Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja valtiontukea tarvitaan myös vesihuoltohankkeisiin Maamme talouden kääntämiseksi nousuun on viime aikoina ehdotettu elvytystoimenpiteitä esimerkiksi panostamalla rakentamiseen, vaikkapa homekoulujen tai tiestön kunnostamiseen. Nyt olisi aika vauhdittaa myös vesihuollon infrastruktuurin rakentamista ja saneerausta. Vesihuolto eli yhdyskuntien vedenhankinta ja viemäröinti on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisimpiä palveluita. Jos vesihuolto ei toimi, kotitalouksien arki tai talouselämän pyörätkään eivät pyöri. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ja korkea laatu puolestaan edellyttävät, että vesihuollon infrastruktuuri on kunnossa. Hyvin toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys. Alueellisilla vesihuoltohankkeilla yhdysvesijohdot, siirtoviemärit, alueelliset jätevedenpuhdistamot ja vedenhankintajärjestelyt varmistetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja parannetaan palvelun tasoa ja toisaalta edistetään järkevän ja tehokkaan laitosrakenteen muodostumista maassamme. Suomessa on yli 1500 vesihuoltolaitosta, joista suuri osa ei jatkossa pysty toimimaan teknisesti ja taloudellisesti tulevaisuuden vaatimuksia vastaavasti. Vesihuoltoa ohjaavilla valtion viranomaisillakin on selkeä näkemys, että alueellista yhteistyötä ja vesihuoltolaitosten yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi tarvitaan kipeästi. Tätä tavoitetta edistettäisiin tukemalla alueellisia vesihuoltohankkeita myös valtion varoista toisin kuin valtion talousarviossa tuleville vuosille ollaan linjaamassa. Vesihuollon investointien ja ylläpidon rahoittamisesta vastaavat pääosin kunnat ja kuntien omistamat vesihuoltolaitokset. Rahoitus perustuu vesihuoltopalvelujen käyttäjiltä kerättäviin vesihuoltomaksuihin. Verovaroja ei siten pääsääntöisesti käytetä vesihuollon kustannusten kattamiseen. Lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa vesihuollon osittaisen tukemisen kuntien tai valtion varoista. Valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeisiin on aiemmin ollut luokkaa miljoonaa euroa vuosittain, jakautuen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloihin. Tukea on suunnattu erityisesti alueellisiin vesihuoltohankkeisiin kuten taajamien välisiin yhdysvesijohtoihin ja siirtoviemäreihin. Valtion tukirahoitus kuntien välisiin vesihuoltohankkeisiin on ollut viime vuosina jatkuvasti vähenemässä. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa suunta on entisestään aleneva ja näkymät tulevaisuuteen vieläkin synkemmät. Elokuussa julkaistun talousarvioehdotuksen mukaan valtion avustusta ei enää myönnettäisi uusiin kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin. Keskeneräiset hankkeet toteutettaisiin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, mutta jatkossa kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jäisi kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jota ilman ei tulla toimeen. Vesihuollon turvallisuuden ja saatavuuden varmistaminen maan eri osissa ja erilaisissa olosuhteissa edellyttää laajamittaisia hankkeita. Ilman valtion tukea tärkeät ylikunnalliset hankkeet jäävät toteutumatta, eikä hankkeiden myönteistä vaikutusta vesiemme tilaan ja vesihuollon toimintavarmuuteen saavuteta. Esimerkiksi valtakunnallisessa viemäröintiohjelmassa ja vesienhoidon toteutusohjelmissa on lukuisia alueellisia vesihuoltohankkeita, joiden toteuttamiseen valtio on osaltaan sitoutunut, mutta nyt tarpeellisiksi todetut hankkeet käytännössä hylätään sysäämällä rahoitusvastuu yksinomaan kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Ilman valtion tukea hankkeiden toteuttaminen vaatii kohtuuttoman suuria korotuksia vesihuoltolaitosten asiakkaiden maksuihin. Vesihuoltoverkostoissa muhii valtava korjausvelka ja saneeraustarve tulevina vuosina. Vesilaitosyhdistys keskusteli muutama vuosi sitten valtiovarainministeriön kanssa mahdollisuudesta käyttää valtion elvytysrahaa verkostosaneerauksiin. Keskustelut olivat rakentavia, mutta eivät johtaneet toimenpiteisiin. Viime aikoina useat poliittiset päättäjät ovat ehdottaneet elvytysrahoituksen käyttämistä isoihin infrahankkeisiin. Kansanedustajien tulisi nyt turvata valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeille valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ja tehdä työtä lisärahoituksen saamiseksi vesihuoltoon myös elvytyspakettien kautta. Lausuntopyyntö RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja VVY ovat yhteistyössä laatimassa uuden julkaisun RIL Vesitornien ja vesisäiliöiden kunnonhallinta ylläpito ja korjaus, jonka tavoitteena on esittää vesitornien ja muiden vesisäiliöiden toimivaa ja kustannustehokasta ylläpito- ja korjaustapaa. RIL pyytää nyt lausuntoanne/kommenttianne ohjeen sisältöön. Alan näkemykset ovat erittäin tarpeelliset laadukkaan ja kaikkia osapuolia hyvin palvelevan ohjeen aikaansaamiseksi. Julkaisun on laatinut toimikunta, jonka jäsenet edustavat mm. rakennesuunnittelualaa, vesilaitoksia, rakennusteollisuutta sekä veden laatuun liittyvä asiantuntemusta. Ohjeen luonnosversio löytyy tästä: Lausunnossanne pyydämme erityisesti ottamaan kantaa seuraavasti: Yleistä: - onko julkaisun rakenne selkeä ja looginen? - onko esitystapa selkeä? - onko laajuus sopiva? Yksityiskohdat: - onko asioiden painotus oikea? - onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai liian vähän? - onko yksityiskohtia, joita pitäisi tarkentaa ja selkeyttää? - ovatko käsitteet selkeät? Lukukohtaiset kommentit ovat myös tervetulleet. Erityisesti on hyvä saada havaittuun puutteeseen konkreettinen parannusehdotus. Luonnos on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan lausunnonantamista varten. Toivomme kannanottoanne viimeistään

3 3 Lähettäkää tämä linkki mielellään eteenpäin organisaationne muille henkilöille, joiden tiedätte olevan asiasta kiinnostuneita ja mahdollisesti valmiita kommentoimaan. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Vesilaitosyhdistyksellä oma osasto Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Kehittämisrahasto Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana. Kaikki yli ALV:n puhdistamot kutsutaan mukaan hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen lähetetään sähköpostitse mennessä. Ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta. Selvitys haitta-aineista jätevesissä Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Hankkeen kotisivut Lisätietoa hankkeesta löytyy VVY:n nettisivulta: vesihuolto, linkit, lainsäädäntö> jätevedet> haitalliset aineet hanke Lyhytosoite hankkeen sivuille on seuraava: Hankkeen aikataulu

4 4 Hankkeessa kilpailutetaan kesän 2013 aikana haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Yli AVL:n puhdistamoita tiedotetaan sähköpostitse hankkeesta kesäkuussa 2013 Syyskuun aikana jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Kutsu hankkeeseen osallistumisesta lähetetään laitoksille sähköpostitse viimeistään Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Näytteenoton aikataulu täsmentyy laboratorioiden analysointikapasiteetin perusteella. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Ennakkotieto: Avoin haku ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeille Ympäristöministeriö tiedottaa kaikille toimijoille avoimesta hausta, jossa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Helmikuussa 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri huippukokouksessa (Baltic Sea Action Summit) sitoumuksen, jonka mukaan ryhdytään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi. Sitoumus sisälsi mm. seuraavat sektorikohtaiset tavoitteet: Vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta Saaristomereen laskevalla valuma alueella; Pyritään ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi; Vähennetään yhdyskuntien jätevesikuormitusta. Maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä laadittiin tiekartta tarvittavista toimenpiteistä (Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa, Helsinki 2011, Työryhmämuistio MMM 2011:5). Edellä mainitun pohjalta ympäristöministeriö on yhtenä toimenpiteenä laatinut Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman, jonka tarkempiin tavoitteisiin ja teemoihin voi tutustua ohjelman nettisivulta: Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Ohjelman toteuttamiseksi ympäristöministeriö tukee tietyille teema-alueille määritettyjä kehityshankkeita. Syksyn 2013 kaikille toimijoille avoimessa haussa keskitytään maatalouteen, erityisteemoina lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja erityisesti siihen liittyvä logistiikka ja käsittelymenetelmät, mukaan lukien biokaasutus. Haku ennakoidaan aukeavaksi ja hakuaika päättyy Haun sisältöön liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan haun auetessa sivulla: Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi Alkuperäinen tiedote ministeriön sivulla linkissä: Itämerirahaa jätevedenkäsittelyn tehostamiseen

5 5 ELY-keskukset tiedottavat mahdollisuudesta hakea määrärahaa. Määrärahan käyttöaluetta on laajennettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi myös Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus Määrärahaa voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, ensisijaisesti kuitenkin Saaristomeren valuma-alueen laitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemukset tulee jättää viimeistään Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä Lisätiedot Varsinais-Suomen ELY: Johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila, p , jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi Suunnitteluinsinööri Minna Nummelin, p , minna.nummelin(at)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskus Osana vuonna 2012 käynnistämäänsä ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi ympäristöministeriö myönsi vuonna 2012 määrärahaa sellaisten hankkeiden edistämiseksi, joilla tehostetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyä ja jätevesien ravinteiden kierrätystä sekä selvitetään toimien kustannustehokkuutta. Määrärahaa voivat hakea Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja. Hakemukset tulee jättää viimeistään Tarkemmat hakuohjeet ja alkuperäinen tiedote löytyvät oheisesta linkistä:

6 6 Lisätiedot Uudenmaan ELY: ylitarkastaja Ari Kangas, p ,ari.kangas(at)ely-keskus.fi insinööri Ilkka Juva, p , ilkka.juva(at)ely-keskus.fi Hovioikeus piti voimassa kahden jäteyrittäjän vankeusrangaistukset Tuomio lankesi törkeästä ympäristön turmelemisesta ja kahdesta törkeästä petoksesta. Oikeuden mukaan jäteyrittäjät syytivät luontoon ja viemäreihin kymmeniä tonneja jätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta. Rikokset tapahtuivat pääkaupunkiseudulla vuosina Hovioikeus katsoi, että ympäristön turmeleminen on ollut pitkäkestoista, laajamittaista ja osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta. Lue lisää YleUutisista: linkki. Uusi prioriteettiainedirektiivi julkaistiin Prioriteettiaineiden listalle lisättiin uusia aineita ja ympäristönlaatunormeja päivitettiin. Ympäristönlaatunormien päivitys Prioriteettainelistalla jo olleille seitsemälle aineelle asetettiin uudet ympäristönlaatunormit. Nämä ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2015 ja vesipuitedirektiivin edellyttämä hyvä kemiallinen tila tulee saavutta vuoteen 2012 mennessä eli vesiehoidon suunnittelun toisen kauden loppuessa. Seuraavien aineiden tai aineryhmien ympäristönlaatunormit päivitettiin: lyijy ja lyijyyhdisteet, bromatut difenyylieetterit, fluoranteeni, naftaleeni, nikkeli ja nikkeliyhdisteet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH). Uudet prioriteettiaineet Prioriteettiaineiden listalle lisättiin kaksitoista uutta ainetta. Uusien aineiden ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2018 ja hyvä kemiallinen tila vesistössä näiden aineiden suhteen tulee saavuttaa joulukuuhun 2027 mennessä. Seuraavat aineet lisättiin prioriteettiaineiden listalle: dikofoli, PFOS, kinoksifeeni, dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet, aklonifeeni, bifenoksi, subytriini, sypermetsiini, diklorvossi, HBCDD, heptakloori ja heptaklooriepoksidi ja terbutryyni. Tarkkailulista Jatkossa komissio laatii kahden vuoden välein kymmenen aineen tarkkailtavien aineiden luettelon, jonka aineita jäsenmaiden tulee vesistössä tarkkailla. Ensimmäinen tarkkailulista laaditaan mennessä. Lääkeaineet Lääkeaineet herättivät direktiivin uudistamisen yhteydessä paljon keskustelua. Ensimmäiselle tarkkailulistalle direktiivi nimeää kolme lääkeainetta: tulehduskipulääke diklofenaakin sekä ehkäisypillereissä käytetyt 17-beta-estradiolin (E2) ja 17-alfa-etinyyliestradiolin (EE2).

7 7 Direktiivin mukaan komission tulee laatia strateginen lähestymistapa lääkkeistä aiheutuvaan vesistön pilaantymiseen ja tarvittaessa ehdottaa toimia lääkepäästöjen vähentämiseksi. Voimaan astuminen Direktiivi astuu voimaan Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi tulee sisällyttää viimeistään Direktiivi 2013/39/EU löytyy tästä linkistä. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Ohje työmaavesien käsittelylle Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Rakennus- tai saneeraustyömailla syntyy usein pois johdettavaa vettä, joka vastaa ajoittain laadultaan jätevettä. Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat, yleisiä alueita hallinnoivat toimijat ja HSY ovat laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle. Työmaavedet voivat aiheuttaa huomattavia haittoja ympäristölle ja rakenteille, mikäli ne johdetaan sellaisenaan viemäreihin, ojiin, puistoihin, kaduille tai muualle ympäristöön. Helsingin kaupungin työmaavesiohjeessa kerrotaan, miten erilaisilla työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle ja rakenteille. Ohjeeseen on lisäksi koottu Helsingissä vesien johtamisen edellyttämät luvat ja sopimukset sekä lisätietoja antavat tahot yhteystietoineen. Aiheesta lisää sekä ladattava PDF-opas Helsingin kaupungin rakennusviraston sivuilla Lainsäädännössä tapahtuu Kolme KHO:n päätöstä toiminta-alueen hyväksymisestä KHO on tehnyt kolme vuosikirjapäätöstä. Päätökset koskevat toiminta-alueen hyväksymistä ja erityisesti toiminta-alueen laajentamista sellaiselle alueelle, jossa toisella vesihuoltolaitoksella on jo toimintaa. Päätösten numerot ovat KHO:2013:131, KHO:2013:132 ja KHO:2013:133. Niiden lyhennelmät ovat KHO:n verkkosivulla osoitteessa < päätökset. Laajemmat selostukset päätöksistä ovat osoitteessa Kuntalain muutos voimaan Kuntalakiin tulossa säännökset kunnan tehtävien hoitamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain muuttamista koskeva laki tulee voimaan Tasavallan presidentti vahvisti lain kuntalain muuttamisesta (626 /2013). Laki koskee kunnan tehtävien hoitamista kilpailutilanteessa markkinoilla.

8 8 Jos kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, uuden lain mukaan sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajataan eräitä tehtäviä, joita ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Rajaukset koskevat mm. kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä ja monopolin asemassa olevia toimintoja. Yhtiöittämisvelvollisuudessa on lisäksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskevat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Vesihuolto on tämän lain mukaan monopolitoimintaa, jota velvollisuus yhtiöittää ei koske. Lain mukaan kunta ei hoida toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla, jos toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee mm. energialaitoksia ja satamia. Uudessa laissa säädetään myös henkilöstön asemasta yhtiöittämisessä. Yhtiöittäminen katsotaan liikkeenluovutukseksi työ- ja virkasuhdetta käsittelevien lakien mukaan ja siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet tulee turvata. Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyy myös vapautus varainsiirtoverosta. Laki liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen (konkurssisuoja, verotukselliset edut).. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle, jota yhtiöittämisvelvollisuus koskee, on annettu siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella on pidempi siirtymäaika. Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Uusia työkaluja kuntakentälle Sähköinen sopimusprosessimalli ja JYSE 2009 PALVELUT -ehtojen käyttämisopas Kuntaliitto tiedotti kesällä sähköisestä sopimusprosessimallista sekä JYSE 2009 PALVE- LUT -ehtojen käyttämisoppaasta. Se on laatinut ne yhdessä Aalto-yliopiston Pro2Acthankkeen projektiryhmän kanssa. Uutinen, edellä mainitut asiakirjat ja hankkeen osaprojektien tuotokset ovat Kuntaliiton sivulla seuraavassa linkissähttp://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/sivut/ kunnistahuippuhankkijoita.aspx. Lisäksi sähköisestä sopimusprosessimallista ja JYSE 2009 PALVELUT ehtojen käyttämisoppaasta tiedotettiin yleiskirjeessä Kuntaliiton verkkosivulla. Yleiskirje 14/80/2013 kuntien sopimusten riskienhallinnan uusista työkaluista on sa Malli ja opas ovat myös yleiskirjeen liitteinä ja löytyvät samalta sivulta kuin yleiskirje. Yleiskirjeessä kerrotaan, että uudet työkalut on kehitetty kuntakentän ammattilaisten, erityisesti muiden kuin juristien, käyttöön. Sähköinen sopimusprosessimalli antaa kuntakentälle työkalun sopimusprosessien kokonaisuuden hahmottamiseen ja toimintamallien kehittämiseen. JYSEn käyttämisopas jäsentää visuaalisessa muodossa hankintasopimusten sopijakumppaneiden oikeuksia ja velvoitteita. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa. Sähköinen sopimusprosessimalli tuo silti apua muidenkin sopimusprosessien hallintaan ja kehittämiseen.

9 9 Yleiskirje löytyy myös julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta linkistä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämä ja rahoittama ja toimii Kuntaliiton organisaatiossa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti lainsäädäntöä koskevassa neuvonnassa. Vesilaitosyhdistys kouluttaa Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Ensimmäisenä päivänä käsitellään vesihuollon sähkönsaannin varmistamista, vesihuollon kyberuhkia ja etäluettavia ultraäänivesimittareita. Tutustumiskäynti suuntautuu Jänneniemen tekopohjavesilaitokselle. Iltaa vietetään perinteisesti saunoen ja iltapalaa nauttien. Torstaina perehdytään vesijohtoverkostojen hallintaan on line -mittausten avulla, energiatehokkuuteen, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamiseen vesihuollossa sekä aluevalaistukseen. Tervetuloa! Varautuminen ja viestintä -koulutus Koulutustilaisuus järjestetään Tampereella Paikkana on Cumulus Koskikatu. Ohjelmassa on mm. viestinnästä ja rooleista vedenlaadun takaajina, vaaratiedotteesta sekä vesihuoltolaitosten puheenvuoroja sammutusvesisuunnitelmasta, kriisiviestinnästä ja tekstiviestitiedottamisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät Turussa Vesilaitosten käyttöpäälliköille, vesilaitoshoitajille ja käyttöhenkilöstölle suunnatut Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät järjestetään Turussa. Päivien kuluessa käsitellään mm. hiekkasuodattimia ja niiden huoltamista, vesitornien ja - säiliöiden pinnoitustapoja ja -materiaaleja, pumppausten energiatehokkuutta ja ajankohtaisasioita. Ohjelma julkaistaan viikon 37 alussa. Tervetuloa! Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina Tule mukaan Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina -koulutukseen Lahteen Paikkana on Sokos Hotel Lahden Seurahuone. Päivän kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta ja kuulemme myös kahden vesihuoltolaitoksen asiakaspalveluesimerkkejä. Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa!

10 10 Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesilaitosyhdistys kouluttaa Helsinki Vh-laitosten tstohenkilöiden koulutuspäivät ilm. suoraan toimistolle Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät ilm. viim Tampere Varautuminen ja viestintä ilm. viim Turku Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. viim Kaikki koulutukset tästä. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla. Avoimet työpaikat Jäsensivut Vesilaitosyhdistyksen jäsenet voivat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaanwww.vvy.fi sivun vasemmasta alareunasta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi

11 11 Rasvainen juttu Loppukesästä uutisointiin Lontoossa viemäristä löytyneestä linja-auton kokoisesta rasvamöykystä, joka on sekoitus rasvaa ja puhdistuspyyhkeitä. Uutisen innoittamana mediassa onkin syksyn aikana uutisoitu viemäriin kerääntyvästä rasvasta myös kotimaassa. Rasvan kertymisen kaltaisista asioista ei kerätä järjestelmällisesti tietoa, joten ne saavat huomiota lähinnä silloin, kun ongelmia ilmenee. Rasva-asian noustua esiin mediassa Vesilaitosyhdistys on lähettänyt viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenlaitoksille kyselyn, jolla kartoitetaan tilannetta ja ongelman laajuutta. Kyselyn tulosten pohjalta on tarkoitus pohtia, onko tarvetta jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Kyselyn tuloksista laaditaan myös mediatiedote. Norjassa vesihuoltolaitokset ovat kampanjoineet rasvan tiimoilta. Kampanjan nettisivuilla voi seurata miten rotat vilistävät viemäreissä tai katsoa ruoan valmistuksessa syntyvän rasva oikean hävittämistavan. Asia on nyt ajankohtainen, joten olisiko otollinen aika tiedotuskampanjaan myös Suomessa? Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot