Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten"

Transkriptio

1 Ruoka Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? Jarmo Virtamo Suomalaisten ruoankäyttö muuttuu koko ajan terveellisemmäksi. Saamme ruoastamme riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Nykyinen D-vitamiinisuositus ei näytä kuitenkaan riittävältä osteoporoosin ehkäisyyn, ja varsinkin vanhuksille on tarvetta suositella D-vitamiinilisää. Muitten vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäsaannista ei ole osoitettu olevan hyötyä terveydelle. Tästä huolimatta vajaa neljännes suomalaisista keski-ikäisistä miehistä ja kolmannes naisista käyttää vitamiini- ja kivennäisvalmisteita. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suomalaisten ruoankäytön muuttuneen koko ajan terveellisempään suuntaan. Vihannesten, hedelmien, marjojen ja viljatuotteiden käyttö on lisääntynyt, kun taas tyydyttyneitä rasvoja sisältävien tuotteiden kulutus on vähentynyt. Vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti D-vitamiinia lukuun ottamatta on suosituksiin nähden riittävää (Kansanterveyslaitos 1998). Tästä huolimatta 23 % vuotiaista suomalaisista miehistä ja 31 % naisista ilmoitti keväällä 1999 käyttäneensä viimeisen viikon aikana vitamiinija kivennäisvalmisteita (Helakorpi ym. 1999). Moni uskookin, että vitamiini- ja kivennäisainelisillä olisi saavutettavissa jotakin lisähyötyä. Erityisvalmisteita käyttävät ennen kaikkea ne, jotka muutenkin syövät terveellisimmin (Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä 1996). Onko erityisvalmisteiden käytölle sitten perusteita? D-vitamiini Finravinto tutkimuksen mukaan suomalaisten miesten D-vitamiinin saanti oli suosituksen mukaista (5 µg päivässä), mutta naisten saanti suositettua vähäisempää (Kansanterveyslaitos 1998). Pelkät saantiluvut eivät kuitenkaan kerro elimistön D-vitamiinitilannetta, koska D- vitamiinia voi muodostua runsaastikin iholla auringonvalon vaikutuksesta (Välimäki 2000). Parhaiten elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaa seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus. D-vitamiinin tärkein vaikutuskohta on suolisto, jossa se lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä luuston rakennusaineiksi. Vaikea D-vitamiininpuutos aiheuttaa lapsilla riisitaudin ja aikuisilla osteomalasian. Nykyisen suosituksen mukainen D-vitamiinimäärä on riittävä näiden tilojen ehkäisyyn (Vieth 1999). Lievä, pitkäaikainen D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa osteoporoosia. Sen taustalla on kalsiumin vähentyneen imeytymisen aiheuttama lisäkilpirauhasten aktivaatio ja siihen liittyvä luuston resorption lisääntyminen. Tämän tilanteen ehkäisyyn nykyisten suositusten mukainen D-vitamiinin saanti ei riitä. Tätä tukevat havainnot kontrolloiduista ehkäisykokeista, joissa D-vitamiinilisä yhdistettynä kalsiumlisään on vähentänyt luunmurtumia (Välimäki 2000). Vanhuksille ja tiukkaa kasvisruokavaliota noudattaville onkin suositeltu 10 µg:n päivittäistä lisää (Lamberg-Allardt ja Suominen 1996). 74 Duodecim 2001;117:74 8 J. Virtamo

2 Seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus 20 nmol/l riittää estämään riisitautia ja osteomalasiaa, mutta seerumin suurentuneita lisäkilpirauhashormonipitoisuuksia tavataan vitamiinipitoisuuden pienentyessä alle raja-arvon 100 nmol/l ja selvemmin arvon 37 nmol/l alapuolella (Välimäki 2000). Alustavissa suomalaisissa selvityksissä on arvoja alle 37 nmol/l tavattu %:lla tutkituista. Ajankohtaisessa kirjoituksessaan Välimäki (2000) ehdottaa suomalaisten D-vitamiinitilanteen laajaa kartoitusta, ja mikäli lievä D-vitamiinin puutos osoittautuu alustavien tutkimusten mukaiseksi, koko väestön D-vitamiinitilanteen parantaminen tulee harkittavaksi. Lisäämällä D-vitamiinia esimerkiksi maitoon voitaisiin varmistaa osteoporoosin ehkäisyssä välttämätön kalsiumin saanti. Toimenpiteitä tulisi tehdä jo vanhuksille, jotka iän myötä vähenevä ruokamäärä ja niukka oleskelu auringossa altistavat helposti ainakin lievälle D-vitamiinin puutokselle ja joilla osteoporoottiset murtumat ovat tavallisia. Heillä seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuus tulisi nostaa D-vitamiinilisällä ainakin määrään 37 nmol/l, ehkä jopa arvoon 100 nmol/l (Välimäki 2000). Ensin tulee kuitenkin varmistua D-vitamiinin määritysmenetelmästä ja sen standardoinnista, sillä eri laboratorioiden tulokset ovat poikenneet paljonkin toisistaan (Vieth 1999). E-vitamiini E-vitamiini on rasvaliukoinen antioksidantti, ja verenkierrossa suurimman osan siitä kuljettaa»low density»-lipoproteiini (LDL), jonka muuntuminen hapettumalla on nykykäsityksen mukaan keskeinen tapahtuma ateroskleroosissa. E- vitamiini onkin lisännyt LDL:n kykyä vastustaa hapettumista koeputkessa, mutta on epäselvää, miten tämä korreloi verisuonen seinämässä olevaan LDL-partikkeliin. Kontrolloiduissa tutkimuksissa E-vitamiinilisästä ei ole todettu olevan hyötyä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä (Virtamo ym. 1998). Suomalaista SETTI-tutkimusta on kritisoitu sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa käytetty annos 50 mg/vrk on selvästi pienempi kuin kokeellisissa tutkimuksissa tehokkaimmaksi osoittautunut 400 mg:n vuorokausiannos. Kuitenkaan kahden äskettäin julkaistun ison kontrolloidun tutkimuksen mukaan isostakaan päivittäisestä E-vitamiinilisästä ei ollut hyötyä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä (GISSI-Prevenzione Investigators 1999, The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators 2000). Ensin mainitussa tutkimuksessa annettiin E-vitamiinia 300 mg/vrk 3.5 vuoden ajan ja jälkimmäisessä 400 mg/vrk neljän ja puolen vuoden ajan. E-vitamiini vähentää verihiutaleiden adheesiotaipumusta, millä saattaa olla merkitystä paikallisten verisuonitukosten synnyssä. SETTI-tutkimuksessa todettiinkin E-vitamiinin vähentävän aivoinfarktin vaaraa, mutta toisaalta aivoverenvuodon ja subaraknoidaalivuodon riski lisääntyi (Leppälä ym. 2000). GISSI- ja HOPEtutkimuksissa ei todettu merkitsevää aivohalvausvaaran muutosta E-vitamiinia saaneilla. Varmoja vuototapauksia todettiin näissä tutkimuksissa niin vähän, ettei E-vitamiinin vaikutusta voitu arvioida. E-vitamiinilisän vaikutuksista syöpätauteihin on toistaiseksi vain vähän kontrolloitua tietoa. SETTI-tutkimuksessa E-vitamiini vähensi eturauhasen syöpää noin kolmanneksen (The Alpha- Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994). Tämä havainto tulee kuitenkin vahvistaa, ennen kuin E-vitamiinilisää voidaan suositella eturauhassyövän ehkäisyyn. Beetakaroteeni Beetakaroteeni on oiva esimerkki siitä, kuinka kokeellisessa ja epidemiologisessa tutkimuksessa johdonmukaisesti käyttäytyvästä yhdisteestä voi löytyä yllättäviä, ei-toivottuja vaikutuksia, kun sitä tutkitaan suurissa kontrolloiduissa ehkäisykokeissa. Beetakaroteeni on A-vitamiinin esiaste, ja A-vitamiini taas mm. säätelee solujen erilaistumista ja proliferaatiota. Lisäksi beetakaroteeni on tehokas singlettihapen sammuttaja, ja joissakin olosuhteissa se voi myös katkaista (happi)radikaalien käynnistämän ketjureaktion (Pryor ym. 2000). Kun eläinkokeiden ja väestötutkimusten havainnot tukivat johdonmukaisesti beetakaroteenin syöpäriskiä pienentävää vaikutusta, aloitet- Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 75

3 tiin 1980-luvun puolivälissä useita isoja kontrolloituja ehkäisykokeita, joiden tavoitteena oli varmistaa beetakaroteenilisän syöpää ehkäisevä vaikutus. Beetakaroteenia pidettiin myös turvallisena. Sitä oli käytetty pitkään mm. valoihottumien hoidossa jopa kymmenen kertaa ehkäisykokeissa käytettäviä suuremmilla annoksilla. Ehkäisykokeiden aikana julkaistiin vielä useita hyvin tehtyjä seurantatutkimuksia, jotka osoittivat, että veren pieneen beetakaroteenipitoisuuteen liittyy suurentunut syöpävaara. Yhteys keuhkosyöpään näytti selkeältä. Suurista odotuksista huolimatta tutkimusten tulokset johtivat pettymykseen. Kolmen 1990-luvun puolivälissä valmistuneen kontrolloidun tutkimuksen tulokset osoittivat yhtäpitävästi, ettei beetakaroteenilisä ehkäissyt syöpää (The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994, Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996). SETTI- ja CARET-tutkimusten tulokset osoittivat päinvastoin, että beetakaroteenia saaneilla esiintyi enemmän keuhkosyöpää. Vieläkään ei tiedetä, millä mekanismilla beetakaroteeni lisää keuhkosyövän ilmaantuvuutta. Perustutkijat yrittävät löytää vastausta beetakaroteeniannoksen, tupakansavun karsinogeenien ja keuhkojen happipitoisuuden keskinäisten vaikutusten sokkelosta. Samanlaisen»Waterloon» beetakaroteeni koki sydän- ja verisuonitautien osalta. Verenkierrossa ison osan beetakaroteenista kuljettaa LDL, ja toisaalta väestötutkimuksissa pieneen beetakaroteenin saantiin tai pitoisuuteen veressä on liittynyt suuri sydän- ja verisuonitautivaara. Kontrolloiduissa ehkäisykokeissa beetakaroteenilisä ei ole kuitenkaan vähentänyt sydän- ja verisuonitauteja (Hennekens ym. 1996, Omenn ym. 1996, Virtamo ym. 1998). Näitä tuloksia ei pidä kuitenkaan tulkita niin, että runsaasti beetakaroteenia sisältäviä ruokia ei kannata syödä tai että niitä tulisi jopa välttää. Lukuisat tutkimukset nimittäin osoittavat, että syötäessä runsaasti vihanneksia, marjoja ja hedelmiä myös beetakaroteenia sisältäviä on syöpätautien ja sydän- ja verisuonitautien vaara pienimmillään. Tämä on myös luonnollisin tapa turvata kaikkien elimistölle hyödyllisten kasvikunnan yhdisteiden saanti. C-vitamiini C-vitamiini (askorbiinihappo) toimii kofaktorina monissa entsyymireaktioissa, ja se on myös vesiliukoinen antioksidantti. Nämä vaikutusmekanismit ovat johtaneet lukuisiin hypoteeseihin C-vitamiinin yhteydestä eri sairauksien syntyyn (Carr ja Frei 1999). Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu ruoastaan vähän C-vitamiinia saavilla enemmän syöpää ja sydän- ja verisuonitauteja kuin tätä vitamiinia runsaasti saavilla. Kuitenkaan toistaiseksi ei ole julkaistu yhtään Ylimääräisistä vitamiinija kivennäisainelisistä ei ole lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. lumekontrolloitua ehkäisykoetta C-vitamiinilisän tehosta näiden sairauksien ehkäisyssä. C-vitamiinin on myös esitetty vähentävän sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä, mutta kontrolloiduissa hoitokokeissa ei C-vitamiinilisällä ole ollut selvää verenpainetta tai seerumin lipidejä vähentävää vaikutusta (Fotherby ym. 2000). C-vitamiinia on käytetty ns. vilustumissairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Kontrolloiduissa tutkimuksissa isollakaan C-vitamiinilisällä ei kuitenkaan ole todettu olevan ehkäisevää vaikutusta»vilustumisten» lukumäärään (Hemilä 1990). C-vitamiini on kuitenkin lieventänyt oireita tai lyhentänyt sairauden kestoa. Vaikutus on kuitenkin ollut usein varsin vähäinen, minkä takia havainnon käytännön merkitys on kiistanalainen. Muut vitamiinit ja kivennäisaineet Seleenin saanti jäi Suomessa suositettua pienemmäksi ennen 1980-luvun puoliväliä, jolloin lan- 76 J. Virtamo

4 noitteisiin alettiin lisätä seleeniä. Joissakin tutkimuksissa todettiin ennen seleenin lisäystä, että seerumin pieneen seleenipitoisuuteen liittyi suurentunut syöpä- ja sydän- ja verisuonitautivaara. Suomalaisten nykyisensuuruisilla seleenipitoisuuksilla ei ole muualla tehdyissä tutkimuksissa todettu olevan johdonmukaista yhteyttä näihin sairauksiin. Mielenkiintoisen lisän seleenikeskusteluun tuo kuitenkin tutkimus, jossa ihosyöpäpotilaalle annettiin seleeniä 200 µg/vrk tai lumevalmistetta. Tavoitteena oli selvittää, vähentääkö seleenilisä ihosyövän uusiutumista. Runsaan neljän vuoden seurannassa seleenilisällä ei todettu olleen vaikutusta uusien ihosyöpien syntyyn, mutta se vähensi merkitsevästi keuhko-, eturauhas-, paksu- ja peräsuolisyöpien ilmaantuvuutta sekä syöpäkuolleisuutta (Clark ym. 1996). Tuloksen tulkintaa rajoittavat kuitenkin pienet tapausmäärät. Havainnon varmistamiseksi Yhdysvalloissa on käynnistymässä miehen aineistolla tehtävä monikeskustutkimus (SELECT), jonka tavoitteena on selvittää seleeni- (200 µg/vrk) ja E-vitamiinilisän (400 mg/vrk) teho syöpätautien ehkäisyssä 7 12 vuoden aikana. Raudan saanti voi varsinkin naisilla olla niukkaa tarpeeseen nähden. Toisaalta vapaa rauta saattaa teoriassa katalysoida happiradikaalien syntymistä. Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu yhteys elimistön suuren rautamäärän ja sepelvaltimotautivaaran välillä, mutta monissa muissa tutkimuksissa sitä ei ole havaittu. Isot rauta-annokset voivat myös vähentää muiden aineiden kuten sinkin imeytymistä. Näistä syistä rautavalmisteiden nauttiminen varmuuden vuoksi ei ole suositeltavaa, vaan käytön tulisi perustua rautavarastojen mitattuun niukkuuteen. Foolihapolla on elimistössä monia tärkeitä tehtäviä (Aro 1996). Se ehkäisee sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriöitä. Sen vähäinen saanti voi johtaa veren suureen homokysteiinipitoisuuteen, joka on todettu sepelvaltimotaudin ja aivoverenkierron häiriöiden vaaratekijäksi lukuisissa tutkimuksissa etenkin anglosaksisissa maissa muttei Suomessa. Foolihapon osuus DNA:n metylaatioreaktioissa on liittänyt sen myös karsinogeneesiin. Finravinto tutkimuksen mukaan folaattien saanti ei yllä suomalaisilla naisilla aivan nykyisten suositusten tasolle, mutta toisaalta ei ole myöskään tutkimuksiin perustuvaa näyttöä siitä, että suomalaisten terveyttä voitaisiin parantaa nykyistä suuremmalla foolihapon saannilla. Foolihapon aineenvaihduntatapahtumiin liittyy läheisesti myös B 12 - vitamiini, jonka puutetta voi esiintyä tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavilla. Flavonoidit ovat kasviksissa, hedelmissä, teessä ja viinissä esiintyviä polyfenoliyhdisteitä, joilla on vaikutuksia moniin elimistön entsyymijärjestelmiin ja myös antioksidanttivaikutuksia. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että ruoasta runsaasti flavonoideja saavilla on pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpään kuin vähemmän flavonoideja saavilla. Kuitenkaan yhtään kontrolloitua ehkäisykoetta flavonoidien vaikutuksista näihin sairauksiin ei ole toistaiseksi julkaistu. Ubikinonin tärkein tehtävä on osallistuminen energiantuotantoon solujen mitokondrioissa. Elimistö syntetisoi ubikinonia ja sitä saadaan myös ravinnosta. Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla on todettu pieniä ubikinonipitoisuuksia, ja siksi tätä ainetta on ehdotettu sydänpotilaiden hoitoon. Äskettäin julkaistu kontrolloitu hoitokoe ei kuitenkaan antanut tukea tälle ajatukselle (Khatta ym. 2000). Lopuksi Saamme ruoasta vitamiineja ja kivennäisaineita yli suositusten, joten meillä ei ole tarvetta käyttää kaupallisia erityisvalmisteita. Ylimääräisistä vitamiini- ja kivennäisainelisistä ei ole myöskään lisähyötyä terveydelle, ja isot annokset voivat olla jopa haitallisia. Joillakin suomalaisilla vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi olla niukkaa, mutta näissäkin tapauksissa tehokkain ja edullisin tapa ylläpitää terveyttä on syödä monipuolisesti, käyttää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja ja kokojyväviljatuotteita, lopettaa tupakointi, lisätä liikuntaa, välttää liiallista auringonottoa ja nauttia alkoholia enintään kohtuullisesti. D-vitamiinin osalta saattaa olla tarvetta toimenpiteisiin lähivuosina, koska osteoporoosi on Voidaanko ruokamme terveellisyyttä parantaa erityisvalmistein? 77

5 yleistymässä nopeasti. Suurimmalla osalla väestöstä tilanne hoitunee lisäämällä D-vitamiinia sisältävien ruokien käyttöä ja auringossa oleskelua sekä mahdollisesti D-vitamiinin lisäyksellä johonkin yleisesti käytettyyn elintarvikkeeseen kuten maitoon. Vanhemmille ihmisille, jotka syövät vähän ja oleskelevat paljon sisällä, D-vitamiinilisän käyttö tulevaisuudessa mahdollisesti seerumin 25(OH)-D-vitamiinipitoisuuden avulla seuraten on aiheellista. Kirjallisuutta Aro A. Foolihapon saanti, synnynnäiset epämuodostumat ja verisuonitautivaara. Suom Lääkäril 1996;51: Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects in humans. Am J Clin Nutr 1999;69: Clark LC, Combs Jr GF, Turnbull BW, ym. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. JAMA 1996;276: Fotherby MD, Williams JC, Forster LA, ym. Effect of vitamin C on ambulatory blood pressure and plasma lipids in older persons. J Hypertens 2000;18: GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354: Helakorpi S, Uutela A, Prättälä R, Puska P. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B19, Hemilä H. Auttaako C-vitamiini vilustumiseen? Duodecim 1990;106: Hennekens CH, Buring JE, Manson J, ym. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996; 334: Kansanterveyslaitos. Finravinto tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B8, Khatta M, Alexander BS, Krichten CM, ym. The effect of coenzyme Q10 in patients with congestive heart failure. Ann Intern Med 2000; 132: Lamberg-Allardt C, Suominen H. Ravinto, elämäntavat ja luusto. Duodecim 1996;112: Leppälä JM, Virtamo J, Fogelholm R, ym. Controlled trial of α-tocopherol and β-carotene supplements on stroke incidence and mortality in male smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20: Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, ym. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334: Pryor WA, Stahl W, Rock CL. Beta carotene: from biochemistry to clinical trials. Nutr Rev 2000;58: Ravitsemuksen seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä. Ravitsemuskertomus Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B1, The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med 1994;330: The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Vitamin E supplementation and cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69: Virtamo J, Rapola JM, Ripatti S, ym. Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of primary nonfatal myocardial infarction and fatal coronary heart disease. Arch Intern Med 1998;158: Välimäki MJ. Olisiko D-vitamiinin saantiamme lisättävä? Duodecim 2000; 116: JARMO VIRTAMO, dosentti, erikoistutkija Kansanterveyslaitos, epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto Mannerheimintie Helsinki 78

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin Ruoka Luonnollisia vai täydennettyjä elintarvikkeita? Auli Suojanen ja Antti Aro Suomessa elintarvikkeiden täydentäminen oli pitkään sallittua vain osoitetun tarpeen perusteella. Euroopan unionin aikana

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai-

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai- 28 P erinnäisesti on ajateltu, että vitamiinien tehtävä on estää puutostauteja. Tälle pohjalle rakentuvat myös nykyiset viralliset ravitsemussuositukset. Ne lähtevät oletuksesta, että elimistö tarvitsee

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015 KERTAUSTA Mitä ovat makroravintoaineita? Mitä tehtäviä niillä on? Ruokaesimerkkejä niistä? Millainen on ateriarytmisi? Vaikuttiko saamanne tieto omaan syömiskäyttäytymiseen? Kerro vierustoverille mitä

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

5. Ravintoaineiden saanti

5. Ravintoaineiden saanti 5. Ravintoaineiden saanti HELI REINIVUO, SATU MÄNNISTÖ, HELI TAPANAINEN JA HEIKKI PAKKALA Energiaravintoaineista rasvaa, proteiinia ja kovaa rasvaa saatiin runsaasti, kun taas hiilihydraattien ja kuidun

Lisätiedot

Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv Tampere 23.4.2010. Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian. erikoislää Emeritusprofessori (THL)

Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv Tampere 23.4.2010. Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian. erikoislää Emeritusprofessori (THL) Luontaistuotteet ja ravintolisät tarvitaanko niitä? Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäiv ivät Tampere 23.4.2010 Antti Aro LKT Sisätautien/endokrinologian erikoislää ääkäri Emeritusprofessori

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

Emolehmien ruokinta - tiedettä, taidetta vai mutu-tuntumaa?

Emolehmien ruokinta - tiedettä, taidetta vai mutu-tuntumaa? Emolehmien ruokinta - tiedettä, taidetta vai mutu-tuntumaa? Päivi Rekola Lihanauta-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi Emolehmän rehut Karkearehua Karkearehua Karkearehua Viljaa? Kivennäistä ADE-vitamiinia

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä

Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä LifePak + Vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviuutteita sisältävä ravintolisä TUOTTEEN ASEMOINTI Terveenä pysyminen alkaa aina terveistä ruokailutottumuksista. Tiettyjen ravintoaineiden terveydellisiä

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

TERVEYS JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET KAINUUSSA VUOSINA 1996 JA 1999

TERVEYS JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET KAINUUSSA VUOSINA 1996 JA 1999 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B7/2001 Publications of the National Public Health Institute Olli Nummela, Antti Uutela TERVEYS JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET KAINUUSSA VUOSINA JA Kansanterveyslaitos

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Marjat syövän ehkäisyssä

Marjat syövän ehkäisyssä Kokkola 4.12.2013 Marjat syövän ehkäisyssä Dosentti, ETT Anne-Maria Pajari Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustieteen osasto, Helsingin yliopisto 3.12.2013 1 Syöpä Suomessa - ilmaantuvuus

Lisätiedot

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Jones 2013 Jones 2013 Jones 2013 Norman and Bouillon 2013 Norman and Bouillon 2013 D-vitamiiniitilanteen

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 9 TOUKOKUU 2016 1982 2012 Päälöydökset Miesten tupakointi väheni eniten ylimmässä koulutusryhmässä. Naisten tupakointi lisääntyi alimmassa koulutusryhmässä ja väheni ylimmässä.

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 486/2009 vp Suomalaisten D-vitamiinin puutoksen ehkäiseminen Eduskunnan puhemiehelle Noin joka viides suomalainen kärsii D-vitamiinin puutoksesta. D-vitamiinia saadaan sekä ravinnosta

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

JVi. Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO

JVi. Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO JVi Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on JVi? 2. Miksi joka päivä tulisi nauttia 120 ml JVi -juomaa? 3. Voinko käyttää JVi:tä muiden Nu Skin -tuotteiden kanssa? 4. Onko JVi SCS- (Skin Carotenoid

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Näyttö sekä perustutkimuksesta

Näyttö sekä perustutkimuksesta S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 4/2001 VSK 56 395 Alkuperäistutkimus Kolmevuotisen C- ja E-vitamiinilisän vaikutus kaulavaltimon ateroskleroosiin Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP)

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET Ravitsemus ja liikunta Tähän oppaaseen on koottu perustietoa luustoterveyttä tukevista elintavoista. Terve ja vahva luusto on tuki- ja liikuntaelimistön peruspilareita, ja sen

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

PARASTA HEDELMIEN & VIHANNESTEN JÄLKEEN

PARASTA HEDELMIEN & VIHANNESTEN JÄLKEEN PARASTA HEDELMIEN & VIHANNESTEN JÄLKEEN MIKÄ TEKEE OMENASTA SUPERRUOKAA? EIVÄT VAIN VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET. VAAN VARSINKIN NIIDEN FYTOKEMIKAALIT! MUTTA MITÄ FYTOKEMIKAALIT SAAVAT AIKAAN? NE TUKEVAT

Lisätiedot

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM Muistisairaus ja ravitsemus 18.4.2012 Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM www.soinmuistaakseni.fi Projektit Ravitsemus muistisairaan kodissa - kehittämisja tutkimushanke 2009-2012 Tavoitteena on tutkia ja

Lisätiedot

Ovatko kasvisruokavaliot turvallisia? Anna-Liisa Rauma

Ovatko kasvisruokavaliot turvallisia? Anna-Liisa Rauma Ruoka Ovatko kasvisruokavaliot turvallisia? Anna-Liisa Rauma Mielenkiinto kasvisruokavaliota ja sen terveysvaikutuksia kohtaan kohdistui aluksi ensisijaisesti terveysriskien kartoittamiseen, sittemmin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut?

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut? Kymmenen vuotta WHItutkimuksen julkaisusta mikä on muuttunut? Tomi Mikkola Dosentti, erikoislääkäri kliininen opettaja HYKS Naistenklinikka Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen a Cancer

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Ilma Raittiin ilman edut Edistää aivotoimintaa Vahvistaa vastustuskykyä Antaa enemmän vireyttä koko päivään Vähentää ahdistusta ja rauhoittaa mieltä

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12284/14 DENLEG 138 AGRI 520 SAN 304 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D034099/02

Lisätiedot

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli),

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli), UMIA? NIKAMAMURTUMA RANNEMURTUMA OLKAVARREN, NILKAN, LANTION, KYLKILUUN, SOLISLUUN MURTUMAT LONKKAMURTUMA Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen,

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA

SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA Petra Kokko Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Lääketieteen

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. 07/2015

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Täysrehut pieneläimille

Täysrehut pieneläimille is the place for your Headline Page 1 Täysrehut pieneläimille JR FARM FARMI TÄYSREHU www.tujoma.fi is the place for your Headline Page 2 Sisältää ainulaatuisen Farm food koostumuksen jossa on mm. inuliiniä

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

TerveysInfo. 10 myyttiä maidosta Lehtinen kumoaa maitoon liittyviä myyttejä.

TerveysInfo. 10 myyttiä maidosta Lehtinen kumoaa maitoon liittyviä myyttejä. TerveysInfo osteoporoosi 10 myyttiä maidosta Lehtinen kumoaa maitoon liittyviä myyttejä. Vegaaniliitto ry 2008, A5 : 4 s. : piirr. http://www.vegaaniliitto.fi/esitteet/10mm.pdf Hakusanat: ravitsemus, ruokavaliot,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot