Psykologisen omistajuuden ymmärtäminen avainasemassa luontoalan yrityksen menestymisen kannalta. Anne Matilainen Merja Lähdesmäki 26.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykologisen omistajuuden ymmärtäminen avainasemassa luontoalan yrityksen menestymisen kannalta. Anne Matilainen Merja Lähdesmäki 26.8."

Transkriptio

1 Psykologisen omistajuuden ymmärtäminen avainasemassa luontoalan yrityksen menestymisen kannalta Anne Matilainen Merja Lähdesmäki Ruralia-instituutti / Anne Matilainen/

2 Taustaa Luontomatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailusektoreista tällä hetkellä maailmassa Lisääntyvä virkistys ja matkailukäyttö asettaa paineita metsäalueiden käytölle etenkin matkailu- ja asutuskeskusten läheisyydessä. Matkailu keskittyy sekä valtion että yksityismaille. Osa toiminnasta tapahtuu jokamiehenoikeudella

3 Taustaa N. 60 % Suomen metsäalasta on yksityisomistuksessa erityisesti Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomessa Valtion maa- alueet Yksityismaat (Lähde: Metsähallitus, www. metsa.fi)

4 Omistajuus Muodostuu kahdesta ulottuvuudesta: Objektiivinen omistajuus todellista sääntöjen määrittelemää, ns. laillinen omistajuus Psykologinen omistajuus omistaminen tunne minun metsäni, liittyy esim. perinteisiin luonnon käyttötapoihin, yhteisöllisyyteen jne. Psykologinen omistajuus ei edellytä objektiivista/laillista omistajuutta Lähde: Rogers and Pierce 2004

5 Omistajuus Objektiivinen omistajuus: Tämä koko metsäalue kuuluu meidän suvulle, mulle itelleni, sitten siskolle ja joillekin serkuille. Olemme antaneet hirvenmetsästysoikeuden paikalliselle seuralle, mutta pitäneet pienriistan metsästyksen itellä. Se oli alun perin mun ehdotus (yksityinen metsänomistaja, Keski-Suomi)

6 Omistajuus Psykologinen omistajuus: Miun metsästysalueet ovat tuolla, me ollaan aina metästetty siellä, no, eihän se nyt oikeesti meiän maata ole, valtiolle kuuluu, mutta me on aina metästetty siellä, niin että (paikallinen metsästäjä, Lappi) Minun mielestäni metsästysluvat pitäis enssijaisesti antaa niille, jotka on vakiokävijöitä. Me tullaan tänne joka vuosi ja meillä on mökkikin täällä (lupametsästäjä, Helsinki)

7 Omistajuus Laillisen omistajuuden loukkaamiseen ja kiistatilanteisiin on olemassa määrätyt ratkaisukeinot. Psykologisen omistajuuden loukkaaminen on omiaan aiheuttamaan konfliktitilanteita maankäytön suhteen. On keskeistä ymmärtää psykologisen omistajuuden ulottuvuuksia ja niiden roolia yhteistyösuhteiden syntymisessä ja ylläpidossa!

8 Luontomatkailun perustuessa yksityismaihin: Yrittäjällä harvoin tarpeeksi metsää toimintansa pyörittämiseen Omistajuuteen liittyvät seikat muodostavat keskeisen haasteen yritykselle: kuinka toteuttaa kestävää liiketoimintaa silloin kun keskeinen tuotannontekijä on jonkun toisen hallinnassa? Hyvän yhteistyösuhteen ylläpito metsänomistajien kanssa elintärkeää! Rahallinen korvaus usein marginaalinen, metsänomistajat eivät ole yleensä taloudellisesti riippuvaisia yhteistyöstä matkailuyritysten kanssa Yhteistyön syntymisen ratkaisevat usein muut kuin taloudelliset seikat

9 Luontomatkailun perustuessa valtion maihin: Valtion maa-alueet nähdään yhteisresurssina Valtion maille asetetaan useita, joskus ristiriitaisia tavoitteita. Nämä pohjautuvat usein omistajuuden kokemiseen: valtion maat ovat paikallisten takapihoja perinteiset luonnonkäyttömuodot (esim. paikallisten metsästysoikeus Pohjois- ja Itä-Suomessa, porotalous, perinteiset marja- ja sienimaastot) virkistyskäyttö luonnonsuojelu metsätaloudella hyvinvointia yhteiskunnalle

10 Luontomatkailun perustuessa valtion maihin: Yrittäjän kannalta myös valtion mailla keskeinen tuotannontekijä on muiden päätäntävallan alla Saavuttaakseen toiminnalleen sosiaalisen kestävyyden ja pitkäaikaiset toimintaedellytykset, yrityksen on tärkeää tunnistaa keskeiset sidosryhmät, jotka mahdollisesti tuntevat omistajuutta aluetta/luonnonresurssia kohtaan laaja sidosryhmäkäsitys Ymmärtää omistajuuden tuntemisen syntymekanismit ja kehittää keinoja sidosryhmähallintaan yhteisistä resursseista puhuttaessa Jokamiehenoikeus aiheuttaa vastaavia haasteita myös yksityismailla.

11 Luontoyrittäjänä yksityismailla kestävän yhteistyön edellytykset Tuloksia Psykologinen omistajuus metsäkontekstissa liittyy keskeisesti kahteen tekijään: Identiteetin rakentumiseen Kontrollin kokemiseen Aineistosta löytyi 4 erilaista strategiaa, joiden avulla luontomatkailuyrittäjät ylläpitivät yhteistyötä metsänomistajien kanssa kaikki strategiat toimivia, yritystoimintaan kohdistuvien riskien määrä vaihtelee kaikki kunnioittivat laillista omistajuutta, eroja psykologisen omistajuuden huomioinnissa

12 Yrittäjien strategioita metsänomistajasidosryhmän hallintaan Ennakoiva strategia Mukautuva strategia Metsänomistajat yksi keskeinen sidosryhmä, liikekumppanuus Metsänomistajien tarpeiden ennakointi ja huomiointi Luvan kysyminen, vaikkei tarvitsisikaan, selkeä kompensaatio Aktiivinen yhteydenpito Omista oikeuksista kiinni pitäminen Vaatii yrittäjältä melko paljon työtä ja panostuksia Yrittäjillä vähemmän aktiivinen ote sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen Metsänomistaja nähdään keskeisenä sidosryhmänä, mutta ei vaatimusten ennakointia Pyrkimys välttää kaikin keinoin ristiriitatilanteita, joiden esiintyessä yrittäjä mukautuu Luvan kysyminen tärkeää, vahva luotto metsänomistajan hyväntahtoisuuteen Vaatii vähemmän sidosryhmätyötä kuin ennakoiva strategia, silti säilyttää luottamuksen yhteistyösuhteeseen

13 Yrittäjien strategioita maanomistajasidosryhmän hallintaan Välinpitämätön strategia Yhteisöllinen strategia Yrittäjällä hyvin passiivinen rooli maanomistajaan nähden, maanomistajaa ei juuri nähdä yrityksen sidosryhmänä Ei lainkaan kommunikointia, toiminta laajennettujen jokamiehenoikeuksien turvin, jonka yrittäjä tiedostaa Yrittäjä valmis ottamaan riskin, sillä korvaavia metsäalueita helposti saatavilla Ei vaadi lainkaan panostuksia sidosryhmätyöhön Mahdollisesti riskialtis Yrittäjä luottaa yhteisön sosiaaliseen paineeseen Metsänomistajat nähdään sidosryhmänä, mutta heillä ei koeta olevan valtaa yrityksen toimintaan Lupa kysytään joka kerran Kylän sisäinen vastavuoroisuus korvauksena alueiden käytöstä Ei vaadi paljon panostuksia sidosryhmätyöhön Altis muutoksille metsänomistajakunnassa

14 Yhteistyö tasapainoon? Yhteistyöstrategia Ennakoiva strategia Mukautuva strategia Välinpitämätön strategia Yhteisöllinen strategia Työkaluja yhteistyösuhteen tasapainottamiseen Ammattimaiset sopimukset ja muut dokumentit Pr-työ Selkeä kompensaatio Julkisen vallan keinoja elinkeinon turvaamiseksi, lain muutokset Ei varsinaista yritystä tasapainottaa yhteistyösuhdetta Yhteistyösuhde tasapainotettu minimoimalla se olemattomiin Sosiaalinen paine tasapainottaa yhteistyösuhdetta Kyläyhteisön vastavuoroisuus

15 Yhteenvetoa: Psykologinen omistajuus ei määrittelee uudelleen laillista omistajuutta, mutta se on/voi olla perimmäinen syy moniin maankäyttöön liittyviin konflikteihin, etenkin kun kyse on luontoresursseista, joihin on ollut olemassa perinteisesti laajat nautintaoikeudet (metsä/marjat/riista vs. pelto/kasvimaa) kiinnostuksen näiden kaupallistamista kohtaan kasvaessa ( Kuka hyötyy? ). Omistajuuden kokemisen huomioiminen luontomatkailuyrityksen: yhteistyösuhteissa edesauttaa turvaamaan yrityksen tarvitseman luontoresurssin saatavuutta sidosryhmähallinnassa lisää toiminnan sosiaalista kestävyyttä Riskinhallintakeino!

16 Lisätietoja Anne Matilainen and Merja Lähdesmäki Nature-based entrepreneurship in private forests -The preconditions for the sustainable co-operation between private forest owners and entrepreneurs Reports p /julkaisut/raportteja.htm

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot

jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta

jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta Samuli Lehtonen, Timo Heikkinen ja Jukka Hirvonen n julkaisu 1/2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 136 Mariitta Rauhala Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 136 Mariitta Rauhala Ideologiset jännitteet

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Narratiivinen tutkimus henkilöstöjohtajien kokemuksista

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

OMISTAJUUS JA HALLINTO

OMISTAJUUS JA HALLINTO OMISTAJUUS JA HALLINTO osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä Osuustoiminta-lehden 2/2011 liite JOHDANTO Tämän taustalla on Pellervo-Seuran valtuuskunnan 10.12.1993 hyväksymä raportti Jäsenomistajuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA Heli Kanto Ympäristöosaston julkaisuja 35 2005 Lähdeviite Kanto H.2005: Kestävän kehityksen arviointi kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella

Lisätiedot

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella Kimmo Piippo 31.3.2011 SISÄLTÖ Sisällysluettelo.........

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot