Easy Pesuauto Oy:n (Easy Yhtiöt Oy) toiminnan ympäristötehokkuuden tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Easy Pesuauto Oy:n (Easy Yhtiöt Oy) toiminnan ympäristötehokkuuden tutkimus"

Transkriptio

1 Easy Pesuauto Oy:n (Easy Yhtiöt Oy) toiminnan ympäristötehokkuuden tutkimus 1. Toiminnan kuvaus Easy Pesuauto Oy tarjoaa ammattiliikenteen kaluston pesu- ja puhdistuspalveluja kaupan, logistiikan ja teollisuuden alojen yrityksille Tampereen alueella. Pesukohteena voi olla esimerkiksi pieni tai keskikokoinen jakeluauto tai vaikeasti liikuteltava kalusto. Pesu suoritetaan asiakkaalle sopivassa paikassa ja sopivaan aikaan. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että Easy Pesuauto palvelee asiakasta hänen omalla pihallaan viikonloppuisin tai työpäivän päättyessä, eli silloin kun suurin osa asiakkaan kalustosta on paikalla. Pesuauto on varusteltu pesussa tarvittavalla pesukalustolla ja vesisäiliöllä. Pesuja suoritetaan ympäri vuoden, kuitenkin ainoastaan ulkolämpötilan ollessa yli - 5 C. Tavarakuljetusalalla kalusto on osa yrityksen imagoa, joten edustavuus on tärkeää. Auton pesu on helppo ja nopea keino parantaa sen ulkonäköä. Useimmissa tapauksissa pesulla pyritään saavuttamaan esteettinen vaikutus, eli saadaan auto näyttämään puhtaalta. Easy Pesuauto Oy:n tarjoama palvelu on suunniteltu tähän tarkoitukseen, sillä se ei sisällä autojen alustan, lokasuojan ja renkaiden pesua. Easy Pesuauto Oy:n palvelujen käyttö vähentää kiinteässä pesulassa käyntikertoja. Tämän ympäristötehokkuuden tarkastelun on toteuttanut Bionova Consulting (www.bionova.fi). 2. Toiminnan ja tyypillisen asiakkaan taustatietoja Tyypillinen asiakas Easy Pesuauto Oy:n asiakkaiden toimipisteet sijaitsevat pääosin Tampereella. Tyypillisesti asiakkaiden varikolla on erikokoista jakeluautoa, joista vain noin puolet voidaan pestä yhden päivän aikana, sillä osa ajoneuvoista on liikenteessä. Kuljetuskaluston pesutarve riippuu säästä ja teiden kunnosta. Eri asiakkaiden suosima kaluston pesuväli vaihtelee muutamasta päivästä kuukausiin. Pesukierros Pesuauton yhden pesukierroksen matkan pituus on keskimäärin 20 km. Pesuauton polttoaineen (diesel) kulutus on noin 9 litraa/100 km. Päivässä tehdään yleensä yksi pesukierros, jonka aikana

2 palvellaan yhtä tai kahta asiakasta. Ajomatkat optimoidaan niin, että samalla alueella olevia asiakkaita palvellaan yhden pesukierroksen aikana. Yhden pesukierroksen aikana on mahdollista pestä 8-15 autoa riippuen autojen koosta, likaantumistasosta ja puhtausvaatimuksista. Pesuauton varustus Pesuauto on varusteltu vesisäiliöllä, sähköä tuottavalla aggregaatilla ja painepesurilla. Vesisäiliön tilavuus on 1000 litraa. Prosessi ei edellytä veden esilämmitystä. Säiliön veden lämpötila on sama kun kaupungin vesiverkossa. Painepesuriin sisään rakennettu lämmitin lämmittää pesuvettä 60- asteiseksi silloin kun sitä tarvitaan. Talviaikaan ulkolämpötila ei lisää veden lämmitystarvetta. Painepesurin veden lämmitys toimii dieselillä ja kuluttaa n. 6 l/h polttoainetta toimiessaan täydellä teholla. Painepesurin aggregaatin polttoaineen (bensiini) kulutus on n. 2,5 l/h täydellä teholla. Prosessivesi Pystyäkseen toimimaan asiakkaan tarjoamilla kentillä, jotka eivät ole varusteltu kiinteän pesulan edellyttämien vaatimusten mukaan, pesuprosessi on suunniteltu ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Asfaltoiduilla kentillä pesuvesi virtaa sadevesiviemäriin ja sorapintaisilla kentillä vesi imeytyy maaperään. Sadevesiviemärin vedet johdetaan yleensä luontoon ilman käsittelyä. - Pesuveden kulutus autoa kohti on minimoitu, auton koosta riippuen litraa. - Prosessiveteen ei lisätä pesuaineita ja liuottimia, joten se voidaan johtaa sadevesiviemäriin. - Pesussa irtoava hiekka voidaan kerätä sadevesiviemäriin asetettavaan astiaan. Pesuvesi virtaa astian pohjassa olevan korotetun aukon kautta viemäriin ja hiekka jää astiaan. Laskeutunut hiekka voidaan viedä kiinteän pesulan hiekkaerotuskaivon säiliöön. - Pesuprosessissa puhdistetaan vain näkyviä osia, eli alusta, lokasuojat ja renkaat jäävät pesemättä. Näin estetään öljyisten yhdisteiden pääsemistä luontoon. Pesutapahtuma Yhden auton pesu kestää 10 minuuttia, josta puolet ajasta painepesuri ja aggregaatti toimivat täydellä teholla. Muu aika kuluu muun muassa pesun valmistelemiseen, paineletkun kelaamiseen ja pesijän siirtymiseen auton ympäri. Pesu tapahtuu painepesurilla ilman harjan ja pesuaineen käyttöä. Pesuveden kulutus keskikokoista jakeluautoa kohti on noin litraa.

3 3. Vertailuperusteet ja vertailukohteen rajaukset Tässä työssä arvioidaan Easy Pesuauto Oy:n pesuprosessien ympäristövaikutusta toteutetun tapaustutkimuksen perusteella. Saatua tulosta verrataan keskivertoon kiinteään kuormaautopesulaan. Vertailussa huomioidaan: 12 jakeluauton matka kiinteään pesulaan ja takaisin, pesupaikan etäisyydeksi oletetaan 10 km Pesutapahtuman energian ja veden kulutus Muodostuvan jäteveden käsittelyn ympäristövaikutukset Kuorma-autojen polttoaineen kulutus riippuu lähinnä ajoneuvon koosta, sillä autot pestään todennäköisimmin tyhjinä. Tässä vertailussa kaluston on oletettu jakautuvan tasaisesti 6 tonnin ja 15 tonnin jakeluautoihin. VTT:n Lipasto-tietokannan mukaan 6 ja 15 tonnin jakeluautojen polttoainekulutuksen keskiarvo katuajossa on noin 15 litraa/100 km. Yhden pesukierroksen aikana Easy Pesuauto pesee keskimäärin 12 autoa. Tyypillisesti Easy Pesuauton asiakas pesettää noin joka kuudennen auton kiinteässä pesulassa sen suuremman likaisuuden vuoksi. Laskelmissa ei oteta kantaa siihen, kuinka usein asiakas pesee autonsa. Easy Pesuauton palvelujen käyttö ei näyttäisi lisäävän asiakkaan tarvetta pestä autoa useammin. Epävarmuustekijät Suurin yksittäinen epävarmuustekijä ympäristövaikutuksissa on ajomatka varikon ja pesulan välillä, jonka on tässä oletettu olevan 10 kilometriä yhteen suuntaan. Laskelmissa ei huomioida ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat pesuaineen käytöstä, rasvanerotuksesta, hiekanerotuskaivojen sisällön käsittelystä ja loppusijoituksesta sekä käytettyjen laitteiden ja tilojen valmistuksesta. Näiden tekijöiden aiheuttamat ympäristövaikutukset kasvattaisivat ympäristökuormaa hieman, mutta toisaalta niiden osuus voidaan arvioida vähäiseksi.

4 Vertailukohde: kiinteä pesupaikka Easy Pesuauton vertailukohteena on käytetty keskivertaista kiinteää kuorma-auton pesulinjaa. Kiinteän pesulan veden kulutus on autoa kohti ohjelmasta riippuen noin litraa. Prosessivesi otetaan suoraan vesijohtoverkosta ilman lämmitystä. Pesun alussa auton pintaan levitetään laimennettua pesuaineliuosta, jota kuluu pesutapahtumaa kohti on noin 3 litraa. Laimennos valmistetaan pesuaineesta riippuen suhteessa 1:25-1:10 pesuainetta / vettä. Pesu tapahtuu painepesukoneilla ilman harjoja. Linjan molemmilla puolilla olevien painepesukoneiden teho on 18,5 kw. Pesun kesto on noin 10 minuuttia autoa kohti. Tästä ajasta painepesurin moottorit toimivat täydellä teholla noin 5 minuuttia, ja muu aika kuluu muun muassa pesulaitteiston siirtymiseen ja pesuaineen levitykseen. Tavallinen kiinteä kuorma-auton pesulinja ei kierrätä pesuvettä, vaan vesi johdetaan hiekka- ja rasvaerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Keskiverron kiinteän pesupaikan sisätilojen tilavuus yhtä pesulinjaa kohti on m3. Tilan lämmitystarve kuukaudessa on vuodenajasta riippuen kwh. Laskelman yksinkertaistamiseksi lämmityksen oletetaan toimivan sähköllä. Nosto-ovien ja muun tekniikan sähkön kulutuksen katsotaan olevan pieni, joten niiden vaikutusta ei oteta laskelmissa huomioon.

5 4. Ympäristövaikutusten vertailu: veden käyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Tässä huomioidaan ympäristövaikutukset vain veden ja kasvihuonekaasupäästöjen osalta. A: Veden käyttö ja jäteveden syntyminen Easy Pesuauto käyttää yhden ajoneuvon pesuun noin kymmenesosan kiinteän pesupaikan käyttämästä vesimäärästä. Vesistöön kohdistuvat vaikutukset muodostuvat puhtaan veden tuotannosta ja pesemisestä syntyvän veden käsittelyn tarpeesta. Easy Pesuauton pesuvesi ei normaalissa pesussa sisällä pesuaineita ja muita kemikaaleja, ja tämän takia pesun yhteydessä muodostunutta vettä voidaan johtaa sadevesiviemäriin, josta se pääsee suoraan luontoon. Tästä johtuen yrityksen toiminta ei aiheuta suoria jäteveden käsittelyyn liittyviä päästöjä. B: Toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöt syntyvät autopesulatoiminnassa pääasiassa autojen kuljetuksista paikasta toiseen ja pesutoiminnan vaatimasta energiasta. Nämä tekijät aiheuttavat yli 95 % molempien pesutapojen kasvihuonekaasupäästöistä. Molemmilla suurimmat päästöt syntyvät ajomatkoista. Kiinteän pesulan sähkö 5 % Easy Autopesu (12 10 km) Jätevesi 1 % Kuljetukset 50 % Veden lämmitys 32 % Painepesuri 12 % Kuva 1. Kasvihuonekaasupäästöjen jakauma, Easy Pesuauto Oy. Easy Pesuauto Oy:n 12 ajoneuvon pesun kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat Kuvan 1 mukaisesti. Kuljetuspäästöt sisältävät yhden pesuauton ja kahden jakeluauton 20 km:n menopaluumatkan

6 päästöt. Tässä oletuksena on, että pesuauto voi pestä kaikki 10 autoa yhdellä käynnillä ja 2 muuta autoa käyvät kiinteässä pesulassa. Kiinteä pesula (12 10 km) Jätevesi 3 % Sähkön kulutus 10 % Kuljetukset 87 % Kuva 2. Kasvihuonekaasupäästöjen jakauma, kiinteä ajoneuvopesula. Kiinteän autopesulan 12 ajoneuvon pesun kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat Kuvan 2 mukaisesti. Kiinteän pesulan kuljetukset sisältävät kahdentoista jakeluauton 20 km:n menopaluumatkan päästöt ja ovat siis ajomäärältään nelinkertaiset. Kokonaisuutena Easy Pesuauton toteuttama pesukonsepti vähentää 12 ajoneuvon pesun kasvihuonekaasupäästöjä noin 60 %, kun oletetaan että ajoneuvojen etäisyys pesupaikasta on 10 km ja että pestävät ajoneuvot ovat jakeluautoja, joiden dieselin keskikulutus katuajossa on 15 l / 100 km, ja kun oletetaan että pesuauto voi pestä 10 autoa yhdellä käynnillä. Jos etäisyys tai ajoneuvojen kulutus kasvaa, kasvaa myös ympäristöhyöty. Toisaalta jos etäisyys lyhenee tai pestävien ajoneuvojen kulutus on pienempi, pienenee ympäristöhyöty. Ympäristöhyöty kapenee merkityksettömäksi, jos pesuauto ei voi samalla käynnillä pestä useampia ajoneuvoja.

7 5. Johtopäätökset Tarkastelu perustuu rajalliseen tutkimukseen, jossa suuri osa tiedoista on olettamia tai valittu yksittäisten asiakastapausten perusteella. Tuloksia ei voida tämän vuoksi täysin yleistää. Lähtötiedot on koottu kesäkuussa 2011 asiakaskäyntien ja yritysten antamien tietojen perusteella. Toteutetun vertailun perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 1. Veden käyttö pienenee Easy Pesuauto Oy:n konseptilla noin kymmenesosaan perinteiseen kiinteään kuorma-autopesulinjaan verrattuna. Käsiteltävää jätevettä ei synny, jos pesu tehdään alueella, jossa sadevesiviemäriä ei ole yhdistetty kunnallistekniikkaan. Tämä pätee ajoneuvoille, jotka pestään liikkuvalla pesuautolla (noin viisi autoa kuudesta eli 80 %). 2. Jos Easy Pesuauto voi pestä yhdellä pesukäynnillä noin 10 jakeluajoneuvoa, joiden etäisyys kiinteälle autopesupaikalle olisi muutoin 10 kilometriä, pienenevät pesemisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt noin 60 %. Vertailutilanteessa jokainen auto ajettaisiin erikseen kiinteään pesupaikkaan pestäväksi. 3. Easy Pesuauto Oy:n konseptin kasvihuonekaasupäästöhyödyt kasvavat, kun seuraavat tekijät kasvavat: etäisyys kiinteään pesupaikkaan, pestävien ajoneuvojen polttoaineen kulutus, kerralla pestävien ajoneuvojen määrä. Vastaavasti samojen tekijöiden pienentyessä vähenee myös saatu hyöty. Easy Pesuauton toiminnan tarkasteluun mukaan otetut haitalliset ympäristövaikutukset ovat selvästi vaihtoehtoista pesutapaa pienemmät. Lisäksi pesuauto palvelee asiakkaita heidän varikollaan, mikä säästää kuljettajien palkoissa, polttoainekustannuksissa ja kaluston kulumisessa, kun autoja ei tarvitse ajaa pesulaan.

8 Tiivistelmä: Easy Pesuauto Oy:n toiminnan ympäristötehokkuuden arviointi Easy Pesuauto Oy tarjoaa ammattiliikenteen kaluston pesupalvelua Tampereen alueella. Pesu suoritetaan yleensä asiakkaan pihassa silloin, kun suurin osa asiakkaan kalustosta on paikalla. Easy Pesuauto Oy:n konseptissa auto pestään niin, että se näyttää puhtaalta. Pesu ei sisällä autojen alustan, lokasuojan ja renkaiden pesua. Pesuauto palvelee asiakkaita varikolla, ja säästää näin kuljettajien palkoissa, polttoainekustannuksissa ja kaluston kulumisessa, kun pesulaan ei ajeta. Easy Pesuauto Oy:n palvelu vähentää ajamisen tarvetta, sillä keskimäärin vain joka kuudes ajoneuvo tarvitsee pesua kiinteässä pesulassa. Muita ajoneuvoja ei tarvitse liikuttaa, sillä pesuauto pesee ne asiakkaan varikolla. Tässä laskelmassa tarkastellaan 12 auton varikkoa, joista pesuauto voi pestä 10 autoa yhdellä käynnillä ja 2 autoista ajetaan likaisuuden takia kiinteään pesulaan. Kasvihuonekaasupäästöt syntyvät autopesulatoiminnassa pääasiassa autojen kuljetuksista paikasta toiseen ja pesutoiminnan vaatimasta energiasta. Näistä tekijöistä ajomatkat ovat suurempi päästöjen lähde. Kokonaisuutena Easy Pesuauton toteuttama pesukonsepti vähentää 12 ajoneuvon pesun kasvihuonekaasupäästöjä noin 60 %, kun oletetaan että ajoneuvojen etäisyys pesupaikasta on 10 km ja että pestävät ajoneuvot ovat jakeluautoja, joiden dieselin keskikulutus 15 l / 100 km. Tarkastelu perustuu tapaustutkimukseen, jossa osa tiedoista on olettamia tai valittu yksittäisten asiakastapausten perusteella. Tämän vuoksi tuloksia ei voida täysin yleistää. Vertailun perusteella voidaan kuitenkin vetää seuraavat johtopäätökset: - Easy Pesuauto käyttää yhden ajoneuvon pesuun noin kymmenesosan kiinteän pesupaikan käyttämästä vesimäärästä. Easy Pesuauton pesuvesi ei normaalissa pesussa sisällä pesuaineita, öljyisiä yhdisteitä tai muita kemikaaleja, ja se voidaan johtaa suoraan luontoon. - Jos Easy Pesuauto voi pestä yhdellä pesukäynnillä noin 10 jakeluajoneuvoa, joiden etäisyys kiinteälle autopesupaikalle olisi muutoin 10 kilometriä, pienenevät pesemisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt noin 60 % verrattuna kiinteään autopesulaan. - Easy Pesuauto Oy:n konseptin kasvihuonekaasupäästöhyödyt kasvavat, kun seuraavat tekijät kasvavat: etäisyys kiinteään pesupaikkaan, pestävien ajoneuvojen kulutus, kerralla pestävien ajoneuvojen määrä. Vastaavasti jos samat tekijät pienenevät, pienenee myös saatu hyöty. Tämän ympäristötehokkuuden tarkastelun on toteuttanut Bionova Consulting keväällä 2011.

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, 00750 Helsinki/ Yritystie 10 B, 40320 Jyväskylä/ Vaihde 020 749 910 info@renevo.fi 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat... 3 2. Energiankulutus... 5

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

Energiasektorin cleantechteknologioiden

Energiasektorin cleantechteknologioiden Energiasektorin cleantechteknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet LOPPURAPORTTI 15.5.2015 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Ville Karttunen, Anna Kumpulainen, Markku Hagström, Marika Bröckl, Ida Rönnlund

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Päivämäärä 07/04/2014 Laatija Tarkastaja Pekka Stenman, Timo Hänninen, Sini

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 145 Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Anna Sahari Adriaan Perrels VATT Tutkimukset 145 huhtikuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 145 Ekotehokkuutta

Lisätiedot

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech)

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Ketsupin elinkaari Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Tartto 2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Mitä elinkaaren arviointi tarkoittaa?... 3 Ketsupin elinkaaren vaiheet... 7 Ensimmäinen

Lisätiedot

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos 26.08.2013 1 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Sisällys: Kansion käyttäjälle 1. Materiaalitehokkuus 1.1. Mitä materiaalitehokkuus tarkoittaa 1.1.1. Tuotteiden ja palvelujen kokonaismateriaalin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden osasto Diplomityö Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Työn tarkastajat: Professori Tuomo Kässi Professori

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut TULEVAISUUDEN KOTITALOUS Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut ALKUSANAT Tulevaisuuden Kotitalous -hankessa viisi jyväskyläläistä kotitaloutta kutsuttiin kokeilemaan tulevaisuuden resurssiviisaasta elämistä.

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot