Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy."

Transkriptio

1 Tehostettu käyttö Ilmastointilaite käynnistää tehostetun toiminnan painamalla (SUOSIKKI) painiketta auto-, lämmitys-, kosteudenpoisto-, jäähdytys- tai plasmailmanpuhdistustoiminnon aikana. Ilmanvirta voimistuu vaikutuksen ulottuessa aikaisempaa kauemmaksi. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy. POWERFUL-ilmaisin syttyy kauko-ohjaimesta. Paina (SUOSIKKI) painiketta uudelleen. POWERFUL-ilmaisin sammuu kauko-ohjaimesta. Toimintatila Lämmitys Kosteudenpoisto Jäähdytys Kosteudenpoisto Automaattinen kosteudenpoisto Pikapesu Kosteuden ohjaus Tilanne Halutessasi nostaa huoneen lämpötilaa. Halutessasi vähentää huoneen kosteutta. Halutessasi viileämpää ilmaa. Halutessasi laskea huoneen lämpötilaa. Halutessasi nopeuttaa kosteuden poistoa huoneesta. Toiminta Säädä lämpötila n. 2 C korkeammaksi kuin esiasetettu lämpötila. Tehostettu lämmitys käynnistyy. Tehostettu kosteudenpoisto käynnistyy tavoitteen vähentää kosteutta n. 40%. Säädä lämpötila n. 3 C matalammaksi kuin esiasetettu lämpötila. Tehostettu jäähdytys käynnistyy. Huippuehostettu kosteudenpoisto käynnistyy tavoitteen vähentää kosteutta n. 40%. Pesun kuivaustehokkuus paranee. Kosteudenpoisto-ohjauksen tehokkuus paranee. 24

2 Pystysuuntaisen ilmavirran säätö Käytä kauko-ohjainta toimintojen käyttöä varten. (Liikkuvat ilmansuuntaimet voivat aiheuttaa toimintavian.) Jäähdytys- Kosteudenpoisto/ Lämmitystoiminto kuivatustoiminto toiminto Noin 15 Noin 10 Noin 50 Automaattinen asetus Laite säätää automaattisesti kulman sopivaksi jokaista toimintoa varten (ainoastaan vaakatasossa oleva ilmanohjain.) Pystysuuntaisen ilmanohjaimen kulma on säädetty eteen. Pystysuuntaisen ilmavirran ohjaus ei ole yleensä tarpeen. Jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytyksellä, kosteudenpoistolla tai kuivatuksella, vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulma saattaa muuttua estääkseen kondenssiveden tippumisen. Pystysuuntaisen ilmavirran säätö Painamalla (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyitä piippauksia ja pystyssuuntaisen ilmavirran ohjain kääntyy jatkuvasti. Laitteen lopettaessa toiminnan, pystysuuntainen ilma- Vaakataso virtaohjain pysähtyy ja ilmanpoistoaukko sulkeutuu. Toimintoa jatkettaessa, pystysuuntainen ilmavirtaohjain säätyy automaattisesti sopivimmalle kulmalle jokaista toimintoa varten. Noin 60 Vaikka ilmavirran ohjain olisi asetettu jatkuvalle kääntymiselle, se saattaa pysähtyä huoneen lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. (Katso sivu 27.) (Ilmavirran ohjain tarvitsee n. 10 sekuntia käynnistyäkseen. Tämä johtuu ilmavirran ohjaimen oikean säätökulman tarkistamisesta. Kääntymiskulma Pystysuuntaisen ilmavirran käyttäjäohjattu säätö Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta pystysuuntaisen ilmavirtaohjaimen säätämiseksi. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMA- VIRTA) painiketta uudelleen pysäyttääksesi ilmavirtaohjaimen mieleisesi kulmaan. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja ohjain kääntyy jatkuvasti. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta uudelleen, kun ohjain on mieleisessäsi kulmassa. Kääntyminen pysähtyy pisteeseen, jossa painiketta on painettu. Ilmanpoistoaukko sulkeutuu ja laite pysähtyy. Vaakasuuntainen ilmavirtaohjain säätyy haluttuun kulmaan, kun toimintaa jatketaan. Jos käyttötoimintoa vaihdetaan, vaakasuuntainen ilmavirtaohjain säätyy automaattisesti sopivaan kulmaan uutta toimintoa varten. 25

3 Vaakasuuntaisen ilmavirran säätö Vaakasuuntaisen ilmavirran säätö Vaakasuuntainen ilmavirta on säädetty eteenpäin laitteen ostohetkellä. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento muuttuu joka kerta painiketta painettaessa. Kuuluu lyhyt piippaussignaali vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulman muuttuessa. A B C D E F A. Laitteen ostohetkellä. B. Ilmavirran suunta (vasemmalle, eteen) C. Ilmavirran suunta (oikealle, eteen) D. Laajalle alueelle E. Swing-toiminto (ilmavirta kääntyy edestakaisin vaakasuunnassa). F. Ilmavirran suunta (vaakasuora - suosikkiasetus). Käytä tätä asetusta halutessasi palauttaa ilmavirran suunnan suoraan eteenpäin. Leveä ilmanvirtaus ( ) Vaakasuuntainen ilmanohjain on säädetty leveää ilmanvirtausta varten, kun ilmaisin syttyy kauko-ohjaimen näyttöön. Tuulettimen nopeus kasvaa leveää ilmanvirtausta käytettäessä. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulma voi vaihdella, vaikka asetukseksi on valittu leveä ilmanvirtaus, jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatustoimintoa käytettäessä. Kulma vaihtuu takaisin leveälle ilmanvirralle heti, kun lämpötila ja kosteus laskee normaalille tasolle. Noin

4 Swing- toiminto Kauko-ohjaimen näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla samalla, kun vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento muuttuu. (Kauko-ohjaimen näyttö ja vaakasuuntaisen ilmanohjaimen liike eivät ole synkronoidut keskenään.) Kun ilmastointilaite pysäytetään ja käynnistetään sitten uudelleen, vaakasuuntainen ilmanohjain säätyy siihen kulmaan, jossa se oli ennen edellistä kääntöliikettä. Vaakasuuntainen ilmanohjain voi huoneen lämpötilasta ja kosteudesta riippuen pysähtyä, vaikka asetukseksi on valittu Swing-toiminto. Vaakatasoisen kulman säätö Voit asettaa ilmanvirtauksen vaakasuunnan painamalla (VAAKA- SUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta pysäyttääksesi ilmanohjaimen liikkeen, kun se on haluamasi kulman. Paina (VAAKASUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta uudelleen haluamasi kulman lukitsemiseksi Swing-toiminnon aikana. Tuulettimen nopeus kasvaa vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulmasta riippuen. Vaikka vaakasuuntainen ilmanvirta on säädetty haluttuun kulmaan, sen asento saattaa muuttua, jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatustoimintoa käytettäessä. Ilmanohjain palaa takaisin haluttuun kulmaan heti, kun lämpötila ja kosteus laskee normaalille tasolle. Varokaa Älä käytä laitetta pitkään jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja vaakasuuntaisella Swingtoiminnolla. Vaakasuuntaiseen ilmanohjaimeen voi muodostua kosteutta, joka tippuu pisaroina ja kastelee huonekalusi. Ilmanohjain pysähtyy alla esitetyissä tapauksissa, vaikka Swing-toiminto on asetettu Lämmitystoiminnolla Kosteudenpoistotoiminnolla Kuivatustoiminnolla Esilämmityksen aikana. Kosteuden saavuttaessa asetetun Lämpötilan ollessa alle asete- Huurteenpoiston aikana. tason. tun lämpötilan ja laite on py- Huoneen lämpötilan saavutta- Kun huoneen lämpötila on alle säytetty. essa asetetun tason. 1 C. 27

5 Ajastimen asetus Käytettävissä on 3 ajastintyyppiä (OFF TIMER) (ON TIMER), (OFF TIMER) ja (ON TIMER). Ainoastaan yksi ajastin kerrallaan voidaan asettaa. Laitteen toimintatila, lämpötila, kosteus ja tuulettimen nopeus jne. on ohjelmoitava ennen ajastimen asettamista. Ajastimen esiasetustoimenpiteet (OFF TIMER) ajastimen esiasetus... (OFF TIMER) ajastimen esiasettaminen pysäyttää laitteen esiasetettuun aikaan (ON TIMER) ajastimen esiasetus... (ON TIMER) ajastimen esiasettaminen käynnistää laitteen siten, että esiasetettu lämpötila saavutetaan esiasetettuun aikaan. Ilmastointilaite käynnistyy aikaisintaan 60 minuuttia ennen esiasetettua aikaa olosuhteista riippuen, huoneen lämpötila ja esiasetettu lämpötila mukaanluettuna. (OFF TIMER) (ON TIMER) ajastimien esiasetus (Esimerkki: ajastin on asetettu pysäyttämään toiminta klo 10:30 (22:30) ja saavuttamaan haluttu lämpötila klo 7:00). Aikaisemmalla ajalla asetettu ajastin toimii ensin, asetettuun aikaan perustuen. Paina (OFF TIMER) painiketta. (OFF TIMER) vilkkuu. Näyttöön ilmestyy 0:00 a.m. tai edellinen esiasetusaika. Paina ja aseta haluamasi aika. Aika voidaan asettaa 10 min. tarkkuudella. Aikaa voi siirtää nopeasti eteenpäin painamalla painiketta yhtäjaksoisesti. Aika kasvaa Aika vähenee Paina (ESIASE- TUS) painiketta. Kuuluu lyhyt piippaus ja (OFF TIMER) on asetettu. (OFF TIMER) lakkaa vilkkumasta ja valo vaihtuu kiinteäksi. Näyttöön ilmestyy (TIMER SET). (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. Voit vaihtaa esiasetetun (OFF TIMER) ajan palaamalla vaiheeseen 1 ja painamalla (OFF TIMER). 28

6 Esiasetusajastimen peruuttaminen Paina (PERUUTUS) painiketta. (Kaikki esiasetukset peruuntuvat.) Kellotoiminnolla asetettuja (OFF TIMER)/ (ON TIMER) ajastimia ei voi peruuttaa (IONISUMU)/ (PUHDAS ILMA) painikkeilla asetetun käytön aikana, pikapesu- tai kosteudenohjaustilassa (KOSTEUDENPOISTO) toimintoa käytettäessä. Koska aika-asetukset taltioituvat kauko-ohjaimen muistiin voit valita saman asetuksen seuraavalla kerralla painamalla pelkästään (ESI- ASETUS) painiketta. Paina (ON TIMER) painiketta. (ON TIMER) vilkkuu. Näyttöön ilmestyy 6:00 a.m. tai edellinen esiasetusaika. nuolinäyttö ilmaisee (OFF TIMER)/ (ON TIMER) toiminnon toimintajärjestyksen. Paina (TIMER) painiketta ja aseta haluamasi aika. Aika voidaan asettaa 10 min. tarkkuudella. Aikaa voidaan siirtää nopeasti eteenpäin painamalla painiketta yhtäjaksoisesti. Aika kasvaa Aika vähenee Paina (ESIASE- TUS) painiketta. Kuuluu lyhyt piippaus ja (ON TIMER) on asetettu. (ON TIMER) lakkaa vilkkumasta ja valo vaihtuu kiinteäksi. Näyttöön ilmestyy (TIMER SET). (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. Voit vaihtaa esiasetetun (ON TIMER) ajan palaamalla vaiheeseen 1 ja painamalla (ON TIMER) painiketta. 29

7 Lisää käteviä ajastintoimintoja Kosteudenpoisto- ja (ON TIMER) -toiminto voidaan asettaa samanaikaisesti lämmitystä varten. Kosteudenpoisto säätää kondensoitumista, jota ilmenee aamuisin (ON TIMER) ajastimen käynnistäessä huoneen lämmityksen herättämistä varten asettamaasi aikaan. (ON TIMER) ja (KOSTEUDENPOISTO) painikeyhdistelmä Voit asettaa kosteudenpoisto- ja (ON TIMER) -toiminnot seuraavaa aamua varten jo illalla ennen nukkumaanmenoa. Alla oleva esimerkki näyttää tilanteen, jossa (ON TIMER) on asetettu lämmitystä varten ja kosteudenpoisto käynnistymään 11:38 (23:38) illalla. Esiaseta (ON TIMER) ajastin. Esiasetettuasi (ON TIMER) ajastimen, ilmastointilaite käynnistää toiminnan siten, että huone saavuttaa esiasetetun lämpötilan ON TIMER-ajan koittaessa. Tarkista ilmastointilaitteen asetukset esiasettaessasi ajastimen. (Sivut 28, 29.) Paina (KOSTEUDENPOISTO) painiketta. (Näyttöön ilmestyy symboli.) Kosteudenpoisto päättyy 1:38, kaksi tuntia käynnistymisen jälkeen. Lämmitys käynnistyy saavuttaakseen esiasetetun lämpötilan 6:00 aamulla. 30

8 Nukahtamisajastimen käyttö Konfiguroi tuulettimen nopeus sopivaksi nukahtamista varten ja toiminnan pysäyttämiseksi esiasetettuun aikaan. Alla oleva esimerkki ilmaisee, että nukahtamisajastin on asetettu 2 tuntia varten 11:38 (23:38) illalla ja katkaisuaika on 1:38 yöllä. Paina (SLEEP) painiketta. Toiminto vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan. (SLEEP) Ajastin peruuntuu Ajastimen nukahtamisaika ja toiminnan pysähtymisaika ilmestyvät kauko-ohjaimen näyttöön. Tuuletin toimii SILENT tilassa nukahtamisajastinta käytettäessä. Paina (SLEEP) tai (PERUUTUS) painiketta. Nukahtamis- (SLEEP) ja (ON TIMER) ajastimien yhdistelmäkäyttö Aseta toiminta automaattipysäytystä varten käyttämällä nukahtamisajastinta. Voit asettaa toiminnan käynnistymään seuraavana aamuna käyttämällä (ON TIMER) ajastinta. Aseta ensin (ON TIMER) ja paina sitten (SLEEP) painiketta. Alla oleva näyttö ilmaisee, että (ON TIMER) ajastimen käynnistysajaksi on asetettu 6:00 aamulla ja nukahtamisajaksi 2 tuntia 11:38 (23:38) illalla. Suorita (ON TIMER) ajastimen esiasetus. (Sivut 28, 29) Paina (SLEEP) painiketta. Laite pysähtyy 2 tunnissa (1:38 aamulla) ja käynnistyy uudelleen saavuttaakseen esiasetetun lämpötilan 6:00 aamulla. Nukahtamisajastimen aika-alue on asetettava ennen (ON TIMER) ajastimen asettamista. Kun nukahtamisajastin ohjelmoidaan laite ei toimi, vaikka esiasetettu aika koittaa, ellei se vastaanota signaalia kauko-ohjaimesta. Varmista, että nukahtamisajastin on ohjelmoitu oikein (kuuluu piippaus) ja (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. 31

9 Suodattimen puhdistus Varokaa Älä työnnä sormiasi, tikkua tms. sisäyksikön yläosaan suodattimen puhdistuksen aikana. Seurauksena in loukkaantuminen tai toimintavika. Suodattimen automaattipuhdistus Puhdistaa ruostumattoman mikroverkkosuodattimen automaattisesti, kun ilmastoinnin perustoiminto, kuten esim. jäähdytys on päättynyt. Suodattimen automaattipuhdistus on asetettuna laitteen ostohetkellä. * Suodatin ei puhdistu varsinaisen käytön aikana, jos etupaneeli on auki. Puhdistusyksikkö Sisäpuolella on suodattimen puhdistuspyyhkijä. Eteenpäin suuntautuva liike Pyyhkii ja kerää pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta. Pölynsieppari Taaksepäin suuntautuva liike (1) Puhdistusyksikkö kerää Suodattimen puhdistuksen päätyttyä, puhpölyn eteenpäin suuntau- distusyksikkö palaa takaisin asentoon, tuvalla pyyhintäliikkeellä. joka ei estä ilmastointilaitteen toimintaa. (2) Liike kääntyy päinvastaiseksi, jolloin pölynsiepparin keräämä pöly varastoituu pölysäiliöön. 32

10 Puhdistusyksikkö tekee yhden syklin eteen- ja taaksepäin pyyhkiäkseen pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta ja varastoi pölyn pölysäiliöön. Yksi suodattimen puhdistussykli kestää n. 7 minuuttia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy suodattimen puhdistuksen ajaksi. Liikkuva paneeli ja vaakasuuntaiset ilmanohjaimet pysyvät suljettuina tuulettimen käynnistyessä. Olosuhteet, joissa suodattimen automaattipuhdistus aktivoituu Suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy, kun laite on toiminut yli 15 minuuttia, jossain alla esitetyistä olosuhteista. (1) Kun laitteen kokonaiskäyttöaika ylittää 10 tuntia. (2) Laitetta ei ole käytetty yli viikkoon. (Puhdistaaksesi yläsuodattimeen siihen kertyneestä pölystä.) VAROITUS: käytön kokonaisajan tunnit eivät nollaudu, jos suodattimen puhdistustoiminto pysäytetään ennen sen päättymistä. Jos laite on jatkuvassa toiminnassa, toiminta pysähtyy ja suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy, kun 24 tuntia on kulunut. Suodattimen automaattipuhdistuksen jälkeen laite palaa toimintatilaan, joka oli asetettuna ennen suodattimen automaattista puhdistusta. Suodattimen automaattipuhdistus ei käynnisty, jos nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) pysäyttää laitteen toiminnan. Jos nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) on jatkuvassa käytössä, on suodattimen puhdistus suoritettava n. 2-3 päivän välein (sivu 24). Ellei suodatinta puhdisteta manuaalisesti, suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy n. viikon kuluttua siitä, kun nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) on pysäyttänyt toiminnan suojellakseen yksikköä. Häiriöt suodatinta puhdistettaessa Puhdistusyksikön moottori saattaa aiheuttaa surisevaa ääntä puhdistuksen aikana. Puhdistusyksiköstä kuuluu napsahtava ääni pölynkerääjän pyyhkiessä pölyä suodattimen pinnalta. Syntyy napsahtava ääni puhdistusyksikön vaihtaessa pölynkerääjän liikesuuntaa. Syntyy pyyhintää muistuttava ääni puhdistusyksikön pyyhkiessä pölyä. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta käynnistääksesi suodattimen puhdistuksen Puhallusilma muuttuu pehmeämmäksi, kun laitetta käytetään välittömästi suodattimen puhdistuksen jälkeen. Poista ruostumaton mikrosuodatin ja puhdista se tapauksissa, joissa suodattimen puhdistustoiminto on estetty. Katso sivu 27. Kauko-ohjaimen (MANUAALIPUHDISTUS) painikkeella käynnistetty suodattimen puhdistustoiminto pysähtyy ainoastaan painamalla (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta toistamiseen. 33

11 Suodattimen puhdistus (jatkuu) Suodattimen manuaalinen puhdistus Käytä kauko-ohjainta suodattimen puhdistustoimintoa varten yksikön ollessa pysäytetty. Suositamme suodattimen manuaalista puhdistamista ennen sen käynnistämistä ellei laitetta ole käytetty pitkään aikaan. Paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta yksikön ollessa pysäytetty. Puhdistusyksikkö tekee yhden edestakaisen syklin pyyhkiäkseen pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta siirtäen pölyn pölysäiliöön. Yksi suodattimen puhdistussykli kestää n. 7 minuuttia. Liikkuva paneeli ja vaakasuuntaiset ilmanohjaimet pysyvät suljettuina, kun tuuletin käynnistyy suodattimen manuaalisella puhdistuksella. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta lopettaaksesi suodattimen puhdistuksen. Laitteen hoito Laite ei vaadi päivittäistä hoitoa. Pölyn määrä vaihtelee kuitenkin käyttöpaikasta riippuen. Tarkista pölyn määrä n. kahden vuoden välein ja hävitä mahdollinen kertynyt pöly. Rasvainen lika voidaan myös poistaa käyttämällä puhdistussuodatin- ja ruostumatonta mikroverkkosuodatinta yhdistelmänä. Jos lika on hyvin pinttynyttä, poista mikroverkkosuodatin, pölynsieppari sekä suodattimen pyyhkijä ja pese ne vedellä. Suodattimen puhdistustoiminnon estäminen Voit estää suodattimen puhdistustoiminnon tekemällä siihen tarvittava asetus kaukoohjaimella. Kyseinen asetus voidaan tehdä ainoastaan laitteen ollessa pysäytetty. Paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta pitäessäsi (ON/OFF) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. Kuuluu lyhyt kaksoispiippaus, jonka jälkeen suodattimen puhdistus on estetty. Painamalla (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta pitäessäsi (ON/OFF) painiketta uudelleen alaspainettuna, kuuluu yksi lyhyt piippaus ja ennen suodattimen puhdistusta käytetyt asetukset aktivoituvat. Jos suodattimen puhdistus estetään, Suodattimen puhdistus Suodattimen puhdistus laite ei suorita toimintojen tarkis- (laitteen ostohetkellä) on estetty tusta (sivu 10), (1) suodattimen piippaussignaali piippaussignaali automaattista puhdistusta tai (2) manuaalista puhdistusta. 34

12 Tapauksissa, joissa suodattimen puhdistus aiheuttaa häiriöääniä, voit puhdistaa suodattimen manuaalisesti itsellesi sopivaan aikaan yhdistämällä toiminnot kohdista suodattimen manuaalinen puhdistus ja suodattimen puhdistustoiminnon estäminen. Aseta suodattimen puhdistuksen esto. Palaa takaisin suodattimen puhdistustoimintoasetukselle. Suorita suodattimen manuaalinen puhdistus (sivu 34). Aseta suodattimen puhdistuksen esto uudelleen. (Asetusmenetelmä (1), (2), (4), sivulla 34). Ellei suodattimen puhdistuksesta on kulunut pitkä aika, ruostumaton mikroverkkosuodatin ei puhdistu kunnolla ainoastaan yhtä puhdistussykliä käyttämällä. Suositamme suodattimen usein toistuvaa puhdistamista tällaisen ongelman välttämiseksi. (Puhdista suodatin 2-3 päivän välein.) Ellei suodatin ole puhdistunut tasaisesti puhdistuksen päätyttyä, suorita suodattimen manuaalinen puhdistus uudelleen 5 minuutin kuluttua edellisestä puhdistuksesta. (Laitteen suojelemiseksi suodattimen puhdistusta ei voi käynnistää ennen kuin vähintään 5 minuuttia on kulunut sen edellisestä puhdistuksesta.) Suodatin ei välttämättä puhdistu tasaisesti, johtuen pitkästä puhdistusintervallista tai yksikön käyttöolosuhteista. Puhdista ruostumaton mikroverkkosuodatin ongelman ratkaisemiseksi. (Sivu 37) Puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu toistuvasti, syttyy tai himmenee seuraavissa tapauksissa (tämä ei ole toimintavika). Jos (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan, kun suodattimen puhdistus on estetty, kauko-ohjaimesta kuuluu pitkä piippaus ja (PUHDISTUS) ilmaisin alkaa vilkkua. (Syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi, 10 sekunnin välein). Suojellakseen laitetta suodattimen puhdistustoiminto ei käynnisty, jos ( MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan kauko-ohjaimesta n. 5 minuutin sisällä suodattimen puhdistuksesta (puhdistuksesta, joka on suoritettu sen jälkeen, kun yksikköön on kytketty virta päälle, suodattimen automaattipuhdistuksesta ja manuaalipuhdistuksesta, joka on suoritettu kauko-ohjaimella). Kauko-ohjaimesta kuuluu pitkä piippaus ja (PUHDISTUS) ilmaisin alkaa vilkkua. (Syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi, 10 sekunnin välein). Laite pysähtyy turvasyistä, jos etupaneeli avataan suodattimen pudistusta käynnistettäessä tai puhdistuksen aikana ja (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy/himmenee toistuvasti (syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Suodattimen puhdistusyksikössä on vika, jos sisäyksikön (PUHDISTUS) ilmaisin toistuvasti syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. Suodattimen puhdistustoiminto ei ole käytettävissä tällaisessa tapauksessa. Ilmastointiyksikön muut toiminnot ovat kuitenkin käytössä ilman ongelmia. * Ota yhteys myyntiedustajaan, mikäli suodatinyksikössä ilmenee toimintavika. 35

13 Laitteen huolto Varoitus Pysäytä laite kauko-ohjaimella ja katkaise siitä virta ennen puhdistusta. Varokaa Älä altista laitetta vedelle, seurauksena voi olla sähköisku. Ota yhteys myyntiedustajaan yksikön sisäpuolen puhdistusta varten. Estääksesi toimintavian, vältä pesuaineita puhdistaessasi sisäyksikön lämmönvaihdinta. Käytä käsineitä estääksesi loukkaantumisen puhdistaessasi lämmönvaihtimen säleikköä. Pölysäiliön puhdistus Pölysäiliö ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Pölyn määrä vaihtelee kuitenkin käyttöympäristöstä riippuen. Tarkista pölysäiliön täyttöaste n. kahden vuoden välein ja tyhjennä säiliö tarvittaessa. Pölyä saattaa tarttua myös pölynsiepparin takapintaan. Suositamme pölynsiepparin puhdistamista samanaikaisesti pölysäiliön kanssa. Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Pese pölysäiliö vedellä. Käytä lämmintä vettä (alle 40 C), jos pöly on hyvin pinttynyttä. Anna säiliön kuivua varjoisassa paikassa pesun jälkeen. Pölysäiliö Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). 36

14 Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen puhdistus Suodatin ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Etupaneelin ruostumaton Avaa etupaneeli. mikroverkkosuodatin (Katso sivu 8.) Irrota etupaneeli. Paina Sarana Sarana (1) Paina oikeanpuoleista saranaa ulospäin sen irrotusta varten. (2) Siirrä vasemmanpuoleista saranaa ulospäin ja vedä paneelia sitten itseäsi kohti. Poista etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin. Taivuta ja vedä ulos Lukko Etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin Siirrä ruostumattomien mikroverkkosuodattimien Taivuta ruostumattomia mikroverkkosuodattia (vasen ja (2 suodatinta, vasen ja oikea) lukkoja ylöspäin. oikea) hieman nuolen osoittamaan suuntaan suodattimien poisottoa varten. 37

15 Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen puhdistus (jatkuu) Poista ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin. Ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin Tartu tähän kohtaan ulosvetämistä varten Suodatinlukko Vedä ylemmän suodattimen lukkoa Nosta ylempää ruostumatonta mikroverkkosuo- (1 kpl) vasemmalla ja oikealla) alas datinta hieman ja vedä sitä itseäsi kohti. itseäsi kohti. Poista pöly imurilla. Jos ruostumattoman mikroverkkosuodattimen pöly on pinttynyttä eikä sitä voi poistaa imuroimalla, pese suodatin neutraalilla pesuaineella ja huuhtele hyvin vedellä. Kuivata suodatin varjossa. Asenna etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin. Asenna suodatin siten, että sen sivulla olevat ja merkinnät osoittavat kohti laitetta. (Vasemman ja oikean suodattimen muodot ovat samat.) Asenna ensin ruostumattoman mikroverkkosuodattimen (vasen ja oikea) pohjapuoli, taivuta sitä sitten hieman ja työnnä paikoilleen nuolen osoittamaan suuntaan. Vedä ruostumattoman mikroverkkosuodattimen lukkoja (2 kpl, vasen ja oikea) alaspäin. Asenna ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin. Kohdista suodatin sisäyksikön yläpaneelissa olevaan tilaan ja paina se paikoilleen. (Vasemman ja oikean suodattimen muodot ovat samat.) Työnnä yläpaneelin suodattimen lukot (molemmilla puolilla) ylös. Asenna etupaneeli. (1) Työnnä vasemman saranan varsi vasempaan reikään. (2) Työnnä oikean saranan varsi oikeaan reikään. (3) Varmista, että etupaneeli on kunnolla kiinni ja sulje se sitten. Sulje etupaneeli. (Katso sivu 9 etupaneelin sulkemista koskevia lisätietoja varten.) Työnnä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. Älä käytä yksikköä ilman ruostumatonta mikroverkkosuodatinta. Pöly tunkeutuu lämmönvaihtimen aukkoihin ja yksikön sisälle, jolloin seurauksena on epämiellyttävä haju tai toimintavika. Noudata erityistä varovaisuutta välttyäksesi satuttamasta sormiasi lämmönvaihtimen säleikköön poistaessasi tai asentaessasi ruostumatonta mikroverkkosuodatinta. 38

16 Pölynsiepparin huolto Pölynsieppari ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Kaikki pöly ei kulkeudu pölysäiliöön vaan kertyy pölynsiepparin takapintaan. Suositamme pölynsiepparin tarkistamista n. 2 vuoden välein tai vaihtamista tarpeen vaatiessa. Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtajohto pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Poista etupaneeli. (Katso sivu 37 etupaneelin poistoa koskevia lisätietoja varten.) Poista pölynsieppari Poista pölynsieppari yläpuolelta ja etupuolelta nuolien osoittamalla tavalla. Jos pölynsiepparin sisäpuolelle on kertynyt pölyä, poista se pölynimurilla. (asennetaan yläpuolelle) (asennetaan etupuolelle) Koukku Pese pölynsieppari vedellä. Käytä vettä pesemiseen. Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä (alle 40 C), jos lika on hyvin pinttynyttä. Anna kuivua hyvin varjoisassa paikassa. Asenna pölynsieppari paikoilleen. Pidä yläpuolen pölynsiepparia vipupuoli itseäsi kohti. Kohdista se kunnolla sille tarkoitettuun tilaan ja työnnä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa. Pidä etupuolen pölynsiepparia vipupuoli ylöspäin. Aseta sen pohjapuoli paikoilleen ja työnnä sitä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa. Asenna etupaneeli paikoilleen. (Katso sivu 38 etupaneelin kiinnittämistä koskevia lisätietoja varten.) Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Pölynsiepparin väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. 39

17 Suodattimen puhdistuspyyhkijän ja pyyhkijän kannen huolto Suodatin ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Yläpyyhkijän kansi Poista etupaneeli. (Katso sivu 37 etupaneelin poistoa koskevia lisätietoja varten.) Toiminnan pysähdyttyä, suuntaa kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta samalla, kun pidät (SUOSIKKIASETUS) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy ja himmenee toistuvasti. (Syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Puhdistusyksikkö Puhdistusyksikkö siirtyy lähelle oikean suodattimen keskikohtaa. Etupyyhkijän kansi Pyyhi pyyhkijän kansi pehmeällä, kuivalla liinalla. Avaa suodatinpyyhkijän kansi ja poista pyyhkijä. Avaa yläpyyhkijän kansi ylöspäin voidaksesi poistaa pyyhkijän. Avaa etupyyhkijän kansi oikealle voidaksesi poistaa pyyhkijän. (asennetaan yläpuolelle) Yläpyyhkijän kansi Etupyyhkijän kansi (asennetaan etupuolelle) Työnnä pyyhkijän kannen alaosaa ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. 40

18 Pese vedellä. Pese pyyhkijä vedellä. Käytä mietoa pesuaineitta ja lämmintä vettä (alle 40 C), jos lika on hyvin pinttynyttä. Anna pyyhkijän kuivua hyvin varjoisassa paikassa. Asenna suodattimen pyyhkijä paikoilleen ja sulje kansi. Asenna suodattimen pyyhkijä puhdistusyksikössä olevaan aukkoon. Lyhyempi osa on sijoitettava vasemmalle puolelle Pitempi osa on etupuolta ja lyhyempi osa yläpuolta varten. (Asennetaan yläpuolelle) Lyhyt Pitkä Yläpyyhkijän kansi (Asennetaan etupuolelle) Lyhyempi osa on sijoitettava vasemmalle puolelle Lyhyt Pitkä Sulje pyyhkijän kannet päältä ja edestä. Etupuolen pyyhkijän kansi Suuntaa kauko-ohjain uudelleen kohti sisäyksikköä ja paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta samalla, kun pidät (SUOSIKKIASETUS) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy ja himmenee toistuvasti. (Syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Asenna etupaneeli paikoilleen. Katso sivu 38 etupaneelin asentamista koskevia lisätietoja varten.) Puhdistusyksikkö Puhdistusyksikkö siirtyy oikean reunaan. Varokaa Suodattimen pyyhkijän väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. 41

19 Sähköisten pölynkeräyselektrodien ja ionisumugeneraattorin huolto Pysäytä toiminta kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Avaa etupaneeli (Katso sivu 8 etupaneelin avaamista koskevia lisätietoja varten.) Avaa pystysuuntaiset ilmanohjaimet hitaasti molempia käsiä käyttäen. Vaakasuuntaiset ilmanohjaimet Varokaa Käytä molempia käsiä piirroksen esittämällä tavalla. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintavika. Älä käytä tarpeetonta voimaa siirtääksesi ilmanohjaimen sen alla sijaitsevan pysäyttimen ohi. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintavika. Poista lika sähköisistä pölynkeräyselektrodeista (2 kpl) ja ioni-sumugeneraattorista hammasharjan avulla. Käytä kuivaa hammasharjaa. Harjaa pöly pois kevyin liikkein. Sähköiset pölynkeräyselektrodit Sähköiset pölynkeräyselektrodit Ionisumugeneraattori Sulje etupaneeli. (Katso sivu 9 etupaneelin sulkemista koskevia lisätietoja varten.) Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Älä koske sähköisiin pölynkeräyselektrodeihin tai ionisumugeneraattoriin yksikön ollessa toiminnassa. Näissä osissa on korkeajännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Älä roiski vettä sähköisten pölynkeräyselektrodien tai ionisumugeneraattoriin päälle. Seurauksena voi olla oikosulku tai toimintavika. 42

20 Toimintamekanismi OSIEN NIMET JA TOIMINNOT Liikkuva paneeli Liikkuva paneeli avautuu automaattisesti lämmönvaihdon tehostamiseksi, kun yksikkö käynnistyy. Paneeli sulkeutuu automaattisesti yksikön pysähtyessä. Yritys paneelin avaamiseksi manuaalisesti voi aiheuttaa toimintavian. Älä käytä tarpeetonta voimaa liikkuvan paneelin avaamiseksi/sulkemiseksi. Varoitus Älä käytä kaminaa tai muuta korkeaa kuumuutta synnyttävää laitetta lähellä sisäyksikköä. KIELTO Lämmityskyky Tämä ilmastointilaite käyttää ilmapumppujärjestelmää, joka imee ulkopuolista lämpöä ja tuo sen lämmitettävään huoneeseen. Kun ympäristön lämpötila laskee, alenee myös lämmityskyky.tällaisessa tilanteessa PAM ja invertteri toimivat lisäten kompressorin kierroslukua pitääkseen yksikön lämmityskyvyn ennallaan. Ellei yksikön lämmitys riitä, tulee käyttää muita lämmityslaitteita lisäämään yksikön suorituskykyä. Ilmastointilaite on suunniteltu lämmittämään koko huone ja siksi saattaa kestää hetken ennen kuin huone tuntuu lämpimältä. Ajastintoimintoa suositetaan käytettäväksi tehokkaaseen esilämmitykseen ennen haluttua aikaa. Katso sivu 28. Kun ulkolämpötila laskee kosteuden pysyessä suhteellisen korkeana, ulkoyksikön lämmönvaihtimelle syntyy kosteutta. Tämä huonontaa lämmitystehokkuutta ellei kosteutta poisteta. Tämän ongelman välttämiseksi ilmastointilaite suorittaa automaattisen kosteudenpoiston. Lämmitys on tällaisessa tilanteessa katkaistu n. 5~10 minuutiksi (enintään 20 min.), jonka jälkeen lämmitys toimii jälleen tehokkaasti. Jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja kuivatuskyky Jos vallitseva huonelämpötila ylittää yksikön jäähdytyskapasiteetin (esim. huoneessa on liikaa ihmisiä tai käytetään muita lämmityslaitteita), esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa, jos huoneessa käytetään lämmitys- tai kosteuslähdettä, joka ylittää ilmastointilaitteen kosteudenpoistokyvyn * Liian pitkän putkiston käyttö saattaa alentaa laitteen lämmitys/jäähdytyskykyä. 43

21 Käytön optimointi 1. Keskilämpötilan asettaminen on paras ja taloudellisin ratkaisu. Terveydellisistä syistä emme suosita liian tehokasta jäähdytystä tai lämmitystä. Tämä lisää myös sähkönkulutusta. Sulje verhot tai kaihtimet estääksesi lämpöä virtaamasta huoneeseen tai sieltä pois. 2. Avaa ovet ja ikkunat säännöllisin välein, että raikas ilma pääsee huoneeseen. Varokaa Varmista, että huoneen tuuletus toimii, jos käytät ilmastointilaitetta samanaikaisesti muiden lämmityslaitteiden kanssa. 3. Käytä ilmanlaatu- ja homemonitoria poistuessasi kotoasi. (Katso sivut ilmanlaadun ja homeen monitoria koskevia lisätietoja varten.) 4. Käytä ajastinta ennen nukkumaan menoa illalla. (Katso sivut ajastimen käyttöä koskevia lisätietoja varten. 5. Älä koskaan käytä alla lueteltuja aineita sisä- ja ulkoyksiköiden puhdistamiseen. Bensiini, tinneri ja hankaavat aineet voivat vahingoittaa laitteen muoviosia ja sen pintaa. Kuuma vesi (yli 40 C) voi kutistuttaa suodattimen ja aiheuttaa muoviosien vääntymisen. 6. Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja. Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja sisä- ja ulkoyksiköistä verhoilla tms. Tämä huonontaa ilmastointilaitteen suorituskykyä ja voi aiheuttaa toimintavian. 44

22 Vianetsintä SUODATTIMEN PUHDISTUS Suodattimen puhdistus käynnistyy virran kytkeytyessä päälle (virtapistokkeen kytkemisestä tai virtakatkaisijan painamisesta virtakatkoksen jälkeen) Tämä on suodattimen puhdistustoiminnon tarkistamiseksi. Puhdistustoiminto ei turvasyistä käynnisty ellei etupaneeli ole täysin suljettu. (PUHDISTUS) ilmaisin kirkastuu sekunniksi/himmenee sekunniksi). Ilmastointilaitteen toimiessa perustoiminnolla (jäähdytys, jne.), suodattimen puhdistus ei käynnisty, vaikka (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Suodattimen puhdistus ei käynnisty (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu tai kirkastuu/himmenee toistuvasti Laitteen suojelemiseksi, suodattimen puhdistus ei käynnisty uudelleen puhdistuksen ollessa käynnissä tai 5 minuutin sisällä edellisestä puhdistuksesta, vaikka (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Onko suodattimen puhdistus kielletty asetettu? Tutustu suodattimen puhdistustoiminnon asetukseen. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin, pölynsiepparin pyyhin ja pyyhkimen kansi asennettu oikein? ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. Suodattimen puhdistus ei käynnisty, jos nukahtamisajastin tai katkaisuajastin on pysäyttänyt ilmastointilaitteen toiminnan. Jos ilmastointilaitteen toiminta pysäytetään joka kerta nukahtamisajastimella tai katkaisuajastimella, suodattimen puhdistus käynnistyy kuitenkin kerran viikossa. Laitteesta kuuluu häiriöääniä puhdistuksen aikana Puhdistusyksikön moottori synnyttää hurisevan äänen. Pölynsiepparin pyyhintäliike synnyttää napsahtavan äänen. Napsahtava ääni syntyy myös, kun puhdistusyksikkö kääntää pölynsiepparin liikkeen. Syntyy pyyhintää muistuttava ääni puhdistusyksikön pyyhkiessä pölyä. Onko etupaneeli auki suodatinta puhdistettaessa? Puhdistusyksikkö pysähtyy liikkeen puoliväliin Palaako puhdistusyksikkö suodattimen puhdistuksen jälkeen oikeaan reunaan kauko-ohjainta käyttämällä? Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin, pölynsiepparin pyyhin ja pyyhkimen kansi asennettu oikein? ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. 45

23 Vianetsintä (jatkuu) SUODATTIMEN PUHDISTUS (jatkuu) Ruostumaton mikroverkkosuodatin on edelleen likainen Ilmastointilaitteen käyttöympäristö saattaa aiheuttaa suodattimen epätasaisen puhdistumisen. Puhdista mikroverkkosuodatin uudelleen ongelman poistamiseksi. Pölyn määrästä riippuen ruostumaton mikroverkkosuodatin ei puhdistu täysin manuaalisella puhdistusmenetelmällä, joka suoritetaan hetkellä, jolloin suodattimen puhdistus on kielletty. HOMEEN SYNTYMISTÄ ESTÄVÄ WASABI-KASETTI Wasabi-aromilla käsitellyt homeenestoelementit estävät homeen kasvun pölysäiliön sisälle, johon suodattimen puhdistuksesta kertynyt pöly joutuu. Vaikka homeenestoelementeistä vapautuu hyvin pieniä määriä wasabiaromia, sen tuoksu saattaa tuntua huoneessa käyttöympäristöstä riippuen. Jos tuoksu on mielestäsi epämiellyttävä, voit tukkia yhden homeenestoelementeistä tavallisella teipillä. Vapautuvan wasabi-aromin määrä vähenee tällöin. Homeenestovaikutus vähenee myös vastaavasti. Suositamme pölysäiliön säännöllistä puhdistamista homeen kasvun estämiseksi. Homeen kasvua estävä wasabi-kasetti Päästöaukko (2 kpl) Rako on kasetin reunassa Peitä teipillä jompi kumpi kahdesta päästöaukosta 46

24 TARKISTA SEURAAVAT KOHDAT ENNEN HUOLTOA Signaalin vastaanotto ei toimi. (Kauko-ohjaimen näyttö on himmeä tai tyhjä). Toiminta ei käynnisty Jäähdytys toimii huonosti. Lämmitys toimii huonosti. Ovatko paristot kuluneet loppuun? Onko paristojen napaisuus oikea? Onko virtapistoke kytketty oikein pistorasiaan? Onko sulake palanut tai virtakatkaisija lauennut? Onko tapahtunut virtakatkos? (Toiminnot ovat valmiustilassa virtakatkon jälkeen) Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin tukkeutunut pölystä? Onko asetettu lämpötila sopiva? Onko vaakasuuntainen ilmanohjain säädetty valittua toimintoa vastaavaan asentoon? Ovatko sisä- ja ulkoyksiköiden ilmanotto- ja poistoaukot tukkeutuneet? Onko tuulettimen nopeus LOW tai SILENT? Liikkuva paneeli ei liiku. (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja kuivatuksen jälkeen. Onko etupaneeli suljettu oikein? Onko etupaneeli suljettu oikein? Tarkista suodattimen puhdistustoiminto. Onko etupaneeli suljettu oikein? TOIMINTAVIKA IONISUMUGENERAATTORISSA TAI SÄHKÖISESSÄ PÖLYNKERÄÄJÄSSÄ Tarkista ionisumugeneraattoriin ja sähköiseen pölynkerääjään kertynyt pöly, jos (SUMU/PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu jatkuvasti. Puhdista kyseiset osat tarpeen vaatiessa (katso sivu 42). Ionisumugeneraattorissa ja sähköisessä pölynkerääjässä on vika, jos (SUMU/PUHDISTUS) ilmaisin jatkaa vilkkumista puhdistuksen jälkeen. Ilmastointilaitteen muut toiminnot toimivat kuitenkin normaalisti, vaikka ionisumu- ja plasmapuhdistustoiminnot ovat poissa käytöstä. Ota yhteys myyntiedustajaan ionisumugeneraattoria ja sähköistä pölynkerääjää koskevissa kysymyksissä. 47

25 SEURAAVAT TAPAUKSET EIVÄT OSOITA TOIMINTAVIKAA Hajut (TOIMINTA) ilmaisin kirkastuu/himmenee toistuvasti. Wasabi-kasettia lukuunottamatta ilmastointilaitteessa ei käytetä mitään hajuja synnyttäviä materiaaleja. Haju johtuu tupakasta, kosmeettisista aineista tai ruokatarvikkeista, joita säilytetään huoneessa. Ilmastointilaite imee hajut ja puhaltaa nämä ulos puhallusaukoista. Ilmaisee, että esilämmitys- tai huurteenpoistotoiminto on käynnissä. (TOIMINTA), (PUHDIS- TUS) ja (IONISUMU/ PUHDISTUS) ilmaisimet syttyvät jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja kuivatuksen jälkeen. Ilmaisee, että laitteen sisäinen puhdistus on käynnissä (sivu 19). Sihisevä tai sähisevä ääni. Vinkuva ääni. Natiseva ääni. Naksahtava ääni. Toimintaääni muuttuu. Syntyy sumua. Ulkoyksiköstä tulee höyryä. Ulkoyksikkö jatkaa toimintaa, vaikka sen on pysäytetty ja TOIMINTA) ilmaisin vilkkuu. Esiasetettua lämpötilaa ei voi saavuttaa. Liikkuva paneeli ei sulkeudu (kun virta on katkaistu). Putkistossa tai venttiilissä virtaava kylmäaine aiheuttaa äänen virtaussuhdetta muutettaessa. Vinkuva ääni syntyy ulkoyksikön laajetessa tai kutistuessa lämpötilamuutoksista johtuen. Ääni syntyy sisäyksikön tuulettimen kierrosluvun muuttuessa (esim. toiminnan käynnistysajat). Ääni syntyy moottoriohjatussa venttiilissä laitteen kytkeytyessä päälle. Toimintaääni muuttuu laitteen tehon vaihdellessa huoneen lämpötilamuutoksista johtuen. Sumun syntyminen johtuu ilmastoidun ilman viilentäessä huoneilman äkillisesti. Huurrepoiston aikana syntyy vettä, joka haihtuu höyrystymällä. Automaattinen huurteenpoisto aktivoituu (mikroprosessori tarkistaa sisäyksikköön kertyneen huurteen määrän ja antaa tarpeen vaatiessa automaattisen huurteenpoistokomennon, koska lämmitys on pysäytetty). Huoneen henkilömäärästä ja olosuhteista riippuen, huoneen todellinen lämpötila saattaa poiketa hieman kauko-ohjaimen asetuksista. Kytke virtapistoke pistorasiaan, sillä liikkuva paneeli avautuu ja sulkeutuu, kun virta on päällekytketty. 48

26 OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS MYYNTIEDUSTAJAAN SEURAAVISSA TAPAUKSISSA Jos jokin alla listatuista ongelmista ilmenee vielä vianetsinnän jälkeen (sivut 45-49), irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla) ja ota välittömästi yhteys myyntiedustajaan. Virtakatkaisija laukeaa tai sulake palaa toistuvasti. Laitteen kytkeytyminen toimii epävakaasti. Laitteen sisälle on joutunut vettä tai jokin vieras esine. Virtajohto kuumenee voimakkaasti tai sen eristys on repeytynyt. (AJASTIN) tai (MONITORI) -ilmaisin vilkkuu sisäyksikön näytössä. HETKELLINEN KÄYTTÖ Paina hetkellisen käytön kytkintä ellei kauko-ohjain toimi paristojen loppuunkulumisesta johtuen. Irrota virtapistoke (tai katkaise virta virtakatkaisijalla)käyttäessäsi hetkellistä käyttötoimintoa. Kytke virtapistoke takaisin pistorasiaan (tai kytke virta virtakatkaisijalla). Automaattinen toiminta käynnistyy, kun hetkellisen käytön kytkintä painetaan. Ilmastointilaite suorittaa pakotetun jäähdytystoiminnon, jos hetkellisen käytön kytkin pidetään alaspainettuna vähintään 5 sekuntia. Ainoastaan myyntiedustajalla on lupa suorittaa tämä toimenpide. Käyttäjän ei ole lupa tehdä sitä itse. Hetkellisen käytön (pakotettu jäähdytys) kytkin SUORITA ALLA ESITETYT HUOLTOTOIMENPITEET ELLEI LAITETTA KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN (yli 1 kuukausi) Kuivaa sisäyksikön Irrota virtapistoke Poista paristot sisätilat. pistorasiasta (tai kat- kauko-ohjaimesta. kaise virta katkaisijalla). Aurinkoisena päivänä ruostumaton plasmailmanpuhdistus (tuulen) toimii n. puolen päivän ajan. Hometta kasvaa helposti ellei ilmastointilaitetta käytetä pitkää aikajaksoa sen ollessa sisältä märkä. 49

27 Säännöllinen tarkastus Tarkista seuraavat kohdat puolivuosittain tai vuosittain. Ota tarvittaessa yhteys myyntiedustajaan. VAROITUS VAROITUS VAROITUS Onko virtapistoke kytketty pistorasiaan oikein? Seurauksena on toimintavika tai sähköisku, jos maajohto on viallinen tai kytketty väärin. Jos virtapistoke on pölyinen tai likainen, puhdista se ennen kytkemistä. Onko laitteen maadoitus kytketty oikein? Varmista, että maadoitus on kytketty oikein. Väärä maadoituskytkentä aiheuttaa toimintavian tai sähköiskun. Onko laitteen asennusrunko vakaa? Tarkista, onko asennusrunko voimakkaasti ruostunut tai, onko ulkolaitteen asento kallistunut tai muuttunut epävakaaksi. Seurauksen voi olla loukkaantuminen, jos ulkoyksikkö kaatuu tai putoaa. TARKASTUS JA HUOLTO Ilmastointilaite on suunniteltu puhdistamaan suodattimen automaattisesti pitääkseen ilmastointilaitteen sisäosat puhtaina. Ilmastointilaitteen sisäosat likaantuvat kuitenkin muutaman käyttökauden jälkeen. Varoitus Suorita myös alla mainittu tarkastus muun huollon lisäksi Sisäyksikön sisälle kertynyt pöly voi tukkia kosteudenpoistotoiminnon käyttämän vesireitin ja aiheuttaa veden tippumisen. Suorita sisäyksikön tarkastus normaalin puhdistuksen lisäksi. Pyydä myyntiedustajaa suorittamaan huoltotarkastus Huoltotarkastus vaatii teknistä osaamista. Kaupallisesti saatavien puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa murtumia hiilikuituosiin ja tukkia vedenpoistoreitit, jolloin seurauksena on veden tippumista ja sähköiskun vaara. Ota yhteys myyntiedustajaan tarkastusta ja huoltoa varten. 50

28 Toimintotaulukko Näyttö Toimintatila Automaattinen käyttö (sivu 13) Manuaalinen käyttö (sivu 14) Lämmityskäyttö (sivu 15) (KOSTEUDENPOISTO) automaattinen kosteudenpoisto, kondensoinnin ohjaus (sivu 15) Jäähdytyskäyttö (sivu 17) Kuivatuskäyttö (sivu 17) (KOSTEUDENPOISTO) pikapesu (sivu 15) Ionisumun käyttö (sivu 18) Yhdistelmäkäyttö (automaattinen, manuaalinen, lämmitys, kosteudenpoisto, jäähdytys, kuivatus ja ionisumu) (sivu 18) Ruostumaton plasmailmanpuhdistus (sivu 18) Sisäisen puhdistuksen aikana (sivu 19) Ilmanlaatumonitorointia esiasetettaessa (sivu 21) Homeenestomonitorointia esiasetettaessa (sivu 22) Ilmanlaatumonitoroinnin aikana (sivu 21) Homeen monitoroinnin aikana (sivu 22) Suodattimen puhdistuksen aikana (sivu 32) Ajastinta esiasetettaessa (sivu 28) Nukahtamisajastimen käytön aikana (sivu 31) (AJASTIN) ilmaisin syttyy, jos ajastin on asetettu toimintoa valittaessa. 51

29 Muistio 52

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86 SEIKO NLOGINEN KVRTSIKELLO Cal. 7T86 KÄYTTÖOHJE Olet nyt analogisen SEIKO 7T86 kvartsikellon ylpeä omistaja. Optimi suorituskyvyn varmistamiseksi, tutustu näihin ohjeisiin huolella ennen kellon käyttöä.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia.

KÄYTTÖOHJE. TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia. CASIO-moduuli 3036 KÄYTTÖOHJE LDF-10 TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten)

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) PERPETUAL SEIKO KALENTERIKELLON PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) Huom: Käytä tiivisteellä varustettuja CR1612 ja BR2412-paristoja vaihtaessasi paristoa Cal. 4F ja n kelloihin. Pariston

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE viininjäähdytin kompressorilla

KÄYTTÖOHJE viininjäähdytin kompressorilla KÄYTTÖOHJE viininjäähdytin kompressorilla Ohjekirja sisältää tärkeää tietoa laitteen turvallisesta asennuksesta ja käyttämisestä. Ennen viinikaapin käyttöönottoa lue nämä asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Valmistelut Puhdistus ja huolto 1. Puhdista suihkukaappi miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä kankaalla. Ammoniakkia tai asetonia sisältävän puhdistusaineen käyttö

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot