LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp"

Transkriptio

1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp 1

2 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Minä lastenohjaajana 5 osp Hyvinvoiva lapsi 8 osp Lapsen hyvä arki 10 osp LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO 45 osp Lapsi seurakunnassa 6 osp Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut.kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) 6 osp Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa 16 osp Perhe ja vanhemmuus 6 osp PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ 40 osp Perheiden kanssa toimiminen 8 osp Perhe yhteiskunnassa 8 osp Työssä perheiden kanssa 18 osp KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS 20 osp Kouluikäisen lapsen maailma 6 osp Aktiivinen kouluikäinen 6 osp Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa 8 osp 2

3 Valinnaiset tutkinnonosat (valitaan kaksi) ILMAISUTAITOJEN OHJAUS 15 osp Luovuus ja ilmaisu 6 osp Ilmaisutaitoja ohjaamassa 9 osp TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS 20 osp Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 8 osp Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa 12 osp MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä 4 osp Monikulttuurisuus työssä 11 osp KRISTILLINEN KASVATUS 15 osp Kristillisen kasvatuksen avaimet 6 osp Kristillisenä kasvattajana toimiminen 9 osp 3

4 Tuotteistaminen 4 osp PALVELUJEN TUOTTAMINEN 15 osp Talous, hallinto ja yrittäjyys 3 osp Työssäoppiminen 8 osp Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ ERIKOISAMMATTITUTKIN-NOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 4

5 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH1 Minä lastenohjaajana Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 5 osp Tuntee lastenohjaajan ammatin, arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja varhaiskasvatuspalvelut. Osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Huolehtii omasta jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan. LKOH1.1 Ammattietiikka LKOH1.2 Varhaiskasvatuspalvelut LKOH1.3 Ammatillinen vuorovaikutus LKOH1.4 EA 1 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 5

6 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH2 Hyvinvoiva lapsi Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 8 osp Osaa huolehtia lapsen perustarpeista ja turvallisuudesta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet. Tuntee lapsen kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen. Toimii lapsen kanssa vuorovaikutuksessa ja osaa tukea lapsen osallisuutta. Osaa toteuttaa lapsen eettistä ja arvokasvatusta. Toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Osaa kohdata tukea tarvitsevan lapsen. LKOH2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LKOH2.2 Lastenhoito LKOH2.3 Varhaiskasvatus LKOH2.4 Eettinen ja arvokasvatus LKOH2.5 Tukea tarvitseva lapsi Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 6

7 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKO3 Lapsen hyvä arki Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 10 osp Ohjaa ja tukee lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja menetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. LKOH3.1 Kuvataidekasvatus ja kädentaidot LKOH3.2 Musiikilliset työtavat LKOH3.3 Draamakasvatus LKOH3.4 Nukketeatteri LKOH3.5 Liikuntakasvatus LKOH3.6 Lastenkirjallisuus LKOH3.7 Esiopetus LKOH3.8 Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH4 Lapsi seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee kasteopetuksen keskeisen sisällön. Osaa tukea lapsen hengellistä pohdintaa. Osaa suunnitella ja toteuttaa kristillistä kasvatusta lapsilähtöisesti. LKOH4.1 Raamatun maailma LKOH4.2 Kirkon oppi LKOH4.3 Kristillinen kasvatus Hyväksytty (Hyv) /Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH5 Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut. kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee erilaisten katsomusten keskeisiä sisältöjä. Pohtii omaa elämänkatsomustaan. Osaa tukea lasta katsomuksellisissa kysymyksissä. LKOH5.1 Uskonnonvapaus kasvatustyössä LKOH5.2 Kasvatuskumppanuus tunnustuksellisessa kasvatuksessa / uskontoon sitoutumattomassa kasvatuksessa LKOH5.3Tunnustuksellisen uskonnollisen kasvatuksen toteuttaminen / uskontoon sitoutumattoman katsomuskasvatuksen toteuttaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH6 Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 16 osp Kunnan ja / tai kirkon tai yksityisen varhaiskasvatuksen työpaikat, esimerkiksi päiväkodit, päiväkerho- ja perhekerhotyö, avoin varhaiskasvatus Toimii vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja tukee tämän osallisuutta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet ja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, perushoidosta ja turvallisuudesta ottaen huomioon lapsen yksilöllisyyden. Suunnittelee ja toteuttaa lapsilähtöistä kasvatustoimintaa lapselle tai lapsiryhmälle. Ottaa toiminnassa huomioon varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Ohjaa lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen ottaen huomioon leikin arvon ja merkityksen lapsen kehitykselle. Toteuttaa uskontokasvatusta ja arvokasvatusta yhteiskunnan varhaiskasvatuspalveluissa ja / tai kristillistä kasvatusta kirkon kasvatustoiminnassa / muuhun uskontoon perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. Ymmärtää kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tuntee lastenohjaajan ammatin, sen arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä varhaiskasvatuspalvelut. Toimii työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä vanhempien kanssa toteuttaen kasvatuskumppanuutta. Tuntee erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestettävän toiminnan periaatteita. Toimii oman työnsä ammatillisten ja eettisten periaatteiden mukaan. Huolehtii omasta ammatillisesta kasvustaan ja työhyvinvoinnistaan. Huolehtii työturvallisuudesta. LKOH6.1 Työssäoppiminen päiväkodissa LKOH6.2 Työssäoppiminen/ projekti seurakunnassa LKOH7 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 10

11 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK1 Perhe ja vanhemmuus Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 6 osp Toimii kunnioittaen vanhempia ensisijaisina kasvattajina. Osaa keskustella perheiden kanssa elämänkatsomuksiin ja erilaisiin arvoihin liittyvistä kysymyksistä. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. PYK1.1 Perheiden moninaisuus PYK1.2 Arvot ja elämänkatsomukset PYK1.3 Tukea tarvitseva perhe PYK1.4 Työnohjaus ja työssäjaksaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 11

12 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK2 Perheiden kanssa toimiminen Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan. Tukee vanhemmuuden iloa. Toimii perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien ja monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tukee perheiden kristillistä kasvatusta tai muuhun katsomukseen liittyvää kasvatusta. PYK2.1 Perhelähtöinen ja yhteisöllinen työ PYK2.2 Perheen vuorovaikutusta tukevat menetelmät PYK2.3 Monikulttuurinen kasvatustyö PYK2.4 Kirkkovuosi ja juhlapyhäperinteet PYK2.5 Viestintä ja mediaosaaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK3 Perhe yhteiskunnassa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostossa. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. PYK3.1 Vaikuttaminen yhteiskunnassa PYK3.2 Perhepolitiikka PYK3.3 Lastensuojelu PYK3.4 Vaihtoehtoiset pedagogiikat PYK3.5 Yrittäjyys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK4 Työssä perheiden kanssa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 18 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus tai perhetyö tai avoin varhaiskasvatus Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan yhdessä vanhempien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kunnioittaa vanhempia lapsen ensisijaisina kasvattajina ja osaa toimia perheen lähtökohdista käsin sekä tukea vanhemmuuden iloa. Tuntee lapsi- ja perhetyön arvopohjan ja toiminnan lähtökohdat ja soveltaa niitä eri toimintaympäristöissä. Kohtaa vanhemmat ja omaa valmiuksia keskustella perheiden kanssa sekä kristillisiin, muihin uskontoihin ja katsomuksellisiin että erilaisiin arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Toimii yhdessä perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien. Ottaa huomioon toiminnassaan erilaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. Osaa toimia tilanteeseen sopivalla tavalla vuorovaikutustilanteissa. Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostoissa. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. Toimii monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. PYK4.1 Työssäoppiminen avoimessa varhaiskasvatuksessa /projekti PYK4.2 Työssäoppiminen: kasvatuskumppanuuden toteuttaminen PYK5 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 14

15 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO1 Kouluikäisen lapsen maailma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Tuntee lakien ja asiakirjojen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tuntee kouluikäisen kehitysvaiheet ja hyödyntää tietoa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuntee kouluikäisen eettistä ja arvokasvatusta. Tuntee aamu- ja iltapäivätoiminnan tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laadun ja kestävän kehityksen tavoitteet. Tuntee terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä käsitteitä. KAIO1.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet KAIO1.2 Kouluikäisen kehitys KAIO1.3 Eettisen kasvun tukeminen KAIO1.4 Hygieniapassi KAIO1.5 Ensiapu 2 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 15

16 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO2 Aktiivinen koululainen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa hyödyntäen kouluikäisille sopivia ohjausmenetelmiä. Osaa edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä leikin ja liikunnan avulla. Tietää mediakasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Osaa ilmaista itseään ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa. Osaa järjestää leiri- ja / tai retkitoimintaa. Tietää ympäristökasvatuksen periaatteet. KAIO2.1 Ohjaajana iltapäivätoiminnassa KAIO2.2 Liikkuva koululainen KAIO2.3 Mediakasvatus KAIO2.4 Retki- ja leiritoiminta KAIO2.5 Ympäristökasvatus KAIO2.6 Kristillinen kasvatus aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai KAIO2.7 Kouluikäisen elämänkatsomustieto Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO3 Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 8 osp Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoavat työpaikat Osaa järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Osaa toteuttaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa eettistä ja arvokasvatusta sekä lisäksi kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa kristillistä kasvatusta. Ottaa huomioon eri- ikäisten ja erilaisten lasten kehitysvaiheet ja tarpeet. Huolehtii lapsen hyvinvoinnista, perustarpeista ja turvallisuudesta huomioon ottaen lapsen yksilölliset tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet. Ohjaa lasta yhteisöllisyyteen ja toisten huomioonottamiseen. Tuntee koulun ja muiden moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön. Toimii yhteistyössä vanhempien kanssa. Osaa järjestää toimintaympäristön siten, että se antaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan sekä omaan rauhaan ja hiljentymiseen. Tuntee leiri- ja retkitoiminnan järjestämisen periaatteet. Tuntee mediakasvatuksen toteuttamiseen liittyvät periaatteet. Toteuttaa ympäristökasvatusta. Tuntee alan yritysten toimintaa, tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteet. KAIO3.1 Työssäoppiminen koululaisten iltapäivätoiminnassa KAIO3.2 Työssäoppiminen leiri- ja / tai retkitoiminnassa KAIO4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 17

18 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO1 Luovuus ja ilmaisu Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja sisällölliset orientaatiot. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kehitykselle. Osaa kehittää omia ilmaisullisia taitojaan sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO1.1 Taide- ja ilmaisukasvatus ILMO1.2 Kuvallinen ilmaisu ILMO1.3 Musiikki ja luova liikunta ILMO1.4 Draama ja puheilmaisu ILMO1.5 Nukketeatteri ilmaisun välineenä Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO2 Ilmaisutaitoja ohjaamassa Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 9 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Suunnittelee ja toteuttaa toimintaa siten, että se tukee lapsen luovuutta, taiteellista kokemista ja itseilmaisua. Ottaa ohjauksessa huomioon lapselle ominaisen tavan toimia ja varhaiskasvatuksen orientaatiot. Käyttää erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kehittää omia ilmaisullisia taitojaan monipuolisesti. Kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO 2.1 Työssäoppiminen/projekti ilmaisutaitojen ohjauksessa ILMO 3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Ilmaisutaitojen ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 19

20 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA1 Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Tuntee lapsen yleisimmät kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osaa varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. TULA1.1 Kasvun ja kehityksen häiriöt TULA1.2 Erityiskasvatuksen menetelmät TULA1.3 Moniammatillinen työ ja tukijärjestelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 20

21 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA2 Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 12 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Osaa toimia tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kanssa. Varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. Pyrkii lapsen terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen. Tuntee yleisimmät lapsen kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osallistuu moniammatillisen työryhmän toimintaan työn eettiset periaatteet huomioon ottaen. Osaa ottaa huomioon ohjauksessa tukea tarvitsevan lapsen kannalta varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia. TULA2.1 Työssäoppiminen tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa TULA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 21

22 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY1 Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 4 osp Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista. Osaa tarkastella omaa uskontoaan, kulttuuriaan ja arvojaan. Toimii monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin ja tukijärjestelmät. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY1.1 Uskonnot, kulttuurit ja monikulttuurisuuskasvatus MOTY1.2 Kotoutumisprosessi ja tukijärjestelmät MOTY1.3 Suomi toisena kielenä MOTY1.4 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 22

23 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY2 Monikulttuurisuus työssä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 11 osp Kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, seurakunnan lapsi- ja perhetyö Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista sekä osallistuu kansainvälisyyskasvatukseen. Tarkastelee omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja arvojaan suhteessa erilaisuuteen. Hallitsee valmiuksia kohdata erilaisista taustoista tulevia lapsia ja perheitä ja toimimaan rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Tiedostaa arvojen ja asenteiden merkitystä monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Järjestää toimintaa monikulttuurisessa työympäristössä. Luo suvaitsevan ja kannustavan ilmapiirin vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin. Osaa tukea maahanmuuttajalapsen ja perheen kotoutumista arjen tilanteissa. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen/ruotsin kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY2.1 Työssäoppiminen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja /tai perheiden kanssa MOTY3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 23

24 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA1 Kristillisen kasvatuksen avaimet Kristillinen kasvatus 15 osp 6 osp Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua ja ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan ja kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. KRIKA1.1 Kirkon oppia ja Raamattu KRIKA1.2 Seurakunnan työmuodot KRIKA1.3 Lapsen hengellisyyden ja osallisuuden tukeminen KRIKA1.4 Kristillisen kasvatuksen menetelmät KRIKA1.5 Jumalanpalveluskasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 24

25 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA2 Kristillisenä kasvattajana toimiminen Kristillinen kasvatus 15 osp 9 osp Ev.lut. kirkon lapsi- ja perhetyö Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua. Syventää kokonaisvaltaisen kristillisen kasvatuksen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Luo turvallisen ilmapiirin kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa. Ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Ottaa huomioon kasteen merkityksen ja kasvatuskumppanuuden kristillisessä kasvatuksessa. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon merkityksen elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan sekä kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. Syventää perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseen liittyvää osaamistaan. Ymmärtää yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja kirkon varhaiskasvatuksen yhteistyön merkityksen erityisesti uskontokasvatuksen näkökulmasta. KRIKA2.1 Työssäoppiminen seurakunnan lapsi- ja perhetyössä KRIKA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Kristillinen kasvatus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 25

26 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU1 Tuotteistaminen Palvelujen tuottaminen 15osp 4 osp Tuntee tuotteistamisen ja palvelujen markkinoinnin keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. PATU1 Tuotteistaminen Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 26

27 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Palvelujen tuottaminen 15osp 3 osp Osaa ottaa tuotteistamisessa huomioon käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa suunnitella alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 27

28 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU3 Työssäoppiminen Palvelujen tuottaminen 15osp 8 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa suunnitella, arvioida ja kehittää itsenäisesti tavoitteellisia toimintakokonaisuuksia tai sen osia kohderyhmän mukaisesti. Osaa toimia alan palveluita suunnittelevan, toteuttavan ja arvioivan työryhmän jäsenenä. Tuntee palveluiden tuotteistamisen keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä. Huomioi käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa laatia markkinointisuunnitelmia ja hoitaa itsenäisesti markkinointia. Suunnittelee alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU3 Työssäoppiminen PATU4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Palvelujen tuottaminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 28

29 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 6 osp Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne. Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 29

30 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 5 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen. Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 4 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. Selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. Osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen YTS4 Ammattiosaamisen näyttö/ tutkintotilaisuus: Yritystoiminnan suunnittelu Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 31

32 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YT1 Työssäoppiminen (Yrityksessä toimiminen) Yrityksessä toimiminen 15osp 15osp yksityiset varhaiskasvatuspalvelut, yksityinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. Osaa täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen. Osaa suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti. Osaa tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä. Osaa hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja. Esittelee yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa. Käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa. Toimii yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osaa arvioida yrityksen kehittämistarpeita. YT1 Työssäoppiminen YT2 Ammattiosaamisen näyttö: Yrityksessä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 32

33 Järvenpään kampus Järvenpääntie Järvenpää p (vaihde) Pieksämäen kampus Huvilakatu Pieksämäki p (vaihde) Jaakkiman kampus Opistontie Ruokolahti p. (05)

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat P Oppiminen ja oppimisympäristöt,

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot