Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen"

Transkriptio

1 RR-teräsperustus

2 Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Talon perustaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa. Rakentajalle tämä merkitsee kustannussäästöjä ja lisävarmuutta. Rautaruukin RR-teräsperustus on rakennusfysikaalisesti oikein toimiva ja riskitön rakenne, joka ratkaisee monta perinteisen perustuksen tekemiseen liittyvää ongelmaa. RR-teräsperustuspakettiin kuuluu aina paalujen ja palkiston suunnittelu. Nykyisin pientaloissa käytetään useimmiten perustusratkaisuna paikallavalettavia massiivisia betoni- tai harkkorakenteita. Tämän tyyppisten perustusten tekeminen on aikaa vievää ja vaatii rakentajalta suurta työpanosta. Toinen ongelmakohta maanvaraisissa perustusjärjestelmissä ovat mahdolliset kosteus- ja homeongelmat. Ongelmaa syventää vielä putki- ja johtolinjojen sijoittelu rakenteen sisään tai välittömästi niiden alle, jolloin 2 mahdolliset vauriot ovat erittäin vaikeasti korjattavissa. Tuulettuvassa RR-teräsperustuksessa alapohjapalkisto tukeutuu suoraan paaluihin ilman erillisiä anturarakenteita. Teräspaalut ja -palkit muodostavat luonnollisen rakennejärjestelmän, jossa tuulettuvan alapohjajärjestelmän edut ovat suoraan hyödynnettävissä. Tuuletettu alapohja on rakennusfysikaalisesti oikein toimiva ja riskitön rakenne. Tuulettuvalla alapohjalla poistetaan riski maapohjan kosteuden noususta rakenteisiin ja estetään haitallisen radonin pääsy sisätiloihin. Riittävä tuulettuvuus voidaan taata jättämällä paalut kokonaan näkyviin yläpäästään. Mikäli rakenteeseen halutaan sokkeliverhoilu, on siihen järjestettävä riittävästi tuuletusaukkoja tai koneellinen ilmanvaihto.

3 RR-teräsperustukseen liittyvät rakenteet Alapohja Alapohjaratkaisuna palkkien päälle voidaan asentaa puurakenteinen palkisto tai mikä tahansa elementtirakenne: ontelolaatta, liittolaatta tai koteloelementti. Sokkeliverhoilu RR-teräsperustus voidaan verhoilla sokkelielementillä, joka kiinnitetään suoraan palkistoon. Verhoilumateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi perinteiseltä betonisokkelilta näyttäviä kiviainespohjaisia levyjä, harkkomuurausta, puurimoitusta tai teräsohutlevyä. Sokkeliverhous voidaan jättää myös kokonaan pois. Ulkoseinä Ulkoseinärakenteena voidaan käyttää niin puu-, tiili- kuin teräsrakenteista runkoa ja julkisivuverhouksena voi olla tiili-, puu- tai metallikasettiverhous. RR-teräsperustuksen etuja Vähän maansiirtotöitä, suojelee rakennusympäristöä Erillisiä anturarakenteita ei tarvita Erillistä salaojitusta ja routasuojausta ei yleensä tarvita Mittatarkkuus helpottaa jatkorakentamista Ratkaisee perustuksen kosteus- ja radonongelmat Helpottaa teknisten järjestelmien huoltoa ja muunneltavuutta Nopea rakentaa kaikkina vuodenaikoina Kestoikä vähintään 100 vuotta RR-teräsperustus Teräspaaluja on käytetty menestyksellisesti pientalojen perustuksissa jo varsin pitkään. Rautaruukin RR-paalut ovat vakiinnuttaneet asemansa paalumarkkinoilla. Nyt luontevana jatkona Rautaruukki on kehittänyt teräksisen perustusjärjestelmän, jossa teräspaalujen varaan asennetaan putkipalkeista valmistettu teräspalkisto. Valmis perustus muutamassa päivässä Perinteinen perustaminen vie rakennusaikaa useita viikkoja tai jopa kuukausia ja sisältää paljon työtä vaativia vaiheita: kaivu, täytöt, tiivistykset, muottityöt, raudoitukset, betonivalut, salaojat ja routasuojaukset. Pientalon teräsperustuksessa paalujen lyömiseen kuluu aikaa yhdestä kahteen työpäivää pohjasuhteista riippuen. RR-paalut lyödään kantavaan pohjaan pehmeiden maakerrosten läpi tai vaihtoehtoisesti RD-paalut porataan haluttuun syvyyteen. Poraamista käytetään etenkin silloin, kun lyöntityö ei onnistu helposti. Poraamalla saavutetaan myös tarkempi asennustoleranssi. RR-teräsperustus voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa pohjaolosuhteissa. Kun paalujen riittävä kantavuus on varmistettu, ne katkaistaan suunniteltuun tasoon. Paalutuksen jälkeen voidaan palkiston asennus aloittaa välittömästi. Teräspalkisto asennetaan paalujen varaan käyttäen liitososaa, jonka avulla paalutustyöstä aiheutuvat toleranssit saadaan hallit- tua. Palkiston asentaminen käy nopeasti Rautaruukin kehittämän pulttiliitostekniikan ansiosta, jossa palkit asennetaan suoraan paalujen varaan. Mitään erillisiä työnaikaisia tukirakenteita palkkien alla ei tarvita. Parissa päivässä paalujen päällä on valmis teräspalkisto ja perustus on valmis jatkorakentamista varten. Perinteisiin perustusmenetelmiin kuuluu olennaisena osana usein myös mittavat kaivu- ja maansiirtotyöt. RR-teräsperustuksessa kaivujen määrä on pudotettu minimiin, ainoastaan pintamaa on poistettava ja talotekniikan vaatimat putkilinjat upotettava maan sisään. 3

4 Salaojitus Erillistä salaojitusta ei teräsperustetussa rakennuksessa yleensä tarvita, kunhan suunnittelussa on otettu huomioon pintavesien ohjaus rakenteista poispäin. Routasuojaus RR-teräsperustuksessa ei ole lainkaan maanvaraisia tai maahan upotettavia anturarakenteita, joten roudan nostava vaikutus välittyy rakenteisiin ainoastaan paalun vaipan välityksellä routasyvyyden yläpuolisella osalla. Paalut ovat pinnaltaan sileitä, joten niissä roudan vaikutus rakenteisiin on varsin vähäinen. Kun pohja- tai täyttömaa rakennuspaikalla on routimatonta materiaalia routasyvyyteen asti, ei routasuojausta tarvita. Routivalle pohjamaalle rakennettaessa raskaiden rakennusten, kuten asuinrakennusten, raskaiden varastojen ja autotallien yhteydessä paalujen routasuojaus voidaan jättää pois, mikäli paalut ulotetaan vähintään 4 metriä routasyvyyden alapuolelle tai paalut ankkuroidaan kallioon tai maahan. Kevyissä rakenteissa, kuten katoksissa ja kuisteissa paalut on syytä routasuojata asianmukaisesti. Muunneltavuutta rakentamiseen Teräksen käyttö perustamisessa on kasvanut samaan tapaan kuin terästä on alettu käyttää yhä enemmän pientalojen runkorakenteissa. Teräksen etuja ovat helppo esivalmistus, keveys sekä kuljetuksessa että asennuksessa, täsmällinen laatu, nopeus ja edullinen hinta. Teräspaaluja voidaan käyttää tehokkaasti kaikissa pohjasuhteissa; lyötäviä RR-paaluja pehmeikölle rakennettaessa ja porattavia RD-paaluja kantavissa maapohjissa, jopa kallion päälle rakennettavissa perustuksissa. Perustuksen ulkonäkö tarjoaa uusia mahdollisuuksia arkkitehdeille. Sokkeliverhoilu voi olla muutakin kuin harmaata betonia. RR-teräsperustus luo mahdollisuuden rakennuksen käytönaikaiseen muunneltavuuteen; talotekniikan putkilinjojen huolto ja siirto käy helposti ja uusia rakenteita on mahdollista lisätä järjestelmään. 4

5 RR-teräsperustuksen asennus Paalut asennetaan lyömällä tai poraamalla Palkisto asennetaan paalujen päälle Palkisto kiinnitetään paaluihin hitsaamalla Palkisto on valmis jatkorakentamiseen Turvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu RR-teräsperustus suunnitellaan vastaamaan rakennuksen käyttöikää, esimerkiksi 100 vuotta. Teräsrakenteissa riittävä käyttöikä otetaan huomioon joko korroosiovaran tai pintakäsittelyn avulla. Koska kantavien rakenteiden elinkaari on pitkä, on tärkeää, että myös talotekniikka on helposti huollettavissa koko käyttöiän ajan. Talotekniikan putkilinjojen sijaitessa ryömintätilassa käy huoltotoimenpiteiden tekeminen vaivattomasti. Jos putki rikkoutuu, se voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti alakautta. Putkien läpivientien paikkaa voidaan helposti muuttaa myös jälkikäteen. Näin tiloista saadaan perinteiseen rakennustapaan verrattuna paljon muunneltavampia. Pientalon paalujen asennuskalustot ovat kevyitä ja ympäristölle turvallisia. Asennuksesta aiheutuva melu ja tärinä on hyvin vähäistä ja kestää vain lyhyen aikaa. Mahdollinen poraaminen voidaan tehdä esimerkiksi pienellä porausvaunukalustolla. Vähäisten maansiirtotöiden vuoksi rakennettava alue voidaan jättää lähes luonnontilaiseksi, koska erillisiä routa- ja salaojituskerroksia ei yleensä tarvita. RR-teräsperustus sopii erinomaisesti talvirakentamiseen. Energiaa ei tarvitse tuhlata betonin sulana pitämiseen eikä maan sulattamiseen. Teräs materiaalina on kierrätettävää. Korkean esivalmistusasteen ansiosta työmaa säilyy siistinä ja rakennusaikaisten jätteiden määrä on lähes olematon. Teräspaalutuksessa ei hukkaa synny lainkaan, mikä on merkittävä etu muihin paaluihin verrattuna. Paalujen päälle asennettava teräspalkisto toimitetaan työmaalle elementteinä kiinnitysosineen. 5

6 Rautaruukki Oyj Metform Hämeenlinna Puh. (03) Fax (03) MEF 3/03 korvaa MEF 2/02

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

LÄMPÖPERUSTUS. Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa

LÄMPÖPERUSTUS. Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa LÄMPÖPERUSTUS Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa Legalett -perustus ja lattialämmitys samassa toimituksessa Perustus sekä lämmitysjärjestelmä ovat molemmat asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa koko

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Menestyvän rakentajan opas 1. 2. 3.

Menestyvän rakentajan opas 1. 2. 3. Menestyvän rakentajan opas 1. 2. 3. 1114 Keep it simple, kun haluat menestyä! + + = 1. Ole asiakaslähtöisempi. Keskity asiakkaallesi olennaiseen. Käytä voimavarat siihen, mikä on asiakkaallesi oikeasti

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO. Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen. EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna

Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO. Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen. EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen ISSN 1795-0481 2/2006 Hinta 6,00 EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna VILLA MARJALA nousee jo harjakorkeuteen 1 Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1 1 Kerrostaloratkaisut Pa r e m pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m p i ä a s u i n y m pä r i s t ö j ä Uponorin sitoumus Yhteistyötä parempien asuinympäristöjen puolesta Mutkatonta

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

MK tänään. www.muottikolmio.fi

MK tänään. www.muottikolmio.fi MK tänään 2009 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla:

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi Syksy 2014 Omataloyhtiö.fi Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Markkinatiellä korjataan tiilellä Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi >> >> >> Kaukolämmön kulutustiedot sähköpostiin

Lisätiedot