Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä"

Transkriptio

1 FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251

2

3 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto Tehtävän rajaus Selvityksessä käytettävä materiaali Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö Väestö ja väestörakenteen muutokset Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset Alle kouluikäiset Peruskouluikäiset Palvelutarpeen kehittyminen Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet Esiopetus Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi Laskennallinen palveluvolyymi Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Alakoululaisten määrän kehittyminen Yläkoululaisten määrän kehittyminen Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta Koulukohtaiset oppilasennusteet Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Harjuniityn koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärvi koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Pinsiön alue... 27

4 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 2 (48) 5 Talous Odotekustannustarkastelu Kustannustarkastelua Kiinteistöt Kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet Kiinteistökustannukset Kuljetus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Opetustoimen hallinnollinen johtaminen Koulujen hallinnollinen johtaminen Malli 1. Aluerehtorit Malli 2. Opetuspäällikkö ja virkarehtorimalli Malli 3. Lasten ja nuorten palvelut Yhteenveto Johtopäätökset Palveluvolyymi ja oppilasennusteet Esiopetus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Lopuksi... 47

5 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 3 (48) Kouluverkko- ja johtamisjärjestelmäselvitys 1 Johdanto Nokian kaupungin kaupunginhallitus on antanut :n tehtäväksi laatia kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä selvityksen. Selvityksessä kuvataan perusopetuksen palveluverkon ja johtamisjärjestelmän nykytila ja tarkastellaan kolmea tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoa. 1.1 Tehtävän rajaus Selvityksessä keskeisenä tehtävän on optimaalisen perusopetuksen palveluverkon suunnittelu kasvavan kaupungin väestön tarpeisiin. Suunnitelma toimii pidemmän aikavälin kehittämisen pohjana kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluille. Tehtävänä on laatia ja tarkastella kolmea vaihtoehtoista kehittymismallia: a) nykyisen kaltaista palveluverkkoa b) laajenevaa palveluverkkoa ja c) supistuvaa palveluverkkoa. Palveluverkon tarkastelun lisäksi selvityksessä tarkastellaan kasvatus- ja opetustoimen organisaatiota esiopetuksen hallinnollisen sijainnin ja johtamisjärjestelmän rakenteiden näkökulmasta. Selvitykseen kootaan tiivis kuvaus ja vaihtoehtoisten kehitysmallien pohjalta laaditut johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Selvityksen edetessä todettiin, että tarkastelun painopiste kohdistetaan oppilasmääriltään optimoituun palveluverkkoon. 1.2 Selvityksessä käytettävä materiaali Aloituskokous järjestettiin videoneuvotteluna Tuolloin sovittiin käytettävistä tilastoista ja tiedoista sekä sovittiin tietojen toimittamisesta konsultille. Selvitystyön keskeisiä tietoja ovat oppilasmäärä- ja ennustetiedot, kouluja koskevat tiedot, talous- ja kuljetustiedot, kiinteistöihin liittyvät tiedot sekä johtamisjärjestelmän tiedot. Todettiin, että selvitys sisältää esiopetuksen tarkastelun. Selvitykseen sisällytetään maankäytön vaikutuksen arviointi väestökehitykseen ja selvitykseen pyritään saamaan mukaan karttatarkasteluja nykyisistä ja tulevista oppilasmääristä eri puolella kaupunkia. Selvitykseen ei sisällytetä henkilöstösuunnitelmaa. Aloituspalaverissa ja työn edetessä tietojen käytöstä on sovittu seuraavaa: Väestötarkastelut laaditaan väestörekisterikeskuksen väestötietojen pohjalta. Oppilasmäärätarkastelu perustuu tilastointipäivän oppilastietoihin. Koulukohtaisissa tilastotiedoissa erotellaan oppilaat kotikunnan mukaan. Esiopetuksen oppilasmääriä tarkastellaan tilastointipäivän oppilastietojen perusteella järjestämispaikoittain jaoteltuina. Vuotuiseksi väestökasvuksi arvioidaan 0,7-1 %. Maankäytön suunnittelu huomioidaan laskennallisena tietona.

6 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 4 (48) 2 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö 2.1 Väestö ja väestörakenteen muutokset Nokian kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa Väkimäärän ennustetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2029 mennessä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä tarkoittaa noin asukasta enemmän kuin Nokialla nykyisin on. Nokian väestömäärän ennustetaan kasvavan muuta Pirkanmaata ja Suomea voimakkaammin. Tilastokeskuksen väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 1. Tulee huomata, että Nokian kaupungin oma ennuste on hieman Tilastokeskuksen ennustetta maltillisempi. Nokian kaupungin kasvuennuste on 0,7-1,0 %. Siksi laaditun väestöennusteen pohjana käytetään Tilastokeskuksen ennustetta, mutta pyöristäen arvioita hieman alaspäin. Ikäluokittainen tarkastelu vuosina osoittaa syntyvyyden olevan noin 450 lasta vuodessa. Alle kouluikäisten määrä vakiintuu alle lapseen. Peruskouluikäisten ja nuorten määrä nousee nykyisestä lapsesta ja nuoresta tuhannella, noin lapseen ja nuoreen. Myös työikäisten määrässä on nousua kymmenkunta prosenttia. Vuoden 2021 tienoilla ns. nuorten eläkeläisten määrän kasvu taittuu ja yli 75-vuotiaiden määrä lähtee jyrkkään nousuun, kaksinkertaistuen nykyiseen verrattuna. Vuonna 2029 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan noin 22 %:a kunnan asukkaista. Vertailun vuoksi alle 18-vuotiaita ennustetaan olevan edelleen yli 24 %:a kaupungin väestöstä. Nokian väestöllinen huoltosuhde on tällä hetkellä muuta Pirkanmaata ja Suomea heikompaa. Nokialla huoltosuhde tulee seuraavien 15 vuoden aikana heikkenemään 0,66 -> 0,79. Toisaalta kunnan taloudellista kantokykyä edistää työikäisten määrän positiivinen kehitys tarkastelujakson ajan. Tilastokeskuksen ennusteen ja Nokian kaupungin väestörekisteripohjaisten tietojen väliseen erotukseen palataan luvussa LIITE 1. Kooste väestöennusteista ja väestörakenteen muutoksista vuosina Esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 huomioi seuraavat tiedot: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

7 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 5 (48) 2.2 Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset Alle kouluikäiset Nokialla syntyvyys on noin 450 lasta vuodessa. Päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrä kasvaa lähes 10 prosentilla seuraavien 15 vuoden aikana. Neljän vuoden sykli 1 6-vuotiaiden lukumäärän ennuste Muutos edelliseen sykliin Taulukko 1. Alle kouluikäisten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alle kouluikäisten määrän kasvu taittuu vuoden 2025 jälkeen ja lasten lukumäärä vakiintuu alle lapseen. Jos alle kouluikäisten määrän kasvu jää puolta prosenttia Tilastokeskuksen ennustetta vaatimattomammaksi, ei lapsen raja tule menemään rikki Peruskouluikäiset Peruskouluikäisten lasten määrä on voimakkaassa kasvussa, lisäystä peräti 24 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokialla vuonna 2029 on noin 880 peruskouluikäistä lasta enemmän kuin vuonna 2013 kaupungissa oli. Huolimatta siitä, kumman tarkasteluprosenttia käytetään - Tilastokeskuksen vai Nokian kaupungin - peruskouluikäisten määrän kasvu on huomattavaa. Neljän vuoden sykli 7-15-vuotiaiden lukumäärän ennuste Muutos edelliseen sykliin Taulukko 2. Peruskouluikäisten lasten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Huomioitavaa on, että noin 98 % peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu Nokian kaupungin järjestämään perusopetukseen, joten lasten lukumäärä ja Nokian koululaitoksen oppilasmäärä eivät ole aivan samat.

8 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 6 (48) 2.3 Palvelutarpeen kehittyminen Nokialla on useita palvelukokonaisuuksia, joiden palvelutarpeet tulevat eri väestöryhmissä seuraavien 15 vuoden kuluessa kasvamaan voimakkaasti. Erityisesti huomio kiinnittyy vanhusten hoidon palvelutarpeen 67 prosenttiyksikön kasvuun. Myös erikoissairaanhoidon 37 prosenttiyksikön kasvu on huomattavaa. Lasten ja nuorten palveluissa on merkittävää kasvu sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen osalta. Päivähoidon ja esiopetuksen palvelutarpeen kasvu ei ole yhtä voimakasta kuin muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden. Silti silläkin puolella kasvua on lähes 10 prosenttiyksikköä. Kaupungin kustantamaan päivähoitoon osallistuminen on ennustettu vuoden 2013 tilanteen mukaisesti, jolloin 61 % alle 6-vuotiaista lapsista osallistui kaupungin kustantamaan päivähoitoon ja esiopetukseen. Jos trendi säilyy nykyisellään, nousee tarkastelujakson aikana päivähoidon tarve yli sadalla, yli päivähoitopaikkaan. Lähes kaikki peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu kaupungin järjestämään perusopetukseen. Kaupungin peruskouluissa käyvien lasten määrän ennustetaan väestötietojen perusteella kasvavan 864 peruskoululaisella Perusopetus; Päivähoito; Lukio; Kuva 1. Nokialla kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Todettakoon tässä yhteydessä, että Nokialla vuotiaiden lukumäärän ennustetaan kasvavan huikealla 29 prosentilla. Nuorten ikäluokan kasvu suhteutettuna vuoden 2013 lukiolaisten määrään, lisää lukiokoulutuksen opiskelijamäärää noin sadalla opiskelijalla.

9 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 7 (48) 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen Nokian kaupungin taajama-aste oli 91,4 %. Haja-asutusväkeä kaupungissa oli kyseisenä ajankohtana vajaat 10 prosenttia kokonaisväestöstä eli henkeä. Nokian väestötiheys on 114 asukasa/km². 3.1 Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040 edellyttää alueen kuntia huomioimaan suunnitelman tavoitteet kaavoissaan sekä liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissa ja asuntotuotannossa. Seutuhallitus on 2013 linjannut yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisystä ja rakentamisen ohjaamista kaavoitetuille aluille ja niiden läheisyyteen. Ohjaus tukee taloudellisen palveluverkon kehittymistä. Vuosina Nokialle rakennettiin keskimäärin 60 omakotitaloa vuodessa. Tavoite on ollut 110 taloa vuodessa. Tonttikysyntä on hiljentynyt vilkkaimmista vuosista. Kaupungin tonttivaranto vuoden 2014 lopussa oli 223 omakotitalotonttia, joista 46 oli kunnallistekniikan piirissä. Tontit sijaitsevat Sammalistossa (30), Tottijärvellä (1), Linnavuoressa (4) ja Välimaalla (1). Yksityisten omistuksessa oli 193 kaavoitetuilla alueilla olevaa rakentamatonta tonttia. Omakotitalojen rakentamisen pysyessä nykyisellään, tulee tonttivaranto riittämään kuudeksi vuodeksi eteenpäin. Kaupungin arvion mukaan rivitalotonttivaranto riittänee nykyisellä rakentamisvauhdilla 7 vuodeksi ja kerrostalojen yli 10 vuodeksi. Tonteista osa on kunnallistekniikan piirissä ja heti rakennuskelpoisia. Pidemmän ajan kerrostalotonttivarannon turvaamiseksi kaupungissa on vireillä useita asemakaavan muutoksia ja asuinkerrosneliöiden lisäyksiä. Harjuniityn asuntoalueen laajennus kaksinkertaistaa omakotitalotonttivarannon. Alue suunnitellaan asukkaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, mutta koko kokonaisuuden valmistuttua alue tulee olemaan asukkaan asuinalue. Viimeiset vaiheet toteutetaan 2020-luvun loppupuolella ja uudella asutuksella on vaikutusta selvityksen tarkastelujakson viimeisten vuosien oppilaskehitykseen. Muita uusia pientaloalueita ovat Kehon pappilan alue, Viinikanniemen leirintäalue sekä Pappilantie 1. Vastaavasti keskusta-alueella on useita kaavamuutosprosesseja vireillä asuinkerrosneliöiden lisäämiseksi (mm. Rouninkatu 45, Korkeenmäenkatu 18, Kauppakatu 5 ja Viholankatu 6-8). Keskusta-alueelle tavoitellaan noin uutta asukasta vuosiin mennessä. Huomioitavaa on, että alueella toteutetaan pieniä asuntoja, joka ohjaa keskustaan varttuneempaa väkeä. Vireillä olevia kaavahankkeita ovat lisäksi Viholan alueella, Akkavuoren rinne, Brakelintie sekä Lauttalanmutka 1. Pitkän aikavälin suunnitelmista voidaan nostaa esiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 esitetty tavoite Nokialle Tavalkunnantien ja Teernijärven pohjoispuoleisille alueille asukkaan asuntoalueesta vuosien aikana. Alueen toteutus tapahtuu selvityksen tarkastelujakson jälkeen. Kaavoituksen laskennallinen vaikutus koulupaikkojen lisääntymiselle on merkittävä, kun kaupunkiin avataan uusi asuntoalue tai tehdään merkittäviä laajennuksia jo olemassa oleviin kaavoitettuihin alueisiin. Nokialla merkittävin tällainen hanke on Harjuniityn asuntoalueen laajennus (2000 asukasta). Jos yhden ikäluokan arvioidaan olevan 1,5-2 % alueen väestöstä, on Harjuniityn alueelle odotettavissa lähivuosina noin alle kouluikäistä lasta ja kouluikäistä lasta.

10 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 8 (48) 4 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet 4.1 Esiopetus Nokialla esiopetus on keskitetty päiväkoteihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat opiskelevat Alhoniityn koulussa. Esiopetusta annetaan seuraavissa päiväkodeissa: Päiväkoti Esioppilaita Alhoniityn päiväkoti 31 Harjuniityn päiväkoti 36 Kankaantaan päiväkoti 11 Kartanon päiväkoti 18 Koskenmäen päiväkoti 30 Lauttalan päiväkoti 21 Linnavuoren päiväkoti 21 Lähdekorven päiväkoti 47 Menkalan päiväkoti 24 Myllyhaan päiväkoti 21 Orvokin päiväkoti 22 Pajakadun päiväkoti 20 Puropuiston päiväkoti 22 Puropuiston vuoropäiväkoti 33 Sammaliston päiväkoti 36 Siuron päiväkoti 19 Tottijärven päiväkoti 15 Tyttölän päiväkoti 15 Viholan päiväkoti 21 Yhteensä 463 Tilastointipäivänä esioppilaita oli 463. Osa päiväkodeista sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Näitä ovat Harjuniitty, Tottijärvi, Vahalahti sekä Tervasuo, Lähdekorpi, Siuro ja Linnavuori Luvussa 4.3 tullaan tarkastelemaan tarkemmin koulujen laskennallista palveluvolyymia ja oppilaskapasiteettia tilojen puolesta. Esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteyteen vapauttaa päiväkodeista tiloja. Järjestely osaltaan vähentää päivähoitoon kohdistuvia investointipaineita. Lähes kaikkiin kouluihin on mahdollista oppilasmäärien puolesta siirtää esiopetus. Koulun tilojen soveltuvuutta esiopetuksen ja mahdollisen iltapäivähoidon järjestämiseen tulee tarkastella kunkin kiinteistön osalta erikseen. Esiopetuksen järjestämispaikkaa pohdittaessa tulee myös huomioida esioppilaiden päivähoidon palvelutarve.

11 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 9 (48) 4.2 Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi Nokian kaupungin perusopetuksen nykyinen palveluverkko: 1-2 luokat: 1 koulu (Tervasuon koulu) 1-6 luokat: 10 koulua (Kankaantaan koulu, Koskenmäen koulu, Linnavuoren koulu, Myllyhaan koulu, Nokian koulu, Siuron koulu, Taivalkunnan koulu, Tottijärven koulu, Vahalahden koulu ja Viholan koulu) e-9 luokat: 1 koulu (Alhoniityn koulu) 7-9 luokat: 1 koulu (Emäkosken koulu) 7-10 luokat: 1 koulu (Nokianvirran koulu) Esiopetus järjestetään päiväkotien yhteydessä lukuun ottamatta Ahoniityn koulun pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Lisäksi kaupungissa on yksi lukio, Nokian lukio, jossa opiskelee 372 opiskelijaa. Perusopetuksen oppilasta (taulukko 3) jakautuvat seuraavasti: vuosiluokan 1 6 oppilaita: vuosiluokan 7 10 oppilaita 1 164, joista 10.lk oppilaita 18 EHA 1, TAO ja KEO 43, joista yläkoululaisia 12 esi Yht. Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Yhteensä Taulukko 3. Perusopetuksen oppilasmäärät kouluittain Alhoniityn, Kankaantaan, Koskenmäen, Myllyhaan ja Nokian kouluissa on pienluokat. Pienryhmissä opiskelee 131 oppilasta. Nokian kouluissa opiskelee 54 vieraskuntalaista. Nokialaisia opiskelee muiden koulutuksen järjestäjän kouluissa 99 (Hämeenkyrö 28, Tampere 41, Svenska samskolan 19 ja Steiner-koulu 11). 2 Luku sisältää vaikeammin kehitysvammaisten opetuksen ja kokoaikaisen erityisopetuksen oppilaat 3 Koulussa neljä musiikkiluokan opetusryhmää

12 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 10 (48) 4.3 Laskennallinen palveluvolyymi Tässä tarkastellaan koulujen laskennallista palveluvolyymia. Tarkastelu perustuu absoluuttisten laskennallisten maksimimäärien tarkasteluun. Oppilasmäärien tarkastelun pohjana ovat lautakunnan määrittelemät enimmäisoppilasmäärät ja koulutoimiston suorittamat koulukohtaiset tarkastelut pohjapiirrosten sekä henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tulee huomioida, että laskennallinen maksimi on viitteellinen ja luokkakokoa ohjaavia tekijöitä voi vuosittain olla esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaiden määrä luokassa, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat tai erityisen tuen oppilaat luokassa, liikuntarajoitteiset oppilaat jne. Kaupungissa on lähes 200 opetusryhmää. Koulujen koot vaihtelevat 2- opettajaisesta 32 opetusryhmän kouluun. Koulukohtaiset oppilasmäärät ja laskennalliset oppilasmäärät ovat esitetty taulukossa 4. Koulu Yht. Ryhmiä Keskiarvo Kouluun mahtuu Erotus Alhoniityn koulu , pienluokat , Emäkosken koulu , Kankaantaan koulu , pienluokat , Koskenmäen koulu , pienluokat , Linnavuoren koulu , Myllyhaan koulu , pienluokat , Nokian koulu , pienluokat , Nokianvirran koulu , pienluokat Siuron koulu , Taivalkunnan koulu , Tervasuon koulu , Tottijärven koulu , Vahalahden koulu , Viholan koulu , YHTEENSÄ , Harjuniityn koulu* ,0 900 Yhteensä , *Harjuniityn koulu otetaan käyttöön lukuvuoden alusta lukien Taulukko 4. Koulujen oppilasmäärät, opetusryhmien määrät ja niiden keskikoko sekä laskennallinen kasvupotentiaali lukuvuoden tietojen pohjalta, pienryhmien oppilaat eroteltuina koulun kokonaisoppilasmääristä

13 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 11 (48) Laskennallisen enimmäisoppilasmäärän perusteena on käytetty luokilla 25 oppilasta, luokilla 27 oppilasta ja luokilla 20 oppilasta opetusryhmää kohden ja saatu kokonaiskapasiteetiksi oppilaspaikkaa. Verrattaessa kokonaiskapasiteettia nykyisiin oppilasmääriin, voidaan todeta, että Nokian perusopetuksen kouluissa on kyseisillä opetusryhmäkokomäärittelyillä käytettävissä 711 oppilaspaikkaa. Alhoniityn ja Tervasuon kouluissa on tällä hetkellä suhteessa koulun tiloihin liikaa oppilaita. Nämä koulut huomioiden ja lisäksi Nokianvirran koulua lukuun ottamatta kaikissa kouluissa on laskennallisesti kymmeniä oppilaspaikkoja vapaana Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään Harjuniityn koulu on suunniteltu 900 oppilaan kouluksi, jossa koulun oppilaspaikkojen täyttyessä työskentelee laskennallisesti 36 opetusryhmää. Harjuniityn koulun valmistuminen vähentää muiden koulujen oppilasmääriä ja opetusryhmien määriä, mutta kasvattaa näiden koulujen palveluvolyymia eli oppilaspaikkamääriä. Olemassa olevien koulujen ja Harjuniityn koulun yhteenlaskettu laskennallinen kapasiteetti on oppilaspaikkaa. Harjuniityn koulun valmistuminen vapauttaa muista kouluista oppilaspaikkoja siten, että muihin kuin Harjuniityn kouluun vapautuu parisen sataa oppilaspaikkaa, kokonaiskapasiteetin näissä noussen lähes tuhanteen (964) oppilaspaikkaan. Taulukossa 5. Harjuniityn vaikutusta on tarkastelut vuosiluokkien 1-6 osalta Harjuniityn koulun on tarkoitus toimiessaan täydessä volyymissaan olla oppilaan yläkoulu. Selvityksen laadinnan aikoihin oli vielä päättämättä, ketkä kuudesluokkalaiset siirtyvät Harjuniittyyn ja ketkä jatkavat Nokianvirran yläkoulun oppilaina. Taulukon 5. oppilasmäärät ovat ensi syksyn eli lukuvuoden oppilasennusteiden pohjalta lasketut oppilasmäärät. Määrissä on huomioitu ns. toissijaisen koulupaikan saaneet oppilaat. Pienryhmäoppilasmäärät ovat vakioitu tämän vuoden määriin.

14 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 12 (48) Koulu Yht. Siirtyvät Ryhmiä Keskiarvo Kouluun mahtuu Erotus Alhoniityn koulu pienluokat Emäkosken koulu Kankaantaan koulu pienluokat Koskenmäen koulu pienluokat Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu pienluokat Nokian koulu pienluokat Nokianvirran koulu pienluokat Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu YHTEENSÄ Muualta 5 Harjuniityn koulu* Yhteensä Taulukko 5. Harjuniityn koulun laskennallinen vaikutus alakoulujen osalta muiden koulujen kasvupotentiaaliin syksy 2015 (tarkastelun pohjana huhtikuussa 2015 laadittu tulevan lukuvuoden oppilasennuste) 4.4 Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Oppilasennusteet ovat laadittu koulutoimistosta saatujen syntyneiden lasten mukaisina ennusteina. Nokian kaupunki on velvollinen järjestämään kaikille niille oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta, joiden vakinainen asuinkunta Nokia on. Väestörekisteripohjaisiin ennusteisiin ei ole tehty arvioita muuttoliikkeen vaikutuksesta oppilasmääriin eikä arviota mahdollisia siirtymisistä toisen opetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen. Tällä hetkellä sata nokialaista lasta käy muussa kuin Nokian kaupungin järjestämässä perusopetuksessa. Lukuvuodesta lukien on huomioitu Harjuniityn koulun toiminnan alkaminen ja tehty koulujen väliset oppilassiirrot kyseisestä lukuvuodesta lukien ennustejakson loppuun asti. Vuosiluokkakohtaisissa oppilasmäärissä ovat mukana kaikki kyseisen vuosiluokan oppilaat myös pienryhmän oppilaat. Koulukohtaiset tarkemmat tiedot on selostettu kunkin koulun kohdalla erikseen. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärästä voidaan antaa syntyneiden lasten lukumäärään perustuva ennuste lukuvuoteen asti (kuva 2). Oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 380 oppilaalla. Tämä jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun, mutta pysynee nykyistä määrä reilut pari sataa oppilasta

15 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 13 (48) suurempana. Luvuissa ovat mukana kaikki perusopetuksen oppilaat ja 3. luokalta lukien aikaisemmin Pinsiön koulussa opiskelleet oppilaat. Kuva 2. Perusopetuksen oppilasennustee Kokonaisoppilasmäärän vuosittainen kasvu on esitetty taulukossa 6. Enimmil- lään oppilaita on lukuvuonna , jolloin perusopetuksen oppilasmäärä on Lukuvuosien ja välillä oppilasmäärä kasvaa 125 openemmän. pilaalla. Tämä tarkoittaa noinn viittä opetusryhmää edellistä lukuvuotta Lukuvuosi luokkalaisia erotus Taulukko 6. Kokonaisoppilasmäärän muutos verrattuna edelliseen lukuvuoteen Alakoululaisten määrän kehittyminen Perusopetuksensa aloittavien lasten lukumäärät vuosina on esitetty kuvassa 3. Lukuvuonna aloittaa ennusteen mukaan suurin ikäluokka oppivelvollisuutensa. Ensimmäisen luokan oppilaitaa on tuolloin 492 lasta. Luvusta puuttuvat Pinsiön koulussa käyvät ensimmäisen luokan oppilaat. Pinsiönn alueen koulutulokkaiden määrät vaihtelevat 4-10 oppilaaseen. i

16 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 14 (48) Kuva 3. Perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilasmäärät ei ole Pinsiön alueen ensimmäisen luokan oppilaita , luvuissa Vuonna 2014 syntyneitä oli 380, joista Nokian kouluissa aloittaa 369 lasta. Ennuspienin ikä- tetietojen perusteella lukuvuonna aloittasi tarkastelujakson luokka oppivelvollisuutensa. Jos Nokialle muuttavien lapsiperheiden osuus pysy- tulo- nee nykyisellään, tulee t alle kouluikäisten määrät kasvamaan k lapsiperheiden muuton myötä tulevina vuosina ja koulunsakin aloittavien määrä tulee olemaan ennustettua muutama kymmen suurempi. Nokian kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 on noin Ennusteen mukaan alakoululaisia on enimmillään lukuvuonna , jolloin oppilaita on reilut (kuva 4). Tämänn jälkeen oppilasmäärä kääntyy hienoiseen laskuun. Alakoululaisten määrä näyttää palautuvan lähes nykyiselleen 2020-luvun alkuvuo- puolella sina. Kuvan 4 ennuste on laadittu oletuksella, että Pinsiön koulun sijaan Nokian asuvat lapset tulevat kolmannelta vuosiluokalta lukien Alhoniityn kouluun. Entarkoittaa t simmäisen ja toisen luokan oppilaat jatkaisivat Pinsiön koulussa. Pinsiön koulussa on noin 40 lasta. Heidän siirtyminen Nokian kouluihin noin 25 oppilaan lisäystä Nokian perusopetuksen kokonaisoppk pilasmäärään. Kuva 4. Vuosiluokkien 1-6 oppilasennuste , mukana Alhoniityn pien- ryhmäläiset (EHA, TAO, KEO) ) ja Pinsiön alueen oppilaat 3. vuosiluokaltaa lähtien i

17 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 15 (48) Vuosiluokittainen alakoululais sten määrien tarkastelu osoittaa luokkien koossa on jonkin verran eroja. (kuva 5), että ikä- Kuva 5. Vuosiluokkien 1-6 vuosiluokittainen oppilasmäärän kehitys , alhaalta ylöspäin Ennusteen mukaan alakoululaisia on enimmillään reilut r 210 oppilasta nykyistä enemmän. Lukuvuosittaiset vaihtelut on esitetty taulukossa luokk erotus Lukuvuosi kalaisia Yläkoululaisten lukumäärä kasvaa lukuvuoteen asti (kuva 6). Tämän jälkeen oppilasmäärät palautuvat lähes nykyisiin määriin. Yläkoululaisia on enimmillään 297 oppilasta nykyistä enemmän Taulukko 7. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärien muutokset verrattuna edelliseen lukuvuoteen, pinsiöläiset laskettu 3. vuosiluokalta lukien kokonaismäärään Yläkoululaisten määrän kehittyminen i

18 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 16 (48) Kuva 6. Vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste Lukuvuosittaiset vaihtelut on esitetty taulukossa 8. Ennusteen mukaan yläkoululaisia on eniten lukuvuonna , jolloin heitä on oppilasta.. Oppilasmäärissä suurimmat vuosittaiset nousut tapahtuvat vuosina , jolloin erotus edelliseen lukuvuoteenn on 85 oppilasta enemmän. Lukuvuoden jälkeen oppilasmäärät kääntyvät laskuun. Lukuvuosi 7-9 luokkalaisia erotus Taulukko 8. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärien muutokset verrattuna edelliseen lukuvuoteen Perusopetuksensa päättävienn määrät vuosina on esitetty kuvassa 7. Oppilasmäärät vaihtelevat 369 ja 501 oppilaan välillä. Ennusteesta on huomioita- va, että kyseessä on väestörekisteritietoihin perustuva ennuste ja oppilasmäärät perustuvat todellisiin lapsimäärälukuihin. Vuonna syntyneet lapsett ovat perusopetuksen yhdeksännellä vuosiluokalla lukuvuonna Kuva 7. Peruskoulunsa päättävien oppilaiden määrät, ennuste i

19 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 17 (48) Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta Jos ennusteissa huomioidaan muuttoliike, tulee ensisijaisesti tarkastella Harjuniityn aluetta, johon on laskennallisesti arvioitu muuttavan 270 alle 15-vuotiasta lasta. Yhtä ikäluokkaa kohden tämä tarkoittaa noin 30 lasta. Osa alueen väestökasvusta on kuitenkin kaupungin sisäistä muuttoliikettä ja alueen rakentaminen tapahtuu porrastetusti 2020-luvun loppupuolelle asti. Jos Harjuniityn alueen väestökasvu toteutuisi ainoastaan kaupunkiin tulomuuttona, Nokian kaupungin kokonaisoppilasmäärän voidaan arvioida lisäystä 250 oppilaan verran ja perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän ennustaa nousevan enimmillään lähes peruskouluikäiseen. Tässä yhteydessä voidaan jälleen kerran todeta, että Tilastokeskuksen ja Nokian kaupungin ennusteet poikkeavat tosistaan muutamalla sadalla oppilaalla. Laskelmien erot johtuvat pääsääntöisesti ennusteiden laskutavasta, laskelmien pohjatiedoista ja kasvuennusteen erilaisesta laskutavasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti perusopetusikäisten määrä nousee lapseen vuoteen 2021 mennessä. Nokian kaupungin väestötietojen perusteella tällä hetkellä Nokialla väestörekisterissä olevien lasten lukumäärän perusteella laaditun ennusteen mukaisesti peruskouluikäisten määrä jää 360 lasta pienemmäksi, peruskoululaiseen. Tilastokeskuksen ennusteen pohjatietoina on ollut mm. vuosien muuttotiedot, jolloin Nokian kaupungin väestökasvu on voimakkaimmillaan. Nokian väestörekisteripohjainen ennuste on rakennettu olemassa oleviin lapsimäärätietoihin eikä ennusteeseen ole laskettu mukaan tulomuuton vaikutusta. Todellisuuden voi ennustaa sijoittuvan näiden kahden ennusteen väliin. Liitteeseen 2. on koottu eri prosentuaalista kasvua kuvaavia laskelmia. Lähtötilanteen oppilasmäärä on muodostettu perustuen oppilastilastoihin. LIITE 2. Peruskouluikäisten ennusteet eri kasvuennusteprosenteilla

20 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 18 (48) 4.5 Koulukohtaiset oppilasennusteet Konsultin käytössä ei ole ollut koulukohtaisia tietoja oppilaiden kotikunnista. Lukuvuonna ns. toissijaisessa koulussa aloittavat oppilaat ovat sijoitettu uuden koulupaikkansa mukaiseen kouluun. Samoin ennusteissa on huomioitu Harjuniityn koulun vaikutus siltä osin kuin oppilassiirrot muista kouluista ovat olleet tiedossa. Musiikkiluokkien vaikutusta oppilasennusteisiin ei ole arvioitu. Samoin EHA, TAO ja KEO opetusryhmän osalta tilasto on laadittu kyseisissä opetusryhmissä opiskelevien lasten lukumäärien mukaisena. Tulevien pienryhmäläisten ja luokkalaisten osuutta ei ole lähdetty ennakoimaan. Oppilasennusteet on laadittu syntyvyystietojen pohjalta. Tämän takia oppilasennusteet päättyvät alakoulujen osalta vuoteen 2022 ja yläkoulujen osalta Ennusteissa on kuitenkin haluttu osoittaa muiden vuosiluokkien teoreettinen kehitys niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista laatia. Erityisesti 9. luokkalaisten lukumäärät auttavat hahmottamaan toisen asteen palvelutarpeen muodostumista. LIITE 3. Syntymävuodet, koulun aloittamisajankohta ja oppivelvollisuuden päättyminen Alhoniityn koulu Alhoniityn yleisopetuksen oppilasennuste on laadittu alueella syntyneiden mukaisena ja lisäksi oppilasmääriin on laskettu aiemmin Pinsiön koulussa käyneet oppilaat kolmannelta vuosiluokalta lukien (taulukko 9). Alhonniityn koulun oppilasennuste on laskeva. Laskua osittain selittää lukuvuoden alusta lukien Harjuniityn kouluun siirtyvät 112 lasta. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on Koulu toimii lukuvuodesta vahvana 2-sarjaisena kouluna. Alhoniitty Taulukossa 9b on esitetty Alhoniityn koulun EHA, TAO ja KEO opetuksen oppilasmäärät kuluvalta lukuvuodelta ja tällä hetkellä tiedossa olevien lukuvuoden Taulukko 9a. Alhoniityn koulun oppilasennuste Yht Alhoniityssä on ollut kaksi opetustilaa sijoitettuna parakkirakennukseen. Harjuniityn kouluun tapahtuvien oppilassiirtojen myötä lukuvuoden alusta lukien Alhoniityn kyseessä olevista väliaikaisista tiloista voidaan luopua.

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 Pauliina Pikka va sivistysjohtaja 1 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Kouluyksiköt ja oppilasennusteet.5 2.1. Alakoulujen kouluyksikkökohtainen opetusryhmätarkastelu 10

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 211 22 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 885 864 837 784 723 854 816 74 685 637 621 742 591 7 689 565 66 627 69 581 2 218 3.3.211 FCG

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi TAMMELAN KUNTA Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Raportti FCG KONSULTOINTI OY P30724 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (37) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2 NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KILPAILUTETTAVAT KOHTEET 1. Nokian keskusta, koulukuljetukset tuntitaksalla 2. Nokian keskusta, koulukuljetukset taksitaksalla 3. Pinsiö Kohteet on kuvattu tarkemmin

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT

NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT NOKIAN KAUPUNGIN TEKNISET- JA JÄLLEENHANKINTA- ARVOT ARVOJEN PÄIVITYS VUODEN 2013 ARVOT TkL VTM Harri Isoniemi 11.8.2014 Sisällys 1. ALKUPERÄISTEN ARVOJEN LASKENTA... 3 2. KORJAUSVELKA, PERUSKORJAUS- JA

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 13.5.2015 ESKO KORHONEN JOHTAVA KONSULTTI (FT, RI, RTA) FCG KONSULTOINTI OY esko.korhonen@fcg.fi 050 361 1781 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys v. 2014

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys v. 2014 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys v. 2014 Karvonen Juha, Svartsjö Mikko 2015 Suomen Kuntaliitto 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Perusopetuksen kustannukset... 5 2.1 Perusopetuksen kokonaiskustannukset...

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Forssan palveluverkkoselvitys

Forssan palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY Forssan palveluverkkoselvitys Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26951 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (35) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksessä käytettävä materiaali... 2 1.2 Toimeksiannon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Rauman yleiskaavan strateginen osa

Rauman yleiskaavan strateginen osa KUNTATALOUSTARKASTELU Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen ja hajautumisen vaikutukset sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannuksiin Rauman kaupunki Eriksson Arkkitehdit Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio 2011 LASTEN PÄIVÄHOIDON VERTAILUTIEDOT Rovaniemi Vaasa Kouvola Lasten päivähoidon 7 117 7 085 6 126 6 116 6 097 5 997 5 659 5 517 6 214 555 nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Päiväkotipaikan bruttokustannus

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Kouluverkkoselvityksen taustalla on Porin kaupungin talousarvion kirjaus, jonka mukaisesti koulutoimi toteuttaa lukioverkon osalta vuoden 2013 aikana laajan selvityksen.

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 Kokemäen kaupunki Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala 7.5.2014, versio 1.1 2 Sisällysluettelo Kouluverkkoselvittäjän saatesanat 6 1. Johdanto

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 Ennusteiden laadinta Helsingin, Espoon ja koko Helsingin seudun väestöennusteiden laadintaan käytetään

Lisätiedot