JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Onko sinulla voimassaoleva tulityökortti työturvallisuuskortti ensiapukortti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Onko sinulla voimassaoleva tulityökortti työturvallisuuskortti ensiapukortti"

Transkriptio

1 1 JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Nimi: OSAAMISKARTOITUS / RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Onko sinulla voimassaoleva tulityökortti työturvallisuuskortti ensiapukortti a-ajokortti ab-ajokortti AMMATILLISEN OSAAMISEN KARTOITUS VASTAA ALLAOLEVIIN KYSYMYKSIIN: LAITA RASTI RUUTUUN OHJEEN MUKAAN JA TÄYDENNÄ TYHJILLE RIVEILLE, JOS HALUAT KERTOA OSAAMISESTASI LISÄÄ. 1 EN OSAA 2 OSAAN JONKIN VERRAN 3 OSAAN MELKO HYVIN 4 OSAAN HYVIN 1. Osaan käyttää turvallisesti perustyökaluja (esim. työmaasirkkeli, naulain) Osaan asentaa ohjeiden mukaan telineet ja suojakaiteet Osaan huolehtia itsenäisesti työmaan järjestyksestä ja kulkuteistä Minulla on perustiedot vaarallisista ja myrkyllisistä aineista (esim. asbesti, liuottimet) Osaan rakennustyömaan turvamääräykset niin, että tiedän, mitkä ovat vaarallisia työkohteita ja työvaiheita ja tiedän määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksen merkityksen Tunnen yleiset rakennusmateriaalit ja niiden taloudellisen käytön Osaan vastaanottaa, suojata ja varastoida yleisiä rakennusmateriaaleja ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 1

2 2 8. Osaan suojata sään vaikutukselta rakennustarvikkeet ja rakennusosat Osaan avustaa LVIS-asennustöissä (lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö) Osaan huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta ja toiminnasta Osaan tehdä rakennuspiirustusten mukaan yksinkertaisia materiaalilaskelmia Osaan lukea rakennuspiirustuksista työtehtäviin kuuluvia yksityiskohtia Osaan toimia työmaan aluesuunnitelman mukaan Osaan tehdä vesivaa alla, vaaitusletkulla, vaaituskoneella ja tasolaserilla työhön kuuluvat mittaukset Tiedän laatukäsitteen ja mitä se merkitsee työssä Tunnen rakennusalan määräyksiä ja lainsäädäntöä ja toimin niiden mukaan Ymmärrän, että rakennusalan työlainsäädäntö ja työehtosopimus määrävät työsuhteen ehdot Tunnen tärkeimmät perustus- ja maarakennustyössä käytettävät materiaalit Tunnen yleiset kivilajit ja niiden käytön rakennusalalla Tunnen perustustöiden ja maanrakennustöiden käsitteet, esimerkiksi löyhtyminen, tiivistäminen, häiriintyminen, kitkamaa, maapaine, routivuus ja eristyshiekka ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 2

3 3 21. Tiedän, mikä merkitys on rakennuspohjan kuivatuksella ja osaan tehdä salaojia ja viemäreitä Tunnen routa- ja kosteuseristyksen toiminnan ja laatuvaatimukset ja osaan tehdä itsenäisesti tavallisimmat routa- ja kosteuseristykset Osaan asentaa ja tiivistää ohjeiden mukaisesti perustusten ja maavaraisten lattioiden alle tulevat rakenteet Tiedän, miten eri materiaalit vaikuttavat kuivatukseen, routimiseen, tiivistettävyyteen ja kantavuuteen Osaan tehdä perustusten vajovesieristyksiä ohjeiden ja piirustusten mukaan Osaan käyttää käsinohjattavia tiivistyskoneita Osaa rakentaa itsenäisesti ohjeiden ja piirustusten mukaan yksinkertaisia perustusten kappaletavaramuotteja Osaan itsenäisesti purkaa, puhdistaa ja varastoida perustusten muottirakenteita Osaa piirustusten mukaan asentaa perustuksiin liittyviä raudoitteita ja taivuttaa yksinkertaisia raudoiteosia Tunnen betonin ominaisuudet niin hyvin, että osaan huomioida esimerkiksi seuraavat asiat: teräksen suojaetäisyys, massan notkeus ja betonin muokattavuus Ymmärrän jälkihoitotyön merkityksen (betonin lujuus ja säilyvyys) sekä osaan tehdä betonin jälkihoitoa ohjeiden mukaan ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 3

4 4 32. Osaan muurata perustusharkkoja valmiiden johteiden ja mittalinjojen mukaan Tunnen perustuksiin liittyvät elementtirakenteet niin hyvin, että osaan toimia työryhmän jäsenenä, kun niitä tehdään Osaan ohjeiden mukaan varastoida elementtejä Tunnen erilaisia runkojärjestelmiä ja ymmärrän, mikä merkitys on rakennusrungon väliaikaisella tuennalla Tunnen rakennusrungon jäykistämisen perusperiaatteet Osaa tehdä itsenäisesti pihakiveyksiä ja pienimuotoisia viherrakennustöitä, esimerkiksi siirtonurmien asentaminen ja viheralueiden pohjatyöt Tunnen kasvualustojen rakentamisen periaatteet ja osaan huolehtia ohjeiden mukaan kasveista Tunnen ympäristö- ja jätehuollon lainsäädäntöä ja osaan esimerkiksi lajitella rakennusjätteet oikein Tunnen jätteenkäsittelyn periaatteet ja ymmärrän, että jätteitä voi uusiokäyttää ja hyödyntää Tunnen eristysten fysikaalista toimintaa, esimerkiksi lämmönsiirtymisen ja ilman kosteuden vaikutus Tunnen eristämisen laatuvaatimuksia niin hyvin, että osaan tehdä runkotöihin lämpö-, kosteus, ääni- ja paloeristyksiä ohjeiden mukaan ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 4

5 5 43. Tunnen elementtirakenteiset rungot ja osaan toimia työryhmän jäsenenä, kun niitä asennetaan Osaan tehdä itsenäisesti betonielementtirunkoon liittyviä saumavaluja Osaan toimia betonoinnissa työtyhmän jäsenenä Osaan itsenäisesti purkaa, huoltaa ja varastoida betonirungon muottirakenteita Osaan piikata ja paikata betonirakenteita Osaan lukea raudoituspiirustuksia ja tunnen raudoituksen merkityksen betonirakenteessa Osaan käyttää raudoitustyökaluja ja osaan valmistaa ja asentaa yksinkertaisia raudoitteita Tunnen puun tärkeimmät fysikaaliset ominaisuudet niin hyvin, että osaan valita piirustusten perusteella puurakenteen osat Tunnen puurunkoisen talon rakentamisen periaatteen ja tiedän keskeiset periaatteet vähintään kahdesta eri järjestelmästä Osaan toimia työryhmän jäsenenä puurunkotöissä Osaan käyttää itsenäisesti puurunkorakentamisen keskeisiä työkaluja, esimerkiksi työmaasirkkeliä, ketjusahaa, käsisirkkeliä, panosnaulainta ja paineilmanaulaimia Osaan vesikattotöiden työsuojeluohjeet ja määräykset ja osaan käyttää ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 5

6 6 niitä omassa työssäni Tunnen yleisimmät vesikaton kantavat rakenteet ja osaan asentaa niitä työryhmän jäsenenä Tunnen yleiset katemateriaalit ja ymmärrän niiden fysikaalista toimintaa Osaan toimia työryhmän jäsenenä, kun niitä asennetaan Tiedän tärkeimmät fysikaaliset tekijät, jotka rasittavat vesikaton rakenteita Tunnen lupa-asiakirjojen sisällön ja toteutusasiakirjat niin hyvin, että osaan hakea mitat, korkeusasemat, asennusvarat ja materiaalitiedot Tiedän mittatarkkuuden merkityksen ja mittavirheistä johtuvat ylimääräiset kustannukset Tunnen elementtien, rakennusosien ja kalusteiden standardoinnin vaatiman moduulimitoituksen periaatteet Osaan toimia mittakirvesmiehen apuna ja tehdä mittamerkinnät Tunnen pientalojen yleiset palomääräykset ja runko- ja pintamateriaalien palotekniset vaatimukset Osaan ottaa huomioon runko- ja vesikattotöissä ja sisävalmistustöissä suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin Tiedän mittausten matemaattisen perustan ja mittajärjestelmän, ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 6

7 7 jonka perusteella rakennusmittauksia tehdään Osaan käyttää apunani työmaalinjoja Osaan käyttää itsenäisesti mittanauhoja, tasolaseria, putkilaseria, vaaituskojetta ja vesivaakaa, kun teen mittauksia Osaan määrittää, siirtää ja tarkistaa korkeusaseman Osaan tarkistaa mittalaitteilla rakenteiden pystysuoruuden ja suorakulmaisuuden Osaan rakentaa linjapukin, asentaa linjalangat ja tarkistaa ristimitan Osaan tehdä itsenäisesti työturvallisuusmääräysten ja annettujen ohjeiden mukaan teline-, kaide- suojaus- ja varastointityöt Osaan vastaanottaa ja varastoida betonielementtejä ja raskaita materiaaleja ja tiedän, että alustan kantavuus ja varastotelineet ovat niissä tärkeitä Tunnen yleisimmät lämmöneristysmateriaalit ja niiden käytön talonrakentamisessa Osaan asentaa eristeet itsenäisesti, turvallisesti oikeilla työtavoilla ja suojata ne keskeneräisessä (puolivalmiissa) rakenteessa Osaan toimia laatuvaatimusten mukaan ja korjata tarvittaessa eristeet ennen rakenteen sulkemista esim. levytyksellä ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 7

8 8 75. Tiedän lämmön, kosteuden ja äänen fysikaalisia ominaisuuksia ja ymmärrän huolellisen työn merkityksen Tunnen eristystyön kriittiset kohteet ja osaan pyytää tarvittaessa ohjausta ja neuvoja eritystöihin työselitysten ja laatuvaatimusten mukaisesti Osaan tehdä piirustusten ja annettujen ohjeiden mukaan kevyitä puuja metallirankaisia väliseiniä ja osaan ottaa huomioon niiden asennukset Osaan selvittää työssäni muiden urakoitsijoiden työsuoritukset ja ottaa ne työssään huomioon Osaan tehdä yksinkertaisia alaslaskettujen kattojen rakenteita Osaan asentaa tavallisimpia levymateriaaleja Osaa tehdä pintojen etuoikaisutöitä Tunnen erilaisten tasoite- ja rappausmateriaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia niin hyvin, että osaan toimia turvallisesti ja käyttää materiaaleja oikein Osaan tehdä lattian pintaoikaisuja Osaan tehdä pieniä laatoitustöitä, esim. lavuaarien ja työtasojen taustalaatoituksia Osaan avustaa ikkunoiden, ovien, kalusteiden ja varusteiden asennuksissa ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 8

9 9 86. Tunnen talon tekniset järjestelmät (sähkö-, lämmitys-, viemäröinti-, ilmastointi-) ja osaan huomioida ne omassa työssäni ja sovittaa työni niiden asennukseen Ymmärrän, että yhteistyö sähkö-, putki- ja ilmastointiasentajien ja pintakäsittelijöiden kanssa tuo säästöjä telinetöissä ja nosturikustannuksissa Osaan asiakaspalvelua ja osaan esitellä työni ja siihen liittyvät asiat asiakkaalle suomen kielellä Osaan laskea työehtosopimuksen urakkahinnoitteluohjeen mukaisen työurakan LÄHDE: OPETUSHALLITUS ISOK itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 9

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 2.1 Rakennusalan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Määräys 25/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 34/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3549 5 (nid.) ISBN 978 952 13 3550 1 (pdf) 1 Dno 34/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 34/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:39 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:39 ISBN 978-952-13-5612-4 (nid.) ISBN 978-952-13-5613-1

Lisätiedot

RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011

RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 36/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:41 Määräykset ja ohjeet 2011:41 Näyttötutkinnon perusteet RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta 1 27.2.2013 Opetussuunnitelmatyö Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutusja 2 27.2.2013 Opintohallinnon kehitysvaiheita LUKUJÄRJESTYS- JA OPISKELIJA- HALLINTO- OHJELMAT KANSALLISET OPPIJAN VERKKO- PALVELUT

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 18/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:27 RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:27 Opetushallitus ja tekijät

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012 1(16) Ratu 0375 Talo 2000 TUO 1.1, 1.2, 4.2 HAN PAIKALLAVALETUN PARVEKKEEN UUSIMINEN Tässä ohjekortissa esitetään elementtirakenteisten ja paikallavalettujen

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot