Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Päätös 1 / / /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Matinkylän Palvelutorin tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Nikulainen Riikka, puh. (09) Kumpulainen Tuija, puh. (09) Vanhatalo Raija, puh. (09) Yli-Knuuttila Heli, puh. (09) Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Matinkylän Palvelutorin, Ison Omenan yhteyteen sijoittuvien toimitilojen tarveselvityksen ja esittää Tilakeskus - liikelaitokselle, että se vuokraa sosiaali- ja terveyspalveluja varten yhteensä m 2 toimitilaa 20 vuoden vuokrasopimuksella. Toimitilojen tarkempi keskinäinen sijoittelu ja toimitilojen määrä täsmentyy kun Tilakeskus-liikelaitos käynnistää tilasuunnittelun osana hankesuunnittelua sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Käsittely Asian esittelijänä toimi perusturvajohtaja Juha Metso. Karhula teki Hiltusen kannattamana muutosesityksen. Poistetaan Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Ison Omenan laajennuksen yhteydessä ja lisätään Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Terveysaseman laajennuksen yhteydessä ja Ison Omenan tiloihin toteutetaan terveyskioski. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdeksällä (9) äänellä kahta (2) vastaan, kaksi (2) poissa hylänneen Karhulan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Liite - Palvelujen sijoittuminen Matinkylä Palvelutori - Äänestyspöytäkirja Oheismateriaali

2 Espoon kaupunki Päätös 2 / 8 Selostus Palveluverkon kehittämisen tavoitteena on toteuttaa yli toimialojen tapahtuvaa lähipalvelujen, alue- ja keskitettyjen palvelutoimintojen suunnittelua siten, että palvelut sijoitetaan hyödyntäen rata- ja tulevaa metroliikennettä mahdollisimman parhaalla tavalla. Länsimetro valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna Yksi Länsimetron keskeisimmistä liikenneasemista sijoittuu Matinkylään Ison Omenan liikekeskuksen laajennuksen yhteyteen. Kaupunginjohtaja asetti syyskuussa 2011 kaupunkitasoisen työryhmän selvittämään kaupungin palvelujen sijoittumista Ison Omenan liikekeskuksen laajennuksen yhteyteen tai sen läheisyyteen niin, että Matinkylän Palvelutorista saadaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ratkaisu. Palvelutorilla tarkoitetaan niiden palvelutoimintojen kokonaisuutta, jotka sijoittuvat noin 800 metrin läheisyyteen tulevasta metroasemasta.työskentelyyn osallistui eri toimialojen edustajia konsernin esikunnasta, sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta, Tilakeskus- liikelaitoksesta, kaupunkisuunnittelusta sekä tonttiyksiköstä. Suunnitelmaa on esitetty kahdesti asukasfoorumissa ja kaupungin järjestämässä asukasillassa. Lähtökohdat Lähtökohtana oli suunnitella palvelutoiminnot huomioiden alueen väestöennusteet vuoteen 2020 mennessä niin että seuraavat lähtökohdat on riittävästi huomioituna. asukaslähtöisyys uusien palvelumuotojen kehittäminen investointitarpeiden välttäminen nykyisten toimintojen keskittäminen olemassa olevien käyttökelpoisten toimitilojen hyödyntäminen tilojen yhteiskäyttö 1.Nykyiset palvelut Matinkylä - Olarin suuralueella asuu tällä hetkellä asukasta ja vuonna 2020 väestöennusteen mukaan yhteensä noin asukasta. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan tulevan Finnnåån alueen kasvun lisäävän Matinkylän alueen väestöä noin asukkaalla. Matinkylän tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsee tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä viidessä eri toimipisteessä, joissa on yhteensä 11 eri palvelujen toimipistettä. Näistä osassa, yhteensä neljässä toimipisteessä annetaan palveluja kaupunkitasoisesti koko Espoolle. Tehtävä alueen ulkopuolelle rajattiin Tiistilässä sijaitseva mielenterveyspalveluja tuottava Emppu, Espoon sairaalaan siirtyvä, Pihatörmässä sijaitseva apuvälinelainaamo, Pihatörmä 1:ssä sijaitseva eläinlääkinnän huollon ja terveydensuojelun palvelutoiminnot samoin kuin vuoden 2012 lopussa Matinkylän Pyyntitiellä aloittava aikuissosiaalityön toimipiste. Matinkylän kaupungin osa-alueella ei ole tällä hetkellä ikääntyneiden kasvun tarpeen edellyttämiä palveluja eikä tähän liittyvää maankäytön varausta.

3 Espoon kaupunki Päätös 3 / 8 Matinkylän Palvelutorin tarkasteltavaan palvelutoimintokokonaisuuteen kuuluu Matinkylän ja Puolarmetsän terveysasemapalvelut, niissä sjiaitsevat suun terveydenhuollon ja neuvolan palvelut sekä lasten kuntoutuspalvelut ja lisäksi kaksi erillistä pientä hammashoitolaa. Näissä toimipisteissä työskentelee tällä hetkellä 121 työntekijää. Toimitilojen määrä on yhteensä m 2. Toimitilojen yhteiskäyttö on vähäistä. Tilojen muunneltavuus muuttuvia tarpeita ajatellen on vaikeaa. Tilat on otettu käyttöön 1970 ja -80 luvulla. Tilat on vaikeasti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Jokaisella työntekijällä on oma asiakasvastaanottoa varten suunniteltu työhuone, lisäksi on odotustilat, työntekijöiden tauko- ja kokoustilat sekä palvelutoimintaan liittyvät aputilat. Tilojen yhteiskäyttö rajautuu kokous- ja neuvottelutilojen käyttöön. Nykyinen palveluverkko on hyvin hajanainen. Nykyiset toimitilat eivät palvele muuttuville palveluille asetettuja tavoitteita ja osa toimitiloista edellyttää jo kiinteistön elinkaaren kannalta muutostöitä / peruskorjausta. Asukkaiden päivittäinen liikkuminen tulee muuttumaan tulevan metroliikenteen myötä. Palvelujen sijoittumista ja palvelutoimintojen kehittämistä tulee tarkastella samanaikaisesti kun palveluverkkoa kehitetään uudistuvassa kaupunkirakenteessa. 2.Tavoitetilan kuvaus Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan keskeisellä liikenneasemapaikalla koko länsimetroa ajatellen. Tulevan metroaseman yhteydestä tulee toteutumaan syöttöliikenne lähialueille Puolarmetsään, Olariin ja Suurpeltoon. Syöttöliikenne kulkee päivisin 10 minuutin välein. Myös kevyen liikenteen reitistöä kehitetään siten, että jalankulku-, ja pyöräilymahdollisuudet paranevat nykyisestään. Metroliikenteen vaikutusta asiakkaiden liikkumiseen eri kaupunginosien välillä sijaitsevissa palvelutoimintapisteissä on vielä vaikea arvioida. Tapiolan ja Matinkylän välinen metroliikenne tulee kestämään muutaman minuutin joten ennakoidaan, että se lisää merkittävästi mahdollisuuksia käyttää eri alueiden palveluja huomattavasti kätevämmin kuin tällä hetkellä. Metroaseman välittömään läheisyyteen on järkevä sijoittaa palvelut joita käytetään useimmiten ja joiden kävijämäärät on verrattain suuria. Harvemmin tarvittavia palveluja voidaan sijoittaa kävelytäisyyden päähän metroasemasta. Tulevaisuudessa osa asiakkaista tulee käyttämään merkittävästi enemmän sähköisiä palveluja. Arvioidaan, että noin 10 % nykyistä käyntimääristä voidaan korvata sähköisillä palveluilla. Tällöin asiakaspalvelua voidaan kehittää ja räätälöidä entistä paremmin perinteistä vastaanottopalvelua tarvitseville asiakkaille. Matinkylän Palvelutori tulee sijaitsemaan Ison Omenan laajennuksen yhteydessä. Liityntäliikenteen pysäkki tulee sijoittumaan laajenevien parkkitilojen ja metroaseman yhteyteen. Palvelutiloihin liikkuminen tulee olemaan esteetöntä ja helppoa, osana arjen muuta mahdollista päivittäistä asiointia.

4 Espoon kaupunki Päätös 4 / 8 Matinkylän Palvelutorin toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on toimitilojen muunneltavuus, tehokkuus, turvallisuus ja viihtyvyys. Tilat tulee suunnitella siten, että sopimusaikana mahdollisesti tarvittavat muutokset on helppo toteuttaa. Asiakkaille tullaan tarjoamaan palveluja perinteisiä toiminta-aikoja laajemmin. Pidemmät aukioloajat merkitsevät sitä, että samassa asiakasvastaanottotilassa tulee työskentelemään eri työntekijöitä. Tavoitteena on myös tilatehokkuuden toteuttaminen siten, että keskimäärin työntekijää kohden olisi vajaat 30 m 2 toimitilaa. Neuvottelu-, kokous-, ja sosiaalitilat ovat kaikille yhteisiä. Sosiaali- ja terveystoimen tilojen yhteyteen on sivistystoimi valmistelemassa omien palvelutoimintojen esitykseen liittyvää kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kannalta yksi keskeinen tavoite on antaa palveluihin liittyvää neuvontaa ja seniorineuvontaa kaupungin yhteispalvelupisteestä käsin. Lisäksi ennakoidaan synergiaetuja mm. kirjaston toiminnan kanssa. Tarkoitus on suunnitella julkisen palvelujen kokonaisuutta yhdessä asiakastarpeita ja asiakasvirtoja simuloimalla. Suunnittelussa pyritään etsimään sellaiset toiminta- ja palveluprosessit, joissa on hyvä tilatehokkuus ja sujuva virtaus, jolloin odotustilojen tarve vähenee. Asemakaavoituksessa varaudutaan mahdollisuuteen toteuttaa vuoden 2015 jälkeen Matinkylän elä ja asu seniorikeskus. Yhteistä neuvontapalvelua sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyteen Uusien palvelutoimintojen ydin on yhteinen asiakaspalvelujen Front desk josta asiakas saa tietoa ja neuvontaa kunnallisista palveluista ja sähköisten palvelujen käytöstä. Neuvontapalvelut ovat osa kaupungin yhteistä palvelupistettä. Arvio tarvittavasta sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaa antavasta henkilömäärästä on 1-2. Matinkylän Palvelutorille, Ison Omenan laajennuksen yhteyteen sijoittuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelutoiminnot. Terveysasemapalvelut: Matinkylän terveysasema jatkaa toimintaansa tarjoamalla kiireettömiä ajanvarausaikoja. Matinkylän ja Olarin alueen päivystyspotilaat hoidetaan tulevaisuudessa Matinkylän palvelutorilla. Palvelutorilla hoidetaan myös matkailijarokotukset, ompeleiden poistot ja mahdollisesti myös muut nopeat ja yksinkertaiset terveysasiat. Palvelutori toimii joko ilman ajanvarausta tai nettiajanvarauksella. Seurantaa vaativat ja ambulanssilla liikkuvat potilaat sekä vammapotilaat hoidetaan muissa yksiköissä. Suunniteltu toiminta-aika on nykyistä toiminta-aikaa laajempi, arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo Arvioitu henkilöstömäärä Arvio toimitilojen määrästä on noin 30 m 2 / työntekijä, yhteensä noin 350 m 2. Arvio asiakasmääristä: potilasta päivässä, lauantaisin Matinkylän terveysasema jatkaa toimintaansa tarjoamalla kiireettömiä ajanvarausaikoja. Matinkylän terveysaseman peruskorjausta varten esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle erillinen tarveselvitys. Peruskorjaus tulee toteuttaa

5 Espoon kaupunki Päätös 5 / 8 vuonna Samoin Puolarmetsän kiinteistön tulevasta käytöstä päätetään erikseen. Terveysasemapalvelujen yhteyteen HUS-tilakeskus esittää sekä laboratorio- että röntgenpalvelujen toimipisteet jotka palvelevat tulevan Espoonlahteen ulottuvan länsimetron alueen asukkaita. Palvelutoiminnot muodostavat itsenäisen ja rauhallisen asiakasvastaanottotilan. Toimintaajat tulevat olemaan nykyistä laajemmat. HUS-tilakeskuksen esityksen mukaan röntgen palveluja varten tarvitaan odotustilat huomioiden yhteensä 110 m 2 toimitilaa ja laboratoriopalveluja varten noin 400 m 2 toimitilaa. Röntgenpalveluja arvioidaan käyttävän noin 70 asiakasta päivässä. Työntekijöitä on yhteensä 3.. Suun terveydenhoitopalvelut: Suun terveydenhoidon palveluverkon kehittämisen tavoitteena on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, että palveluverkkoa keskitetään vuoteen 2020 siten, että toimipisteitä keskittämällä toimipisteiden määrä vähenee 29:stä noin 10 toimipisteeseen. Matinkylä - Olari alueella suun terveydenhoitopalveluja tuotetaan tulevaisuudessa Matinkylän Palvelutorilla ja Matinkylän terveysasemalla. Alueen nykyiset kolme pientä toimipistettä, Kuitinmäki, Puolarmetsä ja Tiisitilä siirtyvät peruskorjattuihin toimitiloihin Matinkylän terveysasemalle ja / tai Matinkylän Palvelutorille, jonne esitetään 5 hammashoitohuonetta, yhteensä noin 250 m 2 toimitilaa. Toiminta-ajat ovat nykyistä laajemmat Palvelutorille suunnitellulla uudella toimintamallilla kohdennetaan palvelu selkeämmin palveluprosessin tehokkuuden näkökulmasta. Palvelutarpeita pyritään segmentoimaan ja tarjoamaan palvelua sen tyyppisille vaivoille, jotka ovat yhdellä käyntikerralla hoidettavissa (esim. hampaiden lohkeamat). Uusi toimintamalli mahdollistaa myös työaikajoustot ja tällöin voidaan pidentää aukioloaikaa. Uudella toimitilojen suunnittelulla ja palveluaikoja pidentämällä voidaan tiloja käyttää asiakkaiden käyntimäärissä laskettuna merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Suun terveydenhoidon palveluihin kuuluvat kirjalliset työt, rtg-lausunnot ja puhelimella hoidettavat asiat hoidetaan siihen tarkoitukseen varatuissa yhteistiloissa ns. backofficetilassa. Asiakasvastaanottoon tarvittavat hammashoitohuoneet edellyttävät noin 20 m 2 työhuoneet. Pieni odotustila toteutetaan terveysasemapalvelujen kanssa yhteisesti. Henkilöstömäärä on yhteensä 10. Arkipäivisin asiakkaita arvioidaan olevan noin 80. Neuvolapalvelut: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt neuvolan palveluverkon kehittämisen seuraavasti: Palveluverkkoa tiivistetään siten, että 10 seuraavan vuoden aikana neuvoloiden määrä vähenee nykyisestä 27:sta 16:a, joista kahteen perhekeskuksen neuvolaan kootaan erityisosaamista ja keskittämistä edellyttävää toimintaa. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuodesta 2010 alkaen vuoteen 2020 mennessä.

6 Espoon kaupunki Päätös 6 / 8 Neuvolaverkon tiivistäminen toteutetaan siten, että palvelut sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella kullakin Espoon suuralueella. Kahden perhekeskuksen neuvoloiden aukioloajat ovat nykyistä joustavammat ja palvelut monipuolisempia. Sähköinen ajanvaraus, omahoito, nettineuvonta toteutetaan osana palveluverkon kehittämistä. Matinkylän palvelutorin neuvola tulee olemaan osa Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueen neuvolaverkostoa ja Espoon eteläisen alueen perhekeskusta. Vuonna 2011 Matinkylän ja Olarin neuvoloiden asiakasmäärä oli ja käyntejä Päivittäinen käyntimäärä oli Alle kouluikäisten lasten määrän ennakoidaan kasvavan noin 13 % vuoteen 2020 mennessä, mikä merkitsee päivittäisten asiakaskäyntien määrän kasvua arviolta noin käyntiin/ päivä. Tavoitteena on kehittää palvelukonseptia monipuolisemmaksi, laajentaa palvelujen aukioloaikoja. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaikille tarkoitettujen universaalipalvelujen, suuren volyymin palvelujen sekä erityistä tukea tarvitsevien palvelujen kehittäminen. Palvelutorille tullaan keskittämään erityistä osaamista vaativia palveluja. Perinteisten vastaanotolla tapahtuvien palvelujen lisäksi kehitetään myös muita palveluja, kuten sähköistä, netin kautta tapahtuvaa palvelua ja asiointia, kohdistettua puhelinpalvelua, asiakasta auttavissa verkostoissa toimimista sekä kotiin ja lapsen kasvu- ja kehitysympäristöön vietäviä palveluita. Avoneuvolassa tarjotaan lyhyitä vastaanottoja koko Espoo tasoisesti laajemman aukioloajan puitteissa, esimerkiksi lapsen kasvun seuraamiseksi ja rokotusohjelman päivittämiseksi. Matinkylän Palvelutorin neuvolaan esitetään toimitilat yhteensä 20 työntekijälle. Uuden palvelukonseptin ja laajempien palveluaikojen avulla voidaan tiloja käyttää merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Toiminta-aikaa laajennetaan siten, että neuvola on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-18 ja lauantaisin klo Neuvolan asiakasvastaanottoja varten suunnitellaan rauhalliset, muusta toiminnasta erillään olevat eri osastoihin / soluihin jakautuvat asiakasvastaanottotilat. Vastaanottohuoneiden koko on noin 20m 2. Tilojen yhteyteen tarvitaan erilliset, rauhalliset lapsiperheiden odotustilat, jotka ovat kooltaan yhteensä n. 60m 2. Neuvolaan suunnitellaan asiakkaiden käyttöön tarkoitetut ns. omahoitopisteet. Erilaisten asiakasryhmien tapaamista varten tarvitaan n. 40m 2 toimitilaa yhteisistä neuvottelutiloista. Yhteensä neuvolapalveluja varten tulee varata noin 700 m 2 toimitilaa. Nupoli Espoon nuorisopoliklinikan toiminta on osa terveyspalveluja. Palveluja annetaan tällä hetkellä väliaikaisissa toimitiloissa Espoon keskuksen alueella Virastotalo 2:n toimistotalon 3 krs:ssa. Nupolin toimintaa on tarkoitus tulevina vuosina laajentaa osana nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpideohjelmaa. Matalan kynnyksen periaatteet toteutuvat Matinkylän palvelutorin yhteydessä vähintään yhtä hyvin kuin nykyisessä sijainnissa. Nupolissa tulee työskentelemään yhteensä n.17 työntekijää ja toiminta edellyttää noin 500 m 2 toimitilaa. Osa toiminnasta on jalkautuvaa ja osa

7 Espoon kaupunki Päätös 7 / 8 tapahtuu netin kautta. Toiminta-aikoja laajennetaan iltoihin ja lauantaihin nuorten toiveiden mukaisesti. Ennakoitu asiakasmäärä 50-60/päivä. Yhteiset kokous- ja neuvottelu-, sekä muut tilat Sosiaali- ja terveystoimen eri palvelutoiminnoissa tulee työskentelemään yhteensä noin 60 työntekijää. Työntekijöiden sekä palvelutoimintaan kuuluvia verkostotapaamisia varten tulee olla eri osiin jaettavia yhteisiä kokous- ja neuvottelutiloja noin 100 m 2. Päivittäistä työmatkaliikennettä varten tarvitaan katoksellinen pyöräparkkialue muun parkkialueen yhteydestä. Vuokrattavat toimitilat yhteensä Ison Omenan laajennukseen esitetään varattavaksi sosiaali- ja terveyspalveluja varten yhteensä toimitilaa ja noin 100 m 2 yhteistiloja verkosto- ja tiimitapaamisia sekä asukastilaisuuksia varten. Lisäksi HUStilakeskus tulee esittämään sosiaali- ja terveystoimen tilojen yhteyteen laboratorio-, ja röntgen palveluja varten yhteensä 510 m 2 toimitilaa. Arkipäivisin arvioidaan sosiaali- ja terveystoimelle varattavissa toimitiloissa asioivan yhteensä noin asiakasta. Työntekijöitä eri palvelutoiminnoissa tulee olemaan yhteensä noin 60. Yhteispalvelupisteen ja sosiaali- ja terveystoimen toimitilojen yhteyteen tulee yksityisenä toimintana yksityisenä palvelutoimintana erillinen asukaskahvila. Vaikutukset käyttötalouteen Uusien toimitilojen vuokran tulee olla hintatasoltaan kohtuulliset ja verrattavissa alueen nykyiseen muuhun hintatasoon. Matinkylän Palvelutorin käyttöönoton myötä poistuu toimialan vuokravastuulla olevia toimitiloja yhteensä 1000 m 2. Mikäli alueen nykyistä hintatasoa pidetään tulevien vuokrien viitteellisenä arvona on sosiaali- ja terveystoimen vuokravastuulle esitettävien tilojen vuokra noin 0,4 milj / vuodessa. Huomioiden sosiaali- ja terveystoimelta poistuvat toimitilat, on arvioitu vuokramenojen kasvu noin 0,2 milj vuodessa. Tavoiteaikataulu Ison Omenan laajennuksen ennakoidaan valmistuvan metron valmistumisaikataulun mukaisesti, eli vuonna 2015, jolloin Matinkylän Palvelutorin tarveselvityksen mukaiset vuokratilat otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettävän erillisen tarveselvityksen mukaisesti vuonna 2016 toteutetaan Matinkylän terveysaseman peruskorjaus vastaamaan alueen tarvitsemia terveys- ja suun terveydenhoidon palveluja. Hankkeen eteneminen Matinkylän Palvelutorin toimitilojen vuokraamisesta päättää Tilakeskusliikelaitoksen johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Toimitilat esitetään vuokrattavaksi 20 vuoden vuokrasopimuksella. Päivittäin asioivien asiakkaiden määrä on verrattain suuri, mikä edellyttää tilasuunnittelulta uudenlaista suunnittelua. Hankkeen laajuus ja tilasuunnittelun tavoitteet huomioiden tullaan toimitilojen suunnittelu toteuttamaan Tilakeskus-liikelaitoksen johdolla yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Nyt varattaviin tilamääriin tulee suunnittelun

8 Espoon kaupunki Päätös 8 / 8 edetessä tarkennuksia. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan välittömästi hankesuunnitelman valmistelu. Sosiaali- ja terveyslautakunta tulee antamaan lausunnon hankesuunnitelmasta. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 15.5.2012 Kaupunginhallitus 85 4.3.2013 51 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.05.2016 Sivu 1 / 1 1979/2016 06.00.00 172 Valtuustokysymys Matinkylän terveyspalvelujen siirrosta Tapiolaan ja Puolarmetsän terveysaseman siirrosta Ison Omenan palvelutorille (Kv-asia)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 19.03.2014 Sivu 1 / 1 2145/00.01.02/2013 28 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Elina Jaakovlew-Markus, puh. 050 304

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 05.06.2013 Sivu 1 / 1 5648/02.08.00/2011 63 Espoon keskuksen Suviniityn neuvolan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. (09) 816 23301 Riikka Nikulainen, puh. (09) 816 23334 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh 9.05.06 Sivu / 05/06 00.0.03 6 Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 05 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh. 09 86 503 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.04.2013 Sivu 1 / 1 2713/06.00.00/2012 122 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.09.2016 Sivu 1 / 1 2751/2016 01.01.01 107 Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävän (vakanssinumero 333739) vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä, työavain 2-298-16 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 01.02.2016 Sivu 1 / 1 5339/2015 10.03.01 146 14.12.2015 19 Tapiolan urheilupuiston kehittämisen tavoitteet jalkapalloilun osalta Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 Antti Mäkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 Valtuusto 09.11.2015 Sivu 1 / 1 2734/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 69 1.6.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 95 19.10.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.10.2014 Sivu 1 / 1 4365/00.04.01/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 4.6.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 66 20.8.2014 Kaupunginhallitus 251 15.9.2014 134 Espoon uuden sairaalan laitoshuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 25.05.2016 Sivu 1 / 1 74 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys Aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksessa (KH)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys Aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksessa (KH) 20.03.2013 Sivu 1 / 1 2713/06.00.00/2012 27 Selvitys Aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksessa (KH) Valmistelijat / lisätiedot: Kumpulainen Tuija, puh. (09) 816 32264 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Eurakosken terveysasemasta luopuminen

Eurakosken terveysasemasta luopuminen Perusturvalautakunta 28 12.05.2015 Kunnanhallitus 97 01.06.2015 Kunnanhallitus 115 22.06.2015 Kunnanhallitus 190 02.11.2015 Eurakosken terveysasemasta luopuminen 228/00.01.02/2015 Petu 12.05.2015 28 Terveyspalveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 07.03.2016 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 Alueen varaaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijaasuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 287 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisistä palveluista HEL 2013-008267 T 00 01 01 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 1474/11.02.01/2014 145 Lausunnon antaminen Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan rakennuksen suojeluesityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 04.05.2015 Sivu 1 / 1 2008/02.07.00/2015 45 Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille 10.12.2013 Sivu 1 / 1 5263/00.01.01/2013 252 Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA

NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA Alustukset : NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA Info%laisuus 14.3.2016 Fiksu Kalasatama kokeilulaboratoriona Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat - innova4ivisia

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 113 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 25.2.2013 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 1474/11.02.01/2014 23 Lausunto ympäristöministeriölle valituksesta rakennussuojeluasiassa Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 25.03.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 25.03.2013 maanantai klo 9:00-10:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh Kimmo Leivo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh Kimmo Leivo, puh 29.08.2016 Sivu 1 / 1 1921/10.00.02/2015 43 4.5.2015 83 Alueen varauksen jatkaminen Espoonlahdesta SRV Yhtiöt Oyj:lle Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 Kimmo Leivo, puh. 050

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.12.2015 Sivu 1 / 1 5064/2015 10.00.02 136 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Niittykummusta SRV Yhtiöt Oyj:lle, Sato Oyj:lle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle Valmistelijat / lisätiedot: Katja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 334/00.00.01/2013 49 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kiviniitty Sirkku, puh. (09) 816 51044 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot