Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty Korjaamon työkalenteri - 1 -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -"

Transkriptio

1 Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty Korjaamon työkalenteri - 1 -

2 JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET... 5 KALENTERIN KÄYTTÖ... 7 KÄYNNISTÄMISVAIHTOEHDOT... 7 KALENTERIRUUDUN KÄYTTÖ... 8 HUOMATTAVAA TYÖKALENTERIN VERKKOKÄYTÖSSÄ... 9 UUDEN VARAUKSEN TEKEMINEN... 9 TYÖMÄÄRÄYKSEN LUOMINEN AJANVARAUKSEN POHJALTA OLEMASSAOLEVAN TYÖMÄÄRÄYKSEN AVAAMINEN AJANVARAUSKIRJASTA HIIREN OIKEALLA VARAUKSEN KOHDALLA AVAUTUVAT TOIMINNOT VARAUKSEN POISTAMINEN AJONEUVON JA ASIAKKAAN LIITTÄMINEN VALMIIKSI AJANVARAUKSEEN MÄÄRÄYKSEN KUITTAAMINEN ALOITETUKSI/LOPETETUKSI/VALMIIKSI PÄIVIEN VÄLILLÄ SIIRTYMINEN PÄIVÄN TILANTEEN TULOSTAMINEN VARAUKSEN PITUUDEN MUUTTAMINEN VARAUKSEN SIIRTÄMINEN (TOISEEN KELLONAIKAAN TAI TOISELLE ASENTAJALLE) USEIDEN SAMANAIKAISTEN VARAUSTEN KÄSITTELY SAMALLA ASENTAJALLA VARAUKSEN SIIRTÄMINEN TOISELLE PÄIVÄLLE VARAUKSEN KOPIOIMINEN TOISELLE PÄIVÄLLE AJANVARAUKSEN LIITTÄMINEN OLEMASSA OLEVAAN MÄÄRÄYKSEEN VARAUKSEEN LIITTYVÄN TYÖMÄÄRÄYKSEN TULOSTAMINEN TEKSTIVIESTIN LÄHETTÄMINEN TYÖN VALMISTUMISESTA TEKSTIVIESTIEN LÄHETTÄMINEN SEURAAVAKSI PÄIVÄKSI AJAN VARANNEILLE ASIAKKAILLE VAPAAMUOTOISTEN TEKSTIVIESTIEN LÄHETTÄMINEN AIKATAULUTTAMATTOMIEN PITKÄAIKAISTÖIDEN KÄSITTELY VARAUKSEN HAKU REKISTERINUMEROLLA VARAUSTEN POISTAMINEN AUTOMAATTISESTI KUN TYÖMÄÄRÄYS POISTETAAN TOISTUVIEN VARAUSTEN TEKO KÄSITTELY, ONKO VARAOSAT TILATTU KULLEKIN VARAUKSELLE MUUTA TÖIDEN YHTEISTUNNIT NÄYTTÄVÄN KAPASITEETTIRUUDUN KÄYTTÖ...18 TYÖKOOSTEEN TULOSTAMINEN KAPASITEETIN KÄSITTELY TOIMINNOT HIIREN OIKEALLA RUUDUN ASETTELU KÄYTTÖTARPEEN MUKAISEKSI LISÄTIETOJA Korjaamon työkalenteri - 2 -

3 JOHDANTO Työkalenteri- eli ajanvaraustoiminnoilla voidaan helpottaa töiden käsittelyä ja aikataulutusta. Varaus on tehty helpoksi hiirellä valittu aika maalaamalla. Sen lisäksi voidaan luoda töihin viikkonäkymä ja nähdä, millä päivällä on vapaata aikaa, ja montako tuntia varauksia on tehtynä. Kalenterilla voidaan myös tehdä varauksia ilman, että niistä tehdään vielä työmääräystä. Tämä vähentää tarvetta poistaa jo tehtyjä määräyksiä. Tässä ohjeessa on ensin käyty läpi työkalenterin käyttö kalenterinäkymässä. Se on ylivoimaisesti yleisin tapa käyttää ajanvarausta. Ohjeen lopussa on kerrottu lisäksi ns. kapasiteettinäkymä, jolta nähdään yleisnäkymänä kahden viikon ajalta, paljonko kullakin päivällä on varattuja ja vapaita tunteja. Käytön lähtökohta on, että työnjohtaja hoitaa keskitetysti ajanvaraukset. Tästä syystä toiminto on suunniteltu niin, että vain yhdeltä koneelta kerrallaan voidaan tehdä muutoksia kalenteriin. Muilla koneilla työkalenteriin saa katsoa, muttei tehdä muutoksia. Tämä on selvää, kun ajatellaan, mitä seuraisi, jos toinen käyttäjä venyttäisi toisella ruudulla avoinna olevaa varausta samaan aikaan eri suuntaan. TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO Ensiksi rekisteröidään toiminto käyttöön päävalikon kohdasta Lisäohjelmat Muut Lisätoimintojen käyttöönotto. Siellä mennään toiminnon Työkalenteri kohdalle. Sen kohdalla painetaan Rekisteröi toiminto käyttöön ja syötetään FuturSoftilta saatu rekisteröintikoodi. Tämän jälkeen ajetaan vielä joka koneella Asetukset- valikon toiminto Rekisteröi toiminnot, ja käynnistetään ohjelma uudelleen. ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN Joka asentajalle, joka halutaan näkyviin ajanvarauksessa, tulee määritellä tehtäväksi ASENTAJA. Tämä siksi, ettei ole mielekästä varata ruudulta saraketta esim. varaosamyyjille. Tehtävä määritellään seuraavasti: Päävalikon välilehdellä Tiedot mennään toimintoon Käyttäjien hallinta. Täällä painetaan Tehtävien hallinta. Tällä ruudulla lisätään ensin tehtävien joukkoon ASENTAJA, ellei sitä ole ennestään. Sitä varten painetaan Tehtävien hallinta. Siellä on lista, johon tehtävä syötetään menemällä jollekin riville ja nuolella alas siirtymällä ensimmäiselle vapaalle riville. Annettava tehtävän koodi on suositeltavaa laittaa 1:ksi, ellei tehtäviä ole ennestään. Korjaamon työkalenteri - 3 -

4 Ruudulta poistutaan sen jälkeen Sulje- painikkeella, ja mennään kunkin asentajan kohdalle käyttäjien listalla, avataan käyttäjän tiedot ja lisätään asentaja- tehtävä kohdassa Tehtävät. Painetaan siis asentajien kohdalla Lisää tehtävä- ja valitaan tämä tehtävä ASENTAJA. Tallennetaan tiedot OK:lla. Korjaamon työkalenteri - 4 -

5 TYÖKALENTERIN ASETUKSET Työkalenterin asetukset säädetään kohdassa Korjaamoasetukset Ajanvaraus. Aikapalkki työkalenterissa määrittää, näkyykö aikapalkki työkalenterin vasemmassa reunassa, molemmissa reunoissa, vai joka sarakkeessa. Esimerkiksi jos valitaan joka sarakkeessa, ajan valitseminen työkalenterista voi helpottua, seuraavan kuvan tavoin. Ajanvarauksen automaattipäivitys tarkoittaa, että ajanvarausruudun tilanne päivitetään ruudulle tietyin väliajoin verkkokäytössä. Kyseinen aikaväli määritetään asetuksessa Työkalenterin päivitysväli (sek). Ajanvarausmuistilapun huomautusteksti on vapaasti määritettävä teksti, joka tulostetaan jos ajanvarauksesta tulostetaan asiakkaalle tuloste. Ajanvarausmuistilapun otsikko tulostuu asiakkaalle tulostettavalle ajanvarausmuistilapulle. Ehdota varauksen työmääräykselle varauksen päivämäärää asetuksella valitaan, asettaako ohjelma työkalenterista perustettavalle työmääräykselle päiväykseksi automaattisesti varauksen päivän, kysyykö ohjelma tätä joka kerta, vai tuleeko päiväykseksi kuluva päivä, kuten normaalisti perustettaessa. Korjaamon työkalenteri - 5 -

6 Kalenterin minuuttiväli määrittää, montako minuuttia on yksi ajanvarauksen varausyksikkö. Oletusarvo on 30. Kaikki kokonaisluvut minuutin ja tunnin väliltä ovat sallittuja. Suositus on 15 tai 30 minuuttia. Korjaamon työaika alkaa ja Korjaamon työaika loppuu ovat tärkeä asettaa käyttöönottovaiheessa. Nämä kalenterin alku- ja loppuajat asetetaan korjaamon aukioloaikoja vastaavaksi. Ajat kirjoitetaan muodossa esim. 8:30. Kaksoispiste siis erottaa tunnit ja minuutit. Oletuskapasiteetti asetusta tarvitaan käytettäessä viikkonäkymää. Tällä määritetään, montako työtuntia korjaamolla on normaalisti käytettävissä päivässä työkapasiteettina. Esimerkiksi jos kaksi asentajaa ja päivän pituus on 8 tuntia, asetetaan tähän siis 16. Työkalenterin päivitysväli on verkkokäytössä käytettävä asetus, joka määrittää, kuinka monen sekunnin välein työkalenterin näkymää päivitetään automaattisesti, jos kyseinen työasema on katselutilassa, jolloin sillä ei voida tehdä muutoksia työkalenteriin. Tämä aikaväli on voimassa, kun päällä on asetus Ajanvarauksen automaattipäivitys. Verkkokäytössä on suositeltavaa asettaa asetukset Ajanvarauksen katselutila ja Työkalenterin päivitysväli päälle niille koneille, joilla kalenteria halutaan vain katsella. Tällöin nämä koneet eivät voi päivittää vahingossa muutoksia työnjohtajan tekemien muutosten päälle. Jos halutaan välttää kaikki päällekkäisyydet, muilla paitsi ajanvarauskoneella voidaan pitää ohjelmat katselutilassa. Myös paperiseen ajanvarauskirjaan kun vain yksi voi kirjoittaa samaan aikaan! Työkalenteri on suunniteltu näyttökoolle minimissään 1024x768. Näyttö kannattaa ehdottomasti asettaa tähän tai suurempaan resoluutioon aina kun mahdollista. Monitorin resoluutio asetetaan esim. menemällä Käynnistä- valikon kohtaan Asetukset Ohjauspaneeli ja Näytön asetukset. Tässä kannattaa tarvittaessa käyttää mikrotukihenkilöä. Uudet monitorit tukevat yleensä vähintään 1280*1024 resoluutiota, jolloin tätä kannattaa käyttää. Korjaamon työkalenteri - 6 -

7 KALENTERIN KÄYTTÖ KÄYNNISTÄMISVAIHTOEHDOT Ajanvaraus voidaan käynnistää joko - suoraan pääruudulta, Työt- välilehden painikkeesta - työmääräyslistan alareunasta Työkalenteri- painikkeesta - Työmääräyslistalla pikanäppäimellä F10 Kapasiteettinäkymän kautta työkalenteriin päästään siten, että ensin mennään työmääräyslistan Ajanvaraus F9- painikkeella kapasiteettiruudulle (viikkonäkymään), ja sieltä halutun päivän kohdalla painetaan Asentajien varaustilanne (tai F10), jolloin kalenteri aukeaa kyseiseen päivään. Korjaamon työkalenteri - 7 -

8 KALENTERIRUUDUN KÄYTTÖ Ruudun yläreunassa on ruksi Koko päivä näkymään, jolla määritetään sovitetaanko kalenteri koko ruutuun. Ellei näin tehdä, näkymää joudutaan vierittämään vierityspalkista. Tämä asetus tallentuu konekohtaisesti, ja on yleensä suositeltava. Ruutu on jaettu niin, että vasemmassa yläreunassa on kalenteri, mistä valitaan näytettävä päivä. Sen alla näkyy aina kuluva päivä, johon voidaan palata näin nopeasti. Ruudun oikeassa yläkulmassa näkyy mahdollisen kohdalla olevan varauksen asiakas- ja ajoneuvotieto sekä työmääräyksen numero ja muita määräyksen tietoja, kuten selvitys. Varausten värien selitykset näkyvät myös ruudulla. Ruudussa näkyvät siis vain niiden työntekijöiden sarakkeet, jotka on ohjeen mukaan määritelty asentajiksi. Korjaamon työkalenteri - 8 -

9 HUOMATTAVAA TYÖKALENTERIN VERKKOKÄYTÖSSÄ HUOM! Jos työkalenteria halutaan katsella usealla koneella, on sivukoneet suositeltavaa määritellä vain ajanvarauksen katselua varten. Tällöin vain yhdellä koneella on työkalenteriin kaikki oikeudet. Tähän on asetus Korjaamoasetukset Ajanvaraus Ajanvarauksen katselutila. Kaikille sivukoneille siis seuraava asetus päälle: Tämä katselutila on siis suositeltavaa sen vuoksi, että jos usealla koneella käytetään normaalissa tilassa kalenteria, ja kumpikin käyttäjä muuttaa samaa varausta, tallentuvat jälkimmäisen käyttäjän muutokset aina viimeisimpänä. Näillä ns. sivukoneilla voidaan ajanvarauksen katselutilassa tehdä kaikki seuraavat toimenpiteet varauksille: - selata päivien tilannetta - tulostaa valitun päivän varaustilanne - aloittaa ja lopettaa töitä - kuitata töitä valmiiksi ja lähettää tekstiviesti työn valmistumisesta - avata varauksen työmääräys - tulostaa määräyksiä Lisäksi voidaan asetuksilla saada katselutilassa olevien koneiden kalenteri päivittymään automaattisesti esimerkiksi 5 sekunnin välein. Jos automaattipäivitys hidastaa toimintaa, voidaan automaattipäivitys jättää pois päältä, ja päivittää kalenterin näkymä painamalla katselutilassa F1 näppäintä. UUDEN VARAUKSEN TEKEMINEN Uusi varaus tehdään maalaamalla taulukosta hiirellä alue, joka halutaan varata. Tämä tapahtuu pitämällä hiiren vasen painike alhaalla. Kun alue on valittu, painetaan F12. Tällöin varauksen aika tallentuu, ja kursori siirtyy varauksen tekstikenttään. F12 näppäimen sijaan voidaan painaa myös hiiren oikeaa painiketta ja avautuvasta valikosta kohtaa Tallenna varaus. Tämän jälkeen tekstikenttään voidaan syöttää vapaa kuvaus kyseisestä työstä, esim. Jarrunestettä vuotaa oikean takapyörän luota. Tämä teksti siirtyy määräystä luotaessa automaattisesti työmääräyksen SELVITYS- kenttään. Kalenterista käsiteltäväksi valittu lappu näkyy väriltään harmaana, ja sillä on vasen-, ylä- sekä alareuna väriltään kirkkaan sininen. Kaikki toimenpiteet ajanvarauksessa kohdistuvat aina valittuun lappuun. Kun lapulle on kirjoitettu selostus, hyväksytään se lopuksi F12:lla. Huom! Kaikki lappuun tehtävät muutokset tulee tallentaa painamalla F12! Korjaamon työkalenteri - 9 -

10 Kun lappu on pelkkä ajanvaraus, sille ei siis ole liitetty työmääräystä, sen otsikkona näkyy teksti Ajanvaraus ja väri on valkoinen. TYÖMÄÄRÄYKSEN LUOMINEN AJANVARAUKSEN POHJALTA Kun ajanvaraukselle saadaan asiakkaalta vahvistus, siitä yleensä luodaan työmääräys. Tämä tapahtuu painamalla ajanvarauslapun kohdalla F3 näppäintä. Tällöin täytyy olla valittuna se ajanvaraus, jolle työmääräys halutaan luoda. Jotta se tulee valituksi, napsautetaan napsauttaa kyseistä ajanvarausta, jotta se muuttuu harmaaksi. Ohjelma avaa tämän jälkeen normaalin työmääräysruudun, jossa sitten valitaan ajoneuvo, työvaiheet, varaosat yms. määräyksen tiedot. Ajanvaraukselle kirjoitettu teksti siirtyy tällöin määräyksen Selvitys- kenttään. Jos ajanvaraukselle on jo valittu aiemmin asiakas ja/tai ajoneuvo, ne tulevat automaattisesti työmääräykselle. Tästä myöhempänä tarkemmin. Kun työmääräys on hyväksytty, ohjelma palaa takaisin ajanvaraukseen, jossa äskeisen valitun lapun otsikkona näkyy nyt Työmääräys: XXX, värinä on vaalean keltainen sekä ajoneuvon ja asiakkaan tiedot näkyvät lapulla. Jos työmääräykselle asetetaan noutopäivämäärä, tulee se myös ajanvarauslapulle näkyviin. OLEMASSAOLEVAN TYÖMÄÄRÄYKSEN AVAAMINEN AJANVARAUSKIRJASTA Kun ajanvarauksen työmääräystä halutaan muuttaa tai katsella, painetaan F3 näppäintä halutun ajanvarauksen kohdalla. Tällöinkin sitä pitää ensin napsauttaa jotta se muuttuu harmaaksi eli aktiiviseksi. Tällöin määräys avautuu normaaliin tapaan. Korjaamon työkalenteri

11 Asiakkaan tietoihin päästään ajanvarauksella suoraan näppäimellä F8 ja ajoneuvon tietoihin painamalla Ctrl-F8, kuten muuallakin ohjelmassa. Näin esim. asiakkaalle soittamista varten ei tarvitse avata työmääräystä, vaan tietoihin pääsee suoraan, kun valitsee ajanvarauslapun kalenterista. HIIREN OIKEALLA VARAUKSEN KOHDALLA AVAUTUVAT TOIMINNOT Seuraavassa kuva valikosta, joka avautuu kun varauksen kohdalla painetaan hiiren oikeaa näppäintä. Toiminnot, jotka eivät kyseisellä hetkellä ole käytettävissä, näkyvät harmaina. Jos kysymyksessä on esimerkiksi pelkkä varaus, määräystä koskevat toiminnot näkyvät harmaina. Toiminnoista on kerrottu tarkemmin seuraavissa kohdissa. VARAUKSEN POISTAMINEN Varauksen poistaminen löytyy hiiren oikean valikosta, ja poistaa kohdalla olevan varauksen. Kannattaa huomioida että tämä poistaa vain varauksen. Sen lisäksi on poistettava mahdollinen siitä tehty työmääräys. Poistamista ei voi perua. Monesti poistamisen sijaan voi olla käyttökelpoista siirtää varaus toiselle päivälle, jolloin se poistuu alkuperäiseltä. AJONEUVON JA ASIAKKAAN LIITTÄMINEN VALMIIKSI AJANVARAUKSEEN Jos ajanvarausta tehtäessä tiedetään jo asiakas tai ajoneuvo (tai molemmat) eli ne ovat valmiiksi tietokannassa, voidaan ne liittää ajanvaraukseen jo ennen kuin varauksesta on tehty määräys. Näin määräyksen teko nopeutuu ja seuranta helpottuu. Tämä tapahtuu valitsemalla haluttu ajanvarauslappu, ja painamalla hiiren oikeaa (tai F6 / Ctrl+F6 ), jolloin päästään normaaleihin Asiakkaan haku sekä Ajoneuvon haku- ruutuihin. Kun tällaisesta ajanvarauksesta sitten luodaan työmääräys, sinne välittyy asiakas- sekä ajoneuvotiedot suoraan. Korjaamon työkalenteri

12 MÄÄRÄYKSEN KUITTAAMINEN ALOITETUKSI/LOPETETUKSI/VALMIIKSI Kun työmääräys aloitetaan, ajanvarauskalenterista hiiren oikealla päästään käsiksi ohjelman normaaleihin työaikakuittauksiin: Aloita, Lopeta ja Valmis. Niiden toiminta on samanlaista kuin työmääräyslistaltakin. Työaikakuittauksia ei voi tehdä pelkälle ajanvaraukselle (=lappu johon ei ole liitetty määräystä) tai laskutetulle työmääräykselle. Kun työmääräykselle on kuitattu aloituskellonaika, lappu näkyy ruudulla kirkkaan sinisenä (=kello käy! ). Kun työ keskeytetään Lopeta- toiminnolla, määräyksen tila on KESKEN, jolloin varauslappu näkyy kirkkaan keltaisena. Tämän jälkeen työtä voidaan jatkaa, useaan otteeseen, kunnes se kuitataan valmiiksi. Kun työmääräys päätetään valmiiksi, lapun väriksi muuttuu siniharmaa, ja määräyksen tila on VALMIS. Työmääräyksen pääsee myymään normaalisti avaamalla määräyksen F3:lla, ja päättämällä sen myynniksi. Tämän jälkeen ohjelma palaa ajanvaraukseen ja lapun väri on muuttunut vihreäksi. Laskutetut työt näkyvät siis vihreinä. PÄIVIEN VÄLILLÄ SIIRTYMINEN Tämä tapahtuu helpoiten ruudun alareunassa olevilla selauspainikkeilla. Ne ovat Edellinen F9 ja Seuraava F10. Suoraan tiettyyn päivään puolestaan päästään siirtymään napsauttamalla ruudun vasemmassa ylänurkassa olevasta kalenterista. PÄIVÄN TILANTEEN TULOSTAMINEN Valitun päivän tilanne tulostetaan ruudun vasemman alareunan Tulosta- painikkeesta. Tämä tulostaa samat tiedot varauksista kuin ruudulla. VARAUKSEN PITUUDEN MUUTTAMINEN Pituuden muuttaminen tapahtuu napsauttamalla varaus ensin aktiiviseksi. Sen jälkeen mennään lapun alku- tai loppukohtaan, joka näkyy sinisenä. Tällöin ruudulle tulee ns. venytyskuvake, eli nuoli ylös ja alas. Tätä vetämällä alkua tai loppua voidaan muuttaa. VARAUKSEN SIIRTÄMINEN (TOISEEN KELLONAIKAAN TAI TOISELLE ASENTAJALLE) Tämä tapahtuu napsauttamalla varaus aktiiviseksi eli harmaaksi. Sen jälkeen mennään lapun vasempaan reunaan, joka näkyy sinisenä. Tällöin näkyviin tulee kuvake, jossa on nuolet kaikkiin ilmansuuntiin. Tällöin tartu hiirellä kiinni tästä kuvakkeesta, jonka jälkeen ohjelma antaa siirtää varausta sekä sivusuunnassa eri asentajille että ylös ja alas. Tätä voi siis käyttää työn siirtämiseen myöhempään aikaan, jos sen pituus pysyy samana. USEIDEN SAMANAIKAISTEN VARAUSTEN KÄSITTELY SAMALLA ASENTAJALLA Tietylle asentajalle on poikkeustilanteita varten mahdollista tehdä kaksi varausta rinnakkain. Ne voidaan tehdä niin että tehdään varaus vapaaseen kohtaan, ja sen jälkeen siirretään se rinnakkain toisen varauksen rinnalle. Näin esim. jokin tärkeä oheistehtävä voidaan merkitä asentajalle. Korjaamon työkalenteri

13 VARAUKSEN SIIRTÄMINEN TOISELLE PÄIVÄLLE Ajanvaraus voidaan siirtää toiselle päivälle valitsemalla haluttu varauslappu ja valitsemalla hiiren oikealla avautuvasta valikosta kohta Siirrä toiselle päivälle. Tällöin ruudun yläreunaan tulee näkyviin seuraava kohta. Sen jälkeen siirrytään halutulle päivälle ja valitaan ruudun yläreunasta Liitä tälle päivälle tai sama näppäimellä F12. Jos siirto halutaan peruuttaa, se onnistuu peruutuspainikkeesta tai Esc:llä. VARAUKSEN KOPIOIMINEN TOISELLE PÄIVÄLLE Ajanvaraus voidaan myös kahdentaa jos esim. työ jää kuluvana päivänä kesken ja halutaan varata sille jatkoaika toiselta päivältä. Käyttöperiaate on sama kuin edellisessä kohdassa neuvotussa siirtämisessä, mutta nyt alkuperäinen varaus ei häviä. Toiminto löytyy valikosta nimellä Tee kopio toiselle päivälle. AJANVARAUKSEN LIITTÄMINEN OLEMASSA OLEVAAN MÄÄRÄYKSEEN Ajanvaraus voidaan myös liittää olemassa olevaan työmääräykseen, esimerkiksi aiemmin tehtyyn kustannusarvioon. Tämä tapahtuu käynnistämällä hiiren oikealla avautuvasta valikosta kohta Liitä varaus työmääräykseen. Tällöin avautuu työmääräyksen valintaruutu, jossa näkyvät avoimet työmääräykset. Ruudulla voidaan hakea määräystä määräysnumerolla, rekisterillä tai asiakkaalla. Voidaan myös rajata tilan perusteella. VARAUKSEEN LIITTYVÄN TYÖMÄÄRÄYKSEN TULOSTAMINEN Monesti koko korjaamon töiden hallinta tapahtuu pitkälti ajanvarauskirjasta käsin. Päivän työrutiinit on usein hyvä aloittaa sillä, että perustetaan ajanvarauskirjaan merkityille ajoneuvoille työmääräykset, joille niitä ei ole vielä perustettu. Ja niille, joille on jo tehty työmääräykset, tulostetaan nämä työmääräykset päivän alkaessa, jotta ajoneuvot on helppo ottaa vastaan ja antaa työmääräykset asentajille. Eli tällöin määräykset tulostetaan vasta silloin kun niitä tarvitaan. Korjaamon työkalenteri

14 Näitä tarpeita ajatellen, määräyksen tulostus onnistuu menemällä varauksen kohtaan, ja hiiren oikean valikosta käyttämällä toimintoa Tulosta työmääräys. TEKSTIVIESTIN LÄHETTÄMINEN TYÖN VALMISTUMISESTA Jos käytössä on tekstiviestien lähetyspalvelu, tekstiviestin lähettäminen tapahtuu painamalla valikosta varauksen kohdalla hiiren oikean valikosta Kuittaa valmiiksi. Tällöin ohjelma kysyy, lähetetäänkö asiakkaalle tekstiviesti, tai annetaan huomautus, ettei asiakkaalla ole matkapuhelinnumeroa. Viestiä voi vielä muokata ennen lähettämistä. TEKSTIVIESTIEN LÄHETTÄMINEN SEURAAVAKSI PÄIVÄKSI AJAN VARANNEILLE ASIAKKAILLE Työkalenterista voidaan lähettää tekstiviestit seuraavana päivänä ajan varanneille asiakkaille. Tätä käytetään painamalla ensin työkalenteriruudulla hiiren oikeaa näppäintä, ja valitsemalla Lähetä tekstiviestit. Tällöin avautuu ruutu Ryhmätekstiviesti. Tässä näkyy teksti joka lähetetään, ja vastaanottajiin tulevat valitun päivän (päivä, jossa kalenterissa ollaan) ajan varanneet asiakkaat, joiden tiedoissa on gsm numero. Eli edellytyksenä on, että varaukselle on valittuna asiakas (eikä vain käsin kirjoitettuna varaukselle). Tässä vaiheessa voidaan poistaa ruksi niiden kohdalta, joille työnjohtajan mielestä ei tarvita muistutusta. Lähetettävä teksti voidaan muokata yrityskohtaisesti. Tekstin muokkaus löytyy kalenterista hiiren oikealla kohdasta Muokkaa tekstiviestipohjaa. Tässä ruudussa oletusviestiä on helppo muokata, ja alareunassa näkyy, montako merkkiä pitkä viesti on (max 160). Korjaamon työkalenteri

15 VAPAAMUOTOISTEN TEKSTIVIESTIEN LÄHETTÄMINEN Ajanvaraukseen liitetyn työmääräyksen asiakkaalle voidaan lähettää tekstiviesti varauksen kohdalta. Varauksen kohdalla hiiren oikean valikossa on toiminto Tekstiviesti määräyksen asiakkaalle. (Ellei varauksesta ole tehty työmääräystä, voidaan viesti lähettää myös asiakkaiden selausruudulta hiiren oikealla toiminnolla Lähetä tekstiviesti). Tällöin avautuu tekstiviestin kirjoitusruutu. Jottei toimintoa voida käyttää väärin, tuomaan lisäkuluja yritykselle, tallentuvat kaikki viestit järjestelmään. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus seurata, mitä viestejä on lähetetty. Asiasta on huomautus ruudulla, joka tekee selväksi, että näihin viesteihin ei päde puhelinsalaisuus, vaan viestit ovat yrityksen arkistoimia dokumentteja. Ruudulla on myös painike Lisää loppuun vakioteksti. Ruudulla oleva teksti voidaan tallentaa vakiotekstiksi painamalla tekstin kohdalla hiiren oikeaa, jolloin näkyviin tulee valinta Aseta nykyinen teksti vakiotekstiksi. Korjaamon työkalenteri

16 AIKATAULUTTAMATTOMIEN PITKÄAIKAISTÖIDEN KÄSITTELY Korjaamolla on yleensä myös töitä joita tehdään kun muilta töiltä ehditään, eli asiakas on esimerkiksi jättänyt ajoneuvon pidemmäksi aikaa kunnostettavaksi. Voi olla myös kunnostettavia moottoreita jne. Näitä voidaan pitää ohjelman muistissa aikatauluttomina töinä. Nämä aikatauluttomat työt ( pitkäaikaistyöt ), voidaan avata minkä tahansa päivän kohdalla painikkeesta Aikatauluttomat työt tai pikanäppäimellä F4. Töitä voidaan siirtää sieltä kuluvalle päivälle, tai päinvastoin eli siirtää joku työ aikatauluttomaksi, normaalilla työn siirto- ja kopiointitoiminnoilla. Eli tietyn työn kohdalla painamalla hiiren oikeaa ja sieltä kopiointia tai siirtoa. Se, ollaanko aikatauluttomissa töissä, nähdään paitsi ruudun otsikosta, myös siitä että kalenteri on tällöin pois näkyvistä ruudulta. VARAUKSEN HAKU REKISTERINUMEROLLA Etsi- painike on työkalenterin alareunassa ja sille on pikanäppäin F2. Tällöin syötetään rekisterinumero, ja jos rekisterillä löytyy varauksia, tulee näkyviin seuraava ruutu koko kalenterin käyttöajalta. Painamalla haluttua määräystä, ohjelma siirtyy kyseiseen päivään kalenterissa. VARAUSTEN POISTAMINEN AUTOMAATTISESTI KUN TYÖMÄÄRÄYS POISTETAAN Monesti voi tapahtua että määräys on tehty jo ennakkoon, ja sille ajanvaraus, kun asiakas peruuttaa työn. Kun poistetaan työmääräys, ja ohjelma havaitsee että sille on tehty varauksia, ohjelma ehdottaa poistamaan ne samalla. Näin aika varautuu kalenterista suoraan. Tämä ei vaadi asetuksia. TOISTUVIEN VARAUSTEN TEKO Usein syntyy tarve merkitä kalenteriin toistuvia varauksia, kuten poissaoloja, lomia, taukoja, hallin siivousta ja pidempiä projekteja. Toiminto käynnistetään työkalenterissa hiiren oikealla näppäimellä. Korjaamon työkalenteri

17 Ruudulla valitaan sen jälkeen asentajat, aikaväli, varattava kellonaika sekä päivämääräväli. Sekä selite. Lopuksi painetaan Lisää varaukset. Kannattaa olla huolellinen jos lisää pitkälle ajalle varauksia, vahinkojen välttämiseksi. KÄSITTELY, ONKO VARAOSAT TILATTU KULLEKIN VARAUKSELLE Työkalenterilla on mahdollisuus kontrolloida, onko varaosat muistettu tilata kutakin ajanvarausta varten. Toiminnon idea on, että varaosat pyritään tilaamaan aina mahdollisuuksien mukaan edellisenä päivänä, ja tällöin kaikista varauksista ei vielä ole ehditty tekemään työmääräyksiä. Varaukselle voidaan merkitä uusi tieto Osat tilattu. Tämä tapahtuu ajanvarauksen kohdalta hiiren oikealla näppäimellä. Valikosta valitaan Merkitse varauksen osat tilatuiksi. Jos tapahtuu vahinko, voidaan merkintä poistaa painamalla uudestaan, jolloin ohjelma kysyy, poistetaanko merkintä. Kun tämä on tehty, varauksen otsikkoriville tulee näkyviin Osat tilattu. Kun halutaan nähdä, onko kaikkiin seuraavan päivän varauksiin tilattu varaosat, voidaan painaa ruudun yläreunassa olevaa ruksia Näytä tilaamattomat. Tätä kautta voidaan siis nähdä nopeasti, onko kaikki osat tilattu. Muistutus siitä, että rajaus on päällä, näkyy tällöin ruudun otsikossa. Muistutuksen tarkoitus on estää, ettei rajaus jää vahingossa päälle, jolloin voidaan vahingossa tehdä varauksia tyhjään kalenteriin. Kun tuotteiden tilaaminen on siis varmistettu, on syytä ottaa ruksi saman tien pois. Korjaamon työkalenteri

18 MUUTA Ruudun alareunassa oleva painike Päivitä ruutu tekee verkkokäytössä sen, että se päivittää toisella koneella tehdyt viimeisimmät muutokset näkyviin. Muistettava että tällöinkin vain yhdellä koneella tehdään muutoksia. Tämä ohje keskittyi työkalenteriin. Mikäli haluat rinnalla apuna kapasiteettiruutua, siitä on olemassa erillinen ohje. TÖIDEN YHTEISTUNNIT NÄYTTÄVÄN KAPASITEETTIRUUDUN KÄYTTÖ Tämä ruutu avautuu työmääräyslista- ruudulta F9:llä tai Ajanvaraus- näppäimellä. Ruutu näyttää seuraavanlaiselta. Ruudun eri osioiden kokoa voi käyttäjä vapaasti muuttaa, sen mukaan paljonko työmääräyksiä päivittäin tulee. Ruudulle mahtuu myös sitä enemmän tietoa, mitä suurempi resoluutio näytöllä on. Vasemmassa ylänurkassa on kalenteri, josta voidaan siirtyä tiettyyn päivään. Kalenterin alla voidaan rajata pois näkyvistä esimerkiksi valmiit tai laskutetut työmääräykset, samoin kuin kustannusarviot. Korjaamon työkalenteri

19 Oikeassa ylälaidassa näkyvät valitun päivän työmääräykset. Sen alla näkyy kohdalla olevan työmääräyksen työvaiheet. Työmääräyslistalla työt ovat aikajärjestyksessä työmääräysten aloitusaikojen perusteella. Alaosassa puolestaan näkyy kuluva ja sitä seuraava viikko, ja kunkin päivän osalta, montako tuntia on varattuna kustakin päivästä. Päivän väri muuttuu sen mukaan, montako prosenttia kustakin päivästä on varattuna. Näin ollen yleiskuvan saaminen on nopeaa, mille päivälle varauksia voidaan ottaa. Ruudun alareunassa on Tulosta kooste toiminto päivän ajanvaraustilanteesta. Jotta työtilanne nähdään asentajittain, voidaan ruudussa selata töitä asentaja kerrallaan, kokonaistilanteen lisäksi. Työntekijöitä voidaan selata ruudun yläosassa olevista nuolista vasemmalle ja oikealle, tai pikanäppäimillä F6 ja F7. TYÖKOOSTEEN TULOSTAMINEN Työkoosteen tulostaminen tapahtuu ruudun alareunan painikkeesta Tulosta kooste. Siihen tulostuu kulloinkin ruudulle valittuna olevan asentajan tai, ellei rajattuna, kaikkien kuluvan päivän työt. Raportilla näkyy työn numero, ajoneuvon tiedot, työlle varattu aika ja aloitus- ja lopetusaika sekä määräyksen kaikki työvaiheet. KAPASITEETIN KÄSITTELY Kullekin päivälle voidaan määritellä kapasiteetti tunteina, joka tarkoittaa, montako työtuntia on käytettävissä. Esimerkiksi jos korjaamossa työskentelee neljä asentajaa, kunkin työaika 7,5 h päivässä, kapasiteetti on 30 h. On kuitenkin järkevää laittaa kapasiteetti keskimääräisen toteutuvan työajan perusteella, huomioiden tauot ym. Oletuskapasiteetti laitetaan asetuksista, jolloin ohjelma ehdottaa sitä. Kapasiteetti löytyy asetuksista Korjaamo 2- välilehdeltä. Kapasiteetin ja varattujen tuntimäärien perusteella ohjelma näyttää päivät erivärisinä, sen mukaan montako prosenttia ajasta on varattuna. Yli kapasiteetin varatut päivät näkyvät punaisella. Korjaamon työkalenteri

20 TOIMINNOT HIIREN OIKEALLA Tällä ruudulla voidaan hiiren oikeaa painamalla, työmääräyksen kohdalla, saada seuraava valikko. Voidaan siis nähdä esimerkiksi määräyksen selvitykset avaamatta määräystä. RUUDUN ASETTELU KÄYTTÖTARPEEN MUKAISEKSI Ruutua voidaan asetella tarttumalla hiirellä välipalkkiin, joka erottaa ruudun ala- ja yläosan. Näin saadaan lisää vapaamuotoista muistiinpanotilaa esiin. Sopiva koko riippuu monitorin koosta ja resoluutiosta, sekä siitä paljonko töitä korjaamossa on päivittäin ja käytetäänkö vapaamuotoista tekstikenttää. LISÄTIETOJA FuturSoft Lars Sonckin Kaari Espoo Vaihde Helpdesk Ohjeen versiohistoria Muutospäivä Tekijä Muutos TL Uudistettu ohje mm. kuvitusten suhteen MK Muokattu ala- ja yläviitettä, sekä lisätty lisätietoja -osio Korjaamon työkalenteri

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Tekstiviestitoiminnot

Tekstiviestitoiminnot Tekstiviestitoiminnot Varaosaliikkeen / korjaamon käyttöohje Päivitetty 13.5.2011-1 - SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 YLEISTÄ... 3 ASETUSTEN TEKO... 3 TEKSTIVIESTIPALVELUN VAIHTAMINEN... 3 MATKAPUHELINNUMEROISTA

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ ROKOTUKSEN TILASTOINTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä

AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä Käyttöohje Päivitetty 29.1.2010 HL Groupin sähköisen kaupan liitäntä - 1 - KÄYTTÖÖNOTTO... 3 YLEISTÄ... 3 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot