kajawa 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kajawa 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti"

Transkriptio

1 kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 3/05 Ajankohtaista työelämästä Koulutusta

2 Puheenjohtajalta Suorita vähemmän, elä enemmän! Taas on suoritettu, lomaa meinaan! Puhutaan paljon lomauupumuksesta.se pitänee paikkansa, kun kuuntelee sukulaisiaan ja työkavereitaan. Miksi lomalla pitäisi suorittaa ja olla aikataulujen vietävissä? Oma lomani oli mitä mukavin: joka toinen päivä golfia ja mölkkyä, joka toinen lukemista! Olen ahkera kirjastonkäyttäjä. Ahmin kirjoja eikä minua oikein huvita lähteä sukulaisiin kyläilemään. Olennainen osa lomanvietto on vain olla ja antaa ajatusten lentää. Ei tiukkoja aikatauluja, ei sähköposteja. Olemisen keveyttä. Voimien keräämistä talvea varten. Syksy tuo mukanaan taas paljon töitä, mutta myös paljon vapaa-ajan ohjelmaa - opiskelua, uusia harrastuksia ja luottamustehtäviä. Luottamushenkilöiden kalenterit täyttyvät pikkuhiljaa kokouksista ja muista tilaisuuksista. Kaverikin jäseneksi! Mittavana toteutuu Akavan Erityisalojen jäsenille suunnattu jäsenhankintakampanja, ns. mgm-periaatteella. Sinäkin sait kirjeen toukokuussa, jolloin kampanja käynnistyi. Kanna Sinäkin kortesi kekoon ja kerro järjestöstämme opiskelukavereillesi tai työpaikalla oleville kääntämisen ja kielten ammattilaisille. Tuo siis kaveri mukaan, niin saat palkinnon. Jäsenmaksumme on edelleen 1 % bruttopalkasta. Sillähän saa kaikki Akavan E r i t y i s a l o j e n palvelut ja edut. Hyvä ja kattava matkustajavakuutus kuuluu myös jäsenetuihin. Hädän tullen siitä on suuri hyöty sekä kotimaassa että ulkomailla. Syyskokoukseen Kouvolaan Syyskokousta varten "jalkaudutaan" Kouvolaan, sillä KAJ:n hallitus päätti pitää syyskokouksen Kouvolassa. Tarkempi kutsu ja esityslista tulee myöhemmin syksyllä, mutta kaikki Kaakkois-Suomen jäsenet ja muutkin tervetuloa kokoukseen ja sitä ennen järjestettävään aluetilaisuuteen. Kevätkokous on ehkäpä Tampereella. Laittakaa ehdotuksia meille. Toivotan teille kaikille hyvää syksyä Sun Myung Moonin runon Elämän laulu kera: Muista ajatella. Se on voiman lähde. Muista leikkiä. Se on ikuisen nuoruuden salaisuus. Muista lukea. Se on viisauden lähde. Syysterveisin Anita Tuohino PS Tavallisuudesta poiketan tänä syksynä ei ole lainkaan kansainvälisen kääntäjienpäivän tilaisuutta! 2 Kajawa 3/05

3 Kajawa 3/05 Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Maistraatinportti 4 A, Helsinki Puhelin , telefax Sisältö sivu 2 Puheenjohtajalta 4-6 Työmarkkinatutkimuksen satoa ja ajankohtaista työelämäasiaa 7 Ilmoituksia 8-9 FIT:n maailmankongressi, koulutusta 10 Jäsenhankintakampanja 11 Työtä tarjolla KAJ:n toimisto Satu Peltola Maistraatinportti 4 A, Helsinki toimistoaika ma - ke 9-15 Puhelin Telefax Sähköposti... Lisätietoja Akavan Erityisalat ry:n toimisto Jäsenasiat (jäsensihteerit) Jaana Honni Mary Luokkamäki Katja Kosonen Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta Helena Lamponen Tuire Torvela Ari Janeskari Kalevi Juntunen Seppo Rautiainen Jaakko Korpisaari Arja Ahola Opiskelijatoiminta Anu Tilander Lisätietoa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puhelin... (09) Telefax...(09) S-posti Lisätietoja Puhelinaika ma, ti, to 9-11 ke 9-11, KAJ:n hallitus Anita Tuohino (pj) Liisa Nemitz Eva Orava Helena Pystynen Ritva Siikamäki Liisa Vahtera Maria Brunberg Varajäsenet: Tuula Kuoppala Georg Mecklin Julkaisija Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry Toimittaja: Paino: Painos: Ritva Siikamäki Painotalo Auranen Oy, PL 70, Forssa 2000 kpl Seuraava numero jäsenillä , aineistopäivä Kajawa 3/05 3

4 Työmarkkinatutkimuksen satoa Työmarkkinatutkimuksen satoa Akavan Erityisalojen sekä julkisen että yksityissektorin jäsenkunnan keskuudessa toteutettiin työmarkkinatutkimus, jolla kartoitettiin palkkausta, työaikaa ja ylitöitä. Yksityissektori Tutkimukseen poimittiin joka toinen yksityisellä sektorilla työskentelevä jäsen. Kuitenkin rekisterin mukaan käännösalalla työskentelevät poimittiin kaikki mukaan. Yhteensä lähetettiin 2482 kyselylomaketta, joihin tuli 993 vastausta. Vastausprosentti oli 36,0. Vastaajista yhteensä 202 (21 %) oli yksityissektorilla toimivia Kääntäjien ammattijärjestön KAJ:n jäseniä. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia, mutta naisten osuus vaihteli jäsenyhdistyksittäin. Kyselyyn vastanneista KAJ:n jäsenistä yli 90 % oli naisia. Naisten keski-ikä vastaajien joukossa oli 39,3 v. Viidennes vastaajista oli alle 30-vuotiaita. Reilusti yli puolet vastaajista oli pääkaupunkiseudulta, reilu viidennes Länsi-Suomen läänistä, vajaa kymmenesosa muualta Etelä-Suomen läänistä, kun taas Oulun ja Lapin lääneistä oli 7% ja Itä- Suomen läänistä 4% vastaajista. Useampi kuin seitsemän kymmenestä oli pysyvässä kokoaikatyössä (73%), vajaa kymmenesosa oli määräaikaisessa kokoaikatyössä. Toimen/tehtävänimikkeitä oli kaikkiaan Kajawa 3/05 6 Keskimääräinen työsopimuksen mukainen tai muuten sovittu työaika oli 37,7 tuntia viikossa. Todellinen viikottainen työaika oli kuitenkin keskim. 39,8 tuntia ja saattoi venyä jopa yli 70 tuntiin. Tavoitettavuutta työajan ulkopuolella kartoitettiin myös: lähes joka toisen työnantaja edellytti, että työntekijä on ainakin silloin tällöin tavoitettavissa iltaisin, kolmanneksen myös viikonloppuisin ja vapaa-aikoina. Joka kolmannella työntekijällä ylitöiden määrä oli lisääntynyt. Etenkin johtoon kuuluvat tekivät entistä enemmän ylityötä. Etenkin johtoasemassa olevat ja asiantuntijatehtävissä toimivat, vakituisessa työsuhteessa olevat kokivat työmäärän jatkuvasti liian suurena. Kaikkiaan palkkojen nousu on yksityissektorilla ollut noin 5,4 % vuodesta 2002 vuoteen Samaan aikaan kaikilla yksityissektorin palkansaajilla palkat nousivat keskim. 8,1 %. Tutkimuksen tulokset kertoivat naisten ja miesten palkkaerojen kasvaneen edellisen tutkimuksen tuloksista. Naisten palkat olivat vain 75% miesten palkoista (80% v tutkimuksessa). Pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa yksityissektorilla olevien kokoaikaisten keskipalkka oli 2750 euroa. Naisten keskipalkka oli 2630 euroa. Määräaikaisten palkat olivat vakituisten palkkoja pienemmät. AEK.n jäsenjärjestön kesken vertailtaessa SPECIAn keskipalkka oli korkeampia (3161 e) kuin KAJ:n ja HSO:n keskipalkat, jotka jäivät 82%:iin specialaisten palkoista. SPECIAn vastaajien joukossa oli miehiä neljäsosa, kun taas KAJ:n vastaajissa yksi kymmenestä oli mies. Ikä ja koulutus vaikuttavat miesten ja naisten palkkoihin eri tavoin. Miesten palkkojen nousu lähes pysähtyi 50 ikävuoden jälkeen, sen naisten palkkojen nousu hidastui jo 40 ikävuoden jälkeen. Tutkimus toi esiin kiinnostuksen etätyön tekemiseen. Seuraavan vuoden aikana neljä viidestä olisi halukas tekemään ainakin osan työstään etätyönä. Tärkeinä etuina etätyössä nähtiin mahdollisuus keskittyä työhön paremmin, työmatkaajan ja -kustannusten pieneneminen sekä parempi mahdollisuus organisoida elämää, mikä helpottaisi työn ja perheen yhteensovittamista. Julkinen sektori Julkisella sektorilla tutkimustulokset osoittivat, että pätkätyötä tehdään valtiosektorilla vielä paljon, jäsenkunnasta jopa kolmannes on pätkätöissä. Kuntasektorilla pätkätöissä on 16 %. Määräaikaisuudet kasaantuvat erityisesti nuorille. Epävarma tulevaisuus

5 Ajankohtaista työelämästä on pätkätyön ongelma, samoin huonompi palkka. Tutkimuksen mukaan määräaikaisten palkka on neljä viidesosaa vakituisten palkasta. Uudet palkkausjärjestelmät kattavat valtiosektorilla noin 30% kokoaikaisista, kuntasektorilla taas reilun viidenneksen. Enemmistö valtiosektorilla ei usko järjestelmien oikeudenmukaisuuteen, vaikka entistä useammat katsovat järjestelmän olevan selkeä ja ymmärrettävä sekä kannustavan ammattitaidon kehittämiseen. Kuntasektorilla useampi kuin joka toinen piti järjestelmää vähemmän selkeänä ymmärrettävänä. Monikaan ei katso järjestelmän antavan kilpailukykyistä palkkatasoa. Kokoaikatyössä olevien säännöllisen työajan ansiot olivat julkisella sektorilla keskim e. Naisten palkat olivat 84% miesten palkoista. Verrattuna edelliseen julkisen sektorin työmarkkinatutkimukseen eli vuoden aikana kunnissa palkat olivat nousseet 4,2% ja valtiolla 5,9%. Samaan aikaan kaikkien palkansaajien palkat nousivat 3,5%. Katso Akavan Erityisalojen kotisivuilta lisätietoja työmarkkinatutkimuksesta. Osoite on: Parempaa muutosturvaa työntekijöille Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen mahdollisuudet työllistyä uuteen työpaikkaan paranevat uuden muutosturvamallin myötä. Myös määräaikaisten asema työn päättymistilanteessa paranee. Lakimuutokset, jotka tulivat voimaan , takaavat taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille oikeuden käyttää työaikaa työnhakuun, yksilöllisen työllistymisohjelman ja oikeuden työllistymisohjelmalisään. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin tarkoituksena on helpottaa työpaikkansa menettäneiden työllistymistä uuteen työpaikkaan. Tämä tapahtuu etenkin tiivistämällä ja aikaistamalla työnantajan, työvoimatoimistojen ja henkilöstön yhteistyötä jo yt-neuvottelujen alkaessa ja edelleen irtisanomisaikana. Yhteistyössä kartoitetaan tarvittavat työvoimatoimiston palvelut. Isoihin työvoimatoimistoihin tulee muutosturvajoukot, jotka voivat työvoiman vähentämistilanteissa tulla apuun työpaikalle. Jotta tieto työpaikan ja työvoimatoimiston välillä kulkisi, on työnantajan jatkossa ilmoitettava työvoimatoimistoon kaikista taloudellista tai tuotannollisista syistä irtisanotuista, joilla on väh. kolmen vuoden työhistoria. Lakimuutokset takaavat irtisanotuille oikeuden 5-20 päivän pituiseen työllistymis- vapaaseen eli mahdollisuuden hakea työtä ja käydä työpaikkahaastatteluissa työajalla täydellä palkalla. Lisäksi irtisanotut saavat oikeuden yksilölliseen työllistymisohjelmaan sekä työllistymisohjelmalisään. Ne edellyttävät kuitenkin kolmen vuoden työhistoriaa. Työllistymisvapaaseen tällaista edellytystä ei sen sijaan liity. Määräaikaisten asema paranee Muutosturva parantaa myös määräaikaisten asemaa, koska oikeus työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään koskee myös heitä. Edellytyksenä on, että työttömäksi jää vähintään kolme vuotta kestäneestä työsuhteesta samaan työnantajaan. Myös katkokset sallitaan, sillä vaihtoehtoisesti kolmen vuoden työsuhteet samaan työnantajaan voi kerätä 42 kuukauden aikana. Työvoiman vähentämistilanteissa määräaikaiset työntekijät jäävät aina ensimmäisinä vaille työtä, koska heidän sopimuksiaan ei uusita. Työnantajille vastuuta Suomen muutosturvamalliin ei liity irtisanomissakkoja. Työnantajien vastuu on kol- Kajawa 3/05 5 7

6 Ajankohtaista työelämästä lektiivista, koska ne rahoittavat muutosturvasta aiheutuvat työttömyysturvan lisäkustannukset. Yksittäisen työnantajan taloudellinen vastuu toteutuu käytännössä työllistymisvapaan kustannusten kautta. Muutosturvajärjestelmän uskotaan maksavan itse itsensä takaisin työttömyysaikojen lyhentymisen kautta. Irtisanomisperusteiden tutkimiselle tarvetta Vaikka muutosturvaa koskevat ratkaisut parantavat irtisanottujen asemaa, eivät ne poista tarvetta kiinnittää erityistä huomiota irtisanomisperusteiden täyttymiseen. Irtisanomisen perusteet tulisi selvittää tarkemmin etenkin massairtisanomisten yhteydessä. Perusteiden on täytyttävä jokaisen irtisanottavan kohdalla erikseen. Pelkkä ylimalkainen viittaus taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin ei ole riittävää. Jokaisella irtisanotulla on oikeus tietää yksilöidysti, mikä on hänen irtisanomisensa peruste. Muutosturvan tarkoitus ei ole paikata irtisanomisperusteita. Uusi tasa-arvolaki voimaan Uusi tasa-arvolaki tuli voimaan kesäkuun alussa. Se tuo tasa-arvosuunnitelman tasa-arvon edistämisen välineeksi työpaikoille. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee olla selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin. Lisäksi sen tulee sisältää kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista sekä toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Tasa-arvosuunnitelmia edellytetään työnantajilta, joilla on vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma voi olla joko erillinen tai kuulua osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmaan tulee uuden lain mukaan sisältyä palkkakartoitus, jossa selvitetään naisten ja miesten palkat ja palkkaerot. Palkkakartoituksen tulee kattaa työnantajan kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä, eikä siinä saa paljastaa yksittäisen henkilön palkkatietoja. Uutta tasa-arvolakia sovelletaan myös muihin kuin työ- ja virkasuhteisiin. Erilaiset työn tekemisen muodot tulevat siten lain piiriin kattavammin. Samapalkkaisuusohjelma tukee lain tavoitteita Kolmikantainen työryhmä on valmistellut STM:n toimeksiannosta uuden samapalkkaisuusohjelman, jonka tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroja ja toteuttaa tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatetta. Ohjelmaehdotus luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Mönkäreelle toukokuussa. Naisten urakehitystä pyritään tukemaan ohjelmassa esim. johtajakoulutusta kehittämällä ja tiedotuskampanjoiden avulla. Lisäksi laaditaan opas, joka tekee tunnetuksi tasa-arvolain samapalkkaisuutta edistäviä säännöksiä. Ohjelmaan kuuluu myös perhevapaista koituvien kustannusten tasaukseen liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään tasaamaan vanhemmuuden kustannuksia. Liitto vaihtoi nimeä Akavan Erityisalat ry on keskusliittomme Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry:n uusi nimi. Ruotsiksi uusi nimi on Akavas Specialorganisationer rf ja englanniksi Akava Special Branches. Samalla liikemerkki uusittiin. Myös liiton internet- ja sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet. Uudet osoitteet ovat ja Akavan Erityisalat on yksityis- ja julkissektorilla kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien etujärjestö. Jäseniä on lähes Kajawa 3/05

7 Ilmoituksia Älykäs käännösohjelma KAJ:n jäsenille Suomalainen käännösteknologiayritys Master s Innovations Oy tarjoaa Kääntäjien ammattijärjestön jäsenille ilmaiseksi kolmen kuukauden version suomen ja englannin välillä kumpaankin suuntaan kääntävästä Master Translator Pro -käännösohjelmistostaan. Kääntäjien ammattijärjestön jäsenet voivat tavallisella verkkoselaimella hakea ohjelmiston omaan käyttöönsä osoitteesta Kolmen kuukauden koekäytön jälkeen aikarajoituksen saa poistettua tarjoushintaan 350 e (+ alv). Normaalihinta on 600 e. Master Translator Pro on patentoituun menetelmään perustuva oppiva käännösmuistiohjelma, jonka avulla liikekirjeet, kokousmuistiot, vuosikertomukset, sopimukset, lehdistötiedotteet ja muut asiatekstit kääntyvät helposti, nopeasti ja laadukkaasti suomesta englantiin ja englannista suomeen. Ohjelma käy läpi käännettävän dokumentin osissa käyttäjän kanssa Microsoft Wordohjelmassa. Ohjelma ehdottaa käännöksiä, joita käyttäjä voi joko hyväksyä tai muuttaa mielensä mukaan. Ohjelman mukana tuleva kattava sanaparin sanasto ja esikäännetyn esimerkin kokoelma takaa, että hyviä ehdotuksia tulee ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Muutaman käännöstyön myötä ohjelma on omaksunut käyttäjän kielen, minkä jälkeen laadukas käännöstyö ohjelmalla nopeutuu huomattavasti. Se on käännösälyä! Master s Innovations Oy, Virallisen kääntäjän tutkinnot Virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/ 1988) mukaiset tutkinnot pidetään perjantaina klo Viimeinen ilmoittautumispäivä on Tutkinto suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen. Koetilaisuudessa voidaan suorittaa vain yksi tutkinto. Tutkintokielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Tutkinto käsittää kaksi osatehtävää, joista toisella osoitetaan yleiskielen taito ja toisella kielitaito kokelaan valitsemassa aihepiirissä. Aihepiirit ovat kääntäjien tutkintolautakunnan päätöksen mukaan 1) kauppa ja talous, 2) lainkäyttö ja hallinto, 3) lääketiede ja biologia sekä 4) tekniikka ja teollisuus. Tutkinnossa on sallittu kirjallisten apuvälineiden käyttö.tutkintotilaisuudessa on sitettävä henkilötodistus. Yhteystiedot ja lisätietoa KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA Sörnäisten rantatie 25, HELSINKI Puhelin (09) Prov för auktoriserade translatorer I enlighet med lagen (1148/1988) om auktoriserade translatorer anordnas översättningsprov fredagen den 14 oktober 2005 kl Den sista anmälningsdagen är den 9 september Provet omfattar översättning från ett språk till ett annat. Vid examenstillfället kan endast ett prov avläggas. Det ena examensspråket skall vara finska, svenska eller samiska. Provet består av två deluppgifter. Den ena skall utvisa allmänspråklig förmåga och den andra språkkunskap inom ett ämnesområde som examinanden själv har valt. Ämnesområdena är enligt translatorsexamensnämndens beslut: 1) handel och ekonomi, 2) juridik och förvaltning, 3) medicin och biologi samt 4) teknik och industri. Det är tillåtet att använda skriftliga hjälpmedel.till examen skall identitetsbevis medtas. Kontaktuppgifter TRANSLATORSEXAMENSNÄMNDEN Sörnäs strandväg 25, HELSINGFORS Telefon svenska Kajawa 3/05 7

8 FIT:n maailmankongressi, koulutusta Kääntäjien oikeudet FIT:n maailmankongressin teemana Kansainvälisen kääntäjien ja tulkkien järjestön FIT:n maailmankongressi kokosi Tampereelle noin 700 kääntäjää ja tulkkia 58 eri maasta. Kongressia isännöi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, joka viettää 50-vuotisjuhlaa tänä vuonna. Akavan Erityisalojen jäsenkoulutus Osallistu koulutukseen, se on osa jäsenetujasi! la NLP:llä myönteiseen muutokseen, Rovaniemi ke YT-neuvottelut - kun työttömyys uhkaa, vaihtoehdot irtisanomiselle Helsinki Nelipäiväisen kongressin aikana käsiteltiin kääntämisen ja tulkkauksen ajankohtaisia kysymyksiä. Esillä olivat mm. tekijänoikeudet, standardit ja laatu, k äännö steknologia, oikeustulkkaus ja av-kääntäminen. Kongressin teemana oli Rights on! - Tous droits...! Ohjelman luennot ja työryhmät käsittelivät tekijänoikeuksia globalisoituvassa maailmassa, käännöspalveluiden eurooppalaista standardia, oikeustulkkauksen erityispiirteitä eri maissa, avkääntämista sekä kääntäjien koulutusta. Monipuolisessa ohjelmassa oli oma osionsa myös lääketieteelliselle kääntämiselle, terminologialle ja monikieliselle sisällönhallinnalle, käännösteknologian ajankohtaisille aiheille, pienten kielten asemalle sekä kirjallisuuden klassikkojen kääntämiselle ja uudelleenkääntämiselle. Lisäksi suomalaisen kirjallisuuden vientiä tarkasteltiin paneeli-keskustelussa, johon osallistui kirjailija Leena Lehtolainen ja hänen teostensa kääntäjiä. Pääpuhujista PhD Neville Alexander pohti kääntämistä ja tulkkausta osana kansojen välisen kulttuurin ja tiedon välitysprosessia. Hän on vaikuttanut merkittävästi apartheiden jälkeisen Etelä- Afrikan kieli- ja koulutuspolitiikan kehittämiseen. Oik. tri. Heikki E.S. Mattila käsitteli puolestaan esityksessään oikeuskielen kääntämisen kysymyksiä, erityisesti latinan roolia länsimaisen lain perustana. Kongressin osallistujamäärä oli suurempi kuin aiemmissa FIT:n kongresseissa ja tapahtuman järjestelyt sujuivat mainiosti. Kongressin sponsoreina oli lukuisia kieli- ja käännösteknologian yrityksiä. Järjestelyissä oli mukana laaja joukko kääntäjiä ja tulkkeja. to Työaikapankki, Mikkeli la Valtiosektorin ajankohtaiskoulutus, Helsinki pe Verotuksen ajankohtaiset kysymykset ja laadun ABC (ammatinharjoittajille), Helsinki la Äitinä työelämään - kahden roolin yhteen-sovittaminen, Turku ti 4.10 Työaikapankki, Pori ke Suomi, EU ja globalisaatio - kansainvälinen työmarkkinaedunvalvonta, Tampere la NLP:llä myönteiseen muutokseen, Helsinki ke YT-neuvottelut - kun työttömyys uhkaa, vaihtoehdot irtisanomiselle, Jyväskylä la Kuntasektorin ajankohtaiskoulutus, Helsinki ti Uudistunut tasa- arvolaki,kuopio 8 Kajawa 3/05

9 Koulutusta Lingua Nordica Oy:n koulutusyksikön Studia Frescan koulutustarjontaa L i s ä t i e t o j a : puh. (09) ja fax (09) Johdanto tulkkaukseen , Helsinki Ilmoittautumiset 2.9. mennessä. Kurssia järjestetään muinakin ajankohtina jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Johdanto kirjalliseen kääntämiseen Kaksi päivää, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Muistiinpanotekniikka ja äänenkäyttö Yksi päivä, Helsinki, järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan. Tulkkaus terveystoimessa Kaksi päivää, syksyn 2005 aikana, Helsinki Johdanto CAT-työkaluihin Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana CAT-työkalujen erikoiskurssi Kaksi päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana Poliisi- ja oikeustulkkaus Kolme päivää, myöhemmin ilmoitettavana aikana Tulkkiperehdytys Järjestetään jatkuvan ilmoittautumisen pohjalta tarpeen mukaan Tulkin kautta työskenteleminen + draamaesitys Tilaajan toivomassa paikassa Muukalaisen matka/pakolaisen polku Tilaajan toivomassa paikassa Studia Mundica yleisöluentosarja Kerran kuukaudessa perjantaisin kello 8.30 Kajawa 3/05 9

10 Jäsenhankintakampanja 10 Kajawa 3/05

11 Työtä tarjolla - ilmoitus KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSTYÖTÄ TARJOLLA Ammattilaisen väylä Itämerellä -kehittämiskumppanuus pyytää tarjousta projektin tuottamien materiaalien kääntämisestä. Käännettävä materiaali sisältää mm. työelämään ja työturvallisuuteen liittyvää aineistoa. Lisäksi tarjousta pyydetään tulkkaustyöstä projektien järjestämissä perehdyttämistilaisuuksissa ja työturvallisuuskoulutuksissa. Ko. tilaisuuksia voi tulla järjestettäväksi Helsingissä, Raumalla, Porissa, Turussa ja Uudessakaupungissa. Sekä käännös- että tulkkaustyön tarvetta on englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi sekä mahdollisesti myös italiaksi, puolaksi ja viroksi. Tarjouksen voi antaa yksityinen henkilö, yritys, koulutuslaitos tai muu organisaatio. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta kielestä sekä vain yhdestä työtehtävästä sekä erikseen kunkin paikkakunnan osalta. Tarjouksen tulee olla voimassa koko projektin ajan asti. Käännöstyön hintatarjous pyydetään ilmoittamaan sivuina sekä riveinä ja tulkkaustyö per tunti. Kääntäjän pätevyys, palkkion maksutapa (palkka/palkkio/laskutus tms.) sekä muut mahdolliset kulut (kuten esim. matkakulut) tulee ilmetä tarjouksesta. Jokaisesta työtehtävästä aikataulusta ja työtehtävästä sovitaan erikseen tarjouskilpailun voittaneen kanssa. sekä tehdään erillinen sopimus. Tarjousten kilpailuttamisesta ja hyväksymisestä päättää Ammattilaisen väylä Itämerellä - projektin johtoryhmä. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta arvioitaessa otetaan huomioon tarjoushinnan lisäksi kääntäjän pätevyys, työkokemus, telakka-alan erityissanaston tuntemus ja toimitusvarmuus. Sitova tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa tunnuksella Ammattilaisen väylän käännöstyö varustettuna osoitteeseen: Ammattilaisen väylä, Turun kulttuurikeskus, Vanha suurtori 3 D, TURKU määräaikaan kello mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. tämä tarjouspyyntö 2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE toimittajan tarjous Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on mainittava erillisellä liitteellä. Lisätietoja: Sari Kanervo, projektipäällikkö, p , tai sähköpostitse Ammattilaisen Väylä Itämerellä -kehittämiskumppanuus on ESR/Equal-rahoitteinen telakkateollisuuden yrityksille suunniteltu kolmivuotinen tutkimus-, kehitys- ja koulutusprojekti. Lisätietoja projektista ja sen tuottamasta materiaalista saa myös projektin websivuilta 5 Kajawa 3/05 11

12 12 Kajawa 3/05

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

kajawa 1/05 Uusi hallitus esittäytyy KAJ:n 25-vuotisjuhlan tunnelmia Koulutusta

kajawa 1/05 Uusi hallitus esittäytyy KAJ:n 25-vuotisjuhlan tunnelmia Koulutusta kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 1/05 Uusi hallitus esittäytyy KAJ:n 25-vuotisjuhlan tunnelmia Koulutusta Puheenjohtajalta Kohti parempaa Viime vuosi

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lapin letka hanke Hotel Santa Claus, Rovaniemi 30.5.2012 Anja Nummijärvi Palkkakartoitus lakisääteisenä velvoitteena täsmentää/toteuttaa perustuslaissa säädettyä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen

KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen Puheenjohtajalta Uusin voimin ja ajatuksin eteenpäin Tervehdys, onnekseni vuosi 2006 on takanapäin, sillä vuosi oli

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

kajawa 2/05 SKTL:n juhlatunnelmia Ammattiliitto osa työelämää Tervetuloa kevätkokoukseen

kajawa 2/05 SKTL:n juhlatunnelmia Ammattiliitto osa työelämää Tervetuloa kevätkokoukseen kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 2/05 SKTL:n juhlatunnelmia Ammattiliitto osa työelämää Tervetuloa kevätkokoukseen Puheenjohtajalta Energiaa ja hyvää

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna KT:n selvityksiä

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna KT:n selvityksiä Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla vuonna 2012 KT:n selvityksiä www.kuntatyonantajat.fi Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää palkkakartoitus Kaikki sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla.

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla. Loviisan kaupunki/ Kirjastotoimi TARJOUSPYYNTÖ 02.03.2010 KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton korista sekä korin laitteista ja varusteista. Hankintamenettely

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1

kajawa 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti Kajawa 4/05 1 kajawa Kääntäjien ammattijärjestö - Translatorernas fackorganisation ry:n jäsenlehti 4/05 Käännösalan arvostus huonoa Kokouskutsu Kajawa 4/05 1 Puheenjohtajalta Arvon mekin ansaitsemme... Tämän vuoden

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa

Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa Naisten PALKKA Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa Palkkatasa-arvon vaatimus on ollut agendalla vuosikymmenestä toiseen. Millä keinoilla tarttuisi kesto-ongelmaan? Tässä keinoja erityisesti yksityissektorin

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot