LUONNOSVERSIO ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA"

Transkriptio

1 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio Pvm Tekijä Kommentit Hyväksyjä 1.0 HK Käsitelty Olkiluodon UT-ryhmässä RA05 Kehityksen väliversio RA05 Päivitetty versio kommentoitavaksi RA05 Käsitelty Olkiluodon UT-ryhmässä RA05 Käsitelty OLKI-SVP-ryhmässä RA05 Päivitysversio lausunnolle RA05 OLKI 11 harjoituksen käyttöversio RA05 STUK:n kommentit ja säteilytilanneohje huomioitu RA05 Uusi versio edellisestä RA05 Yhdenmukaistettu formaatti/päivitys kommentoitavaksi, esillä OLKI-SVPryhmässä RA05 Kommenttien huomioiminen RA05 Editointi, sisällysluettelo

2 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 2 (45) JAKELU 1 Arkistokappale 2 Esittelykappale (ei sisällä luottamuksellisia tietoja eikä liitteitä) Satakunnan pelastuslaitos, Rauman toimialue (Rauman toimisto) 3 Satakunnan pelastuslaitos, pelastusjohtaja 4 Satakunnan pelastuslaitos, johtokeskus (RSA-Pel-JoKe) 5 Rauman johtokeskus (Rauman TA:n PkE) 6 Ala-Satakunnan pelastusviranomaispäivystäjä 7 Porin päivystysalueen pelastusviranomaispäivystäjä 8 Sisäasiainministeriö, pelastusosasto 9 Säteilyturvakeskus 10 Teollisuuden Voima Oyj 11 Lounais-Suomen poliisilaitos 12 Eurajoen kunta 13 Luvian kunta 14 Rauman kaupunki 15 Sosiaali- ja terveysministeriö 16 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 17 Satakunnan sairaanhoitopiiri 18 Maa- ja metsätalousministeriö 19 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 20 Liikenne- ja viestintäministeriö 21 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 22 Liikennevirasto 23 Ilmatieteen laitos 24 Läntisen maanpuolustusalueen esikunta 25 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26 Satakunnan elinkeino, ympäristö ja liikennekeskus 27 Varsinais-Suomen elinkeino, ympäristö ja liikennekeskus 28 Porin hätäkeskus 29 Länsi-Suomen merivartioston esikunta 30 Oy Yleisradio Ab, YLE-turvallisuusyksikkö Kukin suunnitelmakappaleen haltija vastaa asiakirjaturvallisuudesta omassa piirissään ja jakelee asiakirjaa tarvittavassa laajuudessa yksiköilleen, osastoilleen, virastoilleen tms. Tulevaisuudessa suunnitelma-asiakirjan jakelu suoritetaan suojattujen extranetsivujen kautta, jossa suunnitelman perusosa on aina käyttäjätunnustenhaltijoiden saatavilla ja jossa on linkki turvaluokiteltujen osien tilaamiseksi.

3 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 3 (45) SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. ASIAKIRJAN JULKISUUS 1. JOHDANTO 1.1 Olkiluodon voimalaitoksen perustiedot 1.2 Perusteet 1.3 Suojavyöhyke ja varautumisalue 2. ILMOITUKSET JA HÄLYTTÄMINEN 2.1 Valmiustilanteet ja niiden edellyttämät toimet 2.2 Hätäilmoitus ja hälytykset 3. JOHTAMINEN 3.1 Johtamisen perusteet 3.2 Pelastustoiminnan johtaminen ja johtoelimet Pelastustoiminnan johtaja Pelastustoiminnan johtoelimet 3.3 Viranomaisten tehtävät pelastustoiminnassa 3.4 Johtaminen voimalaitosalueella 3.5 Poliisin johtovastuu rikosperusteissa tilanteessa 4 TILANNEKUVA 4.1 Olkiluodon voimalaitoksen tilannekuva 4.2 Säteilyturvakeskuksen tilannekuva 4.3 Pelastustoimen tilannekuva 4.4 Poliisin tilannekuva 5 SÄTEILYNVALVONTA 5.1. Yleistä 5.2. Tehtäväjako Olkiluodon voimalaitoksen mittaustoiminta Pelastuslaitoksen säteilynmittaustoiminta Säteilyturvakeskuksen säteilymittaustoiminta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen säteilymittaustoiminta 6. VIESTINTÄ 6.1 Ennalta annettavat tiedot 6.2 Viestintävastuu moniviranomaistehtävässä 6.3 Viestintä vaaratilanteessa Vaaratiedote Vaaratiedotteen välittäminen Yleinen vaaramerkki väestönhälyttimillä 6.4 Pelastustoiminnan johtajan tiedotustoiminta Pelastustoiminnan johtokeskuksen tiedotusyksikkö Tiedotustilaisuudet Väestön suora neuvonta 7 SUOJELUTOIMENPITEET 7.1 Välittömät toimenpiteet Olkiluodon voimalaitoksen varautumisalueella Välittömiä toimenpiteitä ydinvoimalaitoksen varautumisalueella

4 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 4 (45) 7.2 Suojelutoimet säteilyonnettomuuden varhaisvaiheessa Suojelutoimet säteilyonnettomuuden varhaisvaiheessa Lievennetty sisälle suojautuminen Joditablettien ottaminen Joditablettien saatavuus Alueen evakuoiminen Kulkurajoitukset Työntekijöiden suojelu varhaisvaiheessa 7.3 Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden tuotantoa koskevat toimenpiteet Elintarvikkeiden alkutuotannon, raaka-aineen ja tuotantolaitosten suojaaminen Elintarvikkeiden alkutuotannon suojaaminen Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden suojaaminen Tuotantolaitoksia koskevat toimenpiteet Elintarvikkeiden ja kaupan rajoitukset 8 HARJOITUKSET JA VÄESTÖN KUULEMINEN 8.1 Koulutuksen tavoitteet 8.2 Harjoitus- ja koulutussuunnitelma 8.2 Suunnitelman ylläpito 8.3 Väestön kuuleminen LIITTEET: HUOM! Liitteet on numeroitu sen suunnitelmakohdan mukaan, johon ne liittyvät, ei juoksevasti. Liite 1.2 Ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut käytetyt lähteet. Liite 1.3a Suojavyöhykekartta Liite 1.3b Suojavyöhykkeen ja varautumisalueen kartta, sektorit Liite 1.3c Lounais-Suomen kartta etäisyysrenkain. Liite 2.2a Hälytyskaavio säteilyonnettomuuden varalta Liite 2.2b Satakunnan pelastuslaitoksen hälytysohje Porin hätäkeskukselle Olkiluodon voimalaitokseen liittyvässä säteilyvaaratilanteessa (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2c Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen hälytysohje Olkiluodon voimalaitoseen liittyvänä säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) LIITE 3.1 Pelastustoiminnan johtaminen pelastusjohtajan päätös Liite 3.2.2a Pelastustoimen johtokeskuksen muistilista Liite 3.2.2b Pelastustoimen johtokeskuksen yhteydet ja varustus (turvaluokiteltu III) LIITE 3.3 Toimijoiden vastuut ja tehtäväjako säteilyonnettomuustilanteen varalta LIITE 4 Tilannekuva ja tilannekuvajärjestelmät LIITE 5.1 Säteilynvalvontaohje säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) Liite 6 SMa 774/2011 tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa Liite 6.1a Toimintaohje säteilyvaaran varalle - suomi (julkinen tiedote helmikuu 2014). Liite 6.1b Toimintaohje säteilyvaaran varalle - englanti (julkinen tiedote helmikuu 2014) Liite 6.2.1a Vaaratiedotelomake Liite 6.2.1b Tiedotemalleja (turvaluokiteltu IV) Liite 6.2.1c Vaaratiedoteopas (SM julkaisu 1/2013) Liite Pelastustoiminnan johtokeskuksen tiedotusyksikön toimintaohje (Pelastusjohtajan johtamispäätöksen liite) Liite Satakunnan kiinteät väestönhälyttimet (kartta) Liite 7a Säteilyturvakeskuksen ohje (VAL 1) Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa

5 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 5 (45) Liite 7b Säteilyturvakeskuksen ohje (VAL 2) Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheissa Liite Hyvä tietää joditableteista (STUK:n artikkeli) Liite 8.1 Koulutussuunnitelma ASIAKIRJAN JULKISUUS Tämän asiakirjan ja sen liitteiden osalta on voimassa, mitä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621 määrää. Lain tässä sovellettava osa koskee nimenomaisesti valtion viranomaisen asiakirjoja. Vaikka tämä asiakirja on kunnallisen viranomaisen laatima, se sisältää valtionviranomaisen ja muiden tahojen luottamuksellista tietoa, siksi lakia sovelletaan tähän asiakirjaan. Turvallisuusluokitus: (Lähde: Määräys tietoaineistojen turvallisuusluokittelusta ja salassa pidettävien tietoaineistojen käsittelystä sisäasiainhallinnossa. Versio 1.0. Helsinki: Sisäministeriön hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjausryhmä, 2006., ks Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta VAHTI 2/2010) Tämä asiakirjan liitteet sisältävät seuraavasti luokiteltuja tietoja: III turvallisuusluokan tietoaineisto (Luottamuksellinen) sisältää salassa pidettävää tietoa, jonka paljastuminen vaarantaisi viranomaisten toimintaedellytyksiä, liike- tai ammattisalaisuuksia tai henkilötiedon suojaa. IV turvallisuusluokka tietoaineisto (viranomaiskäyttö tai käyttö rajoitettu). Turvallisuusluokkaan IV kirjattavalle tietoaineistolle on tyypillistä laaja käsittelytarve, korkea käytettävyys, soveltuvuus päivittäiseen työskentelyyn ja tiedon paljastumisen aiheuttama vähäinen vahinko salassa pidon perusteena olevalle asialle. Turvallisuusluokkaan IV luokitellun tietoaineiston käsittelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin turvallisuusluokan III tietoaineiston osalta. Tämä asiakirjan liitteet on merkittävä yllä olevan mukaisesti. Merkinnät ja luokitus käyvät ilmi myös sisällysluettelosta. Asiakirjaa ja sen liitteitä saadaan jaella vain niille viranomais- ja yhteistyötahoille, jotka osallistuvat tämän suunnitelman tarkoittamaan pelastustoimintaan, siihen liittyvään koulutukseen tai toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan. Mahdolliset jakelun laajennukset päättää ja suorittaa Satakunnan pelastuslaitos. Asiakirjan vastaanottanut ja sitä hallussaan pitävä taho on vastuussa turvaluokituksen mukaisesti asiakirjan hallinnasta niin, että tiedon välittyminen asiattomille tahoille voidaan estää.

6 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 6 (45) Henkilöille, jotka eri viranomaisorganisaatioissa käsittelevät tätä asiakirjaa, sen osia tai liitteitä tulee antaa tieto asian luottamuksellisesta luonteesta. 1 JOHDANTO 1.1 Olkiluodon voimalaitoksen perustiedot Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueella Eurajoen Olkiluodossa sijaitsee ydinvoimalaitos. Voimalaitokseen kuuluu kaksi toiminnassa olevaa kiehutusvesireaktorityyppistä ydinvoimalaitosyksikköä OL1 ja OL2. Laitosalueella sijaitsee myös muita ydinlaitoksia: käytetyn ydinpolttoaineen varasto (KPA), maanalainen voimalaitosjätteen varasto (VLJ) sekä keski ja matala-aktiivisten jätteiden varastot (KAJ ja MAJ). Lisäksi alueella on erilaisia varasto-, työpaja- ja toimistotiloja. Voimalaitosta operoi toimiluvanhaltija, Teollisuuden Voima Oyj. Kohteen osoite: Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto EURAJOKI Henkilömäärä voimalaitoksella on yleensä n riippuen vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä. Vuosihuoltojen aikana loppukeväällä/alkukesällä alueella voi olla lisäksi n henkilöä. Valmistumisvuosi OL1 1979, OL Nettotuotto n. 840 MWe/laitos Olkiluotoon rakennetaan painevesityyppistä OL3-voimalaitosta OL1- ja OL2-laitosten välittömään läheisyyteen. Työmaan henkilömäärä vaihtelee työvaiheen, viikonpäivän ja vuorokauden ajan mukaan n Rakennustöiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2017aikana. 1.2 Perusteet Tällä asiakirjalla täytettävä suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslain (379/2011) 48 :n 1) kohdan ja säteilylain (592/1991) 67 :n 2 momentin määräyksiin sekä sisäasiainministeriön asetukseen (406/2011) erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta ja asetukseen (774/2011) tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa. Suunnitelmassa käytetty nimikkeistö ja terminologia perustuu voimassa oleviin säädöksiin sekä muihin pelastustoimessa yleisessä käytössä oleviin käsitteisiin ja nimikkeisiin. Pelastustoimen johtoelimistä on käytetty pelastustoimen

7 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 7 (45) kumppanuusverkoston 2013 hyväksymän käsitteistön mukaisia nimikkeitä. Tämä suunnitelma on pelastustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen johtamissuunnitelma, jota sovelletaan sellaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa tarvetta suojelutoimin voimalaitosalueella tai sen ulkopuolella. Ulkoinen pelastussuunnitelma koskee väestön suojaamiseksi tarvittavia välittömiä toimenpiteitä ja muita kiireellisiä suojelutoimia. Suunnitelmaa voidaan soveltaa muussakin laajaalaisessa säteilyonnettomuudessa. Ydinvoimalaitosonnettomuus saattaa edellyttää terveysolojen, ympäristön ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaa ja muita sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää säteilyn haittavaikutuksia. Näiden toimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta vastaavat asianomaiset viranomaiset, jotka suunnittelevat nämä toimet ja varautuvat niihin ennakolta sekä käynnistävät tarvittavat suojelutoimenpiteet samanaikaisesti pelastustoimenpiteiden kanssa. Tämän ulkoisen pelastussuunnitelman perusteella varautumisalueella olevat kunnat varautuvat tämän suunnitelman tarkoittamiin suojaamistoimiin ja kunnan muiden toimintojen jatkamiseen säteilyvaaratilanteessa. Varautumisalueen laajuus on esitetty jäljempänä kohdassa 1.3. Pelastustoimintaan liittyviä toimintoja kunnan alueella toteutetaan pelastustoiminnan johtajan määräysten mukaisesti käyttäen hyväksi kuntien häiriötilannesuunnitelmia ja poikkeusolojen suunnitelmia. Varautumisalueen kunnilla (Eurajoki, Luvia ja Rauma) on erityinen velvoite säteilyonnettomuuteen varautumiseen. Satakunnan pelastuslaitos, Porin hätäkeskus, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, muut aluehallintoviranomaiset ja keskushallintoviranomaiset suunnittelevat oman toimintansa säteilyonnettomuudessa. Satakunnan pelastuslaitoksen tulee saada tiedot keskus- ja aluehallintoviranomaisten suunnitelmista. Tämä ulkoinen pelastussuunnitelma sisältää kuvauksen toimintaorganisaatiosta, ilmoituksista, hälyttämisestä ja johtamisesta sekä suojelutoimista. Pelastussuunnitelmaa on kuitenkin pidettävä vain yleisenä johtamissuunnitelmana ja kussakin onnettomuustilanteessa tarvittavat toimenpiteet on harkittava tilanteen mukaan.

8 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 8 (45) 1.3 Suojavyöhyke ja varautumisalue Säteilyonnettomuuteen varautuville tahoille tämä suunnitelma on osa pelastustoimelle kuuluvaa eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamistehtävää. Kukin toimiala ottaa tässä suunnitelmassa esitetyt asiat huomioon omien suunnitelmiensa valmistelussa. Varautumisalueen kunnat tarkistavat varautumissuunnitelmansa yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnassa käytetyt ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut lähteet on kerrottu liitteessä 1.2. Internetistä saatavilla olevien asiakirjojen linkit ovat mukana luettelossa. Liite 1.2 Ohjeet, viranomaisasiakirjat ja muut lähteet (luettelo). Tämä suunnitelma koskee pelastustoimintaa ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttaman säteilyvaaran varalta ensisijaisesti valtioneuvoston asetuksen 716/ :n tarkoittamalla suojavyöhykkeellä (n. 5 km voimalaitokselta) ja varautumisalueella (n. 20 km voimalaitoksesta), johon kuuluu: - Eurajoen ja Luvian kunnat - Rauman kaupunki lukuun ottamatta entisten Lapin ja Kodisjoen kuntien alueita kuitenkin entisen Lapin kunnan Murtamon kylä kuuluu varautumisalueeseen liitekartan mukaisesti. Liitteenä 1.3a on suojavyöhykkeen kartta ja liitteenä 1.3b varautumisalueen kartta. Varautumisalueen ulkopuolella toimitaan pelastustoiminnan johtajan päätösten ja muiden tilanteessa vaadittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi yleisten pelastussuunnitelmien mukaisesti. Varautumisaluetta käsitellään tarvittaessa kunta- tai kyläkohtaisesti. Kuntien ja kylien rajat asukaslukutietoineen ovat evakuointisuunnitelmassa. LIITE 1.3a Suojavyöhykekartta LIITE 1.3b Suojavyöhykkeen ja varautumisalueen kartta, sektorit LIITE 1.3c Lounais-Suomen kartta 2 ILMOITUKSET JA HÄLYTTÄMINEN 2.1 Valmiustilanteet ja niiden edellyttämät toimet

9 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 9 (45) Valmiustilanteet on jaettu tilanteen vakavuutta ja hallittavuutta kuvaaviin luokkiin valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä 716/ :n mukaan seuraavasti: Varautumistilanne: ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Laitoshätätilanne: ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä merkittävästi. Yleishätätilanne: on olemassa vaara sellaisista radioaktiivisten aineiden päästöistä, jotka saattavat edellyttää suojelutoimenpiteitä ydinvoimalaitoksen ympäristössä. Voimalaitoksen valmiuspäällikön tulee antaa ennuste päästön ajankohdasta ja voimakkuudesta sekä suositukset suojelutoimista niin pian kuin mahdollista. Säteilyturvakeskus ottaa vastuun suojelutoimia koskevien suositusten antamisesta heti kun sillä on riittävät tiedot tilanteesta ja riittävä valmius suositusten antamiseen. Viranomaisten tulee nostaa omaa valmiuttaan suojelutoimenpiteiden toteuttamiseen viimeistään silloin, kun ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio ilmoittaa laitoksen olevan laitoshätätilanteessa. Viimeistään yleishätätilanteen tultua voimaan pelastustoiminnan johtaja määrää voimalaitosalueen ja 5 km:n suojavyöhykkeen evakuoinnista, jollei päästöennusteesta erityisesti muuta johdu (sisälle suojautuminen). Mikäli on perusteltu syy epäillä, että reaktori voi vaurioitua nopeasti tai että sitä yritetään vaurioittaa tahallisesti, suojavyöhykkeen välitön evakuointi tulee käynnistää riippumatta siitä, mikä on sen hetkinen laitoksen valmiustilanteen luokitus. Samanaikaisesti suojavyöhykkeen evakuoinnin kanssa on tarpeen käynnistää väestön sisälle suojautuminen sillä suunnalla suojavyöhykkeen ulkopuolista varautumisaluetta, jonne mahdollinen päästö sen tapahduttua kulkeutuisi. Sisälle suojautumisen yhteydessä olisi tarpeen ottaa myös jodiannos. Jodin käytöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö (ks. kohta 7.2.3). Mikäli jodiannoksia ei ole heti saatavilla, niitä ei pidä lähteä hakemaan, jottei altistuttaisi radioaktiivisuudelle. Satakunnan pelastuslaitoksen johdon tulee arvioida pelastustoimen organisaatiolta vaadittava valmius, aina kun se saa tiedon voimalaitoksen siirtymisestä johonkin valmiustilaluokkaan. Pelastuslaitos nostaa toimintavalmiuttaan tämän suunnitelman mukai-

10 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 10 (45) 2.2 Hätäilmoitus ja hälytykset sesti ja lisäksi arvionsa perusteella muutakin valmiuttaan (mm. tiedotustoiminta). Voimalaitoksen valmiusorganisaatio tekee valmiussuunnitelman mukaisesti hätäilmoituksen Porin hätäkeskukselle ja Säteilyturvakeskukselle tilanteista, joista voi aiheutua säteilyvaaraa ympäristön väestölle. Hätäilmoituksen tulee sisältää valmiustilanteen luokka. Porin hätäkeskus ottaa vastaan voimalaitoksen tekemän hätäilmoituksen valmiustilanteesta ja varmentaa sen oikeellisuuden pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Mahdollista akuuttia onnettomuutta (esim. tulipalo) koskevan hätäilmoituksen oikeellisuutta ei varmenneta, vaan tilanteen mukaiset hälytykset suoritetaan välittömästi hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa varmennus tehdään näiden hälytysten jälkeen. Mikäli tämän suunnitelman tarkoittama tilanne alkaa sellaisen onnettomuus- tai muun vaaratilanteen yhteydessä, joka edellyttää välitöntä pelastusorganisaation toimintaa kohteessa, tekee voimayhtiö tai muu kohteessa oleva viipymättä hätäilmoituksen hätäkeskukseen, joka hälyttää onnettomuuden tai vaaratilanteen vaatiman vasteen viipymättä. Liite 2.2a Hälytyskaavio säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2b Satakunnan pelastuslaitoksen hälytysohje Porin hätäkeskukselle Olkiluodon voimalaitokseen liittyvässä säteilyvaaratilanteessa (turvaluokiteltu IV) Liite 2.2c Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen hälytysohje Olkiluodon voimalaitoseen liittyvänä säteilyonnettomuuden varalta (turvaluokiteltu IV) 3 JOHTAMINEN 3.1 Johtamisen perusteet Pelastustoiminnan johtaminen perustuu pelastuslain 34 :n. Lisäksi otetaan huomioon toimintavalmiusohjeistuksen

11 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 11 (45) ( Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäinen turvallisuus, sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2012) periaatteet. Pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on saanut alkunsa tai jonka Suomen rajojen ulkopuolelta tuleva päästö ensimmäisenä saavuttaa, jollei toisin ole sovittu. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa (pelastuslaki 379/ ). Pelastustoiminnan johtajan toimivalta ulottuu pelastuslain antamin valtuuksin valtion ja kuntien viranomaisiin ja laitoksiin, uhanalaisille alueille, joille pelastustoimintaa on tarpeen ulottaa, sekä muihinkin palokuntiin ja yksityisiin kansalaisiin. Sisäasiainministeriö vastaa yhteistoiminnassa muiden keskushallinnon viranomaisten kanssa valtakunnallisella tasolla tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi sisäasianministeriön pelastusviranomaisella on oikeus antaa pelastustoimintaa koskevia käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan johtajasta ja hänen toimialueestaan (pelastuslaki 379/ ). Pelastustoiminnan johtaja huolehtii yhteydenpidosta voimalaitoksen valmiusorganisaatioon ja Säteilyturvakeskukseen sekä poliisiin Johtovastuun määräytyminen: Pelastustoiminnan johtamisesta säteilyonnettomuudessa vastaa Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusviranomainen. Lääkintätoimen johtamisesta kokonaisuutena vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin lääkintäkomentaja. Kuntien terveyskeskusten toiminnasta vastaa ko. terveyskeskuksen vastaava lääkäri. Ympäristöterveyden valvonnasta vastaa terveydensuojeluviranomainen. o Eurajoki ja Luvia kuuluvat Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, tehtävää hoitaa Porin kaupungin ympäristöviraston terveysvalvontayksikkö o Raumalla tehtävä kuuluu kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ympäristönvalvonnalle. Poliisilla on johtovastuu, mikäli tapahtuma on rikosperusteinen (ks. kohta 3.5)

12 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 12 (45) Johtovastuun siirtymisestä sovitaan lopettavan ja aloittavan johtajan kesken tilanteen sitä edellyttäessä. Johtovastuun siirrosta tulee viipymättä ilmoittaa kaikille toimintaan osallistuville organisaatioille ja tahoille. Satakunnan pelastuslaitos noudattaa pelastusjohtajan päätöstä pelastustoiminnan johtamisesta. Päätöksessä kuvataan pelastustoimen johtamisjärjestelyt Satakunnassa. LIITE 3.1 Pelastustoiminnan johtaminen pelastusjohtajan päätös PÄIVITETTÄVÄNÄ - KESKENERÄINEN 3.2 Pelastustoiminnan johtaminen ja johtoelimet Pelastustoiminnan johtaja Pelastustoimintaa johtaa tilanteen alkuvaiheessa Satakunnan pelastuslaitoksen Ala-Satakunnan päivystysalueen päivystävä palomestari (RSA P32), tai muu tehtävään hälytetty Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusviranomainen. Johtovastuu säilyy päivystävällä palomestarilla kunnes ylempi pelastusviranomainen ottaa johtovastuun. Johtovastuun siirto tapahtuu pelastustoiminnan johtaminen -päätöksen mukaisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen ylempiä pelastusviranomaisia ovat: - pelastusjohtaja - pelastuspäälliköt - aluepalopäälliköt Pelastustoiminnan johtoelimet Pelastuslaitos perustaa pelastustoiminnan johtajan käskystä tarpeen mukaan johtoelimiä tukemaan pelastustoiminnan johtamista ja pitämään yhteyttä muihin toimintaan osallistuviin organisaatioihin ja toimijoihin. Päivystävä palomestari perustaa tilanteen niin vaatiessa onnettomuusalueelle pelastuskomppanian tai pelastusyhtymän esikunnan (PelKE/PelYE). Ylempi pelastusviranomainen perustaa pelastustoiminnan johtokeskuksen (Pel-JoKe), jossa pelastustoiminnan johtajan apuna toimii esikunta, joka kootaan pelastuslaitoksen henkilöstöstä. Työrauha- ja turvallisuussyistä Pel-JoKe:n sijaintia ei yleensä julkisteta. Yleisö saa yhteyden pelastustoiminnan johtoon pelastuslaitoksen normaalien yhteyskäytäntöjen mukaisesti.

13 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 13 (45) Tarvittaessa tiedonvälitystä ja kysymyksiin vastaamista varten perustetaan palvelunumero, joko itse tai yhteistyössä muiden tarpeellisten tahojen kanssa tai sovitaan palvelun hoitamisesta keskushallinnon toimesta. Palvelunumero ilmoitetaan yleisölle palvelun käynnistyessä. Pel-JoKe:n toimii pelastustoiminnan johtaminen - pelastusjohtajan päätöksen mukaisesti. Organisaatio ja tehtävät kuvataan päätösasiakirjan liitteissä, jotka ovat tämän suunnitelman liitteen 3.1 yhteydessä. Toimenpideluettelot on esitetty suunnitelman liitteessä 3.4.2a. Erityisiä ohjeita annetaan johtamispäätöksen liitteissä. Pelastuslaitos ylläpitää tarvittavia tiloja ja viestiyhteyksiä ym. tarvittavia valmiuksia johtokeskustoiminnan käynnistämiseksi tarvittaessa viivytyksettä. Tiedot viestiyhteyksistä eivät ole julkisia. Viranomaisten välisen yhteistoiminnan tehostamiseksi pelastustoiminnan johtaja kutsuu tarvittaessa koolle pelastustoimen johtoryhmän, johon kuuluu toimintaan osallistuvien viranomaisten sekä kohteen edustajia ja asiantuntijoita. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on tehdä esityksiä oman toimialansa asioista pelastustoiminnan johtajan päätöksen tukemiseksi sekä johtaa omia toimialueitaan tai toimia yhteyshenkilönä päätöksen tekevän viranomaisen ja pelastustoimen johtajan välillä. Heidän tehtävänään on myös välittää Pel-JoKe:n ylläpitämää tilannekuvaa omille organisaatioilleen sekä saattaa oman toimialansa tilannekuva pelastustoiminnan johtajan tietoon. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii muu ylempi pelastusviranomainen virka-asema ja ikäjärjestyksen mukaisesti. Pel-JoKe:n johtoryhmän kokoonpano: - Pelastustoimi Satakunnan pelastuslaitoksen edustaja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen edustaja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja - Poliisitoimi Lounais-Suomen poliisilaitoksen edustaja - Terveystoimi Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri tai hänen nimeämänsä henkilö - Sosiaalitoimi

14 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 14 (45) Virka-aikana sosiaalitoimen asioita johdetaan kuntien johtokeskuksista Virka-ajan ulkopuolella: Satakunnan sosiaalipäivystyksen edustaja kutsutaan johtoryhmään - Terveydensuojelu Porin kaupungin ympäristöviraston terveydenvalvontayksikön edustaja - Tiedotustoiminta Pelastustoiminnan johtajan nimeämä tiedotuspäällikkö (pelastuslaitoksen päällystöviranhaltija) - Puolustusvoimat Puolustusvoimien yhteysupseeri - Länsi-Suomen merivartiosto Rajavartiolaitoksen yhteysupseeri - Liikennevirasto Liikenneviraston yhteyshenkilö - Asiantuntijat: Olkiluodon voimalaitoksen yhdyshenkilö Säteilyturvakeskuksen edustaja Johtoryhmään nimettyjen henkilöiden varahenkilöinä toimivat kullakin toimialalla ne henkilöt, jotka muutenkin toimivat ko. henkilön sijaisina. Toimialakohtaisista poikkeuksista päätetään ko. toimialalla. Johtoryhmän jäsenet ja heidän varahenkilönsä päivittävät yhteystietonsa Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukselle viipymättä tietojen muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa, vaikkei muutoksia olisikaan tullut. Liite 3.2.2a Pelastustoimen johtokeskuksen muistilista Liite 3.2.2b Pelastustoimen johtokeskuksen yhteyteystiedot TURVALUOKITELTU IV 3.3 Viranomaisten tehtävät pelastustoiminnassa Vakavassa laajaa aluetta koskevassa säteilyvaaratilanteessa tarvitaan toimia useimmilta hallinnon aloilta ja kaikilla hallintotasoilla. Toiminnassa on mukana myös yrityksiä ja järjestöjä.

15 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 15 (45) Säteilyvaaratilanteen aiheuttamia haittoja torjutaan tai vähennetään kunkin viranomaisen omilla toimilla yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Velvoite toimintaan ja siihen varautumiseen perustuu eri viranomaisten toimivaltuuksia määrittelevään lainsäädäntöön. Jokaisella viranomaisella tulee olla oma yksityiskohtainen operatiivisen toiminnan suunnitelmansa. Varautuminen laaja-alaiseen säteilyvaaratilanteeseen voidaan jakaa karkeasti varhaisvaiheen välittömien toimien ja jälkivaiheen toimien hallitsemiseen. Välittömissä toimissa päävastuu on pelastusviranomaisella. Jälkivaiheessa, siirryttäessä pelastustoiminnasta elinympäristön turvallisuuden varmentamiseen liittyviin toimiin, päävastuu on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla. Säteilyturvakeskus arvioi säteilyvaaratilanteen turvallisuusmerkitystä ja antaa suojelutoimia koskevia suosituksia toimivaltaisille viranomaisille. Kunnille suositusten perusteella tehdyt päätökset välittyvät ohjaavien hallinnonalojen kautta muun tuen ja ohjauksen yhteydessä. Eri hallinnonaloilla päätökset suojelutoimista tehdään hallinnon eri tasoilla. Esimerkiksi koko vaara-aluetta koskevista väestön suojaamistoimista päättää pelastustoiminnan johtaja. Joditablettien ottamisesta päätetään ministeriötasolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista toimista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Talousveden ja muun elinympäristön turvallisuuteen liittyviä toimia ohjaa ja tarvittaessa päätöksiä antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tai aluehallintovirastot sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Valtioneuvoston tasolla toimivaltainen ministeriö johtaa toimintaa ja tarpeen mukaan ministeriöiden yhteistoimintaa. Aluehallinnon tasolla aluehallintovirasto (AVI) kokoaa tarvittaessa alueensa tilannekuvan ja sovittaa yhteen alueellista toimintaa. Tehtäväjako, toimivaltuudet ja vastuu on määritelty sisäasiainministeriön johdolla kootussa oppaassa Säteilyvaaratilanteet toimijoiden vastuut ja tehtävät (SM:n julkaisuja 38/2012). Oppaan mukainen vastuu- ja tehtäväjako on esitetty liitteessä 3.3. LIITE 3.3 Toimijoiden vastuut ja tehtäväjako säteilyonnettomuustilanteen varalta 3.4 Johtovastuun vaihtuminen

16 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 16 (45) 3.5 Johtaminen voimalaitosalueella Säteilyonnettomuuteen liittyvä yleisjohtajan johtovastuu voi vaihtua kahdella perusteella: - Johtovastuussa olevan viranomaistahon ylempi toimivaltainen viranomaisporras ottaa johtovastuun itselleen tai siirtää sen toiselle saman tahon viranomaiselle. (Esim. sisäasiainministeriön pelastusosaston pelastusviranomainen voi ottaa johtovastuun itselleen tai määrätä sen muulle pelastusviranomaiselle.) - Onnettomuustilanteeseen liittyvä viranomaistoiminta tulee vaiheeseen, jossa säädösperustaisesti alkaa muun kuin yleisjohtajana sillä hetkellä toimivan viranomaisen johtovastuu. (Esim. rikosperustaisen tilanteen (ks. kohta 3.6) akuutti poliisitoiminta on päättynyt ja yleisjohto siirtyy pelastusviranomaiselle TAI säteilyonnettomuuden jälkivaiheessa pelastusviranomainen toteaa varsinaisen pelastustoiminnan päättyneeksi ja siirtää johtovastuun STM:n hallinnonalalle.) Johtovastuun vaihtumisesta on aina ilmoitettava selvästi kaikille toiminnassa mukana oleville tahoille. Kun vaihto on tapahtunut, siitä ilmoittaa välittömästi johtovastuun ottanut viranomainen. Johtovastuun vaihtuminen tulee kirjata tilanteenseurantajärjestelmiin ja toimintapäiväkirjoihin. Valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) mukaisesti ydinvoimalaitoksen toimiluvan haltijan on viipymättä käynnistettävä valmiussuunnitelman mukaiset toimet tilanteen hallitsemiseksi ja säteilyaltistuksen estämiseksi tai rajoittamiseksi. Ydinvoimalaitoksen valmiussuunnitelman mukainen valmiuspäällikkö käynnistää ja johtaa voimalaitoksen valmiusorganisaation toimintaa valmiustilanteessa. Luvanhaltijan on toimitettava pelastustoiminnan johtajalle, alueen pelastuslaitokselle ja Säteilyturvakeskukselle ajantasaista tilannekuvaa tapahtumasta sekä merkittävät ydinvoimalaitosta koskevat päätökset ja niiden perusteet valmiustilanteen aikana. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikkö antaa väestön suojelutoimenpiteitä koskevia suosituksia pelastustoiminnan johtajalle, kunnes Säteilyturvakeskus ottaa vastuun kyseisten suositusten antamisesta. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikön on huolehdittava siitä, että pelastustoiminnan johtajan avuksi asetetaan ydintekniikkaan ja säteilysuojeluun perehtynyttä henkilöstöä. Ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyvien asioiden johtaminen ydinvoimalaitoksella kuuluu voimalaitoksen valmiuspäällikölle (luvanhaltijalle). Voimalaitosalueella toimittaessa tulee huolehtia yhteistoiminnasta viranomaisten ja voimalaitoksen valmiusorganisaation kesken. Tämä hoidetaan edellä mainittujen pelastustoiminnan johtajan käyttöön asetettujen voimalaitoksen yhteyshenkilöiden kautta.

17 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 17 (45) 3.6 Poliisin johtovastuu rikosperusteissa tilanteessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tapahtuvissa rikosperusteisissa tilanteissa johtovastuu on poliisilla. Mikäli ei tiedetä onko kyseessä rikos, se viranomainen, joka on aloittanut toiminnan johtamisen (tai muu toimija, luvanhaltija) vastaa siitä niin kauan, kun on selvinnyt mille viranomaiselle johtovastuu kuuluu. Mikäli säteilyonnettomuus tai sen uhkatilanne alkaa poliisijohtoisena tapahtumana, hoidetaan pelastustoimintaa poliisin yleisjohdon alaisuudessa tässä suunnitelmassa kuvattujen pelastustoiminnan johtoelinten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Rikollisen toiminnan tai sen uhan liittyessä häiriötilanteeseen tai muuhun tilanteeseen, on johtovastuu poliisilla niin kauan kuin rikollisella toiminnalla vaarannetaan tai uhataan vaarantaa henkeä tai terveyttä tai aiheutetaan tai uhataan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Johtosuhteita voidaan vaihtaa vasta sen jälkeen kun on saatu varmuus siitä, että väkivallan käytön uhka on poistunut ja yleisjohtovastuun siirtämisestä tulee aina sopia erikseen. Viranomaisten on annettava poliisilain 872/ luvun 2 :n mukaan poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi sellaista tarpeellista virka-apua, jonka antamiseen asianomainen viranomainen on toimivaltainen. Pelastusviranomaisten kohdalla tämä tarkoittaa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin ryhtymistä ja yhteyshenkilön lähettämistä poliisin tilanne- tai kenttä sekä yleisjohtopaikkoihin. Satakunnan pelastuslaitos lähettää rikosperusteisessa tilanteessa poliisin tilanne- / kenttäjohtamispaikkaan ensisijaisesti päivystävän palomestarin. Poliisi yleisjohtopaikkaan pelastuslaitos lähettää ensisijaisesti ylemmän pelastusviranomaisen. Mikäli tilanne ydinvoimalaitoksella tai pelastustoimen muu tehtävätilanne niin vaatii, voidaan poliisin johtamispaikkoihin lähettää muukin pelastusviranomainen. Tilanne- / kenttäjohtopaikan kyseessä ollessa tästä päättää tehtävään ensisijaisesti hälytetty päivystävä palomestari ja yleisjohtopaikan kohdalla ylempi pelastusviranomainen. 4. TILANNEKUVA Tässä luvussa on kuvattu neljän keskeisen toimijan tilannekuvan sisältöä ja välittämistä. Laajemmin tilannekuvan ylläpito ja välittäminen eri hallinnonaloilla ja tasoilla on kuvattu ohjeessa Säteily-

18 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 18 (45) vaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät, Sisäasiainministeriön julkaisu 38/2012. Tilannekuvan ylläpitoon ja jakamiseen käytettävät järjestelmät säteilyonnettomuustilanteessa ovat toistaiseksi hajanaiset, eikä yhteistä, laajaa tilannekuvaa voida vielä luoda muuten kuin yhdistelemällä eri lähteistä (tilannekuvista) saatavissa olevia tietoja kunkin tahon omilla johtopaikoilla. Nykyisestä tilannekuvan muodostumisesta piirretty esitys on liitteenä 4. LIITE 4 Tilannekuva ja tilannekuvajärjestelmät 4.1 Olkiluodon voimalaitoksen tilannekuva Voimalaitoksen tilannekuva muodostetaan laitoksen valmiusorganisaation toimesta ja se koostuu kolmesta osasta: 1. Valmiuskeskuksen tilannekuvasta, johon kuuluu: - laitostiedot /-parametrit - valmiustilanneluokka ja sen muutokset - tärkeimmät päätökset - tärkeimmät tapahtumat laitoksella, laitosalueella ja ympäristössä - tilanne mahdollisten päästöjen osalta o arvio päästöreitistä o päästön arvioitu alkamisaika ja kesto sekä näihin vaikuttavat o tekijät o arvioitu päästömäärä (nuklidikohtaisesti, mikäli o mahdollista) ja päästön vaikutusalue o arvioidut ympäristön säteilyannokset - toimenpidesuositukset väestön suojaamiseksi (kunnes STUK ottaa suositusvastuun) - yhteydenpito STUK:n ja pelastustoiminnan johtoon - tukiryhmälle annetut tehtävät 2. Tukiryhmän tilannetaulu (luodaan tilannekuvan perusteella): - tärkeimmät tapahtumat - tärkeimmät päätökset - tärkeimpien parametrien kehitys ja - turvallisuusjärjestelmien käyttötila - päästöarviot - INES-luokitusarvio 3. Viranomaisille jaettava tilannekuva - yleisselvitykset / tilanneyhteenveto

19 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 19 (45) o laitostilannekuva o tärkeimmät päätökset o korjaustoiminnan eteneminen o työntekijöiden säteilysuojelu Viranomaisille jaetaan tilannekuvaa osana valmiuspäällikön tilannepäiväkirjaa. Säteilyturvakeskus saa lisäksi laitos- ja parametritietoja suoraan voimalaitoksen ohjausjärjestelmistä. Voimalaitoksen valmiusorganisaatio seuraa niin voimalaitoksen kuin kokonaistilanteen tilannekuvaa hyödyntäen mm. seuraavia järjestelmiä: voimalaitoksen tilannekirjaus, Finri, USVA ja oma media seuranta. Lisäksi toimiluvanhaltija (=voimayhtiö) ylläpitää tiedotuksellista tilannekuvaa sisäiseen käyttöön. Voimalaitoksen valmiustoimintaan liittyviä käsitteitä: Valmiusorganisaatio Valmiustilanteen aikaista toimintaa varten luvanhaltijalla on oltava johtamisjärjestelyt ja organisaatio. Valmiustilanteissa toimintaa toteuttavan henkilöstön tehtävät on määriteltävä etukäteen (VnA 716/ ). Valmiuspäällikkö Johtaa voimalaitoksen valmiusorganisaatiota. Voimalaitoksen asiantuntija On voimalaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka siirtyy valmiustilanteissa Pel-JoKe:en yhdyshenkilöksi pelastustoiminnan johtajan ja voimalaitoksen valmiusorganisaation välille. 4.2 Säteilyturvakeskuksen tilannekuva STUK muodostaa omaa tarvettaan varten tilannekuvan mm. saamistaan voimalaitoksen parametritiedoista, Ilmatieteen laitoksen säädatasta, leviämismalli ja annoslaskelmatiedoista sekä ulkoisen säteilynvalvontaverkon antamista tiedoista. Lisäksi tilannekuvaan liittyvää tietoa saadaan eri yhteyksien avulla voimalaitokselta ja toimintaan osallistuvilta viranomaisilta. STUK:n sisäinen tilannekuva sisältää: laitostilannetta koskevat tiedot ja STUKin arviot laitostilanteen hallinnasta ja kehittymisestä säteilytilannetta ja sen turvallisuusmerkitystä koskevat tiedot ja arviot

20 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 20 (45) tiedot STUKin antamista suojelutoimia koskevista suosituksista ja muista neuvoista tiedot kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille lähetetyistä tiedonannoista ja STUKin tiedottamisesta (Finri) tiedot siitä, mitä suojelutoimia toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet toteuttaa, milloin ja miten niistä on tiedotettu ja mikä on suojelutoimien toteutusaste, mikäli ne on ilmoitettu STUK:lle. STUK välittää tilannekuvaa yhteistyötahoille suojatuilla verkkosivuillaan (Finri), VIRVE -puheryhmässä, STUKin yhdyshenkilöiden välityksellä ja normaalein puhelinyhteyksin. Finrissä STUK välittää tietoa säteilytilanteesta, sen turvallisuusmerkityksestä ja suosituksia tilanteessa tarvittavista suojelutoimista. Finrissä on suomen- ja englanninkieliset sivut. Ruotsiksi julkaistava aineisto, esimerkiksi lehdistötiedotteet, tallennetaan suomenkielisille sivuille. VIRVE puheryhmää käytetään nopeaan suositusten välittämiseen pelastustoiminnan johtajalle sekä tilannekuvan yhtenäisyyden varmistamiseen STUKin, pelastustoiminnan johdon, voimalaitoksen ja poliisin kesken. Muihin suojelutoimista päättäviin tahoihin (esim. STM ja Evira) normaalit puhelinyhteydet varmistavat yhtenäistä tilannekuvaa. STUKin yhdyshenkilöt varmistavat tiedonvälitystä ja yhtenäistä tilannekuvaa PEL-JOKEssa ja sisäasiainministeriössä. STUKin tilannekuvaan liittyviä käsitteitä: Finri Finri (Finnish Emergency Response Information eli Säteilyturvakeskuksen tilannetiedot poikkeavista tapahtumista) on Säteilyturvakeskuksen suojattu verkkosivusto, jolla se säteilyvaaratilanteessa välittää tietoa yhteistyötahoille. USVA USVA (Ulkoisen Säteilyn VAlvonta) on STUKin hallinnoima säteilyvalvontaan osallistuvien viranomaisten käyttämä säteilymittaustietojen hallintajärjestelmä. VIRVE-puheryhmä VIRVE-puheryhmä viittaa viranomaisverkon tarkoitusta varten perustettuun puheryhmään, jota käytetään nopeaan tiedon välittämiseen ja tilannekuvan yhtenäisyyden varmistamiseen STUKin, pelastustoiminnan johdon ja voimalaitoksen kesken. SM:n johto ja poliisi kuuntelevat puheryhmän liikennettä. 4.3 Pelastustoimen tilannekuva

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE Laajassa säteilyvaaratilanteessa on mukana monia eri tahoja ja toimijoita paikallis-, alueja valtakunnallisella tasolla. Toimijoiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas. Sisäinen turvallisuus

Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas. Sisäinen turvallisuus Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät Opas Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 38/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT OHJE YVL C.5, versio 2, 15.3.2010 1 YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 JOHDANTO 2 SOVELTAMISALA 3 VAATIMUKSET VALMIUSJÄRJESTELYISTÄ 3.1 Valmiussuunnitelma ja sen laatiminen 3.2 Toiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojeluseminaari 30.5.2012 Yliopettaja Jussi Korhonen, Pelastusopisto www.pelastusopisto.fi Kunnan varautumisen ulottuvuuksia Normaalista poikkeavat

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet Versio 19.11.2012 1 (5) Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 1. Yleistä Meripelastustoimessa pyritään valtakunnallisiin toimintamalleihin, jotka on huomioitava alueellisissa yhteistoimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA 23.2.2016 Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II Pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

Lapin tilannekuva viranomaisten yhteistyönä

Lapin tilannekuva viranomaisten yhteistyönä Lapin tilannekuva viranomaisten yhteistyönä Jari Aalto Lääninvalmiusjohtaja Pelastusosasto Lapin lääninhallitus Lapin lääni hätäpuhelut 2005 n. 233 000 puhelua vuodessa. n. 149 000 hätäpuhelua vuodessa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille Sivu 1/7 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.2 19.6.2001 Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille 1 Johdanto 2 Valtakunnallinen säteilyvalvonta 2.1 Säteilyvalvonnan sisältö 2.2 Säteilyhälytykset 2.3

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 18.1.2016 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen 1 Infektiohälytystilanne laivalla Mahdollisia

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot