ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI AJALTA 10/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI 17.10.2013 AJALTA 10/2012 10/2013"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE LOPPURAPORTTI AJALTA 10/ /2013 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

2 Sisällysluettelo ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE... 1 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo... 2 TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 HANKKEEN TOIMENPIDEALUE... 7 KIINNOSTUKSEN JA TARPEIDEN KARTOITUS... 8 Kyselyn vastaukset... 9 Orimattilan alueen valokuitukyselyn vastaukset... 9 Orimattilan kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (654 kpl) Myrskylän alueen valokuitukyselyn vastaukset Myrskylän kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (117 kpl) Lapinjärven alueen valokuitukyselyn vastaukset Lapinjärven kyselyalue sijaitsi koilliskulmassa, 6-tien oikealla puolella VERKON SUUNNITTELU Yleistä Reittisuunnittelu Tekninen suunnittelu Verkon määrät ja massat VERKON TOTEUTUKSEN KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio tuotemäärien perusteella Kustannusarvio verkko-operaattorien arvioimana Kustannusarvioiden yhteenveto LIITTYMIEN HINNOITTELU Laskennan perusteet Oma verkkoyhtiö Kuuskaista Lponet VERKON RAKENTAMISEN EDESAUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

3 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 3 (24) RAPORTTI JATKOVAIHE Orimattila Nastola Toteutetut kokoukset, tapaamiset ja palaverit määrä Tilastot ja suoritteet määrä Työntekijäresurssit YHTEENVETO Valokuidun tulevaisuus Orimattilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä Liitteet Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

4 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 4 (24) RAPORTTI TIIVISTELMÄ Orimattilan-Myrskylän-Lapinjärven verkkosuunnitelmahankkeen tavoitteena on selvittää alueen asukkaiden ja yritysten tarpeet sekä mielenkiinto nopean tietoliikenneverkon toteuttamiseksi. Valokuituverkolla maaseudun kunnat voivat vahvistaa palveluntarjontaa ja luoda yrityksille paremmat toimintamahdollisuudet. Suunniteltavalla nopealla verkolla mahdollistetaan mm. etätyön tekeminen, verkko- ja etäopetus kouluissa, parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä vähennetään ympäristön kuormitusta. Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään kuuluvat Orimattilan kaupungin sekä Myrskylän ja Lapinjärven kuntien haja-asutusalueiden asuin-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistöt sekä julkiset kiinteistöt ja ylipäätään kaikki ne, jotka eivät ole nopeiden yhteyksien tavoitettavissa. Alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostuksen perusteella suunnitellaan valokuituverkko näille alueille. Lisäksi verkon toteuttamiseen annetaan neuvoja mm. tekniikan ja kustannusten osalta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 10/ /2013 tavoitteina on tuottaa Selvitys hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kiinnostuksesta ja tarpeista hankkia valokuituverkon palveluita Suunnitelma valokuituverkon rakentamisesta Alustava arvio verkon rakentamisen kustannuksista sekä perusteet liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisesti Hankkeen toisen vaiheen 07/ /2013 tavoitteina on tuottaa Orimattilassa yrittäjiltä ja yksityisiltä liittymissitoumusten saaminen perustettavan verkkoyhtiö tai alueelle tulevan verkkoyhtiön nimiin Nastolassa yrittäjien ja teollisuuden tarpeiden kartoittaminen valokuituliittymille Verkon toteuttajatahojen kanssa neuvotteleminen Verkon rakentamisen toteuttamisen edesauttaminen Alueella olevien valokuitutoimijoiden työn tukeminen Hankkeen aikataulu Aloitus lokakuussa 2012 Ensimmäinen vaihe on valmiina Toinen vaihe on valmiina Hanke päättyy Hankkeen toteutuksesta vastaavat Reijo Korhonen, suunnittelija-asiantuntija Puh Juuso Ojala, markkinointi- ja tutkimusassistentti Puh Sähköposti Hankkeen verkkosivut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

5 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 5 (24) RAPORTTI JOHDANTO Tietoliikenneverkoissa siirrettävän datan määrä kasvaa jatkuvasti, ja yhteyksiltä vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän siirtonopeutta sekä luotettavuutta. Tämän hetkiset, jo hyvinkin iäkkäät ja vanhanaikaiset kupariverkot tai nykyaikaiset langattomat yhteydet, eivät varsinkaan hajaasutusalueilla ja pitkillä etäisyyksillä ole riittäviä liikkuvan kuvan ynnä muun suurta kapasiteettia ja luotettavaa yhteyttä vaativan datan siirtoon. Näin ollen valokuidun kysyntä kasvaa koko ajan ja verkkoja rakennetaan yhä enemmän eri puolille Suomea. Valokuitu on ylivoimainen siirtotie tietoliikenneverkoissa. Tiedonsiirron nopeus on monikymmen- ja satakertainen mihin tahansa muuhun siirtotiehen verrattuna. Lisäksi kuitu on immuuni sähkö sekä radiotaajuus häiriöille. Valokuidun käyttöikä on pitkä, jopa 50 vuotta, ja häviöt siirtotiellä ovat hyvin pieniä verrattuna esimerkiksi kupariyhteyksiin. Yksi valokuidun eduista on se, että kaapelit menevät pääosin maan alla, jolloin ne eivät ole alttiina sääoloille tai fyysisille vauriotekijöille. Tällöin valokuitu on myös hyvin luotettava siirtotie. Valokuituverkko mahdollistaa mitä moninaisimmat palvelut, mitä nyt ja tulevaisuudessa voidaan edes kuvitella tarvittavan. Verkon kautta hoituvat niin häiriöttömät videoneuvottelut, puhelut kuin isojen tiedostojen sujuvat ja luotettavat siirrot. Tämä mahdollistaa sujuvan etätyön tekemisen, jolloin välillisesti säästetään luontoa ja myös rahaa. Lisäksi valokuitu on ylivoimainen myös viihdekäytössä, sillä yhteys mahdollistaa muun muassa sujuvan internetin selaamisen, verkkopelit sekä mitä moninaisimmat TV- ja musiikkipalvelut. Osa palveluntarjoajista tarjoaa myös kaapeli-tv:n palvelut valokuituverkossaan. Myrskylän kunnanhallitus teki jo vuonna 2008 periaatepäätöksen, että sinne minne kunta rakentaa vesijohtoa, viemäriä tai muuta kunnallistekniikkaa, rakennetaan samassa yhteydessä myös valokuituverkko. Tällä toteutustavalla kunta toteutti viime vuosien aikana suhteellisen mittavan verkon jolle kustannuksia kertyi kuitenkin vain vajaat euroa. Vuonna 2012 kunta teki kaupat verkosta Lponet verkko- ja palveluoperaattorin kanssa, joka sitoutui edelleen laajentamaan verkkoa kattamaan koko Myrskylän taajama-alueen. Asia on edennyt käyttövaiheeseen ja ensimmäiset taloudet on kytketty kuituverkon piiriin loppuvuodesta Artjärven kunnan liittyessä Orimattilan kaupunkiin vuonna 2011, yhdistymissopimus piti sisällään pykälän Orimattilan kaupungin osallistumisesta entisen Artjärven alueen laajakaistayhteyksien parantamisesta. Orimattilassa puolestaan oli järjestetty Sadan Megan maakuntahankkeen toimesta loppuvuodesta 2011 laajakaistakysely, ja siihen vastanneista kaupunkilaisista valtaosa oli kiinnostunut parantamaan internetyhteyttään. Vastaajista jopa 65 % halusi sadanmegan yhteyden muutaman vuoden sisällä, joten myös Orimattilassa oli selkeää tilausta valokuituverkolle. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena, kevään 2012 aikana alueelle alettiin suunnitella ja rakentaa valokuituverkon suunnitelmahanketta. Hankkeen toteuttajaksi valikoitui Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Tätä kautta hankkeeseen saatiin luotettava ja kokenut toimija. Hankkeen aikana tapahtui yritysfuusio, jonka seurauksena yrityksen nimeksi vaihtui Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

6 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 6 (24) RAPORTTI Hanke alkoi lokakuussa 2012 kartoitus- ja selvitystyöllä. Sen jälkeen siirryttiin suunnittelemaan verkkoa. Ensimmäisen vaiheen osalta hanke valmistui kesäkuun loppuun mennessä Kun huomattiin, että hanke valmistuu suunnitellusta selvästi edullisemmin kustannuksin ja toisaalta nähtiin selvä jatkotyön tarve, päätettiinkin jatkohankkeesta. Jatkohankkeen tekninen osa valmistui mennessä ja itse hanke päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Jatkohanke rahoitetaan kokonaan ensimmäisestä hankkeesta säästyneillä varoilla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteina on tuottaa 1) selvitys hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kiinnostuksesta ja tarpeista hankkia valokuituverkon palveluita, 2) suunnitelma valokuituverkon rakentamisesta ja 3) alustava arvio verkon rakentamisen kustannuksista sekä perusteet liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisesti. Hankkeen jatkovaiheen tavoitteena on 1) Orimattilassa yrittäjiltä ja yksityisiltä liittymissitoumusten saaminen, 2) Nastolassa yrittäjien ja teollisuuden tarpeiden kartoittaminen valokuituliittymille, 3) verkon toteuttajatahojen kanssa neuvotteleminen, 4) verkon rakentamisen toteuttamisen edesauttaminen sekä 5) alueella olevien valokuitutoimijoiden työn tukeminen. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

7 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 7 (24) RAPORTTI HANKKEEN TOIMENPIDEALUE Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään kuuluivat Orimattilan kaupungin sekä Myrskylän ja Lapinjärven kuntien haja-asutusalueiden asuin-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistöt sekä julkiset kiinteistöt ja ylipäätään kaikki ne, jotka eivät ole nopeiden yhteyksien tavoitettavissa. Jatkohankkeen osalta alue kasvoi kattamaan kyselyn osalta Nastolan yrittäjät. Hanke lähti käyntiin selvitystyöllä, jossa kartoitettiin teleoperaattorien sekä muiden alueellisten valokuitutoimijoiden jo olemassa olevia sekä tulevia verkkoja. Nyrkkisäännöksi muodostui, että jos alueella oli jo valokuituverkko tai sellainen oli sinne vuoden 2014 loppuun mennessä varmuudella tulossa, alue jäi suunnittelutyön ulkopuolelle. Selvityksen aika kävi ilmi, etteivät valtakunnalliset isot teleoperaattorit olleet kiinnostuneita sijoittamaan maaseudun valokuituinfrastruktuuriin kuin korkeintaan uusilla asutusalueilla tai rajatuilla teollisuusalueilla. Sellaisia ei tulevaa Orimattilan Hennan asuinaluetta ja Orimattilan Sampolan teollisuusaluetta lukuun ottamatta ollut, joten se mahdollisuus, että joku olemassa oleva valtakunnallinen teleoperaattori olisi alueita verkottanut, voitiin sulkea pois. Tapaamisissa selvisi kuitenkin, että Loviisan ja Porvoon seudulla toimiva verkko- ja palveluoperaattori Lponet laajentaa valokuituverkkojaan niin, että koko Lapinjärvi ja Myrskylän taajama-alue sekä Lapinjärven ja Myrskylän välinen yhteysalue tulevat valokuituverkon piiriin vuosien aikana. Tämän johdosta koko Lapinjärven kunta ja Myrskylän taajama-alue jäivät kartoituksen sekä suunnittelutyön ulkopuolelle. Hennan alueelle suunnitelmaa ei myöskään tehty, koska alueen kaavoitus on vielä kesken eräinen. Suunnitelmassa alue kuitenkin huomioitiin viemällä yksi kyläkeskus aivan tulevan Hennan alueen läheisyyteen, jolloin verkkoa voidaan tarvittaessa helposti laajentaa alueelle. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

8 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 8 (24) RAPORTTI KIINNOSTUKSEN JA TARPEIDEN KARTOITUS Selvitystyön kanssa samaan aikaan aloitettiin myös alueen asukkaiden sekä yritysten mielenkiinnon ja tarpeiden selvittäminen. Alueen kiinteistönomistajille lähetettiin kyselykirje, joka on liitteenä 23. Myrskylässä ja Lapinjärvellä kysely toteutettiin kaksikielisenä ja Orimattilassa pelkästään suomen kielellä. Kiinteistöjen omistajatiedot osoitteineen saatiin kunnan kiinteistörekisteritiedoista. Orimattilan alueen kyselyiden mukana lähetettiin kaupungin koosta johtuen myös valmiiksi maksettu palautuskuori, ja Myrskylän alueella keskustaan sijoitettiin yksi vastauslaatikko. Lapinjärven osalta kysely tehtiin erittäin rajatulle ja pienelle alueelle, joka kohdistuu 6-tien oikealle puolella, kunnan luoteiskulmaan. Vastauslaatikko sijaitsi Lapinjärven Pukaron kylällä. Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista myös sähköisesti hankkeen verkkosivuilla missä oli Googlen lomake-editorilla tehty vastauslomake. Siitä vastaukset saatiin suoraan Excel-taulukkoon. Paperiset vastaukset lisättiin taulukkoon manuaalisesti. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

9 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 9 (24) RAPORTTI Kyselyn vastaukset Orimattilan alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 328 kpl 2 vuoden sisällä 193 kpl 5 vuoden sisällä 133 kpl kiinnostuneet yhteensä 654 kpl ei tarvitse valokuitua 356 kpl vastauksia yhteensä kpl vastausprosentti 24,8 % Orimattilalaisten kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan: niin pian kuin mahdollista 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 356 kpl; 35 % 328 kpl; 33 % 133 kpl; 13 % 193 kpl; 19 % Orimattilan osalta kysely on suhteellisen voimakkaasti kantaa ottava, jossa on selvästi hankealueen suurin vastausprosentti, lähes 25 %. Vastanneista yli 2/3 haluaa verkon käyttöön. Tästä voinee vetää sen johtopäätöksen, että verkon toteuttajalle olisi tilausta. Jos kaikki verkon haluavat tulisivat kerralla asiakkaaksi, niin vuosittaista liikevaihtoa kertyisi 40 eur/kk maksulla noin eur käyttömaksuina. Liittymismaksuja kertyisi noin eur. Ne ovat merkittäviä summia. Sen lisäksi tiedetään, että verkon rakentamisen aikaan liittyjien määrä entisestään lisääntyy. Mielestämme Orimattilassa olisi selvästi tilausta nopean valokuituverkon toteuttajalle. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

10 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 10 (24) RAPORTTI Orimattilan kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (654 kpl) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

11 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 11 (24) RAPORTTI Myrskylän alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 61 kpl 2 vuoden sisällä 37 kpl 5 vuoden sisällä 19 kpl kiinnostuneet yhteensä 117 kpl ei tarvitse valokuitua 30 kpl vastauksia yhteensä 147 kpl vastausprosentti 14,3 % Myrskyläläisten kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan niin pian kuin mahdollista 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 19 kpl 13 % 30 kpl 21 % 35 kpl 24 % 61 kpl 42 % Myrskylän osalta tilanne on hyvin tyypillinen. Kyselyyn vastasi aikalailla ennalta arvattavissa oleva määrä, vastausprosentin ollessa reilut 14 %. Täällä ei ole niin selkeää etukäteistilausta valokuituverkolle kuin Orimattilassa, mutta todennäköisesti kiinnostus lisääntyy verkon rakentamisen yhteydessä. Vaisumpaan aktiivisuuteen saattaa vaikuttaa sekin, että Lponet on tuomassa verkon alueelle ja se on ihmisten tiedossa. Näin ei saman aihepiirin kyselyyn vastaaminen oikein innosta. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

12 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 12 (24) RAPORTTI Myrskylän kiinnostuneiden jakautuminen kartalla (117 kpl) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

13 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 13 (24) RAPORTTI Lapinjärven alueen valokuitukyselyn vastaukset niin pian kuin mahdollista 0 kpl 2 vuoden sisällä 1 kpl 5 vuoden sisällä 1 kpl kiinnostuneet yhteensä 2 kpl ei tarvitse valokuitua 1 kpl vastauksia yhteensä 3 kpl vastausprosentti 17,6 % Huom! Alue on hyvin rajattu ja suppea johtuen siitä, että alue rakentuu operaattorivetoisesti vuoteen 2014 mennessä, eikä tämän takia aluetta ole ollut mielekästä ottaa hankealueeksi. Kiinnostus valokuituverkkoa kohtaan niin pian kuin mahdollista 0 % 2 vuoden sisällä 5 vuoden sisällä en tarvitse valokuituyhteyttä 34 % 33 % 33 % Lapinjärvellä on kunnista paras tilanne, koska koko kunnan alueelle on rakentumassa nopea valokuituverkko Lponet operaattorin toimesta vuoteen 2014 mennessä. Lisäksi kunnassa toimii Heikinkylän alueella yksityinen osuuskuntaomisteinen valokuituverkko. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

14 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 14 (24) RAPORTTI Lapinjärven kyselyalue sijaitsi koilliskulmassa, 6-tien oikealla puolella Lponet toteuttaa valokuituverkon lähes koko Lapinjärven alueelle vuoteen 2014 mennessä. Lapinjärven kunnan osalta valokuituverkon saatavuus tuleekin olemaan erinomainen jo lähitulevaisuudessa. Lponet teki päätöksen verkon laajentamisesta hankesuunnittelun ja hankkeen aloittamisen välisenä aikana. Omalta osaltaan hankkeellakin lienee ollut tähän vaikutusta. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

15 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 15 (24) RAPORTTI VERKON SUUNNITTELU Hankkeen alussa verkon suunnittelun johtoajatus kumpusi ajatuksesta, että alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostuksen perusteella suunnitellaan valokuituverkko näille alueille. Tätä vaihtoehtoa noudatimme alkuosassa suunnittelua, mutta aika pian huomasimme, että verkko on järkevää suunnitella kattamaan käytännöllisesti katsoa koko kunnan alue, lukuun ottamatta Orimattilan ja Myrskylän taajama-aluetta sekä Lapinjärven kuntaa, jossa valokuituverkkoja on olemassa tai rakenteilla sekä ylipäätään saatavilla kohtuullisin kustannuksin. Yleistä Verkko on suunniteltu ethernet tyyppisesti, mikä tarkoittaa sitä, että lähimmältä aktiivikeskukselta on suunniteltu Viestintäviraston suunnitteluohjeiden mukaan kaksi kuitujohdinta jokaiseen pienkiinteistöön (okt, kesäasunnot jne.) ja kuusi johdinta rivi- ja kerrostaloihin. Se on sanottava, että useissa kohdin maaseutualuetta verkko kannattaisi toteuttaa ns. pon-tekniikalla, mikä vastaavasti johtaisi ohuempiin kaapelipaksuuksiin varsinkin jakelurunkoverkon suhteen. Mutta itse suunnittelutyö on tehtävä ethernet pohjaisesti, koska ethernet suunnitelma on muutettavissa bon-tekniikaksi, mutta ei päinvastoin. Lisäksi Viestintäviraston suunnitteluohjeet suosittelevat ethernet tyyppistä toteutusta. Verkon suunnitteluun valittiin tarjousten pyytämisen jälkeen selainpohjainen KeyPro Oy:n valmistama KeyCom ohjelmisto. Ohjelmiston etuja olivat edullisempi hinta, selainpohjaisuus ja pilvipalveluna toimiminen. Reittisuunnittelu Verkon suunnittelu aloitettiin sijoittamalla verkosta kiinnostuneet kartalle. Tältä pohjalta alettiin miettiä kaapelien reittejä sekä tulevia verkon solmupisteitä. Reiteistä yritettiin tehdä mahdollisimman järkevät siten, että kaikki kiinteistöt kuitenkin saataisiin tarvittaessa kytkettyä verkkoon. Reittisuunnittelun yhteydessä kartalle sijoitettiin solmupisteet, joihin jatkokset tai pon-jaottimet voidaan tulevaisuudessa sijoittaa. Reittisuunnittelussa sijoitettiin myös tarvittaviin kohtiin mahdolliset siltakiinnitykset ja isompien teiden alitukset. Siltakiinnitysten toteuttamistekniikkaan ei suunnittelussa otettu kantaa. Mahdolliset toteutustavat ovat käyttää mahdollisesti jo olemassa olevaa kaapelikourua, asentaa sellainen tai sitten upottaa kaapelit sillan kanteen. Isompien teiden alitukset taas hoidettiin tunkkauksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tien molemmille puolille kaivetaan kuoppa, ja tien ali kuopasta toiseen työnnetään putki, jossa kaapelit kulkevat. Näin päällystettä ei tarvitse rikkoa ja tietä katkaista liikenteeltä. Kaapelien reitit pyrittiin suunnittelemaan pääosin valtion, kunnan tai tiekuntien omistamien teiden varteen. Tämä helpottaa toteutusvaiheen lupamenettelyä. Lähtökohtaisesti kaapeleita ei lähdetty kuljettamaan metsien tai peltojen halki. Tekninen suunnittelu Teknisessä suunnittelussa suunniteltiin kaapelit, teletilat sekä hitsaukset alueelle. Aluksi jokaiseen kiinteistöön sijoitettiin tilaajapääte, johon kuitu tultaisiin kytkemään, ja josta data kulkisi tilaajan omaan sisäverkkoon. Seuraavaksi jokaiselta tilaajapäätteeltä vedettiin talokaapeli lähimpään solmupisteeseen. Jokaiseen pientaloon vedettiin 4-kuituinen kaapeli tyyppiä FYO2PMU 4 eli onteloraken- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

16 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 16 (24) RAPORTTI teinen valokaapeli täytemassalla, jossa on lujite-elementtinä pyörölanka ja muovikuori. Rivitaloihin ym. isompiin kiinteistöihin suunniteltiin samanlainen kaapeli 6-kuituisena. Kyläkeskukset pyrittiin sijoittamaan kouluihin tai muihin kaupungin/kunnan omistamiin tiloihin, jotta uusia lämpimiä teletiloja tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän ja toisaalta aika arvokkaita uusia sähköliittymiä ei tarvittaisi. Tällä taattiin myös se, että laitteisiin ja kaapeleihin eivät ulkopuoliset pääse käsiksi ja laitteet ovat sopivissa olosuhteissa. Koko alueelle tarvittiin vain yksi kokonaan uusi teletila, koska tulevan Hennan alueen läheisyydessä ei ollut mitään sopivaa paikkaa kyläkeskukselle. Keskus piti kuitenkin saada tälle alueelle, sillä jos alueelle tulee kymmenen vuoden kuluessa yli uutta asukasta, on verkkoon liittyjien määrä varmasti huomattava. Runkokaapelina päädyttiin käyttämään FZOVDMU-SD kaapelia, joka on väljästi kerrattu poimutettu kaapeli, jossa on muovikuori ja teräsnauha lujite-elementtinä. Tähän kaapeliin päädyttiin, koska se on suhteellisen edullista, helppo asentaa ja sen mekaaninen kestävyys on hyvä. Kaapelia käytettiin runkolinjoissa 24-, 48-, 96- sekä 192-kuituisena tarpeen mukaan. Runkokaapelien suunnittelun jälkeen kaapelit piti hitsata toisiinsa. Hitsauksia ja kaapeleita suunniteltaessa pyrittiin käyttämään nyrkkisääntönä, että yhteen kaapelin tulee alkupään ja loppupään hitsauksen lisäksi korkeintaan yksi jatkos matkalle, jotta vältyttäisiin turhilta hitsauskuluilta ja verkko olisi mahdollisimman yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi kuidussa kulkevan valon teho ei turhaan vaimene ylimääräisissä jatkoksissa. Verkon määrät ja massat Nimike / tuote Orimattila Myrskylä Yhteensä Auraus 507 km 122 km 629 km Maantiealitukset 1015 m 202 m 1217 m Siltakiinnitykset 660 m 35 m 695 m Solmupisteet 284 kpl 76 kpl 360 kpl Tilaajapäätteet 4564 kpl 659 kpl 5223 kpl Kyläkeskukset 13 kpl 1 kpl 14 kpl Talokaapelit km 284 km 3088 km Talokaapelit km 51 km 200 km Runkokaapeli km 50 km 415 km Runkokaapeli km 33 km 129 km Runkokaapeli km 27 km 141 km Runkokaapeli km 62 km 223 km Kaikkiaan alueelle suunniteltiin 5223 kpl tilaajapäätteitä. Eli tämän verran on verkkosuunnitelmassa kiinteistöjä mukana. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

17 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 17 (24) RAPORTTI VERKON TOTEUTUKSEN KUSTANNUSARVIO Verkkosuunnitelma on tehty perinteisellä ethernet-tekniikalla, vaikka kustannuksien näkökulmasta ns. pon-tekniikka olisi edullisempi toteuttaa. Verkko-operaattoreista mm. Kuuskaista ja Lponet käyttävät pon-tekniikkaa. Valtakunnalliset isot operaattorit suosivat perinteisempää ethernet tekniikkaa. Lähtökohtaisesti ja myös kustannusten valossa ethernet-tekniikalla toteutettava verkko on aina varmalla puolella, siitä kun on mahdollista siirtyä pon-tekniikkaan, mutta ei päinvastoin. Kustannusarvio tuotemäärien perusteella Verkossa olevien tuotemäärien ja massojen perusteella Orimattilan valokuituverkon kustannukset ovat noin euroa ja Myrskylän noin euroa. Kustannukset sisältävät niin materiaali- kuin työkustannukset. Alla on taulukko arvioiduista kustannuksista. Nimike / tuote Eur/yks. Orimattila Myrskylä Auraus 5 /m Maantiealitukset 75 /m Siltakiinnitykset 75 /m Solmupisteet 800 /kpl Tilaajapäätteet 250 /kpl Kyläkeskukset /kpl Talokaapelit 4 0,42 /m Talokaapelit 6 0,46 /m Runkokaapeli 24 0,90 /m Runkokaapeli 48 1,25 /m Runkokaapeli 96 1,85 /m Runkokaapeli 192 2,50 /m Yhteensä Kustannuksiin vaikuttaa suuresti urakoitsijoiden työtilanteet, mutta arviomme mukaan ym. hinnat ovat varmalla puolella, mutta eivät kuitenkaan ylimitoitettuja. Orimattilan osalta kustannukset per liittyjä olisivat noin 1450 eur ja Myrskylässä noin 1980 eur. Hinnat ovat alv 0 % hintoja. Kustannusarvio verkko-operaattorien arvioimana Eri keskusteluissa ja tapaamisissa on tullut ilmi kahden eri operaattorin arvio verkon rakentamisen kustannuksista. Kuuskaista on arvioinut, että koko Orimattilan alueen (myös taajama-alue) verkottaminen maksaisi noin euroa. Tästä määrästä noin puolet on taajama-alueen osuus. Vastaavasti Lponet on hyvin alustavasti arvioinut, että Orimattilaan valokuituverkon rakentaminen maksaisi noin euroa. Tässä yhteydessä on korostettava, että tämä on hyvin alustava arvio. Kustannusarvioiden yhteenveto Tämän hankkeen perusteella, voidaan aika luotettavasti arvioida, että Orimattilan verkottaminen kokonaisuudessaan edes kohtuullisen kattavasti tulee maksamaan euroa. Jos verkon kattavuutta edelleen parannetaan, niin silloin kustannusten on mahdollista nousta aina eu- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

18 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 18 (24) RAPORTTI roon saakka. Vastaavasti Myrskylän osalta verkottaminen lukuun ottamatta Lponetin rakentamaa taajama-aluetta, tulee kustantamaan vähintään euroa. Mutta on huomattava, että verkko on mahdollista rakentaa suhteellisen kattavasti myös siten, että runkoverkon ja siihen liittyvän jakelurunkoverkon osalta verkko rakennettaisiin koko aluetta palvelevaksi, mutta tilaajaverkon osalta ainoastaan todellisen kiinnostuksen ja liittymishalukkuuden mukaan. Näin saadaan kustannuksia merkittävästi alemmaksi. Liittymien hinnoittelukohdassa on tätä osaa avattu edelleen. LIITTYMIEN HINNOITTELU Laskennan perusteet Hinnoittelun peruslähtökohtana on investoinnin 10 ja 15-vuoden takaisinmaksuajat. Olemme käyttäneet laskennan perusteena 30 % liittymishalukkuutta kaikista potentiaalisista kiinteistöistä. Edelleen on laskettu, että em. 30 % liittymishalukkuudesta huolimatta verkko rakennetaan suhteellisen kattavaksi runkoverkon ja jakelurunkoverkon osalta, minimissään 70 % kustannusvastaavuudella, useimmiten 100 % kustannuksin. Näin saadaan yhteiskustannuksiksi Orimattilassa noin euroa liittyjien määrän ollessa kpl ja Myrskylässä noin euroa, liittyjien määrän ollessa 198 kpl. Laskennan oletuksena on, että liittymän kk-maksusta riippumatta palvelujen osuus on kaikissa vaihtoehdoissa 20 eur/kk (alv 0). Tämä osuus liittymän käytöstä aiheutuvista kustannuksista menee palveluihin, ylläpitoon, asiakaspalveluun, laskutukseen jne. Oma verkkoyhtiö Jos perustaisimme alueelle oman verkkoyhtiön, niin em. perusteella liittymän asennusmaksu tulisi 10-vuoden takaisinmaksuajalla Orimattilassa olla minimissään 806 eur ja kk-maksu 40,32 eur/kk ja vastaavasti Myrskylässä 1613 eur ja 40,32 eur/kk. Myrskylän osalta 15-vuoden takaisinmaksulla riittäisi 806 eur liittymismaksu ja 40,32 eur/kk kk-maksu. Edellä mainituilla minimimaksuilla vuosittaista liikevaihtoa puhtaasta verkkoliiketoiminnasta kertyisi Orimattilassa eur/v ja Myrskylässä eur/v. Vastaavasti liittymismaksuja Orimattilassa eur ja Myrskylässä eur. Puhtaasti rahoitettavan määrän osuus Orimattilassa olisi noin eur ja Myrskylässä eur. Rahoitus tulisi sitten takaisinmaksetuksi 10-vuoden takaisinmaksu ajalla, ja Myrskylän osalta silloin kun liittymismaksu olisi 1613 eur. Oman verkkoyhtiön kohdalla tulisi laskelmiin ottaa mukaan myös riskiä mm. suhteellisen pitkän takaisinmaksuajan takia. Mikä tämän riskin osuus hinnoissa olisi, niin varmaankin noin 15 %. Vanha totuus on, että yleensä kustannuksia lisääviä yllätyksiä matkan varrella tulee vastaan. Joka tapauksessa oma verkkoyhtiökään ei ole mahdoton ajatus näillä tiedoilla. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

19 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 19 (24) RAPORTTI Kuuskaista Kuuskaistan strategia on rakentaa verkko kaikkialle kunnan alueelle sekä pitää liittymien hinnat joka puolella aluetta samanhintaisina. Jos Kuuskaista tulisi rakentamaan verkkoa Orimattilaan, niin todennäköisesti heidän liittymishinta olisi 1091 eur ja kk-maksu noin eur/kk. Lponet Lponetin hinnat Myrskylässä ja Lapinjärvellä ovat seuraavat: liittymismaksu on 0 eur, osuuskunnan jäsenille, ei jäsenille 250 eur asennusmaksu 1369 eur kk-maksu on jäsenille alkaen 32,13 eur/kk jäsenosuusmaksu noin eur Voidaan olettaa, että Orimattilan seudulla hinnat ovat samaa suuruusluokkaa. Kaikissa hinnoissa on alv 0 %. VERKON RAKENTAMISEN EDESAUTTAMINEN Koko hankkeen aikana olemme olleet avoimia kaikille verkon toteuttamisvaihtoehdoille ja tämä on johtanut useisiin kokouksiin ja palavereihin asian tiimoilta. Lapinjärven on paras tilanne, koska Lponet toteuttaa koko kunnan alueen kattavan kaapeli-tvvalokuituverkon. Lisäksi Lponet toteuttaa Myrskylän taajama-alueelle sekä itäisen Myrskylän alueelle vastaavan verkon. Lponetin investointi on noin 1,6 Meur, joka on erittäin merkittävä summa alueen kehittämiseen. Kunnat tai valtio eivät ole mukana investoinnissa, vaan Lponet rakentaa verkon omalla pääomallaan. Liitteenä 20 on Lponetin palveluesite. Orimattilassa verkon toteuttamisen osalta vahvimpana ja konkreettisimpana vaihtoehtona on Kuuskaista verkko-osuuskunnan suunnitelmat. Kuuskaista on tarjonnut Orimattilan, Nastolan ja Asikkalan kunnille valokuituverkon toteuttamista. Liitteenä 22 on luottamuksellinen laskelma tästä. Suunnitelmassa kunnat tukisivat verkon toteuttamista enintään 5,5 % osuudella summan vaihdellessa kunnan koon mukaan Koko investoinnin suuruus on arvioitu olevan reilut 35 M. Tässä suunnitelmassa on parasta se, että verkko rakennettaisiin kuntien koko alueelle niin keskustaajamat kuin haja-asutusalue mukaan lukien. Alustavasti myös alueen kunnat ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti ja jopa päätöksenteossa on arveltu olevan halukkuutta vaadittavien tukisummien myöntämiseen. Suurimpana haasteena suunnitelmissa on Kuuskaistan muut tulevat investoinnit Laajakaista kaikille hankkeiden myötä mm. Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Tällä hetkellä Kuuskaistan suunnitelmat Orimattilan seudulla lykkääntyvät kesästä 2013 ainakin kesään Mikäli hanke haluttaisiin toteuttaa kesän 2013 aikana, niin se edellyttäisi kunnilta takausta, joka kohdistuisi verkkoinvestointiin sen rakentamisen ajaksi. Verkon valmistuttua takaus päättyisi. Mutta kunnissa ei vaikuta olevan halukkuutta takausten myöntämiseen. Kuuskaistan osalta investoinnin rahoitusratkaisut selviävät loppuvuodesta Siitä on ylipäätään pitkälti kiinni Kuuskaista tuleminen Orimattilan seudulle. Toiminnallisesti Kuuskaistan olisi erinomainen vaihtoehto valokuituverkon toteuttajaksi ja palveluiden tuottajaksi. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

20 ORMYLA-VERKKOSUUNNITELMAHANKE 20 (24) RAPORTTI Telekarelia voisi toteuttaa valokuituverkon Artjärveltä Niinikosken kautta Orimattilaan olevalla kapealla kaistaleella ja lisäksi Orimattilasta Luhtikylän suuntaan ja sieltä edelleen Viljaniemen kautta Pennalaan olevalla alueella. Tämä alue mahdollistaisi noin kiinteistön liittymisen valokuituverkon käyttäjäksi. Mutta Telekarelian vaihtoehto edellyttäisi paikallisen verkko-osuuskunnan tai -yhtiön perustamista. Telekarelia olisi toteutuksessa kumppani ja palveluntarjoaja, ei itse investoija. Suurin heikkous ratkaisussa on se, että alue kattaisi vain pienen osan Orimattilaa. Vaihtoehdolla on myös kiire, koska Telekarelian oman verkon rakentaminen tapahtuu loppukesästä Toukokuun aikana on tullut esille, että Dna:lla on halua tarjota Orimattilan Sampolan teollisuusalueen yrityksille valokuituliittymiä. Alkuvuonna tätä mielenkiintoa ei ollut. Sampolan alueen yrityksillä on heikot kupariyhteydet. Tämä on iso ongelma. Alueella toimivalta yrittäjältä saadun tiedon mukaan Dna oli tarjonnut valokuituliittymää noin euron hintaan, joka oli myöhemmin tippunut noin euron hintaan. Edelleen yrittäjä toi julki, että Kuuskaistan julkitulemisen jälkeen Dna oli tarjonnut liittymää täysin samaan euron liittymishintaan. Tämä on OrMyLa-hankkeen aikaansaannosta, ainakin välillisesti. Hankkeen yhtenä aikaansaannoksena on ollut saada Orimattilan yrittäjät aktivoitumaan valokuituverkon osalta ja he laativatkin yhteisen vetoomuksen kaupungille. Vetoomus allekirjoituksineen on liitteenä 21. Lponet rakentaa kaapeli-tv-valokuituverkkoa Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Lponet ei ole sulkenut pois mahdollisuutta rakentaa verkko myös Orimattilaan. Mutta tällä hetkellä Lponetin verkkoinvestoinnit ovat niin mittavia, ettei ainakaan tällä hetkellä heillä ole mahdollisuutta rakentaa enempää. Mutta Lponet käsittelee verkon mahdollista rakentamista Orimattilaan hallituksen kokouksessaan elokuussa. Sen jälkeen tiedämme asiasta enemmän. Toteutetut kokoukset, palaverit ja seminaarit määrä Myrskylä, Lapinjärvi ja Orimattila kunnat 4 Kokoukset ja palaverit eri toimijoiden kesken 23 Valokuituseminaarit Orimattila-Nastola-Asikkala kuntien kesken Megan maakunta seminaari 1 Alueen kyläinfot, osuuskunnat ja kyläkokoukset 10 Koulutus aiheen tiimoilta mm. Keycom koulutus ja käyttäjäpäivät 6 Lehdistö-, hanke- ja Ely-tilaisuudet 4 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Niemenkatu LAHTI

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Saimaan Kuitu Oy ja riskit Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen 1. Liittymämäärän kehittyminen 2. Osamaksumaksajien suuri osuus 3. Rakentamisen kalleus suhteessa tuloihin 4. Onko teknologiariskejä? 5. Näkymä

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi)

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Khall. 29.03.2016 52 liite nro 11. Kvalt. 04.04.2016 14 liite nro 2. Sisäilmatyöryhmä keskusteli 20.1. yhtenä toimenpiteenä, että Kullasvuoren

Lisätiedot

Komperon vesiosuuskunta Liperin kunnassa

Komperon vesiosuuskunta Liperin kunnassa Putkeen menee! hanke ALOITUSSEMINAARI 16.3.2012 P-K:n aikuisopisto Viemärin ja laajakaistan yhteisrakentaminen -case Kompero -Kuituverkon hyödyntäminen vesi- ja viemäriverkon valvonnassa Verkonvalvonta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Marttilaan ja Reimarlaan

Marttilaan ja Reimarlaan nopea ja luotettava nettiyhteys ja kaapelitelevisio Marttilaan ja Reimarlaan Helsingin valokuidut -osuuskunnan tiedotustilaisuus alueen pientalojen asukkaille Pitäjänmäen kirjasto, Jousipolku 1, keskiviikkona

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 HINNASTO OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 2 HINNASTO Sisällysluettelo 1. Tilaajayhteydet 3 1.1 Tilaajakuituyhteys 3 1.1.1 Tilaajakuituyhteys, pientalo (omakotitalot ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy Kuva: Nestor Cables 25.11.2014 Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi Kuva: Nestor Cables Oy SADAN MEGAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI Yleishyödyllinen kehittämishanke MAAKUNNAT: LAPPI KAINUU POHJOIS-KARJALA

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin olemme antaneet seuraavia näkemyksiä sekä ehdotuksia: 1. Ensimmäisessä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Verkkotietojärjestelmät ja kaivulupa.fi Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Keypron tuotteet ja palvelut Verkkotietojärjestelmät

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Mikko Kurtti toimitusjohtaja, CEO Kaisanet Oy mikko.kurtti@kaisanet.fi 044 7344 240 22.4.2016 Kurtti Mikko 1 Omistus ja hallinto Kaisanet Oy jatkaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 LISÄTIEDOT, MYYNTI- JA VUOKRAUSNEUVOTTELUT: Erkki Pursiainen,

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset,

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, 1176/9521/2010 1 (7) VERKON TUKIKELPOISUUDEN ARVIOINTI Tässä muistiossa kuvataan n näkemys keskeisimpiin verkon tukikelpoisuuden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Muistion tarkoituksena on auttaa teleyrityksiä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Hanketoteutuksen tavoitteet

Hanketoteutuksen tavoitteet Hanketoteutuksen tavoitteet Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeen päätavoitteena on edistää nopeiden 100Mb/s -yhteyksien aikaansaamista mukana olevien maakuntien haja-asutusalueilla. - Tukea palveluiden

Lisätiedot