TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n JHL ry. 212 Tikkamäentie 16, talo 11, JOENSUU

2 1 Sisällys YLEINEN OSIO: 1. YLEISTÄ PAINOPISTEET, TAVOITTEET Painopiste, tavoite Painopiste, tavoite Painopiste, tavoite Painopiste, tavoite EDUNVALVONTAJAOSTO HOITOALANJAOSTO OPINTOSIHTEERI TOIMISTOALAN JAOSTO TIEDOTUSJAOSTO VAPAA-AIKAJAOSTO RAVINTOPALVELUJAOSTO LAITOSHUOLTAJAJAOSTO... 10

3 2 1. YLEISTÄ Yhdistyksen kokoukset Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi kuluneen vuoden aikana; kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin PKSSK:ssa Tikankontissa ja siihen osallistui 17 jäsentä. Kevätkokoukseen osallistui myös Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työhyvinvointipäällikkö Helena Hanhinen, joka esitteli kokouksen alussa kuntayhtymän työhyvinvointisopimusluonnosta. Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä Hotelliravintola Huhmarissa ja kokoukseen osallistui 36 yhdistyksen jäsentä. Pikkujouluun osallistui 46 henkilöä. Hallituksen kokoonpano oli puheenjohtaja + 12 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Vuonna 2011 hallituksessa toimivat Pertti Kuosmanen puheenjohtajana. Varsinaisina jäseninä hallituksessa olivat Ritva Kuronen, Tarja Kareinen, Eeva Sivonen-Vattulainen, Anne Mutanen, Anne Itälä, Tarja Matikainen, Kirsi Piitulainen, Tuulikki Jouskari, Raija Palviainen, Jarmo Voutilainen, Harri Dahl ja Martti Aimasmäki ja varajäseninä Terttu Seppänen, Kaija Hämäläinen, Arja Hyttinen, Sohvi Heikkinen ja Marja-Leena Ylitalo. Pääluottamusmiehenä toimi Matti Pesonen ja varapääluottamusmiehenä Pasi Hyttinen. Paiholan luottamiesmiehenä toimi Pasi Hyttinen ja varaluottamusmiehenä Sohvi Heikkinen. Honkalammen luottamusmiehenä toimi Marja-Leena Ylitalo ja varaluottamusmiehenä Arja Hyttinen. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Jarmo Voutilainen. Yhdistyksen sihteerinä oli Tarja Kareinen, taloudenhoitajana Ritva Kuronen, opintosihteerinä Tuulikki Jouskari ja jäsenasioidenhoitajana Eeva Sivonen- Vattulainen. Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Liitteenä on luettelo kokouksiin osallistuneista ja kokouskerroista (liite 1). Kuluneen vuoden aikana yhdistyksessä oli jaostoja yhteensä seitsemän. Liitteessä 2 on vuoden 2011 aikana toimineet jaostot ja jaostojen jäsenet. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2011 oli yhteensä 882 jäsentä, joista naisia 725 ja miehiä 159. Maksavia jäseniä oli yhteensä 609. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 28 ja erosi 38.

4 3 2. PAINOPISTEET, TAVOITTEET 1. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistyksen edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistyksen toimintatapoja ja vahvistamalla toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä Toteutus: Palkkausasioita käsiteltiin sekä yhdistyksen hallituksen kokouksissa että syys- ja kevätkokouksissa. Puheenjohtaja osallistui keväällä 2011 Kuopiossa järjestettyyn yhdistysjohdon kokoukseen. Hallituksen jäsenille ja jaostojen vetäjille järjestettiin helmikuussa 2011 koulutusmatka Helsinkiin ja Tallinnaan. Yhdistyksen pääluottamusmies on osallistunut ISER-selvitystyöryhmään henkilöstöryhmän jäsenenä. Lisäksi yhdistyksen pääluottamusmies valittiin Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtoryhmään henkilöstön edustajaksi ajalle Seurattiin aktiivisesti Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekemää ravintopalveluselvitystä, ja vaikutettiin kaupunginvaltuuston päätökseen. 2. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistykseen ja jäsenten aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan Toteutus: Kysely jäi tekemättä ja se tehdään v Keskustelutilaisuuksia järjestettiin ja uusia toimijoita saatiin mukaan toimintaan jaostoissa ja hallitukseen v Seurattiin aktiivisesti sekä oltiin mukana vaikuttamassa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekemään ravintopalveluselvityksen lopputulokseen olemalla yhteydessä sekä lehdistöön että suoraan päättäjiin. Alueellista jäsentapahtumaa ei järjestetty toimintavuoden aikana. Jäsenistölle järjestettiin perinteiseen tapaan vuoden aikana mm. soppapäivä, laskiaiskahvit (Honkalampi) ja joulun alla jäsenistölle tarjottiin joulukahvit Tikkamäellä, Paiholassa ja Honkalammella.

5 4 3. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistyksen toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja yhdistyksen edunvalvontaketjussa Toteutus: Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat työsuojelun ja luottamusmiesten ajankohtaispäiviin. Jaostojen vetäjät osallistuivat hallituksen järjestämään koulutusmatkaan. Luottamusmiehet pitivät säännöllisesti yhteyttä ja tarvittaessa pidettiin yhteisiä palavereja eri laitoksissa. Puheenjohtajien ja sihteereiden ajankohtaispäivään ei osallistuttu. 4. Painopiste, tavoite Vahvistetaan yhdistyksen ulkoista kuvaa yhdistyksenä, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä Toteutus: Edustajiston vaalien ehdokasasettelu siirrettiin v Julkinen keskustelu kunnallisten palvelujen laadusta ja tuloksellisuudesta oli esillä tiedotusvälineissä koko toimintavuoden ajan. Jäsenemme eri ryhmissä ja päättävissä elimissä pitivät keskustelua yllä ja yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa oli vilkasta ja tuloksellista. Kuntayhtymän johdolle ja päättäjille ei järjestetty järjestöjen yhteistä tapaamista. Edustajamme osallistui kuntayhtymän päättäjille järjestämiin seminaareihin, tapahtumiin ja kokouksiin sekä aloitti elokuussa henkilöstön edustajana kuntayhtymän johtoryhmässä. Liitto tai aluetoimisto ei järjestänyt toimintavuoden aikana alueellisia tapahtumia. Yhdistys järjesti oman soppatykkitilaisuuden Joensuun torilla eduskuntavaalien yhteydessä.

6 5 3. EDUNVALVONTAJAOSTO Edunvalvontatoiminnan yleiset edellytykset 1. Työpaikkoja turvaava toiminta Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. Painopisteenä toiminnassa oli varautuminen kiristyvään kilpailuun julkisen- ja yksityisten palvelutuottajien välillä, tukipalvelujen alueella. Haasteeseen vastattiin tiimityön ja ammattialajaostotoiminnan kehittämisellä, tiedotustoiminnan lisäämisellä ja aktiivien kouluttamisella. Jäsenistöltä kerättiin vuoden aikana ideoita ja ongelmakohtia, joita välitettiin aluetoimistolle, liittoon ja työnantajalle. Määräaikaisia työntekijöitä vakinaistettiin toimintavuoden aikana huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina, etenkin laitoshuollon, koulunkäyntiavustajien ja toimistohenkilöstön osalla. Toimintavuoden yksi tärkeimmistä ja näkyvimmästä toimista yhdistyksen toiminnassa oli ruokahuollon ja oman keittiön turvaaminen kuntayhtymän omana toimintana. Kuntayhtymän hallitus päätti kesäkuussa yhdistää ruokahuollon Joensuun kaupungin ja koulutuskuntayhtymän kanssa, mutta yhdistyksen toimijat ja jäsenet saivat hankkeen torpedoiduksi määrätietoisella julkisella toiminnalla lehdistössä ja vaikuttamalla Joensuun kaupungin valtuutettuihin ja valtuustoryhmiin. Toinen merkittävä tuloksellinen saavutus oli määräaikaisen vahtimestarin työsopimuksen riitauttaminen ja vieminen oikeuden ratkaistavaksi. Oikeuden päätös oli positiivinen liiton ja yhdistyksen kannalta ja tulee hyödyntämään jatkossa kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsuhteisiin positiivisesti. 2. Tuloksellisuuden kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli tukea aktiiveja kaikissa kehittämishankkeissa. Kehittämistyössä korostimme yhteistoiminnallisia toimintatapoja ja menetelmiä, joissa työelämän laadun kehittäminen yhdistyy palvelutuotannon tuloksellisuuteen. Aktiiveja ja jäseniä kannustettiin osallistumaan eri kehittämishankkeisiin ja koulutuksiin. Tiimivastaavat ja jaostojen jäsenet osallistuivat kiitettävästi koulutuksiin toimintavuoden aikana. Palvelusuhteen ehdot ja työelämän laatu 1. Oikeudenmukainen palkkaus Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui lähes suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli seurata ja vaikuttaa, että kuntayhtymässä noudatetaan käyttöön otetun TVA- järjestelmän mukaista palkkausta tasapuolisesti kaikkien ammattiryhmien kohdalla.

7 6 Luottamusmiehet osallistuivat neuvotteluihin henkilökohtaisen palkanosan ja tulospalkkauksen käyttöönotossa sekä paikallisen sopimuksen tekemiseen toimintavuoden aikana toteutuneisiin palkan korotuksiin. 2. Työelämän laadun kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli seurata ja vaikuttaa omantyön kehittämiseen ja luoda entistä paremmat toiminnalliset edellytykset aktiiveille ja jäsenillemme. Luottamusmiehet seurasivat jatkuvasti määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja puuttuivat vähänkin arveluttaviin tapauksiin. Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus teki yhden oikeusapuhakemuksen liiton lakiosastolle, koskien määräaikaisuuden perustetta. Määräaikaisia työntekijöitä vakinaistettiin vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Toimintavuoden aikana kuntayhtymässä kaikkien ammattiryhmien kohdalla jatkui töiden uudelleenjärjestely ja muutokset sekä tiimityön yleistäminen työllistivät niin yhdistyksen toimijoita kuin jäseniämmekin. 3. Ammatillinen edunvalvonta Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli kehittää ammatillista edunvalvontaa jaosto- ja työryhmätoimintana erityisesti kilpailutetuilla ammattialoilla. Toimintavuoden aikana tehostettiin ammatillista edunvalvontaa, tiedottamista ja yhteistoimintaa, kehittämällä yhteydenpitoa jäsenistöön, esimiehiin ja kunnallisiin päättäjiin. Vuoden aikana sähköpostiosoitelistat kaikille ammattiryhmille helpottivat yhdistyksen ja etenkin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täsmätiedottamista jäsenistölle. 4. Yhdistyksen neuvottelu- ja sopimustoiminnan kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat lähes suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän kehittäminen siten, että yhdistyksen ja jäsenten ongelmat voidaan ratkaista tuetusti ja turvallisesti. Toimintavuoden aikana luottamusmiehet neuvottelivat työnantajan kanssa huomattavan määrän jäsenten yksittäisiä sopimusten piiriin kuuluvia ja henkilökohtaisia ongelmia koskevia asioita. Neuvotteluissa päästiin pääsääntöisesti yksimielisyyteen, joitakin keskeisiäkin asioita on edelleen kesken, esim. määräaikaisten vakinaistamisasiassa. 5. Luottamusmies- ja yhdyshenkilöverkosto Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat puolittain. Painopisteenä toiminnassa oli, että jokaisessa työyhteisössä, joissa työskentelee jäseniämme, on yhdyshenkilö ja luottamusmiehet pitävät yhteisiä kokouksia kuukausittain säännöllisesti.

8 7 Toimintavuoden aikana saatiin yhdyshenkilöt suurimpaan osaan työyhteisöjä, joissa jäseniämme työskentelee, mutta työn on jatkuttava, jotta tavoite saavutetaan vuonna Luottamusmiehet kokoontuivat lähes säännöllisesti yhteisiin palavereihin asian niin vaatiessa. Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiesten välinen yhteistyö oli mutkatonta ja tuloksellista vuoden aikana. Jäsentiedotteiden postitus lisääntyi ja tiedotteet voitiin kohdistaa paremmin niille jäsenille, joita tiedotettava asia kulloinkin koski. 4. HOITOALANJAOSTO Hoitoalanjaosto on jakanut tiedotteita paperisina sekä sähköisessä muodossa. Yksiköissä olevat JHL:n info-kansiot on päivitetty. Jaosto järjesti hoitoalanjäsenistölle kyselyn, jolla kartoitettiin, minkälaista toimintaa tai koulutusta he odottavat. Kyselyyn vastanneiden määrä ei ollut suuri, mutta sen pohjalta toimintaa suunniteltiin. Jaosto järjesti Työhyvinvointikoulutuksen Kotilahden huvilalla. Kouluttajana toimi Leena Ronkainen. Jaoston jäsenet ovat osallistuneet oman ammattialansa tapahtumiin ja koulutuksiin. Jaosto on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Jaoston jäsenet: Marja-Leena Ylitalo, Pasi Hyttinen, Eeva Sivonen-Vattulainen, Liisa Kurkinen, Tarja Kärki. 5. OPINTOSIHTEERI OPINTOTOIMINNAN KERTOMUS JHL ry 212 VUODELTA 2011 Opintosihteeri toimi eri jaostojen tukena koulutusten järjestämisessä. Järjesti vuoden 2011 aikana jäsenille suunnattua yhdistyksen omaa koulutusta ja ohjasi jäseniä aktiivisesti osallistumaan JHL-liiton koulutuksiin Karjaalla, JHL ry:n alueellisiin koulutuksiin (mm. alueellisiin ammattilisiin opintopäiviin) ja JHL-liiton tukemiin Työväen Sivistysliitto TSL ry:n Itä-Suomen alueen koulutuksiin ja myös TSL:n valtakunnallisiin koulutuksiin. Hän laati koulutustoiminnan toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja talousarvion seuraavalle vuodelle sekä laati toimintakertomuksen vuoden 2010 koulutustoiminnasta. Opintosihteeri myös kannusti jäseniä osallistumaan työantajan järjestämiin koulutus- ja infotilaisuuksiin. 1. Yhdistyksen oma koulutustoiminta ATK-koulutus: ATK-koulutuksia toteutui Hukanhaudan puukoululla yhteensä 4, josta kaksi oli pelkästään suunnattu JHL ry 212 jäsenille ja muut 2 oli yhteisiä JHL ry 310 kanssa. Atk-koulutukset toteutuivat kerhomuotoisena. Ajankohtaisista aiheista koulutusta: Opi rakentamaan Työhyvinvointia koulutus toteutui Joensuun Työväentalolla.

9 8 Koulutusta ja hyvinvointia arkeen koulutusilta toteutui Honkalammen uudella rantasaunalla Koulutus toteutettiin TSL:n kanssa yhteistyössä. Työyhteisö muutoksessa Honkalammen uudella rantasaunalla toteutui 2-päiväisenä koulutuksena. Kerhot: Muita kuin ATK-kerhoja ei toteutunut vuoden 2011 aikana. Jaostojen järjestämä koulutus: Eri jaostot järjestivät omaan toimialaansa liittyvää koulutusta myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Aika/vastuu: koko vuosi/opintosihteeri/edunvalvontajaosto ja ammattialakohtaiset jaostot. 2. JHL ry:n alueelliset koulutukset Ammatilliset opintopäivät ja muu alueellinen koulutus: Jäseniä osallistui JHL ry Itä-Suomen alueen koulutuksiin, ammatillisiin opintopäiviin ja hoitoalan seminaariin Kimmelissä. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri yhteistyössä JHL ry Itä-Suomen Joensuun toimiston kanssa/hallitus. 3. JHL-liiton järjestämä koulutus 4. Muu koulutus: Karjaan koulutukset Raseborg-opistolla Jäseniä kannustettiin osallistumaan Karjaan koulutuksiin ja ohjattiin seuraamaan koulutuksia Motiivi lehdestä ja kotisivuilta. Yhdistyksemme jäseniä osallistui Karjaan koulutuksiin Raseborg opistolla. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri ja JHL-kurssihallinto TSL Itä-Suomen alueen koulutukset: Jäseniä osallistui TSL Itä-Suomen alueen koulutuksiin, jotka kuuluivat JHL liiton tuen piiriin ja olivat ns. listakursseja. Pipo kiristää vai kiristääkö kurssille Rauhalahdessa Kuopiossa osallistui huomattava osallistujamäärä yhdistyksemme jäseniä (14). Matkakorvauksista käytiin vuoden aikana keskustelua ja hallituksessa päätettiin, että vapaaehtoiseen koulutukseen ei matkakorvauksia makseta. Omavastuu TSL:n Itä-Suomen järjestämiin koulutuksiin jäi osallistujille matkat. Myös

10 9 Kohtaa ja kuuntele TSL:n koulutukseen Kimmelissä osallistui yhdistyksemme jäseniä. Verkosta virtaa ammattiosastoon Mikkelissä osallistuttiin. Myös TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry:n järjestämiin paikallisiin koulutuksiin osallistui yhdistyksemme jäseniä. SAK paikalliset koulutukset Presidentin vaalien puitteissa järjestettiin erilaisia vaalitilaisuuksia ja koulutuksia, joihin osallistui yhdistyksemme jäseniä. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri yhteistyössä TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry:n kanssa 5. Koulutuksista tiedottaminen Opintosihteeri laati tiedotteita ajankohtaisista koulutuksista. Tiedotuskanavina käytettiin vuoden 2011 aikana: yhdistyksen omat www-sivut, sähköposti, intranet (viikkotiedote), sisäisen postin kuori, ilmoitustaulut, Tikkamäellä, Honkalammella ja Paiholassa, jäsenlehti Motiivissa. Koulutuksista tiedotettiin vuonna 2011 jäsenille myös eri koulutustilaisuuksissa ja jäsenille jaettiin tietoa myös JHL:stä kuntorastitietoradan muodossa 6. TOIMISTOALAN JAOSTO Toimintasuunnitelmaan kirjatut asiat toteutuivat pääpiirteittäin. Vuoden aikana toiminta painottui pitkälti työssä jaksamisen ja viihtymisen tukemiseen. Sen tiimoilta järjestimme yhdessä opintosihteerin kanssa syksyllä Työyhteisö muutoksessa koulutusviikonlopun Honkalammen vanhalla rantasaunalla. Lisäksi toimistolaiset osallistuivat keväällä Opi rakentamaan työhyvinvointia -koulutustilaisuuteen. Toukokuussa jaosto vietti myös perinteisen virkistysillan Honkalammen rantasaunalla. Paikalla oli yhteensä 14 yhdistyksen jäsentä. Ohjelmassa oli mm. fysioterapeutti Ritva Mönkkösen luento niska-hartiaseudun alueen seudun lihashuollosta, kauneudenhoitoa, saunomista ja yhdessäoloa. Pyrimme myös aktiivisesti tiedottamaan toimistolaisille ajankohtaisista asioista ja tarjolla olevista koulutuksista. Tiedottaminen tapahtui pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä, mutta myös yhdistyksen kotisivujen kautta. 7. TIEDOTUSJAOSTO Tiedotusjaoston toiminta vuonna 2011 painottui enempi sähköiseen tiedottamiseen. Yhdistyksen jäsenten sähköpostilistat ammattiryhmittäin pyrittiin pitämään ajan tasalla ja hoitamaan jäsenistölle tapahtuvaa tiedottamista sitä kautta. Perinteiseen tapaan ilmoitettiin asioista ja tapahtumista myös ilmoitustauluilla sekä viikkotiedotteessa. Yleisistä kokouksista tiedotettiin myös Motiivilehden kautta. Jokainen jaosto

11 10 hoiti oman tiedottamisensa aika pitkälti itse, joten jaostojen auttaminen oli vähäisempää. Jäsenlehti ei ilmestynyt vuoden aikana vaan päätettiin jäsenlehden lähettämistä keväällä 2012 edustajiston vaalien yhteydessä. Yhdistyksen kotisivut saivat uuden ilmeen kevään aikana ja niiden päivittämiseen panostettiin mm. kouluttamalla sivuista vastaavaa henkilöä. 8. VAPAA-AIKAJAOSTO Vapaa-ajan jaosto hankki jäsenille ostettavaksi elokuvalippuja Savon Kinot teattereihin 450 kpl, kesäteatterilippuja Sinkkolan kesäteatteriin 100 kpl ja muihin kesäteattereihin hankittiin lippuja kysynnän mukaan. Lisäksi hankittiin lippuja Jääsatu-taitoluistelunäytökseen. Vapaa-aikajaosto järjesti pikkujoulun Huhmarissa syyskokouksen yhteyteen. 9. RAVINTOPALVELUJAOSTO Ravintopalvelujaostolla ei ollut toimintaa vuoden 2011 aikana. 10. LAITOSHUOLTAJAJAOSTO Laitoshuoltajien jaostolla ei ollut toimintaa vuoden 2011 aikana.

12 11 Liite 1 Osallistuminen JHL 212:n hallituksen kokouksiin v YHT. Aimasmäki Martti Dahl Harri Heikkinen Sohvi Hyttinen Arja 1 1 Hyttinen Pasi Itälä Anne Jouskari Tuulikki Kareinen Tarja Kuosmanen Pertti Kuronen Ritva Matikainen Tarja Mutanen Anne Palviainen Raija Pesonen Matti Piitulainen Kirsi Seppänen Terttu Sivonen-Vattulainen Eeva Voutilainen Jarmo Ylitalo Marja-Leena Yhteensä

13 12 Liite 2 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212:n jaostot ja jaostojen jäsenet v Jaosto Jaoston vetäjä Jaoston muut jäsenet Edunvalvontajaosto Hoitoalan jaosto Laitoshuoltajien jaosto Matti Pesonen Marja-Leena Ylitalo Matti Pesonen Sohvi Heikkinen Pasi Hyttinen Arja Hyttinen Pertti Kuosmanen Marja-Leena Ylitalo Liisa Kurkinen Tarja Kärki Pasi Hyttinen Eeva Sivonen-Vattulainen Anneli Hakkarainen Heli Keyriläinen Tarja Matikainen Kirsi Piitulainen Pirkko Pirinen Päivi Pitkänen Sirkka Pursiainen Ravintopalvelujaosto Arja Hyttinen Anne Itälä Pirkko Pakarinen Irja Kukkonen Ritva Kuronen Kaija Muranen Toimisto- ja tiedotusjaosto Työjaosto Vapaa-aikajaosto päivitetty Tarja Kareinen Pertti Kuosmanen Tarja Matikainen Silja Miettinen Arja Miinalainen Anne Mutanen Raija Palviainen Martti Aimasmäki Tarja Kareinen Ritva Kuronen Matti Pesonen Pasi Hyttinen Kirsi Piitulainen Jarmo Voutilainen

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 liite1 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2012 21.3.2013 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen hallitus 8.4.2014 Sivu 1 / 7 1 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksemme 57. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa eri virastoissa sekä kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2011 21.3.2012 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksemme 55. toimintavuosi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Jakelu: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetusviraston, peruskoulujen, lukioiden,

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 SISÄLLYS: Palkkaneuvotteluista s.3-4 Ulosottomiespäivät s. 5-7 JHL:n vaalit s. 8-9 Toimintakertomus s. 10-12 Balkanilta s.16-17 Kuva lainsäädäntöryhmän kokouksesta

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi 3.3.05 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Tässä numerossa: Kevätkokouskutsu s. 4 Toimintasuunnitelma s. 5-7 UPJ-käsitteistä s. 8-9 Liikunnan riemua s. 11-12 Kesämökki tiedote

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 KALIKKA OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 Jäsenasioita, toimintasuunnitelma vuodelle 2013, pääluottamusmiehen palsta, koko uksissa päätettyä, jne... OYHYry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2014 YLEISTÄ - puheenjohtajalta Arvoisat PKY:n jäsenet, on taas aika valmistella ensi vuoden tapahtumia sekä toimintaa. Mitähän mahtaa vuosi 2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY OMAISOIVA -JOENSUUNSEUTU Hallituksen esitys 20.3.2015 Kevätkokouksen vahvistus 16.4.2015 O, Sisältö YLEISTÄ... 3 TOIMISTO... 3 TOIMINTA...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HELSINGINmetalli HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME. Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen

HELSINGINmetalli HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME. Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen HELSINGINmetalli Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 4-2012 HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen 2 HELSINGINmetalli KARI PEKKARINEN

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot