Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi"

Transkriptio

1 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

2 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Perheen tulot Päivähoitomaksua määriteltäessä otetaan perheen tulona huomioon yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (esim. elatusapu/- tuki). Bruttotulot lasketaan pääsääntöisesti henkilön palkkalaskelmasta huomioiden kesälomakorvaukset. Jos ansiotulot vaihtelevat, huomioidaan keskimääräinen kuukausitulo. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, määräytyy perheelle korkein maksu. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos tulot menevät korkeimpaan maksuluokkaan. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon maksetut elatusavut. Hoitomaksun laskeminen Laskuohje: bruttotulot - tuloraja x maksuprosentti = hoitomaksu. Perheen koko Tuloraja - vähennys Maksuprosentti Korkein maksu, jos tulot yli ,5 % 9,4 % 7,9 % 7,9 % 7,9 % Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 2

3 Korkein kuukausimaksu kokopäivähoidossa 1. lapsi (perheen nuorin) 283,00 2. lapsi lapsi 255,00 56,60 Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Mikäli lapsi on kunnallisessa päivähoidossa ja sisarus yksityisen hoidon tuen kuntalisällä, otetaan yksityisessä päivähoidossa olevan sisaruksen vaikutus huomioon kunnallista asiakasmaksua määriteltäessä. Tulotietojen toimittaminen Yhteistaloudessa asuvien henkilöiden tulee toimittaa perustietolomake tulotositteineen aloituskuukauden viimeiseen päivään mennessä hoitomaksun määrittelemiseksi oman alueensa varhaiskasvatuksen aluetoimistoon. Perheelle lähetetään vahvistettu maksupäätös sivistystoimesta. Jos määritelty kuukausimaksu on alle 26, maksua ei peritä. Yrittäjien lasten päivähoitomaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Hoitomaksut tarkistetaan takautuvasti toimikauden alusta, kun uusi valmistunut verotodistus toimitetaan. Mikäli verotodistusta ei ole toimitettu kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä, korotetaan päivähoitomaksua takautuvasti toimikauden alusta laissa säädettyyn enimmäismaksuun. Tulotietojen puuttuminen Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ovat puutteelliset, peritään korkein maksu, kunnes tarvittavat tulotodistukset on toimitettu. Maksu oikaistaan seuraavasta laskutuksesta alkaen. Kotona ilman tuloja olevan vanhemman tulee toimittaa yrittäjien tapaan viimeksi vahvistettu verotodistus jonka perusteella hoitomaksu tarkistetaan takautuvasti toimikauden alusta. Koko- ja osapäivähoito Kokopäivähoito on yli 5 tuntia päivässä ja osapäivähoito on enintään 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Esiopetus Esiopetus on 4 tuntia päivässä ja maksutonta. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Jos lapsi maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvitsee päivähoitoa, peritään esiopetusajalta 60 % kokopäivähoidon maksusta. 3

4 Vuorohoito Kun hoito sisältää yö-, ilta- tai viikonloppuhoitoa, maksuun vaikuttava hoitovuorokausi määräytyy seuraavasti: * Hoitopäivien laskemisessa käytetään jaksotuksia klo 6-18 ja 18-6 * Jos hoito ajoittuu kahdelle jaksolle, mutta on alle 10 tuntia, tulee siitä yksi hoitopäivä. Lapsen ilta- ja vuorohoitoajat ilmoitetaan ennakkoon hoitopaikkaan kirjallisesti perustuen vanhempien työvuoroihin tai opiskeluaikoihin. Vanhempien kanssa tehdään aloituskeskustelun yhteydessä kirjallinen hoitosopimus jossa sovitaan varatuista hoitopäivistä. Kuukausimaksu Päivähoidolle määritellään kuukausimaksu. Mikäli lapsi tarvitsee säännöllisesti hoitoa vain osan kuukautta, huoltajat ilmoittavat hoitopäivien lukumäärän etukäteen kirjallisesti perus-/ muutostietolomakkeella. Hoitopäivien lukumäärää ei voi alentaa alle kolmeksi kuukaudeksi hoitosuhteen aikana. Maksua varten hoitopäivien määräksi määritellään 8 17 hoitopäivää kuukaudessa. Alennettu maksu lasketaan jakamalla kuukausimaksu 21:llä ja kerrotaan hoitopäivien määrällä. Hoitopäivien toteutumista seurataan hoitopaikassa kolmen kuukauden jaksoissa elo - lokakuu, marras - tammikuu, helmi - huhtikuu ja touko - heinäkuu. Alitusta ei hyvitetä. Ylittyneet päivät laskutetaan takautuvasti. Mikäli seurantajakson keskimääräinen käyttö on enemmän kuin 17 päivää kuukaudessa laskutetaan täysi kuukausimaksu koko seurantajaksolta. Suunnitellut läsnäolopäivät tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen hoitopaikkaan. Lapsen poissaolopäivät on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä. Poissaolokuukautta ei voi käyttää tasausjaksoon. 2. POIKKEUKSET PÄIVÄHOITOMAKSUISSA Lapsen sairastaminen Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kalenterikuukauden aikana vähintään 11 hoitopäivää, laskutetaan puolet määritellystä päivähoitomaksusta. Etukäteen ilmoitettuja, kuukausimaksua alentavia vapaapäiviä, ei lasketa sairaspäiviksi. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden päivähoitomaksua ei peritä. Lapsen sairaala- tai kuntoutusjakson ajalta ei peritä päivähoitomaksua, mikäli poissaolo kestää vähintään viisi hoitopäivää kalenterikuukaudessa. Lapsen muut poissaolot Koko kalenterikuukauden kestävästä poissaolosta hyvitetään puolet määritellystä päivähoitomaksusta. 4

5 Hoitosuhteen alkaminen Päivähoitopaikka otetaan vastaan kirjallisesti. Jos hoito alkaa kesken kalenterikuukauden, maksu alkaa kertyä ensimmäisestä hoitopäivästä lukien. Mikäli perhe ei ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, peritään lapselle määräytyvästä kuukausimaksusta puolet. Hoitopaikan vastaanottamista voi siirtää kirjallisesti myönnetystä päivästä kalenterikuukauden eteenpäin. Ennen hoitosuhteen alkamista perhe voi käydä tutustumassa hoitopaikkaan. Tapaturmavakuutus astuu voimaan hoitosuhteen alkaessa ja kattaa lapsen päivähoidossa oloajan sekä matkat suoraan päivähoitopaikan ja kodin välillä. Hoitosuhteen irtisanominen Päivähoitopaikat irtisanotaan kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä. Jos hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu päättyy viimeiseen hoitopäivään. Maksuton kuukausi kesäaikana Päivähoitomaksua peritään vuodessa 11 kk:lta. Kunnallisessa päivähoidossa ennen 1.9. aloittaneelle lapselle on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Hyvitys koskee myös yksityisestä päivähoidosta kunnalliseen siirtyneitä nurmijärveläisiä lapsia, joille on myönnetty ennen 1.9. yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Mikäli hoitosuhde on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään seuraavan vuoden heinäkuusta hoitomaksu. Päivähoitoyksikön kehittämispäivät Päivähoidon henkilöstöllä on kaksi kehittämispäivää toimintavuoden aikana. Mikäli vanhemmat järjestävät lapsensa hoidon kehittämispäivänä itse, eivätkä ole ilmoittaneet tarvitsevansa hoitoa, maksua ei siltä päivältä peritä. Kehittämispäivänä hoito järjestetään alueellisesti. Hoitosuhteen keskeytys Kunnallisessa päivähoidossa olevan lapsen hoitosuhde voidaan keskeyttää määräajaksi, jonka kesto on vähintään neljä kuukautta. Lapsella on mahdollisuus palata päivähoitoon ilman uutta hoitopaikan hakumenettelyä. Päiväkotihoidossa lapsella on pääsääntöisesti mahdollisuus palata samaan yksikköön, mikäli paluu ajoittuu elokuuhun. Mikäli paluu ajoittuu muuhun kuin em. ajankohtaan, päivähoidon esimies ilmoittaa vanhemmille mahdollisesta uudesta päivähoitopaikasta. Hoitosuhteen keskeytysilmoitus tulee toimittaa ennen keskeytyksen alkua varhaiskasvatuksen aluetoimistoon. Hoitosuhde voidaan keskeyttää ja aloittaa kesken kalenterikuukauden. Keskeytysajalta ei peritä päivähoitomaksua. Mikäli sovittu paluuajankohta päivähoitoon aikaistuu, tulee vanhempien ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään neljä kuukautta ennen paluuta; 5

6 tai jos syynä on työllistyminen tai opiskelu, vähintään kaksi viikkoa ennen paluuta. Kehitysvammaisten lasten päivähoidon maksut Kehitysvammaiselle lapselle myönnetystä päivähoitopaikasta peritään maksuohjeen mukainen päivähoitomaksu. Jos päivähoito on kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaan päivähoitoon, ei asiakasmaksua peritä. Tilapäinen päivähoito Hoito katsotaan tilapäiseksi, kun hoidon tarve ei ole jatkuvaa ja se on yhtäjaksoisesti enintään 10 hoitopäivää. Tilapäisen hoidon maksu on 17 ensimmäinen hoitopäivä ja tämän jälkeen9 / päivä. 3. AVOIN VARHAISKASVATUS Avoimeen varhaiskasvatukseen kuuluvat kerhotoiminta, leikkipuisto ja avoimet päiväkodit. Maksullista kerhotoimintaa on Kirkonkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Kerhoissa on kiinteä kuukausimaksu: 2 tuntia/viikko 8,70 /kuukausi/lapsi 3 tuntia/viikko 13,00 /kuukausi/lapsi 4 tuntia/viikko 17,30 /kuukausi/lapsi 6 tuntia/viikko 26,00 /kuukausi/lapsi 9 tuntia/viikko 39,00 /kuukausi/lapsi Poissaolot eivät pienennä kerhomaksua. Kerhopaikka irtisanotaan kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä. Avoimen päiväkodin toiminta on maksutonta. Avoimissa päiväkodeissa ja Maaniitun leikkipuistossa lapsi voi osallistua parkkitoimintaan. Maksu on ensimmäiseltä kerralta 5 ja seuraavilta kerroilta 3 /kerta. Lapsiparkissa lapsi voi olla enintään 3 tuntia kerrallaan. Maksu peritään ellei varausta ole peruttu viimeistään edellisenä päivänä. 4. LASKUTUS Päivähoito, kerho ja hoitoapupalvelu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden aikana. Parkkitoiminta laskutetaan 3-4 kuukauden välein jälkikäteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman erillistä hakumenettelyä. Mikäli laskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään maksukehotuskulujen lisäksi vuotuista viivästyskorkoa. 6

7 5. PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN Kesken toimintakauden Kun samassa taloudessa asuvan perheen tulotiedoissa, perhekoossa, hoidon laajuudessa, tai yhteystiedoissa on tapahtunut muutos, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti muutoslomakkeella liitteineen välittömästi muutoksen tapahduttua. Vuositarkistus Perheen tulot ja perustiedot tarkistetaan kunnan toimesta kerran vuodessa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Indeksitarkistus Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää joka toinen vuosi kokopäivähoidosta perittävän korkeimman ja pienimmän maksun sekä tulorajat. Muutoksenhaku Tulojen mukaan vahvistettuun maksupäätökseen voi hakea alennusta / vapautusta sivistystoimialan hallintopäälliköltä. Harkinnanvaraiseen maksumuutokseen tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto. Lainojen lyhennyksiä ja korkoja ei oteta huomioon päivähoitomaksua alentavina tekijöinä. Yli kaksi vuotta vanhoihin maksupäätöksiin ei voi hakea oikaisua tai vapautusta. Erityisistä syistä vapautus voidaan myöntää myös pidemmältä ajalta. Hoitomaksun määräytyminen väärin perustein Mikäli hoitomaksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksut voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta. Mikäli kunnassa on tehty virhe määriteltäessä perheen päivähoitomaksua ja virhe aiheuttaa maksuhyvityksen asiakkaalle, maksu oikaistaan takautuvasti ja liikaa maksettu hoitomaksu palautetaan vanhemmille/huoltajille. Sivistyslautakunta

8 Varhaiskasvatuksen aluetoimistot: Kirkonkylä-Rajamäki aluetoimisto Keskustie 5, Nurmijärvi puh Klaukkalan aluetoimisto / Klaukkalan sosiaali- ja terveysasema Vaskomäentie 2, Klaukkala puh Asiakasmaksujen laskutus Nurmijärven kunnanvirasto / Sivistystoimi Keskustie 2 B, Nurmijärvi puh / Julkaisija: Nurmijärven kunta, sivistystoimiala, varhaiskasvatuspalvelut 8

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot