PIENTALON PERUSTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALON PERUSTUKSET"

Transkriptio

1 PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua selvitettäessä kannattaa ensin ottaa yhteyttä rakennuspaikan kunnan rakennusvalvontaviranomaisiin ja mahdolliseen kunnan geotekniseen osastoon. Näin saattaa selvitä rakennuspaikan maaperätiedot sekä tarvittavien pohjatutkimusten laajuuteen vaikuttavat rakennuspohja ja suunnittelun rakenteet, niiden ja ympäristön aiheuttamat kuormitukset. Rakennuspohjan laadunselvityksessä todetaan maalajityyppi pohjatutkimuksen tarve perustamisolosuhteet perustamistapojen vaihtoehdot maanrakennustöiden tarve POHJATUTKIMUS Pohjatutkimuksella pyritään selvittämään rakennuksen perustamiseen vaikuttavat maaperäolot: kovan pohjan (kallio, kantava maa) syvyys rakennuksen eri osilla edullisin perustamistapa perustamissyvyys maan kantavuus maalajit (liite) maan routivuus pohjaveden korkeus tontin eri osien korkeusasemat pohjatutkimukseen liittyvä perustamistapalausunto RAKENNUKSEN KORKEUSASEMAN VALINTA tontin pintamuoto, kallio pintavesien poisjohtaminen pohjaveden sijainti viereiset tontit rakennuksen sopeuttaminen tontille lattiataso 300 mm maanpintaa korkeammalle viemärien liitostasot

2 POHJARAKENNUSTYÖT Tehdään aina noudattaen hyväksyttyjä perustamiseen liittyviä suunnitelmia. POHJAN RAIVAUS JA TASAUS poistetaan kannot, kivet ja humus humus käytetään myöhemmin maankaivuu ja louhinta TÄYTTEELLE PERUSTAMINEN maan pintaa halutaan korottaa maalajit vaihdetaan routimattomiin rakennuspaikka tasataan vaakasuoraksi esim. perustuselementtejä varten PINTA- JA SADEVESIEN POISTOSUUNNITELMA maaperän riittävä kuivatus on välttämätöntä perustusten toimivuuden kannalta maanpinnan kuivatus hoidetaan niin, että sade- ja sulamisvedet johdetaan pois rakennuksen vierestä maan pinta muotoillaan niin että se kallistuu poispäin rakennuksesta SALAOJAT rakennuspohjan salaojituksen tarkoituksena on vähentää veden aiheuttamaa kosteuskuormitusta joka kohdistuu perustuksiin ja muihin maanvaraisiin rakenteisiin sekä niiden kautta yläpuolisiin rakenteisiin rakennuksen salaojajärjestelmästä tehdään omat suunnitelmat VIEMÄRI- JAVESIJOHTOASENNUKSET Hoidetaan kaikki piiloon menevät asennukset ja tarkastukset PERUSTAMISTAVAT Perustamistapa ratkaistaan suunnitteluvaiheessa. Perustamistavan valintaan vaikuttavat maaperän laatu tontin kaltevuus maaperän kantavuus talotyyppi ( puurunko, kivirakenteinen, kellarillinen ) pohjavesi radon

3 PERUSTUKSET Perustuksiin luetaan kuuluviksi rakennuksen kuormia maaperään välittävä antura, perusmuuri, joskus myös pilarit ja näiden kosteuden kulkua säätelevät kerrokset ja lämpöeristeet. Rakennuksen perustukset on suunniteltava hyvin ( kokenut rakennesuunnittelija ) ja rakennettava huolellisesti suunnitelmia noudattaen. Perustukset / kuormitus Rakennukseen kohdistuu monenlaisia kuormituksia: tuulikuorma lumikuorma ympäröivän maan aiheuttama maanpaine rakennuksen oma paino Kaikki nämä siirtyvät runkoa pitkin perustuksille ja kuormittavat anturoita ja sitä kautta perusmaata Perustukset / lämpö perustuksien kautta lämpö pyrkii karkaamaan ulos toisaalta kylmä pyrkii tulemaan sisälle ja erityisesti perustusten alle Perustukset / kosteus Erittäin merkittävä tekijä perustusten suunnittelussa on kosteus, jota maaperässä esiintyy maakosteus, joka nousee kapillaarisesti ylöspäin sadevesi laskeutuu maanläpi perustusten alle Routa ja routiminen Maan jäätymistä = maaperässä olevan veden jäätymistä ja siitä aiheutuvaa maan kohoamista sanotaan roudaksi eli routimiseksi. Tällainen maan kohoaminen ei saa päästä tapahtumaan perustusten alla, tai jos niin käy se tietää rakenteiden rikkoutumista. Perustusten suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään olosuhteet tekemään sellaisiksi, ettei perustusten alle jää kosteutta ja ettei sinne pääse myöskään pakkanen. Routaraja Routarajalla tarkoitetaan sitä etäisyyttä maanpinnasta, mihin asti maan jäätyminen talvella ulottuu. Etelä-Suomessa routaraja on n. 1,5 m ja Pohjois-Suomessa n. 2.2 m. PERUSTUSTEN ROUTASUOJAUS JA PERUSMUURIEN LÄMMÖNERISTYS Routiva maa ja matala perustus Routiminen estetään routalevyillä kuivattamalla maaperä Routaeristeet rakennesuunnittelija määrittelee perustamisolosuhteiden perusteella, ja ne on asennettava suunnitelman mukaisesti. MATALAPERUSTUS Tämä perustamistapa on suomalaisen pientalon perinteinen perustustyyppi. Matalaperustuksessa anturat ovat välittömästi maan tai kallion varassa routarajan yläpuolella. Tämä on mahdollista siten, että käytetään hyväksi maahan varastoi-

4 tunutta lämpöä. Routaeristyksellä estetään lämmön karkaaminen perustusten alta sekä estetään pakkasen pääsy perustusten alle. yleisin edullinen soveltuu routimattomille ja routiville maalajeille. kantaville ja heikosti kantaville maapohjille REUNAVAHVISTETTU LAATTA ( KANTAVA) Käytetään kun maan kantavuus on heikko soran päälle tuleva betonilaatta raudoitetaan kantavaksi reunapalkki raudoitetaan kantavaksi laatta ja reunapalkki toimivat yhdessä betonilaatan päälle lämmöneristys ja pintabetoni MAANVARAINEN LAATTA- PERUSMUURI täytesora kapillaarikatko kiviaines lämmöneriste betonilaatta lattiarakenne KANTAVA LAATTA-PERUSMUURI ( tuuletettu alapohja) tehdään jos talo halutaan nostaa maasta ylöspäin voidaan välttää suuret ja kalliit soratäytöt rakennus tulee rinteeseen voidaan välttää maaperän kosteusriskit radonkaasut ryömintätila, huoltomahdollisuus, huolehdittava riittävä tuuletus PILARI- PALKKI yleinen vapaa-ajan asuntojen perustamistapa PERUSMUURIN JA ANTURAN TOTEUTTAMISTAPOJA betoni paikalla valaen kevytsoraharkot betoniharkot valmismuottiperustus elementtisokkelipalkit ALAPOHJAN TOTEUTTAMINEN betonista paikalla valaen liittolaatta ontelolaatta puurakenne

5 RADON-PERUSTUKSET Erillisen suunnitelma mukaisesti alapohjan tiivistyksen ja tuuletuksen huolellinen toteuttaminen. SYVÄPERUSTUS syväperustusta käytettäessä perusmuurianturat tai pilarianturat ulotetaan roudattomaan syvyyteen syväperustusten yhteydessä ei yleensä tarvita erillistä routasuojausta rakennuksen alapohja voi olla maanvarainen tai kantava syväperustusten haittana on suuret kaivu- ja täyttötyöt mikäli perustamissyvyys on yli 3 m on yleensä edullisempaa perustaa rakennus paaluille kuin pilareille. PAALUPERUSTUS paaluperustusta käytetään silloin kun mikään muu perustustapa ei ole mahdollinen tai edullisempi. mikäli kantava maapohja sijaitsee syvällä erittäin heikosti kantavan maakerroksen alapuolella. paaluperustuksessa rakennuksen kuormat siirretään sokkelipalkin ja paaluhatun välityksellä paaluille ja lopuksi tiiviiseen kantavaan maapohjaan. KELLARILLISET PERUSTUKSET kellarillinen perustus soveltuu kaltevalle rakennuspaikalle, rinnetonteille. kellarillista taloa suunniteltaessa on yleensä varauduttava suuriin maansiirtotöihin perustukset on kuivatettava salaojilla ja kellarinseinät on eristettävä huolellisesti kosteudelta tietyt edellytykset täyttävällä kellarikerroksella saadaan taloon rakennusoikeuteen sisältymätöntä lisätilaa SALAOJITUS salaojaputkista muodostetaan ns. salaojalinjat, jotka tulevat rakennuksen kaikille sivuille salaojavesien poistosuunta näkyy suunnitelmista nurkkakohtiin tehdään tarkastuskaivot SALAOJIEN SIJOITUS JA RAKENNE putket sijoitetaan anturan sivulle putken korkeusaseman määrittelee rakennesuunnittelija putkiston pohja tiivistetään putken kaltevuus on yleensä 1:100 putkiston alle asennetaan vähintään 100 mm paksuinen kerros salaojasepeliä putkiston päälle asennetaan vähintään 200 mm paksuinen kerros salaojasepeliä PERUSTUSTEN TÄYTÖT täyttämiseen käytetään suunnitelman mukaista kiviainesta täyttö tehdään kerroksittain ( enintään 300 mm ) jokainen täyttökerros tiivistetään täryttämällä, vettä käytetään tarvittaessa salaojitusta eikä routaeristettä saa rikkoa korkeissa harkkorakenteisissa perusmuureissa täyttötyö pitää tehdä molempia puolia tasaisesti täyttäen

6 PERUSTUSTÖISSÄ ESIITYNEITÄ RA KEN NUS - VIR HE ITÄ MAANKAIVUU pohjatutkimukset vajavaisia perustamistapalausunto puuttuu kaivetaan liian syvään täyttömaasta lisäkustannuksia pintavesien poisjohtamissuunnitelmat puuttuu pohjaveden pinnan selvittäminen puuttuu MAANSIIRROT pihasuunnitelmaa ei ole tehty riittävän tarkaksi turhat poiskuljetukset PERUSTUKSET ristimittavirheet muuraukset eivät mahdu talo sijainti ei kohdallaan perustusten mittavirheet, elementit eivät mahdu routaeristys liian lähellä maanpintaa maapohjan routiminen rakennuksen epätasainen painuminen rakennuksen nurkat eristetty huonosti salaojien toimimattomuus, huonosti tehty tai puuttuvat TALON KORKEUSASEMA VÄÄRÄ liian korkealla, lisää maatäyttöjä liian alhaalla ulkoverhous kosteusriskialueella liian alhaalla, talon ulkonäkö pintavedet valuvat taloa kohden, kosteusriski kasvaa MAANVARAISET LATTIAT huolimaton täyttötyö, lattia painuu täyttömaa jäätynyt rakennusvaiheessa, lattiat painuvat RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA tuuletus usein puutteellinen kosteus tiivistyy rakenteisiin

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI SISÄLLYS Pientalon perustustavan valintakriteerit 1 Pohjatutkimus ja perustustyypit 2 Maanvarainen laatta -perusmuuri: 2 Kellariperustus: 2 Radonpitoisuudet:

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki PERUSTUSratkaisut Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki 3 10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 3-10/15.10.2009 www.e-weber.fi SISÄLTÖ PERUSTUSLAKI 3 MAANVARAINEN LECA PERUSTUS 4 1. Kaivutyöt 4 2. Tasaussorakerros

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Talon perustaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa. Rakentajalle tämä merkitsee kustannussäästöjä ja lisävarmuutta. Rautaruukin

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä 2.11.2010 ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä VTT:n sertifikaatti nro 156/01 RT-kortti 37708 -järjestelmä Tuote kosteutta vastaan Tuonti, markkinointi ja tekninen neuvonta: Muottikolmio

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ 16.7.2002 ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS VTT:n sertifikaatti nro 156/01 Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ Tekninen neuvonta: Osmo Semberg Puh / fax 02 421370,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/ Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/ Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/ Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Viivi Etholén TUULETTUVIEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 "EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4.

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4. Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 62/94 Sementin levitys. e., Kastelu e \ Ei routiva Vanha piha i 7 IP.. Tiivistys (tärytys)...ec Jyrsintä 4.. ''.. lele lel le 1111P11 1 "EI 80 ani INIMffillilirrilffi'

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 1. Rännikaivo 200 2. Sadevesiputki 110 3. Salaojaputki 110 4. Salaojakaivo 315

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Marko Lehto Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Aducate Reports and Books 11/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO LEHTO Pientalon puisen rossipohjan tutkimus- ja korjausopas

Lisätiedot