Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille"

Transkriptio

1 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla TTYn maisterivaiheeseen tulevilta saatetaan edellyttää täydentävää osaamista, josta saa lisätietoa koulutusohjelman suunnittelijalta ja johtajalta. Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti: o Täydentävät opinnot eli siltaopinnot - Korkeintaan noin vuoden kestävät opinnot (maksimissaan 60 op) - Toimivat esitietona aine- ja syventäville opintokokonaisuuksille - Eivät ole osa DI-tutkintoa o DI-tutkinto DI-tutkinnon tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Tutkintovaatimukset on määritelty opinto-oppaan I osassa ( Opinto-oppaat Opinto-opas I ) ja opintojaksot II-osassa. Aikaisempien opintojen mennessä osittain päällekkäin DI-tutkinnon kanssa, voidaan tutkintovaatimuksia muuttaa tapauskohtaisesti, suunnittelemalla henkilökohtainen opintokokonaisuus. Täydentävät opinnot Matematiikan opintojaksot (yht. 9 op) sekä aine- ja syventävän kokonaisuuden perusteella määräytyvät opintojaksot ja Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op Aineopinnot C, 25 op Syventävät opinnot, 30 op A, B tai C Tietotekniikan koulutusohjelman perusopinnot 10 op Vapaasti valittava aineopintokokonaisuus tai Syventävät opinnot, 30 op, A tai B Vapaasti valittava syventävien opintojen kokonaisuus Digitaalisten piirien suunnittelu Hajautetut ohjelmistot Hypermedia Käytettävyys Langaton tietoliikenne Langattomat sensoriverkot Laskennallinen systeemibiologia (Ti) Lääketieteellinen informatiikka Multimedia Ohjelmistotiede Ohjelmistotuotanto Ohjelmoitavat alustat ja laitteet Paikannus ja navigointi Signaalinkäsittely Sulautetut järjestelmät Teknillinen matematiikka Tiedonhallinta Tietokone- ja prosessoritekniikka Tietoliikennepiirit Tietoliikenneverkot ja protokollat Diplomityö 30 op Vapaasti valittavat 0-25 op

2 2 / 12 Opiskelijan on sisällytettävä diplomi-insinöörin tutkintoonsa jokin seuraavista aineopintokokonaisuuksista: Digitaali- ja tietokonetekniikka, Hajautetut järjestelmät, Ohjelmistotekniikka, Oppivat ja älykkäät järjestelmät, Signaalinkäsittely ja multimedia, Teknillisen laskennan menetelmät, Tietoliikennetekniikka, Tietoturvallisuus tai jokin seuraavista syventävien opintojen kokonaisuuksista: Digitaalisten piirien suunnittelu, Hajautetut ohjelmistot, Langaton tietoliikenne, Langattomat sensoriverkot, Laskennallinen systeemibiologia (Ti), Multimedia, Ohjelmistotiede, Ohjelmistotuotanto, Ohjelmoitavat alustat ja laitteet, Paikannus ja navigointi, Signaalinkäsittely, Sulautetut järjestelmät, Tietokone- ja prosessoritekniikka, Tietoliikennepiirit tai Tietoliikenneverkot ja protokollat. Täydentävät opinnot tietotekniikan koulutusohjelmassa Täydentävät opinnot muodostuvat kahdesta osasta: kaikille yhteinen osa sekä aine- ja syventävien opintojen perusteella määräytyvä osa. Täydentäviin opintoihin voidaan lisäksi määrätä muitakin opintojaksoja. Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata opiskelijalle valmiudet suoriutua DItutkinnon opinnoista ja ne on tarkoituksenmukaista suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, sillä täydentävät opinnot toimivat esitieto-opintojaksoina DI-tutkinnon opinnoille. Täydentävät opinnot eivät kuulu tutkintoon. Kaikille yhteinen osa täydentävissä opinnoissa on 9 op laajuinen. Aine- ja syventävän kokonaisuuden perusteella määräytyvä osa vaihtelee laajuudeltaan valinnasta riippuen, sisältäen tarvittaessa valitun syventävän kokonaisuuden esitietona toimivan aineopintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot esitietovaatimuksineen. Syventävän opintokokonaisuuden esitiedoiksi kelpaavat aineopintokokonaisuudet sekä niiden esitietovaatimukset on lueteltu opinto-oppaissa sekä oppaista koostettuna jäljempänä. Täydentäviin opintoihin kuuluva aineopintokokonaisuus ei voi olla DI-tutkinnon sivuaine. Tutkintoon sisällytettävässä aineopintokokonaisuudessa pelkkien pakollisten opintojaksojen suorittaminen ei riitä, toisin kuin täydentävissä opinnoissa. Tutkintoon sisällytettävästä opintokokonaisuudesta on suoritettava TTY:ssa opintokokonaisuuden minimikoon mukainen opintopistemäärä. Tutkintoon ei voi sisällyttää aine- eikä syventävää opintokokonaisuutta, josta merkittävä osa sisältyy opiskelijan aikaisempaan tutkintoon. Kaikille yhteiset täydentävät opinnot (yht. 9 op): MAT Todennäköisyyslaskenta 3 op MAT Diskreetti matematiikka 3 op MAT Algoritmimatematiikka 3 op Syventävän kokonaisuuden perusteella määräytyvä osa Syventävää kokonaisuutta vaihdettaessa myös vaaditut täydentävät opinnot vaihtuvat. Digitaalisten piirien suunnittelu Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op TKT-1212 TKT-1230 TKT-3200 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op Tietokonetekniikka I 5 op Esitietovaatimuksineen (8 op) TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op tai Elektroniikan perusteet I 3 op Elektroniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op

3 3 / 12 ELE-2100 ELE-2150 ELE-2200 ELE-2250 ELE-2300 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op Integroitujen piirien perusteet 4 op Analogiatekniikka I 4 op Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op Esitietovaatimuksineen (14 op) Elektroniikan perusteet I 3 op ELE-1030 Elektroniikan perusteet II 6 op Elektroniikan perusteet III 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op) Hajautetut ohjelmistot Hajautettujen järjestelmien aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 37 op) Pakolliset opintojaksot (23 op) ACI Automaatiotekniikan perusteet 5 op OHJ-1150 OHJ-2010 TLT-2100 TLT-3101 Ohjelmointi II 5 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op Tietoturvallisuuden perusteet 3 op Ja lisäksi (14 op) OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-3010 OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 26 op) Pakolliset opintojaksot (17 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op OHJ-1400 OHJ-2010 OHJ-3300 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Johdatus tietokantoihin 3 op Esitietovaatimuksineen (4 op) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ja lisäksi (5 op) OHJ-3050 OHJ-2050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op Ohjelmointikielten periaatteet 5 op Hypermedia Hypermedian aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 11 op) Pakolliset opintojaksot (11 op): MATHM Johdatus hypermediaan 3 op MATHM Saavutettavuus 3 op MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto 5 op

4 4 / 12 Käytettävyys Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 36 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin 3 op OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op Ja lisäksi (15 op) IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Langaton tietoliikenne Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 38 op) Pakolliset opintojaksot (20 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 TLT-5200 TLT-6100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Tietoliikenneteoria 5-7 op Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 32 op) Ja lisäksi (10 op) TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Langattomat sensoriverkot Elektroniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op ELE-2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op ELE-2150 Integroitujen piirien perusteet 4 op ELE-2200 Analogiatekniikka I 4 op ELE-2250 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op ELE-2300 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op Esitietovaatimuksineen (14 op) Elektroniikan perusteet I 3 op Elektroniikan perusteet II 6 op ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op

5 5 / 12 Mittaus- ja informaatiotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 26 op) Pakolliset opintojaksot (21op) MIT-2010 Metrologia 7 op MIT-3010 MIT-4010 Mittausdatan analyysi 7 op Anturifysiikka 7 op Esitietovaatimuksineen (5 op) MIT-1010 Mittaustekniikka 5 op Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op TKT-1212 TKT-1230 TKT-3200 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op Tietokonetekniikka I 5 op Esitietovaatimuksineen (8 op) TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op tai Elektroniikan perusteet I 3 op Hajautettujen järjestelmien aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 37 op) Pakolliset opintojaksot (23 op) ACI Automaatiotekniikan perusteet 5 op OHJ-1150 OHJ-2010 TLT-2100 TLT-3101 Ohjelmointi II 5 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op Tietoturvallisuuden perusteet 3 op Ja lisäksi (14 op) OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-3010 OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 38 op) Pakolliset opintojaksot (20 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 TLT-5200 TLT-6100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Tietoliikenneteoria 5-7 op Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op)

6 6 / 12 Laskennallinen systeemibiologia (Ti) Signaalinkäsittelyn ja multimedian aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 37 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) SGN-1250 Signaalinkäsittelyn sovellukset 4 op SGN-1600 Signaalinkäsittelyn ja multimedian työkurssi 5 op SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op Esitietovaatimuksineen (4 op) Ja lisäksi (8 op) MAT Matriisilaskenta 1 5 op MAT Tilastomatematiikka 3 op Lääketieteellinen informatiikka Signaalinkäsittelyn ja multimedian aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) SGN-1250 Signaalinkäsittelyn sovellukset 4 op SGN-1600 Signaalinkäsittelyn ja multimedian työkurssi 5 op SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op Esitietovaatimuksineen (4 op) Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin 3 op OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op Esitietovaatimuksineen (4 op) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ja lisäksi (4 op) LTT-1806 Biomedical Engineering Laboratory Course 4 op Multimedia Signaalinkäsittelyn ja multimedian aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 34 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) SGN-1250 Signaalinkäsittelyn sovellukset 4 op SGN-1600 Signaalinkäsittelyn ja multimedian työkurssi 5 op SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op Esitietovaatimuksineen (4 op) Ja lisäksi (5 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op Ohjelmistotiede Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 30 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op

7 7 / 12 OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin 3 op OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op Esitietovaatimuksineen (4 op) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ja lisäksi (5 op) OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja 5 op Ohjelmistotuotanto Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 25 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin 3 op OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op Esitietovaatimuksineen (4 op) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ohjelmoitavat alustat ja laitteet Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op TKT-1212 TKT-1230 TKT-3200 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op Tietokonetekniikka I 5 op Esitietovaatimuksineen (8 op) TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op tai Elektroniikan perusteet I 3 op Elektroniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op ELE-2100 ELE-2150 ELE-2200 ELE-2250 ELE-2300 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op Integroitujen piirien perusteet 4 op Analogiatekniikka I 4 op Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op Esitietovaatimuksineen (14 op) Elektroniikan perusteet I 3 op ELE-1030 Elektroniikan perusteet II 6 op Elektroniikan perusteet III 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op)

8 8 / 12 Paikannus ja navigointi Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op TKT-1212 TKT-1230 TKT-3200 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op Tietokonetekniikka I 5 op Esitietovaatimuksineen (8 op) TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op tai Elektroniikan perusteet I 3 op Ja lisäksi (10 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Teknillisen matematiikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 20 op) Pakolliset opintojaksot (5 op) MAT Matriisilaskenta 1 5 op Vaihtoehtoiset opintojaksot (5 op) MAT MAT MAT Kompleksimuuttujan funktiot 5 op Numeerinen analyysi 1 3 op JA Numeerinen analyysi 2 2 op Ja lisäksi (10 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 38 op) Pakolliset opintojaksot (20 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 TLT-5200 TLT-6100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Tietoliikenneteoria 5-7 op Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Elektroniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op ELE-2100 ELE-2150 ELE-2200 ELE-2250 ELE-2300 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op Integroitujen piirien perusteet 4 op Analogiatekniikka I 4 op Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op Esitietovaatimuksineen (14 op) Elektroniikan perusteet I 3 op ELE-1030 Elektroniikan perusteet II 6 op Elektroniikan perusteet III 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op)

9 9 / 12 Signaalinkäsittely Signaalinkäsittelyn ja multimedian aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) SGN-1250 Signaalinkäsittelyn sovellukset 4 op SGN-1600 SGN-2010 SGN-2500 SGN-3010 SGN-4010 Signaalinkäsittelyn ja multimedian työkurssi 5 op Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op Johdatus hahmontunnistukseen 4 op Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op Esitietovaatimuksineen (4 op) Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 35 op) Ja lisäksi (13 op) SGN-1250 Signaalinkäsittelyn sovellutukset 4 op SGN-2500 SGN-3010 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op Sulautetut järjestelmät Digitaali- ja tietokonetekniikan (21op) tai Elektroniikan (25 op) AO-kokonaisuuden pakolliset opintojaksot esitietovaatimuksineen ja Hajautettujen järjestelmien (24 op) tai Ohjelmistotekniikan (21 op) AO-kokonaisuuden pakolliset opintojaksot esitietovaatimuksineen * ja lisäksi (21 op) TKT-1200 TKT-2200 OHJ-4010 (* Aineopintokokonaisuuksista toinen voidaan sisällyttää DI-tutkintoon Basic Communication Circuits op Digitaalisuunnittelu I 4 op Johdatus digitaalisten järjestelmien suunnitteluun 4 op Rinnakkaisuus 4 op (ellei ole jo aineopintokokonaisuudessa) Teknillinen matematiikka Teknillisen matematiikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 10 op) Pakolliset opintojaksot (5 op) MAT Matriisilaskenta 1 5 op Vaihtoehtoiset opintojaksot (5 op) MAT MAT MAT Kompleksimuuttujan funktiot 5 op tai Numeerinen analyysi 1 3 op JA Numeerinen analyysi 2 2 op Teknillisen laskennan menetelmien aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 18 op) Pakolliset opintojaksot (18 op) MAT Matriisilaskenta 1 5 op MAT Numeerinen analyysi 1 3 op

10 10 / 12 OHJ-1150 OHJ-2010 Ohjelmointi II 5 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Tiedonhallinta Tiedonhallinan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 23 op) Pakolliset opintojaksot (12 op) TITA-4210 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 4 op TITA-5100 Yrityksen tietojärjestelmät 4 op TITA-5400 Tietohallinnon johtaminen 4op Esitietovaatimuksineen (8 op) TITA-1100 Tietojohtamisen peruskurssi 4 op TETAP-1100 Teollisuustalouden peruskurssi 4 op Ja lisäksi (3 op) TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op Tietokone- ja prosessoritekniikka Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 29 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op TKT-1212 TKT-1230 TKT-3200 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op Tietokonetekniikka I 5 op Esitietovaatimuksineen (8 op) TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op tai Elektroniikan perusteet I 3 op Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 25 op) Pakolliset opintojaksot (21 op) OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op OHJ-1400 OHJ-2010 OHJ-3300 OHJ-4010 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Johdatus tietokantoihin 3 op Rinnakkaisuus 4 op Esitietovaatimuksineen (4 op) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, 4 op Elektroniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 39 op) Pakolliset opintojaksot (25 op) ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op ELE-2100 ELE-2150 ELE-2200 ELE-2250 ELE-2300 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op Integroitujen piirien perusteet 4 op Analogiatekniikka I 4 op Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op Esitietovaatimuksineen (14 op) Elektroniikan perusteet I 3 op ELE-1030 Elektroniikan perusteet II 6 op Elektroniikan perusteet III 5 op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op)

11 11 / 12 Tietoliikennepiirit Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 33 op) Pakolliset opintojaksot (15 op) TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op TLT-5200 TLT-6100 Tietoliikenneteoria 5-7 op Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Basic Communication Circuits op Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 22 op) Tietoliikenneverkot ja protokollat Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 43 op) Pakolliset opintojaksot (20 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-5100 TLT-5200 TLT-6100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op Tietoliikenneteoria 5-7 op Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op Basic Communication Circuits op ja lisäksi (5 op) TLT-2300 Tietoliikenneprotokollat 5 op Hajautettujen järjestelmien aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 37 op) Pakolliset opintojaksot (23 op) ACI Automaatiotekniikan perusteet 5 op OHJ-1150 OHJ-2010 TLT-2100 TLT-3101 Ohjelmointi II 5 op Tietorakenteiden käyttö 5 op Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op Tietoturvallisuuden perusteet 3 op Ja lisäksi (14 op) OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op OHJ-3010 OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op

12 12 / 12 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintokokonaisuus (täydentävät yht. 32 op) Ja lisäksi (10 op) TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op TLT-2300 Tietoliikenneprotokollat 5 op Täydentävien opintojen hyväksyminen ja HOPS-työkalu Täydentäviin opintoihin valittavat opintojaksot hyväksytään HOPS-työkalun kautta samalla kun opiskelijan muu opintosuunnitelma. Täydentävät opinnot hyväksyy koulutusohjelman suunnittelija. Ohjeet HOPSin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) hyväksyttämiseen löytyvät HOPS-työkalusta ( Opinnot HOPS). HOPS-työkalu toimii TTY:n intratunnuksilla (tietoa tunnuksista TTY:n ATK-pisteestä ja Opiskelu Uusi opiskelija). Tutkintoon kuuluvaa kokonaisuutta vaihdettaessa myös vaadittavat täydentävät opinnot vaihtuvat, jolloin täydentävät opinnot on hyväksytettävä uudelleen. Täydentävien opintojen hyvittäminen aiemmin opitun perusteella Opiskelijan on mahdollista saada hyvitetyksi vaadittuja täydentäviä opintoja aiempien opintojen perusteella. Hyvitykset aiempien opintojen perusteella hyväksyy dekaani. Hyvityksiä haetaan erillisellä suunnittelijalta saatavalla lomakkeella. Harjoittelu Jos aiemmin suoritettuun korkeakoulututkintoon sisältyy harjoittelua (esim. AMK-tutkinto, tekniikan kandidaatti jne.), vähentää tämä harjoittelu TTY:ssa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävän harjoittelun enimmäismäärää (10 op). Esimerkiksi, jos aiempaan tutkintoon sisältyy harjoittelua 6 op, harjoittelun enimmäismäärä TTY:ssa suoritettavaan tutkintoon on 4 op.

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti:

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti: 1 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 8.9.2009 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka 4.11. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Jari Nurmi huone HC304, puhelin 365 3884 email: jari.nurmi@tut.fi Sihteeri Irmeli Lehto huone HD326, puhelin 365 3366 email:

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 168 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Markku Renfors huone TG108, puhelin 3115 3937 email: markku.renfors@tut.fi Sihteeri Kirsi Järnström huone TA211, puhelin

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Hannu-Matti Järvinen huone: TA213 tai TE209 puhelin: 31154242tai 31152702 hannu-matti.jarvinen@tut.fi Osaston sihteeri Päivi Salo

Lisätiedot

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 172 16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 16.1. Tavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmius tieteelliseen toimintaan tietotekniikan alalla sekä yleinen valmius

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö KORVAAVUUDET Vanha kurssi: Uusi kurssi (korvaava) op/ov: 811192 Johdatus ohjelmointiin C-kielellä + 521276P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä 521141P Ohjelmoinnin alkeet 521276P Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2018 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Hannu-Matti Järvinen, osastonjohtajan vastaanottohuone TA213, puhelin 3115 4242. huone TE209, puhelin 3115 2702. email: hannu-matti.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne. Tietotekniikka

Tavoitteet TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne. Tietotekniikka 172 4.12. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 4.12.1. Tavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmius tieteelliseen toimintaan tietotekniikan alalla sekä yleinen valmius

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Tenttilista kevät 2011

Tenttilista kevät 2011 IV Periodi Pe 14.1. Pe 21.1. Pe 28.1. Pe 4.2. Pe 11.2. V Periodi Pe 18.2. Pe 25.2. Pe 4.3. Pe 11.3. Pe 18.3. Pe 25.3. VI periodi Pe 1.4. Pe 8.4. Pe 15.4. Ti 19.4. Pe 29.4. Ti 3.5. Pe 6.5. Ti 10.5. Pe 13.5.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto Helena Varmajoki Diplomi-insinöörin tutkinto 31.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteena on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan omaavien tekniikan kandidaattien ja diplomi-insinöörien kouluttaminen. Koulutusohjelman kandidaatin

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op)

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) Vuonna 2016 aloittaneet opiskelijat pe 15.9.2017 klo 14-16 Kjell Lemström Yhteenveto Kurssin luennot & suorittaminen

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

TKT50004: Akateemiset taidot (1 op)

TKT50004: Akateemiset taidot (1 op) TKT50004: Akateemiset taidot (1 op) Vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat ke 12.9.2017 klo 14-16 Kjell Lemström Yhteenveto Kurssin luennot & suorittaminen Vanha vs. uusi tutkintojärjestelmä Miten 1. vuosi

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. TkK Opintosuunnan hakeminen Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 10.4.2018 /Elina Alho Opinto-oikeus WebOodi

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

V A A S A G A T E W A Y

V A A S A G A T E W A Y V A A S A G A T E W A Y 12.6.2019 Vaasa Gateway 60 op AVOIMEN VÄYLÄ TUTKINTO -OPISKELIJAKSI KAUPPATIETEISSÄ Uusi väylä tutkinto-opintoihin, pilotoidaan lukuvuonna 2019-2020 Väylän kautta avoimen yliopiston

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op)

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) Vuonna 2015 aloittaneet opiskelijat pe 9.9.2016 klo 14-16 Kjell Lemström Yhteenveto Kurssin luennot Kurssin suorittaminen

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 2006 kyselyjen tulokset

Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 2006 kyselyjen tulokset Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 26 kyselyjen tulokset Opinnot keväällä ja syksyllä 26 Pirjo Moen, 2.1.26 Yleistä Kyselyyn vastasi 2.9.26 mennessä 121 opiskelijaa vanhan tutkintojärjestelmän mukaan etenevistä

Lisätiedot