Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)"

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika , klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 24 Päivähoidon palveluseteli 25 Perusopetuksen tuntijako alkaen 26 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet

2 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Elina Hölttä Janne Strengell Jyrki Koivikko Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Petri Tikkanen Rauni Berndt Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Susanna Rusakko Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Petri Pekonen, kaupunginhallituksen jäsen Niko Mikkonen, nuorisovaltuuston edustaja Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, poistui 18:17 Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, sihteeri klo 17:56-18:16 Leila M Korhonen, palvelupäällikkö, poistui 18:17 Eeva Vihermäki Pekka Pöyry Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Rauni Berndt Petri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen tukipalveluissa, os. Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Petri Tikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Berndt ja Petri Tikkanen.

5 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kasvatus- ja opetusjohtaja 26/ ; Helinä Hyytiäisen irtisanoutuminen toimistosihteerin tehtävästä alkaen Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätökseen. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Päivähoidon palveluseteli MliDno Valmistelija / lisätiedot: Pirjo Vartiainen Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon periaatteet Varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja tarjotaan kunnallisesti ja yksityisesti. Kunnallista päivähoitoa tarjotaan enenevässä määrin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perhepäivähoitajien omassa kodissa sekä avointa varhaiskasvatusta avoimissa päiväkodeissa. Yksityisesti päivähoitopalvelua tarjotaan yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisten perhepäivähoitajien omassa kodissa. Tavoitteena on, että yksityisten päiväkotien palvelutuotanto säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja että Mikkelin kaupunki ja yksityiset palveluntuottajat yhdessä pystyvät vastaamaan varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden kysyntään. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli päivähoitolasta ja määrä oli lasta. Mikkelin kaupungin alueella toimii yhdeksän yksityistä päiväkotia ja 35 yksityistä omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Yksityisissä päiväkodeissa oli hoidossa 359 lasta ja perhepäivähoitajilla 108 lasta, yhteensä 467 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa oli hoidossa 355 lasta ja perhepäivähoitajilla 106 lasta, yhteensä 461 lasta. Mikkelin kaupunki maksaa tukea yksityisille päiväkodeille. Kokopäivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden tuki on 516,80 / kk ja 3-5-vuotiaiden 427,70 /kk. Osapäivähoidossa olevan lapsen tuki on 181,00 /kk. Esiopetukseen osallistuvan ja samalla päivähoitoa tarvitsevan lapsen tukea maksetaan 457,80 /kk. Pelkkään esiopetukseen osallistuvan lapsen tuki on 265,90 /kk. Esiopetuksen tarvikeraha lasta kohden on 50, joka maksetaan lukukausittain, yhteensä 100 /vuosi. Lisäksi kaupungin varhaiskasvatuspalvelut korvaavat eri suuruisia huoneisto- ja kiinteistökustannuksia. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan huoneisto- ja kiinteistökustannuksia oli korvattu keskimäärin 85 euroa lasta kohden. Yksityinen perhepäivähoitaja saa Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen, jonka perhe hakee. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt tapaamisen yksityisten päiväkotien edustajien kanssa, koska uuden hankintalain voimaantulo velvoittaa tarkastelemaan nykyisiä avustuskäytäntöjä. Tapaamisessa tutustuttiin palvelusetelijärjestelmään. Seuraava tapaaminen on huhtikuussa.

7 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Palveluseteli Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata yksityisen palveluntuottajan asiakaspalvelun kustannukset kunnan määrittelemään arvoon asti. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin vaan siihen vaikuttaa kunnan linjaus palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta, toimintaan varatuista määrärahoista sekä kunnan viranomaisen arviosta asiakkaalle soveltuvasta palvelusta. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen lisä. Palvelusetelin käyttö on hallinnollisesti kevyin järjestämistapa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, koska palvelujen tuottajien valinnassa ja hyväksymisessä ei edellytetä tarjousvertailumenettelyä eikä kilpailuttamista. Palveluseteli on ollut valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä vuodesta 2004 alkaen. Palvelusetelin käytön lisäämistä edistettiin elokuussa 2009 voimaan tulleella lainsäädännöllä ja palvelusetelijärjestelmä laajeni koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön Mikkelin seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin asteittain vuodesta 2007 lähtien erityisesti vanhusväestölle, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarjottaviin palveluihin. Palvelusetelin käyttö on laajentunut koskemaan myös lapsiperheitä ja omaishoitajia. Mikkelin kaupungin talousarviossa vuonna 2013 oli esitetty palvelusetelijärjestelmän lisäämistä ja kehittämistä, jotta yritysten kilpailukyky vahvistuisi. Tehtävänä nähtiin uusien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen toimintamallien kehittäminen siten, että palveluseteli olisi yksi hankintamuoto muiden rinnalla (Mikkelin kaupunginvaltuusto ). Päivähoidon palveluseteli Lasten päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain tarkoittama sosiaalipalvelu, kun päivähoito siirtyi opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2013 alussa. Varhaiskasvatus on näin ollen opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa eikä enää sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen piirissä. Palvelusetelijärjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa ja sen käyttö on todettu laajenevan vuosi vuodelta. Tammikuussa 2011 Suomen Kuntaliiton ja Sitran selvityksen mukaan 8 kuntaa ilmoitti käyttävänsä päivähoidon palveluseteliä. Kuntaliiton selvityksen mukaan keväällä 2014 päivähoidon palvelusetelin käyttö oli laajentunut jo 38 Manner-Suomen kuntaan ja 24 kuntaa suunnitteli päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottamista. Käyttöönoton on todettu vähentävän kunnallisten hoitopaikkojen kysyntää, päivähoitojonoja ja kunnan investointitarpeita ja palveluseteli on lisännyt perheille tarjottavia vaihtoehtoja.

8 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunta tekee päätökset palvelusetelin käyttöönotosta. Se määrittää palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja kunta hyväksyy palvelujen tuottajat, kun tuottaja täyttää kunnan asettamat hyväksymiskriteerit. Palvelusetelijärjestelmässä kunta valitsee yksityiset palvelusetelipalvelujen tuottajat kilpailuttamalla tai hyväksymismenettelyllä, joka ei edellytä julkista tarjouskilpailua. Käytettäessä palveluseteliä kunnan ja palveluntuottajan välille ei muodostu sopimussuhdetta. Päivähoidon palveluseteli on lapsikohtainen tuki, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Samanaikaisesti perhe ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. Palveluseteliä ei makseta perheelle rahana, vaan yksityinen palveluntuottaja laskuttaa määritetyn setelin arvon kaupungin varhaiskasvatukselta palvelutarpeen mukaan. Perheellä on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Palveluseteliin liittyviä käsitteitä Asiakkaan omavastuu = Palvelun hinnasta vähennetään palvelusetelin arvo Palvelun hinta = Palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta, joka muodostuu kunnan ja asiakkaan maksuista Palvelusetelin arvo = Kunnan maksama osuus palvelun hinnasta Omavastuu = Asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta Tulosidonnainen palveluseteli = Palveluseteli, jonka arvo määräytyy asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan. Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo kunnan määrittämien perusteiden mukaisesti. Mitä suuremmat ovat tulot, sitä suurempi on myös asiakkaan omavastuu. Tasasuuruinen palveluseteli = Palveluseteli, jonka arvo on kaikille asiakkaille samansuuruinen. Asiakkaan tulot eivät vaikuta tasasuuruisen palvelusetelin arvoon. Hintakatto = Kunnan palvelusta palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa, johon sisältyy kunnan maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Kunnan päättäessä asettaa palvelun hinnalle hintakaton, se määrittää palveluntuottajille palvelusta maksettavan enimmäishinnan. Käytännössä kunta asettaa palvelusta maksettavan enimmäishinnan yhdeksi palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi. Tätä kutsutaan hintakaton asettamiseksi. Markkinahinta = Kunta antaa palvelusta maksettavan hinnan muodostua vapaasti markkinoilla. Kunta ei ota kantaa

9 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta palveluntuottajan hinnoitteluun, vaan asiakkaan kunnan palvelusta maksama hinta määräytyy markkinoiden ehdoilla. Kunta ja palveluseteli Päättää käyttöönotosta Päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista Päättää hyväksymisehdot Hyväksyy palveluntuottajat Tiedottaa ja opastaa asiakasperheitä Huolehtii palveluohjauksesta Arvioi asiakasperheen palvelutarpeen Myöntää palvelusetelin tulosidonnaisena tai tasasuuruisena Määrittelee palvelusetelin myöntämisen kriteerit, voimassaoloajan, arvot, kattohinnat Maksaa kunnan osuuden palveluntuottajalle Valvoo palveluntuottajan toimintaa Asiakas ja palveluseteli Valitsee, käyttääkö kunnallista vai yksityistä päivähoitopalvelua Valitsee palveluntuottajan Toimittaa kuntaan tulotiedot Voi kieltäytyä palvelusetelistä ja hakea kunnallista päivähoitoa Tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa Maksaa päivähoitomaksun palveluntuottajalle Palveluntuottaja ja palveluseteli Hakee palveluntuottajaksi Hinnoittelee tuottamansa palvelut Tekee palvelusopimuksen asiakkaan kanssa Laskuttaa asiakasta Laskuttaa kuntaa Palvelusetelin arvo Kuntaliiton selvityksessä (2014) päivähoidon palvelusetelin arvo vaihtelee keskimäärin Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka. (Laki lasten päivähoidosta, 10 ) Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös

10 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Merkittiin. Merkittiin, että Tiina Turunen todettiin esteelliseksi ja hän poistui kokouksesta klo 17:56-18:16 väliseksi ajaksi. Sihteerinä toimi Virpi Siekkinen. Merkittiin, että Pirjo Vartiainen ja Leila M. Korhonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:17.

11 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen tuntijako alkaen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Seija Manninen Liitteet 1 Liite 2 Esitys 1.pdf 2 Liite 3 Esitys 2.pdf 3 Liite 4 Esitys 3.pdf 4 Liite 1 Hyväksytty tuntijako.pdf Suomessa valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä siitä ajasta, joka jaetaan perusopetuksessa eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen. Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetuksen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on taata kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta, yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytykset. Uudessa hyväksytyssä tuntijaossa (liite 1) lisätään taito- ja taideaineiden kaikille yhteistä opetusta neljällä vuosiviikkotunnilla. Myös historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus vähenee yhdellä vuosiviikkotunnilla ja valinnaisiin oppiaineisiin lisätään kolme vuosiviikkotuntia. Uudessa tuntijaossa kaikkien opetuksen järjestäjien on tarjottava vapaaehtoisen A2-kielen opetusta ja B1-kielen (ruotsi) opetus alkaa jo kuudennelta vuosiluokalta. Vuosiluokilla 1-6 opetetaan fysiikkaa, kemiaa, maantietoa ja terveystietoa integroituna ympäristöoppiin. Valtioneuvosto hyväksyy perusopetuksen yleiset tavoitteet ja tuntijaon, kun taas Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sekä oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja tavoitteista. Tällöin puhutaan valtakunnallisista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin ja ne ovat olleet käytössä alkaen.

12 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet koskien esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta Perusteiden mukaan paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta Vuosiluokkien 7-9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja Mikkelissä paikallista opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut Tulevaisuuden koulu -ohjausryhmä, joka on valmistellut valtioneuvoston päättämän tuntijaon pohjalta kolme erilaista ehdotusta paikalliseksi perusopetuksen tuntijaoksi: Esitys 1 (liite 2): Painotus: Ympäristö- ja luonnontietoaineet ja valinnaisuus, A- kielen aloitus 2. luokalla Vuosiviikkotuntimäärä on 226 (= sama kuin voimassaoleva tuntijako) Kuvausta ja perusteluja ja tuntijakoesitykselle: 1-2 vuosiluokilla 20 vuosiviikkotuntia Valtakunnan tuntijaon minimi luokalla on 19 tuntia. Ohjausryhmä pitää alkuopetuksen 20 viikkotuntimäärää käytännön miniminä useasta syystä. Jo esiopetuksen viikkotuntimäärä on 20 h/vk. Lisäksi 1-2 -luokkatasojen tuntimäärät on hyvä pitää samoina muun muassa kuljetusten ja yhdysluokkaopetuksen onnistumiseksi. Uutena seikkana on lisäksi A-kielen opetus. A-kielen minimituntimäärä alakoulussa on 9 tuntia ja se voidaan sijoittaa luokille 2-6. A-kielen varhennettu aloittaminen 2. vuosiluokalla nostaa 2. vuosiluokan tuntimäärän 1 vvh:n yli minimin (19 vvh). Tutkimusten mukaan varhennettu, kielikylvyn omainen opetus tukee englannin äänteiden oppimista, kielen käytön rohkeutta sekä innostusta ja silloin lapsella on erityinen herkkyys kielen oppimiseen. Varhennettu englannin opetus tukee A2-kielten (ranska, saksa, venäjä) ryhmien muodostumista 4. luokalla, koska oppilaille ja heidän vanhemmilleen on ehtinyt muodostua nykyistä parempi käsitys vieraan kielen opiskelusta. Tämän ratkaisun seurauksena on johdonmukaista ja järkevää nostaa myös 1. vuosiluokan tuntimäärä samalle tasolle kuin 2. vuosiluokalla. Ympäristöoppiin lisätunteja 3-4 luokille Opetussuunnitelman sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja sen myötä uudenlainen pedagogiikka vaatii aikaa, jotta tavoitteiden olisi mahdollista toteutua. Ympäristöoppi pitää sisällään niin kemian, fysiikan, terveystiedon, maantiedon, biologian ja kansalaistaidon tavoitteet. Ohjausryhmä näkee kahden opetustunnin lisäämisen ympäristöoppiin minimituntien tueksi välttämättömänä hyvän ja monimuotoisen oppimisen kannalta. Aikaa tarvitaan myös nykyistä enemmän monialaisten ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen erilaisten esim. projektimuotoisten oppimismenetelmien takia.

13 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Opetusta jaksotetaan Opinto-ohjausta pidetään tärkeänä kaikilla yläkoulun luokilla, joten toinen vuosiviikkotunti on jaettu 7. ja 8. vuosiluokan kesken. Vastaavasti ruotsin opetus on rytmitetty niin, että 7-8 vuosiluokilla on 1,5 vuosiviikkotuntia ja 9. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotunti. Puolikkaat vuosiviikkotunnit opetetaan jaksoittain. Valinnaisuus alkaa alakoulussa Valinnaisuutta on 5. vuosiluokalta alkaen. Alempien luokkien taito- ja taideaineet voidaan sijoittaa kiinteiksi tunneiksi tuntijakoon tai koulu voi laittaa ne valinnaisaineiksi. Yläkoulun valinnaisuuteen sisältyy myös valinnaisen A-kielen tuntimäärä. Kustannusvaikutus: 4 vvh yli valtakunnallisen minimituntimäärän (222 vvh). Esityksen vuosiviikkotuntimäärä on sama kuin tällä hetkellä Mikkelissä voimassa olevassa tuntijaossa (226 vvh). Esitys 2 (liite 3): Painotus: A-kielen aloitus 2. luokalla, lisätunti ympäristöoppiin ja valinnaisuuteen Vuosiviikkotuntimäärä on 224 A1-kieli aloitetaan 2. vuosiluokalla ja 1. luokalle lisätään 1 vvh taito- ja taideaineisiin samoin perustein kuin 1. esityksessä. 3-7-vuosiluokilla on minimituntimäärä. Valinnaisuus alkaa taitoja taideaineissa sekä valinnaisaineissa 3. luokalta alkaen. 4. luokalle lisätty yksi vuosiviikkotunti ympäristöoppia. Kustannusvaikutukset: 2vvh yli valtakunnallisen minimituntimäärän. Vähennystä nykyiseen voimassaolevaan vuosiviikkotuntimäärään 2vvh. Esitys 3 (liite 4): Vuosiviikkotuntimäärä on 222 eli valtakunnallinen minimituntimäärä Minimituntimäärä ohjaa valinnaistunteja 3vvh alakouluun ja 6 vvh yläkouluun. Valinnaisuus alkaa 4. vuosiluokalta. A1-kielen opiskelu alkaa 3. luokalta ja B1-kielen opiskelu 6. luokalta. Taito- ja taideaineita voidaan sijoittaa kiinteiksi tunneiksi ja/tai ne ovat oppilaiden valittavina valinnaisaineina. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää, että Mikkelin perusopetuksen tuntijako on alkaen esitys 1 (liite 2). Päätös Hyväksyttiin.

14 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tiedoksi Kasvatus- ja opetusjohtaja, peruskoulut

15 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet MliDno Valmistelija / lisätiedot: Seija Manninen, Päivi Turunen Liitteet 1 Liite 3 Palveluntuottajan valintakriteerit.pdf 2 Liite 2 Laatukriteerit.pdf 3 Liite 1 Toimintasuunnitelma 2015.pdf 4 Liite 4 Seurannan kooste.pdf Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Perusopetuslain mukaisesti kunta voi järjestää tai hankkia lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 :n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelun tuottajalle. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään perusopetuslain mukaisesti.mikäli kunta päättää järjestää laissa tarkoitettua toimintaa, kunta saa siihen valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa suunniteltaessa tulee olla yhteistyössä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee hyväksyä perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 60 ja 760 tunnin osalta enintään 80. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu-

16 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta ja iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksuista. Mikkelissä koululaisten iltapäivätoimintaa on järjestetty jo vuodesta 1997 alkaen. Mikkelin kaupunki avustaa eri järjestöjä, jotka käytännössä toteuttavat iltapäivätoiminnan järjestämisen. Tällä hetkellä toiminnan tuottajina ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Savon Martat ry, Mikkelin 4H-yhdistys ry, Mikkelin Pelastakaa Lapset ry ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, joiden kanssa on tehty sopimukset palvelun tuottamisesta. Sivistystoimella on iltapäivätoimintaa myös omana toimintana. Ristiinan yhtenäiskoulussa järjestetään aamupäivätoimintaa kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti. Mikkelissä iltapäivätoimintaa tarjotaan ensisijaisesti peruskoulun 1. luokan oppilaille ja luokkalaisille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaan otetaan mukaan myös toisen luokan oppilaita, jos tilat ja ryhmän toimivuus sen sallivat. Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisessa koulussa, jossa hakuaikana toimintaan on hakenut vähintään kuusi 1. luokan oppilasta. Lukuvuonna Mikkelin perusopetuksen kustantamana toimii 22 iltapäivätoimintaryhmää eri puolilla kaupunkia. Toiminnan piirissä on 418 lasta, joita ohjaa 41 iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Palveluntuottajat tekevät vuosittain toimipistekohtaiset toimintasuunnitelmat, jotka perustuvat kaupungin yhteiseen toimintasuunnitelmaan. Päivitetty toimintasuunnitelma on liitteenä (liite 5). Toimintaa ohjaa ja koordinoi aamuja iltapäivätoiminnan ohjausryhmä, johon kuuluvat palveluntuottajan edustajat, iltapäivätoiminnan koordinaattori ja kasvatus- ja opetusjohtaja. Perusopetuksen laadun varmistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö laati syksyllä 2009 perusopetuksen laatukriteerit. Niitä täydennettiin keväällä 2012, jolloin valmistuivat perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit. Niiden pohjalta Mikkeliin on laadittu omat iltapäivätoiminnan laatukriteerit, joka liitteenä (liite 6). Mikkelin kaupunki on hakenut lehti-ilmoituksella iltapäivätoiminnan palveluntuottajia. Palveluntuottajat valitaan liitteenä (liite 7) olevien palveluntuottajien valintakriteerien mukaisesti. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään asiasta erilliset kumppanuussopimukset. Vanhempien maksuosuus aamupäivätoiminnasta on 30 / kk. Iltapäivätoiminnan vanhempien maksuosuus määräytyy toimintapäiviin osallistumisen perusteella seuraavasti: 1. Jos lapsella on läsnäolopäiviä iltapäivätoiminnassa 0-10 pv/kk (ei päivittäistä tuntirajoitetta) on vanhempien maksuosuus 40 /kk.

17 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Jos lapsella on läsnäolopäiviä iltapäivätoiminnassa 11 tai enemmän/kk ja päivittäinen toiminnassa oloaika enintään 3h/päivä, on vanhempien maksuosuus 60 / kk. 3. Jos lapsella on läsnäolopäiviä iltapäivätoiminnassa 11 tai enemmän/kk ja päivittäinen toiminnassa oloaika yli 3h/päivä, on vanhempien maksuosuus 80 /kk. Mikäli samasta perheestä on kaksi tai useampia lapsia kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa (läsnäolopäiviä 11 päivää tai yli/kk ja yli 3 h/pv) on vanhempien maksuosuus toisesta ja seuraavista lapsista 60 /kk/lapsi. Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille Vuoden 2014 seurantaan liittyvä kysely lähetettiin kaikille perusopetuslain mukaista toimintaa järjestäville kunnille. Säännöllinen seuranta vuosittain on tärkeä osa aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä. Seuranta toteutettiin nyt seitsemättä kertaa. Edellisen kerran huoltajille suunnattu seuranta tehtiin keväällä Vuoden 2014 kyselyyn osallistui huoltajaa, 245 Manner-Suomen kunnasta. Liitteenä (liite 8) olevassa koosteessa on yhteenveto valtakunnallisen seurannan keskeisistä tuloksista ja vertailu Mikkelin kaupungin huoltajien antamiin tuloksiin. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy Mikkelin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet ja vanhempien maksuosuudet sekä liitteinä olevat päivitetyn toimintasuunnitelman, iltapäivätoiminnan laatukriteerit ja palveluntuottajien valintakriteerit. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kasvatus- ja opetusjohtaja, toimistosihteeri Päivi Turunen

18 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta Muutoksenhakukielto 21, 22, 23, 24, 25, 26 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

19 Aine Vuosiluokka Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Ympäristöoppi 4 10 Biologia ja maantieto 1 7 Fysiikka ja kemia 1 7 Terveystieto 1 3 Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Taide- ja taitoaineiden valinnaiset Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet 9 9 Vähimmäistuntimäärä yhteensä 222 (Vapaaehtoinen A2-kieli) (12) (12) (Vapaaehtoinen B2-kieli) (4) (4) - - = Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään 1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4 6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7 9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. 3 Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena. Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten aineiden tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valinnaisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä olisi yhteensä vähintään 234 vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 226 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena sekä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana olisi yhteensä vähintään 238 vuosiviikkotuntia.

20 liite 1 Mikkelin kaupunki Luonnos perusopetuksen tuntijaoksi Esitys 1, 226 vvt VÄRIKOODIT: 1-2 LK 1-6 TAI TAI 1-9 sijoitettu valinta lisätunti tuntijakoon Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli 2 1,5 1, Matematiikka Ympäristö- ja luonnontietoaineet Ympäristöoppi Biologia- ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Taide- ja taitoaineiden valinnaiset Taide- ja taitoaineet yhteensä 63 minimituntimäärä 62 Oppilaanohjaus ,5 0, Valinnaiset aineet Vähimmäistuntimäärä yhteensä Oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoinen A2-kieli Vapaaehtoinen B2-kieli Vap.eht. kielivalinnan jälkeen Minimit

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot