1 Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia"

Transkriptio

1 1 (5) KANSAINVÄLISTYMISTOIMINTASUUNNITELMA Vuosi Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia Elinkeino- ja työelämän toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja se vaikuttaa merkittävästi yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaan myös oppilaitosten. Kaikkien ammattiryhmien edustajat joutuvat yhä enemmän yhteistyöhön eri kansallisuuksien kanssa. Suomalaiset työntekijät liikkuvat entistä enemmän rajojen yli. Maahanmuutto ja kansainvälisten osaajien rekrytointi monikulttuuristavat Suomea ja suomalaisia työpaikkoja. (TAT: Tulevaisuus tehdään nyt, Kansainvälisyys haastaa koulutusjärjestelmän.) Kansainvälistyminen korostaa monikulttuurisuustaitojen tärkeyttä: kykyä työskennellä omasta kulttuurista poikkeavassa ympäristössä, kykyä kohdata erilaisen kulttuuritaustan omaavia työkavereita ja kykyä suvaita ja kunnioittaa erilaisista kulttuureista tulevia. Kielitaito ja monikulttuurisuuden hallinta ovat tulevaisuudessa tärkeitä kilpailukykyä luovia osaamisalueita. (TAT.) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa määritellään kansainvälistymisen tavoitteet Suomen osalta. Kansainvälistymisen tavoitteet näkyvät myös Opetushallituksen laatimissa tutkintojen perusteissa: kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen on sisällytetty mm. elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälistymisstrategia vuosille ohjaa omalta osaltaan Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisyystoimintaa. Strategiaa ollaan päivittämässä vuosille Tärkeänä tavoitteena tulee varmasti jatkossakin olemaan se, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattiopisto Nurmeksen tarjoamassa koulutuksessa pyritään kansainvälisyystoimintojen avulla kohottamaan koulutuksen laatua ja tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus hankkia riittävät kielitaito- ja muut valmiudet monikulttuurisessa työyhteisössä toimimista ja kansainvälisille työmarkkinoille hakeutumista varten.

2 2 (5) 2 Tulevan vuoden 2014 suunnittelua a) Ulkomaiset työssäoppimisjaksot ja ekskursiomatkat Työssäoppimisen jaksoja varten on vuosien varrella kehittynyt orientaatio-ohjelma, jonka aikana opiskelija valmentautuu kv-vastaavan ja ryhmänohjaajan ohjauksessa ulkomaanjaksoonsa. Opiskelija, joka suorittaa työssäoppimisjakson ulkomailla, voi tehdä kvtyössäoppimisjakson aikana ammattiosaamisen näyttönsä. Myös opinnäyte on mahdollista tehdä kv-työssäoppimisen yhteydessä. Vuoden 2014 aikana on tavoitteena saada kansainväliseen työssäoppimiseen mukaan opiskelijoita mahdollisimman monelta eri koulutusalalta: tähän mennessä kv-työssäoppijoita on liiketalous-, ravitsemis- ja matkailualan lisäksi ollut sähkö- ja rakennusalalta. Työssäoppimisen toteuttamisessa yhteistyökumppaneita (yrityksiä ja muita organisaatioita) olemme saaneet mm. Belgiasta, Ruotsista, Espanjasta, Saksasta, Turkista, Tanskasta ja Norjasta. Kontakteja uusiin kumppaneihin luodaan; apuna tässä toimivat myös kuntayhtymän kansainvälisyystiimi ja sen verkostot. Oppilaitos kannustaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opintomatkoja ulkomaille. b) Yhteistyötahoja ja verkostoja sekä kansainvälisyyshankkeita Oppilaitokselle on vakiintunut yhteistyösuhteita oppilaitoksiin (sekä opiskelija- että henkilöstövaihdon kautta) mm. Saksassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Ammattiopisto Nurmesta pyydettiin syksyllä 2011 mukaan Karelia ENPI CBC matkailuhankkeeseen associate partnerina. Meidän oppilaitoksemme osalta on tavoitteena tutustuttaa suomalaiset ja venäjänkarjalaiset matkailualan opiskelijat toisiinsa ja alueellisiin matkailuorganisaatioihin. KETIn ja Karelia Expert Matkailupalvelut Oy:n hankkeen ansiosta voidaan jatkaa matkailualaa koskevaa yhteistyötä Sortavala Collegen kanssa (mm. yhteisten matkailualan messujärjestelyjen muodossa).

3 3 (5) Vuonna 2011 Ammattiopisto Nurmes allekirjoitti yhteistyösopimuksen kazanilaisen International College of Service oppilaitoksen kanssa (Tatarstanin tasavalta, Venäjä). Yhteistyön muotoa jatkossa mietitään parhaillaan. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sopimus ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä Karjalan Tasavallan opetusministeriön kanssa mahdollistaa monipuolisen yhteistyön myös usean petroskoilaisen oppilaitoksen kanssa. Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen kv-toiminnan kautta tarjoutuu erinomaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen kotiseudulla. Oppilaitoksemme opiskelijoita on tarkoitus kannustaa osallistumaan jatkossakin tätä kautta kansainvälisille leireille. Hyvärilän ENPI-hankkeseen liittyvä Petroskoin nuorisokeskuksen rakentaminen tarjonnee mahdollisuuden rakennusalan opiskelijayhteistyöhön. Hyvärilän ja Metsäkartanon kv-toiminnan kautta Ammattiopistollamme on myös mahdollisuus saada ulkomaisia luennoitsijoita ja vierailijoita kouluun. Metsäkartanon syksyiseen kansainvälisyyskasvatus- ja vaikuttamispäivään Rautavaaralla pyritään osallistumaan. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n Pikesin kautta tarjoutuu myös yhteistyömahdollisuuksia ja vierailuja mm. Venäjältä. Ammattiopistolla on suunnitteilla yhteistyön aloittaminen itävaltalaisen HTL Pinkafeld oppilaitoksen kanssa erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla ( kuten rakennustekniikka). AmoN osallistuu PKKY:n ESR/Kansainvälisyys ammatillisessa koulutuksessa / Kansainvälisyyskoulu hankkeen Innocamp-leiritoimintaan. Viikon kestävän leirin tavoitteena on opiskelijoiden yhteistyönä innovoida jokin tuotos (vaikkapa talvinen ohjelmapalvelutuote) mahdollisimman työelämälähtöisesti. AmoN suunnittelee yhtä leiriä (1 opettaja ja 6 opiskelijaa) johonkin Pohjoismaista ja yhtä leiriä (1 opettaja ja 6 opiskelijaa) Itävaltaan tai Saksaan. Uusia kv-toiminnan kehittämisajatuksia on pyrkiä kehittämään tuettu ja kevennetty kvtyössäoppimisen malli erityisopiskelijoita ajatellen. Koulutuskuntayhtymän kv-tiimissä seurataan mahdollisuuksia lähteä mukaan siellä esille tuleviin yhteishankkeisiin.

4 4 (5) c) Kansainvälistymismahdollisuuksista henkilöstölle USA-vaihto-ohjelma tarjoaa myös vuoden 2014 aikana mahdollisuuden hakea koulutuskuntayhtymän kansainväliseen vastavuoroiseen opettaja/asiantuntijavaihtoon. Oppilaitos kannustaa opettajia suorittamaan työelämän päivittämisjaksoja ulkomailla; tämä voi tapahtua esimerkiksi opiskelijan työssäoppimisen valvonnan ja näyttöjen arvioinnin yhteydessä. d) Kotikansainvälistymisestä Kieli- ja kulttuuriopinnot Ruotsin ja englannin kielen opetus pyritään toteuttamaan toiminnallisesti ja mahdollisimman aidoissa oppimisympäristöissä. Osassa perustutkinnoista on tarjolla Kulttuurien tuntemus opintoviikko. Kansainvälistyminen on mukana kaikkien perustutkintojen opinnoissa jossakin muodossa. Kv-osasto Avointen ovien tapahtumassa ja Kansainvälisyysviikko / Kv-päivät Kansainvälistä toimintaa esitellään Avointen ovien päivänä ja yleensä viikolla 8 järjestetään Kansainvälisyysviikko, jonka yhteydessä on ohjelmaa kansainvälisyysteemoin: luentoja, toiminnallisia tuokioita, kv-työssäoppimisen kokemusten esittelyä, ulkomaisia vieraita jne. Ulkomaiset opiskelijat Ammattiopisto Nurmeksessa opiskelee tällä hetkellä 16 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa.

5 5 (5) Ulkomaiset vieraat Comenius-apulaisopettaja Oppilaitoksellamme on erinomaisia kokemuksia kahdelta Comeniusapulaisopettajajaksolta. Valitettavasti vuodelle 2014 ei ole enää mahdollista hakea Comenius-apulaisopettajaa. Nurmeksen Porokylän koulussa on lukuvuoden ajan Comeniusapulaisopettaja ja alustavasti on neuvoteltu mahdollisuudesta saada hänet tutustumaan myös ammatilliseen koulutukseen Ammattiopistossamme ja osallistumaan opiskelijaryhmien toimintaan. 3 Rahoituksesta, tehtävävastuista ja toiminnan seurannasta Kv-toimintaan on oppilaitoksen oman rahan lisäksi tavoitteena käyttää eri projektien mahdollistamaa rahoitusta. Myös esimerkiksi Otsakorpi-säätiö ja Pohjola-Norden tarjoavat mahdollisuuden saada oppilaitoksen ulkopuolista rahoitusta (mm. kansainvälisen työssäoppimisen ja opintomatkojen tukemisen muodossa). Oppilaitoksen kansainvälisten asioiden yhteyshenkilönä toimii lehtori Leena Kukkonen. Hän osallistuu myös oppilaitoksen edustajana koulutuskuntayhtymän kv-tiimin kokouksiin ja toimintaan. Ammattiopisto Nurmeksen kv-työryhmään kuuluvat Seppo Laaninen, Rauno Peura, Kaisa Nykyri, Heli Jurvelin, Jukka Kärkkäinen, Marjut Sihvonen ja Leena Kukkonen. Toiminnan onnistumista mitataan mm. tilaisuuksiin ja toimintoihin osallistuvien sekä henkilöstö-/opiskelijavaihdon määrillä ja kansainvälisen työssä oppimisen seurannalla. Koulutuskuntayhtymän päättökyselyssä valmistuneet opiskelijat vastaavat myös kvtoimintaan liittyviin kysymyksiin ja nämä tulokset toimivat myös palautteena. Kansainvälisyys on oppilaitoksen laatutyössä eräs arvioitavista osa-alueista. Oppilaitoksen johto osallistuu aktiivisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015 Yhtymähallitus 26.2.2013 Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET JA MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin:

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin: POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS Opetussuunnitelma 2003-04 3.2.1 Kansainvälisyyteen kasvu Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisyys asenteina... 3 2.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 3 3. Kotikansainvälisyys... 4 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Taustaa Opetushallitus selvittää tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilaa ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot