ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI AJALTA 10/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI 17.10.2013 AJALTA 10/2012 10/2013"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI AJALTA 10/ /2013 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

2 Sisällysluettelo ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE... 1 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo... 2 TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 HANKKEEN TOIMENPIDEALUE... 7 KIINNOSTUKSEN JA TARPEIDEN KARTOITUS... 8 Kyselyn vastaukset... 9 Orimattilan alueen valokuitukyselyn vastaukset... 9 Orimattilan kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (654 kpl) Myrskylän alueen valokuitukyselyn vastaukset Myrskylän kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (117 kpl) Lapinjärven alueen valokuitukyselyn vastaukset Lapinjärven kyselyalue sijaitsi koilliskulmassa, 6-tien oikealla puolella VERKON SUUNNITTELU Yleistä Reittisuunnittelu Tekninen suunnittelu Verkon määrät ja massat VERKON TOTEUTUKSEN KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio tuotemäärien perusteella Kustannusarvio verkko-operaattorien arvioimana Kustannusarvioiden yhteenveto LIITTYMIEN HINNOITTELU Laskennan perusteet Oma verkkoyhtiö Kuuskaista Lponet VERKON RAKENTAMISEN EDESAUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

3 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 3 (24) RAPORTTI JATKOVAIHE Orimattila Nastola Toteutetut kokoukset, tapaamiset ja palaverit määrä Tilastot ja suoritteet määrä Työntekijäresurssit YHTEENVETO Valokuidun tulevaisuus Orimattilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä Liitteet Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

4 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 4 (24) RAPORTTI TIIVISTELMÄ Orimattilan-Myrskylän-Lapinjärven verkkosuunnitelmahankkeen tavoitteena on selvittää alueen asukkaiden ja yritysten tarpeet sekä mielenkiinto nopean tietoliikenneverkon toteuttamiseksi. Valokuituverkolla maaseudun kunnat voivat vahvistaa palveluntarjontaa ja luoda yrityksille paremmat toimintamahdollisuudet. Suunniteltavalla nopealla verkolla mahdollistetaan mm. etätyön tekeminen, verkko- ja etäopetus kouluissa, parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä vähennetään ympäristön kuormitusta. Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään kuuluvat Orimattilan kaupungin sekä Myrskylän ja Lapinjärven kuntien haja-asutusalueiden asuin-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistöt sekä julkiset kiinteistöt ja ylipäätään kaikki ne, jotka eivät ole nopeiden yhteyksien tavoitettavissa. Alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostuksen perusteella suunnitellaan valokuituverkko näille alueille. Lisäksi verkon toteuttamiseen annetaan neuvoja mm. tekniikan ja kustannusten osalta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 10/ /2013 tavoitteina on tuottaa Selvitys hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kiinnostuksesta ja tarpeista hankkia valokuituverkon palveluita Suunnitelma valokuituverkon rakentamisesta Alustava arvio verkon rakentamisen kustannuksista sekä perusteet liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisesti Hankkeen toisen vaiheen 07/ /2013 tavoitteina on tuottaa Orimattilassa yrittäjiltä ja yksityisiltä liittymissitoumusten saaminen perustettavan verkkoyhtiö tai alueelle tulevan verkkoyhtiön nimiin Nastolassa yrittäjien ja teollisuuden tarpeiden kartoittaminen valokuituliittymille Verkon toteuttajatahojen kanssa neuvotteleminen Verkon rakentamisen toteuttamisen edesauttaminen Alueella olevien valokuitutoimijoiden työn tukeminen Hankkeen aikataulu Aloitus lokakuussa 2012 Ensimmäinen vaihe on valmiina Toinen vaihe on valmiina Hanke päättyy Hankkeen toteutuksesta vastaavat Reijo Korhonen, suunnittelija-asiantuntija Puh Juuso Ojala, markkinointi- ja tutkimusassistentti Puh Sähköposti Hankkeen verkkosivut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

5 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 5 (24) RAPORTTI JOHDANTO Tietoliikenneverkoissa siirrettävän datan määrä kasvaa jatkuvasti, ja yhteyksiltä vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän siirtonopeutta sekä luotettavuutta. Tämän hetkiset, jo hyvinkin iäkkäät ja vanhanaikaiset kupariverkot tai nykyaikaiset langattomat yhteydet, eivät varsinkaan hajaasutusalueilla ja pitkillä etäisyyksillä ole riittäviä liikkuvan kuvan ynnä muun suurta kapasiteettia ja luotettavaa yhteyttä vaativan datan siirtoon. Näin ollen valokuidun kysyntä kasvaa koko ajan ja verkkoja rakennetaan yhä enemmän eri puolille Suomea. Valokuitu on ylivoimainen siirtotie tietoliikenneverkoissa. Tiedonsiirron nopeus on monikymmen- ja satakertainen mihin tahansa muuhun siirtotiehen verrattuna. Lisäksi kuitu on immuuni sähkö sekä radiotaajuus häiriöille. Valokuidun käyttöikä on pitkä, jopa 50 vuotta, ja häviöt siirtotiellä ovat hyvin pieniä verrattuna esimerkiksi kupariyhteyksiin. Yksi valokuidun eduista on se, että kaapelit menevät pääosin maan alla, jolloin ne eivät ole alttiina sääoloille tai fyysisille vauriotekijöille. Tällöin valokuitu on myös hyvin luotettava siirtotie. Valokuituverkko mahdollistaa mitä moninaisimmat palvelut, mitä nyt ja tulevaisuudessa voidaan edes kuvitella tarvittavan. Verkon kautta hoituvat niin häiriöttömät videoneuvottelut, puhelut kuin isojen tiedostojen sujuvat ja luotettavat siirrot. Tämä mahdollistaa sujuvan etätyön tekemisen, jolloin välillisesti säästetään luontoa ja myös rahaa. Lisäksi valokuitu on ylivoimainen myös viihdekäytössä, sillä yhteys mahdollistaa muun muassa sujuvan internetin selaamisen, verkkopelit sekä mitä moninaisimmat TV- ja musiikkipalvelut. Osa palveluntarjoajista tarjoaa myös kaapeli-tv:n palvelut valokuituverkossaan. Myrskylän kunnanhallitus teki jo vuonna 2008 periaatepäätöksen, että sinne minne kunta rakentaa vesijohtoa, viemäriä tai muuta kunnallistekniikkaa, rakennetaan samassa yhteydessä myös valokuituverkko. Tällä toteutustavalla kunta toteutti viime vuosien aikana suhteellisen mittavan verkon jolle kustannuksia kertyi kuitenkin vain vajaat euroa. Vuonna 2012 kunta teki kaupat verkosta Lponet verkko- ja palveluoperaattorin kanssa, joka sitoutui edelleen laajentamaan verkkoa kattamaan koko Myrskylän taajama-alueen. Asia on edennyt käyttövaiheeseen ja ensimmäiset taloudet on kytketty kuituverkon piiriin loppuvuodesta Artjärven kunnan liittyessä Orimattilan kaupunkiin vuonna 2011, yhdistymissopimus piti sisällään pykälän Orimattilan kaupungin osallistumisesta entisen Artjärven alueen laajakaistayhteyksien parantamisesta. Orimattilassa puolestaan oli järjestetty Sadan Megan maakuntahankkeen toimesta loppuvuodesta 2011 laajakaistakysely, ja siihen vastanneista kaupunkilaisista valtaosa oli kiinnostunut parantamaan internetyhteyttään. Vastaajista jopa 65 % halusi sadanmegan yhteyden muutaman vuoden sisällä, joten myös Orimattilassa oli selkeää tilausta valokuituverkolle. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena, kevään 2012 aikana alueelle alettiin suunnitella ja rakentaa valokuituverkon suunnitelmahanketta. Hankkeen toteuttajaksi valikoitui Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Tätä kautta hankkeeseen saatiin luotettava ja kokenut toimija. Hankkeen aikana tapahtui yritysfuusio, jonka seurauksena yrityksen nimeksi vaihtui Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

6 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 6 (24) RAPORTTI Hanke alkoi lokakuussa 2012 kartoitus- ja selvitystyöllä. Sen jälkeen siirryttiin suunnittelemaan verkkoa. Ensimmäisen vaiheen osalta hanke valmistui kesäkuun loppuun mennessä Kun huomattiin, että hanke valmistuu suunnitellusta selvästi edullisemmin kustannuksin ja toisaalta nähtiin selvä jatkotyön tarve, päätettiinkin jatkohankkeesta. Jatkohankkeen tekninen osa valmistui mennessä ja itse hanke päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Jatkohanke rahoitetaan kokonaan ensimmäisestä hankkeesta säästyneillä varoilla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteina on tuottaa 1) selvitys hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kiinnostuksesta ja tarpeista hankkia valokuituverkon palveluita, 2) suunnitelma valokuituverkon rakentamisesta ja 3) alustava arvio verkon rakentamisen kustannuksista sekä perusteet liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisesti. Hankkeen jatkovaiheen tavoitteena on 1) Orimattilassa yrittäjiltä ja yksityisiltä liittymissitoumusten saaminen, 2) Nastolassa yrittäjien ja teollisuuden tarpeiden kartoittaminen valokuituliittymille, 3) verkon toteuttajatahojen kanssa neuvotteleminen, 4) verkon rakentamisen toteuttamisen edesauttaminen sekä 5) alueella olevien valokuitutoimijoiden työn tukeminen. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

7 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 7 (24) RAPORTTI HANKKEEN TOIMENPIDEALUE Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään kuuluivat Orimattilan kaupungin sekä Myrskylän ja Lapinjärven kuntien haja-asutusalueiden asuin-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistöt sekä julkiset kiinteistöt ja ylipäätään kaikki ne, jotka eivät ole nopeiden yhteyksien tavoitettavissa. Jatkohankkeen osalta alue kasvoi kattamaan kyselyn osalta Nastolan yrittäjät. Hanke lähti käyntiin selvitystyöllä, jossa kartoitettiin teleoperaattorien sekä muiden alueellisten valokuitutoimijoiden jo olemassa olevia sekä tulevia verkkoja. Nyrkkisäännöksi muodostui, että jos alueella oli jo valokuituverkko tai sellainen oli sinne vuoden 2014 loppuun mennessä varmuudella tulossa, alue jäi suunnittelutyön ulkopuolelle. Selvityksen aika kävi ilmi, etteivät valtakunnalliset isot teleoperaattorit olleet kiinnostuneita sijoittamaan maaseudun valokuituinfrastruktuuriin kuin korkeintaan uusilla asutusalueilla tai rajatuilla teollisuusalueilla. Sellaisia ei tulevaa Orimattilan Hennan asuinaluetta ja Orimattilan Sampolan teollisuusaluetta lukuun ottamatta ollut, joten se mahdollisuus, että joku olemassa oleva valtakunnallinen teleoperaattori olisi alueita verkottanut, voitiin sulkea pois. Tapaamisissa selvisi kuitenkin, että Loviisan ja Porvoon seudulla toimiva verkko- ja palveluoperaattori Lponet laajentaa valokuituverkkojaan niin, että koko Lapinjärvi ja Myrskylän taajama-alue sekä Lapinjärven ja Myrskylän välinen yhteysalue tulevat valokuituverkon piiriin vuosien aikana. Tämän johdosta koko Lapinjärven kunta ja Myrskylän taajama-alue jäivät kartoituksen sekä suunnittelutyön ulkopuolelle. Hennan alueelle suunnitelmaa ei myöskään tehty, koska alueen kaavoitus on vielä kesken eräinen. Suunnitelmassa alue kuitenkin huomioitiin viemällä yksi kyläkeskus aivan tulevan Hennan alueen läheisyyteen, jolloin verkkoa voidaan tarvittaessa helposti laajentaa alueelle. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

8 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 8 (24) RAPORTTI KIINNOSTUKSEN JA TARPEIDEN KARTOITUS Selvitystyön kanssa samaan aikaan aloitettiin myös alueen asukkaiden sekä yritysten mielenkiinnon ja tarpeiden selvittäminen. Alueen kiinteistönomistajille lähetettiin kyselykirje, joka on liitteenä 23. Myrskylässä ja Lapinjärvellä kysely toteutettiin kaksikielisenä ja Orimattilassa pelkästään suomen kielellä. Kiinteistöjen omistajatiedot osoitteineen saatiin kunnan kiinteistörekisteritiedoista. Orimattilan alueen kyselyiden mukana lähetettiin kaupungin koosta johtuen myös valmiiksi maksettu palautuskuori, ja Myrskylän alueella keskustaan sijoitettiin yksi vastauslaatikko. Lapinjärven osalta kysely tehtiin erittäin rajatulle ja pienelle alueelle, joka kohdistuu 6-tien oikealle puolella, kunnan luoteiskulmaan. Vastauslaatikko sijaitsi Lapinjärven Pukaron kylällä. Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista myös sähköisesti hankkeen verkkosivuilla missä oli Googlen lomake-editorilla tehty vastauslomake. Siitä vastaukset saatiin suoraan Excel-taulukkoon. Paperiset vastaukset lisättiin taulukkoon manuaalisesti. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

9 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 9 (24) RAPORTTI Kyselyn vastaukset Orimattilan alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 328 kpl 2 vuoden sisällä 193 kpl 5 vuoden sisällä 133 kpl kiinnostuneet yhteensä 654 kpl ei tarvitse valokuitua 356 kpl vastauksia yhteensä kpl vastausprosentti 24,8 % Orimattilalaisten kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan: niin pian kuin mahdollista 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 356 kpl; 35 % 328 kpl; 33 % 133 kpl; 13 % 193 kpl; 19 % Orimattilan osalta kysely on suhteellisen voimakkaasti kantaa ottava, jossa on selvästi hankealueen suurin vastausprosentti, lähes 25 %. Vastanneista yli 2/3 haluaa verkon käyttöön. Tästä voinee vetää sen johtopäätöksen, että verkon toteuttajalle olisi tilausta. Jos kaikki verkon haluavat tulisivat kerralla asiakkaaksi, niin vuosittaista liikevaihtoa kertyisi 40 eur/kk maksulla noin eur käyttömaksuina. Liittymismaksuja kertyisi noin eur. Ne ovat merkittäviä summia. Sen lisäksi tiedetään, että verkon rakentamisen aikaan liittyjien määrä entisestään lisääntyy. Mielestämme Orimattilassa olisi selvästi tilausta nopean valokuituverkon toteuttajalle. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

10 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 10 (24) RAPORTTI Orimattilan kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (654 kpl) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

11 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 11 (24) RAPORTTI Myrskylän alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 61 kpl 2 vuoden sisällä 37 kpl 5 vuoden sisällä 19 kpl kiinnostuneet yhteensä 117 kpl ei tarvitse valokuitua 30 kpl vastauksia yhteensä 147 kpl vastausprosentti 14,3 % Myrskyläläisten kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan niin pian kuin mahdollista 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 19 kpl 13 % 30 kpl 21 % 35 kpl 24 % 61 kpl 42 % Myrskylän osalta tilanne on hyvin tyypillinen. Kyselyyn vastasi aikalailla ennalta arvattavissa oleva määrä, vastausprosentin ollessa reilut 14 %. Täällä ei ole niin selkeää etukäteistilausta valokuituverkolle kuin Orimattilassa, mutta todennäköisesti kiinnostus lisääntyy verkon rakentamisen yhteydessä. Vaisumpaan aktiivisuuteen saattaa vaikuttaa sekin, että Lponet on tuomassa verkon alueelle ja se on ihmisten tiedossa. Näin ei saman aihepiirin kyselyyn vastaaminen oikein innosta. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

12 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 12 (24) RAPORTTI Myrskylän kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (117 kpl) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

13 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 13 (24) RAPORTTI Lapinjärven alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 0 kpl 2 vuoden sisällä 1 kpl 5 vuoden sisällä 1 kpl kiinnostuneet yhteensä 2 kpl ei tarvitse valokuitua 1 kpl vastauksia yhteensä 3 kpl vastausprosentti 17,6 % Huom! Alue on hyvin rajattu ja suppea johtuen siitä, että alue rakentuu operaattorivetoisesti vuoteen 2014 mennessä, eikä tämän takia aluetta ole ollut mielekästä ottaa hankealueeksi. Kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan niin pian kuin mahdollista 0 % 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 34 % 33 % 33 % Lapinjärvellä on kunnista paras tilanne, koska koko kunnan alueelle on rakentumassa nopea valokuituverkko Lponet operaattorin toimesta vuoteen 2014 mennessä. Lisäksi kunnassa toimii Heikinkylän alueella yksityinen osuuskuntaomisteinen valokuituverkko. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

14 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 14 (24) RAPORTTI Lapinjärven kyselyalue sijaitsi koilliskulmassa, 6-tien oikealla puolella Lponet toteuttaa valokuituverkon lähes koko Lapinjärven alueelle vuoteen 2014 mennessä. Lapinjärven kunnan osalta valokuituverkon saatavuus tuleekin olemaan erinomainen jo lähitulevaisuudessa. Lponet teki päätöksen verkon laajentamisesta hankesuunnittelun ja hankkeen aloittamisen välisenä aikana. Omalta osaltaan hankkeellakin lienee ollut tähän vaikutusta. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

15 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 15 (24) RAPORTTI VERKON SUUNNITTELU Hankkeen alussa verkon suunnittelun johtoajatus kumpusi ajatuksesta, että alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostuksen perusteella suunnitellaan valokuituverkko näille alueille. Tätä vaihtoehtoa noudatimme alkuosassa suunnittelua, mutta aika pian huomasimme, että verkko on järkevää suunnitella kattamaan käytännöllisesti katsoa koko kunnan alue, lukuun ottamatta Orimattilan ja Myrskylän taajama-aluetta sekä Lapinjärven kuntaa, jossa valokuituverkkoja on olemassa tai rakenteilla sekä ylipäätään saatavilla kohtuullisin kustannuksin. Yleistä Verkko on suunniteltu ethernet tyyppisesti, mikä tarkoittaa sitä, että lähimmältä aktiivikeskukselta on suunniteltu Viestintäviraston suunnitteluohjeiden mukaan kaksi kuitujohdinta jokaiseen pienkiinteistöön (okt, kesäasunnot jne.) ja kuusi johdinta rivi- ja kerrostaloihin. Se on sanottava, että useissa kohdin maaseutualuetta verkko kannattaisi toteuttaa ns. pon-tekniikalla, mikä vastaavasti johtaisi ohuempiin kaapelipaksuuksiin varsinkin jakelurunkoverkon suhteen. Mutta itse suunnittelutyö on tehtävä ethernet pohjaisesti, koska ethernet suunnitelma on muutettavissa bon-tekniikaksi, mutta ei päinvastoin. Lisäksi Viestintäviraston suunnitteluohjeet suosittelevat ethernet tyyppistä toteutusta. Verkon suunnitteluun valittiin tarjousten pyytämisen jälkeen selainpohjainen KeyPro Oy:n valmistama KeyCom ohjelmisto. Ohjelmiston etuja olivat edullisempi hinta, selainpohjaisuus ja pilvipalveluna toimiminen. Reittisuunnittelu Verkon suunnittelu aloitettiin sijoittamalla verkosta kiinnostuneet kartalle. Tältä pohjalta alettiin miettiä kaapelien reittejä sekä tulevia verkon solmupisteitä. Reiteistä yritettiin tehdä mahdollisimman järkevät siten, että kaikki kiinteistöt kuitenkin saataisiin tarvittaessa kytkettyä verkkoon. Reittisuunnittelun yhteydessä kartalle sijoitettiin solmupisteet, joihin jatkokset tai pon-jaottimet voidaan tulevaisuudessa sijoittaa. Reittisuunnittelussa sijoitettiin myös tarvittaviin kohtiin mahdolliset siltakiinnitykset ja isompien teiden alitukset. Siltakiinnitysten toteuttamistekniikkaan ei suunnittelussa otettu kantaa. Mahdolliset toteutustavat ovat käyttää mahdollisesti jo olemassa olevaa kaapelikourua, asentaa sellainen tai sitten upottaa kaapelit sillan kanteen. Isompien teiden alitukset taas hoidettiin tunkkauksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tien molemmille puolille kaivetaan kuoppa, ja tien ali kuopasta toiseen työnnetään putki, jossa kaapelit kulkevat. Näin päällystettä ei tarvitse rikkoa ja tietä katkaista liikenteeltä. Kaapelien reitit pyrittiin suunnittelemaan pääosin valtion, kunnan tai tiekuntien omistamien teiden varteen. Tämä helpottaa toteutusvaiheen lupamenettelyä. Lähtökohtaisesti kaapeleita ei lähdetty kuljettamaan metsien tai peltojen halki. Tekninen suunnittelu Teknisessä suunnittelussa suunniteltiin kaapelit, teletilat sekä hitsaukset alueelle. Aluksi jokaiseen kiinteistöön sijoitettiin tilaajapääte, johon kuitu tultaisiin kytkemään, ja josta data kulkisi tilaajan omaan sisäverkkoon. Seuraavaksi jokaiselta tilaajapäätteeltä vedettiin talokaapeli lähimpään solmupisteeseen. Jokaiseen pientaloon vedettiin 4-kuituinen kaapeli tyyppiä FYO2PMU 4 eli onteloraken- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

16 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 16 (24) RAPORTTI teinen valokaapeli täytemassalla, jossa on lujite-elementtinä pyörölanka ja muovikuori. Rivitaloihin ym. isompiin kiinteistöihin suunniteltiin samanlainen kaapeli 6-kuituisena. Kyläkeskukset pyrittiin sijoittamaan kouluihin tai muihin kaupungin/kunnan omistamiin tiloihin, jotta uusia lämpimiä teletiloja tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän ja toisaalta aika arvokkaita uusia sähköliittymiä ei tarvittaisi. Tällä taattiin myös se, että laitteisiin ja kaapeleihin eivät ulkopuoliset pääse käsiksi ja laitteet ovat sopivissa olosuhteissa. Koko alueelle tarvittiin vain yksi kokonaan uusi teletila, koska tulevan Hennan alueen läheisyydessä ei ollut mitään sopivaa paikkaa kyläkeskukselle. Keskus piti kuitenkin saada tälle alueelle, sillä jos alueelle tulee kymmenen vuoden kuluessa yli uutta asukasta, on verkkoon liittyjien määrä varmasti huomattava. Runkokaapelina päädyttiin käyttämään FZOVDMU-SD kaapelia, joka on väljästi kerrattu poimutettu kaapeli, jossa on muovikuori ja teräsnauha lujite-elementtinä. Tähän kaapeliin päädyttiin, koska se on suhteellisen edullista, helppo asentaa ja sen mekaaninen kestävyys on hyvä. Kaapelia käytettiin runkolinjoissa 24-, 48-, 96- sekä 192-kuituisena tarpeen mukaan. Runkokaapelien suunnittelun jälkeen kaapelit piti hitsata toisiinsa. Hitsauksia ja kaapeleita suunniteltaessa pyrittiin käyttämään nyrkkisääntönä, että yhteen kaapelin tulee alkupään ja loppupään hitsauksen lisäksi korkeintaan yksi jatkos matkalle, jotta vältyttäisiin turhilta hitsauskuluilta ja verkko olisi mahdollisimman yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi kuidussa kulkevan valon teho ei turhaan vaimene ylimääräisissä jatkoksissa. Verkon määrät ja massat Nimike / tuote Orimattila Myrskylä Yhteensä Auraus 507 km 122 km 629 km Maantiealitukset 1015 m 202 m 1217 m Siltakiinnitykset 660 m 35 m 695 m Solmupisteet 284 kpl 76 kpl 360 kpl Tilaajapäätteet 4564 kpl 659 kpl 5223 kpl Kyläkeskukset 13 kpl 1 kpl 14 kpl Talokaapelit km 284 km 3088 km Talokaapelit km 51 km 200 km Runkokaapeli km 50 km 415 km Runkokaapeli km 33 km 129 km Runkokaapeli km 27 km 141 km Runkokaapeli km 62 km 223 km Kaikkiaan alueelle suunniteltiin 5223 kpl tilaajapäätteitä. Eli tämän verran on verkkosuunnitelmassa kiinteistöjä mukana. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

17 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 17 (24) RAPORTTI VERKON TOTEUTUKSEN KUSTANNUSARVIO Verkkosuunnitelma on tehty perinteisellä ethernet-tekniikalla, vaikka kustannuksien näkökulmasta ns. pon-tekniikka olisi edullisempi toteuttaa. Verkko-operaattoreista mm. Kuuskaista ja Lponet käyttävät pon-tekniikkaa. Valtakunnalliset isot operaattorit suosivat perinteisempää ethernet tekniikkaa. Lähtökohtaisesti ja myös kustannusten valossa ethernet-tekniikalla toteutettava verkko on aina varmalla puolella, siitä kun on mahdollista siirtyä pon-tekniikkaan, mutta ei päinvastoin. Kustannusarvio tuotemäärien perusteella Verkossa olevien tuotemäärien ja massojen perusteella Orimattilan valokuituverkon kustannukset ovat noin euroa ja Myrskylän noin euroa. Kustannukset sisältävät niin materiaali- kuin työkustannukset. Alla on taulukko arvioiduista kustannuksista. Nimike / tuote Eur/yks. Orimattila Myrskylä Auraus 5 /m Maantiealitukset 75 /m Siltakiinnitykset 75 /m Solmupisteet 800 /kpl Tilaajapäätteet 250 /kpl Kyläkeskukset /kpl Talokaapelit 4 0,42 /m Talokaapelit 6 0,46 /m Runkokaapeli 24 0,90 /m Runkokaapeli 48 1,25 /m Runkokaapeli 96 1,85 /m Runkokaapeli 192 2,50 /m Yhteensä Kustannuksiin vaikuttaa suuresti urakoitsijoiden työtilanteet, mutta arviomme mukaan ym. hinnat ovat varmalla puolella, mutta eivät kuitenkaan ylimitoitettuja. Orimattilan osalta kustannukset per liittyjä olisivat noin 1450 eur ja Myrskylässä noin 1980 eur. Hinnat ovat alv 0 % hintoja. Kustannusarvio verkko-operaattorien arvioimana Eri keskusteluissa ja tapaamisissa on tullut ilmi kahden eri operaattorin arvio verkon rakentamisen kustannuksista. Kuuskaista on arvioinut, että koko Orimattilan alueen (myös taajama-alue) verkottaminen maksaisi noin euroa. Tästä määrästä noin puolet on taajama-alueen osuus. Vastaavasti Lponet on hyvin alustavasti arvioinut, että Orimattilaan valokuituverkon rakentaminen maksaisi noin euroa. Tässä yhteydessä on korostettava, että tämä on hyvin alustava arvio. Kustannusarvioiden yhteenveto Tämän hankkeen perusteella, voidaan aika luotettavasti arvioida, että Orimattilan verkottaminen kokonaisuudessaan edes kohtuullisen kattavasti tulee maksamaan euroa. Jos verkon kattavuutta edelleen parannetaan, niin silloin kustannusten on mahdollista nousta aina eu- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

18 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 18 (24) RAPORTTI roon saakka. Vastaavasti Myrskylän osalta verkottaminen lukuun ottamatta Lponetin rakentamaa taajama-aluetta, tulee kustantamaan vähintään euroa. Mutta on huomattava, että verkko on mahdollista rakentaa suhteellisen kattavasti myös siten, että runkoverkon ja siihen liittyvän jakelurunkoverkon osalta verkko rakennettaisiin koko aluetta palvelevaksi, mutta tilaajaverkon osalta ainoastaan todellisen kiinnostuksen ja liittymishalukkuuden mukaan. Näin saadaan kustannuksia merkittävästi alemmaksi. Liittymien hinnoittelukohdassa on tätä osaa avattu edelleen. LIITTYMIEN HINNOITTELU Laskennan perusteet Hinnoittelun peruslähtökohtana on investoinnin 10 ja 15-vuoden takaisinmaksuajat. Olemme käyttäneet laskennan perusteena 30 % liittymishalukkuutta kaikista potentiaalisista kiinteistöistä. Edelleen on laskettu, että em. 30 % liittymishalukkuudesta huolimatta verkko rakennetaan suhteellisen kattavaksi runkoverkon ja jakelurunkoverkon osalta, minimissään 70 % kustannusvastaavuudella, useimmiten 100 % kustannuksin. Näin saadaan yhteiskustannuksiksi Orimattilassa noin euroa liittyjien määrän ollessa kpl ja Myrskylässä noin euroa, liittyjien määrän ollessa 198 kpl. Laskennan oletuksena on, että liittymän kk-maksusta riippumatta palvelujen osuus on kaikissa vaihtoehdoissa 20 eur/kk (alv 0). Tämä osuus liittymän käytöstä aiheutuvista kustannuksista menee palveluihin, ylläpitoon, asiakaspalveluun, laskutukseen jne. Oma verkkoyhtiö Jos perustaisimme alueelle oman verkkoyhtiön, niin em. perusteella liittymän asennusmaksu tulisi 10-vuoden takaisinmaksuajalla Orimattilassa olla minimissään 806 eur ja kk-maksu 40,32 eur/kk ja vastaavasti Myrskylässä 1613 eur ja 40,32 eur/kk. Myrskylän osalta 15-vuoden takaisinmaksulla riittäisi 806 eur liittymismaksu ja 40,32 eur/kk kk-maksu. Edellä mainituilla minimimaksuilla vuosittaista liikevaihtoa puhtaasta verkkoliiketoiminnasta kertyisi Orimattilassa eur/v ja Myrskylässä eur/v. Vastaavasti liittymismaksuja Orimattilassa eur ja Myrskylässä eur. Puhtaasti rahoitettavan määrän osuus Orimattilassa olisi noin eur ja Myrskylässä eur. Rahoitus tulisi sitten takaisinmaksetuksi 10-vuoden takaisinmaksu ajalla, ja Myrskylän osalta silloin kun liittymismaksu olisi 1613 eur. Oman verkkoyhtiön kohdalla tulisi laskelmiin ottaa mukaan myös riskiä mm. suhteellisen pitkän takaisinmaksuajan takia. Mikä tämän riskin osuus hinnoissa olisi, niin varmaankin noin 15 %. Vanha totuus on, että yleensä kustannuksia lisääviä yllätyksiä matkan varrella tulee vastaan. Joka tapauksessa oma verkkoyhtiökään ei ole mahdoton ajatus näillä tiedoilla. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

19 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 19 (24) RAPORTTI Kuuskaista Kuuskaistan strategia on rakentaa verkko kaikkialle kunnan alueelle sekä pitää liittymien hinnat joka puolella aluetta samanhintaisina. Jos Kuuskaista tulisi rakentamaan verkkoa Orimattilaan, niin todennäköisesti heidän liittymishinta olisi 1091 eur ja kk-maksu noin eur/kk. Lponet Lponetin hinnat Myrskylässä ja Lapinjärvellä ovat seuraavat: liittymismaksu on 0 eur, osuuskunnan jäsenille, ei jäsenille 250 eur asennusmaksu 1369 eur kk-maksu on jäsenille alkaen 32,13 eur/kk jäsenosuusmaksu noin eur Voidaan olettaa, että Orimattilan seudulla hinnat ovat samaa suuruusluokkaa. Kaikissa hinnoissa on alv 0 %. VERKON RAKENTAMISEN EDESAUTTAMINEN Koko hankkeen aikana olemme olleet avoimia kaikille verkon toteuttamisvaihtoehdoille ja tämä on johtanut useisiin kokouksiin ja palavereihin asian tiimoilta. Lapinjärven on paras tilanne, koska Lponet toteuttaa koko kunnan alueen kattavan kaapeli-tvvalokuituverkon. Lisäksi Lponet toteuttaa Myrskylän taajama-alueelle sekä itäisen Myrskylän alueelle vastaavan verkon. Lponetin investointi on noin 1,6 Meur, joka on erittäin merkittävä summa alueen kehittämiseen. Kunnat tai valtio eivät ole mukana investoinnissa, vaan Lponet rakentaa verkon omalla pääomallaan. Liitteenä 20 on Lponetin palveluesite. Orimattilassa verkon toteuttamisen osalta vahvimpana ja konkreettisimpana vaihtoehtona on Kuuskaista verkko-osuuskunnan suunnitelmat. Kuuskaista on tarjonnut Orimattilan, Nastolan ja Asikkalan kunnille valokuituverkon toteuttamista. Liitteenä 22 on luottamuksellinen laskelma tästä. Suunnitelmassa kunnat tukisivat verkon toteuttamista enintään 5,5 % osuudella summan vaihdellessa kunnan koon mukaan Koko investoinnin suuruus on arvioitu olevan reilut 35 M. Tässä suunnitelmassa on parasta se, että verkko rakennettaisiin kuntien koko alueelle niin keskustaajamat kuin haja-asutusalue mukaan lukien. Alustavasti myös alueen kunnat ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti ja jopa päätöksenteossa on arveltu olevan halukkuutta vaadittavien tukisummien myöntämiseen. Suurimpana haasteena suunnitelmissa on Kuuskaistan muut tulevat investoinnit Laajakaista kaikille hankkeiden myötä mm. Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Tällä hetkellä Kuuskaistan suunnitelmat Orimattilan seudulla lykkääntyvät kesästä 2013 ainakin kesään Mikäli hanke haluttaisiin toteuttaa kesän 2013 aikana, niin se edellyttäisi kunnilta takausta, joka kohdistuisi verkkoinvestointiin sen rakentamisen ajaksi. Verkon valmistuttua takaus päättyisi. Mutta kunnissa ei vaikuta olevan halukkuutta takausten myöntämiseen. Kuuskaistan osalta investoinnin rahoitusratkaisut selviävät loppuvuodesta Siitä on ylipäätään pitkälti kiinni Kuuskaista tuleminen Orimattilan seudulle. Toiminnallisesti Kuuskaistan olisi erinomainen vaihtoehto valokuituverkon toteuttajaksi ja palveluiden tuottajaksi. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013

ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013 ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013 Sisällysluettelo ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE... 1 RAPORTTI 27.6.2013...

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot AVOIN KUITUVERKKO Pirkanmaan alueen esiselvityshanke Tytti Soininen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa.

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Kerisalon kyläläiset ovat hyväkylä hankkeen innoittamana pohtineet kylänkehittämisen mahdollisuuksia ja kehitykseen

Lisätiedot

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) 20.5.2014

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Tämän tietopaketin tarkoituksena on tarjota kättä pidempää valokuituverkon laajentumisesta kiinnostuneille henkilöille. Tietopakettiin on pyritty kokoamaan perustiedot

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Orimattilan laajakaistakysely 16.9.2011 30.11.2011

Orimattilan laajakaistakysely 16.9.2011 30.11.2011 1.12.2011 Orimattilan laajakaistakysely 16.9.2011 30.11.2011 Kaikki vastaukset Orimattilan kaupungin laajakaistakysely 1. Onko sinulla internet yhteys käytössäsi? Yksittäisiä vastaajia: 369 Orimattilan

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot