Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja valtiontukea tarvitaan myös vesihuoltohankkeisiin Maamme talouden kääntämiseksi nousuun on viime aikoina ehdotettu elvytystoimenpiteitä esimerkiksi panostamalla rakentamiseen, vaikkapa homekoulujen tai tiestön kunnostamiseen. Nyt olisi aika vauhdittaa myös vesihuollon infrastruktuurin rakentamista ja saneerausta. Vesihuolto eli yhdyskuntien vedenhankinta ja viemäröinti on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisimpiä palveluita. Jos vesihuolto ei toimi, kotitalouksien arki tai talouselämän pyörätkään eivät pyöri. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ja korkea laatu puolestaan edellyttävät, että vesihuollon infrastruktuuri on kunnossa. Hyvin toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys. Alueellisilla vesihuoltohankkeilla yhdysvesijohdot, siirtoviemärit, alueelliset jätevedenpuhdistamot ja vedenhankintajärjestelyt varmistetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja parannetaan palvelun tasoa ja toisaalta edistetään järkevän ja tehokkaan laitosrakenteen muodostumista maassamme. Suomessa on yli 1500 vesihuoltolaitosta, joista suuri osa ei jatkossa pysty toimimaan teknisesti ja taloudellisesti tulevaisuuden vaatimuksia vastaavasti. Vesihuoltoa ohjaavilla valtion viranomaisillakin on selkeä näkemys, että alueellista yhteistyötä ja vesihuoltolaitosten yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi tarvitaan kipeästi. Tätä tavoitetta edistettäisiin tukemalla alueellisia vesihuoltohankkeita myös valtion varoista toisin kuin valtion talousarviossa tuleville vuosille ollaan linjaamassa. Vesihuollon investointien ja ylläpidon rahoittamisesta vastaavat pääosin kunnat ja kuntien omistamat vesihuoltolaitokset. Rahoitus perustuu vesihuoltopalvelujen käyttäjiltä kerättäviin vesihuoltomaksuihin. Verovaroja ei siten pääsääntöisesti käytetä vesihuollon kustannusten kattamiseen. Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa vesihuollon osittaisen tukemisen kuntien tai valtion varoista. Valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeisiin on aiemmin ollut luokkaa miljoonaa euroa vuosittain, jakautuen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloihin. Tukea on suunnattu erityisesti alueellisiin vesihuoltohankkeisiin kuten taajamien välisiin yhdysvesijohtoihin ja siirtoviemäreihin. Valtion tukirahoitus kuntien välisiin vesihuoltohankkeisiin on ollut viime vuosina jatkuvasti vähenemässä. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa suunta on entisestään aleneva ja näkymät tulevaisuuteen vieläkin synkemmät. Elokuussa julkaistun talousarvioehdotuksen mukaan valtion avustusta ei enää myönnettäisi uusiin kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin. Keskeneräiset hankkeet toteutettaisiin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, mutta jatkossa kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jäisi kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jota ilman ei tulla toimeen. Vesihuollon turvallisuuden ja saatavuuden varmistaminen maan eri osissa ja erilaisissa olosuhteissa edellyttää laajamittaisia hankkeita. Ilman valtion tukea tärkeät ylikunnalliset hankkeet jäävät toteutumatta, eikä hankkeiden myönteistä vaikutusta vesiemme tilaan ja vesihuollon toimintavarmuuteen saavuteta. Esimerkiksi valtakunnallisessa viemäröintiohjelmassa ja vesienhoidon toteutusohjelmissa on lukuisia alueellisia vesihuoltohankkeita, joiden toteuttamiseen valtio on osaltaan sitoutunut, mutta nyt tarpeellisiksi todetut hankkeet käytännössä hylätään sysäämällä rahoitusvastuu yksinomaan kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Ilman valtion tukea hankkeiden toteuttaminen vaatii kohtuuttoman suuria korotuksia vesihuoltolaitosten asiakkaiden maksuihin. Vesihuoltoverkostoissa muhii valtava korjausvelka ja saneeraustarve tulevina vuosina. Vesilaitosyhdistys keskusteli muutama vuosi sitten valtiovarainministeriön kanssa mahdollisuudesta käyttää valtion elvytysrahaa verkostosaneerauksiin. Keskustelut olivat rakentavia, mutta eivät johtaneet toimenpiteisiin. Viime aikoina useat poliittiset päättäjät ovat ehdottaneet elvytysrahoituksen käyttämistä isoihin infrahankkeisiin. Kansanedustajien tulisi nyt turvata valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeille valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ja tehdä työtä lisärahoituksen saamiseksi vesihuoltoon myös elvytyspakettien kautta. Lausuntopyyntö RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja VVY ovat yhteistyössä laatimassa uuden julkaisun RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta ylläpito ja korjaus, jonka tavoitteena on esittää vesitornien ja muiden vesisäiliöiden toimivaa ja kustannustehokasta ylläpito- ja korjaustapaa. RIL pyytää nyt lausuntoanne/kommenttianne ohjeen sisältöön. Alan näkemykset ovat erittäin tarpeelliset laadukkaan ja kaikkia osapuolia hyvin palvelevan ohjeen aikaansaamiseksi. Julkaisun on laatinut toimikunta, jonka jäsenet edustavat mm. rakennesuunnittelualaa, vesilaitoksia, rakennusteollisuutta sekä veden laatuun liittyvä asiantuntemusta. Ohjeen luonnosversio löytyy tästä: Lausunnossanne pyydämme erityisesti ottamaan kantaa seuraavasti: Yleistä: - onko julkaisun rakenne selkeä ja looginen? - onko esitystapa selkeä? - onko laajuus sopiva? Yksityiskohdat: - onko asioiden painotus oikea? - onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai liian vähän? - onko yksityiskohtia, joita pitäisi tarkentaa ja selkeyttää? - ovatko käsitteet selkeät? Lukukohtaiset kommentit ovat myös tervetulleet. Erityisesti on hyvä saada havaittuun puutteeseen konkreettinen parannusehdotus. Luonnos on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan lausunnonantamista varten. Toivomme kannanottoanne viimeistään

3 3 Lähettäkää tämä linkki mielellään eteenpäin organisaationne muille henkilöille, joiden tiedätte olevan asiasta kiinnostuneita ja mahdollisesti valmiita kommentoimaan. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Vesilaitosyhdistyksellä oma osasto Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Kehittämisrahasto Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana. Kaikki yli ALV:n puhdistamot kutsutaan mukaan hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen lähetetään sähköpostitse mennessä. Ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta. Selvitys haitta-aineista jätevesissä Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Hankkeen kotisivut Lisätietoa hankkeesta löytyy VVY:n nettisivulta: vesihuolto, linkit, lainsäädäntö> jätevedet> haitalliset aineet hanke Lyhytosoite hankkeen sivuille on seuraava: Hankkeen aikataulu

4 4 Hankkeessa kilpailutetaan kesän 2013 aikana haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Yli AVL:n puhdistamoita tiedotetaan sähköpostitse hankkeesta kesäkuussa 2013 Syyskuun aikana jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen osallistumisesta lähetetään laitoksille sähköpostitse viimeistään Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Näytteenoton aikataulu täsmentyy laboratorioiden analysointikapasiteetin perusteella. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Ennakkotieto: Avoin haku ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeille Ympäristöministeriö tiedottaa kaikille toimijoille avoimesta hausta, jossa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Helmikuussa 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri huippukokouksessa (Baltic Sea Action Summit) sitoumuksen, jonka mukaan ryhdytään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi. Sitoumus sisälsi mm. seuraavat sektorikohtaiset tavoitteet: Vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta Saaristomereen laskevalla valuma alueella; Pyritään ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi; Vähennetään yhdyskuntien jätevesikuormitusta. Maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä laadittiin tiekartta tarvittavista toimenpiteistä (Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa, Helsinki 2011, Työryhmämuistio MMM 2011:5). Edellä mainitun pohjalta ympäristöministeriö on yhtenä toimenpiteenä laatinut Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman, jonka tarkempiin tavoitteisiin ja teemoihin voi tutustua ohjelman nettisivulta: Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Ohjelman toteuttamiseksi ympäristöministeriö tukee tietyille teema-alueille määritettyjä kehityshankkeita. Syksyn 2013 kaikille toimijoille avoimessa haussa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Haku ennakoidaan aukeavaksi ja hakuaika päättyy Haun sisältöön liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan haun auetessa sivulla: Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi Alkuperäinen tiedote ministeriön sivulla linkissä: Itämerirahaa jätevedenkäsittelyn tehostamiseen

5 5 ELY-keskukset tiedottavat mahdollisuudesta hakea määrärahaa. Määrärahan käyttöaluetta on laajennettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi myös Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus Määrärahaa voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, ensisijaisesti kuitenkin Saaristomeren valuma-alueen laitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemukset tulee jättää viimeistään Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä Lisätiedot Varsinais-Suomen ELY: Johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila, p , jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi Suunnitteluinsinööri Minna Nummelin, p , minna.nummelin(at)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskus Osana vuonna 2012 käynnistämäänsä ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi ympäristöministeriö myönsi vuonna 2012 määrärahaa sellaisten hankkeiden edistämiseksi, joilla tehostetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyä ja jätevesien ravinteiden kierrätystä sekä selvitetään toimien kustannustehokkuutta. Määrärahaa voivat hakea Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Hakemukset tulee jättää viimeistään Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä:

6 6 Lisätiedot Uudenmaan ELY: ylitarkastaja Ari Kangas, p ,ari.kangas(at)ely-keskus.fi insinööri Ilkka Juva, p , ilkka.juva(at)ely-keskus.fi Hovioikeus piti voimassa kahden jäteyrittäjän vankeusrangaistukset Tuomio lankesi törkeästä ympäristön turmelemisesta ja kahdesta törkeästä petoksesta. Oikeuden mukaan jäteyrittäjät syytivät luontoon ja viemäreihin kymmeniä tonneja jätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta. Rikokset tapahtuivat pääkaupunkiseudulla vuosina Hovioikeus katsoi, että ympäristön turmeleminen on ollut pitkäkestoista, laajamittaista ja osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta. Lue lisää YleUutisista: linkki. Uusi prioriteettiainedirektiivi julkaistiin Prioriteettiaineiden listalle lisättiin uusia aineita ja ympäristönlaatunormeja päivitettiin. Ympäristönlaatunormien päivitys Prioriteettainelistalla jo olleille seitsemälle aineelle asetettiin uudet ympäristönlaatunormit. Nämä ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2015 ja vesipuitedirektiivin edellyttämä hyvä kemiallinen tila tulee saavutta vuoteen 2012 mennessä eli vesiehoidon suunnittelun toisen kauden loppuessa. Seuraavien aineiden tai aineryhmien ympäristönlaatunormit päivitettiin: lyijy ja lyijyyhdisteet, bromatut difenyylieetterit, fluoranteeni, naftaleeni, nikkeli ja nikkeliyhdisteet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH). Uudet prioriteettiaineet Prioriteettiaineiden listalle lisättiin kaksitoista uutta ainetta. Uusien aineiden ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2018 ja hyvä kemiallinen tila vesistössä näiden aineiden suhteen tulee saavuttaa joulukuuhun 2027 mennessä. Seuraavat aineet lisättiin prioriteettiaineiden listalle: dikofoli, PFOS, kinoksifeeni, dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet, aklonifeeni, bifenoksi, subytriini, sypermetsiini, diklorvossi, HBCDD, heptakloori ja heptaklooriepoksidi ja terbutryyni. Tarkkailulista Jatkossa komissio laatii kahden vuoden välein kymmenen aineen tarkkailtavien aineiden luettelon, jonka aineita jäsenmaiden tulee vesistössä tarkkailla. Ensimmäinen tarkkailulista laaditaan mennessä. Lääkeaineet Lääkeaineet herättivät direktiivin uudistamisen yhteydessä paljon keskustelua. Ensimmäiselle tarkkailulistalle direktiivi nimeää kolme lääkeainetta: tulehduskipulääke diklofenaakin sekä ehkäisypillereissä käytetyt 17-beta-estradiolin (E2) ja 17-alfa-etinyyliestradiolin (EE2).

7 7 Direktiivin mukaan komission tulee laatia strateginen lähestymistapa lääkkeistä aiheutuvaan vesistön pilaantymiseen ja tarvittaessa ehdottaa toimia lääkepäästöjen vähentämiseksi. Voimaan astuminen Direktiivi astuu voimaan Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi tulee sisällyttää viimeistään Direktiivi 2013/39/EU löytyy tästä linkistä. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Ohje työmaavesien käsittelylle Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Työmaavedet voivat aiheuttaa huomattavia haittoja ympäristölle ja rakenteille, mikäli ne johdetaan sellaisenaan viemäreihin, ojiin, puistoihin, kaduille tai muualle ympäristöön. Helsingin kaupungin työmaavesiohjeessa kerrotaan, miten erilaisilla työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle ja rakenteille. Ohjeeseen on lisäksi koottu Helsingissä vesien johtamisen edellyttämät luvat ja sopimukset sekä lisätietoja antavat tahot yhteystietoineen. Aiheesta lisää sekä ladattava PDF-opas Helsingin kaupungin rakennusviraston sivuilla Lainsäädännössä tapahtuu Kolme KHO:n päätöstä toiminta-alueen hyväksymisestä KHO on tehnyt kolme vuosikirjapäätöstä. Päätökset koskevat toiminta-alueen hyväksymistä ja erityisesti toiminta-alueen laajentamista sellaiselle alueelle, jossa toisella vesihuoltolaitoksella on jo toimintaa. Päätösten numerot ovat KHO:2013:131, KHO:2013:132 ja KHO:2013:133. Niiden lyhennelmät ovat KHO:n verkkosivulla osoitteessa < päätökset. Laajemmat selostukset päätöksistä ovat osoitteessa Kuntalain muutos voimaan Kuntalakiin tulossa säännökset kunnan tehtävien hoitamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain muuttamista koskeva laki tulee voimaan Tasavallan presidentti vahvisti lain kuntalain muuttamisesta (626 /2013). Laki koskee kunnan tehtävien hoitamista kilpailutilanteessa markkinoilla.

8 8 Jos kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, uuden lain mukaan sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajataan eräitä tehtäviä, joita ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Rajaukset koskevat mm. kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä ja monopolin asemassa olevia toimintoja. Yhtiöittämisvelvollisuudessa on lisäksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskevat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Vesihuolto on tämän lain mukaan monopolitoimintaa, jota velvollisuus yhtiöittää ei koske. Lain mukaan kunta ei hoida toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla, jos toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee mm. energialaitoksia ja satamia. Uudessa laissa säädetään myös henkilöstön asemasta yhtiöittämisessä. Yhtiöittäminen katsotaan liikkeenluovutukseksi työ- ja virkasuhdetta käsittelevien lakien mukaan ja siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet tulee turvata. Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyy myös vapautus varainsiirtoverosta. Laki liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen (konkurssisuoja, verotukselliset edut).. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle, jota yhtiöittämisvelvollisuus koskee, on annettu siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella on pidempi siirtymäaika. Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Uusia työkaluja kuntakentälle Sähköinen sopimusprosessimalli ja JYSE 2009 PALVELUT -ehtojen käyttämisopas Kuntaliitto tiedotti kesällä sähköisestä sopimusprosessimallista sekä JYSE 2009 PALVE- LUT -ehtojen käyttämisoppaasta. Se on laatinut ne yhdessä Aalto-yliopiston Pro2Acthankkeen projektiryhmän kanssa. Uutinen, edellä mainitut asiakirjat ja hankkeen osaprojektien tuotokset ovat Kuntaliiton sivulla seuraavassa linkissähttp://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/sivut/ kunnistahuippuhankkijoita.aspx. Lisäksi sähköisestä sopimusprosessimallista ja JYSE 2009 PALVELUT ehtojen käyttämisoppaasta tiedotettiin yleiskirjeessä Kuntaliiton verkkosivulla. Yleiskirje 14/80/2013 kuntien sopimusten riskienhallinnan uusista työkaluista on sa Malli ja opas ovat myös yleiskirjeen liitteinä ja löytyvät samalta sivulta kuin yleiskirje. Yleiskirjeessä kerrotaan, että uudet työkalut on kehitetty kuntakentän ammattilaisten, erityisesti muiden kuin juristien, käyttöön. Sähköinen sopimusprosessimalli antaa kuntakentälle työkalun sopimusprosessien kokonaisuuden hahmottamiseen ja toimintamallien kehittämiseen. JYSEn käyttämisopas jäsentää visuaalisessa muodossa hankintasopimusten sopijakumppaneiden oikeuksia ja velvoitteita. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa. Sähköinen sopimusprosessimalli tuo silti apua muidenkin sopimusprosessien hallintaan ja kehittämiseen.

9 9 Yleiskirje löytyy myös julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta linkistä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämä ja rahoittama ja toimii Kuntaliiton organisaatiossa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti lainsäädäntöä koskevassa neuvonnassa. Vesilaitosyhdistys kouluttaa Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Ensimmäisenä päivänä käsitellään vesihuollon sähkönsaannin varmistamista, vesihuollon kyberuhkia ja etäluettavia ultraäänivesimittareita. Tutustumiskäynti suuntautuu Jänneniemen tekopohjavesilaitokselle. Iltaa vietetään perinteisesti saunoen ja iltapalaa nauttien. Torstaina perehdytään vesijohtoverkostojen hallintaan on line -mittausten avulla, energiatehokkuuteen, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamiseen vesihuollossa sekä aluevalaistukseen. Tervetuloa! Varautuminen ja viestintä -koulutus Koulutustilaisuus järjestetään Tampereella Paikkana on Cumulus Koskikatu. Ohjelmassa on mm. viestinnästä ja rooleista vedenlaadun takaajina, vaaratiedotteesta sekä vesihuoltolaitosten puheenvuoroja sammutusvesisuunnitelmasta, kriisiviestinnästä ja tekstiviestitiedottamisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät Turussa Vesilaitosten käyttöpäälliköille, vesilaitoshoitajille ja käyttöhenkilöstölle suunnatut Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät järjestetään Turussa. Päivien kuluessa käsitellään mm. hiekkasuodattimia ja niiden huoltamista, vesitornien ja - säiliöiden pinnoitustapoja ja -materiaaleja, pumppausten energiatehokkuutta ja ajankohtaisasioita. Ohjelma julkaistaan viikon 37 alussa. Tervetuloa! Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina Tule mukaan Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina -koulutukseen Lahteen Paikkana on Sokos Hotel Lahden Seurahuone. Päivän kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta ja kuulemme myös kahden vesihuoltolaitoksen asiakaspalveluesimerkkejä. Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa!

10 10 Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesilaitosyhdistys kouluttaa Helsinki Vh-laitosten tstohenkilöiden koulutuspäivät ilm. suoraan toimistolle Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät ilm. viim Tampere Varautuminen ja viestintä ilm. viim Turku Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. viim Kaikki koulutukset tästä. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla. Avoimet työpaikat Jäsensivut Vesilaitosyhdistyksen jäsenet voivat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaanwww.vvy.fi sivun vasemmasta alareunasta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi

11 11 Rasvainen juttu Loppukesästä uutisointiin Lontoossa viemäristä löytyneestä linja-auton kokoisesta rasvamöykystä, joka on sekoitus rasvaa ja puhdistuspyyhkeitä. Uutisen innoittamana mediassa onkin syksyn aikana uutisoitu viemäriin kerääntyvästä rasvasta myös kotimaassa. Rasvan kertymisen kaltaisista asioista ei kerätä järjestelmällisesti tietoa, joten ne saavat huomiota lähinnä silloin, kun ongelmia ilmenee. Rasva-asian noustua esiin mediassa Vesilaitosyhdistys on lähettänyt viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenlaitoksille kyselyn, jolla kartoitetaan tilannetta ja ongelman laajuutta. Kyselyn tulosten pohjalta on tarkoitus pohtia, onko tarvetta jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Kyselyn tuloksista laaditaan myös mediatiedote. Norjassa vesihuoltolaitokset ovat kampanjoineet rasvan tiimoilta. Kampanjan nettisivuilla voi seurata miten rotat vilistävät viemäreissä tai katsoa ruoan valmistuksessa syntyvän rasva oikean hävittämistavan. Asia on nyt ajankohtainen, joten olisiko otollinen aika tiedotuskampanjaan myös Suomessa? Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM Ravinteiden kierrätyksen edistäminen Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM Raki-ohjelman 2012-2015 taustaa 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri huippukokouksessa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

Teollisuusjätevesiopas

Teollisuusjätevesiopas Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 16.-17.11.2016, Kemi Teollisuusjätevesiopas Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö 8.11.2016 1 Saijariina Toivikko Kuvat: Heli Lindberg/ HSY Kuva: Saijariina Toivikko/VVY

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY Hanna Yli-Tolppa, Mäntsälän Vesi Suomen Vesiyhdistys ry:n jaostot: -Historia - Jätevesi - Kalatalous - Kehitysmaa -Pohjavesi - Vedenlaatu - VESIHUOLTO -Vesistö perustettu 3.12.2008.

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu?

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Hallitussihteeri Sara Viljanen Vaikuta vesiin päivät 2017 5.9.2017, Turku ALUEHALLINTOUUDISTUS VESIEN- JA MERENHOIDOSSA / LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI VVY Maailman vesipäivän seminaari Säätytalo, Helsinki 22.3.2011 SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI Osmo Seppälä, toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Kansallisvarallisuus ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN Suositussopimuksen tavoitteiden toteutuminen Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen

Lisätiedot

Ympäristöministeriö mukana edistämässä uusia avauksia ja liiketoimintaa Ravinteet kiertoon -seminaari 21.11.2014 Oulu/Anni Karhunen YM

Ympäristöministeriö mukana edistämässä uusia avauksia ja liiketoimintaa Ravinteet kiertoon -seminaari 21.11.2014 Oulu/Anni Karhunen YM Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2012-2015 Ympäristöministeriö mukana edistämässä uusia avauksia ja liiketoimintaa Ravinteet kiertoon -seminaari

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

vähentämissuunnitelma (NAP)

vähentämissuunnitelma (NAP) Kommentteja vesilaitosnäkökulmasta Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansalliseksi täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) Kansallinen tahattomasti tuotettujen POPyhdisteiden

Lisätiedot

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi 28.1.2015 Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 19.12.2014, YM 006:00/2014, Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Vesihuolto vuonna Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari , Tampere

Vesihuolto vuonna Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari , Tampere Vesihuolto vuonna 2050 Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari 29.8.2017, Tampere Vesihuoltolaitokset Suomessa Noin 1500 vesihuoltolaitosta Kuva: Suomen rakennusinsinöörien

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi

Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi 30.3.2015 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi Vesilaitosyhdistyksen lausunto ehdotukseen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 POSKI-hankkeen loppuseminaari 28.4.2015 Juha Kangaskokko, ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 8.4.2105 Maakunnallinen vesihuollon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari 23.3.2015 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6.

Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6. Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6.2017 Verkostot hanketoiminnan moottoreina - ja toisinpäin HANKKEET

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Kirsi Rontu Yhteistyöhanke Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Hankesuunnitelma Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Tavoite 5 3 Hankkeen toteuttajat

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Raki2-ohjelman ajankohtaista sekä paikalla olevat hankkeet

Raki2-ohjelman ajankohtaista sekä paikalla olevat hankkeet Raki2-ohjelman ajankohtaista sekä paikalla olevat hankkeet Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tehostaminen ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen Viestintä- ja verkostoitumisseminaari hankkeille 25.-26.9.2017

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Turku

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Turku Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Turku 1.11.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen Työpaikalla järjestettävä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017,

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, 11.5.2017 Kuva: Toivo Lapinlampi Tarve 107 000 km vesijohtoa, 50 000 km jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa, arvo 6,5 mrd Rakennettu pääosin 1960-80

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2012-2015. Järki-lanta loppuseminaari 13.11.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2012-2015. Järki-lanta loppuseminaari 13.11. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2012-2015 Järki-lanta loppuseminaari 13.11.2014 Taustalla Suomen sitoumus 2010 - ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueeksi

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HARA- hanke Minttu Peuraniemi

HARA- hanke Minttu Peuraniemi HARAhanke Minttu Peuraniemi 13.2.2017 Vesienhoitoa vuodesta 1975 aatteellista ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet vesien

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkön toimitushäiriöiden vaikutus vesihuoltolaitosten toimintaan

Sähkön toimitushäiriöiden vaikutus vesihuoltolaitosten toimintaan Kyselyn tulokset vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen vaikutuksista Sähkön toimitushäiriöiden vaikutus vesihuoltolaitosten toimintaan Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 13.11.2012

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot