Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä"

Transkriptio

1 FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251

2

3 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto Tehtävän rajaus Selvityksessä käytettävä materiaali Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö Väestö ja väestörakenteen muutokset Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset Alle kouluikäiset Peruskouluikäiset Palvelutarpeen kehittyminen Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet Esiopetus Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi Laskennallinen palveluvolyymi Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Alakoululaisten määrän kehittyminen Yläkoululaisten määrän kehittyminen Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta Koulukohtaiset oppilasennusteet Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Harjuniityn koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärvi koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Pinsiön alue... 27

4 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 2 (48) 5 Talous Odotekustannustarkastelu Kustannustarkastelua Kiinteistöt Kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet Kiinteistökustannukset Kuljetus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Opetustoimen hallinnollinen johtaminen Koulujen hallinnollinen johtaminen Malli 1. Aluerehtorit Malli 2. Opetuspäällikkö ja virkarehtorimalli Malli 3. Lasten ja nuorten palvelut Yhteenveto Johtopäätökset Palveluvolyymi ja oppilasennusteet Esiopetus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Lopuksi... 47

5 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 3 (48) Kouluverkko- ja johtamisjärjestelmäselvitys 1 Johdanto Nokian kaupungin kaupunginhallitus on antanut :n tehtäväksi laatia kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä selvityksen. Selvityksessä kuvataan perusopetuksen palveluverkon ja johtamisjärjestelmän nykytila ja tarkastellaan kolmea tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoa. 1.1 Tehtävän rajaus Selvityksessä keskeisenä tehtävän on optimaalisen perusopetuksen palveluverkon suunnittelu kasvavan kaupungin väestön tarpeisiin. Suunnitelma toimii pidemmän aikavälin kehittämisen pohjana kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluille. Tehtävänä on laatia ja tarkastella kolmea vaihtoehtoista kehittymismallia: a) nykyisen kaltaista palveluverkkoa b) laajenevaa palveluverkkoa ja c) supistuvaa palveluverkkoa. Palveluverkon tarkastelun lisäksi selvityksessä tarkastellaan kasvatus- ja opetustoimen organisaatiota esiopetuksen hallinnollisen sijainnin ja johtamisjärjestelmän rakenteiden näkökulmasta. Selvitykseen kootaan tiivis kuvaus ja vaihtoehtoisten kehitysmallien pohjalta laaditut johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Selvityksen edetessä todettiin, että tarkastelun painopiste kohdistetaan oppilasmääriltään optimoituun palveluverkkoon. 1.2 Selvityksessä käytettävä materiaali Aloituskokous järjestettiin videoneuvotteluna Tuolloin sovittiin käytettävistä tilastoista ja tiedoista sekä sovittiin tietojen toimittamisesta konsultille. Selvitystyön keskeisiä tietoja ovat oppilasmäärä- ja ennustetiedot, kouluja koskevat tiedot, talous- ja kuljetustiedot, kiinteistöihin liittyvät tiedot sekä johtamisjärjestelmän tiedot. Todettiin, että selvitys sisältää esiopetuksen tarkastelun. Selvitykseen sisällytetään maankäytön vaikutuksen arviointi väestökehitykseen ja selvitykseen pyritään saamaan mukaan karttatarkasteluja nykyisistä ja tulevista oppilasmääristä eri puolella kaupunkia. Selvitykseen ei sisällytetä henkilöstösuunnitelmaa. Aloituspalaverissa ja työn edetessä tietojen käytöstä on sovittu seuraavaa: Väestötarkastelut laaditaan väestörekisterikeskuksen väestötietojen pohjalta. Oppilasmäärätarkastelu perustuu tilastointipäivän oppilastietoihin. Koulukohtaisissa tilastotiedoissa erotellaan oppilaat kotikunnan mukaan. Esiopetuksen oppilasmääriä tarkastellaan tilastointipäivän oppilastietojen perusteella järjestämispaikoittain jaoteltuina. Vuotuiseksi väestökasvuksi arvioidaan 0,7-1 %. Maankäytön suunnittelu huomioidaan laskennallisena tietona.

6 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 4 (48) 2 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö 2.1 Väestö ja väestörakenteen muutokset Nokian kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa Väkimäärän ennustetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2029 mennessä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä tarkoittaa noin asukasta enemmän kuin Nokialla nykyisin on. Nokian väestömäärän ennustetaan kasvavan muuta Pirkanmaata ja Suomea voimakkaammin. Tilastokeskuksen väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 1. Tulee huomata, että Nokian kaupungin oma ennuste on hieman Tilastokeskuksen ennustetta maltillisempi. Nokian kaupungin kasvuennuste on 0,7-1,0 %. Siksi laaditun väestöennusteen pohjana käytetään Tilastokeskuksen ennustetta, mutta pyöristäen arvioita hieman alaspäin. Ikäluokittainen tarkastelu vuosina osoittaa syntyvyyden olevan noin 450 lasta vuodessa. Alle kouluikäisten määrä vakiintuu alle lapseen. Peruskouluikäisten ja nuorten määrä nousee nykyisestä lapsesta ja nuoresta tuhannella, noin lapseen ja nuoreen. Myös työikäisten määrässä on nousua kymmenkunta prosenttia. Vuoden 2021 tienoilla ns. nuorten eläkeläisten määrän kasvu taittuu ja yli 75-vuotiaiden määrä lähtee jyrkkään nousuun, kaksinkertaistuen nykyiseen verrattuna. Vuonna 2029 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan noin 22 %:a kunnan asukkaista. Vertailun vuoksi alle 18-vuotiaita ennustetaan olevan edelleen yli 24 %:a kaupungin väestöstä. Nokian väestöllinen huoltosuhde on tällä hetkellä muuta Pirkanmaata ja Suomea heikompaa. Nokialla huoltosuhde tulee seuraavien 15 vuoden aikana heikkenemään 0,66 -> 0,79. Toisaalta kunnan taloudellista kantokykyä edistää työikäisten määrän positiivinen kehitys tarkastelujakson ajan. Tilastokeskuksen ennusteen ja Nokian kaupungin väestörekisteripohjaisten tietojen väliseen erotukseen palataan luvussa LIITE 1. Kooste väestöennusteista ja väestörakenteen muutoksista vuosina Esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 huomioi seuraavat tiedot: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

7 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 5 (48) 2.2 Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset Alle kouluikäiset Nokialla syntyvyys on noin 450 lasta vuodessa. Päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrä kasvaa lähes 10 prosentilla seuraavien 15 vuoden aikana. Neljän vuoden sykli 1 6-vuotiaiden lukumäärän ennuste Muutos edelliseen sykliin Taulukko 1. Alle kouluikäisten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alle kouluikäisten määrän kasvu taittuu vuoden 2025 jälkeen ja lasten lukumäärä vakiintuu alle lapseen. Jos alle kouluikäisten määrän kasvu jää puolta prosenttia Tilastokeskuksen ennustetta vaatimattomammaksi, ei lapsen raja tule menemään rikki Peruskouluikäiset Peruskouluikäisten lasten määrä on voimakkaassa kasvussa, lisäystä peräti 24 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokialla vuonna 2029 on noin 880 peruskouluikäistä lasta enemmän kuin vuonna 2013 kaupungissa oli. Huolimatta siitä, kumman tarkasteluprosenttia käytetään - Tilastokeskuksen vai Nokian kaupungin - peruskouluikäisten määrän kasvu on huomattavaa. Neljän vuoden sykli 7-15-vuotiaiden lukumäärän ennuste Muutos edelliseen sykliin Taulukko 2. Peruskouluikäisten lasten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Huomioitavaa on, että noin 98 % peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu Nokian kaupungin järjestämään perusopetukseen, joten lasten lukumäärä ja Nokian koululaitoksen oppilasmäärä eivät ole aivan samat.

8 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 6 (48) 2.3 Palvelutarpeen kehittyminen Nokialla on useita palvelukokonaisuuksia, joiden palvelutarpeet tulevat eri väestöryhmissä seuraavien 15 vuoden kuluessa kasvamaan voimakkaasti. Erityisesti huomio kiinnittyy vanhusten hoidon palvelutarpeen 67 prosenttiyksikön kasvuun. Myös erikoissairaanhoidon 37 prosenttiyksikön kasvu on huomattavaa. Lasten ja nuorten palveluissa on merkittävää kasvu sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen osalta. Päivähoidon ja esiopetuksen palvelutarpeen kasvu ei ole yhtä voimakasta kuin muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden. Silti silläkin puolella kasvua on lähes 10 prosenttiyksikköä. Kaupungin kustantamaan päivähoitoon osallistuminen on ennustettu vuoden 2013 tilanteen mukaisesti, jolloin 61 % alle 6-vuotiaista lapsista osallistui kaupungin kustantamaan päivähoitoon ja esiopetukseen. Jos trendi säilyy nykyisellään, nousee tarkastelujakson aikana päivähoidon tarve yli sadalla, yli päivähoitopaikkaan. Lähes kaikki peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu kaupungin järjestämään perusopetukseen. Kaupungin peruskouluissa käyvien lasten määrän ennustetaan väestötietojen perusteella kasvavan 864 peruskoululaisella Perusopetus; Päivähoito; Lukio; Kuva 1. Nokialla kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Todettakoon tässä yhteydessä, että Nokialla vuotiaiden lukumäärän ennustetaan kasvavan huikealla 29 prosentilla. Nuorten ikäluokan kasvu suhteutettuna vuoden 2013 lukiolaisten määrään, lisää lukiokoulutuksen opiskelijamäärää noin sadalla opiskelijalla.

9 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 7 (48) 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen Nokian kaupungin taajama-aste oli 91,4 %. Haja-asutusväkeä kaupungissa oli kyseisenä ajankohtana vajaat 10 prosenttia kokonaisväestöstä eli henkeä. Nokian väestötiheys on 114 asukasa/km². 3.1 Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040 edellyttää alueen kuntia huomioimaan suunnitelman tavoitteet kaavoissaan sekä liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissa ja asuntotuotannossa. Seutuhallitus on 2013 linjannut yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisystä ja rakentamisen ohjaamista kaavoitetuille aluille ja niiden läheisyyteen. Ohjaus tukee taloudellisen palveluverkon kehittymistä. Vuosina Nokialle rakennettiin keskimäärin 60 omakotitaloa vuodessa. Tavoite on ollut 110 taloa vuodessa. Tonttikysyntä on hiljentynyt vilkkaimmista vuosista. Kaupungin tonttivaranto vuoden 2014 lopussa oli 223 omakotitalotonttia, joista 46 oli kunnallistekniikan piirissä. Tontit sijaitsevat Sammalistossa (30), Tottijärvellä (1), Linnavuoressa (4) ja Välimaalla (1). Yksityisten omistuksessa oli 193 kaavoitetuilla alueilla olevaa rakentamatonta tonttia. Omakotitalojen rakentamisen pysyessä nykyisellään, tulee tonttivaranto riittämään kuudeksi vuodeksi eteenpäin. Kaupungin arvion mukaan rivitalotonttivaranto riittänee nykyisellä rakentamisvauhdilla 7 vuodeksi ja kerrostalojen yli 10 vuodeksi. Tonteista osa on kunnallistekniikan piirissä ja heti rakennuskelpoisia. Pidemmän ajan kerrostalotonttivarannon turvaamiseksi kaupungissa on vireillä useita asemakaavan muutoksia ja asuinkerrosneliöiden lisäyksiä. Harjuniityn asuntoalueen laajennus kaksinkertaistaa omakotitalotonttivarannon. Alue suunnitellaan asukkaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, mutta koko kokonaisuuden valmistuttua alue tulee olemaan asukkaan asuinalue. Viimeiset vaiheet toteutetaan 2020-luvun loppupuolella ja uudella asutuksella on vaikutusta selvityksen tarkastelujakson viimeisten vuosien oppilaskehitykseen. Muita uusia pientaloalueita ovat Kehon pappilan alue, Viinikanniemen leirintäalue sekä Pappilantie 1. Vastaavasti keskusta-alueella on useita kaavamuutosprosesseja vireillä asuinkerrosneliöiden lisäämiseksi (mm. Rouninkatu 45, Korkeenmäenkatu 18, Kauppakatu 5 ja Viholankatu 6-8). Keskusta-alueelle tavoitellaan noin uutta asukasta vuosiin mennessä. Huomioitavaa on, että alueella toteutetaan pieniä asuntoja, joka ohjaa keskustaan varttuneempaa väkeä. Vireillä olevia kaavahankkeita ovat lisäksi Viholan alueella, Akkavuoren rinne, Brakelintie sekä Lauttalanmutka 1. Pitkän aikavälin suunnitelmista voidaan nostaa esiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 esitetty tavoite Nokialle Tavalkunnantien ja Teernijärven pohjoispuoleisille alueille asukkaan asuntoalueesta vuosien aikana. Alueen toteutus tapahtuu selvityksen tarkastelujakson jälkeen. Kaavoituksen laskennallinen vaikutus koulupaikkojen lisääntymiselle on merkittävä, kun kaupunkiin avataan uusi asuntoalue tai tehdään merkittäviä laajennuksia jo olemassa oleviin kaavoitettuihin alueisiin. Nokialla merkittävin tällainen hanke on Harjuniityn asuntoalueen laajennus (2000 asukasta). Jos yhden ikäluokan arvioidaan olevan 1,5-2 % alueen väestöstä, on Harjuniityn alueelle odotettavissa lähivuosina noin alle kouluikäistä lasta ja kouluikäistä lasta.

10 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 8 (48) 4 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet 4.1 Esiopetus Nokialla esiopetus on keskitetty päiväkoteihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat opiskelevat Alhoniityn koulussa. Esiopetusta annetaan seuraavissa päiväkodeissa: Päiväkoti Esioppilaita Alhoniityn päiväkoti 31 Harjuniityn päiväkoti 36 Kankaantaan päiväkoti 11 Kartanon päiväkoti 18 Koskenmäen päiväkoti 30 Lauttalan päiväkoti 21 Linnavuoren päiväkoti 21 Lähdekorven päiväkoti 47 Menkalan päiväkoti 24 Myllyhaan päiväkoti 21 Orvokin päiväkoti 22 Pajakadun päiväkoti 20 Puropuiston päiväkoti 22 Puropuiston vuoropäiväkoti 33 Sammaliston päiväkoti 36 Siuron päiväkoti 19 Tottijärven päiväkoti 15 Tyttölän päiväkoti 15 Viholan päiväkoti 21 Yhteensä 463 Tilastointipäivänä esioppilaita oli 463. Osa päiväkodeista sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Näitä ovat Harjuniitty, Tottijärvi, Vahalahti sekä Tervasuo, Lähdekorpi, Siuro ja Linnavuori Luvussa 4.3 tullaan tarkastelemaan tarkemmin koulujen laskennallista palveluvolyymia ja oppilaskapasiteettia tilojen puolesta. Esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteyteen vapauttaa päiväkodeista tiloja. Järjestely osaltaan vähentää päivähoitoon kohdistuvia investointipaineita. Lähes kaikkiin kouluihin on mahdollista oppilasmäärien puolesta siirtää esiopetus. Koulun tilojen soveltuvuutta esiopetuksen ja mahdollisen iltapäivähoidon järjestämiseen tulee tarkastella kunkin kiinteistön osalta erikseen. Esiopetuksen järjestämispaikkaa pohdittaessa tulee myös huomioida esioppilaiden päivähoidon palvelutarve.

11 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 9 (48) 4.2 Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi Nokian kaupungin perusopetuksen nykyinen palveluverkko: 1-2 luokat: 1 koulu (Tervasuon koulu) 1-6 luokat: 10 koulua (Kankaantaan koulu, Koskenmäen koulu, Linnavuoren koulu, Myllyhaan koulu, Nokian koulu, Siuron koulu, Taivalkunnan koulu, Tottijärven koulu, Vahalahden koulu ja Viholan koulu) e-9 luokat: 1 koulu (Alhoniityn koulu) 7-9 luokat: 1 koulu (Emäkosken koulu) 7-10 luokat: 1 koulu (Nokianvirran koulu) Esiopetus järjestetään päiväkotien yhteydessä lukuun ottamatta Ahoniityn koulun pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Lisäksi kaupungissa on yksi lukio, Nokian lukio, jossa opiskelee 372 opiskelijaa. Perusopetuksen oppilasta (taulukko 3) jakautuvat seuraavasti: vuosiluokan 1 6 oppilaita: vuosiluokan 7 10 oppilaita 1 164, joista 10.lk oppilaita 18 EHA 1, TAO ja KEO 43, joista yläkoululaisia 12 esi Yht. Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Yhteensä Taulukko 3. Perusopetuksen oppilasmäärät kouluittain Alhoniityn, Kankaantaan, Koskenmäen, Myllyhaan ja Nokian kouluissa on pienluokat. Pienryhmissä opiskelee 131 oppilasta. Nokian kouluissa opiskelee 54 vieraskuntalaista. Nokialaisia opiskelee muiden koulutuksen järjestäjän kouluissa 99 (Hämeenkyrö 28, Tampere 41, Svenska samskolan 19 ja Steiner-koulu 11). 2 Luku sisältää vaikeammin kehitysvammaisten opetuksen ja kokoaikaisen erityisopetuksen oppilaat 3 Koulussa neljä musiikkiluokan opetusryhmää

12 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 10 (48) 4.3 Laskennallinen palveluvolyymi Tässä tarkastellaan koulujen laskennallista palveluvolyymia. Tarkastelu perustuu absoluuttisten laskennallisten maksimimäärien tarkasteluun. Oppilasmäärien tarkastelun pohjana ovat lautakunnan määrittelemät enimmäisoppilasmäärät ja koulutoimiston suorittamat koulukohtaiset tarkastelut pohjapiirrosten sekä henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tulee huomioida, että laskennallinen maksimi on viitteellinen ja luokkakokoa ohjaavia tekijöitä voi vuosittain olla esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaiden määrä luokassa, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat tai erityisen tuen oppilaat luokassa, liikuntarajoitteiset oppilaat jne. Kaupungissa on lähes 200 opetusryhmää. Koulujen koot vaihtelevat 2- opettajaisesta 32 opetusryhmän kouluun. Koulukohtaiset oppilasmäärät ja laskennalliset oppilasmäärät ovat esitetty taulukossa 4. Koulu Yht. Ryhmiä Keskiarvo Kouluun mahtuu Erotus Alhoniityn koulu , pienluokat , Emäkosken koulu , Kankaantaan koulu , pienluokat , Koskenmäen koulu , pienluokat , Linnavuoren koulu , Myllyhaan koulu , pienluokat , Nokian koulu , pienluokat , Nokianvirran koulu , pienluokat Siuron koulu , Taivalkunnan koulu , Tervasuon koulu , Tottijärven koulu , Vahalahden koulu , Viholan koulu , YHTEENSÄ , Harjuniityn koulu* ,0 900 Yhteensä , *Harjuniityn koulu otetaan käyttöön lukuvuoden alusta lukien Taulukko 4. Koulujen oppilasmäärät, opetusryhmien määrät ja niiden keskikoko sekä laskennallinen kasvupotentiaali lukuvuoden tietojen pohjalta, pienryhmien oppilaat eroteltuina koulun kokonaisoppilasmääristä

13 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 11 (48) Laskennallisen enimmäisoppilasmäärän perusteena on käytetty luokilla 25 oppilasta, luokilla 27 oppilasta ja luokilla 20 oppilasta opetusryhmää kohden ja saatu kokonaiskapasiteetiksi oppilaspaikkaa. Verrattaessa kokonaiskapasiteettia nykyisiin oppilasmääriin, voidaan todeta, että Nokian perusopetuksen kouluissa on kyseisillä opetusryhmäkokomäärittelyillä käytettävissä 711 oppilaspaikkaa. Alhoniityn ja Tervasuon kouluissa on tällä hetkellä suhteessa koulun tiloihin liikaa oppilaita. Nämä koulut huomioiden ja lisäksi Nokianvirran koulua lukuun ottamatta kaikissa kouluissa on laskennallisesti kymmeniä oppilaspaikkoja vapaana Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään Harjuniityn koulu on suunniteltu 900 oppilaan kouluksi, jossa koulun oppilaspaikkojen täyttyessä työskentelee laskennallisesti 36 opetusryhmää. Harjuniityn koulun valmistuminen vähentää muiden koulujen oppilasmääriä ja opetusryhmien määriä, mutta kasvattaa näiden koulujen palveluvolyymia eli oppilaspaikkamääriä. Olemassa olevien koulujen ja Harjuniityn koulun yhteenlaskettu laskennallinen kapasiteetti on oppilaspaikkaa. Harjuniityn koulun valmistuminen vapauttaa muista kouluista oppilaspaikkoja siten, että muihin kuin Harjuniityn kouluun vapautuu parisen sataa oppilaspaikkaa, kokonaiskapasiteetin näissä noussen lähes tuhanteen (964) oppilaspaikkaan. Taulukossa 5. Harjuniityn vaikutusta on tarkastelut vuosiluokkien 1-6 osalta Harjuniityn koulun on tarkoitus toimiessaan täydessä volyymissaan olla oppilaan yläkoulu. Selvityksen laadinnan aikoihin oli vielä päättämättä, ketkä kuudesluokkalaiset siirtyvät Harjuniittyyn ja ketkä jatkavat Nokianvirran yläkoulun oppilaina. Taulukon 5. oppilasmäärät ovat ensi syksyn eli lukuvuoden oppilasennusteiden pohjalta lasketut oppilasmäärät. Määrissä on huomioitu ns. toissijaisen koulupaikan saaneet oppilaat. Pienryhmäoppilasmäärät ovat vakioitu tämän vuoden määriin.

14 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 12 (48) Koulu Yht. Siirtyvät Ryhmiä Keskiarvo Kouluun mahtuu Erotus Alhoniityn koulu pienluokat Emäkosken koulu Kankaantaan koulu pienluokat Koskenmäen koulu pienluokat Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu pienluokat Nokian koulu pienluokat Nokianvirran koulu pienluokat Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu YHTEENSÄ Muualta 5 Harjuniityn koulu* Yhteensä Taulukko 5. Harjuniityn koulun laskennallinen vaikutus alakoulujen osalta muiden koulujen kasvupotentiaaliin syksy 2015 (tarkastelun pohjana huhtikuussa 2015 laadittu tulevan lukuvuoden oppilasennuste) 4.4 Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Oppilasennusteet ovat laadittu koulutoimistosta saatujen syntyneiden lasten mukaisina ennusteina. Nokian kaupunki on velvollinen järjestämään kaikille niille oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta, joiden vakinainen asuinkunta Nokia on. Väestörekisteripohjaisiin ennusteisiin ei ole tehty arvioita muuttoliikkeen vaikutuksesta oppilasmääriin eikä arviota mahdollisia siirtymisistä toisen opetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen. Tällä hetkellä sata nokialaista lasta käy muussa kuin Nokian kaupungin järjestämässä perusopetuksessa. Lukuvuodesta lukien on huomioitu Harjuniityn koulun toiminnan alkaminen ja tehty koulujen väliset oppilassiirrot kyseisestä lukuvuodesta lukien ennustejakson loppuun asti. Vuosiluokkakohtaisissa oppilasmäärissä ovat mukana kaikki kyseisen vuosiluokan oppilaat myös pienryhmän oppilaat. Koulukohtaiset tarkemmat tiedot on selostettu kunkin koulun kohdalla erikseen. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärästä voidaan antaa syntyneiden lasten lukumäärään perustuva ennuste lukuvuoteen asti (kuva 2). Oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 380 oppilaalla. Tämä jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun, mutta pysynee nykyistä määrä reilut pari sataa oppilasta

15 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 13 (48) suurempana. Luvuissa ovat mukana kaikki perusopetuksen oppilaat ja 3. luokalta lukien aikaisemmin Pinsiön koulussa opiskelleet oppilaat. Kuva 2. Perusopetuksen oppilasennustee Kokonaisoppilasmäärän vuosittainen kasvu on esitetty taulukossa 6. Enimmil- lään oppilaita on lukuvuonna , jolloin perusopetuksen oppilasmäärä on Lukuvuosien ja välillä oppilasmäärä kasvaa 125 openemmän. pilaalla. Tämä tarkoittaa noinn viittä opetusryhmää edellistä lukuvuotta Lukuvuosi luokkalaisia erotus Taulukko 6. Kokonaisoppilasmäärän muutos verrattuna edelliseen lukuvuoteen Alakoululaisten määrän kehittyminen Perusopetuksensa aloittavien lasten lukumäärät vuosina on esitetty kuvassa 3. Lukuvuonna aloittaa ennusteen mukaan suurin ikäluokka oppivelvollisuutensa. Ensimmäisen luokan oppilaitaa on tuolloin 492 lasta. Luvusta puuttuvat Pinsiön koulussa käyvät ensimmäisen luokan oppilaat. Pinsiönn alueen koulutulokkaiden määrät vaihtelevat 4-10 oppilaaseen. i

16 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 14 (48) Kuva 3. Perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilasmäärät ei ole Pinsiön alueen ensimmäisen luokan oppilaita , luvuissa Vuonna 2014 syntyneitä oli 380, joista Nokian kouluissa aloittaa 369 lasta. Ennuspienin ikä- tetietojen perusteella lukuvuonna aloittasi tarkastelujakson luokka oppivelvollisuutensa. Jos Nokialle muuttavien lapsiperheiden osuus pysy- tulo- nee nykyisellään, tulee t alle kouluikäisten määrät kasvamaan k lapsiperheiden muuton myötä tulevina vuosina ja koulunsakin aloittavien määrä tulee olemaan ennustettua muutama kymmen suurempi. Nokian kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 on noin Ennusteen mukaan alakoululaisia on enimmillään lukuvuonna , jolloin oppilaita on reilut (kuva 4). Tämänn jälkeen oppilasmäärä kääntyy hienoiseen laskuun. Alakoululaisten määrä näyttää palautuvan lähes nykyiselleen 2020-luvun alkuvuo- puolella sina. Kuvan 4 ennuste on laadittu oletuksella, että Pinsiön koulun sijaan Nokian asuvat lapset tulevat kolmannelta vuosiluokalta lukien Alhoniityn kouluun. Entarkoittaa t simmäisen ja toisen luokan oppilaat jatkaisivat Pinsiön koulussa. Pinsiön koulussa on noin 40 lasta. Heidän siirtyminen Nokian kouluihin noin 25 oppilaan lisäystä Nokian perusopetuksen kokonaisoppk pilasmäärään. Kuva 4. Vuosiluokkien 1-6 oppilasennuste , mukana Alhoniityn pien- ryhmäläiset (EHA, TAO, KEO) ) ja Pinsiön alueen oppilaat 3. vuosiluokaltaa lähtien i

17 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 15 (48) Vuosiluokittainen alakoululais sten määrien tarkastelu osoittaa luokkien koossa on jonkin verran eroja. (kuva 5), että ikä- Kuva 5. Vuosiluokkien 1-6 vuosiluokittainen oppilasmäärän kehitys , alhaalta ylöspäin Ennusteen mukaan alakoululaisia on enimmillään reilut r 210 oppilasta nykyistä enemmän. Lukuvuosittaiset vaihtelut on esitetty taulukossa luokk erotus Lukuvuosi kalaisia Yläkoululaisten lukumäärä kasvaa lukuvuoteen asti (kuva 6). Tämän jälkeen oppilasmäärät palautuvat lähes nykyisiin määriin. Yläkoululaisia on enimmillään 297 oppilasta nykyistä enemmän Taulukko 7. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärien muutokset verrattuna edelliseen lukuvuoteen, pinsiöläiset laskettu 3. vuosiluokalta lukien kokonaismäärään Yläkoululaisten määrän kehittyminen i

18 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 16 (48) Kuva 6. Vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste Lukuvuosittaiset vaihtelut on esitetty taulukossa 8. Ennusteen mukaan yläkoululaisia on eniten lukuvuonna , jolloin heitä on oppilasta.. Oppilasmäärissä suurimmat vuosittaiset nousut tapahtuvat vuosina , jolloin erotus edelliseen lukuvuoteenn on 85 oppilasta enemmän. Lukuvuoden jälkeen oppilasmäärät kääntyvät laskuun. Lukuvuosi 7-9 luokkalaisia erotus Taulukko 8. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärien muutokset verrattuna edelliseen lukuvuoteen Perusopetuksensa päättävienn määrät vuosina on esitetty kuvassa 7. Oppilasmäärät vaihtelevat 369 ja 501 oppilaan välillä. Ennusteesta on huomioita- va, että kyseessä on väestörekisteritietoihin perustuva ennuste ja oppilasmäärät perustuvat todellisiin lapsimäärälukuihin. Vuonna syntyneet lapsett ovat perusopetuksen yhdeksännellä vuosiluokalla lukuvuonna Kuva 7. Peruskoulunsa päättävien oppilaiden määrät, ennuste i

19 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 17 (48) Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta Jos ennusteissa huomioidaan muuttoliike, tulee ensisijaisesti tarkastella Harjuniityn aluetta, johon on laskennallisesti arvioitu muuttavan 270 alle 15-vuotiasta lasta. Yhtä ikäluokkaa kohden tämä tarkoittaa noin 30 lasta. Osa alueen väestökasvusta on kuitenkin kaupungin sisäistä muuttoliikettä ja alueen rakentaminen tapahtuu porrastetusti 2020-luvun loppupuolelle asti. Jos Harjuniityn alueen väestökasvu toteutuisi ainoastaan kaupunkiin tulomuuttona, Nokian kaupungin kokonaisoppilasmäärän voidaan arvioida lisäystä 250 oppilaan verran ja perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän ennustaa nousevan enimmillään lähes peruskouluikäiseen. Tässä yhteydessä voidaan jälleen kerran todeta, että Tilastokeskuksen ja Nokian kaupungin ennusteet poikkeavat tosistaan muutamalla sadalla oppilaalla. Laskelmien erot johtuvat pääsääntöisesti ennusteiden laskutavasta, laskelmien pohjatiedoista ja kasvuennusteen erilaisesta laskutavasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti perusopetusikäisten määrä nousee lapseen vuoteen 2021 mennessä. Nokian kaupungin väestötietojen perusteella tällä hetkellä Nokialla väestörekisterissä olevien lasten lukumäärän perusteella laaditun ennusteen mukaisesti peruskouluikäisten määrä jää 360 lasta pienemmäksi, peruskoululaiseen. Tilastokeskuksen ennusteen pohjatietoina on ollut mm. vuosien muuttotiedot, jolloin Nokian kaupungin väestökasvu on voimakkaimmillaan. Nokian väestörekisteripohjainen ennuste on rakennettu olemassa oleviin lapsimäärätietoihin eikä ennusteeseen ole laskettu mukaan tulomuuton vaikutusta. Todellisuuden voi ennustaa sijoittuvan näiden kahden ennusteen väliin. Liitteeseen 2. on koottu eri prosentuaalista kasvua kuvaavia laskelmia. Lähtötilanteen oppilasmäärä on muodostettu perustuen oppilastilastoihin. LIITE 2. Peruskouluikäisten ennusteet eri kasvuennusteprosenteilla

20 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 18 (48) 4.5 Koulukohtaiset oppilasennusteet Konsultin käytössä ei ole ollut koulukohtaisia tietoja oppilaiden kotikunnista. Lukuvuonna ns. toissijaisessa koulussa aloittavat oppilaat ovat sijoitettu uuden koulupaikkansa mukaiseen kouluun. Samoin ennusteissa on huomioitu Harjuniityn koulun vaikutus siltä osin kuin oppilassiirrot muista kouluista ovat olleet tiedossa. Musiikkiluokkien vaikutusta oppilasennusteisiin ei ole arvioitu. Samoin EHA, TAO ja KEO opetusryhmän osalta tilasto on laadittu kyseisissä opetusryhmissä opiskelevien lasten lukumäärien mukaisena. Tulevien pienryhmäläisten ja luokkalaisten osuutta ei ole lähdetty ennakoimaan. Oppilasennusteet on laadittu syntyvyystietojen pohjalta. Tämän takia oppilasennusteet päättyvät alakoulujen osalta vuoteen 2022 ja yläkoulujen osalta Ennusteissa on kuitenkin haluttu osoittaa muiden vuosiluokkien teoreettinen kehitys niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista laatia. Erityisesti 9. luokkalaisten lukumäärät auttavat hahmottamaan toisen asteen palvelutarpeen muodostumista. LIITE 3. Syntymävuodet, koulun aloittamisajankohta ja oppivelvollisuuden päättyminen Alhoniityn koulu Alhoniityn yleisopetuksen oppilasennuste on laadittu alueella syntyneiden mukaisena ja lisäksi oppilasmääriin on laskettu aiemmin Pinsiön koulussa käyneet oppilaat kolmannelta vuosiluokalta lukien (taulukko 9). Alhonniityn koulun oppilasennuste on laskeva. Laskua osittain selittää lukuvuoden alusta lukien Harjuniityn kouluun siirtyvät 112 lasta. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on Koulu toimii lukuvuodesta vahvana 2-sarjaisena kouluna. Alhoniitty Taulukossa 9b on esitetty Alhoniityn koulun EHA, TAO ja KEO opetuksen oppilasmäärät kuluvalta lukuvuodelta ja tällä hetkellä tiedossa olevien lukuvuoden Taulukko 9a. Alhoniityn koulun oppilasennuste Yht Alhoniityssä on ollut kaksi opetustilaa sijoitettuna parakkirakennukseen. Harjuniityn kouluun tapahtuvien oppilassiirtojen myötä lukuvuoden alusta lukien Alhoniityn kyseessä olevista väliaikaisista tiloista voidaan luopua.

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 Pauliina Pikka va sivistysjohtaja 1 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Kouluyksiköt ja oppilasennusteet.5 2.1. Alakoulujen kouluyksikkökohtainen opetusryhmätarkastelu 10

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 211 22 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 885 864 837 784 723 854 816 74 685 637 621 742 591 7 689 565 66 627 69 581 2 218 3.3.211 FCG

Lisätiedot

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Vertailun tarkoitus Vertailun tavoitteena on kehittää helposti hyödynnettävä yhteenveto perusopetuksen keskeisistä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 21.3.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mitä

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Selvitys kouluverkon uudistamisesta ja optimoinnista

Selvitys kouluverkon uudistamisesta ja optimoinnista SIIKALATVAN KUNTA Selvitys kouluverkon uudistamisesta ja optimoinnista Raportti FCG KONSULTOINTI OY P33328 Raportti 1 (31) Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Käytetty aineisto... 1 1.2 Siikalatvan kunnan perusopetuksen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä.

Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä. Perusopetuksen tilannekuva syyskuussa 2017 Kun Ylöjärven kaupungin eri toimielimissä keskustellaan ja päätetään perusopetuksen resursseista, on päätösvalmistelun kautta luotava yhteistä perusopetuksen

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys HUITTISTEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Raportti FCG KONSULTOINTI OY P33935 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (38) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksessä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi TAMMELAN KUNTA Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Raportti FCG KONSULTOINTI OY P30724 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (37) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Tämä raportti perustuu Kouluikkuna-tietokantaan 2016. Raportissa on käytetty perusopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Tehtävänä oli laatia palveluverkkoselvitys, joka sisältää kuvauksen kiinteistöistä ja niiden toiminnan nykytilasta sekä kolme vaihtoehtoista mallia

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus klo

Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus klo Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus 11.9.2017 klo 18.00-20.30 Ohjelma tilaisuuden puheenjohtajana Katja Syvärinen Tarveselvityksen ja kouluverkkoasian käsittely Ilkka Kalo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2 NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KILPAILUTETTAVAT KOHTEET 1. Nokian keskusta, koulukuljetukset tuntitaksalla 2. Nokian keskusta, koulukuljetukset taksitaksalla 3. Pinsiö Kohteet on kuvattu tarkemmin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT

NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT TkL VTM Harri Isoniemi 11.8.2014 Sisällys 1. ALKUPERÄISTEN ARVOJEN LASKENTA... 3 2. KORJAUSVELKA, PERUSKORJAUS- JA

Lisätiedot