Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 85

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013

2 . 2

3 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutumisvertailu Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman totetumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittelut ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 80 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 85 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 93 Luettelot ja selvitykset 97 Allekirjoitukset ja merkinnät 98 Tilintarkastuskertomus 99 3

4 4.

5 1. Yleiskatsaus On aika laittaa toimintavuoden 2013 kansi kiinni ja taputella se tyytyväisyydellä päättyneeksi. Toiminta on ollut jälleen virkeätä ja vilkasta. Työntekijöistä on näkynyt innostusta ja tekemisen iloa. Seurakunta on juhlinut monella tavalla ja arvokasta arkeakin on mahtunut lempääläisten elämään. Seurakunnan toiminnot tavoittavat suuren joukon lempääläisiä lapsista vanhuksiin. Kokonaiskirkon suurimpien haasteiden, nuorten aikuisten ja työikäisten, tavoittamisessakin on otettu monia onnistuneita askelia. Niitä seurakuntalaisia, joihin meillä ei vielä ole ollut erityistä kontaktia, olemme vuoden aikana erityisesti opetelleet tuntemaan. Tämän prosessin avuksi on seurakuntaan hankittu Jäsen 360 palvelukokonaisuus, jonka tutkimustietoa opettelemme käyttämään hyväksemme jäsenistön tuntemisessa. Jäsenistömme on edelleen kasvussa, kiitos kasvavan kuntamme sekä myös monella tavalla onnistuneen seurakuntatyön. Kuntaan muuttavat ihmiset eivät enää automaattisesti liity seurakunnan jäseniksi, vaan pohtivat siinä saumassa vakavasti jäsenyyttään. Siksi on erityisen tärkeätä, että seurakunnasta välittyy moderni, sisältörikas ja riittävän houkutteleva kuva kuntaan muuttaville. Seurakunnasta eronneiden määrä on jonkin verran kasvanut, mutta niin on myös siihen liittyneiden määrä. Liittyneiden joukossa on ilahduttava määrä juuri nuoria aikuisia ja työikäisiä. Tulevaisuus on tuntematon ja seurakuntarakenteeseen suunnitellut uudistukset ovat niin ikään edelleen hämärän peitossa. Muutoksia on varmasti tulossa ja niiden suunta ratkeaa vasta kuluvan vuoden aikana. Kirkkoneuvosto halusi apuvälineitä tulevaisuuden kohtaamiseen nimittämällä Tulevaisuustyöryhmän, joka käynnisti työnsä tämän vuoden alussa. Seurakunta on myös varautunut muutoksiin tutustumalla vuoden aikana Vesilahden ja Pirkkalan seurakuntien luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Tarkka talous ja säästäväisyys ovat olleet taloudenpidon ohjenuorana jo usean vuoden ajan ja se on tuottanut tulosta. Kuluneen vuoden toimintasuunnitelmassa kirjoitin: Taloutta on hoidettu meillä hyvin, eikä akuuttia hätää näytä ensi vuonnakaan tulevan. Voimme siis keskittyä laadukkaaseen seurakuntatyöhön. Näin vuoden päätyttyä tuohon on helppo edelleen yhtyä. Vuoden tulos antaa edelleen mahdollisuudet nykyisten toimintojen ylläpitämiseen. Vuoden 2013 painopisteinä seurakuntatyössä olivat Majakkatyö (nuoret aikuiset ja nuoret perheet) jo toista vuotta, ihmisten kohtaamiseen panostaminen sekä työn ytimeen keskittyminen. Majakka yhteisö on ilahduttavalla tavalla kerännyt suojiinsa nuoria aikuisia ja perheitä sekä laajentanut toimintaansa tavoittavaan työhön. Työn jäljet heijastelevat koko seurakuntaan. Majakka yhteisön työtä tangeeraa myös nuorisotyön kaksivuotinen Nuora projekti, joka on pyrkinyt luomaan siltaa nuorten ja nuorten aikuisten välille. Tästä on saatu rohkaisevia kokemuksia. Tähän tehtävään seurakunta palkkasi määräaikaisen nuorisotyönohjaajan. Kaksivuotisessa projektissa on työskennellyt myös nuorisomuusikko Majakka yhteisön musiikkielämää vetämässä. Uusina vakituisina työntekijöinä aloittivat vuoden aikana seurakuntapastori, osa-aikainen kanttori sekä tiedottaja. Vuoden aikana seurakunta on vienyt eteenpäin useita rakennushankkeita ja kehittämiskohteita. Sääksjärven seurakuntatalohanke ja alueen kehittäminen etenee hitain, mutta varmoin askelin. Väliaikaisten tilojen etsiminen on jatkunut koko vuoden ja jotkut neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Toiminta Sääksjärvellä on jatkunut melko hiljaisena ja enemmän säännöllistä toimintaa sinne varmasti kaivataan. Tämän alueen seurakunnallinen elämä kaipaa nyt erityistä huolenpitoa. Ehtookodon alueen kehittäminen on myös edennyt. Alueen suunnittelussa on ollut seurakunnan ja kunnan kanssa mukana Tampereen Teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos. Suunnitelmat on julkaistu kuluvan vuoden alussa. Kunnan johdolla tehty keskustan alueen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Seurakunta on ollut tiiviisti mukana kirkonseudun ja tulevaisuuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Kiitos kaikille, luottamusihmisille, työntekijöille ja muille, jotka ovat vuoden aikana olleet rakentamassa seurakuntaamme sekä kiitos jäsenistölle, joka haluaa tätä ylläpitää. Siunatkoon Kaikkivaltias jokaista. Mikko Oikarinen, kirkkoherra 5

6 Katsaus kirkkosektorin talouteen Epävarmuus Suomen taloudessa jatkui vuonna Vuoden 2013 kirkollisverotilitysten yhteismäärä arvioidaan kasvaneen 6,2 prosenttia. Osittain kasvu johtui verotilitysten muutoksista, joissa yksi jälkiveroerä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle. Lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella. Lisäksi on huomioitava se, että vertailuvuonna 2012 verotulojen kehitys oli heikko. Seurakunnan talous Talousarvio toteutui hyvin. Toimintamenot alittuivat budjetoidusta ,67 eurolla. Toimintatulot ylittyivät budjetoidusta ,12 eurolla. Toimintakate kasvoi 3 prosenttia. Lempäälän seurakunnan veroprosentti oli 1,45. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä ,51 euroa mikä tarkoittaa 12,5 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Verotulojen toteumaprosentti talousarvioon nähden on 102,6 prosenttia. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Positiivinen tulos johtui toimintatuottojen ylittymisestä, toimintamenojen alittumisesta sekä verotulojen kasvusta. Investoinnit Talousarviovuonna seurakunnassa ei toteutettu suurikokoisia investointeja. Sääksjärven seurakuntakeskuksen tontin kaavoitushanketta vietiin eteenpäin. Tontti on tarkoitus kaavoittaa asuin- ja seurakuntatoimintojen alueeksi. Ehtookodon aluetta kehitettiin yhteistyössä Lempäälän Ehtookoto ry:n ja Lempäälän kunnan kanssa. TTY veti MAMASU- ja PAPASU-hankkeita, jotka valmistuivat vuoden 2014 alussa. Vakuutukset Seurakunnan kiinteistöt on vakuutettu kirkkoa ja Puistolinnaa lukuun ottamatta täysarvovakuutuksina. Seurakunnalla on lakisääteiset sosiaalivakuutukset. Seurakunnan jäsenet on vakuutettu seurakunnan järjestämissä tapahtumissa tapaturmavakuutuksella. Vapaaehtoisia varten on otettu erillinen vakuutus. Aulikki Puntola, talousjohtaja 6

7 Pääluokat 8 % 27 % 13 % 52 % Hallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Toimintamenojakauma 7

8 Kaikkien tulojen jakauma Toimintatulojen jakauma Korvaukset Metsätalouden 1 % tuotot 7 % Vuokratuotot 5 % Tuet ja avustukset 12 % Muut toimintatuotot 18 % Myyntituotot 7 % Maksutuotot 50 % 8

9 2. HALLINTO Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa, pykäliä pöytäkirjoissa on 50. Jäsenet Gullstén Usko, Hangisto Terttu, Hämäläinen-Ylikahri Maikki, Jokela Lea, Kellokoski Jukka, Konsala Jouko, Koppanen Kari, Kortelahti Johanna, Kuumola Veikko, Kuusjärvi Markku, Liuha Paula, Länsipuro Liisa, Mäenpää Heini, Naukkarinen Pentti, Palvanen Terhi, Pehu Pirjo, Petäkoski Eeva, Salo Antti, Salo Marika, Salonen Heidi, Seppänen Tuija, Siivola Asko, Sirén Raimo, Syväjärvi Timo, Tolvanen Matti, Vesamäki Mikko, Viitanen Timo. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Usko Gullstén ja varapuheenjohtajana Kari Koppanen. Päätöksiä Perustettiin osa-aikainen (50 %) kanttorin virka, jonka kelpoisuusvaatimuksena on C-kanttorin pätevyys. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa, ja pykäliä pöytäkirjoissa on yhteensä 161. Jäsenet Lea Jokela, Jouko Konsala, Paula Liuha, Heini Mäenpää, Timo Mäkelä, Pentti Naukkarinen, Terhi Palvanen, Heidi Salonen, Tuija Seppänen, Raimo Sirén, Mikko Vesamäki ja Timo Viitanen Kirkkoneuvostossa puheenjohtajana toimi kirkkoherra Mikko Oikarinen, varapuheenjohtajana Timo Viitanen ja sihteereinä Kristiina Tukiainen, Päivi Salo ja Hanna Räihä. Päätöksiä Kanttorin viran täyttäminen. Kirkkoneuvosto päätti valita osa-aikaiseen (50 %) kanttorin virkaan Terhi-Tuulia Keräsen. 120 Nuorisotyön (poikatyö) viran aukijulistaminen. Nuorisotyönohjaa Teemu Lämsä on irtisanoutunut virastaan Lempäälän seurakunnasta alkaen. Kirkkoneuvosto päätti laittaa viran avoimeen hakuun Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan virkaan Tiina Koskisen. 9

10 3. Henkilöstö Henkilöstön määrä joulukuussa 2013, 57 henkilöä naisia 44 henkilöä miehiä 13 henkilöä Luvussa on otettu huomioon seurakuntaan työoikeudellisessa suhteessa joulukuussa olleet henkilöt. Tähän joukkoon eivät kuulu mm. isoset, toimituspalkkion saajat, esiintyjät ja luottamushenkilöt. Lempäälän seurakunnan henkilöstö työaika kokonaistyöajasta Papit Almgren Anssi, seurakuntapastori Karvinen Henri, seurakuntapastori, nuorisotyö Korpi Emmi, seurakuntapastori, rippikoulutyö Lindström Sari, vs. kappalainen, aikuistyö Oikarinen Mikko, kirkkoherra Partanen Ensio, kappalainen virkavapaa Sorsa Leena, pastori, diakoniatyö 75 % Vehviläinen Matti, kappalainen, nuoret aikuiset, lähetystyö Kanttorit Keränen Terhi-Tuulia 50 % Korhonen Pietari Naukkarinen Kaisa Diakoniatyöntekijät Haavisto, Tom seniori- ja vanhustyö, surutyö Kettunen Irene, mielenterveystyö, seniorityön erityisryhmät Kylmälahti Johanna, päihdetyö, työttömät Tarri Henriikka, diakonian työalajohtaja Lähetyssihteeri Paul Raili, lähetyssihteeri Lapsityö Blomqvist Lea, lapsi- ja perhetyön työalajohtaja Lastenohjaajat Aaltonen Lotta Ahtosaari Vuokko Haapaniemi Leila Heikkilä Pirjo Huusko Mari 50 % Kinanen Veera Lumirae Päivi 92 % 10

11 Malmström Elina työvapaa alkaen Mäki Ritva Palander-Singh Tuija Perttu Marja 84 % Perälä Taina 75 % Rantamäki Tarja Rintamäki Heli työvapaa alkaen Tanni Regina Virtanen Merja 54 % Wallius-Heikkilä Satu 51 % Nuorisotyö Koskinen Tiina, nuorisotyönohjaaja, poikatyö Leijo Tatu, nuorisotyönohjaaja Lämsä Kimmo, nuorisotyönohjaaja, erityisnuorisotyö Orre Heli, nuorisotyönohjaaja, tyttötyö Salo Jussi, nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Kirkkoherranvirasto Salo Päivi, toimistosihteeri Tukiainen Kristiina, seurakuntasihteeri Tiedotus Miettinen Marita, tiedottaja Taloustoimisto Backman Marja-Leena, kirjanpitäjä Lehtikuusi Pia, toimistosihteeri Lähdekorpi Arja, palkanlaskija 60 % Puntola Aulikki, talouspäällikkö Räihä Hanna, toimistosihteeri työvapaa alkaen Hautaustoimi Lindqvist Krista, seurakuntamestari Solja Petri, puutarhuri Kiinteistötoimi Aavajoki Minna, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Finsk Kaija, vahtimestari-siivooja, Sääksjärven seurakuntakeskus Hämäläinen Veli-Pekka, kiinteistönhoitaja Hänninen Kirsti, vahtimestari Kuusjärvi Pirkko, vahtimestari-siivooja, Kuljun seurakuntatalot Moilanen Erja, vahtimestari-siivooja, Hakkarin päiväkerho, Hope, Tervajärven Peltonen Seija, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Majakkayhteisö Joukainen Peter, majakkamuusikko 20 % 11

12 Henkilöt, joiden työsuhde on alkanut vuoden 2013 aikana Almgren Anssi seurakuntapastori Huusko Mari lastenohjaaja Joukainen Peter majakkamuusikko Keränen Terhi-Tuulia kanttori Laine Sanna lastenohjaaja Lehtikuusi Pia toimistosihteeri Leijo Tatu nuorisotyönohjaaja Lähdekorpi Arja palkanlaskija Perttu Marja lastenohjaaja Virtanen Merja lastenohjaaja Wallius-Heikkilä Satu lastenohjaaja Henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt vuoden 2013aikana Laine Sanna lastenohjaaja Lämsä Teemu nuorisotyönohjaaja Henkilöt, jotka ovat olleet virka- tai työvapaalla vuonna 2013 Kinanen Veera lastenohjaaja hoitovapaa Lämsä Teemu poikatyö virkavapaa Malmström Elina lastenohjaaja työvapaa Malmström Elina lastenohjaaja hoitovapaa Partanen Ensio kappalainen virkavapaa Rintamäki Heli lastenohjaaja työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri työvapaa Kesätyöntekijät ja muut lyhyet sijaisuudet Backman Riikka hautausmaan kesätyönte Ervast Samuli hautausmaan kesätyönte Eskola Essi rippikoulun kausityöntekij Holma Anni nuorisotyön kausityöntek Holopainen Suvi-Elisehautausmaan kesätyönte Härmä Ansa hautausmaan kausityönte Issakainen Johanna hautausmaan kesätyönte Jaskari Jemina rippikoulun kausityöntekij Kinanen Veera lastenohjaaja Korpilaakso Vera hautausmaan kesätyönte Lautjärvi Henri diakoni Mäenpää Heli hautausmaan kesätyönte Nurmi Elisa hautausmaan kesätyönte Oinonen Sami hautausmaan kesätyönte Perälä Antti hautausmaan kausityönte Petrova Evgenia lastenohjaaja

13 Reiman Saara hautausmaan kesätyönte Ruutiainen Päivi hautausmaan kausityönte Saarela Pirjo hautausmaan kausityönte Salminen Tuomas hautausmaan kausityönte Siili Iida kirkonopas Sipilä Sanni rippikoulun kausityöntekij Tanni Iida hautausmaan kesätyönte Tanskanen Topias rippikoulun kausityöntekij Urvanta Päivi hautausmaan kausityönte Viljanen Merja rippikoulun kausityöntekij Väkeväinen Johanna hautausmaan kesätyönte Lyhyet työsuhteet Ansami Hanna nuorisotyön kausityöntek Eskola Essi nuorisotyön kausityöntek Haverinen Tina nuorisotyön kausityöntek Jaskari Jemina nuorisotyön kausityöntek Kuronen Henry yövartija Lautjärvi Henri nuorisotyön kausityöntek Mäkinen Enni nuorisotyön kausityöntek Mäkinen Marjatta lastenohjaaja Peltola Niilo yövartija

14 Sipilä Sanni nuorisotyön kausityöntek Tanskanen Topias nuorisotyön kausityöntek Vaitniemi Jussi nuorisotyön kausityöntek Viljanen Merja nuorisotyön kausityöntek Vuorenmaa Jari nuorisotyön kausityöntek Walter Ulrika nuorisotyön kausityöntek

15 4. Väkiluku syntyneet/kastetut kuolleet seurakuntaan muuttaneet seurakunnasta muuttaneet kirkkoon liittyneet kirkosta eronneet väkiluku lisäys seurakunnan jäseniä 82,2 81,0 80,1 79,6 78,7 kunnan jäsenistä Lempäälän kunta, väkiluku lisäys Seurakuntaan liittyneet ja eronneet v Liittyneet Eronneet M N M N 0-14 v v yli 17 v yhteensä

16 YLEISHALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Mukautettu ja uudistettu hallintomalli on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Henkilöstöstrategia on laadittu ja käyttöönotettu. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset on saatettu loppuun kaikissa toimipisteissä. Keskustaprojekti on edennyt suunnitellulla tavalla ja seurakunta on ollut hankkeessa aktiivisesti mukana. Suoritteet ja mittarit Toimintojen nettokulut/väkiluku (euroa) Lempäälä Vuosikate euroa/jäsen (euroa) Lempäälä

17 Seurakunnallinen toiminta 17

18 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Perustehtävä ja toiminnan sisältö Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen: evankeliumin tuominen eläväksi toivoksi ja turvaksi ihmisen arkeen jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Tavoitteiden toteutuminen Messuavustajajärjestelmän hiominen entistä luontevammaksi. Messuavustajakoulutusten jatkaminen. Kirkkopyhäkäytännöt sujuvaksi. Avustajajärjestelmä on toiminut sujuvasti. Tarvetta uusiin koulutuksiin ei ole ollut. Kirkkopyhät toimivat hyvin ja tuovat kirkkoon harvemmin nähtyjä vieraita Majakkamessu toimii luontevasti ja säännöllisesti Majakkayhteisön ympärillä. Äänentoistojärjestelmän luominen Majakkaan. Majakk yhteisö kasvaa jatkuvasti ja synnyttää yhteisön keskelle jatkuvasti uusia toimintamuotoja. Äänentoistojärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. Kohti työalatonta seurakuntatyötä ajattelun edistäminen. Eri työalat tehokkaampaan yhteistyöhön ja suunnitteluun. Työalojen välisestä yhteistyöstä on puhuttu paljon ja työalarajojen yli työskentely on lisääntynyt. Vanha pappila laajasti ja monipuolisesti seurakunnallisessa käytössä. Toiminta on jatkuvasti monipuolistunut ja pappilan käyttöaste lisääntynyt. Hyvinä esimerkkeinä uusista toimintamuodoista ovat eri herätysliikkeiden lauluseurat ja joulun alla vietetty Joulutalo viikko. Kirkolliset toimitukset: "Asiakkuudenhallintajärjestelmien" edelleen kehittäminen. Papit ovat lähettäneet kirkollisten toimitusten kohteena olleille perheille joulutervehdyksen. Suoritteet ja mittarit Lkm / keskim osall. Lempoisten messu 66/171 64/164 67/170 71/162 66/156 Majakka /83 44/101 Kasteet Vihkimiset Hautaukset

19 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Yleistä Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle. Viestintä teki vuoden aikana tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa lähinnä lehtijuttujen, internetsivujen, sosiaalisen median ja pienpainatteiden välityksellä. Lisäksi seurakuntalaisia kutsuttiin tilaisuuksiin lehti-ilmoitusten avulla. FM Marita Miettinen aloitti vakituisena työsuhteisena tiedottajana vuoden 2013 alussa. Viestintätyöryhmään valittiin uusiksi vapaaehtoisjäseniksi kaksivuotiskaudelle Markus Perko ja Mikko Vesamäki. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Seurakunta järjesti tiedotus- ja keskusteluillan Sääksjärven toiminnan tulevaisuudesta Sääksjärven seurakuntakeskuksessa sekä media-aamiaisen Lempäälän-Vesilahden Sanomien väelle Vanhassa pappilassa 9. lokakuuta. Kirkonportteja ilmestyi poikkeuksellisesti vain neljä. Yhteisöpalvelu Facebookissa seurakunnan sivujen tykkääjien määrä kasvoi 117:stä 262:een. Sivulla on tiedotettu tapahtumista ja kerrottu valokuvin seurakunnan toiminnasta. Lempäälän seurakunta avasi tilit myös Twitteriin ja You Tubeen. Tavoitteiden toteutuminen Uudistetaan seurakunnan internetsivusto. Kustannussyistä uudistuksen linjaksi valittiin sivuston ulkoasun selkiyttäminen ja raikastaminen. Toimittajan (Aldone) aikatauluista johtuen sivut avataan vuoden 2014 keväällä. Tehdään hallintoa ja kaikkia työaloja koskeva viestinnän kartoitus ja sen pohjalta tarkistetaan viestintää koskevat ohjeet ja suunnitelmat. Kartoitus tehtiin haastattelemalla suurimpien työalojen johtajia. Vastausten pohjalta päivitettiin vuonna 2010 tehty viestintästrategia erillisohjeineen. Kriisiviestinnän osuus päivitetään valmiussuunnitelman yhteydessä keväällä Tehdään vapaaehtoistyöstä esite ja pidetään vapaaehtoistyötä muutenkin esillä. Kirkonportti-lehden haastateltaviksi valittiin tietoisesti eri-ikäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyön tiedotuksen luonne muuttui, kun diakoniatyö avasi syksyllä Suurella sydämellä -internetsivut. Esitettä ei tarvittu. Talousarvion toteutuminen Tiedotuksen ja viestinnän budjetti oli riittävä. Suoritteet ja mittarit Seurakuntalehtien määrä / sivumäärä Internetsivujen keskimääräinen käyntimäärä / kuukausi Yksittäisten tapahtumien erillisilmoitukset

20 PAJA 1: Lapsi-, perhe- ja parisuhdetyö 20

21 LAPSI- JA PERHETYÖ Yleistä Päiväkerhotyö Lapsityö tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja toteuttaa kirkon kasteopetusta. Seurakunnassa lapsi saa kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Toimintaa pyritään järjestämään niin, että se tavoittaisi mahdollisimman monia lapsia ja heidän perheitään säännöllisesti joko seurakunnan järjestämässä toiminnassa tai muualla varhaiskasvatuksen piirissä. Perhekerhotyö Perhekerhotyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja tarjoaa perheille sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä vastaanottaa kuntaan muuttavia uusia perheitä. Perhekerhotyö tukee vanhempia heidän jaksamisessaan ja toimii näin ennaltaehkäisevästi. Perhekerhot auttavat perheitä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Toiminnassa yritetään huomioida myös erityistä tukea tarvitsevia perheitä. Perhetyö Perhetyössä toimitaan monipuolisesti tavoittaen myös sellaisia perheitä, jotka eivät käy lapsi- ja perhetyön viikkotoiminnassa. Perhetyö tutustuttaa ja sitouttaa perheitä seurakunnan jumalanpalveluselämään ja seurakuntayhteyteen. Perhetyössä pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevia perheitä ja tarjotaan tukea heidän arkeensa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen lapsi- ja perhetyössä Tiedotetaan mahdollisemman hyvin, varhain ja uudet seurakuntalaiset huomioiden. On tiedotettu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin (kirjastot, neuvolat ym.) ja tavoitettu hyvin uudet asukkaat. Kaikki tärkeät tiedotteet ovat lähteneet myös päivähoitoon. Leireille on osallistunut paljon uusia perheitä. Lapsi- ja perhetyölle valmistui uusi esite vuoden lopussa. Pidetään yllä traditioita ja etsitään uusia tapoja tavoittaa perheitä On jatkettu hyväksi koettuja tapahtumia, jotka ovat tavoittaneet perhe hyvin. Aloitettiin uusi useamman kerran kaudessa toteutettava liikunnallinen tapahtuma Liikkulauantai, joka kannustaa perheitä hyödyntämään Lempäälän monipuolisia ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Tapahtumat ovat saanet innostuneen vastaanoton. Lähetettiin kaikkien kastettujen lasten koteihin Pienelle parasta -materiaalia noin kaksi kuukautta kasteen jälkeen. Materiaali (rukousvihko ja tuutulauluja sisältävä cd-levy) on tarkoitettu vanhempien kristillisen kasvatuksen tueksi. Lisättiin myös seurakunnan onnittelukorttien lähettämistä 1-4-vuotiaille (aikaisemmin lähetettiin vain 4-vuotiaille). Vuoden toiminnassa ollut vauvakerho vauvaperheille lopetettiin säästösyistä ja tilanpuutteen vuoksi. Perheet olisivat halunneet sen jatkuvan. 21

22 Kahdessa kerhopisteessä (Hakkari ja Kulju) aloitettiin perheiden toiveesta kokeilu, jossa kerho kokoontuu kolme kertaa viikossa kahden sijasta. Kerhomalli on toiminut hyvin, ja siitä on tullut paljon myönteistä palautetta. Jatketaan hyvää ja monipuolista yhteistyötä päivähoidon kanssa sekä heidän uskontokasvatuksensa tukemista. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti päivähoidon kanssa. Säännöllisiä hartauksia eli lisättiin uusiin paikkoihin. Tällä hetkellä käydään 12 eri päiväkodissa kerran kuukaudessa. Syksyllä aloitettiin jälleen uskontokasvatuskoulutus päivähoidon työntekijöille. Pidettiin päivähoitolapsille neljä omaa joulukirkkoa, joissa kävi yhteensä noin 800 lasta. Jatketaan yksinhuoltajatoimintaa ja mietitään siihen uusia muotoja. Pidettiin yksinhuoltajaleiri, joka oli melkein täynnä. Suunniteltiin uutta tapaa tavoittaa yhden vanhemman perheitä yhdessä kunnan perhetyön yksikön kanssa, ja päätettiin aloittaa kerran kuukaudessa kokoontuvat yhden vanhemman perheen illat Majakalla yhteistyössä kunnan kanssa vuoden 2014 alusta. Kaikkien lapsityöntekijöiden ATK-taitoja kartoitetaan ja osaamista lisätään sitä tarvitseville. Kartoitusta ja opastusta on ehditty aloittamaan vasta 2014 vuoden alusta. Mietitään toimivia ratkaisuja riittäviin vapaapäiväjärjestelyihin työntekijöille. On onnistuttu järjestämään yksi vapaapäivä kaikille leirillä olleille työntekijöille leirien jälkeen. Perhetyöntiimi on ottanut vastuuta perhetyöstä, ja tiimin työtä kehitetään edelleen. Työalajohtajan viikonlopputyön määrää on saatu vähennettyä. Työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti iäkkäimmillä työntekijöillä. Työssä jaksamiseen yritetty vaikuttaa työpaikoilla tehtävillä järjestelyillä ja kuntoutuksilla (7 lastenohjaajaa on ollut erilaisissa kuntoutuksissa vuoden 2013 aikana, jotka jatkuvat edelleen vuosina 2014 ja 2015). Työssä tukevia toimenpiteitä on mietitty jo usealla iäkkäämmällä työntekijällä, ja työkykyasioita pidetään aktiivisesti esillä. Muistetaan iloita hyvin seurakuntalaisia tavoittavasta lapsi- ja perhetyöstä ja kaikista kohtaamistamme lapsista ja perheistä. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Erityisesti kuntaan muuttaneet uudet perheet ovat kertoneet iloinneensa hyvästä toiminnastamme. 22

23 Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä palkkojen osuus ylittyi, koska jouduttiin palkkaamaan tilapäinen työntekijä työkyvyttömyyden vuoksi. Edellisenä vuonna tehty säästötavoite ei täysin toteutunut. Säästöä syntyi perhekerhotyön ja perhetyön palkoista, joten kokonaisuutena lapsi- ja perhetyö pysyi hyvin talousarvion raameissa. Palkoissa pystyttiin ottamaan kiinni kesäaikaan, kun määräaikaisten työt aloitettiin myöhemmin kuin vakituisten. Suoritteet ja mittarit Suoritteet päiväkerhoryhmiä osallistujia 455 osallistujia 450 osallistujia 435 tapahtumia ja tilaisuuksia 57 osallistujia n osallistujia n osallistujia n retkiä 28 osallistujia 400 leiripäiviä kerholaisille 2, osallistujia 90 päiväkotikäyntejä 78 osallistujia n.3000 esikoulukäyntejä 9,osallistujia osallistujia 550 osallistujia 400 2, osallistujia 92 2, osallistujia osallistujia n , osallistujia osallistujia n , osallistujia 140 Perhekerhotyö Perhekerhojen määrä väheni syksyllä kahdella. Sääksjärven tiloissa ei pystytty pitämään perhekerhoa, sillä tila osoittautui liian pieneksi. Vauvakerho lopetettiin toistaiseksi, koska yritettiin säästää palkkakuluissa. Säästöä syntyikin perhekerhon palkoissa. Sijaisuudet yritettiin hoitaa pääsääntöisesti omin voimin ja antamalla vapaata ylimääräisistä tunneista määräaikaisille työntekijöille. Suoritteet ja mittarit Suoritteet perhekerhoryhmiä 6 osallist./viikko osallist./viikko 460 kokoontumiskertoja käyntikertoja 204 n n /kevät ja 5/syksy osallist./viikko n

24 Perhetyö Perhetyössä aloitettiin uusi toimintamuoto, Liikkulauantait. Kaikki pyrittiin tekemään mahdollisimman edullisesti. Käytettiin hyödyksi ilmaisia retkeilypaikkoja ja kunnan liikuntatiloja. Retket ym. toteutettiin lähelle ja suurin osa kustannuksista kerättiin perheiltä. Suoritteet ja mittarit Suoritteet Perhekirkot Perheleirit 4 n. 180 osallistujaa Perhetapahtumat 6 n. 850 osallistujaa 4 n. 170 osallistujaa 6 n. 800 osallistujaa 4 n. 190 osallistujaa 11 n.1000 Perheretket 2 n. 60 osallistujaa - 1 n. 50 osallistujaa 24

25 PARISUHDETYÖ Yleistä Parisuhdetyössä on pyritty rohkaisemaan pariskuntia oman parisuhteen hoitamiseen ja tukemaan heitä siinä. Työtä on ollut tekemässä pappi, lastenhoitajat ja vapaaehtoisten vastuunkantajapariskuntien tiimi. Työ on keskittynyt tapahtumien järjestämiseen ja koordinoimiseen. Vaikka parisuhdetyö on irtautunut perhetyöstä omaksi työalaksi, niin nämä ovat silti vuorovaikutuksessa toisiinsa. Parisuhdetyössä otetaan huomioon perheet myös kokonaisuudessaan. Jos parisuhde voi hyvin, niin koko perhe voi hyvin. Tavoitteiden toteutuminen Työn pääpaino oli aiempien vuosien tapaan parisuhteiden kriisien ennaltaehkäisyssä. Keväällä lapsiperheiden parisuhdeilta peruuntui, sillä työntekijävaihdokset vaikuttivat työn toteuttamiseen. Syksyllä ko. ilta toteutettiin kuitenkin onnistuneesti kunnan kanssa ja se kokosi lähes 100 osallistujaa. Sen lisäksi lastenhoidossa oli kymmeniä lapsia. Palaute illasta oli äärimmäisen positiivista, joten tämän kaltaisille te loille on selvästä kysyntää. Keväällä toteutui myös Ilta Rakkaudelle -tapahtuma kirkossa, joka oli onnistunut. Romanttinen iltapala peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kuluneen vuoden aikana tehtiin myös yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, kun parisuhdetyön pappi osallistui MLL:n toimintaan. Parisuhdetyön tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Vuonna 2013 Lempäälän kunnan ja seurakunnan yhdessä tekemä parisuhdetyö palkittiin vuoden parisuhdetekona Kataja ry:n toimesta. Määrärahojen riittävyys Määrärahat olivat riittävät. Suoritteet Tilaisuuksien määrä / yhteenlaskettu osallistujamäärä (suluissa lisäksi hoidettujen lasten määrä): Parisuhdeillat 3 / 194 (46) 5 / 235 (n 65) 5/200 3/140 (50) Parisuhdetapahtumapäivät 1 / 30 (39) 3 /n 100 (n 40) 1/30 0/0 Parisuhdekurssit ja -leirit 4 / 80 (26) 2 / n 20 (10) 1/20 0/0 25

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen.

le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen. le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen. Retket, leirit ja juhlat 14.2. 75-vuotiaiden retki Sinappiin 21.3. Omaishoitajien retki Turun omaishoitokeskukseen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ 1 3 4 8 20 24 Älkää erotko. Haluamme keskustella kanssanne! KIRKKO OLEMME ME Toiminta ja talous puntarissa Kirkosta eroaminen ei ota laantuakseen Rakentaminen teetti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot