Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten"

Transkriptio

1 OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta (postin, faksin tai sähköpostin välityksellä). Sen voi myös ladata tulostettavaksi OHIM:n web-sivustolta (http://www.oami.europa.eu). Sen saa myös jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoista sekä Beneluxtavaramerkkivirastosta. Hakijat tai heidän edustajansa voivat kopioida vapaasti tätä lomaketta tai he voivat käyttää myös muita lomakkeita, joiden on kuitenkin oltava rakenteeltaan tai ulkoasultaan samanlaisia kuin viraston lomake. Lomakkeita voidaan tehdä esimerkiksi tietokoneella. Tällaisia sähköisesti tehtyjä lomakkeita käytettäessä liitteitä voidaan välttää, kun yksinkertaisesti laajennetaan sähköistä versiota kohdissa, jotka vaativat lisää tilaa. Silloinkin kun tietyt tiedot voidaan toimittaa myöhemmin, suositellaan, että hakulomake täytetään mahdollisimman valmiiksi ja että tarvittavat tiedot annetaan hakemuksen jättöhetkellä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kentät, jotka on merkitty asteriskilla (*), on täytettävä ehdottomasti. Lisätietoja saa OHIM:n puhelinnumerosta: (+34) Lomakkeiden toimittaminen Täytetyt lomakkeet toimitetaan hakijan valitsemalla tavalla: - postitetaan suoraan virastoon Alicanteen seuraavaan osoitteeseen: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain - annetaan henkilökohtaisesti viraston vastaanottoon virka-aikana - faksataan - mutta ainoastaan seuraavaan - OHIM:n faksinumeroon: (+34) toimitetaan johonkin jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoon tai Beneluxin tavaramerkkivirastoon. Virasto lähettää vastaanotetusta hakemuksesta ilmoituksen. 1. Lomake, ensimmäinen sivu Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Tel. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 1.1. Sivujen määrä (mukaan lukien tämä sivu) Hakijoiden on ilmoitettava OHIM:lle lähetettävien sivujen kokonaismäärä Kielet Hakemuksen kieli Hakijoiden on ilmoitettava kieli, jolla he hakevat. Kieli voi olla mikä tahansa Euroopan unionin virallinen kieli. Ruutuun voi merkitä kaksikirjaimisen ISO-tunnuksen (Kansainvälisen standardisoimisjärjestön kielille antamat tunnukset) Toinen kieli Hakijan on myös valittava toinen kieli, jonka on oltava yksi OHIM:n viidestä kielestä (espanja - ES, saksa - DE, englanti - EN, ranska - FR tai italia - IT), ja jonka on oltava eri kieli kuin ensimmäinen. Toinen kieli on se kieli tai yksi niistä kielistä, joita käytetään väite- ja mitätöintimenettelyissä. Hakulomakkeesta voidaan käyttää mitä tahansa kieliversiota, kunhan tekstiosat, erityisesti tavaroiden ja palveluiden luettelo, on täytetty hakumenettelyjen kielellä. Jos ensimmäinen kieli ei ole mikään OHIM:n viidestä kielestä (ks. edellä), hakija voi antaa hyväksyntänsä sille, että virasto käyttää toista kieltä kaikessa hakemukseen liittyvässä yhteydenpidossa Hakijan/edustajan viite Hakijoiden tai edustajien on ilmoitettava annetussa tilassa viitteensä, joka on enintään 20 merkkiä pitkä. Esim. nimikirjaimet, kirjainsarja tms. Virasto käyttää tätä viitettä maksujen tarkistamisessa (ts. että maksu vastaa jätettyä hakemusta) Hakija Tunnusnumero Jos hakija on jo saanut virastolta tunnusnumeron, tämän tunnusnumeron ja nimen ilmoittaminen riittää. Muussa tapauksessa hakija on tunnistettava nimen, osoitteen ja kansallisuuden perusteella Nimi (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilö) oikeusmuoto ja osoite Kun hakijoita on useampia kuin yksi, heidät mainitaan lisälehdellä, jonka otsikko on Hakijan nimi. Luonnollisista henkilöistä on ilmoitettava etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet kyseisessä järjestyksessä. Hakijan täydellinen osoite ja kansallisuus ilmoitetaan myös. 2

3 Jos hakija on oikeushenkilö, on siitä ilmoitettava virallinen nimi, mukaan lukien oikeusmuoto ( osakeyhtiö, Incorporated, Sociedad Anómia, Aktiengesellschaft jne.). Oikeusmuoto voidaan lyhentää tavanomaisesti käytettyyn muotoon ( Oy, Inc., S.A, AG jne.). Lisäksi on ilmoitettava täydellinen osoite ja maa, jossa oikeushenkilö toimii. Suositeltavaa on käyttää maasta kaksikirjaimista tunnusta. Oikeushenkilöiden on vastattava kenttään, jossa kysytään oikeudellista muotoa. Jos oikeudellisen muodon halutaan näkyvän virallisissa julkaisuissa, se on ilmoitettava myös nimen osana kyseisessä kentässä. Jos näin ei tehdä, se ei esiinny julkaisuissa tai todistuksissa. Jos kanto-osoite (katu, talon numero jne.), poikkeaa postitusosoitteesta (esim. PL), annetaan molemmat osoitteet. Virasto käyttää niitä sopivaksi katsomallaan tavalla. Näistä kanto-osoite julkaistaan. Puhelin- ja faksinumerot sekä muut yhteystiedot, esimerkiksi sähköpostiosoite, ilmoitetaan yhteydenpidon helpottamiseksi. Puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen tai muun teknisen viestintätavan ilmoittaminen sisältää hyväksynnän siitä, että virasto voi käyttää niitä yhteydenpidossaan hakijan kanssa. Vain yksi hakijan osoite ilmoitetaan. Jos osoitteita kuitenkin on ilmoitettu useampia, vain ensin mainittu otetaan huomioon, paitsi jos hakija nimeää toisen osoitteen palveluosoitteeksi. Osoitteen muuttuessa pyyntö muutoksen kirjaamiseksi olemassa olevaa tunnusnumeroa (- numeroita) varten tulee osoittaa virastolle erikseen. Hakijalle, jolla on useampi kuin yksi osoite, annetaan kutakin osoitetta varten erillinen tunnusnumero Merkki Hakemus voi liittyä johonkin seuraavista merkkityypeistä: sanamerkki, kuviomerkki, kolmiulotteinen merkki, pelkkä väri, äänellinen merkki tai muu merkki. Näistä luokista voi valita vain yhden. Sanamerkki on koneella kirjoitettu merkki (normaali kirjasintyyppi) ilman erityisiä graafisia elementtejä. Merkki on kirjoitettava sille kuuluvaan tilaan. Virasto kirjaa sanamerkin tietokantaansa ja julkaisee sen hakemuksessa esitetyllä tavalla pien- ja suuraakkosia ja muita lomakkeessa esitettyjä merkkejä käyttäen viraston vakiokirjasintyypillä. Merkki kirjataan kaikissa tapauksissa tietokantaan ja julkaistaan siten kuin se on esitetty liitteessä. Kuviomerkki koostuu yksinomaan kuvallisista osista, sanallisten ja kuvallisten tai muiden graafisten osien yhdistelmästä, tyylitellyin kirjasimin esitetyistä sanallisista osista tai sanallisista osista useammalla kuin yhdellä rivillä (jotka kaikki voivat olla värillisiä tai muunlaisia) tai sisältää pelkästään värillisiä sanallisia osia. Kolmiulotteinen merkki muodostuu kolmiulotteisesta muodosta (kuten säilytysastiat, pakkaukset ja itse tuotteet). Liitteessä toimitetussa esityksessä voi olla kuusi muotoa esittävää kuvaa. Pelkkä väri tarkoittaa sitä, että tavaramerkin suojaa haetaan yhdelle värille tai useille väreille ilman yhteyttä mihinkään erityiseen muotoon tai hahmoon. Värit on mainittava kirjallisesti asianomaisessa tilassa. Väristä/väreistä on toimitettava malli. Sanallinen kuvaus ei yksin riitä. Äänellinen merkki on esitettävä liitteessä ääntä esittävien vakiintuneiden graafisten tapojen, erityisesti vakiintuneen merkistön mukaan. Kuvailu ei yksin riitä. Elektroninen äänitiedostoliite voidaan tehdä vain elektroniseen hakemukseen. 3

4 Muut merkit ovat kaiken tyyppisiä merkkejä, esimerkiksi hologrammeja, paikkamerkkejä (position marks), liikemerkkejä (movements marks) jne., eivätkä ne kuulu selvästi mainittuihin luokkiin. Muista kuin sanamerkeistä on annettava kuvaus liitteessä Värilliset merkit Jos merkissä on väri, siitä (niistä) ilmoitetaan kirjallisesti. Lisäviittaus vakiintuneisiin kansainvälisiin värikoodeihin on suositeltavaa Kuvaus/erottamislausuma (vapaaehtoinen) Hakemuksessa voi olla kuvaus merkistä ja erottamislausuma merkin yhtä tai useampaa osatekijää varten, joille ei vaadita yksinoikeutta Yhteismerkki Ruutu rastitaan, jos haettava merkki on yhteismerkki. Vain valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kauppiaiden sekä julkisoikeudellisten lakien alaisten oikeushenkilöiden yhteenliittymät voivat hakea yhteisön yhteismerkkiä. Hakemuksesta on selvittävä, toimitetaanko yhteismerkin käyttömääräykset yhdessä hakemuksen kanssa vai lähetetäänkö ne myöhemmin Kansalliset tutkimusraportit (valinnainen) Tavaramerkkien tutkimusjärjestelmän järkeistämiseksi 1 jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen (kansallisten) tutkimusraporttien tilaaminen on hakijan kannalta valinnaista (sitä vastoin OHIM jatkaa yhteisön tutkimusraporttien laatimista kaikissa tapauksissa). Jos hakija rastii kohdan Kansallisia hakuja pyydetään, virasto pyytää järjestelmään osallistuvia kansallisia virastoja (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/ctm/optionalsearches_en.pdf) kahden kuukauden kuluessa laatimaan ja lähettämään vakiotutkimusraportin heidän omien yhteisön tavaramerkkejä koskevien rekisteriensä perusteella. OHIM lähettää hakijalle viipymättä hänen pyytämänsä ja virastoon määräajassa toimitetut kansalliset tutkimusraportit yhdessä yhteisön tutkimusraportin kanssa. Jos hakija ei rasti ruutua Kansallisia hakuja pyydetään, virasto laatii vain yhteisön tutkimusraportin ja lähettää sen hakijalle. Hakemusta ei voida julkaista (tutkimisen jälkeen) ennen kuin tutkimusprosessi on saatu päätökseen ja tutkimusraportista/tutkimusraporteista on ilmoitettu hakijalle. 1 Pantu täytäntöön 19. helmikuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004, jolla muutetaan yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta (EY) N:o 40/94 (kyseinen säännös tulee voimaan 10. maaliskuuta 2008). 4

5 1.8. Luettelo tuotteista ja palveluista Virasto suosittelee käyttämään Nizzan luokituksen mukaista terminologiaa ja luokituksen mukaista vakiintunutta aakkosellista luetteloa; tämä helpottaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Käytettävissä on lisäksi viraston jo hyväksymiä ilmaisuja, joita voi kopioida Euroace-tietokannasta (saatavissa online-muodossa osoitteesta Viittaus edellisen tavaramerkkihakemuksen tavaroiden ja palveluiden luetteloon voi korvata tavaroiden ja palvelujen luettelon Allekirjoitus Hakijan/edustajan nimi ja asiaankuuluva allekirjoitus on annettava sivun 1 alaosassa. 2. Lomake, toinen sivu 2.1. Edustaja Edustus on vapaaehtoista hakemuksen jättämiselle, mutta pakollista menettelyn kaikkia lisätoimia varten kaikille hakijoille, joko luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joilla ei ole kotipaikkaa, pääasiallista toimipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä Euroopan yhteisössä. Kaikki muut hakijat voivat edustaa itseään tai nimetä edustajan halutessaan. Jos hakemuksen jättää suoraan hakija, joka tarvitsee edustajan lisätoimia varten, kaikenlainen hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuva yhteydenpito virastosta tai sen kanssa on käytävä tehtävään nimitetyn edustajan välityksellä. Edustajana voivat toimia hyväksytyt edustajat, jotka kuuluvat toiseen kahdesta seuraavasta ryhmästä: jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittamaan oikeutetut asianajajat, jotka voivat toimia kyseisessä jäsenvaltiossa edustajina tavaramerkki- tai malliasioissa ja joilla on ammatillinen kotipaikka Euroopan yhteisössä, ammattimaiset edustajat, jotka on merkitty viraston ylläpitämään luetteloon. Hakija voi myös toimia työntekijänsä välityksellä. Jos tehtävään nimitetään työntekijä, hänen nimensä on mainittava kohdassa Edustaja. Sellaisten oikeushenkilöiden työntekijät, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike on Euroopan yhteisön alueella, voivat edustaa muita oikeushenkilöitä, jos (ja vain jos) näiden kahden oikeushenkilön välillä on taloudellisia yhteyksiä, kuten yhteinen omistus tai valvonta. Sama koskee tilannetta, jossa hakija on oikeushenkilö Euroopan yhteisön ulkopuolelta. Näissä tapauksissa liitteessä on annettava tiedot oikeushenkilöstä, jonka työntekijä toimii hakijan puolesta, ja taloudellisten yhteyksien perustasta (emoyhtiö, tytäryhtiö, sivukonttori jne.). Virasto pitää yhteyttä edustajaan, jos sellainen nimitetään. Valtuutuksen jättämistä edustajaa varten ei vaadita, paitsi jos edustaja on hakijan työntekijä Tunnusnumero 5

6 Jos edustaja on jo saanut virastolta tunnistenumeron, sen ja nimen ilmoittaminen riittää. Muussa tapauksessa edustajan tunnisteina ovat hänen täydellinen nimensä ja osoitteensa jäljempänä esitetyllä tavalla Edustajan nimi ja osoite Osoite on annettava täydellisenä. Maasta suositellaan käytettäväksi kaksikirjaimista ISOtunnusta. Jos kanto-osoite (katu, talon numero jne.), poikkeaa postitusosoitteesta (esim. PL), annetaan molemmat osoitteet. Virasto käyttää niitä sopivaksi katsomallaan tavalla. Näistä kanto-osoite julkaistaan. Puhelin- ja faksinumerot sekä muut yhteystiedot, esimerkiksi sähköpostiosoite, ilmoitetaan yhteydenpidon helpottamiseksi. Puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen tai muun teknisen viestintätavan ilmoittaminen sisältää hyväksynnän siitä, että virasto voi käyttää niitä yhteydenpidossaan hakijan kanssa. 2.2 Etuoikeuden vaatiminen Jos hakija haluaa vaatia yhden tai useamman aikaisemman hakemuksen etuoikeutta, on ilmoitettava hakemuksen numero (jos käytettävissä) sekä päivämäärä jona ja maa jossa edellinen hakemus tehtiin. Etuoikeusvaatimus voidaan tehdä myös kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Hakulomakkeesta on käytävä ilmi, onko dokumentaatio etuoikeudesta toimitettu yhdessä hakemuksen kanssa vai lähetetäänkö se myöhemmin Aiemmuuden vaatiminen Jos aiemmuutta vaaditaan, on ilmoitettava rekisteröinnin tyyppi (kansallinen vai kansainvälinen merkki), rekisteröintinumero, hakemispäivä ja jäsenvaltio, jossa se vaikuttaa. Aiemmuuden vaatimus voidaan tehdä myös kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai milloin tahansa yhteisön tavaramerkin rekisteröimisen jälkeen. Hakulomakkeesta on käytävä ilmi, onko dokumentaatio aiemmuudesta toimitettu yhdessä hakemuksen kanssa vai lähetetäänkö se myöhemmin Madridin pöytäkirjan mukainen muuttaminen Jotta huomioon otettaisiin sellaisen kansainvälisen rekisteröinnin muuttaminen, jonka on perunut kansainvälinen toimisto alkuperäviraston pyynnöstä Madridin pöytäkirjan 9 quinquies artiklan ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 156 artiklan mukaisesti, yhteisön tavaramerkkihakemuksessa on oltava maininta tästä. Tämä viittaus on annettava hakemusta tehtäessä ilmoittaen seuraavat tiedot niille kuuluvissa hakulomakkeen kohdissa otsikon Madridin pöytäkirjan mukainen muuttaminen alla: Kohdat (1), (2) ja (3) ovat välttämättömät ilman niitä virasto ei voi katsoa, että muuttamista on pyydetty: (1) Peruutetun kansainvälisen rekisteröinnin numero. Siten virasto voi etsiä yksityiskohtaiset tiedot kansainvälisestä rekisteröinnistä voidakseen tarkistaa, että kansainvälinen rekisteröinti kattaa yhteisön tavaramerkin tavaroiden ja palveluiden luettelon Euroopan yhteisön suhteen. 6

7 (2) Päivämäärä, jona kansainvälinen toimisto peruutti kansainvälisen rekisteröinnin. Kyseistä päivämäärää käytetään sen tarkistamiseksi, että yhteisön tavaramerkkihakemus on jätetty kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona kansainvälinen rekisteröinti peruutettiin. (3) Päivämäärä kansainvälisestä rekisteröinnistä Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdan mukaan tai merkinnän päivämäärä alueellisesta laajentamisesta Euroopan yhteisöön kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan mukaisesti. (4) Soveltuvin osin vaaditun etuoikeuden päivämäärä kansainvälisessä hakemuksessa sellaisena kuin se on kirjattu kansainvälisen toimiston pitämään kansainväliseen rekisteriin Käännökset Vapaaehtoinen käännös toiselle kielelle voidaan toimittaa tavaroiden ja palveluiden luettelosta, väreistä ilmoittamisesta (jos on), merkin kuvauksesta (jos on) ja erottamislausumasta (jos on). Mahdollinen käännös on oltava kaikkia neljää kohtaa varten Maksaminen Yhteisön tavaramerkin perusmaksu, joka on euroa, kattaa kolme tavara- ja palveluluokkaa; maksu jokaisesta lisäluokasta on 150 euroa. Yhteisön yhteistavaramerkin perusmaksu on euroa; maksu jokaisesta kolmea useammasta luokasta on 300 euroa. Lisämaksu kansallisten tutkimuskertomusten laatimisesta (valinnainen 10. maaliskuuta 2008 alkaen, katso kohta 1.7) lasketaan kertomalla 12 euron maksu jokaisesta kansallisesta tutkimuskertomuksesta osallisina olevien jäsenvaltioiden teollisoikeudellisten keskusvirastojen lukumäärällä (ks. luettelo Tämä maksu suoritetaan yhdessä yhteisön tavaramerkin perusmaksun kanssa (tavaramerkkiasetuksen 38 artiklan 2 kohta). Hakijat, joilla on käyttötili virastossa, voivat maksaa kyseiset maksut joko heti hakemuksen jättämisen yhteydessä tai kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Maksu voidaan yhdistää myös lisäluokista suoritettaviin maksuihin. Yhteisön tavaramerkin perusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, jotta vastaanottopäiväksi saa hakemispäivän. Virasto ei esitä maksukehotusta. Käytössä ei enää ole erillisiä yhteisön tavaramerkkejä tai yhteisön yhteistavaramerkkejä koskevia rekisteröintimaksuja. Maksut on suoritettava euroina. Maksut (maksaja suorittaa kaikki pankkikulut, mistä maksajan tulisi ilmoittaa pankille) voidaan suorittaa seuraavia tapoja käyttäen: - Maksaminen virastossa olevalta käyttötililtä ilmoittamalla kyseinen tilinumero. Hakija/edustaja voi valita perushakemusmaksun välittömän veloittamisen tai kuukauden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta tapahtuvan veloittamisen; välitön veloittaminen jouduttaa hakemuksen käsittelyä. Hakija voi valita, veloitetaanko kolmea useamman luokan maksut yhdessä yhteisön tavaramerkin perusmaksun kanssa vai ajankohtana, jolloin luokitus on hyväksytty. Käyttötilin haltija voi ilmoittaa, että käyttötiliä ei käytetä maksamiseen. 7

8 - Pankkisiirto euroissa viraston tilille, jolloin ilmoitetaan hakijan tai edustajan nimi, osoite ja viitenumero sekä hakemus (hakemukset), jota (joita) pankkisiirto koskee. Hakemuksessa on mainittava siirron päivämäärä ainoastaan, jos se on jo tehty. Hakijoiden on syytä muistaa, että virasto ei esitä hakemusmaksuja koskevia laskuja. Käyttötilin voi avata hakemalla sitä kirjallisesti virastolta seuraavasta osoitteesta: Office for Harmonization in the Internal Market Finance Department Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Puhelin (34) Faksi (34) Rahasiirrot on tehtävä jommallekummalle seuraavista viraston pankkitileistä: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Tilinumero: Swift-koodi (BIC): BBVAESMMXXX IBAN ES LA CAIXA Tilinumero: Swift-koodi (BIC): CAIXESBBXXX IBAN ES

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen Yleisohje kuntien tupakkalain valvonnasta vastaaville viranomaisille ja tupakkatuotteita myyville elinkeinonharjoittajille Päivitetty 3.4.2012

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1))

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman

Lisätiedot

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löytyvät

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Valtuutussäännökset Lääkelain (395/87) 2 4 mom, 20 a, 21, 23, 23 a, 28, 30, 30 a Laki Lääkelaitoksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä FIN 2014/1 Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä Mitä valituksia tuomioistuin voi tutkia? Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kansainvälinen tuomioistuin,

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot