LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp"

Transkriptio

1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp 1

2 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Minä lastenohjaajana 5 osp Hyvinvoiva lapsi 8 osp Lapsen hyvä arki 10 osp LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO 45 osp Lapsi seurakunnassa 6 osp Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut.kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) 6 osp Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa 16 osp Perhe ja vanhemmuus 6 osp PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ 40 osp Perheiden kanssa toimiminen 8 osp Perhe yhteiskunnassa 8 osp Työssä perheiden kanssa 18 osp KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS 20 osp Kouluikäisen lapsen maailma 6 osp Aktiivinen kouluikäinen 6 osp Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa 8 osp 2

3 Valinnaiset tutkinnonosat (valitaan kaksi) ILMAISUTAITOJEN OHJAUS 15 osp Luovuus ja ilmaisu 6 osp Ilmaisutaitoja ohjaamassa 9 osp TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS 20 osp Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 8 osp Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa 12 osp MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä 4 osp Monikulttuurisuus työssä 11 osp KRISTILLINEN KASVATUS 15 osp Kristillisen kasvatuksen avaimet 6 osp Kristillisenä kasvattajana toimiminen 9 osp 3

4 Tuotteistaminen 4 osp PALVELUJEN TUOTTAMINEN 15 osp Talous, hallinto ja yrittäjyys 3 osp Työssäoppiminen 8 osp Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ ERIKOISAMMATTITUTKIN-NOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 4

5 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH1 Minä lastenohjaajana Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 5 osp Tuntee lastenohjaajan ammatin, arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja varhaiskasvatuspalvelut. Osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Huolehtii omasta jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan. LKOH1.1 Ammattietiikka LKOH1.2 Varhaiskasvatuspalvelut LKOH1.3 Ammatillinen vuorovaikutus LKOH1.4 EA 1 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 5

6 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH2 Hyvinvoiva lapsi Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 8 osp Osaa huolehtia lapsen perustarpeista ja turvallisuudesta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet. Tuntee lapsen kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen. Toimii lapsen kanssa vuorovaikutuksessa ja osaa tukea lapsen osallisuutta. Osaa toteuttaa lapsen eettistä ja arvokasvatusta. Toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Osaa kohdata tukea tarvitsevan lapsen. LKOH2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LKOH2.2 Lastenhoito LKOH2.3 Varhaiskasvatus LKOH2.4 Eettinen ja arvokasvatus LKOH2.5 Tukea tarvitseva lapsi Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 6

7 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKO3 Lapsen hyvä arki Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 10 osp Ohjaa ja tukee lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja menetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. LKOH3.1 Kuvataidekasvatus ja kädentaidot LKOH3.2 Musiikilliset työtavat LKOH3.3 Draamakasvatus LKOH3.4 Nukketeatteri LKOH3.5 Liikuntakasvatus LKOH3.6 Lastenkirjallisuus LKOH3.7 Esiopetus LKOH3.8 Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH4 Lapsi seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee kasteopetuksen keskeisen sisällön. Osaa tukea lapsen hengellistä pohdintaa. Osaa suunnitella ja toteuttaa kristillistä kasvatusta lapsilähtöisesti. LKOH4.1 Raamatun maailma LKOH4.2 Kirkon oppi LKOH4.3 Kristillinen kasvatus Hyväksytty (Hyv) /Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH5 Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut. kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee erilaisten katsomusten keskeisiä sisältöjä. Pohtii omaa elämänkatsomustaan. Osaa tukea lasta katsomuksellisissa kysymyksissä. LKOH5.1 Uskonnonvapaus kasvatustyössä LKOH5.2 Kasvatuskumppanuus tunnustuksellisessa kasvatuksessa / uskontoon sitoutumattomassa kasvatuksessa LKOH5.3Tunnustuksellisen uskonnollisen kasvatuksen toteuttaminen / uskontoon sitoutumattoman katsomuskasvatuksen toteuttaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH6 Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 16 osp Kunnan ja / tai kirkon tai yksityisen varhaiskasvatuksen työpaikat, esimerkiksi päiväkodit, päiväkerho- ja perhekerhotyö, avoin varhaiskasvatus Toimii vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja tukee tämän osallisuutta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet ja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, perushoidosta ja turvallisuudesta ottaen huomioon lapsen yksilöllisyyden. Suunnittelee ja toteuttaa lapsilähtöistä kasvatustoimintaa lapselle tai lapsiryhmälle. Ottaa toiminnassa huomioon varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Ohjaa lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen ottaen huomioon leikin arvon ja merkityksen lapsen kehitykselle. Toteuttaa uskontokasvatusta ja arvokasvatusta yhteiskunnan varhaiskasvatuspalveluissa ja / tai kristillistä kasvatusta kirkon kasvatustoiminnassa / muuhun uskontoon perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. Ymmärtää kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tuntee lastenohjaajan ammatin, sen arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä varhaiskasvatuspalvelut. Toimii työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä vanhempien kanssa toteuttaen kasvatuskumppanuutta. Tuntee erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestettävän toiminnan periaatteita. Toimii oman työnsä ammatillisten ja eettisten periaatteiden mukaan. Huolehtii omasta ammatillisesta kasvustaan ja työhyvinvoinnistaan. Huolehtii työturvallisuudesta. LKOH6.1 Työssäoppiminen päiväkodissa LKOH6.2 Työssäoppiminen/ projekti seurakunnassa LKOH7 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 10

11 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK1 Perhe ja vanhemmuus Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 6 osp Toimii kunnioittaen vanhempia ensisijaisina kasvattajina. Osaa keskustella perheiden kanssa elämänkatsomuksiin ja erilaisiin arvoihin liittyvistä kysymyksistä. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. PYK1.1 Perheiden moninaisuus PYK1.2 Arvot ja elämänkatsomukset PYK1.3 Tukea tarvitseva perhe PYK1.4 Työnohjaus ja työssäjaksaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 11

12 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK2 Perheiden kanssa toimiminen Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan. Tukee vanhemmuuden iloa. Toimii perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien ja monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tukee perheiden kristillistä kasvatusta tai muuhun katsomukseen liittyvää kasvatusta. PYK2.1 Perhelähtöinen ja yhteisöllinen työ PYK2.2 Perheen vuorovaikutusta tukevat menetelmät PYK2.3 Monikulttuurinen kasvatustyö PYK2.4 Kirkkovuosi ja juhlapyhäperinteet PYK2.5 Viestintä ja mediaosaaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK3 Perhe yhteiskunnassa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostossa. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. PYK3.1 Vaikuttaminen yhteiskunnassa PYK3.2 Perhepolitiikka PYK3.3 Lastensuojelu PYK3.4 Vaihtoehtoiset pedagogiikat PYK3.5 Yrittäjyys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK4 Työssä perheiden kanssa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 18 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus tai perhetyö tai avoin varhaiskasvatus Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan yhdessä vanhempien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kunnioittaa vanhempia lapsen ensisijaisina kasvattajina ja osaa toimia perheen lähtökohdista käsin sekä tukea vanhemmuuden iloa. Tuntee lapsi- ja perhetyön arvopohjan ja toiminnan lähtökohdat ja soveltaa niitä eri toimintaympäristöissä. Kohtaa vanhemmat ja omaa valmiuksia keskustella perheiden kanssa sekä kristillisiin, muihin uskontoihin ja katsomuksellisiin että erilaisiin arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Toimii yhdessä perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien. Ottaa huomioon toiminnassaan erilaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. Osaa toimia tilanteeseen sopivalla tavalla vuorovaikutustilanteissa. Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostoissa. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. Toimii monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. PYK4.1 Työssäoppiminen avoimessa varhaiskasvatuksessa /projekti PYK4.2 Työssäoppiminen: kasvatuskumppanuuden toteuttaminen PYK5 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 14

15 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO1 Kouluikäisen lapsen maailma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Tuntee lakien ja asiakirjojen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tuntee kouluikäisen kehitysvaiheet ja hyödyntää tietoa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuntee kouluikäisen eettistä ja arvokasvatusta. Tuntee aamu- ja iltapäivätoiminnan tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laadun ja kestävän kehityksen tavoitteet. Tuntee terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä käsitteitä. KAIO1.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet KAIO1.2 Kouluikäisen kehitys KAIO1.3 Eettisen kasvun tukeminen KAIO1.4 Hygieniapassi KAIO1.5 Ensiapu 2 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 15

16 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO2 Aktiivinen koululainen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa hyödyntäen kouluikäisille sopivia ohjausmenetelmiä. Osaa edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä leikin ja liikunnan avulla. Tietää mediakasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Osaa ilmaista itseään ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa. Osaa järjestää leiri- ja / tai retkitoimintaa. Tietää ympäristökasvatuksen periaatteet. KAIO2.1 Ohjaajana iltapäivätoiminnassa KAIO2.2 Liikkuva koululainen KAIO2.3 Mediakasvatus KAIO2.4 Retki- ja leiritoiminta KAIO2.5 Ympäristökasvatus KAIO2.6 Kristillinen kasvatus aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai KAIO2.7 Kouluikäisen elämänkatsomustieto Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO3 Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 8 osp Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoavat työpaikat Osaa järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Osaa toteuttaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa eettistä ja arvokasvatusta sekä lisäksi kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa kristillistä kasvatusta. Ottaa huomioon eri- ikäisten ja erilaisten lasten kehitysvaiheet ja tarpeet. Huolehtii lapsen hyvinvoinnista, perustarpeista ja turvallisuudesta huomioon ottaen lapsen yksilölliset tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet. Ohjaa lasta yhteisöllisyyteen ja toisten huomioonottamiseen. Tuntee koulun ja muiden moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön. Toimii yhteistyössä vanhempien kanssa. Osaa järjestää toimintaympäristön siten, että se antaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan sekä omaan rauhaan ja hiljentymiseen. Tuntee leiri- ja retkitoiminnan järjestämisen periaatteet. Tuntee mediakasvatuksen toteuttamiseen liittyvät periaatteet. Toteuttaa ympäristökasvatusta. Tuntee alan yritysten toimintaa, tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteet. KAIO3.1 Työssäoppiminen koululaisten iltapäivätoiminnassa KAIO3.2 Työssäoppiminen leiri- ja / tai retkitoiminnassa KAIO4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 17

18 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO1 Luovuus ja ilmaisu Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja sisällölliset orientaatiot. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kehitykselle. Osaa kehittää omia ilmaisullisia taitojaan sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO1.1 Taide- ja ilmaisukasvatus ILMO1.2 Kuvallinen ilmaisu ILMO1.3 Musiikki ja luova liikunta ILMO1.4 Draama ja puheilmaisu ILMO1.5 Nukketeatteri ilmaisun välineenä Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO2 Ilmaisutaitoja ohjaamassa Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 9 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Suunnittelee ja toteuttaa toimintaa siten, että se tukee lapsen luovuutta, taiteellista kokemista ja itseilmaisua. Ottaa ohjauksessa huomioon lapselle ominaisen tavan toimia ja varhaiskasvatuksen orientaatiot. Käyttää erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kehittää omia ilmaisullisia taitojaan monipuolisesti. Kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO 2.1 Työssäoppiminen/projekti ilmaisutaitojen ohjauksessa ILMO 3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Ilmaisutaitojen ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 19

20 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA1 Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Tuntee lapsen yleisimmät kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osaa varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. TULA1.1 Kasvun ja kehityksen häiriöt TULA1.2 Erityiskasvatuksen menetelmät TULA1.3 Moniammatillinen työ ja tukijärjestelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 20

21 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA2 Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 12 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Osaa toimia tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kanssa. Varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. Pyrkii lapsen terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen. Tuntee yleisimmät lapsen kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osallistuu moniammatillisen työryhmän toimintaan työn eettiset periaatteet huomioon ottaen. Osaa ottaa huomioon ohjauksessa tukea tarvitsevan lapsen kannalta varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia. TULA2.1 Työssäoppiminen tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa TULA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 21

22 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY1 Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 4 osp Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista. Osaa tarkastella omaa uskontoaan, kulttuuriaan ja arvojaan. Toimii monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin ja tukijärjestelmät. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY1.1 Uskonnot, kulttuurit ja monikulttuurisuuskasvatus MOTY1.2 Kotoutumisprosessi ja tukijärjestelmät MOTY1.3 Suomi toisena kielenä MOTY1.4 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 22

23 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY2 Monikulttuurisuus työssä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 11 osp Kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, seurakunnan lapsi- ja perhetyö Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista sekä osallistuu kansainvälisyyskasvatukseen. Tarkastelee omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja arvojaan suhteessa erilaisuuteen. Hallitsee valmiuksia kohdata erilaisista taustoista tulevia lapsia ja perheitä ja toimimaan rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Tiedostaa arvojen ja asenteiden merkitystä monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Järjestää toimintaa monikulttuurisessa työympäristössä. Luo suvaitsevan ja kannustavan ilmapiirin vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin. Osaa tukea maahanmuuttajalapsen ja perheen kotoutumista arjen tilanteissa. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen/ruotsin kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY2.1 Työssäoppiminen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja /tai perheiden kanssa MOTY3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 23

24 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA1 Kristillisen kasvatuksen avaimet Kristillinen kasvatus 15 osp 6 osp Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua ja ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan ja kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. KRIKA1.1 Kirkon oppia ja Raamattu KRIKA1.2 Seurakunnan työmuodot KRIKA1.3 Lapsen hengellisyyden ja osallisuuden tukeminen KRIKA1.4 Kristillisen kasvatuksen menetelmät KRIKA1.5 Jumalanpalveluskasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 24

25 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA2 Kristillisenä kasvattajana toimiminen Kristillinen kasvatus 15 osp 9 osp Ev.lut. kirkon lapsi- ja perhetyö Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua. Syventää kokonaisvaltaisen kristillisen kasvatuksen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Luo turvallisen ilmapiirin kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa. Ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Ottaa huomioon kasteen merkityksen ja kasvatuskumppanuuden kristillisessä kasvatuksessa. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon merkityksen elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan sekä kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. Syventää perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseen liittyvää osaamistaan. Ymmärtää yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja kirkon varhaiskasvatuksen yhteistyön merkityksen erityisesti uskontokasvatuksen näkökulmasta. KRIKA2.1 Työssäoppiminen seurakunnan lapsi- ja perhetyössä KRIKA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Kristillinen kasvatus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 25

26 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU1 Tuotteistaminen Palvelujen tuottaminen 15osp 4 osp Tuntee tuotteistamisen ja palvelujen markkinoinnin keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. PATU1 Tuotteistaminen Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 26

27 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Palvelujen tuottaminen 15osp 3 osp Osaa ottaa tuotteistamisessa huomioon käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa suunnitella alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 27

28 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU3 Työssäoppiminen Palvelujen tuottaminen 15osp 8 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa suunnitella, arvioida ja kehittää itsenäisesti tavoitteellisia toimintakokonaisuuksia tai sen osia kohderyhmän mukaisesti. Osaa toimia alan palveluita suunnittelevan, toteuttavan ja arvioivan työryhmän jäsenenä. Tuntee palveluiden tuotteistamisen keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä. Huomioi käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa laatia markkinointisuunnitelmia ja hoitaa itsenäisesti markkinointia. Suunnittelee alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU3 Työssäoppiminen PATU4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Palvelujen tuottaminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 28

29 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 6 osp Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne. Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 29

30 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 5 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen. Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 4 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. Selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. Osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen YTS4 Ammattiosaamisen näyttö/ tutkintotilaisuus: Yritystoiminnan suunnittelu Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 31

32 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YT1 Työssäoppiminen (Yrityksessä toimiminen) Yrityksessä toimiminen 15osp 15osp yksityiset varhaiskasvatuspalvelut, yksityinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. Osaa täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen. Osaa suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti. Osaa tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä. Osaa hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja. Esittelee yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa. Käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa. Toimii yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osaa arvioida yrityksen kehittämistarpeita. YT1 Työssäoppiminen YT2 Ammattiosaamisen näyttö: Yrityksessä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 32

33 Järvenpään kampus Järvenpääntie Järvenpää p (vaihde) Pieksämäen kampus Huvilakatu Pieksämäki p (vaihde) Jaakkiman kampus Opistontie Ruokolahti p. (05)

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2014

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2014 Määräys 56/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Näyttö/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Näyttö/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikka ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTENOHJAAJA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 1.8.2009 Hyväksytty Lahden diakonian instituutin johtokunnassa 15.6.2009.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Lapsi- ja perhetyön perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uudessakaupungissa 1.-2.6.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

lapsi- ja perhetyön perustutkinto,

lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto, LASTENOHJAAJA 2009 LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 18/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Humanistisen ja kasvatusalan tutkinnot Humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot) saavutetaan monentyyppisissä ohjauksen, kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Huippuosaajana toimiminen (15 osp) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja Hyvän elämän puolesta Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja sisällysluettelo Mietitkö, minne opiskelemaan seuraavaksi? 3 Hakeminen 4-5 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 180 osp 6-7 Lähihoitaja

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 E N E 30.9.2010 M M Ä N O S A A M 1 Tekijän/Yksikön I S T A nimi LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Keskeiset pienten lasten kasvatusta ohjaavat asiakirjat Suomessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä MINÄ USKONTOKASVATTAJANA Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksesta huolehtiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot