Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten"

Transkriptio

1 Ruoka Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? Jarmo Virtamo Suomalaisten ruoankäyttö muuttuu koko ajan terveellisemmäksi. Saamme ruoastamme riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Nykyinen D-vitamiinisuositus ei näytä kuitenkaan riittävältä osteoporoosin ehkäisyyn, ja varsinkin vanhuksille on tarvetta suositella D-vitamiinilisää. Muitten vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäsaannista ei ole osoitettu olevan hyötyä terveydelle. Tästä huolimatta vajaa neljännes suomalaisista keski-ikäisistä miehistä ja kolmannes naisista käyttää vitamiini- ja kivennäisvalmisteita. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten ruoankäytön muuttuneen koko ajan terveellisempään suuntaan. Vihannesten, hedelmien, marjojen ja viljatuotteiden käyttö on lisääntynyt, kun taas tyydyttyneitä rasvoja sisältävien tuotteiden kulutus on vähentynyt. Vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti D-vitamiinia lukuun ottamatta on suosituksiin nähden riittävää (Kansanterveyslaitos 1998). Tästä huolimatta 23 % vuotiaista suomalaisista miehistä ja 31 % naisista ilmoitti keväällä 1999 käyttäneensä viimeisen viikon aikana vitamiinija kivennäisvalmisteita (Helakorpi ym. 1999). Moni uskookin, että vitamiini- ja kivennäisainelisillä olisi saavutettavissa jotakin lisähyötyä. Erityisvalmisteita käyttävät ennen kaikkea ne, jotka muutenkin syövät terveellisimmin (Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä 1996). Onko erityisvalmisteiden käytölle sitten perusteita? D-vitamiini Finravinto tutkimuksen mukaan suomalaisten miesten D-vitamiinin saanti oli suosituksen mukaista (5 µg päivässä), mutta naisten saanti suositettua vähäisempää (Kansanterveyslaitos 1998). Pelkät saantiluvut eivät kuitenkaan kerro elimistön D-vitamiinitilannetta, koska D- vitamiinia voi muodostua runsaastikin iholla auringonvalon vaikutuksesta (Välimäki 2000). Parhaiten elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaa seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus. D-vitamiinin tärkein vaikutuskohta on suolisto, jossa se lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä luuston rakennusaineiksi. Vaikea D-vitamiininpuutos aiheuttaa lapsilla riisitaudin ja aikuisilla osteomalasian. Nykyisen suosituksen mukainen D-vitamiinimäärä on riittävä näiden tilojen ehkäisyyn (Vieth 1999). Lievä, pitkäaikainen D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa osteoporoosia. Sen taustalla on kalsiumin vähentyneen imeytymisen aiheuttama lisäkilpirauhasten aktivaatio ja siihen liittyvä luuston resorption lisääntyminen. Tämän tilanteen ehkäisyyn nykyisten suositusten mukainen D-vitamiinin saanti ei riitä. Tätä tukevat havainnot kontrolloiduista ehkäisykokeista, joissa D-vitamiinilisä yhdistettynä kalsiumlisään on vähentänyt luunmurtumia (Välimäki 2000). Vanhuksille ja tiukkaa kasvisruokavaliota noudattaville onkin suositeltu 10 µg:n päivittäistä lisää (Lamberg-Allardt ja Suominen 1996). 74 Duodecim 2001;117:74 8 J. Virtamo

2 Seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus 20 nmol/l riittää estämään riisitautia ja osteomalasiaa, mutta seerumin suurentuneita lisäkilpirauhashormonipitoisuuksia tavataan vitamiinipitoisuuden pienentyessä alle raja-arvon 100 nmol/l ja selvemmin arvon 37 nmol/l alapuolella (Välimäki 2000). Alustavissa suomalaisissa selvityksissä on arvoja alle 37 nmol/l tavattu %:lla tutkituista. Ajankohtaisessa kirjoituksessaan Välimäki (2000) ehdottaa suomalaisten D-vitamiinitilanteen laajaa kartoitusta, ja mikäli lievä D-vitamiinin puutos osoittautuu alustavien tutkimusten mukaiseksi, koko väestön D-vitamiinitilanteen parantaminen tulee harkittavaksi. Lisäämällä D-vitamiinia esimerkiksi maitoon voitaisiin varmistaa osteoporoosin ehkäisyssä välttämätön kalsiumin saanti. Toimenpiteitä tulisi tehdä jo vanhuksille, jotka iän myötä vähenevä ruokamäärä ja niukka oleskelu auringossa altistavat helposti ainakin lievälle D-vitamiinin puutokselle ja joilla osteoporoottiset murtumat ovat tavallisia. Heillä seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus tulisi nostaa D-vitamiinilisällä ainakin määrään 37 nmol/l, ehkä jopa arvoon 100 nmol/l (Välimäki 2000). Ensin tulee kuitenkin varmistua D-vitamiinin määritysmenetelmästä ja sen standardoinnista, sillä eri laboratorioiden tulokset ovat poikenneet paljonkin toisistaan (Vieth 1999). E-vitamiini E-vitamiini on rasvaliukoinen antioksidantti, ja verenkierrossa suurimman osan siitä kuljettaa»low density»-lipoproteiini (LDL), jonka muuntuminen hapettumalla on nykykäsityksen mukaan keskeinen tapahtuma ateroskleroosissa. E- vitamiini onkin lisännyt LDL:n kykyä vastustaa hapettumista koeputkessa, mutta on epäselvää, miten tämä korreloi verisuonen seinämässä olevaan LDL-partikkeliin. Kontrolloiduissa tutkimuksissa E-vitamiinilisästä ei ole todettu olevan hyötyä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä (Virtamo ym. 1998). Suomalaista SETTI-tutkimusta on kritisoitu sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa käytetty annos 50 mg/vrk on selvästi pienempi kuin kokeellisissa tutkimuksissa tehokkaimmaksi osoittautunut 400 mg:n vuorokausiannos. Kuitenkaan kahden äskettäin julkaistun ison kontrolloidun tutkimuksen mukaan isostakaan päivittäisestä E-vitamiinilisästä ei ollut hyötyä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä (GISSI-Prevenzione Investigators 1999, The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators 2000). Ensin mainitussa tutkimuksessa annettiin E-vitamiinia 300 mg/vrk 3.5 vuoden ajan ja jälkimmäisessä 400 mg/vrk neljän ja puolen vuoden ajan. E-vitamiini vähentää verihiutaleiden adheesiotaipumusta, millä saattaa olla merkitystä paikallisten verisuonitukosten synnyssä. SETTI-tutkimuksessa todettiinkin E-vitamiinin vähentävän aivoinfarktin vaaraa, mutta toisaalta aivoverenvuodon ja subaraknoidaalivuodon riski lisääntyi (Leppälä ym. 2000). GISSI- ja HOPEtutkimuksissa ei todettu merkitsevää aivohalvausvaaran muutosta E-vitamiinia saaneilla. Varmoja vuototapauksia todettiin näissä tutkimuksissa niin vähän, ettei E-vitamiinin vaikutusta voitu arvioida. E-vitamiinilisän vaikutuksista syöpätauteihin on toistaiseksi vain vähän kontrolloitua tietoa. SETTI-tutkimuksessa E-vitamiini vähensi eturauhasen syöpää noin kolmanneksen (The Alpha- Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994). Tämä havainto tulee kuitenkin vahvistaa, ennen kuin E-vitamiinilisää voidaan suositella eturauhassyövän ehkäisyyn. Beetakaroteeni Beetakaroteeni on oiva esimerkki siitä, kuinka kokeellisessa ja epidemiologisessa tutkimuksessa johdonmukaisesti käyttäytyvästä yhdisteestä voi löytyä yllättäviä, ei-toivottuja vaikutuksia, kun sitä tutkitaan suurissa kontrolloiduissa ehkäisykokeissa. Beetakaroteeni on A-vitamiinin esiaste, ja A-vitamiini taas mm. säätelee solujen erilaistumista ja proliferaatiota. Lisäksi beetakaroteeni on tehokas singlettihapen sammuttaja, ja joissakin olosuhteissa se voi myös katkaista (happi)radikaalien käynnistämän ketjureaktion (Pryor ym. 2000). Kun eläinkokeiden ja väestötutkimusten havainnot tukivat johdonmukaisesti beetakaroteenin syöpäriskiä pienentävää vaikutusta, aloitet- Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 75

3 tiin 1980-luvun puolivälissä useita isoja kontrolloituja ehkäisykokeita, joiden tavoitteena oli varmistaa beetakaroteenilisän syöpää ehkäisevä vaikutus. Beetakaroteenia pidettiin myös turvallisena. Sitä oli käytetty pitkään mm. valoihottumien hoidossa jopa kymmenen kertaa ehkäisykokeissa käytettäviä suuremmilla annoksilla. Ehkäisykokeiden aikana julkaistiin vielä useita hyvin tehtyjä seurantatutkimuksia, jotka osoittivat, että veren pieneen beetakaroteenipitoisuuteen liittyy suurentunut syöpävaara. Yhteys keuhkosyöpään näytti selkeältä. Suurista odotuksista huolimatta tutkimusten tulokset johtivat pettymykseen. Kolmen 1990-luvun puolivälissä valmistuneen kontrolloidun tutkimuksen tulokset osoittivat yhtäpitävästi, ettei beetakaroteenilisä ehkäissyt syöpää (The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994, Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996). SETTI- ja CARET-tutkimusten tulokset osoittivat päinvastoin, että beetakaroteenia saaneilla esiintyi enemmän keuhkosyöpää. Vieläkään ei tiedetä, millä mekanismilla beetakaroteeni lisää keuhkosyövän ilmaantuvuutta. Perustutkijat yrittävät löytää vastausta beetakaroteeniannoksen, tupakansavun karsinogeenien ja keuhkojen happipitoisuuden keskinäisten vaikutusten sokkelosta. Samanlaisen»Waterloon» beetakaroteeni koki sydän- ja verisuonitautien osalta. Verenkierrossa ison osan beetakaroteenista kuljettaa LDL, ja toisaalta väestötutkimuksissa pieneen beetakaroteenin saantiin tai pitoisuuteen veressä on liittynyt suuri sydän- ja verisuonitautivaara. Kontrolloiduissa ehkäisykokeissa beetakaroteenilisä ei ole kuitenkaan vähentänyt sydän- ja verisuonitauteja (Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996, Virtamo ym. 1998). Näitä tuloksia ei pidä kuitenkaan tulkita niin, että runsaasti beetakaroteenia sisältäviä ruokia ei kannata syödä tai että niitä tulisi jopa välttää. Lukuisat tutkimukset nimittäin osoittavat, että syötäessä runsaasti vihanneksia, marjoja ja hedelmiä myös beetakaroteenia sisältäviä on syöpätautien ja sydän- ja verisuonitautien vaara pienimmillään. Tämä on myös luonnollisin tapa turvata kaikkien elimistölle hyödyllisten kasvikunnan yhdisteiden saanti. C-vitamiini C-vitamiini (askorbiinihappo) toimii kofaktorina monissa entsyymireaktioissa, ja se on myös vesiliukoinen antioksidantti. Nämä vaikutusmekanismit ovat johtaneet lukuisiin hypoteeseihin C-vitamiinin yhteydestä eri sairauksien syntyyn (Carr ja Frei 1999). Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu ruoastaan vähän C-vitamiinia saavilla enemmän syöpää ja sydän- ja verisuonitauteja kuin tätä vitamiinia runsaasti saavilla. Kuitenkaan toistaiseksi ei ole julkaistu yhtään Ylimääräisistä vitamiinija kivennäisainelisistä ei ole lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. lumekontrolloitua ehkäisykoetta C-vitamiinilisän tehosta näiden sairauksien ehkäisyssä. C-vitamiinin on myös esitetty vähentävän sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä, mutta kontrolloiduissa hoitokokeissa ei C-vitamiinilisällä ole ollut selvää verenpainetta tai seerumin lipidejä vähentävää vaikutusta (Fotherby ym. 2000). C-vitamiinia on käytetty ns. vilustumissairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Kontrolloiduissa tutkimuksissa isollakaan C-vitamiinilisällä ei kuitenkaan ole todettu olevan ehkäisevää vaikutusta»vilustumisten» lukumäärään (Hemilä 1990). C-vitamiini on kuitenkin lieventänyt oireita tai lyhentänyt sairauden kestoa. Vaikutus on kuitenkin ollut usein varsin vähäinen, minkä takia havainnon käytännön merkitys on kiistanalainen. Muut vitamiinit ja kivennäisaineet Seleenin saanti jäi Suomessa suositettua pienemmäksi ennen 1980-luvun puoliväliä, jolloin lan- 76 J. Virtamo

4 noitteisiin alettiin lisätä seleeniä. Joissakin tutkimuksissa todettiin ennen seleenin lisäystä, että seerumin pieneen seleenipitoisuuteen liittyi suurentunut syöpä- ja sydän- ja verisuonitautivaara. Suomalaisten nykyisensuuruisilla seleenipitoisuuksilla ei ole muualla tehdyissä tutkimuksissa todettu olevan johdonmukaista yhteyttä näihin sairauksiin. Mielenkiintoisen lisän seleenikeskusteluun tuo kuitenkin tutkimus, jossa ihosyöpäpotilaalle annettiin seleeniä 200 µg/vrk tai lumevalmistetta. Tavoitteena oli selvittää, vähentääkö seleenilisä ihosyövän uusiutumista. Runsaan neljän vuoden seurannassa seleenilisällä ei todettu olleen vaikutusta uusien ihosyöpien syntyyn, mutta se vähensi merkitsevästi keuhko-, eturauhas-, paksu- ja peräsuolisyöpien ilmaantuvuutta sekä syöpäkuolleisuutta (Clark ym. 1996). Tuloksen tulkintaa rajoittavat kuitenkin pienet tapausmäärät. Havainnon varmistamiseksi Yhdysvalloissa on käynnistymässä miehen aineistolla tehtävä monikeskustutkimus (SELECT), jonka tavoitteena on selvittää seleeni- (200 µg/vrk) ja E-vitamiinilisän (400 mg/vrk) teho syöpätautien ehkäisyssä 7 12 vuoden aikana. Raudan saanti voi varsinkin naisilla olla niukkaa tarpeeseen nähden. Toisaalta vapaa rauta saattaa teoriassa katalysoida happiradikaalien syntymistä. Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu yhteys elimistön suuren rautamäärän ja sepelvaltimotautivaaran välillä, mutta monissa muissa tutkimuksissa sitä ei ole havaittu. Isot rauta-annokset voivat myös vähentää muiden aineiden kuten sinkin imeytymistä. Näistä syistä rautavalmisteiden nauttiminen varmuuden vuoksi ei ole suositeltavaa, vaan käytön tulisi perustua rautavarastojen mitattuun niukkuuteen. Foolihapolla on elimistössä monia tärkeitä tehtäviä (Aro 1996). Se ehkäisee sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriöitä. Sen vähäinen saanti voi johtaa veren suureen homokysteiinipitoisuuteen, joka on todettu sepelvaltimotaudin ja aivoverenkierron häiriöiden vaaratekijäksi lukuisissa tutkimuksissa etenkin anglosaksisissa maissa muttei Suomessa. Foolihapon osuus DNA:n metylaatioreaktioissa on liittänyt sen myös karsinogeneesiin. Finravinto tutkimuksen mukaan folaattien saanti ei yllä suomalaisilla naisilla aivan nykyisten suositusten tasolle, mutta toisaalta ei ole myöskään tutkimuksiin perustuvaa näyttöä siitä, että suomalaisten terveyttä voitaisiin parantaa nykyistä suuremmalla foolihapon saannilla. Foolihapon aineenvaihduntatapahtumiin liittyy läheisesti myös B 12 - vitamiini, jonka puutetta voi esiintyä tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavilla. Flavonoidit ovat kasviksissa, hedelmissä, teessä ja viinissä esiintyviä polyfenoliyhdisteitä, joilla on vaikutuksia moniin elimistön entsyymijärjestelmiin ja myös antioksidanttivaikutuksia. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että ruoasta runsaasti flavonoideja saavilla on pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpään kuin vähemmän flavonoideja saavilla. Kuitenkaan yhtään kontrolloitua ehkäisykoetta flavonoidien vaikutuksista näihin sairauksiin ei ole toistaiseksi julkaistu. Ubikinonin tärkein tehtävä on osallistuminen energiantuotantoon solujen mitokondrioissa. Elimistö syntetisoi ubikinonia ja sitä saadaan myös ravinnosta. Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla on todettu pieniä ubikinonipitoisuuksia, ja siksi tätä ainetta on ehdotettu sydänpotilaiden hoitoon. Äskettäin julkaistu kontrolloitu hoitokoe ei kuitenkaan antanut tukea tälle ajatukselle (Khatta ym. 2000). Lopuksi Saamme ruoasta vitamiineja ja kivennäisaineita yli suositusten, joten meillä ei ole tarvetta käyttää kaupallisia erityisvalmisteita. Ylimääräisistä vitamiini- ja kivennäisainelisistä ei ole myöskään lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. Joillakin suomalaisilla vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi olla niukkaa, mutta näissäkin tapauksissa tehokkain ja edullisin tapa ylläpitää terveyttä on syödä monipuolisesti, käyttää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja ja kokojyväviljatuotteita, lopettaa tupakointi, lisätä liikuntaa, välttää liiallista auringonottoa ja nauttia alkoholia enintään kohtuullisesti. D-vitamiinin osalta saattaa olla tarvetta toimenpiteisiin lähivuosina, koska osteoporoosi on Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 77

5 yleistymässä nopeasti. Suurimmalla osalla väestöstä tilanne hoitunee lisäämällä D-vitamiinia sisältävien ruokien käyttöä ja auringossa oleskelua sekä mahdollisesti D-vitamiinin lisäyksellä johonkin yleisesti käytettyyn elintarvikkeeseen kuten maitoon. Vanhemmille ihmisille, jotka syövät vähän ja oleskelevat paljon sisällä, D-vitamiinilisän käyttö tulevaisuudessa mahdollisesti seerumin 25(OH)-D-vitamiinipitoisuuden avulla seuraten on aiheellista. Kirjallisuutta Aro A. Foolihapon saanti, synnynnäiset epämuodostumat ja verisuonitautivaara. Suom Lääkäril 1996;51: Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects in humans. Am J Clin Nutr 1999;69: Clark LC, Combs Jr GF, Turnbull BW, ym. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. JAMA 1996;276: Fotherby MD, Williams JC, Forster LA, ym. Effect of vitamin C on ambulatory blood pressure and plasma lipids in older persons. J Hypertens 2000;18: GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354: Helakorpi S, Uutela A, Prättälä R, Puska P. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B19, Hemilä H. Auttaako C-vitamiini vilustumiseen? Duodecim 1990;106: Hennekens CH, Buring JE, Manson J, ym. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996; 334: Kansanterveyslaitos. Finravinto tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B8, Khatta M, Alexander BS, Krichten CM, ym. The effect of coenzyme Q10 in patients with congestive heart failure. Ann Intern Med 2000; 132: Lamberg-Allardt C, Suominen H. Ravinto, elämäntavat ja luusto. Duodecim 1996;112: Leppälä JM, Virtamo J, Fogelholm R, ym. Controlled trial of α-tocopherol and β-carotene supplements on stroke incidence and mortality in male smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20: Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, ym. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334: Pryor WA, Stahl W, Rock CL. Beta carotene: from biochemistry to clinical trials. Nutr Rev 2000;58: Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä. Ravitsemuskertomus Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B1, The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med 1994;330: The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Vitamin E supplementation and cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69: Virtamo J, Rapola JM, Ripatti S, ym. Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of primary nonfatal myocardial infarction and fatal coronary heart disease. Arch Intern Med 1998;158: Välimäki MJ. Olisiko D-vitamiinin saantiamme lisättävä? Duodecim 2000; 116: JARMO VIRTAMO, dosentti, erikoistutkija Kansanterveyslaitos, epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto Mannerheimintie Helsinki 78

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Yhteenveto tieteellisestä näytöstä koskien Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät?

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät? Ravitsemus 2k a t s a u s 2 / 2 0 1 3 Pekka Puskan haastattelu s. 4 Finravinto 2012-tutkimus s. 10 Ateriarytmi vaikuttaa painoon s. 25 Kulutuslukuja s. 30 Mitä suomalaiset syövät? Ajankohtaista Ravitsemus

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty

D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty Sivu 1/8 Osmo Viinamäki, Julkaistu 27.8.2008 FT, sairaalakemisti osmo@24.fi 040-5025469 D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty JOHDANTO Ihmiskunta on lähes koko olemassaoloaikansa elänyt

Lisätiedot

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana ETM Johanna Kaipiainen Lukijalle Pikaruokaa vai kotiruokaa? Korviketta vai äidinmaitoa? Vegaaniruokaa vai kasvisruokaa maidon kera? Arkipäivä

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Sari Väänänen, Eija Muukka, Helena Vuorinen Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvitys 2012 Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin hanke Sisällysluettelo 1 KestITÄ

Lisätiedot

UUSIN TIETO VAHVISTAA:

UUSIN TIETO VAHVISTAA: Kahvifaktaa ja terveys y h t e e n v e t o j a t i e t e e l l i s i s t ä t u t k i m u k s i s t a 2 4 TUTKITTUA TIETOA Kahvin vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ASIANTUNTIJA Tutkimusprofessori

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste 1 SEPELVALTIMOTAUTIKUOLLEISUUS EU:N ERI MAISSA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT TAPAUKSIA 100 000 ASUKASTA KOHTI 0-140 140-180 180-288 288-387

Lisätiedot

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana Katsaus tieteessä Maijaliisa Erkkola FT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede maijaliisa.erkkola@helsinki.fi Suvi Virtanen LT, ETM,

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

Aktiivinen ja passiivinen tupakointi aiheuttavat

Aktiivinen ja passiivinen tupakointi aiheuttavat Sepelvaltimotaudin riskitekijät lapsilla ja nuorilla Suomalaisten lasten ja nuorten tupakointi Katariina Kallio ja Eero Jokinen Suomalaisista 16-vuotiaista nuorista lähes kolmannes tupakoi päivittäin ja

Lisätiedot

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ Alkuperäinen tutkimus: Niemi Milla, Helsingin yliopisto, Elintarviketeknologian laitos Tiivistelmä: Jussi Veijola, Elintarvike- ja luonnontuotealan

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI Julkaisuvapaa maanantaina 9.2.2009 klo 17.00 KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA Läsnä: Mikael Fogelholm,

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Kirjoittajat: Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Taitto: Kirsi-Marja Puuras Kannen kuva: Eeva

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

syy on primaarinen hyperparatyreoosi

syy on primaarinen hyperparatyreoosi Näin hoidan Tuula Pekkarinen Primaarinen hyperparatyreoosi Päätös primaarista hyperparatyreoosia sairastavan leikkaushoidosta on helppo tehdä, jos tauti todetaan virtsatiekivien tai osteoporoottisen murtuman

Lisätiedot

Suomen terveysväitelista

Suomen terveysväitelista SUOMEN TERVEYSVÄITELISTA - Listalla esitetyt väitteet, niiden käytön edellytykset sekä viitetiedot perustuvat elintarvikealan toimijoilta saatuun tietoon ja kuvastavat heidän näkemystään artiklan 13 mukaisista

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006...1 Johdanto...2 Ravintokaraoke...3 Roskaruokaa syövä

Lisätiedot

Nauti elämästä täysillä

Nauti elämästä täysillä TUOTEopas Nauti elämästä täysillä NÄYTÄ HYVÄLTÄ. VOI HYVIN. Kun Orifl ame ja Ruotsin johtavat ravitsemusasiantuntijat alkoivat kehittää Wellness-linjaa, tavoitteemme oli tehdä sarja, joka auttaa nauttimaan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja Opinnäytetyö 10.11.2006 Heidi Hiltunen Tanja Luukkonen HELSINGIN

Lisätiedot

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ KARPALO PUOLUKKA MUSTIKKA VARIKSENMARJA MUSTAHERUKKA TYRNI MANSIKKA LAKKA MARJASEOKSET Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Itä-Suomen

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 Syksy 2010 toiminnalliseen lääketieteeseen Johanna Raunio Terveydestä ja ihanteista s.8 Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä s.18 D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 NÄKÖKULMA

Lisätiedot

opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja ms ja ravinto Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 1. painos 2008 2. painos 2012 ISBN 978-952-9797-61-5 ISBN 978-952-9797-62-2 (pdf) Oppaan

Lisätiedot