UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna"

Transkriptio

1 rev B Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu Savonlinna Hanke: Pääkirjasto, uudisrakennus UUDISRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki, tekinen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna puh , faksi

2 Sivu 2/28 PÄÄKIRJASTO Pääkirjasto, uudisrakennus -hankesuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, kirjastotoimenjohtaja Tapani Boman ja projektipäällikkö Pekka Kurki. Hanketta valmistelevaan työryhmään ovat lisäksi kuuluneet rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, rakennuttaja-arkkitehti Matti Valkonen, teknisen viraston johtaja Seppo Muukkonen, kirjaston osastonjohtaja Sylvia Stavén, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo, sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, arkkitehti Mikko Heikkinen, arkkitehti Markku Puumala ja arkkitehti Markku Komonen. Hankesuunnitelman laadintaa on edeltänyt useiden vuosien aikana tehty selvitystyö Savonlinnan uudesta pääkirjastosta. Esillä on ollut useita vaihtoehtoja, mm. vanhan kirjaston saneeraus, ostoskeskukseen sijoitettava kirjasto, liikerakennuksen saneeraus (linjaautoasema) ja uudisrakennus Asemantien varrella. Asiaan perehtynyt toimikunta teki ratkaisun, jossa päätettiin suosittaa uudisrakennusvaihtoehtoa. Vanhan kirjaston peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehto jouduttiin hylkäämään rakennuksen vaikean sijainnin (esteettömyys) sekä korkeiden rakennuskustannuksien vuoksi. Asematien varteen sijoittuva uudisrakennus on valittu hankesuunnitelman pohjaksi, koska kaikista tutkituista vaihtoehdoista se on sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta paras ratkaisu. Asematien tontti on sijainniltaan erinomainen. Tontti liittyy alueella tehtävään laajempaan kaavoitustarkasteluun. Alueen uusi yleiskaavaluonnos on valmistelussa. Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on pienennetty taloudellisten reunaehtojen vuoksi mahdollisimman pieneksi. Savonlinnan kaupungin kirjastotoimen mukaan suunnitellut tilat ovat kuitenkin riittävät. Tilat luovat toiminalle nykytilanteeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja mahdollistavat kirjastotoimen tavoitteiden saavuttamisen. Savonlinna

3 Sivu 3/28 Sisällysluettelo: 1. YHDYSHENKILÖT TOIMINNAN KUVAUS Lakisääteisyys Kirjaston palvelupisteet Kirjaston historian pääpiirteet Palvelut ja kokoelmat Henkilökunta Toimintaan vaikuttavia tekijöitä Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Kaupungin muut kirjastot Tietotekniikka ja verkostoituminen TOIMINNAN TAVOITTEET Fyysisen ympäristön tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Toiminnan ennakoitu kehitys Palvelut ja kokoelmat Kirjastoverkosto PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE Pinta-ala ja valtionosuus Tilojen yhteiset perustelut Tilojen mitoitusperusteet HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo ja tilavaatimukset Erityiset tilakohtaiset vaatimukset Järjestelmävaatimukset SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Tonttialueen käyttösuunnitelma Maaperätutkimus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset TOTEUTTAMISAIKATAULU...23

4 Sivu 4/28 8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus Tilojen järjestelystä aiheutuvat kustannukset Tilajärjestelyistä saatavat myyntitulot KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET Rakennuksen ylläpitokustannukset Tilakustannusten vaikutus kirjastotoiminnan raamiin LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET...28 Liitteet Liite 1: Huonetilaohjelma Liite 2: Tilaominaisuudet; näyttelytilat Liite 3: Tilaominaisuudet; kotiseutukokoelma Liite 4: Tonttikartta Liite 5a: Ylläpitokustannusten tavoitehintalaskelma Liite 5b: Rakennuskustannusten tavoitehintalaskelma Liite 6: Toteuttamisaikataulu Liite 7a: Tavoitettavuus, kartta Liite 7b: Tavoitettavuus, taulukko Liite 7c: Oppilaitokset Liite 8: Tilastotietoa Liite 9: Raamin muutokset vuodesta 2009 vuoteen 2013 Liite 10: Ennuste vuosille 2013 ja 2020

5 Sivu 1/27 1. YHDYSHENKILÖT Tilaaja / Rakennuttaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu Savonlinna Puhelin: Telekopio: *Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen *Rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen *Rakennuttaja-arkkitehti Matti Valkonen Rakennuttajatehtävät: Pöyry CM Oy Valtakatu Lappeenranta Projektipäällikkö Pekka Kurki Puhelin: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Kristianinkatu 11-13, HELSINKI Telekopio: Arkkitehti Mikko Heikkinen Arkkitehti Markku Komonen Arkkitehti Markku Puumala Savonlinnan kaupunki, tekinen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27, Savonlinna puh , faksi

6 Sivu 2/28 2. TOIMINNAN KUVAUS 2.1 Lakisääteisyys Kirjastolaki velvoittaa jokaista kuntaa järjestämään alueellaan kirjastopalvelut. Kunnat saavat valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin ja perustamishankkeisiin. Kirjastolaki määrittelee yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteeksi: edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Kirjastoasetuksessa säädetään mm. henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Opetusministeriön julkaisussa Kirjastopoliittinen ohjelma (2001) on määritelty kirjasto- ja tietopalvelujen laatusuositukset. Opetusministeriö kokoaa vuosittain koko maan yleisten kirjastojen tilastot, joista käyvät ilmi valtakunnalliset keskiarvot. 2.2 Kirjaston palvelupisteet Savonlinnan kaupunginkirjasto on osa kaupungin organisaatiota. Hallinnollisesti se kuuluu sivistystoimeen. Kirjastolla on nykyään viisi kiinteää palvelupistettä sekä kirjastoauto. Liitetaulukossa (liite 8) on tilastotietoja kirjaston toiminnasta vuonna Pääkirjaston osuus kokoelmista ja asiakkaista on noin kaksi kolmasosaa. Kirjastoverkosto kattaa suhteellisen hyvin kaupungin koko alueen ja kaikilla palvelupisteillä on vakiintunut käyttäjäkuntansa. 2.3 Kirjaston historian pääpiirteet Kaupunginkirjasto perustettiin vuonna Kirjasto toimi alkuaikoina useissa huoneistoissa. Vuodesta 1913 vuoteen 1964 saakka se sijaitsi Satamakadulla puutalossa.

7 Sivu 3/28 Nykyinen pääkirjasto Nälkälinnanmäellä otettiin käyttöön vuonna Sen suunnittelivat arkkitehdit Maija Suurla ja Kaisa Harjanne. Ennen Savonlinnan ja Säämingin kuntaliitosta vuoden 1972 alussa Säämingillä oli oma pääkirjasto ja useita sivukirjastoja. Ne lakkautettiin ja korvattiin kirjastoauton palveluilla. Ensimmäinen kirjastoauto aloitti Savonlinnassa vuonna Se oli käytössä vuoteen 198X saakka, jolloin hankittiin uusi auto. Nykyinen kirjastoauto otettiin käyttöön vuonna Kirjastolla on menneiden vuosikymmenien aikana ollut useita lainausasemia ja siirtokirjakokoelmia mm. hoitolaitoksissa ja kouluilla. Nykyään tämä palvelu on lähes olematonta. Lähikirjastot perustettiin Nojanmaahan vuonna 1976 ja Kellarpeltoon Molemmat ovat edelleen toiminnassa. Laitoskirjasto toimi keskussairaalassa vuosina Savonrannan kirjasto siirtyi kaupunginkirjaston lähikirjastoksi kuntaliitoksen yhteydessä Palvelut ja kokoelmat Lainaus Kirjaston perinteisin ja edelleen tärkein palvelumuoto on aineiston lainaaminen. Toiminnan alkuaikoina lainattiin vain kirjoja, mutta vuosien mittaan kokoelmat ovat monipuolistuneet. Kirjojen osuus lainoista vuonna 2008 oli 75 %. Niiden suhteellinen osuus vähenee edelleen. Kirjastoon hankitaan lainattavaksi myös aikakauslehtiä, nuotteja, cd-levyjä, videoita, dvd-levyjä, cd-rom-tallenteita, äänikirjoja, karttoja, e-kirjoja, lautapelejä jne. Kokoelmien käyttö kirjastossa Osa kirjaston aineistosta on tarkoitettu vain kirjastossa käytettäväksi, esim. päivän sanomalehdet, käsikirjastoaineisto, kotiseutukokoelma sekä kirjaston työasemilla käytettävät tietokannat. Verkkopalvelut Asiakkaat voivat tehdä tiedonhakuja, uusia lainansa ja tehdä varauksia Internetin kautta. Kirjaston kautta voi lainata sähköisiä kirjoja ja käyttää verkkopalveluja, jotka eivät muuten ole ilmaiseksi käytettävissä. Pääkirjastossa on maksuton langaton verkko. Kirjasto on OPM:n hankerahoituksella tehnyt LehtoNet - verkkosivuston, jolla esitellään Savonlinnan alueen kirjailijoita.

8 Sivu 4/28 Kaukopalvelu Kirjasto hankkii asiakkaille kaukolainaksi aineistoa, jota omassa kirjastossa ei ole, sekä lähettää muihin kirjastoihin vastaavasti kaukolainaksi omaa aineistoaan. Kaukolainojen määrä on viime vuosina ollut laskusuunnassa. Syynä ovat kohonneet postimaksut sekä Internetin kautta löytyvän tiedon nopea lisääntyminen. Tietopalvelu ja kirjastonkäytön opetus Tietopalveluun kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja tiedonhaku, mutta myös kokoelmien järjestäminen niin, että asiakkaan tarvitsema tieto löytyy. Koululaisryhmille annetaan ryhmäkäynneillä tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastusta. Tilojen ja työvälineiden tarjoaminen Kirjaston yleisötilat, lukupaikat, atk-työasemat ja mikrofilmien lukulaitteet ovat asiakkaiden ilmaiseksi käytettävissä. 2.5 Henkilökunta Näyttelyt ja tapahtumat Kirjasto tarjoaa maksutonta tilaa pienimuotoisten näyttelyiden järjestämiseen. Useat kaupungissa toimivat järjestöt ovat esitelleet toimintaansa kirjastossa. Kirjasto järjestää yleisötilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia. Kirjastossa on nykyään (2009) henkilökuntaa seuraavasti: Kirjastonhoitajia (korkeakoulututkinto tai vastaava) 9 henkeä, joista osa-aikaisia 3: yhteensä 8 htv Kirjastovirkailijoita (opistotason tutkinto tai vastaava) 8 henkeä, joista osa-aikaisia 1: yhteensä 7,8 htv Ei kirjastoalan koulutusta: 4 henkeä, joista osa-aikaisia 3. Yhteensä 2,8 htv Lisäksi kirjastoauton virkailija-kuljettaja (0,8 htv) ostopalveluna ja kirjastoapulainen (0,85 htv) työllistämisvaroin. Henkilöstö toimipisteittäin: Pääkirjasto 12,9 htv Kirjastoauto 0,6 htv Musiikkikirjasto 2 htv Nojanmaan kirjasto 1 htv Kellarpellon kirjasto 0,8 htv Savonrannan kirjasto 1,3 htv Yhteensä 21 henkeä 18,6 htv

9 Sivu 5/28 Opetusministeriön laatusuositus kirjastojen henkilökunnan määrästä on yksi henkilötyövuosi 1000 asukasta kohden. Savonlinnan asukasluvun (vajaat henkeä) perusteella kaupunginkirjastossa tulisi olla 27 työntekijää. Kirjasto on joutunut pysyvästi toimimaan pienemmällä henkilömäärällä kuin todellinen tarve olisi. Henkilökunnan toiminnot Asiakaspalvelu - Uusien lainaajien vastaanotto - Kirjaston käytön yleisopastus - Neuvonta ja tietopalvelu - Puhelinpalvelu - Kaukopalvelu Aineiston käsittely - Aineiston hyllyjärjestyksestä huolehtiminen - Aineiston varastointi ja poistaminen - Varausten hoitaminen - Saapuvan aineiston käsittely (muovitus, tarroitus ym. toimet) - Aineiston korjaaminen, levyjen hiominen Kokoelmatyö - Aineiston valinta - Aineiston hankinta ja tilaaminen - Aineiston luettelointi ja luokitus - Uutuusaineistoon tutustuminen Muut työt - Tietokantojen ylläpito (aineisto- ja asiakasrekisteri) - Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - Yhteydenpito kouluihin, päivähoitoon ja muihin yhteistyökumppaneihin - Tiedottaminen ja markkinointi - Sisäinen ja ulkoinen viestintä - Uutuus- ja esitehyllyjen ja ilmoitustaulujen ylläpito - Tilojen järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtiminen - Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen - Näyttelyiden suunnittelu ja järjestäminen - Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen - Projektien valmistelu ja toteutus - Taloushallinto, toimistotyöt - Henkilöstöhallinto

10 Sivu 6/28 - Täydennyskoulutus, ammattitaidon ajan tasalla pitäminen 2.6 Toimintaan vaikuttavia tekijöitä Nykyiset tilat rajoittavat kirjaston palvelujen kehittämistä. Kokoelmien määrä ei ole juuri kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana, koska kirjaston nykyisiin tiloihin ei mahdu enempää aineistoa. Vuonna 2008 aineiston määrä asukasta kohden oli 5,7 kpl. Luku on selvästi alempi kuin kirjastojen keskiarvo 7,7 kpl/asukas. Aineiston ja hankintojen niukkuus on osaltaan vaikuttanut lainamäärään, joka myös on keskiarvon alapuolella: vuonna 2008 lainoja/asukas oli Savonlinnassa 16,9, kun kirjastojen keskiarvo oli 18,9. Lainaus on ollut hitaassa laskusuunnassa runsaan kymmenen vuoden ajan. Huippu saavutettiin vuonna 1994, jolloin kirjaston kokonaislainaus oli , josta pääkirjaston osuus Kirjastojen lainauksen asteittainen väheneminen on valtakunnallinen trendi. Sen selityksenä on Internetin ja muun uuden median yleistyminen sekä vapaa-ajan vieton vaihtoehtojen runsas tarjonta. Kirjastojen verkkopalvelujen käyttö on kuitenkin koko ajan lisääntynyt. Savonlinnan kaupunginkirjaston verkkotietokantaa käytettiin noin kertaa vuonna Kirjastotalossa ei ole koulutustilaa, jossa ryhmille voitaisiin antaa opastusta ja tiedonhaussa. Mahdollisuudet näyttelyiden ja tilaisuuksien järjestämiseen ovat rajoitetut. Musiikkikirjasto jouduttiin tilanpuutteen takia siirtämään eri rakennukseen jo 1980-luvulla. Lehtisalin huono sijainti talon pohjakerroksessa näkyy lehtikokoelman vähäisenä käyttönä. Vuonna 2008 kirjaston asiakasrekisterissä oli henkilöä ja 145 yhteisöä (koululuokat, päiväkotiryhmät jne.) Naisten osuus lainaajista oli 72 %, miesten 28 %. Kotikunnittain ryhmiteltynä 73 % lainaajista asui Savonlinnassa, 12 % Punkaharjulla ja 15 % muilla paikkakunnilla. Savonlinnan ja Punkaharjun kirjastoilla on yhteiset tietokannat ja kirjastoauto kiertää molempien kuntien alueella. Kirjastossa kävijöiden määrä suhteessa asukaslukuun on Savonlinnassa poikkeuksellisen vähäinen: vuonna 2008 Savonlinnassa tehtiin 6,27 kirjastokäyntiä/asukas, kun kirjastojen keskiarvo oli

11 Sivu 7/28 10,55 käyntiä/asukas. Pääasialliset syyt tähän ovat pääkirjaston huono sijainti, tilanpuute sekä kokoelmien niukkuus. Henkilökunta työskentelee pääkirjastossa arkisin klo ja lauantaisin klo Kirjasto on avoinna yleisölle 42 tuntia viikossa, lähes 2000 tuntia vuodessa. Asiakkaita on normaalisti paikalla henkeä. Yleisötilaisuuksien aikana talossa voi poikkeuksellisesti olla jopa 180 henkeä. 2.7 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Pääkirjasto on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta 1964 alkaen. Talon hyötypinta-ala on m². Taloa ei ole peruskorjattu eikä laajennettu. Sisätilojen käyttötarkoituksia on vuosien mittaan muutettu ja pintoja remontoitu. Talossa on alkujaan ollut öljylämmitys, mutta se on liitetty kaukolämpöön 1980?-luvulla. Vesi- ja viemäriputkistot ja ilmavaihtojärjestelmä ovat alkuperäiset. Talon suurimmat toiminnalliset puutteet ovat: Talo on syrjässä kaupungin liikekeskuksesta ja vaikeasti saavutettavissa. Se sijaitsee mäellä, jonne on noustava jyrkkiä ja epätasaisia polkuja ja rappuja pitkin. Tontilla ei ole pysäköintipaikkoja sisäänkäynnin luona. Sisätiloiltaan rakennus on ahdas ja epäkäytännöllinen. Tilat rajoittavat kokoelmien hankintaa, käyttöä ja esille tuomista. Kulkuväylät ovat kapeat ja mutkikkaat. Henkilöhissiä ei ole. Asiakkailla ei ole kulkuyhteyttä kerrosten välillä. Alakertaa ei ole suunniteltu kirjastotilaksi. Lehtisali on yleisötilaksi liian pieni ja matala. Keskellä lainaussalia on syvennys, johon liikuntaesteisten on vaikea päästä. Yleisötiloissa ei ole oleskelupaikkoja, rauhallista lukutilaa eikä tilaa ryhmien vastaanottamiseen tai tilaisuuksien järjestämiseen. Talossa ei ole tehty kuntotutkimusta. Aistihavaintojen perusteella siinä on todettu seuraavia vikoja:

12 Sivu 8/28 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien toiminta on epävarmaa. Kesällä talossa on kuuma ja talvella kylmä. Sisäilman laatu on huono. Vesi- ja viemäriputket ovat monta kertaa tukkeutuneet. Niiden hajoaminen saattaa aiheuttaa suuria vahinkoja kokoelmille. Lattialaatat ovat paikoitellen rikkoutuneet ja niiden alla on asbestia. Seinärappaukset murenevat monesta paikasta. Ikkunoiden puitteet ovat osittain lahot ja vääntyneet. Vesi ja tuuli pääsevät niistä sisään. Tasakatto on vuosien kuluessa vuotanut useasta kohdasta. Rakenteista saattaa löytyä kosteusvaurioita. 2.8 Kaupungin muut kirjastot Mikkelin ammattikorkeakoulun Puistokadun kirjasto Kokoelmien erityisalat: terveysala, matkailu, liiketalous, muotoilu Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuskirjasto Kokoelmien erityisalat: kasvatustiede, psykologia, kotitaloustiede, käsityötiede Joensuun yliopiston Matkailualan tietokeskus Matkailualan monitieteinen erikoiskokoelma Näiden kirjastojen käyttäjät ovat pääasiassa ko. alojen opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Ne täydentävät kaupunginkirjaston kokoelmia omilla erikoisaloillaan. Kaunokirjallisuutta ei muissa kirjastoissa juuri ole. Kaupunginkirjasto toimii yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa. Kirjastoilla on yhteinen esite ja asiakkaita opastetaan tarvittaessa muihin kirjastoihin. Kouluissa ja muissa oppilaitoksissa on kirjakokoelmia oppilaiden ja henkilökunnan käytössä, mutta ei ammatillisesti hoidettuja kirjastoja. Paikkakunnan aikuisoppilaitosten (kesäyliopisto, Kristillinen opisto ja Linnalan kansalaisopisto) opiskelijat käyttävät paljon kaupunginkirjaston palveluja.

13 2.9 Tietotekniikka ja verkostoituminen HANKESUUNNITELMA Sivu 9/28 Internet ja muu verkottuminen on muuttanut suuresti kirjaston palvelumuotoja viimeisten kymmenen vuoden aikana. Muutokset jatkuvat edelleen kiihtyvällä vauhdilla. Kirjastolla on vuodesta 2003 alkaen ollut käytössä Origojärjestelmä, jolla käsitellään sekä aineisto- että asiakastiedot. Aineistotietokanta on verkon kautta myös asiakkaiden käytettävissä. Verkkoluettelo monipuolistaa kokoelmien käyttöä ja parantaa teosten löytyvyyttä. Web-Origossa asiakkaat voivat selata omia tietojaan, uusia lainojaan ja tehdä varauksia. Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja Enonkosken kirjastoilla on yhteinen tietojärjestelmä alkaen. Kirjastoauton yhteiskäytöstä on tehty sopimus, jonka mukaan Punkaharjun kuljettajavirkailija ajaa Savonlinnan autoa ja auto kiertää yhtenä päivänä viikossa Punkaharjun alueella. Lisäksi lähikuntien kirjastojen kanssa on tehty yhteistyötä mm. aineistohankinnoissa (hankintarengas) ja henkilökunnan täydennyskoulutuksessa. Tulevia yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan lääninhallituksen rahoittamassa selvityksessä, joka valmistuu tammikuussa Kirjaston palvelupisteissä on asiakkaiden käytössä yhteensä 10 Internet-yhteyksin varustettua työasemaa. Pääkirjastossa asiakkaat voivat ilmaiseksi käyttää useita tietokantoja, jotka muutoin ovat maksullisia. Pääkirjastossa on langaton verkko ja siellä työskentelee työvoimahallinnon rahoittama atk-opas. Kirjaston kotisivuilta asiakkaat saavat tietoa palveluista ja kirjaston ajankohtaisista asioista.

14 Sivu 10/28 3. TOIMINNAN TAVOITTEET 3.1 Fyysisen ympäristön tavoitteet Saavutettavuus Kirjaston tulee olla helposti saavutettava jalkaisin, polkupyörällä, omalla autolla ja julkisilla liikennevälineillä. Toiminnallisuus ja tehokkuus Kirjaston tilojen tulee olla toimivat sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta. Talossa ei saa olla turhia tai vaikeasti käytettävissä olevia tiloja. Turvallisuus ja esteettömyys Kirjaston tilojen tulee olla esteettömiä ja turvallisia kaiken ikäisille ja eri fyysisessä kunnossa oleville käyttäjille (liikunta-, näkö- ja kuulorajoitteiset, lapset, vanhukset jne.) Esteettisyys ja viihtyisyys Kirjaston kalusteiden ja sisustuksen tulee olla sellaiset, että asiakkaat viihtyvät siellä. Kirjastossa tulee olla taidetta, joka on sitä varten suunniteltu. Joustavuus ja monikäyttöisyys Tilojen tulee olla helposti muunneltavat eri käyttötarkoituksiin. 3.2 Toimintaympäristön muutokset Savonlinnan keskusta on tiiviisti rakennettu ja siinä ei ympäröivän vesistön takia ole juuri laajentumisvaraa. Asutus on levinnyt keskustasta sekä itään että länteen ja suuntaus jatkuu edelleen. Keskustan väkiluku ei kuitenkaan merkittävästi vähene, koska myös Asemanseudulle ja Kirkkolahteen on tulossa uusia asuinkerrostaloja. Suuntaus on, että keskustan tuntumassa asuu enemmän ikääntynyttä väestöä ja lapsiperheet sijoittuvat pääasiassa lähiöihin muutaman kilometrin etäisyydelle keskustasta. Ohitustie, joka suunnitelmien mukaan valmistuu vuonna 2014, muuttaa kaupungin liikennevirtoja ja vaikuttaa oleellisesti uuden

15 Sivu 11/28 kirjastotalon kulkuyhteyksiin. Myös Savolan tuleva liikekeskus lisää ihmisten liikkuvuutta kirjaston lähellä. Savonlinnan nykyinen asukasmäärä vuonna 2009 on henkeä. Väestömäärä uuden pääkirjaston vaikutusalueella ilmenee liitteestä 7a/b. Kaupungin koko väestöstä noin 25 % asuu kahden kilometrin säteellä kirjastosta ja noin 85 % kuuden kilometrin säteellä kirjastosta. Tulevaisuudessa Savonlinnan asukasluku vähenee ennusteiden mukaan seuraavasti: Vuosi Kaupungin Tilastokeskuksen oma ennuste ennuste Väestörakenne muuttuu siten, että vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa. Vuonna 2008 yli 65-vuotiaita oli 21,8 % väestöstä. Ennusteen mukaan vuonna 2020 yli 65-vuotiaita on 30,6 % väestöstä. Lasten ja nuorten (alle 15 v.) määrä ei ennusteen mukaan kuitenkaan oleellisesti vähene, vaan heidän osuutensa väestöstä vuonna 2020 on 13,2 %, kun se nykyään on 13,7 %. Savonlinna säilyy koulu- ja opiskelukaupunkina ja lapset ja nuoret pysyvät tärkeänä kirjaston asiakasryhmänä. Haja-asutusalueet tyhjenevät vähitellen. Maaseudun palveluita vähennetään ja kouluja lakkautetaan oppilasmäärien vähäisyyden takia. Tämä suuntaus on otettava huomioon mm. kirjastoauton palveluja suunniteltaessa. Ikääntymisen ja asutuksen keskittymisen ohella tärkeitä väestömuutoksia ovat koulutustason nousu, maahanmuutto ja kansalaisten kielitaidon paraneminen. Väestön määrän ja rakenteen muutokset vaikuttavat siihen, millainen kirjaston asiakaskunta tulevaisuudessa on. Kirjaston tulee varautua muutoksiin tilojen, palvelumuotojen ja kokoelmien kannalta. Joustavuus ja muunneltavuus ovat keskeisiä rakennukselle asetettavia vaatimuksia. Kirjaston mahdolliseen laajentamiseen myö-

16 Sivu 12/28 hemmin ei tarvitse varautua, koska kaupungin asukasmäärän laskeva suunta ei todennäköisesti käänny nousuun. 3.3 Toiminnan ennakoitu kehitys Uuden pääkirjaston helppo saavutettavuus ja esteettömyys lisäävät käyttäjien määrän vähintään kaksinkertaiseksi. Talon sijainti on ihanteellinen, lähellä palveluita ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Useat oppilaitokset sijaitsevat kävelymatkan päässä uudesta pääkirjastosta: Talvisalon koulu, Piispanmäen koulu, Taidelukio, Normaalikoulu, Yliopisto, Ammattikorkeakoulu, Linnala (liite 7c). Pääkirjaston käyttöä lisää myös se, että musiikkikirjasto siirtyy osaksi pääkirjastoa. Nojanmaan ja Kellarpellon kirjastot todennäköisesti lakkautetaan, kun uusi pääkirjasto otetaan käyttöön, jolloin suurin osa niiden kokoelmista ja asiakkaista siirtyy pääkirjastoon. Ennuste pääkirjaston toimintaluvuista vuosina Vuosi Kokoelmat Lainaus Kävijät Kokoelmien määrään vuodesta 2013 alkaen sisältyvät pääkirjaston nykyisten kokoelmien lisäksi musiikkikirjaston, Nojanmaan ja Kellarpellon kirjastojen kokoelmat. Luku sisältää myös kirjastoauton kokoelmat, jotka on toistaiseksi tilastoitu erikseen. Päivittäinen kävijämäärä uudessa talossa on henkeä, alkukuukausien aikana todennäköisesti yli henkeä. Arviot kävijä- ja lainamääristä perustuvat valtakunnallisiin kirjastotilastoihin ja viime vuosina valmistuneiden kirjastojen vastaaviin lukuihin (Turku, Lohja, Kerava, Rauma, Porvoo). Nykyinen pääkirjasto suljetaan loppuvuonna 2012 ja uusi talo otetaan käyttöön alkuvuonna Muutto ja talon käyttökuntoon saaminen kestää 3-4 kuukautta. Sen ajaksi keskustan alueelle jär-

17 Sivu 13/28 jestetään tilapäiset kirjastopalvelut esim. kirjastoauton pysäkkejä lisäämällä. Lainaus- ja kävijämäärät lähtevät nousuun heti, kun uusi talo avataan. Ne saavuttavat huipputason vuonna 2014, joka on ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa talossa. Edellytyksenä on, että uudessa talossa on tarjolla runsaasti uusia kirjoja, lehtiä, kuvaja äänitallenteita sekä verkkoaineistoa. Asiakkaita eivät houkuttele seinät, vaan kokoelmat ja palvelut. 3.4 Palvelut ja kokoelmat Painettu aineisto säilyy kokoelmien runkona seuraavien vuosikymmenien ajan. Paperille painettujen kirjojen julkaiseminen ei vähene, mutta aineisto on yhä heterogeenisempää. Sekä kirjojen että muiden tallenteiden omakustanteet lisääntyvät ja tarjolla olevan aineiston taso vaihtelee suuresti. Kirjaston on valikoitava hankintansa yhä tarkemmalla seulalla, mikä vaatii henkilökunnalta asiantuntemusta ja aikaa. Sanomalehdet siirtyvät pääosin verkkoon. Aikakauslehdet säilyvät osittain painetussa muodossa, osittain verkkojulkaisuina. Kirjojen ja muiden nykyisten materiaalien rinnalle tulee uusia mediatyyppejä: erilaisia ääni- ja kuvatallenteita ja moniviestimiä, verkkojulkaisuja sekä käyttäjien itse tuottamaa aineistoa. Musiikkiäänitteet siirtyvät suurelta osin verkkoon. Kirjastossa asiakkaat voivat ilmaiseksi käyttää verkossa olevaa aineistoa, joka on muutoin maksullista, esim. eri alojen hakuteoksia. Kirjasto ei kilpaile kaupallisten tuottajien kanssa, vaan kirjaston tehtävänä on huolehtia siitä, että myös ei-kaupallinen, vähän kysytty aineisto on asiakkaan saatavissa maksuttomasti. Kirjaston tiloissa eri aineistotyyppejä ei eroteta tarpeettomasti toisistaan, vaan asiakkaat voivat samassa tilassa lukea kirjoja tai aikakauslehtiä, käyttää verkkopalveluja, kuunnella äänikirjoja, katsella sähköisiä kuvatallenteita jne. Aineiston fyysisistä muutoksista huolimatta kirjaston perustehtävät pysyvät samoina. Asiakaslähtöisyys on kaikkien toimintojen perusta, vaikka palvelumuodot muuttuvat.

18 Sivu 14/28 Yleisopastusta annetaan kaikille uusille asiakkaille ja aina kun asiakas sitä toivoo. Neuvontapalvelua uudistetaan siten, että pitkän palvelutiskin sijasta kokoelmatiloihin sijoitetaan neuvontapisteitä, joissa asiakas ja neuvoja voivat yhdessä hakea tietoa työasemalta. Henkilökunta liikkuu kokoelmien keskellä ja on helposti tavoitettavissa. Taloon hankitaan useita lainausautomaatteja sekä palautusautomaatti. Automaattien avulla voidaan välttää jonotusta ja vapauttaa henkilökuntaa muihin tehtäviin. Niiden etuna asiakkaalle on myös yksityisyyden suoja. Uudessa kirjastossa lisätään muutenkin itsepalvelua siellä, missä se on mahdollista. Ongelmatilanteissa asiakas voi kuitenkin aina kääntyä henkilökunnan puoleen. Tulevaisuudessa kirjasto voi luoda verkkoon vuorovaikutuksellisia palveluita, kuten sivustoja, joilla asiakkaat voivat keskustella lukemistaan kirjoista. 3.5 Kirjastoverkosto Hankesuunnitelma perustuu oletukseen, että vuonna 2013 Savonlinnan kirjastoverkostoon kuuluu pääkirjasto, kirjastoauto sekä Savonrannan kirjasto. Nykyisten tilojen tuleva käyttö on selvitetty kohdassa 8.3. Kirjastoauton reitit suunnitellaan kokonaan uudelleen. Käytöstä poistetaan ne pysäkit, jotka sijaitsevat lähempänä kuin kahden kilometrin etäisyydellä uudesta pääkirjastosta, lukuun ottamatta palvelutaloja tai vastaavia laitoksia. Haja-asutusalueiden vähän käytetyt pysäkit poistetaan, mutta auto käy edelleen kouluilla ja muissa paikoissa, joissa sille on tarvetta. Autopalvelun vaihtoehtona voidaan järjestää säännöllisiä kuljetuksia maaseudulta kaupungin keskustaan ja kirjastoon. 4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 4.1 Pinta-ala ja valtionosuus Opetusministeriön julkaisussa Kirjastopoliittinen ohjelma määritellään kirjasto- ja tietopalvelujen laatusuositukset (s ). Suosituksiin sisältyy mm. tilojen mitoitusperuste:

19 4.2 Tilojen yhteiset perustelut HANKESUUNNITELMA Sivu 15/28 Kirjastossa tulisi olla toimitilaa vähintään 100 m² / asukasta. Savonlinnan asukasluku vuonna 2009 on henkeä. Opetusministeriön kirjastohankkeiden rahoitussuunnitelman mukaan Savonlinnan uudelle pääkirjastolle myönnetään valtionosuutta hyötym² pinta-alaan. Lisäksi valtionosuus kattaa 80 m²:n autotallin. Huonetilaohjelma perustuu näihin lukuihin. Kaupunginkirjaston nykyiset toimipisteet ja niiden hyötypinta-ala: Pääkirjasto m² Musiikkikirjasto 110 m² Nojanmaan kirjasto 267 m² Kellarpellon kirjasto 264 m² Savonrannan kirjasto 182 m² Yhteensä m² Hyötypinta-alaa asukasta kohden on 68 m². Kellarpellon ja Nojanmaan kirjastot lakkautetaan vuonna 2010 ja musiikkikirjasto siirtyy uuteen pääkirjastoon. Tällöin asukasluvun mukainen pinta-ala voidaan kokonaan käyttää pääkirjaston hyväksi. Savonrannan kirjasto jatkaa toimintaansa. Itä-Suomen lääninhallituksen sivistystoimentarkastajan mukaan sen pinta-alaa ei huomioida uuden talon valtionosuutta määriteltäessä. Huonetilaohjelman laatimisessa on käytetty tietoja viime vuosina valmistuneista suomalaisista kirjastoista sekä alan kirjallisuutta ja verkossa olevaa aineistoa. Kirjaston koko henkilökunta on osallistunut tulevan toiminnan suunnitteluun ja tilavaatimusten määrittelyyn. Kokouksissa ja ryhmätöissä esiin tulleet näkemykset on toimitettu tiedoksi talon suunnittelijoille. Keväällä 2009 järjestettiin henkilökunnalle yhteinen suunnittelupäivä, jonka vetäjänä toimi Helsingin kaupunginkirjaston johtava suunnittelija Hanna Aaltonen. Ryhmätöiden tuloksina kirjattiin seuraavat päälinjaukset kirjastotalon suunnittelulle:

20 Sivu 16/28 Tavoitteena on, että ensivaikutelma kirjastosta on avara, valoisa, kotoisa, selkeä, inspiroiva, viihtyisä, turvallinen, sympaattinen. Kirjastoon on matala kynnys, sen sisääntuloaula lausuu tervetuloa. Kirjastoon on helppo tulla ja siellä voi viipyä pitkään, harrastaa, opiskella, tehdä löytöjä. Tilasuunnittelun lähtökohta ovat asiakkaat, ei kokoelmat. Kirjastoa käyttävät kaikenikäiset ihmiset, ja heillä on monenlaisia odotuksia kirjastosta. Toiset ovat omatoimisia, toiset haluavat palvelua. Asiakkaiden toimintojen ja tarpeiden ohella tilojen suunnitteluun vaikuttaa se, mitä aineistoa tiloihin sijoitetaan ja mitä erityisvaatimuksia aineisto, kalusteet, laitteet ja palvelut asettavat. Kirjasto ei ole vain paikka, josta lainataan kirjoja. Noin puolet kävijöistä lainaa kirjoja, toinen puoli lukee lehtiä, käyttää työasemia, opiskelee, kuuntelee musiikkia, tekee ryhmätöitä jne. Verkkoaineiston monipuolinen, vuorovaikutteinen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Fyysisessä kirjastossa pitää jo nyt näkyä myös virtuaalinen kirjasto, digitaalinen aika. Kirjastossa on tapahtumia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia. Näihin tarvitaan monenlaisia tiloja. Talossa on oltava myös tyhjää tilaa oleskeluun, seurusteluun ja erilaisten tapahtumien joustavaa järjestämistä varten. Kirjasto on yhteisöllinen keskus, kaikille avoin julkinen tila, kohtaamispaikka, keidas. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia ja kalusteiden tulee olla helposti liikuteltavia. Muunneltavuus voi olla tilapäistä, esim. jonkin tapahtuman ajaksi, tai pysyvää, tulevien vuosikymmenien tarpeita ajatellen. Talossa on varauduttava myös sellaiseen mediaan, josta ei ole vielä mitään tietoa. Painettu kirja säilyttää asemansa ainakin kaunokirjallisuuden lukijoiden keskuudessa, joten kirjahyllyjä tarvitaan edelleen, mutta huonetiloja ei pidä täyttää kiinteillä ja korkeilla hyllyrivistöillä. Talo ei saa olla vain suorakulmainen laatikko, vaan siinä pitää olla myös kaarevia ja kaltevia muotoja, jotakin epäsäännöllistä, yllättävää, joka herättää kävijässä halun kuljeskella, selailla, etsiä ja löytää jotain uutta. Mikään tila ei saa olla kalsea tai steriili. Talossa pitää olla lämmin, kodikas ilmapiiri; tiloja, joissa on erilaisia tunnelmia. Myös kalusteissa voisi olla jotain yllättävää, mitä ei muualla ole.

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 18. Deko-Talo Katuosoite Lounatuulentie 6 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

liite 1 Turun kaupungin ja Turun työ- ja elinkeinotoimiston Skanssin toimipaikan yhteispalvelusopimus Yhteispalveluna tarjottavat työhallinnon palvelut Yhteispalvelupisteessä asioivilla asiakkailla on

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU

MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU IITTI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Urajärventie 483, 47400 Kausala Myyntikohde: Myyntikohde käsittää kolme eri kiinteistöä, yksi rakentamaton 8,7 ha tontti ja kaksi kiinteistöä,

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 1 (5) 1374 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: uuden keskuskirjaston toteutus ja lähikirjastot Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot