torstaina klo kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta torstaina klo kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos 2 2 Talousarvion toteutuminen Kunnan rakennusmestarin valinta 4 4 Lämmitysjärjestelmän muutos Kalajan koululle 5 Teollisuushalli Maitoahon tilojen käyttö 6 Tilapalveluvuokrien tarkistaminen v Tekniselle lautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset ja työsopimukset 8 Ilmoitusasiat 9 Muut mahdolliset asiat AARO PUURULA

2 Tekninen lautakunta 3/ to klo kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Lauri Kiviranta Anne Alakoski Pauli Niemi Heli Heinonen Marko Niemi puheenjohtaja Matti Kiviniemi Teuvo Nyman Risto Hurme esittelijä-sihteeri khall pj. rkm Todettiin :t Teknisessä toimistossa pe klo Pöytäkirjan tarkistajat: Pauli Niemi ja Lauri Kiviranta pe klo ma tekninen toimisto klo tekninen johtaja

3 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ OSALLISTUMISARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ KAAVALUONNOS Tekla 13 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistynyt. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, kun loma-asuntoalueelle on lisääntyvää kiinnostusta rakentaa asuinrakennuksia pysyvään asumiseen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan sekä pysyvien asuntojen että lomaasuntojen rakentaminen kaikille lomaasuntotonteille. Kaavamuutoksella liitetään tonttikohtainen puistovyöhyke osaksi tonttia ja tälle osalle mahdollistetaan rantasaunojen ja kevyen rakennelmien rakentaminen rakennusoikeuden, rantaviivaetäisyyden ja rakentamiskorkeuden puitteissa Ensimmäisenä ovat valmistuneet osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos. Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta pidetään luonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettava MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättä tiedottaa Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavaluonnoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa liite 1 osallisiksi määritellyille lähetettävällä kirjeellä ja ilmoittamalla asiasta Reisjärvi-lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

4 Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS Tekla 21 Susisaaren asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä Nähtävillä oloaikana ei tullut yhtään huomautusta. Kaava-luonnoksesta pyydettiin lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaisilta. Lausunnon antoivat ELYkeskus, Maakuntamuseo sekä Pelastuslaitos. Liitteet Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana on laadittu luontoselvitys. Luontoselvityksessä ei ilmennyt mitään sellaista, joka vaikuttaisi kaavasuunnittelun jatkamiseen. Kaavaehdotuksen valmistelussa on muutettu rakennusoikeus rakennuspaikkakohtaiseksi ja asiaan liittyen on oltu yhteydessä ELY-keskuksen edustajiin ja lähetetty heille kaavaehdotus ennakkoon tarkasteltavaksi. Pelastuslaitoksen lausunnossa suositeltu palopostin paikka ei sijaitse kaavamuutosalueella. Maakuntamuseon lausunnon mukaan kaavamuutosalueella ei sijaitse mitään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä Museovirasto osalliseksi. Kaavaluonnoksesta on laadittu kaavaehdotus, jossa on huomioitu lausunnoissa esille tulleet seikat siltä osin, kun ne koskevat muutoksenalaista kaavaaluetta. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Susisaaren asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja tiedottaa siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti sekä pyytää ehdotuksesta osallisilta lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENNESSÄ Tekla 22 Toim.hoit. Hallintokunnat ovat itse vastuussa oman toimialansa määrärahojen seurannasta. Lautakuntien tulee seurata talousarvion toteutumista ja ilmoittaa siitä neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Talousarvion seurannassa ja määrärahojen tarkkailussa käytetään Selänteen kirjanpito- ja reskontrapalvelua. Teknisen toimen talousarvion käyttötalouden ja investointiosan toteutuminen ovat pöytäkirjan liitteenä 2. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen mennessä tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARIN VALINTA Tekla 23 Toim.hoit. Reisjärven kunnan rakennusmestari Risto Hurme on osa-työkyvyttömyyseläkkeellä ja jää kokonaan eläkkeelle Sitä ennen hän pitää kertyneet vuosilomat. Kunnan rakennusmestarin paikka on ollut haettavissa alkaen ja jatkettu hakuaika päättyy Hakuilmoitukset ovat olleet Helsingin Sanomissa, Kalevassa, Keski-Pohjanmaassa, Keski-Suomalaisessa ja Reisjärvilehdissä sekä MOL.fi ja KTK.ry.fi/ työpankki sivuilla. Hakuilmoitus liitteenä 3. Ensimmäinen hakuaika päättyi , jolloin saapui 9 hakemusta: Rakennusmestari Jorma Haataja Äkäsjoensuu, Rakenusinsinööri Mikko Kukka Sotkajärvi, Luciano Jose Azevedo Pais Castanheira Rio De Mauro, Rakennusinsinööri Jouko Aho Jyväskylä, rakennusmestari Veijo Kiimamaa Janakkala, projekti-insinööri Timo Vainio Perho, rakennusmestarit Heikki Hovi, Tapio Paalavuo ja Mika Tolppi Reisjärveltä Timo Vainio pyysi jättämään huomiotta hänen hakemuksensa koska pätevyysvaatimuksena on talonrakennusalan tutkinto. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Aaro Puurula, varapuheenjohtaja Pauli Niemi ja tekninen johtaja Matti Kiviniemi kävivät hakemukset läpi ja päättivät kutsua seuraavat hakijat teknisen lautakunnan haastateltaviksi: Jorma Haataja, Jouko Aho, Heikki Hovi, Tapio Paalavuo ja Mika Tolppi. Hakijoiden haastattelu pidettiin klo Reisjärven kunnantalolla, paikalla haastattelijana olivat lautakunnasta Aaro Puurula, Kari Sorola, Lauri Kiviranta sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman, tekninen johtaja Matti Kiviniemi ja kunnan rakennusmestari Risto Hurme.

7 Tekninen lautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARIN VALINTA (jatkoa) Ko. tilaisuuden jälkeen hakuaikaa päätettiin jatkaa saakka. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta: Jesus M. Barcelo Martinez, England Rakennusinsinööri Jarno Peura, Seinäjoki Rakennusinsinööri Toni Rantanen, Ylivieska Rakennusmestari ja kauppateknikko Kari Körkkö, Pyhäntä Tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja kutsuvat haastatteluun kolme uutta hakijaa Jarno Peuran, Toni Rantasen ja Kari Körkön ennen lautakunnan kokousta. Hakijoista Toni Rantanen haastateltiin klo kunnantalolla, paikalla olivat lautakunnasta Aaro Puurula, Pauli Niemi ja Lauri Kiviranta ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman sekä tekninen johtaja Matti Kiviniemi. Ennen lautakunnan kokousta haastateltiin Jarno Peura ja Kari Körkkö, paikalla olivat lautakunnasta Aaro Puurula, Pauli Niemi, Lauri Kiviranta, Marko Niemi ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman, kunnan rakennusmestari Risto Hurme ja tekninen johtaja Matti Kiviniemi. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja yhdistelmä hakijoista pöytäkirjan liitteenä 3. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kunnan rakennusmestariksi rakennusinsinööri Toni Rantasen Ylivieskasta ja varalle rakennusmestari Mika Tolpin Reisjärveltä. Valittu kunnan rakennusmestari hoitaa tehtäviä vuoden 2012 loppuun asti työsopimussuhteisena ja viransijaisena ja alkaen viranhaltijana.

8 Tekninen lautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARIN VALINTA (jatkoa) Ennen toimen täyttämistä valitun tulee esittää terveyden tilastaan lääkärintodistus. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa ja hakijan tulee määrättäessä osallistua varallaoloon. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön TS työehtosopimuksen mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS KALAJAN KOULULLE Tekla 24 Kunnan kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha lämmitysjärjestelmän muutokseen yhdelle koululle. Teknisessä toimistossa on valmisteltu Kalajan koulun öljylämmityksen muuttamista maalämmölle. Muutoksesta pyydettiin tarjoukset kuudelta urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa. Liite 4. Edullisemman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa on jatkettu asentamiseen liittyvien yksityiskohtien selvittelyä. Selvittelyn perusteella on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan laitteiden asentamista varten tarvitaan kellarin seinään työn aikainen aukko, josta laitteet voidaan kuljettaa asennuspaikalle. Työaukon tekeminen ja paikkaaminen sekä sähkökytkennät jäisivät kunnan tehtäväksi. Muilta osin maalämpölaitteiden asennus on avaimet käteen kauppa. Koulun tontin pienuudesta ja kallion läheisyydestä johtuen lämmönlähteenä käytetään tarjouksen mukaisesti kalliota. Ulkopuoliset porakaivot ja putkistoasennukset läpivienteineen kuuluvat urakkaan. Tekn.joht Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kalajan koulun lämmitysjärjestelmän muutoksen toteuttajaksi edullisimman tarjouksen antaneen Reisjärven Vesi- ja Lämpö Oy:n tarjouksen nro mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta TEOLLISUUSHALLI MAITOAHON TILOJEN KÄYTTÖ Tekla 25 Toim.hoit. Reisjärven kunnan omistama 750 m2:n teollisuushalli Maitoaho teollisuusalueella on ollut vuokralla Elecster Oyj:llä saakka. Teknisen toimen työntekijöiden sosiaalija taukotilat,tarvikevarastot ja konekeskus ovat jo kauan odottaneet sopivia vapautuvia tiloja. Nykyiset tilat ovat vanhalla meijerillä, joka on todella huonokuntoinen eikä sovellu enää teknisen toimen tilatarpeisiin. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että teknisen toimen työntekijöiden sosiaali- ja taukotiloille sekä varastointiin osoitetaan tarvittavat tilat Elecster Oyj:ltä vuokrakäytöstä vapautuvista tiloista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Tekninen lautakunta TILAPALVELUVUOKRIEN TARKISTAMINEN V Tekla 26 Toim.hoit. Teknisessä toimistossa on tarkistettu Selänteen ja sivistystoimen kiinteistöjen tilapalvelun vuokrien määritykset v Ylläpitovuokraan on laskettu vuoden 2010 ja 2011 kustannusten keskiarvo, johon on laskettu 2 %:n korotus. Aikaisempien päätösten mukaan ylläpitovuokraan on lisätty peruskorjaustarve 1,5% kirjanpidosta saaduista jäännösarvoista. Pääomavuokra muodostuu kirjanpidosta saaduista kiinteistöjen jäännösarvoista, josta on laskettu pääoman korko 3% ja poisto 2,5%. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 2 %:n korotuksen ylläpitovuokriin ja tiedottaa asiasta hallintokunnille talousarviovalmisteluun vuodelle Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että teknisen toimen käyttöön osoitetaan tilavuokrissa kerättävä korjausvastuuosuus. Kunnan kiinteistökantaa tulisi voida arvon alenemisen välttämiseksi korjata korjausvastuun mukaisella määrärahalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TYÖSOPIMUKSET Tekla 27 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset: Reisjärven järvien tilan ja käyttökelpoisuuden parantaminen, asiantuntijan valinta Vuohtojärven kunnostuksen suunnittelun valinta Terveyskeskuksen ilmanvaihto, jäähdytyskojeen hankinta Terveyskeskuksen muutostyöt, ovihankinta Keittäjä Tuulikki Jauhoniemen korvaus lisätehtävistä Vuohtojärven kunnostuksen vesinäyteanalysointi, laboratorion valinta Tekninen johtaja Matti Kiviniemen allekirjoittamat määräaikaiset työsopimukset: Hylkilä Juhani , hoitokalastaja Hylkilä Ilmo , hoitokalastaja Leppälä Reijo , hoitokalastaja Kirmanen Esko , hoitokalastaja Leppänen Ilkka , kaukolämpötyöt Leppänen Kaija , keittäjän työt Leppänen Ilkka , kaukolämpötyöt Muhonen Veijo , vesikasvien niitto Leppänen Ilkka , kaukolämpötyöt Liimatainen Antti , kaukolämpötyöt Ojala Kalevi , latutyöt Leppänen Kaija , keittäjä

13 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TYÖSOPIMUKSET (jatkoa) Toimistonhoitaja Hilkka Ainasojan allekirjoittamat määräaikaiset työsopimukset: Hylkilä Marianne , siivoustyöt Jylkkä Inga 3.5. ja , siivoustyöt Räisälä Markku , siivoustyöt Hylkilä Marianne , siivoustyöt Jylkkä Inga , keittiötyöt Kesätyöntekijät: Kananen Emma , siivoustyöt Kekkonen Minna , siivoustyöt Nyman Anette , siivoustyöt Ahola Marika , siivoustyöt Niemi Erika , siivoustyöt Isotalo Salme , siivoustyöt Jakola Sanna , siivoustyöt Aho Linda , siivoustyöt Anttila Riku , liikunta-alueet Liimatainen Kristiina ja Viljamäki Janina ja Mykkänen Tia , keittiötyöt Ahola Erkki , liikunta-alueet Niemi Riia-Maria , siivoustyöt Olli Riikka , siivoustyöt Sivonen Niko , keittiötyöt Suorsa Katariina , siivoustyöt Vilppola Matti , liikunta-alueet Paavola Lauri , liikunta-alueet Myllylä Tiia ja Klemetti Lotta ja Mattola Jyri , liikunta-alueet Kummola Kaisa , siivoustyöt Suorsa Katariina , siivoustyöt Räisälä Markku , ja Kananen Emma ja Aho Ulla , siivoustyöt Sivonen Niko , keittiötyöt Koukka Salla-Maria, siivoustyöt Markkinen Anna-Liisa , siivoustyöt Ahola Jari-Petteri , sähkötyöt Niemi Riia-Maria , siivoustyöt Kesänen Sisko , keittiötyöt

14 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TYÖSOPIMUKSET (jatkoa) Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet työsopimukset ja viranhaltijapäätökset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 28 Tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoitusasiat: Stora Enso Oyj Hankintasopimus Sopimus maapohjan luovuttamisesta kunnalle kevyen liikenteen väylän rakentamista varten asemakaavaalueella (Pentti Vesterinen) Sopimus kulkuyhteyden järjestämiseksi Vuohtajärven rantaan venevalkamalle (Pentti Vestarinen) Haapaveden kaupungin Ympäristölaboratiorion tutkimustodistukset Reisjärven uimavesien laadusta 16.7 ja VAPO tiedote turvetuotantotilanteesta Nivalan Kaupungin teknisen lautakunnan ilmoitus rakennusjärjestyksen vireilletulosta ELY-keskuksen ilmoitus hakemuksen vireille tulosta Sopimus entisen Kamusen rakennuksen purkamisesta (Marko Niemi) Metsäliitto Osuuskunnan erittely puukaupoista ja Maanvuokrasopimus /Helminen Minna (Kivipelto 38:3 n. 2 ha) ELY-keskuksen ote jätetiedostosta/holopainen Kimmo. PÖYRY jätevesitarkkailun yhteenveto Teknisen johtajan lausunto poikkeuslupahakemukseen /Kari Korpelan loma-asunto

16 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (jatkoa) Teknisen johtajan lausunto poikkeuslupahakemukseen /Jorma ja Outi Leveäoja/asuinrakennuksen rakentaminen Pitkäjärven rantakaava-alueelle Kauppakirja Reisjärven kunta/hosio Pekka RJ-Siivous Raake Jokelan vuokrasopimus Kunnanhallituksen otteet: Korpela Karin poikkeamislupahakemus Jorma ja Outi Leveäoja poikkeuslupahakemus As. Oy Kanttorilan osakehuoneistojen vuokrat Reisjärven kunnan ja Mervi ja Jari Niskakosken välisen kauppakirjan hyväksyminen Kunnanvaltuuston otteet: Lisämäärärahan myöntäminen tekniselle lautakunnalle/kunnan rakennusmestarin valinta Lisämäärärahan myöntäminen tekniselle toimelle/ terveyskeskuksen saneeraaminen Asunto-osakehuoneiston ostaminen As. Oy Salmenrannasta Reisjärven kunnan ja Kartanohotelli Saari Oy:n välisen lunastussopimuksen hyväksyminen Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen Tekninen lautakunta torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen 2 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä Tekninen lautakunta tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä 2 2 Kumpuniemen asemankaavan muutos- ja laajennus/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja (Minna Ahon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Johannes Mattila Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Anna-Liisa Leppänen Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Kokouskutsu 1 (22) Kaupunginvaltuusto 22.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot