KUNTIEN HAASTEET PALVELUJEN TUOTTAMISESSA OSUUSKUNNAT VAIHTOEHTOINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTIEN HAASTEET PALVELUJEN TUOTTAMISESSA OSUUSKUNNAT VAIHTOEHTOINA"

Transkriptio

1 KUNTIEN HAASTEET PALVELUJEN TUOTTAMISESSA OSUUSKUNNAT VAIHTOEHTOINA Jarmo Hänninen Idekoop osuuskunta Jokainen on työn arvoinen hanke Kiipula-säätiö Heinola Forssa

2 LUENNON SISÄLTÖ Miten kuntapalvelut järjestetään tulevaisuudessa Rakenteiden muutos ja demokratiavaje Onko käyttäjä enemmän kuin asiakas? Osuustoiminta kiinnostaa, koska Miksi osuuskunta? Erilaisia osuustoiminnallisia malleja Miten markkinoille? Haasteita, mahdollisuuksia ja jotakin siltä väliltä 2

3 NÄKÖKULMAT! ASIAKAS? PALVELU, KÄYTTÄJYYS henkilökohtainen intressi general interest intressi? TALOUDELLINEN TOIMINTA YRITTÄJYYS OSUUSKUNTA JÄRJESTÄMINEN KUNTA, SOTE-ALUE, VALTIO, (EU)

4 MITEN KUNTAPALVELUT JÄRJESTETÄÄN TULEVAISUUDESSA Poliittinen keskustelu kuntien palveluista etenee näin: rakenteet velvoitteet palvelutarpeet talous rahoitus Kansalainen pohtii saatavuutta saavutettavuutta laatua 4

5 Ulkoistaminen ja kilpailutus vaikuttaa Esimerkkinä sosiaalipalvelut yksityisesti tuotettuja asiakaspalveluja kuntasektorilla lähes 2 mrd euroa (v. 2011)! eli 18% sosiaalipalvelujen käyttökustannuksista sosiaalipalveluja kilpailutettu 1,5 mrd (2012) yli puolet palveluasumista, alle 40% lastensuojelua parikymmentä suurinta hankintaa oli yli 70% kokonaisarvosta yritykset ohittivat järjestöt palvelutuotannon määrässä vuonna 2012 asumisen sisältävissä palveluissa yritysten määrä laskenut Lähde: Lith

6 Monta muutostekijää samaan aikaan ulkoistettujen palvelujen keskittyminen yhdistys- ja säätiösektorin osuuden pienentyminen kilpailutusten ongelmat: laatu ja piilokustannukset, osaoptimointi -> hinta kuntien toimintojen yhtiöittämisvaade -> infran ulosliputtamisen mahdollisuus kuntarakenteen muutos -> paikallisuus ja katveet? uusi SOTE: järjestäminen alkaa olla selvillä, mutta miten ja missä tuotetaan? 6

7 VOIMISTUVA DEMOKRATIAVAJE? kansalaisilla tarve vaikuttaa palveluihin, mutta ei kanavaa? kehittyneen ja keskittyneen yhteiskunnan ongelma poliittista demokratiavajetta aloitteissa/valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanon seurannassa demokratiavajetta palveluprosessissa: asiakas maksaa, mutta ei voi valita tai vaikuttaa --- laatu 7

8 KÄYTTÄJÄ ENEMMÄN KUIN ASIAKAS? demokratiavaje etäännyttää käyttäjää onko asiakkuus väärä lähtökohta: olisiko henkilökohtaisen palvelun tarvitsijan roolin oltava syvempi kuin vain maksaja ja asiakas (palvelun vastaanottaja)? olisiko asiakasaloitteellisuus ja osallistuminen tavoiteltavampaa? entä co-producer: aktiivisesti mukana palveluprosessissa - kehittämisessä ja omassa/vertaisten asiassa -> käyttäjä-tuottaja 8

9 OSUUSTOIMINTA KIINNOSTAA, 1 KOSKA: sen tarkoitus on palvella jäseniään -- hyvinvoinnissa yhteisöetua sen demokraattisen hallintomallin kautta palvelun tarvitsijat voivat vaikuttaa palveluihin ja osallistua -- voice - exit (vrt. valintaoikeus: vain tarjonnasta)-- luottamus organisaationa se mahdollistaa eri sidosryhmien aloitteellisuuden, jopa samanaikaisesti -- sosiaalinen 9 pääoma

10 OSUUSTOIMINTA KIINNOSTAA, 2 KOSKA: osuustoiminnassa ei pyritä ulos jaettavaan voittoon, vaan hyödylliseen toimintaan -- ylijäämä palvelun kehittämiseen se on usein paikallisuuteen perustuvaa -- yhteisö, paikallistalous osuustoiminta on tullut esille ja sen erityispiirteet tunnetaan paremmin kuin ennen -- koetaan omaksi 10

11 OSUUSTOIMINTA JO YHTEISKUNNALLISESSA KÄYTÖSSÄ vesihuolto- ja laajakaistaosuuskunnat sosiaaliosuuskunnat, mm. työhön integrointi sote-alalla toimivat henkilöstöomisteiset osuuskunnat kv. esimerkit terveys- ja sosiaalipalveluista (mm. Japani, Italia, Ruotsi) 11

12 Paikallisuus MIKSI OSUUSKUNTA? lähidemokratia, paikalliset tarpeet, palvelukatveet Työntekijälähtöisyys pikataival käyttäjän huomioimiseen ja prosessin tehostamiseen Käyttäjälähtöisyys käyttäjä keskiöön, vahvistaa palvelun kohdentuvuutta ja laatua -> enemmän hyvinvointia 12

13 OSUUSTOIMINTA VASTAA AJAN VAATIMUKSIIN EU:n linjaukset: Single Market Act ja yhteiskunnallinen yritystoiminta ns. vanhuspalvelulaki: asiakkaan vaikutusmahdollisuudet toiminnallinen lähidemokratian malli väline tilanteissa, kun palvelun jatkuvuus on uhattuna uuden SOTEn yksi tuotantotapa? kylät, kirkonkylät, kaupunginosat 13

14 OSUUSTOIMINNALLISIA MALLEJA Työ- ja asiantuntijaosuuskunnat palvelut, erityispalvelut Yritysten markkinointiosuuskunnat palvelut, kilpailutukset, tukipalvelut Käyttäjäosuuskunnat palvelut, infra Paikallisosuuskunnat kehittäminen, palvelut, työllistäminen Hybridi-moniomistajuusosuuskunnat keskeiset palvelut, infra 14

15 MITEN MARKKINOILLE? Omarahoitteiset mallit kiinnostus maksaa henkilökohtaisista palveluista lisääntynyt Palvelusetelit, raha seuraa asiakasta selkeä ja nopea käytännön soveltaminen onko houkutteleva: byrokratia ja hinta? Julkiset hankinnat vaikea tie, strategioilla voi helpottaa esim. tilat kunnalla, palvelu kilpailutetaan EU:n uusi hankintadirektiivi tarjoaa mahdollisuuksia! 15

16 Uusi hankintadirektiivi Tiettyihin palveluihin varatut hankintasopimukset, art Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintaviranomaiset voivat varata organisaatioille oikeuden osallistua julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin yksinomaan sellaisten 74 artiklassa tarkoitettujen terveys- ja sosiaali- ja kulttuuripalvelujen osalta, jotka kuuluvat CPV-koodeihin. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun organisaation on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset: a) sen tarkoituksena on suorittaa julkisen palvelun tehtäviä, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseen; b) voitot sijoitetaan uudelleen organisaation tarkoituksen saavuttamiseen. Voittojen jakamisen tai uudelleenjakamisen olisi perustuttava osallistaviin näkökohtiin; c) sopimusta toteuttavan organisaation johto- tai omistusrakenteet perustuvat työntekijäomistukseen tai osallistaviin periaatteisiin, tai niissä edellytetään työntekijöiden, käyttäjien tai sidosryhmien aktiivista osallistumista; ja d) asianomainen hankintaviranomainen ei ole tehnyt organisaation kanssa asianomaisia palveluja koskevaa hankintasopimusta tämän artiklan mukaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana. 3. Hankintasopimus saa olla voimassa enintään kolme vuotta. 4. Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus tähän artiklaan. 16

17 OSUUSKUNTAMALLIEN HAASTEITA yhden asian liikeyritys ja kilpailutus jos tarvitaan esim. omat toimitilat, mistä pääoma investointeihin? kilpailu henkilökunnasta: rahalla vai työolosuhteilla? osuuskunnat hitaita kasvajia johtaminen, etenkin demokraattinen ja osallistava, on vaativa tehtävä löytyykö sitoutuneita jäseniä ja organisaattoreita? 17

18 OSUUSKUNTAMALLIEN MAHDOLLISUUKSIA aidosti osallistava ja käyttäjälähtöinen: jäsenet päättävät henkilöstöomisteinen osuuskunta vaihtoehto yksinyrittämiselle jos tarpeen, tapa eriyttää palvelutoiminta järjestötoiminnasta selkeä rakenne yritysten yhteistyölle samoin sopiva yritysmuoto yhteiskunnalliseen yrittämiseen yhteisö/sitoutuminen =>vaikuttavuus 18

19 JA JOTAIN SILTÄ VÄLILTÄ Uusi osuuskuntalaki osuustoiminta ei enää itsestäänselvyys osuuskunnassa -> identiteetti +/-? uusia näkökulmia moniomistajuudelle ja vaikuttavuussijoittamiselle (osakkeet) Osuuskuntien verotus hallituksen esitys annettu, periaatteellisiakin muutoksia tulossa? Uusi SOTE miten tuotetaan, esim. maaseudulla määritelläänkö lähipalvelut (asetus?) 19

20 LOPUKSI Hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskunnaksi vahvistaako keskittyminen palveluja vai luo tarpeen monipuolistaa? Kuka päättää, mitä-kenelle-miten julkinen sektori, yritykset vai palvelun tarvitsija? Kuka omistaa tulevaisuudessa palvelut ja kansallisvarallisuuden? mm. energia ja vesi! 20

21 LÄHTEITÄ JA TUTUSTUTTAVAKSI Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, Pekka Lith, TEM raportteja 34/2013 A Democratic Architecture for the Welfare State, Victor A. Pestoff, Routledge 2009 Yhteisötalous yrittäjyyden uusien muotojenkasvualustana maaseudulla, Tapani Köppä Raportteja 69 HY Ruraliainstituutti, työraportti 2010 Yhteistä hyvää yrittämällä Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin, Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS,

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa Myllyviita Painopaikka Picascript Oy Helsinki 2011 Pekka Pättiniemi

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v n edistämi pitkälti niiden lpailukykygurun Potterin u tietyllä maantieteellisellä alue jäolot, kysyntäolot, sekä yrityksen str ilanne ovat kohdallaan. Tuotantotek työvoimaa, infrastruktuuria, pääom luonnonvaroja.

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa 1 2 Juhani Laurinkari Tuula Laukkanen Antti Miettinen Olli Pusa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus YHTEISÖLLINEN YRITTÄJYYS TYÖLLISTYMISMUODOKSI -Pieksämäen seudulla työnhakijoina olevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä sosiaalialan yrittäjyydestä Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät

Lisätiedot

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena opintoaineisto Juhani Laurinkari Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Hämeentie 36 00530 Helsinki www.ksl.fi Opintoaineisto 2010 Helsinki

Lisätiedot

Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta

Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Osuuskuntayrittäjäksi yhteiseen yritykseen Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Keskustelun muistiinpanot ja johtopäätökset Social Business International Oy SITRA Itämerentori 2, Helsinki Maanantai 15.10.2012, 14.30-17.00

Lisätiedot

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ja hankintalain

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Tapio Mäkelä Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät 7 Esipuhe Järjestö- ja yhdistystoimintaa pidetään olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Myös palvelujen tuottamista kansalaisten tarpeisiin on pidetty kolmannen sektorin

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Koulutuskokonaisuus Henkilöstöomisteisten yritysten koulutukseen. Opettajan työkalu. toim. Anna Kirstinä

Koulutuskokonaisuus Henkilöstöomisteisten yritysten koulutukseen. Opettajan työkalu. toim. Anna Kirstinä Koulutuskokonaisuus Henkilöstöomisteisten yritysten koulutukseen Opettajan työkalu toim. Anna Kirstinä Koulutuskokonaisuus Henkilöstöomisteisten yritysten koulutukseen Opettajan työkalu toim. Anna Kirstinä

Lisätiedot

Vapaus valita organisaatiomuoto

Vapaus valita organisaatiomuoto Valtion, kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin uudet yhteistyömuodot ja -alueet maaseudulla Paikallisen itsemäräämisoikeuden lisääminen: paikallistalouden vahvistaminen tarkoittaa kylän (tai entisen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot