kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1"

Transkriptio

1 kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kajawa 4/05 1

2 Puheenjohtajalta Arvon mekin ansaitsemme... Tämän vuoden loppupuolella teemme yksityissektorilla kääntäjinä toimiville palkkakyselyn. Se on tarkoitettu jäsenille, joiden työajasta vähintään puolet on käännöstyötä. Näin saamme alan opiskelijoille ja vasta valmistuneille ja muillekin ajantasaista tietoa palkoista. Laadimme AE:n lakimiehen kanssa palkkasuosituksen, joita emme ole tehneet vuosiin. Erilaisia kyselyjä tulee tuutin täydeltä itse kullekin, mutta vastaaminen on tärkeää. Nyt voit vaikuttaa omaan ja muidenkin edunvalvontaan. Muista siis osallistua kyselyyn ja vaikuta! Kääntäjien ammattijärjestön käännösalalla toimiville jäsenille lähetettiin jäsenkysely keväällä Vastanneista 85 % koki, että alaa arvostetaan melko vähän tai erittäin vähän. Same old story eli työn vaativuutta ei ymmärretä eikä käännöstyön laatua arvosteta tarpeeksi. Kysely osoitti myös sen, että olemme oikealla tiellä, kun lähdimme muutama vuosi sitten viemään asioita eteenpäin perustamalla käännösalan taustaryhmän Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN:ryn yhteyteen. Taustaryhmä linjaa alan edunvalvontaa. Tehty kysely kuuluu tähän toimintaan ja on perustavanlaatuista tiedonkeruuta. Vain oikean tiedon avulla voimme tehdä oikeata edunvalvontaa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 2 Kajawa 4/05 Käännösalan työssä korostuvat laaja-alainen kielitaito sekä vieraiden kielten ja suomen kielen erinomainen hallinta. Yleisesti luullaan, että kaikki, jotka kieltä puhuvat, osaavat myös kääntää... meillä on edelleen paljon tekemistä tiedottamisessa, ellei peräti pitäisi puhua valistamisesta. Taustaryhmän työ, jos mikä on meidän ammatillista edunvalvontaamme, sehän kohdistuu nimenomaan käännösalalle. Korkeasti koulutettujen, alipalkattujen naisvaltaisten alojen palkkaongelma tiedetään ja tunnustetaan. Nämä alat ovat hakeneet ratkaisua palkka-ongelmaansa jo 80- luvulta saakka, mutta on käynyt päinvastoin. Näiden ryhmien palkkojen jälkeenjääneisyys on vain kasvanut jatkuvasti. KAJ:N jäsenistä 75 % työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa vallitsee perinteiset käsitykset koulutuksesta ja työn vaativuudesta suhteessa palkkaan. Tulkaamme siis pois montusta - tunne oma arvosi! Lisää ajankohtaista asiaa Kouvolassa Järjestämme Sokos Hotel Kouvolassa alue-tilaisuutemme, johon alueen jäsenet ovat tervetulleita. Paikalla on Akavan Erityisaloista lakimies Tuire Torvela, joka kertoo työsuhdeasioista otsikolla: Epätyypillisistä tyypillisiin työntekomuotoihin. Olette muutkin lämpimästi tervetulleita Kouvolaan. Syyskokouksemme alkaa samassa paikassa klo Tervetuloa! Terveisin Anita Tuohino

3 Kajawa 4/05 Sisältö sivu 2 Puheenjohtajalta 4-6 Käännösalalla arvostusongelma 7 Jäsenhankintakampanja 8 Sinustako mentori 9 Kokouskutsu 10 Toimintasuunnitelma 11 Työaika-asiaa 12 Koulutusta KAJ:n toimisto Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Maistraatinportti 4 A, Helsinki Puhelin , telefax KAJ:n hallitus Satu Peltola Maistraatinportti 4 A, Helsinki toimistoaika ma - ke 9-15 Puhelin Telefax Sähköposti... Lisätietoja Akavan Erityisalat ry:n toimisto Jäsenasiat (jäsensihteerit) Jaana Honni Mary Luokkamäki Katja Kosonen Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta Helena Lamponen Tuire Torvela Ari Janeskari Kalevi Juntunen Seppo Rautiainen Jaakko Korpisaari Arja Ahola Opiskelijatoiminta Anu Tilander Lisätietoa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puhelin... (09) Telefax...(09) S-posti Lisätietoja Puhelinaika ma, ti, to 9-11 ke 9-11, Anita Tuohino (pj) Liisa Nemitz Eva Orava Helena Pystynen Ritva Siikamäki Liisa Vahtera Maria Brunberg Varajäsenet: Tuula Kuoppala Georg Mecklin Julkaisija Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Toimittaja: Paino: Painos: Ritva Siikamäki Painotalo Auranen Oy, PL 70, Forssa 2000 kpl Seuraava numero jäsenillä , aineistopäivä Kajawa 4/05 3

4 Käännösalalla arvostusongelma Teksti: Arja Ahola, asiamies, Akavan Erityisalat ry Käännösalalla arvostusongelma Kääntäjät peräävät laatua, tilaajat nopeutta Kääntäjien työtä ei arvosteta riittävästi. Tilaajat pitävät nopeutta tärkeämpänä kuin laatua. Huono arvostus näkyy myös palkassa, ilmenee Akavan Erityisalojen jäsenkyselystä. - Luullaan että kaikki kieltä taitavat osaavat myös kääntää. - Kääntäjän puoleen käännytään vasta siinä vaiheessa kun deadline on jo kulumassa umpeen. - Käännökset halutaan salamana, ja nopeus tuntuu olevan laatua tärkeämpää. - Halutaan kyllä laadukasta jälkeä, mutta se ei saisi maksaa juuri mitään eikä se saisi viedä juurikaan aikaa. Tällaisia vastauksia saatiin Akavan Erityislaojen käännösalan tuoreesta jäsenkyselystä. Sen tarkoituksena oli selvittää alan arvostusta ja keinoja vaikuttaa siihen. Miten paljon käännösalaa mielestäsi arvostetaan? Erittäin paljon 0% Melko paljon 15,5% Melko vähän 71,6% Erittäin vähän 12,9% 4 Kajawa 4/05 6 ko tai erittäin vähän, oli yhteensä 85%. Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä että alaa arvostettaisiin erittäin paljon. Vastaajat ohjattiin pohtimaan myös sitä, miten aliarvostus näkyy. Vastauksista erottui selvästi kolme seikkaa: - työn vaativuutta ei ymmärretä - työn laatua ei arvosteta - työntekijä ei saa työstään kohtuullista korvausta. Huomattavaa on, että niiden jäsenten määrä, joiden mielestä alaa arvostetaan mel- Työmarkkinatutkimuksen mukaan palkat jäljessä Palkkasummia ei tässä kyselyssä tiedusteltu, mutta huolestuttavaa oli, että vastaajista 40% ei ollut saanut tupon mukaisia korotuksia. Valtaosa alan työnantajista on järjestäytymättömiä. Akavan Erityisalojen viime työmarkkinatutkimuksen mukaan keskikuukausipalkka käännösalalla oli 2300 euroa eli alle suomalaisen keskiansion, joka oli samaan aikaan eli viime vuoden lopulla 2409 euroa. Työn vaativuutta ei ymmärretä Työn vaativuutta eivät vastaajien mielestä ymmärrä asiakkaat, ulkopuoliset henkilöt eikä liioin yleinen mielipide, toisin sanoen muut kuin alalla toimivat. Toisaalta myöskään työnantajan edustajat tai esimiehet näe työtä riittävän vaativana. Laatua eivät vastaajien mielestä arvosta asiakkaat eikä työnantaja, mm. yrityksen resurssoinnista vastaavat. Vain noin 15% oli sitä mieltä, että työtä käännösalalla arvostetaan melko paljon. Näiden vastaajien mielestä arvostus näkyy siinä, että: - asiakkaat arvostavat laatua - asiakkaat ymmärtävät työn vaativuuden - työntekijä saa työstään kohtuullisen korvauksen - työnantajat pitävät ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä tärkeänä Miten nostaa alan arvostusta? Alan arvostusta tulisi kääntäjien mielestä nostaa mm. tiedotuskampanjoin. Asiakkaisiin tulisi vaikuttaa "kou-

5 Käännösalalla arvostusongelma Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että alaa arvostettaisiin erittäin paljon. luttamalla" heitä. Asiakkaille voitaisiin todistaa pitkäjänteisen työn kautta, että laadukas työ kannattaa, mutta ei ole itsestäänselvyys. Asiakkaat tulisi saada huomaamaan, miten puutteellinen kieliasua a virheelliset käännökset vaikuttavat siihen mielikuvaan, mikä heistä saadaan luotettavana yhteistyökumppanina. Toisaalta tuotaisiin esille, miten laadukkaat käännökset ja dokumentoinnit ovat vaikuttaneet myönteisesti yrityksen tulokseen ja millaista etua niiden kautta saavutettu myös osana tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Tutkimus antaa hyvää taustaa ensi vuodelle suunnitellulle kampanjalle, jolla pyritään nostamaan alan profiilia. Akavan Erityisalojen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Suomen käännöstoimistojen liiton sekä Erityispalvelujen työnantajaliiton yhteinen kampanja ajoitetaan sopivasti Suomen EU-puheenjohtajakauden yhteyteen. Tulevaisuudessa oma työehtosopimus? Jäsenet kaipaavat kyselyn mukaan myös lisää työnantajan panostusta asiakassuhteen ylläpitoon. Käännösala tulisi saada ylemmäs arvoketjussa, pois kulutushyödykkeen myynnistä kohti kokonaisvaltaista informaation ja brändin hal- lintaa. Käännösalalla toimivat eivät saisi myöskään itse polkea hintoja, vastauksissa muistutellaan. Tärkeänä pidetään EK:n ja YTN:n yleissopimuksen noudattamista käännösalalla. Alan oma sovellus koetaan vielä tärkeämmäksi. Mikä käännösala? Käännösalan yritykset ovat käännös-, lokalisointi- ja dokumentointipalveluja sekä kielikoulutusta tuottavia yrityksiä. Liiton kysely kohdistui siis näiden yritysten henkilökuntaan, ei muilla aloilla kääntäjinä toimiviin. Alalla toimivien yleisimpiä tutkintoja ovat filosofian maisterin, filosofian kandidaatin, humanistististen tieteiden kandidaatin ja diplomikielenkääntäjän tutkinnot. Tehtävänimikkeenä ovat muun muassa kielenkääntäjä, tulkki, tekninen kirjoittaja, kielenhuoltaja, terminologi, koordinaattori ja projektipäällikkö. Käännösalan työssä korostuu laaja-alainen kielitaito: sekä vieraiden kielten että suomen kielen erinomainen hallinta. Työ vaatii myös hyvää tietotekniikan ja tiedon hallintaa, tarkkuutta sekä eri alojen ja niiden termistöjen tuntemista. Se on tietojen etsintää, alkutekstin sisällön ja sen välittämän viestin saattamista oikeassa muodossa kohdemaan kielelle. Käännösalan yrityksissä toimivien edunvalvonta on osa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN ryn toimintaa. YTN:öön perustettiin vuonna 2001 käännösalan taustaryhmä, joka linjaa alan edunvalvontaa ja jonka asiamiehenä toimii Akavan Erityisalojen lakimies Helena Lamponen. Kajawa 4/05 5 7

6 6 Kajawa 4/05

7 Sinustako mentori? Sinustako mentori? Teksti: Pirkko Huuskonen ja Leena Salmi Mentorointi on parityöskentelyä: mentori ja mentoroitava tapaavat vuoden aikana vähintään viisi kertaa ja keskustelevat työelämään liittyvistä asioista. Tämän vuoden alussa SKTL:n Turun paikallisosasto aloitti mittavan yhteistyöprojektin Turun yliopiston kanssa. Kyseessä on yliopiston alumnitoimintaan kuuluva mentorointi, joka perustuu alumnien eli yliopiston omien kasvattien aktiivisuuteen ja haluun jakaa kokemuksia, tietämystä ja osaamista nuorille valmistumista lähestyville opiskelijoille. SKTL:n Turun paikallisosasto otti mentoroinnin osaksi vuotuista ohjelmaansa ja yhdistyksen rooli on auttaa löytämään mentoreita oman jäsenistön keskuudesta. Yliopiston palkkaama koordinaattori organisoi ohjelman käytännön järjestelyt eli hakuprosessiin liittyvät opiskelijoiden haastattelut, sopivien parien valitsemisen ja toimintavuoden aikana järjestettävät kaikkien tiedekuntien mentorointitoimintaan liittyvät yhteistapaamiset. Välitapaaminen auttaa jatkon suunnittelussa SKTL:n omasta ohjelmasta teki kesällä osallistujille palautekyselyn, jonka tuloksena on käynnistetty kääntäjämentoreiden välinen sähköpostilista. Useissa palautteissa oli toivottu yhteistä tapaamista, jossa mentorit ja mentoroitavat voisivat ladata akkujaan ja saada ideoita loppuvuoden toimintaan. Keskiviikkona kääntäjämentorit ja mentoroitavat kokoontuivat yliopistolla opiskelijajärjestö Kääntöpiirin kahvilassa. Koulutushenkilöstön edustajina mukana olivat Leena Salmi ranskan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineesta ja Sanna Mäkilä saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineesta. Keskustelussa kävi ilmi, että mukaan oli valikoitunut joukko erityyppisissä työtehtävissä toimivia mentoreita. Näin pitää ollakin, sillä opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ovat erilaisia. Paikalla olleista kolmesta opiskelijasta yksi oli jo ehtinyt valmistuakin ja valmistautui parhaillaan harjoittelupaikkaansa lähtöön, muut olivat joko jo olleet harjoittelussa tai saaneet harjoittelupaikan. Illan aikana keskusteltiin, mitä kukin pari on käynyt läpi, jotta ideoita voitaisiin käyttää syksyn ohjelmaa suunniteltaessa. Useimmat parit olivat käsitelleet kesätyön hankkimista ja työhakemusten laatimista, jotkut myös koekäännöksiä. Ammattiliittoasioista, työsopimuksista, toimenkuvista ja ergonomiastakin oli ehditty puhua. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat ovat olleet monen parin ohjelmassa. Myös käännöstoimistojen käyttämät ja freelancereiden tarvitsemat työkalut ja ohjelmistot on hyvä tietää etukäteen. Moni mentoroitava oli jo päässyt tai pääsee syksyn aikana tutustumaan mentorinsa työpaikkaan. Myös kollegan toimenkuvaan tutustuttaminen avartaa. Sinustako mentori? Turun yliopiston alumnien nettisivuilla on jatkuvasti käynnissä hakuprosessi mentoreille. Mitään ala- tai yläikärajaa ei ole; riittää, kun hakija on halukas auttamaan nuorta eteenpäin hänen valmistautuessaan työelämään. Ensisijaisesti mentoreiksi haetaan Turun yliopiston kasvatteja, mutta hakijan ei suinkaan tarvitse asua Turussa. Hakuprosessia hoitava koordinaattori vastaa siitä, että mentori ja mentoroitava ovat mahdollisimman sopivat toimimaan keskenään parina. Hakulomakkeeseen kannattaa toki mainita mahdolliset erityistoivomukset, jotta virhevalinnoilta vältyttäisiin. Ohjelmaan sitoudutaan vain vuodeksi kerrallaan, joten mistään elämänmittaisesta urakasta ei ole kysymys. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ja palkitsevaan ohjelmaan! Lisätietoja ja hakulomake löytyy yliopiston sivuilta alumni/mentorointi/ Kajawa 4/05 7

8 Kokouskutsu Tervetuloa syyskokoukseen! Kääntäjien ammattijärjestö ry Translatorernas fackorganisation rf sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina klo Sokos Hotel Vaakunassa, Paimenpolku 2, Kouvola Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hallituksen esitys vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi 5. Hallituksen esitys vuoden 2006 taloussuunnitelmaksi 6. Hallituksen esitys vuoden 2006 jäsenmaksuksi 7. Hallituksen esitys puheenjohtajan vuosipalkkioksi vuodelle Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodelle Hallituksen puheenjohtajan vaali 10. Hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenten vaali 11. Tilitarkastajien ja varatilitarkastajien valinta vuodelle Kokouksen päättäminen Tervetuloa! Helsingissä, Hallitus Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkoon mennessä KAJ:n toimistoon sähköposti: puh , fax Ennen kokousta aluetilaisuus, johon alueen jäsenet ovat tervetulleita. Paikalla on Akavan Erityisaloista lakimies Tuire Torvela, joka kertoo työsuhdeasioista otsikolla: Epätyypillisistä tyypillisiin työntekomuotoihin. Tilaisuuteen on lähetetty kutsu alueella asuville jäsenille. 8 Kajawa 4/05

9 Toimintasuunnitelma 2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Johdanto Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry:n jäsenmäärä on kehittynyt tasaisesti viime vuosien tapaan ja on vuoden 2005 lopussa noin 1900 jäsentä. Jäsenkunnastamme 3/4 toimii yksityisen sektorin palveluksessa. Vuosi 2006 on KAJ:n 27. toimintavuosi. Edunvalvonta ja järjestötoiminta KAJ:n edunvalvonnan tavoitteet ovat kaikilla sektoreilla samansuuntaiset ja ne määräytyvät työmarkkinakentässä meneillään olevien muutosten sekä Akavan Erityisalojen eri sektoreiden toimintasuunnitelmien mukaisesti. Akavan Erityisalat ja Akava hoitavat yhdessä jäsentemme kollektiivista edunvalvontaa. Toimimme edelleen aktiivisesti Akavan Erityisalojen hallituksessa ja neuvottelukunnissa sekä muissa liiton hallituksen asettamissa työryhmissä. KAJ osallistuu paikallisen edunvalvonnan järjestämiseen ja varmistamiseen yhdessä liiton kanssa siten, että se tukee järjestöllisen valmiuden vahvistamista. KAJ osallistuu myös yhdyshenkilöiden verkoston rakentamiseen ja koulutukseen sekä tapahtumien valmisteluun aluesihteerin kanssa. Jäsenet voivat käyttää laki- miesten palveluja työsuhdeasioihin liittyvissä erilliskysymyksissä. KAJ antaa edelleen jäsenilleen tietoa palkkojen kehityksestä, mikä perustuu liiton eri sektoreiden jäsentutkimuksiin ja liiton jäsensivuilla olevaan palkkalaskuriin (www.akavanerityisalat.fi). Lisäksi KAJ tekee laajan työmarkkinatutkimuksen. KAJ pyrkii kaikin tavoin edistämään Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:n käännösalan taustaryhmän työskentelyä olemalla aktiivisesti edustettuna taustaryhmässä ja tukemalla ammatillista edunvalvontaa. Tiedotus KAJ:n oma lehti Kajawa ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan erikseen KAJ:n sivustoilla. Akavan Erityisalat välittää edunvalvontatietoutta Yhteenveto-lehden ja tiedotteiden välityksellä. Alan opiskelijoille tiedotetaan KAJ:n toiminnasta mm. vierailemalla messuilla ja oppilaitoksissa sekä esittäytymällä ainejärjestöjen lehdissä. Yhteistyö muiden alan järjestöjen kanssa KAJ pyrkii kaikin tavoin edistämään omien jäsentensä sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenten yhteistyötä ja toimintaa. Syksyllä järjestämme yhteistyössä kansainvälisen kääntäjienpäivän tapahtuman. Suomen käännöstoimistojen liiton kanssa jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä YTN ry:n taustaryhmän toiminnan ja koulutusten kautta. Kartoitetaan kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet. Koulutus Edunvalvontakoulutusta edustaa Akavan Erityisalojen koulutusohjelma ja Akavan eri neuvottelujärjestöjen yleiset koulutukset. Akavan Erityisalojen eri neuvottelukunnat järjestävät työhön ja uraan liittyvistä aiheista koulutustapahtumia. KAJ tukee osittain jäsentensä alueellista koulutustoimintaa (seminaarit, kurssit) yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa. Talous ja toimisto Vuoden 2006 jäsenmaksu on 1 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. KAJ ottaa myös ammatinharjoittajia jäsenekseen. Tiedotusjäsenmaksu on 30 euroa. KAJ:n toimisto sijaitsee Akavan Erityisalojen tiloissa Länsi-Pasilassa. KAJ:n toimistonhoitaja työskentelee kolmena päivänä viikossa. Kajawa 4/05 9

10 Työlle on aikansa! Työlle on aikansa! AKAVAn ja aluetoimikuntien yhteisen työaikakampanjan tavoitteena on kannustaa työntekijöitä ja työnantajia pohtimaan, toimivatko oman työpaikan työaikajärjestelyt parhaalla mahdollisella tavalla. Työaikajoustoista voi olla hyötyä niin työntekijälle kuin työnantajalle, mutta niiden on täytettävä työaikalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten asettamat vaatimukset. Korkeasti koulutettujen todellinen työaika perustuu entistä harvemmin tarkasti rajattuun kellonaikaan. Uusia haasteita ajankäytölle tuovat projektit, työryhmätyöskentely ja tiukat määräajat. Töitä siirtyy kännyköiden ja tietokoneiden mukana työnantajan tilojen ulkopuolelle, ja työajoilta odotetaan joustoa. Akavalaisten työviikot pidempiä Akavalaisten työviikot ovat pidempiä kuin muilla palkansaajilla. Akavalaiset tekevät keskimäärin 42 tuntia töitä viikossa - tehdäänpä työt sitten työpaikalla, kotona, työmatkoilla tai muualla työpaikan ulkopuolella. Ylitöitä paljon Akavalaiset tekevät myös paljon ylitöitä. Naisille kertyy keskimäärin 5,8 tuntia ja miehille 7,6 tuntia ylitöitä viikossa. Eniten ylitöitä tekevät rehtorit, yliopistojen professorit ja organisaatioiden johtotehtävissä toimivat. 10 Kajawa 4/05 Ylitöiden korvaamisessa on edelleen paljon parantamisen varaa. Vuonna 2004 joka toinen ylitöitä tehnyt akavalainen jäi ilman korvauksia. Oikeus työaikaan työaikalainsäädännössä Työntekijöillä on lakisääteinen oikeus työaikaan. Työaikalain ensisijainen tarkoitus on suojella työntekijää ylipitkiltä työviikoilta. Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Se voidaan sijoittaa joustavasti työaikalain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa. Säännöllisen työajan ylittävä, työnantajan aloitteesta tehtävä työ on ylityötä. Se on korvattava korotetulla korvauksella tai sitä vastaavana vapaana. Työministeriön sivuilta löydät hyödyllistä lisätietoa työlainsäädännöstä. Työaikakirjanpito Työnantajan on pidettävä työ aikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Työsuojelupiirien työaikakirjanpito-sivut tarjoavat tärkeää tietoa aiheesta. Koulututsta Oulu, Ramada Hotel Oulu, Kirkkokatu Tampere, Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu Kuopio, Savonia ammattikorkeakoulu, Opistotie Helsinki,Akavatalo, Valopiha, Rautatieläisenkatu 6 Listätietoja: Akavan sivustolla työaikampanjaosiossa on artikkeleita työaika-asioista ja työssä jaksamisesta.

11 Suojaa selustasi -kampanja YTN vaatii tietotekniikan palvelualalle sopimusoikeutta Akavalainen Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN haluaa tietotekniikan palvelualalle oman sopimusoikeutensa. YTN kampanjoi tietotekniikan palvelualoilla ja esittelee tilannetta alalla työskenteleville ja suurelle yleisölle. YTN tavoittelee sopimusoikeutta ennen kaikkea paikallisen neuvottelutoiminnan kehittämiseksi. Tietotekniikan palvelualoilla työskentelee noin työntekijää. YTN:n jäseninä on vajaa Tietotekniikan palvelualalla on voimassa yleissitova työehtosopimus, jonka piirissä ovat myös ylemmät toimihenkilöt. Heillä ei kuitenkaan ole omia luottamusmiehiä. - Jäsenemme toimivat asiantuntijoina ja esimiehinä. He ovat yritysten menestymisen kannalta keskeisessä roolissa. On kestämätöntä, ettei Tietoalojen Liitto ole suostu- nut solmimaan kanssamme työehtosopimusta. Ylemmät toimihenkilöt ovat valinneet jäsenyyden YTN:n jäsenliitoissa siksi, että heillä on oma, itsenäinen, kehittävää yhteistyötä korostava identiteetti, painottaa YTN:n tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Matti Koskinen. Suojaa selustasi -kampanja kuvaa IT-alan tilannetta YTN käynnisti tietotekniikan palvelualoilla kampanjan, jossa esitellään tilannetta alalla työskenteleville ja suurelle yleisölle. Kampanjan tunnuksena on Suojaa selustasi. YTN järjestää useita kymmeniä kokoontumisia tietotekniikan palvelualalla työskenteleville ympäri Suomea sekä näkyy ilmoituksilla alan mediassa. Lisätietoja kampanjasivuilta 5 Kajawa 4/05 11

12 Koulutusta Lingua Nordica Oy:n koulutusyksikön Studia Frescan koulutustarjontaa L i s ä t i e t o j a : puh. (09) ja fax (09) Johdanto tulkkaukseen Kaksi päivää, Helsinki, kurssi järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta. Johdanto kirjalliseen kääntämiseen Kaksi päivää, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Muistiinpanotekniikka ja äänenkäyttö Yksi päivä, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Miten sinulta luontuu asiakaspalvelu? Tiedätkö mitä tarkoittaa sisäinen asiakkuus, entä ulkoinen? Onko kollega myös asiakas? Tervetuloa perehtymään aiheeseen Suomen käännöstoimistojen liiton (SKTOL), Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (STKL), Akavan Erityisalat ryn ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön (YTN) yhdessä järjestämään koulutustilaisuuteen Sisäinen ja ulkoinen asiakkuus Tilaisuus järjestetään Hotelli Cumulus Seurahuoneella (Kaivokatu 12, Helsinki) tiistaina klo Tilaisuuden alustaa kehitysjohtaja Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oystä. Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuus alkaa voileipätarjoilulla. Ilmoittautumiset s-postitse osoitteeseen tai puh viimeistään Tervetuloa! Johdanto CAT-työkaluihin Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana CAT-työ kalujen erikoiskurssi Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana Tulkkiperehdytys Järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan Tulkin kautta työskenteleminen + draamaesitys Tilaajan toivomassa paikassa Studia Mundica yleisöluentosarja Kerran kuukaudessa perjantaisin kello Kajawa 4/05

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240

Lisätiedot

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2011 KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KESKUSTELU KÄÄNTÄJIEN PALKKIOISTA REILUA PELIÄKÖ? AV ALAN LEVOTTOMAT VUODET KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi

Lisätiedot

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs),

Lisätiedot

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 02 2013 OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ EULITAN

Lisätiedot

Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski

Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs), 00240 Helsinki www.kaj.fi

Lisätiedot

Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2013 TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA UUSI PUHEEN JOHTAJA HANNA BOMAN: JÄRJES TÄYTYMINEN KÄÄNNÖSALALLA ON

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9.

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2011 KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KOULUTUS

Lisätiedot

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2012 MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 4 Specian kevätkokous huhtikuussa Tarjolla kevään koulutukset Valtion uusi palkkausjärjestelmä etenee f sivu6 f sivu9 f sivu

Lisätiedot

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9.

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9. S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 6 TEEMANA OPISKELIJAT Minna Ahola opiskelijoiden asialla Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 04 2013 ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite!

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite! MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2013 EDUNVALVONTA Syksyllä palkat syyniin VALOKEILASSA Yhteiskunta tarvitsee historiansa OIKEILLE URILLE Muutokset taklataan näyttämöllä KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja Nuoret huolissaan työtaakasta Jarkko Savolainen: Koulutus antaa hyvät eväät Yhteiskuntatieteilijä Keskelle kaamosta

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA 2 2/2010 Osaajaksi oppimalla Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot