LUONNOSVERSIO ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA"

Transkriptio

1 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio Pvm Tekijä Kommentit Hyväksyjä 1.0 HK Käsitelty Olkiluodon UT-ryhmässä RA05 Kehityksen väliversio RA05 Päivitetty versio kommentoitavaksi RA05 Käsitelty Olkiluodon UT-ryhmässä RA05 Käsitelty OLKI-SVP-ryhmässä RA05 Päivitysversio lausunnolle RA05 OLKI 11 harjoituksen käyttöversio RA05 STUK:n kommentit ja säteilytilanneohje huomioitu RA05 Uusi versio edellisestä RA05 Yhdenmukaistettu formaatti/päivitys kommentoitavaksi, esillä OLKI-SVPryhmässä RA05 Kommenttien huomioiminen RA05 Editointi, sisällysluettelo

2 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 2 (45) JAKELU 1 Arkistokappale 2 Esittelykappale (ei sisällä luottamuksellisia tietoja eikä liitteitä) Satakunnan pelastuslaitos, Rauman toimialue (Rauman toimisto) 3 Satakunnan pelastuslaitos, pelastusjohtaja 4 Satakunnan pelastuslaitos, johtokeskus (RSA-Pel-JoKe) 5 Rauman johtokeskus (Rauman TA:n PkE) 6 Ala-Satakunnan pelastusviranomaispäivystäjä 7 Porin päivystysalueen pelastusviranomaispäivystäjä 8 Sisäasiainministeriö, pelastusosasto 9 Säteilyturvakeskus 10 Teollisuuden Voima Oyj 11 Lounais-Suomen poliisilaitos 12 Eurajoen kunta 13 Luvian kunta 14 Rauman kaupunki 15 Sosiaali- ja terveysministeriö 16 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 17 Satakunnan sairaanhoitopiiri 18 Maa- ja metsätalousministeriö 19 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 20 Liikenne- ja viestintäministeriö 21 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 22 Liikennevirasto 23 Ilmatieteen laitos 24 Läntisen maanpuolustusalueen esikunta 25 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26 Satakunnan elinkeino, ympäristö ja liikennekeskus 27 Varsinais-Suomen elinkeino, ympäristö ja liikennekeskus 28 Porin hätäkeskus 29 Länsi-Suomen merivartioston esikunta 30 Oy Yleisradio Ab, YLE-turvallisuusyksikkö Kukin suunnitelmakappaleen haltija vastaa asiakirjaturvallisuudesta omassa piirissään ja jakelee asiakirjaa tarvittavassa laajuudessa yksiköilleen, osastoilleen, virastoilleen tms. Tulevaisuudessa suunnitelma-asiakirjan jakelu suoritetaan suojattujen extranetsivujen kautta, jossa suunnitelman perusosa on aina käyttäjätunnustenhaltijoiden saatavilla ja jossa on linkki turvaluokiteltujen osien tilaamiseksi.

3 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 3 (45) SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. ASIAKIRJAN JULKISUUS 1. JOHDANTO 1.1 Olkiluodon voimalaitoksen perustiedot 1.2 Perusteet 1.3 Suojavyöhyke ja varautumisalue 2. ILMOITUKSET JA HÄLYTTÄMINEN 2.1 Valmiustilanteet ja niiden edellyttämät toimet 2.2 Hätäilmoitus ja hälytykset 3. JOHTAMINEN 3.1 Johtamisen perusteet 3.2 Pelastustoiminnan johtaminen ja johtoelimet Pelastustoiminnan johtaja Pelastustoiminnan johtoelimet 3.3 Viranomaisten tehtävät pelastustoiminnassa 3.4 Johtaminen voimalaitosalueella 3.5 Poliisin johtovastuu rikosperusteissa tilanteessa 4 TILANNEKUVA 4.1 Olkiluodon voimalaitoksen tilannekuva 4.2 Säteilyturvakeskuksen tilannekuva 4.3 Pelastustoimen tilannekuva 4.4 Poliisin tilannekuva 5 SÄTEILYNVALVONTA 5.1. Yleistä 5.2. Tehtäväjako Olkiluodon voimalaitoksen mittaustoiminta Pelastuslaitoksen säteilynmittaustoiminta Säteilyturvakeskuksen säteilymittaustoiminta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen säteilymittaustoiminta 6. VIESTINTÄ 6.1 Ennalta annettavat tiedot 6.2 Viestintävastuu moniviranomaistehtävässä 6.3 Viestintä vaaratilanteessa Vaaratiedote Vaaratiedotteen välittäminen Yleinen vaaramerkki väestönhälyttimillä 6.4 Pelastustoiminnan johtajan tiedotustoiminta Pelastustoiminnan johtokeskuksen tiedotusyksikkö Tiedotustilaisuudet Väestön suora neuvonta 7 SUOJELUTOIMENPITEET 7.1 Välittömät toimenpiteet Olkiluodon voimalaitoksen varautumisalueella Välittömiä toimenpiteitä ydinvoimalaitoksen varautumisalueella

4 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 4 (45) 7.2 Suojelutoimet säteilyonnettomuuden varhaisvaiheessa Suojelutoimet säteilyonnettomuuden varhaisvaiheessa Lievennetty sisälle suojautuminen Joditablettien ottaminen Joditablettien saatavuus Alueen evakuoiminen Kulkurajoitukset Työntekijöiden suojelu varhaisvaiheessa 7.3 Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden tuotantoa koskevat toimenpiteet Elintarvikkeiden alkutuotannon, raaka-aineen ja tuotantolaitosten suojaaminen Elintarvikkeiden alkutuotannon suojaaminen Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden suojaaminen Tuotantolaitoksia koskevat toimenpiteet Elintarvikkeiden ja kaupan rajoitukset 8 HARJOITUKSET JA VÄESTÖN KUULEMINEN 8.1 Koulutuksen tavoitteet 8.2 Harjoitus- ja koulutussuunnitelma 8.2 Suunnitelman ylläpito 8.3 Väestön kuuleminen LIITTEET: HUOM! Liitteet on numeroitu sen suunnitelmakohdan mukaan, johon ne liittyvät, ei juoksevasti. Liite 1.2 Ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut käytetyt lähteet. Liite 1.3a Suojavyöhykekartta Liite 1.3b Suojavyöhykkeen ja varautumisalueen kartta, sektorit Liite 1.3c Lounais-Suomen kartta etäisyysrenkain. Liite 2.2a Hälytyskaavio säteilyonnettomuuden varalta Liite 2.2b Satakunnan pelastuslaitoksen hälytysohje Porin hätäkeskukselle Olkiluodon voimalaitokseen liittyvässä säteilyvaaratilanteessa (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2c Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen hälytysohje Olkiluodon voimalaitoseen liittyvänä säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) LIITE 3.1 Pelastustoiminnan johtaminen pelastusjohtajan päätös Liite 3.2.2a Pelastustoimen johtokeskuksen muistilista Liite 3.2.2b Pelastustoimen johtokeskuksen yhteydet ja varustus (turvaluokiteltu III) LIITE 3.3 Toimijoiden vastuut ja tehtäväjako säteilyonnettomuustilanteen varalta LIITE 4 Tilannekuva ja tilannekuvajärjestelmät LIITE 5.1 Säteilynvalvontaohje säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) Liite 6 SMa 774/2011 tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa Liite 6.1a Toimintaohje säteilyvaaran varalle - suomi (julkinen tiedote helmikuu 2014). Liite 6.1b Toimintaohje säteilyvaaran varalle - englanti (julkinen tiedote helmikuu 2014) Liite 6.2.1a Vaaratiedotelomake Liite 6.2.1b Tiedotemalleja (turvaluokiteltu IV) Liite 6.2.1c Vaaratiedoteopas (SM julkaisu 1/2013) Liite Pelastustoiminnan johtokeskuksen tiedotusyksikön toimintaohje (Pelastusjohtajan johtamispäätöksen liite) Liite Satakunnan kiinteät väestönhälyttimet (kartta) Liite 7a Säteilyturvakeskuksen ohje (VAL 1) Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa

5 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 5 (45) Liite 7b Säteilyturvakeskuksen ohje (VAL 2) Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheissa Liite Hyvä tietää joditableteista (STUK:n artikkeli) Liite 8.1 Koulutussuunnitelma ASIAKIRJAN JULKISUUS Tämän asiakirjan ja sen liitteiden osalta on voimassa, mitä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621 määrää. Lain tässä sovellettava osa koskee nimenomaisesti valtion viranomaisen asiakirjoja. Vaikka tämä asiakirja on kunnallisen viranomaisen laatima, se sisältää valtionviranomaisen ja muiden tahojen luottamuksellista tietoa, siksi lakia sovelletaan tähän asiakirjaan. Turvallisuusluokitus: (Lähde: Määräys tietoaineistojen turvallisuusluokittelusta ja salassa pidettävien tietoaineistojen käsittelystä sisäasiainhallinnossa. Versio 1.0. Helsinki: Sisäministeriön hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjausryhmä, 2006., ks Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta VAHTI 2/2010) Tämä asiakirjan liitteet sisältävät seuraavasti luokiteltuja tietoja: III turvallisuusluokan tietoaineisto (Luottamuksellinen) sisältää salassa pidettävää tietoa, jonka paljastuminen vaarantaisi viranomaisten toimintaedellytyksiä, liike- tai ammattisalaisuuksia tai henkilötiedon suojaa. IV turvallisuusluokka tietoaineisto (viranomaiskäyttö tai käyttö rajoitettu). Turvallisuusluokkaan IV kirjattavalle tietoaineistolle on tyypillistä laaja käsittelytarve, korkea käytettävyys, soveltuvuus päivittäiseen työskentelyyn ja tiedon paljastumisen aiheuttama vähäinen vahinko salassa pidon perusteena olevalle asialle. Turvallisuusluokkaan IV luokitellun tietoaineiston käsittelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin turvallisuusluokan III tietoaineiston osalta. Tämä asiakirjan liitteet on merkittävä yllä olevan mukaisesti. Merkinnät ja luokitus käyvät ilmi myös sisällysluettelosta. Asiakirjaa ja sen liitteitä saadaan jaella vain niille viranomais- ja yhteistyötahoille, jotka osallistuvat tämän suunnitelman tarkoittamaan pelastustoimintaan, siihen liittyvään koulutukseen tai toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan. Mahdolliset jakelun laajennukset päättää ja suorittaa Satakunnan pelastuslaitos. Asiakirjan vastaanottanut ja sitä hallussaan pitävä taho on vastuussa turvaluokituksen mukaisesti asiakirjan hallinnasta niin, että tiedon välittyminen asiattomille tahoille voidaan estää.

6 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 6 (45) Henkilöille, jotka eri viranomaisorganisaatioissa käsittelevät tätä asiakirjaa, sen osia tai liitteitä tulee antaa tieto asian luottamuksellisesta luonteesta. 1 JOHDANTO 1.1 Olkiluodon voimalaitoksen perustiedot Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueella Eurajoen Olkiluodossa sijaitsee ydinvoimalaitos. Voimalaitokseen kuuluu kaksi toiminnassa olevaa kiehutusvesireaktorityyppistä ydinvoimalaitosyksikköä OL1 ja OL2. Laitosalueella sijaitsee myös muita ydinlaitoksia: käytetyn ydinpolttoaineen varasto (KPA), maanalainen voimalaitosjätteen varasto (VLJ) sekä keski ja matala-aktiivisten jätteiden varastot (KAJ ja MAJ). Lisäksi alueella on erilaisia varasto-, työpaja- ja toimistotiloja. Voimalaitosta operoi toimiluvanhaltija, Teollisuuden Voima Oyj. Kohteen osoite: Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto EURAJOKI Henkilömäärä voimalaitoksella on yleensä n riippuen vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä. Vuosihuoltojen aikana loppukeväällä/alkukesällä alueella voi olla lisäksi n henkilöä. Valmistumisvuosi OL1 1979, OL Nettotuotto n. 840 MWe/laitos Olkiluotoon rakennetaan painevesityyppistä OL3-voimalaitosta OL1- ja OL2-laitosten välittömään läheisyyteen. Työmaan henkilömäärä vaihtelee työvaiheen, viikonpäivän ja vuorokauden ajan mukaan n Rakennustöiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2017aikana. 1.2 Perusteet Tällä asiakirjalla täytettävä suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslain (379/2011) 48 :n 1) kohdan ja säteilylain (592/1991) 67 :n 2 momentin määräyksiin sekä sisäasiainministeriön asetukseen (406/2011) erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta ja asetukseen (774/2011) tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa. Suunnitelmassa käytetty nimikkeistö ja terminologia perustuu voimassa oleviin säädöksiin sekä muihin pelastustoimessa yleisessä käytössä oleviin käsitteisiin ja nimikkeisiin. Pelastustoimen johtoelimistä on käytetty pelastustoimen

7 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 7 (45) kumppanuusverkoston 2013 hyväksymän käsitteistön mukaisia nimikkeitä. Tämä suunnitelma on pelastustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen johtamissuunnitelma, jota sovelletaan sellaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa tarvetta suojelutoimin voimalaitosalueella tai sen ulkopuolella. Ulkoinen pelastussuunnitelma koskee väestön suojaamiseksi tarvittavia välittömiä toimenpiteitä ja muita kiireellisiä suojelutoimia. Suunnitelmaa voidaan soveltaa muussakin laajaalaisessa säteilyonnettomuudessa. Ydinvoimalaitosonnettomuus saattaa edellyttää terveysolojen, ympäristön ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaa ja muita sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää säteilyn haittavaikutuksia. Näiden toimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta vastaavat asianomaiset viranomaiset, jotka suunnittelevat nämä toimet ja varautuvat niihin ennakolta sekä käynnistävät tarvittavat suojelutoimenpiteet samanaikaisesti pelastustoimenpiteiden kanssa. Tämän ulkoisen pelastussuunnitelman perusteella varautumisalueella olevat kunnat varautuvat tämän suunnitelman tarkoittamiin suojaamistoimiin ja kunnan muiden toimintojen jatkamiseen säteilyvaaratilanteessa. Varautumisalueen laajuus on esitetty jäljempänä kohdassa 1.3. Pelastustoimintaan liittyviä toimintoja kunnan alueella toteutetaan pelastustoiminnan johtajan määräysten mukaisesti käyttäen hyväksi kuntien häiriötilannesuunnitelmia ja poikkeusolojen suunnitelmia. Varautumisalueen kunnilla (Eurajoki, Luvia ja Rauma) on erityinen velvoite säteilyonnettomuuteen varautumiseen. Satakunnan pelastuslaitos, Porin hätäkeskus, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, muut aluehallintoviranomaiset ja keskushallintoviranomaiset suunnittelevat oman toimintansa säteilyonnettomuudessa. Satakunnan pelastuslaitoksen tulee saada tiedot keskus- ja aluehallintoviranomaisten suunnitelmista. Tämä ulkoinen pelastussuunnitelma sisältää kuvauksen toimintaorganisaatiosta, ilmoituksista, hälyttämisestä ja johtamisesta sekä suojelutoimista. Pelastussuunnitelmaa on kuitenkin pidettävä vain yleisenä johtamissuunnitelmana ja kussakin onnettomuustilanteessa tarvittavat toimenpiteet on harkittava tilanteen mukaan.

8 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 8 (45) 1.3 Suojavyöhyke ja varautumisalue Säteilyonnettomuuteen varautuville tahoille tämä suunnitelma on osa pelastustoimelle kuuluvaa eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamistehtävää. Kukin toimiala ottaa tässä suunnitelmassa esitetyt asiat huomioon omien suunnitelmiensa valmistelussa. Varautumisalueen kunnat tarkistavat varautumissuunnitelmansa yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnassa käytetyt ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut lähteet on kerrottu liitteessä 1.2. Internetistä saatavilla olevien asiakirjojen linkit ovat mukana luettelossa. Liite 1.2 Ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut lähteet (luettelo). Tämä suunnitelma koskee pelastustoimintaa ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttaman säteilyvaaran varalta ensisijaisesti valtioneuvoston asetuksen 716/ :n tarkoittamalla suojavyöhykkeellä (n. 5 km voimalaitokselta) ja varautumisalueella (n. 20 km voimalaitoksesta), johon kuuluu: - Eurajoen ja Luvian kunnat - Rauman kaupunki lukuun ottamatta entisten Lapin ja Kodisjoen kuntien alueita kuitenkin entisen Lapin kunnan Murtamon kylä kuuluu varautumisalueeseen liitekartan mukaisesti. Liitteenä 1.3a on suojavyöhykkeen kartta ja liitteenä 1.3b varautumisalueen kartta. Varautumisalueen ulkopuolella toimitaan pelastustoiminnan johtajan päätösten ja muiden tilanteessa vaadittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi yleisten pelastussuunnitelmien mukaisesti. Varautumisaluetta käsitellään tarvittaessa kunta- tai kyläkohtaisesti. Kuntien ja kylien rajat asukaslukutietoineen ovat evakuointisuunnitelmassa. LIITE 1.3a Suojavyöhykekartta LIITE 1.3b Suojavyöhykkeen ja varautumisalueen kartta, sektorit LIITE 1.3c Lounais-Suomen kartta 2 ILMOITUKSET JA HÄLYTTÄMINEN 2.1 Valmiustilanteet ja niiden edellyttämät toimet

9 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 9 (45) Valmiustilanteet on jaettu tilanteen vakavuutta ja hallittavuutta kuvaaviin luokkiin valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä 716/ :n mukaan seuraavasti: Varautumistilanne: ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Laitoshätätilanne: ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä merkittävästi. Yleishätätilanne: on olemassa vaara sellaisista radioaktiivisten aineiden päästöistä, jotka saattavat edellyttää suojelutoimenpiteitä ydinvoimalaitoksen ympäristössä. Voimalaitoksen valmiuspäällikön tulee antaa ennuste päästön ajankohdasta ja voimakkuudesta sekä suositukset suojelutoimista niin pian kuin mahdollista. Säteilyturvakeskus ottaa vastuun suojelutoimia koskevien suositusten antamisesta heti kun sillä on riittävät tiedot tilanteesta ja riittävä valmius suositusten antamiseen. Viranomaisten tulee nostaa omaa valmiuttaan suojelutoimenpiteiden toteuttamiseen viimeistään silloin, kun ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio ilmoittaa laitoksen olevan laitoshätätilanteessa. Viimeistään yleishätätilanteen tultua voimaan pelastustoiminnan johtaja määrää voimalaitosalueen ja 5 km:n suojavyöhykkeen evakuoinnista, jollei päästöennusteesta erityisesti muuta johdu (sisälle suojautuminen). Mikäli on perusteltu syy epäillä, että reaktori voi vaurioitua nopeasti tai että sitä yritetään vaurioittaa tahallisesti, suojavyöhykkeen välitön evakuointi tulee käynnistää riippumatta siitä, mikä on sen hetkinen laitoksen valmiustilanteen luokitus. Samanaikaisesti suojavyöhykkeen evakuoinnin kanssa on tarpeen käynnistää väestön sisälle suojautuminen sillä suunnalla suojavyöhykkeen ulkopuolista varautumisaluetta, jonne mahdollinen päästö sen tapahduttua kulkeutuisi. Sisälle suojautumisen yhteydessä olisi tarpeen ottaa myös jodiannos. Jodin käytöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö (ks. kohta 7.2.3). Mikäli jodiannoksia ei ole heti saatavilla, niitä ei pidä lähteä hakemaan, jottei altistuttaisi radioaktiivisuudelle. Satakunnan pelastuslaitoksen johdon tulee arvioida pelastustoimen organisaatiolta vaadittava valmius, aina kun se saa tiedon voimalaitoksen siirtymisestä johonkin valmiustilaluokkaan. Pelastuslaitos nostaa toimintavalmiuttaan tämän suunnitelman mukai-

10 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 10 (45) 2.2 Hätäilmoitus ja hälytykset sesti ja lisäksi arvionsa perusteella muutakin valmiuttaan (mm. tiedotustoiminta). Voimalaitoksen valmiusorganisaatio tekee valmiussuunnitelman mukaisesti hätäilmoituksen Porin hätäkeskukselle ja Säteilyturvakeskukselle tilanteista, joista voi aiheutua säteilyvaaraa ympäristön väestölle. Hätäilmoituksen tulee sisältää valmiustilanteen luokka. Porin hätäkeskus ottaa vastaan voimalaitoksen tekemän hätäilmoituksen valmiustilanteesta ja varmentaa sen oikeellisuuden pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Mahdollista akuuttia onnettomuutta (esim. tulipalo) koskevan hätäilmoituksen oikeellisuutta ei varmenneta, vaan tilanteen mukaiset hälytykset suoritetaan välittömästi hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa varmennus tehdään näiden hälytysten jälkeen. Mikäli tämän suunnitelman tarkoittama tilanne alkaa sellaisen onnettomuus- tai muun vaaratilanteen yhteydessä, joka edellyttää välitöntä pelastusorganisaation toimintaa kohteessa, tekee voimayhtiö tai muu kohteessa oleva viipymättä hätäilmoituksen hätäkeskukseen, joka hälyttää onnettomuuden tai vaaratilanteen vaatiman vasteen viipymättä. Liite 2.2a Hälytyskaavio säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2b Satakunnan pelastuslaitoksen hälytysohje Porin hätäkeskukselle Olkiluodon voimalaitokseen liittyvässä säteilyvaaratilanteessa (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2c Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen hälytysohje Olkiluodon voimalaitoseen liittyvänä säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) 3 JOHTAMINEN 3.1 Johtamisen perusteet Pelastustoiminnan johtaminen perustuu pelastuslain 34 :n. Lisäksi otetaan huomioon toimintavalmiusohjeistuksen

11 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 11 (45) ( Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäinen turvallisuus, sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2012) periaatteet. Pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on saanut alkunsa tai jonka Suomen rajojen ulkopuolelta tuleva päästö ensimmäisenä saavuttaa, jollei toisin ole sovittu. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa (pelastuslaki 379/ ). Pelastustoiminnan johtajan toimivalta ulottuu pelastuslain antamin valtuuksin valtion ja kuntien viranomaisiin ja laitoksiin, uhanalaisille alueille, joille pelastustoimintaa on tarpeen ulottaa, sekä muihinkin palokuntiin ja yksityisiin kansalaisiin. Sisäasiainministeriö vastaa yhteistoiminnassa muiden keskushallinnon viranomaisten kanssa valtakunnallisella tasolla tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi sisäasianministeriön pelastusviranomaisella on oikeus antaa pelastustoimintaa koskevia käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan johtajasta ja hänen toimialueestaan (pelastuslaki 379/ ). Pelastustoiminnan johtaja huolehtii yhteydenpidosta voimalaitoksen valmiusorganisaatioon ja Säteilyturvakeskukseen sekä poliisiin Johtovastuun määräytyminen: Pelastustoiminnan johtamisesta säteilyonnettomuudessa vastaa Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusviranomainen. Lääkintätoimen johtamisesta kokonaisuutena vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin lääkintäkomentaja. Kuntien terveyskeskusten toiminnasta vastaa ko. terveyskeskuksen vastaava lääkäri. Ympäristöterveyden valvonnasta vastaa terveydensuojeluviranomainen. o Eurajoki ja Luvia kuuluvat Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, tehtävää hoitaa Porin kaupungin ympäristöviraston terveysvalvontayksikkö o Raumalla tehtävä kuuluu kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ympäristönvalvonnalle. Poliisilla on johtovastuu, mikäli tapahtuma on rikosperusteinen (ks. kohta 3.5)

12 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 12 (45) Johtovastuun siirtymisestä sovitaan lopettavan ja aloittavan johtajan kesken tilanteen sitä edellyttäessä. Johtovastuun siirrosta tulee viipymättä ilmoittaa kaikille toimintaan osallistuville organisaatioille ja tahoille. Satakunnan pelastuslaitos noudattaa pelastusjohtajan päätöstä pelastustoiminnan johtamisesta. Päätöksessä kuvataan pelastustoimen johtamisjärjestelyt Satakunnassa. LIITE 3.1 Pelastustoiminnan johtaminen pelastusjohtajan päätös PÄIVITETTÄVÄNÄ - KESKENERÄINEN 3.2 Pelastustoiminnan johtaminen ja johtoelimet Pelastustoiminnan johtaja Pelastustoimintaa johtaa tilanteen alkuvaiheessa Satakunnan pelastuslaitoksen Ala-Satakunnan päivystysalueen päivystävä palomestari (RSA P32), tai muu tehtävään hälytetty Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusviranomainen. Johtovastuu säilyy päivystävällä palomestarilla kunnes ylempi pelastusviranomainen ottaa johtovastuun. Johtovastuun siirto tapahtuu pelastustoiminnan johtaminen -päätöksen mukaisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen ylempiä pelastusviranomaisia ovat: - pelastusjohtaja - pelastuspäälliköt - aluepalopäälliköt Pelastustoiminnan johtoelimet Pelastuslaitos perustaa pelastustoiminnan johtajan käskystä tarpeen mukaan johtoelimiä tukemaan pelastustoiminnan johtamista ja pitämään yhteyttä muihin toimintaan osallistuviin organisaatioihin ja toimijoihin. Päivystävä palomestari perustaa tilanteen niin vaatiessa onnettomuusalueelle pelastuskomppanian tai pelastusyhtymän esikunnan (PelKE/PelYE). Ylempi pelastusviranomainen perustaa pelastustoiminnan johtokeskuksen (Pel-JoKe), jossa pelastustoiminnan johtajan apuna toimii esikunta, joka kootaan pelastuslaitoksen henkilöstöstä. Työrauha- ja turvallisuussyistä Pel-JoKe:n sijaintia ei yleensä julkisteta. Yleisö saa yhteyden pelastustoiminnan johtoon pelastuslaitoksen normaalien yhteyskäytäntöjen mukaisesti.

13 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 13 (45) Tarvittaessa tiedonvälitystä ja kysymyksiin vastaamista varten perustetaan palvelunumero, joko itse tai yhteistyössä muiden tarpeellisten tahojen kanssa tai sovitaan palvelun hoitamisesta keskushallinnon toimesta. Palvelunumero ilmoitetaan yleisölle palvelun käynnistyessä. Pel-JoKe:n toimii pelastustoiminnan johtaminen - pelastusjohtajan päätöksen mukaisesti. Organisaatio ja tehtävät kuvataan päätösasiakirjan liitteissä, jotka ovat tämän suunnitelman liitteen 3.1 yhteydessä. Toimenpideluettelot on esitetty suunnitelman liitteessä 3.4.2a. Erityisiä ohjeita annetaan johtamispäätöksen liitteissä. Pelastuslaitos ylläpitää tarvittavia tiloja ja viestiyhteyksiä ym. tarvittavia valmiuksia johtokeskustoiminnan käynnistämiseksi tarvittaessa viivytyksettä. Tiedot viestiyhteyksistä eivät ole julkisia. Viranomaisten välisen yhteistoiminnan tehostamiseksi pelastustoiminnan johtaja kutsuu tarvittaessa koolle pelastustoimen johtoryhmän, johon kuuluu toimintaan osallistuvien viranomaisten sekä kohteen edustajia ja asiantuntijoita. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on tehdä esityksiä oman toimialansa asioista pelastustoiminnan johtajan päätöksen tukemiseksi sekä johtaa omia toimialueitaan tai toimia yhteyshenkilönä päätöksen tekevän viranomaisen ja pelastustoimen johtajan välillä. Heidän tehtävänään on myös välittää Pel-JoKe:n ylläpitämää tilannekuvaa omille organisaatioilleen sekä saattaa oman toimialansa tilannekuva pelastustoiminnan johtajan tietoon. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii muu ylempi pelastusviranomainen virka-asema ja ikäjärjestyksen mukaisesti. Pel-JoKe:n johtoryhmän kokoonpano: - Pelastustoimi Satakunnan pelastuslaitoksen edustaja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen edustaja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja - Poliisitoimi Lounais-Suomen poliisilaitoksen edustaja - Terveystoimi Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri tai hänen nimeämänsä henkilö - Sosiaalitoimi

14 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 14 (45) Virka-aikana sosiaalitoimen asioita johdetaan kuntien johtokeskuksista Virka-ajan ulkopuolella: Satakunnan sosiaalipäivystyksen edustaja kutsutaan johtoryhmään - Terveydensuojelu Porin kaupungin ympäristöviraston terveydenvalvontayksikön edustaja - Tiedotustoiminta Pelastustoiminnan johtajan nimeämä tiedotuspäällikkö (pelastuslaitoksen päällystöviranhaltija) - Puolustusvoimat Puolustusvoimien yhteysupseeri - Länsi-Suomen merivartiosto Rajavartiolaitoksen yhteysupseeri - Liikennevirasto Liikenneviraston yhteyshenkilö - Asiantuntijat: Olkiluodon voimalaitoksen yhdyshenkilö Säteilyturvakeskuksen edustaja Johtoryhmään nimettyjen henkilöiden varahenkilöinä toimivat kullakin toimialalla ne henkilöt, jotka muutenkin toimivat ko. henkilön sijaisina. Toimialakohtaisista poikkeuksista päätetään ko. toimialalla. Johtoryhmän jäsenet ja heidän varahenkilönsä päivittävät yhteystietonsa Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukselle viipymättä tietojen muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa, vaikkei muutoksia olisikaan tullut. Liite 3.2.2a Pelastustoimen johtokeskuksen muistilista Liite 3.2.2b Pelastustoimen johtokeskuksen yhteyteystiedot TURVALUOKITELTU IV 3.3 Viranomaisten tehtävät pelastustoiminnassa Vakavassa laajaa aluetta koskevassa säteilyvaaratilanteessa tarvitaan toimia useimmilta hallinnon aloilta ja kaikilla hallintotasoilla. Toiminnassa on mukana myös yrityksiä ja järjestöjä.

15 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 15 (45) Säteilyvaaratilanteen aiheuttamia haittoja torjutaan tai vähennetään kunkin viranomaisen omilla toimilla yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Velvoite toimintaan ja siihen varautumiseen perustuu eri viranomaisten toimivaltuuksia määrittelevään lainsäädäntöön. Jokaisella viranomaisella tulee olla oma yksityiskohtainen operatiivisen toiminnan suunnitelmansa. Varautuminen laaja-alaiseen säteilyvaaratilanteeseen voidaan jakaa karkeasti varhaisvaiheen välittömien toimien ja jälkivaiheen toimien hallitsemiseen. Välittömissä toimissa päävastuu on pelastusviranomaisella. Jälkivaiheessa, siirryttäessä pelastustoiminnasta elinympäristön turvallisuuden varmentamiseen liittyviin toimiin, päävastuu on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla. Säteilyturvakeskus arvioi säteilyvaaratilanteen turvallisuusmerkitystä ja antaa suojelutoimia koskevia suosituksia toimivaltaisille viranomaisille. Kunnille suositusten perusteella tehdyt päätökset välittyvät ohjaavien hallinnonalojen kautta muun tuen ja ohjauksen yhteydessä. Eri hallinnonaloilla päätökset suojelutoimista tehdään hallinnon eri tasoilla. Esimerkiksi koko vaara-aluetta koskevista väestön suojaamistoimista päättää pelastustoiminnan johtaja. Joditablettien ottamisesta päätetään ministeriötasolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista toimista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Talousveden ja muun elinympäristön turvallisuuteen liittyviä toimia ohjaa ja tarvittaessa päätöksiä antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tai aluehallintovirastot sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Valtioneuvoston tasolla toimivaltainen ministeriö johtaa toimintaa ja tarpeen mukaan ministeriöiden yhteistoimintaa. Aluehallinnon tasolla aluehallintovirasto (AVI) kokoaa tarvittaessa alueensa tilannekuvan ja sovittaa yhteen alueellista toimintaa. Tehtäväjako, toimivaltuudet ja vastuu on määritelty sisäasiainministeriön johdolla kootussa oppaassa Säteilyvaaratilanteet toimijoiden vastuut ja tehtävät (SM:n julkaisuja 38/2012). Oppaan mukainen vastuu- ja tehtäväjako on esitetty liitteessä 3.3. LIITE 3.3 Toimijoiden vastuut ja tehtäväjako säteilyonnettomuustilanteen varalta 3.4 Johtovastuun vaihtuminen

16 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 16 (45) 3.5 Johtaminen voimalaitosalueella Säteilyonnettomuuteen liittyvä yleisjohtajan johtovastuu voi vaihtua kahdella perusteella: - Johtovastuussa olevan viranomaistahon ylempi toimivaltainen viranomaisporras ottaa johtovastuun itselleen tai siirtää sen toiselle saman tahon viranomaiselle. (Esim. sisäasiainministeriön pelastusosaston pelastusviranomainen voi ottaa johtovastuun itselleen tai määrätä sen muulle pelastusviranomaiselle.) - Onnettomuustilanteeseen liittyvä viranomaistoiminta tulee vaiheeseen, jossa säädösperustaisesti alkaa muun kuin yleisjohtajana sillä hetkellä toimivan viranomaisen johtovastuu. (Esim. rikosperustaisen tilanteen (ks. kohta 3.6) akuutti poliisitoiminta on päättynyt ja yleisjohto siirtyy pelastusviranomaiselle TAI säteilyonnettomuuden jälkivaiheessa pelastusviranomainen toteaa varsinaisen pelastustoiminnan päättyneeksi ja siirtää johtovastuun STM:n hallinnonalalle.) Johtovastuun vaihtumisesta on aina ilmoitettava selvästi kaikille toiminnassa mukana oleville tahoille. Kun vaihto on tapahtunut, siitä ilmoittaa välittömästi johtovastuun ottanut viranomainen. Johtovastuun vaihtuminen tulee kirjata tilanteenseurantajärjestelmiin ja toimintapäiväkirjoihin. Valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) mukaisesti ydinvoimalaitoksen toimiluvan haltijan on viipymättä käynnistettävä valmiussuunnitelman mukaiset toimet tilanteen hallitsemiseksi ja säteilyaltistuksen estämiseksi tai rajoittamiseksi. Ydinvoimalaitoksen valmiussuunnitelman mukainen valmiuspäällikkö käynnistää ja johtaa voimalaitoksen valmiusorganisaation toimintaa valmiustilanteessa. Luvanhaltijan on toimitettava pelastustoiminnan johtajalle, alueen pelastuslaitokselle ja Säteilyturvakeskukselle ajantasaista tilannekuvaa tapahtumasta sekä merkittävät ydinvoimalaitosta koskevat päätökset ja niiden perusteet valmiustilanteen aikana. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikkö antaa väestön suojelutoimenpiteitä koskevia suosituksia pelastustoiminnan johtajalle, kunnes Säteilyturvakeskus ottaa vastuun kyseisten suositusten antamisesta. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikön on huolehdittava siitä, että pelastustoiminnan johtajan avuksi asetetaan ydintekniikkaan ja säteilysuojeluun perehtynyttä henkilöstöä. Ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyvien asioiden johtaminen ydinvoimalaitoksella kuuluu voimalaitoksen valmiuspäällikölle (luvanhaltijalle). Voimalaitosalueella toimittaessa tulee huolehtia yhteistoiminnasta viranomaisten ja voimalaitoksen valmiusorganisaation kesken. Tämä hoidetaan edellä mainittujen pelastustoiminnan johtajan käyttöön asetettujen voimalaitoksen yhteyshenkilöiden kautta.

17 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 17 (45) 3.6 Poliisin johtovastuu rikosperusteissa tilanteessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tapahtuvissa rikosperusteisissa tilanteissa johtovastuu on poliisilla. Mikäli ei tiedetä onko kyseessä rikos, se viranomainen, joka on aloittanut toiminnan johtamisen (tai muu toimija, luvanhaltija) vastaa siitä niin kauan, kun on selvinnyt mille viranomaiselle johtovastuu kuuluu. Mikäli säteilyonnettomuus tai sen uhkatilanne alkaa poliisijohtoisena tapahtumana, hoidetaan pelastustoimintaa poliisin yleisjohdon alaisuudessa tässä suunnitelmassa kuvattujen pelastustoiminnan johtoelinten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Rikollisen toiminnan tai sen uhan liittyessä häiriötilanteeseen tai muuhun tilanteeseen, on johtovastuu poliisilla niin kauan kuin rikollisella toiminnalla vaarannetaan tai uhataan vaarantaa henkeä tai terveyttä tai aiheutetaan tai uhataan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Johtosuhteita voidaan vaihtaa vasta sen jälkeen kun on saatu varmuus siitä, että väkivallan käytön uhka on poistunut ja yleisjohtovastuun siirtämisestä tulee aina sopia erikseen. Viranomaisten on annettava poliisilain 872/ luvun 2 :n mukaan poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi sellaista tarpeellista virka-apua, jonka antamiseen asianomainen viranomainen on toimivaltainen. Pelastusviranomaisten kohdalla tämä tarkoittaa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin ryhtymistä ja yhteyshenkilön lähettämistä poliisin tilanne- tai kenttä sekä yleisjohtopaikkoihin. Satakunnan pelastuslaitos lähettää rikosperusteisessa tilanteessa poliisin tilanne- / kenttäjohtamispaikkaan ensisijaisesti päivystävän palomestarin. Poliisi yleisjohtopaikkaan pelastuslaitos lähettää ensisijaisesti ylemmän pelastusviranomaisen. Mikäli tilanne ydinvoimalaitoksella tai pelastustoimen muu tehtävätilanne niin vaatii, voidaan poliisin johtamispaikkoihin lähettää muukin pelastusviranomainen. Tilanne- / kenttäjohtopaikan kyseessä ollessa tästä päättää tehtävään ensisijaisesti hälytetty päivystävä palomestari ja yleisjohtopaikan kohdalla ylempi pelastusviranomainen. 4. TILANNEKUVA Tässä luvussa on kuvattu neljän keskeisen toimijan tilannekuvan sisältöä ja välittämistä. Laajemmin tilannekuvan ylläpito ja välittäminen eri hallinnonaloilla ja tasoilla on kuvattu ohjeessa Säteily-

18 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 18 (45) vaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät, Sisäasiainministeriön julkaisu 38/2012. Tilannekuvan ylläpitoon ja jakamiseen käytettävät järjestelmät säteilyonnettomuustilanteessa ovat toistaiseksi hajanaiset, eikä yhteistä, laajaa tilannekuvaa voida vielä luoda muuten kuin yhdistelemällä eri lähteistä (tilannekuvista) saatavissa olevia tietoja kunkin tahon omilla johtopaikoilla. Nykyisestä tilannekuvan muodostumisesta piirretty esitys on liitteenä 4. LIITE 4 Tilannekuva ja tilannekuvajärjestelmät 4.1 Olkiluodon voimalaitoksen tilannekuva Voimalaitoksen tilannekuva muodostetaan laitoksen valmiusorganisaation toimesta ja se koostuu kolmesta osasta: 1. Valmiuskeskuksen tilannekuvasta, johon kuuluu: - laitostiedot /-parametrit - valmiustilanneluokka ja sen muutokset - tärkeimmät päätökset - tärkeimmät tapahtumat laitoksella, laitosalueella ja ympäristössä - tilanne mahdollisten päästöjen osalta o arvio päästöreitistä o päästön arvioitu alkamisaika ja kesto sekä näihin vaikuttavat o tekijät o arvioitu päästömäärä (nuklidikohtaisesti, mikäli o mahdollista) ja päästön vaikutusalue o arvioidut ympäristön säteilyannokset - toimenpidesuositukset väestön suojaamiseksi (kunnes STUK ottaa suositusvastuun) - yhteydenpito STUK:n ja pelastustoiminnan johtoon - tukiryhmälle annetut tehtävät 2. Tukiryhmän tilannetaulu (luodaan tilannekuvan perusteella): - tärkeimmät tapahtumat - tärkeimmät päätökset - tärkeimpien parametrien kehitys ja - turvallisuusjärjestelmien käyttötila - päästöarviot - INES-luokitusarvio 3. Viranomaisille jaettava tilannekuva - yleisselvitykset / tilanneyhteenveto

19 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 19 (45) o laitostilannekuva o tärkeimmät päätökset o korjaustoiminnan eteneminen o työntekijöiden säteilysuojelu Viranomaisille jaetaan tilannekuvaa osana valmiuspäällikön tilannepäiväkirjaa. Säteilyturvakeskus saa lisäksi laitos- ja parametritietoja suoraan voimalaitoksen ohjausjärjestelmistä. Voimalaitoksen valmiusorganisaatio seuraa niin voimalaitoksen kuin kokonaistilanteen tilannekuvaa hyödyntäen mm. seuraavia järjestelmiä: voimalaitoksen tilannekirjaus, Finri, USVA ja oma media seuranta. Lisäksi toimiluvanhaltija (=voimayhtiö) ylläpitää tiedotuksellista tilannekuvaa sisäiseen käyttöön. Voimalaitoksen valmiustoimintaan liittyviä käsitteitä: Valmiusorganisaatio Valmiustilanteen aikaista toimintaa varten luvanhaltijalla on oltava johtamisjärjestelyt ja organisaatio. Valmiustilanteissa toimintaa toteuttavan henkilöstön tehtävät on määriteltävä etukäteen (VnA 716/ ). Valmiuspäällikkö Johtaa voimalaitoksen valmiusorganisaatiota. Voimalaitoksen asiantuntija On voimalaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka siirtyy valmiustilanteissa Pel-JoKe:en yhdyshenkilöksi pelastustoiminnan johtajan ja voimalaitoksen valmiusorganisaation välille. 4.2 Säteilyturvakeskuksen tilannekuva STUK muodostaa omaa tarvettaan varten tilannekuvan mm. saamistaan voimalaitoksen parametritiedoista, Ilmatieteen laitoksen säädatasta, leviämismalli ja annoslaskelmatiedoista sekä ulkoisen säteilynvalvontaverkon antamista tiedoista. Lisäksi tilannekuvaan liittyvää tietoa saadaan eri yhteyksien avulla voimalaitokselta ja toimintaan osallistuvilta viranomaisilta. STUK:n sisäinen tilannekuva sisältää: laitostilannetta koskevat tiedot ja STUKin arviot laitostilanteen hallinnasta ja kehittymisestä säteilytilannetta ja sen turvallisuusmerkitystä koskevat tiedot ja arviot

20 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 20 (45) tiedot STUKin antamista suojelutoimia koskevista suosituksista ja muista neuvoista tiedot kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille lähetetyistä tiedonannoista ja STUKin tiedottamisesta (Finri) tiedot siitä, mitä suojelutoimia toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet toteuttaa, milloin ja miten niistä on tiedotettu ja mikä on suojelutoimien toteutusaste, mikäli ne on ilmoitettu STUK:lle. STUK välittää tilannekuvaa yhteistyötahoille suojatuilla verkkosivuillaan (Finri), VIRVE -puheryhmässä, STUKin yhdyshenkilöiden välityksellä ja normaalein puhelinyhteyksin. Finrissä STUK välittää tietoa säteilytilanteesta, sen turvallisuusmerkityksestä ja suosituksia tilanteessa tarvittavista suojelutoimista. Finrissä on suomen- ja englanninkieliset sivut. Ruotsiksi julkaistava aineisto, esimerkiksi lehdistötiedotteet, tallennetaan suomenkielisille sivuille. VIRVE puheryhmää käytetään nopeaan suositusten välittämiseen pelastustoiminnan johtajalle sekä tilannekuvan yhtenäisyyden varmistamiseen STUKin, pelastustoiminnan johdon, voimalaitoksen ja poliisin kesken. Muihin suojelutoimista päättäviin tahoihin (esim. STM ja Evira) normaalit puhelinyhteydet varmistavat yhtenäistä tilannekuvaa. STUKin yhdyshenkilöt varmistavat tiedonvälitystä ja yhtenäistä tilannekuvaa PEL-JOKEssa ja sisäasiainministeriössä. STUKin tilannekuvaan liittyviä käsitteitä: Finri Finri (Finnish Emergency Response Information eli Säteilyturvakeskuksen tilannetiedot poikkeavista tapahtumista) on Säteilyturvakeskuksen suojattu verkkosivusto, jolla se säteilyvaaratilanteessa välittää tietoa yhteistyötahoille. USVA USVA (Ulkoisen Säteilyn VAlvonta) on STUKin hallinnoima säteilyvalvontaan osallistuvien viranomaisten käyttämä säteilymittaustietojen hallintajärjestelmä. VIRVE-puheryhmä VIRVE-puheryhmä viittaa viranomaisverkon tarkoitusta varten perustettuun puheryhmään, jota käytetään nopeaan tiedon välittämiseen ja tilannekuvan yhtenäisyyden varmistamiseen STUKin, pelastustoiminnan johdon ja voimalaitoksen kesken. SM:n johto ja poliisi kuuntelevat puheryhmän liikennettä. 4.3 Pelastustoimen tilannekuva

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN JULKINEN (Vain viranomaiskäyttöön tarkoitetut tiedot poistettu) JulkL (621/1999) 24 :n 7,8 ja 31 k ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA DOKUMENTTIHISTORIA Versio

Lisätiedot

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE Laajassa säteilyvaaratilanteessa on mukana monia eri tahoja ja toimijoita paikallis-, alueja valtakunnallisella tasolla. Toimijoiden

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta kehittyvät STM:n hallinnonalalla Yhteenveto verkoston suosituksista

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta kehittyvät STM:n hallinnonalalla Yhteenveto verkoston suosituksista Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta kehittyvät STM:n hallinnonalalla Yhteenveto verkoston suosituksista Jari Keinänen Verkosto Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta ja

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas. Sisäinen turvallisuus

Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas. Sisäinen turvallisuus Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 38/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen

Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT (kemia) Tupakka- ja ympäristöterveysosasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 4.5.2015 Heli Laasonen 1 Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT OHJE YVL C.5, versio 2, 15.3.2010 1 YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 JOHDANTO 2 SOVELTAMISALA 3 VAATIMUKSET VALMIUSJÄRJESTELYISTÄ 3.1 Valmiussuunnitelma ja sen laatiminen 3.2 Toiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA LIITE 2 1 (23) 25.5.2009 ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA LIITE 2: SIJAINTIPAIKAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 1 JOHDANTO... 2 2 SIJAINTIPAIKKAA JA SEN TURVALLISUUSPIIRTEITÄ

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta 15.11.2017 Kaupunginjohtaja Janne Laine 1 2 Savonlinna saaristoinen silta- ja lossiyhteyksiin perustuva kuntarakenne Varautumisen perusteet Kunnan varautumisen tarkoitus

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kriisivalmius

Terveydenhuollon kriisivalmius Terveydenhuollon kriisivalmius Markku Lehto 1.3.2005 2 Lähtökohdat valmistautumiseen Palvelut kykenevät vastaamaan nopeasti tavanomaisiin häiriötilanteisiin Yhteistyö viranomaisten välillä on vakiintunutta

Lisätiedot

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Kommentoija: Ilkka Eskelinen pvm: 12.1.2017 Organisaatio: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Kommentin numero Luku, sivun nro/ Yleinen kommentti/

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva terminä Tilannekuva herättää paljon ajatuksia Lukuisia tuotteita ja palveluita myydään

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille Sivu 1/7 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.2 19.6.2001 Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille 1 Johdanto 2 Valtakunnallinen säteilyvalvonta 2.1 Säteilyvalvonnan sisältö 2.2 Säteilyhälytykset 2.3

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset)

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset) Perustelumuistio 1 (7) VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN Teema 5: Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi Sisältö 2: Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, Varautuminen ympäristöterveyden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa - on todennäköistä, että epätodennäköinen tapahtuu - sattunut onnettomuus / tulipalo on epäonnistunut ehkäisytapahtuma 31.3.2014 Simo Tarvainen pelastusjohtaja

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojeluseminaari 30.5.2012 Yliopettaja Jussi Korhonen, Pelastusopisto www.pelastusopisto.fi Kunnan varautumisen ulottuvuuksia Normaalista poikkeavat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Valmiusjärjestelyjen vaatimukset 4 3.1 Valmiussuunnitelma ja sen laatiminen 4 3.2 Toiminnan suunnittelu valmiustilanteiden varalle

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio Varautuminen ja valmius 2020 ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio 15.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 15.11.2017 2 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET Alueellinen 24h-päivystysharjoitus 17.6.-18.6.2017 Sisällys: Esittely Aikataulut Alueet Potilaat Turvallisuus Toimintaohjeet Harjoitusryhmille Maalirymille Yhteystiedot 3

Lisätiedot