Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen"

Transkriptio

1 Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen

2 Hakukierroksen alustava budjetti Budjetti vuoden hakuun: n osuus kansallisesta Erasmus-budjetista n. 3% n komission korvamerkitty tuki: Keskimääräinen tuki 2012: / hanke, vaihteluväli myönnöissä , ,00 Arvio: 18 jatkohankkeelle n uusille vajaa

3 Mikä on Erasmus-intensiivikurssi? Intensiivikurssit ovat lyhyitä opintojaksoja, joiden pituus on 10 päivää 6 viikkoa ja joihin on osallistuttava vähintään 10 opiskelijaa ulkomailta. Kurssin tulisi vastata koulutuksen kehittämistarpeisiin ja rohkaista korkeakouluja mm. koulutusalojen välisten erityisaiheiden opetukseen sekä mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien työskentely monikulttuurisessa ryhmässä. Intensiivikurssi luetaan hyväksi opiskelijoiden tutkintoon. Intensiivikurssissa on oltava mukana vähintään 3 korkeakoulua 3 eri LLP-maasta.

4 Elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuvat maat EU:n jäsenmaat EU:n jäsenehdokasmaat: Kroatia ja Turkki ETA-maat: Norja, Islanti, Liechtenstein Sveitsi Kaikilla partnereilla oltava Erasmus University Charter (EUC). Lista EUCkorkeakouluista sivulla:

5 Kuka voi osallistua? Partnerikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat kansalaisuudesta riippumatta Tukea myönnetään max. 60 opiskelijan ja 20 opettajan kuluihin Erasmus Mundus - opiskelijat, jotka eivät saa EM-apurahaa (apurahan saajat voivat osallistua, mutta heidän kulujaan ei voi korvata hankkeen budjetista) Osallistujille, joilla on erityistarpeita, voi hakea lisätukea jatkuvalla haulla

6 Haun reunaehtoja 1/3 Suomesta koordinoitavat kurssit hakemus CIMOon Sopimus koordinoivan korkeakoulun ja CIMOn välille tuki maksetaan koordinoivan korkeakoulun tilille Jos kurssin koordinaattorimaa muuttuu kokonaan uusi hakemus kyseisen maan kansalliselle toimistolle Kurssin voi järjestää missä tahansa partnerimaassa/-korkeakoulussa, pitopaikka voi vaihtua vuosittain Jos kurssi halutaan pitää partnerimaiden ulkopuolisessa kohteessa, täytyy valinnan olla huolellisesti perusteltu hakemuksessa

7 Haun reunaehtoja 2/3 Kurssi voi olla kertaluonteinen tai rahoitusta voi saada enintään kolmelle vuodelle, haetaan vuosittain (huom. ohjelmakauden vaihtumisen vuoksi komissio ei voi kuitenkaan taata rahoitusta lukuvuodelle ) Kurssi ei voi olla osa Erasmus Mundus -maisteri- tai tohtoriohjelmaa eikä sisältää konferenssi- tai tutkimustoimintaa EU tai CIMO eivät vaadi partnerien välisiä sopimuksia tai sitoumuskirjeitä (Letter of Intent) suositeltavaa kuitenkin sitouttaa partnerit jollakin tavalla

8 Haun reunaehtoja 3/3 Samansisältöistä intensiivikurssia rahoitetaan vain kolme perättäistä vuotta. Vuoden 2013 haussa uudet hankkeet 1-vuotisia Samansisältöisen hakemuksen voi jättää vain yhden maan kansalliseen toimistoon samalla hakukierroksella Hakemuslomakkeen kohdat 2.3 (Declaration by the legal representative) ja 4.11 (Previous projects) Päällekkäiset tai samansisältöiset hakemukset voivat johtaa tuen perumiseen tai takaisinperintään!

9 Hakudokumentit Official announcement of the Call for Proposals - ehdotuspyyntö, sisältää mm. hakuajat Strategic Priorities - hakukierroksen strategiset painopistealueet ohjelmittain LLP-guide; III osaa (voimassa ) LLP Guide 2013: Part I - General Provisions: Ohjelmaopas, osa 1 - yleisiä ohjeita ja taloussäännöt LLP Guide 2013: Part II a - Sub-Programmes and Actions: Ohjelmaopas, osa 2a - alaohjelmien kuvaukset LLP Guide 2013: Part II b - Explanations by Action: Ohjelmaopas, osa 2b - toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset

10 Tukikelpoisuustarkastus: täyttääkö hakemus peruskriteerit, onko hakemuksessa kaikki osat, allekirjoitukset jne. hakemusta pääsääntöisesti ei voi täydentää jälkikäteen! Miten hakemukset arvioidaan? Jatkohankkeet etusijalla rahoituksessa Laatuarviointi ulkopuoliset asiantuntijat Jatkohankkeiden arviointikriteerit: Hakemuksessa esitetyt muutokset hankkeeseen Edellis(t)en kurssi(e)n toteutus

11 Miten hakemukset arvioidaan? Uusien hakemusten arviointikriteerit: relevanssi Erasmus-ohjelman tavoitteiden kannalta tavoitteiden laatu; innovatiivisuus menetelmät ja työohjelma oppimistulokset, ECTS-pisteiden tai vastaavan opintojen mitoitusjärjestelmän käyttö ja opintojen hyväksiluku partneriryhmä, projektinhallinta, monitorointi ja arviointi tulosten levittäminen ja hyödyntäminen; intensiivikurssin vaikuttavuus. Kustakin kriteeristä voi saada max 20 pistettä yht. max 120 pistettä alle 72 pistettä tai yhdestäkin kohdasta alle 10 p. tukea ei voida myöntää

12 Budjettileikkaukset mihin kohdistetaan? Ylimitoitetut matkakulut Opiskelija/opettajasuhde ei ole tasapainoinen Oleskelun kesto ei vastaa työohjelmaa tai opettajien oleskelujen kestot eivät ole perusteltuja Jatkohankkeiden osalta osallistujamäärän leikkaus perustuu lisäksi hankkeessa aiemmin toteutuneeseen liikkuvuuteen Leikkaus ei vaikuta hankkeen laatuun eikä johda alle 10 liikkuvan opiskelijan määrään Huom. Budjetti kannattaa laatia realistisesti ja perustellusti: lukuvuonna tukea jäi käyttämättä n euroa (arvio)

13 Aiemmista hakukierroksista tarttuneita ajatuksia

14 Edellisvuosilta opittua Minimirajoilla toteuttaminen koskien osallistujamäärää, kestoa, partnerikokoonpanoa Liika koordinaattorivetoisuus Henkilövaihdokset, esim. koordinaattori vaihtuu kesken hankkeen, liian vähäinen perehdytys Hakemus: mitä ei ole hakemukseen kirjoitettu, sitä ei ole olemassa Hakemus: ylimalkaisuus, vaikeaselkoisuus Taloushallinnon sitouttaminen (jo hakemusvaiheessa tärkeää!)

15 Edellisvuosilta opittua Hakemus: selkokielisyys (laatuarvioijat eivät välttämättä ko. alan asiantuntijoita vältä vaikeita tieteenalaspesifejä termejä) Kantava projekti-idea Hyvä projektinhallinta, partnereiden sitouttaminen, reunaehtojen selkeyttäminen (mahd. sopimukset, valmistelukokoukset) Laadunvarmistaminen esim. palautteen keruu kurssin aikana, nopea reagointi Hankkeen aikatauluista sopiminen ajoissa Tiedotus (ulkoinen ja sisäinen), tarvittavien koordinaattien selvittäminen ajoissa (etukäteisinformaatio, www-sivut, sähköiset työskentelyalustat)

16 Partneriyhteistyön haasteita Tutun partnerin aktiivisuuteen voi luottaa, helppo ottaa yhteyttä Jos ei tuttuja partnereita hankeidean on oltava vahva ja sellainen, johon kaikki partnerit sitoutuvat Yhteydenpidon ongelmat, partnerin passiivisuus Toimintakulttuurien erot: jätetään asiat viime tippaan Kontaktihenkilön vaihtuminen: koordinaattorin pidettävä langat käsissään kaikesta huolimatta Erilaiset aikataulut: byrokratia, eri lukukausien aloitukset/lopetukset, tenttikaudet eivät aina osu yksiin Partnerien erityisosaamisalojen huolellinen analysointi tehtävät ja vastuualueet jaetaan tasaisesti koko joukolle Luontevaa partnerien välistä tehtävänjakoa helpottaa, jos kullakin partnerikorkeakoululla on selkeä erityisosaamisensa aihealueeseen sisältö sellaiseksi, ettei yksikään partnerikorkeakoulu pystyisi sitä yksin tuottamaan Hyväksiluvun varmistaminen partnerikorkeakoulussa

17 Arvioijien kommenteista poimittua Hakijan tulisi kirjoittaa hakemuksen yhteenveto (Summary) niin, ettei se sisällä mitään mitä ei ole kerrottu muualla hakemuksessa. Yhteenveto olisi hyvä tehdä vasta hakemuksen valmistuttua. Tulosten levityskeinot: Monesti hakijat eivät ole avanneet tulosten levityskeinoja tarpeeksi tai ne saattavat olla tekstiin piilotettuina. Mitään ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä. Konferenssi- tai seminaaritoiminta: IP-hanke ei voi olla osa konferenssia tai seminaaria. Oppimistulosten määrittelyssä ollut haasteita: avuksi esim. EQF viitekehyksen käyttö: osaaminen (oppimistulokset) kuvataan tietoina, taitoina ja pätevyyksinä EQF:n tasokuvausten tapaan Hakemukseen kuvataan, mitä osaamista IP-kurssin aikana on mahdollista saavuttaa EQF ja Kansallinen tutkintojen viitekehys - lisätietoa

18 Kokemuksia suunnitteluun, hakemiseen ja toteuttamiseen Anita Narbro, Rovaniemen ammattikorkeakoulu: How we wrote a successful Erasmus IP application (pdf) Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto: Kokemuksia hakuprosessista (pdf) Kristina Henriksson, Laurea-ammattikorkeakoulu: Kokemuksia IP-suunnitteluun ja toteutukseen (pdf) Markku Karhu, Metropolia amk: Katsaus IP-kurssin sisällön suunnitteluun ja toteutukseen 2009 (pdf)

19 Ajatuksia hakemuksen laatimiseen Lue hakuasiakirjat ja ohjeet huolella, linjaa oma hankkeesi hakukuulutuksen prioriteetteihin. Muista myös arviointikriteerit! Vastuuta partnerit mukaan jo hakemuksen kirjoittamisvaiheessa Koeta vastata kaikkiin lomakkeen kysymyksiin ne ovat siellä sinua varten Mietittävää: Miten hyödyntää IP:n tuloksia oman korkeakoulun koulutusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa? Vaikuttavuus korkeakoulussa? Modernisaatio, ops-uudistukset, liikkuvuus, innovaatiot, Bolognan prosessi

20 Lisää hyviä käytäntöjä Koordinaattoritapaaminen 2012: hyvät käytännöt Koordinaattoritapaaminen 2010: hyvät käytännöt Partneriyhteistyö Kurssin valmistelu Taloushallinto Matkakorvausten käsittely Opetuksen järjestäminen Yhteishengen ja ryhmäytymisen edistäminen Vapaa-ajan ohjelma Palautteen kerääminen Tulosten levitys yms. Lisää hyviä käytäntöjä vuosien varrelta

21 Projektihallinnan oppaita ja työkaluja Euroopan komission intensiivikurssisivut: Survival Kit for Lifelong Learning Projects QAS Quality and Sustainability, työkaluja ensisijaisesti kumppanuusprojektien itsearviointiin, levitykseen ym.

22 Hakemuksen jättäminen 2013 Hakuaika päättyy (postileiman päivämäärä riittää suositellaan lähetyksen kirjaamista) Käytössä sähköinen hakulomake (pdf-lomake) ja excel-työkalu budjetin laadintaan.

23 Hakemuksen jättäminen 1. Hakulomake tallennetaan omalle koneelle ja täytetään käyttäen Adoben Readerin versiota 10 (tai uudempaa) 2. Budjetti laaditaan erillisille excel-liitteelle ja luvut siirretään hakulomakkeeseen 3. Valmis hakemus tallennetaan sähköiseen järjestelmään osoitteessa (järjestelmään tulee ensin kirjautua) 4. Hakemuksen viimeisin versio tulostetaan järjestelmästä 5. Allekirjoitettu tulostettu hakemus ja kaksi kopiota lähetetään CIMOon (huom. excel-liite tulostetaan paperiversion liitteeksi) 6. Excel-liite lähetetään myös sähköpostitse osoitteeseen (huom. liitettä ei pidä muuttaa pdf-muotoon)

24 Aikataulu Päätökset ja sopimukset touko-kesäkuussa 2013 Tuen ensimmäinen maksuerä syys-lokakuu (edellyttää, että sopimus on allekirjoitettu) Sopimuskausi IP-kurssin on alettava ennen Koordinaattorien tapaaminen alkusyksystä (sopimus velvoittaa osallistumaan ainakin yhteen tilaisuuteen) Raportointi mennessä Tuen viimeinen maksuerä, kun loppuraportti arvioitu ja hyväksytty

25 Kiitos! Outi Jäppinen puh Intensiivikurssit Hakijalle

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 22.1.2010 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET)

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Opetushallitus ISBN 978-952-13-3422-1 (nid.) ISBN 978-952-13-3423-8 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010 Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous päivitetty 25.10.2010 Väliraporttilomakkeet Käytössä sähköinen väliraporttipohja (hankkeille toimitettu linkki raporttipohjaan) Varsinainen väliraporttilomake jätetään

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Yleistä taloushallinnoinnista

Yleistä taloushallinnoinnista Taloushallintoa talla pohjassa Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2013 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2013 Hannele Nevalampi ja Outi Lindroos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot