Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten"

Transkriptio

1 Ruoka Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? Jarmo Virtamo Suomalaisten ruoankäyttö muuttuu koko ajan terveellisemmäksi. Saamme ruoastamme riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Nykyinen D-vitamiinisuositus ei näytä kuitenkaan riittävältä osteoporoosin ehkäisyyn, ja varsinkin vanhuksille on tarvetta suositella D-vitamiinilisää. Muitten vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäsaannista ei ole osoitettu olevan hyötyä terveydelle. Tästä huolimatta vajaa neljännes suomalaisista keski-ikäisistä miehistä ja kolmannes naisista käyttää vitamiini- ja kivennäisvalmisteita. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten ruoankäytön muuttuneen koko ajan terveellisempään suuntaan. Vihannesten, hedelmien, marjojen ja viljatuotteiden käyttö on lisääntynyt, kun taas tyydyttyneitä rasvoja sisältävien tuotteiden kulutus on vähentynyt. Vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti D-vitamiinia lukuun ottamatta on suosituksiin nähden riittävää (Kansanterveyslaitos 1998). Tästä huolimatta 23 % vuotiaista suomalaisista miehistä ja 31 % naisista ilmoitti keväällä 1999 käyttäneensä viimeisen viikon aikana vitamiinija kivennäisvalmisteita (Helakorpi ym. 1999). Moni uskookin, että vitamiini- ja kivennäisainelisillä olisi saavutettavissa jotakin lisähyötyä. Erityisvalmisteita käyttävät ennen kaikkea ne, jotka muutenkin syövät terveellisimmin (Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä 1996). Onko erityisvalmisteiden käytölle sitten perusteita? D-vitamiini Finravinto tutkimuksen mukaan suomalaisten miesten D-vitamiinin saanti oli suosituksen mukaista (5 µg päivässä), mutta naisten saanti suositettua vähäisempää (Kansanterveyslaitos 1998). Pelkät saantiluvut eivät kuitenkaan kerro elimistön D-vitamiinitilannetta, koska D- vitamiinia voi muodostua runsaastikin iholla auringonvalon vaikutuksesta (Välimäki 2000). Parhaiten elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaa seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus. D-vitamiinin tärkein vaikutuskohta on suolisto, jossa se lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä luuston rakennusaineiksi. Vaikea D-vitamiininpuutos aiheuttaa lapsilla riisitaudin ja aikuisilla osteomalasian. Nykyisen suosituksen mukainen D-vitamiinimäärä on riittävä näiden tilojen ehkäisyyn (Vieth 1999). Lievä, pitkäaikainen D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa osteoporoosia. Sen taustalla on kalsiumin vähentyneen imeytymisen aiheuttama lisäkilpirauhasten aktivaatio ja siihen liittyvä luuston resorption lisääntyminen. Tämän tilanteen ehkäisyyn nykyisten suositusten mukainen D-vitamiinin saanti ei riitä. Tätä tukevat havainnot kontrolloiduista ehkäisykokeista, joissa D-vitamiinilisä yhdistettynä kalsiumlisään on vähentänyt luunmurtumia (Välimäki 2000). Vanhuksille ja tiukkaa kasvisruokavaliota noudattaville onkin suositeltu 10 µg:n päivittäistä lisää (Lamberg-Allardt ja Suominen 1996). 74 Duodecim 2001;117:74 8 J. Virtamo

2 Seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus 20 nmol/l riittää estämään riisitautia ja osteomalasiaa, mutta seerumin suurentuneita lisäkilpirauhashormonipitoisuuksia tavataan vitamiinipitoisuuden pienentyessä alle raja-arvon 100 nmol/l ja selvemmin arvon 37 nmol/l alapuolella (Välimäki 2000). Alustavissa suomalaisissa selvityksissä on arvoja alle 37 nmol/l tavattu %:lla tutkituista. Ajankohtaisessa kirjoituksessaan Välimäki (2000) ehdottaa suomalaisten D-vitamiinitilanteen laajaa kartoitusta, ja mikäli lievä D-vitamiinin puutos osoittautuu alustavien tutkimusten mukaiseksi, koko väestön D-vitamiinitilanteen parantaminen tulee harkittavaksi. Lisäämällä D-vitamiinia esimerkiksi maitoon voitaisiin varmistaa osteoporoosin ehkäisyssä välttämätön kalsiumin saanti. Toimenpiteitä tulisi tehdä jo vanhuksille, jotka iän myötä vähenevä ruokamäärä ja niukka oleskelu auringossa altistavat helposti ainakin lievälle D-vitamiinin puutokselle ja joilla osteoporoottiset murtumat ovat tavallisia. Heillä seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus tulisi nostaa D-vitamiinilisällä ainakin määrään 37 nmol/l, ehkä jopa arvoon 100 nmol/l (Välimäki 2000). Ensin tulee kuitenkin varmistua D-vitamiinin määritysmenetelmästä ja sen standardoinnista, sillä eri laboratorioiden tulokset ovat poikenneet paljonkin toisistaan (Vieth 1999). E-vitamiini E-vitamiini on rasvaliukoinen antioksidantti, ja verenkierrossa suurimman osan siitä kuljettaa»low density»-lipoproteiini (LDL), jonka muuntuminen hapettumalla on nykykäsityksen mukaan keskeinen tapahtuma ateroskleroosissa. E- vitamiini onkin lisännyt LDL:n kykyä vastustaa hapettumista koeputkessa, mutta on epäselvää, miten tämä korreloi verisuonen seinämässä olevaan LDL-partikkeliin. Kontrolloiduissa tutkimuksissa E-vitamiinilisästä ei ole todettu olevan hyötyä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä (Virtamo ym. 1998). Suomalaista SETTI-tutkimusta on kritisoitu sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa käytetty annos 50 mg/vrk on selvästi pienempi kuin kokeellisissa tutkimuksissa tehokkaimmaksi osoittautunut 400 mg:n vuorokausiannos. Kuitenkaan kahden äskettäin julkaistun ison kontrolloidun tutkimuksen mukaan isostakaan päivittäisestä E-vitamiinilisästä ei ollut hyötyä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä (GISSI-Prevenzione Investigators 1999, The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators 2000). Ensin mainitussa tutkimuksessa annettiin E-vitamiinia 300 mg/vrk 3.5 vuoden ajan ja jälkimmäisessä 400 mg/vrk neljän ja puolen vuoden ajan. E-vitamiini vähentää verihiutaleiden adheesiotaipumusta, millä saattaa olla merkitystä paikallisten verisuonitukosten synnyssä. SETTI-tutkimuksessa todettiinkin E-vitamiinin vähentävän aivoinfarktin vaaraa, mutta toisaalta aivoverenvuodon ja subaraknoidaalivuodon riski lisääntyi (Leppälä ym. 2000). GISSI- ja HOPEtutkimuksissa ei todettu merkitsevää aivohalvausvaaran muutosta E-vitamiinia saaneilla. Varmoja vuototapauksia todettiin näissä tutkimuksissa niin vähän, ettei E-vitamiinin vaikutusta voitu arvioida. E-vitamiinilisän vaikutuksista syöpätauteihin on toistaiseksi vain vähän kontrolloitua tietoa. SETTI-tutkimuksessa E-vitamiini vähensi eturauhasen syöpää noin kolmanneksen (The Alpha- Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994). Tämä havainto tulee kuitenkin vahvistaa, ennen kuin E-vitamiinilisää voidaan suositella eturauhassyövän ehkäisyyn. Beetakaroteeni Beetakaroteeni on oiva esimerkki siitä, kuinka kokeellisessa ja epidemiologisessa tutkimuksessa johdonmukaisesti käyttäytyvästä yhdisteestä voi löytyä yllättäviä, ei-toivottuja vaikutuksia, kun sitä tutkitaan suurissa kontrolloiduissa ehkäisykokeissa. Beetakaroteeni on A-vitamiinin esiaste, ja A-vitamiini taas mm. säätelee solujen erilaistumista ja proliferaatiota. Lisäksi beetakaroteeni on tehokas singlettihapen sammuttaja, ja joissakin olosuhteissa se voi myös katkaista (happi)radikaalien käynnistämän ketjureaktion (Pryor ym. 2000). Kun eläinkokeiden ja väestötutkimusten havainnot tukivat johdonmukaisesti beetakaroteenin syöpäriskiä pienentävää vaikutusta, aloitet- Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 75

3 tiin 1980-luvun puolivälissä useita isoja kontrolloituja ehkäisykokeita, joiden tavoitteena oli varmistaa beetakaroteenilisän syöpää ehkäisevä vaikutus. Beetakaroteenia pidettiin myös turvallisena. Sitä oli käytetty pitkään mm. valoihottumien hoidossa jopa kymmenen kertaa ehkäisykokeissa käytettäviä suuremmilla annoksilla. Ehkäisykokeiden aikana julkaistiin vielä useita hyvin tehtyjä seurantatutkimuksia, jotka osoittivat, että veren pieneen beetakaroteenipitoisuuteen liittyy suurentunut syöpävaara. Yhteys keuhkosyöpään näytti selkeältä. Suurista odotuksista huolimatta tutkimusten tulokset johtivat pettymykseen. Kolmen 1990-luvun puolivälissä valmistuneen kontrolloidun tutkimuksen tulokset osoittivat yhtäpitävästi, ettei beetakaroteenilisä ehkäissyt syöpää (The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994, Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996). SETTI- ja CARET-tutkimusten tulokset osoittivat päinvastoin, että beetakaroteenia saaneilla esiintyi enemmän keuhkosyöpää. Vieläkään ei tiedetä, millä mekanismilla beetakaroteeni lisää keuhkosyövän ilmaantuvuutta. Perustutkijat yrittävät löytää vastausta beetakaroteeniannoksen, tupakansavun karsinogeenien ja keuhkojen happipitoisuuden keskinäisten vaikutusten sokkelosta. Samanlaisen»Waterloon» beetakaroteeni koki sydän- ja verisuonitautien osalta. Verenkierrossa ison osan beetakaroteenista kuljettaa LDL, ja toisaalta väestötutkimuksissa pieneen beetakaroteenin saantiin tai pitoisuuteen veressä on liittynyt suuri sydän- ja verisuonitautivaara. Kontrolloiduissa ehkäisykokeissa beetakaroteenilisä ei ole kuitenkaan vähentänyt sydän- ja verisuonitauteja (Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996, Virtamo ym. 1998). Näitä tuloksia ei pidä kuitenkaan tulkita niin, että runsaasti beetakaroteenia sisältäviä ruokia ei kannata syödä tai että niitä tulisi jopa välttää. Lukuisat tutkimukset nimittäin osoittavat, että syötäessä runsaasti vihanneksia, marjoja ja hedelmiä myös beetakaroteenia sisältäviä on syöpätautien ja sydän- ja verisuonitautien vaara pienimmillään. Tämä on myös luonnollisin tapa turvata kaikkien elimistölle hyödyllisten kasvikunnan yhdisteiden saanti. C-vitamiini C-vitamiini (askorbiinihappo) toimii kofaktorina monissa entsyymireaktioissa, ja se on myös vesiliukoinen antioksidantti. Nämä vaikutusmekanismit ovat johtaneet lukuisiin hypoteeseihin C-vitamiinin yhteydestä eri sairauksien syntyyn (Carr ja Frei 1999). Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu ruoastaan vähän C-vitamiinia saavilla enemmän syöpää ja sydän- ja verisuonitauteja kuin tätä vitamiinia runsaasti saavilla. Kuitenkaan toistaiseksi ei ole julkaistu yhtään Ylimääräisistä vitamiinija kivennäisainelisistä ei ole lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. lumekontrolloitua ehkäisykoetta C-vitamiinilisän tehosta näiden sairauksien ehkäisyssä. C-vitamiinin on myös esitetty vähentävän sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä, mutta kontrolloiduissa hoitokokeissa ei C-vitamiinilisällä ole ollut selvää verenpainetta tai seerumin lipidejä vähentävää vaikutusta (Fotherby ym. 2000). C-vitamiinia on käytetty ns. vilustumissairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Kontrolloiduissa tutkimuksissa isollakaan C-vitamiinilisällä ei kuitenkaan ole todettu olevan ehkäisevää vaikutusta»vilustumisten» lukumäärään (Hemilä 1990). C-vitamiini on kuitenkin lieventänyt oireita tai lyhentänyt sairauden kestoa. Vaikutus on kuitenkin ollut usein varsin vähäinen, minkä takia havainnon käytännön merkitys on kiistanalainen. Muut vitamiinit ja kivennäisaineet Seleenin saanti jäi Suomessa suositettua pienemmäksi ennen 1980-luvun puoliväliä, jolloin lan- 76 J. Virtamo

4 noitteisiin alettiin lisätä seleeniä. Joissakin tutkimuksissa todettiin ennen seleenin lisäystä, että seerumin pieneen seleenipitoisuuteen liittyi suurentunut syöpä- ja sydän- ja verisuonitautivaara. Suomalaisten nykyisensuuruisilla seleenipitoisuuksilla ei ole muualla tehdyissä tutkimuksissa todettu olevan johdonmukaista yhteyttä näihin sairauksiin. Mielenkiintoisen lisän seleenikeskusteluun tuo kuitenkin tutkimus, jossa ihosyöpäpotilaalle annettiin seleeniä 200 µg/vrk tai lumevalmistetta. Tavoitteena oli selvittää, vähentääkö seleenilisä ihosyövän uusiutumista. Runsaan neljän vuoden seurannassa seleenilisällä ei todettu olleen vaikutusta uusien ihosyöpien syntyyn, mutta se vähensi merkitsevästi keuhko-, eturauhas-, paksu- ja peräsuolisyöpien ilmaantuvuutta sekä syöpäkuolleisuutta (Clark ym. 1996). Tuloksen tulkintaa rajoittavat kuitenkin pienet tapausmäärät. Havainnon varmistamiseksi Yhdysvalloissa on käynnistymässä miehen aineistolla tehtävä monikeskustutkimus (SELECT), jonka tavoitteena on selvittää seleeni- (200 µg/vrk) ja E-vitamiinilisän (400 mg/vrk) teho syöpätautien ehkäisyssä 7 12 vuoden aikana. Raudan saanti voi varsinkin naisilla olla niukkaa tarpeeseen nähden. Toisaalta vapaa rauta saattaa teoriassa katalysoida happiradikaalien syntymistä. Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu yhteys elimistön suuren rautamäärän ja sepelvaltimotautivaaran välillä, mutta monissa muissa tutkimuksissa sitä ei ole havaittu. Isot rauta-annokset voivat myös vähentää muiden aineiden kuten sinkin imeytymistä. Näistä syistä rautavalmisteiden nauttiminen varmuuden vuoksi ei ole suositeltavaa, vaan käytön tulisi perustua rautavarastojen mitattuun niukkuuteen. Foolihapolla on elimistössä monia tärkeitä tehtäviä (Aro 1996). Se ehkäisee sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriöitä. Sen vähäinen saanti voi johtaa veren suureen homokysteiinipitoisuuteen, joka on todettu sepelvaltimotaudin ja aivoverenkierron häiriöiden vaaratekijäksi lukuisissa tutkimuksissa etenkin anglosaksisissa maissa muttei Suomessa. Foolihapon osuus DNA:n metylaatioreaktioissa on liittänyt sen myös karsinogeneesiin. Finravinto tutkimuksen mukaan folaattien saanti ei yllä suomalaisilla naisilla aivan nykyisten suositusten tasolle, mutta toisaalta ei ole myöskään tutkimuksiin perustuvaa näyttöä siitä, että suomalaisten terveyttä voitaisiin parantaa nykyistä suuremmalla foolihapon saannilla. Foolihapon aineenvaihduntatapahtumiin liittyy läheisesti myös B 12 - vitamiini, jonka puutetta voi esiintyä tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavilla. Flavonoidit ovat kasviksissa, hedelmissä, teessä ja viinissä esiintyviä polyfenoliyhdisteitä, joilla on vaikutuksia moniin elimistön entsyymijärjestelmiin ja myös antioksidanttivaikutuksia. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että ruoasta runsaasti flavonoideja saavilla on pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpään kuin vähemmän flavonoideja saavilla. Kuitenkaan yhtään kontrolloitua ehkäisykoetta flavonoidien vaikutuksista näihin sairauksiin ei ole toistaiseksi julkaistu. Ubikinonin tärkein tehtävä on osallistuminen energiantuotantoon solujen mitokondrioissa. Elimistö syntetisoi ubikinonia ja sitä saadaan myös ravinnosta. Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla on todettu pieniä ubikinonipitoisuuksia, ja siksi tätä ainetta on ehdotettu sydänpotilaiden hoitoon. Äskettäin julkaistu kontrolloitu hoitokoe ei kuitenkaan antanut tukea tälle ajatukselle (Khatta ym. 2000). Lopuksi Saamme ruoasta vitamiineja ja kivennäisaineita yli suositusten, joten meillä ei ole tarvetta käyttää kaupallisia erityisvalmisteita. Ylimääräisistä vitamiini- ja kivennäisainelisistä ei ole myöskään lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. Joillakin suomalaisilla vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi olla niukkaa, mutta näissäkin tapauksissa tehokkain ja edullisin tapa ylläpitää terveyttä on syödä monipuolisesti, käyttää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja ja kokojyväviljatuotteita, lopettaa tupakointi, lisätä liikuntaa, välttää liiallista auringonottoa ja nauttia alkoholia enintään kohtuullisesti. D-vitamiinin osalta saattaa olla tarvetta toimenpiteisiin lähivuosina, koska osteoporoosi on Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 77

5 yleistymässä nopeasti. Suurimmalla osalla väestöstä tilanne hoitunee lisäämällä D-vitamiinia sisältävien ruokien käyttöä ja auringossa oleskelua sekä mahdollisesti D-vitamiinin lisäyksellä johonkin yleisesti käytettyyn elintarvikkeeseen kuten maitoon. Vanhemmille ihmisille, jotka syövät vähän ja oleskelevat paljon sisällä, D-vitamiinilisän käyttö tulevaisuudessa mahdollisesti seerumin 25(OH)-D-vitamiinipitoisuuden avulla seuraten on aiheellista. Kirjallisuutta Aro A. Foolihapon saanti, synnynnäiset epämuodostumat ja verisuonitautivaara. Suom Lääkäril 1996;51: Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects in humans. Am J Clin Nutr 1999;69: Clark LC, Combs Jr GF, Turnbull BW, ym. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. JAMA 1996;276: Fotherby MD, Williams JC, Forster LA, ym. Effect of vitamin C on ambulatory blood pressure and plasma lipids in older persons. J Hypertens 2000;18: GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354: Helakorpi S, Uutela A, Prättälä R, Puska P. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B19, Hemilä H. Auttaako C-vitamiini vilustumiseen? Duodecim 1990;106: Hennekens CH, Buring JE, Manson J, ym. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996; 334: Kansanterveyslaitos. Finravinto tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B8, Khatta M, Alexander BS, Krichten CM, ym. The effect of coenzyme Q10 in patients with congestive heart failure. Ann Intern Med 2000; 132: Lamberg-Allardt C, Suominen H. Ravinto, elämäntavat ja luusto. Duodecim 1996;112: Leppälä JM, Virtamo J, Fogelholm R, ym. Controlled trial of α-tocopherol and β-carotene supplements on stroke incidence and mortality in male smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20: Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, ym. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334: Pryor WA, Stahl W, Rock CL. Beta carotene: from biochemistry to clinical trials. Nutr Rev 2000;58: Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä. Ravitsemuskertomus Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B1, The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med 1994;330: The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Vitamin E supplementation and cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69: Virtamo J, Rapola JM, Ripatti S, ym. Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of primary nonfatal myocardial infarction and fatal coronary heart disease. Arch Intern Med 1998;158: Välimäki MJ. Olisiko D-vitamiinin saantiamme lisättävä? Duodecim 2000; 116: JARMO VIRTAMO, dosentti, erikoistutkija Kansanterveyslaitos, epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto Mannerheimintie Helsinki 78

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ

EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ It s in our nature EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ EQ EVERYDAY sisältää tuotteet Lifeforce ja Vitastrong. Tuotteet on kehitetty täydentämään toisiaan ja varmistamaan kehosi K2-vitamiinin, omega-3-rasvahappojen,

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa Tieteessä katsaus verkossa ensin Julkaistu 17.3.2015 www.laakarilehti.fi SUSANNA RAULIO HEINI HYVÄRINEN SUVI M. VIRTANEN Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa VERTAISARVIOITU D-vitamiinitilanteen

Lisätiedot

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA Essi Skaffari, Helsingin yliopisto D-VITAMIINI D-vitamiinilla on keskeinen merkitys

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

VALINTA TERVEELLISEN RUOKAVALION PUOLESTA!

VALINTA TERVEELLISEN RUOKAVALION PUOLESTA! bonred.fi Punainen palmuöljy MIKSI PUNAINEN PALMUÖLJY ON NIIN RAVINTEIKAS? Ravintoaineiden VOIMANPESÄ! vuosituhansia.. kaytetty Bon Red Palm Oil. Punainen palmuöljy on puristettu öljypalmun hedelmästä.

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

KIISTELTY D-VITAMIINI?

KIISTELTY D-VITAMIINI? KIISTELTY D-VITAMIINI? Apteekkari, FaT Risto Kanerva Humaliston Apteekki 10.3.2014 RISTO KANERVA Koulutus: proviisori 1987, farmasian tohtori 1998, Helsingin yliopisto Työkokemus: Humaliston apteekki,

Lisätiedot

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla?

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Johdanto omega-3-rasvahappoihin Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Rasvat ja öljyt koostuvat rasvahapoista Erityyppisiä rasvahappoja: 1. Tyydyttyneet rasvahapot, yleisimmät: palmitiini- (C16:0)

Lisätiedot

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL Luonnonmarjat ja kansanterveys Raija Tahvonen MTT/BEL 15.8.2013 Jos poimit marjat itse, saat Liikuntaa Luonnossa liikkumisen hyvät vaikutukset aivoille Marjasi tuoreena Varman tiedot, mistä marjat ovat

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Vitamiineista haittaa vai hyötyä? Tarkoitus. Tausta ja tutkimusasetelma

Vitamiineista haittaa vai hyötyä? Tarkoitus. Tausta ja tutkimusasetelma Vitamiineista haittaa vai hyötyä? Tanskalainen tutkija Bjelakovic työtovereineen on äskettäin The Journal of the American Medical Association lehdessä (JAMA) julkaissut katsauksen jossa tutkittiin antioksidanttien

Lisätiedot

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin Ruoka Luonnollisia vai täydennettyjä elintarvikkeita? Auli Suojanen ja Antti Aro Suomessa elintarvikkeiden täydentäminen oli pitkään sallittua vain osoitetun tarpeen perusteella. Euroopan unionin aikana

Lisätiedot

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto Suomalaislasten ravitsemus tänään Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto DIPP-ravintotutkimus Imetettyjen lasten osuus (% osallistuneista, n=3565) Erkkola ym. Suom

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU Energiaravintoaineet sekä vitamiinit ja kivennäisaineet www.puolikiloa.fi 2 Tiivistelmä ja huomiota Diaesityksessä on mukana kolme tutkimusta: brittiläinen EPIC- Oxford,

Lisätiedot

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n väestötutkimuksissa Jenni Lehtisalo, ETM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Diabeteksen ehkäisyn yksikkö 22.9.2014 1 Kenestä puhutaan? Ikäihminen,

Lisätiedot

E Seleeni 7000 plex. Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä

E Seleeni 7000 plex. Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä E Seleeni 7000 plex Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä KOOSTUMUS E-vitamiini 7 000 mg/kg B6-vitamiini B12-vitamiini C-vitamiini Sinkki (Zn) Seleeni (Se) 60 % natriumseleniittinä 40 % orgaanisena

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013 Stressi = ympäristön yksilöön kohdistava uhka tai vahingollinen vaikutus sympaattinen hermojärjestelmä ja hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen aktivoituvat Akuutissa stressissä sydämen syke nousee, hengitys

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

-viesti. Imeytyykö PILLERIVITAMIINI? Muista D-VITAMIINI- PÄIVÄ 4.11. Heli Viljakainen: D TEKEE TERÄÄ MIEHENKIN LUUSTOLLE. Paljonko.

-viesti. Imeytyykö PILLERIVITAMIINI? Muista D-VITAMIINI- PÄIVÄ 4.11. Heli Viljakainen: D TEKEE TERÄÄ MIEHENKIN LUUSTOLLE. Paljonko. -viesti AURINKOISTA ASIAA Heli Viljakainen: D TEKEE TERÄÄ MIEHENKIN LUUSTOLLE Paljonko D-vitamiinia tarvitset? Aurinkoa PURKISTA Pikkulapset ja D Muista D-VITAMIINI- PÄIVÄ 4.11. Imeytyykö PILLERIVITAMIINI?

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO - PIKAOPAS - Ruokavalio raskauden aikana (Valio 2017.) MIKSI? Terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa äidin omaan hyvinvointiin sekä kohdussa kasvavan sikiön hyvinvointiin,

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Mustisairaudet Suomessa Suomessa arvioidaan olevan 35 000 lievää ja 85 000 vähintään keskivaikeaa

Lisätiedot

Vähähiilihydraattinen Ruokavalio

Vähähiilihydraattinen Ruokavalio KARPPAUS PELASTAA Vähähiilihydraattinen ruokavalio Raahen Kauppaporvarin Raahesali, Kirkkokatu 28 Keskiviikkona 9.11.2011 klo 18.30 Pyry-Pekka Suonsivu, Lääketieteen Lisensiaatti Vähähiilihydraattinen

Lisätiedot

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla Osteoporoosin hoitoketju 22.3.2017, Jyväskylä Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti Esityksen sisältö Murtumapotilaan ravitsemus Ravitsemustilan

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Valio Oy RAVITSEMUKSEN PERUSTEET

Valio Oy RAVITSEMUKSEN PERUSTEET RAVITSEMUKSEN PERUSTEET SISÄLTÖ Ravinnon tehtävät Ravintoaineet Ruokaryhmät Energia Rasvat Hiilihydraatit Proteiinit Vitamiinit Kivennäisaineet Vesi RAVINNON TEHTÄVÄT Energian tuottaminen - Työ - Liikunta

Lisätiedot

Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija

Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija Luennon tavoitteet Suomalaisten ruokavalio ja sen muutokset Ravitsemuksen plussat ja miinukset Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski 28.2.2014 Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija Tietolähteet

Lisätiedot

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU Lihasmassa rapistuu -> Aineenvaihdunta hidastuu Ruoansulatuskanava kauttaaltaan muuttuu (hampaat -> mahalaukku ->suolisto) Luusto

Lisätiedot

16.12.2012 Nina Parkkinen R640SNB

16.12.2012 Nina Parkkinen R640SNB ANTIOKSIDANTTI Aine, joka ehkäisee muiden aineiden hapettumisen hapettuen itse. Suojaavat mm. elimistön makromolekyylejä, kuten rasvahappoja, proteiineja ja nukleiinihappoja hapettumiselta. Riittävä saanti

Lisätiedot

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015 KERTAUSTA Mitä ovat makroravintoaineita? Mitä tehtäviä niillä on? Ruokaesimerkkejä niistä? Millainen on ateriarytmisi? Vaikuttiko saamanne tieto omaan syömiskäyttäytymiseen? Kerro vierustoverille mitä

Lisätiedot

Sairauksien ehkäisy antioksidanteilla

Sairauksien ehkäisy antioksidanteilla Sairauksien ehkäisy antioksidanteilla Systemoitu kirjallisuuskatsaus Yhteenveto ja johtopäätökset SBU:n (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) raportista n:o 135 "Att förebygga sjukdom

Lisätiedot

ESITTELEMME VITAMIINI- JA

ESITTELEMME VITAMIINI- JA ESITTELEMME VITAMIINI- JA KIVENNÄISAINEVALMISTEEMME Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteemme perustuvat uusimpiin tieteellisiin havaintoihin. MUUTAMIA PERUSTEITA RAVINTOLISIEN KÄYTÖLLE AJANPUUTE Useimmat

Lisätiedot

KANNATTAAKO RAVINTOLISIÄ SYÖDÄ?

KANNATTAAKO RAVINTOLISIÄ SYÖDÄ? KANNATTAAKO RAVINTOLISIÄ SYÖDÄ? Marina Heinonen professori (ravinnon turvallisuus) Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos tieteellinen asiantuntija (uuselintarvikkeet, terveysväitteet) Sidonnaisuuteni

Lisätiedot

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Ravitsemus HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Jokainen meistä tarvitsee ruoasta energiaa. Jokaisen energiantarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja liikunnan määrä.

Lisätiedot

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset 28.2.2014 Riitta Korpela www.norden.org/nnr Pohjoismaiset ravitsemussuositukset Päivitetty versio julkaistiin 4.10.2013 (edellinen 4. versio 2004) Perustuvat

Lisätiedot

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium. Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium. Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013 Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013 D-vitamiiinitilannetta kuvaava merkkiaine S-25-hydroksi-D-vitamiini ( 25(OH)D)

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

5. Ravintoaineiden saanti

5. Ravintoaineiden saanti 5. Ravintoaineiden saanti HELI REINIVUO, SATU MÄNNISTÖ, HELI TAPANAINEN JA HEIKKI PAKKALA Energiaravintoaineista rasvaa, proteiinia ja kovaa rasvaa saatiin runsaasti, kun taas hiilihydraattien ja kuidun

Lisätiedot

KIVENNÄISAINEET JA VITAMIINIT KOIRAN RUOKINNASSA

KIVENNÄISAINEET JA VITAMIINIT KOIRAN RUOKINNASSA KIVENNÄISAINEET JA VITAMIINIT KOIRAN RUOKINNASSA Kivennäisaineet osallistuvat kemiallisiin reaktioihin koirien soluissa. Kivennäisaineet voidaan jakaa makro- ja mikrokivennäisaineisiin sekä perusteella,

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai-

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai- 28 P erinnäisesti on ajateltu, että vitamiinien tehtävä on estää puutostauteja. Tälle pohjalle rakentuvat myös nykyiset viralliset ravitsemussuositukset. Ne lähtevät oletuksesta, että elimistö tarvitsee

Lisätiedot

Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry

Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry Proteiinit ikääntyneiden ravitsemuksessa Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry gery.fi, voimaaruuasta.fi Miksi ravitsemus on tärkeää? Tutkimukset ikääntyneillä:

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä VIIKKO 7 Ravitsemuksen erityiskysymyksiä Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä Kotitehtävä ENNEN ALOITUSTA VIIKKO 7 Miten viikkotehtävä meni? Onnistumiset? Missä voisi tehdä

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA Marika Karulinna LIHA Koira on lihansyöjä, joten sen ravinnon perustana kuuluu olla liha Punaisesta lihasta saa rautaa Vaaleat lihat ovat usein rasvattomampia poikkeuksiakin

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisruokailijan ruokapyramidi on saman näköinen kuin tavallinen ruokapyramidi. Ainoastaan eläinkunnan proteiinilähteet on korvattu kasvikunnan proteiinilähteillä

Lisätiedot

VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA

VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA TAUSTA Vitamin Well on perustettu vuonna 2006 Ruotsissa. Tarkoituksena oli kehittää skandinaaviseen makuun sopiva vitamiinijuoma, joka samalla olisi hyvä ja moderni

Lisätiedot

Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet. LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala

Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet. LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet HYKS Uniapnean Käypä hoito - työryhmä Keuhkolääkäriyhdistyksen hallitus Kongressimatkoja

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland MIKSI SYÖDÄ LIHAA Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland 1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Kaikkea saa syödä Ravintoaineista ruokaan Kansalliset erityispiirteet Lisää kasviksia Laatu Rasva

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA!

ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA! 1 ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA! Suomalaisten naisten D-vitamiinin saanti jää helposti alle suositusten ilman D-vitamiinilisää (Finravinto 2012 -tutkimus) Noin joka kolmannella suomalaisella

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Tässä lehdessä: Omega-3 ja sydänterveys

Tässä lehdessä: Omega-3 ja sydänterveys Sydän ystävä Suomen Terveysravinto Tässä lehdessä: Omega-3 ja sydänterveys sisällys Omega-3 ja sydänterveys Ravintoasiantuntija Juhana Harju sivu 4 Kalaöljyt vähentävät hyvin sydänriskejä Sydänystävä Numero

Lisätiedot

Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv Tampere 23.4.2010. Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian. erikoislää Emeritusprofessori (THL)

Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv Tampere 23.4.2010. Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian. erikoislää Emeritusprofessori (THL) Luontaistuotteet ja ravintolisät tarvitaanko niitä? Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv ivät Tampere 23.4.2010 Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian erikoislää ääkäri Emeritusprofessori

Lisätiedot

Syö muistisi hyväksi

Syö muistisi hyväksi Syö muistisi hyväksi Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi Muistisairaiden määrä lisääntyy Muistisairauksiin sairastuu

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Linomix. Pellava ja marjat tukevat vatsan toimintaa

Linomix. Pellava ja marjat tukevat vatsan toimintaa Pellava ja marjat tukevat vatsan toimintaa Linomix Suomalainen ravitsemusasiantuntijoiden suunnittelema ravintolisä, joka sisältää pellavarouheen lisäksi 24 % marjoja (mustikkaa, tyrniä, karpaloa ja ruusunmarjaa)

Lisätiedot

Ravitsemushoito kotikäynneillä. Taija Puranen Suunnittelija, ETM Helsinki 8.11.2012

Ravitsemushoito kotikäynneillä. Taija Puranen Suunnittelija, ETM Helsinki 8.11.2012 Ravitsemushoito kotikäynneillä Taija Puranen Suunnittelija, ETM Helsinki 8.11.2012 Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimus ALKUMITTAUKSET Ruokapäiväkirjat RANDOMOINTI INTERVENTIORYHMÄ 50 pariskuntaa

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä

Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä LifePak + Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä TUOTTEEN ASEMOINTI Terveenä pysyminen alkaa aina terveistä ruokailutottumuksista. Tiettyjen ravintoaineiden terveydellisiä

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot