TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005 Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa Perinteisille, Tieliikelaitoksen Pardialaisten luottamusmiespäiville , tällä kertaa Naantalin Kylpylässä, osallistui tänä vuonna yhteensä 30 luottamusmiestä ja puheenjohtajaa. Tieliikelaitoksen johtoa päivillä edustivat toimitusjohtaja Heikki Koivisto, henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen ja konsultoinnin johtaja Esko Perälä. Pardiaa edusti neuvottelupäällikkö Niko Simola. Luottamusmiespäivien pääkoordinaattori, Tieliikelaitoksen Pardialaisten pääluottamusmies Kimmo Laaksola avasi päivät tervetulotoivomusten kera tarkastellen mm. Tieliikelaitoksen Pardialaisten jäsenmäärän muutosta 2004 huhtikuun 743 henkilöstä tämän vuoden huhtikuun 612 henkilömäärään. Pardialaisten jäsenten keskipalkan muutos oli n % samana ajankohtana. Avauksen jälkeen toimitusjohtaja Heikki Koivisto kävi läpi Tieliikelaitoksen viime vuoden tulosta ja sitä, miten tavoitteisiin päästiin ja missä kohdissa meillä on parantamisen varaa. Tieliikelaitoksen tunnettavuustutkimuksen mukaan sijoituimme kolmanneksi YIT:n ja Lemminkäisen jälkeen. Tässä onkin viime vuosina tapahtunut selvää parannusta. Tavoitteiden täyttämisessä onnistuttiin etenkin innostuneilla osaajilla, jossa lähes kaikki osatavoitteet saavutettiin. Tämän vuoden talousnäkymistä todettiin, että alkuvuodesta mennään vähän budjetoidun alapuolella, mutta loppuvuoden ennusteet ovat lä- hes budjetin mukaiset. Tiehallinnon keväällä kilpailutetuista aluehoitourakoista Tieliikelaitos voitti 88,8%, jossa oli selkeä kasvu viime vuodesta. Projektiosaaminen ja johtaminen tulivat Koiviston puheessa erityisesti esille korostaessaan niiden tärkeyttä toteutuksessa hallitusta ja tuloksellisesta projektista. Toimitusjohtaja kävi lävitse myös visio 2010 ja vuoden 2005 alusta tulleen organisaatiouudistuksen. Tieliikelaitoksen uudistamista selvitysmiehen raportin mukaisesti liikelaitoksesta osakeyhtiöksi kannattivat muut paitsi Pardia ja VAL Koivisto otti myös turvallisuusasiat esille projekteillamme alkuvuoden aikana alihankkijoille sattuneiden vakavien työtapaturmien osalta, ja mitä johto on asioiden parantamiseksi tehnyt. Tieliikelaitoksen toimintajärjestelmän ja vastuuohjeistuksen todettiin olevan kunnossa ja palvelevan hyvin projekteja. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltosen mukaan Tieliikelaitoksen vakituinen henkilöstömäärä on 2226, josta muutosta viime vuoden lopussa Toimitusjohtaja esittelee taloutta, henkilöstöjohtaja kertoo tuloksen tekijöistä olleeseen oli -19,6 %. Koko sopeuttamisen aikana henkilöstöä on kaikkiaan vähentynyt n. puolet eli 2100 henkilöä. Terve-organisaatiokyselyn tuloksista Aaltonen otti esille työpaikan pysyvyyden, jonka koki epävarmaksi 37 % henkilöstöstä. Stressiä koki jokapäiväisessä työssään 24 % henkilöstöstä. Kehityskeskustelujen tärkeyttä ja tarvetta pidettiin hyvin suurena jaksamisen kannalta, kuten myös johdon sitoutumista sekä vastuuta henkilöjohtamiseen. Uusrekrytoinnin osalta tullaan jatkossa alalla käymään kovaa kilpailua osaavista koulutetuista henkilöistä, josta johtuen yrityskuvan tulee olla hyvä ja haluttava. Rekrytointeja suunniteltaessa toivottaisiin myös talon sisällä liikkuvuutta työpaikkojen suhteen, jotta osaava henkilöstö jatkuu sivulla 4

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Uuteen palkkausjärjestelmään ja uusittuihin sopimuksiin liittyy paljon odotusarvoa. Esimiesten asemaan ja vaatimuksiin pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Uusi palkkausjärjestelmämme on viimeinkin saatu valmiiksi ja se on otettu käyttöön lukien. Vanhaan Columbukseen verraten uusi järjestelmämme pitäisi olla luotettavampi ja helpompi käyttää. Siinä on jo valmiiksi pisteytettyinä monia toimihenkilökenttään kuuluvia tehtäviä ja ainoastaan sellaiset tehtävät joudutaan erikseen pisteyttämään, joita tässä ei ole pisteytettyinä. Suoriutumisosan arviointi tulee tietenkin jokaisen kohdalla erikseen arvostella, kuten vanhassakin järjestelmässä oli tehtävä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimiesten ja alaisten välinen kehityskeskustelu käydään aidosti ja rehellisesti. Jotta siinä päästäisiin mahdollisimman oikeudenmukaiseen arviointiin, tulee kehityskeskusteluun myös valmistautua huolella ja keskustelun pitää muodostua vuoropuheluksi, ei yksinpuheluksi. Jos arviointi kuitenkin toimihenkilön kannalta on tai tuntuu epäoikeudenmukaiselta, niin silloin pitää ottaa palveluryhmän/-yksikön luottamusmieheen yhteyttä ja selvittää näkökantaerot. Jos uudessa palkkausjärjestelmässä ei heti alusta pitäen hoideta näitä asioita ohjeiden mukaan, käy helposti kuten vanhassa järjestelmässä, että uskottavuus siihen katoaa. Tämän jälkeen toimitaan taas villisti, eli katsotaan minkälainen henkilö ja laitetaan siihen hänelle sopiva palkka. Vaikka uusi palkkausjärjestelmä onkin pitkään ja huolella valmisteltu, tuntuu se vieläkin liian monimuotoiselta ja yksityiseen sektoriin verrattuna työläältä. Hämmennystä ja epäluuloja on aiheuttanut myös palkkaluokkien alarajat, josta monet ovat vetäneet sen johtopäätöksen, että heidän palkkansa tulee alarajaan suhteutettuna alenemaan. Sopimuksessa on kuitenkin maininta, että kenenkään palkkaa ei tulla samassa tehtäväryhmässä toimiessa alentamaan. Uskon ja toivon, että kun tähän uuden palkkausjärjestelmän synnyttämiseen on käytetty paljon työtä ja voimavaroja, niin tämä otetaan täydestä ja laitetaan se toimimaan tarkoitetulla tavalla. Tieliikelaitoksessa on solmittu tai uusittu monia sopimuksia. Kovassa kilpailussa myös näiden sopimusten olemassaolo ja niiden noudattaminen joutuvat välillä kovalle koetukselle. Muistuttaisin jäsenistöä ja myös heidän esimiehiään, että sopimukset ovat tehty noudatettaviksi ja ovat perusta sille työlle, jota tässä talossa tehdään. Siksi on tärkeätä, että jokainen niitä noudattaa ja henkilöstöä pidetään samanarvoisessa asemassa, jotta työrauha säilyy. Esimiesten asemasta ja heidän jaksamisestaan on viime aikoina paljon puhuttu. Myös terve organisaatiokyselyn tulokset kertovat syystä tästä huolenaiheesta. Johdolla on omat tavoitteet ja paineet, jotka vyörytetään alaspäin yksikkö- ja projektitasolle. Kenttätyötasolla yhteiskunnan ja viranomaisten lisääntyneet odotukset ja tilaajien vaatimukset sekä kireät ja kiristyvät aikataulut luovat oman piikin esimiehen jaksamiseen. Myöskin alaisten odotukset ja heidän johtaminen on saanut uuden ulottuvuuden. Tietoa pitää jakaa ja yksilötasolla kaikki tasapuolisesti huomioida. Projektien saamisen edellytyksenä tehty optimaalinen resursointi ei tätä jaksamisasiaa helpota. Kokonaispalkkauskaan ei tarkoita sitä, että toimihenkilö tekee ympäripyöreitä päiviä, vaan siinä sovitaan ylitöiden määrä/kk ja tällöinkin työaikaseuranta pitää toimia. Jos sovittu ylityömäärä ei riitä, on siitä keskusteltava esimiehen kanssa mahdollisimman pian ja sovittava joko uudesta ylityömäärästä työaikalain puitteissa, tai tehtävä työmäärien uudelleenjako projektilla. Tässä pitää myös jäsenistön olla hereillä, ja jos ei tiedä miten toimia, ottaa sitten yhteyttä palveluryhmän tai yksikön luottamusmieheen. Meillä on suhteellisen kattava ja osaava luottamusmiesverkosto, jota kannattaa käyttää ja informoida asioista. Näin kesälomien lähestyessä on myös jaksaminen esillä. On tärkeätä, että jokainen pääsee sovittuna ajankohtana ansaitulle kesälomalle ja että loman ajaksi on sijainen määrätty. Sijaistaminen ei tarkoita sitä, että nimellisesti vaan hoitaa tehtävää ja kun lomalainen tulee töihin, on rästitöitä iso pinkka odottamassa. Hyvin hoidettu sijaisuus on sitä, että hyvissä ajoin sijainen perehtyy ja tutustuu projektiin ja tekee myös sille ajanjaksolle sovitut tehtävät. Näin hoidettuna lomalainenkin nauttii ja rentoutuu lomallaan. Toivottavasti te kaikki saatte nauttia hyvästä ja rentouttavasta lomasta! TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi 2 Tiemies 2/2005

3 LAAKSOLAN PALSTA Viime Tiemiehessä oli suurin osa meidän sopimuksistamme. Joitakin osia uudesta palkkausjärjestelmästä jäi julkaisematta tilan puutteen takia. Palkkausjärjestelmä kokonaisuudessaan löytyy Netasta osoitteesta: henkilosto/palvelussuhdeasiat/tyoehtosopimukset.asp. Siellä on koko meidän työehtosopimuksemme ja osana sitä on myös palkkausjärjestelmä kokonaisuudessaan. Tähän lehteen tulevat mukaan työaikapankkisopimuksen ja konsultoinnin maastotöiden matka- ja työaikaan liittyvät järjestelyt. Ylityöt ja kokonaispalkkaus Tieliikelaitoksessa on käytössä Ilmo-järjestelmä johon meidän kaikkien tulee kirjata työaikamme. Tämä järjestelmä on meidän virallinen työajan kirjaamisjärjestelmämme. Kaikkien tulee kirjata kaikki tuntinsa tähän järjestelmään. Kokonaispalkkauksessa olevat kirjaavat myös kaikki ylityötuntinsa Ilmoon. Tämä on ainoa tapa seurata tunteja ja siten myös selvittää kokonaispalkan oikea suuruus. Kokonaispalkalla pyritään maksamaan vain tehdyt ylityöt ja päivystykset oikeassa suhteessa eikä maksamaan mitään hyvän henkilön lisää. Palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuus huolehtii siitä, että tehtävässä maksetaan oikean suuruista palkkaa ja suoriutumisarviointijärjestelmä antaa lisää palkkaa henkilön oman suoriutumisen mukaan. Kopioin tähän työaikalain 19 :n muistutukseksi siitä miten paljon ylitöitä voi tehdä: 19 Ylityön enimmäismäärät Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Työnantaja ja 10 :ssä tarkoitetut työntekijöiden edustajat tai henkilöstö taikka henkilöstöryhmä yhdessä voivat sopia lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Edellä 1 momentissa säädettyä 138 tunnin enimmäistuntimäärää ei saa kuitenkaan ylittää. Työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, voivat työehtosopimuksella sopia 1 momentissa säädetystä ajanjaksosta toisin. Työehtosopimukseen perustuva ajanjakso saa kuitenkin olla enintään 12 kuukautta, ja ylityön vuosittaisen enimmäismäärän tulee vastata 1 ja 2 momentissa säädettyjä enimmäismääriä. Työaikalain mukaan ei siis voi tehdä ylitöitä yli 330 tuntia vuodessa ja silloinkin on jo työnantajan pitänyt pyytää lupa luottamusmieheltä 250 tunnin ylittämiseen. Tästä huolimatta minulle on esitetty taas tänä vuonna tilastoa, jossa vuodelta 2004 esiintyy jopa yli 400 ylityötuntia meidän jäsenillämme. Jäsenten on itse pidettävä huoli siitä, ettei ylitöitä tehdä yli lakimääräisten tuntien. Meillä on jokaisessa palveluryhmässä luottamusmiehet, joiden puoleen voi myös kääntyä ja pyytää neuvoa näissä asioissa. Kokonaispalkkauksessa sovitaan ylityötunnit olemassa olevan tarpeen mukaan. Jos ylityötunteja tulee enemmän kuin mitä on sovittu, pitää asiasta aloittaa sopimuksen mukaan neuvottelut, miten vältetään ylityötuntien määrän lisääntyminen, tai jos se on mahdotonta, miten sopimuksen ylittävät ylityötunnit korvataan. Tässä tapauksessa voidaan sopia ylittyvien ylityötuntien pitämisestä vapaana, ja silloin ne voidaan siirtää nykyisin käytössä olevaan työaikapankkiin. Ylityöt siirtyvät pankkiin vain, jos asiasta sovitaan toimihenkilön kanssa, ei työnantajan päätöksellä. Ylityötunnit siirtyvät pankkiin prosenttien mukaan, eivätkä tunti tunnista. Sellaisissa töissä, joissa on kausivaihteluita töiden määrässä, on työaikapankki hyvä järjestelmä tasaamaan työaikaa tasaisesti ympäri vuoden. Kun tehdään sopimus työaikapankin käytöstä, siirtyvät sovitut tunnit työaikapankkiin ja hiljaisena aikana voidaan pitää vapaata. Tällaisessa tilanteessa ei ole kysymys ylitöistä, vaan työajan tasaamisesta ympäri vuoden. Toivotan kaikille oikein HYVÄÄ KESÄÄ ja pitäkää huoli myös omasta jaksamisesta! Kimmo Laaksola Pääluottamusmies Seinäjoen Impivaarassa Vaasan alaosaston vieraana Tiemies 2/2005 3

4 jatkoa sivulta 1 Johtaja Perälän konsultointivisiointia Simola esitelmöi Pardiasta, joka on varsin tuttu järjestö TAJ:n puheenjohtaja Salolammelle ei lähtisi talosta. Konsultoinnin johtaja Esko Perälän esityksessä katsottiin Tieliikelaitos-historiaa taaksepäin, tähän päivään ja huomiseen, josta selvitysmies on esittänyt Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä vuoden 2007 alusta. Konsultoinnin liikevaihdon kasvukehitystavoitetta viime vuodesta +4,6 % tämän vuoden tavoitteeseen +5,1 % pidettiin tiukkana. Konsultoinnin kannattavan kehityksen painopistealueet ovat asiakastyössä, projektien hallinnassa, osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa sekä sisäisessä yhteistyössä ja verkottumisessa. Menestystekijänä Perälä esitteli mallia, jossa kilpailemme kannattavasti. Tieliikelaitoksen palvelu- ja yhteistyöosaaminen asiakkaiden osalta oli indeksilukuna 80 median osalta, alihankkijoissa ja sisäisessä yhteistyössä huomattavasti pienempi. Yhteistyön sisäiset pelisäännöt muodostuvat, alihankinnasta, jaetusta urakasta ja työyhteenliittymästä. Pardian, liikelaitosten ja yrityspuolen neuvottelupäällikkö Niko Simola esitteli yhteistä ammattijärjestöämme Pardiaa, joka on STTK: n kolmanneksi suurin järjestö 21 ammattiliiton ja n jäsenen voimalla. Visiossa Pardia on vahva, kasvava ja aloitteellinen edunvalvontajärjestö. Valtaosa Pardian jäsenistä on budjettipuolella, yksityistoimialalla on n jäsentä. Pardian organisaatiouudistuksen tarkoitus oli vuoden alusta jäsenistön edunvalvontatyön parantaminen ja tehdä se mahdollisimman edullisesti. Yhteiskuntavaikuttamisen roolin ennustettiin jatkossa korostuvan globalisoituvassa maailmassa. Uutta palkkausjärjestelmää käytiin yksityiskohtaisesti lävitse ja siinä todettiin, että uutta järjestelmää luotaessa on pyritty hyvin kattavaan näkemykseen palkkarajoja määritettäessä. Suurimpia muutoksia uudessa työehtosopimuksessa ovat luottamusmiespalkkiot, joihin järjestelyvarasta käytettiin 0,1 %. Lisäksi muuttuivat valtion matkakustannuskorvaukset lukien verohallinnon aikasäädösten mukaisiksi. Keskeinen muutos oli myös sairasajan palkkauksen liittyvä, jossa palkkaukseen tuli selkeä Pardialaisten luottamusmiesten sekä Tll:en Pardialaisten järjestöjen ja TAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajajoukkoa huononnus. Tämän lisäksi käytiin lävitse Tieliikelaitoksessa Pardian nimissä tehdyt sopimukset, jotka löytyvät myös talon sisäisestä tietojärjestelmästä, Netasta. Luottamusmiestoiminnasta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista saatiin tiivis paketti informaatiota. Varsinaisessa luottamusmiestoiminnassa pidettiin tärkeänä sitä, että syntyneisiin ongelmatilanteisiin pureudutaan heti, eikä jätetä asiaa tuonnemmaksi, mihin aikaisemmin on sorruttu. Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten välinen työnjako on toiminut hyvin ja ongelmitta. Luottamusmiehen asemaan ja hänelle annettaviin tietoihin saatiin myös informaatiota. Käydyissä keskusteluissa isona ongelmana koettiin jäsenten aktiivisuuden puute. Sen takia aktiviteetin lisäämiseen ja uusien jäsenten saamiseen haluttiin lisää panostusta. Lopuksi todettiin luottamusmiespäivien sujuneen hyvin ja sen osanottajille jäi viemisinään tiivis sopimus- ja luottamusmiesaineisto. Luottamusmiesten käyttöä ja yhteistyötä painotettiin vielä kentälle viemisenä. Ensi vuoden luottamusmiespäivät sovittiin pidettäväksi samana ajankohtana ja pitopaikaksi valittiin Oulu. Teksti Teuvo Salolammi Kuvat Kimmo Laaksola 4 Tiemies 2/2005

5 TYÖAIKAPANKKI Pöytäkirja Tieliikelaitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työaikapankkia koskevasta työehtosopimusneuvottelusta 8. päivänä maaliskuuta Tässä sopimuksessa tarkoitettua työaikapankkia voidaan käyttää Tieliikelaitoksen töissä. Työaikapankkijärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen ja huomioi henkilön yksilölliset tarpeet. Työaikapankin tarkoituksena on edistää Tieliikelaitoksen kilpailukykyä, toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta ja antaa joustoa erityisesti sesonki- ja kausiluonteisen työn järjestelyihin. Työaikapankki on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisiin töihin, joissa työaikapankkiin kerättävät tunnit voidaan pitää vapaana tasoittumisjakson aikana. 2 Työaikapankin osatekijöinä voidaan käyttää seuraavia eriä: Henkilön suostumuksella voidaan työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika pidentää enintään 11 tuntiin vuorokaudessa. Työajan pidennys siirretään työaikapankkiin ja sisään tehtyjen tuntien kertymistä seurataan tuntikirjanpidon avulla. Työehtosopimuksen mukaisen tavanomaisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan lisäksi tehdyt säännöllisen työajan työtunnit kirjataan työaikapankkiin ja vapaana pidetty työaika vähentää työaikapankin saldoa. Liukuvan työajan piirissä oleva henkilö voi tapauskohtaisesti erikseen sopia etukäteen esimiehen kanssa siitä, että työehtosopimuksen mukaisen tavanomaisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan ylittävät tunnit tehdään työaikapankkiin eivätkä ne tällöin mene liukuvan työajan kertymään. Erityisesti kausiluonteisessa työssä voidaan lomautusten välttämiseksi työaikapankkiin sopia siirrettäväksi työaika, joka on sovittu tehtäväksi ylityönä tai lisätyönä. Työaikapankkiin voidaan sopia siirrettäväksi työajalta suoritettava perusosa ja ylityökorvauksena suoritettava korotusosa tai vain perusosa. Edellä mainitut työaikapankin osatekijät siirretään työaikapankkiin niin, että säännöllistä työaikaa pidentäen tehdyt tunnit ja ylityön perusosat siirretään työaikapankkiin yksinkertaisina tunteina (tunti tunnista). Jos ylityön korotusosat siirretään työaikapankkiin, siirretään ne tuntiperusteisina (esimerkiksi ylityön 50 %:n korotusosa vastaa puolta tuntia ja ylityön 100%:n korotusosa vastaa yhtä tuntia). Kirjaus työaikapankkiin merkitsee samalla yhteyden katkeamista osatekijän alkuperäisiin ansainta- ja korvaussääntöihin ja asianomainen osatekijä siirtyy työaikapankkia koskevien sääntöjen mukaan korvattavaksi. Henkilö voi työtilanteen salliessa sopia esimiehen kanssa työajan lainaamisesta työaikapankista pidettäväksi etukäteen vapaana. Työntekijän aloitteesta työaikaa voi lainata työaikapankista enintään 40 tuntia. Lainattu vapaa-aika tehdään takaisin pääsääntöisesti säännöllistä työaikaa pidentäen. 3 Työaikapankkiin perustuvia vapaita pidettäessä määräytyy vapaan ajalta suoritettava palkka vapaan pitämisajankohtana voimassa olevan palkan mukaisesti, ja tämä palkka määräytyy henkilön normaalin säännöllisen työajan palkan maksuperusteiden mukaisesti. Nollattaessa työaikapankkisaldo (+/-) rahakorvauksena ovat maksuperusteina korvauksen maksamisajankohdan mukainen ylityökorvauksen perusteena oleva perustuntipalkka ja korvattavat työaikapankkitunnit. 4 Tunteja ei tule tehdä työaikapankkiin, mikäli henkilön työaikapankkisaldo tulee muodostumaan niin suureksi, että tunteja ei pystytä pitämään vapaana yhden vuoden kuluessa, ellei henkilön pyynnöstä sovita muusta vapaa-ajan pitämisen ajankohdasta. Jos työaikapankkitunnit joudutaan poikkeuksellisesti maksamaan rahana sen vuoksi, että tunteja ei ole pystytty pitämään työtilanteen vuoksi vapaana yhden vuoden kuluessa, maksetaan korvattavat työaikapankkitunnit 3 :n 2 momentista poiketen 50 %:lla korotettuina. 5 Asianomainen henkilö ja hänen esimiehensä sopivat yksittäisen henkilön osalta työaikapankkiin tekemisestä ja vapaan pitämisestä. Tällöin on huomioitava se, että pidennetty työaika ei saa johtaa henkilötasolla jaksamisongelmiin. Työaikapankin käyttämisestä on sovittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa viimeistään kahta päivää aikaisemmin. Sopimus työaikapankin käyttämisestä ja työvuoroluettelo tallennetaan docsiin. VAL ry:n osalta lukuoikeudet annetaan asianomaiselle alueluottamusmiehelle ja konsultoinnin ja toimihenkilöiden osalta pääluottamusmiehelle. Pardia ry:n ja Tie-Akava ry:n osalta lukuoikeudet annetaan paikalliselle luottamusmiehelle. Silloin kun työaikapankkiin tehdään tunteja säännöllistä työaikaa pidentäen, laaditaan työtä varten ennalta työajan tasoittumisjärjestelmä, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu viikkotyössä keskimäärin 38 tunniksi 15 minuutiksi viikossa ja toimistotyössä keskimäärin 36 tunniksi 15 minuutiksi viikossa. Tasoittumisjakson pituus on enintään 52 viikkoa. Tasoittumisjakson pituus sovitaan työaikapankin käyttöönoton yhteydessä. Työaikapankkijärjestelmän piirissä olevan henkilön osalta työvuoroluetteloon kirjataan vuorokautinen työaika ja vapaapäivät. Työvuoroluettelo laaditaan ennakkoon, samaksi ajaksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä tai niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. Työvuoroluettelosta voidaan poiketa vain työntekijän suostumuksella tai työjärjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Mikäli työvuoroluetteloa ei ole ennakkoon laadittu, säännöllisen työajan ylittävä työaika on ylityötä. Esimies ja asianomainen henkilö seuraavat säännöllisesti työaikapankin saldotilannetta ja tarkastelevat tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä vähintään kerran vuodessa henkilön saldotilanteen. Esimies ja asianomainen henkilö sopivat tässä sopimuksessa tarkoitetun vapaa-ajan ajankohdan ottaen huomioon kulloinenkin työtilanne ja henkilön yksilölliset tarpeet. Ellei vapaa-ajan ajankohdasta päästä sopimukseen, työnantajan on ilmoitettava vapaa-ajan ajankohta asianomaiselle henkilölle viimeistään kuukautta aikaisemmin tai painavasta syystä viimeistään kahta viikkoa ennen vapaa-ajan alkamista. Jos tällöin poiketaan alkuperäisistä vapaa-ajan pitämissuunnitelmista tulee tähän työnantajan yksipuoliseen päätökseen olla painava syy. Työaikapankkivapaita voidaan antaa talvitiimikauden aikana kuljettajalle vain kuljettajan pyynnöstä. 6 Mikäli työaika ylittää työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työ- Tiemies 2/2005 5

6 ajan, maksetaan vuorokautisen työajan ylittävältä 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta työtunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. 7 Työnantaja tai henkilö voi työsuhteen jatkuessa irtautua yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen työaikapankin soveltamispiiristä. Tällöin henkilön säästetyt tai lainatut tunnit nollataan työaikajärjestelyin 6 kuukauden kuluessa, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, säästetyt tai lainatut tunnit korvataan vastaavana rahasuorituksena. Työtehtävien tai palkkausperusteiden olennaisesti muuttuessa työaikapankin saldo voidaan sopia nollattavaksi ennen muutoksen toteuttamisajankohtaa, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, säästetyt tai lainatut tunnit voidaan korvata vastaavana rahasuorituksena. Henkilön työsuhteen päättyessä työaikapankin saldo nollataan vapaana tai työnä työsuhteen päättymiseen mennessä. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan työaikapankkisaldo nollata myös rahana työsuhteen päättymisen yhteydessä. 8 Henkilön sairastuessa työaikapankkivapaan aikana työaikapankkivapaa keskeytyy ja muuttuu seuraavan päivän alusta sairauslomaksi. Henkilön on osoitettava sairausloma lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä luotettavalla selvityksellä. 9 Tämä sopimus on voimassa lukien. Mikäli sopimuksen osapuoli haluaa lakkauttaa työaikapankkijärjestelmän soveltamisen, on lakkaamisen ajankohdasta ilmoitettava vähintään 3 kuukautta ennen tarkoitettua ajankohtaa. Mikäli työaikapankkiin kertynyttä saldoa (+/-) ei voida nollata vapaana tai työnä viimeistään 3 kuukauden kuluessa työaikapankin lakkaamisesta, nollataan saldo (+/-) rahakorvauksena. Tieliikelaitoksen puolesta: Toimitusjohtaja Henkilöstöjohtaja Heikki Koivisto Timo Aaltonen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n puolesta: Palkansaajajärjestö Pardia ry:n puolesta: Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n puolesta: Työaikapankin soveltamisohje (Kirje , 59/2001) Tieliikelaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen välillä on sovittu työaikapankista, jota voidaan käyttää Tieliikelaitoksen töissä alkaen. Työaikapankki on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti sesonki- ja kausiluonteisen työn järjestelyihin. Työaikapankkijärjestelmässä voidaan sopia säännöllisen työajan pidentämisestä ja työajan pidennyksen siirtämisestä työaikapankkiin tapauksissa, joissa työaikapankkiin kerättävät tunnit voidaan pitää vapaana tasoittumisjakson aikana. Työaikapankkijärjestelmän käyttämisen ehdoton edellytys on, että työaikapankkiin kerätyt tunnit pystytään antamaan vapaana yhden vuoden kuluessa. Työaikapankin soveltamisessa noudatetaan tätä ohjetta. Työaikapankkia koskeva sopimus on ohessa liitteenä. Työaikapankin käyttämisestä sopivat esimies ja asianomainen henkilö viimeistään kahta päivää aikaisemmin. Malli sopimukseksi työaikapankin käyttämisestä on ohessa liitteenä. Kun käytetään oheisen mallin mukaista sopimusta, täyttyvät myös työaikapankkia koskevan sopimuksen vaatimukset työajan tasoittumisjaksosta sopimisesta ja tasoittumisjärjestelmän laatimisesta. Työajan tasoittumisjakso voi olla enintään 52 viikkoa. Työtä varten tulee laatia ennakkoon työvuoroluettelo. Malli työvuoroluetteloksi on ohessa liitteenä. Työvuoroluetteloon kirjataan vuorokautinen säännöllinen työaika ja vapaapäivät. Työvuoroluettelo laaditaan samaksi ajaksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä tai niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. Työvuoroluettelon laatiminen ennakkoon on tärkeää. Jos työvuoroluetteloa ei ole laadittu ennakkoon, esimiehen määräyksestä tehty työehtosopimuksen mukaisen tavanomaisen vuorokautisen tai viikoittaisen työajan ylittävä työaika on ylityötä, joka korvataan kuten työehtosopimuksessa on sovittu ylitöiden korvaamisesta. Sopimus työaikapankin käyttämisestä ja työvuoroluettelo tallennetaan docsiin. VAL ry:n osalta lukuoikeudet annetaan asianomaiselle alueluottamusmiehelle ja konsultoinnin ja toimihenkilöiden osalta pääluottamusmiehelle. Pardia ry:n ja Tie-Akava ry:n osalta lukuoikeudet annetaan paikalliselle luottamusmiehelle ja pääluottamusmiehelle. Pääsääntöisesti työaikapankkiin tehdään työtä säännöllistä työaikaa pidentäen siten, että vuorokautinen säännöllinen työaika voi olla enintään 11 tuntia. Ylityön siirtäminen työaikapankkiin tulee kysymykseen erityisesti kausiluonteisessa työssä lomautusten välttämiseksi ja vain silloin, kun ylityöt voidaan varmuudella pitää vapaana yhden vuoden kuluessa. Ylitöiden osalta tulee erityisesti huomioida, että mahdolliset rahana korvattavat työaikapankkitunnit joudutaan maksamaan 50 %:lla korotettuina, mikäli työaikapankkiin tehtyä työaikaa ei pystytä työtilanteen vuoksi pitämään vapaana yhden vuoden kuluessa. Liukuvan työajan piiriin kuuluvan henkilön kanssa voidaan työtehtävien edellyttäessä sopia tapauskohtaisesti erikseen siitä, että henkilö siirtyy työaikapankkijärjestelmän piiriin eivätkä työehtosopimuksen mukaisen tavanomaisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan ylittävät työtunnit tällöin mene liukuvan työajan kertymään. Mikäli työaikapankkiin tehtävät työtunnit sijoittuvat ilta- tai yötyölisään taikka sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavaan aikaan, maksetaan lisät viikkotyössä liikelaitosten työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti ja toimistotyössä Tieliikelaitoksen toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Henkilön sairastuessa työaikapankkivapaan aikana työaikapankkivapaa keskeytyy ja muuttuu seuraavan päivän alusta sairauslomaksi. Henkilön on osoitettava sairausloma lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä luotettavalla selvityksellä. Henkilön tulee ilmoittaa viivytyksettä esimiehelle, mikäli henkilö sairastuu työaikapankkivapaan aikana ja haluaa tällä perusteella keskeyttää vapaan. Ohjeet työaikapankkituntien kirjaamisesta Ilmoon ja Keijuun ovat Netassa asianomaisen sovelluksen kohdalla. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen LIITTEET Työaikapankkisopimus Malli sopimukseksi työaikapankin käyttämisestä Malli työvuoroluetteloksi 6 Tiemies 2/2005

7 Tieliikelaitos MUISTIO Konsultointi KONSULTOINNIN MAASTOTÖIDEN MATKA- JA TYÖAIKAAN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT TYÖAIKAPANKKIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT Konsultoinnin maastotöissä noudatetaan Tieliikelaitoksen ja työntekijäyhdistysten neuvottelemaa työaikapankkia koskevaa järjestelmää sellaisenaan. MATKUSTAMINEN, MATKAKUSTANNUSTEN KORVAA- MINEN JA MUUT KORVAUKSET Matkustaminen erityiselle työntekemispaikalle/työkohteelle Työt aloitetaan erityisellä työntekemispaikalla/työkohteella työpäivän/työvuoron/töiden alkaessa (esim. kello 7.00) ja lopetetaan erityisellä työntekemispaikalla/työkohteella (esim. kello 16.00). Erityiselle työntekemispaikalle/työkohteelle kuljetaan suoraan kotoa tai majoituspaikasta. Työsopimuspaikan/kokoontumispaikan kautta kuljetaan silloin, kun työjärjestelyt sitä erityisesti edellyttävät. Matka-ajan lukeminen työajaksi Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Konsultoinnin maastotöissä matkaan käytetty aika katsotaan työsuoritukseksi, kun kuljetetaan raskasta kalustoa (paino yli 1000 kg) tai perävaunua (paino 750 kg). Matkaan käytetyn ajan omavastuu-aika ja sen ylittävän matka-ajan korvaaminen (matka-aikapankki) Mikäli matkaan käytettyä aikaa ei katsota työsuoritukseksi, korvataan matkaan käytetty aika seuraavasti: Liikkuvilla työryhmillä on päivittäisissä matkoissa yhden tunnin omavastuuaika mennen tullen. Omavastuuaika lasketaan kotoa tai majoituspaikasta taikka työsopimuspaikasta/varikolta, mikäli kuljetaan sen kautta, erityiselle työntekemispaikalle/työkohteelle. Omavastuuajan ylittävä matka-aika siirretään matka-aikapankkiin ja annetaan vastaavana vapaa-aikana. Omavastuuajan ylittävää matka-aikaa ei lueta työajaksi. Vapaa-aika annetaan tasoitusjakson aikana. Töiden suunnittelussa otetaan huomioon matka-aika erityiselle työntekemispaikalle / työkohteelle niin, että työaikalain mukaiseen vuorokautiseen lepoaikaan ei sisällytetä matka-aikaa. Työkykyyn ja työturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien ylipitkien matka-aikojen välttämiseksi on aina harkittava majoitusvaihtoehtoa, jos matka yhteen suuntaan on yli 80 km. Majoituspaikka etsitään työntekemispaikan välittömästä läheisyydestä. Jos matka yhteen suuntaan on yli 80 km tai kestää yli tunnin ja tapahtuu työnantajan aloitteesta omavastuuajan ylittävä aika merkitään matka-aikapankkiin. Mikäli matka on yhteen suuntaan yli 80 km tai matka-aika ylittää yhden tunnin ja tapahtuu työntekijän aloitteesta, omavastuuajan ylittävää aikaa ei merkitä matka-aikapankkiin. Matkakustannusten korvaaminen Maastotyöntekijät kuuluvat ns. liikkuviin työryhmiin, joille matkakustannusten korvaukset maksetaan, toimihenkilöille tieliikelaitoksen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 18 :n, ja työntekijöille tienhoitoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 18 : n mukaan. Valtion ja oman auton ajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa. Oman auton käytöstä työajoissa maksetaan LTY:n yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Muut korvaukset Työkalujen säilyttämisestä sekä mittausvälineiden akkujen latauksesta kotona maksetaan työntekijälle/toimihenkilölle 6 euron verollinen korvaus työpäivää kohti. Työntekijälle/toimihenkilölle, joka pääsääntöisesti säilyttää valtion autoa kotonaan lämmityspistokkeessa, voidaan maksaa 9 euron kulukorvaus lämmityskuukautta kohti. TYÖAIKOIHIN LIITTYVÄÄ Lepoajat Vuorokautinen lepoaika Toimihenkilölle/ työntekijälle on annettava vähintään 11 tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana. Jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää, vuorokausilepoaikaa voidaan tilapäisesti lyhentää seitsemään tuntiin toimihenkilön/työntekijän suostumuksella. Viikkolepo Toimihenkilölle/työntekijälle on annettava sunnuntain ajaksi, tai jollei se ole mahdollista, muuna viikon aikana viikkolepona vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön vapaa-aika. Pääsääntönä pidetään sitä, että toimihenkilöillä/työntekijöillä on viikon aikana kaksi perättäistä vapaapäivää ja vapaapäivät mahdollisimman tasaisesti jokaista viikkoa kohden. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään kiinteä viikonpäivä, tulee sen mikäli mahdollista olla lauantai. Jollei viikkolevon yhteyteen järjestettyyn yhdenjaksoiseen vapaa-aikaan sisälly kahta kokonaista kalenterivuorokautta, vapaa-ajan pituuden tulee olla vähintään 54 tuntia. Vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja on ehdottomasti noudatettava. Viikkolepokorvaus: Mikäli toimihenkilö/työntekijä on määrätty työhön viikkolevon aikana, toimihenkilölle/työntekijälle on korvattava työhön käytetty aika lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa yhtä pitkällä ajalla kuin hän ei ole saanut em. vapaa-aikaa. Työaikaa on lyhennettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei siitä työnantajan ja toimihenkilön/työntekijän kesken toisin sovita. Toimihenkilön/työntekijän suostumuksella tällainen työ voidaan korvata myös yksinkertaista tuntipalkkaa vastaavalla rahakorvauksella. Ylityöt Työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan ylittävä ja esimiehen määräyksestä tehty työ on ylityötä, joka korvataan LTY:n yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Ylityömääräys annetaan tapauskohtaisesti. Ylityöt merkitään työaikailmoitukseen ja esimies vahvistaa ne työaikailmoituksen hyväksymisen yhteydessä. Siirretty työaika Konsultoinnin maastotöissä voidaan työtehtävien niin vaatiessa ottaa käyttöön tienhoitoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 13 :ssä sovittu teiden kunnossapidon siirretty työaika. Murskaamoilla ja päällysteasemilla työskentelevien laboranttien siirretyn työajan järjestelyjä koskevasta soveltamisesta on erillinen ohje. 13 Teiden kunnossapidon siirretty työaika 1. Siirrettyyn työaikaan siirtymisestä eli säännöllisen vuorokautisen työajan sijoittamisesta työehtosopimuksen 5 :n 3 momentin mukaisesta poikkeavasti tulee ilmoittaa niille työntekijöille, joita siirto koskee sekä luottamusmiehelle viimeistään viisi ( 5) vuorokautta ennen siirretyn työajan käyttöönottoa. Ilmoitus siirretyn työajan käyttöönotosta on konsultoinnin maastotöissä tehtävä vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen sen käyttöönottoa. 2. Siirrettyä työaikaa tekeville maksetaan: 2.1 Ennen klo 7.00 tehdyiltä tunneilta 20 %:n suuruista epämukavan työajan lisää (palkkatekijätunnus Tl:230, 2.2 Klo jälkeisiltä tunneilta 10 %:n suuruista epämukavan työajan lisää (palkkatekijätunnus Tl:229) Tiemies 2/2005 7

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2006 InTek:n hallitus esittää: JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN InTek ry:n laajennettu hallitus kokoontui 2.-3.9. toiminnansuunnitteluseminaariin

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 Tammikuu 2010 OHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1..201-30.11.2016 Kemianteollisuus ry Kenkä- ja Nahkateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT 5. uudistettu painos Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN 978-952-238-058-6 ISBN ekirja 978-952-238-059-3

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika...

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika... Työaikalaki Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5 4 Säännöllinen työaika... 6 5 Säännöllisen työajan ylittäminen...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen KIRJATYÖNTEKIJÖITÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 30.4.2012 saakka VIESTINNÄN KESKUSLIITON

Lisätiedot