UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä taloudesta Taloudelliset Investoinnit Rahoitustilanne ja lainat Toiminnalliset Muita tapahtumia vuonna Sisäinen valvonta Konserni Kaupunginhallituksen arvio strategian toteutumisesta vuonna Liite 1 Strategian toteutuminen vuonna 2014 Liite 2 Tilastoaineistoa Liite 3 Valtuustokysely 1

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA YLEISTÄ TALOUDESTA Uudenkaupungin kaupunki jatkoi aktiivisesti kaupungin talouden kuntoon saattamista vuonna Vuoden 2014 tilinpäätös oli vain euroa alijäämäinen, ja kaupungin taseessa ei ollut vuoden lopussa kattamatonta alijäämää. Elinvoimainen uusi kaupunki 2020 strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että kaupungilla ei ole kattamatonta alijäämää vuonna 2016, ja taloussuunnitelman mukaan tavoite olisi toteutumassa. Tämä edellyttää, että kaupunki jatkaa hyväksytyn toimenpideohjelman ja säästöohjelman toteuttamista. Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 380,80 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 120 % omaisuuden kulumista vastaavista poistoista ja 137 % investointien omahankintamenoista. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 62,6 %. Aste pysyi melkein ennallaan. Hyvänä na pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Alkuperäisen talousarvion 2 miljoonan euron alijäämä kutistui euroon ja kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Uudenkaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksessä kaupungin taseessa oli ylijäämää ,66 euroa, 43 euroa/asukas. Vuoden 2014 alijäämä on ,22 euroa. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen ,44 euroa. Kaupungin verotulot nousivat 3,2 miljoonaa euroa, 5,7 %, vuonna Uudenkaupungin kasvu oli poikkeuksellisen hyvä, koska koko maan verotulot kasvoivat vain 2,5 %. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuonna 2014 yli miljoonalla eurolla nousseet yhteisöverot laskevat jo vuonna 2015 miljoonalla eurolla. Kaupungin verorahoitteiset tulot -verotulot ja valtionosuudetnousivat edellisestä vuodesta yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla. Palvelukeskuksissa ei tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia vuonna 2014, mutta osin vielä 2104 puolella jatkuneet lomautukset ja henkilöstön määrän pieneneminen laskivat henkilöstömenoja edellisestä vuodesta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen palkkamenot laskivat 5,6 %, sosiaali- ja terveyskeskuksen 0,8 % ja sivistyspalvelukeskuksen 0,2 %. Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkamenot laskivat yhteensä 1,3 % ja henkilöstömenot 0,4 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Silloin kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki 2

4 järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Uudenkaupungin kaupungin tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen. Kertynyt alijäämä esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin euroa ylijäämää. 2. TALOUDELLISET TAVOITTEET Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2014 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 83,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat eurolla, 0,2 %, edellisestä vuodesta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen nettomenot laskivat 7,8 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja sivistyspalvelukeskuksen nettomenot nousivat alle prosentin. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 120,5 miljoonaa euroa. Kaupunki Vuonna 2014 ei tapahtunut merkittäviä organisaatiomuutoksia. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 98,2 % ja toimintakulujen samoin 98,2 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion eurolla. Sen toteutumisaste oli 98,3 %. Toimintakate (kaupunki ilman liikelaitoksia) oli 80,9 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa se oli noin 81 miljoonaa euroa. Kaupungin nettomenot (ilman liikelaitoksia) olivat 84,9 miljoonaa euroa. Ne pysyivät vuoden 2013 tasolla ja alittivat talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla. Kaupungin käyttötalouden nettomenot (ilman liikelaitoksia) olivat 84,9 miljoonaa euroa. Ne pysyivät vuoden 2013 tasolla. Ne alittivat tarkistetun talousarvion 2,2 miljoonalla ja valtuuston hyväksymän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Talousarvio toteutui siis kokonaisuutena erittäin tarkasti, rahankäyttö oli jopa alkuperäistä talousarviota pienempää. Palvelukeskusten menot toteutuivat seuraavasti: Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste oli 51,1 % ja tilikauden yli- /alijäämän 75,3 % talousarviosta. Nettomenot laskivat euroa, 7,8 %. 3

5 Sosiaali- ja terveyskeskuksen nettomenot nousivat euroa, 0,7 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 100,5 % ja tilikauden yli-/alijäämän 100,1 %. Sivistyspalvelukeskuksen nettomenot nousivat euroa, 0,9 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 97,9 % ja tilikauden yli- /alijäämän 97,4 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen osuus kaupungin käyttötalouden alijäämästä, nettokäyttömenoista, on 65 %. THL:n vuodelta 2012 tekemän selvityksen mukaan terveydenhuollon ja vanhustyön tarvevakioidut kustannukset olivat Uudessakaupungissa 12 % yli laskennallisen tarpeen (tarvevakioidut menot indeksi/ Uusikaupunki =112). Tämä tarkoittaa, että Uusikaupunki käyttää terveyden- ja vanhustenhuoltoon 5 miljoonaa euroa tarvetta enemmän. Vuonna 2014 kaupungin talouden kehitystrendi oli pitkästä aikaa positiivinen: menot pysyivät ennallaan ja tulopohja vahvistui. Liikelaitokset Kaupungin liikelaitokset eivät vuonna 2014 ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- ja lainatasoja. Valtuusto on päättänyt, että kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Vuonna 2014 liikelaitosten toiminnan voidaan todeta olleen tämän tavoitteen mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikeylijäämä oli euroa, ja se oli euroa budjetoitua parempi. Se nousi lähes puolella miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämä oli euroa, euroa ennakoitua parempi ja euroa edellisvuotta parempi. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Se oli euroa talousarviota ja euroa viime vuotta pienempi. Koska käyttökustannukset jäivät euroa ja korkokustannukset - mukaan lukien peruspääoman korko euroa alle talousarvion, tilikauden ylijäämä jäi kuitenkin vain euroa alle budjetin. Jätevedenpuhdistusmaksuja ei korotettu vuodelle

6 3. INVESTOINNIT Kaupungin investoinnit olivat pienet. Kokonaisinvestoinnit laskivat 0,9 miljoonalla eurolla vuodesta 2013, ja kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä vain 5,3 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 4,2 miljoonaa euroa. Kaupunki ei tehnyt isoja yksittäisiä investointeja, mutta pieniä hankkeita oli paljon. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat katuvalaistuksen uusiminen ( euroa), Autonrakentajantie ( euroa), Merilinnun yrityshallin vesikatto ( euroa) ja Hakametsän koulun pihan kunnostus (nettomenot euroa). Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 0,7 miljoonaa euroa, 43 % budjetoidusta, ja Vakka-Suomen vuoden 0,5 miljoona euroa, 62 % suunnitellusta. Uudenkaupungin Veden merkittävimmät investoinnit olivat Hiun alueen vesi- ja viemäriverkoston laajennus ( euroa) ja keskusta-alueen vesiverkoston saneeraus ( euroa). Vakka-Suomen Veden merkittävin investointi oli Niiniojan pumppaamo-betorantie -välin parantaminen ( euroa). 4. RAHOITUSTILANNE JA LAINAT Kaupungin lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 32,1 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Liikelaitosten lainaosuus oli tästä 7,7 miljoonaa, 24 %. Lainamäärä laski 1,2 miljoonalla eurolla vuodesta Kaupunki ja Uudenkaupungin Vesi ottivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista luottoa. Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 73 miljoonaa euroa eli 4755 euroa/asukas. Konsernin lainakanta on 2010-luvulla kasvanut erittäin nopeasti, koska kaupungin kiinteistöyhtiöt ovat rakentaneet toimitiloja useille yrityksille. Lainojen keskikorko laski alle prosenttiin, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset pariin prosenttiin p/a. Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) laskivat 1,3 miljoonalla eurolla vuodesta 2013, ja ne olivat 8,6 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Koska lyhyet korot olivat erittäin alhaalla, toimintaa rahoitettiin myös edullisilla kuntatodistusluotoilla. 5

7 5. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupungin asukasluku kasvoi ensimmäisen kerran pariinkymmeneen vuoteen. Asukasluku kasvoi 103 hengellä ja nettomuuttovoitto oli 152. Kaupungin asukasluku oli Uudenkaupungin asukasmäärän yli 20 vuotta jatkunut väheneminen ja ikärakenteen nopea muutos vaikuttavat moniin kaupungin toimintoihin ja toiminnallisiin tavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseen. Perusopetuksen oppilasmäärät ovat laskeneet ja vanhusten palvelujen tarve on kasvanut. Euromääräiset toiminnalliset toteutuivat hyvin ja muut kohtuullisesti, koska erityisesti kehittämis- ja uudistamistoimintaan olisi tarvittu enemmän sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja. Joiltakin osin tavoitteiden toteuttaminen siirtyi vuodelle Tavoitteista voidaan mainita joitakin: Elinkeinopalvelut Elinkeino-ohjelman teko Uusien toimipaikkojen perustanta Matkailuohjelman päivittäminen mittarit Ohjelman valmistuminen Uusien perustettujen yritysten määrä Matkailuohjelman valmistuminen Valmis 2014 aikana 1-12 / 2014 Elinkeino-ohjelmaa on valmisteltu elokuusta 2014 alkaen ja sen teko on kesken. 40 / vuosi 63 uutta yritystä, lopettaneita yrityksiä 34, nettolisäys 29. Valmis kevään 2014 aikana Matkailuohjelma on valmistunut ja se on esitelty kaupungin hallitukselle Lopullinen muoto Hallinto- ja talouspalvelut Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,87 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Toteutuneet kustannukset olivat 1-12/2014 0,79 %. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatio toimii tehokkaasti. Menojen muutos Palvelukeskuksen ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran Ulkoiset menot ovat pienentyneet 3,3 %. Inflaatio oli joulukuun lopussa 1 %. 6

8 mittarit 1-12 / 2014 Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös vuonna 2014 ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta lukien. Esiselvitys tehty Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy kanssa ja asia on ollut tiedotusasiana kaupunginhallituksessa Selvitystyötä jatketaan myös kahden muun toimijan kanssa. Päätöstä ei tehty. Henkilöstöpalvelut Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2013 tasosta 1-8 / 2013 sairauspoissaoloja on ollut kalenteripäivää. 1 8 / 2014 sairauspoissaoloja on ollut kalenteripäivää. Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä. Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat Kaupungin organisaatioon on palkattu 75 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 119 kpl. Kaupungin organisaatioon palkattiin 76 kesätyöntekijää. Yritykset palkkasivat 101 nuorta yritystuella. Tietohallintopalvelut Yksikön toiminta on kustannustehokasta, palvelutaso turvattu uusien tekniikoiden käyttöönotolla Vertailut muihin palveluntuottajiin Yksikkö on kilpailukykyinen verrattuna muihin palvelutuottajiin. Palvelinten virtualisointi aloitettiin laitteistoasennusten jälkeen 2013 ja fyysisten palvelimien virtualisointia jatkettu Uudet palvelimet ovat ensisijaisesti virtuaalipalvelimia jolloin investointeja niihin ei tarvita. Fyysisiä palvelimia ei hankittu 2014 aikana. Maankäyttöpalvelut Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v 10 kpl Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. 0,3 ha Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v

9 mittarit 1-12 / 2014 Rakennuttaminen Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä Talonrakennus + asuntojen kunnostus Määräraha Toteutunut Käyttöprosentti 31 %. Valmius 80 % Aikataulu Investointimäärärahat Aikataulu Työt toteutetaan aikataulussa Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Jaksolle merkitystä 29:sta työstä on valmistunut 14 ja aloitettu/ käynnissä 15 Yhdyskuntatekniikka Määräraha Toteutunut Käyttöprosentti 51 % Valmiusaste 70 %. Jaksolle merkitystä 16:sta työstä on valmistunut tai aloitettu 15 * Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,60 /m² Katuja ja väyliä n m² 0,44 /m² = 74,00 % Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2014:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä , valmius 65,83 % Jaksolle merkitystä 12:stä työstä on aloitettu tai valmistunut 9 * Puhtaanapito Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2014 enintään 25,3 /h ja 25 /neliö Siivouksen kustannukset ovat keskimäärin 25,40 / h ja 24,70 / neliö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle; - aloitetaan mitoitusten päivittäminen Päivitettyjen kohteiden määrä. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl 25 % kiinteistöistä mitoitetaan vuoden 2014 aikana Siivoustyön mitoitusten päivitys on aloitettu, tehtynä on 3 % Lisäksi on aloitettu vuodeosasto siivoustyön mitoitus joulukuussa 8

10 mittarit 1-12 / 2014 Jätehuoltopalvelut Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä Selvitystyö aloitettu Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa Toteutunut 9

11 Sosiaali- ja terveyskeskus mittarit 1-12 / 2014 Sosiaali- ja terveyskeskus Valmistautuminen kuntaja palvelurakenneuudistukseen Valmistelutyön toteutumisaste Palvelustrategian laatiminen Kuntarakenneselvitys Laitilan kanssa valmis. Pyhärannan kanssa työ suunnitteilla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminnan taloudellisuutta parantavat rakenteelliset uudistukset Toiminnallisten uudistusten lukumäärä Tulosalueittain 1-2 uudistusta Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueiden kokonaisuuksien läpikäyminen on aloitettu sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmässä. Vanhusten palvelut Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/ kodinomaisissa olosuhteissa. Tilanteen mukaan kotona/kodinomaisissa olosuhteissa asui 91,1 % yli 75-vuotiaista. Ostetun palveluasumisen piirissä (Vire Koti Salmenkallio) oli 0,1 % ja ikäihmisten perhehoidossa 0,1 % yli 75-vuotiaista. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista 12,4 % saa säännöllistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 12,5 % yli 75- vuotiaista joulukuussa 2014 ja kuukausittainen keskiarvo oli 12,8 % tammi-joulukuussa 2014 (kotihoito ja kotihoidon palvelusetelit). 10

12 mittarit 1-12 / 2014 Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöks ellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % 75- vuotta täyttäneistä. Vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla (sis.myös Vehmaan hoivaos.olevat) oli yht. 82 yli 75- vuotiasta eli pitkäaikaispaikoilla oli 5 % yli 75-vuotiaista. Tehostetussa palveluasumisessa (Kalannin Palv.keskus, Villa Maria, Attendo Hellä, Villa Galand, Rinnekoti Jäsperlä, Laitilan Terveyskoti, Hoivakoti Pellava/ Forssa, Hoitokoti Helmi/Joensuu, Jaalakoti/ Kustavi) oli 64 yli 75- vuotiasta oli ympärivuorokautisessa hoidossa 8,9 % yli 75- vuotiaista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQSlaatuohjelman soveltamista jatketaan niin, että v uusitaan auditointi vanhustyön tulosalueella. Ulkoisen laaduntunnustuksen toteutuminen koko vanhustyössä. Ulkoinen auditointi on toteutettu v loppuun mennessä. Laaduntunnustus saadaan uusittua. Ulkoinen auditointi on toteutunut Laaduntunnustus on myönnetty Sosiaalityö Tunnistetaan sosiaalityön prosesseja ja kuvataan niitä Nimetyt prosessiryhmät ja tehdyt prosessikuvaukset Kuvattuja prosesseja 5 3 prosessia on aloitettu. Työllistämistoiminnan kokonaiskehittäminen Suunnittelupalaverien määrä/ työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä Työllistämistoimintaan on sovittu selkeitä työkäytäntöjä Kehittäminen on aloitettu Henkilöstön työnkuvien päivittäminen Päivitettyjen työnkuvien määrä Koko henkilöstön työnkuvat ovat ajantasaiset On aloitettu. 11

13 mittarit 1-12 / 2014 Erikoissairaanhoito Toimiva hoidon porrastus ja toimivat hoitoketjut. Vuodeosaston hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien määrän väheneminen valtakunnalliselle tasolle. Hoitoprosessien pääpaino on perusterveydenhuollossa. Asiakkaille tarjotaan kokonaistilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisin hoito. Vuodeosaston hoitopäivät: VSS: +2,97% (+119 hp) TYKS: +5,6 % (+247 hp) Poliklinikkakäyntien määrä: VSS: +12,6 % (+3035) TYKS: +0,1% (+13) Terveyspalvelut tuotetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisena yhteistyönä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma n mukaisesti. Hoidon porrastus ei toteudu tarkoituksenmukaisella tavalla. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Raporttia ei ole käytettävissä. Laskutuksen oikeellisuutta ei pystytä arvioimaan. Terveyspalvelut Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Palvelutuotannon kehittyminen uusien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioideoiden myötä. Ei ole toteutunut. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Hoitotakuu ja neuvolaasetus toteutuvat. 12

14 mittarit 1-12 / 2014 Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Osaamiskartoitus on aloitettu osastohoidossa. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumista on arvioitu 5/2014, ja se toteutuu yksiköissä Asiakastyytyväisyyskysel yt toteutettu / Kyselyt tehtiin joko omana toimintana tai osana suurempaa kokonaisuutta (THL). Osasta vastaukset on saatu ja analysoitu. Näissä asiakastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla ( vuodeosastohoito, työterveyshuolto). Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja avosairaanhoito ovat vielä kesken; tulokset joko saamatta tai analyysi vielä Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Laatukäsikirjan päivittäminen Toteutumisaste 100 % 80 % 13

15 Sivistyspalvelukeskus mittarit 1-12 / 2014 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Perusopetuksen laatutyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti Peruskoulujen koulukohtaiset laatukuvaukset ja itsearvioinnit Koulujen toiminnan vertailu perusopetuksen laatukriteereihin ja vertailuista nousevien kehittämiskohteiden prosessointi. Peruskoulut ovat arvioineet toimintaansa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatus Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää Hoitopaikka on voitu osoittaa 2 viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan (100 %) Kaikki päivähoitoa tarvitsevat ovat saaneet hoitopaikan. Perusopetuspalvelut Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatkoopintoihin Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 0 Kaikki oppivelvolliset ovat saaneet päättötodistuksen. Yksi oppilas on eronnut koulusta oppivelvollisuusiän täytyttyä. 100 % Yksi peruskoulun päättötodistuksen saanut oppilas ei hakenut yhteishaussa, vaan meni töihin perheyritykseen. Muut peruskoulun päättäneet oppilaat sijoittuivat jatko-opintoihin. Lukio Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunn an puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta oli Uudessakaupungissa 1,6 % valtakunnallisen hylkäysprosentin ollessa n. 6 %. 14

16 mittarit 1-12 / 2014 Kulttuuripalvelut Henkilökunnasta ¼ jää eläkkeelle. Joudumme selviämään pienemmillä henkilöresursseilla. Tämä edellyttää palvelujen karsimista ja työtehtävien uudelleen jakoa. Pyrimme ylläpitämään pääkirjaston ja Kalannin palveluja tämänhetkisellä tasolla. Kirjastoauton palveluja leikataan 2/5:lla. Toimintatunnit Pääkirjaston ja Kalannin palvelujen säilyttäminen nykyisellä tasolla henkilökunnan voimavarat huomioon ottaen. Kirjastoauton palvelujen leikkaaminen näkyy luonnollisesti kirjastoauton lainojen vähentymisenä. Pääkirjastossa aloitti syksyllä työnsä kolme uutta henkilöä. Työtehtävien uudelleenjako sinetöitiin päivittämällä koko henkilökunnan työnkuvaukset. Lasten kuu Marraskuu tapahtuman järjestäminen vuoden 2013 tasolla Kävijämäärä Kävijämäärän pysyminen vuoden 2013 tasolla Tavoite toteutui vain 40 - prosenttisesti tapahtumien vähenemisen takia. Kävijämäärä vuonna 2014 oli 2212 vastaavan kävijämäärän ollessa 5474 vuonna Nuoriso- ja liikuntapalvelut Informaatio-ohjauksen tehostaminen Nuorten tuki ja neuvontapiste Aviksen kontaktien, etsivän nuorisotyön asiakkuuksien ja liikuntaneuvolan kontaktien määrä. Nuorten tuki- ja neuvontapiste Aviksen kontaktien määrä Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä 40. Nuorten tuki- ja neuvontapiste Aviksen kontaktien määrä oli195. Tilastointi muuttunut. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä oli 78. Liikuntaneuvolan kontaktien määrä 1000 Liikuntaneuvolan kontaktien määrä 681. Tilavarausjärjestelmä käytössä Tilanvarausten asiakaspalvelu toimii ja tilojen käyttö on tehokasta. Tilavarausjärjestelmä oli henkilökunnan käytössä vuoden 2014 loppuun mennessä. Liikuntasalien käyttöasteen tehostaminen ja tulojen kasvu. Liikuntasalien varausten käyttöaste. Liikuntasalitulojen kasvu Liikuntasalien varausten käyttöaste 100 %. Liikuntasalitulot kasvavat eurolla. Liikuntasalien varausten käyttöaste kaudella 1-12 oli 100 %. Liikuntasalien tulot kasvoivat eurolla. 15

17 6. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2014 Kaupunginhallitus perusti työryhmän valmistelemaan pysyviä säästöjä ja palvelujen uusia tuottamistapoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset ja säästöt toukokuussa Tämän lisäksi kaupunginhallitus jatkoi talousarvion toimenpide-/säästöohjelman toteuttamista. Kaupunginhallitus valmisteli valtuustolle lausunnot valtionosuusuudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Kaupunginhallitus käynnisti keväällä 2014 kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kuntarakennelain mukaiset kuntaselvitykset sekä Laitilan että Pyhärannan kanssa. Kaupunginhallitus valitsi syksyllä kaupungille teknisen johtajan. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman raamit ja laadintaohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuustolle. Kunnan Taitoa Oy:ltä ja Kuntien Tiera Oy:ltä tilaama esiselvitys valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon ERP-toimintamallin käyttöönotosta valmistui, ja se esiteltiin hallitukselle. Selvitys oli jatkoa Kunnan Taitoa Oy:n vuonna 2012 tekemälle talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden siirtoselvitykselle. Kaupunginhallitus valmisteli valtuustolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen. Uudenkaupungin kaupungin irtautumista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä selvitettiin, ja kaupunki etsi uutta yhteistyökumppania. Kaupunki päätti kuitenkin jatkaa kuntayhtymän osakkaana. Kaupunginhallitus käynnisti Uudenkaupungin kaupungin elinkeinoohjelman laadinnan, mutta sen hyväksyminen siirtyi vuodelle Kaupunginhallitus päätti joulukuussa käynnistää yhteistyöneuvottelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. 16

18 7. MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Osaavan henkilöstön saatavuus o Kaupungin merkittävimpiä toiminnallisia riskejä on osaavan henkilökunnan saatavuus erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Osaavan henkilökunnan puuttuminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalvelussa. Perusterveydenhuollon resurssien riittämättömyys nostaa erikoissairaanhoidon kustannuksia ja kaupungin kokonaismenoja. Verotulojen kehitys: o Verotulot ovat kaupungin merkittävin tulolähde. Prosentin muutos verotuloissa laskee tai nostaa kaupungin tuloja eurolla. Kaupungin verotulot voivat tällöin helposti jäädä 1-2 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi, ja tätä aukkoa on vaikea kattaa säästöillä. Valtionosuudet o Valtionosuusuudistus ei pienentänyt Uudenkaupungin valtionosuuksia, mutta valtionosuusleikkaukset pienentävät niitä. Uudet velvoitteet o Uusien palvelusuositusten ja normien säätäminen nostaa kuntien kustannuksia Sosiaali- ja terveydenhuolto o Suurin toiminnallinen epävarmuus liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja siihen, miten palvelut jatkossa järjestetään ja miten kustannukset jaetaan. Lainakanta o Kaupungin ja liikelaitosten lainasalkku oli vuoden 2014 lopussa yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Korkojen yhden prosentin nousu nostaisi korkokustannuksia eurolla. Riskiin on varauduttu ottamalla osa lainoista kiinteäkorkoisena ja osa lainoista on suojattu. 17

19 8. SISÄINEN VALVONTA Huomioita sisäisestä valvonnasta Kaupungin uusi hallintosääntö astui voimaan Hallintosääntö sisältää kuntalain mukaiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Vuonna 2014 otettiin käyttöön uuden lain ja hallintosäännön mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja yleisohje. Syksyllä 2104 järjestettiin luottamushenkilöille ja henkilökunnalle koulutusta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kaupungin toiminnassa on noudatettu Uudenkaupungin kaupungin hyväksymää hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja johto-sääntöä sekä muita annettuja ohjeita. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyttävästi. Kaupungin ja liikelaitosten toiminta on ollut niille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Kehittämiskohteet ja kehittäminen vuonna 2014 Uudessa kuntalaissa kiinnitetään huomiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen kunnassa ja kuntakonsernissa ja siinä on terävöitetty kunnan omistajaohjausta koskevia pykäliä. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on todettu olevan kehittämistarpeita erityisesti seuraavissa asioissa: - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutus, ohjeistus ja koulutus - Riskianalyysien tekeminen - Henkilöstön palkitsemisjärjestelmä ja henkilökunnan riittävyys sekä henkilöstötarpeen ennakointi - Taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa tulisi ottaa paremmin huomioon tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon kehittymisen näkökulma - Sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen konserniyhteisöissä - Raportointijärjestelmien parantaminen 18

20 9. KONSERNI Yleistä Talousarviossa on määritelty yleiset konserni ja merkittävimmille yhteisöille. Alla olevassa taulukossa on arvio joidenkin merkittävimpien tavoitteiden toteutumisesta. mittarit 1-12/2014 YLEISET TAVOITTEET: Toteutetaan kuntarakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Toimenpiteet tehty Laitila-Uusikaupunki ja Pyhäranta-Uusikaupunki kuntarakenneselvitykset valmistuivat. Kv:n päätös asiasta Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Toimenpiteet tehty Sosiaali- ja terveyspalveluuudistus on viivästynyt. Sote- järjestämislaki, lausunto on annettu kv YLEISET KONSERNITAVOITTEET: Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokraasuntojen käyttöaste on hyvä. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Sataman liikennemäärät ja liikevaihto kasvavat vuosittain. Tulojen ja menojen suhde Yhtiöt kattavat pääomaja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Toteutunut yhtä lukuun ottamatta (Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot toiminta on päättynyt). Käyttöaste Käyttöaste 95 % Käyttöaste oli 97 %. tavaratonni, euromäärä Liikennemäärän kasvu 10 % Liikevaihdon kasvu 5 % Liikennemäärän kasvu 9 % Liikevaihdon kasvu 62 % UKIPOLIS Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista Uudet työpaikat Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 50 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. 45 Säilyneet/turvatut työpaikat Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 300 työpaikkaa Syntyneet uudet yritykset Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 uuden yrityksen syntymiseen

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Kaupunginhallitus 30.3.2015 Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 1. YLEISTÄ TALOUDESTA Vuosi 2010 oli Uudenkaupungin kaupungille toiminnallisesti kohtuullinen mutta taloudellisesti edelleen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011 Kaupunginhallitus 23.4.2012 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Kaupunginhallitus 366 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 90 13.10.2014 Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 908/02.02.02/2014 KHALL 29.09.2014 366 Liite

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009 Tilastoaineistoa ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 12.4.2010 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 22 Kaupunginhallitus 22.4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Kaupunginhallitus 199 23.05.2016 Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 2072/02.02.02/2016 KHALL 23.05.2016 199 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot