Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutisia"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 10/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys osallistui Kuntamarkkinoille Tapahtuma keräsi Kuntataloon kahden päivän aikana reilut kävijää eri puolilta Suomea. Jäsenlaitokset voivat hyödyntää yhdistyksen käyttämää viestintämateriaalia omassa toiminnassaan. Vesilaitosyhdistyksen osastolla vieraili kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä sekä kuntien ja valtion päättäjiä. Keskusteluja käytiin muun muassa Vesilaitosyhdistyksen jäsenyydestä valtion tukirahoituksesta saneerausvelasta investoinneista veden hinnasta ja vesilaskun muodostumisesta pohjavesien suojelusta talousveden turvallisuudesta hulevesistä jätevesiasioista vesihygieniasta haja-asutusten vesihuollosta osuuskunta-asioista kriisiviestinnästä Vaikutelma tapahtumasta ja luoduista kontakteista olivat myönteisiä. Kalvosarja soveltuu myös jäsenlaitosten käyttöön Kuntamarkkinoilla esitettiin kalvosarja, jota myös jäsenlaitokset voivat hyödyntää omassa viestinnässään. Kotisivuilla kalvosarja saatavilla pdf-muodossa. Jaettavana aineistona osastolla Toimitamme tarvittaessa paino-originaalit esitteistä, lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö puh , eeva.horkko(a)vvy.fi Elämme puhtaasti vedestä -esite (yleistietoa vesihuollosta päätöksenteon tueksi) Välttämätön vesi -julkaisu (tietoa vesihuoltopalvelujen tilasta vedenkäyttäjille) Det nödvändiga vattnet Vesivisa-pelillä vesihuoltopalvelua tunnetuksi Vesilaitosyhdistys toteuttaa Vesivisa-tietovisapelin yhteistyössä Netvisa Oy:n kanssa. Kaikki jäsenlaitokset voivat halutessaan linkittää pelin omille sivuilleen. Peli tulee linkkinä Vesilaitosyhdistyksen kotisivuille sekä Joka päivä on vesipäivä facebooksivulle. Lisäksi peli tulee olemaan sivulla. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Netvisa Oy kerää vuosittain Vesivisa-peliin vesialan toimijoita yhteistyökumppaniksi. Kumppaneiden osallistumismaksuun sisältyy muun muassa kumppaneiden omia vesiaiheisia kysymyksiä peliin. Tietovisaan on suunniteltu kahta perusteemaa: 1. Talousvesi; suomalaisen hanaveden laadukkuus ja vedentoimitukseen liittyvä palvelu 2. Jäteveden puhdistus; vesihuoltolaitokset ovat yhdyskuntajätevesien puhdistajina merkittäviä vesistöjen suojelijoita Tulevaisuudessa voidaan toteuttaa esim. Maailman vesipäivän teemaan Water and Energy liittyviä kysymyksiä. Mikä on syy kampanjoida? Kuluttajien tietoisuuden lisääminen Tehdä vesihuoltopalvelua tunnetuksi (Tukee osaltaan vesihuollon yhteiskunnallisen merkittävyyden yleisen tunnistamisen edistämistä. ) Ketkä kuuluvat kohderyhmään? Ketä tavoittelemme viestillämme? - Kaikki suomalaiset, kuitenkin vähintään yläkouluikäiset. Ihmiset, joita kiinnostaa vesi ja sen merkitys sekä luonnonsuojelu. - kun jakelu on Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla (sekä Joka päivä on vesipäivä facebooksivulla) ja jäsenlaitosten sivuilla linkitettynä, kohderyhmään vaikuttaa se ketkä siellä käyvät - eräs kävijäkunta on sivuston kävijät Vastaavan tapainen peli on esim. Jätelaitosyhdistyksellä ja eräillä kunnista. Jätevisaan voi tutustua tästä linkistä: Mikäli olette kiinnostuneet projektista ja mahdollisesta yhteistyöstä, voitte olla yhteydessä Netvisa Oy:n henkilöihin. Jäsenlaitosten yhteistyöstä vastaa Atte Karsikas ja yhteistoimintajäsenten yhteistyöstä Ari-Pekka Jokitalo tai Lisätietoja Vesilaitosyhdistys, tiedottaja Eeva Hörkkö, puh tai Ajankohtaista vesihuoltoalalla Puhdistamoiden VAHTI -tiedot ympäristöhallinnon nettisivuilla VAHTI-tiedot voi hakea raportteihin, joiden avulla voi tarkistaa omia tietojaan tai verrata eri puhdistamoiden tuloksia. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot raportoivat toiminnastaan valvontaviranomaisille ELY-keskuksiin. Nämä tiedot tallennetaan VAHTI- tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään on tehty yleiseen käyttöön kaksi hakutoimintoa, joista muodostuvat raportit: Puhdistamoiden kuormitus ja puhdistustulos Puhdistamon tunnusluvut Puhdistamon kuormitus ja puhdistustulos- raportissa parametreina ovat virtaama, orgaaninen kuormitus, kiintoaine, kokonaisfosfori sekä kokonais- ja ammoniumtyppi. Puhdistamon tunnusluvut- raportissa parametreina on tunnuslukuja mm. kemikaalien ja energian käyttöön liittyen, sekä viikkovirtaamat ja jaksottaista tietoa.

3 3 Raportteja voi rajata ELY-keskusalueen, kunnan, puhdistamon AVL-kokoluokan ja vuoden mukaan, sekä hakea yhden tai useamman puhdistamon tiedot kerralla. Raportit ovat ajantasaista VAHTI-tietoa ja raporttien avulla voi esimerkiksi tarkistaa omia tietojaan. Linkki raporttihakuihin kotisivuilla. Ympäristöhallinnon uudistuneet verkkosivut ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE ja 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI) Uusi ymparisto.fi sisältää vanhan palvelun kysytyimmät ja tärkeimmät sisällöt järjestettynä entistä helppokäyttöisempään muotoon. Suurin muutos on alueellisen ympäristötiedon esittäminen valtakunnallisen ympäristötiedon yhteydessä. Alueellista ympäristötietoa sivustolle tuottavat ELY-keskukset. Ympäristöhallinnon verkkosivut ovat osoitteessa Kunnianhimoisia vähennystavoitteita Itämeren suojelukomission ministerikokous tiukensi Itämereen tulevien ravinteiden päästökattoa ja maakohtaisia vähennystavoitteita. Itämeren suojelukomissiossa on asiantuntijatyönä tarkennettu arvioita siitä, paljonko ravinteita tulee vähentää vuoteen 2021 mennessä vuosien tasosta, jotta Itämeren hyvä tilaa saavutetaan. Päätös tiukentaa selvästi sekä Suomen että lähes kaikkien muidenkin rantavaltioiden ravinnekuormituksen vähentämistavoitteita. Suomen uusi typen tavoite on 2430 tonnia vuodessa (aiemmin 1200 tonnia) ja fosforitavoite 330 tonnia (aiemmin 150 tonnia). Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan osa Suomen typpikuormituksen vähennystavoitteesta on jo saavutettu yhdyskuntien jätevesien tehostuneen puhdistamisen ansiosta, mutta yhdyskuntien päästöjen vähentämiseen on yhä potentiaalia. Itämeren suojelukomission päätös edellyttää myös, että haja-asutuksen jätevesien puhdistaminen toteutetaan jätevesiasetuksen mukaisesti. "Suomen osalta päätökset tarkoittavat yhä tehokkaampaa ravinnepäästöjen vähentämistä erityisesti maataloudessa. Maatalouden kannattavuus ja ympäristöhyöty voidaan yhdistää ympäristötuen ja maaseudun kehittämisohjelman vahvistamisella ja kohdentamisella ravinnekiertoa parantavaksi, ympäristöministeri Niinistö korostaa. Alkuperäinen tiedote ja lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta linkistä: FI/Ajankohtaista/Itameren_hyvaa_tilaa_tavoitellaan_yha_te% %29 Nevan jätevesitunneli valmistui Ympäristöministeriön Pietari-yhteistyön kumppaneina on toiminut kymmeniä suomalaisia vesialan yrityksiä ja yhteisöjä. Tunneliviemärin ansiosta lähes kaikki Pietarin jätevedet voidaan nyt johtaa jätevedenpuhdistamoille käsiteltäviksi, mikä lopettaa lähes kokonaan kaupungin puhdistamattomien jätevesien päästöt Itämereen. Itäisimmän Suomenlahden tila on viimeisten tutkimusten mukaan parantunut Pietarin tehostuneen jätevesienkäsittelyn ansiosta.

4 4 Suomen avustus, 4,8 miljoonaa euroa, käytettiin tunnelipumppaamon laitetoimituksiin. Investointiohjelmaan kuuluva pohjoisen jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu ensi vuonna. Jätevesikuorma vähentynyt huikeasti Nevan tunneliviemäri on viimeisiä Pietarin vesilaitoksen ja ympäristöministeriön 20-vuotisen yhteistyön hankkeita. Ympäristöministeriö on tukenut lähialuevaroin Pietarin jätevesihankkeita yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuodesta Pietarin kaupunki on investoinut jätevesiensä käsittelyyn pitkälti yli miljardi euroa. Satsauksilla on vähennetty Pietarin jätevesikuormitusta Itämereen lähes kolmen miljoonan asukkaan kuormituksen verran. Fosforikuorman vähennys on ollut yli 2000 tonnia vuodessa. Yhteistyön aikana on kehitetty laitoksen hallintoa ja käyttöä, koulutettu henkilökuntaa, kehitetty kunnossapitoa, pilotoitu uudenlaisia viemärien saneerausmenetelmiä, modernisoitu jätevedenpumppaamoja ja tehostettu jätevedenpuhdistusprosesseja. Yhteistyön kulmakiviä ovat olleet ensimmäinen kansainvälisenä yhteisrahoitushankkeena toteutettu lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen sekä Helsingin ja Pietarin vesilaitosten twinning-kumppanuusohjelma, jossa koulutettiin laitoksen johtoa ja henkilökuntaa modernissa vesilaitostoiminnassa. Biologis-kemiallisen fosforinpoiston kokeilutoiminta, joka oli aivan uutta koko Venäjällä, johti sen täysimittaiseen käyttöönottoon Pietarin kaikilla jätevedenpuhdistamoilla. Tänään Pietarin vesilaitos on Venäjän parhaiten toimivia laitoksia. Alkuperäinen tiedote ja lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta linkistä: FI/Ajankohtaista/Nevan_jatevesitunneli_valmistui lahes_k% %29 Vesihuoltoavustukset Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö julistavat haettaviksi vuoden 2014 vesihuoltoavustukset. Vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi kalenterivuonna 2014, julistetaan haettaviksi. Hakuaika alkaa ja päättyy Tuen edellytyksistä ja tuettavista toimenpiteistä on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). Alkuperäinen tiedote sekä lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta FI/Ajankohtaista/Maa_ja_metsatalousministerio_ja_ymparist% %29 Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno Uusi arvio Suomen vesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tätä heikommassa kunnossa on kolme neljäsosaa rannikkovesien pinta-alasta. Suurin ongelma on rehevöityminen.

5 5 Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tiedottavat aiheesta. Alkuperäinen tiedote sekä pintavesien ekologista tilaa kuvaava kartta sekä käyttöliittymä Suomen ympäristökeskuksen uuteen karttapalveluun ovat sivulla tästä linkistä. Suuret järvet ja erityisesti Pohjois-Suomen vedet ovat ekologiselta tilaltaan 1) pääosin hyviä tai erinomaisia. Sen sijaan pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä. Rannikolla yksikään vesialue ei ole tilaltaan erinomainen. Erityisesti Saaristomeren ja Suomenlahden tila on huolestuttava. Suomenlahden itäisimmän osan tila on kuitenkin kohentunut vesiensuojelutoimien ja etenkin Pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta. Perämeren pohjoisosissa ja Pohjanlahden jokisuissa rannikkovesien tila on paikoin heikentynyt. "Suomen vesiensuojelutoimet ovat olleet kunnianhimoisia, mutta eivät riittäviä vesiekosysteemien kannalta. Kuormituksen vähennyttyäkin vesien tilan paranemista joudutaan usein odottamaan pitkään", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Tiedot vesien tilasta on koottu 13:ssa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Kalojen osalta arvioinnista vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Arvio perustuu vuosien tietoihin, edellinen on vuodelta Tieto tilasta auttaa suojelutoimissa Koko EU:n alueella tavoitteena on pintavesien 2) hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää aikaa. Nyt julkistettu ekologisen tilan luokitus antaa yhä tarkempaa tietoa niistä vesistä, jotka tarvitsevat vesiensuojelutoimia. Se tulee osaksi vesienhoitosuunnitelmia, jotka laaditaan kuuden vuoden välein. Valtioneuvosto tekee päätökset seuraavista vesienhoitosuunnitelmista vuonna "Ensisijainen vastuu vesiensuojelutoimista on niillä, joiden toimet heikentävät vesien tilaa", Niinistö sanoo. Suomessa yli puolet vesiä rehevöittävästä ravinnekuormasta on peräisin maataloudesta. Typen suhteen yhdyskunnat ovat yhä merkittäviä kuormittajia. Fosforikuormitusta tulee merkittävästi haja-asutuksesta. Itämeren suojelukomission ministerikokouksessa huomenna hyväksytään Itämeren valtioiden maakohtaiset ravinnekuormituksen vähennystavoitteet. Niinistön mukaan tavoitteisiin pääsemiseksi on uudistettava erityisesti maatalouden ympäristötukea. "Ympäristötukea tulee uudistaa siten, että se edistää vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin. Ympäristötuen toimia tulee kohdentaa alueellisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti vesistöjensuojelun kannalta herkimmille alueille", Niinistö sanoo. Jokivesien tilaa huonontaa lisäksi vesirakentaminen. Lähes kaikki Suomen suurimmat Itämereen laskevat joet on rakennettu ja alkuperäiset vaelluskalakannat ovat kuolleet sukupuuttoon. "Vaelluskalakannat on mahdollista palauttaa useisiin jokiin rakentamalla kalateitä ja kunnostamalla koskia. Valtioneuvosto hyväksyi viime vuonna periaatepäätöksen kansalliseksi kala-

6 6 tiestrategiaksi. Ensi vaiheen tavoite on palauttaa kalojen kulkureitit 55 padon ohi 20 vesireitillä", Niinistö kertoo. Vastaava tila-arvio tehdään kaikissa EU-maissa. Työ on ollut Suomessa haastavaa vesien suuren määrän vuoksi, eikä kaikkia vesiä ole pystytty luokittelemaan. Rannikkovedet on arvioitu kokonaan. Järvialasta on luokiteltu 87 prosenttia. Luokitteluperusteet ovat myös tarkentuneet edelliseen arvioon verrattuna. Kemiallista tilaa koskeva luokitus julkaistaan loppuvuodesta Pohjavesien tilaluokitus julkaistiin kesällä. Kansalaiset voivat tutustua vesien tilaan tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen uuden karttapalvelun välityksellä. Tarkempaa tietoa vesien alueellisesta tilasta saa myös ELY-keskuksista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote Hämeen ELY-keskuksen tiedote Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedote Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote Lapin ELY-keskuksen tiedote Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedote Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote 1) Ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ensisijaisesti biologista laatua. Vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan oloihin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden kemialliset (kokonaisravinteet, ph, näkösyvyys) ja hydromorfologiset (mm. vaellusesteet, säännöstely) laatutekijät. 2) Pintavedet: pintavesien erillinen ja merkittävä osa, kuten järvi, tekoallas, puro, joki tai kanava, puron, joen tai kanavan osa tai rannikkoveden osa. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Kuopion Veden asiakasopas Asiakasoppaassa kerrotaan, miten toimia tilanteissa, jotka liittyvä vesihuoltoon ja Kuopion Veden tarjoamiin palveluihin. Opas sisältää muun muassa aihepiirit Kuopion Vesi Liikelaitos Liittyminen vesihuoltoverkostoon Mittarin luenta ja laskutus Veden laatu, kulutus ja käyttö Häiriötilanteet veden jakelussa tai laadussa Asiakaspalvelu ja yhteystiedot Opas on Kuopion Veden kotisivulla kohdassa Tietopankki.

7 7 Suora linkki oppaaseen/ Puhtaan veden asialla/ Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakasopas Suora linkki englanninkieliseen oppaaseen/ Working for Clean Water- A Guide for Customers of Kuopio Water Lainsäädännössä tapahtuu Tuore KHO:n päätös ympäristöluvan lupamääräyksistä KHO antoi päätöksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksistä. Luvansaajana oleva puhdistamo ei omistanut eikä hallinnut viemäriverkkoa, jonka kautta vesihuoltolaitokset johtivat puhdistamolle jätevettä. Jätevedenpuhdistamon toimintaa koskeneeseen päätökseen oli sisällytetty lupamääräyksiä, jotka velvoittivat toiminnanharjoittajan huolehtimaan muun muassa siitä, että mainittujen vesihuoltolaitosten omistamaa tai hallitsemaa viemäriverkkoa hoidettiin ja käytettiin siten, että puhdistamolla saavutettiin paras mahdollinen puhdistustulos. KHO katsoi, että ympäristöluvan lupamääräyksissä ei voida asettaa luvansaajalle velvoitteita, joiden välittömänä kohteena on muu kuin luvassa tarkoitettu toiminnanharjoittaja. Sen sijaan luvansaajan tuli huolehtia, että sen ja puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten väliset sopimukset olivat sellaisia, että mainittuja lupamääräyksiä voitiin noudattaa. Päätös (KHO: 2013:164) on KHO:n verkkosivulla linkissä Julkaisuja ja selvityksiä Vaara vaanii kaivannossa opas Kaivantotyön suunnittelijoille ja tekijöille on tehty taskukokoinen työohje kaivannon turvalliseen toteuttamiseen. Oppaassa on kuvin esitetty seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon kaivannon tukemisessa. Niin ikään kuvat havainnollistavat luiskatun kaivannon kaltevuuksia ja niiden tilantarvetta. Ramboll Finland Oy:n toteuttama opas pohjautuu Liikenneviraston Kaivantojen turvallisuus - tutkimushankkeeseen. Oppaan tilasi Infra ry, joka on maa- ja vesirakennusalojen sekä asfalttialan yritysten etujärjestö. Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta määrärahalla. Tavoite on, että mahdollisimman moni työntekijä saa oppaan. Usean jakelukanavan ansiosta tämä toteutunee. Oppilaitokset käyttävät opasta opetuksessa, ja tavoitteena on varustaa alan työelämään siirtyvä tällä oppaalla. Rantanen Eeva, Noukka Jouko, Ahlgren Carita, Norokorpi Loviisa. Vaara vaanii kaivannossa opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen. Opas pdf-muodossa saatavilla kotisivuilta. Lisätietoja oppaan taustoista Työsuojelurahasto:

8 8 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Syksyn alueellinen vesihuoltopäivä Joensuussa pidetään vesihuoltopäivä Ilmoittautuminen ja majoituskiintiöt päättyvät jo Tapahtumapaikkana on Sokos hotel Kimmel. Luentotilaisuuden lisäksi yhteistoimintajäsenet pystyttävät tapahtumapaikalle pienimuotoisen näyttelyn. Vesilaitosyhdistys toteuttaa vesihuoltopäivät yhteistyössä Joensuun Veden kanssa. Vesihuoltopäivä on vesialan ammattilaisten ja tieteen tekijöiden foorumi kokemusten, tietojen ja taitojen välitykselle sekä vuorovaikutusyhteistyölle. Vesihuoltopäivän tavoitteena on edistää tutkimustiedon ja käytännön kokemusten välittämistä. Tapahtuma on tarkoitettu vesihuoltolaitosten henkilöstölle ja johdolle, konsulteille, urakoitsijoille, tavarantoimittajille, tutkijoille, tieteen tekijöille ja viranomaisille. Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset päättyvät jo Joensuun alueellisen vesihuoltopäivän ohjelma saatavilla kotisivuilta. Vesityökorttikoulutus Helsingissä Vesityökortin voi suorittaa Helsingissä järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Koulutuspaikka on Pasilassa, VVY:n toimiston alakerrassa. Tarkempi aikataulu löytyy koulutuksen ohjelmasta. Tervetuloa! Vesitornikoulutusta Helsingissä Koulutuspäivän aikana käydään läpi vesitornien ja alavesisäiliöiden ylläpitoon, kunnonhallintaan, korjaushankkeisiin ja vesisäiliötyömaiden työturvallisuuteen liittyviä asioita. Vesitornien ja -säiliöiden saneeraus -koulutuksen ohjelma seuraa Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n lähiaikoina julkaistavan Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta oppaan sisältöjä. Koulutuspäivään voi ilmoittautua tästä tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Tervetuloa! Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät - Porvoossa, Vaasassa ja Joensuussa Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivillä käsitellään tänä vuonna mm. työhygieniaa jätevedenpuhdistamoilla. Valvonnan ajankohtaisten asioiden lisäksi osallistujat pääsevät koeajamaan valmisteilla olevaa jätevesihuollon riskityökalua. Putsariklinikalla käsitellään jätevedenpuhdistamon tarkkailutulosten tulkintaa. Kaikilla kolmella paikkakunnalla päivien ohjelmaan sisältyy tutustumiskäynti. Lisäksi Porvoon ja Vaasan koulutuspäivillä pohditaan lieteikää ajoparametrinä. Joensuussa puolestaan vieraillaan jälkimmäisenä päivänä alueellisessa vesihuoltopäivässä, kuulemassa puheenvuoroja ja tutustumassa näyttelyyn.

9 9 Tarkemmat ohjelmat ja viimeiset ilmoittautumispäivät löytyvät koulutusohjelmista. Koulutuspäiville voi ilmoittautua osoitteessa > Koulutus ja vesihuoltopäivät taikka sähköpostitse Tervetuloa! Verkostojen rakentaminen ja saneeraus koulutus Vielä ennätät mukaan, koulutus järjestetään Sokos Hotel Presidentissä Ensimmäisen päivän teemana ovat verkostomateriaalit sekä rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Toisena päivänä kuullaan useammastakin tuoreesta oppaasta ja ohjeesta sekä esimerkkejä laitoksien käytännöistä. Koulutuksen aluksi, tiistaina osastopäällikkö Antti Harinen Pöyry Finland Oy:stä käy läpi rakentamis- ja saneeraushankkeiden toteuttamistapoja. Verkostomateriaaleista kertoo kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto Vesi-Instituutti WANDE- Rista. Lounaan jälkeen paneudutaan rakennustuotteiden tuotehyväksyntään: CEmerkintöihin ja kansallisiin vaatimuksiin. Niistä kertoo MetStan toimitusjohtaja Hanna Järvenpää. Muoviputkituotteiden vapaaehtoista NPM laatumerkintää esittelee Muoviteollisuus ry:n edustaja myyntipäällikkö Jyrki Palonen. Ensimmäisen päivän lopuksi toimitusjohtaja Jouni Mäki-Tulokas Topgeo Oy:stä esittelee koneohjausta ja sen hyödyntämistä kunnallisteknisessä rakentamisessa. Toinen päivä aloitetaan varavedenjakelulla. Sen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioitaviin seikkoihin johdattaa vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen Vesilaitosyhdistyksestä. Uusien oppaiden esittely aloitetaan vesijohtoverkostojen suunnittelutehtävien määrittely- ja hankintaohjeesta, josta kertoo toimitusjohtaja Matti Heino Infratec Oy:stä. Viemärikaivojen kuntotutkimusohjeeseen perehdyttää toimitusjohtaja Sakari Kuikka Oy DigiSewer Productions Ltd:stä. Lounaan jälkeen on vuorossa vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustyöoppaat, joiden käyttöön opastaa Matti Heino. Esityksen painotus on rakennuttamisasiakirjoissa. Osallistujille jaetaan omat kappaleet em. oppaista. Keskiviikkona iltapäivällä kuullaan vielä käytännönesimerkkejä laitoksilta: HS-Veden käytännöistä tonttijohtojen rakentamisessa ja saneerauksissa kertoo työmaainsinööri Marko Männynsalo. Verkostojen kartoituksista puolestaan kertoo HSY:n ryhmäesimies Pasi Lukkarila. Tervetuloa tiiviiseen Verkostojen rakentaminen ja saneeraus koulutukseen! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset voivat lukea tämän ja aikaisemmat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaan sivun vasemmasta alareunasta löytyvän ruudun kautta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi

10 10 Vesihuolto päivät Finlandia-talolla kutsu luennoimaan Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talo, kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa Helsinki Verkostojen rakentaminen ja saneeraus ilm. heti VVY:n toimistolle Helsinki Vesitornien ja säiliöiden saneeraus ilm. viimeistään Porvoo Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät ilm. viimeistään Vaasa Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät ilm. viimeistään Joensuu Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät ilm. viimeistään

11 11 Alueellinen vesihuoltopäivä Joensuussa Vesilaitosyhdistys järjestää alueellisen vesihuoltopäivän Joensuussa Ohjelmassa on paikallisia aiheita, kuten Joensuun Veden esittely, Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppuhanke sekä Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys verkostomallinnuksen avulla. Valtakunnallisia aiheita ovat mm. Vesihuoltoyhteistyön opas: Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat; Yhdyskuntajätevedenpuhdistamon kansallinen BAT-selvitys ja sen kriteerit; Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen; Viestintäverkostossa valmennusta viestien virtaan, Selvitys haitallisista aineista jätevesissä, Vesihuollon ammattitutkinto ja ympäristöalan erikoisammattitutkinto sekä Energiakaivo-opas ja vesihuolto. Ajankohtaisasioista kuullaan vesihuoltolain uudistuksesta, vesihuollon rahoituksesta sekä vesihuollon tiedonhallinnasta. Tilaisuus on tarkoitettu vesihuoltolaitosten edustajille, alan yritysten edustajille sekä viranomaisten edustajille. Alueelliseen vesihuoltopäivään kuuluun olennaisena osana VVY:n yhteistoimintajäsenten vesihuoltoaiheinen näyttely. Ohjelma ja ilmoittautumiset vesihuoltopäivään kotisivujen kautta. Hyvää loppusyksyä toivotellen, Mika Rontu

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN Suositussopimuksen tavoitteiden toteutuminen Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017,

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, 11.5.2017 Kuva: Toivo Lapinlampi Tarve 107 000 km vesijohtoa, 50 000 km jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa, arvo 6,5 mrd Rakennettu pääosin 1960-80

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesistöjen tila Suomessa Hyvää heikommassa tilassa Kolmannes luokitelluista järvistä Puolet jokivesistä Yli puolet rannikkovesien

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2016 RAUMA 16.11.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Edellytykset biotalouteen ja ruokaan

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

/ Miina Mäki

/ Miina Mäki Kuva: Jukka Nurminen 31.1.2008 / Miina Mäki JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ Perustettu 1992 vaalimaan suomalaisen merenkulun kulttuuriperintöä. Toiminnan pohjana ovat John Nurminen Oy:n 120-vuotisen historian aikana

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti. Jyrki Laitinen ja Johanna Kallio Järjestelmän koulutus syksy 2015 Suomen ympäristökeskus SYKE

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti. Jyrki Laitinen ja Johanna Kallio Järjestelmän koulutus syksy 2015 Suomen ympäristökeskus SYKE Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Jyrki Laitinen ja Johanna Kallio Järjestelmän koulutus syksy 2015 Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä,

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti ja vesihuollon tilastot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti ja vesihuollon tilastot Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti ja vesihuollon tilastot Jyrki Laitinen ja Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus SYKE 20.5.2015 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä,

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus)

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Isojärvi Seura ry:n vuosikokous 25.3.2015 Pori Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 12/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n hallituksen

Lisätiedot

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Petri Liljaniemi Biologi Lapin ympäristökeskus 1 Vesistön ekologisen tilan luokittelu Biologiset tekijät Levät, vesikasvillisuus,

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä

Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä Kirsti Lahti Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017-2027 5.9.2017 1 Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017-2027 5.9.2017 2 TAUSTA Vantaanjoen vesiensuojelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018

Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018 Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 t 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2018 8 Vesityökorttikoulutus/Talousvesihygieeninen osaamistestaus

Lisätiedot

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE Kimmo Olkio Vesienhoidon yhteistyöryhmä 22.3.2013 LUOKITELTELTAVAT PINTAVESIMUODOSTUMAT (Keski-Suomi) Rajatut ja tyypitellyt muodostumat luokitellaan:

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu Hyvää kesää! Pyydä tarjous koulutuksesta. Se voidaan järjestään esim. toimistollanne.

Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu Hyvää kesää! Pyydä tarjous koulutuksesta. Se voidaan järjestään esim. toimistollanne. 1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2016 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu 11.7. - 31.7. Hyvää kesää! Vesilaitosyhdistys kouluttaa 24.5.2016, Helsinki Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2015 LAITILA 11.11.2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA Hallituksen kärkihankkeet ja vesihuolto Biotalous Vesihuolto-osaaminen mukaan

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

Vesien tila ja vesiluvat

Vesien tila ja vesiluvat Vesien tila ja vesiluvat 23.1.2012 Pohjois-Karjalan Karjalan ELY-keskus Paula Mononen Aarne Wahlgren Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.1.2013 1 Vesienhoidon suunnittelu Suomessa Vesienhoidon tavoitteena on

Lisätiedot

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa. TPO-aluetilaisuus Itä-Uusimaa Porvoo

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa. TPO-aluetilaisuus Itä-Uusimaa Porvoo Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa TPO-aluetilaisuus Itä-Uusimaa Porvoo 30.10.2013 UUDELY / YT-yksikkö / 03.10.2013 1 Vesien luokittelujärjestelmä Pintavedet luokiteltiin ekologisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa TPO-aluetilaisuus Länsi-Uusimaa Lohja 4.11.2013 UUDELY / Ympäristön tila -yksikkö 1 Vesien luokittelujärjestelmä Pintavedet luokiteltiin ekologisen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2017

Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2017 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI

LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA VESILAITOSYHDISTYKSEN ALUEELLINEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 15.3.2012 PORI Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jyrki Lammila 5.3.2012 1 YLEISTÄ Satakunnan ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla

HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla Seppo Knuuttila SYKE Kuva: Seppo Knuuttila HELCOM Baltic Sea Action Plan 2007 Tavoitteiden päivitys 10/2013 Tavoitteena Itämeren hyvä

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke 16.5.2009 John Nurmisen Säätiö Säätiö perustettiin 1992. John Nurmisen Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

Paikallislehtien kautta jaetaan seuraavaa tietoa: uutisointi käynnissä olevista ja valmistuneista hankkeista, jotka herättävät yleistä kiinnostusta

Paikallislehtien kautta jaetaan seuraavaa tietoa: uutisointi käynnissä olevista ja valmistuneista hankkeista, jotka herättävät yleistä kiinnostusta 1 (5) Nurmijärven Vesi Tiedotussuunnitelma 2014 Laadittu: 7.2.2014 Päivitetään: tammikuu 2015 1. Yleistieto Vesilaitoksen yleistietoa jaetaan seuraavien kanavien kautta: www-sivut paikallislehdet: Nurmijärven

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen.

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 3/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Maksutiedustelu vesihuoltomaksuista Vuoden 2014 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 12/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Aiempaa paremmat paljousalennukset koulutusmaksuista Paljousalennuksen saa jo toinen samasta organisaatiosta koulutukseen osallistuva

Lisätiedot

Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon. Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6.

Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon. Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6. Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6.2015 Rauma Esityksen sisältö Yleistä vesienhoidosta Hoitokalastuksen

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot