kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1"

Transkriptio

1 kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kajawa 4/05 1

2 Puheenjohtajalta Arvon mekin ansaitsemme... Tämän vuoden loppupuolella teemme yksityissektorilla kääntäjinä toimiville palkkakyselyn. Se on tarkoitettu jäsenille, joiden työajasta vähintään puolet on käännöstyötä. Näin saamme alan opiskelijoille ja vasta valmistuneille ja muillekin ajantasaista tietoa palkoista. Laadimme AE:n lakimiehen kanssa palkkasuosituksen, joita emme ole tehneet vuosiin. Erilaisia kyselyjä tulee tuutin täydeltä itse kullekin, mutta vastaaminen on tärkeää. Nyt voit vaikuttaa omaan ja muidenkin edunvalvontaan. Muista siis osallistua kyselyyn ja vaikuta! Kääntäjien ammattijärjestön käännösalalla toimiville jäsenille lähetettiin jäsenkysely keväällä Vastanneista 85 % koki, että alaa arvostetaan melko vähän tai erittäin vähän. Same old story eli työn vaativuutta ei ymmärretä eikä käännöstyön laatua arvosteta tarpeeksi. Kysely osoitti myös sen, että olemme oikealla tiellä, kun lähdimme muutama vuosi sitten viemään asioita eteenpäin perustamalla käännösalan taustaryhmän Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN:ryn yhteyteen. Taustaryhmä linjaa alan edunvalvontaa. Tehty kysely kuuluu tähän toimintaan ja on perustavanlaatuista tiedonkeruuta. Vain oikean tiedon avulla voimme tehdä oikeata edunvalvontaa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 2 Kajawa 4/05 Käännösalan työssä korostuvat laaja-alainen kielitaito sekä vieraiden kielten ja suomen kielen erinomainen hallinta. Yleisesti luullaan, että kaikki, jotka kieltä puhuvat, osaavat myös kääntää... meillä on edelleen paljon tekemistä tiedottamisessa, ellei peräti pitäisi puhua valistamisesta. Taustaryhmän työ, jos mikä on meidän ammatillista edunvalvontaamme, sehän kohdistuu nimenomaan käännösalalle. Korkeasti koulutettujen, alipalkattujen naisvaltaisten alojen palkkaongelma tiedetään ja tunnustetaan. Nämä alat ovat hakeneet ratkaisua palkka-ongelmaansa jo 80- luvulta saakka, mutta on käynyt päinvastoin. Näiden ryhmien palkkojen jälkeenjääneisyys on vain kasvanut jatkuvasti. KAJ:N jäsenistä 75 % työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa vallitsee perinteiset käsitykset koulutuksesta ja työn vaativuudesta suhteessa palkkaan. Tulkaamme siis pois montusta - tunne oma arvosi! Lisää ajankohtaista asiaa Kouvolassa Järjestämme Sokos Hotel Kouvolassa alue-tilaisuutemme, johon alueen jäsenet ovat tervetulleita. Paikalla on Akavan Erityisaloista lakimies Tuire Torvela, joka kertoo työsuhdeasioista otsikolla: Epätyypillisistä tyypillisiin työntekomuotoihin. Olette muutkin lämpimästi tervetulleita Kouvolaan. Syyskokouksemme alkaa samassa paikassa klo Tervetuloa! Terveisin Anita Tuohino

3 Kajawa 4/05 Sisältö sivu 2 Puheenjohtajalta 4-6 Käännösalalla arvostusongelma 7 Jäsenhankintakampanja 8 Sinustako mentori 9 Kokouskutsu 10 Toimintasuunnitelma 11 Työaika-asiaa 12 Koulutusta KAJ:n toimisto Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Maistraatinportti 4 A, Helsinki Puhelin , telefax KAJ:n hallitus Satu Peltola Maistraatinportti 4 A, Helsinki toimistoaika ma - ke 9-15 Puhelin Telefax Sähköposti... Lisätietoja Akavan Erityisalat ry:n toimisto Jäsenasiat (jäsensihteerit) Jaana Honni Mary Luokkamäki Katja Kosonen Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta Helena Lamponen Tuire Torvela Ari Janeskari Kalevi Juntunen Seppo Rautiainen Jaakko Korpisaari Arja Ahola Opiskelijatoiminta Anu Tilander Lisätietoa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puhelin... (09) Telefax...(09) S-posti Lisätietoja Puhelinaika ma, ti, to 9-11 ke 9-11, Anita Tuohino (pj) Liisa Nemitz Eva Orava Helena Pystynen Ritva Siikamäki Liisa Vahtera Maria Brunberg Varajäsenet: Tuula Kuoppala Georg Mecklin Julkaisija Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Toimittaja: Paino: Painos: Ritva Siikamäki Painotalo Auranen Oy, PL 70, Forssa 2000 kpl Seuraava numero jäsenillä , aineistopäivä Kajawa 4/05 3

4 Käännösalalla arvostusongelma Teksti: Arja Ahola, asiamies, Akavan Erityisalat ry Käännösalalla arvostusongelma Kääntäjät peräävät laatua, tilaajat nopeutta Kääntäjien työtä ei arvosteta riittävästi. Tilaajat pitävät nopeutta tärkeämpänä kuin laatua. Huono arvostus näkyy myös palkassa, ilmenee Akavan Erityisalojen jäsenkyselystä. - Luullaan että kaikki kieltä taitavat osaavat myös kääntää. - Kääntäjän puoleen käännytään vasta siinä vaiheessa kun deadline on jo kulumassa umpeen. - Käännökset halutaan salamana, ja nopeus tuntuu olevan laatua tärkeämpää. - Halutaan kyllä laadukasta jälkeä, mutta se ei saisi maksaa juuri mitään eikä se saisi viedä juurikaan aikaa. Tällaisia vastauksia saatiin Akavan Erityislaojen käännösalan tuoreesta jäsenkyselystä. Sen tarkoituksena oli selvittää alan arvostusta ja keinoja vaikuttaa siihen. Miten paljon käännösalaa mielestäsi arvostetaan? Erittäin paljon 0% Melko paljon 15,5% Melko vähän 71,6% Erittäin vähän 12,9% 4 Kajawa 4/05 6 ko tai erittäin vähän, oli yhteensä 85%. Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä että alaa arvostettaisiin erittäin paljon. Vastaajat ohjattiin pohtimaan myös sitä, miten aliarvostus näkyy. Vastauksista erottui selvästi kolme seikkaa: - työn vaativuutta ei ymmärretä - työn laatua ei arvosteta - työntekijä ei saa työstään kohtuullista korvausta. Huomattavaa on, että niiden jäsenten määrä, joiden mielestä alaa arvostetaan mel- Työmarkkinatutkimuksen mukaan palkat jäljessä Palkkasummia ei tässä kyselyssä tiedusteltu, mutta huolestuttavaa oli, että vastaajista 40% ei ollut saanut tupon mukaisia korotuksia. Valtaosa alan työnantajista on järjestäytymättömiä. Akavan Erityisalojen viime työmarkkinatutkimuksen mukaan keskikuukausipalkka käännösalalla oli 2300 euroa eli alle suomalaisen keskiansion, joka oli samaan aikaan eli viime vuoden lopulla 2409 euroa. Työn vaativuutta ei ymmärretä Työn vaativuutta eivät vastaajien mielestä ymmärrä asiakkaat, ulkopuoliset henkilöt eikä liioin yleinen mielipide, toisin sanoen muut kuin alalla toimivat. Toisaalta myöskään työnantajan edustajat tai esimiehet näe työtä riittävän vaativana. Laatua eivät vastaajien mielestä arvosta asiakkaat eikä työnantaja, mm. yrityksen resurssoinnista vastaavat. Vain noin 15% oli sitä mieltä, että työtä käännösalalla arvostetaan melko paljon. Näiden vastaajien mielestä arvostus näkyy siinä, että: - asiakkaat arvostavat laatua - asiakkaat ymmärtävät työn vaativuuden - työntekijä saa työstään kohtuullisen korvauksen - työnantajat pitävät ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä tärkeänä Miten nostaa alan arvostusta? Alan arvostusta tulisi kääntäjien mielestä nostaa mm. tiedotuskampanjoin. Asiakkaisiin tulisi vaikuttaa "kou-

5 Käännösalalla arvostusongelma Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että alaa arvostettaisiin erittäin paljon. luttamalla" heitä. Asiakkaille voitaisiin todistaa pitkäjänteisen työn kautta, että laadukas työ kannattaa, mutta ei ole itsestäänselvyys. Asiakkaat tulisi saada huomaamaan, miten puutteellinen kieliasua a virheelliset käännökset vaikuttavat siihen mielikuvaan, mikä heistä saadaan luotettavana yhteistyökumppanina. Toisaalta tuotaisiin esille, miten laadukkaat käännökset ja dokumentoinnit ovat vaikuttaneet myönteisesti yrityksen tulokseen ja millaista etua niiden kautta saavutettu myös osana tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Tutkimus antaa hyvää taustaa ensi vuodelle suunnitellulle kampanjalle, jolla pyritään nostamaan alan profiilia. Akavan Erityisalojen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Suomen käännöstoimistojen liiton sekä Erityispalvelujen työnantajaliiton yhteinen kampanja ajoitetaan sopivasti Suomen EU-puheenjohtajakauden yhteyteen. Tulevaisuudessa oma työehtosopimus? Jäsenet kaipaavat kyselyn mukaan myös lisää työnantajan panostusta asiakassuhteen ylläpitoon. Käännösala tulisi saada ylemmäs arvoketjussa, pois kulutushyödykkeen myynnistä kohti kokonaisvaltaista informaation ja brändin hal- lintaa. Käännösalalla toimivat eivät saisi myöskään itse polkea hintoja, vastauksissa muistutellaan. Tärkeänä pidetään EK:n ja YTN:n yleissopimuksen noudattamista käännösalalla. Alan oma sovellus koetaan vielä tärkeämmäksi. Mikä käännösala? Käännösalan yritykset ovat käännös-, lokalisointi- ja dokumentointipalveluja sekä kielikoulutusta tuottavia yrityksiä. Liiton kysely kohdistui siis näiden yritysten henkilökuntaan, ei muilla aloilla kääntäjinä toimiviin. Alalla toimivien yleisimpiä tutkintoja ovat filosofian maisterin, filosofian kandidaatin, humanistististen tieteiden kandidaatin ja diplomikielenkääntäjän tutkinnot. Tehtävänimikkeenä ovat muun muassa kielenkääntäjä, tulkki, tekninen kirjoittaja, kielenhuoltaja, terminologi, koordinaattori ja projektipäällikkö. Käännösalan työssä korostuu laaja-alainen kielitaito: sekä vieraiden kielten että suomen kielen erinomainen hallinta. Työ vaatii myös hyvää tietotekniikan ja tiedon hallintaa, tarkkuutta sekä eri alojen ja niiden termistöjen tuntemista. Se on tietojen etsintää, alkutekstin sisällön ja sen välittämän viestin saattamista oikeassa muodossa kohdemaan kielelle. Käännösalan yrityksissä toimivien edunvalvonta on osa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN ryn toimintaa. YTN:öön perustettiin vuonna 2001 käännösalan taustaryhmä, joka linjaa alan edunvalvontaa ja jonka asiamiehenä toimii Akavan Erityisalojen lakimies Helena Lamponen. Kajawa 4/05 5 7

6 6 Kajawa 4/05

7 Sinustako mentori? Sinustako mentori? Teksti: Pirkko Huuskonen ja Leena Salmi Mentorointi on parityöskentelyä: mentori ja mentoroitava tapaavat vuoden aikana vähintään viisi kertaa ja keskustelevat työelämään liittyvistä asioista. Tämän vuoden alussa SKTL:n Turun paikallisosasto aloitti mittavan yhteistyöprojektin Turun yliopiston kanssa. Kyseessä on yliopiston alumnitoimintaan kuuluva mentorointi, joka perustuu alumnien eli yliopiston omien kasvattien aktiivisuuteen ja haluun jakaa kokemuksia, tietämystä ja osaamista nuorille valmistumista lähestyville opiskelijoille. SKTL:n Turun paikallisosasto otti mentoroinnin osaksi vuotuista ohjelmaansa ja yhdistyksen rooli on auttaa löytämään mentoreita oman jäsenistön keskuudesta. Yliopiston palkkaama koordinaattori organisoi ohjelman käytännön järjestelyt eli hakuprosessiin liittyvät opiskelijoiden haastattelut, sopivien parien valitsemisen ja toimintavuoden aikana järjestettävät kaikkien tiedekuntien mentorointitoimintaan liittyvät yhteistapaamiset. Välitapaaminen auttaa jatkon suunnittelussa SKTL:n omasta ohjelmasta teki kesällä osallistujille palautekyselyn, jonka tuloksena on käynnistetty kääntäjämentoreiden välinen sähköpostilista. Useissa palautteissa oli toivottu yhteistä tapaamista, jossa mentorit ja mentoroitavat voisivat ladata akkujaan ja saada ideoita loppuvuoden toimintaan. Keskiviikkona kääntäjämentorit ja mentoroitavat kokoontuivat yliopistolla opiskelijajärjestö Kääntöpiirin kahvilassa. Koulutushenkilöstön edustajina mukana olivat Leena Salmi ranskan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineesta ja Sanna Mäkilä saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineesta. Keskustelussa kävi ilmi, että mukaan oli valikoitunut joukko erityyppisissä työtehtävissä toimivia mentoreita. Näin pitää ollakin, sillä opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ovat erilaisia. Paikalla olleista kolmesta opiskelijasta yksi oli jo ehtinyt valmistuakin ja valmistautui parhaillaan harjoittelupaikkaansa lähtöön, muut olivat joko jo olleet harjoittelussa tai saaneet harjoittelupaikan. Illan aikana keskusteltiin, mitä kukin pari on käynyt läpi, jotta ideoita voitaisiin käyttää syksyn ohjelmaa suunniteltaessa. Useimmat parit olivat käsitelleet kesätyön hankkimista ja työhakemusten laatimista, jotkut myös koekäännöksiä. Ammattiliittoasioista, työsopimuksista, toimenkuvista ja ergonomiastakin oli ehditty puhua. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat ovat olleet monen parin ohjelmassa. Myös käännöstoimistojen käyttämät ja freelancereiden tarvitsemat työkalut ja ohjelmistot on hyvä tietää etukäteen. Moni mentoroitava oli jo päässyt tai pääsee syksyn aikana tutustumaan mentorinsa työpaikkaan. Myös kollegan toimenkuvaan tutustuttaminen avartaa. Sinustako mentori? Turun yliopiston alumnien nettisivuilla on jatkuvasti käynnissä hakuprosessi mentoreille. Mitään ala- tai yläikärajaa ei ole; riittää, kun hakija on halukas auttamaan nuorta eteenpäin hänen valmistautuessaan työelämään. Ensisijaisesti mentoreiksi haetaan Turun yliopiston kasvatteja, mutta hakijan ei suinkaan tarvitse asua Turussa. Hakuprosessia hoitava koordinaattori vastaa siitä, että mentori ja mentoroitava ovat mahdollisimman sopivat toimimaan keskenään parina. Hakulomakkeeseen kannattaa toki mainita mahdolliset erityistoivomukset, jotta virhevalinnoilta vältyttäisiin. Ohjelmaan sitoudutaan vain vuodeksi kerrallaan, joten mistään elämänmittaisesta urakasta ei ole kysymys. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ja palkitsevaan ohjelmaan! Lisätietoja ja hakulomake löytyy yliopiston sivuilta alumni/mentorointi/ Kajawa 4/05 7

8 Kokouskutsu Tervetuloa syyskokoukseen! Kääntäjien ammattijärjestö ry Translatorernas fackorganisation rf sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina klo Sokos Hotel Vaakunassa, Paimenpolku 2, Kouvola Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hallituksen esitys vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi 5. Hallituksen esitys vuoden 2006 taloussuunnitelmaksi 6. Hallituksen esitys vuoden 2006 jäsenmaksuksi 7. Hallituksen esitys puheenjohtajan vuosipalkkioksi vuodelle Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodelle Hallituksen puheenjohtajan vaali 10. Hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenten vaali 11. Tilitarkastajien ja varatilitarkastajien valinta vuodelle Kokouksen päättäminen Tervetuloa! Helsingissä, Hallitus Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkoon mennessä KAJ:n toimistoon sähköposti: puh , fax Ennen kokousta aluetilaisuus, johon alueen jäsenet ovat tervetulleita. Paikalla on Akavan Erityisaloista lakimies Tuire Torvela, joka kertoo työsuhdeasioista otsikolla: Epätyypillisistä tyypillisiin työntekomuotoihin. Tilaisuuteen on lähetetty kutsu alueella asuville jäsenille. 8 Kajawa 4/05

9 Toimintasuunnitelma 2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Johdanto Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry:n jäsenmäärä on kehittynyt tasaisesti viime vuosien tapaan ja on vuoden 2005 lopussa noin 1900 jäsentä. Jäsenkunnastamme 3/4 toimii yksityisen sektorin palveluksessa. Vuosi 2006 on KAJ:n 27. toimintavuosi. Edunvalvonta ja järjestötoiminta KAJ:n edunvalvonnan tavoitteet ovat kaikilla sektoreilla samansuuntaiset ja ne määräytyvät työmarkkinakentässä meneillään olevien muutosten sekä Akavan Erityisalojen eri sektoreiden toimintasuunnitelmien mukaisesti. Akavan Erityisalat ja Akava hoitavat yhdessä jäsentemme kollektiivista edunvalvontaa. Toimimme edelleen aktiivisesti Akavan Erityisalojen hallituksessa ja neuvottelukunnissa sekä muissa liiton hallituksen asettamissa työryhmissä. KAJ osallistuu paikallisen edunvalvonnan järjestämiseen ja varmistamiseen yhdessä liiton kanssa siten, että se tukee järjestöllisen valmiuden vahvistamista. KAJ osallistuu myös yhdyshenkilöiden verkoston rakentamiseen ja koulutukseen sekä tapahtumien valmisteluun aluesihteerin kanssa. Jäsenet voivat käyttää laki- miesten palveluja työsuhdeasioihin liittyvissä erilliskysymyksissä. KAJ antaa edelleen jäsenilleen tietoa palkkojen kehityksestä, mikä perustuu liiton eri sektoreiden jäsentutkimuksiin ja liiton jäsensivuilla olevaan palkkalaskuriin (www.akavanerityisalat.fi). Lisäksi KAJ tekee laajan työmarkkinatutkimuksen. KAJ pyrkii kaikin tavoin edistämään Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:n käännösalan taustaryhmän työskentelyä olemalla aktiivisesti edustettuna taustaryhmässä ja tukemalla ammatillista edunvalvontaa. Tiedotus KAJ:n oma lehti Kajawa ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan erikseen KAJ:n sivustoilla. Akavan Erityisalat välittää edunvalvontatietoutta Yhteenveto-lehden ja tiedotteiden välityksellä. Alan opiskelijoille tiedotetaan KAJ:n toiminnasta mm. vierailemalla messuilla ja oppilaitoksissa sekä esittäytymällä ainejärjestöjen lehdissä. Yhteistyö muiden alan järjestöjen kanssa KAJ pyrkii kaikin tavoin edistämään omien jäsentensä sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenten yhteistyötä ja toimintaa. Syksyllä järjestämme yhteistyössä kansainvälisen kääntäjienpäivän tapahtuman. Suomen käännöstoimistojen liiton kanssa jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä YTN ry:n taustaryhmän toiminnan ja koulutusten kautta. Kartoitetaan kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet. Koulutus Edunvalvontakoulutusta edustaa Akavan Erityisalojen koulutusohjelma ja Akavan eri neuvottelujärjestöjen yleiset koulutukset. Akavan Erityisalojen eri neuvottelukunnat järjestävät työhön ja uraan liittyvistä aiheista koulutustapahtumia. KAJ tukee osittain jäsentensä alueellista koulutustoimintaa (seminaarit, kurssit) yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa. Talous ja toimisto Vuoden 2006 jäsenmaksu on 1 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. KAJ ottaa myös ammatinharjoittajia jäsenekseen. Tiedotusjäsenmaksu on 30 euroa. KAJ:n toimisto sijaitsee Akavan Erityisalojen tiloissa Länsi-Pasilassa. KAJ:n toimistonhoitaja työskentelee kolmena päivänä viikossa. Kajawa 4/05 9

10 Työlle on aikansa! Työlle on aikansa! AKAVAn ja aluetoimikuntien yhteisen työaikakampanjan tavoitteena on kannustaa työntekijöitä ja työnantajia pohtimaan, toimivatko oman työpaikan työaikajärjestelyt parhaalla mahdollisella tavalla. Työaikajoustoista voi olla hyötyä niin työntekijälle kuin työnantajalle, mutta niiden on täytettävä työaikalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten asettamat vaatimukset. Korkeasti koulutettujen todellinen työaika perustuu entistä harvemmin tarkasti rajattuun kellonaikaan. Uusia haasteita ajankäytölle tuovat projektit, työryhmätyöskentely ja tiukat määräajat. Töitä siirtyy kännyköiden ja tietokoneiden mukana työnantajan tilojen ulkopuolelle, ja työajoilta odotetaan joustoa. Akavalaisten työviikot pidempiä Akavalaisten työviikot ovat pidempiä kuin muilla palkansaajilla. Akavalaiset tekevät keskimäärin 42 tuntia töitä viikossa - tehdäänpä työt sitten työpaikalla, kotona, työmatkoilla tai muualla työpaikan ulkopuolella. Ylitöitä paljon Akavalaiset tekevät myös paljon ylitöitä. Naisille kertyy keskimäärin 5,8 tuntia ja miehille 7,6 tuntia ylitöitä viikossa. Eniten ylitöitä tekevät rehtorit, yliopistojen professorit ja organisaatioiden johtotehtävissä toimivat. 10 Kajawa 4/05 Ylitöiden korvaamisessa on edelleen paljon parantamisen varaa. Vuonna 2004 joka toinen ylitöitä tehnyt akavalainen jäi ilman korvauksia. Oikeus työaikaan työaikalainsäädännössä Työntekijöillä on lakisääteinen oikeus työaikaan. Työaikalain ensisijainen tarkoitus on suojella työntekijää ylipitkiltä työviikoilta. Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Se voidaan sijoittaa joustavasti työaikalain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa. Säännöllisen työajan ylittävä, työnantajan aloitteesta tehtävä työ on ylityötä. Se on korvattava korotetulla korvauksella tai sitä vastaavana vapaana. Työministeriön sivuilta löydät hyödyllistä lisätietoa työlainsäädännöstä. Työaikakirjanpito Työnantajan on pidettävä työ aikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Työsuojelupiirien työaikakirjanpito-sivut tarjoavat tärkeää tietoa aiheesta. Koulututsta Oulu, Ramada Hotel Oulu, Kirkkokatu Tampere, Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu Kuopio, Savonia ammattikorkeakoulu, Opistotie Helsinki,Akavatalo, Valopiha, Rautatieläisenkatu 6 Listätietoja: Akavan sivustolla työaikampanjaosiossa on artikkeleita työaika-asioista ja työssä jaksamisesta.

11 Suojaa selustasi -kampanja YTN vaatii tietotekniikan palvelualalle sopimusoikeutta Akavalainen Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN haluaa tietotekniikan palvelualalle oman sopimusoikeutensa. YTN kampanjoi tietotekniikan palvelualoilla ja esittelee tilannetta alalla työskenteleville ja suurelle yleisölle. YTN tavoittelee sopimusoikeutta ennen kaikkea paikallisen neuvottelutoiminnan kehittämiseksi. Tietotekniikan palvelualoilla työskentelee noin työntekijää. YTN:n jäseninä on vajaa Tietotekniikan palvelualalla on voimassa yleissitova työehtosopimus, jonka piirissä ovat myös ylemmät toimihenkilöt. Heillä ei kuitenkaan ole omia luottamusmiehiä. - Jäsenemme toimivat asiantuntijoina ja esimiehinä. He ovat yritysten menestymisen kannalta keskeisessä roolissa. On kestämätöntä, ettei Tietoalojen Liitto ole suostu- nut solmimaan kanssamme työehtosopimusta. Ylemmät toimihenkilöt ovat valinneet jäsenyyden YTN:n jäsenliitoissa siksi, että heillä on oma, itsenäinen, kehittävää yhteistyötä korostava identiteetti, painottaa YTN:n tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Matti Koskinen. Suojaa selustasi -kampanja kuvaa IT-alan tilannetta YTN käynnisti tietotekniikan palvelualoilla kampanjan, jossa esitellään tilannetta alalla työskenteleville ja suurelle yleisölle. Kampanjan tunnuksena on Suojaa selustasi. YTN järjestää useita kymmeniä kokoontumisia tietotekniikan palvelualalla työskenteleville ympäri Suomea sekä näkyy ilmoituksilla alan mediassa. Lisätietoja kampanjasivuilta 5 Kajawa 4/05 11

12 Koulutusta Lingua Nordica Oy:n koulutusyksikön Studia Frescan koulutustarjontaa L i s ä t i e t o j a : puh. (09) ja fax (09) Johdanto tulkkaukseen Kaksi päivää, Helsinki, kurssi järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta. Johdanto kirjalliseen kääntämiseen Kaksi päivää, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Muistiinpanotekniikka ja äänenkäyttö Yksi päivä, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Miten sinulta luontuu asiakaspalvelu? Tiedätkö mitä tarkoittaa sisäinen asiakkuus, entä ulkoinen? Onko kollega myös asiakas? Tervetuloa perehtymään aiheeseen Suomen käännöstoimistojen liiton (SKTOL), Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (STKL), Akavan Erityisalat ryn ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön (YTN) yhdessä järjestämään koulutustilaisuuteen Sisäinen ja ulkoinen asiakkuus Tilaisuus järjestetään Hotelli Cumulus Seurahuoneella (Kaivokatu 12, Helsinki) tiistaina klo Tilaisuuden alustaa kehitysjohtaja Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oystä. Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuus alkaa voileipätarjoilulla. Ilmoittautumiset s-postitse osoitteeseen tai puh viimeistään Tervetuloa! Johdanto CAT-työkaluihin Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana CAT-työ kalujen erikoiskurssi Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana Tulkkiperehdytys Järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan Tulkin kautta työskenteleminen + draamaesitys Tilaajan toivomassa paikassa Studia Mundica yleisöluentosarja Kerran kuukaudessa perjantaisin kello Kajawa 4/05

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla työssä oleville

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

kajawa 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti

kajawa 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta Puheenjohtajalta Suorita vähemmän, elä enemmän! Taas on suoritettu, lomaa

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 26.11. - 27.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 26. 27.11.2016. Lauantaina järjestetään Ratsastusfoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

extra Riittävästä palautumisesta huolehdittava myös matkatyössä

extra Riittävästä palautumisesta huolehdittava myös matkatyössä extra TYÖSUOJELU 26.3.2013 Riittävästä palautumisesta huolehdittava myös matkatyössä Suuri osa YTN-liittojen jäsenistä matkustaa työn takia. Osalle työmatkat voivat tuoda kaivattua vaihtelua normaaliin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa T I E D O T E 3/2008 30..4.2008 Viestintä-/markkinointivastaavat voivat poimia tästä tiedotteesta jäseniään kiinnostavat asiat ja välittää tietoa edelleen jäsentiedotteissaan. SISÄLTÖ: SEFEn toimiston

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot