Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Päätös 1 / / /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Matinkylän Palvelutorin tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Nikulainen Riikka, puh. (09) Kumpulainen Tuija, puh. (09) Vanhatalo Raija, puh. (09) Yli-Knuuttila Heli, puh. (09) Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Matinkylän Palvelutorin, Ison Omenan yhteyteen sijoittuvien toimitilojen tarveselvityksen ja esittää Tilakeskus - liikelaitokselle, että se vuokraa sosiaali- ja terveyspalveluja varten yhteensä m 2 toimitilaa 20 vuoden vuokrasopimuksella. Toimitilojen tarkempi keskinäinen sijoittelu ja toimitilojen määrä täsmentyy kun Tilakeskus-liikelaitos käynnistää tilasuunnittelun osana hankesuunnittelua sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Käsittely Asian esittelijänä toimi perusturvajohtaja Juha Metso. Karhula teki Hiltusen kannattamana muutosesityksen. Poistetaan Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Ison Omenan laajennuksen yhteydessä ja lisätään Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Terveysaseman laajennuksen yhteydessä ja Ison Omenan tiloihin toteutetaan terveyskioski. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdeksällä (9) äänellä kahta (2) vastaan, kaksi (2) poissa hylänneen Karhulan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Liite - Palvelujen sijoittuminen Matinkylä Palvelutori - Äänestyspöytäkirja Oheismateriaali

2 Espoon kaupunki Päätös 2 / 8 Selostus Palveluverkon kehittämisen tavoitteena on toteuttaa yli toimialojen tapahtuvaa lähipalvelujen, alue- ja keskitettyjen palvelutoimintojen suunnittelua siten, että palvelut sijoitetaan hyödyntäen rata- ja tulevaa metroliikennettä mahdollisimman parhaalla tavalla. Länsimetro valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna Yksi Länsimetron keskeisimmistä liikenneasemista sijoittuu Matinkylään Ison Omenan liikekeskuksen laajennuksen yhteyteen. Kaupunginjohtaja asetti syyskuussa 2011 kaupunkitasoisen työryhmän selvittämään kaupungin palvelujen sijoittumista Ison Omenan liikekeskuksen laajennuksen yhteyteen tai sen läheisyyteen niin, että Matinkylän Palvelutorista saadaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ratkaisu. Palvelutorilla tarkoitetaan niiden palvelutoimintojen kokonaisuutta, jotka sijoittuvat noin 800 metrin läheisyyteen tulevasta metroasemasta.työskentelyyn osallistui eri toimialojen edustajia konsernin esikunnasta, sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta, Tilakeskus- liikelaitoksesta, kaupunkisuunnittelusta sekä tonttiyksiköstä. Suunnitelmaa on esitetty kahdesti asukasfoorumissa ja kaupungin järjestämässä asukasillassa. Lähtökohdat Lähtökohtana oli suunnitella palvelutoiminnot huomioiden alueen väestöennusteet vuoteen 2020 mennessä niin että seuraavat lähtökohdat on riittävästi huomioituna. asukaslähtöisyys uusien palvelumuotojen kehittäminen investointitarpeiden välttäminen nykyisten toimintojen keskittäminen olemassa olevien käyttökelpoisten toimitilojen hyödyntäminen tilojen yhteiskäyttö 1.Nykyiset palvelut Matinkylä - Olarin suuralueella asuu tällä hetkellä asukasta ja vuonna 2020 väestöennusteen mukaan yhteensä noin asukasta. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan tulevan Finnnåån alueen kasvun lisäävän Matinkylän alueen väestöä noin asukkaalla. Matinkylän tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsee tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä viidessä eri toimipisteessä, joissa on yhteensä 11 eri palvelujen toimipistettä. Näistä osassa, yhteensä neljässä toimipisteessä annetaan palveluja kaupunkitasoisesti koko Espoolle. Tehtävä alueen ulkopuolelle rajattiin Tiistilässä sijaitseva mielenterveyspalveluja tuottava Emppu, Espoon sairaalaan siirtyvä, Pihatörmässä sijaitseva apuvälinelainaamo, Pihatörmä 1:ssä sijaitseva eläinlääkinnän huollon ja terveydensuojelun palvelutoiminnot samoin kuin vuoden 2012 lopussa Matinkylän Pyyntitiellä aloittava aikuissosiaalityön toimipiste. Matinkylän kaupungin osa-alueella ei ole tällä hetkellä ikääntyneiden kasvun tarpeen edellyttämiä palveluja eikä tähän liittyvää maankäytön varausta.

3 Espoon kaupunki Päätös 3 / 8 Matinkylän Palvelutorin tarkasteltavaan palvelutoimintokokonaisuuteen kuuluu Matinkylän ja Puolarmetsän terveysasemapalvelut, niissä sjiaitsevat suun terveydenhuollon ja neuvolan palvelut sekä lasten kuntoutuspalvelut ja lisäksi kaksi erillistä pientä hammashoitolaa. Näissä toimipisteissä työskentelee tällä hetkellä 121 työntekijää. Toimitilojen määrä on yhteensä m 2. Toimitilojen yhteiskäyttö on vähäistä. Tilojen muunneltavuus muuttuvia tarpeita ajatellen on vaikeaa. Tilat on otettu käyttöön 1970 ja -80 luvulla. Tilat on vaikeasti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Jokaisella työntekijällä on oma asiakasvastaanottoa varten suunniteltu työhuone, lisäksi on odotustilat, työntekijöiden tauko- ja kokoustilat sekä palvelutoimintaan liittyvät aputilat. Tilojen yhteiskäyttö rajautuu kokous- ja neuvottelutilojen käyttöön. Nykyinen palveluverkko on hyvin hajanainen. Nykyiset toimitilat eivät palvele muuttuville palveluille asetettuja tavoitteita ja osa toimitiloista edellyttää jo kiinteistön elinkaaren kannalta muutostöitä / peruskorjausta. Asukkaiden päivittäinen liikkuminen tulee muuttumaan tulevan metroliikenteen myötä. Palvelujen sijoittumista ja palvelutoimintojen kehittämistä tulee tarkastella samanaikaisesti kun palveluverkkoa kehitetään uudistuvassa kaupunkirakenteessa. 2.Tavoitetilan kuvaus Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan keskeisellä liikenneasemapaikalla koko länsimetroa ajatellen. Tulevan metroaseman yhteydestä tulee toteutumaan syöttöliikenne lähialueille Puolarmetsään, Olariin ja Suurpeltoon. Syöttöliikenne kulkee päivisin 10 minuutin välein. Myös kevyen liikenteen reitistöä kehitetään siten, että jalankulku-, ja pyöräilymahdollisuudet paranevat nykyisestään. Metroliikenteen vaikutusta asiakkaiden liikkumiseen eri kaupunginosien välillä sijaitsevissa palvelutoimintapisteissä on vielä vaikea arvioida. Tapiolan ja Matinkylän välinen metroliikenne tulee kestämään muutaman minuutin joten ennakoidaan, että se lisää merkittävästi mahdollisuuksia käyttää eri alueiden palveluja huomattavasti kätevämmin kuin tällä hetkellä. Metroaseman välittömään läheisyyteen on järkevä sijoittaa palvelut joita käytetään useimmiten ja joiden kävijämäärät on verrattain suuria. Harvemmin tarvittavia palveluja voidaan sijoittaa kävelytäisyyden päähän metroasemasta. Tulevaisuudessa osa asiakkaista tulee käyttämään merkittävästi enemmän sähköisiä palveluja. Arvioidaan, että noin 10 % nykyistä käyntimääristä voidaan korvata sähköisillä palveluilla. Tällöin asiakaspalvelua voidaan kehittää ja räätälöidä entistä paremmin perinteistä vastaanottopalvelua tarvitseville asiakkaille. Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Ison Omenan laajennuksen yhteydessä. Liityntäliikenteen pysäkki tulee sijoittumaan laajenevien parkkitilojen ja metroaseman yhteyteen. Palvelutiloihin liikkuminen tulee olemaan esteetöntä ja helppoa, osana arjen muuta mahdollista päivittäistä asiointia.

4 Espoon kaupunki Päätös 4 / 8 Matinkylän Palvelutorin toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on toimitilojen muunneltavuus, tehokkuus, turvallisuus ja viihtyvyys. Tilat tulee suunnitella siten, että sopimusaikana mahdollisesti tarvittavat muutokset on helppo toteuttaa. Asiakkaille tullaan tarjoamaan palveluja perinteisiä toiminta-aikoja laajemmin. Pidemmät aukioloajat merkitsevät sitä, että samassa asiakasvastaanottotilassa tulee työskentelemään eri työntekijöitä. Tavoitteena on myös tilatehokkuuden toteuttaminen siten, että keskimäärin työntekijää kohden olisi vajaat 30 m 2 toimitilaa. Neuvottelu-, kokous-, ja sosiaalitilat ovat kaikille yhteisiä. Sosiaali- ja terveystoimen tilojen yhteyteen on sivistystoimi valmistelemassa omien palvelutoimintojen esitykseen liittyvää kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kannalta yksi keskeinen tavoite on antaa palveluihin liittyvää neuvontaa ja seniorineuvontaa kaupungin yhteispalvelupisteestä käsin. Lisäksi ennakoidaan synergiaetuja mm. kirjaston toiminnan kanssa. Tarkoitus on suunnitella julkisen palvelujen kokonaisuutta yhdessä asiakastarpeita ja asiakasvirtoja simuloimalla. Suunnittelussa pyritään etsimään sellaiset toiminta- ja palveluprosessit, joissa on hyvä tilatehokkuus ja sujuva virtaus, jolloin odotustilojen tarve vähenee. Asemakaavoituksessa varaudutaan mahdollisuuteen toteuttaa vuoden 2015 jälkeen Matinkylän elä ja asu seniorikeskus. Yhteistä neuvontapalvelua sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyteen Uusien palvelutoimintojen ydin on yhteinen asiakaspalvelujen Front desk josta asiakas saa tietoa ja neuvontaa kunnallisista palveluista ja sähköisten palvelujen käytöstä. Neuvontapalvelut ovat osa kaupungin yhteistä palvelupistettä. Arvio tarvittavasta sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaa antavasta henkilömäärästä on 1-2. Matinkylän Palvelutorille, Ison Omenan laajennuksen yhteyteen sijoittuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelutoiminnot. Terveysasemapalvelut: Matinkylän terveysasema jatkaa toimintaansa tarjoamalla kiireettömiä ajanvarausaikoja. Matinkylän ja Olarin alueen päivystyspotilaat hoidetaan tulevaisuudessa Matinkylän palvelutorilla. Palvelutorilla hoidetaan myös matkailijarokotukset, ompeleiden poistot ja mahdollisesti myös muut nopeat ja yksinkertaiset terveysasiat. Palvelutori toimii joko ilman ajanvarausta tai nettiajanvarauksella. Seurantaa vaativat ja ambulanssilla liikkuvat potilaat sekä vammapotilaat hoidetaan muissa yksiköissä. Suunniteltu toiminta-aika on nykyistä toiminta-aikaa laajempi, arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo Arvioitu henkilöstömäärä Arvio toimitilojen määrästä on noin 30 m 2 / työntekijä, yhteensä noin 350 m 2. Arvio asiakasmääristä: potilasta päivässä, lauantaisin Matinkylän terveysasema jatkaa toimintaansa tarjoamalla kiireettömiä ajanvarausaikoja. Matinkylän terveysaseman peruskorjausta varten esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle erillinen tarveselvitys. Peruskorjaus tulee toteuttaa

5 Espoon kaupunki Päätös 5 / 8 vuonna Samoin Puolarmetsän kiinteistön tulevasta käytöstä päätetään erikseen. Terveysasemapalvelujen yhteyteen HUS-tilakeskus esittää sekä laboratorio- että röntgenpalvelujen toimipisteet jotka palvelevat tulevan Espoonlahteen ulottuvan länsimetron alueen asukkaita. Palvelutoiminnot muodostavat itsenäisen ja rauhallisen asiakasvastaanottotilan. Toimintaajat tulevat olemaan nykyistä laajemmat. HUS-tilakeskuksen esityksen mukaan röntgen palveluja varten tarvitaan odotustilat huomioiden yhteensä 110 m 2 toimitilaa ja laboratoriopalveluja varten noin 400 m 2 toimitilaa. Röntgenpalveluja arvioidaan käyttävän noin 70 asiakasta päivässä. Työntekijöitä on yhteensä 3.. Suun terveydenhoitopalvelut: Suun terveydenhoidon palveluverkon kehittämisen tavoitteena on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, että palveluverkkoa keskitetään vuoteen 2020 siten, että toimipisteitä keskittämällä toimipisteiden määrä vähenee 29:stä noin 10 toimipisteeseen. Matinkylä - Olari alueella suun terveydenhoitopalveluja tuotetaan tulevaisuudessa Matinkylän Palvelutorilla ja Matinkylän terveysasemalla. Alueen nykyiset kolme pientä toimipistettä, Kuitinmäki, Puolarmetsä ja Tiisitilä siirtyvät peruskorjattuihin toimitiloihin Matinkylän terveysasemalle ja / tai Matinkylän Palvelutorille, jonne esitetään 5 hammashoitohuonetta, yhteensä noin 250 m 2 toimitilaa. Toiminta-ajat ovat nykyistä laajemmat Palvelutorille suunnitellulla uudella toimintamallilla kohdennetaan palvelu selkeämmin palveluprosessin tehokkuuden näkökulmasta. Palvelutarpeita pyritään segmentoimaan ja tarjoamaan palvelua sen tyyppisille vaivoille, jotka ovat yhdellä käyntikerralla hoidettavissa (esim. hampaiden lohkeamat). Uusi toimintamalli mahdollistaa myös työaikajoustot ja tällöin voidaan pidentää aukioloaikaa. Uudella toimitilojen suunnittelulla ja palveluaikoja pidentämällä voidaan tiloja käyttää asiakkaiden käyntimäärissä laskettuna merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Suun terveydenhoidon palveluihin kuuluvat kirjalliset työt, rtg-lausunnot ja puhelimella hoidettavat asiat hoidetaan siihen tarkoitukseen varatuissa yhteistiloissa ns. backofficetilassa. Asiakasvastaanottoon tarvittavat hammashoitohuoneet edellyttävät noin 20 m 2 työhuoneet. Pieni odotustila toteutetaan terveysasemapalvelujen kanssa yhteisesti. Henkilöstömäärä on yhteensä 10. Arkipäivisin asiakkaita arvioidaan olevan noin 80. Neuvolapalvelut: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt neuvolan palveluverkon kehittämisen seuraavasti: Palveluverkkoa tiivistetään siten, että 10 seuraavan vuoden aikana neuvoloiden määrä vähenee nykyisestä 27:sta 16:a, joista kahteen perhekeskuksen neuvolaan kootaan erityisosaamista ja keskittämistä edellyttävää toimintaa. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuodesta 2010 alkaen vuoteen 2020 mennessä.

6 Espoon kaupunki Päätös 6 / 8 Neuvolaverkon tiivistäminen toteutetaan siten, että palvelut sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella kullakin Espoon suuralueella. Kahden perhekeskuksen neuvoloiden aukioloajat ovat nykyistä joustavammat ja palvelut monipuolisempia. Sähköinen ajanvaraus, omahoito, nettineuvonta toteutetaan osana palveluverkon kehittämistä. Matinkylän palvelutorin neuvola tulee olemaan osa Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueen neuvolaverkostoa ja Espoon eteläisen alueen perhekeskusta. Vuonna 2011 Matinkylän ja Olarin neuvoloiden asiakasmäärä oli ja käyntejä Päivittäinen käyntimäärä oli Alle kouluikäisten lasten määrän ennakoidaan kasvavan noin 13 % vuoteen 2020 mennessä, mikä merkitsee päivittäisten asiakaskäyntien määrän kasvua arviolta noin käyntiin/ päivä. Tavoitteena on kehittää palvelukonseptia monipuolisemmaksi, laajentaa palvelujen aukioloaikoja. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaikille tarkoitettujen universaalipalvelujen, suuren volyymin palvelujen sekä erityistä tukea tarvitsevien palvelujen kehittäminen. Palvelutorille tullaan keskittämään erityistä osaamista vaativia palveluja. Perinteisten vastaanotolla tapahtuvien palvelujen lisäksi kehitetään myös muita palveluja, kuten sähköistä, netin kautta tapahtuvaa palvelua ja asiointia, kohdistettua puhelinpalvelua, asiakasta auttavissa verkostoissa toimimista sekä kotiin ja lapsen kasvu- ja kehitysympäristöön vietäviä palveluita. Avoneuvolassa tarjotaan lyhyitä vastaanottoja koko Espoo tasoisesti laajemman aukioloajan puitteissa, esimerkiksi lapsen kasvun seuraamiseksi ja rokotusohjelman päivittämiseksi. Matinkylän Palvelutorin neuvolaan esitetään toimitilat yhteensä 20 työntekijälle. Uuden palvelukonseptin ja laajempien palveluaikojen avulla voidaan tiloja käyttää merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Toiminta-aikaa laajennetaan siten, että neuvola on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-18 ja lauantaisin klo Neuvolan asiakasvastaanottoja varten suunnitellaan rauhalliset, muusta toiminnasta erillään olevat eri osastoihin / soluihin jakautuvat asiakasvastaanottotilat. Vastaanottohuoneiden koko on noin 20m 2. Tilojen yhteyteen tarvitaan erilliset, rauhalliset lapsiperheiden odotustilat, jotka ovat kooltaan yhteensä n. 60m 2. Neuvolaan suunnitellaan asiakkaiden käyttöön tarkoitetut ns. omahoitopisteet. Erilaisten asiakasryhmien tapaamista varten tarvitaan n. 40m 2 toimitilaa yhteisistä neuvottelutiloista. Yhteensä neuvolapalveluja varten tulee varata noin 700 m 2 toimitilaa. Nupoli Espoon nuorisopoliklinikan toiminta on osa terveyspalveluja. Palveluja annetaan tällä hetkellä väliaikaisissa toimitiloissa Espoon keskuksen alueella Virastotalo 2:n toimistotalon 3 krs:ssa. Nupolin toimintaa on tarkoitus tulevina vuosina laajentaa osana nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpideohjelmaa. Matalan kynnyksen periaatteet toteutuvat Matinkylän palvelutorin yhteydessä vähintään yhtä hyvin kuin nykyisessä sijainnissa. Nupolissa tulee työskentelemään yhteensä n.17 työntekijää ja toiminta edellyttää noin 500 m 2 toimitilaa. Osa toiminnasta on jalkautuvaa ja osa

7 Espoon kaupunki Päätös 7 / 8 tapahtuu netin kautta. Toiminta-aikoja laajennetaan iltoihin ja lauantaihin nuorten toiveiden mukaisesti. Ennakoitu asiakasmäärä 50-60/päivä. Yhteiset kokous- ja neuvottelu-, sekä muut tilat Sosiaali- ja terveystoimen eri palvelutoiminnoissa tulee työskentelemään yhteensä noin 60 työntekijää. Työntekijöiden sekä palvelutoimintaan kuuluvia verkostotapaamisia varten tulee olla eri osiin jaettavia yhteisiä kokous- ja neuvottelutiloja noin 100 m 2. Päivittäistä työmatkaliikennettä varten tarvitaan katoksellinen pyöräparkkialue muun parkkialueen yhteydestä. Vuokrattavat toimitilat yhteensä Ison Omenan laajennukseen esitetään varattavaksi sosiaali- ja terveyspalveluja varten yhteensä toimitilaa ja noin 100 m 2 yhteistiloja verkosto- ja tiimitapaamisia sekä asukastilaisuuksia varten. Lisäksi HUStilakeskus tulee esittämään sosiaali- ja terveystoimen tilojen yhteyteen laboratorio-, ja röntgen palveluja varten yhteensä 510 m 2 toimitilaa. Arkipäivisin arvioidaan sosiaali- ja terveystoimelle varattavissa toimitiloissa asioivan yhteensä noin asiakasta. Työntekijöitä eri palvelutoiminnoissa tulee olemaan yhteensä noin 60. Yhteispalvelupisteen ja sosiaali- ja terveystoimen toimitilojen yhteyteen tulee yksityisenä toimintana yksityisenä palvelutoimintana erillinen asukaskahvila. Vaikutukset käyttötalouteen Uusien toimitilojen vuokran tulee olla hintatasoltaan kohtuulliset ja verrattavissa alueen nykyiseen muuhun hintatasoon. Matinkylän Palvelutorin käyttöönoton myötä poistuu toimialan vuokravastuulla olevia toimitiloja yhteensä 1000 m 2. Mikäli alueen nykyistä hintatasoa pidetään tulevien vuokrien viitteellisenä arvona on sosiaali- ja terveystoimen vuokravastuulle esitettävien tilojen vuokra noin 0,4 milj / vuodessa. Huomioiden sosiaali- ja terveystoimelta poistuvat toimitilat, on arvioitu vuokramenojen kasvu noin 0,2 milj vuodessa. Tavoiteaikataulu Ison Omenan laajennuksen ennakoidaan valmistuvan metron valmistumisaikataulun mukaisesti, eli vuonna 2015, jolloin Matinkylän Palvelutorin tarveselvityksen mukaiset vuokratilat otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettävän erillisen tarveselvityksen mukaisesti vuonna 2016 toteutetaan Matinkylän terveysaseman peruskorjaus vastaamaan alueen tarvitsemia terveys- ja suun terveydenhoidon palveluja. Hankkeen eteneminen Matinkylän Palvelutorin toimitilojen vuokraamisesta päättää Tilakeskusliikelaitoksen johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Toimitilat esitetään vuokrattavaksi 20 vuoden vuokrasopimuksella. Päivittäin asioivien asiakkaiden määrä on verrattain suuri, mikä edellyttää tilasuunnittelulta uudenlaista suunnittelua. Hankkeen laajuus ja tilasuunnittelun tavoitteet huomioiden tullaan toimitilojen suunnittelu toteuttamaan Tilakeskus-liikelaitoksen johdolla yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Nyt varattaviin tilamääriin tulee suunnittelun

8 Espoon kaupunki Päätös 8 / 8 edetessä tarkennuksia. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan välittömästi hankesuunnitelman valmistelu. Sosiaali- ja terveyslautakunta tulee antamaan lausunnon hankesuunnitelmasta. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. 69 Espoon eteläisen alueen lasten terapiapalvelujen toimitilojen tarveselvitys

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. 69 Espoon eteläisen alueen lasten terapiapalvelujen toimitilojen tarveselvitys 05.06.2012 Sivu 1 / 1 2587/10.03.02/2012 69 Espoon eteläisen alueen lasten terapiapalvelujen toimitilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Rauvala Anitta, puh. (09) 816 50478 Nikulainen Riikka,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.05.2016 Sivu 1 / 1 1979/2016 06.00.00 172 Valtuustokysymys Matinkylän terveyspalvelujen siirrosta Tapiolaan ja Puolarmetsän terveysaseman siirrosta Ison Omenan palvelutorille (Kv-asia)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös 1 / 11 1271/10.03.02/2013 Kulttuurilautakunta 16 19.3.2013 16 Matinkylän palvelutorille sijoittuvan Matinkylä-Olarin aluekirjaston ja yhteispalvelupisteen tarveselvityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 15.5.2012 Kaupunginhallitus 85 4.3.2013 51 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 05.06.2013 Sivu 1 / 1 5648/02.08.00/2011 63 Espoon keskuksen Suviniityn neuvolan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. (09) 816 23301 Riikka Nikulainen, puh. (09) 816 23334 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta 22.03.2012 Sivu 1 / 1 1284/00.01.01/2012 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen Tuula, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 85 9.12.2013 368 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.04.2013 Sivu 1 / 1 2713/06.00.00/2012 122 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 58 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Kaupunginhallitus 58 5.3.2012 32 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 25.05.2016 Sivu 1 / 1 74 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3856/05.10.01/2014 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Lehtinen, puh. 050 321 6289 Marja-Leena

Lisätiedot

Eurakosken terveysasemasta luopuminen

Eurakosken terveysasemasta luopuminen Perusturvalautakunta 28 12.05.2015 Kunnanhallitus 97 01.06.2015 Kunnanhallitus 115 22.06.2015 Kunnanhallitus 190 02.11.2015 Eurakosken terveysasemasta luopuminen 228/00.01.02/2015 Petu 12.05.2015 28 Terveyspalveluiden

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4496/10.03.02/2013 55 Matinkylän uimahallin tarveselvityksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Ari Jaakkola, puh. (09) 816 57563 Jarmo Ikävalko,

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4269/02.08.00/2014 82 Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen osaksi ympärivuorokautisten asumispalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 07.03.2016 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 Alueen varaaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijaasuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA

NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA Alustukset : NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA Info%laisuus 14.3.2016 Fiksu Kalasatama kokeilulaboratoriona Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat - innova4ivisia

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 255 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 3055/10.03.01/2011 Tekninen lautakunta 87 17.8.2011 102 Alberganesplanadi (itä), Alberganpromenadi, Bertel Jungin aukio ja Junginkäytävä, katusuunnitelmaehdotuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 113 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 25.2.2013 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 5.0.0 Sivu / 84/0.05.05/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 8..0 06 Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Vikkula, puh. (09) 86 8709

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 659/10.03.01/2012 Kaupunginhallitus 136 7.5.2012 Valtuusto 71 21.5.2012 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 Kaupunginhallitus 19 12.1.2015 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valmistelijat / lisätiedot: Miika Ruokonen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1 1203/10.03.02/2013 259 Valtuustoaloite kiinteistöyhtiön muodostamisesta kaupungintaloa varten (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh. (09) 816 84419

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.05.2015 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 20.05.2015 keskiviikko klo 17:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Saapuvilla olleet jäsenet Johanna

Lisätiedot

Avoneuvolapalvelut pe perheille Espoossa. 27.5.2015 Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Kärkkäinen

Avoneuvolapalvelut pe perheille Espoossa. 27.5.2015 Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Kärkkäinen Avoneuvolapalvelut pe perheille Espoossa 27.5.2015 Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Kärkkäinen Terveydenhoidon ja lapsiperheiden perhetyö palvelualue Raija Vanhatalo Terveydenhoidon päällikkö Sinikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Marja Verkko 7.4.2015 ASUNTOMESSUALUE Viehättävä Vantaan Kivistö Asuntomessut_Vantaalla_2015_

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.12.2015 Sivu 1 / 1 5064/2015 10.00.02 136 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Niittykummusta SRV Yhtiöt Oyj:lle, Sato Oyj:lle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle Valmistelijat / lisätiedot: Katja

Lisätiedot