Käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Käyttö- ja huolto-ohjeet VAROITUKSET Ennen kuin käytät tätä laitetta, perehdy EN 529 : 2005, sisältöön sekä vaatimuksiin, jotka koskevat hengityssuojaimia ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin käyttäjälle. Ennen TORNADO ja AIRLINE FCV laitteiden käyttämistä, käyttäjien täytyy olla perillä työpaikan vaaroista sekä olla perusteellisesti koulutettu laitteiden käyttöön. TORNADO kypärät on tarkoitettu käyttöön yhdessä T/POWER puhaltimen tai AIRLINE FCV:n kanssa. Ennen kuin aloitat laitteen käytön, lue tämä ohjekirja yhdessä ilmansyöttölaitteen käyttäjän oppaan kanssa. T/POWER laitteeseen tulee asentaa TORNADO sarjan suodatinvalikoimasta tarkoituksenmukainen suodatin työpaikan vaaratekijöiden mukaan. Tätä tuotetta saa käyttää vain Protector-merkkisten, Scott Health and Safety Limited -yhtiön valmistamien suodattimien kanssa. Jonkin muun merkkisen suodattimen käyttö mitätöi hyväksynnän ja todennäköisesti alentaa tarkoitettua suojaustasoa. ÄLÄ sekoita EN ja EN TORNADO-suodatinmerkintöjä suodatinten merkintöihin, jotka koskevat muita EN standardeja. ÄLÄ käytä T45 laitetta suljetuissa tiloissa, happivajaissa tiloissa (<19.5%), hapella rikastetussa ympäristössä (>23%) tai paikassa, missä on välitön hengen- tai terveysvaara. ÄLÄ käytä laitetta, jos ympäröivän ilman lämpötila ei ole -10 C ja +50 C välillä. Suhteellisen kosteuden tasot 95% RH saakka eivät aiheuta käyttöongelmia. ÄLÄ KÄYTÄ laitetta, jos se on viallinen. Kypärä ja letku tulee tutkia joka kerta ennen käyttöä, jotta varmistetaan, ettei näy ilmeisiä vaurioita (esim. kemikaalien aiheuttamia vaurioita, halkeamia tai murtuneita ompeleita), joista voi aiheutua vuotoja tai voivat alentaa suojaustasoa. Kuukausittainen laitteen tarkastus on pakollinen vaatimus Englannissa COSHH säännösten mukaan ja suositetaan vahvasti kaikissa muissa maissa tarkastusta kerran kuukaudessa. Suojaus saadaan vain siinä tapauksessa, että yksikkö on kiinnitettynä oikein. Suojaustaso voi alentua, jos tuulen nopeus ylittää 2 metriä sekunnissa. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että ilmansyöttölaitteessa on häiriö vaarallisessa paikassa ollessa, kypärän sisällä voi olla happivajaus. ÄLÄ riisu kypärää. SIIRRY VÄLITTÖMÄSTI turvalliselle alueelle ja riisu sitten kypärä. T45:ä ei ole hyväksytty luonnostaan vaarattomaksi laitteeksi. T45 ei sovellu laser- tai kaasuhitsaukseen. Hyvin voimakkaan hengityksen aikana paine kasvo-osan sisällä voi muuttua negatiiviseksi, jolloin suojaus voi olla odotettua vähäisempi. On epätodennäköistä, että vuodon aiheuttajaksi riittää tukka, silmälasinsangat tai kasvotiivisteeseen tunkeutuva vaate. Silmänsuojaimet suurinopeuksisia partikkeleita vastaan tavallisten silmälasien päällä voivat välittää iskuja aiheuttaen kantajalleen vamman. Naarmuuntuneet tai vahingoittuneet visiirit tulee vaihtaa. Suodatinlaseja ei tule asentaa suoraan kypärään/huppuun. 50

2 MÄÄRITYKSET Kuvaus: Hitsaussuojain visiireineen, kasvotiiviste, otsanauha, ilmakanava ja ilmaletku Luokitus seuraavien laitteiden kanssa käytettäessä: T/POWER EN TH2 AIRLINE FCV EN B Pienin virtausnopeus seuraavien laitteiden kanssa T/POWER 140 L/min käytettäessä: AIRLINE FCV 175 L/min Ilmoitettu* (Nimellinen) suojauskerroin seuraavien laitteiden kanssa käytettäessä: T/POWER 20 (50) AIRLINE FCV 20 (50) Käyttölmpötila: Kypärä -10 C C Puhallinlaite Ks. käytettävän puhallinlaitteen Käyttäjän opas Paino: * EN 529 n mukaisesti : 2005 MERKINNÄT JA NIIDEN SELITYS T45 kypärän merkinnät ovat EN mukaisia seuraavasti: Hitsausvisiirin merkinnät: Merkintä EUROMASKI CE EN175 S Selitys Valmistajan nimi CE merkki Standardi - hitsausvisiiri Lisätty kestävyys Valmistuspäivämäärä: 06 Vuosi (2006) Tarkoittaa kuukautta (maaliskuu) UV-suodattimen merkinnät: Merkintä Selitys 1.7 Tummuus 1.7 (EN 169 ja EN 170) 3 Tummuus 3 (EN 169 ja EN 170) 5 Tummuus 5 (EN 169 ja EN 170) EUROMASKI Valmistajan nimi 2 Optinen luokka 2 (EN 166) B Keskienerginen isku (EN 166) F Matalaenerginen isku (EN 166) CE CE merkki Valmistuspäivämäärä: 04 Vuosi (2004) Tarkoittaa kuukautta (kesäkuu) 550 Grammaa Visiirin suodattimen merkinnät: Merkintä Selitys 8 Tummuus 8 (EN 169) 10 Tummuus 10 (EN 169) EUROMASKI Valmistajan nimi 2 Optinen luokka 2 (EN 166) S Lisätty kestävyys (EN 166) CE CE merkki Valmistuspäivämäärä: 04 Vuosi (2004) Tarkoittaa kuukautta (kesäkuu) PÄÄLLE PUKEMINEN VAROITUS: Kypärä tulee tutkia joka kerta ennen käyttöä, ilmeneekö siinä mitään vikoja kuten syviä naarmuja, hankautumia, murtumia tai heikentymiä. Vioittuneet osat, komponentit jotka ovat olleet kosketuksissa liuottimien kanssa ja osat joihin on kohdistunut merkittäviä iskuja, tulee vaihtaa. HUOMAUTUS: Siitä huolimatta että materiaalien, jotka voivat joutua kosketukseen käyttäjän ihon kanssa, ei tiedetä todennäköisesti aiheuttavan ihon ärtymistä tai muuta terveyshaittaa, ne voivat aiheuttaa allergisia reaktioita erityisen herkille henkilöille. 1. Varmista että kypärä ja hengitysletku ovat hyväkuntoiset eikä niissä ole vaurioita, jotka voisivat heikentää hengityksensuojausta. 51

3 2. Varmista että UV-suodatin ja visiirin suodatin ovat hyvässä kunnossa ja ilman murtumia, halkeamia tai naarmuja, jotka voisivat haitata näkemistä. Tarkasta, että visiirin suodattimen runko on oikein asennettu hitsausvisiirin runkoon. VAROITUS: Jos ilmenee mitään vahingoittumisia tai vikoja, kypärää EI SAA käyttää, ennen kuin vialliset osat on vaihdettu. Varmista että visiirin suodattimen tummuusaste on sopiva suoritettavia hitsaustehtäviä varten. 3. Pue kypärä ja vedä kasvotiiviste leuan alle, varmistaen ettei tukkaa tai vaatetta jää kasvotiivisteen väliin. 4. Kypärä tulee säätää sopivaksi, jotta varmistetaan paras suojaustaso ja käyttömukavuus. Sopivasti säädettynä silmien tason tulisi asettua visiirin suodattimen keskipaikkeille ja otsanauhan sopia varman mukavasti pään ympärille. Silmätason säätö: iv) Pue kypärä kuten edellä esitettiin ja varmista, että silmätaso asettuu oikein kohdalleen. Toista menettely, jos tarpeellista. Otsanauhan säätö: i) Pue kypärä, kuten edellä on esitetty. ii) Kierrä otsanauhan takana olevaa säätönuppia, kunnes otsanauha asettuu varmasti ja mukavasti pään ympärille. VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ kypärää, ellei oikeaa säätöä ole saavutettu. 5. Tarvittaessa hitsausvisiirin rungon kallistuskulmaa voidaan suurentaa tai pienentää. Kallistuskulman säätö: i) Riisu kypärä ja käännä se, jotta kasvotiiviste ja otsanauha ovat ylinnä. ii) Nosta päälakihihnan kielekettä siirtääksesi kohdistusnastan kohdennusreiästään. iii) Säätö saadaan aikaan siirtämällä kohdistusnasta eri kohdennusreikään lisäten tai vähentäen käyttökorkeutta sopivaksi. i) Riisu kypärä ja käännä se, jotta kasvotiiviste ja otsanauha ovat ylinnä. ii) Nosta kallistuksen säätölevy hitsausvisiirin rungon kohdennusnastasta. Huom: Kallistuksen säätölevyn löytää kypärän oikealta puolelta kasvotiivisteen ja hitsausvisiirin rungon välistä. iii) Säätö saadaan aikaan siirtämällä kohdistusnasta eri kohdennusreikään suurentaen tai pienentäen kallistuskulma sopivaksi. 6. Tiukkaa visiirin rungon asennusruuvit siten, että visiirin suodattimen runkoa voi silti siirtää, mutta se jää tarvittaessa nostettuun asentoon. 52

4 7. Irrota kypärä ja varmista, että hengitysletku on varmasti kiinnitettynä ilmakanavaan. 8. Liitä hengitysletku puhallinlaitteeseen ja kiinnitä laite niiden ohjeiden mukaan, jotka ovat kyseisen laitteen Käyttöoppaassa. 9. Pue kypärä kuten on edellä esitetty ja varmista, että hengitysletku riippuu vapaasti alas selkäpuolella, ettei se ei ole kiertyneenä, silmukoilla tai vaarassa repeytyä irti. KÄYTÖN JÄLKEEN VAROITUS: ÄLÄ RIISU kypärää ennen kuin olet turvallisesti poissa vaarallisesta paikasta. 1. Irrota hengitysletku ja puhdista kypärä sekä hengitysletku lämpimällä saippuavedellä kostutetulla synteettisellä pesusienellä. Älä päästä vettä valumaan ilmakanavaan tai letkuun. 2. Huuhtele sieni puhtaalla vedellä ja poista kaikki saippuan jäämät laitteesta. Anna kypärän kuivua ilmassa, huoneenlämmössä. HUOMAUTUS: ÄLÄ varastoi kypärää ennen kuin se on täysin kuiva. ÄLÄ kuivaa laitetta kuumentamalla tai auringonvalossa. VARO naarmuttamasta tai vahingoittamasta visiiriä. ÄLÄ käytä liuottimia tai vahvoja pesuaineita tämän tuotteen puhdistamiseen. Edellä esitetyn noudat-tamatta jättäminen voi johtaa vaikeasti seurattaviin vaurioi-hin, jotka voivat huonontaa suojauskykyä. 3. Vaihda vioittuneet osat tai laite. 4. Jos desinfiointi on välttämätöntä, käytä TriGene TM -desinfioivia pyyhkimiä tai laimennettua TriGene TM desinfiointiliuosta sekä lämmintä vettä. SÄILYTYS Ellei laitteistoa käytetä, sitä tulee säilyttää puhtaassa kuivassa ympäristössä, missä se ei altistu suoralle kuumentumiselle, +10ºC...+50ºC lämpötilassa, paikassa jossa suhteellinen kosteus ei ylitä 75%. HUOLTO Suorita jokaisen käyttökerran jälkeen kaikkien rakenneosien huolellinen tarkastus, kiinnitä erityinen huomio UV- ja visiirin suodattimiin. Jos ilmenee mitään vahingoittumisia tai vikoja, vahingoittunut osa tai kypärä on vaihdettava ennen käyttöä. TARKASTUKSET JA HUOLTOTIEDOT Kirjaa testi- ja huoltotiedot Tarkastus- ja huoltokorttiin, joka on tämän ohjekirjan takakannessa. Täytettäviin tietoihin kuuluvat yleensä: Laitteesta vastaavan työnantajan nimi. Merkki, mallinumero tai laitteen tunniste sekä kuvaus kaikista tunnusmerkeistä, joilla laite voidaan varmuudella tunnistaa. Tarkastus/huoltopäivämäärä sekä tarkastajan nimi, nimikirjoitus tahi vain tarkastajalle kuuluva tunniste. Laitteen kunto ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista vaurioista sekä suoritetuista korjaustoimenpiteistä. 53

5 VARAOSAT Erä nro Kuvaus Osa nro 1 Hitsausvisiirin runko - 2 Suojatulppa - 3 Ilmakanava, kiinnityshihna ja pidike Otsanauhajärjestelmä Hikinauha (10 Kpl) Kiinnitinsarja Hengitysletku T/HOSE/EPDM 8 Kasvotiiviste ja kiinnitystapit Kiinnitystappi (4 Kpl) UV-suodatin - tummuus UV-suodatin - tummuus UV-suodatin - tummuus Kiinnitysnasta (2 Kpl) Visiirin suodattimen runko Asennusruuvi (2 Kpl) Jousialuslevy (2 Kpl) Visiirin suodatin - tummuus Visiirin suodatin - tummuus Kiinnitystappi (4 Kpl) TriGene neste (1 Litra) TriGene desinfioivat pyyhkeet (20 Kpl)

6 VARAOSIEN ASENNUS Letkun vaihtaminen: 1. Irrota letku ilmakanavasta vastapäivään kiertämällä. 2. Aseta uusi letku työntäen kierteinen pää ilmakanavan takapään aukkoon. Varmista letkun kiinnitys kiertäen myötäpäivään sormitiukasti. ÄLÄ KIRISTÄ liikaa. Otsanauhan vaihtaminen: 1. Käännä kypärä, jotta kasvotiiviste ja otsanauha ovat ylinnä. 2. Irrota molemmilta puolin kiinnittimet, jotka kiinnittävät otsanauhan ja kasvotiivisteen molemmin puolin hitsausvisiirin runkoon ja huomioi tarkoin niiden paikat sekä suunta. Aseta kiinnittimet sivuun. 3. Vedä otsanauha ja ilmakanavajärjestelmä erilleen hitsausvisiirin rungosta. 4. Purista yhteen pidikkeen halkaistun kohdennuskielekkeen puolikkaat, kunnes ne ovat päällekkäin. Vedä irti kohdennuskieleke otsanauhan kolosta. Toista sama menettely vastakkaisella puolella. 5. Liu uta lähellä halkaistuja päitä oleva pidikkeen iso reikä otsanauhan säätönupin ylitse. 6. Irrota päälakihihna otsanauhasta ja vapauttaaksesi kiinnityshihnan, ilmakanavan ja pidikkeen otsanauhasta. 7. Irrota uuden otsanauhan päälakihihna ja työnnä kiinnityshihna päälakihihnan toisen puolikkaan ylitse. 8. Varmistaen että ilmakanava ja hihnasto ovat oikeassa asennossa, aseta päälakihihnan yläreuna ilmakanavan alareunaa vasten. 9. Kierrä kiinnityshihna ilmakanavan yläreunan yli ja työnnä päälakihihnan vapaa puolisko kiinnityshihnan läpi. Aseta päälakihihnan kaksi puoliskoa paikalleen yhteen ja varmista kiinnitys. 10. Työnnä otsanauhan säätönuppi pidikkeen ison reiän läpi. 11. Työnnä kumpikin pidikkeen halkaistu pää otsanauhan kolojen läpi, kunnes on varmistetusti paikallaan. 12. Säädä päähihnaston asento ilmakanavaan nähden varmistaaksesi että hihnasto asettuu keskeisesti, niin että hikinauha on kiinni Velcro TM hihnassa ilmakanavan edessä. 13. Työnnä otsanauha ja ilmakanavajärjestelmä hitsausvisiirin runkoon. 14. Aseta kohdalleen kukin otsanauhan kiinnityskorvake hitsausvisiirin rungon ja kasvotiivisteen VÄLIIN. Kiinnitä paikalleen kiinnittimillä, jotka aikaisemmin irrotettiin. HUOMAUTUS: Varmista että kiinnittimien paikat ja suunnat ovat oikein. Huolehdi että kierteet asettuvat oikein, kun panet kiinnitysmutterit kiinnitystappeihin. ÄLÄ KIRISTÄ kiinnitysmuttereita liikaa. Hikinauhan vaihtaminen: 1. Irrota hikinauha ilmakanavan Velcro TM hihnasta. 2. Irrota hikinauha kymmenestä otsahihnan kiinnityskoukusta. 3. Kierrä uusi hikinauha otsahihnan liuskan ympäri ja varmista että se asettuu kohdalleen kymmenen kiinnityskoukun yli. 4. Kiinnitä uusi hikinauha keskeisesti ilmakanavan Velcro TM hihnalle. 55

7 Ilmakanavan vaihtaminen: 1. Irrota ilmakanava, kiinnityshihna ja pidike, kuten edellä esitettiin kohdassa Otsanauhan vaihtaminen, vaiheissa Liu uta uuden pidikkeen isoin reikä hengitysletkun ilmakanavan liitoksen yli, kunnes on varmasti kohdallaan. 3. Kiinnitä uudelleen ilmakanava, kiinnityshihna ja pidike kypärään, kuten edellä esitettiin kohdassa Otsanauhan vaihtaminen, vaiheissa Kasvotiivisteen vaihtaminen: Huom: Käsittelyn helpottamiseksi on hyvä irrottaa otsanauha ja ilmakanavajärjestelmä hitsausvisiirin rungosta, kuten esitettiin kohdassa Otsanauhan vaihtaminen. 1. Työskennellen hitsausvisiirin rungon sisäpuolitse, irrota kaksi suojatulppaa kierteisistä kiinnikkeistään molemmilta puolilta UV-suodatinta. Pane suojatulpat talteen. 2. Irrota varovasti kasvotiiviste neljästä kiinnitystapista hitsausvisiirin rungon edessä. 3. Vedä kasvotiiviste irti hitsausvisiirin rungosta ja hylkää kasvotiiviste. 4. Aseta kohdalleen uusi kasvotiiviste yli kahden kierteisen kiinnikkeen UVsuodattimen molemmin puolin ja liitä suojatulpat kiinnikkeisiinsä helpottamaan kasvotiivisteen kiinnittymistä. 5. Sovita kasvotiivisteen etuosa neljän hitsausvisiirin edessä olevan kiinnitystapin yli, varmistaen että kiinnitystapit pitävät tiivisteen tarkasti paikallaan. 6. Varmista että kasvotiivisteen etureuna asettuu tasaisesti hitausvisiirin rungon sisäpuolta vasten. 7. Aseta paikalleen otsanauha ja ilmakanavajärjestelmä hitsausvisiirin runkoon, kuten esitettiin kohdassa Otsanauhan vaihtaminen. Visiirin suodattimen vaihtaminen: 1. Irrota kiinnittimet, jotka kiinnittävät visiirin suodattimen rungon hitsausvisiirin runkoon. Aseta kiinnittimet sivuun. 2. Irrota varovasti kaksi kiinnitystappia, jotka kiinnittävät visiirin suodattimen visiirin suodattimen runkoon. 3. Irrota visiirin suodatin ja hylkää se. 4. Asenna uusi visiirin suodatin visiirin suodattimen runkoon ja varmista kiinnitys kahdella kiinnitystapilla. 5. Kiinnitä visiirin suodattimen runko hitsausvisiirin runkoon käyttäen aikaisemmin irrotettuja asennusruuveja ja jousialuslevyjä. 6. Tiukkaa asennusruuvit siten, että visiirin suodattimen runkoa voi silti siirtää, mutta se jää tarvittaessa nostettuun asentoon. ÄLÄ KIRISTÄ liikaa. UV-suodattimen vaihtaminen: Huom: Jotta pääset paremmin käsiksi on ehkä hyvä irrottaa visiirinsuodatin ja runko hitsausvisiirin rungosta, kuten edellä on esitetty. 1. Työskennellen hitsausvisiirin rungon sisäpuolitse, työnnä kaksi kiinnitysnastaa ulos hitsausvisiirin rungon etuosan ja UV-suodattimen läpi. Laita nastat talteen tai sijoita jätteisiin, tilasta riippuen. 2. Tartu UV-suodattimen alempaan laippaan ja vedä suodatin eroon hitsausvisiirin rungosta. Hylkää UVsuodatin. Huom: Asennuksen helpottamiseksi, noudata tarkoin seuraavassa esitettyjä vaiheita. 3. Työnnä UV-suodattimen yläreuna koloonsa hitsausvisiirin rungossa ja taivuta suodatinta hiukan tunkeaksesi suodattimen toisen puolen kaksi kohdistusnystyrää vastaaviin loviinsa. 4. Purista hiukan suodattimen ulkosivua ja työnnä vastakkaisen puolen kaksi kohdistusnystyrää loviinsa vastaavasti. 56

8 5. Varmista että suodatin on oikein kohdallaan hitsausvisiirin rungolla ja kaikki kohdistusnystyrät ovat kiinni vastaavissa lovissaan. 6. Varmista UV-suodattimen kiinnitys hitsausvisiirin runkoon sovittamalla kaksi kiinnitysnastaa suodattimen alareunaan. TAKUU Skelmersdalen ja Vaasan tehtailla valmistetuilla tuotteilla on 12 kuukauden takuu (ellei toisin ilmoitettu), joka koskee osia, työtä ja palautuksia tehtaalle. Takuuaika alkaa loppukäyttäjän ostopäivänä. Näiden tuotteiden materiaalin ja työn laadun taataan olevan toimitettaessa virheettömiä. SCOTT ei vastaa mistään tahallisesta vahingosta, laiminlyönnistä, poikkeuksellisista työolosuhteista, alkuperäisen valmistajan ohjeiden noudattamattomuudesta, väärinkäytöstä tai luvattomasta muuntamisesta tai korjauksesta johtuvista vioista. Takuuaikaisten reklamaatioiden yhteydessä on pystyttävä näyttämään toteen alkuperäinen ostopäivä. Kaikki takuureklamaatiot on osoitettava SCOTTin asiakaspalvelun kautta ostopalautusmenetelmän mukaan. TIEDOKSIANTOYHTEISÖT Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Finnish Institute of Occupational Health (0403) Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland. 57

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE MAXI-HAMSTERI HARJAKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET VARAOSALUETTELO VALMISTAJA: Oy LAI-MU Ab Niittajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358 (0)2 8387 2400 Fax: +358 (0)2 8387 2444 www.laimu.fi VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

Mirage FX for Her. User Guide. Suomi NASAL MASK

Mirage FX for Her. User Guide. Suomi NASAL MASK Mirage FX for Her NASAL MASK User Guide Suomi Mirage FX nasal mask Fitting/Maskinpassning/Tilpasning/Tilpasning/Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 Mirage FX for Her Mirage FX for Her i Removal/Borttagning/Fjernelse/Fjerning/Irrottaminen

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje ja osat CZ 48 Ruohonkerääjä Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi ONNITTELUMME uuden Ruohonkerääjän hankinnasta. Se on suunniteltu, valmistettu

Lisätiedot

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Maahantuonti ja myynti: Respecta Oy Tenholantie 12, 00280 Helsinki p.0207 649 748, myynti@respecta.fi www.respecta.fi Valmistaja: NV VERMEIREN BELGIUM Vermeirenplein

Lisätiedot

SPORT UTILITY STROLLER

SPORT UTILITY STROLLER BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany SPORT UTILITY STROLLER IRONMAN SUOMI Omistajan käyttöohje LUE HUOLELLISESTI JA KOKONAAN NÄMÄ OHJEET! TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite Korjaus LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite 3A2672C FI Viivan merkintämateriaalien käyttöön. Vain ammattikäyttöön. Vain ulkokäyttöön. Ei käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysalttiissa

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 HUOMAUTUKSET VAROITUS! -MERKINTÄ TARKOITTAA HENGENVAARALLISTA TILANNETTA, JOLLEI SEN EHKAISYYN VARAUDUTA. HUOM! -MERKINTÄ TARKOITTAA MAHDOLLISTA

Lisätiedot

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC.

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. NOTICE The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. If additional printed manuals are required for your shop/office location, order by

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay

Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kaasugrillin asennusta ja käyttöä. Varoitukset: Lue käyttöopas huolellisesti ennen grillin käyttöönottoa. Jos ohjeita

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. XLT 2000+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja Käyttö ja huoltoohjekirja MÄÄRITELMÄT! VAROITUS! Tilanne saattaa kehittyä hengenvaaralliseksi, jollei sitä pystytä torjumaan. HUOMIO Vaaran paikka josta seurauksena saattaa

Lisätiedot

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita vuosia, on tärkeää lukea kappale ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! Vanhempien

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot