Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014"

Transkriptio

1 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat

2

3 Sisältö 1. Soveltamisala Määritelmiä Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Lähetysten sisältö Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista Oikeus lähetykseen Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Kuljetusvastuu Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Lähetysten jättäminen Postin kuljetettaviksi Jakelu Perusjakelu Poste restante Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Muut kuitattavat lähetykset Valtakirjalla noutaminen Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Muut ehdot Perillesaamattomuus Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Muut ehdot ja määräykset Sopimuksen päättyminen ja siirto Toimitusehtojen voimassaolo Palveluliitteet: Kirjepalvelut Tavarankuljetuspalvelut Jakelupalvelut

4 1. Soveltamisala Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Itella Posti Oy:n (jäljempänä Posti) koti- ja ulkomaan postisekä muissa pakettipalveluissa kuluttaja- ja käteisasiakkaille, mikäli ei ole muuta sovittu. Nämä toimitusehdot koskevat sekä lähettäjän että vastaanottajan suhdetta Postiin. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin muihin Postin palveluihin käteis- tai kuluttaja-asiakkaille. Näitä ehtoja ei sovelleta Ahvenanmaan itsehallintoalueella. Ehtoja sovelletaan lähettäjän kanssa, joka lähettää postilähetyksen Manner-Suomesta Ahvenanmaalle. Nämä toimitusehdot perustuvat postipalvelujen osalta Postilakiin (415/2011) ja muuhun siihen liittyvään sääntelyyn sekä Suomea sitoviin Maailman Postiliiton kansainvälisiin sopimuksiin. Ulkomaanliikenteessä toimitusehdot koskevat vain Suomesta muihin maihin lähteviä lähetyksiä. Posti on kuitenkin velvollinen jakamaan maahan saapuvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lähetykset noudattaen soveltuvin osin näitä toimitusehtoja. Pakettipalvelujen osalta (pois lukien postipalveluun kuuluva yleispalvelupaketti) toimitusehdot perustuvat tiekuljetussopimuslakiin (345/1979). 2. Määritelmiä Käteisasiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka maksaa postilähetysten postimaksut tai muun palvelun hinnan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla tai postimaksumerkeillä. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii palvelun tai tuotteen pääasiassa yksityistä talouttaan varten. Perusjakelu tarkoittaa Postilain 17 :n edellyttämää säännönmukaista jokaisena työpäivänä toteutettavaa postinjakelua siten kuin näissä toimitusehdoissa sanotaan. Vakituisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan ensisijaista, toistaiseksi voimassaolevaa postiosoitetta, yleensä kotiosoite. Määräaikaisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan osoitetta, joka on voimassa vain ennalta määrätyn ajan. Rinnakkaisosoite on postinsaajan osoite, jossa tämä vastaanottaa postia ensisijaisen osoitteen ohella (esim. mökki). Osoitteenmuutoksella tarkoitetaan ilmoitusta, jolla postinsaaja ilmoittaa Postille osoitteensa lakkaamisesta ja tämän tilalle tulevasta osoitteesta. Osoiteilmoituksella tarkoitetaan postinsaajan Postille ilmoittamaa osoitetta, johon postinsaaja vastaanottaa postia. Edelleenlähettämisellä tarkoitetaan postilähetyksen ohjaamista lähetykseen merkityn osoitteen sijasta toiseen osoitteeseen tai sijaintiin. Edelleenlähettäminen voi perustua vastaanottajan tai lähettäjän kanssa tehtyyn sopimukseen tai lakisääteiseen osoitteen selvittämiseen. Postin osoitetietojärjestelmä on postinsaajien osoitetietojen ylläpitoon tarkoitettu järjestelmä. Järjestelmää voidaan käyttää Postin tai muun postiyrityksen kulje tettavaksi jätettyjen, virheellisillä tai puutteellisilla osoitetiedoilla varustettujen, lähetysten perille toimittamiseen ja osoitepalveluihin. Postin osoitetietojärjestelmää voidaan käyttää postilähetysten lähettäjien hallussa olevien vanhentuneiden tai virheellisten osoitetietojen päivittämiseen. Osoitetietojen luovuttamisen lähettäjien hallussa olevien osoitteiden päivitykseen voi kieltää Postin verkkopalvelussa tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Postinsaajan luovutuskiellosta huolimatta tietoja voidaan luovuttaa, jos tiedonsaajalle (viranomaiset ja muut postiyritykset) on laissa säädetty oikeus kyseisten tietojen saantiin. Postipalvelulla tarkoitetaan kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvan paketin välittämistä lähettäjältä vastaanottajalle. Kirjelähetyksellä tarkoitetaan osoitteellista, enintään kahden kilogramman painoista fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä. 4

5 Yleispalvelupaketilla tarkoitetaan yleispalveluun kuuluvaa, käteisellä maksettua toimipaikasta lähetettävää ja noudettavaa enintään 10 kg painoista osoitteellista pakettia (Postipaketti-tuote ja Postin pakettiautomaatista lähetetty postipaketti 10 kg saakka). Kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan Postin hyväksymiä lähetysasiakirjoja (mm. osoitekortteja). 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen Palvelut, lähetyslajit ja niiden toimitusajat sekä lähetyksiä koskevat tuoteominaisuudet on määritelty erillisissä kirje-, jakelu- ja tavarankuljetuspalvelujen liitteissä (jäljempänä palveluliitteet), jotka ovat näiden toimitusehtojen olennainen osa. Palvelujen hinnat ja hinnoitteluperusteet määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Postilla on oikeus muuttaa hinnastonsa mukaisia ja sovittuja maksuja Postilaissa sanotulla tavalla. Maksujen muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Keskeiset hinnat pidetään esillä toimipaikoissa. Täydelliset hinnastot ovat toimipaikoissa pyynnöstä nähtävissä ja saatavissa. Kansainvälisessä liikenteessä vastaanottajalta peritään osoitemaan lainsäädännön mukaan määräytyviä tullimaksuja ja veroja sekä mahdollisia muita vastaavia maksuja. Postilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksamattomia tai vajaasti maksettuja postilähetyksiä tai periä niiden vastaanottajilta puuttuva maksu lisättynä lunastusmaksulla. Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä ei kuljeteta lunastettavaksi. Maksamattomat, vajaasti maksetut tai lunastamatta jääneet lähetykset toimitetaan takaisin lähettäjälle. Jos kirjelähetyksessä ei ole lähettäjän tietoja ja vastaanottaja kieltäytyy lunastamasta lähetystä, lähetys toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikköön. Viestintäviraston varmennusyksikkö pyrkii selvittämään kirjeen lähettäjän osoitetiedot ja voi tätä tarkoitusta varten avata kirjeen. Palveluista sovittuja tai perittyjä maksuja ei palauteta, mikäli lähetys palautuu lähettäjälle muusta kuin Postin syystä. Posti perii maksun paketin tai etämyyntisäännösten nojalla palautettavien kirjeiden uudelleen kuljettamisesta ja palauttamisesta lähettäjälle. Myyjäyritykset voivat tehdä sopimuksen Asiakaspalautuksesta, jolloin kuljetusmaksun maksaa suoraan yritys. Maksujen viivästyessä laskussa mainitusta eräpäivästä Posti perii eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukaan määräytyvän viivästyskoron sekä perintäkustannukset. Hinnastossa ilmoitetuista, vähimmäismäärää pienemmistä laskutuseristä Posti perii erikseen vahvistetun laskutuslisän. Mikäli maksuja ei määräaikana maksukehotuksen jälkeen suoriteta, Postilla on oikeus keskeyttää palvelu, kunnes maksut on suoritettu. Postilla on oikeus siirtää saataviensa perintä asiakkaan kustannuksella perintätoimiston hoidettavaksi. 4. Lähetysten sisältö Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että lähetystapa soveltuu ja on sallittu lähetyksen sisällölle. Arvolähetykset Arvokas sisältö tulee lähettää Kirjattuna tai Postivakuutettuna. Seuraavia arvolähetyksiä ei saa lähettää, muuten kuin Postivakuutettuna lähetyksenä näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotulla tavalla 1) raha ja vapaasti vaihdettavat arvopaperit; haltijavelkakirjat, shekit, ostosetelit ja -kortit (lahjakortit) sekä muut vastaavat kenen tahansa haltijan käytettävissä olevat tai rahaksi muutettavat arvopaperit sekä arvoesineet (taideteokset, antiikki- ja keräilyesineet, jalokivet ja -metallit, korut sekä muut vastaavat arvoesineet), vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, joissa lähetyksen sisältö mahdollistaa vahvan sähköisen henkilön tunnistamisen. Seuraavia arvolähetyksiä saa lähettää myös Kirjattuna kirjeenä, mutta lähettäjän on otettava huomioon Kirjatun kirjeen enimmäiskorvaus. Paremman korvausturvan saamiseksi lähetykset voi lähettää postivakuutettuina. Vahingon korvaaminen edellyttää aina, että aiheutuneen vahingon määrä voidaan todentaa. 5

6 2) nimetylle henkilölle osoitetut tavalliset velkakirjat ja määrännäisvelkakirjat, pankki- ja luottokortit sekä muut vastaavat kortit ja maksuvälineet, joiden käyttöön on oikeutettu vain nimetty henkilö sekä SIM- ja prepaid-kortit sekä henkilöllisyystodistukset ja vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, jotka yksin käytettynä eivät mahdollista henkilön tunnistamista (esim. käyttäjätunnus ja salasana erikseen lähetettynä). Jotta Posti voi tarjota lähetyksille oikean palvelun ja käyttää Postilain 40 :n mukaista oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta ja kuljettamasta muuna kuin Postivakuutettuna lähetyksenä rahaa tai vastaavaa sisältävää arvolähetystä, on asiakkaan velvollisuus kertoa lähetyksen sisältö. Mikäli asiakas on näiden ehtojen vastaisesti lähettänyt arvolähetyksiä, Posti ei vastaa vahingoista. Vaaralliset aineet ja esineet Posti ei kuljeta lainvastaisia eikä ilmeistä vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lainsäädännön alaiset aineet ovat aina vaaraa aiheuttavia. Lisäksi Postin kuljetuksissa on kielletty muita ilmeisen vaarallisia sisältöjä. Kuljetuksissa vaarallisiksi aineiksi luetaan monet kotitaloustuotteetkin, kuten esimerkiksi aerosolipullot, tulitikut, kynsilakat, parfyymit ja monet elektroniikkatuotteet niiden sisältämien akkujen vuoksi. Kielletyistä esineistä ja aineista tarkempaa ohjeistusta saa internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. Posti kuljettaa poikkeuksellisesti vaarallisten aineiden kategoriaan 6.2 (tartuntavaaralliset aineet) kuuluvia näytteitä, jos ne ovat l YK-numeroon UN 3373 luokiteltavia kategoria B:n Biologisia aineita l VAK-säännösten mukaan vapautettuja ihmis- ja eläinperäisiä näytteitä, joissa on hyvin pienellä todennäköisyydellä taudinaiheuttajia. Kyseisten lähetysten pakkaamisessa ja merkinnässä on noudatettava voimassa olevaa VAK-lainsäädäntöä sekä Postin antamia erillisiä ohjeita (www.posti.fi). Lähettäjän tulee varmistaa kyseisen alan asiantuntijalta näytteen luokittelu ja Postilta pakkaamis- ja merkintäohjeet ennen lähetyksen postittamista. YK-numeroon UN 3373 luokittuvien näytteiden lentopostina kuljettaminen on yleensä kielletty lentoturvallisuusperustein. Tämä voi vaikuttaa kuljetusaikaan pitkillä etäisyyksillä, eikä ulkomaan kuljetuksia voida tarjota laisinkaan. Nesteet ja muu lennoille kelpaamaton sisältö Postilähetyksille voidaan tehdä turvatarkastus, jossa ne läpivalaistaan. Mikäli lähetys sisältää nesteitä tai muuta sellaista sisältöä, jota ei lentoturvallisuussyistä oteta kuljetettavaksi lentoteitse, Posti ei vastaa tuote-ehtojen mukaisesta toimitusajasta. Kotimaahan osoitetut lähetykset kuljetetaan aina vastaanottajalle tarvittaessa maanteitse. Ulkomaille postilähetykset kuljetetaan pääsääntöisesti lentoteitse. Tarvittaessa lähetys voidaan myös palauttaa lähettäjälle lähetysmerkintöjen täydentämiseksi. Helposti särkyvät lähetykset Särkyvät ja taittuvat esineet tai nestemäiset, nesteytyvät, valuvat tai tahraavat aineet on postitettava sisältönsä puolesta erilliskäsiteltävänä pakettina (helposti särkyvä) tai erityisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Helposti särkyvän lisämaksulla ei voida lisätä Postin vastuuta lähetyksen vahingoittumisesta. Lähetyksen sisältö pitää lisäpalvelusta ja -maksusta huolimatta pakata sisällön vaatimalla tavalla niin, että sen sisältö ei liiku, tahraa eikä vuoda ja että se kestää postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Lähettäjä voi joutua vastuuseen myös muille postilähetyksille ja Postille aiheutuvista vahingoista. Eläimet, kasvit, elintarvikkeet sekä muut arat lähetykset Postilähetysten kuljetuksessa ei voida huomioida lähetysten vaatimaa erityistä lämpötilaa tai muuta vastaavaa erityistä olosuhdetta. Siten Posti ei kuljeta erityistä säilytyslämpötilaa vaativia lähetyksiä, kuten eläviä tai kuolleita eläimiä, eläviä kasveja taikka pilaantuvia elintarvikkeita. Erityiskuljetuksia on tarjolla sopimusasiakkaille. Asiakas voi joutua vastuuseen ehtojen vastaisen lähetyksen aiheuttamista vahingoista. Ulkomaan postin erityiset rajoitukset Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä voi koskea paikallisen postioperaattorin maakohtaisia rajoituksia sekä mahdollisesti muita kyseisen maan lainsäädännöstä, viranomaiskäytännöstä tai vastaavasta aiheutuvia rajoituksia. Useissa maissa ei ole sallittua lähettää rahaa tai vastaavaa arvokasta lainkaan. Vakuutettua lähetystä ei ole tarjolla kaikissa maissa. Posti kertoo tiedossaan olevat osoitemaan pos- 6

7 tioperaattorin Postille ilmoittamat rajoitukset. Muut rajoitukset lähettäjän tulee tarkistaa osoitemaan kaupallisesta lähetystöstä. Posti ei vastaa lähetysten kuljetusajasta tai perille toimittamisesta, mikäli osoitemaa ei vastaanota lähetyksen sisältöä. 5. Oikeus lähetykseen ja vastuu lähetyksen tiedoista 5.1. Oikeus lähetykseen Lähettäjällä on oikeus määrätä lähetyksestä, kunnes se on luovutettu vastaanottajan hallintaan lähetyksen ehtojen ja vastaanottajan postinohjaussopimusten mukaisesti Lähettäjän oikeus muuttaa lähetyksen tietoja Lähettäjä säilyttää oikeutensa lähetykseen, kunnes se on luovutettu vastaanottajalle. Lähettäjän ja vastaanottajan vaatiessa yhtä aikaa lähetystä itselleen se luovutetaan lähettäjälle. Lähettäjä voi seurattavassa lähetyksessä lisämaksusta muuttaa lähetyksen vastaanottajatietoja, kun lähetys on vielä Postin verkossa Kuljetusasiakirja ja lähetykseen merkityt tiedot Asiakas vastaa lähetykseen ja kuljetusasiakirjaan merkityistä tiedoista ja siitä, että lähetyksessä on asianmukaisesti ja oikein täytetty Postin hyväksymä kuljetusasiakirja. Kuljetusasiakirjaan ja lähetykseen on merkittävä tiedot kuljetusasiakirjan ohjaavien tekstien tai muun Postin ohjeistuksen mukaan. Lähetykseen tai sen kuljetusasiakirjaan on merkittävä aina lähettäjän nimi- sekä Manner-Suomessa sijaitseva palautusosoite sekä vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot ja haluttuja palveluja osoittavat merkinnät. Lähettäjän- ja vastaanottajan osoitetiedot on merkittävä Postin ohjeistuksen mukaiseen paikkaan lähetykseen. Osoitemerkinnöistä saa ohjeita Postin internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. Posti ei vastaa lähetyksen väärin ohjautumisesta tai palvelulle luvatusta kuljetusajasta, mikäli osoitemerkinnät ovat virheelliset tai virheellisesti sijoitetut. Postilla on oikeus korjata lähetyksen ja kuljetusasiakirjan merkintöjä lähetystä vastaavaksi. Postin internetsivuilla sekä Asiakaspalvelusta saa tarkempia ohjeita vastaanottaja- ja osoitemerkintöjen tekemisestä. 6. Kuljetusvastuu Postin kuljetusvastuu alkaa siitä, kun lähetys on otettu kuljetettavaksi ja päättyy siihen, kun lähetys on toimitettu vastaanottajalle Postilain 49 :n ja/tai näissä toimitusehdoissa sanotulla tavalla tai lähetys on palautettu lähettäjälle tai luovutettu Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi tai hävitetty tai myyty jäljempänä kohdassa 11. sanotulla tavalla. Postin noutopalvelun välityksellä postitettujen lähetysten lopullinen vastuu siirtyy Postille vasta, kun lähetykset on tarkastettu Postin toimipisteessä, ellei lähetystä ole noudettaessa kuitattu tai rekisteröity yksilöidysti vastaanotetuksi. Vastuu luvatusta toimitusajasta päättyy myös, kun toimipisteestä noudettavasta lähetyksestä ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelussa jaettavalla saapumisilmoituksella tai muulla tavalla. Mikäli vastaanottaja ja Posti ovat tehneet sopimuksen lähetysten edelleenlähettämisestä, jakelun keskeyttämisestä tai muusta jakelua ohjaavasta sopimuspalvelusta tai vastaanottajan osoitetiedot ovat väärät, puutteelliset tai vanhentuneet, Postin vastuu lähettäjälle luvatusta toimitusajasta päättyy lähetysten saavuttua alkuperäisen osoitteen mukaan määräytyvään jakelutoimipaikkaan tai noutopisteeseen tai mikäli lähetykset eivät sopimuksen mukaisesti ohjaudu lainkaan alkuperäisen osoitteen mukaiseen jakelu- tai noutotoimipaikkaan tai muuhun vastaanottajan sopimuksessa yksilöityyn paikkaan. Postilla on oikeus valita kuljetustapa. Mikäli lähetystä ei voida kuljettaa Postista riippumattomasta syystä, kuten kielletyn sisällön vuoksi, tai lähetys ei sisältönsä vuoksi sovellu lentokuljetukseen, Posti ei vastaa luvatusta toimitusajasta. 7

8 Kuljetusmaksuun sisältyy jäljempänä kohdassa 9. mainittujen lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelu luukkuun, lokerikkoon tai laatikkoon tai muuhun rakennelmaan siten kuin näissä toimitusehdoissa todetaan. Saapumisilmoitus voidaan myös toimittaa sähköisesti. Lähetysten kotiinkuljetus sisältyy palveluihin siten kuin palveluliitteissä mainitaan. Muihin lähetyksiin kotiinkuljetuksen saa vain eri sopimuksesta (maksullinen lisäpalvelu). Posti vastaa lähetysten tai niiden saapumisilmoitusten perusjakelusta lähetyksen päällykseen tai osoitekorttiin merkityn osoitteen mukaan sekä vastaanottajan ja Postin tekemän, voimassaolevan edelleenlähettämissopimuksen perusteella tai Postilaissa säädetyllä tavalla. Posti ei ole vastuussa lupaamastaan toimitusajasta, mikäli lähetyksessä on virheellinen tai puutteellinen osoite tai lähetystä ei voida toimittaa muusta Postista riippumattomasta syystä. 7. Lähetysten pakkaaminen ja merkitseminen Asiakas vastaa lähetyksen riittävästä ja sisällön edellyttämästä pakkaamisesta. Lähetys on pakattava Postin hyväksymällä tavalla niin, että se kestää koneellisen postinkäsittelyn eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa. Kirjekuoret ja muu pakkausmateriaali on suljettava huolellisesti. Tavalliset kirjekuoret on tarkoitettu asiakirjojen lähettämiseen. Painavat asiakirjalähetykset ja kaikki esineet tulee pakata muutoin kuin tavalliseen kuoreen, sisällön edellyttämällä tavalla. Helposti särkyvä tavara sekä diagnostiset näytteet (YK numero UN 3373) on merkittävä Postin edellyttämällä tavalla. Lähetys käsitellään helposti särkyvänä vain, jos lähetykseen on ostettu helposti särkyvän lähetyksen lisäpalvelu tai jos palvelu sisältyy kuljetusmaksuun. Asiakas vastaa yllä mainittujen velvollisuuksiensa laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu em. puutteiden korjaamisesta. Ohjeita pakkaamisesta ja lähetystavoista saa Postin internetsivuilta tai asiakaspalvelusta. 8. Lähetysten jättäminen Postin kuljetettaviksi Lähetykset voidaan jättää Postin kuljetettaviksi tuomalla ne Postin toimipisteeseen tai Posti voi noutaa lähetykset asiakkaan luota (maksullinen lisäpalvelu). Noutopalvelusta veloitetaan hinnaston mukaiset maksut, ellei lähetyksen nouto sisälly palvelun hintaan. Noutopalvelussa asiakas on vastuussa kuljetustilauksen tiedoista ja tilauksen oikeellisuudesta sekä virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu sovitun noutoajan ja -paikan muutoksesta tai ylimääräisistä noudoista. Kirjelaatikot ovat valmiiksi maksettujen tavallisten kirjeiden pienten määrien ja vastauslähetysten postitusta varten. Tietyillä alueilla haja-asutusalueilla kuluttajat voivat postittaa pieniä määriä valmiiksi maksettuja tavallisia kirjeitä jättämällä ne omaan postilaatikkoon noutomerkkiä käyttäen. Valmiiksi maksetut tavalliset kirjeet otetaan kuljetettavaksi silloin, kun postilaatikkoon jaetaan saapuvaa postia. Oikeuden palveluun voi tarkistaa Postin asiakaspalvelusta. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hän säilyttää saamansa yksilöidyn kuitin kuitattavista lähetyksistä sekä asiakaskappaleen lähetyksen kuljetusasiakirjasta. 9. Jakelu 9.1. Perusjakelu Kuljetusmaksuun sisältyvänä palveluna Postin perusjakelussa jaetaan kaikki enintään 25 cm x 40 cm x 3 cm kokoiset ja enintään 2 kg painavat ilman kuittausta luovutettavat kirjelähetykset ja lehdet sekä palveluliitteissä erikseen mainitut lähetykset sekä kuitattavien ja kokonsa puolesta perusjakeluun soveltumattomien lähetysten sekä perusjakelussa perillesaamattomiksi jääneiden lähetysten saapumisilmoitukset arkipäivinä (ma pe) klo mennessä. Jakelutavat on tarkemmin määritelty jakelupalveluliitteessä. 8

9 Perusjakelussa lähetykset jaetaan Postin määrittelemässä paikassa sijaitsevaan vastaanottajan postilaatikkoon. Postinsaaja voi sopia Postin kanssa maksullisella sopimuksella muista postinvastaanottojärjestelyistä kulloinkin tarjolla olevien palvelujen ehtojen mukaisesti. Postin toimipaikasta tai muusta Postin palveluja tarjoavasta paikasta noudettavan lähetyksen saapumisesta toimipisteeseen ilmoitetaan vastaanottajalle perusjakelun yhteydessä jaettavalla tai sähköisellä saapumisilmoituksella. Niillä alueilla, jossa jakelu Postilain 18 :n perusteella suoritetaan harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa, Posti ilmoittaa postipaketista sekä viranomaiselta saapuneesta lähetyksestä vastaanottajalle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä lähetyksen saapumisesta, mikäli vastaanottaja on puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tavoitettavissa. Lähetykset, joiden kotiinkuljetus ei sisälly lähettäjän valitsemaan palveluun tai joita ei voida jakaa perusjakelussa, vastaanottaja noutaa itse postitoimi- tai muusta noutopaikasta. Vaihtoehtoisesti vastaanottaja voi käyttää Postin maksullista kuljetuspalvelua. Postivakuutettuja lähetyksiä toimitetaan perille maksullisessa palvelussa vain, mikäli palvelu hoidetaan autolla. Mikäli kuitattavan lähetyksen vastaanottajaa ei tavoiteta tai lähetystä ei muuten voida luovuttaa, päättyy toimitusaika, kun vastaanottajan osoitteeseen tai osoitteen mukaan määräytyvään paikkaan on jätetty lähetystä koskeva saapumisilmoitus tai kun pikakirje on yritetty luovuttaa, mutta luovutus ei ole ollut mahdollinen Postista riippumattomasta syystä, kuten lukitun oven tai puuttuvan postilaatikon tai postiluukun vuoksi. Lähetysten säilytysajat on määritelty palveluliitteissä. Vastaanottajan nimenomaisesti kieltäydyttyä vastaanottamasta lähetystä se palautetaan välittömästi ilman säilytysaikaa lähettäjälle. Ulkomailla lähetykset jaetaan osoitemaittain vaihtelevien jakelusäännösten ja -käytäntöjen mukaan. Lähetysten säilytysajat vaihtelevat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen Poste restante Yksityiset henkilöt voivat käyttää tilapäiseen postin vastaanottamiseen Poste restante -osoitetta. Poste restante -palvelu on tarjolla Postin erikseen nimeämissä toimipisteissä. Poste restante -osoitteessa on ilmoitettava vastaanottajan etu- ja sukunimi, osoitteena POSTE RESTANTE ja postinumero sekä -toimipaikka. Lähetys toimitetaan noudettavaksi postiosoitteen mukaiseen postitoimipisteeseen. Lisäksi lähetykseen on merkittävä lähettäjän nimi- ja osoitetiedot. Poste restanteen osoitetun lähetyksen noutajan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella. Vastaanottajan henkilöllisyystodistukseen merkityn nimen on vastattava lähetykseen merkittyä vastaanottajanimeä. Lähetyksiä säilytetään postitoimipisteissä lähetyksen ehtojen mukaisen säilytysajan. Mikäli lähetykseen ei ole merkitty vastaanottajaksi henkilön etu- ja sukunimeä, vaan esimerkiksi nimikirjaimet, nimimerkki, koodi tai epätäydellinen nimi, lähetyksen vastaanottajaa ei voida yksilöidä eikä lähetystä voida luovuttaa. Mikäli Postilla on perusteltu syy olettaa palvelua käytettävän väärin, palvelun tarjoaminen voidaan keskeyttää välittömästi. Luovuttamattomat lähetykset käsitellään perillesaamattomina. 10. Lähetysten luovuttaminen Tavalliset kirjeet ja lehdet Ilman kuittausta luovutettavat lähetykset annetaan Postista sille, joka niitä toimipaikassa pyytää, jollei ole syytä olettaa niiden joutuvan muulle kuin vastaanottajalle. Poste restante -osoitteella saapuvat lähetykset luovutetaan kuitenkin kohdan 9.2. mukaisesti Kirjatut, Postivakuutetut ja Saantitodistuskirjeet Kirjatut ja Postivakuutetut lähetykset sekä Saantitodistuskirjeet annetaan kuittausta vastaan vain vastaanottajalle tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen. Toimipaikasta em. lähetykset voidaan pääsääntöisesti luovuttaa vain saapumisilmoituksen tai yksilöivän lähetystunnuksen perusteella. Mikäli Kirjatun, Saantitodistus- tai Postivakuutetun lähetyksen lähettäjä on rajannut luovuttamisen siten, että 9

10 vain vastaanottaja henkilökohtaisesti saa vastaanottaa lähetyksen, ei lähetystä luovuteta valtuutetulle. Mikäli vastaanottaja ei pääse noutamaan lähetystä, lähettäjä voi tehdä muutoksen jo lähetetyn lähetyksen tietoihin erillisellä maksullisella palvelulla. Postilla on Postilain 43 :n perusteella oikeus merkitä edellä mainittujen lähetysten luovutusasiakirjoihin sen henkilön koko henkilötunnus, jolle lähetys luovutetaan ja asiakirja, josta henkilöllisyys on otettu tai tarkistettu. Em. tiedot voidaan merkitä vain Postille jääviin asiakirjoihin eikä niitä luovuteta edelleen. Jos lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty yritys tai yhteisö (nimi on osoitteessa ensimmäisellä rivillä), luovutetaan lähetys henkilölle, jolla on vastaanottajan nimenkirjoitusoikeus tai hänen valtuuttamalleen. Yritykset tai yhteisöt vastaavat itse siitä, ketkä ovat oikeutetut kuittaamaan lähetykset ja että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut henkilöt. Mikäli lähetyksen vastaanottajaksi on merkitty henkilö ja osoitetiedoksi yritys tai yhteisö (henkilön nimi ensimmäisellä osoiterivillä, yrityksen/yhteisön toisella), lähetystä ei voida luovuttaa muulle henkilölle ilman vastaanottajaksi merkityn henkilön Postille antamaa valtakirjaa Muut kuitattavat lähetykset Muun kuin em. kuitattavan lähetyksen voi kuitata myös saapumisilmoituksen esittäjä tai lähetystä yksilöivällä lähetystunnuksella toimipaikasta pyytävä tai lähetyksen toimitusosoitteesta tavattu henkilö, jollei ole syytä olettaa lähetyksen joutuvan muulle kuin vastaanottajalle tai ellei palvelun ehdoissa ole toisin sanottu. Noudettaessa lähetystä Posti tarkastaa noutajan henkilöllisyyden Valtakirjalla noutaminen Yhteisö ja yritys vastaavat siitä, että niiden puolesta toimivat vain siihen oikeutetut. Lähetyksen vastaanotetuksi kuittaavan henkilön tulee esittää valtakirja tai selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Määräaikainen valtakirja voidaan tallettaa Postin sähköiseen järjestelmään. Postin noutaminen edellyttää aina yksilöityä valtakirjaa. Ohjeet hyväksyttävään valtakirjaan saa Postista Alaikäiset ja muut vajaavaltaiset Edunvalvojalla, mukaan lukien alaikäisen huoltaja, joka noutaa päämiehelleen osoitettua Kirjattua tai Postivakuutettua lähetystä taikka Saantitodistuskirjettä, tulee olla päämiehen antama valtuutus. Jos päämies ei osaa kirjoittaa, hänen tulee olla edunvalvojan mukana lähetystä noudettaessa Muut ehdot Kuittaamisessa ja valtakirjan antamisessa noudatetaan lisäksi muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä. Lähetysten luovuttamisesta erikoistapauksissa saa tarkempia tietoja Postista. Vastaanottajan on päätettävä kuitattavan lähetyksen päällyksestä, ottaako hän lähetyksen vastaan. Lähetystä ei anneta asiakkaalle tarkastettavaksi ennen sen maksamista ja kuittaamista, jollei lähettäjä ole käyttänyt sisällön tarkistamisen mahdollistavaa palvelua (ks. Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen palveluliitteen kohta Postiennakko). Perittyä tai tilitettyä postiennakkosummaa ei palauteta. Ulkomailla kuitattavat lähetykset luovutetaan osoitemaiden vaihtelevien luovutussäännösten ja käytäntöjen mukaisesti pääsääntöisesti vastaanottajalle, mutta joissakin maissa myös sijaisvastaanottajalle (esimerkiksi samassa taloudessa asuvalle). Jos lähetyksen luovuttaminen viivästyy asiakkaasta tai vastaanottajasta johtuvasta syystä, on Postilla oikeus lisämaksun perimiseen hinnastossa mainitun aikaveloituksen muodossa. Lisämaksua ei kuitenkaan peritä kuluttajan asemassa olevalta asiakkaalta. 11. Perillesaamattomuus Perillesaamattomia lähetyksiä ovat postilähetykset, joita ei ole voitu antaa vastaanottajalle puutteellisten osoitetietojen, vajaan maksun tai muun Postista riippumattoman syyn takia, taikka jota vastaanottaja ei ole halunnut ottaa vastaan. 10

11 Perillesaamaton lähetys, jota ei Postin selvityksistä huolimatta ole voitu toimittaa oikealle vastaanottajalle, palautetaan yleensä lähettäjälle. Postilla on kuitenkin oikeus hävittää l avonaiset lähetykset, joista eivät selviä lähettäjän tai vastaanottajan osoitetiedot l lähetykset, joiden hävittämiseen lähettäjä on antanut luvan l lähetykset, jota on jaettu vastaanottajalle postilokero- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella postilokeroon tai vastaavaan ja joita ei ole noudettu sopimuksen päättyessä l lähetykset, joiden sisältö on pilaantunut l suoramainontalähetykset ja muut vastaavat painotuotteet sekä lehdet, jollei lähettäjän ja Postin kesken ole muuta sovittu l lähetykset, jotka on lähetetty Suomen ulkopuolelta muuhun maahan kuin Suomeen ja joiden postimaksua ei ole maksettu tai se on vajaa. Posti voi hävittää tai myydä perille saamattoman paketin, jonka palauttamisesta ei ole sovittu lähettäjän kanssa tai jota lähettäjä ei halua lunastaa. Lähetys voidaan hävittää tai myydä aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun lähetyksen saapumisesta on ilmoitettu vastaanottajalle tai palauttamisesta lähettäjälle. Posti voi myös hävittää sopimusasiakkaina olevien yritysten lähettämät perille saamattomat kirjelähetykset, jos lähettäjien kanssa on näin sovittu. Kirjeet, joita ei voida toimittaa vastaanottajalle tai palauttaa lähettäjälle, toimitetaan välittömästi Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäviksi. Lähetykset, joiden postimaksua ei ole maksettu osaksi tai kokonaan, toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi vain, jos vastaanottaja on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä eikä lähetyksestä ilmene lähettäjän osoitetietoja tai lähettäjäkin on kieltäytynyt lunastamasta lähetystä. Pakettiautomaattiin osoitetut paketit osoitetaan aina vapaavalintaiseen automaattiin tai vastaavaan, jolloin niitä ei käännetä edelleen vastaanottajan osoitteenmuutoksen tai vastaavan sopimuksen perusteella. 12. Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Korvausvastuun ja korvattavan vahingon yleisiä määräytymisperusteita Postin korvausvastuu määräytyy Suomen sisäisissä postilähetyksissä (kirjeet ja yleispalvelupaketti) Postilain (415/2011), tavarankuljetuspalveluissa (muut pakettipalvelut) tiekuljetussopimuslain (345/1979) tai kansainvälissä postilähetyksissä Maailman Postiliiton sopimusten mukaisesti. Posti vastaa vahingosta, joka aiheutuu postin lähettäjälle tai saajalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta tai muusta Postin vastuulla olevasta virheestä sen mukaisesti kuin näissä toimitusehdoissa ja palveluliitteissä sanotaan. Jos korvausvaatimus perustuu postinkuljetukseen, postinjakeluun, postinkäsittelyyn tai muuhun palveluun liittyvän erillisen sopimuksen rikkomiseen, maksetaan korvaus näiden toimitusehtojen perusteella, ellei palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on määritelty kirje- ja tavarankuljetusliitteissä. Näitä ehtoja sovelletaan myös tuottamusperusteisiin vahinkoihin. Jos kuitenkin Posti tai joku, jonka menettelystä Posti vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ei vastuusta vapautumisen perusteeseen ja enimmäiskorvauksiin voida vedota Postilain ja tiekuljetussopimuslain mukaan määräytyvän vastuun osalta. Kansainvälisessä postiliikenteessä vastuunrajoitukset ovat ehdottomia. Posti vastaa Postivakuutetusta lähetyksestä enintään vakuutusarvoon saakka siinäkin tapauksessa, että Asiakas on alivakuuttanut lähetyksensä. Postin vastuu ei kuitenkaan millään perusteella (esimerkiksi vakuutusyhtiön takautumisvaateen perusteella) voi ylittää Postille ilmoitettua vakuutusarvoa. Ylivakuuttaminen ei koskaan oikeuta todellista ja toteennäytettyä vahinkoa suurempaan korvaukseen. Näiden toimitusehtojen nojalla määräytyvää vahingonkorvausta voidaan myös kohtuuden mukaan sovitella, jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä. 11

12 Postilla ja sillä, jonka toiminnasta Posti vastaa, on oikeus vedota Postilain ja tiekuljetussopimuslain sekä näiden toimitusehtojen säännöksiin vastuun rajoittamisesta ja vastuusta vapautumisesta silloinkin, kun korvausvaatimus ei perustu sanottuihin lakeihin, jos korvausta olisi voitu vaatia näiden lakien nojalla. Korvauksen perustana ovat aiheutuneet todelliset vahingot. Korvauksen hakijan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausta maksetaan esinevahingoista ja vahingosta aiheutuneista kuluista. Esinevahinkona korvataan välittömät, suorat ja aineelliset menetykset. Vahingosta aiheutuneilla kuluilla tarkoitetaan tarpeellisia ja välttämättömiä kuluja, jotka aiheutuvat vahingon ehkäisemisestä, rajoittamisesta, korjaamisesta tai muista vahinkoon välittömästi liittyvistä toimenpiteistä. Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Edellä mainittujen korvattavien vahinkojen lisäksi palautetaan lähetyksen kuljettamisesta tai muusta palvelusta Postille suoritetut maksut. Mikäli lähetykset ovat korvattavissa vain osittain, palautetaan kuljetusmaksuista vastaava osa. Postin korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että Postin edustajalla on ollut mahdollisuus todeta vahinko sekä että lähetyksissä on havaittavia ulkoisia vaurioita tai muuten voidaan varmistua, että vahinko on aiheutunut silloin, kun lähetykset ovat olleet Postin vastuulla. Tavallisten kirjeiden kulku postiverkossa ei ole seurattavissa, joten jälkikäteen ei yleensä voida todentaa lähetyksen vaiheita ja mahdollista vahingontapahtumaa. Paremman turvan saamiseksi tulee käyttää seurattavia lähetyslajeja (Kirjattu- ja Saantitodistuskirje, Postivakuutettu lähetys, paketit). Posti ei vastaa vahingosta, joka johtuu tavarassa olevasta piilevästä virheestä. Korvausta ei myöskään suoriteta tavaran keräily-, tunne- tai muusta vastaavasta erityisestä arvosta. Tällaisten arvojen turvaksi on tarjolla vakuutusyhtiöiden erikoisehtoisia kuljetusvakuutuksia. Posti kuitenkin vapautuu vastuusta, jos se näyttää vahingon aiheutuneen seikasta, jota postiyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä. Erityisesti Posti ei ole vahingonkorvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut a) asiakkaan, vastaanottajan tai näiden puolesta toimineen virheestä, laiminlyönnistä tai muusta tuottamuksesta, kuten näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä tai rikoksesta, b) lähetyksien käsittelystä, kuormaamisesta, lastauksesta, kuljettamisesta tai purkamisesta, josta asiakas, asiakkaan puolesta toiminut tai muu kolmas osapuoli on huolehtinut, c) tavaran omasta luontaisesta alttiudesta vahingoittumiselle, kuten tärinälle, murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle tai vastaavalle, d) lähettäjän vastuulla olevalle tavaralle kuten esim. arvotavaralle, e) puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta tai päällyksestä, f) siitä, että lähetys aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa, g) lähetyksiä koskevien tietojen epätäydellisyydestä tai h) ylivoimaisesta esteestä. Posti ei vastaa lähetyksen viivästymisestä eikä muista mahdollisista vahingoista, mikäli se ei ole ehtojensa mukaan voinut luovuttaa lähetystä vastaanottajalle. Jos lähetyksen palauttaminen lähettäjälle viivästyy Postin syystä yli 14 päivää säilytysajan päättymisestä, palautetaan perityt kuljetusmaksut. Posti ei vastaa tullin toimenpiteiden lähetyksille aiheuttamista viivästymisistä tai muusta vahingosta. Postilain mukainen vastuu Jos postilähetyksen viivästyminen on aiheuttanut esinevahingon, oikeus korvaukseen on lähettäjällä tai vastaanottajalla, joka on kärsinyt vahingon. Lähettäjä on oikeutettu korvaukseen kadonneesta lähetyksestä aiheutuneesta vahingosta. Jos lähetys on vahingoittunut, oikeus korvaukseen on lähettäjällä, ellei lähetystä ole luovutettu vastaanottajalle. Oikeus korvaukseen siirtyy vastaanottajalle hänen vastaanotettuaan lähetyksen. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Maailman Postiliiton sopimusten mukainen vastuu kansainvälisessä postiliikenteessä Ulkomaanliikenteessä lähettäjälle maksetaan Maailman Postiliiton sopimusten mukaan määräytyvä 12

13 enimmäiskorvaus. Vastaanottajalla on oikeus korvaukseen vahingoittuneesta tai kadonneesta lähetyksestä vain, jos lähettäjä on luovuttanut oikeutensa vastaanottajalle. Lähettäjän on ilmoitettava oikeudesta luopumisestaan oman maansa postioperaattorille. Maailman Postiliiton sopimusten mukaan tavallisista kirjeistä, pikakirjeistä, Maksikirjeistä ja lähetysten viivästymisestä ei makseta korvausta. Korvausta maksetaan maakohtaisin poikkeuksin Kirjattujen ja Postivakuutettujen kirjeiden sekä pakettien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta. Tiedot niistä maista, jotka ottavat Postivakuutettuja kirjeitä vastaan, sekä niistä maista, jotka eivät lainkaan korvaa tavallisia paketteja eivätkä ota Postivakuutettuja kirjeitä vastaan, saa Postin asiakaspalvelusta tai internetsivuilta Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Siitä huolimatta, että viivästys ei kuulu korvattaviin vahinkoihin, lähetysseurannan piirissä olevaan maahan lähetetyn Exprès-Pikakirjeen toteennäytetystä huomattavasta viivästymisestä (yleensä yli 14 päivää) voidaan tapauskohtaisesti korvata lähettäjälle lähetyksestä maksetut postimaksut. Maailman Postiliiton yleissopimuksen mukaisesti Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kuljetuspalveluissa (paketit) Asiakkaalle maksettavan korvauksen enimmäismäärä lähetyksen vahingoittumisesta, ka toamisesta ja vähenemisestä määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaisen enimmäiskorvauksen mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä lähetyksen viivästymisestä on tiekuljetussopimuslain mukaisesti rajoitettu viivästynyttä lähetystä koskevaan kuljetusmaksun määrään. Kulloinkin voimassa olevat lähetyslajikohtaiset enimmäiskorvaukset on esitetty palveluliitteissä. Posti ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten ansion tai tuoton menetyksestä, saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta. 13. Muistutus ja vanhentuminen Reklamaatio- ja vanhentumisajat postilähetyksissä ja postiennakkotilityksissä Postille on kanneoikeuden menettämisen uhalla tehtävä muistutus lähetyksen vahingoittumisesta, lähetyksen viivästymisestä/katoamisesta tai postiennakkosumman virheellisestä tilittämisestä tai tilittämättä jäämisestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun lähettäjä tai vastaanottaja on havainnut tai kun hänen olisi pitänyt havaita vahingoittuminen, viivästyminen/katoaminen tai postiennakkosumman virheellinen tilittäminen/tilittämättä jääminen. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä 30 päivää lähettämisestä, ellei muuta osoiteta. Muistutus on kuitenkin tehtävä lähetystä vastaan otettaessa tuolloin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta, jos lähetys luovutetaan henkilökohtaisesti postinsaajalle tai hänen edustajalleen, joka ei ole kuluttaja. Asian selvittäminen saattaa vaikeutua, jos lähettämisen ja muistutuksen välillä on kulunut huomattavasti aikaa. Postilla on oikeus veloittaa selvittelytyöstä, joka johtuu asiakkaan omasta laiminlyönnistä tai virheestä. Kotimaisten postilähetysten osalta oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Postille vuoden kuluessa tai, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 1) Postin vastuu on toimitusehtojen 6. kohdan nojalla päättynyt, jos vaatimus perustuu lähetyksen vahingoittumiseen tai sisällön osittaiseen katoamiseen taikka sen luovutuksen viivästymiseen, 2) Posti on vastannut seurattavaa lähetystä koskevaan tiedusteluun, että lähetys on kadonnut tai siitä, kun ei-seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata. Jollei muuta osoiteta, Posti katsoo, että ei seurattavan lähetyksen katoaminen olisi tullut huomata, kun lähettämisestä oli kulunut 8 päivää. 13

14 Ulkomaan postilähetysten osalta Maailman Postiliiton sopimusten mukaan lähettäjän on vahingon selvittämiseksi ja mahdollisen korvauksen saamiseksi tehtävä lähetyksestä tiedustelu puolen vuoden kuluessa lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi. Oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti Postille vuoden kuluessa tiedusteluun annetusta vastauksesta Vanhentuminen muissa kuljetuspalveluissa (paketit) Tiekuljetussopimuslain mukaan vahingonkorvauskanne on pantava vireille viimeistään vuoden kuluessa, tai kolmen vuoden kuluessa, jos perusteena on tahallisuus tai törkeä tuottamus siitä, kun 1) kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt, tavaran luovutuspäivästä; 2) kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen päivän kuluttua sovitusta luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen; sekä 3) muussa tapauksessa kolmen kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen tekemisestä (lähettämisestä. 14. Postin asiakkaan oikeusturvakeinot Muutoksenhaku hallintoviranomaiselta Viestintävirasto valvoo Postilain noudattamista. Henkilö, jonka etua tai velvollisuutta asia koskee, taikka postiyritys voi saattaa asian Viestintäviraston ratkaistavaksi. Viestintäviraston on annettava ratkaisu neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Postin osoittamaan postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi saattaa asian kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen ratkaistavaksi. Viestintäviraston ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksiin haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sanotaan Yksityisoikeudellinen riitauttaminen Sopimussuhdetta tai korvausvastuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa. Kuluttajaasiakas voi saattaa vaatimuksensa myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Lähetyksiä koskevien tietojen ja lähetysten luovuttamisen rekisteröinti Postilla on oikeus rekisteröidä lähettäjiä, vastaanottajia ja lähetyksiä sekä lähetysten kuittaajia koskevia tietoja kuljetusten seurannassa käytettävään tietojärjestelmään. Lähetyksen rekisteröintitiedot ovat tarkistettavissa lähetyksen yksilöivän lähetystunnuksen avulla Postin puhelinpalveluista tai internetsivuilta 16. Muut ehdot ja määräykset Mikäli sopimuksessa, palveluliitteissä tai näissä ehdoissa ei ole toisin sovittu tai määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa posti- tai tiekuljetussopimuslainsäädäntöä tai Maailman Postiliiton sopimuksia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Postin omistamia kuljetusyksiköitä (häkit, lavat, rullakot, laatikot ym.) voidaan luovuttaa asiakkaille Postin kuljetuksia varten. Asiakas saa käyttöönsä sopimuksessa yksilöidyn määrän kuljetusyksiköitä enintään viikoksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa asiakkaan käyttöön vain, jos Asiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet Postin kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä ja noutaa palauttamatta jäänet yksiköt viikon kuluttua niiden luovuttamisesta asiakkaalle ja laskuttaa hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa käytössään olevista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Kuljetusyksikön vaurioitumisesta, katoamisesta tai väärinkäytöstä Posti on oikeutettu perimään uushankintahinnan suuruisen korvauksen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Postille hallussaan olevista kuljetusyksiköitä, joita ei tarvitse.

15 Posti vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Posti ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Posti pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa. Postilla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi. 17. Sopimuksen päättyminen ja siirto Mikäli palvelua koskevassa sopimuksessa ei ole erikseen muuta mainittu, molemminpuolinen sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Posti voi purkaa sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas maksukehotuksen saatuaankaan ei täytä velvollisuuttaan kuukauden kuluessa kehotuksesta. Postilla on oikeus siirtää palveluita koskevat sopimuksensa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. 18. Toimitusehtojen voimassaolo Nämä yleiset toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näillä ehdoilla korvataan voimaantulleet yleiset toimitusehdot. Postilla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja tai niihin olennaisesti liittyviä palveluliitteitä yhdessä tai erikseen. Uusista toimitusehdoista ja/tai palveluliitteistä annetaan tieto viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Toimitusehdot ja palveluliitteet ovat saatavilla Postin internetsivuilta ja pyydettäessä asiakaspalvelusta. 15

16

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelut

Tavarankuljetuspalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Tavarankuljetuspalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan tavarankuljetuspalvelut 1.1. Postipaketti Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot