Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:"

Transkriptio

1 kn Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet (pakollinen). Tehoelektroniikka, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakson TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet (pakollinen) vaihtoehdoksi opintojakso TEL 2010 Sähkötekniikan perusteet K. Vaihtoehtoiset opintojaksot: Lisätty opintojakso SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat. Sähkövoimajärjestelmät, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet ja sen vaihtoehdoksi opintojakso TEL 2010 Sähkötekniikan perusteet K. Syventävät opinnot: Sähköverkot ja markkinat, 30 op Vaihtoehtoiset opintojaksot: Lisätty opintojakso SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset ja poistettu opintojakso SVT 5300 Sähkölämpötekniikka. Sähköenergia, 30 op : Poistettu opintojaksot ENER 8010 Energiatekniikan perusteet, SVT 5300 Sähkölämpötekniikka ja SMG 4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet. Vaihtoehtoiset opintojaksot: Lisätty opintojaksot ENER 8010 Energiatekniikan perusteet, SVT 5300 Sähkölämpötekniikka ja SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset sekä poistettu opintojakso SMG 4350 Polttokennot ja vetyteknologia. Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka, 30 op Esitietovaatimukset: Lisätty aineopinnot, 2. Vaihtoehtoiset opintojaksot: Lisätty opintojaksot TEL 1200 Hakkuriteholähteiden dynamiikka, TEL 1240 hakkuriteholähteiden EMC, TEL 1330 Sähkökoneet, TKT 1100 Digitaalitekniikan perusteet ja OHJ 1150 Ohjelmointi II sekä poistettu opintojaksot TKT 3516 Signal Processors, ACI Sumea laskenta, ACI Robusti säätö, TEL 1640 Tehoelektroniikan erikoistyö, ELE 3350 Mekatroniikan erityiskysymyksiä, ELE 3150 EMC suunnittelu ja ELE 3200 Elektroniikan tuotekehitys. Teholähde elektroniikka, 30 op Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka, 30 op Esitietovaatimukset: Lisätty aineopinnot Säätötekniikka, 2 ja Vaihtoehtoiset energiateknologiat, 2. : Lisätty opintojakso SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat ja SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu. Sen lisäksi on lisätty opintojaksot SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi, SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, TEL 1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen ja TEL 1480 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka, joista on valittava vähintään kaksi opintojaksoa. Poistettu opintojakso SVT 5300 Sähkölämpötekniikka.

2 Vaihtoehtoiset opintojaksot: Lisätty opintojakso SVT 5300 Sähkölämpötekniikka ja SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset sekä poistettu opintojaksot SVT 3340 Sähköverkko omaisuuden hallinta, SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu ja MIT 1010 Mittaustekniikka. KV maisterintutkinnon sivuaineopinnot Switched Mode Converter Design, 20 op (nimi muutettu)

3 Sähköenergiatekniikan laitos Aine ja syventävät opinnot lukuvuonna Aineopinnot Aineopinnot:, 2 Vastuuhenkilö prof. Pertti Järventausta Sähkövoimatekniikan aineopinnot antavat perustiedot sähkövoimatekniikan keskeisistä osa alueista ja toimivat johdattelevana kokonaisuutena sähkövoimatekniikan tai teollisuuden sähkönkäyttötekniikan syventäviin opintoihin. Sähkövoimatekniikan aineopinnot antavat myös alustavat valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja käytön parissa. Esitietoina olevat opintojaksot SVT 1100 Sähköenergia SVT 1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat SVT 3310 Sähköverkkotekniikka SVT 3320 Sähköturvallisuus ja asennukset SVT 4300 Suurjännitetekniikka 1 Sähkövoimatekniikasta kandidaatintyön tekevän on suoritettava lisäksi kurssi SVT 1390 Sähkövoimatekniikan kandidaattiseminaari. Lisäksi valitaan ao. vaihtoehtoisia kursseja siten, että 2 täyttyy: TEL 1330 Sähkökoneet SVT 3330 Sähkömarkkinat SVT 3340 Sähköverkko omaisuuden hallinta SVT 3400 Sähköverkon mallintaminen ja analyysi SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu SVT 4400 Suurjännitetekniikka 2 SVT 5300 Sähkölämpötekniikka Aineopinnot: Tehoelektroniikka, 2 Vastuuhenkilö prof. Heikki Tuusa Tehoelektroniikan opinnot antavat vahvan pohjan toimia monilla sähkötekniikan osaamisalueilla. Tehoelektroniikkaa tukevia aineopintoja ovat mm. elektroniikka, digitaali ja tietokonetekniikka, ohjelmistotekniikka, sulautetut järjestelmät, säätötekniikka sekä mittaus ja informaatiotekniikka. Tehoelektroniikan syventävät opinnot voivat edelleen painottua seuraaville alueille: Teholähde elektroniikka, Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka ja Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka. Esitietovaatimukset: ACI Automaatiotekniikan perusteet ELE 1030 Elektroniikan perusteet III TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet TEL 2010 Sähkötekniikan perusteet K : TEL 1120 Vaihtosuuntaajat TEL 1040 Tasasuuntaajat TEL 1080 Hakkuriteholähteet Vaihtoehtoiset opintojaksot: Siten, että väh. 2 täyttyy ELE 2050 Elektroniikan työkurssi TEL 1160 Tehoelektroniikan komponentit TEL 1560 Valaistustekniikan perusteet SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat TEL 1330 Sähkökoneet TEL 1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt 5,0 op Suositeltava 5,0 op Suositeltava 5,0 op Pakollinen tai 5,0 op Pakollinen

4 Aineopinnot: Sähkövoimajärjestelmät, 2 Vastuuhenkilö prof. Pertti Järventausta Aineopintokokonaisuus "Sähkövoimajärjestelmät" antaa yleiskuvan sähkövoimatekniikan keskeisistä komponenteista ja järjestelmistä. Tähän aineopintokokonaisuuteen ei voi tehdä kandidaatin työtä. Esitietoina olevat opintojaksot SVT 1100 Sähköenergia TEL 2010 Sähkötekniikan perusteet K TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet tai Opintokokonaisuudessa pakolliset opintojaksot SVT 1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat SVT 3310 Sähköverkkotekniikka Lisäksi valitaan ao. vaihtoehtoisia kursseja siten, että 2 täyttyy: Jos opintojakso SVT 1200 Voimajärjestelmän perusteet on jo sisällytetty perusopintoihin, sen tilalle valitaan joku ao. opintojaksoista. TEL 1330 Sähkökoneet SVT 3330 Sähkömarkkinat SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö SVT 5300 Sähkölämpötekniikka Aineopintokokonaisuuden vaihtoehtoisista kursseista suositellaan valittavaksi kurssit SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi (5 op) ja SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö (), kun aineopintokokonaisuudella halutaan täydentää energia ja voimalaitostekniikan opintoja. Syventävät opinnot Sähköverkot ja markkinat, 30 op Vastuuhenkilö prof. Pertti Järventausta Syventävä opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä monipuolisissa työtehtävissä sähkölaitteita ja järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, sähköverkkoyhtiöissä, sähkönmyyntiyhtiöissä, suunnittelutoimistoissa sekä suurten teollisuuslaitosten sähköverkkojen hallintaan liittyvissä tehtävissä. Opintokokonaisuuteen on hyödyllistä sisällyttää joko erillisiä opintoja tai aineopintokokonaisuuksia esimerkiksi automaatiotekniikan, tietotekniikan, teollisuustalouden tai materiaalitekniikan opinnoista. Esimerkiksi elektroniikan, tietotekniikan ja automaatiotekniikan opinnot tukevat sähkönjakeluautomaation tietojärjestelmäsovelluksien kehittämistä, teollisuustalous sähkömarkkinoita, vaihtoehtoiset energialähteet hajautetun tuotannon analysointia osana sähkövoimajärjestelmää ja materiaalitekniikka uusien suurjännitemateriaalien kehittämistä. Esitietovaatimukset: 2 SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö SVT 4400 Suurjännitetekniikka 2 Lisäksi valitaan ao. vaihtoehtoisia kursseja siten, että 30 op täyttyy. SVT 3330 Sähkömarkkinat SVT 3340 Sähköverkko omaisuuden hallinta SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset SVT 2490 Sähköenergiatekniikan projektityö 2 SVT 2550 Sähkövoimatekniikan erityiskysymyksiä 3 8 op SVT 2600 Sähkövoimatekniikan jatko opintok. 3 8 op Sähkövoimatekniikasta diplomityön tekevän on suoritettava lisäksi kurssi SVT 2590 Sähkövoimatekniikan diplomityöseminaari. Sähköenergia, 30 op Vastuuhenkilö: prof. Seppo Valkealahti Syventävä opintokokonaisuus Sähköenergia antaa opiskelijalle valmiudet sähköenergian tuotantoon liittyviin suunnittelu, kehitys ja käyttötehtäviin energiayhtiöissä sekä uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin liittyviin tutkimus, suunnittelu ja kehitys ja käyttötehtäviin. Esitietovaatimukset: 2

5 SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö Pakollisten opintojaksojen lisäksi tulee valita alla olevasta listasta joko ENER ja SVT alkuisia tai SMG ja SVT alkuisia kursseja siten, että 30 op täyttyy. ENER 8010 Energiatekniikan perusteet ENER 8100 Energiatalous ENER 8200 Höyrytekniikka ENER 8220 Ydinvoimalaitokset ENER 8240 Voimalaitostekniikka SMG 4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi SMG 4450 Aurinkosähkö SMG 4500 Tuulivoima SVT 3330 Sähkömarkkinat SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu SVT 5300 Sähkölämpötekniikka Sähkövoimatekniikasta diplomityön tekevän on suoritettava lisäksi kurssi SVT 2590 Sähkövoimatekniikan diplomityöseminaari. Lisätiedot Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi sähköenergian tuotannon kokonaisuudesta syventäviin opintoihin "Sähköenergia" on suositeltavaa yhdistää energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa (ENER ja SVT alkuiset opintojaksot) Energia ja prosessitekniikan laitoksen tarjoamat aineopinnot "Energiatekniikka, 2" tai aineopintojen ja syventävien opintojen yhdistelmä "Energia ja prosessitekniikka, 2" ja "Voimalaitos ja polttotekniikka, 30 op". Vastaavasti suuntauduttaessa uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin (SMG ja SVT alkuiset opintojaksot) on syventäviin opintoihin "Sähköenergiatekniikka" suositeltavaa yhdistää aineopinnot Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat. Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka, 30 op Vastuuhenkilö prof. Heikki Tuusa Esitietovaatimukset (jokin seuraavista): Elektroniikka 2 Säätötekniikka 2 2 Tehoelektroniikka 2 : Jos jokin opintojaksoista sisältyy aineopintoihin, tilalle on valittava vaihtoehtoisia opintojaksoja siten, että väh. 30 op täyttyy. TEL 1040 Tasasuuntaajat TEL 1120 Vaihtosuuntaajat TEL 1280 Tehoelektroniikan suunnitteluprojekti TEL 1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TEL 1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen TEL 1480 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka TEL 1520 Tehoelektroniikan uudet sovellutukset Vaihtoehtoiset opintojaksot: TEL 1160 Tehoelektroniikan komponentit TEL 1200 Hakkuriteholähteiden dynamiikka TEL 1240 Hakkuriteholähteiden EMC TEL 1330 Sähkökoneet ACI Automaatiotekniikan perusteet ACI Digitaalinen säätö ACI Säädön suunnittelu ACI Mallinnus ja simulointi ACI Säätösuunnittelu Matlab:lla ELE 1030 Elektroniikan perusteet III ELE 2050 Elektroniikan työkurssi ELE 2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset ELE 2200 Analogiatekniikka I ELE 2300 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet ELE 7050 Sulautetut prosessorisovellukset MIT 1010 Mittaustekniikka SMG 4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet SMG 4350 Polttokennot ja vetyteknologia SMG 4450 Aurinkosähkö 7 op

6 SMG 4500 Tuulivoima TKT 1100 Digitaalitekniikan perusteet TKT 1110 Mikroprosessorit TKT 1202 Digitaalisuunnittelu TKT 3500 Mikrokontrollerijärjestelmät OHJ 1150 Ohjelmointi II OHJ 4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi Tehoelektroniikasta diplomityön tekevän on suoritettava lisäksi kurssi TEL 1900 Tehoelektroniikan diplomityöseminaari. Sähkökäyttöjen tehoelektroniikan kanssa suositeltavia kokonaisia aineopintopaketteja: Elektroniikka, Säätötekniikka, Digitaali ja tietokonetekniikka, Ohjelmistotekniikka, Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat. Teholähde elektroniikka, 30 op Vastuuhenkilö prof. Teuvo Suntio Esitietovaatimukset Tehoelektroniikka Elektroniikka Säätötekniikka TEL 1080 Hakkuriteholähteet TEL 1200 Hakkuriteholähteiden dynamiikka TEL 1240 Hakkuriteholähteiden EMC TEL 1280 Tehoelektroniikan suunnitteluprojekti 5 8 op Lisäksi tulee valita seuraavista vaihtoehtoisia kursseja siten, että 30 op täyttyy. Jos opintojakso TEL 1080 Hakkuriteholähteet on jo sisällytetty aineopintoihin, myös sen tilalle valitaan joku ao. opintojaksoista. ACI Automaatiotekniikan perusteet ACI Digitaalinen säätö ACI Säädön suunnittelu 7 op ACI Mallinnus ja simulointi ACI Säätösuunnittelu Matlab:lla ACI Robusti säätö ACI Identifiointi ELE 2300 Sulautettujen prosessorisovellusten per. ELE 3150 EMC suunnittelu ELE 3200 Elektroniikan tuotekehitys 7 op SMG 4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet SMG 4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi SMG 4450 Aurinkosähkö SMG 4550 Vaihtoehtoisen sähköenergiateknologian case harjoitukset SMG 4350 Polttokennot ja vetyteknologia SMG 5250 Sähkömagn. yhteensopivuus (EMC) TEL 1160 Tehoelektroniikan komponentit TEL 1560 Valaistustekniikan perusteet TEL 1600 Erikoisvalotekniikka TEL 1640 Tehoelektroniikan erikoistyö 2 8 op Tehoelektroniikasta diplomityön tekevän on suoritettava lisäksi kurssi TEL 1900 Tehoelektroniikan diplomityöseminaari. Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka, 30 op Vastuuhenkilöt prof. Pertti Järventausta ja prof. Heikki Tuusa Esitietovaatimukset (jokin seuraavista): Säätötekniikka 2 2 Tehoelektroniikka 2 Vaihtoehtoiset energiateknologiat 2 : Jos jokin opintojaksoista sisältyy aineopintoihin, tilalle ei tarvitse valita muita opintojaksoja,

7 kunhan vähintään 30 op täyttyy. SVT 3200 Magneettipiirit ja muuntajat SVT 3310 Sähköverkkotekniikka SVT 3320 Sähköturvallisuus ja asennukset SVT 3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu TEL 1040 Tasasuuntaajat TEL 1120 Vaihtosuuntaajat TEL 1330 Sähkökoneet TEL 1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt Lisäksi seuraavista opintojaksoista on valittava vähintään kaksi: SVT 3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi SVT 3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö TEL 1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen TEL 1480 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka Vaihtoehtoiset opintojaksot: SVT 5300 Sähkölämpötekniikka SVT 3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset TEL 1120 Valaistustekniikan perusteet TEL 1600 Erikoisvalotekniikka ACI Automaatiotekniikan perusteet Kv maisterintutkinnon sivuaineopinnot Switched Mode Converter Design, 20 op Vastuuhenkilö prof. Teuvo Suntio Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia TEL 1086 Switced Mode Converters TEL 1166 Power Electronics Components TEL 1206 Switced Mode Converter dynamics TEL 1246 Switced Mode Converter EMC

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

SET, III IV vuosikurssit (2011 2012) Periodi 1 (11 12) MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 8 9

SET, III IV vuosikurssit (2011 2012) Periodi 1 (11 12) MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 8 9 SET, III IV vuosikurssit (2011 2012) Periodi 1 () TEL 1330 SäHKöKONEET TEL 1080 HAKKURITEHOLäHTEET TEL 1040 TASASUUNTAAJAT TEL 1330 SäHKöKONEET Bastman, Juhani SE201 (H) Suntio, Teuvo SE201 (L) Tuusa,

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti:

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti: 1 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 8.9.2009 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 118 11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Lauri Kettunen huone SC 308, puhelin 3115 3717 email: lauri.kettunen@tut.fi. Osastosihteeri, Riitta Myyryläinen, huone SC202,

Lisätiedot

4.8.1. Tavoitteet 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA. 4.8.2. Tutkinnon rakenne. Sähkötekniikka

4.8.1. Tavoitteet 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA. 4.8.2. Tutkinnon rakenne. Sähkötekniikka 134 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Kivikoski huone SL406, puhelin 365 2944 email: markku.kivikoski@tut.fi. Osastosihteeri, Riitta Myyryläinen, huone SC202,

Lisätiedot

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 112 11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Lauri Kettunen huone: sc308, puhelin: 31153717 lauri.kettunen@tut.fi Osastosihteeri Riitta Myyryläinen huone: SC202, puhelin:

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka 4.11. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Jari Nurmi huone HC304, puhelin 365 3884 email: jari.nurmi@tut.fi Sihteeri Irmeli Lehto huone HD326, puhelin 365 3366 email:

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 168 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Markku Renfors huone TG108, puhelin 3115 3937 email: markku.renfors@tut.fi Sihteeri Kirsi Järnström huone TA211, puhelin

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 116 11. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Lauri Kettunen huone: SC308, puhelin: 31153717 email: lauri.kettunen@tut.fi Osastosihteeri Riitta Myyryläinen huone: SC202, puhelin:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 2016 2017 (120 op) Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

7. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

7. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 7. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Pentti Lautala huone: SD310, puhelin: 31152662 pentti.lautala@tut.fi Osaston sihteeri Tarja Raiskila huone: SD316, puhelin: 31152337

Lisätiedot

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma 29.8.2015 Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI opinnoista Arvostettu ja vaativa koulutus Avaa mahdollisuuden moniin eri tehtäviin Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelmavastaavat Janne Koljonen ja Kimmo Kauhaniemi Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teknillinen tiedekunta Tervetuloa akateemiseen yliopistoyhteisöön! Diplomi-insinööri

Lisätiedot

SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi. 5 op

SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi. 5 op SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi Idea: Mittaillaan asioita, joita tarkastellaan teoreettisesti Vaihtoehtoisen sähköenergiateknologian syventävissä

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Tavoitteet 4.3. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Automaatiotekniikka

Tavoitteet 4.3. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Automaatiotekniikka 4.3. AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Pentti Lautala, huone Sd310, puhelin 365 2662 email: pentti.lautala@tut.fi Osaston sihteeri Tarja Raiskila, huone Sd316, puhelin

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ke 25.09.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/B Y203a, 4/S4 A202 VK01 39 Ke 16.10.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/A Y202a VK02 42 Ke 06.11.13

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteena on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan omaavien tekniikan kandidaattien ja diplomi-insinöörien kouluttaminen. Koulutusohjelman kandidaatin

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 16. TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Hannu-Matti Järvinen huone: TA213 tai TE209 puhelin: 31154242tai 31152702 hannu-matti.jarvinen@tut.fi Osaston sihteeri Päivi Salo

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS. uusiutuvissa energiajärjestelmissä

ENERGIATEHOKKUUS. uusiutuvissa energiajärjestelmissä ENERGIATEHOKKUUS uusiutuvissa energiajärjestelmissä ENERGIATEHOKKUUS uusiutuvissa energiajärjestelmissä Teknologiat eri sovellusalueineen ovat avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja energiahaasteisiin

Lisätiedot

Päivätty S-alkuisten kurssien tentit Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Päivätty S-alkuisten kurssien tentit Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ti 18.12.12 13:00-19:00 BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari S4 T3 51 Ma 20.05.13 13:00-19:00 BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari S4 T6 21 Ti 18.12.12

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ilm.aika 1.tenttijakso

Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ilm.aika 1.tenttijakso Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ilm.aika 1.tenttijakso Ma 27.08.12 09:00-12:00 S-118.2101 Valaistustekniikka ja sähköturvallisuus S1 T1 35 28.06. - 20.08.2012 Mon 27.08.12 09:00-12:00

Lisätiedot

DEE Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi. 5 op

DEE Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi. 5 op DEE-53030 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op DEE-53030 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi Idea: Mittaillaan asioita, joita tarkastellaan teoreettisesti Uusiutuvien sähköenergiateknologioiden

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

Automaatiotekniikka Vaasan Yliopisto

Automaatiotekniikka Vaasan Yliopisto Automaatio Hyvin suunniteltu on puoliksi automatisoitu (suom. sananlasku) Suuretkin systeemit saavat alkunsa pienistä siemenistä. (Seneca) Automaatiojärjestelmä havainnoi ympäristöään ja itseään, tekee

Lisätiedot

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 1 SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta Valitsemisen solmukohdassa Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta 400 aloituspaikkaa 7 koulutusohjelmaa arkkitehtuuri konetekniikka prosessitekniikka ympäristötekniikka sähkötekniikka tietotekniikka tuotantotalous

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

DEE Sähkötekniikan perusteet 5 op

DEE Sähkötekniikan perusteet 5 op DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet 5 op Anna Kulmala ja Antti Stenvall Kurssi-info Mallintaminen istä kehitetään malleja luonnonilmiöiden seurauksien ennustamiseksi. Mallit formalisoidaan matematiikan

Lisätiedot

Mikä on Modernin Sähköenergiatekniikan ammattiainevaihtoehdon idea?

Mikä on Modernin Sähköenergiatekniikan ammattiainevaihtoehdon idea? Mikä on Modernin Sähköenergiatekniikan ammattiainevaihtoehdon idea? MODERNI SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA ON UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNIIKKAA Lähtökohta: Ilmaston lämpenemisen seurauksena uusiutuvien energiamuotojen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Yliopisto-opetuksen kehittäminen Elektroniikan alan opetussuunnitelmatyö

Yliopisto-opetuksen kehittäminen Elektroniikan alan opetussuunnitelmatyö Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kokko Kati Kehittämishanke Yliopisto-opetuksen kehittäminen Elektroniikan alan opetussuunnitelmatyö Työn ohjaaja TtT Marjatta Myllylä Kehittämishanke

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan pääaine

Ohjelmistotekniikan pääaine Ohjelmistotekniikan pääaine Ari Korhonen 7.11.2012 Ohjelmistotekniikan opetus! Tietotekniikan laitoksessa tutkitaan ja opetetaan laajaalaisesti tieto- ja ohjelmistotekniikan menetelmiä ja niiden soveltamista.

Lisätiedot

KoulutusTaukki. ACI Automaation dokumentointi (2 ov) 3 op vahvasti suositeltava

KoulutusTaukki. ACI Automaation dokumentointi (2 ov) 3 op vahvasti suositeltava KoulutusTaukki nro 2/05 hinta 0 http://autek.cc.tut.fi Kandin tutkinto DI - tutkinto Kommentteja, VERSIO 17.3.2005 Ensinmäinen vuosi Toinen vuosi Kolmas vuosi Ensinmäinen vuosi Toinen vuosi Valinnaiset

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 60 8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneosaston johtaja professori Reijo Karvinen huone: K1429, puhelin: 31152021 reijo.karvinen@tut.fi Osaston sihteeri Kirsti Karjalainen huone: K1447, puhelin: 31152226

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

Sähkön tuotanto, siirto ja käyttö Jari Halme. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Sähkön tuotanto, siirto ja käyttö Jari Halme. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Sähkön tuotanto, siirto ja käyttö Jari Halme Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Sähkö- ja energiatekniikan insinöörikoulutusta Pohjois-Suomen koulutusverkoston alueella

Lisätiedot

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto Helena Varmajoki Diplomi-insinöörin tutkinto 31.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla. Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla Jos et ole varma, voitko valita jonkin fysiikan kurssin, ota yhteyttä lehtori Antti

Lisätiedot

PROFESSORIT. Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja

PROFESSORIT. Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja PROFESSORIT Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja Mika Horttanainen Jätehuoltotekniikan professori Risto Soukka Ympäristötekniikan professori, Erityisalana

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot