Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja valtiontukea tarvitaan myös vesihuoltohankkeisiin Maamme talouden kääntämiseksi nousuun on viime aikoina ehdotettu elvytystoimenpiteitä esimerkiksi panostamalla rakentamiseen, vaikkapa homekoulujen tai tiestön kunnostamiseen. Nyt olisi aika vauhdittaa myös vesihuollon infrastruktuurin rakentamista ja saneerausta. Vesihuolto eli yhdyskuntien vedenhankinta ja viemäröinti on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisimpiä palveluita. Jos vesihuolto ei toimi, kotitalouksien arki tai talouselämän pyörätkään eivät pyöri. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ja korkea laatu puolestaan edellyttävät, että vesihuollon infrastruktuuri on kunnossa. Hyvin toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys. Alueellisilla vesihuoltohankkeilla yhdysvesijohdot, siirtoviemärit, alueelliset jätevedenpuhdistamot ja vedenhankintajärjestelyt varmistetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja parannetaan palvelun tasoa ja toisaalta edistetään järkevän ja tehokkaan laitosrakenteen muodostumista maassamme. Suomessa on yli 1500 vesihuoltolaitosta, joista suuri osa ei jatkossa pysty toimimaan teknisesti ja taloudellisesti tulevaisuuden vaatimuksia vastaavasti. Vesihuoltoa ohjaavilla valtion viranomaisillakin on selkeä näkemys, että alueellista yhteistyötä ja vesihuoltolaitosten yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi tarvitaan kipeästi. Tätä tavoitetta edistettäisiin tukemalla alueellisia vesihuoltohankkeita myös valtion varoista toisin kuin valtion talousarviossa tuleville vuosille ollaan linjaamassa. Vesihuollon investointien ja ylläpidon rahoittamisesta vastaavat pääosin kunnat ja kuntien omistamat vesihuoltolaitokset. Rahoitus perustuu vesihuoltopalvelujen käyttäjiltä kerättäviin vesihuoltomaksuihin. Verovaroja ei siten pääsääntöisesti käytetä vesihuollon kustannusten kattamiseen. Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa vesihuollon osittaisen tukemisen kuntien tai valtion varoista. Valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeisiin on aiemmin ollut luokkaa miljoonaa euroa vuosittain, jakautuen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloihin. Tukea on suunnattu erityisesti alueellisiin vesihuoltohankkeisiin kuten taajamien välisiin yhdysvesijohtoihin ja siirtoviemäreihin. Valtion tukirahoitus kuntien välisiin vesihuoltohankkeisiin on ollut viime vuosina jatkuvasti vähenemässä. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa suunta on entisestään aleneva ja näkymät tulevaisuuteen vieläkin synkemmät. Elokuussa julkaistun talousarvioehdotuksen mukaan valtion avustusta ei enää myönnettäisi uusiin kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin. Keskeneräiset hankkeet toteutettaisiin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, mutta jatkossa kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jäisi kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jota ilman ei tulla toimeen. Vesihuollon turvallisuuden ja saatavuuden varmistaminen maan eri osissa ja erilaisissa olosuhteissa edellyttää laajamittaisia hankkeita. Ilman valtion tukea tärkeät ylikunnalliset hankkeet jäävät toteutumatta, eikä hankkeiden myönteistä vaikutusta vesiemme tilaan ja vesihuollon toimintavarmuuteen saavuteta. Esimerkiksi valtakunnallisessa viemäröintiohjelmassa ja vesienhoidon toteutusohjelmissa on lukuisia alueellisia vesihuoltohankkeita, joiden toteuttamiseen valtio on osaltaan sitoutunut, mutta nyt tarpeellisiksi todetut hankkeet käytännössä hylätään sysäämällä rahoitusvastuu yksinomaan kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Ilman valtion tukea hankkeiden toteuttaminen vaatii kohtuuttoman suuria korotuksia vesihuoltolaitosten asiakkaiden maksuihin. Vesihuoltoverkostoissa muhii valtava korjausvelka ja saneeraustarve tulevina vuosina. Vesilaitosyhdistys keskusteli muutama vuosi sitten valtiovarainministeriön kanssa mahdollisuudesta käyttää valtion elvytysrahaa verkostosaneerauksiin. Keskustelut olivat rakentavia, mutta eivät johtaneet toimenpiteisiin. Viime aikoina useat poliittiset päättäjät ovat ehdottaneet elvytysrahoituksen käyttämistä isoihin infrahankkeisiin. Kansanedustajien tulisi nyt turvata valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeille valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ja tehdä työtä lisärahoituksen saamiseksi vesihuoltoon myös elvytyspakettien kautta. Lausuntopyyntö RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja VVY ovat yhteistyössä laatimassa uuden julkaisun RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta ylläpito ja korjaus, jonka tavoitteena on esittää vesitornien ja muiden vesisäiliöiden toimivaa ja kustannustehokasta ylläpito- ja korjaustapaa. RIL pyytää nyt lausuntoanne/kommenttianne ohjeen sisältöön. Alan näkemykset ovat erittäin tarpeelliset laadukkaan ja kaikkia osapuolia hyvin palvelevan ohjeen aikaansaamiseksi. Julkaisun on laatinut toimikunta, jonka jäsenet edustavat mm. rakennesuunnittelualaa, vesilaitoksia, rakennusteollisuutta sekä veden laatuun liittyvä asiantuntemusta. Ohjeen luonnosversio löytyy tästä: Lausunnossanne pyydämme erityisesti ottamaan kantaa seuraavasti: Yleistä: - onko julkaisun rakenne selkeä ja looginen? - onko esitystapa selkeä? - onko laajuus sopiva? Yksityiskohdat: - onko asioiden painotus oikea? - onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai liian vähän? - onko yksityiskohtia, joita pitäisi tarkentaa ja selkeyttää? - ovatko käsitteet selkeät? Lukukohtaiset kommentit ovat myös tervetulleet. Erityisesti on hyvä saada havaittuun puutteeseen konkreettinen parannusehdotus. Luonnos on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan lausunnonantamista varten. Toivomme kannanottoanne viimeistään

3 3 Lähettäkää tämä linkki mielellään eteenpäin organisaationne muille henkilöille, joiden tiedätte olevan asiasta kiinnostuneita ja mahdollisesti valmiita kommentoimaan. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Vesilaitosyhdistyksellä oma osasto Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Kehittämisrahasto Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana. Kaikki yli ALV:n puhdistamot kutsutaan mukaan hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen lähetetään sähköpostitse mennessä. Ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta. Selvitys haitta-aineista jätevesissä Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Hankkeen kotisivut Lisätietoa hankkeesta löytyy VVY:n nettisivulta: vesihuolto, linkit, lainsäädäntö> jätevedet> haitalliset aineet hanke Lyhytosoite hankkeen sivuille on seuraava: Hankkeen aikataulu

4 4 Hankkeessa kilpailutetaan kesän 2013 aikana haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Yli AVL:n puhdistamoita tiedotetaan sähköpostitse hankkeesta kesäkuussa 2013 Syyskuun aikana jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen osallistumisesta lähetetään laitoksille sähköpostitse viimeistään Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Näytteenoton aikataulu täsmentyy laboratorioiden analysointikapasiteetin perusteella. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Ennakkotieto: Avoin haku ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeille Ympäristöministeriö tiedottaa kaikille toimijoille avoimesta hausta, jossa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Helmikuussa 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri huippukokouksessa (Baltic Sea Action Summit) sitoumuksen, jonka mukaan ryhdytään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi. Sitoumus sisälsi mm. seuraavat sektorikohtaiset tavoitteet: Vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta Saaristomereen laskevalla valuma alueella; Pyritään ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi; Vähennetään yhdyskuntien jätevesikuormitusta. Maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä laadittiin tiekartta tarvittavista toimenpiteistä (Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa, Helsinki 2011, Työryhmämuistio MMM 2011:5). Edellä mainitun pohjalta ympäristöministeriö on yhtenä toimenpiteenä laatinut Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman, jonka tarkempiin tavoitteisiin ja teemoihin voi tutustua ohjelman nettisivulta: Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Ohjelman toteuttamiseksi ympäristöministeriö tukee tietyille teema-alueille määritettyjä kehityshankkeita. Syksyn 2013 kaikille toimijoille avoimessa haussa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Haku ennakoidaan aukeavaksi ja hakuaika päättyy Haun sisältöön liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan haun auetessa sivulla: Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi Alkuperäinen tiedote ministeriön sivulla linkissä: Itämerirahaa jätevedenkäsittelyn tehostamiseen

5 5 ELY-keskukset tiedottavat mahdollisuudesta hakea määrärahaa. Määrärahan käyttöaluetta on laajennettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi myös Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus Määrärahaa voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, ensisijaisesti kuitenkin Saaristomeren valuma-alueen laitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemukset tulee jättää viimeistään Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä Lisätiedot Varsinais-Suomen ELY: Johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila, p , jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi Suunnitteluinsinööri Minna Nummelin, p , minna.nummelin(at)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskus Osana vuonna 2012 käynnistämäänsä ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi ympäristöministeriö myönsi vuonna 2012 määrärahaa sellaisten hankkeiden edistämiseksi, joilla tehostetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyä ja jätevesien ravinteiden kierrätystä sekä selvitetään toimien kustannustehokkuutta. Määrärahaa voivat hakea Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Hakemukset tulee jättää viimeistään Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä:

6 6 Lisätiedot Uudenmaan ELY: ylitarkastaja Ari Kangas, p ,ari.kangas(at)ely-keskus.fi insinööri Ilkka Juva, p , ilkka.juva(at)ely-keskus.fi Hovioikeus piti voimassa kahden jäteyrittäjän vankeusrangaistukset Tuomio lankesi törkeästä ympäristön turmelemisesta ja kahdesta törkeästä petoksesta. Oikeuden mukaan jäteyrittäjät syytivät luontoon ja viemäreihin kymmeniä tonneja jätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta. Rikokset tapahtuivat pääkaupunkiseudulla vuosina Hovioikeus katsoi, että ympäristön turmeleminen on ollut pitkäkestoista, laajamittaista ja osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta. Lue lisää YleUutisista: linkki. Uusi prioriteettiainedirektiivi julkaistiin Prioriteettiaineiden listalle lisättiin uusia aineita ja ympäristönlaatunormeja päivitettiin. Ympäristönlaatunormien päivitys Prioriteettainelistalla jo olleille seitsemälle aineelle asetettiin uudet ympäristönlaatunormit. Nämä ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2015 ja vesipuitedirektiivin edellyttämä hyvä kemiallinen tila tulee saavutta vuoteen 2012 mennessä eli vesiehoidon suunnittelun toisen kauden loppuessa. Seuraavien aineiden tai aineryhmien ympäristönlaatunormit päivitettiin: lyijy ja lyijyyhdisteet, bromatut difenyylieetterit, fluoranteeni, naftaleeni, nikkeli ja nikkeliyhdisteet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH). Uudet prioriteettiaineet Prioriteettiaineiden listalle lisättiin kaksitoista uutta ainetta. Uusien aineiden ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2018 ja hyvä kemiallinen tila vesistössä näiden aineiden suhteen tulee saavuttaa joulukuuhun 2027 mennessä. Seuraavat aineet lisättiin prioriteettiaineiden listalle: dikofoli, PFOS, kinoksifeeni, dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet, aklonifeeni, bifenoksi, subytriini, sypermetsiini, diklorvossi, HBCDD, heptakloori ja heptaklooriepoksidi ja terbutryyni. Tarkkailulista Jatkossa komissio laatii kahden vuoden välein kymmenen aineen tarkkailtavien aineiden luettelon, jonka aineita jäsenmaiden tulee vesistössä tarkkailla. Ensimmäinen tarkkailulista laaditaan mennessä. Lääkeaineet Lääkeaineet herättivät direktiivin uudistamisen yhteydessä paljon keskustelua. Ensimmäiselle tarkkailulistalle direktiivi nimeää kolme lääkeainetta: tulehduskipulääke diklofenaakin sekä ehkäisypillereissä käytetyt 17-beta-estradiolin (E2) ja 17-alfa-etinyyliestradiolin (EE2).

7 7 Direktiivin mukaan komission tulee laatia strateginen lähestymistapa lääkkeistä aiheutuvaan vesistön pilaantymiseen ja tarvittaessa ehdottaa toimia lääkepäästöjen vähentämiseksi. Voimaan astuminen Direktiivi astuu voimaan Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi tulee sisällyttää viimeistään Direktiivi 2013/39/EU löytyy tästä linkistä. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Ohje työmaavesien käsittelylle Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Työmaavedet voivat aiheuttaa huomattavia haittoja ympäristölle ja rakenteille, mikäli ne johdetaan sellaisenaan viemäreihin, ojiin, puistoihin, kaduille tai muualle ympäristöön. Helsingin kaupungin työmaavesiohjeessa kerrotaan, miten erilaisilla työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle ja rakenteille. Ohjeeseen on lisäksi koottu Helsingissä vesien johtamisen edellyttämät luvat ja sopimukset sekä lisätietoja antavat tahot yhteystietoineen. Aiheesta lisää sekä ladattava PDF-opas Helsingin kaupungin rakennusviraston sivuilla Lainsäädännössä tapahtuu Kolme KHO:n päätöstä toiminta-alueen hyväksymisestä KHO on tehnyt kolme vuosikirjapäätöstä. Päätökset koskevat toiminta-alueen hyväksymistä ja erityisesti toiminta-alueen laajentamista sellaiselle alueelle, jossa toisella vesihuoltolaitoksella on jo toimintaa. Päätösten numerot ovat KHO:2013:131, KHO:2013:132 ja KHO:2013:133. Niiden lyhennelmät ovat KHO:n verkkosivulla osoitteessa < päätökset. Laajemmat selostukset päätöksistä ovat osoitteessa Kuntalain muutos voimaan Kuntalakiin tulossa säännökset kunnan tehtävien hoitamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain muuttamista koskeva laki tulee voimaan Tasavallan presidentti vahvisti lain kuntalain muuttamisesta (626 /2013). Laki koskee kunnan tehtävien hoitamista kilpailutilanteessa markkinoilla.

8 8 Jos kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, uuden lain mukaan sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajataan eräitä tehtäviä, joita ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Rajaukset koskevat mm. kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä ja monopolin asemassa olevia toimintoja. Yhtiöittämisvelvollisuudessa on lisäksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskevat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Vesihuolto on tämän lain mukaan monopolitoimintaa, jota velvollisuus yhtiöittää ei koske. Lain mukaan kunta ei hoida toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla, jos toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee mm. energialaitoksia ja satamia. Uudessa laissa säädetään myös henkilöstön asemasta yhtiöittämisessä. Yhtiöittäminen katsotaan liikkeenluovutukseksi työ- ja virkasuhdetta käsittelevien lakien mukaan ja siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet tulee turvata. Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyy myös vapautus varainsiirtoverosta. Laki liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen (konkurssisuoja, verotukselliset edut).. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle, jota yhtiöittämisvelvollisuus koskee, on annettu siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella on pidempi siirtymäaika. Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Uusia työkaluja kuntakentälle Sähköinen sopimusprosessimalli ja JYSE 2009 PALVELUT -ehtojen käyttämisopas Kuntaliitto tiedotti kesällä sähköisestä sopimusprosessimallista sekä JYSE 2009 PALVE- LUT -ehtojen käyttämisoppaasta. Se on laatinut ne yhdessä Aalto-yliopiston Pro2Acthankkeen projektiryhmän kanssa. Uutinen, edellä mainitut asiakirjat ja hankkeen osaprojektien tuotokset ovat Kuntaliiton sivulla seuraavassa linkissähttp://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/sivut/ kunnistahuippuhankkijoita.aspx. Lisäksi sähköisestä sopimusprosessimallista ja JYSE 2009 PALVELUT ehtojen käyttämisoppaasta tiedotettiin yleiskirjeessä Kuntaliiton verkkosivulla. Yleiskirje 14/80/2013 kuntien sopimusten riskienhallinnan uusista työkaluista on sa Malli ja opas ovat myös yleiskirjeen liitteinä ja löytyvät samalta sivulta kuin yleiskirje. Yleiskirjeessä kerrotaan, että uudet työkalut on kehitetty kuntakentän ammattilaisten, erityisesti muiden kuin juristien, käyttöön. Sähköinen sopimusprosessimalli antaa kuntakentälle työkalun sopimusprosessien kokonaisuuden hahmottamiseen ja toimintamallien kehittämiseen. JYSEn käyttämisopas jäsentää visuaalisessa muodossa hankintasopimusten sopijakumppaneiden oikeuksia ja velvoitteita. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa. Sähköinen sopimusprosessimalli tuo silti apua muidenkin sopimusprosessien hallintaan ja kehittämiseen.

9 9 Yleiskirje löytyy myös julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta linkistä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämä ja rahoittama ja toimii Kuntaliiton organisaatiossa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti lainsäädäntöä koskevassa neuvonnassa. Vesilaitosyhdistys kouluttaa Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Ensimmäisenä päivänä käsitellään vesihuollon sähkönsaannin varmistamista, vesihuollon kyberuhkia ja etäluettavia ultraäänivesimittareita. Tutustumiskäynti suuntautuu Jänneniemen tekopohjavesilaitokselle. Iltaa vietetään perinteisesti saunoen ja iltapalaa nauttien. Torstaina perehdytään vesijohtoverkostojen hallintaan on line -mittausten avulla, energiatehokkuuteen, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamiseen vesihuollossa sekä aluevalaistukseen. Tervetuloa! Varautuminen ja viestintä -koulutus Koulutustilaisuus järjestetään Tampereella Paikkana on Cumulus Koskikatu. Ohjelmassa on mm. viestinnästä ja rooleista vedenlaadun takaajina, vaaratiedotteesta sekä vesihuoltolaitosten puheenvuoroja sammutusvesisuunnitelmasta, kriisiviestinnästä ja tekstiviestitiedottamisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät Turussa Vesilaitosten käyttöpäälliköille, vesilaitoshoitajille ja käyttöhenkilöstölle suunnatut Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät järjestetään Turussa. Päivien kuluessa käsitellään mm. hiekkasuodattimia ja niiden huoltamista, vesitornien ja - säiliöiden pinnoitustapoja ja -materiaaleja, pumppausten energiatehokkuutta ja ajankohtaisasioita. Ohjelma julkaistaan viikon 37 alussa. Tervetuloa! Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina Tule mukaan Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina -koulutukseen Lahteen Paikkana on Sokos Hotel Lahden Seurahuone. Päivän kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta ja kuulemme myös kahden vesihuoltolaitoksen asiakaspalveluesimerkkejä. Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa!

10 10 Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesilaitosyhdistys kouluttaa Helsinki Vh-laitosten tstohenkilöiden koulutuspäivät ilm. suoraan toimistolle Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät ilm. viim Tampere Varautuminen ja viestintä ilm. viim Turku Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. viim Kaikki koulutukset tästä. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla. Avoimet työpaikat Jäsensivut Vesilaitosyhdistyksen jäsenet voivat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaanwww.vvy.fi sivun vasemmasta alareunasta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi

11 11 Rasvainen juttu Loppukesästä uutisointiin Lontoossa viemäristä löytyneestä linja-auton kokoisesta rasvamöykystä, joka on sekoitus rasvaa ja puhdistuspyyhkeitä. Uutisen innoittamana mediassa onkin syksyn aikana uutisoitu viemäriin kerääntyvästä rasvasta myös kotimaassa. Rasvan kertymisen kaltaisista asioista ei kerätä järjestelmällisesti tietoa, joten ne saavat huomiota lähinnä silloin, kun ongelmia ilmenee. Rasva-asian noustua esiin mediassa Vesilaitosyhdistys on lähettänyt viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenlaitoksille kyselyn, jolla kartoitetaan tilannetta ja ongelman laajuutta. Kyselyn tulosten pohjalta on tarkoitus pohtia, onko tarvetta jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Kyselyn tuloksista laaditaan myös mediatiedote. Norjassa vesihuoltolaitokset ovat kampanjoineet rasvan tiimoilta. Kampanjan nettisivuilla voi seurata miten rotat vilistävät viemäreissä tai katsoa ruoan valmistuksessa syntyvän rasva oikean hävittämistavan. Asia on nyt ajankohtainen, joten olisiko otollinen aika tiedotuskampanjaan myös Suomessa? Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Teollisuusjätevesiopas

Teollisuusjätevesiopas Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 16.-17.11.2016, Kemi Teollisuusjätevesiopas Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö 8.11.2016 1 Saijariina Toivikko Kuvat: Heli Lindberg/ HSY Kuva: Saijariina Toivikko/VVY

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi

Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi 30.3.2015 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Itämeren tila yhdessä paremmaksi Vesilaitosyhdistyksen lausunto ehdotukseen

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM,

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM, Nosta rahat pintaan Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM, 2.2.2017 Suomesta kestävän bio- ja kiertotalouden edelläkävijä Cleantech Biotalous Kiertotalous

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2016 RAUMA 16.11.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Edellytykset biotalouteen ja ruokaan

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Hämeen ELY-keskus Vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 Hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015 Astuivat voimaan 2016 ja ohjaavat vesienhoidon toteutusta Löytyvät osoitteesta

Lisätiedot