4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22"

Transkriptio

1 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite kehittää ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Tästä huolimatta, emme voi varmistaa, ettei häiriöitä tapahtuisi tietyissä asennuksissa. Jos laite häiritsee radio- tai televisiosignaalin vastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla laitteesta virta, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä. Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE- merkillä varustetut yksiköt noudattavat seuraavia standardeja ja direktiivejä: Harmonisoidut standardit: EN ja EN EU-direktiivit:73/23/EEC, Neuvoston direktiivi tietyillä jänniterajoituksilla käytettäville laitteille 93/68/EEC, Lisädirektiivi 73/23/EEC 89/336/EEC, Neuvostodirektiivi, liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen 92/31/EEC, Lisädirektiivi 89/336/EEC, Liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen EU- yhdenmukaisuusvakuutus on saatavissa laitteille CE- merkillä. Käyttö- ja asennusohje I

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Järjestelmäkuvaus Yleiskuvaus Järjestelmäkokoonpano Turvallisuusohjeet Varastointi Asennus Ympäristö Takapaneeli Liittäminen verkkovirtaan ja kuormitukset ( VA) Oletusasetukset tehtaalla Tietokone- ja hälytysliitännät EPO- portti (hätäsammutus) Toimintojen käyttöohje UPS:n käynnistys ja sammutus Painikkeiden toiminnat Ohjauspaneelin toiminnot UPS- viestien tulkinta Vianetsintä Ylläpito Tekniset tiedot VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE VAROITUS! (UPS-LAITTEESSA ON SISÄISET AKUT): Sähköiskuvaara Laitteen sisällä on vaarallisia sähköä johtavia osia, jotka ovat yhteydessä akkuihin myös ulkoisen virransyötön ollessa irtikytkettynä. VAROITUS! (Ei käyttäjän huollettavia osia): Sähköiskuvaara Laitteen kotelointia ei saa avata. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. VAROITUS (Akkusyöttöä ei ole eristetty): Sähköiskuvaara. Akkupiiriä ei ole erotettu vaihtovirtatulosta ja akun napojen ja maan välillä voi olla hengenvaarallisia jännitteitä. Mittaa ennen koskemista. VAROITUS (Sulakkeet): Palovaaran vähentämiseksi on sulakkeita vaihdettaessa käytettävä aina samantyyppisiä ja saman luokan sulakkeita. VAROITUS: Tarkoitettu asennettavaksi valvottuun ympäristöön. VAROITUS: Älä koskaan altista akkuja tulelle räjähdysvaara. VAROITUS: Akkuja ei saa avata ja niitä on käsiteltävä varoen. Akkuneste voi aiheuttaa iho- ja silmävaurioita. VAROITUS: Akkuun voi sisältyä sähköiskun ja voimakkaiden oikosulkuvirtojen riski. Seuraavia varotoimenpiteitä on noudatettava akkujen parissa työskenneltäessä Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla UPS-laite virransyötöstä ennen tietoliikennekaapelin kytkemistä. Kytke virtajohto takaisin, kun kaikki signaalikaapelit on ensin kytketty. Akkujen huollon saa suorittaa tai sitä valvoa vain akkutekniikkaan ja varotoimiin perehtynyt henkilöstö. Asiattomat henkilöt on pidettävä poissa akkujen luota. II III

3 Tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet ovat tärkeitä ja niitä on noudatettava tarkoin kaikissa UPSlaitteen ja sen akkujen asennus- ja huoltotöissä. VAROITUS! Laitteessa on vaarallisen korkea jännite. Jos UPS-merkkivalo palaa, laitteen lähtöliitännöissä voi olla hengenvaarallinen jännite vaikka laitetta ei olisi kytketty pistorasiaan, koska akut saattavat syöttää edelleen jännitettä lähtöliitäntöihin. Pyri tekemään kaikki asennukset sisätiloissa ja ilman ollessa puhdasta sähköä johtavista hiukkasista sekä sellaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, jotka vähentävät sähköiskun vaaraa. On turvallisinta kytkeä laite irti sähköverkosta irrottamalla liitäntäjohto. Varmista, että laite sijoitetaan helposti käsiteltävän pistorasian lähelle. Akun vaihtoa lukuun ottamatta kaikki muut huoltotyöt on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Ennen huoltoa, korjausta tai kuljetusta on varmistettava, että laite on täysin sammutettu ja kytketty irti. Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöohjeesta. Erikoissymbolit Seuraavia symboleita käytetään UPS:ssa, varoituksissa: SÄHKÖISKUVAARA Seuraava symboli varoittaa sähköiskun mahdollisuudesta. VAROITUS: KATSO KÄYTTÖOHJE Katso lisätietoja käyttöohjeesta, kuten tärkeät käyttö- ja ylläpito-ohjeet. 1. Johdanto Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot koskevat yksivaihe VA, häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmiä, niiden perustoimintoja, käyttötoimintoja ja hätätilanteita. Se sisältää tämän lisäksi ohjeita laitteen lähettämisestä, säilytyksestä, käsittelystä ja asennuksesta. Vain yksityiskohtaiset UPSyksikön vaatimukset on kuvattu tässä, ja asennus on suoritettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sähköasennusten on myös noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä asennukset, koska sähköasennuksen vaarojen laiminlyönti voi olla kohtalokasta. 2. Järjestelmäkuvaus Usea eri herkkä sähkölaite pysyy UPS:n ( häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä) suojaamana, kuten tietokoneet, työasemat, prosessin ohjausjärjestelmät, telekommunikaatiojärjestelmät, myyntipäätteet ja muut tärkeät laitteet, jne. UPS:n tarkoitus on suojata näitä järjestelmiä heikolta jännitteeltä, sähkökatkoksilta tai muilta siihen liittyviltä ongelmilta. Sähköhäiriöt voivat esiintyä useassa eri muodossa ja aiheuttaa ongelmia verkkovirtaan, kuten salamaniskut, sähköyhtiön viat ja radiolähetykset moottoriin ja ilmastointilaitteisiin jne. Tästä syystä herkkien sähkölaitteiden suojaus sähkökatkosten, matalan tai korkean jännitteen, jännitteen vaihtelujen, taajuusvaihtelujen, kohinan jne. varalta on tärkeää. Sähkövikojen estämiseksi pääsemästä tärkeisiin järjestelmiin ja vioittamaan ohjelmia, laitteistoja ja aiheuttamaan toimintohäiriöitä varusteisiin, UPS auttaa säilyttämään tasaisen jännitteen, eristämään kriittiset kuormitukset tarvittaessa ja puhdistamaan tuotettavan verkkovirran. 2.1 Yleiskuvaus Kaksoismuunnostekniikka online-ups:ssa, takaa katkeamattoman, puhtaan 1-vaihevirran tärkeisiin järjestelmiin, pitäen samalla akut ladattuina verkkovirran sähkökatkoksista huolimatta. Jos sähkökatkos kestää kauemmin kuin UPS:än valmiusaika, sammuu se akkujen purkautumisen estämiseksi, ja kytkeytyy päälle automaattisesti jännitteen palatessa ja aloittaa akkujen lataamisen. TURVALLINEN MAADOITETTU LIITIN Ilmaisee turvallista maadoitusta VIRTA PÄÄLLÄ/POIS Painamalla tätä painiketta käynnistät/sammutat sahköpistokkeen ja ilmaisinvalon. Älä hävitä UPS:aa tai UPS-akkuja, koska siinä voi olla venttiilisäätöisiä, lyijyhappoakkuja. Kierrätä akut. Kuvassa 1 näytetyn lohkokaavion mukaan: Tulosuodatin rajoittaa verkkovirran vaihteluja Akkujen latauksen ylläpitämiseksi, verkkovirta korjataan ja säädetään syöttövirrassa invertteriin ja akun muuntimeen. Vaihtovirta muutetaan tasavirraksi invertterissa. Virta saadaan akusta sähkökatkoksen aikana. Muunnin lisää jännitteen sopivaksi invertterille. IV 1

4 2.2 Järjestelmäkokoonpano PFC & Tehostin ~ / = Akku Suodatin Invertteri / Ohituskatkaisin Ohjaus & Valvonta Suodatin Laturi & Akkukytkin Valvontapaneeli RS232 tai USB Aukko Järjestelmä koostuu UPS-laitteesta ja ulkoisesta varakäyntiakusta. Paikasta ja kuormitusvaatimuksista riippuen, on joitakin lisävarusteita saatavissa räätälöityyn ratkaisuun. UPS-järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida seuraavat. Suojatun järjestelmän kokonaisvaatimusten on muodostettava nimellisvirtateho (VA). Salli marginaali tulevalle laajennukselle tai tehovaatimusten mittausvirheille. Tarvittava varakäyntiaika ilmaisee tarvittavan akun koon. Jos kuorma on alle UPS:n nimellisvirtateho, on todellinen varakäyntiaika pidempi. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä: Kuva 1. Lohkokaavio Tehon optimointitoiminto Tehon optimointitoiminto on uusi toiminto UPS:ssa, joka lisää kustannustehokkuutta, minimoi tehohävikin ja alentaa virrankulutusta. Vaihto ohitus- ja online-tilan välillä tapahtuu automaattisesti ja verkkovirran olosuhteiden mukaisesti. Online-tilaa voidaan käyttää sähkökatkosten aikana ja ohitustilaa virransyötön ollessa virheetön parhaan tehokkuuden saamiseksi. Epäsäännöllisyydet voidaan havaita alle sekunnissa, ja online-tila aktivoituu välittömästi. Kytkeytyminen online-tilaan tapahtuu kun syöttöjännite on ±10% ulkopuolella tai nimellijännite (±15% valittavissa), kun syöttötaajuus on ±3Hz ulkopuolella tai syöttöä ei ole käytettävissä. Vaikka korkeateho on vakiona, on toiminta online-tilassa oletuksena. Ohitustila voidaan aktivoida LCD-näytöltä, mutta online-tilaa voidaan pitää jatkuvasti käytössä halutessa. Vapaakäyntitila UPS toimii vapaakäyntitilassa kun syöttötaajuus on valitun syöttötaajuusalueen ulkopuolella. Vapaakäyntitila on käytössä kun ulostulotaajuus ei vastaa syöttötaajuutta. Kun UPS käynnistetään, on havaittu taajuussäätö 50 tai 60 Hz ±0.25Hz. Katso ohjeet kappaleesta 7.2, jos haluat ohitustilan olevan käytössä vapaakäyttötilassa. Diagnostiset testit Kun käynnistät UPS:aan, suoritetaan diagnostiikkatestit, jotka tarkastavat elektroniikan, akun ja raportoi mahdolliset ongelmat LCD-näyttöön, automaattisesti. Kehittynyt akkujen hallintajärjestelmä valvoo akkujen kuntoa jatkuvasti ja lähettää varoituksen, jos niiden vaihto on suoritettava. Muussa tapauksessa akkutesti suoritetaan normaalissa toimintotilassa joka 30 päivä ja mahdolliset ongelmat esitetään LCD-näytöllä. Ulkoiset akkukotelot Muuntajan kotelot Ylläpidon ohituskytkimet Liitettävyysvalinnat (relekortti, SNMP/WEB kortti) Seuraavat UPS-mallit ovat saatavissa Malli Varakäyntiaika sisäinen akku Latausaika 90% kapasiteettiin UPS 4000VA 4min 4 tuntia UPS 5000VA 4min 4 tuntia UPS 6000VA 7min 4 tuntia UPS 8000VA 4min 4 tuntia UPS 10000VA 4min 4 tuntia UPS 12000VA 8min 4 tuntia UPS 15000VA 6min 4 tuntia UPS 20000VA 4min 4 tuntia Ulkoisia akkukoteloita on saatavissa jos lisää varakäyttöaikaa tarvitaan. Paitsi ensimmäisen 24 tunnin aikana käynnistyksestä, jolloin UPS on lataustilassa (katso kappale 7.2), diagnostiikkatesti voidaan suorittaa manuaalisesti etupaneelista milloin tahansa. 2 3

5 3. Turvallisuusohjeet 4. Varastointi Tässä esitetyt ohjeet ovat tärkeitä koko henkilökunnalle. Lue myös UPS-turvaohjeet. Varastointi ja kuljetus Käsittele erittäin varovasti, koska akut sisältävät suuren määrän energiaa. Pidä yksikkö aina pakkauksessa merkityssä suunnassa äläkä koskaan pudota yksikköä. Asennus Jos palavia nesteitä tai kaasuja on olemassa tai huone on ilmatiivis, muodostaa tämä turvallisuusriskin, jossa sähkölaitteita ei tule käyttää. Tässä käyttöohjeessa olevat ohjeet kuvaavat turvallisen UPS-laitteen asennuksen. Kyseisten vaaratilanteiden laiminlyöminen voi olla kohtalokasta, joten säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. VAROITUS! Neuvomme erityisesti olemaan avaamatta UPS-laitteen koteloa, koska komponenteissa on korkeita jännitteitä ja niihin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Vain valmistajan huoltoteknikko tai muu valtuutettu edustaja saa huoltaa laitetta. UPS-laitteen lähtöliitännät ovat jännitteisiä, vaikka laitetta ei olisi kytketty sähköverkkoon, koska laitteessa on oma energianlähde. Käyttäjälle sallitut toimenpiteet Käyttäjä saa tehdä vain seuraavaa: Käynnistää ja sammuttaa UPS-laitteen Käsitellä käyttöliittymää Kytkeä liitäntäkaapelit Kaikki em. toimenpiteet on suoritettava ehdottomasti tämän käyttöohjeen ohjeita noudattaen. Suurinta mahdollista varovaisuutta tulee noudattaa ja kaikki poikkeamat ohjeista voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle. Jos UPS-laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, on toimittava seuraavasti: Pidä laite alkuperäisessä pakkauksessa ja kuljetuslaatikossa Varastointilämpötilan on oltava välillä +15 C +25 C Varmista, että laite on täysin suojattu vedeltä ja kosteudelta ja kostealta ilmalta. Akkujen kapasiteetin ylläpitämiseksi UPS-laitetta on ladattava vähintään kahdeksan tuntia joka seitsemäs kuukausi. 5. Asennus 5.1 Ympäristö Varmista, että teknisten tietojen mukaiset ympäristömääräykset ja -vaatimukset täyttyvät. Muussa tapauksessa emme voi taata ihmisten turvallisuutta emmekä laitteen tarkoitetun mukaista toimintaa. Tärkeitä seikkoja, kun valitset UPS-järjestelmän ja akkujen sijoituspaikkaa. Vältä äärilämpötiloja ja ilmankosteutta. Akkujen kestoikä on optimaalinen suosituksen mukaisella lämpötila-alueella +15 C +25 C. Suojaa laitteet kosteudelta. Tila- ja ilmanvaihtovaatimusten on täytyttävä. Varmista, että UPS-laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten (vähintään 100 mm laitteen taakse ja 50 mm sivuille). Varmista, että UPS-laitteen etupaneeli on aina helposti käsiteltävissä. Ulkoiset akkukaapit on asennettava UPS-laitteen viereen tai alle. Varoitus! UPS ja ulkoinen akkupakkaus on asennettava samaan paikkaan. Jos UPS ja ulkoinen akkupakkaus sijoitetaan näköetäisyyden ulkopuolelle toisistaan, on käyttäjän lisättävä turvakatkaisin UPS:n viereen, paikallisen viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 5 4

6 5.2 Takapaneeli 4K/5KVA (120VDC) Takapaneeli ULKOINEN AKKU (VALINNAIN EN) VERKON TRANSIENT TISUOJA VIRTAKYT- KIN TIEDOSNSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB ULKOINEN AKKU VERKON TRANSIENTTISUOJA TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB INV. MAINT. YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDOSNSIIR TOLIITÄNTÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) 6KVA takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) VIRTAKYT- KIN ON ON LÄHTÖ- LIITÄNTÄ LÄHTÖLIITÄNTÄ 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ LIITÄNTÄLOHKO LIITÄNTÄLOHKO AKKULIITIN (KÄYTÄ 2 AKKUA MAX..) OUT IN VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V E/F/G/I TYYPPI) VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V IEC TYYPPI) NOLLA US TIEDONSIIRTOÖIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 ULKOINEN AKKU USB VERKON TRANSIENTTISUOJA LÄHTÖLIITÄNTÄ LIITÄNTÄLOHKO VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V NEMA TYYPPI) 6 7

7 INV. 6KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) 8K~10KVA Takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) PÄÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) EPO RS232 NOLLAUS OUT IN YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDON- SIIRTOLIITÄNTÄ TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ USB (VALINNAI- NEN) ON ON AKKULIITIN (MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) KYTKIN 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ AKKULIITIN (MAX 2 AKKUA.) OUT IN NOLLAUS INV PÄÄ YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) ON ON 8 9

8 USB (VALINNAINEN 8K~10 KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) OUT IN USB (VALINNAINEN 12KVA takapaneeli (ISO ja ISO) OUT IN LIITÄNTÄ RS232 EPO RS232 EPO LIITÄNTÄ ON ON ON INV ON ON ON INV PÄÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) PÄÄ AKKUKATKAISIJA TULOKATKAISIJA LÄHTÖKATKAISIJA AKKUKATKAISIJA HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) 10 11

9 5.3 Liittäminen verkkovirtaa ja kuormitukset ( VA) 15/20 KVA Takapaneeli (ISO ja ISO) Vain valtuutettu teknikko, joka noudattaa voimassa olevia turvastandardeja, saa asentaa laitteen. Asennuksen on tämän lisäksi noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. USB OUT IN Noudata asennus- ja turvallisuusohjeita tarkasti, muussa tapauksessa voi asentaja joutua vaaratilanteeseen ja UPS tai kuormaliitännät vaurioitua. Korkeajännite ja virta UPS-laitteessa voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan ja vaurioittaa laitetta. RS232 EPO Tarkasta lähtöliitännän nimellisvirta-arvo asennuksen yhteydessä. Ulkoisen akkukaapin asennus Varmista, ettei UPS-laite ole kytkettynä sähköverkkoon eikä kuormiin ulkoista akkukaappia kytkettäessä. LIITÄNTÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 akkupakkausta.) ON ON ON Käytä ulkoisen akkukaapin mukana seuraavaa akkukaapelia sen liittämiseen UPS-laitteeseen. Jos käytät useita akkukaappeja, kytke muut kaapit ensimmäisen jatkoksi kaappien mukana tulevilla kaapeleilla. Aseta UPS-laitteen parametrit käytettävien akkukaappien lukumäärän mukaisesti (ks.kappale 7.2) UPS:n asennus Tarkasta, että asennuspaikan kaikki sähköliitännät on asennettu oikein. Tarkasta tämän lisäksi sulakkeet ja kaapelit kuvien 2 ja 3 mukaan. Eristä ja turvaa lähde sulkeutumiselta. Sekä tulo- että lähtökatkaisimien (laitteen takaosassa) on oltava -asennossa. Katso kuva 2 yhden kaapelin tulolle ja kuva 3 kahden kaapelin tulolle. Liitä UPS näiden kaavioiden mukaan. Jos käytetään kahta kaapelia, on liitäntäkatkaisin (b*) poistettava kuvan 2 mukaisesti. Sulake- ja kaapelikoot on annettu kuvassa 3. Jos asennuksen aikana ei voida varmistaa, että neutraali on maadoitettu tai pistorasian maadoitus on epävarmaa, on erillinen kaksinapainen kytkentälaite asennettava. Yksikön takaosassa on hätäsammutuskatkaisin (EPO), joka avattuna sammuttaa välittömästi UPS:n logiikkapiirin ulostulon kuvien 2 ja 3 mukaisesti. EPO-signaalin asennus on valinnainen. Varoitus! Paikalliset turvallisuussäännöt voivat vaatia ulkoisen hätäsammutuksen joka avaa lähtövirtakytkimet, ja jos näin on, suorita asennus kuvien 2 ja 3 mukaisesti. Noudata paikallisia asennussääntöjä

10 Jos tietokone- tai hälytysliitäntöjä käytetään, tee liitännät käsikirjan kappaleen 6 ohjeiden mukaisesti. Liitännät on merkitty takapaneeliin. Asennus on nyt valmis. b*) irrotettava katkaisin kun kaksoistulo on käytössä OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN ULKOINEN EPO KUORMA TASA- SUUNTAAJAN TULO Kuva 2 OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN* ULKOINEN EPO KUORMA TASASUUNTAA- JAN TULO Kuva 3 * Vain jos paikalliset säännöt vaativat

11 5.4 Oletusasetukset tehtaalla LCD-näytöltä voit valita usean UPS-parametrin. Oletusasetukset ovat seuraavat: Asetukset Valinta Tehdasasetukset Lähtöjänniteasetukset 208/220/230/240 Vac 230V (HV-sarjalle) 6. Tietokone- ja hälytysliitännät UPS:n takaosassa on tiedonsiirtoliitäntä suoraan yhteyteen tietokonejärjestelmän kanssa. Sijainti näkyy kuvassa 4. Olemassa on RS232 sarjayhteysliitäntä, yksi USB-liitäntä ja hätäsammutuskytkin. RS232-porttia ei kuitenkaan voida käyttää jos USB-liitäntä on käytössä. Tämän lisäksi käytettävissä on valinnainen liitäntäaukko, johon voidaan asentaa eri kommunikaatiokortteja. Sitä voidaan käyttää rinnakkain RS232- tai USB-porttien kanssa. Tulo-/ohitusjännite ±10% +10/-15% +10/-15% +15/-20% Tulo/taajuus ±2% ±5% ±7% ±5% HE-tilan asetukset Päällä/pois Pois Vapaakäyntitila Päällä/pois Päällä/pois Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa Pois/päällä Pois Hälytyksen sammutus Päällä/pois Pois Asennuspaikan liitäntävaroitua Päällä/pois Pois Ulkoisen akun asetus 0, 1, 2 0 Voit muuttaa oletusasetuksia, mutta suosittelemme niiden suorittamisen asennuksen jälkeen ja ennen kuormitusta. Katso lisätietoja UPS-kokoonpanosta kappaleessa 7.2. Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi korttia. SNMP/WEB-kortti mahdollistaa verkon tai internetin hallinnan ja valvonnan ja AS/400-kortti mahdollistaa jännitevapaan releliitännän. Lisätietoja näistä korteista saat jälleenmyyjältä. UPS:n liittäminen tietokoneeseen UPS:n ja tietokoneen kommunikointilaite toimitetaan täydellisenä pakkauksena yhdessä virranhallintaohjelman kanssa. Vain UPS:n mukana toimitettua kaapelia voidaan käyttää liittämiseen tietokoneeseen, mikä tapahtuu UPS:n RS232-portin kautta. Tarkasta myös, että tietokoneen käyttöjärjestelmää tuetaan. Virranhallintaohjelmassa olevat ohjeet auttavat asennuksessa. Muita kehittyneitä suojausratkaisuja, kuten SNMP, saat jälleenmyyjältä. RS-232 Vakioliitäntäportti RS-232 yhteys käyttää 9-nastaista naaras D-sub-liitintä. Nämä tiedot koostuvat paikasta, kuormasta ja UPS:sta. Portin nastat ja niiden toiminto on kuvattu seuraavassa taulukossa. Nasta # Signaalin nimi Suunta (UPS) Toiminnot 2 TxD Lähtö TxD Lähtö 3 RxD Tulo RxD / Invertteri Pois tulo 5 Yleinen Yleinen 6 CTS Lähtö Ac virhe lähtö 8 DCD Lähtö Matala akkuteho 9 RI Lähtö +12 VDC teho Varoitus! Maks. nimelliarvot 12Vdc/50mA Kuva

12 USB-portti (valinnainen) 7.2 Painikkeiden toiminnat UPS:n liittäminen tietokoneeseen tapahtuu USB-portin kautta tietokoneen takaosassa. USByhteensopiva laitteisto ja käyttöjärjestelmä on oltava asennettuna UPS-ajurin asentamiseksi. Sarjaporttia ei voida käyttää kun USB-portti on käytössä. USB-kaapeli on vakio ja se voidaan ostaa erikseen. 6.1 EPO-portti (hätäsammutus) Erikseen toimitettua etäkatkaisinta voidaan käyttää EPO-yhteyden avaamiseen, mikä mahdollistaa UPS-lähdön suljettaviin pistokkeisiin. Koska EPO sammuttaa laitteen välittömästi, ei järjestelmällistä sammutusta noudateta eikä sitä valvo mikään virranhallintaohjelma. UPS on käynnistettävä uudelleen virran syöttämiseksi pistokkeisiin. 7. Toimintojen käyttöohje Tässä kappaleessa kuvataan laitteen käyttö. Normaalisti UPS toimii automaattisesti, mutta tietyissä olosuhteissa, esim. heti asennuksen jälkeen, voi olla tarpeen käynnistää ja sammuttaa laite käsin. Tämä kuvataan seuraavassa. 7.1 UPS:n käynnistys ja sammutus UPS-laitteen käynnistys Tarkasta, että asennus on tehty oikein ja että verkkojohto on kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Käynnistä UPS-laite painamalla etupaneelin ON/"-painiketta.. UPS-laite aloittaa nyt testausvaiheen: sisäiset toiminnot, synkronointi verkkoon ja tasasuuntaajan käynnistys. Tämän jälkeen lähtöliitännät tulevat jännitteisiksi. Testauksen aikana tulee LCD-näytölle ilmoitus "Ready on" (valmis). Kun lähtöliitäntöihin kytkeytyy jännite, valodiodi syttyy ja LCD-näytölle tulee ilmoitus "Line mode" (linjatila). Kytke virta kuormiin. UPS-laitteen sammutus Katkaise virta kuormista. Pidä etupaneelin ON/ -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Kuuluu hälytysääni ja UPS-laite sammuu. Ilmoitus "UPS " (UPS pois päältä) näkyy LCD-näytöllä muutaman sekunnin ajan. Etupaneelissa on viisi painiketta: 1 ON/ -painike: (a) (b) Paina "ON/"-painiketta (pidä painettuna vähintään 1 sekunti) kytkeäksesi UPS-laitteen päälle. Kun UPS on käynnissä, voit sammuttaa sen painamalla "ON/"-painiketta (pidä painettuna yli 2 sekuntia). 2 STATUS (Tila) -painike: Käytä tätä painiketta UPS-laitteen sisällön tarkastukseen alla kuvatulla tavalla: (a) (b) Paina STATUS -painiketta (vähintään 2 sekuntia) UPS-laitteen sisällön tarkastamiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja tarkastettavia toimintoja on 15. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 3 FUNC -painike: Jokainen toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla tätä ja ENTER -painiketta. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Paina FUNC -painiketta (vähintään 2 sekuntia) toiminnon valitsemiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja valittavia toimintoja on 14. Toiminnon valinnan jälkeen, paina ENTER painiketta siirtyäksesi toimintoon. Paina FUNC painiketta toisen toiminnon valitsemiseksi. Ota toiminto käyttöön painamalla ENTER -painiketta. Ota toiminto käyttöön ja vahvista se painamalla ENTER -painiketta. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 4 ENTER -painike: Ota käyttöön tai vahvista toiminto tällä painikkeella. 5 ESCAPE -painike: Palaa tällä painikkeella päänäyttöön (Linjatila tai Akkutila). Hätätilanteissa käytä EPO (hätäpysäytys) -painiketta laitteen takapaneelissa

13 7.3 Ohjauspaneelin toiminnot UPS-laitteen toiminta ilmaistaan valvontapaneelissa viidellä valodiodilla ja LCD-näytöllä. Näyttöön liittyy myös hälytysääni, joka varoittaa tarvittaessa käyttäjää poikkeustilanteista UPS-laitteen tila, toiminta-arvot ja hälytykset ilmaistaan LCD-näytöllä. PÄÄLLÄ: Tämä vihreä valodiodi palaa UPS-laitteen ollessa päällä. ON-LINE: Kun UPS-laite on normaalitilassa tai staattisessa ohitustilassa lähtöliitännöissä on jännite ja tämä valodiodi palaa vihreänä. ON-BAT: BYPASS: FAULT: Akkukäytön aikana. Ohitustilassa tämä valodiodi palaa keltaisena. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika, tämä valodiodi palaa punaisena ja kuuluu hälytysääni. Hälytys kuitataan painamalla jotakin etupaneelin painiketta. ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ENTER FUNC STATUS ON/ Normaali näyttö Ohjauspaneeli UPS-laitteen toiminta näytetään normaalissa näyttötilassa. Siitä voit siirtyä katsomaan UPS-laitteen toiminta- ja asetusarvoja painamalla painikkeita. UPS-laitteen toiminta-arvojen näyttö Voit lukea monia eri arvoja UPS-laitteen näytöltä. Voit selata seuraavia lukemia painamalla painikkeita: LCD-ilmoitus O/P VOLT= xxx, xv O/P FREQ= xx, x Hz I/P VOL T= xxx, xv I/P FREQ= xx, x Hz BAT VOLT= xx,xv O/P LOAD%= xx% O/P W= xw O/P VA= xva O/P CURR= xa BACKUP TIME= xx min BAT CHARG= xx% TEMPERATURE= xxc BAT PACK NUM= x RATING = xxxxva CPU VERSION xx.x Kuvaus Lähtöjännite Lähtötaajuus Tulojännite Tulotaajuus Akkujännite Kuormitus prosentteina Lähtöteho Lähtö -VA Lähtövirta Arvioitu varakäyttöaika minuuteissa Arvioitu akkukapasiteetti prosentteina Arvioitu ympäristön lämpötila Ulkoisen akun numero UPS-laitteen arvot Suorittimen versio 20 21

14 UPS-laitteen asetukset 1. Valitut asetukset näytetään UPS-laitteen näytöllä. 2. Jos haluat avata konfigurointitilan, pidä FUNC -painiketta painettuna sekunnin verran. Ensimmäinen konfigurointiparametri tulee näkyviin näytölle. 3. Paina FUNC -painiketta selataksesi parametreja. 4. Paina ENTER -painiketta valitaksesi parametrin. 5. Paina FUNC -painiketta selataksesi valitun parametrin asetusvaihtoehtoja. 6. Paina ENTER -painiketta valitaksesi vaihtoehdon. Jos saat kehotteen tallentaa asetuksen, paina ENTER -painiketta vahvistaaksesi tai tallentaaksesi asetuksen. Muut vaihtoehdot tallentuvat ja aktivoituvat automaattisesti. Lisätietoja alla olevassa taulukossa. 7. Jos et paina mitään painiketta kymmeneen sekuntiin, konfigurointitila sulkeutuu ja normaali toimintatila palautuu (näytöllä lukee "Line mode"). Varoitus! Tehdasasetuksia ei tarvitse muuttaa, mutta voit halutessasi räätälöidä UPS-laitteen juuri omien tarpeidesi mukaisesti. Asetukset Lähtöjänniteasetuks et Tulo/taajuus Tulo/ohitusjännite Vapaakäyntitila Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa He-tilan asetukset Pakota käsiohjattu ohitus Tee akkutesti Hiljennystoiminto Ulkoisten akkujen määrä Asennuspaikan liitäntävaroitus LCDnäyttö O/P V Setting I/P F Setting I/P Bypass Set Free Run Set Bypass disable HE Mode Set Manual bypass Battery Test Silence Set Bat Cabinet Set Sit Fault Set Kuvaus Valitse nimellijännite Valitse syöttötaajuusalue kun UPS siirtyy vapaakäyntitilaan Valitse tulojännitealue kun ohitus on käytettävissä valitse voiko UPS käydä vapaakäyntitilassa (synkronoimaton) Jos Päällä on valittu, UPS voi siirtyä ohitukseen synkronoimattomana Valitse jos UPS on korkeatehokkuustilassa Aseta UPS ohitukseen pysyvästi Vain huollon aikana** Tarkasta onko akku kunnossa tai ei Avaa tai sulje hiljennystoiminto Asetusta tarvitaan UPS:n varakäyntiajan arviointiin Avaa tai sulje asennuspaikan liitäntävaroitus Valitse kieli Language Valitse kuorman kieli Aseta generaattoritila Aseta RS232 yhteys Generator RS232 Control UPS-laitteen käsiohjattu testaus Aseta yksikkö geberaattoritilaan *** Aseta RS232 yhteys päälle tai pois Valinta 208/220/230/240 V Tehdasasetuk set 230V ±2% ±5% ±7% ±5% ±10% +10/-15% +15/-20% PÄÄLLÄ/POIS Pois/päällä PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS 0 (vain sisäiset akut) 1(yksi ulkoinen kaappi) 2 (kaksi ulkoista kaappia) Päällä/pois Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italia PÄÄLLÄ/POIS Päällä/pois +10/-15% PÄÄLLÄ Pois POIS POIS POIS 0 Pois English POIS Käytössä Voit testata UPS-laitteen tai akun käsiohjatusti UPS-konfigurointitoiminnoilla. Voit käyttää niitä myös silloin, kun UPS-laite ei lataa akkuja. Käsiohjattu akkutesti: Selaa parametreja, kunnes "Manual Bat test" tulee näytölle. Paina ENTER -painiketta kahdesti

15 **) Huomaa: Huom! Jotta UPS-laite ja virranhallintaohjelmisto toimisivat normaalisti, käsiohjatun ohitustilan on oltava kytketty pois (-tilassa), koska kuormia ei suojata käsiohjatun ohitustilan ollessa aktivoituna. Tämä toiminto on tarkoitettu vain ulkoista ohituskytkintä varten. ***) Huomaa: UPS-laite tulee sammuttaa ja käyttää kuormia suoraan verkkovirralla ennen "Generator"-toiminnon käyttöä. (Voit valita "\Generator\" palataksesi normaaliin toimintatilaan). 7.4 UPS-laitteen ilmoitusten tulkinta Tässä kappaleessa olevan vianetsintäkaavion avulla voit selvittää UPS-laitteessa mahdollisesti ilmeneviä toimintahäiriöitä. Aloita vianetsintä, jos ohjauspaneelissa näkyy hälytysviesti. Hälytysilmaisut UPS-laite antaa seuraavia äänihälytyksiä: Jos UPS-laite toimii akkukäytöllä ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu piippausääni viiden sekunnin välein. Jos akkukapasiteetti on matala ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu kaksi piippausääntä viiden sekunnin välein. Jos UPS-laite on ohitustilassa ja BYPASSED-valodiodi palaa, ei piippausääniä kuulu. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika ja ALARM-valodiodi palaa, kuuluu jatkuva hälytysääni ja syy ilmaistaan LCD-näytöllä. Hälytyksen kuittaaminen Voit hiljentää kaikki hälytykset painamalla jotakin etupaneelin painikkeista, lukuun ottamatta akkujen tyhjenemisvaroitusta. Tämä hälytys kuuluu heti uudelleen. LCD-näytöltä voit valita myös hiljaisen hälytystilan. Tällöin äänisignaaleja ei anneta, vaikka vika ilmenisi

16 7.5 Vianetsintä LCD-näytön teksti Äänihälytys Hälytyksen kuvaus Korjaustoimenpiteet UPS-laite on ylikuormittunut Irrota vähiten tärkeä (linjatilassa). Kuormat Kaksi kuorma. Jos tämä poistaa vaativat enemmän tehoa Output Overload piippausääntä ongelman, vaihda UPS kuin UPS-laite pystyy sekunnissa ohitustilasta normaaliin antamaan. UPS-laite siirtyy toimintaan. ohitustilaan. Battery Test Over-Charge Low Battery On-Battery Charger Failure Over-Temperature Output Short High output Voltage Low Output Voltage Bus Fault Site wiring Fault Line abnormal Ei piippausäänta Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä jokaviides sekunti Merkkiääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa UPS-laite suorittaa akkutestin. Akut ovat ylilatautuneet. Laite toimii akkuvoimalla ja sammuu pian, koska akkujännite laskee liianmatalaksi. Laite toimii akkuvoimalla. Lataus epäonnistui. Korkea ympäristön lämpötila Lähtöliitäntä on oikosulussa Korkea lähtöjännite Matala lähtöjännite Korkea jännite sisäisessä tasavirtaväylässä Nolla- ja maapotentiaalin välillä on havaittu jännite Väärä vaihtovirtajohdin suojattu automaattisessa käynnistyksessä Toimenpiteitä ei vaadita. UPS-laite palaa normaaliin toimintaan heti akkutestin päätyttyä. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. Laite käynnistyy automaattisesti, kun riittävä lataus on saavutettu. Tallenna työt ja suorita järjestelmän hallittu alasajo. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Tarkasta, että laitteen tuulettimet eivät ole tukossa ja ettei ympäristön lämpötila ylitä 40 C. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. UPS-laitteen virtajohto on väärin päin. Käännä pistotulppa (Schuko). UPSlaite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan. Ohjeet hälytyksen kuittaamisesta löydät sivulta Ylläpito Voi odottaa UPS-laitteen toimivan ongelmitta pitkän aikaa ilman ylläpitoa. Muussa tapauksessa on akut ehkä vaihdettava. UPS-laitteen luotettavuuden suurimmat häiriöt ovat ympäristötekijät. Tarkasta, että lämpötila ja kosteus ovat normien mukaiset ja pidä yksikön ympäristö kuivana ja pölyttömänä. 25 C lämpötilassa, akkujen normaali käyttöikä on 4 vuotta. Tarkasta myös säännöllisesti, kerran tai kahdesti vuodessa, että akun varakäyntiaika on riittävä. VAROITUS! Akut voivat aiheuttaa sähköiskun tai palovamman korkeista oikosulkuvirroista. Huomioi seuraavat varoitukset: 1. Poista korut ja metalliesineet, kuten kellot ja sormukset. 2. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. 3. Pidä työkalut ja muut metalliesineet etäällä akuista. SÄHKÖENERGIAVAARA. Älä kytke johtoja uudestaan, muuta tai muokkaa akkujen johtoja tai liittimiä. Kyseisten muutosten suorittaminen voi johtaa tapaturmaan. Vaihda akut samantyyppisiin ja samalla numerolla varustettuihin akkuihin. ÄLÄ IRROTA akkuja UPS-laitteen ollessa Akkutilassa

17 9. Tekniset tiedot Malli 3 tulojaksolla ja 1 Lähtöjaksolla Tornimalli (LCD-näytöllä) 8K31 10K31 12K31 15K31 20K31 Kapasiteetti (VA) 8000VA 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 5600W 7000W 8400W 10500W 14000W 208/360V, 220/380V, 230/400V, 240/415V(3Ф5W) Tulo Kuormakapasiteetti Jännite/alue Kuormakapasiteetti Jännite/kuorma 208~241V 0~25% 242~276V 0~40% 312~478V 0~100% 277~311V 0~75% Taajuus 50/60 Hz Automaattinen valinta Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen Automaattinen siirto UPS-laitteeseen palautus Lähtö HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla vääristymä Huippukerroin 3 : 1 Suojaus ja suodatus Järjestelmän näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Ylijännitesuoja IEC level 3 Ylikuormitussuoja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) muormataso Äänihälytys (akun Piippausääni joka viides sekunti varakäyntitila) UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 240V / 240V / 240V / 240V / 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V9AH x 20 x 12V9AH x 20 x 2SET x 2SET 2SET Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x 28.1") 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 878 (13.5"x27.2"x34.6") 342 x 863 x 905 (13,5" x 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR 80.0 (176.0) (388.3) (385.0) Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR (223.3) (454.3) (432.3) Mitat L x S x K mm 342 x 690 x 715 (13,4" x 342 x 690 x x 863 x 905 (13,5" x (tuumaa) W/ISOTR 27.2" x 28.1") (13.5"x27.2"x34.6") 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (286.0) (388.3) (495.0) Ympäristö Tornimalli Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus (333.3) (454.3) (542.3) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD-8000 Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 8000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 5600W Lähtö 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 4K / 5K / 6K Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 6K / 8K lähdon eristemuuntajalla Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 Ylikuormitussuoja suodatus sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä /näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 120V / 12V7AH x 10 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 120V / 12V9AH x 240V / 12V7.2AH 10 x 20 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 4 min. Täysi kuorma /10 min. Puoli kuorma KYLLÄ 5 min. Täysi kuorma /13 min. Puoli kuorma 240V / 12V7.2AH x 20 N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet IEC C13*8 ; C19*2 Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 257*537* x 590 x x 690 x 715 (tuumaa) W/O (10.1 x21.1 x17.3 ) (10.1"x23.2"x22.4") (10.1" x 27.2" x 28.1") ISOTR 28 29

18 Ympäristö Yhdenmukaisuus Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR 50 (110) 86.0 (189.2) 80(176) 53 (116.7) (233.2) 101.5(223.3) 257 x 590 x 700 (10.1"x23.2"x27.6") 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x 28.1") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (270.6) 130 (286.0) Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR (319.0) (333.3) Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD VGD VGD VGD Kapasiteetti (VA) 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 7000W 8400W 10500W 14000W Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus 50 / 60 Hz +/-0.5% (akkutilassa) Siirtoaika 0 ms Lähtö Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Akku Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 240V / 12V9AH x 20 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V7.2AH x 20 x 2SET 20 x 2SET 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 240V / 12V9AH x 20 x 2SET Ulkomuoto Ympäristö Järjestelmä /näyttö/varoitus Yhdenmukaisuus Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnisty s) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR Nettopaino kg (lb) W/ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus Turvallisuus KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x28.1") Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 80 (176) 130 (286) 207 (455.4) (223.3) (333.3) 225 (495.0) 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x28.1") 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 130 (286) 180 (396) 274 (602.8) (333.3) (443.3) 292 (642.4) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Kehikkomallit RM-malli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 10000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 7000W Jännite (akkutilassa) 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen Lähtö HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) /näyttö/varoitus kuormataso Äänihälytys (akun varakäyntitila) Piippausääni joka viides sekunti UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö 30 31

19 Akku Ulkomuoto Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku Tasavirtajännite (V) 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V9AH x TBD TBD Akku(torni ) 20 x 2SET 20 Normaali latausaika 4 tuntia 90% kapasiteettiin Hallinta Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Akkusuoja Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen Kylmäkäynnistys KYLLÄ (tasavirtakäynnistys) 6 min. Täysi 4 min. Täysi Varakäyntiaika TBD TBD kuorma /15 min. kuorma /13 min. (tornimalli) Puoli kuorma Puoli kuorma Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 428*597* *658*260 TBD (tuumaa) 18.9 *23.5 * *25.9 *10.2 Nettopaino kg (lb) TBD 86Kg (189lb) 110Kg (242lb) Lähetyspaino kg (lb) TBD 100Kg (220lb) 130Kg (286lb) BYPASS INPUT OUTPUT BYPASS INPUT OUTPUT Ympäristö Yhdenmukaisuus Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan BYPASS INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 32 33

20 10. VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen A. VGD 6K KEHIKKOASENNUS (3U+3U) MALLI: (1) PERUSOSA: MUKAAN LUKIEN 3U-UPS & 3U-AKKU. KAAPPIA EDESTÄ (2) UPS-LAITTEEN TAKAPANEELIN OSAT: H. LIITÄNTÄLOHKO I. KATKAISIN J. ULKOINEN AKKULIITIN K.OHITUSKYTKIN L. SNMP AUKKO M. RS232 + EPO N. TVSS O. USB P. KAUKOSÄÄTIMEN PORTTI (3) Liitä akkukaapeli UPS-laitteeseen: TAKAA 34 35

VDG ON-LINE UPS. Suomi. Maahantuoja: Fin-Alert Electronics Oy www.finalert.fi

VDG ON-LINE UPS. Suomi. Maahantuoja: Fin-Alert Electronics Oy www.finalert.fi VDG ON-LINE UPS Suomi Maahantuoja: Fin-Alert Electronics Oy www.finalert.fi TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE Varoitus! (UPS-laitteessa on sisäiset akut): Sähköiskuvaara Laitteen sisällä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS)

PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) KÄYTTÖOPAS FI PowerMust Office Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) TURVAOHJEET PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA Tämä käyttöopas sisältää PowerMust Office -tuotesarjaa koskevia tärkeitä ohjeita. Noudata niitä

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA

800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA U P S Häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä Line Interactive Verkko-UPS 800VA/1000VA 1200VA/1500VA/2200VA KÄYTTÖOHJE Tärkeitä Turvallisuusohjeita Kiitos, että ostit häiriöttömän sähkösyöttöjärjestelmän (UPS).

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

U P S KÄYTTÖOHJE. Linjainteraktiivinen katkeamattoman verkkojännitteen. syöttöjärjestelmä (UPS) 400VA/ 500VA/ 600VA/ 800VA

U P S KÄYTTÖOHJE. Linjainteraktiivinen katkeamattoman verkkojännitteen. syöttöjärjestelmä (UPS) 400VA/ 500VA/ 600VA/ 800VA Tärkeitä turvallisuusohjeita TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET U P S Linjainteraktiivinen katkeamattoman verkkojännitteen syöttöjärjestelmä (UPS) 400VA/ 500VA/ 600VA/ 800VA VAROITUS (SÄILYTÄ

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. TURVALLISUUSOHJEET: Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaran. Irrota laite virtalähteestä ja muista laitteista,

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PowerMust 400/600/1000 Offline. Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS)

KÄYTTÖOPAS. PowerMust 400/600/1000 Offline. Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) FI KÄYTTÖOPAS PowerMust 400/600/1000 Offline Katkoton virransyöttöjärjestelmä (UPS) 1 TURVAOHJEET PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita malleille PowerMust 400 Offline, PowerMust

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 Turvavalokeskukset EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 24 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajännitteellä. 1. Asennus Keskus tulee

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi

Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi Softstart toiminto Korkea hyötysuhde Matala häiriötaso Tasainen, säädetty ja suodatettu korkealaatuinen jännite Tehokas jäähdytys LED merkkivalot Jännitemuunnin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 12 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 24 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

EXI-1000 JA EXI-2000

EXI-1000 JA EXI-2000 Turvavalokeskukset EXI-1000 JA EXI-2000 230 V AC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä jatkuvasti 230 V:n vaihtojännitteellä. Tämä mahdollistaa edullisten

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 I Johdanto 1. Yhteenveto BTGP-38KM Data Logger yhdistää kehittyneet Bluetooth- ja GPS-teknologiat yhteen tuotteeseen. Bluetooth-teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot