastaanottajan henkilöllisyystodistukseen merkityn nimen on vastattava lähetykseen merkittyä vastaanottajanimeä. Lähetyksiä säilytetään postitoimipisteissä lähetyksen ehtojen mukaisen säilytysajan. Mikäli lähetykseen ei ole merkitty vastaanottajaksi henkilön etu- ja sukunimeä, vaan esimerkiksi nimikirjaimet, nimimerkki, koodi tai epätäydellinen nimi, lähetyksen vastaanottajaa ei voida yksilöidä eikä lähetystä voida luovuttaa. Mikäli Postilla on perusteltu syy olettaa palvelua käytettävän väärin, palvelun tarjoaminen voidaan keskeyttää välittömästi. Luovuttamattomat lähetykset käsitellään perillesaamattomina. 10. Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Ilman kuittausta luovutettavat lähetykset annetaan Postista sille, joka niitä toimipaikassa pyytää, jollei ole syytä olettaa niiden joutuvan muulle kuin vastaanottajalle. Poste restante -osoitteella saapuvat lähetykset luovutetaan kuitenkin kohdan 9.2. mukaisesti Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Kirjatut ja Postivakuutetut lähetykset sekä Saantitodistuskirjeet annetaan kuittausta vastaan vain vastaanottajalle tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen. Toimipaikasta em. lähetykset voidaan pääsääntöisesti luovuttaa vain saapumisilmoituksen tai yksilöivän lähetystunnuksen perusteella. Mikäli Kirjatun, Saantitodistus- tai Postivakuutetun lähetyksen lähettäjä on rajannut luovuttamisen siten, että 9

10 vain vastaanottaja henkilökohtaisesti saa vastaanottaa lähetyksen, ei lähetystä luovuteta valtuutetulle. Mikäli vastaanottaja ei pääse noutamaan lähetystä, lähettäjä voi tehdä muutoksen jo lähetetyn lähetyksen tietoihin erillisellä maksullisella palvelulla. Postilla on Postilain 43 :n perusteella oikeus merkitä edellä mainittujen lähetysten luovutusasiakirjoihin sen henkilön koko henkilötunnus, jolle lähetys luovutetaan ja asiakirja, josta henkilöllisyys on otettu tai tarkistettu. Em. tiedot voidaan merkitä vain Postille jääviin asiakirjoihin eikä niitä luovuteta edelleen. Jos lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty yritys tai yhteisö (nimi on osoitteessa ensimmäisellä rivillä), luovutetaan lähetys henkilölle, jolla on vastaanottajan nimenkirjoitusoikeus tai hänen valtuuttamalleen. Yritykset tai yhteisöt vastaavat itse siitä, ketkä ovat oikeutetut kuittaamaan lähetykset ja että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut henkilöt. Mikäli lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty henkilö ja osoitetiedoksi yritys tai yhteisö (henkilön nimi ensimmäisellä osoiterivillä, yrityksen/yhteisön toisella), lähetystä ei voida luovuttaa muulle henkilölle ilman vastaanottajaksi merkityn henkilön Postille antamaa valtakirjaa Muut kuitattavat lähetykset Muun kuin em. kuitattavan lähetyksen voi kuitata myös saapumisilmoituksen esittäjä tai lähetystä yksilöivällä lähetystunnuksella toimipaikasta pyytävä tai lähetyksen toimitusosoitteesta tavattu henkilö, jollei ole syytä olettaa lähetyksen joutuvan muulle kuin vastaanottajalle tai ellei palvelun ehdoissa ole toisin sanottu. Noudettaessa lähetystä Posti tarkastaa noutajan henkilöllisyyden Valtakirjalla noutaminen Yhteisö ja yritys vastaavat siitä, että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut. Lähetyksen vastaanotetuksi kuittaavan henkilön tulee esittää valtakirja tai selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Määräaikainen valtakirja voidaan tallettaa Postin sähköiseen järjestelmään. Postin noutaminen edellyttää aina yksilöityä valtakirjaa. Ohjeet hyväksyttävään valtakirjaan saa Postista Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Edunvalvojalla, mukaan lukien alaikäisen huoltaja, joka noutaa päämiehelleen osoitettua Kirjattua tai Postivakuutettua lähetystä taikka Saantitodistuskirjettä, tulee olla päämiehen antama valtuutus. Jos päämies ei osaa kirjoittaa, hänen tulee olla edunvalvojan mukana lähetystä noudettaessa Muut ehdot Kuittaamisessa ja valtakirjan antamisessa noudatetaan lisäksi muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä. Lähetysten luovuttamisesta erikoistapauksissa saa tarkempia tietoja Postista. Vastaanottajan on päätettävä kuitattavan lähetyksen päällyksestä, ottaako hän lähetyksen vastaan. Lähetystä ei anneta asiakkaalle tarkastettavaksi ennen sen maksamista ja kuittaamista, jollei lähettäjä ole käyttänyt sisällön tarkistamisen mahdollistavaa palvelua (ks. Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen palveluliitteen kohta Postiennakko). Perittyä tai tilitettyä postiennakkosummaa ei palauteta. Ulkomailla kuitattavat lähetykset luovutetaan osoitemaiden vaihtelevien luovutussäännösten ja käytäntöjen mukaisesti pääsääntöisesti vastaanottajalle, mutta joissakin maissa myös sijaisvastaanottajalle (esimerkiksi samassa taloudessa asuvalle). Jos lähetyksen luovuttaminen viivästyy asiakkaasta tai vastaanottajasta johtuvasta syystä, on Postilla oikeus lisämaksun perimiseen hinnastossa mainitun aikaveloituksen muodossa. Lisämaksua ei kuitenkaan peritä kuluttajan asemassa olevalta asiakkaalta. 11. Perillesaamattomuus Perillesaamattomia lähetyksiä ovat postilähetykset, joita ei ole voitu antaa vastaanottajalle puutteellisten osoitetietojen, vajaan maksun tai muun Postista riippumattoman syyn takia, taikka jota vastaanottaja ei ole halunnut ottaa vastaan. 10

11 Perillesaamaton lähetys, jota ei Postin selvityksistä huolimatta ole voitu toimittaa oikealle vastaanottajalle, palautetaan yleensä lähettäjälle. Postilla on kuitenkin oikeus hävittää l avonaiset lähetykset, joista eivät selviä lähettäjän tai vastaanottajan osoitetiedot l lähetykset, joiden hävittämiseen lähettäjä on antanut luvan l lähetykset, jota on jaettu vastaanottajalle postilokero- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella postilokeroon tai vastaavaan ja joita ei ole noudettu sopimuksen päättyessä l lähetykset, joiden sisältö on pilaantunut l suoramainontalähetykset ja muut vastaavat painotuotteet sekä lehdet, jollei lähettäjän ja Postin kesken ole muuta sovittu l lähetykset, jotka on lähetetty Suomen ulkopuolelta muuhun maahan kuin Suomeen ja joiden postimaksua ei ole maksettu tai se on vajaa. Posti voi hävittää tai myydä perille saamattoman paketin, jonka palauttamisesta ei ole sovittu lähettäjän kanssa tai jota lähettäjä ei halua lunastaa. Lähetys voidaan hävittää tai myydä aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun lähetyksen saapumisesta on ilmoitettu vastaanottajalle tai palauttamisesta lähettäjälle. Posti voi myös hävittää sopimusasiakkaina olevien yritysten lähettämät perille saamattomat kirjelähetykset, jos lähettäjien kanssa on näin sovittu. Kirjeet, joita ei voida toimittaa vastaanottajalle tai palauttaa lähettäjälle, toimitetaan välittömästi Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäviksi. Lähetykset, joiden postimaksua ei ole maksettu osaksi tai kokonaan, toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi vain, jos vastaanottaja on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä eikä lähetyksestä ilmene lähettäjän osoitetietoja tai lähettäjäkin on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä. Pakettiautomaattiin osoitetut paketit osoitetaan aina vapaavalintaiseen automaattiin tai vastaavaan, jolloin niitä ei käännetä edelleen vastaanottajan osoitteenmuutoksen tai vastaavan sopimuksen perusteella. 12. Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Korvausvastuun ja korvattavan vahingon yleisiä määräytymisperusteita Postin korvausvastuu määräytyy Suomen sisäisissä postilähetyksissä (kirjeet ja yleispalvelupaketti) Postilain (415/2011), tavarankuljetuspalveluissa (muut pakettipalvelut) tiekuljetussopimuslain (345/1979) tai kansainvälissä postilähetyksissä Maailman Postiliiton sopimusten mukaisesti. Posti vastaa vahingosta, joka aiheutuu postin lähettäjälle tai saajalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta tai muusta Postin vastuulla olevasta virheestä sen mukaisesti kuin näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotaan. Jos korvausvaatimus perustuu postinkuljetukseen, postinjakeluun, postinkäsittelyyn tai muuhun palveluun liittyvän erillisen sopimuksen rikkomiseen, maksetaan korvaus näiden toimitusehtojen perusteella, ellei palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on määritelty kirje- ja tavarankuljetusliitteissä. Näitä ehtoja sovelletaan myös tuottamusperusteisiin vahinkoihin. Jos kuitenkin Posti tai joku, jonka menettelystä Posti vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ei vastuusta vapautumisen perusteeseen ja enimmäiskorvauksiin voida vedota Postilain ja tiekuljetussopimuslain mukaan määräytyvän vastuun osalta. Kansainvälisessä postiliikenteessä vastuunrajoitukset ovat ehdottomia. Posti vastaa Postivakuutetusta lähetyksestä enintään vakuutusarvoon saakka siinäkin tapauksessa, että Asiakas on alivakuuttanut lähetyksensä. Postin vastuu ei kuitenkaan millään perusteella (esimerkiksi vakuutusyhtiön takautumisvaateen perusteella) voi ylittää Postille ilmoitettua vakuutusarvoa. Ylivakuuttaminen ei koskaan oikeuta todellista ja toteennäytettyä vahinkoa suurempaan korvaukseen. Näiden toimitusehtojen nojalla määräytyvää vahingonkorvausta voidaan myös kohtuuden mukaan sovitella, jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä. 11

12 Postilla ja sillä, jonka toiminnasta Posti vastaa, on oikeus vedota Postilain ja tiekuljetussopimuslain sekä näiden toimitusehtojen säännöksiin vastuun rajoittamisesta ja vastuusta vapautumisesta silloinkin, kun korvausvaatimus ei perustu sanottuihin lakeihin, jos korvausta olisi voitu vaatia näiden lakien nojalla. Korvauksen perustana ovat aiheutuneet todelliset vahingot. Korvauksen hakijan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausta maksetaan esinevahingoista ja vahingosta aiheutuneista kuluista. Esinevahinkona korvataan välittömät, suorat ja aineelliset menetykset. Vahingosta aiheutuneilla kuluilla tarkoitetaan tarpeellisia ja välttämättömiä kuluja, jotka aiheutuvat vahingon ehkäisemisestä, rajoittamisesta, korjaamisesta tai muista vahinkoon välittömästi liittyvistä toimenpiteistä. Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Edellä mainittujen korvattavien vahinkojen lisäksi palautetaan lähetyksen kuljettamisesta tai muusta palvelusta Postille suoritetut maksut. Mikäli lähetykset ovat korvattavissa vain osittain, palautetaan kuljetusmaksuista vastaava osa. Postin korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että Postin edustajalla on ollut mahdollisuus todeta vahinko sekä että lähetyksissä on havaittavia ulkoisia vaurioita tai muuten voidaan varmistua, että vahinko on aiheutunut silloin, kun lähetykset ovat olleet Postin vastuulla. Tavallisten kirjeiden kulku postiverkossa ei ole seurattavissa, joten jälkikäteen ei yleensä voida todentaa lähetyksen vaiheita ja mahdollista vahingontapahtumaa. Paremman turvan saamiseksi tulee käyttää seurattavia lähetyslajeja (Kirjattu- ja Saantitodistuskirje, Postivakuutettu lähetys, paketit). Posti ei vastaa vahingosta, joka johtuu tavarassa olevasta piilevästä virheestä. Korvausta ei myöskään suoriteta tavaran keräily-, tunne- tai muusta vastaavasta erityisestä arvosta. Tällaisten arvojen turvaksi on tarjolla vakuutusyhtiöiden erikoisehtoisia kuljetusvakuutuksia. Posti kuitenkin vapautuu vastuusta, jos se näyttää vahingon aiheutuneen seikasta, jota postiyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä. Erityisesti Posti ei ole vahingonkorvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut a) asiakkaan, vastaanottajan tai näiden puolesta toimineen virheestä, laiminlyönnistä tai muusta tuottamuksesta, kuten näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä tai rikoksesta, b) lähetyksien käsittelystä, kuormaamisesta, lastauksesta, kuljettamisesta tai purkamisesta, josta asiakas, asiakkaan puolesta toiminut tai muu kolmas osapuoli on huolehtinut, c) tavaran omasta luontaisesta alttiudesta vahingoittumiselle, kuten tärinälle, murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle tai vastaavalle, d) lähettäjän vastuulla olevalle tavaralle kuten esim. arvotavaralle, e) puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta tai päällyksestä, f) siitä, että lähetys aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa, g) lähetyksiä koskevien tietojen epätäydellisyydestä tai h) ylivoimaisesta esteestä. Posti ei vastaa lähetyksen viivästymisestä eikä muista mahdollisista vahingoista, mikäli se ei ole ehtojensa mukaan voinut luovuttaa lähetystä vastaanottajalle. Jos lähetyksen palauttaminen lähettäjälle viivästyy Postin syystä yli 14 päivää säilytysajan päättymisestä, palautetaan perityt kuljetusmaksut. Posti ei vastaa tullin toimenpiteiden lähetyksille aiheuttamista viivästymisistä tai muusta vahingosta. Postilain mukainen vastuu Jos postilähetyksen viivästyminen on aiheuttanut esinevahingon, oikeus korvaukseen on lähettäjällä tai vastaanottajalla, joka on kärsinyt vahingon. Lähettäjä on oikeutettu korvaukseen kadonneesta lähetyksestä aiheutuneesta vahingosta. Jos lähetys on vahingoittunut, oikeus korvaukseen on lähettäjällä, ellei lähetystä ole luovutettu vastaanottajalle. Oikeus korvaukseen siirtyy vastaanottajalle hänen vastaanotettuaan lähetyksen. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Maailman Postiliiton sopimusten mukainen vastuu kansainvälisessä postiliikenteessä Ulkomaanliikenteessä lähettäjälle maksetaan Maailman Postiliiton sopimusten mukaan määräytyvä 12

13 enimmäiskorvaus. Vastaanottajalla on oikeus korvaukseen vahingoittuneesta tai kadonneesta lähetyksestä vain, jos lähettäjä on luovuttanut oikeutensa vastaanottajalle. Lähettäjän on ilmoitettava oikeudesta luopumisestaan oman maansa postioperaattorille. Maailman Postiliiton sopimusten mukaan tavallisista kirjeistä, pikakirjeistä, Maksikirjeistä ja lähetysten viivästymisestä ei makseta korvausta. Korvausta maksetaan maakohtaisin poikkeuksin Kirjattujen ja Postivakuutettujen kirjeiden sekä pakettien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta. Tiedot niistä maista, jotka ottavat Postivakuutettuja kirjeitä vastaan, sekä niistä maista, jotka eivät lainkaan korvaa tavallisia paketteja eivätkä ota Postivakuutettuja kirjeitä vastaan, saa Postin asiakaspalvelusta tai internetsivuilta Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Siitä huolimatta, että viivästys ei kuulu korvattaviin vahinkoihin, lähetysseurannan piirissä olevaan maahan lähetetyn Exprès-Pikakirjeen toteennäytetystä huomattavasta viivästymisestä (yleensä yli 14 päivää) voidaan tapauskohtaisesti korvata lähettäjälle lähetyksestä maksetut postimaksut. Maailman Postiliiton yleissopimuksen mukaisesti Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kuljetuspalveluissa (paketit) Asiakkaalle maksettavan korvauksen enimmäismäärä lähetyksen vahingoittumisesta, ka toamisesta ja vähenemisestä määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaisen enimmäiskorvauksen mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä lähetyksen viivästymisestä on tiekuljetussopimuslain mukaisesti rajoitettu viivästynyttä lähetystä koskevaan kuljetusmaksun määrään. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. 13. Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Postille on kanneoikeuden menettämisen uhalla tehtävä muistutus lähetyksen vahingoittumisesta, lähetyksen viivästymisestä/katoamisesta tai postiennakkosumman virheellisestä tilittämisestä tai tilittämättä jäämisestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun lähettäjä tai vastaanottaja on havainnut tai kun hänen olisi pitänyt havaita vahingoittuminen, viivästyminen/katoaminen tai postiennakkosumman virheellinen tilittäminen/tilittämättä jääminen. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä 30 päivää lähettämisestä, ellei muuta osoiteta. Muistutus on kuitenkin tehtävä lähetystä vastaan otettaessa tuolloin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta, jos lähetys luovutetaan henkilökohtaisesti postinsaajalle tai hänen edustajalleen, joka ei ole kuluttaja. Asian selvittäminen saattaa vaikeutua, jos lähettämisen ja muistutuksen välillä on kulunut huomattavasti aikaa. Postilla on oikeus veloittaa selvittelytyöstä, joka johtuu asiakkaan omasta laiminlyönnistä tai virheestä. Kotimaisten postilähetysten osalta oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Postille vuoden kuluessa tai, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 1) Postin vastuu on toimitusehtojen 6. kohdan nojalla päättynyt, jos vaatimus perustuu lähetyksen vahingoittumiseen tai sisällön osittaiseen katoamiseen taikka sen luovutuksen viivästymiseen, 2) Posti on vastannut seurattavaa lähetystä koskevaan tiedusteluun, että lähetys on kadonnut tai siitä, kun ei-seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata. Jollei muuta osoiteta, Posti katsoo, että ei seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata, kun lähettämisestä oli kulunut 8 päivää. 13

14 Ulkomaan postilähetysten osalta Maailman Postiliiton sopimusten mukaan lähettäjän on vahingon selvittämiseksi ja mahdollisen korvauksen saamiseksi tehtävä lähetyksestä tiedustelu puolen vuoden kuluessa lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi. Oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Postille vuoden kuluessa tiedusteluun annetusta vastauksesta Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Tiekuljetussopimuslain mukaan vahingonkorvauskanne on pantava vireille viimeistään vuoden kuluessa, tai kolmen vuoden kuluessa, jos perusteena on tahallisuus tai törkeä tuottamus siitä, kun 1) kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt, tavaran luovutuspäivästä; 2) kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen päivän kuluttua sovitusta luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen; sekä 3) muussa tapauksessa kolmen kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen tekemisestä (lähettämisestä. 14. Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Viestintävirasto valvoo Postilain noudattamista. Henkilö, jonka etua tai velvollisuutta asia koskee, taikka postiyritys voi saattaa asian Viestintäviraston ratkaistavaksi. Viestintäviraston on annettava ratkaisu neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Postin osoittamaan postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi saattaa asian kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen ratkaistavaksi. Viestintäviraston ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksiin haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sanotaan Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Sopimussuhdetta tai korvausvastuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa. Kuluttajaasiakas voi saattaa vaatimuksensa myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Postilla on oikeus rekisteröidä lähettäjiä, vastaanottajia ja lähetyksiä sekä lähetysten kuittaajia koskevia tietoja kuljetusten seurannassa käytettävään tietojärjestelmään. Lähetyksen rekisteröintitiedot ovat tarkistettavissa lähetyksen yksilöivän lähetystunnuksen avulla Postin puhelinpalveluista tai internetsivuilta 16. Muut ehdot ja määräykset Mikäli sopimuksessa, palveluliitteissä tai näissä ehdoissa ei ole toisin sovittu tai määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa posti- tai tiekuljetussopimuslainsäädäntöä tai Maailman Postiliiton sopimuksia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Postin omistamia kuljetusyksiköitä (häkit, lavat, rullakot, laatikot ym.) voidaan luovuttaa asiakkaille Postin kuljetuksia varten. Asiakas saa käyttöönsä sopimuksessa yksilöidyn määrän kuljetusyksiköitä enintään viikoksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa asiakkaan käyttöön vain, jos Asiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet Postin kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä ja noutaa palauttamatta jäänet yksiköt viikon kuluttua niiden luovuttamisesta asiakkaalle ja laskuttaa hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa käytössään olevista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Kuljetusyksikön vaurioitumisesta, katoamisesta tai väärinkäytöstä Posti on oikeutettu perimään uushankintahinnan suuruisen korvauksen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Postille hallussaan olevista kuljetusyksiköitä, joita ei tarvitse.

15 Posti vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Posti ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Posti pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa. Postilla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi. 17. Sopimuksen päättyminen ja siirto Mikäli palvelua koskevassa sopimuksessa ei ole erikseen muuta mainittu, molemminpuolinen sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Posti voi purkaa sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas maksukehotuksen saatuaankaan ei täytä velvollisuuttaan kuukauden kuluessa kehotuksesta. Postilla on oikeus siirtää palveluita koskevat sopimuksensa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. 18. Toimitusehtojen voimassaolo Nämä yleiset toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näillä ehdoilla korvataan voimaantulleet yleiset toimitusehdot. Postilla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja tai niihin olennaisesti liittyviä palveluliitteitä yhdessä tai erikseen. Uusista toimitusehdoista ja/tai palveluliitteistä annetaan tieto viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Toimitusehdot ja palveluliitteet ovat saatavilla Postin internetsivuilta ja pyydettäessä asiakaspalvelusta. 15

16

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (13) Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 4 1.2. Ahvenanmaa... 4 1.3. Määritelmät...

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa?

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2010 Viestintäneuvos Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Postilain käsittelyvaihe hallituksen esityksen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1646/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1645/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (7) Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 17.10.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalveluiden tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kotimaan tavarankuljetuspalveluiden tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1 (7) Kotimaan tavarankuljetuspalveluiden tuote-ehdot sopimusasiakkaille 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2. Asiakkaan velvollisuudet... 3 1.3. Määritelmät... 3 1.4. Lähetysten

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1644/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT Tuote-ehdot 1 (11) POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 4.4.2016 ALKAEN Tuote-ehdot 2 (11) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Postilokero... 4 2.1. Palvelun sisältö... 4 2.2. Palvelulupaus...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Kirjeiden postitusohjeet

Kirjeiden postitusohjeet Kirjeiden postitusohje 1 (6) Kirjeiden postitusohjeet Posti Oy Yritysasiakaspalvelu 0200 77 000 (pvm/mpm) ma pe klo 8.00 16.00 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9 Kirjeiden postitusohje 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot