Toimintakertomus Lukuvuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus Lukuvuosi"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Lukuvuosi

2 Sisällysluettelo Lukuvuosi Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmän tehtävät ja toiminta 4 Tietokantaan luettelointi 6 Tilastoja ja tunnuslukuja 8 Aineistohankinnat 13 Koulukirjaston toiminta ja sen kehittäminen 15 Kirjallisuusdiplomi ja runokilpailu 22 Yhteiset tapahtumat, koulutukset ja projektit 24 Itsearviointia ja tulevan lukuvuoden haasteita 26 2

3 Lukuvuosi Oulun koulukirjaston toimintaa arvioidaan vuosittain. Tämä järjestyksessä neljäs toimintakertomus kuvaa lukuvuoden Oulun koulukirjaston toimintaa: tilastotietoa tietokannassa olevista koulukirjastoista, fyysisistä tiloista, resursseista, aineistosta, lainausmääristä sekä lukuharrastuksen ja tiedonhankintataitojen tukemisesta. Toivottavasti tämä kirjanen antaa Oulun koulukirjastosta kiinnostuneille mahdollisuuden seurata vuosittaista edistymistä esimerkiksi koulukirjaston lainausluvuissa niin yksittäisen koulun kuin koko opetustoimen tasolla. Lukuvuoden päätavoitteeksi asetettiin koulukirjastojen luetteloinnin loppuun saaminen. Kevätlukukauden 2012 loppuessa luetteloimatta oli kuitenkin vielä Pikkaralan, Sanginsuun, Tahkokankaan ja Ylikiimingin koulukirjastojen aineisto. Lukuvuodelle asetettiin tavoitteeksi myös lukioasteen järjestelmällisen tiedonhankintataitojen levittäminen kaikkiin yksiköihin. Käytössä olevat resurssit eivät tähän kuitenkaan vielä riittäneet. Kuluvana lukuvuonna Lukion kirjastoreitiksi nimettyä tavoitteellista kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuskokeilua jatkettiin Laanilan lisäksi Pateniemen lukiossa. Perusasteella uudistettiin Kirjastoreitin sisältöjä ja uudet sisällöt otettiin hyvin käyttöön syksystä 2011 alkaen. Sen sijaan koulukirjaston järjestämä internet-tiedonhaun opetus ei onnistunut, sillä opettajien tiedonhaunkoulutus toteutuu vasta syksyllä Koulukirjaston toiminnan lähtökohdaksi asetettiin, että kaikki koulussa käytössä oleva lainattava aineisto on tietokannassa selailtavissa ja lainattavissa. Lainausmahdollisuus haluttiin laajentaa myös oppikirjoihin. Tarkoituksena on, että oppilaat saisivat jatkossa lainata oppikirjat käyttöönsä koko lukuvuodeksi. Tähän työhön haluttiin mukaan koulunkäyntiavustajien työpanos koulujen loma-aikoina. Tammikuussa 2012 viiden koulun koulunkäyntiavustajia olikin koulutuksessa, jossa käytiin läpi lainaajakorttien tekoa ja kirjojen niteiden lisäämistä koulukirjaston tietokantaan. Toimintaa ei kuitenkaan vielä kokeiltu. Syksyllä 2011 toteutettiin neljännen kerran Yhdessä ja erikseen -koulun ja kirjaston kehittämispäivän osana koulukirjastoviikon ohjelmaa. Seminaarin teemana olivat runot. Uuden Oulun yhtenäisiin SIKU-palveluihin, erityisesti uuden Oulun koulukirjaston harmonisointiin käynnistyi suuria odotuksia kevätlukukaudella Tämänkin toimintavuoden jälkeen on helppo todeta: Yhdessä olemme enemmän! Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmän puolesta Marja Kallio, puheenjohtaja Helena Valtakorpi, sihteeri 3

4 Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmän tehtävät ja toiminta Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä koordinoi ja arvioi Oulun koulukirjaston kehittämis- ja toimintasuunnitelman ( ) toteutumista. Lukuvuoden alussa ohjausryhmä hyväksyy koulukirjaston toimintasuunnitelman. Puheenjohtaja ja sihteeri tukevat koulukirjaston toimintaa myös tiedottamalla koulujen rehtoreita, koulukirjasto-opettajia ja koulusihteereitä ajankohtaisista koulukirjastoasioista. Lukuvuoden aikana ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. Oulun seudun sivistystiimi esitti keväällä 2011, että Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun koulukirjaston tietokannat tulisi yhdistää. Kun Uuden Oulun kirjastot yhdistettiin OUTI-tietokantaan, Oulun koulukirjasto jäi sen ulkopuolelle. Sekä kaupunginkirjaston että koulukirjaston asiantuntijat katsoivat, että ennen tietokantojen yhdistämispäätöstä yhdistämisen edut ja haitat tulisi perusteellisesti selvittää. Koulukirjaston aloitteesta kutsuttiin sekä kaupunginkirjaston että opetustoimen johto yhteiseen kokoukseen Kokouksessa päätettiin selvittää mahdollisuutta liittää Oulun koulukirjasto osaksi seudullista OUTI-tietokantaa. Todettiin, että selvitystyöstä vastaisi laajennettu koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän päätöksellä Oulun koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmän tehtävää laajennettiin ja kokoonpanoa täydennettiin neljällä uudella jäsenellä kevätlukukaudella Asettamispäätöksen (38 ) mukaisesti Uuden Oulun koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä visioi koulukirjaston tulevaisuutta ja toimintaa Uuden Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa ja tukee tietokantaan siirtyvien ja siirtyneiden koulukirjastojen kehittämistyötä koko Uuden Oulun alueella. Tehtävään voi liittyä mahdollinen kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituskanavien selvittäminen yhteistyössä koulujen ja yhteistyötahojen kanssa. Ohjausryhmän jäsenet: Uudet jäsenet: Marja Kallio, rehtori, Myllyojan koulu, opetustoimi, pj. Harri Tuulos, rehtori, Pöllönkankaan koulu, opetustoimi, varapj. Minna Halonen, palvelupäällikkö, Hakeutuvat kirjastopalvelut, kulttuuritoimi Irene Härkönen, lehtori, Myllytullin koulu, opetustoimi Terttu Kivioja, luokanopettaja, Herukan koulu, opetustoimi Pirjo Korkiala, tuntiopettaja, Pöllönkankaan koulu, opetustoimi Anne Moilanen, ohjaava opettaja, opetustoimi Hanna Naalisvaara, ohjaava opettaja, opetustoimi Helena Valtakorpi, informaatikko, opetustoimi, sihteeri Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, opetustoimi Maija Saraste, kirjastotoimen apulaisjohtaja, kulttuuritoimi Mervi Vaara, Lasten ja nuorten kirjastopalvelut, palvelupäällikkö, kulttuuritoimi Noora Valkonen, Lainauspalvelut, palvelupäällikkö, kulttuuritoimi 4

5 Laajennettu Uuden Oulun koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä seuraa työtä, jolla selvitetään Oulun koulukirjaston tietokannan yhdistämistä OUTI-tietokantaan. Ohjausryhmä toimii yhteistyössä OUTI-tietokannan ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmä laatii koulukirjaston toimintakertomuksen lukuvuosittain. Oulun opetustoimi-oppis Oulun kaupunginkirjasto Informaatikko Ohjaavat opettajat Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä Aluekirjastot, kirjastokimpat Mallikoulukirjastot 5kpl Alueet: pohjoinen, itäinen, eteläinen, läntinen ja lukiot Organisaatio Kuvio 1. Koulukirjaston kehittämisen organisaatio 5

6 Tietokantaan luettelointi Lukuvuoden lopussa koulukirjaston tietokannassa oli 47 koulukirjaston aineisto. Tietokannassa on luetteloituna myös Opetuksen kehittämisyksikön Oppiksen ja Erityisen tuen keskuksen aineisto. Luetteloinnista vastasi koulukirjastoinformaatikko Helena Valtakorpi. Lukuvuoden aikana hänen apunaan työskentelivät Aino Koistinen, Marjo Lohiniva, Helena Manelius, Erkki Männikkö, Titta Schroderus, Henri Siirtola, Marko Tiainen ja Tuomo Vall. Lukukauden aikana luetteloitiin koulukirjaston tietokantaan Korvensuoran ja sen sivukoulun Talvikankaan, Knuutilankankaan ja sen sivukoulun Lämsänjärven, Oulujoen koulun sekä Kajaanintullin koulun, Sairaalarinteen yksikön koulukirjastojen aineistot. Lisäksi kesällä 2011 aloitettua Maikkulan yläluokkien koulukirjaston aineiston luettelointia jatkettiin. Tavoitteena on, että luettelointi saadaan valmiiksi kesän ja syksyn 2012 aikana. Taulukkoon 1 on ryhmitelty perusasteen koulut koulualueittain. Siitä näkee koulujen vaiheittaisen siirtymisen koulukirjaston tietokantaan: tietokantaan luetteloidut koulut on merkitty mustalla, seuraavaksi luetteloitavat sinisellä* ja toistaiseksi luetteloimattomat koulut punaisella**. Harmaalla*** on merkitty koulut, joiden kirjastojen luettelointi ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Taulukosta näkee myös koulujen aluejaon, koulut ja oppilasmäärät alueittain sekä koulujen hallinnossa tapahtuneet viimeaikaiset yhdistymiset. Taulukkoon 2 on ryhmitelty lukioiden koulukirjastot perusasteen alueilla. Lukioiden koulukirjastojen aineisto on luetteloitu koulukirjaston tietokantaan Kastellia lukuun ottamatta. Kastellin ja Karjasillan koulut siirtyvät rakenteilla olevaan Kastellin monitoimitaloon vuonna 2014, samoin nykyisin Merikosken koululla toimiva aikuislukio. Monitoimitaloon tulee kaupunginkirjaston kanssa yhteinen kombikirjasto, jonka suunnittelussa oli mukana koulujen opettajien lisäksi sekä kaupunginkirjaston että koulukirjaston edustajat. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Edelleen taulukkoon 2 on merkitty ( ) ne lukiot, joissa lukion koulukirjasto on yhteinen yläkoulun kanssa. Näiden koulujen (yläkoulun ja lukion) koulukirjaston aineistoa ei ole erotettu toisistaan tietokannassa. Käyttäjät näkevät kirjassa olevasta leimasta, onko kirja yläluokkien vai lukion aineistoa. Neljännen toimintakauden jälkeen näyttäisi siltä, että Oulun koulukirjastojen luettelointi saadaan valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 6

7 Taulukko 1. Perusasteen alueet, oppilasmäärät, koulut, sekä koulukirjaston tilanne 1. Pohjoinen alue (I ja II): Pateniemi-Ritaharjun ja Kaijonharju-Koskelan alueet 2. Itäinen alue (I ja II): Laanilan ja Tuira-Ylikiimingin alueet 3. Läntinen alue (I ja II): Karjasillan ja Keskustan alueet 4. Eteläinen alue (I ja II): Kaakkurin ja Maikkulan alueet Lv : 7 koulua -> yhteensä 3162 oppilasta Lv : 11 koulua -> yhteensä 3100 oppilasta Lv : 8 koulua -> yhteensä 2988 oppilasta Lv : 7 koulua -> yhteensä 2805 oppilasta 1) Koskela 2) Kuivasjärvi 3) Pateniemi (7. 9. lk:t Herukka (1. 6.lk:t) 4) Pöllönkangas 5) Rajakylä (1. 6. lk:t) Rajakylä (7. 9. lk:t) Kuivasoja (1. 4. lk:t) 6) Terva-Toppila Merituuli 7) Ritaharju 1) Hintta 2) Hönttämäki 3) Korvensuora Talvikangas 4) Laanila 5) Merikoski 6) Myllyoja Sanginsuu** 7) Oulujoki 8) Paulaharju 9) Tuira 10) Vesala 11) Ylikiiminki* 1) Kansainvälinen koulu 2) Karjasilta 3) Kastelli*** 4) Kaukovainio 5) Lintulampi 6) Myllytulli Nuottasaari 7) Pohjankartano 8) Teuvo Pakkala 1) Kaakkuri 2) Knuutilan-kangas Lämsänjärvi 3) Madekoski Heikkilänkangas 4) Maikkula (7. 9. lk:t) Maikkulanraitti (1. 6. lk:t) Patamäki (1. 6. lk:t) 5) Metsokangas 6) Oulunlahti Sarasuo 7) Pikkarala** Taulukko 2. Lukiot peruskoulun alueilla, opiskelijamäärät sekä koulukirjaston tilanne Pohjoinen Itäinen Läntinen Keskusta (läntinen) Lv : Lv : Lv : Lv : 1 lukio 3 lukiota 3 lukiota 2 lukiota 299 opiskelijaa 952 opiskelijaa 1069 opiskelijaa 1365 opiskelijaa Pateniemen lukio Laanilan lukio Karjasillan lukio Oulun Lyseon lukio Merikosken lukio Kastellin lukio *** Oulun suomalaisen Oulun aikuislukio Madetojan musiikkilukio yhteiskoulun lukio 7

8 Tilastoja ja tunnuslukuja Koulukirjaston kehittymisen seuraaminen on mahdollista vuosittain kerätyn ja kootun tilastoinnin avulla. Vertaamalla kuluneen lukuvuoden tunnuslukuja edellisen vuoden vastaaviin lukuihin, voimme todeta, että koulukirjaston hoidossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Koulukirjasto-opettajien koulukirjaston hoidon resurssit ovat edelleen vähäiset. Myöskään koulukirjastojen aineiston hankintamäärärahat eivät ole kasvanut merkittävästi. Kuluneella lukukaudella aineistohankintojen määrään vaikutti Kopioston koulukirjastojen kehittämiseen suunnattu raha. Kehittämisrahaa saivat Herukan koulu (3000 ), Kaukovainion koulu (3000 ), Madekosken koulu (3000 ), Metsokankaan koulu (8000 ), Oulun aikuislukio (2000 ), Paulaharjun koulu (2000 ), Sairaalakoulu (2000 ) ja Kajaanintullin koulu (2000 ). Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että myöskään aineiston määrä ei ole kasvanut. Tähän vaikuttaa kuitenkin se, että koulukirjasto-opettajat karsivat aktiivisesti aineistoa. Vanha ja kulunut aineisto otetaan kokoelmasta pois aikaisempia vuosia nopeammin. Taulukkoon 4 on koottu koulukirjaston resurssit, aineiston määrä ja käyttö kouluittain. Kokonaislainaus oli lukuvuoden aikana Luku sisältää sekä Pallas-kirjastojärjestelmällä tehdyt lainat että niin sanotut käsilainat. Käsilainat johtuvat lehtilainoista ja luokissa olevista kirjoista. Lehtiä ei luetteloida ja luokissa olevia kirjasarjoja ei yleensä lainata Pallas-kirjastojärjestelmän kautta. Koulukirjasto-opettajien vähäiset koulukirjaston hoidon resurssit eivät riitä esimerkiksi lehtien luettelointiin ja saapumisvalvontaan. Taulukosta 3 selviää, että Pallas-kirjastojärjestelmän kautta lainattua aineistoa oli Lainaus on kasvanut neljän toimintakertomusvuoden aikana hieman yli :sta lähes :een. Kuviosta 2 selviää kokonaislainaus kuukausittain lukuvuonna ja kuviosta 3 kokonaislainauksen kasvu neljänä lukuvuonna. Pallas-kirjastojärjestelmään luetteloidaan keskimäärin 3 4 koulukirjaston aineisto lukuvuosittain. Lukuvuonna Kuivasojan koulukirjastossa siirryttiin PallasExtra-lainausjärjestelmän käyttöön maaliskuussa Kajaanintullin ja Laanilan koulujen siirtymistä sähköisen lainausjärjestelmän käyttöön siirrettiin lukuvuoteen Kaukovainion koulu oli peruskorjauksessa. Pohjankartanon ja Pateniemen koulukirjastot eivät ole siirtyneet Pallas-kirjastojärjestelmän käyttöön. Tilastossa ei ole myöskään Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion ja Oulun Lyseon lukion sähköisen lainausjärjestelmän kautta lainatut lainat. Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion lainaus oli 10 ja Lyseon lukion 24. Lukioissa koulukirjastot ovat ennen kaikkea työskentelytiloja, joissa opiskelijat lukevat muun muassa tentteihin ja tekevät tutkielmia. 8

9 Taulukko 3. Lainausluvut kuukausittain ja kouluittain lukukaudella Koulu Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhteensä Heikkilänkangas Heinätori Herukka Hintta Hönttämäki Kaakkuri Kaukovainio Kuivasoja Koskela Kuivasjärvi Lintulampi Madekoski Madetojan musiikkilukio Maikkulanraitti Merikoski Metsokankangas Myllyoja Myllytulli Nuottasaari OIS Oulun Aikuislukio Oulunlahti Patamäki Paulaharju Pöllönkankangas Rajakylä Terva-Toppila Merituuli Teuvo Pakkala Tuira Vesala Yhteensä

10 Taulukko 4. Koulukirjaston resurssit, aineiston määrä ja käyttö kouluittain KOULU 10 Kirjastotila Kirjasto-opettajan tunnit + muu henkilöstöresurssi Aineistohankinnat: kirjat/lehdet Aineistohankinnat / oppilas Niteet 2012 Lainaus elok toukok Herukka C-talo: 55m² 2h/vko , ,6 9,5 475 A-talo: aulatila + 78 lehdet Hintta 300 m² 1 h/vko , , 8 14,0 417 koulusihteeri Hönttämäki 120 m² 2h/vko 627 2, ,5 11,7 235 Kaukovainio peruskorjaus 2 h/vko/2 opea , ,5-264 Koskela 40 m² käsikirjasto 1 h/vko 428 1, ,1 9, m² ATK-luokka Kuivasjärvi 46m² 1 h/vko 150 1, ,0 6,0 120 Lintulampi 55 m² 2h/vko 500 1, ,8 7, kouluavustajat Myllyoja 110 m² 3 h/vko/2 opea 979 4, ,2 18,5 246 Oulunlahti 60 m² 2h/vko , ,7 6,9 336 Sarasuo kirjastoavustaja OSYK 78 m² 2h/vko , ,2 0, lehdet Pohjankartano 60 m² 1h/vko , ,0 7,1 510 Patamäki 30 m² 0, 5 h/vko 800 5, ,5 7,9 136 Terva-Toppila Merituuli 85,8 m² kirjasto yhdistettynä tietokoneluokkaan 2 h/vko 1 h/vko ,1 3, Niteet/ oppilas ,3 Lainaus/ oppilas Oppilaita yhteensä 4, Tuira 50 m² 1h/vko 500 3, ,8 17, Madetoja 9 m² tarpeen mukaan , ,1 0,9 388 Kaakkuri m² 3 h/vko /3 opea , ,3 4, lehdet Madekoski Heikkilänkangas 52 m² opettajainhuone 1 h/vko + 3 h/vko koulusihteeri 1 h/vko , ,6 6,3 9,9 26, Myllytulli 120 m² 1 h/vko alaluokat 500 alaluokat 2, ,8 9, h/vko yläluokat 500 yläluokat Nuottasaari 56 m² 1 h/vko 500 2, ,1 4,8 220 Pöllönkangas 80 m² 1 h/vko (alaluokat) 692 1, ,8 3, h/vko (yläluokat) Merikoski n. 80 m² 1 h/vko (yläaste) , h/vko (lukio) 500 Aikuislukio Merikosken 3 h/vko , ,6-325 koulukirjasto useita toimipisteitä Lyseo 86,5 m² 3 h/vko , ,4 0,3 766 Oulun kansainvälinen koulu n. 56 m² 4 h /vko/2 opea , ,2 10,0 305

11 KOULU Kirjastotila Aineistohankinnat: kirjat/lehdet Kirjasto-opettajan tunnit + muu henkilöstöresurssi Aineistohankinnat/ oppilas Niteet 2012 Lainaus elok toukok Teuvo Pakkala n. 60 m² 1 h/vko 700 2, ,6 5,7 280 Paulaharju 127 m² 2 h/vko 248 1, ,0 10, lehdet Karjasilta ya 1) kirjastonhoitajan huone 10,37 m² 2) kirjasto 43,61 m² 3) tietokonetila 44,1 m² + 9,6 m² 2 h/vko lukio 1 h/vko lehdet 3, Maikkulanraitti 110 m² 1h /vko / 2 opea 600 3, ,1 10,4 164 Metsokangas 102, 5 m² 2 h /vko , ,5 11, Pateniemi Mediateekki 91,5 m² 1h /vko ,3 1,6 243 Heinätori 10 m² 1h /vko Rajakylä 1. 6.lk:t) Rajakylä (yläluokat) Pateniemen lukio käytäväkirjasto luokkakirjastot luokkakirjastot 1 h/vko 0,5 h/vko 0,5 h/vko ,6 1, ,01 1,3 3, Kajaanintulli Leinonpuisto IB lukio luokkakirjastot Vesala Aulakirjasto ,7 5,6 162 Laanila 70 m² 2 h/vko (yläaste) 1 h/vko (lukio) lehdet ,6 2, Kuivasoja 6 m² vaihtelee ,2-129 Maikkula luokkakirjastot 1 h/vko 838 2, ,3 2, Korvensuora luokkakirjastot 1 h/vko 254 1, ,2-195 Talvikangas yhdistetty tietokoneluokka ei ole ,3-141 / kirjasto Knuutilankangas 17 m² 0,5 h/vko 684 Knuutilankangas ,8-168 ja Lämsänjärvi Lämsänjärvi 35 m h/vko ,3-92 Sairaalakoulu Oulujoki 23,2 m² 1 h/vko 180 lehdet 1, ,6-149 Yhteensä lehdet (4799) Niteet/ oppilas Lainaus/ oppilas Oppilaita yhteensä 11

12 elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Kuvio 2. Aineiston kokonaislainaus lukuvuoden aikana Kuvio 3. Lainaus kuukausittain neljänä viime lukuvuonna Tietokantaan on luetteloituna myös Opetuksen kehittämisyksikön Oppiksen aineisto: kirjoja, laitteita, DVD-levyjä ja VHS-kasetteja muun muassa. Kirjasarjoja on hankittu peruskoulun jokaiselle luokka-asteelle ja laitteiden ohella koulut ovat lainanneet hyvin kirjasarjoja. Lukukauden aikana hankittiin 8. luokalle ja lukioon kirjasarjat. Kulttuuriyhdysopettajan ja sanataideopettajien yhteistyönä Oppiksen kokoelmaan hankittiin myös runokirjasarja ala-luokille. Oppiksen kokonaislainaus oli edellisellä lukukaudella 866, kun kokonaislainaus oli 1206 lukuvuonna Näyttäisi siltä, että asiakkaat mm. koulut ovat löytäneet hyvin Oppiksen palvelut. Taulukko 5. Oppiksen lainat elokuu 2011 toukokuu 2012 Oppis Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhteensä Kirjat AV-aineisto Muu Yhteensä

13 Aineistohankinnat Koulukirjastokirjat hankitaan pääsääntöisesti Kirjavälityksen kautta kaupungin ostosopimuksen mukaisesti. Vuoden 2011 alusta koulukirjaston aineistohankintojen tiliöinnissä ja seurannassa on käytetty omaa kohdenumeroa. Näin koulut voivat suoraan Meritt-ohjelman kautta seurata oman koulukirjaston hankintamenoja ja määrärahan käyttöä vuosi- ja kausitasolla. Tiliöinnissä ja aineiston hankinnassa pyritään tarkkuuteen. Tähän on myös pyritty silloin, kun koulukirjastoinformaatikko tekee koulukirjastoihin hankintoja. Syyslukukaudesta 2011 alkaen hankinnat Kirjavälityksestä on tehty koulukirjastojen omilla tunnuksilla. Taulukossa 6 ja 7 Opetustoimen koulukirjasto hankinnat ovat Erityisen tuen keskukseen, Oppilashuoltoyksikköön ja Oppikseen tehtyjä aineistohankintoja. Hankintoihin on saatu lahjoituksia. Vanhempainyhdistykset ja koti-koulutoimikunnat ovat mm. antaneet tukea koulukirjastoille oppilaskuntien ja koulukirjasto-opettajien anomuksesta. Hankintoja on tehty myös kirjakauppojen alennusmyynneistä ja teatterin poistomyynneistä. Taulukko 6. Aineistohankinnat Kirjavälityksen kautta syyslukukausi 2011 Toimitettu Kpl Veroton Nto Yhteensä Kaakkurin koulu ,28 Herukan koulu ,51 Oulun Lyseon lukio ,42 Oulunlahden koulu ,36 Myllyojan koulu ,45 Opetustoimi, koulukirjasto ,00 Hönttämäen koulu ,72 Oulun aikuislukio ,17 Madetojan musiikkilukio ,30 Laanilan lukio ,50 Maikkulan yläaste 3 77,61 Yhteensä

14 Taulukko 7. Aineistohankinnat Kirjavälityksen kautta kevätlukukausi 2012 Toimitettu Kpl Veroton Nto Yht Kaukovainion koulu ,49 Oulun kansainvälinen koulu ,43 Kaakkurin koulu 6 94,46 Merikosken yläaste ,96 Nuottasaaren koulu ,14 Herukan koulu ,41 Hönttämäen koulu ,03 Myllyojan koulu ,43 Hintan koulu ,12 Rajakylän koulu ,25 Maikkulan yläaste ,25 Rajakylän yläaste ,91 Opetustoimi, koulukirjasto ,14 Oulunlahden koulu ,04 Laanilan lukio 7 94,63 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 1 19,07 Paulaharjun koulu 1 19,07 Maikkulan yläaste 2 44,68 Madetojan musiikkilukio ,21 Oulun aikuislukio ,06 Myllyojan koulu 1 30,09 Oulun Lyseon luko 2 66,06 Yhteensä

15 Koulukirjaston toiminta ja sen kehittäminen Oulun koulukirjaston toiminta-ajatus perustuu tiiviiseen yhteistyöverkostoon: Jokaisella koululla on oma koulukirjaston toimintapiste ja koulukirjasto-opettaja. Hän kuuluu alueelliseen (4 aluetta) koulukirjastoverkostoon. Sen toiminnasta vastaa aluevastaava, ns. mallikoulukirjasto-opettaja. Hän puolestaan pitää yhteyttä kaupunginkirjaston nimeämään, alueen Taulukko 8. Mallikoulukirjastot ja -opettajat vastuualueittain 1. Pohjoinen alue (I ja II): 2. Itäinen alue (I ja II): 3. Läntinen alue (I ja II): 4. Eteläinen alue (I ja II): Lukiot: Pateniemi Rajakylä Pöllönkangas Toppila Terttu Kivioja, Herukan koulu Laanila Merikoski Ylikiiminki Satu Jehkonen Myllyojan koulu kimppakirjastovastaavaan. Aluevastaavat järjestävät kaksi kertaa lukuvuodessa aluepalaverit, joihin kutsutaan mukaan kaikki koulukirjasto-opettajat. Lukukauden alussa ja lopussa kaupunginkirjasto puolestaan kokoaa Kirjastoreitin vastuuhenkilöt Kirjastoreitti-kokoukseen, jossa yhdessä arvioidaan Kirjastoreitti-opetuksen onnistumista ja kehittämistarpeita. Karjasilta Kastelli Myllytulli Pohjankartano sekä yläkoulujen tuki ja erityiskoulujen tuki: Lea Tuovinen, Kaukovainion koulu Irene Härkönen, Myllytullin koulu Kaakkuri (Metsokangas) Maikkula Helena Nykänen, Madekosken koulu päivälukiot, aikuislukio Satu Korpi, Oulun Lyseon lukio Koskela Kuivasjärvi Pateniemi +Herukka Paulaharju Pöllönkangas Rajakylä +Kuivasoja Ritaharju Terva-Toppila +Merituuli Hintta Hönttämäki Korvensuora +Talvikangas Laanila Merikoski Myllyoja + Sanginsuu Oulujoki Paulaharju Tuira Vesala Ylikiiminki Karjasilta Kaukovainio Kastelli Lintulampi Myllytulli +Nuottasaari Oulun kansainvälinen koulu Pohjankartano Teuvo Pakkala Kaakkuri Knuutilankangas +Lämsänjärvi Madekoski + Heikkilänkangas Maikkula + Patamäki Metsokangas Oulunlahti Pikkarala Karjasilta Kastelli Laanila Madetoja Merikoski Oulun Lyseon lukio OSYK Pateniemi Haukipudas Yli-Ii Kiiminki Oulunsalo 15

16 Koulukirjasto- opettajien tapaamisissa käsiteltiin koulujen ajankohtaisia asioita ja käytiin läpi koulukirjaston tulevia muutoksia. Mallikoulukirjasto-opettajat kokoontuivat lukuvuoden aikana säännöllisesti noin kerran kuukaudessa miettimään ja kehittämään koulukirjastotoimintaa ja muun muassa aluekokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksissa käytiin läpi myös Kirjastoreitin kehittämispalavereissa käsiteltäviä asioita kaupunginkirjaston työntekijöiden kanssa. Suunnittelukokouksissa oli mukana myös koulukirjaston informaatikko ja äidinkielen ja mediataitojen ohjaava opettaja. Lukuvuoden 2012 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin koulut ovat osa Uuden Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluja. Koulukirjaston yhteistyöverkostoon tulee kuntien koulukirjastot. Aluevastaavien suunnittelukokouksessa tuli esille Uuden Oulun koulukirjastot ja koulukirjastojen sijoittuminen alueellisessa yhteistyöverkostossa. Haukiputaan koulukirjastot kuuluvat pohjoiseen alueyhteistyöverkostoon, Yli-Ii ja Kiiminki itäiseen alueyhteistyöverkostoon ja Oulunsalo eteläiseen alueyhteistyöverkostoon. (ks. taulukko 8, s. 15) 16

17 Kirjastoreitti Sekä koulun että kirjaston yhdyshenkilöt päivittävät alueensa kaikkien koulujen kirjasto-opettajien ja kaupunginkirjastojen (kimppakirjastojen) kouluyhteistyön vastuuhenkilöiden yhteystiedot syyslukukauden alussa. Yhteystietojen päivittäminen on tärkeää, sillä koulun ja kirjaston yhteistyönä toteutetaan suunnitelmallista kirjastonkäytön, tiedonhaun ja lukemisen opetusta. Koulun ja kirjaston yhteistyö on Oulussa nimetty Kirjastoreitiksi : tietyille luokka-asteille taataan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta. Periaatteena on, että Oulun koulujen luokkalaiset vierailevat lähikirjastossaan, jossa he tutustuvat kirjastoon ja kirjojen maailmaan. 3.-luokkalaisille on oma vinkkaustunti ja 5.-luokkalaisille opetetaan Oulun kaupunginkirjaston kokoelmatietokannan eli Intro-verkkokirjaston käyttöä. 7.-luokkalaisille on lisäksi tiedonhakua artikkelitietokannoista. Taulukkoon 9 on koottu Kirjastoreitin mukaiset kirjastokäynnit ja opetukset alueittain sekä ryhmien määrät kaikista opetusryhmistä. Muille luokka-asteille on kysynnästä riippuen tarjolla vinkkausta ja tiedonhaun opetusta. Joissakin kouluissa opettajat antavat myös kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta oppilaille kirjastossa. Perusasteella uudistettiin Kirjastoreitin sisältöjä. Uudistuneet opetussisällöt otettiin käyttöön syyslukukauden 2011 aikana. 1. luokan kirjastoon tutustumisen toiminnalliseksi vaihtoehdoksi toteutettiin KIKA-kirjastoseikkailu, jota on lasten ja nuorten osastolla suunniteltu. Kirjastoseikkailun toteuttaminen jakautuu koululuokan ja kirjaston osuuteen. Luokassa luetaan lyhyt tarina, johon sisältyvä sana-arvoitus ratkaistaan kirjastossa kierrettävällä Kikakierroksella. Kierroksella tutustutaan samalla kirjaston aineistoon. Myös 5. ja 7. luokkien opetuksen sisältöjä uudistettiin. Jatkossa koulukirjasto vastaa internet-tiedonhaun opetuksesta. Opettajille laadittiin kirjeet tiedonhaun opetuksen sisällöstä ja etukäteisvalmisteluista. Kehitystä on se, että Kirjastoreitti mainitaan Oulun kulttuuriopetussuunnitelman sanataidekohdassa. Kirjasto-opetus sisältyy myös Oulun opetustoimen tietostrategiaan. Kirjastoreitin toteuttamisessa auttoi jälleen yhteistyö kulttuuriyhdysopettajan kanssa. Okko-tiimi myönsi 1. luokan oppilaiden Kirjastoreitin mukaisiin kirjastovierailuihin 15 linja-autokyytiä. Hakeutuvissa kirjastopalveluissa oli 36 ekaluokkalaisryhmää lukuvuonna

18 Taulukko 9. Koulut, kirjastot ja Kirjastoreittikäynnit alueittain Pohjoinen alue (I ja II): Pateniemi Ritaharjun ja Kaijonharju Koskelan alueet KOULU KOULUKIRJASTON ALUEVASTAAVA Terttu Kivioja Pateniemen koulu KIRJASTO ALUEEN KIRJASTOYHDYSHENKILÖ Elina Kauppila / Kaijonharjun ja Ritaharjun kirjastot Alakoulut Kirjasto lk 3. lk 5. lk 7. lk Kuivasjärven koulu Ritaharju (RI) Koskelan koulu Koskela (KK) Kaukovainion koulu 4. ja 6.lk (Pateniemessä) Kaukovainio 4. lk, 5. lkt, 6. lk Ritaharju (RI) 2 (Kuivasjärvellä) Yhtenäiskoulut 1 2. lk 3. lk 5. lk 7. lk Pöllönkankaan koulu (luokat 1 9) Kaijonharju (UL) Terva-Toppilan koulu (luokat 1 9) Koskela (KK) Rajakylän koulu (luokat 1 9) Rajakylä (R) Kuivasojan koulu (alakoulu) 0 0 (Rajakylän koulu) Oulun normaalikoulu (luokat 1 9) Kaijonharju (UL) Ritaharjun koulu (luokat 1 9) Ritaharju (RI ) Herukan koulu Pateniemi (PT), (Pateniemen koulu: alakoulu) Pateniemen koulu: yläkoulu Pateniemi (PT) 0 Yhteensä

19 Eteläinen alue (I ja II): Kaakkurin ja Maikkulan alueet KOULU KOULUKIRJASTON ALUEVASTAAVA Helena Nykänen Madekosken koulu KIRJASTO ALUEEN KIRJASTOYHDYSHENKILÖ Irmeli Anttila / Maikkulan kirjasto Alakoulut Kirjastot lk 3. lk 5. lk 7. lk Knuutilankankaan koulu Maikkula (MA) Lämsänjärven koulu Maikkula (MA) Heikkilänkankaan koulu Maikkula (MA) 2 Madekosken koulu Maikkula (MA) Oulunlahden koulu Sarasuon koulu Pikkaralan koulu Kaukovainion koulu 3. lk ja 5. lk Maikkula (MA) 1 1 (Maikkulassa) Kaukovainion koulu: startit ja Kaakkuri (KA) valmistava luokka (Oulunlahdessa) Yhtenäiskoulut Maikkulan yläkoulu Maikkula (MA) 3 (7 9 lkt/ Maikkulan koulu) Maikkulanraitin koulu Maikkula (MA) (1 6 lkt/maikkulan koulun yksikkö) Patamäen koulu (alakoulu) Maikkula (MA) (Maikkulan koulu) Kaakkurin koulu (luokat 1 9) Metsokankaan koulu (luokat 1 9) Pääkirjasto (PL) Yhteensä

20 Itäinen alue (I ja II): Laanilan ja Tuira Ylikiimingin alueet KOULU KOULUKIRJASTON ALUEVASTAAVA Satu Jehkonen Myllyojan koulu KIRJASTO ALUEEN KIRJASTOYHDYSHENKILÖ Päivi Virkkunen / Myllyojan kirjasto Alakoulut Kirjasto lk 3. lk 5. lk 7. lk Hintan koulu Myllyoja (H) Hönttämäen koulu Myllyoja (H) Korvensuoran koulu Talvikankaan koulu Myllyojan koulu Myllyoja (H) Oulujoen koulu Paulaharjun koulu Puolivälikangas (PV) Sanginsuun koulu Myllyoja (H) Tuiran koulu Tuira (Y ) Vesalan koulu (Ylikiiminki) Ylikiimingi (YKI) Yläkoulut Laanilan koulu 0 Merikosken koulu Tuiran kirjasto (Y ) 0 Yhtenäiskoulut Ylikiimingin koulu (luokat 1 9) Ylikiimingin kirjasto (YKI) Yhteensä

21 Läntinen alue (I ja II): Karjasillan ja Keskustan alueet KOULU KOULUKIRJASTON ALUEVASTAAVA Alakoulu: Lea Tuovinen, Kaukovainion koulu Yläkoulu: Irene Härkönen, Myllytullin koulu KIRJASTO ALUEEN KIRJASTO-YHDYSHENKILÖ Reija Loukusa-Ahonen Pääkirjasto, Lasten ja nuorten osasto Alakoulut Kirjastot lk 3. lk 5. lk 7. lk Kaukovainion koulu 1. lkt Pääkirjasto 1 (Kaukovainion srk-talo) Lintulammen koulu Pääkirjasto Teuvo Pakkalan koulu Karjasilta (KS ) Kaukovainion koulu 2. lkt ja 3. lk Pääkirjasto (PL) 2 2 (Oulunsuussa) Yläkoulut Karjasillan koulu Karjasilta (KS) 2 Pohjankartanon koulu Karjasilta (KS ) 2 Yhtenäiskoulut Kastellin koulu (luokat 1 9) Myllytullin koulu (luokat 1 9) Pääkirjasto (PL) Nuottasaaren koulu Pääkirjasto (PL) (Myllytullin koulu) Oulun kansainvälinen koulu (luokat 1 9) Pääkirjasto (PL) Erityiskoulut Yhteensä Yhteensä 69/111 35/49 42/51 18 Heinätorin yksikkö/leinonpuiston yksikkö Heinätorin koulu Kajaanintullin yksikkö/sairaalakoulun yksikkö Kajaanintullin koulu Sairaalakoulun yksikkö/ Kajaanintullin koulu PL/RLA ei Kirjastoreitti-käyntejä. Kirjastovierailuja Omppu-projektin yhteydessä. PL/RLA ei Kirjastoreitti-käyntejä. Kirjastovierailuja Omppu-projektin yhteydessä. PL/RLA ei Kirjastoreitti-käyntejä. Kirjastovierailuja Omppu-projektin yhteydessä. 21

22 Kirjallisuusdiplomi ja runokilpailu Kirjallisuustyöryhmään kuuluvat kirjastonhoitaja Anne Alarto Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastosta, lehtori Irene Härkönen Myllytullin koulusta sekä lehtori Kaisa Hautamäki (vpj) Kastellin koulusta, lehtori Saara Hintsala Myllytullin koulusta, Oulun kaupungin ohjaava opettaja ja lehtori Hanna Naalisvaara Laanilan lukiosta sekä Valveen sanataidekoulun vastaava opettaja Kati Inkala. Syksystä 2011 alkaen uusina jäseninä ovat toimineet lehtori Katariina Juntunen Oulun Lyseon lukiolta sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Erja Kemppainen Oulun seudun ammatillisesta opistosta, Pikisaaren yksiköstä. Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisopettaja Helena Nykänen Madekosken koululta. Kirjallisuustyöryhmän kehittämä ja uudistama kirjallisuusdiplomi on vakiintunut osaksi koulukirjaston tukemaa lukuharrastuksen kehittämistä. Taulukossa 10 ilmenee kirjallisuusdiplomin suorittaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus perusopetuksen oppilaista. Kuviosta 4 puolestaan näkee kolmen viime vuoden kehityksen diplomien suorittamisesta eri alueilla. Lukuvuoden suorituksista ansaitsee erityismaininnan Koskelan koulun neljä S2-diplomin suorittajaa. Madetojan musiikkilukiossa oli neljä kirjallisuusdiplomin suorittajaa ja Laanilan lukiossa yksi. Taulukko 10. Kirjallisuusdiplomin suorittaneet oppilaat lukuvuosina , ja Prosentuaalinen osuus perusopetuksen oppilaista Oppilaat Kirjallisuusdiplomin suorittaneet % 7 % 4 % 4,7 % 22

23 Kirjallisuustyöryhmä työsti syksystä 2011 alkaen Sanoja ja Saundeja -runokilpailua, joka kohdistettiin uuden Oulun peruskoululaisille ja toiselle asteelle. Lyriikkakilpailun teema liittyi paikallisuuteen (Oulun seutu, pohjoispohjalaisuus) sekä lasten ja nuorten omaan elämään. Kilpailusarjoja on neljä: lk, lk, lk sekä toinen aste. Projektin lopuksi järjestetään keväällä 2013 julkaisujuhla. Lyriikkakilpailusta voi lukea lisää osoitteesta: Helmikuussa 2012 kilpailu julistettiin avatuksi juhlallisin menoin pääkirjaston Pakkalan salissa. Kilpailun suojelija on Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Kevään aikana lapset ja nuoret työstivät sekä kouluilla että kotona runoja. Syksyllä 2012 Aleksis Kiven päivänä palkitaan jokaisen sarjan kolme parasta runoa. Tuotoksista tullaan julkaisemaan keväällä 2013 runokirja, jossa on mukana CD-levy. Tarkoituksena on säveltää osa runoista lauluiksi. Mukaan on kutsuttu neljä Oulun seudun säveltäjää. Runokirjaan tuleva kuvitus pyydetään uuden Oulun kuvataideluokkien opiskelijoilta Pohjoinen Itäinen Läntinen Eteläinen Kuvio 4. Kirjallisuusdiplomin suorittajat alueittain kolmena viime lukuvuonna Koulukirjasto-opettaja Anne Rintala, Kaukovainion koulu 23

24 Yhteiset tapahtumat, koulutukset ja projektit Monet kirjallisuuteen ja tiedonhankintaan liittyvät koulutukset, tapahtumat ja projektit kokoavat ajankohtaisten asioiden pariin niin kaupunginkirjasto- kuin koulu- ja koulukirjastoväen. Osaamisen jakaminen on yhteistyötä parhaimmillaan. Yhdessä ja erikseen -koulun ja kirjaston yhteistyöpäivä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupungin koulukirjasto ja Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto järjestivät jo neljännen kerran Yhdessä ja erikseen -koulun ja kirjaston kehittämispäivän Pakkalan salissa. Tällä kertaa koulutuspäivän teemana olivat runot. Ohjelmasta vastasivat Oulun kaupungin omat osaajat Kati Inkala, Hanna Naalisvaara, Reija Loukusa-Ahonen ja Miia Paani. Päivän aikana valotettiin lyriikan roolia osana sanataidekasvatusta, kuultiin ja nähtiin nuorten tekemiä digirunoja ja runovideoita sekä vinkattiin runoja. Marita Turtinen kertoi runovideoprojektista Iissä ja Yli-Iissä vuonna 2010 ja lauluntekijä Heikki Salon opastuksella perehdyttiin rocklyriikkaan. 24

25 Koulukirjastoviikko vko 40 Myös koulukirjastoviikon teemana oli runot ja lyriikka. Syksyn aluekokouksissa annettiin vinkkejä runojen käsittelystä opetuksessa. Koulukirjastoviikolla kaupunginkirjasto järjesti jälleen kirjavinkkauksia, joita koulut saivat halutessaan varata. Kirjavälityksen järjestämä Näin on kirjat kirjailta pidettiin Nuoruus nyt Kaupunginkirjaston järjestämässä Nuoruus nyt -koulutuspäivässä musiikkiterapeutti, kirjailija Jukka Tervo puhui luovan kokemisen ja tekemisen merkityksestä nuoruusiässä, erikoiskirjastonhoitaja Jani Nieminen vastasi kysymykseen Kasvattaako kirjasto? ja kirjallisuudentutkija, kirjailija Myry Voipio analysoi uusimman nuortenkirjallisuuden piirteitä. Lisäksi Salla Simukka kertoi nuortenkirjailijan Ilon ja harmin hetkistä 2010-luvun Suomessa. Väitöstilaisuus Eeva Kurttila-Matero väitteli tohtoriksi Oulun yliopistossa Väitöskirjan aiheena oli School library: a tool developing the schools s operating culture. Kirjasaari - lasten ja nuorten kirjavuosi 2011 Kaupunginkirjasto järjesti esittelyn vuonna 2011 ilmestyneistä lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjoista koulukirjasto-opettajille ja kirjaston ammattilaisille. Vuoden 2011 kirjasatoa -tilaisuus Kaupunginkirjasto esitteli vuonna 2011 ilmestynyttä aikuisten kauno- ja tietokirjallisuutta Pakkalan salissa koulun ja kirjaston henkilökunnalle. Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa Valtakunnallisten koulukirjastopäivien teemana oli Koulukirjastot ja oppiminen 2010-luvulla. Oulusta mukana oli kahdeksan hengen ryhmä, joka toivotti koulukirjastoväen tervetulleeksi valtakunnallisille Koulukirjastopäiville Ouluun. Omppu-projekti Oulun kaupunginkirjastossa Syksyn 2011 koulukirjaston aluekokouksissa aluevastaavat informoivat kirjasto-opettajia Opetusministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamasta Omppu-projektista, jonka tarkoituksena on erityisryhmien kirjastopalveluiden kehittäminen lasten ja nuorten palveluissa. Omppu-kokoelma sopii hyvin lapsille ja nuorille, joilla on esimerkiksi luki- tai oppimisvaikeuksia, kielellisiä erityisvaikeuksia, kehitysvamma, näkö- tai kuulovamma. Kokoelman aineisto soveltuu myös maahanmuuttajalapsille ja -nuorille selkeytensä ja helppolukuisuutensa vuoksi. Lisätietoa Omppu-hyllystä löytyy kaupunginkirjaston kotisivuilta lasten ja nuorten sivujen yhteydestä: ouka.fi/oulu/kirjasto/omppu-kokoelma. Kirjastossa aineiston tunnistaa sinisestä Omppu-hahmosta. 25

26 Itsearviointia ja tulevan lukuvuoden haasteita Lukuvuoden alussa Uuden Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluihin kuuluu Oulun lisäksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin koulut ja niiden koulukirjastot. Uskomme, että Oulun pitkäjänteinen koulukirjaston kehittämistyö, toimiva alueverkosto, kaupunginkirjaston ja koulukirjaston Kirjastoreitti -toiminta ovat sovellettavissa myös uudessa Oulussa. Lukioasteen järjestelmällisen tiedonhankinnantaitojen opetuksen jatkaminen on edelleen haaste. Olemme avoimia uusille ideoille, joita ympäristökunnissa on kehitetty ja joita voidaan soveltaa isossa yhteisessä kunnassamme. Lukuvuodelle on edelleen haasteena saattaa päätökseen kanta-oulun koulukirjastojen luettelointi ja sähköisen lainausjärjestelmän käyttöönotto. Uuden Oulun kaikkien koulukirjastojärjestelmien synkronointi onkin jo uusi haaste. Tähän liittynee myös tuki- ja ohjausryhmän tehtävä valmistella ja tehdä esitys siitä, millainen tietokantaratkaisu on järkevä. Tulevan lukuvuoden haasteena on opettajien kouluttaminen tiedonhankinnantaitojen opettamiseen. Valmisteilla on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen järjestämä Tiedonhaku, -hallinta ja verkon resurssit -kurssi. Opetusministeriön rahoittama ja Oulun yliopiston toteuttama lukuharrastuksen lisäämiseen tähtäävä Lukuintohanke tulee olemaan yksi tärkeä koulukirjaston yhteistyömuoto. Iloksemme projektin vetäjä on Tietoyhteiskunnan koulukirjasto hankkeen projektipäällikkö, yhteistyökumppanimme FT Eeva Kurttila-Matero. Hän väitteli tohtoriksi aiheena Oulun tietoyhteiskunnan koulukirjaston kehittäminen. Syksyllä toteutetaan viidennen kerran Yhdessä ja erikseen koulun ja kirjaston yhteistyöseminaari osana Koulukirjasto-opettaja Lea Tuovinen, Kaukovainion koulu koulukirjastoviikon ohjelmaa. Tulevan seminaarin teemana on Kirjasta elokuvaksi. Ohjelmassa on vinkkejä ja käytännön kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Keväällä järjestetään joka toinen vuosi toteutettavat Opetushallituksen koulukirjastopäivät Oulussa. Koulukirjastopäivien valmistelu on jo käynnistynyt. Näin haluamme järjestää antoisan koulutustapahtuman, jonne toivottavasti saadaan vieraita niin pohjoisesta kuin etelästäkin. 26

27

28 Kuvat: Kaukovainion koulukirjasto, Helena Valtakorpi Taitto ja painatus: Oulun Konttori, painatuskeskus 28

Mitä on tehty? Mitäs nyt? - Katse tulevaan menneen pohjalta. Kehittämissuunnitelma. Toimintakertomus. Lukuvuosi

Mitä on tehty? Mitäs nyt? - Katse tulevaan menneen pohjalta. Kehittämissuunnitelma. Toimintakertomus. Lukuvuosi Mitä on tehty? Mitäs nyt? - Katse tulevaan menneen pohjalta Kehittämissuunnitelma 2014 2016 Toimintakertomus Lukuvuosi 2012 2013 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 I Navigointia tulevaan 4 1. Koulukirjaston

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston informaatikko: Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto

Kaupunginkirjaston informaatikko: Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto KIRJASTOREITTI Kirjastoreitin yhteistyökoulut ja -kirjastot opetustoimen aluejaon mukaisesti KESKINEN ALUE Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto irene.harkonen@eduouka.fi

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston informaatikko: Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto

Kaupunginkirjaston informaatikko: Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto KIRJASTOREITTI Kirjastoreitin yhteistyökoulut ja -kirjastot opetustoimen aluejaon mukaisesti KESKINEN ALUE Irene Härkönen, Myllytullin koulu, Reija Loukusa-Ahonen, Kastellin kirjasto irene.harkonen@eduouka.fi

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016 Kouluverkkoselvitys - perus- ja lukioverkon vaihtoehdot Valtuustoinfo 1.2.2016 HAUKIPUTAAN LUKIO > (345) TYK Pateniemi + Merikoski > (522) RAKSILAN LUKIO > (Kiiminki + Laanila + Oulunsalo) > (800) OULUN

Lisätiedot

Kirjastopalveluiden johtaja: Jouni Pääkkölä p

Kirjastopalveluiden johtaja: Jouni Pääkkölä p KIRJASTOREITTI Kirjastoreitin yhteistyökoulut ja -kirjastot opetustoimen aluejaon mukaisesti KESKINEN ALUE Koulukirjaston aluevastaavat: Seija Karvonen p. 050 341 3980 seija.karvonen@ouka.fi Irene Härkönen,

Lisätiedot

Jouni Pääkkölä p

Jouni Pääkkölä p KIRJASTOREITTI Kirjastoreitin yhteistyökoulut ja -kirjastot opetustoimen aluejaon mukaisesti KESKINEN ALUE Koulukirjaston aluevastaavat: Juha Veteläinen p. 050 341 3980 juha.vetelainen@ouka.fi Irene Härkönen,

Lisätiedot

Oulun varhaiskasvatuspalvelut 2014

Oulun varhaiskasvatuspalvelut 2014 Oulun varhaiskasvatuspalvelut 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Martinniemen päiväkoti Aseman

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu.8.1 LIKES-tutkimuskeskus 0 35 30 5 15 10 5 0 35 Arvioinnin täyttäneet koulut 1 Alakoulut Yläkoulut Yhtenäiskoulut (Tilastokeskuksen (1) mukaan kouluja yhteensä 5)

Lisätiedot

Opo- hankkeen kehittämisryhmä

Opo- hankkeen kehittämisryhmä Oulun seudun kunnat Opo- hankkeen kehittämisryhmä Hailuoto: Kaisa Kinnunen Haukipudas: Seppo Rantahalvari/Päivi Salmela Kempele: Kai Kela opo/apulaisrehtori Kiiminki: Outi Junttila Liminka: Arja Vesa Lumijoki:

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Alustavat vaihtoehdot

Kouluverkkoselvitys. Alustavat vaihtoehdot Kouluverkkoselvitys Alustavat vaihtoehdot 10.2.2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko. Esittelydiat Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko. Esittelydiat Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko Esittelydiat Mika Penttilä 5.2.2018 Tavoitteena Laatu ja vaikuttavuus Laaja valmistelu ja analysointi OPS ja uudet oppimisympäristöt Kuntalaispalaute Oppilasmäärien

Lisätiedot

Sarja Pelit Kenttä Aika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos

Sarja Pelit Kenttä Aika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos Sarja Pelit Kenttä Aika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos 5.lk TYTÖT 5.lk TYTÖT 25 joukkuetta Lohko A 1 9.00 Myllyojan koulu 1 Tuiran koulu 1 Lohko A Lohko D 1 9.30 Myllyojan koulu 1 Ritaharjun koulu 4 Myllyojan

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Sarja Pelit KenttäAika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos. Pelit KenttäAika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos

Sarja Pelit KenttäAika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos. Pelit KenttäAika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos Sarja Pelit KenttäAika Joukkue 1 Joukkue 2 Tulos 1.-2. lk tytöt 1.-2. lk tytöt Alkusarja 1 9.15 Tuiran koulu 1 lk/1 Kuivasojan koulu 1 1 9.30 Tuiran koulu 1 lk/2 Pöllönkankaan koulu 1 1 9.45 Tuiran koulu

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA. UINTIVUOROT syksy kevät 2018 (päivitetty )

HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA. UINTIVUOROT syksy kevät 2018 (päivitetty ) HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA UINTIVUOROT syksy 2017 - kevät 2018 (päivitetty 31.7.2017) Esiopetussuunnitelman mukainen viikon vesileikkikoulu järjestetään tulevana kautena alla olevan aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Oulun kaupungin Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma

Oulun kaupungin Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma Oulun kaupungin Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma OPETUSTOIMI Oulun kaupungin Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma Julkaisija: Opetustoimen tukipalvelut Kehittämisyksikkö Oppis PL 17, 90015

Lisätiedot

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Hyvinvoinnin monialaisuus sivistys- ja kulttuuripalveluissa Uudenlainen asenne palvelujen järjestämisessä ja

Lisätiedot

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja 1(24) Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja Mahdolliset WC-tilat päätepysäkeille Kuljettajavaihtojen ja taukojen suunnittelu sekä WC-tilojen järjestäminen kuuluu liikennöitsijälle. Paikkatoiveet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

MATO luonnoksen esittely

MATO luonnoksen esittely Maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2014-2018 MATO luonnoksen esittely 24.4.2013 MATO seminaari, Jouni Kurttila MAAPOLIITTINEN OHJELMA (MAPO) Maapoliittiset linjaukset sisältävä maapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa. Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014

Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa. Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014 Omatoimikirjastoja ja monipalvelupisteitä: Oulun kirjasto muutoksessa Kirsi Kasto, aluekirjastopäällikkö 4.11.2014 Uusi Oulu 1.1.2013 Kuntaliitos 1.1.2013: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii

Lisätiedot

Tietojohtaminen muutostilanteessa. kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä

Tietojohtaminen muutostilanteessa. kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä Tietojohtaminen muutostilanteessa kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä Tietojohtaminen Oulun kaupungissa Tietojohtamisella tuetaan kaupungin päätöksentekoa ja johtamista sekä toiminnan, palveluiden ja

Lisätiedot

Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011

Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011 Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011 2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 2. Peruskoulut ja koululaiset... 3 2.1. Oulun seudun peruskoulujen oppilasmäärien kehitys 1999 2010... 3 2.2.

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Omppu-diplomivihko 3.-4. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen

Lisätiedot

Mitä kuuluu koulukirjastolle? Oulun koulukirjaston kehittämis- ja toimintasuunnitelma Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä

Mitä kuuluu koulukirjastolle? Oulun koulukirjaston kehittämis- ja toimintasuunnitelma Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä Mitä kuuluu koulukirjastolle? Oulun koulukirjaston kehittämis- ja toimintasuunnitelma 2008 2013 Koulukirjaston tuki- ja ohjausryhmä Oulun ja Ylikiimingin peruskoulut ja kirjastot Mitä kuuluu koulukirjastolle?

Lisätiedot

OULUN ALUEURAKKA ETELÄINEN ALUE

OULUN ALUEURAKKA ETELÄINEN ALUE MÄÄRÄ- JA MUUTOSHINTALUETTELO 1 ( 5 ) OULUN ALUEURAKKA 2014 2015 ETELÄINEN ALUE KIINTEISTÖJEN ALUEIDEN TALVIHOITO ETELÄINEN ALUE Suorite Määrä Yks. AURAUS Yksikköhinta Kokonaishinta / yks. / vuosi (alv

Lisätiedot

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Missä ollaan nyt? -kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen - Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella SUURALUE 1 KESKUSTA Väestönkehitys 1999-29 ja ennuste 214-219 25 16 12 2 14 12 1 15 1 8 8 6 1 6 4 5 4 2 2 1999 24 29 214 219-6 7-12 13-24 25-64 65-1999 24 29 214 219 3 % 25 % 15 % 1 % 5 % % 1999 24 29

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Uimakoulu ja kuljetukset ovat perheille maksuttomia. Yksityiset päiväkodit hoitavat ja maksavat itse kuljetukset.

Uimakoulu ja kuljetukset ovat perheille maksuttomia. Yksityiset päiväkodit hoitavat ja maksavat itse kuljetukset. Päivitetty 7.9.2015 HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA UINTIVUOROT syksy 2015 kevät 2016 Esiopetussuunnitelman mukainen viikon vesileikkikoulu järjestetään tulevana kautena alla olevan aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 1. - 2. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen prosesseina

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen prosesseina 1 21.10.2010 Oulun kaupunki Opetustoimi Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen prosesseina 29.9.2010 Marika Aho 21.10.2010 Oulun kaupunki Opetustoimi 2 Lapsen silmät Katsovat peittelemättömästi,

Lisätiedot

Paatos. Laakealan toimijoiden valvonta 28.4.2015 Dnro 1102/11.03.08/2014

Paatos. Laakealan toimijoiden valvonta 28.4.2015 Dnro 1102/11.03.08/2014 Paatos 1(3) Laakealan toimijoiden valvonta 28.4.2015 Dnro 1102/11.03.08/2014 Jakelussa mainitut postitettujzyj_ 2015 Apteekkien sijaintialueiden maaraaminen Oulun kaupungissa PSatos LSakealan turvallisuus-

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Erikoisluokkatoiminta

Erikoisluokkatoiminta Erikoisluokkatoiminta Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten ja nuorten osallisuus: Oulun malli Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä on osallisuus? Osallisuus viittaa kuulumisen ja mukana olemisen tunteeseen kokemukseen aidosta mahdollisuudesta

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9. AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.2014 Hankeidea Taustana viiden kunnan yhdistyminen vuoden 2013 alussa (Oulu,

Lisätiedot

Tyttöjen luistelun lähtölista

Tyttöjen luistelun lähtölista Tyttöjen luistelun lähtölista Luistelukilpailut Raksilan tekojäärata 27.2.2013 Tytöt 1.lk, Short Track Koulu Aika 1. Jenny Laitio Lintulammen koulu, 41,99 2. Juulia Lohisalo Oulunsalon kkn koulu 44,53

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys

Kirjastoverkkoselvitys 2010 Kirjastoverkkoselvitys Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 11.1.2010 Sisällysluettelo 1 Toimeksianto ja työryhmän jäsenet... 3 2 Nykytila... 3 3 Kehittämisesitykset... 3 3.1 Uudenlaisia toimintakonsepteja...

Lisätiedot

HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA. UINTIVUOROT syksy kevät 2017

HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA. UINTIVUOROT syksy kevät 2017 HYVÄ PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA UINTIVUOROT syksy 2016 - kevät 2017 Esiopetussuunnitelman mukainen viikon vesileikkikoulu järjestetään tulevana kautena alla olevan aikataulun mukaisesti. Oulun uimahallissa

Lisätiedot

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut Itäinen alue Vaihtoehtotarkastelut Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Yli-Iin palvelukeskittymä Jakkukylän osakuntaliitos

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 18.1.2018, Keskinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Kyösti Oikarinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Pohjoinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Pohjoinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 9.1.2018, Pohjoinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Satu Haapanen, sivistys- ja kulttuurilautakunnan

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS

KOULUVERKKOSELVITYS Kuva Myllyojan koulusta vuodelta 2006. Kuva Lyseon lukiosta vuodelta 2006. Kuva Metsokankaan monitoimitalosta vuodelta 2009. KOULUVERKKOSELVITYS 2010-2020 Työryhmä, 10.1.2010: Pekka Pasanen (pj.) Rami

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Työyksikkö Työnhakulomakkeella näkyvä yksikön nimi Työtehtävät. Business Oulu liikelaitos/matkailu ja markkinointi

Työyksikkö Työnhakulomakkeella näkyvä yksikön nimi Työtehtävät. Business Oulu liikelaitos/matkailu ja markkinointi 1 Työyksikkö Työnhakulomakkeella näkyvä yksikön nimi Työtehtävät Business Oulu liikelaitos Matkailu ja markkinointi Business Oulu liikelaitos/matkailu ja markkinointi Matkailuneuvojan tehtävät (asiakaspalvelu,

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Yhdessä ja erikseen koulun ja kirjaston kehittämispäivä Oulun pääkirjastossa

Yhdessä ja erikseen koulun ja kirjaston kehittämispäivä Oulun pääkirjastossa Anne Heinonen Yhdessä ja erikseen koulun ja kirjaston kehittämispäivä Oulun pääkirjastossa 28.9.2017 Monilukutaituri Mediaviidakossa hankkeen esittely Tuon terveisiet Mediakasvatuskeskus Metkasta ja erityisesti

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Oulun kaupungin katuverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Oulun kaupungin katuverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015 Oulun kaupungin katuverkon kohteet Mittauspisteet: MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 113 Oulunsuu Sairaalanrinne

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 12 Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän asettaminen vuosille 2017-2019 HEL 2013-010767 T 00 01 06 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 4/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 4/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 7 Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän asettaminen HEL 2013-010767 T 00 01 06 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa yleisten

Lisätiedot

1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä.

1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä. LIIKUNTASIHTEERIN TOIMINTAKERTOMUS 1.8.2016-31.7.2017 1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä. 2. KAUPUGIN

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Oulun Seudun Tele & Audio Oy on antenni-, äänentoisto- ja AV-laitteiden myyntiin, asennukseen ja huoltoon erikoistunut yritys.

Oulun Seudun Tele & Audio Oy on antenni-, äänentoisto- ja AV-laitteiden myyntiin, asennukseen ja huoltoon erikoistunut yritys. Oulun Seudun Tele & Audio Oy on antenni-, äänentoisto- ja AV-laitteiden myyntiin, asennukseen ja huoltoon erikoistunut yritys. Äänentoistolaitteiden pääasiallisimmat kohteet ovat julkiset liikerakennukset,

Lisätiedot

Sivistys-ja kulttuuripalveluiden Palveluverkkoselvitys. Kaupunginhallitus, sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys-ja kulttuuripalveluiden Palveluverkkoselvitys. Kaupunginhallitus, sivistys- ja kulttuurilautakunta Sivistys-ja kulttuuripalveluiden Palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus, sivistys- ja kulttuurilautakunta 30.11.2017 Tarkastelunäkökulmana tulevaisuuden kunta ja Oulun kaupunki maakuntakeskuksena Valmistelutilanne

Lisätiedot

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta 3 poissaolopäivänä luokanvalvoja ottaa yhteyden kotiin Syy poissaoloille aiheellinen Epäillään

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi OPS-PROSESSI Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 1.9.2011 1 Lukuvuosi 2010-2011 1.9.2011 2 Oppilaan tuen muutokset enorssi -koulutus

Lisätiedot

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen Elokuu 2008 joulukuu 2011 Opetushallituksen rahoitus Oulun kaupungin

Lisätiedot

Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista

Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.9.2017 Tommi Tuominen Miten resurssit ovat muuttuneet? Opetushenkilökunnassa? Koulunkäynninohjaajissa? Jakotunneissa?

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.8.2013 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Lyhyt katsaus hankkeen toimintaan

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys 2017

Palveluverkkoselvitys 2017 Palveluverkkoselvitys 2017 22.11.2017 KH iltakoulu 11.10.2017 Tulevaisuuden kunta ja Oulun kaupunki maakuntakeskuksena Uusilla toimintatavoilla luodaan Oulua 2026 HYVINVOINTI KOULUKAUPUNKI LAPSET JA NUORET

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet... 3 Rotokollan osapuolet...

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2017 2018 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.5.2017 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Arviointi ja kehittäminen Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulun lukuvuoden 2016-2017 kehittämiskohteet (luonnos) koulun tason arviointi (luonnos) Lautakunnantason arviointi (luonnos) Oppimisen

Lisätiedot

TERVETULOA LAANILAN LUKIOON!

TERVETULOA LAANILAN LUKIOON! TERVETULOA LAANILAN LUKIOON! MIKSI LAANILAN LUKIO? Sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille Luovuus Osallisuus Vastuullisuus Empaattisuus Uusien opiskelijoiden tukeminen Laanilassa LUKUJÄRJESTYS

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Poikien luistelukilpailun tulokset

Poikien luistelukilpailun tulokset Poikien luistelukilpailun tulokset Raksilan tekojääradalla 27.2.2013 Pojat 1.lk, Short Track, 2 Koulu Aika 1. Eskola Lauri Teuvo Pakkalan koulu 37,02 2. Arttu Tuhkala Ritaharjun koulu 37,33 3. Oskar Hokka

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisohjelma

Maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2014-2018 Maankäytön toteuttamisohjelma 2014-2018 Kaupunkisuunnittelun seminaari 18.10.2013 STRATEGISET SUUNNITELMAT MAAPOLIITTINEN OHJELMA (MAPO) Oulussa maapoliittiset linjaukset sisältävä maapoliittinen

Lisätiedot