1. Johdanto Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunkistrategian

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian"

Transkriptio

1 1. Johdanto Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Toteutus ja seuranta Palvelusopimus Sitovuus Kaaviot Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut - tuloskortti Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut - tuloskortti Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulutoimen strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio Sivistystoimen toimiala - talousarvio

2 15. Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio Vesihuoltolaitos Investoinnit Rahoituslaskelma Allekirjoitukset

3 3 1. Johdanto Tämä on toinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-22) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2007 aikana toteutettava palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Uudenlaista palvelusopimusneuvottelumallia tullaan käyttämään vuoden 2008 talousarviota laadittaessa. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, koska resurssitaulukot eivät vielä ole käytettävissä.

4 4 2. Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 2.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

5 5 Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

6 6 Matkailusta uusi tukijalka Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren ja Kirkkosaaren alueiden kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa Kirkkosaaren hyödyntäminen sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 2.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

7 7 3. Palvelusopimus Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Kansalaiskunnan johtaminen 1.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla Strategian tavoitteiden toteutumisaste 1/2 vuosittain kh ja kv 2. Omistajaohjaus 2.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 2.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 2.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 2.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 2.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 2.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t 2.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 2.8 Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua 2.9. Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation Työ tyytyväisyys mittauksen Tulokset, poissaolo % Ostopalvelujen osuus Asiakaspalaute Asiakaspalaute Mittaus 6/07 Tp:n Ltk:t yhteydessä arvio Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Patu, Kansku Patu Kansku

8 8 4. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

9 9 5. Kaaviot KÄYTTÖTULOT 2007 Valtionosuudet 40 % Toimintatulot 23 % Verotulot 38 % Tulojen jakaantuminen 2007 muut tuotot 26 % 33 % myyntitulot tuet ja avustukset 9 % 32 % maksutuotot

10 10 Menot lajeittain v 2007 avustukset 5 % tarvikkeet 8 % 2 % muut menot henkilöstömenot 47 % 38 % palvelujen ostot Nettomenojen jakaantuminen vuonna 2007 Ympäristö ltk 1 % Kunnanhallitus 4 % Sivistyslautakunta 27 % Perusturva ltk 63 % Tekninen ltk 1 % Elinkeino ja maatalous 6 % Lainat yhteensä ja euroa/asukas vuosina Lainat euro/asukas

11 11 6. Tuloslaskelma 2007 Viitasaaren kaupunki TULOSLASKELMA 2007 TOIMINTATUOTOT ta2006 Ennuste 2006 TA 2007 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

12 12 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja -hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Keskushallinto vastaa myös kansalaiskunnan kuntayhteisön kehityksen ohjaamisesta ja Wiitaunionin palvelukunnan johtamisesta omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan v annettavien konserniohjeiden avulla sekä konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja - tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja toimenpidesuunnitelma laaditaan keväällä Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja - hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoimen projekteihin. Kaupungin ja kylien kehittämisrahaa on vuodelle 2007 varattu yhteensä euroa. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä euroa. Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa. Vuonna 2007 maatalouden hallinnon henkilöstöresursseja vähennetään 0,6 henkilöä ja keskushallinnon kanslisti hoitaa myös maatalouden hallinnon kanslistin tehtävät Viitasaarella. Kansalaiskunnan toiminnan keskeiset painopistealueet v ovat seuraavat: - Tavoite 1-ohjelman kautta ohjataan rahoitusta kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen - Asuntotuotantoa ja tarjontaa lisätään tuntuvasti - Kuntatalous saatetaan kuntoon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alueellisella toteuttamisella - Palveluvarustusta kehitetään ja monipuolistetaan edistämällä liike-elämän investointeja tarvittavilla infrastruktuurivalmiuksilla - Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään markkinoinnin avulla

13 Yleishallinnon talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS3 TS YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 2.000, Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , Avustukset yhteisöille , , Avustukset , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

14 14 8. Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: Palkka- ja palvelussuhdeasiat Henkilöstön kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Työterveyshuolto (ostaminen) Muut henkilöstöpalvelut (liikunnan tukeminen, virkistystoiminta ym.) Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2007 aikana. Henkilöstöjohtamisessa painopistealueina ovat vuonna 2007 seuraavat asiat: Painopistealueet Seuranta 1. Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyyskysely, sairauspoissaolot 2. Henkilöstön kehittäminen Esimieskoulutus, osaamismatriisi 3. Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen Ajantasaiset raportit neljännesvuosittain 4. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet Avoinna olevien paikkojen täyttäminen, varahenkilöstön palkkaaminen 5. Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työsuojelun ohjeistukset ja lomakkeet käytäntöön, hyvät käytännöt, työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutuminen Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa.

15 15 Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2007 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2007 ja suunnittelukaudella: - talouden raportoinnin tehostaminen ja monipuolistaminen - palvelutason nostaminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2007 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2006 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Henkilöstösuunnitelman mukaisesti tavoitteena vähentää sisäisin järjestelyin ½ henkilötyövuotta henkilöstöhallinnon tiimistä.

16 Tukipalvelut talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS2 TS HALLINNON TUKIPALVELUT 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.000, , Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Tuet ja avustukset , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , ,00-1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

17 17 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viitasaaren osalta elinkeinoyhtiö Witaksen toimintalinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2007 vuoden 2007 alkupuolella ja määrittelee ne vuodelle 2008 ao. vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Lomituspalvelujen paikallisyksikkössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Lomituspalveluja käyttäviä yrittäjiä alueellamme on 460. Lomitamme vuosittain n päivää. Lomittajia vakituisessa työsuhteessa 74 henkilöä, hallinnossa lomasihteeri ja 3 johtavaa lomittajaa Kaupunki tukee rahallisesti lomituspalveluja Viitasaaren osalta eurolla, maksamalla osan yrittäjien maksuosuudesta maksullisessa lomituksessa. Lomituspalvelujen hallinnon kustannuksista jää kuntien maksettavaksi Viitasaari euroa ja Pihtipudas euroa. Lomituspalvelujen kautta välitetään kuntaan valtiolta tulevaa rahaa n.2.4 miljoonaa euroa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

18 Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS3 TS ELINKEINO JA MAATALOUSTOIMI 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 1.000, , Maksutuotot 1.000, , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

19 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS2 TS YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3.000, , Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , ,00-1,272-1, Palvelujen ostot , ,00-1,362-1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , Avustukset yhteisöille , , Avustukset , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , ,00-2,456-1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00-1,47-1, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00-1,48-1,924

20 Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Elokuussa 2006 perusturvalautakunta pohti toimintastrategiaansa aina 2010 saakka Muikunlahdessa järjestetyssä seminaarissa. Tämän seminaarin pohjalta perusturvan perhepalvelut, vanhuspalvelut ja sairaanhoitopalvelut ovat määrittäneet kriittiset menestystekijät ( tehtävät joissa ehdottomasti on onnistuttava) ja tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Perusturvan toiminnan painopistealueet vuodelle 2007 ja edelleen suunnitelmakaudelle ovat seuraavat: 1. Hoidonporrastuksen toimivuus paranee akselilla sairaala- asumispalvelut- kotihoitokoti 2. Mielenterveyden edistäminen/ennaltaehkäisevä ja perhekeskeinen työnote 3. Kansansairauksien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen 4. Tilaajatuottaja-malliin valmistautuminen vuoden 2008 alusta 5. Puitelain mukainen yhteistoiminta/ selvitys Valtioneuvostolle Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon laadintaohjeet niin pitkälle kuin on voitu, kuitenkin niin että talousarvio on mahdollisimman realistinen. Vuoden 2006 osalta määrärahaylityksiä on tullut erityisesti ostopalveluiden osalta, suurimpana erikoissairaanhoito. Ostopalvelumäärärahat nousevat myös lastensuojelun laitoshoidossa, vanhustenhuollon asumispalveluissa, mielenterveystyön asumispalveluissa. Toimintatuloja on myös korotettu. Vuoden 2007 toteutetaan tuotteistus siten, että vuonna 2008 käyttöön otetaan tilaajatuottajamalli. Samoin yhteistyötä naapurikuntien kanssa selvitetään puitelain hengessä Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Suurin rakenteellinen muutos on esiopetuksen henkilöstön siirtyminen perusturvan toimialalta sivistystoimeen. Vanhustyön prosessivastaavan jäätyä eläkkeelle, tehtäviä järjesteltiin siten, että hallinnolliset tehtävät siirrettiin toimialajohtajalle ja vanhustyön kehittämis- ja koordinointitehtävät Viitasaaren asumispalvelujohtaja Mervi Rantaselle määräaikaisesti saakka. Keväällä 2006 jouduttiin lisääntyneen päivähoidon kysynnän johdosta perustamaan Hakamäen ryhmäperhepäivähoitokoti ja vuodelle 2007 lisäkustannukset on huomioitu Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Wiitaunionin yhteinen koulupsykologin toimi on nähty tarpeelliseksi vuodelle 2007 tavoitteena nuorten erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannusten vähentäminen. Toimen Viitasaaren osuus on 40% kustannuksista.

21 21 Kotihoidon tehostamiseksi talousarvio sisältää 2 sairaanhoitajaa kotihoitoon, tavoitetilana kotona asumisen mahdollistuminen. Osaeläkkeellä olevien lääkäreiden työpanosvajetta paikkamaan esitetään 1 terveyskeskuslääkärin virka. Samalla periaatteella 2 osaeläkkeellä olevan työvajetta korvaamaan esitetään 1 hammaslääkäriä ja hänelle työpariksi hammashoitajaa. Hammashoidon jonoja voidaan em. toimenpiteellä lyhentää. Pihtiputaalta muutetaan 1 terveyskeskuslääkärin virka erikoislääkärin viraksi( rahoitus erikoissairaanhoidon menoista ), josta Viitasaaren osuus on 60 %. Erikoislääkäri vapauttaa myös terveyskeskuslääkärien työpanosta varsinaiseen peruslääkärintyöhön. Talousarvio sisältää yhteensä 3 varahenkilön tointa ( 2 vanhuspalveluihin ja 1 sairaanhoitoon), joiden rahoitus sijaismäärärahoista.

22 Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/ PERHEPALVELUT/ Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Kustannuksiltaan tehokkaat laadultaan riittävät lakien mukaiset palvelut Asiakas Tarpeelliset palvelut oikeaan aikaan Realistinen talousarvio huomioiden asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksista aiheutuvat yllättävät Erimuotoiset asiakkaan tarpeeseen perustuvat palvelut (tukijaksot, perhekeskeinen työote Tilinpäätös verrattuna talousarvioon Vamm.palv: nykyisessä hoitomuodossa jatkaa 90 % Mielenterv.kuntoutus: pitkäaikaisista (1v) kuntoutujista ei tar- menot asumispalvelut, laitos) vita esh jaksoja 70 % Työtoiminta: avotyöllistäminen 2hlö/v Varautuminen tiedossa oleviin Päivähoito: paikan saaminen lain edellyttämässä ajassa lakimuutoksiin työ/opiskelu 90 %, subjektiivinen oikeus 80 % Asiakaslähtöinen tominta Yksilöllisyyden huomioiminen Varhaisen puuttumisen lisääminen Asiakaskohtaiset Suunntelmat tehty: suunnitelmat ja niiden tarkistaminen Päivähoito: lapsen hoitosuunnitelma 75 % erityislapsen hoitosuunnitelma 80 % Perhekeskeinen työote Sosiaalityö: lastensuojelun suunnitelmat 60 % Prosessien välinen yhteistyö (esim. lastenneuvola, varhaiskasvatus) toimeentulotuen suunnitelmat alle 25 -v 80 % Kv-huolto: Keto -arviointi 85 % Vammaispalvelut: 90 % Prosessi(Palvelutuotanto) Riittävät palvelut tuotetaan Yhteiset tehokkaat ja joustavat Henkilöstön yhteiskäyttö oikeaan aikaan palvelukäytännöt Wiitaunionissa moniammatillisena yhteistyönä prosessin sisällä ja prosessien Tuotteistamiseen valmistautuminen kesken Henkilöstö Ammattitaitoinen, oikein resurssoitu henkilöstö Wiitaunionin perhepalvelussa Lomien aikaisten palvelujen järjestäminen (sijaistaminen) Koulupsykologin toimi uutena toimena Tehtävät missä henkilöstön yhteiskäyttö on toteutunut v 2008 alusta Työstetään tuotteistamista Tuotteistaminen valmiina Lasten kotihoidontuen maksuperusteiden määrittely Ammattitaidon Henkilöstön koulutus ja Koulutussuunnitelmat tehty 90 % ylläpitäminen työnohjaus ja jaksamisen tukeminen Henkilöstön rekrytointi Koulutusrekisterit 90 % Sairauspoissaolojen väheneminen

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008...2 2.1. Arvot...2 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopisteet...2 2.3. Toteutus ja seuranta...5 3. WIITAUNIONIN

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot