Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta"

Transkriptio

1 Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1

2 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering, sidan 9 Hinaus, sivu 9 D Domkraft, sidan 8/9 Nosturi, sivu 8/9 Däckbyte, sidan 7 Renkaanvaihto, sivu 7 Däcktryck, sidan 4 Rengaspaineet, sivu 4 G Garanti, sidan 3 Takuu, sivu 3 H Hjul och däck, sidan 4-6 Pyörät ja renkaat, sivu 4-6 L Luftfjädring, sidan 10 Ilmajousitus, sivu 11 Lyfta fordonet, sidan 8/9 Ajoneuvon nostaminen, sivu 8/9 R Reservdelar, sidan 10 Varaosat, sivu 11 Reservhjul, sidan 6 Varapyörä, sivu 6 S Smörjning, sidan 10 Voitelu, sivu 11 Snökedjor, sidan 6 Lumiketjut, sivu 6 T Typskylt, sidan 10 Tyyppikilpi, sivu 11 2

3 Bästa kund! Ditt fordon är utrustat med ett amc-chassi från AL-KO Kober. Det innebär att fordonet till viss del skiljer sig från basfordonet. Använd den här instruktionsboken för att lära känna ditt fordon. Läs AL-KO:s instruktionsbok noggrant. Korrekt hantering, tillsammans med regelbundet underhåll och regelbunden skötsel, bidrar till ett bibehållet värde och är i många fall en förutsättning vid garantianspråk. Vi önskar dig en trevlig resa! AL-KO Kober Garantibestämmelser Instruktionsboken och underhållsföreskrifterna från fordonstillverkaren gäller utan begränsningar. Använd alltid originalreservdelar. Endast dessa reservdelar ger dig rätt kvalitet och garanterar att du uppfyller basfordonstillverkarens bestämmelser. Nödvändiga underhållsarbeten på AL-KO-bakaxeln (närmare beskrivning på sidan 10): måste smörjas efter mil dock minst en gång om året. OBS! Beakta de föreskrifter som gäller i ditt land! Arvoisa asiakas! Ajoneuvosi on varustettu AL-KO Koberin valmistamalla amc-alustalla. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvo poikkeaa tietyiltä osin perusajoneuvosta. Tutustu ajoneuvoosi tämän käyttöohjekirjan avulla. Lue AL-KO:n käyttöohjekirja huolella. Oikea käsittely yhdessä säännöllisen huollon ja hoidon kanssa varmistavat, että ajoneuvosi arvon säilymisen ja ovat monissa tapauksissa takuun voimassaolon edellytyksenä. Toivotamme sinulle hyvää matkaa! AL-KO Kober Takuuehdot Ajoneuvon vaimistajan laatima käyttöohjekirja ja huolto-ohjeet ovat voimassa ilman rajoituksia. Käytä aina alkuperäisvaraosia. Vain alkuperäisvaraosia käyttämällä voit olla varma siitä, että osat täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja että perusajoneuvon valmistajan vaatimukset täyttyvät. AL-KO-taka-akselin huoltotyöt (tarkempi kuvaus sivulla 11): voitelu km välein - kuitenkin vähintään kerran vuodessa. HUOM! Noudata paikallisia määräyksiä! 3

4 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Hjul och däck Ringtryck vid kalla däck (bar) Slanglösa däck Pyörät ja renkaat Rengaspaineet renkaat kylminä (baaria) Tubeless-renkaat Typ Fordonsklass Däck 2 axlar/akselia 3 axlar/akselia Tyyppi Ajoneuvoluokka Rengas fram/etu bak/taka fram/etu bak/taka AMC 35L 215/70 R15C 4,1 4,5 35 Light 225/70 R15C 4,1 4,5 AMC 37L 215/70 R15CP 5,0 5,5 AMC 35H 35 Heavy 215/75 R16C 4,5 5,0 AMC 38H 225/75 R16C 4,5 5,0 AMC 35HA 40 Heavy 225/75 R16CP 5,5 5,5 AMC 40H AMC 42H AMC 45HT 215/75 R16C 4,5 3,8 40 Heavy 225/75 R16C 4,5 3,8 AMC 50HT 225/75 R16CP 5,5 3,8 4

5 Rekommendationer Vi rekommenderar att däcktypen Camping används för alla husbilar. Däcktrycket ska alltid kontrolleras på kalla däck. Glöm inte reservhjulet! För att slitaget på däcken ska bli jämnt bör du byta plats på fram- och bakdäcken efter mil. Däcken skall vara kvar på samma sida om de har rotationsriktningsmärkning. På fordon med två bakaxlar kan bakdäcken slitas något snabbare än på en bil med en bakaxel eftersom vridkrafterna är större. Beakta den högsta tillåtna totalvikten och den högsta tillåtna släpvagnsvikten (anvisningar på sidan 10). Allvarliga skador kan inträffa på fordonet, på hjulen och däcken! Suositukset Suosittelemme, että kaikissa asuntoautoissa käytetään Campingrengastyyppiä. Rengaspaineet pitää aina tarkastaa renkaat kylminä. Älä unohda varapyörää! Jotta renkaat kuluisivat tasaisesti, etu- ja takarenkaat tulisi vaihtaa keskenään km välein. Renkaat pitää asentaa samalle puolelle, jos niissä on pyörimissuuntamerkintä. Kahdella taka-akselilla varustetuissa autoissa takarenkaat voivat kulua hieman nopeammin kuin yksiakselisissa autoissa, koska vääntövoimat ovat suuremmat. Älä ylitä suurinta sallittua kokonaispainoa ja suurinta sallittua perävaunupainoa. Ajoneuvo, pyörät ja renkaat voivat vaurioitua vakavasti! 5

6 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Hjul och däck Ett korrekt däcktryck påverkar inte enbart däckens livslängd utan även körkomforten och körsäkerheten. Ett felaktigt däcktryck påverkar fordonets väghållning i stor utsträckning. Trycket i respektive däck (även reservhjulet) måste kontrolleras regelbundet, särskilt innan långa körningar. Felaktigt däcktryck leder till ojämnt slitage på däcken, se bilden. Profi ldjupet bör inte underskrida 3 mm oavsett om lagföreskrifter i vissa länder tillåter mindre profi ldjup. Slitagemarkören i profi len (pil) visar vid 1,6 mm profi ldjup att den tillåtna slitagegräns som gäller i hela Europa har nåtts. Vid profi ldjup under 3 mm föreligger dock redan vid en låg vattennivå ökad risk för vattenplaning vid högre hastigheter. Snökedjor Läs anvisningarna i basfordonets instruktionsbok samt påbyggarens/husbilstillverkarens anvisningar. Pyörät ja renkaat Oikeat rengaspaineet eivät vaikuta yksinomaan renkaan elinikään vaan myös ajomukavuuteen ja -turvallisuuteen. Virheelliset rengaspaineet heikentävät merkittävästi ajoneuvon ajo-ominaisuuksia. Kaikkien pyörien (ml varapyörä) rengaspaineet pitää tarkastaa säännöllisesti, erityisesti ennen pitkiä ajomatkoja. Virheelliset rengaspaineet aiheuttavat renkaan epätasaista kulumista, katso kuva. Profi ilisyvyys ei saa olla alle 3 mm, vaikka joidenkin maiden lainsäädäntö salliikin pienemmän profi ilisyvyyden. Profi ilin kulumisilmaisimet (nuoli) ilmaisevat 1,6 mm profi ilisyvyyden kohdalla, että koko Euroopan alueella voimassa oleva sallittu kulumisraja on saavutettu. Alle 3 mm profi ilisyvyydellä vesiliirron vaara suurissa nopeuksissa on suurempi. Lumiketjut Lue perusajoneuvon käyttöohjekirja sekä päällirakentajan/asuntoautovalmistajan ohjeet. A B C A - Korrekt däcktryck: Jämnt profi lslitage A - Oikea rengaspaine: Tasainen renkaan kuluminen B - För lågt däcktryck: Förhöjt slitage på däckets ytterkant B - Liian alhainen rengaspaine: Renkaan ulkoreunat kuluvat enemmän! C - För högt däcktryck: Förhöjt slitage mitt på däcket C - Liian korkea rengaspaine: Renkaan keskiosa kuluu enemmän! 6

7 Däckbyte OBS! Numera levereras många bilar utan reservhjul. Istället har de någon form av nödreparationssats. Om bilen har en sådan sats istället för reservhjul, vänligen följ anvisningarna som medföljer satsen. För bilar som har reservhjul gäller att domkraften inte får användas för vikter som överskrider den som anges på domkraftens typskylt. Parkera om möjligt fordonet på ett fast underlag. Om du endast kan parkera på mjukt underlag ska du placera ett stort, stabilt underlag under domkraftens fot. Framaxel: Lägg i ettans växel eller backen, automatväxel placeras i läge P. Dra åt handbromsen och spärra det motstående hjulet med kilar. Bakaxel: Lägg i ettans växel eller backen, automatväxel placeras i läge P. Dra inte åt handbromsen och spärra det motstående hjulet med kilar. Verktyg och kilar skall fi nnas i förarhytten. I specialfall kan de även ha placerats på andra platser. Reservhjulet fi nns baktill på fordonets undersida. I specialfall kan reservhjulet även ha placerats i stuvutrymmen. Läs i karosseritillverkarens instruktionsbok. Lossa reservhjulet Frigör reservhjulsvaggan i bakkant med hjälp av fordonets verktyg samt per hand. Sänk ned hjulhållaren i bakkant på marken. Ta loss reservhjulet. Renkaanvaihto HUOM! Nykyisin monet autot toimitetaan ilman varapyörää. Sen tilalla niissä on jonkinlainen hätäkorjaussarja. Jos autossa on tällainen sarja varapyörän sijaan, noudata sarjan käyttöohjeita. Nosturia ei saa käyttää nosturin tyyppikilvessä mainittua suurempien kuormien nostamiseen. Pysäköi ajoneuvo tukevalle alustalle. Jos ajoneuvon voi pysäköidä vain pehmeälle alustalle, nosturin jalan alle pitää asettaa suurikokoinen tukeva alusta. Etuakseli: Kytke 1. vaihde tai siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Kiristä seisontajarru ja kiilaa vastakkainen pyörä. Taka-akseli: Kytke 1. vaihde tai siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Älä kiristä seisontajarrua, mutta kiilaa vastakkainen pyörä. Työkalujen ja kiilojen tulee olla ohjaamossa. Erikoistapauksissa ne voidaan sijoittaa toiseen paikkaan. Varapyörä on auton alla takana. Erikoistapauksissa varapyörä on voitu sijoittaa säilytyslokeroon. Lue korin valmistajan ohjekirja. Irrota varapyörä Vapauta varapyöräkehdon takareuna ajoneuvon työkaluilla. Laske varapyöränpitimen takareuna maahan. Irrota varapyörä. 7

8 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Lossa hjulbultarna cirka ett varv. Placera domkraften enligt bilderna längst till höger. Löysää pyöränruuveja noin yksi kierros. Aseta nosturi oikeanpuoleisten kuvien mukaan. Om du placerar domkraften någon annanstans kan fordonet skadas! Ajoneuvo voi vaurioitua, jos nosturi sijoitetaan muualle! Placera ett stabilt underlag under domkraften om du parkerat på mjukt underlag. Dra åt hjulens fästbultar korsvis efter däckbyte. Aseta tukeva alusta nosturin alle, jos olet pysäköinyt pehmeälle alustalle. Tiukkaa pyöränruuvit ristiin renkaanvaihdon jälkeen. Stålfälg: 15-tumshjul = 160 Nm! 16-tumshjul = 180 Nm! Teräsvanne: 15 pyörät = 160 Nm! 16 pyörät = 180 Nm! Fäst det utbytta hjulet på reservhjulshållaren. Haka på hållaren och säkra. Kiinnitä puhjennut rengas varapyöränpitimeen. Kiinnitä pyöränpidin ja varmista se. Kontrollera däcktrycket! Tarkasta rengaspaineet! 8 Platser för placering av domkraft på fordon: Fram: Under hytten strax bakom framhjulen. Ajoneuvon nostopisteet. Edessä: Ohjaamon alla heti etupyörän takana. Bak: Domkraften får placeras vid de båda undre stötdämparfästena till vänster och höger framför bakaxeln. På fordon med tre axlar placeras domkraften i tredje axelns stötdämparfäste. Takana: Nosturin voi molemmilla puolilla asettaa alemman iskunvaimentimen kiinnikkeen kohdalle takaakselin edessä. 3-akselisissa ajoneuvoissa nosturi asetetaan kolmannen akselin iskunvaimentimen kiinnikkeen kohdalle.

9 Lyfta fordonet Domkraften får endast användas vid hjulbyte. Den får inte användas för reparationer under fordonet. Ajoneuvon nostaminen Nosturia saa käyttää ainoastaan renkaanvaihtoon. Sitä ei saa käyttää auton alla tehtävien korjaustöiden yhteydessä. Verkstadsdomkraft/fordonslyft Fordonet får endast lyftas olastat med en verkstadsdomkraft eller fordonslyft på de förberedda platserna på sidorna. För att undvika skador ska ett lämpligt gummimellanlägg användas! Vid arbeten under fordonet måste det säkras med lämpliga vagnsbockar. Korjaamonosturi/ajoneuvonosturi Ajoneuvon saa nostaa korjaamonosturilla tai ajoneuvonosturilla ainoastaan sivuilla olevien nostopisteiden kohdalta. Ajoneuvon pitää olla kuormaamaton. Vaurioiden välttämiseksi tulee käyttää sopivaa kumityynyä! Auton alla tehtävien töiden ajaksi auto pitää tukea sopivilla pukeilla. OBS! Lyft aldrig fordonet i bakaxeln, framaxeln, oljetråget eller i transmissionen. Arbeten på lastat fordon ska utföras med en lämplig lyft eller i arbetsgrop. Observera fordonets tyngdpunktsläge. Tag hänsyn till lågt liggande fordonsdelar innan du kör upp på en lyftanordning. HUOM! Älä koskaan nosta ajoneuvoa taka-akselin, etuakselin, öljypohjan tai vaihteiston alta. Kuormatun ajoneuvon huoltotyöt pitää suorittaa sopivalla nosturilla tai rasvamontun päällä. Huomioi ajoneuvon painopiste. Ota huomioon matalalla sijaitsevat osat, kun ajat ajoneuvon nosturille. Bogsering Fordonet har bogseröglor framtill under stötfångaren och, beroende på chassiutförande, baktill på rambalken (Bogserögla baktill fi nns inte på alla fordon men kan köpas som tillbehör. Art nr ). Hinaus Ajoneuvossa on hinaussilmukat edessä puskurin alla ja koriversiosta riippuen takana runkopalkissa (takahinaussilmukkaa ei ole kaikissa ajoneuvoissa, mutta se on saatavana varaosana tuotenumerolla ). Bogserlina eller bogserstång får endast fästas i dessa öglor. Hinausköyden tai tangon saa kiinnittää ainoastaan näihin silmukoihin. Du hittar anvisningar om bogsering också i basfordonets instruktionsbok. Perusajoneuvon käyttöohjekirjassa on lisää hinausta koskevia ohjeita. 9

10 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Specifi kationer Typskylt På motorrummets främre tvärbalk fi nns en AL-KO-typskylt med information om fordonet. Där fi nns följande uppgifter: KOBER AG - A - - B - - C - - D - kg - E - kg F - kg G - kg H - kg Typ - J - A Nr på EG-typgodkännande för fordon med 2 eller 3 axlar B Nivå 2 C Löpande amc-serienummer D Fordonets tillåtna totalvikt E Högsta tillåtna tågvikt F Tillåten framaxellast (axel 1) G Tillåten bakaxellast (axel 2) H Tillåten bakaxellast (axel 3) J amc-tyyppimerkintä OBS! Den tillåtna släpvagnsvikten resp. den tillåtna tågvikten hittar du i fordonshandlingarna. Underhåll AL-KO bakaxlar skall smörjas var km eller en gång om året, vilket som först uppnås. Låt hjulen hänga fritt och använd Shell Retinax eller motsvarande temperaturtåligt lagerfett. Undantaget är luftfjädrade axlar som har underhållsfria nållager. Stötdämpare, luftbälgar, avgasrör och handbromsvajern är förslitningsdetaljer som alla är AL-KO original reservdelar. AL-KO kan också leverera kompletta utbytesaxlar eller ingående delar däri. På nyare axlar (från 98) går det t.ex. att byta fjäderstavarna mot förstärkta sådana om behov fi nnes. Nav, hjullager, bromsar och ljuddämpare är däremot basfordonstillverkarnas originaldelar. Enda undantaget är hjulbromscylindrar till boggibilar med trumbroms. Dessa kan vara unika AL-KO artiklar. Reservdelar tillhandahålls via husbilsleverantörer och märkesverkstäder för basfordonen. Anvisning Fordon utrustade med AL-KO:s luftfjädring har en underhållsfri bakaxel som standard. Även vissa bilar med ståltorsion kan vara utrustade med en underhållsfri bakaxel. Då saknas smörjnipplar. Särskild bruksanvisning fi nns för amc-luftfjädringen, beställs från AL-KO eller hämtas direkt som PDF-fi l på OBS! Vid smörjning måste bakhjulen hänga fritt. Smörjnipplar på bakaxel Färdriktning 10

11 Erittelyt Tyyppikilpi Moottoritilan etumaisessa poikkipalkissa on AL-KO-tyyppikilpi, jossa on tietoa ajoneuvosta. Tyyppikilvessä on seuraavat tiedot: KOBER AG - A - - B - - C - - D - kg - E - kg F - kg G - kg H - kg Typ - J - A EY-tyyppihyväksyntänumero 2- tai 3-akselisille ajoneuvoille B Taso 2 C Juokseva amc-sarjanumero D Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino E Yhdistelmän suurin sallittu nopeus F Suurin sallittu etuakselipaino (akseli 1) G Suurin sallittu taka-akselipaino (akseli 2) H Suurin sallittu taka-akselipaino (akseli 3) J amc-tyyppimerkintä HUOM! Suurin sallittu perävaunun paino ja suurin sallittu yhdistelmäpaino löytyvät ajoneuvon asiakirjoista. Huolto AL-KO akselistoja on voideltava n km välein tai vähintään kerran vuodessa, jos vuosittainen ajomäärä on alle km. Rasvattaessa auto on nostettava niin, että pyörät ovat ilmassa. Voiteluun on käytettävä Shell Retinaxia tai vastaavaa lämpöä kestävää laakerirasvaa; poikkeuksena tästä ovat ilmajousitetut akselit, joiden neulalaakerit ovat huoltovapaat. Iskunvaimentimet, pakoputket ja käsijarruvaijeri ovat kuluvia osia, joita saa alkuperäisinä AL-KO - varaosina. AL-KO voi myös toimittaa täydellisiä vaihtoakseleita tai niihin sisältyviä osia. Uudemmissa akseleissa (valm tai myöhemmin) voidaan esim. vaihtaa jousisauvoja vahvennettuihin tarpeen vaatiessa. Napa, pyöränlaakerit, jarrut ja äänenvaimentimet ovat puolestaan auton valmistajan alkuperäisosia. Ainoa poikkeus on rumpujarrulla varustettujen kaksiakselisten autojen jarrusylinterit; nämä voivat olla ao. autoon valmistettuja AL-KO osia. Varaosia toimittavat matkailuautomyyjät sekä perusauton merkkihuoltoliikkeet. Ohje AL-KO:n ilmajousituksella varustetuissa ajoneuvoissa on vakiona huoltovapaa taka-akseli. Myös tietyissä vääntöjousilla varustetuissa ajoneuvoissa voi olla huoltovapaa taka-akseli. Akselissa ei silloin ole voitelunippaa. Amc-ilmajousituksella on erillinen käyttöohje, jonka voi tilata AL-KO:lta tai noutaa PDF-tiedostona osoitteesta HUOM! Suurin sallittu perävaunun paino ja suurin sallittu yhdistelmäpaino löytyvät ajoneuvon asiakirjoista. Smörjnipplar på bakaxel Färdriktning 11

12 AL-KO Instruktionsbok FIAT / PEUGEOT för / CITROËN fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO-alusta Tillbehör till AL-KO Vi erbjuder ett omfattande tillbehörsprogram, från draganordning till stödben. Beställ vår broschyr! Se också vår hemsida (för Finland, Sverige och Norge): Lisävarusteet AL-KO -chassi -alustoihin Valikoimassamme on kattava lisävarusteohjelma aina vetolaitteista tukijalkoihin. Tilaa esitteemme! Katso myös kotisivumme (Suomi, Ruotsi ja Norja): AL-KO Kober AB Box 113 Trankärrsgatan Hisings-Kärra Telefon: (0046) Fax: (0046) E-post: Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie Espoo Puh: Fax: Sähköposti: Rätten till ändringar som tillkommer i syfte att följa den tekniska utvecklingen förbehålles. Inget ansvar tas för felaktigheter och tryckfel. 05/ Beställningsnr Pidätämme oikeuden teknisestä kehityksestä johtuviin muutoksiin. Emme vastaa virheellisistä tiedoista emmekä painovirheistä / Tilausnumero

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1026/2010 vp Matkailuautojen hiilidioksidipäästöihin perustuva todistus Eduskunnan puhemiehelle Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon. Ajoneuvoveron perusvero muuttuu

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

flrestotie KORPIVAARA & HALLA 0.-V. HELSINKI, Itä-Heikink. 9 HINNASTO N:o 10 PRISLISTA 15. KORPIHALLA Sähköosoite: KORPIHALLA Telegramadress:

flrestotie KORPIVAARA & HALLA 0.-V. HELSINKI, Itä-Heikink. 9 HINNASTO N:o 10 PRISLISTA 15. KORPIHALLA Sähköosoite: KORPIHALLA Telegramadress: 15. HELSINGFORS, Telegramadress: Gäller PRISLISTA flrestotie HINNASTO N:o 10 4. 26. No 10 Voimassa toistaiseksi, sitoumuksetta tillsvidare, utan förbindelse KORPIVAARA & HALLA 0.V. HELSINKI, ItäHeikink.

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013 OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013 2013 Vestrantie 2, 01750 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Västra vägen 2, 01750

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421 5 ASENNUSOHJE / MONTERINGSANVISNING Ajoneuvon tiedot / Fordons information: Valmistaja / Tillverkare: SAAB Malli / Modell: 9-5 Sedan (4D) / Wagon (5D) 1998-2010 Tyyppi / Typ: YS3E... Kovil Oy Taitajantie

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

HUSBILSCHASSIER OCH TILLBEHÖR MATKAILUAUTOJEN ALUSTAT JA TARVIKKEET

HUSBILSCHASSIER OCH TILLBEHÖR MATKAILUAUTOJEN ALUSTAT JA TARVIKKEET HUSBILSCHASSIER OCH TILLBEHÖR MATKAILUAUTOJEN ALUSTAT JA TARVIKKEET Flexibelt byggda lättviktschassier: AL-KO skräddarsyr chassier till husbilstillverkarna. Istället för att anpassa husbilen till ett standardchassi

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1275/2001 vp Puutavara-ajoneuvojen kuormaus Eduskunnan puhemiehelle Varsin usein näkee puutavara-ajoneuvoja kuormattavan yleisen tien varressa tai linja-autopysäkeillä. Harvinaista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.6.2012 2012 Vestrantie 2, 01750 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Västra vägen 2, 01750

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Chassiteknik som ger: Alustatekniikka tarjoaa:

Chassiteknik som ger: Alustatekniikka tarjoaa: Chassiteknik som ger: Alustatekniikka tarjoaa: Utmärkta köregenskaper Erinomaiset ajo-ominaisuudet God komfort Lyömättömän mukavuuden Typiska kännetecken för ett AL-KO amcchassi är att det är lågbyggt

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR. PIKAPAJA OY Mirotie 3. Tel. +358-8-7691100 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro.

MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR. PIKAPAJA OY Mirotie 3. Tel. +358-8-7691100 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro. MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR PIKAPAJA OY Mirotie 3 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro.eu 2 MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR Sisällys Innehåll C - Sarjan esittely / Foredragning,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot