Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on"

Transkriptio

1 Ulkoistus tuottavan liiketoiminnan osatekijänä mitä mahdollisuuksia organisaatiosi ulottuvilla on Jukka Rosenberg Helsinki, IBM Corporation

2 Muuttuva toimintaympäristö tuo jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnalle Darvinistisesti kiristyvä kilpailu: vaatii jatkuvaa reagointia muuttuvaan markkinatilanteeseen Globaalinen rakennemuutos: pakottaa uusiin liiketoimintamalleihin ja innovaatioihin Digitalisoituminen: pääpaino on liiketoimintaprossessien ja tietotekniikan saumattomassa integroinnissa Muuttuva sääntely : lisääntyvä viranomaissääntely edellyttää yhä tarkempia hallintomalleja samanaikaisesti vapautuvan kaupan toimintaympäristössä Source: IBM Institute for Business Value s The Specialized Enterprise 2

3 765 CEOs participated across all sectors globally Yrityksen ylimmällä johdolla on tarve tehdä innovatiivisia ratkaisuja 65 prosenttia vastaajista kokee, että heidän organisaationsa täytyy tehdä perustavaa laatua olevia muutoksia vastatakseen muuttuvaan markkinatilanteeseen seuraavan kahden vuoden aikana Kuitenkin vain alle puolet vastaajista kokee johtaneensa vastaavanlaisen muutoksen menestyksekkäästi aikaisemmin Innovatiiviset liiketoimintamallit ovat uusi strateginen differoitumiskeino Yritykset, jotka kasvattivat kannattavuuttaan menestyksekkäimmin keskittyivät muita yrityksiä vahvemmin innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseen Tuotteet ja palvelut voidaan kopioida. Liiketoimintamallit ovat keino erottua muista. 3

4 Tietotekniikkapalveluilla on kasvava lisäarvo liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa CEO Liiketoimintatavoitteet: liikevaihto & liikevoitto; markkinaosuus; asiakastyytyväisyys.. Lisää nopeutta Vähemmän riskiä CIO Osaamispääoma Teknologiaosaaminen Keskittyminen omaan ydinosaamiseen ja palveluun IT-palvelun laadun parantaminen Kustannussäästöt 4

5 Ulkoistusratkaisujen lähtökohtia Liiketoimintatasot KILPAILUETU Nopeammin LAATU Paremmin Ylin johto/ Linjajohto Linjajohto / Tietohallinto Tietohallinto / IT-palvelu KUSTANNUS- TEHOKKUUS Edullisemmin Source: Forrester 2006, Gartner 2007 Strategiset tavoitteet 5

6 Tyypilliset ulkoistusskenaariot ja niiden ajovoimat IT:n tuottaman lisäarvon ja 1 kustannustehokkuuden parantaminen 2 Ydinliiketoimintastrategia 3 Kasvun mahdollistaminen 4 Transformaatio 6

7 Skenaario 1 IBM Global Services IT:n tuottaman lisäarvon ja kustannustehokkuuden parantaminen IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö ei toimi kilpailukykyisesti tai palvelu ei ole riittävän kustannustehokasta IT nähdään usein enemmän ongelmana kuin ratkaisuna IT sovellukset ja työkalut eivät vastaa liiketoimintatarpeita ja pysy niiden vauhdissa Liiketoiminta ei koe IT:n tuottavan (riittävästi) arvoa IT palvelu ei ole tarpeeksi kustannustehokasta Tavoitetila Liiketoiminta saavuttaa paremman kontrollin IT:stä Saadaan aikaiseksi uutta liiketoimintaa tukevaa toiminnallisuutta Parannetaan selkeästi liiketoiminnan ja lt-palvelutoiminnon yhteistyötä ja työnjakoa Toteutetaan end-to-end-vastuut Toteutetaan tarvittavat konsolidoinnit Saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä 7

8 Skenaario 2 IBM Global Services Ydinliiketoimintastrategia Yritys / organisaatio keskittyy omaan ydinliiketoimintaansa ja osaamiseensa ja ulkoistaa sekä tukitoiminnot että ne alueet, jotka kumppani pystyy toteuttamaan paremmin kuin organisaatio itse Sisäiset tietotekniikkapalvelut eivät ole yrityksen ydinliiketoimintaa eikä -osaamista mikä tarkoittaa mm. sitä, että riittävää suuruuden ekonomiaa ei voida saavuttaa On vaikeaa ylläpitää riittävää erityisosaamista muuttuvassa tilanteessa Huom. tätä strategiaa voidaan soveltaa myös oman IT toiminnon sisällä, missä voidaan erottaa IT:n omat ydintoiminnot ja osaamiset sekä ne alueet, joissa ulkopuolinen kumppani pystyy toteuttamaan palvelut paremmin Tavoitetila Tuki- ja ei-ydinosaamisalueet ulkoistetaan kumppanille, jonka ydinliiketoimintaan ko. palvelut kuuluvat. Samalla voidaan paremmin keskittyä oman ydinliiketoiminnan ja -osaamisten jatkuvaan kehittämiseen (kilpailijoita paremmin) Palvelumallitavoitteena on usein joustava ns. on-demand ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, että palvelu skaalautuu liiketoimintatilanteen muutosten mukaisesti, lisäksi kiinteät kustannukset muuttuvat pitkälti muuttuviksi kustannuksiksi 8

9 Skenaario 3 IBM Global Services Kasvun mahdollistaminen IT-palveluilla on tai tulee jatkossa olemaan vaikeuksia pysyä liiketoiminnan kasvun vauhdissa tai nykyisenlainen IT-palvelu on jopa kasvun este Liiketoiminnalla on perusteltu huoli IT:n (toiminnot, teknologia, henkilöt) kyvystä mahdollistaa liiketoiminnan kasvu esim. uudet toimipisteet, maantieteelliset alueet, tapahtumat (määrä & kompleksisuus), suuret ja epäsäännölliseti e-business-volyymit, kilpailukykyinen kustannustehokkuus, resurssien saatavuus (määrä, laatu, osaaminen) yms. Tavoitetila Kumppani, joka pystyy kasvamaan ja jonka palvelut skaalautuvat joustavasti liiketoiminnan kasvun mukaisesti (joko omalla kotimarkkina-alueella tai tarvittaessa missä päin maailmaa tahansa) Kumppani sitoutuu kasvun mahdollistamiseen Rahoitusratkaisut ja kumppanin investoinnit tukevat ratkaisun toteutusta Riskin jako (risk & reward malli), esim. korvaus IT-palveluista kumppanille vain toteutuneiden liiketoimintatavoitteiden mukaisesti 9

10 Skenaario 4 Transformaatio Yritys / organisaatio joutuu tekemään merkittävän muutoksen liiketoiminnassaan ja/tai tietotekniikassaan Liiketoiminta Yritysosto / fuusio Liiketoimintaprosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen Uudet liiketoimintamallit (esim. siirtyminen tuote/palvelukeskeisestä toimintamallista asiakaskeskeiseen malliin) IT Eri IT-infrastruktuurien ja perusjärjestelmien yhdistäminen esim. yritysjärjestelyjen jälkeen Uuden perusjärjestelmän käyttöönotto ja vanhan alasajo Uusien teknologioiden käyttöönotto Tavoitetila Kyky nopeaan ja luotettavaan muutoksen läpivientiin kumppanin toimiessa muutosagenttina Riskin jako (risk & reward malli) kumppanin kanssa, esim. korvaus kumppanille tavoitteiden toteutumisen mukaisesti Rahoitusratkaisut & kumppanin kyky investoida transformaatioon tukevat sen toteutusta Kumppanin osaamista voidaa hyödyntää uusiin liiketoimintamalli-innovaatioihin ja teknologian hyväksikäyttöön 10

11 Ulkoistus on keino saavuttaa liiketoimintavoitteita ja parantaa kilpailukykyä Organisaation oma vs. kumppanin/kumppaneiden ydinosaamiset Risk & reward - mallit Jatkuva parantaminen Innovaatiot Liiketoiminnan tavoitteet Business case ( ) Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen Time to Value Varmuus liiketoimintaarvon toteutumisesta Sourcing strategia ja sen toimeenpano Yhteistyön johtaminen Yhteistyöhön sopiva governance - malli Joustavuus liiketoimintatarpeiden muuttuessa Win-Win-yhteistyö 11

12 Suunnittele ja toteuta oma sourcing strategiasi Suunnittele ja toteuta sourcing- ja sen rahoitusstrategia Määrittele nykytila Laadi tiekartta Määrittele tavoitetila 12

13 Esimerkki ulkoistusmallista, jonka avulla parannetaan kilpailukykyä tehokkaan ja joustavan perustietotekniikan sekä asiakasläheisten liiketoimintasovellusten avulla Asiakas & toimittaja yhteistyön johtaminen Spaghetti Liiketoimintasovellusten transformaatio Uusien liiketoiminta sovellusten kehittäminen Asiakaskohtainen Asiakaskohtainen pienuuden pienuuden dynamiikka dynamiikka Itserahoittava malli muutokselle Perustietotekniikan transformaatio IBM Lasagne Suuruuden ekonomia Suuruuden ekonomia Huom. ulkoistuspalvelut skaalataan asiakaskohtaisesti ja ulkoisturatkaisut soveltuvat siten erittäin hyvin myös pienille ja keskisuurille yritykselle ja organisaatiolle. Ne pääsevät näin samalle viivalle isojen kilpailijoidensa kanssa. Transformaatiossa olennaisia asioita ovat sopivan kumppanuusmallin valinta, itserahoittavan mallin rakentaminen, jatkuva yhteistyön johtaminen sekä liiketoimintatarpeiden ja tietotekniikkapalveluiden yhteensovittaminen 13

14 Tietotekniikkapalveluiden eri ulkoistusvaihtoehtoja IT-infrastruktuuri IT infrastruktuuri Liiketoiminta Sovellusylläpito End-to-End (infra + sovellukset) Sovelluskehitys Sovellukset Liiketoimintaprosessit Liiketoiminta Ulkoistusvaihtoehtoja konsultointi *) *) tukee oikean ulkoistusratkaisun valinnassa ja liiketoiminnan jatkuvassa kehittämisessä 14

15 Ulkoistuspalvelut kehittyvät edelleen voimakkaasti Uuden sukupolven IT- ulkoistusratkaisut perustuvat strategisiin ja joustaviin kumppanuuksiin globaalissa verkostoituvassa taloudessa tuottaen arvoa liiketoiminnalle ja mahdollistaen jatkuvan muutoksen Perinteiset ulkoistusratkaisut 3. sukupolven ulkoistusratkaisut Keskittyminen tietotekniikkatoimintoihin Keskittyminen liiketoimintaan Kustannusten alentaminen Arvon tuottaminen Auttavat rakentamaan kontrolleja ja kustannusten ennustettavuutta Auttavat hallitsemaan liiketoiminnan epävarmuutta Rakentuvat lähtökohtaisesti pysyvien liiketoimintaprosessien varaan Perustuvat pääasiassa ulkoisen kumppanin asiakkaan sisäistä IT:tä korkeampaan palveluiden tuottavuuteen (periaatteessa samanlaisten/samankaltaisten palveluiden tuottamisessa) Mahdollistavat uudet liiketoimintaprosessit ja innovaatiot sekä tukevat jatkuvaa muutosta Perustuvat strategiseen ja joustavaan kumppanuuteen globaalissa verkostoituvassa taloudessa 15

16 Miksi jotkut ulkoistussopimukset eivät ole täyttäneet kaikkia odotuksia?... useat organisaatiot eivät vielä ole täysin ymmärtäneet ulkoistuksen todellisia mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä (vahvistaa kasvua, vähentää kustannuksia, lisätä organisaation nopeutta ja parantaa sen ketteryyttä) ongelmat monissa tapauksissa eivät niinkään johdu itse ulkoistussopimuksen mukaisen palvelun toteuttamisesta ja sen onnistumisesta tai epäonnistumisesta, vaan ennemminkin kyse on koko sopimuksen alkuperäisestä konseptoinnista, joka on usein lähtenyt liikkeelle puhtaasti taktisista tavoitteista usein tavoitteena ovat olleet ainoastaan lyhyen aikavälin kustannussäästöt palveluntuottajat nähdään vain toimittajina eikä kumppaneina mikä saattaa rajoittaa niiden mahdollisuuksia joustaa, innovoida, toteuttaa transformaatioita ja luoda pidemmän aikavälin arvoa ratkaisu on strategisempi lähetysmistapa ulkoistukseen suosituksemme on, että organisaatioiden pitää ymmärtää ulkoistuksen strateginen arvo liiketoiminnalle eikä keskittyä pelkästään taktisten ongelmien ratkaisuun ja puhtaasti lyhyen aikavälin kustannussäästöjen saavuttamiseen... Source: Strategic Sourcing: How Financial Services Institutions Can Achieve Excellence (Tony Rawlinson, Dr David Howie), Gartner: Future of Outsourcing 16

17 IBM:n ylivoimainen globaali palvelutarjonta ja osaaminen integroidaan saumattomasti paikalliseen ja läheiseen suomalaiseen asiakaspalveluun osana ulkoistusratkaisua Canada Ireland France United States UK Slovakia Mexico China Costa Rica Okinawa Venezuela India Peru Philippines Brazil Australia Argentina Portugal New Zealand Legend Application Services Business Transformation Outsourcing Strategic Outsourcing and IT Services South Africa Spain Poland Czech Rep. IBM has around 330,000 professionals worldwide, with over 200,000 professionals in Services and more than 85,000 professionals in application related services. Hungary Romania 17

18 Yhteenveto Ulkoistus on keino saavuttaa liiketoimintatavoitteita ja parantaa yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä Tietotekniikkapalveluiden ulkoistusmarkkinat keskittyvät edelleen ja jatkavat samanaikaisesti vahvaa kasvua Ei ole olemassa oikeaa tai väärää ulkoistumallia, ulkoistusratkaisu sovitetaan aina yrityksen tai organisaation tavoitteiden mukaisesti ja se kehittyy ajan mukana Uuden sukupolven IT-ulkoistusratkaisut perustuvat strategisiin ja joustaviin kumppanuuksiin verkostoituvassa globaalissa taloudessa tuottaen arvoa liiketoiminnalle ja mahdollistaen jatkuvan muutoksen. Nämä uuden sukupolven ulkoisturatkaisut ovat nyt myös Suomen markkinoilla. Ulkoistusratkaisut soveltuvat myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille IBM on markkinoiden johtava yritys ja luotettava kumppani 18

19 Sähköposti: Matkapuhelin: IBM Corporation

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Strategic

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Tuning up for global growth. Liiketoimintakatsaus 2004

Tuning up for global growth. Liiketoimintakatsaus 2004 Tuning up for global growth Liiketoimintakatsaus 2004 Sisältö Tieto Enator vuonna 2004 2 Konsernijohtajan katsaus: Suurten muutosten vuosi 4 Johtoajatukset ja strategia 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA SERVIISI Prosessien kehitys ja ICT:n hyödyntäminen hankintatoiminnassa, logistiikassa ja toimitus- ja kysyntäketjun hallinnassa.

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot