Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013

2 . 2

3 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutumisvertailu Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman totetumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittelut ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 80 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 85 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 93 Luettelot ja selvitykset 97 Allekirjoitukset ja merkinnät 98 Tilintarkastuskertomus 99 3

4 4.

5 1. Yleiskatsaus On aika laittaa toimintavuoden 2013 kansi kiinni ja taputella se tyytyväisyydellä päättyneeksi. Toiminta on ollut jälleen virkeätä ja vilkasta. Työntekijöistä on näkynyt innostusta ja tekemisen iloa. Seurakunta on juhlinut monella tavalla ja arvokasta arkeakin on mahtunut lempääläisten elämään. Seurakunnan toiminnot tavoittavat suuren joukon lempääläisiä lapsista vanhuksiin. Kokonaiskirkon suurimpien haasteiden, nuorten aikuisten ja työikäisten, tavoittamisessakin on otettu monia onnistuneita askelia. Niitä seurakuntalaisia, joihin meillä ei vielä ole ollut erityistä kontaktia, olemme vuoden aikana erityisesti opetelleet tuntemaan. Tämän prosessin avuksi on seurakuntaan hankittu Jäsen 360 palvelukokonaisuus, jonka tutkimustietoa opettelemme käyttämään hyväksemme jäsenistön tuntemisessa. Jäsenistömme on edelleen kasvussa, kiitos kasvavan kuntamme sekä myös monella tavalla onnistuneen seurakuntatyön. Kuntaan muuttavat ihmiset eivät enää automaattisesti liity seurakunnan jäseniksi, vaan pohtivat siinä saumassa vakavasti jäsenyyttään. Siksi on erityisen tärkeätä, että seurakunnasta välittyy moderni, sisältörikas ja riittävän houkutteleva kuva kuntaan muuttaville. Seurakunnasta eronneiden määrä on jonkin verran kasvanut, mutta niin on myös siihen liittyneiden määrä. Liittyneiden joukossa on ilahduttava määrä juuri nuoria aikuisia ja työikäisiä. Tulevaisuus on tuntematon ja seurakuntarakenteeseen suunnitellut uudistukset ovat niin ikään edelleen hämärän peitossa. Muutoksia on varmasti tulossa ja niiden suunta ratkeaa vasta kuluvan vuoden aikana. Kirkkoneuvosto halusi apuvälineitä tulevaisuuden kohtaamiseen nimittämällä Tulevaisuustyöryhmän, joka käynnisti työnsä tämän vuoden alussa. Seurakunta on myös varautunut muutoksiin tutustumalla vuoden aikana Vesilahden ja Pirkkalan seurakuntien luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Tarkka talous ja säästäväisyys ovat olleet taloudenpidon ohjenuorana jo usean vuoden ajan ja se on tuottanut tulosta. Kuluneen vuoden toimintasuunnitelmassa kirjoitin: Taloutta on hoidettu meillä hyvin, eikä akuuttia hätää näytä ensi vuonnakaan tulevan. Voimme siis keskittyä laadukkaaseen seurakuntatyöhön. Näin vuoden päätyttyä tuohon on helppo edelleen yhtyä. Vuoden tulos antaa edelleen mahdollisuudet nykyisten toimintojen ylläpitämiseen. Vuoden 2013 painopisteinä seurakuntatyössä olivat Majakkatyö (nuoret aikuiset ja nuoret perheet) jo toista vuotta, ihmisten kohtaamiseen panostaminen sekä työn ytimeen keskittyminen. Majakka yhteisö on ilahduttavalla tavalla kerännyt suojiinsa nuoria aikuisia ja perheitä sekä laajentanut toimintaansa tavoittavaan työhön. Työn jäljet heijastelevat koko seurakuntaan. Majakka yhteisön työtä tangeeraa myös nuorisotyön kaksivuotinen Nuora projekti, joka on pyrkinyt luomaan siltaa nuorten ja nuorten aikuisten välille. Tästä on saatu rohkaisevia kokemuksia. Tähän tehtävään seurakunta palkkasi määräaikaisen nuorisotyönohjaajan. Kaksivuotisessa projektissa on työskennellyt myös nuorisomuusikko Majakka yhteisön musiikkielämää vetämässä. Uusina vakituisina työntekijöinä aloittivat vuoden aikana seurakuntapastori, osa-aikainen kanttori sekä tiedottaja. Vuoden aikana seurakunta on vienyt eteenpäin useita rakennushankkeita ja kehittämiskohteita. Sääksjärven seurakuntatalohanke ja alueen kehittäminen etenee hitain, mutta varmoin askelin. Väliaikaisten tilojen etsiminen on jatkunut koko vuoden ja jotkut neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Toiminta Sääksjärvellä on jatkunut melko hiljaisena ja enemmän säännöllistä toimintaa sinne varmasti kaivataan. Tämän alueen seurakunnallinen elämä kaipaa nyt erityistä huolenpitoa. Ehtookodon alueen kehittäminen on myös edennyt. Alueen suunnittelussa on ollut seurakunnan ja kunnan kanssa mukana Tampereen Teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos. Suunnitelmat on julkaistu kuluvan vuoden alussa. Kunnan johdolla tehty keskustan alueen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Seurakunta on ollut tiiviisti mukana kirkonseudun ja tulevaisuuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Kiitos kaikille, luottamusihmisille, työntekijöille ja muille, jotka ovat vuoden aikana olleet rakentamassa seurakuntaamme sekä kiitos jäsenistölle, joka haluaa tätä ylläpitää. Siunatkoon Kaikkivaltias jokaista. Mikko Oikarinen, kirkkoherra 5

6 Katsaus kirkkosektorin talouteen Epävarmuus Suomen taloudessa jatkui vuonna Vuoden 2013 kirkollisverotilitysten yhteismäärä arvioidaan kasvaneen 6,2 prosenttia. Osittain kasvu johtui verotilitysten muutoksista, joissa yksi jälkiveroerä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle. Lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella. Lisäksi on huomioitava se, että vertailuvuonna 2012 verotulojen kehitys oli heikko. Seurakunnan talous Talousarvio toteutui hyvin. Toimintamenot alittuivat budjetoidusta ,67 eurolla. Toimintatulot ylittyivät budjetoidusta ,12 eurolla. Toimintakate kasvoi 3 prosenttia. Lempäälän seurakunnan veroprosentti oli 1,45. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä ,51 euroa mikä tarkoittaa 12,5 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Verotulojen toteumaprosentti talousarvioon nähden on 102,6 prosenttia. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Positiivinen tulos johtui toimintatuottojen ylittymisestä, toimintamenojen alittumisesta sekä verotulojen kasvusta. Investoinnit Talousarviovuonna seurakunnassa ei toteutettu suurikokoisia investointeja. Sääksjärven seurakuntakeskuksen tontin kaavoitushanketta vietiin eteenpäin. Tontti on tarkoitus kaavoittaa asuin- ja seurakuntatoimintojen alueeksi. Ehtookodon aluetta kehitettiin yhteistyössä Lempäälän Ehtookoto ry:n ja Lempäälän kunnan kanssa. TTY veti MAMASU- ja PAPASU-hankkeita, jotka valmistuivat vuoden 2014 alussa. Vakuutukset Seurakunnan kiinteistöt on vakuutettu kirkkoa ja Puistolinnaa lukuun ottamatta täysarvovakuutuksina. Seurakunnalla on lakisääteiset sosiaalivakuutukset. Seurakunnan jäsenet on vakuutettu seurakunnan järjestämissä tapahtumissa tapaturmavakuutuksella. Vapaaehtoisia varten on otettu erillinen vakuutus. Aulikki Puntola, talousjohtaja 6

7 Pääluokat 8 % 27 % 13 % 52 % Hallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Toimintamenojakauma 7

8 Kaikkien tulojen jakauma Toimintatulojen jakauma Korvaukset Metsätalouden 1 % tuotot 7 % Vuokratuotot 5 % Tuet ja avustukset 12 % Muut toimintatuotot 18 % Myyntituotot 7 % Maksutuotot 50 % 8

9 2. HALLINTO Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa, pykäliä pöytäkirjoissa on 50. Jäsenet Gullstén Usko, Hangisto Terttu, Hämäläinen-Ylikahri Maikki, Jokela Lea, Kellokoski Jukka, Konsala Jouko, Koppanen Kari, Kortelahti Johanna, Kuumola Veikko, Kuusjärvi Markku, Liuha Paula, Länsipuro Liisa, Mäenpää Heini, Naukkarinen Pentti, Palvanen Terhi, Pehu Pirjo, Petäkoski Eeva, Salo Antti, Salo Marika, Salonen Heidi, Seppänen Tuija, Siivola Asko, Sirén Raimo, Syväjärvi Timo, Tolvanen Matti, Vesamäki Mikko, Viitanen Timo. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Usko Gullstén ja varapuheenjohtajana Kari Koppanen. Päätöksiä Perustettiin osa-aikainen (50 %) kanttorin virka, jonka kelpoisuusvaatimuksena on C-kanttorin pätevyys. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa, ja pykäliä pöytäkirjoissa on yhteensä 161. Jäsenet Lea Jokela, Jouko Konsala, Paula Liuha, Heini Mäenpää, Timo Mäkelä, Pentti Naukkarinen, Terhi Palvanen, Heidi Salonen, Tuija Seppänen, Raimo Sirén, Mikko Vesamäki ja Timo Viitanen Kirkkoneuvostossa puheenjohtajana toimi kirkkoherra Mikko Oikarinen, varapuheenjohtajana Timo Viitanen ja sihteereinä Kristiina Tukiainen, Päivi Salo ja Hanna Räihä. Päätöksiä Kanttorin viran täyttäminen. Kirkkoneuvosto päätti valita osa-aikaiseen (50 %) kanttorin virkaan Terhi-Tuulia Keräsen. 120 Nuorisotyön (poikatyö) viran aukijulistaminen. Nuorisotyönohjaa Teemu Lämsä on irtisanoutunut virastaan Lempäälän seurakunnasta alkaen. Kirkkoneuvosto päätti laittaa viran avoimeen hakuun Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan virkaan Tiina Koskisen. 9

10 3. Henkilöstö Henkilöstön määrä joulukuussa 2013, 57 henkilöä naisia 44 henkilöä miehiä 13 henkilöä Luvussa on otettu huomioon seurakuntaan työoikeudellisessa suhteessa joulukuussa olleet henkilöt. Tähän joukkoon eivät kuulu mm. isoset, toimituspalkkion saajat, esiintyjät ja luottamushenkilöt. Lempäälän seurakunnan henkilöstö työaika kokonaistyöajasta Papit Almgren Anssi, seurakuntapastori Karvinen Henri, seurakuntapastori, nuorisotyö Korpi Emmi, seurakuntapastori, rippikoulutyö Lindström Sari, vs. kappalainen, aikuistyö Oikarinen Mikko, kirkkoherra Partanen Ensio, kappalainen virkavapaa Sorsa Leena, pastori, diakoniatyö 75 % Vehviläinen Matti, kappalainen, nuoret aikuiset, lähetystyö Kanttorit Keränen Terhi-Tuulia 50 % Korhonen Pietari Naukkarinen Kaisa Diakoniatyöntekijät Haavisto, Tom seniori- ja vanhustyö, surutyö Kettunen Irene, mielenterveystyö, seniorityön erityisryhmät Kylmälahti Johanna, päihdetyö, työttömät Tarri Henriikka, diakonian työalajohtaja Lähetyssihteeri Paul Raili, lähetyssihteeri Lapsityö Blomqvist Lea, lapsi- ja perhetyön työalajohtaja Lastenohjaajat Aaltonen Lotta Ahtosaari Vuokko Haapaniemi Leila Heikkilä Pirjo Huusko Mari 50 % Kinanen Veera Lumirae Päivi 92 % 10

11 Malmström Elina työvapaa alkaen Mäki Ritva Palander-Singh Tuija Perttu Marja 84 % Perälä Taina 75 % Rantamäki Tarja Rintamäki Heli työvapaa alkaen Tanni Regina Virtanen Merja 54 % Wallius-Heikkilä Satu 51 % Nuorisotyö Koskinen Tiina, nuorisotyönohjaaja, poikatyö Leijo Tatu, nuorisotyönohjaaja Lämsä Kimmo, nuorisotyönohjaaja, erityisnuorisotyö Orre Heli, nuorisotyönohjaaja, tyttötyö Salo Jussi, nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Kirkkoherranvirasto Salo Päivi, toimistosihteeri Tukiainen Kristiina, seurakuntasihteeri Tiedotus Miettinen Marita, tiedottaja Taloustoimisto Backman Marja-Leena, kirjanpitäjä Lehtikuusi Pia, toimistosihteeri Lähdekorpi Arja, palkanlaskija 60 % Puntola Aulikki, talouspäällikkö Räihä Hanna, toimistosihteeri työvapaa alkaen Hautaustoimi Lindqvist Krista, seurakuntamestari Solja Petri, puutarhuri Kiinteistötoimi Aavajoki Minna, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Finsk Kaija, vahtimestari-siivooja, Sääksjärven seurakuntakeskus Hämäläinen Veli-Pekka, kiinteistönhoitaja Hänninen Kirsti, vahtimestari Kuusjärvi Pirkko, vahtimestari-siivooja, Kuljun seurakuntatalot Moilanen Erja, vahtimestari-siivooja, Hakkarin päiväkerho, Hope, Tervajärven Peltonen Seija, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Majakkayhteisö Joukainen Peter, majakkamuusikko 20 % 11

12 Henkilöt, joiden työsuhde on alkanut vuoden 2013 aikana Almgren Anssi seurakuntapastori Huusko Mari lastenohjaaja Joukainen Peter majakkamuusikko Keränen Terhi-Tuulia kanttori Laine Sanna lastenohjaaja Lehtikuusi Pia toimistosihteeri Leijo Tatu nuorisotyönohjaaja Lähdekorpi Arja palkanlaskija Perttu Marja lastenohjaaja Virtanen Merja lastenohjaaja Wallius-Heikkilä Satu lastenohjaaja Henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt vuoden 2013aikana Laine Sanna lastenohjaaja Lämsä Teemu nuorisotyönohjaaja Henkilöt, jotka ovat olleet virka- tai työvapaalla vuonna 2013 Kinanen Veera lastenohjaaja hoitovapaa Lämsä Teemu poikatyö virkavapaa Malmström Elina lastenohjaaja työvapaa Malmström Elina lastenohjaaja hoitovapaa Partanen Ensio kappalainen virkavapaa Rintamäki Heli lastenohjaaja työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri työvapaa Kesätyöntekijät ja muut lyhyet sijaisuudet Backman Riikka hautausmaan kesätyönte Ervast Samuli hautausmaan kesätyönte Eskola Essi rippikoulun kausityöntekij Holma Anni nuorisotyön kausityöntek Holopainen Suvi-Elisehautausmaan kesätyönte Härmä Ansa hautausmaan kausityönte Issakainen Johanna hautausmaan kesätyönte Jaskari Jemina rippikoulun kausityöntekij Kinanen Veera lastenohjaaja Korpilaakso Vera hautausmaan kesätyönte Lautjärvi Henri diakoni Mäenpää Heli hautausmaan kesätyönte Nurmi Elisa hautausmaan kesätyönte Oinonen Sami hautausmaan kesätyönte Perälä Antti hautausmaan kausityönte Petrova Evgenia lastenohjaaja

13 Reiman Saara hautausmaan kesätyönte Ruutiainen Päivi hautausmaan kausityönte Saarela Pirjo hautausmaan kausityönte Salminen Tuomas hautausmaan kausityönte Siili Iida kirkonopas Sipilä Sanni rippikoulun kausityöntekij Tanni Iida hautausmaan kesätyönte Tanskanen Topias rippikoulun kausityöntekij Urvanta Päivi hautausmaan kausityönte Viljanen Merja rippikoulun kausityöntekij Väkeväinen Johanna hautausmaan kesätyönte Lyhyet työsuhteet Ansami Hanna nuorisotyön kausityöntek Eskola Essi nuorisotyön kausityöntek Haverinen Tina nuorisotyön kausityöntek Jaskari Jemina nuorisotyön kausityöntek Kuronen Henry yövartija Lautjärvi Henri nuorisotyön kausityöntek Mäkinen Enni nuorisotyön kausityöntek Mäkinen Marjatta lastenohjaaja Peltola Niilo yövartija

14 Sipilä Sanni nuorisotyön kausityöntek Tanskanen Topias nuorisotyön kausityöntek Vaitniemi Jussi nuorisotyön kausityöntek Viljanen Merja nuorisotyön kausityöntek Vuorenmaa Jari nuorisotyön kausityöntek Walter Ulrika nuorisotyön kausityöntek

15 4. Väkiluku syntyneet/kastetut kuolleet seurakuntaan muuttaneet seurakunnasta muuttaneet kirkkoon liittyneet kirkosta eronneet väkiluku lisäys seurakunnan jäseniä 82,2 81,0 80,1 79,6 78,7 kunnan jäsenistä Lempäälän kunta, väkiluku lisäys Seurakuntaan liittyneet ja eronneet v Liittyneet Eronneet M N M N 0-14 v v yli 17 v yhteensä

16 YLEISHALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Mukautettu ja uudistettu hallintomalli on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Henkilöstöstrategia on laadittu ja käyttöönotettu. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset on saatettu loppuun kaikissa toimipisteissä. Keskustaprojekti on edennyt suunnitellulla tavalla ja seurakunta on ollut hankkeessa aktiivisesti mukana. Suoritteet ja mittarit Toimintojen nettokulut/väkiluku (euroa) Lempäälä Vuosikate euroa/jäsen (euroa) Lempäälä

17 Seurakunnallinen toiminta 17

18 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Perustehtävä ja toiminnan sisältö Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen: evankeliumin tuominen eläväksi toivoksi ja turvaksi ihmisen arkeen jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Tavoitteiden toteutuminen Messuavustajajärjestelmän hiominen entistä luontevammaksi. Messuavustajakoulutusten jatkaminen. Kirkkopyhäkäytännöt sujuvaksi. Avustajajärjestelmä on toiminut sujuvasti. Tarvetta uusiin koulutuksiin ei ole ollut. Kirkkopyhät toimivat hyvin ja tuovat kirkkoon harvemmin nähtyjä vieraita Majakkamessu toimii luontevasti ja säännöllisesti Majakkayhteisön ympärillä. Äänentoistojärjestelmän luominen Majakkaan. Majakk yhteisö kasvaa jatkuvasti ja synnyttää yhteisön keskelle jatkuvasti uusia toimintamuotoja. Äänentoistojärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. Kohti työalatonta seurakuntatyötä ajattelun edistäminen. Eri työalat tehokkaampaan yhteistyöhön ja suunnitteluun. Työalojen välisestä yhteistyöstä on puhuttu paljon ja työalarajojen yli työskentely on lisääntynyt. Vanha pappila laajasti ja monipuolisesti seurakunnallisessa käytössä. Toiminta on jatkuvasti monipuolistunut ja pappilan käyttöaste lisääntynyt. Hyvinä esimerkkeinä uusista toimintamuodoista ovat eri herätysliikkeiden lauluseurat ja joulun alla vietetty Joulutalo viikko. Kirkolliset toimitukset: "Asiakkuudenhallintajärjestelmien" edelleen kehittäminen. Papit ovat lähettäneet kirkollisten toimitusten kohteena olleille perheille joulutervehdyksen. Suoritteet ja mittarit Lkm / keskim osall. Lempoisten messu 66/171 64/164 67/170 71/162 66/156 Majakka /83 44/101 Kasteet Vihkimiset Hautaukset

19 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Yleistä Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle. Viestintä teki vuoden aikana tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa lähinnä lehtijuttujen, internetsivujen, sosiaalisen median ja pienpainatteiden välityksellä. Lisäksi seurakuntalaisia kutsuttiin tilaisuuksiin lehti-ilmoitusten avulla. FM Marita Miettinen aloitti vakituisena työsuhteisena tiedottajana vuoden 2013 alussa. Viestintätyöryhmään valittiin uusiksi vapaaehtoisjäseniksi kaksivuotiskaudelle Markus Perko ja Mikko Vesamäki. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Seurakunta järjesti tiedotus- ja keskusteluillan Sääksjärven toiminnan tulevaisuudesta Sääksjärven seurakuntakeskuksessa sekä media-aamiaisen Lempäälän-Vesilahden Sanomien väelle Vanhassa pappilassa 9. lokakuuta. Kirkonportteja ilmestyi poikkeuksellisesti vain neljä. Yhteisöpalvelu Facebookissa seurakunnan sivujen tykkääjien määrä kasvoi 117:stä 262:een. Sivulla on tiedotettu tapahtumista ja kerrottu valokuvin seurakunnan toiminnasta. Lempäälän seurakunta avasi tilit myös Twitteriin ja You Tubeen. Tavoitteiden toteutuminen Uudistetaan seurakunnan internetsivusto. Kustannussyistä uudistuksen linjaksi valittiin sivuston ulkoasun selkiyttäminen ja raikastaminen. Toimittajan (Aldone) aikatauluista johtuen sivut avataan vuoden 2014 keväällä. Tehdään hallintoa ja kaikkia työaloja koskeva viestinnän kartoitus ja sen pohjalta tarkistetaan viestintää koskevat ohjeet ja suunnitelmat. Kartoitus tehtiin haastattelemalla suurimpien työalojen johtajia. Vastausten pohjalta päivitettiin vuonna 2010 tehty viestintästrategia erillisohjeineen. Kriisiviestinnän osuus päivitetään valmiussuunnitelman yhteydessä keväällä Tehdään vapaaehtoistyöstä esite ja pidetään vapaaehtoistyötä muutenkin esillä. Kirkonportti-lehden haastateltaviksi valittiin tietoisesti eri-ikäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyön tiedotuksen luonne muuttui, kun diakoniatyö avasi syksyllä Suurella sydämellä -internetsivut. Esitettä ei tarvittu. Talousarvion toteutuminen Tiedotuksen ja viestinnän budjetti oli riittävä. Suoritteet ja mittarit Seurakuntalehtien määrä / sivumäärä Internetsivujen keskimääräinen käyntimäärä / kuukausi Yksittäisten tapahtumien erillisilmoitukset

20 PAJA 1: Lapsi-, perhe- ja parisuhdetyö 20

21 LAPSI- JA PERHETYÖ Yleistä Päiväkerhotyö Lapsityö tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja toteuttaa kirkon kasteopetusta. Seurakunnassa lapsi saa kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Toimintaa pyritään järjestämään niin, että se tavoittaisi mahdollisimman monia lapsia ja heidän perheitään säännöllisesti joko seurakunnan järjestämässä toiminnassa tai muualla varhaiskasvatuksen piirissä. Perhekerhotyö Perhekerhotyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja tarjoaa perheille sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä vastaanottaa kuntaan muuttavia uusia perheitä. Perhekerhotyö tukee vanhempia heidän jaksamisessaan ja toimii näin ennaltaehkäisevästi. Perhekerhot auttavat perheitä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Toiminnassa yritetään huomioida myös erityistä tukea tarvitsevia perheitä. Perhetyö Perhetyössä toimitaan monipuolisesti tavoittaen myös sellaisia perheitä, jotka eivät käy lapsi- ja perhetyön viikkotoiminnassa. Perhetyö tutustuttaa ja sitouttaa perheitä seurakunnan jumalanpalveluselämään ja seurakuntayhteyteen. Perhetyössä pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevia perheitä ja tarjotaan tukea heidän arkeensa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen lapsi- ja perhetyössä Tiedotetaan mahdollisemman hyvin, varhain ja uudet seurakuntalaiset huomioiden. On tiedotettu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin (kirjastot, neuvolat ym.) ja tavoitettu hyvin uudet asukkaat. Kaikki tärkeät tiedotteet ovat lähteneet myös päivähoitoon. Leireille on osallistunut paljon uusia perheitä. Lapsi- ja perhetyölle valmistui uusi esite vuoden lopussa. Pidetään yllä traditioita ja etsitään uusia tapoja tavoittaa perheitä On jatkettu hyväksi koettuja tapahtumia, jotka ovat tavoittaneet perhe hyvin. Aloitettiin uusi useamman kerran kaudessa toteutettava liikunnallinen tapahtuma Liikkulauantai, joka kannustaa perheitä hyödyntämään Lempäälän monipuolisia ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Tapahtumat ovat saanet innostuneen vastaanoton. Lähetettiin kaikkien kastettujen lasten koteihin Pienelle parasta -materiaalia noin kaksi kuukautta kasteen jälkeen. Materiaali (rukousvihko ja tuutulauluja sisältävä cd-levy) on tarkoitettu vanhempien kristillisen kasvatuksen tueksi. Lisättiin myös seurakunnan onnittelukorttien lähettämistä 1-4-vuotiaille (aikaisemmin lähetettiin vain 4-vuotiaille). Vuoden toiminnassa ollut vauvakerho vauvaperheille lopetettiin säästösyistä ja tilanpuutteen vuoksi. Perheet olisivat halunneet sen jatkuvan. 21

22 Kahdessa kerhopisteessä (Hakkari ja Kulju) aloitettiin perheiden toiveesta kokeilu, jossa kerho kokoontuu kolme kertaa viikossa kahden sijasta. Kerhomalli on toiminut hyvin, ja siitä on tullut paljon myönteistä palautetta. Jatketaan hyvää ja monipuolista yhteistyötä päivähoidon kanssa sekä heidän uskontokasvatuksensa tukemista. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti päivähoidon kanssa. Säännöllisiä hartauksia eli lisättiin uusiin paikkoihin. Tällä hetkellä käydään 12 eri päiväkodissa kerran kuukaudessa. Syksyllä aloitettiin jälleen uskontokasvatuskoulutus päivähoidon työntekijöille. Pidettiin päivähoitolapsille neljä omaa joulukirkkoa, joissa kävi yhteensä noin 800 lasta. Jatketaan yksinhuoltajatoimintaa ja mietitään siihen uusia muotoja. Pidettiin yksinhuoltajaleiri, joka oli melkein täynnä. Suunniteltiin uutta tapaa tavoittaa yhden vanhemman perheitä yhdessä kunnan perhetyön yksikön kanssa, ja päätettiin aloittaa kerran kuukaudessa kokoontuvat yhden vanhemman perheen illat Majakalla yhteistyössä kunnan kanssa vuoden 2014 alusta. Kaikkien lapsityöntekijöiden ATK-taitoja kartoitetaan ja osaamista lisätään sitä tarvitseville. Kartoitusta ja opastusta on ehditty aloittamaan vasta 2014 vuoden alusta. Mietitään toimivia ratkaisuja riittäviin vapaapäiväjärjestelyihin työntekijöille. On onnistuttu järjestämään yksi vapaapäivä kaikille leirillä olleille työntekijöille leirien jälkeen. Perhetyöntiimi on ottanut vastuuta perhetyöstä, ja tiimin työtä kehitetään edelleen. Työalajohtajan viikonlopputyön määrää on saatu vähennettyä. Työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti iäkkäimmillä työntekijöillä. Työssä jaksamiseen yritetty vaikuttaa työpaikoilla tehtävillä järjestelyillä ja kuntoutuksilla (7 lastenohjaajaa on ollut erilaisissa kuntoutuksissa vuoden 2013 aikana, jotka jatkuvat edelleen vuosina 2014 ja 2015). Työssä tukevia toimenpiteitä on mietitty jo usealla iäkkäämmällä työntekijällä, ja työkykyasioita pidetään aktiivisesti esillä. Muistetaan iloita hyvin seurakuntalaisia tavoittavasta lapsi- ja perhetyöstä ja kaikista kohtaamistamme lapsista ja perheistä. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Erityisesti kuntaan muuttaneet uudet perheet ovat kertoneet iloinneensa hyvästä toiminnastamme. 22

23 Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä palkkojen osuus ylittyi, koska jouduttiin palkkaamaan tilapäinen työntekijä työkyvyttömyyden vuoksi. Edellisenä vuonna tehty säästötavoite ei täysin toteutunut. Säästöä syntyi perhekerhotyön ja perhetyön palkoista, joten kokonaisuutena lapsi- ja perhetyö pysyi hyvin talousarvion raameissa. Palkoissa pystyttiin ottamaan kiinni kesäaikaan, kun määräaikaisten työt aloitettiin myöhemmin kuin vakituisten. Suoritteet ja mittarit Suoritteet päiväkerhoryhmiä osallistujia 455 osallistujia 450 osallistujia 435 tapahtumia ja tilaisuuksia 57 osallistujia n osallistujia n osallistujia n retkiä 28 osallistujia 400 leiripäiviä kerholaisille 2, osallistujia 90 päiväkotikäyntejä 78 osallistujia n.3000 esikoulukäyntejä 9,osallistujia osallistujia 550 osallistujia 400 2, osallistujia 92 2, osallistujia osallistujia n , osallistujia osallistujia n , osallistujia 140 Perhekerhotyö Perhekerhojen määrä väheni syksyllä kahdella. Sääksjärven tiloissa ei pystytty pitämään perhekerhoa, sillä tila osoittautui liian pieneksi. Vauvakerho lopetettiin toistaiseksi, koska yritettiin säästää palkkakuluissa. Säästöä syntyikin perhekerhon palkoissa. Sijaisuudet yritettiin hoitaa pääsääntöisesti omin voimin ja antamalla vapaata ylimääräisistä tunneista määräaikaisille työntekijöille. Suoritteet ja mittarit Suoritteet perhekerhoryhmiä 6 osallist./viikko osallist./viikko 460 kokoontumiskertoja käyntikertoja 204 n n /kevät ja 5/syksy osallist./viikko n

24 Perhetyö Perhetyössä aloitettiin uusi toimintamuoto, Liikkulauantait. Kaikki pyrittiin tekemään mahdollisimman edullisesti. Käytettiin hyödyksi ilmaisia retkeilypaikkoja ja kunnan liikuntatiloja. Retket ym. toteutettiin lähelle ja suurin osa kustannuksista kerättiin perheiltä. Suoritteet ja mittarit Suoritteet Perhekirkot Perheleirit 4 n. 180 osallistujaa Perhetapahtumat 6 n. 850 osallistujaa 4 n. 170 osallistujaa 6 n. 800 osallistujaa 4 n. 190 osallistujaa 11 n.1000 Perheretket 2 n. 60 osallistujaa - 1 n. 50 osallistujaa 24

25 PARISUHDETYÖ Yleistä Parisuhdetyössä on pyritty rohkaisemaan pariskuntia oman parisuhteen hoitamiseen ja tukemaan heitä siinä. Työtä on ollut tekemässä pappi, lastenhoitajat ja vapaaehtoisten vastuunkantajapariskuntien tiimi. Työ on keskittynyt tapahtumien järjestämiseen ja koordinoimiseen. Vaikka parisuhdetyö on irtautunut perhetyöstä omaksi työalaksi, niin nämä ovat silti vuorovaikutuksessa toisiinsa. Parisuhdetyössä otetaan huomioon perheet myös kokonaisuudessaan. Jos parisuhde voi hyvin, niin koko perhe voi hyvin. Tavoitteiden toteutuminen Työn pääpaino oli aiempien vuosien tapaan parisuhteiden kriisien ennaltaehkäisyssä. Keväällä lapsiperheiden parisuhdeilta peruuntui, sillä työntekijävaihdokset vaikuttivat työn toteuttamiseen. Syksyllä ko. ilta toteutettiin kuitenkin onnistuneesti kunnan kanssa ja se kokosi lähes 100 osallistujaa. Sen lisäksi lastenhoidossa oli kymmeniä lapsia. Palaute illasta oli äärimmäisen positiivista, joten tämän kaltaisille te loille on selvästä kysyntää. Keväällä toteutui myös Ilta Rakkaudelle -tapahtuma kirkossa, joka oli onnistunut. Romanttinen iltapala peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kuluneen vuoden aikana tehtiin myös yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, kun parisuhdetyön pappi osallistui MLL:n toimintaan. Parisuhdetyön tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Vuonna 2013 Lempäälän kunnan ja seurakunnan yhdessä tekemä parisuhdetyö palkittiin vuoden parisuhdetekona Kataja ry:n toimesta. Määrärahojen riittävyys Määrärahat olivat riittävät. Suoritteet Tilaisuuksien määrä / yhteenlaskettu osallistujamäärä (suluissa lisäksi hoidettujen lasten määrä): Parisuhdeillat 3 / 194 (46) 5 / 235 (n 65) 5/200 3/140 (50) Parisuhdetapahtumapäivät 1 / 30 (39) 3 /n 100 (n 40) 1/30 0/0 Parisuhdekurssit ja -leirit 4 / 80 (26) 2 / n 20 (10) 1/20 0/0 25

44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 47 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v.

44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 47 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v. Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 10.12.2013, klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 43 KOKOUKSEN AVAUS 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2017 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2017 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 23.05.2017, klo 18.03 19.45 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 21 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 07/ 2014 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 76 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 07/ 2014 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 76 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 23.09.2014, klo 17.30 19.59 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 74 KOKOUKSEN AVAUS 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 76 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 26.5.2015, klo 18.00 20.06 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 21 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 04/ 2014 Kirkkoneuvosto 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 04/ 2014 Kirkkoneuvosto 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 22.04.2014 klo 17.30 - Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 40 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2013 Kirkkovaltuusto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2013 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 29.1.2013 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 24.03.2015, klo 18.00 18.16 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN AVAUS 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2015 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2015 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 09.06.2015 kello 18.30 20.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 44 KOKOUKSEN AVAUS 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ 10.9.2011 KOULUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2014 Kirkkovaltuusto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2014 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 25.02.2014, klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

PAJAN JÄSENTEN MATKAKORVAUKSET 2013

PAJAN JÄSENTEN MATKAKORVAUKSET 2013 Kokousaika Maanantaina 25.11.2013 kello 16.00 Kokouspaikka vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS JOULUN AIKA DIAKONIASSA YHTEISVASTUU 2014 PAJAN JÄSENTEN MATKAKORVAUKSET 2013 KEVÄT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 05/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 05/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 8.12.2015, klo 18.00 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 40 KOKOUKSEN AVAUS 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 42 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN MUUTOKSET

KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN MUUTOKSET Kokousaika Tiistaina 5.5.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA DIAKONIAN KESÄ SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 8/2015 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 8/2015 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.11.2015 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 79 KOKOUKSEN AVAUS 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 81 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous Kokousaika Keskiviikko 29.5.2013 kello 17.00 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS PAJAN JÄSENIEN TOTEAMINEN DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA SUURELLA SYDÄMELLÄ

Lisätiedot

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Kokousaika Tiistaina 31.1.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN MESSU-UUDISTUS SRATEGIASEMINAARIN (14.4.) JÄLKIPUINTIA MUSIIKKITYÖN SÄÄSTÖSUUNNITELMA IDEOITA 2013 MUSIIKKITOIMINTAAN

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN MESSU-UUDISTUS SRATEGIASEMINAARIN (14.4.) JÄLKIPUINTIA MUSIIKKITYÖN SÄÄSTÖSUUNNITELMA IDEOITA 2013 MUSIIKKITOIMINTAAN Kokousaika Keskiviikko 9.5. klo 17 Kokouspaikka Vanha pappila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOKOUKSEN AVAUS LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN MESSU-UUDISTUS SRATEGIASEMINAARIN (14.4.) JÄLKIPUINTIA MUSIIKKITYÖN SÄÄSTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 08/ 2014 87 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 88 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 08/ 2014 87 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 88 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 14.10.2014, klo 17.30 19.40 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 86 KOKOUKSEN AVAUS 87 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 88 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 13/2016 Kirkkoneuvosto 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 139 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 13/2016 Kirkkoneuvosto 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 139 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 15.11.2016, klo 17.30 19.51 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat: 137 KOKOUKSEN AVAUS 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 139 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 05/ 2014 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 05/ 2014 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 13.05.2014 KLO 17.30 21.07 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 52 KOKOUKSEN AVAUS 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 54 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2016 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2016 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.1.2016, klo 17.30-19.15 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Kokousaika Keskiviikko 29.8.2012 klo 17 Kokouspaikka Vanha Pappila 1 2 3 4 5 6 7 8 KOKOUKSEN AVAUS VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 7/2016 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 7/2016 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 26.4.2016, klo 18.46-19.45 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 66 KOKOUKSEN AVAUS 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 68 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko klo 17. Kokouspaikka Vanha pappila KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN VÄLITILINPÄÄTÖS MUSIIKKITYÖN TTS 2013

Kokousaika Keskiviikko klo 17. Kokouspaikka Vanha pappila KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN VÄLITILINPÄÄTÖS MUSIIKKITYÖN TTS 2013 Kokousaika Keskiviikko 26.9. klo 17 Kokouspaikka Vanha pappila 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN VÄLITILINPÄÄTÖS MUSIIKKITYÖN TTS 2013 KONSERTTIKALENTERI 2013 SEMINAARIN (15.9.) ANTI TIEDOKSI

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1 Kokous 2/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Harinen Ari Kaurila

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA. Kuva: Markus Perko. Kuva: Markus Perko. Ilo kuulua seurakuntaan!

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA. Kuva: Markus Perko. Kuva: Markus Perko. Ilo kuulua seurakuntaan! LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA Kuva: Markus Perko Kuva: Markus Perko Ilo kuulua seurakuntaan! TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 . SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2016 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2016 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 24.5.2016, klo 18.00 20.51 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO 17 KOKOUKSEN AVAUS 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 3/2016 Kirkkoneuvosto 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 3/2016 Kirkkoneuvosto 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 08.3.2016, klo 17.30 20.25 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 23 KOKOUKSEN AVAUS 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai kello Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 KOKOUKSEN AVAUS JOULUNAIKA DIAKONIASSA YHTEISVASTUU 2017

Kokousaika Maanantai kello Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 KOKOUKSEN AVAUS JOULUNAIKA DIAKONIASSA YHTEISVASTUU 2017 Kokousaika Maanantai 14.11.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 KOKOUKSEN AVAUS JOULUNAIKA DIAKONIASSA YHTEISVASTUU 2017 MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Sopimus yhteydestä, esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta Keminmaan seurakunnalla on maailman lähetyskentillä omia nimikkokohteita. Seurakunta on tehnyt

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2/ 2017 Aika 22.03.2017 klo 18 Paikka Paikalla: Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus Kahvitus alkoi klo 17.45 Antila Veli-Matti Puheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.4.2016 Sivu 41 Kokousaika Tiistai 26.4.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön?

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Mitä Jumala voi tehdä yhden papin kautta kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Tätä kaikkea on Kohtaamispaikka Johtoryhmä Näky-ryhmä Iltamessu Solut Alfa-tiimi Rukoustiimi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot