Luovuutta voimaa ja innovatiivisuutta työelämään!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovuutta voimaa ja innovatiivisuutta työelämään!"

Transkriptio

1 Luovuutta voimaa ja innovatiivisuutta työelämään! TAIKA Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä Kirsti Nieminen & Eila Sainio

2 Taika-hankkeen perustiedot Toteuttajat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Diakonia-ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta Teatterikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia

3 Hankkeen perustiedot Toteutusaika Hanke kuuluu opetusministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokonaisbudjetti 1,5 Meur

4 Taika -hankkeen tavoitteet Taika-hankkeen tavoitteena on juurruttaa taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöjen arkipäivään.

5 Mitä Taika tekee? Osallistuu työelämän muutokseen Parantaa taidelähtöisten menetelmien käytön osaamista Tuottaa tietoa vaikutuksista työyhteisöissä Kehittää menetelmiä eri organisaatiotasoille Dokumentoi taiteen ja työelämän välittäjämalleja

6 Miksi taiteen menetelmät osaksi työelämää? Uusi tapa lähestyä työyhteisön kehittämistä Uusien näkökulmien löytäminen Epävarmuuden sietäminen ja riskinottokyky Luovuuteen rohkaiseminen Henkinen hyvinvointi Yhteisöllisyys Tasa-arvoisuus Vakava leikinomaisuus

7 Mitä Taika tarjoaa yhteistyökumppaneille? Työpajoja Loppuraportti Osanottajille monitasoista tietoa ja kokemuksia Työhyvinvointia Viestintäyhteistyötä Taiteeseen perustuva työskentely-jakso Yhteisöllisyyttä rakentavia työtapoja Uusia näkökulmia omaan työhön

8 Yhteistyöprosessi Yhteistyösopimus Tarpeiden ja toiveiden määrittely Menetelmien ja aikataulun tarkentaminen Yhteyshenkilön nimeäminen työyhteisöstä Aloitus Toteutus Tiedotus henkilökunnalle Info-tilaisuus tarpeen mukaan Tavoitteen kirkastaminen ja työskentelyn käynnistäminen Viestintäyhteistyö Dokumentointi (valokuvaus ja videointi) Kyselyt ja haastattelut Tutkijan osallistuminen ja havainnointi Organisaatiokohtainen raportti Hankkeen tutkimustulokset Tutkimus

9 Menetelmät perustuvat eri taiteen aloihin Kuvataide Musiikki Tanssi Teatteri Sanataide Valokuvaus

10 Mitä ovat taidelähtöiset menetelmät? Yleiskäsite monenlaiselle työskentelylle ja taidemuodolle. Työskentelyn tavoitteena on muutos osallistujien ajattelussa ja toiminnassa.

11 Mihin taidelähtöisiä menetelmiä voi käyttää? Työtapojen kehittämiseen Työyhteisöjen kehittämiseen Työhyvinvoinnin edistämiseen Tyky-toimintaan Hoito- ja terapiatyöhön

12 Esimerkki yhteistyöprojektista (1 v.) Suunnittelu- ja palautekokoukset 4 x 2 h Työpajasarjat 3 x 4 työpajaa (á 4 h) Erikoistyöpajat (esim. työpajan valokuvanäyttelyn avajaiset) 2 x 2 h Päätöstilaisuus 1 x 2 h

13 Yhteistyökumppaneita Erinomaiseksi johtajaksi -yrityspilotti LähiTapiolan Henkiyhtiön Vakuutuspalvelut Helsingin kaupunki / vanhustyön vastuualue ja aikuissosiaalityö Helsingin seurakuntayhtymä Lahden kaupunki / tekninen ja ympäristötoimiala Turun AMK:n Taideakatemian johtoryhmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

14 Kehittämistyö on prosessi Tieto Seuranta Tehtävä Toimenpiteet

15 TAIKA II jatkaa kehittämistyötä Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden edistäjänä Taidelähtöistä toimintaa voi hyödyntää kaikilla työelämän sektoreilla, millä tahansa työpaikalla. Keskeiset toimenpiteet Johtamis- ja esimiestyöhön kohdistettu taidelähtöisen työskentelyn soveltaminen, kehittäminen ja tutkiminen työyhteisöjen innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta Taidelähtöisen työskentelyn vaikutusten tutkiminen ja laadullisen arviointikriteeristön luominen Mentorointijärjestelmän kehittäminen Taiteen välittäminen työelämään mallien dokumentointi ja kehittäminen Minulla on koulutuksena tekninen koulutus. Insinööriajattelun vastapainoksi tilaisuus oli yllätyksellinen. (TAIKA I työpajan osanottaja)

16 Innovaatiokyky työyhteisössä Pääosa innovaatioista syntyy sosiaalisen kanssakäymisen tuloksena Toimijoiden kyky tehdä yhteistyötä ja oppia yhdessä tärkeää innovaatioiden syntymisen kannalta Innovaatiokyvykkyyden johtaminen perustuu luottamukseen -> luotava luovuuteen kannustava ilmapiiri: lupa kyseenalaistaa ja nähdä asiat toisin

17 Taiteitilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välinen mentorointi prosessi Jo muinaiset kreikkalaiset Odysseuksen ystävä Mentor opasti O:n poikaatelemakhosta. Keskiajalla oppipoika-kisälli-mestari järjestelmä 1700-luvulla Ranskassa julkaistiin teos mentoroinnista >mentori : luotettu ystävä, neuvonantaja, opettaja, kokeneempi henkilö Aktori: mentoroitava, ohjattava, oppipoika, noviisi Tiedon, osaamisen ja kokemisen vaihtoa: vetais-, käänteis- ja asiantuntijamentoroiniti

18 Mentorointiasetelmia? 1.Sos & terveysala mentoroi omaa alaansa eli sosiaali & terveysalaa miten käyttää taidelähtöisyyttä 2.Sos & terveysala mentoroi yksiköihin tulevia taiteilijoita 3. Taiteilijat mentoroivat sosiaali- ja terveysalaa siitä miten käyttää taidetta ja ohjata toimintaa taidelähtöisesti 4.Aikaisempaa kokemusta omaavat taitelijat mentoroivat taitelijakollegoitaan, jotka aloittelevat toimintaa sosiaali- & terveysalan kohderyhmissä

19 Mentoroinnin lähtökohtia Yhteiskehittelyä Innovatiivisten käytäntö-konseptien luomista Yhteistä oppimista, opettelua, kokeilua ( taidot) Hiljaisen ja explisiittisen tiedon näkyväksi tekemistä Tiedonmuodostusta ja keruuta Osaamisen vaihtamista Osaamisen liikuttelua Osaamisen siirtämistä ympäristöstä toiseen ( Kiasmasta- Kinaporiin) Uusien yhteistyösuhteiden, tekemisen mallien ja kulttuurin synnyttämistä

20 Työskentelyn alustavia tuloksia/diak Yhdessä ohjatuista taidetyöpajoista oli mahdollista saada uusia välineitä kirkon ja sote-asiakkaiden kanssa työskentelyyn Taidekuvan käyttö ja ohjatut galleriakäynnit uusi aluevaltaus Valokuvatyöskentely päivitettynä Liiketyöskentelyn mahdollisuudet Kuvallisen työskentelyn päivitystä ja uudenlaista näkökulmaa Moniaistisuus ja tarinallisuus Taitelijat saivat uuden kohderyhmän jossa soveltaa omaa osaamista Uskon vahvistumista omaan menetelmään, ihmisläheisyyteen, tasavertaisuuteen ja keskustelevaan työskentelyyn Elämän perusasioiden vahvistuminen; kohtaaminen ja aito kiinnostus toisesta mahdollistui Sanattoman kielen tavoittaminen näissäkin ryhmissä tanssin avulla

21 Taika- hankkeen julkaisuja, osa valmiita, osa tulossa loppuvuodesta 2013 Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen Ei tarvittukaan parasetamolia - Kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa. Toim. Kirsti Nieminen ja Eila Sainio Taide ja työelämä treffeillä. Toim. Ilkka Kuhanen, Pekka Korhonen ja Riitta Pasanen-Willberg Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Toim. Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Minna Liski, Saara Niemeläinen ja Pälvi Rantala Ihmisen kokoinen kehitys. Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin katalysaattoreina Lapissa. Pälvi Rantala, Aini Linjakumpu, Sandra Wallenius-Korkalo ja Eliza Kraatari

Tietoa TAIKA-hankkeista

Tietoa TAIKA-hankkeista Tietoa TAIKA-hankkeista TAIKA I Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille (2008 2011) TAIKA II Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä (2011 2013)

Lisätiedot

Ei tarvittukaan parasetamolia

Ei tarvittukaan parasetamolia Kirsti Nieminen ja Eila Sainio (toim.) Ei tarvittukaan parasetamolia KUVAUKSIA MENTOROINNISTA JA TAIDETOIMINNASTA HOIVASSA Kirsti Nieminen ja Eila Sainio (toim.) Ei tarvittukaan parasetamolia KUVAUKSIA

Lisätiedot

PVM KOHDERYHMÄ KANAVAT TAVOITE TOIMENPITEET LOPPUTULOS JA JATKOTOIMET

PVM KOHDERYHMÄ KANAVAT TAVOITE TOIMENPITEET LOPPUTULOS JA JATKOTOIMET EAKR- JA ESR-OHJLEMIEN RAHASTOKAUSI 2007 2013 VIESTINTÄRAPORTTI (24.5.2011) Ajanjakso: 2008-2011 Organisaation nimi: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän koordinaattori tai vastuuhenkilö:

Lisätiedot

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TA I D E L Ä H TÖ I S I Ä M E N ET E L M I Ä T YÖY H T E I S Ö I S S Ä 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat A Tutkimuksia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste KERÄTTY JOULUKUUSSA 2010 VALTION TAIDEMUSEOSSA, KEHYKSESSÄ. TOIMITTAJAT: HELKA KETONEN, TEEMAPÄIVÄT 2011 AURA LINNAPUOMI, KULTTUURIA KAIKILLE PALVELU SISÄLLYS

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä. 2012 2013 Loppuraportti

Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä. 2012 2013 Loppuraportti Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä 2012 2013 Loppuraportti Anna-Mari Rosenlöf Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste 31.12.2013 1 SISÄLTÖ 1. Osaamispolku taidepalveluita ikäihmisille

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sirkka Kolehmainen & Anita Näslindh-Ylispangar. Avauksia huomisen johtamiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Sirkka Kolehmainen & Anita Näslindh-Ylispangar. Avauksia huomisen johtamiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Sirkka Kolehmainen & Anita Näslindh-Ylispangar Avauksia huomisen johtamiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Sirkka Kolehmainen & Anita Näslindh-Ylispangar Avauksia huomisen johtamiseen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity,

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Development and Learning CRADLE. 1. AMMATTIKORKEAKOULUN JA

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos. 15 minuuttia esitys, 10 minuuttia keskustelu

Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos. 15 minuuttia esitys, 10 minuuttia keskustelu 1 Työryhmän ohjelma, aikataulu ja abstraktit Torstai 13.11.2008, klo 14.00 17.20, Linna, ryhmähuone K107 Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos 15 minuuttia esitys,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista SUGOR-ESISELVITYSHANKKEEN LOPPUJULKAISU PÄIVI ARO, LIISA AUER, LUCIA JAKOBSSON, ANNA-ELINA POLOJÄRVI JA HEIDI ÅLANDER Sisällys 1 JOHDANTO 4 1.1

Lisätiedot

Kaleidoskooppi. Rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välillä. Lan Le-Gävert

Kaleidoskooppi. Rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välillä. Lan Le-Gävert Kaleidoskooppi Rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välillä Lan Le-Gävert Humanistinen ammattikorkeakoulu Kulttuurituotannon yksikkö Sarja B 25 Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu 1 (9) K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu Aika 11.11.2014 klo 8.30 12.00 Paikka, Rajakatu 35, Jyväskylä Osallistujat Haaki Raili Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

VERTAISUUTTA VERKOSSA

VERTAISUUTTA VERKOSSA MINNA RAjALIN & PEKKA KAUNISMAA VERTAISUUTTA VERKOSSA HUMANISTISEN ja KASVATUSALAN PIENTEN TYÖPAIKKOjEN AMMATTILAISTEN EMENTOROINTI (EMESSI) -ESISELVITYS Vertaisuutta verkossa Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

VERTAISUUTTA VERKOSSA

VERTAISUUTTA VERKOSSA Minna Rajalin & Pekka Kaunismaa VERTAISUUTTA VERKOSSA Humanistisen ja kasvatusalan pienten työpaikkojen ammattilaisten ementorointi (emessi) -esiselvitys VERTAISUUTTA VERKOSSA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot