LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp"

Transkriptio

1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp 1

2 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Minä lastenohjaajana 5 osp Hyvinvoiva lapsi 8 osp Lapsen hyvä arki 10 osp LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO 45 osp Lapsi seurakunnassa 6 osp Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut.kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) 6 osp Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa 16 osp Perhe ja vanhemmuus 6 osp PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ 40 osp Perheiden kanssa toimiminen 8 osp Perhe yhteiskunnassa 8 osp Työssä perheiden kanssa 18 osp KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS 20 osp Kouluikäisen lapsen maailma 6 osp Aktiivinen kouluikäinen 6 osp Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa 8 osp 2

3 Valinnaiset tutkinnonosat (valitaan kaksi) ILMAISUTAITOJEN OHJAUS 15 osp Luovuus ja ilmaisu 6 osp Ilmaisutaitoja ohjaamassa 9 osp TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS 20 osp Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 8 osp Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa 12 osp MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä 4 osp Monikulttuurisuus työssä 11 osp KRISTILLINEN KASVATUS 15 osp Kristillisen kasvatuksen avaimet 6 osp Kristillisenä kasvattajana toimiminen 9 osp 3

4 Tuotteistaminen 4 osp PALVELUJEN TUOTTAMINEN 15 osp Talous, hallinto ja yrittäjyys 3 osp Työssäoppiminen 8 osp Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ ERIKOISAMMATTITUTKIN-NOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 4

5 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH1 Minä lastenohjaajana Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 5 osp Tuntee lastenohjaajan ammatin, arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja varhaiskasvatuspalvelut. Osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Huolehtii omasta jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan. LKOH1.1 Ammattietiikka LKOH1.2 Varhaiskasvatuspalvelut LKOH1.3 Ammatillinen vuorovaikutus LKOH1.4 EA 1 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 5

6 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH2 Hyvinvoiva lapsi Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 8 osp Osaa huolehtia lapsen perustarpeista ja turvallisuudesta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet. Tuntee lapsen kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen. Toimii lapsen kanssa vuorovaikutuksessa ja osaa tukea lapsen osallisuutta. Osaa toteuttaa lapsen eettistä ja arvokasvatusta. Toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Osaa kohdata tukea tarvitsevan lapsen. LKOH2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LKOH2.2 Lastenhoito LKOH2.3 Varhaiskasvatus LKOH2.4 Eettinen ja arvokasvatus LKOH2.5 Tukea tarvitseva lapsi Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 6

7 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKO3 Lapsen hyvä arki Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 10 osp Ohjaa ja tukee lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja menetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. LKOH3.1 Kuvataidekasvatus ja kädentaidot LKOH3.2 Musiikilliset työtavat LKOH3.3 Draamakasvatus LKOH3.4 Nukketeatteri LKOH3.5 Liikuntakasvatus LKOH3.6 Lastenkirjallisuus LKOH3.7 Esiopetus LKOH3.8 Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH4 Lapsi seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee kasteopetuksen keskeisen sisällön. Osaa tukea lapsen hengellistä pohdintaa. Osaa suunnitella ja toteuttaa kristillistä kasvatusta lapsilähtöisesti. LKOH4.1 Raamatun maailma LKOH4.2 Kirkon oppi LKOH4.3 Kristillinen kasvatus Hyväksytty (Hyv) /Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH5 Muuhun uskontoon liittyvä tunnustuksellinen tai uskonnollisesti sitoutumaton kasvatus (ev.lut. kirkkoon kuulumattomien eriytetty osa) Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 6 osp Tuntee erilaisten katsomusten keskeisiä sisältöjä. Pohtii omaa elämänkatsomustaan. Osaa tukea lasta katsomuksellisissa kysymyksissä. LKOH5.1 Uskonnonvapaus kasvatustyössä LKOH5.2 Kasvatuskumppanuus tunnustuksellisessa kasvatuksessa / uskontoon sitoutumattomassa kasvatuksessa LKOH5.3Tunnustuksellisen uskonnollisen kasvatuksen toteuttaminen / uskontoon sitoutumattoman katsomuskasvatuksen toteuttaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH6 Lastenohjaajan työ päiväkodissa ja seurakunnassa Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 45 osp 16 osp Kunnan ja / tai kirkon tai yksityisen varhaiskasvatuksen työpaikat, esimerkiksi päiväkodit, päiväkerho- ja perhekerhotyö, avoin varhaiskasvatus Toimii vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja tukee tämän osallisuutta. Tuntee lapsen kehitysvaiheet ja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, perushoidosta ja turvallisuudesta ottaen huomioon lapsen yksilöllisyyden. Suunnittelee ja toteuttaa lapsilähtöistä kasvatustoimintaa lapselle tai lapsiryhmälle. Ottaa toiminnassa huomioon varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Ohjaa lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen ottaen huomioon leikin arvon ja merkityksen lapsen kehitykselle. Toteuttaa uskontokasvatusta ja arvokasvatusta yhteiskunnan varhaiskasvatuspalveluissa ja / tai kristillistä kasvatusta kirkon kasvatustoiminnassa / muuhun uskontoon perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta. Tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin. Ymmärtää kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tuntee lastenohjaajan ammatin, sen arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä varhaiskasvatuspalvelut. Toimii työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä vanhempien kanssa toteuttaen kasvatuskumppanuutta. Tuntee erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestettävän toiminnan periaatteita. Toimii oman työnsä ammatillisten ja eettisten periaatteiden mukaan. Huolehtii omasta ammatillisesta kasvustaan ja työhyvinvoinnistaan. Huolehtii työturvallisuudesta. LKOH6.1 Työssäoppiminen päiväkodissa LKOH6.2 Työssäoppiminen/ projekti seurakunnassa LKOH7 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 10

11 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK1 Perhe ja vanhemmuus Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 6 osp Toimii kunnioittaen vanhempia ensisijaisina kasvattajina. Osaa keskustella perheiden kanssa elämänkatsomuksiin ja erilaisiin arvoihin liittyvistä kysymyksistä. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. PYK1.1 Perheiden moninaisuus PYK1.2 Arvot ja elämänkatsomukset PYK1.3 Tukea tarvitseva perhe PYK1.4 Työnohjaus ja työssäjaksaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 11

12 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK2 Perheiden kanssa toimiminen Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan. Tukee vanhemmuuden iloa. Toimii perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien ja monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tukee perheiden kristillistä kasvatusta tai muuhun katsomukseen liittyvää kasvatusta. PYK2.1 Perhelähtöinen ja yhteisöllinen työ PYK2.2 Perheen vuorovaikutusta tukevat menetelmät PYK2.3 Monikulttuurinen kasvatustyö PYK2.4 Kirkkovuosi ja juhlapyhäperinteet PYK2.5 Viestintä ja mediaosaaminen Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK3 Perhe yhteiskunnassa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 8 osp Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostossa. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. PYK3.1 Vaikuttaminen yhteiskunnassa PYK3.2 Perhepolitiikka PYK3.3 Lastensuojelu PYK3.4 Vaihtoehtoiset pedagogiikat PYK3.5 Yrittäjyys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK4 Työssä perheiden kanssa Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 40 osp 18 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus tai perhetyö tai avoin varhaiskasvatus Toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan yhdessä vanhempien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kunnioittaa vanhempia lapsen ensisijaisina kasvattajina ja osaa toimia perheen lähtökohdista käsin sekä tukea vanhemmuuden iloa. Tuntee lapsi- ja perhetyön arvopohjan ja toiminnan lähtökohdat ja soveltaa niitä eri toimintaympäristöissä. Kohtaa vanhemmat ja omaa valmiuksia keskustella perheiden kanssa sekä kristillisiin, muihin uskontoihin ja katsomuksellisiin että erilaisiin arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Toimii yhdessä perheiden kanssa yhteisöllisyyttä tukien. Ottaa huomioon toiminnassaan erilaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet. Tuntee perusasiat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista. Osaa toimia tilanteeseen sopivalla tavalla vuorovaikutustilanteissa. Tuntee yhteiskunnan ja kirkon toimintaa ja päätöksentekoa. Osaa kohdata tukea tarvitsevan perheen. Osaa toimia perhepalveluiden yhteistyöverkostoissa. Osaa arvioida varhaiskasvatuksen yritystoiminnan mahdollisuuksia. Toimii monikulttuurisen kasvatustyön periaatteiden mukaisesti. Tuntee vaihtoehtoisia pedagogisia suuntauksia. PYK4.1 Työssäoppiminen avoimessa varhaiskasvatuksessa /projekti PYK4.2 Työssäoppiminen: kasvatuskumppanuuden toteuttaminen PYK5 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 14

15 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO1 Kouluikäisen lapsen maailma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Tuntee lakien ja asiakirjojen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tuntee kouluikäisen kehitysvaiheet ja hyödyntää tietoa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuntee kouluikäisen eettistä ja arvokasvatusta. Tuntee aamu- ja iltapäivätoiminnan tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laadun ja kestävän kehityksen tavoitteet. Tuntee terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä käsitteitä. KAIO1.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet KAIO1.2 Kouluikäisen kehitys KAIO1.3 Eettisen kasvun tukeminen KAIO1.4 Hygieniapassi KAIO1.5 Ensiapu 2 -taidot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 15

16 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO2 Aktiivinen koululainen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa hyödyntäen kouluikäisille sopivia ohjausmenetelmiä. Osaa edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä leikin ja liikunnan avulla. Tietää mediakasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Osaa ilmaista itseään ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa. Osaa järjestää leiri- ja / tai retkitoimintaa. Tietää ympäristökasvatuksen periaatteet. KAIO2.1 Ohjaajana iltapäivätoiminnassa KAIO2.2 Liikkuva koululainen KAIO2.3 Mediakasvatus KAIO2.4 Retki- ja leiritoiminta KAIO2.5 Ympäristökasvatus KAIO2.6 Kristillinen kasvatus aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai KAIO2.7 Kouluikäisen elämänkatsomustieto Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIO3 Työssä koululaisten iltapäivätoiminnassa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 20 osp 8 osp Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoavat työpaikat Osaa järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Osaa toteuttaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa eettistä ja arvokasvatusta sekä lisäksi kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa kristillistä kasvatusta. Ottaa huomioon eri- ikäisten ja erilaisten lasten kehitysvaiheet ja tarpeet. Huolehtii lapsen hyvinvoinnista, perustarpeista ja turvallisuudesta huomioon ottaen lapsen yksilölliset tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet. Ohjaa lasta yhteisöllisyyteen ja toisten huomioonottamiseen. Tuntee koulun ja muiden moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön. Toimii yhteistyössä vanhempien kanssa. Osaa järjestää toimintaympäristön siten, että se antaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan sekä omaan rauhaan ja hiljentymiseen. Tuntee leiri- ja retkitoiminnan järjestämisen periaatteet. Tuntee mediakasvatuksen toteuttamiseen liittyvät periaatteet. Toteuttaa ympäristökasvatusta. Tuntee alan yritysten toimintaa, tyypilliset yhteistyökumppanit sekä laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteet. KAIO3.1 Työssäoppiminen koululaisten iltapäivätoiminnassa KAIO3.2 Työssäoppiminen leiri- ja / tai retkitoiminnassa KAIO4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 17

18 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO1 Luovuus ja ilmaisu Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 6 osp Osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä käyttäen. Osaa ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja sisällölliset orientaatiot. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kehitykselle. Osaa kehittää omia ilmaisullisia taitojaan sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO1.1 Taide- ja ilmaisukasvatus ILMO1.2 Kuvallinen ilmaisu ILMO1.3 Musiikki ja luova liikunta ILMO1.4 Draama ja puheilmaisu ILMO1.5 Nukketeatteri ilmaisun välineenä Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ILMO2 Ilmaisutaitoja ohjaamassa Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp 9 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Suunnittelee ja toteuttaa toimintaa siten, että se tukee lapsen luovuutta, taiteellista kokemista ja itseilmaisua. Ottaa ohjauksessa huomioon lapselle ominaisen tavan toimia ja varhaiskasvatuksen orientaatiot. Käyttää erilaisia ilmaisun ohjausmenetelmiä. Tuntee ilmaisukasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kehittää omia ilmaisullisia taitojaan monipuolisesti. Kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. ILMO 2.1 Työssäoppiminen/projekti ilmaisutaitojen ohjauksessa ILMO 3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Ilmaisutaitojen ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 19

20 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA1 Tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Tuntee lapsen yleisimmät kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osaa varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. TULA1.1 Kasvun ja kehityksen häiriöt TULA1.2 Erityiskasvatuksen menetelmät TULA1.3 Moniammatillinen työ ja tukijärjestelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 20

21 TUKEA TARVISEVAN LAPSEN JA PERHEEN KOHTAAMIEN JA OHJAUS TULA2 Tukea tarvitsevaa lasta ohjaamassa Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus 20 osp 12 osp Seurakunnan lapsi- perhetyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus Osaa toimia tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kanssa. Varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua toimintaan. Pyrkii lapsen terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen. Tuntee yleisimmät lapsen kasvun ja kehityksen häiriöt. Ymmärtää varhaisen tukemisen ja puheeksi ottamisen merkityksen. Tuntee tukea tarvitsevan lapsen ja perheen auttamis- ja tukijärjestelmiä. Osallistuu moniammatillisen työryhmän toimintaan työn eettiset periaatteet huomioon ottaen. Osaa ottaa huomioon ohjauksessa tukea tarvitsevan lapsen kannalta varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominaiset tavat toimia. TULA2.1 Työssäoppiminen tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa TULA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 21

22 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY1 Kulttuurien moninaisuus perheissä ja yhteisöissä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 4 osp Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista. Osaa tarkastella omaa uskontoaan, kulttuuriaan ja arvojaan. Toimii monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin ja tukijärjestelmät. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY1.1 Uskonnot, kulttuurit ja monikulttuurisuuskasvatus MOTY1.2 Kotoutumisprosessi ja tukijärjestelmät MOTY1.3 Suomi toisena kielenä MOTY1.4 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 22

23 MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN MOTY2 Monikulttuurisuus työssä Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 15 osp 11 osp Kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, seurakunnan lapsi- ja perhetyö Syventää tietämystään uskonnoista ja kulttuureista sekä osallistuu kansainvälisyyskasvatukseen. Tarkastelee omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja arvojaan suhteessa erilaisuuteen. Hallitsee valmiuksia kohdata erilaisista taustoista tulevia lapsia ja perheitä ja toimimaan rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Tiedostaa arvojen ja asenteiden merkitystä monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Järjestää toimintaa monikulttuurisessa työympäristössä. Luo suvaitsevan ja kannustavan ilmapiirin vuorovaikutustilanteissa. Tuntee maahanmuuttajien kotoutumisprosessin. Osaa tukea maahanmuuttajalapsen ja perheen kotoutumista arjen tilanteissa. Tuntee maahanmuuttajalasten suomen/ruotsin kielen kehittämisen ja kouluvalmiuksien tukemisen periaatteita. MOTY2.1 Työssäoppiminen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja /tai perheiden kanssa MOTY3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 23

24 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA1 Kristillisen kasvatuksen avaimet Kristillinen kasvatus 15 osp 6 osp Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua ja ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan ja kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. KRIKA1.1 Kirkon oppia ja Raamattu KRIKA1.2 Seurakunnan työmuodot KRIKA1.3 Lapsen hengellisyyden ja osallisuuden tukeminen KRIKA1.4 Kristillisen kasvatuksen menetelmät KRIKA1.5 Jumalanpalveluskasvatus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 24

25 KRISTILLINEN KASVATUS KRIKA2 Kristillisenä kasvattajana toimiminen Kristillinen kasvatus 15 osp 9 osp Ev.lut. kirkon lapsi- ja perhetyö Osaa tukea lapsen hengellistä kasvua. Syventää kokonaisvaltaisen kristillisen kasvatuksen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Luo turvallisen ilmapiirin kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa. Ymmärtää osallisuuden merkityksen kristillisessä kasvatuksessa. Syventää pedagogista osaamistaan kristillisen kasvatuksen menetelmistä. Ottaa huomioon kasteen merkityksen ja kasvatuskumppanuuden kristillisessä kasvatuksessa. Tuntee jumalanpalveluskasvatuksen ja hengellisen elämän eri muotoja. Hahmottaa kristillisen kasvatuksen jatkumon merkityksen elämänkaaren eri vaiheissa. Perehtyy seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Perehtyy diakoniseen ja sielunhoidolliseen lähestymistapaan sekä kirkon kansainväliseen vastuuseen lapsi- ja perhetyössä. Syventää perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseen liittyvää osaamistaan. Ymmärtää yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja kirkon varhaiskasvatuksen yhteistyön merkityksen erityisesti uskontokasvatuksen näkökulmasta. KRIKA2.1 Työssäoppiminen seurakunnan lapsi- ja perhetyössä KRIKA3 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Kristillinen kasvatus Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 25

26 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU1 Tuotteistaminen Palvelujen tuottaminen 15osp 4 osp Tuntee tuotteistamisen ja palvelujen markkinoinnin keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. PATU1 Tuotteistaminen Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 26

27 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Palvelujen tuottaminen 15osp 3 osp Osaa ottaa tuotteistamisessa huomioon käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa suunnitella alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU2 Talous, hallinto ja yrittäjyys Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 27

28 PALVELUJEN TUOTTAMINEN PATU3 Työssäoppiminen Palvelujen tuottaminen 15osp 8 osp Seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnallinen / yksityinen varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa suunnitella, arvioida ja kehittää itsenäisesti tavoitteellisia toimintakokonaisuuksia tai sen osia kohderyhmän mukaisesti. Osaa toimia alan palveluita suunnittelevan, toteuttavan ja arvioivan työryhmän jäsenenä. Tuntee palveluiden tuotteistamisen keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä. Huomioi käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa laatia markkinointisuunnitelmia ja hoitaa itsenäisesti markkinointia. Suunnittelee alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. PATU3 Työssäoppiminen PATU4 Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus: Palvelujen tuottaminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 28

29 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 6 osp Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. YTS1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne. Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) 29

30 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 5 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. YTS2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen. Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15osp 4 osp Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. Selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. Osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. YTS3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen YTS4 Ammattiosaamisen näyttö/ tutkintotilaisuus: Yritystoiminnan suunnittelu Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1-K3 31

32 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YT1 Työssäoppiminen (Yrityksessä toimiminen) Yrityksessä toimiminen 15osp 15osp yksityiset varhaiskasvatuspalvelut, yksityinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Osaa arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. Osaa täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen. Osaa suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti. Osaa tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä. Osaa hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja. Esittelee yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa. Käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa. Toimii yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osaa arvioida yrityksen kehittämistarpeita. YT1 Työssäoppiminen YT2 Ammattiosaamisen näyttö: Yrityksessä toimiminen Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1-K3 32

33 Järvenpään kampus Järvenpääntie Järvenpää p (vaihde) Pieksämäen kampus Huvilakatu Pieksämäki p (vaihde) Jaakkiman kampus Opistontie Ruokolahti p. (05)

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA 27.1.2017 Elisa Helin Opetushallitus Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Ei sieltä, missä ei olla enää. Vain

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot