Opinnollistaen hyvinvointia työpajoilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnollistaen hyvinvointia työpajoilta"

Transkriptio

1 Opinnollistaen hyvinvointia työpajoilta Synergiaseminaari, Lahti Pia-Leena Salo Hyvinvoinnin ja opinnollistamisen asiantuntija TtM, sh INNOtyöverkko osuuskunta Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko 1

2 KIITOS! Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko 2

3 sisältö Mitä ollaan tehty Missä ollaan nyt Mihin ollaan menossa -visio Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

4 Viimeisen vuoden aikana Vuosi sitten Synergiaseminaarissa julkaistiin Valtakunnallinen osaamistodistusmalli Oppimisympäristön tunnistamisraportti Osaamiskartta TPY:n listaus opinnollistetuista oppimisympäristöistä Käsikirja opinnollistamisen työkaluihin Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

5 Tällä hetkellä Tutkintouudistus (TUTKE2) Osaamisperusteisuus eperusteet Valma TPY:n opinnollistamiskysely Päivitetty osaamiskartta tutkintouudistusta vastaavaksi (tilattavissa INNOverkolta) Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

6 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE) ja osaamisen tunnistaminen Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

7 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE) Miksi? Oppimisympäristöjen monipuolistuminen työpaikoilla tapahtuvan opiskelun lisääntyminen Opiskeltujen tuntien ja yksityiskohtaisten oppisisältöjen sijaan hankittu osaaminen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lähtökohdaksi Lähde: OPH/ Sirkka-Liisa Kärki Osaamisperusteisuus Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

8 TUTKE 2: Osaamisperusteisuus kuvaa tutkinnon suorittajan osaamista riippumatta koulutuksen järjestämismuodosta edistää aikaisemmin hankitun osaamisen, etenkin epävirallisen ja arkioppimisen, tunnistamista ja tunnustamista huomion kiinnittäminen koulutuksen tuloksiin - tukee koulutuksen laadun parantamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Seija Rask Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

9 TUTKE 2: osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi hakemuksesta (esitettävä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edellyttämä selvitys). Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

10 eperusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

11 OPH: eperusteet eperusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain. Järjestelmä sisältää esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen perusopetuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen OPH on julkaissut huhtikuussa 2015 sivuillaan ammatillisen perusopetuksen eperusteet eperusteissa ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat helposti hyödynnettävässä muodossa osaamiskarttaan siirtoa varten

12 VALMA (60 osp: 10 osp pakollinen ja 50 osp valinnaisia koulutuksen osia) Nyt uudet koulutuksen perusteet: ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Aikaisemmin käytössä koulutukseen ja työhön valmentavat ja kuntouttavat opinnot Tavoite: antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto Tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille Mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

13 Tulevaisuuden visio: Opinnollistaen hyvinvointia? Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

14 Suomi hyvinvointivaltiomasennus kansantautina Joka viides suomalainen sairastaa masennusta elämänsä aikana Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy (yli työikäistä) 46% ammattioppilaitoksissa opiskelevista kärsi masennuksesta vähintään satunnaisesti (Sakki ry 2005) ja 12 % sekä lukiolaisista että ammattiin opiskelevista kärsi keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta (Kouluterveyskysely 2011) Tarttisko tehrä jottain? Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

15 Putkitutkintomalli Yhteiskunnan näennäisetu on saada nuoret nopeasti suorittamaan tutkintonsa, ns. putkitutkinto Malli edellyttäisi, että 15v. nuori kykenisi tekemään kestäviä omaa loppuelämäänsä koskevia päätöksiä Todellista säästöäkö? Valmistuminen liian nopeasti väärälle alalle Turhautunut ja tehoton työntekijä Työttömyysuhka Syrjäytyminen. Kustannukset 1milj. / nuori Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

16 Ammattioppilaitoksen tehtävä Terveyskäyttäytymisen parantaminen Ikänä merkityksellinen ajanjakso, terveystottumukset ovat jo eriytyneet, mutta eivät vielä juurtuneet Nuorten hyvinvointiin satsaaminen maksaa itsensä takaisin Opettajat valmentajiksi = enää ei riitä ammattiin liittyvän tiedon välittäminen vaan kasvatuksellinen vastuu korostuu Opettajat työelämään valmentajiksi: tukee nuorten kasvua työelämän jäseneksi ja elämästään huolehtivaksi kansalaiseksi (Lähde: Ammattiosaajan hyvä elämä: Martela ja Järvilehto2012) Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

17 Ammattioppilaitoksen neljä eri ihmistyyppiä Ammattiin opiskelevien suhde omaan alaansa: 1. Kutsumukselliset- motivoivaa toiminta itse 2. Alanvaihtajat- oma ala on tuolla jossain ja se löytyy kyllä 3. Ajelehtijat- tulevaisuuden suunnitelmat epämääräiset 4. Ongelmatapaukset- Aggressiiviset- turhautuneet, mikään ei kiinnosta Hitaat- taitotaso muita alhaisempi-erityisopetuksen tarve (Lähde: Ammattiosaajan hyvä elämä: Martela ja Järvilehto2012) Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

18 Miten? Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

19 Metataitojen opettaminen ja opiskeluasenne Tehokkaat opiskelumenetelmät Esiintymistaidot Elämänhallinta Elinikäisen oppimisen taidot Työelämätaidot Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

20 Metataitojen opettaminen ja opiskeluasenne Opiskelutaidot Staattinen opiskeluasenne: älykkyys ja lahjakkuus pysyviä ominaisuuksia suorituspaineet Kasvuorientoitunut opiskeluasenne: osaaminen on hankittava ominaisuus, kiinni harjoittelusta ja itsensä kehittämisestä sieto epäonnistumista kohtaan parempi Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

21 Putkitutkinnosta kohti kutsumuksen löytämistä Tavoitteeksi elinikäinen oppiminen Hyväksytään, että tutkinto antaa pätevyyden päästä kiinni ensimmäiseen työpaikkaan Nuorten tukeminen kutsumuksensa löytämisessä Nuoren kykyjen vahvistaminen elämänhallinnassa, urakehityksessä ja osaamispääomassa Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

22 Hyvän elämän tukipilarit eli nuoren kasvaminen hyvään elämään Henkisen hyvinvoinnin tukipilarit Nautinnollinen elämä: positiivisten tunteiden kokeminen ja negatiivisten tunteiden torjuminen Tekemiseen uppoutuminen: työelämässä mahdollisuus tekemiseen uppoutumiseen Merkityksellinen elämä: keskittyy vaikutuksiin, joita tekemisellä on ympäröivään maailmaan Selkeä päämäärä auttaa löytämään voimavaroja itsestä ja lisää kykyämme kohdata vastoinkäymisiä Hyvä elämä on sopivan tasapainon löytämistä erilaisten hyvinvointia tukevien tekijöiden välillä Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

23 Hyvinvoinnin osatekijät: Onnellisuustaitojen opettaminen Positiivinen ajattelu Energisempiä ja luovempia ihmisiä. Joiden työpanos on parempi Positiivinen vaikutus terveyteen Onnellisuus Onnellisuuden ja hyvinvoinnin taitojen opettaminen Onnellisuuteen voidaan kasvaa joko luontaisesti tai tietoisen työskentelyn kautta Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

24 Kutsumuksesi on siellä missä taitosi kohtaa maailman tarpeet Aristoteles Tai Kutsumuksesi on siellä missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet. Kutsumuksellinen työ Yhteiskunnan tulisi löytää jokaiselle kansalaiselle kutsumuksellinen työ, koska Työ on tuottavinta Luo tekijälleen henkilökohtaista hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta Työviihtyvyys ja työmotivaatio ovat kohdallaan Työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan etu Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

25 Kutsumuksen löytäminen 1. Realistinen näkemys omista kyvyistä 2. Kiinnostusta niiden käyttämiseen maailmaa hyödyntämällä tavalla 3. Nauttii, että pääsee käyttämään kykyjään Eli kyky löytää kytkentä maailman tarpeen ja omien kiinnostuksen kohteiden väliltä. Kasvatuksen päämääränä nuoren kasvaminen oman hyvinvointinsa mestariksi eli Hyvä itsetuntemus Vakaa arvomaailma Merkityksellinen elämä Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

26 Valmentautujan hyvinvointi Miten työpajat voivat edistää valmentautujien hyvinvointia ja elämänlaatua? Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

27 Opinnollistamisen hyödyt organisaatiolle Mitä hyötyä opinnollistamisesta on ollut organisaatiolle n = 21 Työn arvostuksen paraneminen 62 % Ohjaustoiminnan/valmentamisen laadun kehittyminen 52 % Ohjaajien/valmentajien työmotivaation lisääntyminen 43 % Muuta hyötyä 24 % Ei mitään 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Lähde: Opinnollistamiskysely VATES-säätiön taustayhteisöjen edustajille syksy 2013: Simo Klem

28 Opinnollistamisen hyödyt Yksilölle Mitä hyötyä opinnollistamisesta on ollut asiakkaille, n = 20 Minäpystyvyyden/itsetunnon paraneminen 70 % Opiskelumotivaation herääminen 50 % Edistänyt työpaikan saamista/työllistymistä 50 % Hyväksiluku opintoihin 35 % Muuta hyötyä 15 % Ei mitään 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Lähde: Opinnollistamiskysely VATES-säätiön taustayhteisöjen edustajille syksy 2013: Simo Klem

29 Opinnollistaen hyvinvointiin työpajoilla Heikoimmassa asemassa olevien tukeminenjokaista voidaan tukea, kun resursseja riittää Osallisuus on tärkeä mielenterveydelle. Kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa merkityksellinen arjen ympäristöissä, joissa toimii, hän voi henkisesti paremmin ja voi voimaantua toimimaan oman terveytensä puolesta (Mikkonen&Tynkkynen 2010) Työpajoilla tehdään jo arvokasta työtä, mutta tuottamalla erilaisia työtapoja/kaluja hyvinvoinnin kehittämiseen taattaisiin valmentamisen laatua myös hyvinvointiin ja terveyskäyttäytymisen parantamiseen Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

30 Visio Luodaan työpajoille menetelmäkokonaisuus elämänhallintakurssin muotoon ts. luodaan hyvän elämän työkalut Opinnollistetun oppimisympäristön rinnalle tuotetaan työkaluja opiskeluasenteen muuttamiseen, kutsumuksen löytämiseen ja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen eli hyödynnetään työpajoilla oleva valmennusosaaminen kaikkien työpajojen käyttöön parhaimmalla mahdollisella tavalla. Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

31 "En koskaan opeta oppilaitani. Yritän vain luoda heille olosuhteet, joissa he voivat oppia." - Albert Einstein Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

32 Kiitos Hyvinvoivaa syksyä! Pia-Leena Salo INNOtyöverkko osk S-posti: p Ota yhteyttä Copyright Pia-Leena Salo/INNOverkko

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII TEKEMÄLLÄ OPPII työpajatoiminnan kehittämishankeen (2012-2014) päämääränä on työpajatoiminnan laadun kehittäminen, jotta toiminta on entistä vaikuttavampaa ja työpajat pystyvät paremmin vastaamaan valmentautujien

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot