Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten"

Transkriptio

1 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on saatavissa Sisämarkkinoiden harmonisointivirastosta (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) ja perustuu yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 68 artiklaan. Lomakkeen saa virastosta maksutta tai sen voi ladata OHIM:n kotisivulta ( Lomaketta saa myös kopioida vapaasti. Hakijat tai heidän edustajansa saavat käyttää samanlaisia lomakkeita, joita on tehty esimerkiksi tietokoneella ja joiden perustana ovat hakulomakkeen tiedot. Tällaisia sähköisesti tehtyjä lomakkeita käytettäessä liitteitä voidaan välttää, kun yksinkertaisesti laajennetaan sähköisessä muodossa olevaa lomaketta niissä kohdissa, joissa hakemuksessa ei ole riittävästi tilaa. OHIM:n valituslomakkeen täyttäminen asianmukaisesti varmistaa, että hakemus vastaa yhteisömallista annetun asetuksen 36 artiklan 1 kohdan vaatimuksia. Sen vuoksi suositellaan käyttämään kyseistä lomaketta. Hakijat voivat kuitenkin käyttää omia lomakkeitaan. On suositeltavaa, että lomake on täytetty mahdollisimman täydellisesti, kun hakemus jätetään. Tämä helpottaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Asteriskilla (*) merkittyjen kenttien täyttäminen on välttämätöntä. Hakulomaketta käytetään sekä yksittäistä mallia että useita malleja sisältävää hakemusta varten. Hakemus yhdelle mallille: Yhden mallin rekisteröintipyyntö katsomatta mallia graafisesti esittävien kuvien määrään. Hakemus useille malleille: Rekisteröintipyyntö samassa hakemuksessa useille malleille. Haettavien mallien määrälle ei ole ylärajaa. Lisätietoja saa virastosta puhelinnumerosta (34) Lomakkeiden lähettäminen Täytetyt lomakkeet lähetetään suoraan virastoon Alicanteen tai, hakijan niin valitessa, johonkin jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoon tai Beneluxin mallitoimistoon. Lomakkeet (ja muut mahdolliset viestit) lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Faksilähetykset osoitetaan viraston faksinumeroon Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Puh. (+34) Faksi (+34)

2 Jos hakemus toimitetaan faksilla, mallin kuvan laatu on todennäköisesti melko huono (erityisesti valokuvia käytettäessä), koska tekniikka on riittämätön kuvainformaation siirtämiseen. Näin ollen hakemuksen faksausta ei ole syytä suosia. Jos hakijat kuitenkin haluavat jättää hakemuksensa faksilla, heidän on varmistettava, että paperiversio kuvauksesta lähetetään virastolle kuukauden kuluessa päivämäärästä, jona faksilähetys on vastaanotettu. Tutkija odottaa vahvistuskappaletta enintään kuukauden ajan ennen hakemuksen käsittelyä edelleen. 2. Lomake, ensimmäinen sivu 2.1 Hakemustyyppi Hakemus useille malleille Tämä kohta rastitaan, jos samassa hakemuksessa on enemmän kuin yksi malli Mallien määrä Jos hakemuksessa on useita malleja, mallien lukumäärä ilmoitetaan tässä laatikossa arabialaisin numeroin. Mallien määrää ei pidä sekoittaa mallia esittävien kuvien määrään (yhdestä mallista esitettyyn kuvaukseen tulee sisältyä vähintään yksi ja enintään 7 kuvaa) Lykkääminen Yhteisömallin rekisteröintihakemuksen jättöhetkellä hakija voi pyytää lykkäystä mallin julkaisemiselle 30 kuukautta hakemuksen tai etuoikeuden päivämäärästä lukien. Tämä kohta rastitaan, jos hakemuksessa on vähintään yksi malli, jonka julkaisemista lykätään. Näin OHIM tunnistaa heti hakemukset, joissa on vähintään yksi malli, jonka julkaisemista lykätään Mallikappale Kohta rastitaan, jos hakemuksessa on vähintään yksi malli, jossa käytetään mallikappaletta graafisen kuvauksen sijaan. Mallikappaleita voi jättää ainoastaan, jos malli on kaksiulotteinen ja jos mallin julkaisemista lykätään. Jos tämä kohta valitaan, myös kohta lykkääminen (edellä) on rastittava. Jos hakemuksessa on vähintään yksi malli, jonka kuvaus korvataan mallikappaleella, hakemus on lähetettävä erillisenä tai toimitettava suoraan vastanottavaan virastoon. Kutakin mallikappaletta on oltava mukana viisi samanlaista kappaletta. 2.2 Hakijan/edustajan viite Hakijoiden tai edustajien on ilmoitettava annetussa tilassa viitteensä, joka on enintään 20 merkkiä pitkä. Esim. nimikirjaimet, kirjainsarja jne. OHIM käyttää tätä viitettä maksujen tarkistamisessa (niin, että maksu vastaa jätettyä hakemusta). 2

3 2.3 Kielet Hakemuksen kieli Hakijoiden on ilmoitettava kieli, jolla he hakevat. Kieli voi olla mikä tahansa Euroopan yhteisön virallinen kieli. Ruutuun voi merkitä kaksikirjaimisen ISO-koodin (Kansainvälisen standardisoimisjärjestön kielille antamat tunnukset) Toinen kieli Hakijan on ilmoitettava myös toinen kieli, jonka on oltava yksi OHIM:n viidestä kielestä (espanja - ES, saksa - DE, englanti - EN, ranska - FR tai italia - IT), ja jonka on oltava eri kieli kuin ensimmäinen. 2.4 Hakija Jos OHIM on aiemmin antanut hakijalle tunnistenumeron, tämän tunnistenumeron ja nimen ilmoittaminen riittää. Muussa tapauksessa hakijan tunnuksina ovat hakijan nimi, osoite sekä kansallisuus ja/tai yrityksen rekisteröintivaltio, state of incorporation". Oikeushenkilöiden on vastattava oikeudellista muotoa kysyvään kenttään. Jos oikeudellisen muodon halutaan näkyvän virallisissa julkaisuissa, se on ilmoitettava myös nimen osana kyseisessä kentässä. Jos näin ei tehdä, se ei esiinny julkaisuissa tai todistuksissa. 2.5 Edustaja Ammattimainen edustus hakemuksen jättämistä lukuun ottamatta on pakollista kaikille hakijoille, joilla ei ole kotipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä Euroopan yhteisön alueella. Kun hakija jättää hakemuksen suoraan, kaikki tämän jälkeen tapahtuvat yhteydenotot virastosta tai virastoon tapahtuvat edustajan välityksellä. Hakija, jolla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike Euroopan yhteisön alueella, voi vapaasti valita, nimittääkö se edustajan. Edustajana OHIM:ssa voivat toimia hyväksytyt edustajat, jotka kuuluvat seuraavista toiseen kahdesta ryhmästä toiseen: - Jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittamaan oikeutetut asianajajat, jotka voivat toimia kyseisessä jäsenvaltiossa edustajina tavaramerkkiasioissa ja joilla on ammatillinen kotipaikka Euroopan yhteisössä. - Ammattimaiset edustajat, jotka on merkitty viraston ylläpitämään luetteloon. Ammattimaiset edustajat, jotka on merkitty yhteisön tavaramerkkiasioiden edustajien luetteloon, voivat toimia malliasioissa. Toisaalta ammattimainen edustaja, joka on kirjattu yhteisön malliasioiden edustajien luetteloon, ei voi toimia tavaramerkkiasioissa Hakija voi myös toimia työntekijänsä välityksellä. Jos tehtävään nimitetään työntekijä, hänen nimensä on mainittava kohdassa edustaja. Sellaisten oikeushenkilöiden työntekijät, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike on Euroopan yhteisön alueella, voivat edustaa muita oikeushenkilöitä, jos näiden oikeushenkilöiden välillä on taloudellisia yhteyksiä, kuten yhteinen omistus tai valvonta. Sama koskee tilannetta, jossa hakija on oikeushenkilö Euroopan yhteisön 3

4 ulkopuolelta. Näissä tapauksissa laatikossa edustaja on annettava tiedot oikeushenkilöstä, jonka työntekijä toimii hakijan puolesta. Edustajat, joille on jo annettu tunnistenumero yhteisön tavaramerkkiasioita varten, tulisi käyttää tätä tunnistenumeroa; malliasioita varten ei anneta uutta ja nimenomaista tunnistenumeroa. 2.6 Nimi (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilö) ja osoite Jos hakijoita/edustajia on useampia kuin yksi, tiedot niistä annetaan liitelomakkeessa kohdassa hakijan nimi tai edustajan nimi. Luonnollisista henkilöistä on ilmoitettava etunimi/-nimet ja sukunimi kyseisessä järjestyksessä. Jos hakija on oikeushenkilö, on siitä ilmoitettava virallinen nimi, mukaan lukien oikeusmuoto ( osakeyhtiö, Incorporated, Sociedad Anómia, Aktiengesellschaft jne.). Oikeusmuoto voidaan lyhentää tavanomaisesti käytettyyn muotoon ( Oy, Inc., S.A, AG jne.). Jos kanto-osoite (katu, talon numero jne.) poikkeaa postiosoitteesta (esim. PL), annetaan molemmat osoitteet. OHIM käyttää niitä sopivaksi katsomallaan tavalla. Näistä kanto-osoite julkaistaan. Lisäksi on ilmoitettava maa, jossa oikeushenkilö toimii. Suositeltavaa on käyttää kaksikirjaimista tunnusta. Tarvittaessa ilmoitetaan myös liittovaltio (USA, Australia jne.). Hakijan kansallisuus on ilmoitettava. Puhelin- ja faksinumerot sekä muut tietoliikenneyhteydet, kuten sähköpostiosoite, ilmoitetaan yhteydenpidon helpottamiseksi. Kutakin hakijaa kohden ilmoitetaan vain yksi osoite. Jos osoitteita kuitenkin on ilmoitettu useampia, vain ensin mainittu otetaan huomioon, paitsi jos hakija nimeää toisen osoitteen palveluosoitteeksi. Jos osoite muuttuu, pyyntö muutoksen kirjaamisesta olemassa olevaa (olevia) tunnistenumeroa (-numeroita) varten on osoitettava virastolle erikseen. Jos hakijalla on useampi kuin yksi osoite, kullekin osoitteelle varataan erillinen tunnistenumero. 2.7 Maksujen tarkistuslista Tämä kohta on tarkoitettu helpottamaan maksettavan summan laskemista. Maksettu kokonaissumma on ilmoitettava aina. Maksut on suoritettava euroina ja samanaikaisesti, kun hakemus toimitetaan. Maksut suoritetaan mallikohtaisesti (ei hakemukseen sisältyvien valokuvien tai piirrosten perusteella). a) Maksurakenne on kolmiosainen: Samaa maksurakennetta sovelletaan kolmeen maksun tyyppiin: perusmaksu yksittäisestä mallista tai usean mallin hakemuksen ensimmäisestä mallista alennettu maksu seuraavista 2 10 mallista edelleen alennettu maksu 11. mallista ja sitä suuremmasta mallien määrästä. 4

5 Monia malleja koskevan hakemuksen osalta hakija maksaa aina täyden perusrekisteröintimaksun ja julkaisemismaksun ensimmäisestä mallista, jonka hän toivoo tulevan välittömästi julkaistuksi. Pyydettäessä lykkäystä hakija maksaa aina täyden perusrekisteröintimaksun ja julkaisemisen lykkäysmaksun ensimmäisestä mallista, jonka julkaisemista hän toivoo lykättävän. b) Julkaisemismaksu vai maksu julkaisemisen lykkäämisestä? VÄLITÖN JULKAISEMINEN: Maksetaan välittömästi hakemuksen toimittamisen yhteydessä: rekisteröintimaksu(t) + julkaisemismaksu(t) JULKAISEMISEN LYKKÄÄMINEN: Maksetaan välittömästi hakemuksen toimittamisen yhteydessä: rekisteröintimaksu(t) + lykkäysmaksu(t) Maksetaan myöhemmin (viimeistään 27 kuukauden kuluessa): julkaisemismaksu(t). Monia malleja koskeva hakemus voi kattaa välittömästi julkaistavat mallit sekä mallit, joiden julkaisemista lykätään. Virasto on tehnyt hakijan avuksi maksulaskurin, joka on web-sivustolla osoitteessa Maksaminen Maksut voidaan suorittaa seuraavia tapoja käyttäen: maksaminen viraston olevalta käyttötililtä pankkisiirto viraston tilille. Viraston pankkitilit: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift-koodi (BIC): BBVAESMM XXX IBAN ES La Caixa Swift-koodi (BIC): CAIXESBB XXX IBAN ES Allekirjoitus Hakulomake on allekirjoitettava, ja allekirjoittajan nimi on ilmoitettava Sivunumero Hakijan on ilmoitettava sivunumero kokonaissivumäärästä kullakin sivulla laatikossa sivun oikeassa alakulmassa. Tämä auttaa virastoa seuraamaan asianmukaisesti kuvasivuja ja helpottaa näin hakemuksen tutkimista. 5

6 3. Lomake, toinen sivu Jatkolomakkeen toinen sivu on kunkin mallin erityisiä tietoja varten. Jos hakemus on useammalle kuin yhdelle mallille, lomakkeesta otetaan lisälehti kutakin lisämallia varten. Tämä sivu tulee olla hakemuksessa niin monena kappaleena kuin hakemuksen sisältyy malleja, paitsi jos monia malleja sisältävän hakemuksen kaikkia malleja koskevat kaikki tiedot ovat samat (samat tiedot kohdissa Tuotteesta/tuotteista ilmoittaminen ja Locarno-luokitus, Yleissopimuksen mukainen etuoikeus tai Näytteillepanoon perustuva etuoikeus, Muotoilija sekä sama Lyhyt kuvaus kuvasta/mallikappaleesta ). Tässä tapauksessa valitaan Kohta rastitaan, jos jäljempänä olevat tiedot ovat samat kaikissa tämän hakemuksen sisältämissä malleissa, eikä sivua ole tarpeen toimittaa useina kappaleina. 3.1 Mallin numero kokonaismäärästä Hakija ilmoittaa arabialaisin numeroin mallin numeron ja hakemukseen sisältyvien mallien kokonaismäärän. Esim. 60 mallia sisältävän monia malleja koskevan hakemuksen 3. malli ilmoitetaan tässä kohdassa seuraavasti: 3/ Hakijan nimi Hakijan tulisi ilmoittaa nimi sellaisena kuin se on lomakkeen ensimmäisellä sivulla tutkimisen helpottamiseksi. 3.3 Tuotteista ilmoittaminen ja Locarnon luokituksen ilmoittaminen Tuotteesta ilmoittaminen Hakijan täytyy huolehtia tietojen antamisesta kohdassa tuotteesta/tuotteista ilmoittaminen kunkin haettavan mallin osalta. Jos tuotteesta ilmoittaminen sopii samanlaisena kaikkiin monia mallihakemuksen malleihin, rastitaan kohta tuotteesta ilmoittaminen on sama kaikille malleille ja kohdan tuotteesta ilmoittaminen voi jättää tyhjäksi muiden mallien osalta. Tuotteesta ilmoittaminen ilmaistaan siten, että siitä käy ilmi selvästi tuotteen ominaislaatu. Hakijoita kehotetaan käyttämään tuotteiden EUROLOCARNO-luetteloa, koska tämä mahdollistaa nopeamman rekisteröinnin. EUROLOCARNOn luettelo on viraston web-sivustolla: Tuotteesta ilmoittaminen ei vaikuta rekisteröidyn yhteisömallin suojan laajuuteen Locarnon luokista ja alaluokista ilmoittaminen Hakija voi ilmoittaa Locarno-luokan. Käyttäessään EUROLOCARNOn terminologiaa hakija näkee automaattisesti luokan, johon tuote kuuluu. 6

7 Tämä ilmoitus ei ole pakollinen eikä sillä ole vaikutusta rekisteröidyn yhteisömallin suojan laajuuteen. Monia malleja koskevan hakemuksen osalta tuotteet, joihin mallit on tarkoitus sisällyttää tai joissa malleja aiotaan soveltaa, täytyy kuulua samaan Locarnon järjestelmän luokkaan (ellei kyseessä ole koriste). 3.4 Etuoikeus Yhtä tai useampaa etuoikeutta voidaan vaatia hakemuksessa tai myöhemmin hakemuksen jättämisen jälkeen. Sama etuoikeus koskee kaikkia malleja: jos sama etuoikeus soveltuu kaikkiin useita malleja koskevan hakemuksen malleihin, rastitaan vastaava kohta, ja etuoikeus-kohta voidaan jättää tyhjäksi seuraavien mallien osalta. Vaikka etuoikeuteen liittyvät asiakirjat (yleissopimuksen mukainen etuoikeus ja näytteillepanoon perustuva etuoikeus) voidaan toimittaa 3 kuukauden kuluessa etuoikeusvaatimuksen tekemisestä, on suositeltavaa lähettää ne virastolle mahdollisimman pian Yleissopimuksen mukainen etuoikeus Hakijan on annettava tiedot maasta, jossa ensimmäinen hakemus on jätetty tai kyseisen maan ISO-tunnus päivämäärä, jolloin ensimmäinen hakemus jätettiin hakemuksen numero. Jos tarvittavat asiakirjat ovat hakemuksen liitteinä (todistus hakemuksen toimittamisesta, rekisteröintitodistus), rastitaan vastaava kohta hakemuksesta. Yhdellä mallihakemuksella voi olla useita etuoikeuksia. Hakija ilmoittaa mahdollisesta yleissopimuksen mukaisesta lisäetuoikeudesta liitelomakkeessa. Hakijan on annettava kopio hakemuksen tekemisestä annetusta todistuksesta tai rekisteröintitodistuksesta kolmen kuukauden kuluessa yhteisömallin rekisteröintihakemuksen tekemispäivästä Näytteillepanoon perustuva etuoikeus Hakijan on annettava näyttelyn nimi näytteilläolon päivämäärä ja paikka tunnetuksi tulemisen päivämäärä. Jos samaa näytteillepanon etuoikeutta vaaditaan kaikille malleille, joita on useiden mallien hakemuksessa, hakija merkitsee rastilla kohdan sama etuoikeus koskee kaikkia malleja. Jos tarvittava asiakirja (osoitus näytteillepanosta) on liitteenä, rastitaan vastaava kohta. Yhdellä mallihakemuksella voi olla useita etuoikeuksia. Hakija ilmoittaa mahdollisesta näytteillepanoon perustuvasta lisäetuoikeudesta liitelomakkeessa. Hakijan on toimitettava sellaisen viranomaisen antama todistus, joka vastaa teollisoikeuksien suojelemisesta näytteillepanossa, kolmen kuukauden kuluessa yhteisön mallin rekisteröintihakemuksen jättämisestä. Tästä todistuksesta on käytävä ilmi, että malli todella 7

8 on ollut osana tuotetta tai sitä on sovellettu tuotteeseen ja että se on tullut tunnetuksi näyttelyssä - todistuksessa on mainittava näyttelyn avauspäivä. Jos tuotteen tunnetuksi tuleminen ensimmäisen kerran ei ole näyttelyn avaamisen päivämäärän mukainen, on ilmoitettava päivämäärä, jolloin tuote on tullut ensimmäisen kerran tunnetuksi. Todistukseen on liitettävä kyseisen viranomaisen asianmukaisesti vahvistama selvitys tuotteen tosiasiallisesta tunnetuksi tulemisesta. 3.5 Muotoilija Kohdassa muotoilija voidaan ilmoittaa muotoilija tai muotoilijoiden ryhmä osoitetietoineen. Muotoilijoiden ryhmästä voi käyttää yhteistä nimeä. Jos muotoilija on luopunut oikeudesta tulla mainituksi, rastitaan vastaava kohta. Kaikilla malleilla on sama muotoilija: jos muotoilija tai muotoilijoiden ryhmä on sama kaikilla monia malleja koskevan hakemuksen haettavilla malleilla, tästä ilmoitetaan hakemuksessa rastimalla kohta sama muotoilija kaikilla malleilla, ja seuraavien mallien osalta kohdan voi jättää tyhjäksi. 3.6 Muuta Julkaisemisen lykkäyspyyntö Kohta rastitaan, jos hakija haluaa pitää mallin julkistamattomana Mallia haetaan mallikappaleen kanssa Jos mallille toimitetaan mallikappale, rastitaan asianmukainen kohta. Mallin julkaisemista lykätään ja vastaava kohta lykkäämisestä myös rastitaan Kuvien määrä Hakija ilmoittaa tässä mallin graafisen kuvauksen kuvien määrän (1 7). 3.7 Lyhyt kuvaus kuvasta/mallikappaleesta Kuvaus ei saa olla enempää kuin 100 sanaa. Kuvaus saa koskea vain niitä ominaisuuksista, jotka käyvät ilmi mallin kuvauksesta tai mallikappaleesta. Se ei saa sisältää mainintoja mallin oletetusta uutuudesta tai yksilöllisestä luonteesta. Suppeaa kuvausta ei oteta mukaan rekisteriin eikä sitä julkaista. Sillä ei myöskään ole vaikutusta rekisteröidyn yhteisömallin suojan laajuuteen. Vain maininta kuvauksen antamisesta julkaistaan, mutta ei lyhyttä kuvausta itsessään. 4. Lomake, kolmas sivu ( kuvaus/mallikappalelomake) Graafiset kuvaukset annetaan tällä lomakkeella. Jos tila tällä lomakkeella ei ole riittävä kaikille graafisille kuvauksille ja/tai mallikappaleille, lomakkeesta on otettava jäljennös kutakin lisäkuvausta varten. Kuvaus-/mallikappalelomaketta voi käyttää useisiin eri malleihin. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että monia malleja koskevan hakemuksen osalta käytetään yhtä tai kahta lomaketta mallia kohti. 8

9 4.1 Kuvien määrä Hakijan on ilmoitettava kuvien määrä joko kopioituna ja liitettynä tai suoraan tulostettuina kuvaus-/mallikappalelomakkeella. 4.2 Mallin numero kokonaismäärästä Koska kuvaus-/mallikappalelomaketta voidaan käyttää yhtä tai useampaa mallia varten, hakijan on ilmoitettava sen mallin numero, jota kopioidut ja liitetyt tai suoraan tulostetut kuvat lomakkeessa esittävät. Esim. jos kuvaus-/mallikappalelomake koskee kaikkinensa kymmenestä mallista mallin nro 1 kuvausta, merkitään tämä seuraavasti: Mallin numero(t): 1/ Hakijan nimi Hakijan nimi ilmoitetaan asianmukaisessa kohdassa. 4.4 Mallin graafinen kuvaus Mallin graafisessa kuvaksessa samasta mallista voi olla enintään seitsemän erilaista kuvaa (valokuvia, piirroksia) ja vähintään yksi kuva. Jos kuvia toimitetaan enemmän kuin seitsemän, virasto jättää rekisteröinnissä ja julkaisemisessa huomioon ottamatta mahdolliset ylimääräiset kuvat. OHIM ottaa kuvat huomioon hakijan antamassa juoksevassa numerojärjestyksessä. Kustakin mallista on graafinen kuvaus. Useita malleja koskevassa hakemuksessa on yhtä monta kuvausta kuin on malleja. Esim. 5 mallia koskeva usean mallin hakemus edellyttää viittä graafista kuvausta. Jos kussakin niistä on 1 7 kuvaa, kuvien kokonaismäärä on Kuva on mustavalkoinen tai värillinen piirros tai valokuva, joka esittää mallia itseään tai sen yksityiskohtaa. Kuva on kopioitava ja liitettävä, oheistettava tai tulostettava suoraan lomakkeelle, jota ei saa taittaa tai nitoa. Kuvissa ei tule olla mitään selittävää tekstiä. Kuvan taustan on oltava neutraali. Kuvaa ei saa korjailla musteella tai korjauslakalla. Kuvan laadun on oltava sellainen, että siitä on mahdollista erottaa selvästi kaikki suojattavaksi haettavan kohteen yksityiskohdat ja että kuva on pienennettävissä tai suurennettavissa, kuitenkin enintään kokoon 8 cm x 16 cm rekisteriin vietäväksi ja julkaistavaksi sellaisenaan yhteisömallien julkaisussa. Kutakin kuvaa toimitetaan vain yksi kappale. Hakija numeroi kaikki kuvat arabialaisin numeroin käyttämällä erillisiä lukuja pisteellä erotettuna siten, että ensimmäisenä on mallin numero ja toisena on kuvan numero. Esim. neljännen mallin kolmas kuva: 4.3. On oltava erityisen huolellinen, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta useita malleja käsittävän hakemuksen eri mallien kesken. 9

10 a) Toistuvasti esiintyvä pintakuvio: Kun rekisteröintiä haetaan toistuvan pintakuvion sisältävälle mallille, on kuvion oltava näkyvissä kokonaisuudessaan mallin kuvauksessa, ja toistuvan pintakuvion osuuden tulee olla riittävä. b) Typografiset kirjasimet: Kun rekisteröintiä haetaan typografisia kirjasinmalleja sisältävälle mallille, tulee mallin kuvaukseen sisältyä sarja kaikista aakkosten kirjaimista suur- ja pienaakkosina sekä kaikista arabialaisista numeroista. Lisäksi mukana on oltava viisi riviä tekstiä, joka on tehty kyseisellä typografisella kirjasinmallilla. Sekä kirjainsarjassa että mallitekstissä käytettävän tekstin pistekoko on Mallikappale Joissakin tapauksissa pala materiaalia (tekstiiliä, tapettia, pitsiä, nahkaa jne.) korvaa graafisen esityksen: mallin on oltava kaksiulotteinen, rekisteröintihakemuksessa on oltava pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä. a) Määrä: Kustakin mallista toimitetaan viisi samanlaista kappaletta. b) Koko: enintään 26,2 cm x 17 cm, ei saa taittaa. c) Paino: enintään 50 g. d) Paksuus: enintään 3 mm. e) Muut ominaisuudet: Sellaisia mallikappaleita ei hyväksytä, jotka pilaantuvat herkästi tai joiden säilyttäminen on vaarallista. f) Toistuva pintakuvio: Kun malli koskee toistuvaa pintakuviota, mallikappaleessa pitäisi olla kuvio kokonaisuudessaan, ja siinä tulisi olla riittävästi toistuvaa pintakuviota pituus- ja leveyssuunnassa, kuitenkin edellä annettuja enimmäismittojen rajoissa. 5. Liite Tätä tilaa voi käyttää minkä tahansa lisätiedon antamiseen, jos tila lomakkeiden sivuilla yksi ja kaksi ei ole riittävä. Rekisteröinti- ja julkaisemisprosessin nopeuttamiseksi hakijan pitäisi mainita käsiteltävästä asiasta otsikko, sivunumero ja mallin numero. Esim. toinen muotoilija, malli numero xx, sivu 2/4 10

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa virastosta maksutta tai sen voi ladata viraston

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta virastosta tai sen voi ladata EUIPO:n verkkosivustolta (http://www.euipo.europa.eu). Lomaketta saa myös

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten

Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön mallin rekisteröintihakemusta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) laatima ja perustuu yhteisömallista

Lisätiedot

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta 1 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta SMHV:sta

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten Yleisiä huomioita Tätä lomaketta käytetään muuntamishakemuksissa, jotka koskevat kaikkia Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja (täydellinen muuntaminen)

Lisätiedot

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008-1. Yleisiä huomautuksia Rekisterimerkintää haettaessa on suositeltavaa (mutta ei pakollista)

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin tavaramerkin hakulomaketta varten EUIPO NOTES-FI APP.CTM - 03/2016 Ohjeita Euroopan unionin tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta EUIPO:sta. Sen voi myös ladata EUIPO:n verkkosivustolta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Suomessa toimivat Venäjän konsulaatit ovat ulkoistaneet viisumien vastaanoton VF Services (UK) Ltd:n hoitamiin erillisiin viisumikeskuksiin. Jatkossa on kaikki

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 3 MAKSUJEN JA KULUJEN SUORITTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI

LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI VALTIOKONTTORI HAKEMUS LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI Perinnönjättäjä Kuolinaika Kotipaikka Hakija Syntymävuosi Osoite Puhelinnumero Omaisuus, jota haetaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2 MUODOLLISTEN EDELLYTYSTEN TUTKINTA Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön Euroopan unioni Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE Kansallisen viraston kautta: Tiedosto no: Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO-OSASTO

TALOUSHALLINTO-OSASTO TALOUSHALLINTO-OSASTO Lxxx SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄYTTÖTILIN MÄÄRITELMÄ... 2 2. KÄYTTÖTILIN VELOITUSJÄRJESTELMÄ... 2 3. KÄYTTÖTILIN AVAAMINEN... 2 4. VAROJEN LISÄÄMINEN KÄYTTÖTILILLE... 2 4.1 Maksutavat...

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen 7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen Käyttäjä voi tilata sähköposti-ilmoituksen kaikista uusista tarjouskilpailuista valitsemallaan alalla CPV-luokituksen pohjalta. Euroopan komissio

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 15/010/12 23.1.2012 Säädösperusta Tullilaki 4 Voimassaoloaika 1.3.2012 lukien toistaiseksi Kohderyhmät Tullitoimipaikat

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1 23.10.2015 28 1 Tunnus 23-0013-15-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Fajanssi Suomen Osatontti Ky Asunto Oy Helsingin Serviisi Asunto Oy Helsingin Saksofoni Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-023-0669-0025

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006 5.10.2006 2095/330/2006 KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006 Asia: ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAREKISTERIN TIETOJEN SAATTAMINEN VASTAAMAAN

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot