Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta"

Transkriptio

1 Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1

2 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering, sidan 9 Hinaus, sivu 9 D Domkraft, sidan 8/9 Nosturi, sivu 8/9 Däckbyte, sidan 7 Renkaanvaihto, sivu 7 Däcktryck, sidan 4 Rengaspaineet, sivu 4 G Garanti, sidan 3 Takuu, sivu 3 H Hjul och däck, sidan 4-6 Pyörät ja renkaat, sivu 4-6 L Luftfjädring, sidan 10 Ilmajousitus, sivu 11 Lyfta fordonet, sidan 8/9 Ajoneuvon nostaminen, sivu 8/9 R Reservdelar, sidan 10 Varaosat, sivu 11 Reservhjul, sidan 6 Varapyörä, sivu 6 S Smörjning, sidan 10 Voitelu, sivu 11 Snökedjor, sidan 6 Lumiketjut, sivu 6 T Typskylt, sidan 10 Tyyppikilpi, sivu 11 2

3 Bästa kund! Ditt fordon är utrustat med ett amc-chassi från AL-KO Kober. Det innebär att fordonet till viss del skiljer sig från basfordonet. Använd den här instruktionsboken för att lära känna ditt fordon. Läs AL-KO:s instruktionsbok noggrant. Korrekt hantering, tillsammans med regelbundet underhåll och regelbunden skötsel, bidrar till ett bibehållet värde och är i många fall en förutsättning vid garantianspråk. Vi önskar dig en trevlig resa! AL-KO Kober Garantibestämmelser Instruktionsboken och underhållsföreskrifterna från fordonstillverkaren gäller utan begränsningar. Använd alltid originalreservdelar. Endast dessa reservdelar ger dig rätt kvalitet och garanterar att du uppfyller basfordonstillverkarens bestämmelser. Nödvändiga underhållsarbeten på AL-KO-bakaxeln (närmare beskrivning på sidan 10): måste smörjas efter mil dock minst en gång om året. OBS! Beakta de föreskrifter som gäller i ditt land! Arvoisa asiakas! Ajoneuvosi on varustettu AL-KO Koberin valmistamalla amc-alustalla. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvo poikkeaa tietyiltä osin perusajoneuvosta. Tutustu ajoneuvoosi tämän käyttöohjekirjan avulla. Lue AL-KO:n käyttöohjekirja huolella. Oikea käsittely yhdessä säännöllisen huollon ja hoidon kanssa varmistavat, että ajoneuvosi arvon säilymisen ja ovat monissa tapauksissa takuun voimassaolon edellytyksenä. Toivotamme sinulle hyvää matkaa! AL-KO Kober Takuuehdot Ajoneuvon vaimistajan laatima käyttöohjekirja ja huolto-ohjeet ovat voimassa ilman rajoituksia. Käytä aina alkuperäisvaraosia. Vain alkuperäisvaraosia käyttämällä voit olla varma siitä, että osat täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja että perusajoneuvon valmistajan vaatimukset täyttyvät. AL-KO-taka-akselin huoltotyöt (tarkempi kuvaus sivulla 11): voitelu km välein - kuitenkin vähintään kerran vuodessa. HUOM! Noudata paikallisia määräyksiä! 3

4 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Hjul och däck Ringtryck vid kalla däck (bar) Slanglösa däck Pyörät ja renkaat Rengaspaineet renkaat kylminä (baaria) Tubeless-renkaat Typ Fordonsklass Däck 2 axlar/akselia 3 axlar/akselia Tyyppi Ajoneuvoluokka Rengas fram/etu bak/taka fram/etu bak/taka AMC 35L 215/70 R15C 4,1 4,5 35 Light 225/70 R15C 4,1 4,5 AMC 37L 215/70 R15CP 5,0 5,5 AMC 35H 35 Heavy 215/75 R16C 4,5 5,0 AMC 38H 225/75 R16C 4,5 5,0 AMC 35HA 40 Heavy 225/75 R16CP 5,5 5,5 AMC 40H AMC 42H AMC 45HT 215/75 R16C 4,5 3,8 40 Heavy 225/75 R16C 4,5 3,8 AMC 50HT 225/75 R16CP 5,5 3,8 4

5 Rekommendationer Vi rekommenderar att däcktypen Camping används för alla husbilar. Däcktrycket ska alltid kontrolleras på kalla däck. Glöm inte reservhjulet! För att slitaget på däcken ska bli jämnt bör du byta plats på fram- och bakdäcken efter mil. Däcken skall vara kvar på samma sida om de har rotationsriktningsmärkning. På fordon med två bakaxlar kan bakdäcken slitas något snabbare än på en bil med en bakaxel eftersom vridkrafterna är större. Beakta den högsta tillåtna totalvikten och den högsta tillåtna släpvagnsvikten (anvisningar på sidan 10). Allvarliga skador kan inträffa på fordonet, på hjulen och däcken! Suositukset Suosittelemme, että kaikissa asuntoautoissa käytetään Campingrengastyyppiä. Rengaspaineet pitää aina tarkastaa renkaat kylminä. Älä unohda varapyörää! Jotta renkaat kuluisivat tasaisesti, etu- ja takarenkaat tulisi vaihtaa keskenään km välein. Renkaat pitää asentaa samalle puolelle, jos niissä on pyörimissuuntamerkintä. Kahdella taka-akselilla varustetuissa autoissa takarenkaat voivat kulua hieman nopeammin kuin yksiakselisissa autoissa, koska vääntövoimat ovat suuremmat. Älä ylitä suurinta sallittua kokonaispainoa ja suurinta sallittua perävaunupainoa. Ajoneuvo, pyörät ja renkaat voivat vaurioitua vakavasti! 5

6 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Hjul och däck Ett korrekt däcktryck påverkar inte enbart däckens livslängd utan även körkomforten och körsäkerheten. Ett felaktigt däcktryck påverkar fordonets väghållning i stor utsträckning. Trycket i respektive däck (även reservhjulet) måste kontrolleras regelbundet, särskilt innan långa körningar. Felaktigt däcktryck leder till ojämnt slitage på däcken, se bilden. Profi ldjupet bör inte underskrida 3 mm oavsett om lagföreskrifter i vissa länder tillåter mindre profi ldjup. Slitagemarkören i profi len (pil) visar vid 1,6 mm profi ldjup att den tillåtna slitagegräns som gäller i hela Europa har nåtts. Vid profi ldjup under 3 mm föreligger dock redan vid en låg vattennivå ökad risk för vattenplaning vid högre hastigheter. Snökedjor Läs anvisningarna i basfordonets instruktionsbok samt påbyggarens/husbilstillverkarens anvisningar. Pyörät ja renkaat Oikeat rengaspaineet eivät vaikuta yksinomaan renkaan elinikään vaan myös ajomukavuuteen ja -turvallisuuteen. Virheelliset rengaspaineet heikentävät merkittävästi ajoneuvon ajo-ominaisuuksia. Kaikkien pyörien (ml varapyörä) rengaspaineet pitää tarkastaa säännöllisesti, erityisesti ennen pitkiä ajomatkoja. Virheelliset rengaspaineet aiheuttavat renkaan epätasaista kulumista, katso kuva. Profi ilisyvyys ei saa olla alle 3 mm, vaikka joidenkin maiden lainsäädäntö salliikin pienemmän profi ilisyvyyden. Profi ilin kulumisilmaisimet (nuoli) ilmaisevat 1,6 mm profi ilisyvyyden kohdalla, että koko Euroopan alueella voimassa oleva sallittu kulumisraja on saavutettu. Alle 3 mm profi ilisyvyydellä vesiliirron vaara suurissa nopeuksissa on suurempi. Lumiketjut Lue perusajoneuvon käyttöohjekirja sekä päällirakentajan/asuntoautovalmistajan ohjeet. A B C A - Korrekt däcktryck: Jämnt profi lslitage A - Oikea rengaspaine: Tasainen renkaan kuluminen B - För lågt däcktryck: Förhöjt slitage på däckets ytterkant B - Liian alhainen rengaspaine: Renkaan ulkoreunat kuluvat enemmän! C - För högt däcktryck: Förhöjt slitage mitt på däcket C - Liian korkea rengaspaine: Renkaan keskiosa kuluu enemmän! 6

7 Däckbyte OBS! Numera levereras många bilar utan reservhjul. Istället har de någon form av nödreparationssats. Om bilen har en sådan sats istället för reservhjul, vänligen följ anvisningarna som medföljer satsen. För bilar som har reservhjul gäller att domkraften inte får användas för vikter som överskrider den som anges på domkraftens typskylt. Parkera om möjligt fordonet på ett fast underlag. Om du endast kan parkera på mjukt underlag ska du placera ett stort, stabilt underlag under domkraftens fot. Framaxel: Lägg i ettans växel eller backen, automatväxel placeras i läge P. Dra åt handbromsen och spärra det motstående hjulet med kilar. Bakaxel: Lägg i ettans växel eller backen, automatväxel placeras i läge P. Dra inte åt handbromsen och spärra det motstående hjulet med kilar. Verktyg och kilar skall fi nnas i förarhytten. I specialfall kan de även ha placerats på andra platser. Reservhjulet fi nns baktill på fordonets undersida. I specialfall kan reservhjulet även ha placerats i stuvutrymmen. Läs i karosseritillverkarens instruktionsbok. Lossa reservhjulet Frigör reservhjulsvaggan i bakkant med hjälp av fordonets verktyg samt per hand. Sänk ned hjulhållaren i bakkant på marken. Ta loss reservhjulet. Renkaanvaihto HUOM! Nykyisin monet autot toimitetaan ilman varapyörää. Sen tilalla niissä on jonkinlainen hätäkorjaussarja. Jos autossa on tällainen sarja varapyörän sijaan, noudata sarjan käyttöohjeita. Nosturia ei saa käyttää nosturin tyyppikilvessä mainittua suurempien kuormien nostamiseen. Pysäköi ajoneuvo tukevalle alustalle. Jos ajoneuvon voi pysäköidä vain pehmeälle alustalle, nosturin jalan alle pitää asettaa suurikokoinen tukeva alusta. Etuakseli: Kytke 1. vaihde tai siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Kiristä seisontajarru ja kiilaa vastakkainen pyörä. Taka-akseli: Kytke 1. vaihde tai siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Älä kiristä seisontajarrua, mutta kiilaa vastakkainen pyörä. Työkalujen ja kiilojen tulee olla ohjaamossa. Erikoistapauksissa ne voidaan sijoittaa toiseen paikkaan. Varapyörä on auton alla takana. Erikoistapauksissa varapyörä on voitu sijoittaa säilytyslokeroon. Lue korin valmistajan ohjekirja. Irrota varapyörä Vapauta varapyöräkehdon takareuna ajoneuvon työkaluilla. Laske varapyöränpitimen takareuna maahan. Irrota varapyörä. 7

8 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Lossa hjulbultarna cirka ett varv. Placera domkraften enligt bilderna längst till höger. Löysää pyöränruuveja noin yksi kierros. Aseta nosturi oikeanpuoleisten kuvien mukaan. Om du placerar domkraften någon annanstans kan fordonet skadas! Ajoneuvo voi vaurioitua, jos nosturi sijoitetaan muualle! Placera ett stabilt underlag under domkraften om du parkerat på mjukt underlag. Dra åt hjulens fästbultar korsvis efter däckbyte. Aseta tukeva alusta nosturin alle, jos olet pysäköinyt pehmeälle alustalle. Tiukkaa pyöränruuvit ristiin renkaanvaihdon jälkeen. Stålfälg: 15-tumshjul = 160 Nm! 16-tumshjul = 180 Nm! Teräsvanne: 15 pyörät = 160 Nm! 16 pyörät = 180 Nm! Fäst det utbytta hjulet på reservhjulshållaren. Haka på hållaren och säkra. Kiinnitä puhjennut rengas varapyöränpitimeen. Kiinnitä pyöränpidin ja varmista se. Kontrollera däcktrycket! Tarkasta rengaspaineet! 8 Platser för placering av domkraft på fordon: Fram: Under hytten strax bakom framhjulen. Ajoneuvon nostopisteet. Edessä: Ohjaamon alla heti etupyörän takana. Bak: Domkraften får placeras vid de båda undre stötdämparfästena till vänster och höger framför bakaxeln. På fordon med tre axlar placeras domkraften i tredje axelns stötdämparfäste. Takana: Nosturin voi molemmilla puolilla asettaa alemman iskunvaimentimen kiinnikkeen kohdalle takaakselin edessä. 3-akselisissa ajoneuvoissa nosturi asetetaan kolmannen akselin iskunvaimentimen kiinnikkeen kohdalle.

9 Lyfta fordonet Domkraften får endast användas vid hjulbyte. Den får inte användas för reparationer under fordonet. Ajoneuvon nostaminen Nosturia saa käyttää ainoastaan renkaanvaihtoon. Sitä ei saa käyttää auton alla tehtävien korjaustöiden yhteydessä. Verkstadsdomkraft/fordonslyft Fordonet får endast lyftas olastat med en verkstadsdomkraft eller fordonslyft på de förberedda platserna på sidorna. För att undvika skador ska ett lämpligt gummimellanlägg användas! Vid arbeten under fordonet måste det säkras med lämpliga vagnsbockar. Korjaamonosturi/ajoneuvonosturi Ajoneuvon saa nostaa korjaamonosturilla tai ajoneuvonosturilla ainoastaan sivuilla olevien nostopisteiden kohdalta. Ajoneuvon pitää olla kuormaamaton. Vaurioiden välttämiseksi tulee käyttää sopivaa kumityynyä! Auton alla tehtävien töiden ajaksi auto pitää tukea sopivilla pukeilla. OBS! Lyft aldrig fordonet i bakaxeln, framaxeln, oljetråget eller i transmissionen. Arbeten på lastat fordon ska utföras med en lämplig lyft eller i arbetsgrop. Observera fordonets tyngdpunktsläge. Tag hänsyn till lågt liggande fordonsdelar innan du kör upp på en lyftanordning. HUOM! Älä koskaan nosta ajoneuvoa taka-akselin, etuakselin, öljypohjan tai vaihteiston alta. Kuormatun ajoneuvon huoltotyöt pitää suorittaa sopivalla nosturilla tai rasvamontun päällä. Huomioi ajoneuvon painopiste. Ota huomioon matalalla sijaitsevat osat, kun ajat ajoneuvon nosturille. Bogsering Fordonet har bogseröglor framtill under stötfångaren och, beroende på chassiutförande, baktill på rambalken (Bogserögla baktill fi nns inte på alla fordon men kan köpas som tillbehör. Art nr ). Hinaus Ajoneuvossa on hinaussilmukat edessä puskurin alla ja koriversiosta riippuen takana runkopalkissa (takahinaussilmukkaa ei ole kaikissa ajoneuvoissa, mutta se on saatavana varaosana tuotenumerolla ). Bogserlina eller bogserstång får endast fästas i dessa öglor. Hinausköyden tai tangon saa kiinnittää ainoastaan näihin silmukoihin. Du hittar anvisningar om bogsering också i basfordonets instruktionsbok. Perusajoneuvon käyttöohjekirjassa on lisää hinausta koskevia ohjeita. 9

10 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Specifi kationer Typskylt På motorrummets främre tvärbalk fi nns en AL-KO-typskylt med information om fordonet. Där fi nns följande uppgifter: KOBER AG - A - - B - - C - - D - kg - E - kg F - kg G - kg H - kg Typ - J - A Nr på EG-typgodkännande för fordon med 2 eller 3 axlar B Nivå 2 C Löpande amc-serienummer D Fordonets tillåtna totalvikt E Högsta tillåtna tågvikt F Tillåten framaxellast (axel 1) G Tillåten bakaxellast (axel 2) H Tillåten bakaxellast (axel 3) J amc-tyyppimerkintä OBS! Den tillåtna släpvagnsvikten resp. den tillåtna tågvikten hittar du i fordonshandlingarna. Underhåll AL-KO bakaxlar skall smörjas var km eller en gång om året, vilket som först uppnås. Låt hjulen hänga fritt och använd Shell Retinax eller motsvarande temperaturtåligt lagerfett. Undantaget är luftfjädrade axlar som har underhållsfria nållager. Stötdämpare, luftbälgar, avgasrör och handbromsvajern är förslitningsdetaljer som alla är AL-KO original reservdelar. AL-KO kan också leverera kompletta utbytesaxlar eller ingående delar däri. På nyare axlar (från 98) går det t.ex. att byta fjäderstavarna mot förstärkta sådana om behov fi nnes. Nav, hjullager, bromsar och ljuddämpare är däremot basfordonstillverkarnas originaldelar. Enda undantaget är hjulbromscylindrar till boggibilar med trumbroms. Dessa kan vara unika AL-KO artiklar. Reservdelar tillhandahålls via husbilsleverantörer och märkesverkstäder för basfordonen. Anvisning Fordon utrustade med AL-KO:s luftfjädring har en underhållsfri bakaxel som standard. Även vissa bilar med ståltorsion kan vara utrustade med en underhållsfri bakaxel. Då saknas smörjnipplar. Särskild bruksanvisning fi nns för amc-luftfjädringen, beställs från AL-KO eller hämtas direkt som PDF-fi l på OBS! Vid smörjning måste bakhjulen hänga fritt. Smörjnipplar på bakaxel Färdriktning 10

11 Erittelyt Tyyppikilpi Moottoritilan etumaisessa poikkipalkissa on AL-KO-tyyppikilpi, jossa on tietoa ajoneuvosta. Tyyppikilvessä on seuraavat tiedot: KOBER AG - A - - B - - C - - D - kg - E - kg F - kg G - kg H - kg Typ - J - A EY-tyyppihyväksyntänumero 2- tai 3-akselisille ajoneuvoille B Taso 2 C Juokseva amc-sarjanumero D Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino E Yhdistelmän suurin sallittu nopeus F Suurin sallittu etuakselipaino (akseli 1) G Suurin sallittu taka-akselipaino (akseli 2) H Suurin sallittu taka-akselipaino (akseli 3) J amc-tyyppimerkintä HUOM! Suurin sallittu perävaunun paino ja suurin sallittu yhdistelmäpaino löytyvät ajoneuvon asiakirjoista. Huolto AL-KO akselistoja on voideltava n km välein tai vähintään kerran vuodessa, jos vuosittainen ajomäärä on alle km. Rasvattaessa auto on nostettava niin, että pyörät ovat ilmassa. Voiteluun on käytettävä Shell Retinaxia tai vastaavaa lämpöä kestävää laakerirasvaa; poikkeuksena tästä ovat ilmajousitetut akselit, joiden neulalaakerit ovat huoltovapaat. Iskunvaimentimet, pakoputket ja käsijarruvaijeri ovat kuluvia osia, joita saa alkuperäisinä AL-KO - varaosina. AL-KO voi myös toimittaa täydellisiä vaihtoakseleita tai niihin sisältyviä osia. Uudemmissa akseleissa (valm tai myöhemmin) voidaan esim. vaihtaa jousisauvoja vahvennettuihin tarpeen vaatiessa. Napa, pyöränlaakerit, jarrut ja äänenvaimentimet ovat puolestaan auton valmistajan alkuperäisosia. Ainoa poikkeus on rumpujarrulla varustettujen kaksiakselisten autojen jarrusylinterit; nämä voivat olla ao. autoon valmistettuja AL-KO osia. Varaosia toimittavat matkailuautomyyjät sekä perusauton merkkihuoltoliikkeet. Ohje AL-KO:n ilmajousituksella varustetuissa ajoneuvoissa on vakiona huoltovapaa taka-akseli. Myös tietyissä vääntöjousilla varustetuissa ajoneuvoissa voi olla huoltovapaa taka-akseli. Akselissa ei silloin ole voitelunippaa. Amc-ilmajousituksella on erillinen käyttöohje, jonka voi tilata AL-KO:lta tai noutaa PDF-tiedostona osoitteesta HUOM! Suurin sallittu perävaunun paino ja suurin sallittu yhdistelmäpaino löytyvät ajoneuvon asiakirjoista. Smörjnipplar på bakaxel Färdriktning 11

12 AL-KO Instruktionsbok FIAT / PEUGEOT för / CITROËN fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO-alusta Tillbehör till AL-KO Vi erbjuder ett omfattande tillbehörsprogram, från draganordning till stödben. Beställ vår broschyr! Se också vår hemsida (för Finland, Sverige och Norge): Lisävarusteet AL-KO -chassi -alustoihin Valikoimassamme on kattava lisävarusteohjelma aina vetolaitteista tukijalkoihin. Tilaa esitteemme! Katso myös kotisivumme (Suomi, Ruotsi ja Norja): AL-KO Kober AB Box 113 Trankärrsgatan Hisings-Kärra Telefon: (0046) Fax: (0046) E-post: Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie Espoo Puh: Fax: Sähköposti: Rätten till ändringar som tillkommer i syfte att följa den tekniska utvecklingen förbehålles. Inget ansvar tas för felaktigheter och tryckfel. 05/ Beställningsnr Pidätämme oikeuden teknisestä kehityksestä johtuviin muutoksiin. Emme vastaa virheellisistä tiedoista emmekä painovirheistä / Tilausnumero

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot