Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella

2 Vanhusten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille. Vanhusten palvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä kotona asumista niin pitkään kuin se toimintakyvyn puolesta on mahdollista ja turvallista. Osallistuminen ja vaikuttaminen Pirkkalan yhteistoiminta-alueen kunnat ovat asettaneet ikääntyneen väes tön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvoston (Pirkkala) sekä vanhus- ja vammaisneuvoston (Vesilahti) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Neuvostot ovat mukana ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevassa suunnittelussa, valmistelutöissä ja seurannassa sekä arvioinnissa. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen Se niori foorumi toimii vuorovaikutuksessa palveluiden järjestäjän, kuntalaisten sekä muiden palvelutuottajien ja sidosryhmien kanssa. Seniorifoorumi välittää kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien näkökulmat palvelujen ja toimintojen kehittämiseen sekä asioiden valmisteluun. Vanhusten palvelut Pirkkalassa https://pirkkala-fi-d.aldone.fi/ terveys_ja_hyvinvointi/ vanhusten_palvelut/ Vanhusten palvelut Vesilahdella palvelut/vanhusten-palvelut/ Ikäihmisten palveluopas / Pirkkala: /Ik%C3%A4ihmisten +palveluopas.doc Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, voi hän pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon julkisia ja yksityisiä palveluita koskevissa kysymyksissä. puh , TAKSI JA TILAUSLIIKENNE A. ARVELA Taksit: Bussit: Tarjoamme erityyppisiä kuljetuspalveluja. KOTI-JA YRITYSSIIVOUS T:mi Lea Paananen-Riikonen Vesilahden TIP-TOP GSM Ketolantie 16, Narva

3 Muistikuntoutus Muistikuntoutuksen tavoitteena on selvittää muistihäiriön syitä, arvioida asiakkaan kokonaistilanne ja määritellä muistisairaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muistisairaiden seuranta ja kuntoutus järjestetään muistikuntoutuksessa. Muistihoitajan vastanotolle ei tarvita lähetettä ja vastaanotto on maksuton. Ajanvaraus geriatrille tapahtuu muistihoitajan kautta. Geriatri Liisa Hovilehto-Aunela, puhelinaika ke klo 12 13, puh. (03) Muistihoitaja Marjukka Minkkinen, puhelinaika ma pe klo 13 14, puh. (03) Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettavan omaishoidon palkkion, lakisääteiset vapaapäivät ja muut omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä, omaishoitosopimuksesta sekä omaishoitajien tukemisesta ja neuvonnasta vastaa omaishoidon koordinaattori Margit Kivimäki, puhelinaika ma to klo 9 10, puh. (03) Kotihoito Kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Yksilöllisten palvelujen avulla pyritään tukemaan asiakkaiden itsenäistä ja omaehtoista suoriutumista, elämänhallintaa sekä mahdollisimman täysipainoista ja turvallista elämää. Ikäihmisille kotihoitoa järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti päivittäin klo 7 22 välisenä aikana. Kotihoitopäällikkö Minna Alanko, puh Pirkkalan toimipiste (Suuppa Lepomoisio Kyösti Kirkonseutu), puhelinaika arkisin klo 8 11, puh. (03) Pirkanmaalainen perheyritys tuottaa seuraavia palveluita: kotisairaanhoito ja omaishoidon lomitus monipuoliset kotipalvelut, kotisiivous ja kotitalkkari saatto- ja asiointiapu, kotikampaaja ja -parturi kotisaattohoito Toimimme yksilöllisesti, joustavasti ja luotettavasti. Suverena Oy sh Mariaana Aartoranta, puh Pirkkalan Kylätalkkari Kodin, mökin ja pihan kunnostus- ja huoltotyöt sisä- ja ulkoremontit Vanhuksille ja vammaisille apuvälineet ja niiden asennukset asumisen helpottamiseksi OLLI-PEKKA NOLVI, p

4 Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen tavoitteena on järjestää avun ja tuen tarpeessa oleville ikäihmisille palveluja kotiin. Pirkkalan toimipiste (Toivio Loukonlahti Killo Haikka Kurikka Rantaniitty Huhtakanto), puhelinaika arkisin klo 8 11, puh. (03) Vesilahden toimipiste, puh Kotihoitoa tukevat palvelut Kotiinkuljetettu lounasateria Turvapuhelinpalvelu Kauppapalvelu Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetuspalvelut Apua kotiin yksityisiltä palveluntuottajilta Pirkkalan yhteistoiminta-alueella toimii yksityisiä kotihoidon tukipalveluyrityksiä sekä hoiva- ja huolenpitopalveluita järjestäviä palveluntuottajia. Yksityiset kotihoidon palvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, jolla voidaan korvata osa palvelun hinnasta. Lisätietoja yksityisistä kotihoitopalveluista antavat kotihoidon esimiehet ja palveluohjaaja, puh Siivouspalvelu palvelusetelillä (Vesilahti) Sotainvalidien palvelut Veteraaniruokailu Palvelubussi (Pirkkala) Hoitotarvikejakelu Vanhusten päivätoiminta Vanhusten päivätoimintapisteet Iitan Kammari Pirkkalassa ja Vesilahden päivätoimintayksikkö terveysasemalla tarjoavat virikkeellistä päivätoimintaa kotona asuville iäkkäille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Vanhusten päivätoiminnassa tavataan muita ihmisiä ja virikkeellinen päiväohjelma rakennetaan ryhmän toiveiden ja asiakkaiden toimintakyvyn mukaisesti. Asiakkaat saavat tarvitsemaansa turvallista hoivaa ja huolenpitoa ammattitaitoiselta henkilökunnalta. Päivän aikana nautitaan aamupala, lounas sekä päiväkahvit. Lisätietoja vanhusten päivätoiminnasta antavat Vastaava ohjaaja, puh (Pirkkala) puh (Vesilahti) KOTIPALVELUT LÄHELLÄSI Hoivakäynnit Asiointiapu Siivous Ikkunapesut p PIRKKALAN APTEEKKI Palvelemme ma-pe la su Suupantori 4, Pirkkala puh

5 Ympärivuorokautiset hoivapalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää ympärivuorokautista hoivapalvelua iäkkäille, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympäri vuorokauden. Hakeutuminen ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin tulee ajankohtaiseksi, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin, ettei kotona asuminen enää ole mahdollista tai turvallista kotihoidon ja sen tukipalveluiden turvin tai omaishoidon tuen avulla. Ympärivuorokautisessa hoivassa järjestetään myös kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa kotona asumisen tukemiseksi. Ympärivuorokautisen hoivapalvelun lähtökohtana on asiakkaan yksityisyyden ja yksilöllisyyden arvostaminen sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Hoiva- ja hoitotyö perustuvat yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sekä asiakkaiden kokonaishoidon toteutukseen ja arviointiin. Tavoitteena on vanhuksen hyvä terveys ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Toimintakyvyn säilymistä tue taan kuntouttavalla työotteella. Lisätietoja ympärivuorokautisista hoivapalveluista antaa hoivatyön päällikkö, puh Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyö on ennaltaehkäisevää ja täydentää yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluja. Toiminta tarjoaa tekijöille mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja auttaa. Vapaaehtoiset voivat vierailla vanhusten luona kodeissa ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja tuoda siten iloa ja vaihtelua vanhusten kenties yksinäiseltä tuntuvaan arkeen. Käynneillä voidaan esimerkiksi keskustella, ulkoilla ja tehdä asioita yhdessä. Lisätietoja vapaaehtoistyöstä ja yhteistoiminta-alueen vapaaehtoistoimijoista antaa palveluohjaaja Päivi Kemppainen, puh

6 puh Taksipalvelut - henkilöauto hlö pikkubussit - pyörätuolikuljetukset - paarikuljetukset Kaikki tilausajopalvelut hlö linja-autot hlö turistibussi Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy Tavarakuljetukset kuorma-autoilla ja pakettiautoilla sekä muuttokuljetukset Jelppi-palvelut - muutot - kaatopaikkakäynnit - nouto- ja hakupalvelu esimerkiksi kodinkoneille ja huonekaluille puh puh