TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty kevätkokouksessa JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n JHL ry. 212 Tikkamäentie 16, talo 11, JOENSUU

2 1 Sisällys YLEINEN OSIO: 1. YLEISTÄ EDUNVALVONTAJAOSTO HOITOALANJAOSTO OPINTOSIHTEERI TOIMISTOALAN JAOSTO TIEDOTUSJAOSTO VAPAA-AIKAJAOSTO RAVINTOPALVELUJAOSTO LAITOSHUOLTAJAJAOSTO... 12

3 2 1. YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnassa toimintavuosi 2012 oli vaativa ja työntäyteinen, kuten jo toimintasuunnitelmassa arvioitiin. Yhdistykselle valittiin puheenjohtaja, hallitus ja toimihenkilöt vuosiksi Puheenjohtajaksi valittiin Tarja Kareinen ja hallitukseen uusina jäseninä Eeva Vatanen, Reijo Heiskanen ja Rauno Porspakka. Hallitukset jäsenet osallistuivat kiitettävästi kokouksiin ja kokoukset olivat keskustelevia ja päätökset asioissa tehtiin yksimielisesti. Uudelle hallitukselle ja toimihenkilöille järjestettiin koulutus helmikuussa liiton keskustoimistolla Helsingissä. Kouluttaja toimi toimitsija Petteri Oksa järjestöosastolta ja koulutus onnistui erittäin hyvin niin palautteen kuin toiminnan näkökulmasta arvioituna. Toimintavuoden aikana kuntayhtymässä vakinaistettiin n. 200 määräaikaista työntekijää, joista noin 100 on jäseniämme. Yhdistyksen (168) omistama kesämökki Kontioniemestä myytiin syksyllä, koska tontin omistaja oli myynyt alueen uudelle omistajalle. Myynnistä neuvoteltiin useampi kuukausi ja syksyllä yhdistyksen yleinen kokous päätti yksimielisesti myydä mökin ja purkaa tontin vuokrasopimuksen. Näin toimien vältyttiin oikeuden käynniltä ja saatiin mökistä ja tontinvuokrasopimuksen purkamisesta kohtuullinen korvaus. Neuvotteluissa mökin ostajan kanssa yhdistystä avustivat liiton lakimiehet ja kuntayhtymän lakimies, josta suuri kiitos heille. Liiton edustajiston vaalit käytiin maaliskuussa. Yhdistyksestämme asettui ehdokkaaksi vain kaksi jäsentä (Martti Vaskonen ja Matti Pesonen), joista Matti valittiin liiton edustajistoon vaaliliittonsa suurimmalla äänimäärällä Itä- Suomen vaalipiirissä. Yhdistyksen äänestysprosentti oli 44,9, kun koko maan äänestysprosentti oli 39,4. Vaalin tulosta ei huomioitu mitenkään alueen eikä valtakunnallisissa valinnoissa kun liiton edustajistolle valittiin puheenjohtajat sekä hallitus ja muut toimihenkilöt, yhdistyksen esityksistä huolimatta. Toimintasuunnitelmassa arvioitu Itä- Suomen sairaanhoitopiin perustaminen (ISERhankkeen) eteneminen kaatui syyskuussa, hankkeen ohjausryhmän yksimielisellä päätöksellä, joka oli odotettavissa jo valtakunnan hallituksen hyväksyttyä ohjelmansa hallituskaudelle. Hanke työllisti yhdistyksen pääluottamusmiestä henkilöstöryhmässä ja yhdistyksen hallitus käsitteli asiaa kaikissa kokouksissaan talven ja kevään aikana. Kuluvalle vuodelle käynnistyi uusi hanke ISKE, Itä- ja Keski- Suomen sairaanhoitopiirien alueille. Hanke on jatkoa ISER:lle lisättynä Keski- Suomen alueella, jolla pyritään varmistamaan suuri ERVA- alue vaativaan erikoissairaanhoitoon tulevaisuudessa.

4 3 Yhdistyksen kokoukset Toimintasuunnitelmassa arvioitu vilkas rakentaminen ja peruskorjaukset kuntayhtymässä jatkuivat ja tarve vain lisääntyi toimintavuoden aikana, johtuen sisäilma- ja homeongelmista. Ravintopalvelukeskuksen suunnittelu jatkui ja rakentaminen käynnistynee 2014, jolloin uusi ravintopalvelukeskus aloittanee toimintansa v Henkilöstön edustajana kuntayhtymän johtoryhmässä toiminut edustajamme vei ja välitti henkilöstön terveisiä johtoryhmään sekä välitti tietoa yhdistyksen jäsenille ja hallitukselle johtoryhmän päätöksistä. Kunnallisvaaleissa yhdistyksen jäseniä oli ehdokkaina Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella. Yhdistys tuki ehdokkaita tasapuolisesti lehdistössä ja omassa jäsenlehdessämme yhteisillä mainoksilla sekä antamalla ehdokkaille palstatilaa omassa lehdessämme tasapuolisesti. Kuntayhtymä 60 vuotta juhlat pidettiin kuluvan vuoden maaliskuussa areenalla ja yhdistys JHL vuotta juhlat pidetään marraskuun 30. päivänä Sokos-hotelli Kimmelin Sirkkala-salissa. Juhlapuhujaksi on lupautunut liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja juhlatoimikunta on suunnitellut tilaisuuteen paljon muuta ohjelmaa. Yleisiä kokouksia pidettiin neljä kuluneen vuoden aikana; kaksi yleistä kokousta sekä sääntöjen määräämät kevätkokous ja syyskokous. Tammikuussa pidetyssä yleisessä kokouksessa asetettiin yhdistyksen ehdokkaat JHL edustajiston vaaleihin. Syyskuussa pidetyssä yleisessä kokouksessa hyväksyttiin Kontioniemen mökin vuokrasopimuksen purkaminen ja mökin myynti. Kevätkokous pidettiin PKSSK:ssa Tikankontissa. Kevätkokoukseen osallistui myös Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola. Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä Sokos Hotelli Kimmelissä. Yhdistyksen hallitus ja jaostot sekä luottamusmiehet Yhdistyksen hallituksen ja jaostojen kokoonpano ja kaudella toimineet luottamusmiehet ovat liitteenä. Arja Hyttinen erosi hallituksen varajäsenyydestä ja ravintohuollon jaoston vetäjyydestä joulukuussa Jäsenmäärä Jäsenasiainhoitaja huolehtii yhdistyksen jäsenasioista sekä toimii yhteyshenkilönä liiton jäsenrekisteriin yhdistyksen jäsenasioissa yhdistyksemme jäsenmäärä oli 884, joista naisia 736 ja miehiä 148, alle 35-vuotiaita 72. Vuoden 2012 aikana liittyi yhteensä 45 jäsentä, joista uusia jäseniä 38, toisesta yhdistyksestä siirtyi jäseniä 7. Vuoden 2012 aikana yhdistyksestä erosi 30 jäsentä, joista liitosta erosi 23 ja toiseen yksikköön siirtyi 7. JHL:n internetsivujen kautta liittyi sähköisesti 15 jäsentä. Talous Tähän pitäisi tulla Ritvalta tekstiä.

5 4 2. PAINOPISTEET, TAVOITTEET 1. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistyksen edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistyksen toimintatapoja ja vahvistamalla toimijoiden ennakoivaa edunvalvontaosaamista ja muutoksen hallintakykyä Tekeminen Käsitellään jäsenistön palkkausasioita; mm. paikallisia palkkahinnoitteluja järjestelyvaraeräratkaisuja yhdistyksen kokouksissa sekä luottamusmiesten, ammattialajaostojen ja edunvalvontajaoston kokouksissa Osallistutaan aluetoimiston järjestämiin yhdistysjohdon kokouksiin Ammattialajaostojen toimintaa terävöitetään kouluttamalla jaostojen vetäjät ja jäsenet tarvekartoituksen mukaisesti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus, mahdollisten liikelaitosten perustaminen tulee vaikuttamaan jäsenistön edunvalvontaan. Muutokset vaikuttavat eri tavoin työ- ja palvelussuhteen ehtoihin ja myös työn sisältöjä muotoillaan uudelleen. Huolehditaan siitä, että yhdistys on vaikuttamassa näihin muutoksiin ja että jäsenistön palvelussuhteen ehdot turvataan myös näissä muutoksissa. Huolehditaan liikkeenluovutussäännösten noudattamisesta palvelurakenteiden muutoksissa. Ajankohta/vastuu koko vuosi/ Pääluottamusmies, luottamusmiehet jaostojen vetäjät Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, luottamusmiehet Pääluottamusmies, luottamusmiehet, jaostojen vetäjät Luottamusmiehet Toteutus: Osallistuttiin aluetoimiston järjestämiin yhdistysjohdon kokouksiin sekä keväällä että syksyllä. Järjestettiin helmikuussa 2012 koulutusmatka liiton keskustoimistoon hallituksen jäsenille ja jaostojen vetäjille. Pääluottamusmies ja luottamusmiehet osallistuivat aktiivisesti määräaikaisten työsopimusten vakinaistamiseen Vaikutettiin aktiivisesti siihen, että ruokahuollon toiminta pysyi kuntayhtymän omana tuotantona Pääluottamusmies toimi henkilöstön edustajana kuntayhtymän johtoryhmässä

6 5 2. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa, jäsenten kiinnittymistä yhdistykseen ja jäsenten aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan Tekeminen Järjestetään järjestötoiminnan keskustelutilaisuuksia kuntayhtymän eri laitoksissa, joiden tavoitteena on; vahvistaa yhdistyksen toimintavalmiuksia, tukea yhteistyön kehittämistä ja tukea uusien toimijoiden rekrytointia sekä tehostetaan yhdistysten välistä yhteistyötä Tehdään tunnetuksi kunnalliselle alalle sovittuja kilpailuttamisperiaatteita ja niiden valvontaa sekä varmistetaan toimijoiden osaamista kilpailuttamistilanteissa. Osallistutaan aktiivisesti mahdolliseen ISER- hankeen toteuttamiseen huolehtimalla jäsenistön eduista ja vaikutus mahdollisuuksista Tuetaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin kunnallisia palveluja tiedotusvälineiden ja kunnallisten päättäjien välityksellä. Ajankohta/vastuu Koko vuosi/ hallitus ja jaostot Luottamusmiehet, edunvalvontajaosto, hallitus, jaostot Hallitus Hallitus Osallistutaan alueellisiin perhetapahtumiin Ollaan esillä julkisissa tiedotusvälineissä ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin. Yhdistyksen julkisuuskuvaa ja näkyvyyttä lisätään entisestään kehittämällä yhdistyksen toimintaa jäsenistön haluamaan suuntaan. Hallitus, luottamusmiehet, jaostot Toteutus: ISER- hanke väistyi uuden tulevan sote-uudistuksen alta Järjestettiin erilaisia tilaisuuksia jäsenistölle koko kuntayhtymän alueella mm. edustajiston vaalien alla Ruokahuoltopalvelut onnistuttiin pitämään omana palveluna vaikuttamalla aktiivisesti sekä lehdistössä että suoraan päättäjiin

7 6 3. Painopiste, tavoite Kehitetään yhdistyksen toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja yhdistyksen edunvalvontaketjussa Tekeminen Osallistutaan työsuojelun ja luottamusmiesten ajankohtaispäivään Järjestetään yhdistyksen aktiiveille oma viikonloppukoulutus. Kouluttajat varataan keskustoimistolta. Kehitetään ammattiala- ja muiden jaostojen toimintaa kouluttamalla jaostojen vetäjät ja jäsenet sekä vahvistetaan laitoskohtaisten luottamusmiesten asemaa. Osallistutaan puheenjohtajien ja sihteereiden ajankohtaispäivään Ajankohta/vastuu Ts- valtuutetut, luottamusmiehet Edunvalvontajaosto, maalis-huhtikuu Koko vuosi, Hallitus Hallitus Toteutus: Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat omiin koulutuksiinsa Järjestettiin koulutusmatka yhdistyksen aktiiveille helmikuussa 2012 Puheenjohtaja osallistui puheenjohtajille tarkoitettuun moduulikoulutukseen, jossa annettiin valmiuksia puheenjohtajan rooliin yhdistyksen johtajana ja toiminnan ohjaajana Osallistuttiin aluetoimiston järjestämille yhdistysjohdon päiville maaliskuussa ja marraskuussa

8 7 4. Painopiste, tavoite Vahvistetaan yhdistyksen ulkoista kuvaa yhdistyksenä, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä Tekeminen Asetetaan ehdokkaat edustajiston vaaleihin mennessä. Tuetaan ehdokkaita vaaleissa talousarvion puitteissa sekä pyritään nostamaan äänestysprosentti Itä- Suomen alueen yhdistysten korkeimmaksi. Edistetään julkisuuskeskustelua kunnallisten palvelujen laadusta ja tuloksellisuudesta sekä tehdään yhteistyötä muiden palvelujen laadusta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa. Järjestetään yhteinen ammattijärjestöjen tilaisuus kuntayhtymän johdolle ja päättäjille, jossa korostetaan, että työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen edellyttää nykyistä parempaa ja kannustavampaa yhteistoimintaa. Osallistutaan liiton ja aluetoimiston järjestämiin tapahtumiin ja kehitetään yhdistyksen viestintävalmiuksia sekä näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä. Ajankohta/vastuu Hallitus Koko vuosi, hallitus, edunvalvontajaosto, luottamusmiehet. Hallitus Hallitus, jaostot, luottamusmiehet Toteutus: Edustajiston vaaleihin asetettu tavoite kahdesta edustajasta ei toteutunut, mutta yhdistyksen jäsen Matti Pesonen valittiin alueen eniten ääniä Itä-Suomen alueelta saaneena edustajistoon. JHL 212:n äänestysprosentti oli 44.1 % Järjestettiin edustajiston vaalien yhteydessä kahvitilaisuudet sekä Tikkamäellä, Honkalammella että Paiholassa. Lisäksi jaettiin jäsenille kahvihuoneeseen pääsiäisen alla suklaaherkkuja kiitokseksi aktiivisuudesta äänestyksessä Julkaistiin keväällä jäsenlehti, jossa samalla esiteltiin edustajiston vaaleissa ehdokkaina olevat yhdistyksen jäsenet. Syksyllä julkaistussa jäsenlehdessä puolestaan esiteltiin kunnallisvaaleissa ehdokkaina olevat yhdistyksen jäsenet sekä maksettiin lehtimainos, jossa esiteltiin yhdistyksen ehdokkaina olevat jäsenet Osallistuttiin liiton ja aluetoimiston järjestämiin tapahtumiin

9 8 3. EDUNVALVONTAJAOSTO Edunvalvontatoiminnan yleiset edellytykset 1. Työpaikkoja turvaava toiminta Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. Painopisteenä toiminnassa oli varautuminen kiristyvään kilpailuun julkisen- ja yksityisten palvelutuottajien välillä, tukipalvelujen alueella. Haasteeseen vastattiin tiimityön ja ammattialajaostotoiminnan kehittämisellä, tiedotustoiminnan lisäämisellä ja aktiivien kouluttamisella. Jäsenistöltä kerättiin vuoden aikana ideoita ja ongelmakohtia, joita välitettiin aluetoimistolle, liittoon ja työnantajalle. Määräaikaisia työntekijöitä vakinaistettiin toimintavuoden aikana huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina, etenkin laitoshuollon, koulunkäyntiavustajien ja toimistohenkilöstön osalla. Toimintavuoden yksi tärkeimmistä ja näkyvimmästä toimista yhdistyksen toiminnassa oli ruokahuollon ja oman keittiön turvaaminen kuntayhtymän omana toimintana. Kuntayhtymän hallitus päätti kesäkuussa yhdistää ruokahuollon Joensuun kaupungin ja koulutuskuntayhtymän kanssa, mutta yhdistyksen toimijat ja jäsenet saivat hankkeen torpedoiduksi määrätietoisella julkisella toiminnalla lehdistössä ja vaikuttamalla Joensuun kaupungin valtuutettuihin ja valtuustoryhmiin. Toinen merkittävä tuloksellinen saavutus oli määräaikaisen vahtimestarin työsopimuksen riitauttaminen ja vieminen oikeuden ratkaistavaksi. Oikeuden päätös oli positiivinen liiton ja yhdistyksen kannalta ja tulee hyödyntämään jatkossa kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsuhteisiin positiivisesti. 2. Tuloksellisuuden kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli tukea aktiiveja kaikissa kehittämishankkeissa. Kehittämistyössä korostimme yhteistoiminnallisia toimintatapoja ja menetelmiä, joissa työelämän laadun kehittäminen yhdistyy palvelutuotannon tuloksellisuuteen. Aktiiveja ja jäseniä kannustettiin osallistumaan eri kehittämishankkeisiin ja koulutuksiin. Tiimivastaavat ja jaostojen jäsenet osallistuivat kiitettävästi koulutuksiin toimintavuoden aikana. Palvelusuhteen ehdot ja työelämän laatu 1. Oikeudenmukainen palkkaus Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui lähes suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli seurata ja vaikuttaa, että kuntayhtymässä noudatetaan käyttöön otetun TVA- järjestelmän mukaista palkkausta tasapuolisesti kaikkien ammattiryhmien kohdalla.

10 9 Luottamusmiehet osallistuivat neuvotteluihin henkilökohtaisen palkanosan ja tulospalkkauksen käyttöönotossa sekä paikallisen sopimuksen tekemiseen toimintavuoden aikana toteutuneisiin palkan korotuksiin. 2. Työelämän laadun kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli seurata ja vaikuttaa omantyön kehittämiseen ja luoda entistä paremmat toiminnalliset edellytykset aktiiveille ja jäsenillemme. Luottamusmiehet seurasivat jatkuvasti määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja puuttuivat vähänkin arveluttaviin tapauksiin. Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus teki yhden oikeusapuhakemuksen liiton lakiosastolle, koskien määräaikaisuuden perustetta. Määräaikaisia työntekijöitä vakinaistettiin vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Toimintavuoden aikana kuntayhtymässä kaikkien ammattiryhmien kohdalla jatkui töiden uudelleenjärjestely ja muutokset sekä tiimityön yleistäminen työllistivät niin yhdistyksen toimijoita kuin jäseniämmekin. 3. Ammatillinen edunvalvonta Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tekeminen toteutui suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli kehittää ammatillista edunvalvontaa jaosto- ja työryhmätoimintana erityisesti kilpailutetuilla ammattialoilla. Toimintavuoden aikana tehostettiin ammatillista edunvalvontaa, tiedottamista ja yhteistoimintaa, kehittämällä yhteydenpitoa jäsenistöön, esimiehiin ja kunnallisiin päättäjiin. Vuoden aikana sähköpostiosoitelistat kaikille ammattiryhmille helpottivat yhdistyksen ja etenkin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täsmätiedottamista jäsenistölle. 4. Yhdistyksen neuvottelu- ja sopimustoiminnan kehittäminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat lähes suunnitellusti. Painopisteenä toiminnassa oli neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän kehittäminen siten, että yhdistyksen ja jäsenten ongelmat voidaan ratkaista tuetusti ja turvallisesti. Toimintavuoden aikana luottamusmiehet neuvottelivat työnantajan kanssa huomattavan määrän jäsenten yksittäisiä sopimusten piiriin kuuluvia ja henkilökohtaisia ongelmia koskevia asioita. Neuvotteluissa päästiin pääsääntöisesti yksimielisyyteen, joitakin keskeisiäkin asioita on edelleen kesken, esim. määräaikaisten vakinaistamisasiassa. 5. Luottamusmies- ja yhdyshenkilöverkosto Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuivat puolittain. Painopisteenä toiminnassa oli, että jokaisessa työyhteisössä, joissa työskentelee jäseniämme, on yhdyshenkilö ja luottamusmiehet pitävät yhteisiä kokouksia kuukausittain säännöllisesti.

11 10 Toimintavuoden aikana saatiin yhdyshenkilöt suurimpaan osaan työyhteisöjä, joissa jäseniämme työskentelee, mutta työn on jatkuttava, jotta tavoite saavutetaan vuonna Luottamusmiehet kokoontuivat lähes säännöllisesti yhteisiin palavereihin asian niin vaatiessa. Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiesten välinen yhteistyö oli mutkatonta ja tuloksellista vuoden aikana. Jäsentiedotteiden postitus lisääntyi ja tiedotteet voitiin kohdistaa paremmin niille jäsenille, joita tiedotettava asia kulloinkin koski. 4. HOITOALANJAOSTO Yksiköiden JHL-info -kansiot on päivitetty. Sähköpostilistat on myös päivitetty. Jaosto järjesti tutustumismatkan Orionin tehtaalle Kuopioon Jaosto on kokoontunut kolme kertaa. Jäsenistö on osallistunut ammatilliseen koulutukseen. 5. OPINTOSIHTEERI Opintosihteeri toimi eri jaostojen ja jäsenten tukena koulutusten järjestämisessä vuonna Opintosihteeri jatkoi vuonna 2012 opetushallituksen alaisessa sihteerintyön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunnassa, jossa hän osallistui aktiivisesti Sihteerin ammattitutkinnon perusteiden uudistamistyöhön, josta johtuen yhdistyksen oman 1- tai 2-päiväisten koulutusten järjestäminen ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Pohjois-Karjalan aikuisopiston kanssa suunniteltiin palvelutehtävässä työskenteleville koulutusta, mutta senkin mahdollinen alkamisajankohta jouduttiin siirtämään vuodelle Yhteistyötä tehtiin Pohjois-Karjalan Pokali ry:n ja Joensuun Latu ry:n kanssa. JHL-liitto, TSL ja oma yhdistys tukivat Vauhdikkaat Liikkujat opintokerhon toimintaa. 1. Yhdistyksen oma koulutustoiminta ATK-koulutus: ATK-koulutuksia toteutettiin Hukanhaudan vanhalla puukoululla Majakalla. Ajankohtaisista aiheista koulutusta: Honkalampikeskuksessa järjestettiin Työhyvinvointipäivä (TYHY) JHL-liiton tukemana koulutuksena. Muu oma koulutus: Vauhdikkaat Liikkujat liikuntakerho järjesti kaksi 3 tunnin iltaluentoa, ja koulutuksellisen kokopäivä retken yhdessä Joensuun Latu ry:n jäsenien kanssa. Kerhot: Toteutettiin Vauhdikkaat Liikkujat kerho, johon osallistui 12 yhdistyksemme jäsentä. Kerho toimi kevään 2012 aikana aktiivisesti toukokuulle asti. Osallistuttiin mm. Joensuun Latu ry:n järjestämään jäähiihtoon. Kuntosali- ja kotiliikuntaohjauksissa oli ohjaaja Pohjois-Karjalan Pokali ry:stä.

12 11 Jaostojen järjestämä koulutus: Eri jaostot järjestivät omaan toimialaansa liittyvää koulutusta myönnettyjen määrärahojen puitteissa Aika/vastuu: koko vuosi/opintosihteeri/edunvalvontajaosto ja ammattialakohtaiset jaostot. 2. JHL ry:n alueelliset koulutukset Ammatilliset opintopäivät ja muu alueellinen koulutus: Jäseniä osallistui JHL ry Itä-Suomen alueen koulutuksiin, ammatillisiin opintopäiviin ja hoitoalan seminaariin Kimmelissä. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri yhteistyössä JHL ry Itä-Suomen Joensuun toimiston kanssa/hallitus. 3. JHL-liiton järjestämä koulutus Karjaan koulutukset Raseborg-opistolla Jäseniä kannustettiin osallistumaan Karjaan koulutuksiin ja ohjattiin seuraamaan koulutuksia Motiivi lehdestä ja kotisivuilta. Yhdistyksemme jäseniä osallistui Karjaan koulutuksiin Raseborg opistolla. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri ja JHL-kurssihallinto 4. Muu koulutus: TSL Itä-Suomen alueen koulutukset: Jäseniä osallistui TSL Itä-Suomen alueen koulutuksiin, jotka kuuluivat JHL liiton tuen piiriin ja olivat ns. listakursseja. Omavastuu oli näissä koulutuksissa matkat. Osallistumismaksun maksoi JHL-liitto. Myös TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry:n järjestämiin paikallisiin koulutuksiin osallistui yhdistyksemme jäseniä. Työantajan järjestämää koulutusta: Jäseniä osallistui aktiivisesti työantajan järjestämiin koulutuksiin ja infotilaisuuksiin. Aika/vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri yhteistyössä TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry:n kanssa 5. Koulutuksista tiedottaminen Opintosihteeri laati tiedotteita ajankohtaisista koulutuksista. Tiedotuskanavina oli vuoden 2012 aikana: yhdistyksen omat www-sivut, sähköposti, intranet

13 12 (viikkotiedote), sisäisen postin kuori, ilmoitustaulut, Tikkamäellä, Honkalammella ja Paiholassa, jäsenelehti Motiivi. Aika ja vastuu: Koko vuosi/opintosihteeri, jaostot ja hallitus 6. TOIMISTOALAN JAOSTO Toimistoalan jaosto järjesti yhdessä laitoshuoltajajaoston kanssa jäsenille matkan Ikeaan Kuopioon. Pääluottamusmies Matti Pesonen oli myös matkalla mukana. 7. TIEDOTUSJAOSTO Tiedotusjaoston toiminta vuonna 2012 painottui enemmän sähköiseen tiedottamiseen. Yhdistyksen jäsenten sähköpostilistat ammattiryhmittäin pyrittiin pitämään ajan tasalla ja hoitamaan jäsenistölle tapahtuvaa tiedottamista sitä kautta. Perinteiseen tapaan ilmoitettiin asioista ja tapahtumista myös ilmoitustauluilla sekä viikkotiedotteessa. Yleisistä kokouksista tiedotettiin myös Motiivilehden kautta. Jokainen jaosto hoiti oman tiedottamisensa aika pitkälti itse, joten jaostojen auttaminen oli vähäisempää. Jäsenlehti lähetettiin keväällä 2012 edustajiston vaalien yhteydessä ja syksyllä kunnallisvaalien aikaan. 8. VAPAA-AIKAJAOSTO Vuonna 2012 järjestettiin jäsenille seuraavaa toimintaa: --elokuvalippuja Savon Kinot teattereihin 450 kpl --kesäteatterilippuja Sinkkolaan 100 kpl, Roukalahteen ja Ristiin kysynnän mukaan --makkaranpaisto/saunailtaa Valkeiselle suunniteltiin joka peruuntui osallistujamäärän vähyyden vuoksi --tuettiin ravintopalvelujaoston laivamatkaa - pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä Hotelli Kimmelissä 9. RAVINTOPALVELUJAOSTO Ravintopalvelujaosto kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. Virkistys- ja opintomatka Tallinnaan järjestettiin Baltic Brinsess laivalla. Ohjelmaan kuului tutustuminen laivan keittiöön ja opastettu kierros keittiön vastaavan johdolla. Mukana oli 16 osallistujaa. 10. LAITOSHUOLTAJAJAOSTO

14 13 JAOSTON JÄSENET: Päivi Pitkänen, Tarja Matikainen, Ritva Kauppinen, Hannele Marttila, Kirsi Piitulainen ja Anneli Hakkarainen Jaoston toiminta käynnistyi hiljalleen pienen tauon jälkeen, kokoonpanoa muutettiin hiukan ja vetäjäkin vaihtui entisistä vuosista. Jatkoimme edelleen kokoontumisia parin kuukauden välein. Jaoston tarkoitus oli saada näkyvyyttä lisää ja tuoda jaostoa ja JHL:n toimintaa enemmän esille ja mielestämme siinä onnistuttiinkin. Vuoden aikana tuli monenlaisia tilanteita esille joista huomasi että kynnys ottaa yhteyttä ja siihen liittyvät asiat oli madaltunut. Olimme hyvin läsnä. Panostimme viestin kulkuun laittamalla sähköpostiosoitteet ajan tasalle jotta tieto kulkisi nopeasti ja kaikille. Yhtenä asiana jaoston keskuudessa nousi esille se, ettei tiedetä mitä muihin taloihin kuuluu, sekä että työhön on tullut paljon uusia laitoshuoltajia joita emme tunne, joten päätimme järjestää yhteisen illanvieton Valkeisen mökillä johon osallistui parisenkymmentä laitoshuoltajaa eri puolilta sairaanhoitopiiriä. Ilta oli onnistunut ja ilmapiiri oli mukavan leppoisa, saimme vaihdeltua kuulumisia keskenämme kauniissa kesäillassa. Jaosto järjesti myös yhdessä onnistuneen reissun toimistopalvelujaoston kanssa Kuopion Ikeaan. Reissu oli viimeistä paikkaa myöten varattu loppuun ja tutustuimme toisiimme matkan aikana vaikka työskentelemmekin 'eri kattojen' alla. Vuosi oli hyvin pitkälti toiminnan uudelleen käynnistelyä ja toimintatapojen etsiskelyä, asioissa hyvin edenneenä on tästä peruspohjasta hyvä jatkaa kohti seuraavaa vuotta ja ruveta työstämään monimutkaisempiakin asioita.

15 14 Liite 1 Osallistuminen JHL 212:n hallituksen kokouksiin v YHT. Aimasmäki Martti Heikkinen Sohvi Heiskanen Reijo Hyttinen Arja Hyttinen Pasi Jouskari Tuulikki Kareinen Tarja Kuronen Ritva Matikainen Tarja Mutanen Anne Palviainen Raija Pesonen Matti Piitulainen Kirsi Pitkänen Päivi Porspakka Rauno Seppänen Terttu Sivonen-Vattulainen Eeva Vatanen Eeva Voutilainen Jarmo Ylitalo Marja-Leena Yhteensä

16 15 Liite 2 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212:n jaostot ja jaostojen jäsenet v Jaosto Jaoston vetäjä Jaoston muut jäsenet Edunvalvontajaosto Hoitoalan jaosto Matti Pesonen Marja-Leena Ylitalo Sohvi Heikkinen Pasi Hyttinen Arja Hyttinen Tarja Kareinen Marja-Leena Ylitalo Liisa Kurkinen Tarja Kärki Pasi Hyttinen Eeva Sivonen-Vattulainen Laitoshuoltajien jaosto Päivi Pitkänen Anneli Hakkarainen Tarja Matikainen Kirsi Piitulainen Ritva Kauppinen Päivi Pitkänen Hannele Marttila Ravintopalvelujaosto Arja Hyttinen Anne Itälä Pirkko Pakarinen Irja Kukkonen Ritva Kuronen Kaija Muranen Toimisto- ja tiedotusjaosto Anne Mutanen Raija Palviainen Vapaa-aikajaosto päivitetty Tarja Matikainen Pasi Hyttinen Kirsi Piitulainen Jarmo Voutilainen

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 1 / 2007 27. vuosikerta Tässä numerossa: Kevätkokouskutsu s. 4 Toimintasuunnitelma s. 5-7 UPJ-käsitteistä s. 8-9 Liikunnan riemua s. 11-12 Kesämökki tiedote

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 SISÄLLYS: Palkkaneuvotteluista s.3-4 Ulosottomiespäivät s. 5-7 JHL:n vaalit s. 8-9 Toimintakertomus s. 10-12 Balkanilta s.16-17 Kuva lainsäädäntöryhmän kokouksesta

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 KALIKKA OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 Jäsenasioita, toimintasuunnitelma vuodelle 2013, pääluottamusmiehen palsta, koko uksissa päätettyä, jne... OYHYry Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs 250 TAMPERE 4 / 2011 JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2012 ilmestyy viikolla 10 Tee lehteen juttu! Tai

Lisätiedot

HELSINGINmetalli HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME. Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen

HELSINGINmetalli HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME. Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen HELSINGINmetalli Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 4-2012 HYVÄÄ VUOTTA 2013 LUKIJOILLEMME Ammattiosaston toimisto on vuoden alusta avoinna 7.1. alkaen 2 HELSINGINmetalli KARI PEKKARINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen hallitus 8.4.2014 Sivu 1 / 7 1 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksemme 57. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa eri virastoissa sekä kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 liite1 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2012 21.3.2013 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi.

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti 15.11.2013 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus 2012-2013 Oppilaitos:

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot