Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy."

Transkriptio

1 Tehostettu käyttö Ilmastointilaite käynnistää tehostetun toiminnan painamalla (SUOSIKKI) painiketta auto-, lämmitys-, kosteudenpoisto-, jäähdytys- tai plasmailmanpuhdistustoiminnon aikana. Ilmanvirta voimistuu vaikutuksen ulottuessa aikaisempaa kauemmaksi. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy. POWERFUL-ilmaisin syttyy kauko-ohjaimesta. Paina (SUOSIKKI) painiketta uudelleen. POWERFUL-ilmaisin sammuu kauko-ohjaimesta. Toimintatila Lämmitys Kosteudenpoisto Jäähdytys Kosteudenpoisto Automaattinen kosteudenpoisto Pikapesu Kosteuden ohjaus Tilanne Halutessasi nostaa huoneen lämpötilaa. Halutessasi vähentää huoneen kosteutta. Halutessasi viileämpää ilmaa. Halutessasi laskea huoneen lämpötilaa. Halutessasi nopeuttaa kosteuden poistoa huoneesta. Toiminta Säädä lämpötila n. 2 C korkeammaksi kuin esiasetettu lämpötila. Tehostettu lämmitys käynnistyy. Tehostettu kosteudenpoisto käynnistyy tavoitteen vähentää kosteutta n. 40%. Säädä lämpötila n. 3 C matalammaksi kuin esiasetettu lämpötila. Tehostettu jäähdytys käynnistyy. Huippuehostettu kosteudenpoisto käynnistyy tavoitteen vähentää kosteutta n. 40%. Pesun kuivaustehokkuus paranee. Kosteudenpoisto-ohjauksen tehokkuus paranee. 24

2 Pystysuuntaisen ilmavirran säätö Käytä kauko-ohjainta toimintojen käyttöä varten. (Liikkuvat ilmansuuntaimet voivat aiheuttaa toimintavian.) Jäähdytys- Kosteudenpoisto/ Lämmitystoiminto kuivatustoiminto toiminto Noin 15 Noin 10 Noin 50 Automaattinen asetus Laite säätää automaattisesti kulman sopivaksi jokaista toimintoa varten (ainoastaan vaakatasossa oleva ilmanohjain.) Pystysuuntaisen ilmanohjaimen kulma on säädetty eteen. Pystysuuntaisen ilmavirran ohjaus ei ole yleensä tarpeen. Jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytyksellä, kosteudenpoistolla tai kuivatuksella, vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulma saattaa muuttua estääkseen kondenssiveden tippumisen. Pystysuuntaisen ilmavirran säätö Painamalla (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyitä piippauksia ja pystyssuuntaisen ilmavirran ohjain kääntyy jatkuvasti. Laitteen lopettaessa toiminnan, pystysuuntainen ilma- Vaakataso virtaohjain pysähtyy ja ilmanpoistoaukko sulkeutuu. Toimintoa jatkettaessa, pystysuuntainen ilmavirtaohjain säätyy automaattisesti sopivimmalle kulmalle jokaista toimintoa varten. Noin 60 Vaikka ilmavirran ohjain olisi asetettu jatkuvalle kääntymiselle, se saattaa pysähtyä huoneen lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. (Katso sivu 27.) (Ilmavirran ohjain tarvitsee n. 10 sekuntia käynnistyäkseen. Tämä johtuu ilmavirran ohjaimen oikean säätökulman tarkistamisesta. Kääntymiskulma Pystysuuntaisen ilmavirran käyttäjäohjattu säätö Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta pystysuuntaisen ilmavirtaohjaimen säätämiseksi. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMA- VIRTA) painiketta uudelleen pysäyttääksesi ilmavirtaohjaimen mieleisesi kulmaan. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja ohjain kääntyy jatkuvasti. Paina (PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta uudelleen, kun ohjain on mieleisessäsi kulmassa. Kääntyminen pysähtyy pisteeseen, jossa painiketta on painettu. Ilmanpoistoaukko sulkeutuu ja laite pysähtyy. Vaakasuuntainen ilmavirtaohjain säätyy haluttuun kulmaan, kun toimintaa jatketaan. Jos käyttötoimintoa vaihdetaan, vaakasuuntainen ilmavirtaohjain säätyy automaattisesti sopivaan kulmaan uutta toimintoa varten. 25

3 Vaakasuuntaisen ilmavirran säätö Vaakasuuntaisen ilmavirran säätö Vaakasuuntainen ilmavirta on säädetty eteenpäin laitteen ostohetkellä. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento muuttuu joka kerta painiketta painettaessa. Kuuluu lyhyt piippaussignaali vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulman muuttuessa. A B C D E F A. Laitteen ostohetkellä. B. Ilmavirran suunta (vasemmalle, eteen) C. Ilmavirran suunta (oikealle, eteen) D. Laajalle alueelle E. Swing-toiminto (ilmavirta kääntyy edestakaisin vaakasuunnassa). F. Ilmavirran suunta (vaakasuora - suosikkiasetus). Käytä tätä asetusta halutessasi palauttaa ilmavirran suunnan suoraan eteenpäin. Leveä ilmanvirtaus ( ) Vaakasuuntainen ilmanohjain on säädetty leveää ilmanvirtausta varten, kun ilmaisin syttyy kauko-ohjaimen näyttöön. Tuulettimen nopeus kasvaa leveää ilmanvirtausta käytettäessä. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulma voi vaihdella, vaikka asetukseksi on valittu leveä ilmanvirtaus, jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatustoimintoa käytettäessä. Kulma vaihtuu takaisin leveälle ilmanvirralle heti, kun lämpötila ja kosteus laskee normaalille tasolle. Noin

4 Swing- toiminto Kauko-ohjaimen näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla samalla, kun vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento muuttuu. (Kauko-ohjaimen näyttö ja vaakasuuntaisen ilmanohjaimen liike eivät ole synkronoidut keskenään.) Kun ilmastointilaite pysäytetään ja käynnistetään sitten uudelleen, vaakasuuntainen ilmanohjain säätyy siihen kulmaan, jossa se oli ennen edellistä kääntöliikettä. Vaakasuuntainen ilmanohjain voi huoneen lämpötilasta ja kosteudesta riippuen pysähtyä, vaikka asetukseksi on valittu Swing-toiminto. Vaakatasoisen kulman säätö Voit asettaa ilmanvirtauksen vaakasuunnan painamalla (VAAKA- SUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta pysäyttääksesi ilmanohjaimen liikkeen, kun se on haluamasi kulman. Paina (VAAKASUUNTAINEN ILMAVIRTA) painiketta uudelleen haluamasi kulman lukitsemiseksi Swing-toiminnon aikana. Tuulettimen nopeus kasvaa vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulmasta riippuen. Vaikka vaakasuuntainen ilmanvirta on säädetty haluttuun kulmaan, sen asento saattaa muuttua, jos huoneen lämpötila ja kosteus ovat jatkuvasti korkeat jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatustoimintoa käytettäessä. Ilmanohjain palaa takaisin haluttuun kulmaan heti, kun lämpötila ja kosteus laskee normaalille tasolle. Varokaa Älä käytä laitetta pitkään jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja vaakasuuntaisella Swingtoiminnolla. Vaakasuuntaiseen ilmanohjaimeen voi muodostua kosteutta, joka tippuu pisaroina ja kastelee huonekalusi. Ilmanohjain pysähtyy alla esitetyissä tapauksissa, vaikka Swing-toiminto on asetettu Lämmitystoiminnolla Kosteudenpoistotoiminnolla Kuivatustoiminnolla Esilämmityksen aikana. Kosteuden saavuttaessa asetetun Lämpötilan ollessa alle asete- Huurteenpoiston aikana. tason. tun lämpötilan ja laite on py- Huoneen lämpötilan saavutta- Kun huoneen lämpötila on alle säytetty. essa asetetun tason. 1 C. 27

5 Ajastimen asetus Käytettävissä on 3 ajastintyyppiä (OFF TIMER) (ON TIMER), (OFF TIMER) ja (ON TIMER). Ainoastaan yksi ajastin kerrallaan voidaan asettaa. Laitteen toimintatila, lämpötila, kosteus ja tuulettimen nopeus jne. on ohjelmoitava ennen ajastimen asettamista. Ajastimen esiasetustoimenpiteet (OFF TIMER) ajastimen esiasetus... (OFF TIMER) ajastimen esiasettaminen pysäyttää laitteen esiasetettuun aikaan (ON TIMER) ajastimen esiasetus... (ON TIMER) ajastimen esiasettaminen käynnistää laitteen siten, että esiasetettu lämpötila saavutetaan esiasetettuun aikaan. Ilmastointilaite käynnistyy aikaisintaan 60 minuuttia ennen esiasetettua aikaa olosuhteista riippuen, huoneen lämpötila ja esiasetettu lämpötila mukaanluettuna. (OFF TIMER) (ON TIMER) ajastimien esiasetus (Esimerkki: ajastin on asetettu pysäyttämään toiminta klo 10:30 (22:30) ja saavuttamaan haluttu lämpötila klo 7:00). Aikaisemmalla ajalla asetettu ajastin toimii ensin, asetettuun aikaan perustuen. Paina (OFF TIMER) painiketta. (OFF TIMER) vilkkuu. Näyttöön ilmestyy 0:00 a.m. tai edellinen esiasetusaika. Paina ja aseta haluamasi aika. Aika voidaan asettaa 10 min. tarkkuudella. Aikaa voi siirtää nopeasti eteenpäin painamalla painiketta yhtäjaksoisesti. Aika kasvaa Aika vähenee Paina (ESIASE- TUS) painiketta. Kuuluu lyhyt piippaus ja (OFF TIMER) on asetettu. (OFF TIMER) lakkaa vilkkumasta ja valo vaihtuu kiinteäksi. Näyttöön ilmestyy (TIMER SET). (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. Voit vaihtaa esiasetetun (OFF TIMER) ajan palaamalla vaiheeseen 1 ja painamalla (OFF TIMER). 28

6 Esiasetusajastimen peruuttaminen Paina (PERUUTUS) painiketta. (Kaikki esiasetukset peruuntuvat.) Kellotoiminnolla asetettuja (OFF TIMER)/ (ON TIMER) ajastimia ei voi peruuttaa (IONISUMU)/ (PUHDAS ILMA) painikkeilla asetetun käytön aikana, pikapesu- tai kosteudenohjaustilassa (KOSTEUDENPOISTO) toimintoa käytettäessä. Koska aika-asetukset taltioituvat kauko-ohjaimen muistiin voit valita saman asetuksen seuraavalla kerralla painamalla pelkästään (ESI- ASETUS) painiketta. Paina (ON TIMER) painiketta. (ON TIMER) vilkkuu. Näyttöön ilmestyy 6:00 a.m. tai edellinen esiasetusaika. nuolinäyttö ilmaisee (OFF TIMER)/ (ON TIMER) toiminnon toimintajärjestyksen. Paina (TIMER) painiketta ja aseta haluamasi aika. Aika voidaan asettaa 10 min. tarkkuudella. Aikaa voidaan siirtää nopeasti eteenpäin painamalla painiketta yhtäjaksoisesti. Aika kasvaa Aika vähenee Paina (ESIASE- TUS) painiketta. Kuuluu lyhyt piippaus ja (ON TIMER) on asetettu. (ON TIMER) lakkaa vilkkumasta ja valo vaihtuu kiinteäksi. Näyttöön ilmestyy (TIMER SET). (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. Voit vaihtaa esiasetetun (ON TIMER) ajan palaamalla vaiheeseen 1 ja painamalla (ON TIMER) painiketta. 29

7 Lisää käteviä ajastintoimintoja Kosteudenpoisto- ja (ON TIMER) -toiminto voidaan asettaa samanaikaisesti lämmitystä varten. Kosteudenpoisto säätää kondensoitumista, jota ilmenee aamuisin (ON TIMER) ajastimen käynnistäessä huoneen lämmityksen herättämistä varten asettamaasi aikaan. (ON TIMER) ja (KOSTEUDENPOISTO) painikeyhdistelmä Voit asettaa kosteudenpoisto- ja (ON TIMER) -toiminnot seuraavaa aamua varten jo illalla ennen nukkumaanmenoa. Alla oleva esimerkki näyttää tilanteen, jossa (ON TIMER) on asetettu lämmitystä varten ja kosteudenpoisto käynnistymään 11:38 (23:38) illalla. Esiaseta (ON TIMER) ajastin. Esiasetettuasi (ON TIMER) ajastimen, ilmastointilaite käynnistää toiminnan siten, että huone saavuttaa esiasetetun lämpötilan ON TIMER-ajan koittaessa. Tarkista ilmastointilaitteen asetukset esiasettaessasi ajastimen. (Sivut 28, 29.) Paina (KOSTEUDENPOISTO) painiketta. (Näyttöön ilmestyy symboli.) Kosteudenpoisto päättyy 1:38, kaksi tuntia käynnistymisen jälkeen. Lämmitys käynnistyy saavuttaakseen esiasetetun lämpötilan 6:00 aamulla. 30

8 Nukahtamisajastimen käyttö Konfiguroi tuulettimen nopeus sopivaksi nukahtamista varten ja toiminnan pysäyttämiseksi esiasetettuun aikaan. Alla oleva esimerkki ilmaisee, että nukahtamisajastin on asetettu 2 tuntia varten 11:38 (23:38) illalla ja katkaisuaika on 1:38 yöllä. Paina (SLEEP) painiketta. Toiminto vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan. (SLEEP) Ajastin peruuntuu Ajastimen nukahtamisaika ja toiminnan pysähtymisaika ilmestyvät kauko-ohjaimen näyttöön. Tuuletin toimii SILENT tilassa nukahtamisajastinta käytettäessä. Paina (SLEEP) tai (PERUUTUS) painiketta. Nukahtamis- (SLEEP) ja (ON TIMER) ajastimien yhdistelmäkäyttö Aseta toiminta automaattipysäytystä varten käyttämällä nukahtamisajastinta. Voit asettaa toiminnan käynnistymään seuraavana aamuna käyttämällä (ON TIMER) ajastinta. Aseta ensin (ON TIMER) ja paina sitten (SLEEP) painiketta. Alla oleva näyttö ilmaisee, että (ON TIMER) ajastimen käynnistysajaksi on asetettu 6:00 aamulla ja nukahtamisajaksi 2 tuntia 11:38 (23:38) illalla. Suorita (ON TIMER) ajastimen esiasetus. (Sivut 28, 29) Paina (SLEEP) painiketta. Laite pysähtyy 2 tunnissa (1:38 aamulla) ja käynnistyy uudelleen saavuttaakseen esiasetetun lämpötilan 6:00 aamulla. Nukahtamisajastimen aika-alue on asetettava ennen (ON TIMER) ajastimen asettamista. Kun nukahtamisajastin ohjelmoidaan laite ei toimi, vaikka esiasetettu aika koittaa, ellei se vastaanota signaalia kauko-ohjaimesta. Varmista, että nukahtamisajastin on ohjelmoitu oikein (kuuluu piippaus) ja (TIMER) ilmaisin syttyy sisäyksikköön. 31

9 Suodattimen puhdistus Varokaa Älä työnnä sormiasi, tikkua tms. sisäyksikön yläosaan suodattimen puhdistuksen aikana. Seurauksena in loukkaantuminen tai toimintavika. Suodattimen automaattipuhdistus Puhdistaa ruostumattoman mikroverkkosuodattimen automaattisesti, kun ilmastoinnin perustoiminto, kuten esim. jäähdytys on päättynyt. Suodattimen automaattipuhdistus on asetettuna laitteen ostohetkellä. * Suodatin ei puhdistu varsinaisen käytön aikana, jos etupaneeli on auki. Puhdistusyksikkö Sisäpuolella on suodattimen puhdistuspyyhkijä. Eteenpäin suuntautuva liike Pyyhkii ja kerää pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta. Pölynsieppari Taaksepäin suuntautuva liike (1) Puhdistusyksikkö kerää Suodattimen puhdistuksen päätyttyä, puhpölyn eteenpäin suuntau- distusyksikkö palaa takaisin asentoon, tuvalla pyyhintäliikkeellä. joka ei estä ilmastointilaitteen toimintaa. (2) Liike kääntyy päinvastaiseksi, jolloin pölynsiepparin keräämä pöly varastoituu pölysäiliöön. 32

10 Puhdistusyksikkö tekee yhden syklin eteen- ja taaksepäin pyyhkiäkseen pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta ja varastoi pölyn pölysäiliöön. Yksi suodattimen puhdistussykli kestää n. 7 minuuttia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy suodattimen puhdistuksen ajaksi. Liikkuva paneeli ja vaakasuuntaiset ilmanohjaimet pysyvät suljettuina tuulettimen käynnistyessä. Olosuhteet, joissa suodattimen automaattipuhdistus aktivoituu Suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy, kun laite on toiminut yli 15 minuuttia, jossain alla esitetyistä olosuhteista. (1) Kun laitteen kokonaiskäyttöaika ylittää 10 tuntia. (2) Laitetta ei ole käytetty yli viikkoon. (Puhdistaaksesi yläsuodattimeen siihen kertyneestä pölystä.) VAROITUS: käytön kokonaisajan tunnit eivät nollaudu, jos suodattimen puhdistustoiminto pysäytetään ennen sen päättymistä. Jos laite on jatkuvassa toiminnassa, toiminta pysähtyy ja suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy, kun 24 tuntia on kulunut. Suodattimen automaattipuhdistuksen jälkeen laite palaa toimintatilaan, joka oli asetettuna ennen suodattimen automaattista puhdistusta. Suodattimen automaattipuhdistus ei käynnisty, jos nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) pysäyttää laitteen toiminnan. Jos nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) on jatkuvassa käytössä, on suodattimen puhdistus suoritettava n. 2-3 päivän välein (sivu 24). Ellei suodatinta puhdisteta manuaalisesti, suodattimen automaattipuhdistus käynnistyy n. viikon kuluttua siitä, kun nukahtamisajastin (SLEEP) tai katkaisuajastin (OFF TIMER) on pysäyttänyt toiminnan suojellakseen yksikköä. Häiriöt suodatinta puhdistettaessa Puhdistusyksikön moottori saattaa aiheuttaa surisevaa ääntä puhdistuksen aikana. Puhdistusyksiköstä kuuluu napsahtava ääni pölynkerääjän pyyhkiessä pölyä suodattimen pinnalta. Syntyy napsahtava ääni puhdistusyksikön vaihtaessa pölynkerääjän liikesuuntaa. Syntyy pyyhintää muistuttava ääni puhdistusyksikön pyyhkiessä pölyä. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta käynnistääksesi suodattimen puhdistuksen Puhallusilma muuttuu pehmeämmäksi, kun laitetta käytetään välittömästi suodattimen puhdistuksen jälkeen. Poista ruostumaton mikrosuodatin ja puhdista se tapauksissa, joissa suodattimen puhdistustoiminto on estetty. Katso sivu 27. Kauko-ohjaimen (MANUAALIPUHDISTUS) painikkeella käynnistetty suodattimen puhdistustoiminto pysähtyy ainoastaan painamalla (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta toistamiseen. 33

11 Suodattimen puhdistus (jatkuu) Suodattimen manuaalinen puhdistus Käytä kauko-ohjainta suodattimen puhdistustoimintoa varten yksikön ollessa pysäytetty. Suositamme suodattimen manuaalista puhdistamista ennen sen käynnistämistä ellei laitetta ole käytetty pitkään aikaan. Paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta yksikön ollessa pysäytetty. Puhdistusyksikkö tekee yhden edestakaisen syklin pyyhkiäkseen pölyn ruostumattomasta mikroverkkosuodattimesta siirtäen pölyn pölysäiliöön. Yksi suodattimen puhdistussykli kestää n. 7 minuuttia. Liikkuva paneeli ja vaakasuuntaiset ilmanohjaimet pysyvät suljettuina, kun tuuletin käynnistyy suodattimen manuaalisella puhdistuksella. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta lopettaaksesi suodattimen puhdistuksen. Laitteen hoito Laite ei vaadi päivittäistä hoitoa. Pölyn määrä vaihtelee kuitenkin käyttöpaikasta riippuen. Tarkista pölyn määrä n. kahden vuoden välein ja hävitä mahdollinen kertynyt pöly. Rasvainen lika voidaan myös poistaa käyttämällä puhdistussuodatin- ja ruostumatonta mikroverkkosuodatinta yhdistelmänä. Jos lika on hyvin pinttynyttä, poista mikroverkkosuodatin, pölynsieppari sekä suodattimen pyyhkijä ja pese ne vedellä. Suodattimen puhdistustoiminnon estäminen Voit estää suodattimen puhdistustoiminnon tekemällä siihen tarvittava asetus kaukoohjaimella. Kyseinen asetus voidaan tehdä ainoastaan laitteen ollessa pysäytetty. Paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta pitäessäsi (ON/OFF) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. Kuuluu lyhyt kaksoispiippaus, jonka jälkeen suodattimen puhdistus on estetty. Painamalla (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta pitäessäsi (ON/OFF) painiketta uudelleen alaspainettuna, kuuluu yksi lyhyt piippaus ja ennen suodattimen puhdistusta käytetyt asetukset aktivoituvat. Jos suodattimen puhdistus estetään, Suodattimen puhdistus Suodattimen puhdistus laite ei suorita toimintojen tarkis- (laitteen ostohetkellä) on estetty tusta (sivu 10), (1) suodattimen piippaussignaali piippaussignaali automaattista puhdistusta tai (2) manuaalista puhdistusta. 34

12 Tapauksissa, joissa suodattimen puhdistus aiheuttaa häiriöääniä, voit puhdistaa suodattimen manuaalisesti itsellesi sopivaan aikaan yhdistämällä toiminnot kohdista suodattimen manuaalinen puhdistus ja suodattimen puhdistustoiminnon estäminen. Aseta suodattimen puhdistuksen esto. Palaa takaisin suodattimen puhdistustoimintoasetukselle. Suorita suodattimen manuaalinen puhdistus (sivu 34). Aseta suodattimen puhdistuksen esto uudelleen. (Asetusmenetelmä (1), (2), (4), sivulla 34). Ellei suodattimen puhdistuksesta on kulunut pitkä aika, ruostumaton mikroverkkosuodatin ei puhdistu kunnolla ainoastaan yhtä puhdistussykliä käyttämällä. Suositamme suodattimen usein toistuvaa puhdistamista tällaisen ongelman välttämiseksi. (Puhdista suodatin 2-3 päivän välein.) Ellei suodatin ole puhdistunut tasaisesti puhdistuksen päätyttyä, suorita suodattimen manuaalinen puhdistus uudelleen 5 minuutin kuluttua edellisestä puhdistuksesta. (Laitteen suojelemiseksi suodattimen puhdistusta ei voi käynnistää ennen kuin vähintään 5 minuuttia on kulunut sen edellisestä puhdistuksesta.) Suodatin ei välttämättä puhdistu tasaisesti, johtuen pitkästä puhdistusintervallista tai yksikön käyttöolosuhteista. Puhdista ruostumaton mikroverkkosuodatin ongelman ratkaisemiseksi. (Sivu 37) Puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu toistuvasti, syttyy tai himmenee seuraavissa tapauksissa (tämä ei ole toimintavika). Jos (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan, kun suodattimen puhdistus on estetty, kauko-ohjaimesta kuuluu pitkä piippaus ja (PUHDISTUS) ilmaisin alkaa vilkkua. (Syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi, 10 sekunnin välein). Suojellakseen laitetta suodattimen puhdistustoiminto ei käynnisty, jos ( MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan kauko-ohjaimesta n. 5 minuutin sisällä suodattimen puhdistuksesta (puhdistuksesta, joka on suoritettu sen jälkeen, kun yksikköön on kytketty virta päälle, suodattimen automaattipuhdistuksesta ja manuaalipuhdistuksesta, joka on suoritettu kauko-ohjaimella). Kauko-ohjaimesta kuuluu pitkä piippaus ja (PUHDISTUS) ilmaisin alkaa vilkkua. (Syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi, 10 sekunnin välein). Laite pysähtyy turvasyistä, jos etupaneeli avataan suodattimen pudistusta käynnistettäessä tai puhdistuksen aikana ja (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy/himmenee toistuvasti (syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Suodattimen puhdistusyksikössä on vika, jos sisäyksikön (PUHDISTUS) ilmaisin toistuvasti syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. Suodattimen puhdistustoiminto ei ole käytettävissä tällaisessa tapauksessa. Ilmastointiyksikön muut toiminnot ovat kuitenkin käytössä ilman ongelmia. * Ota yhteys myyntiedustajaan, mikäli suodatinyksikössä ilmenee toimintavika. 35

13 Laitteen huolto Varoitus Pysäytä laite kauko-ohjaimella ja katkaise siitä virta ennen puhdistusta. Varokaa Älä altista laitetta vedelle, seurauksena voi olla sähköisku. Ota yhteys myyntiedustajaan yksikön sisäpuolen puhdistusta varten. Estääksesi toimintavian, vältä pesuaineita puhdistaessasi sisäyksikön lämmönvaihdinta. Käytä käsineitä estääksesi loukkaantumisen puhdistaessasi lämmönvaihtimen säleikköä. Pölysäiliön puhdistus Pölysäiliö ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Pölyn määrä vaihtelee kuitenkin käyttöympäristöstä riippuen. Tarkista pölysäiliön täyttöaste n. kahden vuoden välein ja tyhjennä säiliö tarvittaessa. Pölyä saattaa tarttua myös pölynsiepparin takapintaan. Suositamme pölynsiepparin puhdistamista samanaikaisesti pölysäiliön kanssa. Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Pese pölysäiliö vedellä. Käytä lämmintä vettä (alle 40 C), jos pöly on hyvin pinttynyttä. Anna säiliön kuivua varjoisassa paikassa pesun jälkeen. Pölysäiliö Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). 36

14 Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen puhdistus Suodatin ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Etupaneelin ruostumaton Avaa etupaneeli. mikroverkkosuodatin (Katso sivu 8.) Irrota etupaneeli. Paina Sarana Sarana (1) Paina oikeanpuoleista saranaa ulospäin sen irrotusta varten. (2) Siirrä vasemmanpuoleista saranaa ulospäin ja vedä paneelia sitten itseäsi kohti. Poista etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin. Taivuta ja vedä ulos Lukko Etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin Siirrä ruostumattomien mikroverkkosuodattimien Taivuta ruostumattomia mikroverkkosuodattia (vasen ja (2 suodatinta, vasen ja oikea) lukkoja ylöspäin. oikea) hieman nuolen osoittamaan suuntaan suodattimien poisottoa varten. 37

15 Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen puhdistus (jatkuu) Poista ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin. Ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin Tartu tähän kohtaan ulosvetämistä varten Suodatinlukko Vedä ylemmän suodattimen lukkoa Nosta ylempää ruostumatonta mikroverkkosuo- (1 kpl) vasemmalla ja oikealla) alas datinta hieman ja vedä sitä itseäsi kohti. itseäsi kohti. Poista pöly imurilla. Jos ruostumattoman mikroverkkosuodattimen pöly on pinttynyttä eikä sitä voi poistaa imuroimalla, pese suodatin neutraalilla pesuaineella ja huuhtele hyvin vedellä. Kuivata suodatin varjossa. Asenna etupaneelin ruostumaton mikroverkkosuodatin. Asenna suodatin siten, että sen sivulla olevat ja merkinnät osoittavat kohti laitetta. (Vasemman ja oikean suodattimen muodot ovat samat.) Asenna ensin ruostumattoman mikroverkkosuodattimen (vasen ja oikea) pohjapuoli, taivuta sitä sitten hieman ja työnnä paikoilleen nuolen osoittamaan suuntaan. Vedä ruostumattoman mikroverkkosuodattimen lukkoja (2 kpl, vasen ja oikea) alaspäin. Asenna ylempi ruostumaton mikroverkkosuodatin. Kohdista suodatin sisäyksikön yläpaneelissa olevaan tilaan ja paina se paikoilleen. (Vasemman ja oikean suodattimen muodot ovat samat.) Työnnä yläpaneelin suodattimen lukot (molemmilla puolilla) ylös. Asenna etupaneeli. (1) Työnnä vasemman saranan varsi vasempaan reikään. (2) Työnnä oikean saranan varsi oikeaan reikään. (3) Varmista, että etupaneeli on kunnolla kiinni ja sulje se sitten. Sulje etupaneeli. (Katso sivu 9 etupaneelin sulkemista koskevia lisätietoja varten.) Työnnä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Ruostumattoman mikroverkkosuodattimen väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. Älä käytä yksikköä ilman ruostumatonta mikroverkkosuodatinta. Pöly tunkeutuu lämmönvaihtimen aukkoihin ja yksikön sisälle, jolloin seurauksena on epämiellyttävä haju tai toimintavika. Noudata erityistä varovaisuutta välttyäksesi satuttamasta sormiasi lämmönvaihtimen säleikköön poistaessasi tai asentaessasi ruostumatonta mikroverkkosuodatinta. 38

16 Pölynsiepparin huolto Pölynsieppari ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Kaikki pöly ei kulkeudu pölysäiliöön vaan kertyy pölynsiepparin takapintaan. Suositamme pölynsiepparin tarkistamista n. 2 vuoden välein tai vaihtamista tarpeen vaatiessa. Pysäytä yksikkö kauko-ohjaimella ja irrota virtajohto pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Poista etupaneeli. (Katso sivu 37 etupaneelin poistoa koskevia lisätietoja varten.) Poista pölynsieppari Poista pölynsieppari yläpuolelta ja etupuolelta nuolien osoittamalla tavalla. Jos pölynsiepparin sisäpuolelle on kertynyt pölyä, poista se pölynimurilla. (asennetaan yläpuolelle) (asennetaan etupuolelle) Koukku Pese pölynsieppari vedellä. Käytä vettä pesemiseen. Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä (alle 40 C), jos lika on hyvin pinttynyttä. Anna kuivua hyvin varjoisassa paikassa. Asenna pölynsieppari paikoilleen. Pidä yläpuolen pölynsiepparia vipupuoli itseäsi kohti. Kohdista se kunnolla sille tarkoitettuun tilaan ja työnnä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa. Pidä etupuolen pölynsiepparia vipupuoli ylöspäin. Aseta sen pohjapuoli paikoilleen ja työnnä sitä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa. Asenna etupaneeli paikoilleen. (Katso sivu 38 etupaneelin kiinnittämistä koskevia lisätietoja varten.) Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Pölynsiepparin väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. 39

17 Suodattimen puhdistuspyyhkijän ja pyyhkijän kannen huolto Suodatin ei vaadi päivittäistä puhdistamista. Suodatin on kuitenkin puhdistettava, jos siinä havaitaan likaa. Yläpyyhkijän kansi Poista etupaneeli. (Katso sivu 37 etupaneelin poistoa koskevia lisätietoja varten.) Toiminnan pysähdyttyä, suuntaa kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta samalla, kun pidät (SUOSIKKIASETUS) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy ja himmenee toistuvasti. (Syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Puhdistusyksikkö Puhdistusyksikkö siirtyy lähelle oikean suodattimen keskikohtaa. Etupyyhkijän kansi Pyyhi pyyhkijän kansi pehmeällä, kuivalla liinalla. Avaa suodatinpyyhkijän kansi ja poista pyyhkijä. Avaa yläpyyhkijän kansi ylöspäin voidaksesi poistaa pyyhkijän. Avaa etupyyhkijän kansi oikealle voidaksesi poistaa pyyhkijän. (asennetaan yläpuolelle) Yläpyyhkijän kansi Etupyyhkijän kansi (asennetaan etupuolelle) Työnnä pyyhkijän kannen alaosaa ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. 40

18 Pese vedellä. Pese pyyhkijä vedellä. Käytä mietoa pesuaineitta ja lämmintä vettä (alle 40 C), jos lika on hyvin pinttynyttä. Anna pyyhkijän kuivua hyvin varjoisassa paikassa. Asenna suodattimen pyyhkijä paikoilleen ja sulje kansi. Asenna suodattimen pyyhkijä puhdistusyksikössä olevaan aukkoon. Lyhyempi osa on sijoitettava vasemmalle puolelle Pitempi osa on etupuolta ja lyhyempi osa yläpuolta varten. (Asennetaan yläpuolelle) Lyhyt Pitkä Yläpyyhkijän kansi (Asennetaan etupuolelle) Lyhyempi osa on sijoitettava vasemmalle puolelle Lyhyt Pitkä Sulje pyyhkijän kannet päältä ja edestä. Etupuolen pyyhkijän kansi Suuntaa kauko-ohjain uudelleen kohti sisäyksikköä ja paina (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta samalla, kun pidät (SUOSIKKIASETUS) painiketta alaspainettuna 5 sekuntia. (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy ja himmenee toistuvasti. (Syttyy sekunniksi/himmenee sekunniksi). Asenna etupaneeli paikoilleen. Katso sivu 38 etupaneelin asentamista koskevia lisätietoja varten.) Puhdistusyksikkö Puhdistusyksikkö siirtyy oikean reunaan. Varokaa Suodattimen pyyhkijän väärä asennus voi aiheuttaa toimintavian. Suodatinta ei voi tällöin puhdistaa ja (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. 41

19 Sähköisten pölynkeräyselektrodien ja ionisumugeneraattorin huolto Pysäytä toiminta kauko-ohjaimella ja irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla). Avaa etupaneeli (Katso sivu 8 etupaneelin avaamista koskevia lisätietoja varten.) Avaa pystysuuntaiset ilmanohjaimet hitaasti molempia käsiä käyttäen. Vaakasuuntaiset ilmanohjaimet Varokaa Käytä molempia käsiä piirroksen esittämällä tavalla. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintavika. Älä käytä tarpeetonta voimaa siirtääksesi ilmanohjaimen sen alla sijaitsevan pysäyttimen ohi. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintavika. Poista lika sähköisistä pölynkeräyselektrodeista (2 kpl) ja ioni-sumugeneraattorista hammasharjan avulla. Käytä kuivaa hammasharjaa. Harjaa pöly pois kevyin liikkein. Sähköiset pölynkeräyselektrodit Sähköiset pölynkeräyselektrodit Ionisumugeneraattori Sulje etupaneeli. (Katso sivu 9 etupaneelin sulkemista koskevia lisätietoja varten.) Liitä virtapistoke pistorasiaan (tai kytke virta päälle virtakatkaisijalla). Varokaa Älä koske sähköisiin pölynkeräyselektrodeihin tai ionisumugeneraattoriin yksikön ollessa toiminnassa. Näissä osissa on korkeajännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Älä roiski vettä sähköisten pölynkeräyselektrodien tai ionisumugeneraattoriin päälle. Seurauksena voi olla oikosulku tai toimintavika. 42

20 Toimintamekanismi OSIEN NIMET JA TOIMINNOT Liikkuva paneeli Liikkuva paneeli avautuu automaattisesti lämmönvaihdon tehostamiseksi, kun yksikkö käynnistyy. Paneeli sulkeutuu automaattisesti yksikön pysähtyessä. Yritys paneelin avaamiseksi manuaalisesti voi aiheuttaa toimintavian. Älä käytä tarpeetonta voimaa liikkuvan paneelin avaamiseksi/sulkemiseksi. Varoitus Älä käytä kaminaa tai muuta korkeaa kuumuutta synnyttävää laitetta lähellä sisäyksikköä. KIELTO Lämmityskyky Tämä ilmastointilaite käyttää ilmapumppujärjestelmää, joka imee ulkopuolista lämpöä ja tuo sen lämmitettävään huoneeseen. Kun ympäristön lämpötila laskee, alenee myös lämmityskyky.tällaisessa tilanteessa PAM ja invertteri toimivat lisäten kompressorin kierroslukua pitääkseen yksikön lämmityskyvyn ennallaan. Ellei yksikön lämmitys riitä, tulee käyttää muita lämmityslaitteita lisäämään yksikön suorituskykyä. Ilmastointilaite on suunniteltu lämmittämään koko huone ja siksi saattaa kestää hetken ennen kuin huone tuntuu lämpimältä. Ajastintoimintoa suositetaan käytettäväksi tehokkaaseen esilämmitykseen ennen haluttua aikaa. Katso sivu 28. Kun ulkolämpötila laskee kosteuden pysyessä suhteellisen korkeana, ulkoyksikön lämmönvaihtimelle syntyy kosteutta. Tämä huonontaa lämmitystehokkuutta ellei kosteutta poisteta. Tämän ongelman välttämiseksi ilmastointilaite suorittaa automaattisen kosteudenpoiston. Lämmitys on tällaisessa tilanteessa katkaistu n. 5~10 minuutiksi (enintään 20 min.), jonka jälkeen lämmitys toimii jälleen tehokkaasti. Jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja kuivatuskyky Jos vallitseva huonelämpötila ylittää yksikön jäähdytyskapasiteetin (esim. huoneessa on liikaa ihmisiä tai käytetään muita lämmityslaitteita), esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa, jos huoneessa käytetään lämmitys- tai kosteuslähdettä, joka ylittää ilmastointilaitteen kosteudenpoistokyvyn * Liian pitkän putkiston käyttö saattaa alentaa laitteen lämmitys/jäähdytyskykyä. 43

21 Käytön optimointi 1. Keskilämpötilan asettaminen on paras ja taloudellisin ratkaisu. Terveydellisistä syistä emme suosita liian tehokasta jäähdytystä tai lämmitystä. Tämä lisää myös sähkönkulutusta. Sulje verhot tai kaihtimet estääksesi lämpöä virtaamasta huoneeseen tai sieltä pois. 2. Avaa ovet ja ikkunat säännöllisin välein, että raikas ilma pääsee huoneeseen. Varokaa Varmista, että huoneen tuuletus toimii, jos käytät ilmastointilaitetta samanaikaisesti muiden lämmityslaitteiden kanssa. 3. Käytä ilmanlaatu- ja homemonitoria poistuessasi kotoasi. (Katso sivut ilmanlaadun ja homeen monitoria koskevia lisätietoja varten.) 4. Käytä ajastinta ennen nukkumaan menoa illalla. (Katso sivut ajastimen käyttöä koskevia lisätietoja varten. 5. Älä koskaan käytä alla lueteltuja aineita sisä- ja ulkoyksiköiden puhdistamiseen. Bensiini, tinneri ja hankaavat aineet voivat vahingoittaa laitteen muoviosia ja sen pintaa. Kuuma vesi (yli 40 C) voi kutistuttaa suodattimen ja aiheuttaa muoviosien vääntymisen. 6. Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja. Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja sisä- ja ulkoyksiköistä verhoilla tms. Tämä huonontaa ilmastointilaitteen suorituskykyä ja voi aiheuttaa toimintavian. 44

22 Vianetsintä SUODATTIMEN PUHDISTUS Suodattimen puhdistus käynnistyy virran kytkeytyessä päälle (virtapistokkeen kytkemisestä tai virtakatkaisijan painamisesta virtakatkoksen jälkeen) Tämä on suodattimen puhdistustoiminnon tarkistamiseksi. Puhdistustoiminto ei turvasyistä käynnisty ellei etupaneeli ole täysin suljettu. (PUHDISTUS) ilmaisin kirkastuu sekunniksi/himmenee sekunniksi). Ilmastointilaitteen toimiessa perustoiminnolla (jäähdytys, jne.), suodattimen puhdistus ei käynnisty, vaikka (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Suodattimen puhdistus ei käynnisty (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu tai kirkastuu/himmenee toistuvasti Laitteen suojelemiseksi, suodattimen puhdistus ei käynnisty uudelleen puhdistuksen ollessa käynnissä tai 5 minuutin sisällä edellisestä puhdistuksesta, vaikka (MANUAALIPUHDISTUS) painiketta painetaan. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Onko suodattimen puhdistus kielletty asetettu? Tutustu suodattimen puhdistustoiminnon asetukseen. ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy sekunniksi/sammuu sekunniksi 10 sek. ajan. Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin, pölynsiepparin pyyhin ja pyyhkimen kansi asennettu oikein? ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. Suodattimen puhdistus ei käynnisty, jos nukahtamisajastin tai katkaisuajastin on pysäyttänyt ilmastointilaitteen toiminnan. Jos ilmastointilaitteen toiminta pysäytetään joka kerta nukahtamisajastimella tai katkaisuajastimella, suodattimen puhdistus käynnistyy kuitenkin kerran viikossa. Laitteesta kuuluu häiriöääniä puhdistuksen aikana Puhdistusyksikön moottori synnyttää hurisevan äänen. Pölynsiepparin pyyhintäliike synnyttää napsahtavan äänen. Napsahtava ääni syntyy myös, kun puhdistusyksikkö kääntää pölynsiepparin liikkeen. Syntyy pyyhintää muistuttava ääni puhdistusyksikön pyyhkiessä pölyä. Onko etupaneeli auki suodatinta puhdistettaessa? Puhdistusyksikkö pysähtyy liikkeen puoliväliin Palaako puhdistusyksikkö suodattimen puhdistuksen jälkeen oikeaan reunaan kauko-ohjainta käyttämällä? Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin, pölynsiepparin pyyhin ja pyyhkimen kansi asennettu oikein? ( (PUHDISTUS) ilmaisin syttyy 4 sekunniksi/sammuu sekunniksi. 45

23 Vianetsintä (jatkuu) SUODATTIMEN PUHDISTUS (jatkuu) Ruostumaton mikroverkkosuodatin on edelleen likainen Ilmastointilaitteen käyttöympäristö saattaa aiheuttaa suodattimen epätasaisen puhdistumisen. Puhdista mikroverkkosuodatin uudelleen ongelman poistamiseksi. Pölyn määrästä riippuen ruostumaton mikroverkkosuodatin ei puhdistu täysin manuaalisella puhdistusmenetelmällä, joka suoritetaan hetkellä, jolloin suodattimen puhdistus on kielletty. HOMEEN SYNTYMISTÄ ESTÄVÄ WASABI-KASETTI Wasabi-aromilla käsitellyt homeenestoelementit estävät homeen kasvun pölysäiliön sisälle, johon suodattimen puhdistuksesta kertynyt pöly joutuu. Vaikka homeenestoelementeistä vapautuu hyvin pieniä määriä wasabiaromia, sen tuoksu saattaa tuntua huoneessa käyttöympäristöstä riippuen. Jos tuoksu on mielestäsi epämiellyttävä, voit tukkia yhden homeenestoelementeistä tavallisella teipillä. Vapautuvan wasabi-aromin määrä vähenee tällöin. Homeenestovaikutus vähenee myös vastaavasti. Suositamme pölysäiliön säännöllistä puhdistamista homeen kasvun estämiseksi. Homeen kasvua estävä wasabi-kasetti Päästöaukko (2 kpl) Rako on kasetin reunassa Peitä teipillä jompi kumpi kahdesta päästöaukosta 46

24 TARKISTA SEURAAVAT KOHDAT ENNEN HUOLTOA Signaalin vastaanotto ei toimi. (Kauko-ohjaimen näyttö on himmeä tai tyhjä). Toiminta ei käynnisty Jäähdytys toimii huonosti. Lämmitys toimii huonosti. Ovatko paristot kuluneet loppuun? Onko paristojen napaisuus oikea? Onko virtapistoke kytketty oikein pistorasiaan? Onko sulake palanut tai virtakatkaisija lauennut? Onko tapahtunut virtakatkos? (Toiminnot ovat valmiustilassa virtakatkon jälkeen) Onko ruostumaton mikroverkkosuodatin tukkeutunut pölystä? Onko asetettu lämpötila sopiva? Onko vaakasuuntainen ilmanohjain säädetty valittua toimintoa vastaavaan asentoon? Ovatko sisä- ja ulkoyksiköiden ilmanotto- ja poistoaukot tukkeutuneet? Onko tuulettimen nopeus LOW tai SILENT? Liikkuva paneeli ei liiku. (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu. (PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja kuivatuksen jälkeen. Onko etupaneeli suljettu oikein? Onko etupaneeli suljettu oikein? Tarkista suodattimen puhdistustoiminto. Onko etupaneeli suljettu oikein? TOIMINTAVIKA IONISUMUGENERAATTORISSA TAI SÄHKÖISESSÄ PÖLYNKERÄÄJÄSSÄ Tarkista ionisumugeneraattoriin ja sähköiseen pölynkerääjään kertynyt pöly, jos (SUMU/PUHDISTUS) ilmaisin vilkkuu jatkuvasti. Puhdista kyseiset osat tarpeen vaatiessa (katso sivu 42). Ionisumugeneraattorissa ja sähköisessä pölynkerääjässä on vika, jos (SUMU/PUHDISTUS) ilmaisin jatkaa vilkkumista puhdistuksen jälkeen. Ilmastointilaitteen muut toiminnot toimivat kuitenkin normaalisti, vaikka ionisumu- ja plasmapuhdistustoiminnot ovat poissa käytöstä. Ota yhteys myyntiedustajaan ionisumugeneraattoria ja sähköistä pölynkerääjää koskevissa kysymyksissä. 47

25 SEURAAVAT TAPAUKSET EIVÄT OSOITA TOIMINTAVIKAA Hajut (TOIMINTA) ilmaisin kirkastuu/himmenee toistuvasti. Wasabi-kasettia lukuunottamatta ilmastointilaitteessa ei käytetä mitään hajuja synnyttäviä materiaaleja. Haju johtuu tupakasta, kosmeettisista aineista tai ruokatarvikkeista, joita säilytetään huoneessa. Ilmastointilaite imee hajut ja puhaltaa nämä ulos puhallusaukoista. Ilmaisee, että esilämmitys- tai huurteenpoistotoiminto on käynnissä. (TOIMINTA), (PUHDIS- TUS) ja (IONISUMU/ PUHDISTUS) ilmaisimet syttyvät jäähdytyksen, kosteudenpoiston ja kuivatuksen jälkeen. Ilmaisee, että laitteen sisäinen puhdistus on käynnissä (sivu 19). Sihisevä tai sähisevä ääni. Vinkuva ääni. Natiseva ääni. Naksahtava ääni. Toimintaääni muuttuu. Syntyy sumua. Ulkoyksiköstä tulee höyryä. Ulkoyksikkö jatkaa toimintaa, vaikka sen on pysäytetty ja TOIMINTA) ilmaisin vilkkuu. Esiasetettua lämpötilaa ei voi saavuttaa. Liikkuva paneeli ei sulkeudu (kun virta on katkaistu). Putkistossa tai venttiilissä virtaava kylmäaine aiheuttaa äänen virtaussuhdetta muutettaessa. Vinkuva ääni syntyy ulkoyksikön laajetessa tai kutistuessa lämpötilamuutoksista johtuen. Ääni syntyy sisäyksikön tuulettimen kierrosluvun muuttuessa (esim. toiminnan käynnistysajat). Ääni syntyy moottoriohjatussa venttiilissä laitteen kytkeytyessä päälle. Toimintaääni muuttuu laitteen tehon vaihdellessa huoneen lämpötilamuutoksista johtuen. Sumun syntyminen johtuu ilmastoidun ilman viilentäessä huoneilman äkillisesti. Huurrepoiston aikana syntyy vettä, joka haihtuu höyrystymällä. Automaattinen huurteenpoisto aktivoituu (mikroprosessori tarkistaa sisäyksikköön kertyneen huurteen määrän ja antaa tarpeen vaatiessa automaattisen huurteenpoistokomennon, koska lämmitys on pysäytetty). Huoneen henkilömäärästä ja olosuhteista riippuen, huoneen todellinen lämpötila saattaa poiketa hieman kauko-ohjaimen asetuksista. Kytke virtapistoke pistorasiaan, sillä liikkuva paneeli avautuu ja sulkeutuu, kun virta on päällekytketty. 48

26 OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS MYYNTIEDUSTAJAAN SEURAAVISSA TAPAUKSISSA Jos jokin alla listatuista ongelmista ilmenee vielä vianetsinnän jälkeen (sivut 45-49), irrota virtapistoke pistorasiasta (tai katkaise virta virtakatkaisijalla) ja ota välittömästi yhteys myyntiedustajaan. Virtakatkaisija laukeaa tai sulake palaa toistuvasti. Laitteen kytkeytyminen toimii epävakaasti. Laitteen sisälle on joutunut vettä tai jokin vieras esine. Virtajohto kuumenee voimakkaasti tai sen eristys on repeytynyt. (AJASTIN) tai (MONITORI) -ilmaisin vilkkuu sisäyksikön näytössä. HETKELLINEN KÄYTTÖ Paina hetkellisen käytön kytkintä ellei kauko-ohjain toimi paristojen loppuunkulumisesta johtuen. Irrota virtapistoke (tai katkaise virta virtakatkaisijalla)käyttäessäsi hetkellistä käyttötoimintoa. Kytke virtapistoke takaisin pistorasiaan (tai kytke virta virtakatkaisijalla). Automaattinen toiminta käynnistyy, kun hetkellisen käytön kytkintä painetaan. Ilmastointilaite suorittaa pakotetun jäähdytystoiminnon, jos hetkellisen käytön kytkin pidetään alaspainettuna vähintään 5 sekuntia. Ainoastaan myyntiedustajalla on lupa suorittaa tämä toimenpide. Käyttäjän ei ole lupa tehdä sitä itse. Hetkellisen käytön (pakotettu jäähdytys) kytkin SUORITA ALLA ESITETYT HUOLTOTOIMENPITEET ELLEI LAITETTA KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN (yli 1 kuukausi) Kuivaa sisäyksikön Irrota virtapistoke Poista paristot sisätilat. pistorasiasta (tai kat- kauko-ohjaimesta. kaise virta katkaisijalla). Aurinkoisena päivänä ruostumaton plasmailmanpuhdistus (tuulen) toimii n. puolen päivän ajan. Hometta kasvaa helposti ellei ilmastointilaitetta käytetä pitkää aikajaksoa sen ollessa sisältä märkä. 49

27 Säännöllinen tarkastus Tarkista seuraavat kohdat puolivuosittain tai vuosittain. Ota tarvittaessa yhteys myyntiedustajaan. VAROITUS VAROITUS VAROITUS Onko virtapistoke kytketty pistorasiaan oikein? Seurauksena on toimintavika tai sähköisku, jos maajohto on viallinen tai kytketty väärin. Jos virtapistoke on pölyinen tai likainen, puhdista se ennen kytkemistä. Onko laitteen maadoitus kytketty oikein? Varmista, että maadoitus on kytketty oikein. Väärä maadoituskytkentä aiheuttaa toimintavian tai sähköiskun. Onko laitteen asennusrunko vakaa? Tarkista, onko asennusrunko voimakkaasti ruostunut tai, onko ulkolaitteen asento kallistunut tai muuttunut epävakaaksi. Seurauksen voi olla loukkaantuminen, jos ulkoyksikkö kaatuu tai putoaa. TARKASTUS JA HUOLTO Ilmastointilaite on suunniteltu puhdistamaan suodattimen automaattisesti pitääkseen ilmastointilaitteen sisäosat puhtaina. Ilmastointilaitteen sisäosat likaantuvat kuitenkin muutaman käyttökauden jälkeen. Varoitus Suorita myös alla mainittu tarkastus muun huollon lisäksi Sisäyksikön sisälle kertynyt pöly voi tukkia kosteudenpoistotoiminnon käyttämän vesireitin ja aiheuttaa veden tippumisen. Suorita sisäyksikön tarkastus normaalin puhdistuksen lisäksi. Pyydä myyntiedustajaa suorittamaan huoltotarkastus Huoltotarkastus vaatii teknistä osaamista. Kaupallisesti saatavien puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa murtumia hiilikuituosiin ja tukkia vedenpoistoreitit, jolloin seurauksena on veden tippumista ja sähköiskun vaara. Ota yhteys myyntiedustajaan tarkastusta ja huoltoa varten. 50

28 Toimintotaulukko Näyttö Toimintatila Automaattinen käyttö (sivu 13) Manuaalinen käyttö (sivu 14) Lämmityskäyttö (sivu 15) (KOSTEUDENPOISTO) automaattinen kosteudenpoisto, kondensoinnin ohjaus (sivu 15) Jäähdytyskäyttö (sivu 17) Kuivatuskäyttö (sivu 17) (KOSTEUDENPOISTO) pikapesu (sivu 15) Ionisumun käyttö (sivu 18) Yhdistelmäkäyttö (automaattinen, manuaalinen, lämmitys, kosteudenpoisto, jäähdytys, kuivatus ja ionisumu) (sivu 18) Ruostumaton plasmailmanpuhdistus (sivu 18) Sisäisen puhdistuksen aikana (sivu 19) Ilmanlaatumonitorointia esiasetettaessa (sivu 21) Homeenestomonitorointia esiasetettaessa (sivu 22) Ilmanlaatumonitoroinnin aikana (sivu 21) Homeen monitoroinnin aikana (sivu 22) Suodattimen puhdistuksen aikana (sivu 32) Ajastinta esiasetettaessa (sivu 28) Nukahtamisajastimen käytön aikana (sivu 31) (AJASTIN) ilmaisin syttyy, jos ajastin on asetettu toimintoa valittaessa. 51

29 Muistio 52

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Floor Type

AIR CONDITIONER Floor Type AIR CONDITIONER Floor Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Polish Swedish English Danish Norwegian Finnish KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

S1825 - S1833 - S1847

S1825 - S1833 - S1847 S1825 - S1833 - S1847 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET 14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B Toiminto Mukavuutta ja energiansäästöä varten ÄLYKÄS SILMÄ ÄLYKÄS SILMÄ -anturi tunnistaa ihmisten liikkeet huoneessa. Jos huoneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE Alkuperäistekstin käännös KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot